Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 026219 24171251 na godz. na dobę w sumie
ABC fotografii cyfrowej - książka
ABC fotografii cyfrowej - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-287-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fotografia cyfrowa to rewelacja. Możliwości pstrykania tysięcy zdjęć bez martwienia się o koszty obróbki filmów i zamawiania 'po jednym z udanych' spowodowały, że liczba amatorów robienia zdjęć gwałtownie wzrosła. Niestety, równocześnie nie wzrósł poziom wiedzy o fotografowaniu. Dzieci z czerwonymi oczami, zdjęcia lasu z widoczną w rogu figurką babci, linia horyzontu przebiegająca po przekątnej, zdjęcia na których widać jedynie nogi uwiecznionej postaci -- oto tylko niektóre przykłady 'dzieł' autorstwa tych, którym wydaje się, że odpowiednio drogi sprzęt sam zrobi zdjęcie, a jakikolwiek inny przycisk lub pokrętło poza spustem migawki to coś, czego lepiej nie ruszać, bo można zepsuć aparat. Na pewno nie chcesz, aby zaliczano Cię do tej grupy 'fotografów'.

Wiadomości zawarte w niniejszej książce to gwarancja tego, że nigdy nie będziesz wstydził się wykonanych przez siebie zdjęć. Poznasz tutaj rodzaje aparatów cyfrowych, dowiesz się, jak są skonstruowane i do czego służą poszczególne elementy regulacyjne. Nauczysz się korzystać z programów tematycznych i samodzielnie dobierać parametry ekspozycji. Poznasz zasady komponowania ujęć i fotografowania różnych obiektów. Dowiesz się, w jaki sposób obrabiać fotografie cyfrowe i jak je drukować.

Poruszane w tekście zagadnienia to:

Chcesz fotografować z głową?
Tutaj znajdziesz wszystkie informacje, które są do tego niezbędneZnajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC fotografii cyfrowej Autor: £ukasz Oberlan ISBN: 83-7361-287-4 Format: B5, stron: 184 Fotografia cyfrowa to rewelacja. Mo¿liwoġci pstrykania tysiêcy zdjêæ bez martwienia siê o koszty obróbki filmów i zamawiania „po jednym z udanych” spowodowa³y, ¿e liczba amatorów robienia zdjêæ gwa³townie wzros³a. Niestety, równoczeġnie nie wzrós³ poziom wiedzy o fotografowaniu. Dzieci z czerwonymi oczami, zdjêcia lasu z widoczn¹ w rogu figurk¹ babci, linia horyzontu przebiegaj¹ca po przek¹tnej, zdjêcia na których widaæ jedynie nogi uwiecznionej postaci — oto tylko niektóre przyk³ady „dzie³” autorstwa tych, którym wydaje siê, ¿e odpowiednio drogi sprzêt sam zrobi zdjêcie, a jakikolwiek inny przycisk lub pokrêt³o poza spustem migawki to coġ, czego lepiej nie ruszaæ, bo mo¿na zepsuæ aparat. Na pewno nie chcesz, aby zaliczano Ciê do tej grupy „fotografów”. Wiadomoġci zawarte w niniejszej ksi¹¿ce to gwarancja tego, ¿e nigdy nie bêdziesz wstydzi³ siê wykonanych przez siebie zdjêæ. Poznasz tutaj rodzaje aparatów cyfrowych, dowiesz siê, jak s¹ skonstruowane i do czego s³u¿¹ poszczególne elementy regulacyjne. Nauczysz siê korzystaæ z programów tematycznych i samodzielnie dobieraæ parametry ekspozycji. Poznasz zasady komponowania ujêæ i fotografowania ró¿nych obiektów. Dowiesz siê, w jaki sposób obrabiaæ fotografie cyfrowe i jak je drukowaæ. Poruszane w tekġcie zagadnienia to: • Podstawowe wiadomoġci o aparatach cyfrowych. • Wykorzystywanie mo¿liwoġci sprzêtu. • Regu³y kompozycji zdjêæ. • Ekspozycja — ġwiat³o naturalne i lampa b³yskowa. • Fotografowanie natury, ludzi i architektury. • Prostowanie i kadrowanie zdjêæ cyfrowych. • Korekcja kolorystyki i b³êdnego naġwietlenia. • Retuszowanie portretów. • Drukowanie zdjêæ. Chcesz fotografowaæ z g³ow¹? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje, które s¹ do tego niezbêdne. Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 7 Część I Technologia ...................................................c..................9 Rozdział 1. Cyfrowy aparat fotograficzny ...................................................z......... 11 Budowa cyfrowego aparatu fotograficznego ...................................................f.................12 Matryca ...................................................f...................................................f.................12 Obiektyw...................................................f...................................................f...............13 Ekran LCD i wizjer...................................................f..................................................14 Karta pamięci ...................................................f...................................................f........14 Lampa błyskowa ...................................................f...................................................f...15 Obsługa cyfrowego aparatu fotograficznego ...................................................f.................16 Podstawowe elementy sterujące ...................................................f..............................18 Zaawansowane elementy sterujące ...................................................f..........................19 Podsumowanie: dziesięć dobrych rad dla kupujących aparat cyfrowy.............................20 Rozdział 2. Zaczynamy fotografować ...................................................z.............. 25 Programy tematyczne...................................................f...................................................f..26 Program zdjęć krajobrazowych...................................................f................................26 Program zdjęć portretowych ...................................................f....................................27 Program zdjęć nocnych...................................................f............................................28 Program zdjęć sportowych...................................................f.......................................29 Program zdjęć makro ...................................................f...............................................30 Ręczne ustawianie parametrów ekspozycji...................................................f....................31 Przysłona i głębia ostrości ...................................................f.......................................31 Czas naświetlania i efekt ruchu...................................................f................................33 Kombinacje parametrów ekspozycji...................................................f........................34 Ogniskowa obiektywu i ostrość ...................................................f.....................................35 Twórcze użycie obiektywu ...................................................f......................................36 Zoom cyfrowy — dlaczego nie używać ...................................................f..................38 ISO, czyli czułość...................................................f...................................................f........38 Balans bieli...................................................f...................................................f..................39 Format zdjęcia i kompresja obrazu ...................................................f................................41 Podsumowanie ...................................................f...................................................f............42 4 ABC fotografii cyfrowej Część II Szkoła fotografowania ...................................................c.43 Rozdział 3. Kompozycja ...................................................z.................................. 45 Podstawowe reguły kompozycji...................................................f.....................................46 Reguła trójpodziału...................................................f..................................................46 Obramowanie...................................................f...................................................f........51 Linie prowadzące ...................................................f...................................................f..53 Inne reguły kompozycji...................................................f..................................................54 Czytelność tematu...................................................f...................................................f.54 Czytelność obiektu pierwszoplanowego...................................................f..................54 Wypełnianie kadru ...................................................f...................................................f55 Głębia obrazu ...................................................f...................................................f........55 Podsumowanie ...................................................f...................................................f............55 Rozdział 4. Ekspozycja ...................................................z................................... 57 Ekspozycja i jej pomiar ...................................................f..................................................57 Pomiar światła: światłomierz wbudowany w aparat...................................................f58 Metody pomiaru światła ...................................................f..........................................60 Kompensacja ekspozycji...................................................f..........................................64 Fotografowanie przy użyciu lampy błyskowej ...................................................f..............67 Tryby pracy lampy błyskowej ...................................................f.................................67 Kompensacja błysku ...................................................f................................................69 Podsumowanie ...................................................f...................................................f............70 Rozdział 5. Fotografowanie różnych obiektów...................................................z.. 73 Świat natury.......................................f...................................................f.............................74 Przydatne wskazówki...................................................f...............................................75 Zwierzęta...................................................f...................................................f.....................75 Przydatne wskazówki...................................................f...............................................77 Architektura...................................................f...................................................f.................78 Przydatne wskazówki...................................................f...............................................79 Ludzie...................................................f...................................................f..........................80 Przydatne wskazówki...................................................f...............................................84 Podsumowanie ...................................................f...................................................f............85 Część III Cyfrowa ciemnia fotograficzna ........................................87 Rozdział 6. Organizacja pracy w cyfrowej ciemni fotograficznej ........................... 89 Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera...................................................f...................90 Katalogowanie zdjęć ...................................................f...................................................f...95 Elektroniczny album na fotografie...................................................f...........................96 Podsumowanie ...................................................f...................................................f..........103 Rozdział 7. Edycja cyfrowych fotografii: operacje podstawowe .......................... 105 Przygotowanie fotografii do edycji ...................................................f..............................105 Zmiana orientacji ...................................................f...................................................f106 Prostowanie i kadrowanie ...................................................f......................................108 Edycja fotografii: błędy naświetlenia...................................................f...........................111 Korekcja prześwietlonych zdjęć ...................................................f............................112 Korekcja niedoświetlonych zdjęć ...................................................f..........................115 Selektywne rozjaśnianie lub przyciemnianie zdjęcia ...............................................117 Edycja fotografii: błędy związane z kolorem...................................................f...............119 Usuwanie efektu czerwonych oczu...................................................f........................119 Korekcja globalna ...................................................f..................................................121 Spis treści 5 Zwiększanie nasycenia kolorów ...................................................f............................127 Zmniejszanie nasycenia kolorów...................................................f...........................129 Edycja fotografii: wyostrzanie ...................................................f.....................................130 Edycja fotografii: usuwanie szumów ...................................................f...........................132 Podsumowanie ...................................................f...................................................f..........133 Rozdział 8. Retuszowanie portretów...................................................z.............. 135 Korekcja wyglądu skóry...................................................f...............................................135 Usuwanie drobnych niedoskonałości skóry...................................................f...........136 Usuwanie odblasków z powierzchni skóry...................................................f............137 Poprawianie wyglądu oczu...................................................f...........................................140 Rozjaśnianie oczu ...................................................f..................................................140 Podkreślanie linii brwi i rzęs...................................................f..................................143 Korekcja obszaru ust ...................................................f...................................................f.146 Wybielanie zębów...................................................f..................................................146 Podsumowanie ...................................................f...................................................f..........149 Rozdział 9. Drukowanie i optymalizowanie fotografii cyfrowych ......................... 151 Przygotowanie fotografii do druku ...................................................f..............................151 Określanie wielkości i rozdzielczości obrazu ...................................................f........153 Zmiana wielkości obrazu: ponowne próbkowanie i interpolacja .............................156 Wybór właściwej rozdzielczości...................................................f............................157 Ustawienia drukarki ...................................................f...............................................160 Przygotowanie fotografii do dystrybucji elektronicznej (Internet, e-mail).....................163 Im plik mniejszy, tym lepszy ...................................................f.................................163 Podsumowanie ...................................................f...................................................f..........166 Dodatki ...................................................c....................................167 Dodatek A Słowniczek pojęć ...................................................z........................ 169 Skorowidz...................................................z................................... 177 Rozdział 7. Edycja cyfrowych fotografii: operacje podstawowe Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym nie muszą być od razu doskonałe, podobnie zresztą jak i te tradycyjne. Nie zawsze uda Ci się skomponować ujęcie w taki sposób, aby zachować idealne ułożenie linii w obrazie — czy to poziomych, czy pionowych. Niekiedy zdarza się, że przeoczymy obecność w kadrze jakiegoś niechcianego ele- mentu, który potem nagle ożywa na fotografii oglądanej na ekranie monitora i spra- wia, że zdjęcie przestaje wyglądać profesjonalnie. . Przedstawione sytuacje niekoniecznie jednak muszą wyprowadzać Cię z równowagi, bowiem naprawianie takich uchybień jest stosunkowo łatwe. Prostowanie obrazu lub zmiana jego orientacji, a także kadrowanie to naprawdę podstawowe operacje edycyjne, jakim poddaje się cyfrowe fotografie. Niewiele trudniejsze są czynności, które wyko- nuje się w celu usunięcia przebarwień lub wyostrzenia obrazu. Być może wymagają one trochę większego nakładu pracy niż przenoszenie zdjęć z karty pamięci aparatu do komputera, ale z pewnością nie są to rzeczy, których powinieneś się bać. Po prostu uruchom swój ulubiony program graficzny, a następnie wykonaj prezentowane w tym rozdziale ćwiczenia. Przygotowanie fotografii do edycji Tak jak tradycyjna ciemnia ma swoje tajemnice, tak też w ciemni cyfrowej czekają na odkrycie różne sztuczki, za pomocą których doświadczony fotograf może sprawić, że jego zdjęcia będą wyglądać na papierze lepiej, niż wskazywałby na to obraz na kliszy (lub dysku). Jako miłośnicy cyfrowych technologii przetwarzania obrazu mamy jednak tę przewagę, że w naszym przypadku korygowanie zdjęć nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim dlatego, że nie musimy uczyć się obsługi 106 Część III ♦ Cyfrowa ciemnia fotograficzna żadnych specjalistycznych narzędzi. Ktoś, kto już wcześniej zajmował się grafiką kom- puterową, nie musi się uczyć praktycznie niczego nowego. Zapewne wielu amatorów fotografii cyfrowej nie orientuje się zbyt dobrze w ogólnych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem plików graficznych za pomocą komputera. Osoby te odsyłam do ramki „Oprogramowanie, czyli wyposażenie cyfrowej ciemni”. Następny nasz krok polegać będzie na wykonaniu podstyawowych czynności edycyjnych na fotografiach pobranych z karty pamięci aparatu. Chodzi o przygotowanie obrazów do dalszej, bardziej zaawansowanej obróbki, a ostatecznie do druku. Zanim zdjęcie zo- stanie przeniesione na papier, trzeba nadać mu odpoywiedni wygląd, kształt i rozmiar. Zmiana orientacji Z lektury 2. części książki wiesz, że poziomy układ kadru nie jest jedynym, jakim można się posługiwać. Pewne zdjęcia prezentują się lepiej w układzie pionowym (na przykład portrety). Jeśli więc masz na dysku komputera fotografie wykonane apara- tem trzymanym pionowo, to teraz trzeba je będzie obrócić. W większości programów graficznych korzysta się w tym celu z polecenia o nazwie „Obróć obszar roboczy” lub podobnego. W Photoshopie też jest takie polecenie. Proces obracania fotografii prze- biega następująco: 1. Uruchom swój edytor graficzny. 2. Posługując się poleceniem File/Open (Plik/Otwórz), otwórz plik zawierający fotografię wykonaną w ujęciu pionowym (porównaj rysuynek 7.1). Rysunek 7.1. Fotografia wykonana w ujęciu pionowym wymaga „obrócenia” 3. Aby zmienić orientację fotografii, należy obrócić obszyar roboczy (ang. canvas). W tym celu rozwiń menu Image/Rotate Canvas (Obrazek/Obróć obszar roboczy), z którego następnie wybierz jedno z poleceń: 90° CW (90° w prawo) lub 90° CCW (90° w lewo). Cały obraz widoczny w oknie dokumentu zostanie oybrócony Rozdział 7. ♦ Edycja cyfrowych fotografii: operacje podstawowe 107 Oprogramowanie, czyli wyposażenie cyfrowej ciemni Zarówno w tym rozdziale, jak i we wcześniejszych, kilkakrotnie już padło określenie „program graficzny”. Wyjaśnię teraz, co mam na myśli zawsze wtedy, gdy posługuję się tym terminem — oczywiście w odniesieniu do fotografii cyfrowej. Otóż cyfrowe fotografie edytuje się w komputerze za pomocą programów nazywanych potocz- nie edytorami graficznymi. Jest to jednak dość nieprecyzyjna nazwa, bowiem grafika grafice nierówna. Ktoś, kto mówi o grafice komputerowej, może mieć na myśli zarówno obrazy na- śladujące tradycyjne dzieła sztuki malarskiej lub rysowniczej, jak i w pełni trójwymiarowe modele rzeczywistych obiektów oglądane na ekranie monitora. Mamy zatem do czynienia z pierwszym podziałem grafiki komputerowej: wszystkie obrazy należące do pierwszej z wymie- nionych przed chwilą kategorii są obrazami dwuwymiarowymi (w skrócie 2D); obrazy z dru- giej kategorii są obrazami trójwymiarowymi (w skrócie 3D). Do edycji każdego z tych dwóch typów obrazów stosuje się nieco inne oprogramowanie. A ponieważ fotografie są obrazami dwuwymiarowymi, nas interesują programy do edycji gyrafiki 2D. Nie koniec jednak na tym. Komputerowa grafika 2D podlega dalszemu podziałowi — na grafikę wektorową oraz bitmapową. Używając nieco uproszczonej terminologii, można powiedzieć, że w grafice wektorowej wszystkie „rysunki” (czyli poszczególne obiekty i ich właściwości) opisywane są za pomocą skomplikowanych wzorów matematycznych. Natomiast w grafice bitmapowej wszystko, co widać na ekranie monitora, składa się z pojedynczych pikseli. Jeśli odpowiednio powiększysz obraz bitmapowy, to zauważysz, że poszczególne obiekty tworzone są przez grupy sąsiadujących ze sobą pikseli w odpowiednich kolorach. Cyfrowe fotografie są takimi właśnie obrazami bitmapowymi (spotyka się również określenie obraz rastrowy lub grafika rastrowa, a także nie zawsze właściwy skrót bitmapa). Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz oprogramowania do edycji grafiki bitmapowej. Są narzędzia proste, przygotowane głównie z myślą o początkujących użytkownikach cyfrowych aparatów fotograficznych lub skanerów, jak i bardzo wyrafinowane „kombajny graficzne”, które mnogością zaimplementowanych funkcji przyprawiają tych samych początkujących użyt- kowników o mdłości. Jednym z takich wysoce zaawansowanych narzędzi jest program Adobe Photoshop. Mimo iż zawiera on bardzo wiele takich funkcji, z których adept sztuki fotogra- ficznej nie będzie nigdy korzystał, jest najbardziej polecany do edycji cyfrowych zdjęć. Pho- toshop jest po prostu uznawanym powszechnie standardem w tej dziedzinie, a jednocześnie programem najbardziej kompletnym i rzetelnym. Wszystkie ćwiczenia przedstawione w tej książce, a dotyczące edycji obrazów, oparte są na wykorzystaniu Photoshopa. Jednak me- tody edycji cyfrowych fotografii pozostają niezmienne dla większości programów tego typu. Jeśli więc wybrałeś inne narzędzie, to z pewnością znajdziesz w swoim „edytorze graficz- nym” funkcję będącą odpowiednikiem tej, którą ja opisujyę na przykładzie Photoshopa. Oto lista polecanych programów, służących do edycji ycyfrowych fotografii:  Adobe Photoshop oraz Photoshop Elements („odchudzona” wyersja Photoshopa, z przeznaczeniem głównie do edycji fotografii) — www.adobe.com;  Corel Photo-Paint (jako składnik pakietu CorelDRAW) — www.corel.com;  Jasc Paint Shop Pro — www.jasc.com;  GIMP (program darmowy, nieustannie rozwijany tak przezy jego twórców, jak i użytkowników) — www.gimp.org. w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (pierwszay opcja) lub w kierunku przeciwnym (druga opcja). Przykładowy efekty zmiany orientacji obrazu ilustruje rysunek 7.2. 108 Część III ♦ Cyfrowa ciemnia fotograficzna Rysunek 7.2. Funkcja obrotu obszaru roboczego rozwiązuje problem z pionowymi fotografiami Prostowanie i kadrowanie Obracanie obszaru roboczego pozwala prawidłowo ustawić obraz w oknie dokumentu edytora graficznego, ale nie rozwiązuje problemu przekrzywionych linii. Jeśli podczas wykonywania zdjęcia nie trzymałeś aparatu zbyt prosto, to najprawdopodobniej uzy- skałeś obraz z „kopniętą” linią horyzontu. Można temu zaradzić przy okazji kadrowa- nia fotografii. Kadrowanie to inaczej „przycinanie” obrazu w taki sposób, aby pozbawić go brzyd- kich, poszarpanych krawędzi lub niepotrzebnych elementów, które odwracają uwagę odbiorcy od głównego tematu zdjęcia. Jeśli lubisz fotografować ludzi, a nie dysponu- jesz aparatem pozwalającym na wykonywanie dużych zbliżeń, to umiejętne kadrowa- nie pozwoli Ci osiągnąć efekt zdjęcia portretowego wykonanego z małej odległości od obiektu. W większości edytorów graficznych zarówno operację kadrowania, jak i prostowania obrazu można wykonać, posługując się pojedynczym narzędziem. W Photoshopie na- zywa się ono Crop (Kadrowanie). 1. Uruchom swój edytor graficzny, a następnie otwórz pliky z fotografią wymagającą kadrowania (porównaj rysunek 7.3). 2. Uaktywnij narzędzie Crop (Kadrowanie). Rozdział 7. ♦ Edycja cyfrowych fotografii: operacje podstawowe 109 Rysunek 7.3. Aby przekształcić tę fotografię w klasyczny portret, należy ją nie tylko wykadrować, ale również nieco obrócić (dzięki czemu głowa modela nie będzie wydawała się przekrzywiona) 3. Przyjrzyj się fotografii widocznej w oknie dokumentuy, a następnie spróbuj wyobrazić sobie linie ograniczające obiekt będący głóywnym tematem zdjęcia. Wzdłuż tych linii obraz zostanie przycięty. Jeśli to „wyobrażanie sobie” krawędzi kadrowania przychodzi Ci z trudem, to po- móż sobie liniami pomocniczymi (zwanymi także prowadnicami). W tym celu naj- pierw wybierz polecenie View/Rulers (Widok/Miarki), aby wyświetlić tzw. miarki. Następnie ustaw kursor myszy nad miarką poziomą. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a potem przeciągnij myszą w dół — w oyknie dokumentu pojawi się linia pomocnicza, którą będziesz mógł ustawić na dowolnej wysokości. Na koniec zwolnij przycisk myszy. Powtórz całą zabawę z miarką pionową. Możesz umieścić na obrazie tyle linii pomocniczych, ile chcesz; ich obecność jest „wirtualna”, to znaczy nie mają one absolutnie żadnego wpływu na wygląd obrazu i nie pojawiają się na wydruku (porównaj rysunek 7.4). 4. Po wstępnym określeniu krawędzi kadrowania obrazu umiyeść kursor myszy w obrębie okna dokumentu, a następnie kliknij lewym yprzyciskiem myszy w punkcie stanowiącym lewy górny róg obszaru kadrowania. Nie puszczając przycisku myszy, przeciągnij nią w kierunku prawo-dóył, kreśląc w ten sposób ramkę kadrowania (rysunek 7.5). Dopiero teraz zwolnij pyrzycisk myszy. 5. Zauważ, że obszary obrazu przeznaczone do odcięcia zyostały wyciemnione, a obszar kadrowany otacza przerywana linia z kilkomay rozmieszczonymi na niej uchwytami (porównaj rysunek 7.5). Uchwyty te służą dyo zmiany wielkości oraz obracania ramki — możliwość wykonania każdej z tyych operacji sygnalizowana jest odpowiednim kształtem kursora (rysyunek 7.6). Jeśli zgodnie z wcześniejszą wskazówką umieściłeś w oknie dokumentu linie pomoc- nicze, to nakreśl ramkę kadrowania wzdłuż nich. Kursor myszy będzie przyciągany do linii pomocniczych, jeśli zaznaczysz opcje View/Snap to/Guides (Widok/Przyciągaj do/Linie pomocnicze) oraz View/Snap (Widok/Przyciągaj). 110 Część III ♦ Cyfrowa ciemnia fotograficzna Rysunek 7.4. Linie pomocnicze umożliwiają dokładne określenie obszaru kadrowania Rysunek 7.5. Ramka kadrowania nakreślona wokół najważniejszego elementu tej fotografii, czyli twarzy dziecka 6. Jeśli kształt ramki kadrowania nie odpowiada Twoim wczyeśniejszym wyobrażeniom, to zmień go, posługując się odpowiednimyi uchwytami. W tym celu umieść kursor myszy dokładnie nad jednym z uchwytów, a następnie kliknij i przeciągnij (zwracając uwagę na ykształt kursora — rysunek 7.7). 7. Aby obrócić obraz, ponownie umieść kursor myszy w poybliżu jednego z uchwytów. Którego — to już zależy od docelowego kierunkyu obrotu (jeśli masz kłopoty z jego określeniem, to wypróbuj wszyystkie uchwyty; nie zapomnij przy tym o kształcie kursora). Następnyie kliknij i przeciągnij myszą w odpowiednim kierunku. Zauważ, że na razie obyróciła się tylko ramka kadrowania, a nie cały obraz (rysunek 7.8). Rozdział 7. ♦ Edycja cyfrowych fotografii: operacje podstawowe 111 Rysunek 7.6. Widok kursora w takiej postaci (z lewej) sygnalizuje, że przeciągnięcie uchwytu spowoduje przeskalowanie ramki kadrowania; jeśli kursor przyjmuje taką postać (z prawej), to znaczy, że przeciągając uchwyt, będziesz mógł obrócić ramkę kadrowania, a wraz z nią zaznaczony fragment obrazu Rysunek 7.7. „Przeciąganie uchwytu”, czyli zmiana wielkości ramki kadrowania 8. Jeśli obecny kształt ramki kadrowania Ci odpowiada, tyo naciśnij klawisz Enter (Return) — fotografia zostanie wykadrowana i obrócona (rysuneyk 7.9). Aby anulować operację kadrowania przed jej ostatecznyym wykonaniem, naciśnij klawisz Esc. Edycja fotografii: błędy naświetlenia Po wykonaniu wstępnej obróbki cyfrowego zdjęcia możemy już przystąpić do kolejnych czynności, które będą mieć na celu ogólną poprawę jego wyglądu. W tym podroz- dziale tematem naszych rozważań będą sposoby korygowanyia błędów fotografowania, które nader często przytrafiają się początkującym, ya są związane z naświetleniem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC fotografii cyfrowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: