Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 005615 22956118 na godz. na dobę w sumie
ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć - książka
ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0752-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdjęcia robić każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej...

Fotografia cyfrowa niemal całkowicie wyparła dziś tradycyjną. Każdy może wybrać coś dla siebie spośród tysięcy modeli aparatów cyfrowych, kart pamięci, drukarek i rodzajów papieru fotograficznego. Rzecz w tym, że w natłoku nowości łatwo się zagubić, a przeznaczenie nawet dużej kwoty na sprzęt cyfrowy wcale nie gwarantuje, że zdjęcia będą profesjonalne i udane.

Dzięki książce 'ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć' nauczysz się robić imponujące zdjęcia cyfrowe, obrabiać je komputerowo i drukować. Dowiesz się, jak wybrać aparat cyfrowy spełniający Twoje potrzeby. Poznasz sprawdzone kanony fotografowania ludzi, zwierząt oraz obiektów w różnych warunkach atmosferycznych i oświetleniowych. Na szczęście, aby opanować podstawowe zasady fotografii, nie musisz kończyć Akademii Sztuk Pięknych. Możesz skorzystać z tej książki. Zawiera ona omówienie:

Pobierz dodatkowy rozdział: 'Prezentowanie fotografii światu' jako plik PDF.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjêæ Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 83-246-0752-8 Format: B5, stron: 344 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Zdjêcia robiæ ka¿dy mo¿e, jeden lepiej, drugi gorzej… CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Fotografia cyfrowa niemal ca³kowicie wypar³a dziœ tradycyjn¹. Ka¿dy mo¿e wybraæ coœ dla siebie spoœród tysiêcy modeli aparatów cyfrowych, kart pamiêci, drukarek i rodzajów papieru fotograficznego. Rzecz w tym, ¿e w nat³oku nowoœci ³atwo siê zagubiæ, a przeznaczenie nawet du¿ej kwoty na sprzêt cyfrowy wcale nie gwarantuje, ¿e zdjêcia bêd¹ profesjonalne i udane. Dziêki ksi¹¿ce „ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjêæ” nauczysz siê robiæ imponuj¹ce zdjêcia cyfrowe, obrabiaæ je komputerowo i drukowaæ. Dowiesz siê, jak wybraæ aparat cyfrowy spe³niaj¹cy Twoje potrzeby. Poznasz sprawdzone kanony fotografowania ludzi, zwierz¹t oraz obiektów w ró¿nych warunkach atmosferycznych i oœwietleniowych. Na szczêœcie, aby opanowaæ podstawowe zasady fotografii, nie musisz koñczyæ Akademii Sztuk Piêknych. Mo¿esz skorzystaæ z tej ksi¹¿ki. Zawiera ona omówienie: (cid:129) programów tematycznych aparatu cyfrowego, (cid:129) korekcji wygl¹du fotografowanej postaci, (cid:129) efektów specjalnych, (cid:129) przenoszenia zdjêæ z aparatu do komputera, (cid:129) sposobów wyboru drukarki i papieru fotograficznego, (cid:129) balansu bieli, (cid:129) rodzajów œwiat³a. Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl I Wprowadzenie do fotografii cyfrowej .............9 1 2 3 Wybór aparatu cyfrowego ............................................... 11 Elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas zakupu aparatu cyfrowego ........................................................................ 12 Zastosowanie aparatu, czyli wybór jego typu ......................... 12 Parametry techniczne aparatu.................................................. 15 Dodatkowe koszty związane z zakupem aparatu cyfrowego........ 27 Pojemność dysku twardego ....................................................... 27 Nagrywarka DVD....................................................................... 27 Wprowadzenie do fotografii cyfrowej .............................. 29 Różnice i podobieństwa pomiędzy aparatem analogowym a cyfrowym.................................................................................... 29 Budowa aparatu cyfrowego ............................................................ 32 Kompresja i format zdjęcia ............................................................. 39 Sposoby trzymania aparatu ............................................................ 42 Funkcje aparatu i wykorzystywanie ich możliwości......... 45 Właściwości i rodzaje obiektywów ................................................ 45 Zoom optyczny........................................................................... 49 Zoom cyfrowy ............................................................................ 50 Głębia ostrości ................................................................................. 51 Mała głębia ostrości................................................................... 52 Duża głębia ostrości................................................................... 53 Czułość ............................................................................................. 54 Ekspozycja i kontrolowanie jej ustawień....................................... 56 Nieprawidłowa ekspozycja ....................................................... 56 Prawidłowa ekspozycja ............................................................. 57 II 4 ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć Ocena ekspozycji za pomocą histogramu wyświetlanego w aparacie ............................................................................... 60 Korekcja ekspozycji ................................................................... 61 Tryb Bracketing ......................................................................... 63 Migawka i przesłona a efekty specjalne................................... 64 Ustawienia półautomatyczne ................................................... 67 Metody pomiaru ekspozycji ...................................................... 67 Lampa błyskowa ............................................................................. 68 Tryby pracy................................................................................ 68 Zmiana zasięgu lampy wbudowanej w aparat......................... 74 Osłabianie błysku ...................................................................... 75 Programy tematyczne aparatu ....................................................... 76 Makro ......................................................................................... 77 Portret ........................................................................................ 78 Krajobraz.................................................................................... 79 Sport ........................................................................................... 80 Zdjęcia nocne ............................................................................. 81 Plaża/Śnieg ................................................................................. 82 Zdjęcia pod światło.................................................................... 82 Kadrowanie i efekt paralaksy ......................................................... 83 Balans bieli ...................................................................................... 84 Fotografia doskonała — tajniki ................... 89 Sztuka fotografowania i związane z nią zasady................91 Temat zdjęcia .................................................................................. 92 Kompozycja zdjęcia ......................................................................... 92 Rodzaj kadru.............................................................................. 93 Zasada trójpodziału ................................................................... 96 Zasada skośnego podziału ....................................................... 101 Perspektywa ............................................................................ 101 Punkt widzenia........................................................................ 103 Plany w fotografii .................................................................... 106 Kształty .................................................................................... 106 Faktura i wzory ....................................................................... 109 Obramowanie........................................................................... 110 Kompozycja a ogniskowa ........................................................ 111 Linie wiodące........................................................................... 112 Oświetlenie fotografowanej sceny................................................ 112 Barwa i charakter światła....................................................... 113 Kąt padania światła................................................................. 114 Fotografowanie pod światło ................................................... 117 Barwy............................................................................................. 118 Barwy sąsiadujące ................................................................... 120 Barwy kontrastujące ............................................................... 121 Barwy pastelowe ..................................................................... 122 Zdjęcia high-key....................................................................... 123 Zdjęcia low-key........................................................................ 124 Stosowanie barw w celu podkreślenia tematu fotografii...... 126 Zasady towarzyszące tworzeniu panoram................................... 126 6 Spis treści 5 Popularne tematy fotografii........................................... 133 Fotografowanie ludzi .................................................................... 134 Portrety — ogólne zasady........................................................ 134 Fotografia glamour .................................................................. 142 Zdjęcia niepozowane................................................................ 144 Fotografowanie dzieci ............................................................. 145 Fotografowanie krajobrazu........................................................... 149 Fotografowanie płynącej wody ............................................... 151 Wpływ pór roku na charakter krajobrazu.............................. 152 Fotografowanie zachodów słońca........................................... 153 Fotografowanie zwierząt .............................................................. 154 Fotografowanie zwierząt domowych ..................................... 154 Fotografowanie w naturalnym środowisku ........................... 157 Ogrody zoologiczne .................................................................. 157 Fotografowanie zjawisk meteorologicznych i wykorzystywanie ich w kompozycji zdjęcia............................. 160 Deszcz....................................................................................... 160 Burza ........................................................................................ 162 Śnieg ......................................................................................... 163 Mgła.......................................................................................... 165 Fotografowanie ruchu ................................................................... 165 Panoramowanie ....................................................................... 167 Zooming.................................................................................... 168 Fotografowanie sportu .................................................................. 170 Fotografowanie nocą ..................................................................... 171 Fotografowanie budynków i pomników................................. 174 Fotografowanie księżyca ......................................................... 175 Fotografowanie sztucznych ogni ............................................ 177 Fotografowanie imprez otwartych ............................................... 179 Fotografowanie uroczystości rodzinnych .................................... 181 Urodziny................................................................................... 182 Święta....................................................................................... 183 Ślub........................................................................................... 184 Fotografowanie z bliska ................................................................ 186 III Cyfrowa ciemnia fotograficzna 191 6 7 Przenoszenie zdjęć z aparatu do komputera .................. 193 Urządzenia wykorzystywane do przesyłania fotografii z aparatu do komputera.............................................................. 193 Transfer danych do komputera z zainstalowanym systemem Windows XP ................................................................................ 198 Edycja zdjęć ................................................................. 215 Korekcje podstawowe.................................................................... 216 Obracanie fotografii................................................................. 217 Kadrowanie zdjęcia.................................................................. 217 Prostowanie zdjęcia ................................................................. 221 Doświetlanie zdjęcia ................................................................ 222 7 ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć Korygowanie wyglądu fotografii prześwietlonej ................... 225 Usuwanie z obrazu zbędnych elementów.............................. 226 Usuwanie szumów .................................................................. 229 Usuwanie aberracji chromatycznych ..................................... 231 Poprawianie kolorystyki zdjęcia............................................. 234 Zmiana kontrastu i poziomu jasności w obrazie ................... 243 Zmiana nasycenia barw .......................................................... 244 Wyostrzanie fotografii............................................................. 244 Korekcja wyglądu fotografowanej postaci ................................... 247 Usuwanie efektu czerwonych oczu ........................................ 247 Usuwanie z powierzchni skóry skaz mniejszych rozmiarów .....249 Usuwanie ze skóry skaz większych rozmiarów — zmarszczek, blizn ................................................................ 251 Wygładzanie cery .................................................................... 255 Dodawanie oczom blasku i wyrazistości................................ 258 Wybielanie zębów ................................................................... 265 Zmiana koloru ust.................................................................... 268 Tworzenie efektu opalenizny.................................................. 270 Efekty specjalne ............................................................................ 275 Tworzenie efektu małej głębi ostrości.................................... 275 Zamiana fotografii kolorowej w czarno-białą........................ 281 Wyróżnianie tematu zdjęcia kolorem..................................... 283 Zmiana koloru wybranego elementu na fotografii ................ 285 Tworzenie efektu błysku wypełniającego .............................. 287 Dodawanie tęczy do zdjęcia .................................................... 291 Tworzenie cyfrowej mgły ....................................................... 296 Tworzenie efektu fotografowania pod światło ...................... 299 Dodawanie księżyca do fotografii krajobrazu........................ 303 Łączenie zdjęć w panoramę.......................................................... 307 Zapisywanie obrazów poddanych korekcji w Camera Raw........324 Prezentowanie fotografii światu ................................... FTP Przygotowywanie zdjęć do wydruku na drukarce domowej ......FTP Rodzaje drukarek.....................................................................FTP Rodzaje papieru fotograficznego ............................................FTP Tusze ........................................................................................FTP Określanie wielkości i rozdzielczości zdjęcia.........................FTP Zmiana rozdzielczości i wymiarów zdjęcia............................FTP Ustawienia drukowania ..........................................................FTP Przygotowywanie zdjęć do wysłania za pomocą poczty elektronicznej ................................................FTP Tworzenie pokazu slajdów ...........................................................FTP Zabezpieczanie zdjęć znakiem wodnym ......................................FTP 8 Dodatki 327 A Fotografie wykorzystane w książce ...............................328 Skorowidz ....................................................................333 8 wiat tematów, które mogą stać się treścią zdję- cia, jest niesamowicie bogaty. Tak jak w przypadku muzyki, stwarza poczucie nieskończoności trwania. Fotografia była, jest i będzie — tematów będących źródłem inspiracji nigdy nie zabraknie. W po- przednich rozdziałach zdobyłeś techniczną wiedzę i umiejętności panowania nad aparatem cyfrowym. W niniejszym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób wiedzę tę wykorzystać w prawdziwych, życiowych sytuacjach. Poznasz zatem wskazówki odnośnie sposobu, w jaki można przedstawić na zdjęciu człowieka i zwierzę. Nauczysz się wykorzystywać funkcje aparatu do fotografowania krajobrazów. Poznasz tajniki sztuki fotografowania w warunkach nocnych, a także sposobów uchwycenia na zdjęciu ruchu obiektów. Fotografia doskonała — tajniki Postacie ludzkie są najczęstszym z tematów fotografii. Poza portretami, z którymi najczęściej jest kojarzona, związana jest także z aktami, zdjęciami w entourage u oraz portretami kreacyjnymi. Specjalnym rodzajem fotografii jest również ten związany z uwiecznianiem na zdjęciach dzieci. Należy także pamiętać, iż istnieją dwa rodzaje fotografii ludzi. Są to zdjęcia pozowane, czyli takie, w których model współpracuje czynnie z fotografem, oraz zdjęcia tzw. niepozowane (nazywane również dokumentalnymi), czyli takie, w przypadku których nie istnieje scenariusz wydarzeń, a fotografujący musi wykazać się często cierpliwością, gdyż czeka na wydarzenia i sytuacje, które zdarzają się spontanicznie, bez jego interwencji. Portrety — ogólne zasady W przypadku fotografowania ludzi — mam na myśli zwłaszcza portrety i inne rodzaje zdjęć pozowanych — bardzo ważna zasadą jest poznanie modela (rysu- nek 5.1). To bardzo ważne, gdyż tylko wtedy będziesz mógł odzwierciedlić prawdę o nim, przedstawić go w naturalny sposób, co nada zdjęciu prawdziwego charak- teru. Zdobądź zatem informacje, kim jest model. Dowiedz się, czym się zajmuje? Przebywając z nim, poznaj charakterystyczne dla niego cechy jego osobowości. Pozwoli Ci to zaplanować temat zdjęcia i określić, które z cech chcesz wydobyć na fotografii. Następnie zastanów się nad pozą, strojem, za pomocą których cechy staną się jeszcze bardziej widoczne. Ponadto pisząc o poznaniu modela, mam na myśli także jego aparycję. Rysunek 5.1. Fotografie stanowiące przykład portretów 134 Popularne tematy fotografii Elementami, na które należy ponadto zwrócić uwagę podczas portretowania postaci ludzkich, są: zoom optyczny, tło, kąt widzenia aparatu oraz co bardzo ważne — oświetlenie. ■ Zoom optyczny. Podczas fotografowania w zbliżeniu lub półzbliżeniu najkorzystniej wypada zastosowanie zoomu optycznego będącego odpowiednikiem występującego w fotografii tradycyjnej niezbyt długiego obiektywu wąskokątnego — 85, 135 mm. Umożliwiają one fotografowanie z większych odległości. Model nie czuje się wówczas przytłoczony obecnością aparatu, a jego twarz nie wygląda na spłaszczoną. Wadą długich obiektywów jest mała głębia ostrości. Należy o tym pamiętać i w razie potrzeby ustawić ostrość na oko modela znajdujące się bliżej aparatu. Następnie należy sprawdzić, jak ostra jest cała twarz. Jeśli większa jej część jest pozbawiona ostrości, wówczas należy zastanowić się nad dłuższym czasem otwarcia migawki i mniejszym otworem przesłony. Pomóc może tutaj również ustawienie większej czułości. ■ Tło. Otoczenie ma ogromny wpływ na fotografowaną osobę — zarówno na jej samopoczucie, jak i stopień odprężenia. Poza tym łączy się jakoby ono z modelem, co umożliwia sfotografowanie postaci w naturalnych dla niej sytuacjach, np. podczas pracy lub wypoczynku. Podczas portretowania postaci należy pamiętać o tym, aby tło z nią nie konkurowało. Usuń więc ze sceny niepotrzebne elementy. To model gra pierwsze skrzypce, tło jest tylko dodatkiem. Nie powinno więc rozpraszać uwagi. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby tło tworzyło wraz z modelem harmonijny układ. Nie można dopuścić do sytuacji, w której i tło, i model będą w ten sam sposób zabarwione (np. modelka o blond włosach ubrana w białą sukienkę na białym tle). Uniemożliwi to czytelny odbiór tego, co dzieje się na fotografii, a ponadto utrudni dopasowanie odpowiednich parametrów ekspozycji. Jeśli pozbycie się elementów z tła jest niemożliwe, zastosuj efekt małej głębi ostrości, aby skupić uwagę wyłącznie na modelu. ■ Odpowiednie umieszczenie modela w kadrze. Ustawienie postaci to kolejny element, na jaki należy zwrócić uwagę podczas portretowania osób. Zarówno fotografowi, jak i jego modelowi zależy na uzyskaniu jak najlepszego efektu końcowego. Powinni oni zatem współpracować ze sobą i wykonać wiele próbnych ustawień. Model poproszony o przyjęcie różnych póz z pewnością nie odmówi. Jakie pozy należy sprawdzić? Otóż niewątpliwie będzie to profil, trzy czwarte oraz en face, a wszystkie one z głową opuszczoną wyżej lub niżej. W takiej sytuacji zadaniem modela jest zmieniać pozy na prośbę fotografa, a zadaniem tego drugiego jest obserwacja, w jaki sposób zmienia się wygląd twarzy fotografowanej postaci. Oto kilka dodatkowych wskazówek: 135 Fotografia doskonała — tajniki Jeśli model ma dość wydatny nos, unikaj pozy trzy czwarte. Może ona spowodować jego wizualne wydłużenie. Zwłaszcza w przypadku, gdy zastosujesz obiektyw szerokokątny lub standardowy. Pamiętaj o tym, że okrągła twarz nie najlepiej wypada podczas pozy en face. Ponadto tworząc portret, należy zastanowić się, jakie cechy fotografowanej postaci chcemy na nim odzwierciedlić. Od tego zależy również to, jaką pozę ma ona przybrać i przy użyciu jakiej perspektywy zostanie ona pokazana. Jeśli chcesz pokazać władczość, fotografuj z dołu, jeśli delikatność, łagodność — z góry. Jeśli wykonujesz portret inny niż formalny, zapomnij o symetrii kadrze. Puść wodzę wyobraźni i postaraj się ukazać postać w taki sposób, aby jak najlepiej uwydatnić jej cechy. ■ Oczy modela. Ponieważ oczy są zwierciadłem duszy, poproś modela, aby otworzył je szeroko tuż przed wykonaniem zdjęcia. Pozwoli to uniknąć marszczenia twarzy występującego często podczas oczekiwania na naciśnięcie przez fotografa spustu migawki i bardzo ładnie uwydatni oczy. Ważne jest także, aby jego wzrok skierowany był w miejsce, w którym dzieje się coś interesującego. W jego oczach musi być widoczne zaciekawienie, a nie znudzenie zdające się krzyczeć „No zrób już w końcu to zdjęcie!”. ■ Oświetlenie. Wielu fotografów wykorzystuje w celu oświetlenia portretowanej postaci oświetlenie zastane. Modyfikują je oni za pomocą Błysku wypełniającego lub powierzchni odbijających światło (eliminuje to niepotrzebne cienie) (rysunek 5.2). Pozwala to poprawić kontrast oraz kompozycję. Najkorzystniejszym na ogół — dla modela — jest światło miękkie i rozproszone. Taki efekt można uzyskać, stosując blendę1 (wówczas światło zostaje odbite i rozproszone) lub dyfuzor2 (światło 1 2 Blenda — ekran wykorzystywany do odbijania światła w celu równomiernego oświetlenia fotografowanego obiektu. Może nią być w warunkach domowych jasny karton, spożywcza folia aluminiowa czy styropian. Dyfuzor — materiał (prześwitujący) wykorzystywany do rozpraszania (zmiękczenia) światła. Umieszcza się go pomiędzy fotografowanym obiektem a źródłem światła. 136 Popularne tematy fotografii przechodzące przez dyfuzor staje się rozproszone). Czasem jednak lepszy efekt uzyskuje się za pomocą bocznego wyrazistego oświetlenia. Naturalne, miękkie światło dają okna. Fotografując w pomieszczeniach, gdy oświetlenie jest niedostateczne — np. w pochmurny dzień — staraj się używać statywu lub wykorzystaj lampę błyskową — nawet taką wbudowaną w aparat. Pozwoli ona doświetlić twarze modeli. Należy tutaj pamiętać, aby zachować większą odległość od fotografowanych osób (jednak nie więcej niż 2 m), a do kadrowania użyć zoomu optycznego. Dzięki temu twarze będą ładnie oświetlone, a białe elementy widoczne w kadrze nie zostaną prześwietlone. Rysunek 5.2. Podczas fotografowania osoby przy oknie możemy uzyskać ciekawy efekt niedoświetlenia części twarzy — po lewej. Jeśli jednak tego nie chcemy, a fotografowaną postać ustawiamy przy oknie w celu wykorzystania światła zastanego, konieczne będzie zastosowanie blendy — po prawej Jeśli aparat podczas fotografowania w ciemnym pomieszczeniu nie radzi sobie z ustawieniem ostrości, konieczne jest jej ręczne ustawienie lub zastosowanie dodatkowego źródła oświetlenia. 137 Fotografia doskonała — tajniki Aby uniknąć niedoświetlenia części twarzy modela podczas fotografowania go z użyciem światła zastanego padającego przez okno, można rozproszyć je za pomocą firany, cienkiej zasłony lub prześcieradła (białego) oraz użyć arkusza białego brystolu (lub innej białej powierzchni) w celu odbicia światła i oświetlenia niedoświetlonej części twarzy. Brystol przykłada się po nieoświetlonej stronie twarzy modela. Jeśli nieoświetlona część twarzy nadal nie wygląda korzystnie, przesuń (oddalając lub zbliżając) kartkę i ponownie wykonaj zdjęcie. Czasem potrzeba wielu prób, aby uzyskać zadowalający efekt. Zwiększając odległość pomiędzy aparatem a osobami fotografowanymi z użyciem lampy błyskowej, musisz zastosować większą czułość ISO i odwrotnie. Jeśli natomiast wykonujemy portret w plenerze, należy zwrócić uwagę na porę dnia. Najlepsze efekty można uzyskać rano lub wieczorem — słońce jest wówczas dość nisko. Należy ponadto ustawić się z aparatem tak, aby słońce „zaglądało przez ramię” fotografa pod kątem około 150 stopni. ■ Głębia ostrości. Stosując efekt małej głębi ostrości, w ciekawy sposób możesz wyeksponować fotografowaną postać, zwłaszcza gdy w tle znajdują się jeszcze inne osoby (rysunek 5.3). Rysunek 5.3. Zastosowanie małej głębi ostrości pozwala wyeksponować fotografowaną postać na tle osób znajdujących się w kadrze 138 Popularne tematy fotografii Portret grupowy W portrecie grupowym niezwykle istotna jest kompozycja zdjęcia. Jeśli jest od- powiednia, ujęcie nabierze dynamiki i nie będzie wyglądało na „płaskie”. Jak zatem ustawić postacie? Powinny one zostać rozmieszczone w półkolu lub na planie trójkąta. Unikaj ustawiania osób w linii prostej — jedna obok drugiej. To w większości sytuacji nie wygląda dobrze. Fotografując większą grupę osób, można rozmieścić je, tak aby powstała kompozycja w kształcie litery S. Efekt ten można osiągnąć, sadzając kilka osób w środku na krzesłach, kilka na podłodze, a inne ustawiając z tyłu. Dzięki temu zniknie także problem różnicy wzrostu fotografowanych. Wykonując portret grupowy, staraj się w centralnej części kompozycji umieszczać osoby zajmujące najwyższą pozycję w grupie, a dzieci posadź na czyimś kolanie czy rękach. Tak więc jeśli fotografujesz rodzinę trzypokoleniową, to posadź w centralnej części kompozycji nestora rodu dziadka (lub babcię) i małe dziecko. Najwyższą osobę postaraj się ustawić z tyłu w centralnej części kadru, a niskie z przodu. Poproś fotografowanych, aby skierowali swoje ciała w stronę środka grupy i lekko je pochylili. Fotografując grupę, nie dopuszczaj do sytuacji, w której każdy z modeli stoi zwrócony bezpośrednio w stronę aparatu — takie zdjęcia są nudne, a ponadto powodują spłaszczenie zdjęcia i pogrubiają fotografowane osoby. Jeśli fotografujesz mniejsze grupy osób, np. pary, dla uzyskania ładnej kompo- zycji zdjęcia możesz ustawić je twarzami do siebie, jedna za drugą (rysunek 5.4) lub spróbować ujęcia, w którym jedna pochyla się nad drugą. Jeśli fotografujesz w pomieszczeniu, wszystkie twarze powinny być skierowane w stronę źródła światła — najlepiej dziennego oświetlenia padającego przez okno czy drzwi. Tak więc ustaw się za aparatem, by drzwi lub okno znajdowały się za Twoimi plecami. Pozostaje jeszcze kwestia ułożenia rąk i nóg. Z tym często wiele osób ma problemy. Typowe ustawienie to dłonie zwisające bezwładnie wzdłuż ciała — mało ciekawe i dające do zrozumienia „Postawiono nas tutaj, kazano się uśmiechać, ale nie wiem, co ze sobą zrobić, więc kończmy już tę zabawę”. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest ułożenie dłoni na stole, wsparciu ich na biodrze lub ramieniu innej osoby, czy objęcie kogoś za szyję i wysunięcie stóp do przodu. Takie zdjęcia są dynamicz- ne, ciekawe i zawierają informacje na temat relacji pomiędzy fotografowanymi osobami (rysunek 5.5). 139 Fotografia doskonała — tajniki Rysunek 5.4. Podczas fotografowania mniejszej grupy osób np. trzech dobrze sprawdza się ustawienie polegające na umieszczeniu ich jednej za drugą Rysunek 5.5. Ułożenie dłoni fotografowanych osób jest niezwykle istotne. Nie dopuść, aby opadały one bezwładnie wzdłuż ciała. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wsparcie ich na ramieniu lub biodrze osoby stojącej obok Portret grupowy to nie tylko postacie ustawione na planie litery S. Fotografując więcej niż jedną osobę, warto spróbować różnych punktów widzenia (rysunek 5.6) — najważniejsza jest wyobraźnia przestrzenna i pomysł na zdjęcie. 140 Popularne tematy fotografii Rysunek 5.6. Fotografując więcej niż jedną osobę, warto spróbować różnych punktów widzenia Portret środowiskowy Jak wcześniej wspomniałam, aby rozpocząć fotografowanie postaci, należy ją poznać. Tylko wówczas portret będzie w stanie oddać w pełni jej osobowość. Poza portretami w potocznym tego słowa znaczeniu istnieją również tzw. portrety w entourage u (rysunek 5.7), w których model występuje w swym naturalnym otoczeniu zawodowym. W zdjęciach tego rodzaju ważne jest, aby pokazać samego modela, ale także środowisko jego pracy lub miejsce realizowania swoich zain- teresowań. Ogólnie rzecz biorąc, to, czym się dana osoba zajmuje. Dlatego też ważne jest, aby nie wykonywać tutaj — tak jak w przypadku zwykłych portretów — zbliżeń lub półzbliżeń. W kadrze powinna bowiem być widoczna i postać modela, i elementy tworzące tło. Przed przystąpieniem do zdjęć, tak jak w przy- padku tradycyjnego portretu, należy poznać osobowość postaci, którą chce się uwiecznić na zdjęciu. Poprosić ją, aby opowiedziała o swojej pracy czy hobby, najlepiej, jeśli zrobi to podczas pracy lub zajęcia, które pochłania jej uwagę. Poproś ją, aby pokazała owoce pracy, obserwuj jej zachowanie i zapamiętuj wszystkie te elementy, które mogłyby stworzyć interesującą kompozycję. Podczas fotografowania postaci zrób wszystko, aby pozostała ona w ubraniu, w którym wykonuje pracę. Zdjęcie musi wyglądać naturalnie. Nie pozwól, aby np. mechanik samochodowy wystąpił na nim podczas wykonywania swojej pracy w garniturze. Nie będzie to wiarygodne. Jeśli fotografujesz we wnętrzu, dostosuj się do panują- cych w nim warunków oświetleniowych. Zanim przystąpisz do wykonywania zdjęć, spraw, aby model poczuł się rozluźniony. Najlepszy efekt uzyskasz wówczas, gdy nie będzie on spodziewał się momentu, w którym naciśniesz spust migawki. Aby doprowadzić do takiej sytuacji, poproś osobę portretowaną, aby zajęła się pracą i w miarę możliwości nie zwracała na Ciebie uwagi. Dyskretnie ją obserwuj. Wędrując po otoczeniu, w którym znajduje się model, szukaj odpowiedniego punktu widzenia. Poproś modela — od czasu do czasu — by spojrzał w Twoją 141 Fotografia doskonała — tajniki Rysunek 5.7. Fotografie stanowiące przykłady portretu środowiskowego stronę. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wykonasz zdjęcie. Fotografia cyfrowa ma tę zaletę, że od razu możesz pokazać modelowi efekt swojej pracy. To sprawia, że ludzie chętniej poddają się fotografowaniu. Portret kreacyjny Portrety kreacyjne są jednym z przykładów zdjęć pozowanych. Stosuje się je do zaznaczenia stworzonego wyglądu, podkreślenia pewnych cech lub wyko- rzystania modela do utworzenia kompozycji graficznej (rysunek 5.8). Nie są one związane z fotografowaną osobą. Najważniejszą rolę w tego rodzaju zdjęciach odgrywają makijaż, rekwizyty, uczesanie oraz ubranie (a raczej kostium — to właściwsze określenie). Za pomocą tych elementów można zmieniać diametral- nie charakter zdjęcia. Wszystko zależy od inspiracji i wyobraźni fotografa oraz talentu modela. W przypadku tego rodzaju zdjęć niebagatelną rolę odgrywa dobry kontakt pomiędzy fotografującym a fotografowanym. Fotografia glamour Ten rodzaj fotografii polega na przedstawieniu fotografowanej postaci w sposób bardzo zmysłowy (rysunek 5.9), tak aby za pomocą ubioru, makijażu, fryzury ukazać jej seksualność. Styl glamour może zostać zaprezentowany zarówno za pomocą portretu (szczególne znaczenie ma tutaj oświetlenie, mocny makijaż, rozpuszczone włosy, seksowny strój, a także mimika modela, która najczęściej powinna wyrażać jakieś emocje — choć może on po prostu się uśmiechać), foto- grafii buduarowych (wykonywane są one najczęściej w sypialni, w bieliźnie) czy np. sesji w kostiumie kąpielowym. 142 Popularne tematy fotografii Rysunek 5.8. Portrety kreacyjne Różnica pomiędzy stylem glamour a aktem polega na tym, że w pierwszym przypadku najważniejsze jest ukazane piękna ciała modela, a jego widok ma sprawiać przyjemność oglądającym je osobom. W drugim przypadku ciało traktuje się często jako środek wyrazu. Rysunek 5.9. Przykłady fotografii w stylu glamour 143 Fotografia doskonała — tajniki Zdjęcia niepozowane Zdjęcia niepozowane są przeciwieństwem portretów. W ich przypadku nie istnieje scenariusz wydarzeń. Można robić je zarówno w sytuacjach osobistych, często wręcz intymnych, jak i w tłumie (rysunek 5.10). Najważniejsze to wiedzieć, co chce się sfotografować i umieć przewidywać sytuację. Wykonując tego typu zdjęcia, możesz za ich pomocą uchwycić naturalne postawy fotografowanych osób, wymaga to jednak dużego zaangażowania fotografa i ciągłego obserwowania otoczenia. Kto wie bowiem, kiedy nadarzy się okazja wykonania ciekawego ujęcia? W zdjęciach niepozowanych najważniejszy jest model (szczególnie jego twarz) i tło, na którym się on znajduje. Ważne jest, aby poza osobą na zdjęciu widoczne były również okoliczności jego wykonania, czy były to święta Bożego Narodzenia, czy wycieczka wakacyjna, czy też może urodziny. Możesz zatem uchwycić w tle rekwizyty związane z daną sytuacją, takie jak: tort na stole czy choinka itp. Jest to ważne, gdyż dzięki temu, kiedy spojrzysz na zdjęcie za dwa- dzieścia lat, będziesz doskonale pamiętał, kiedy zostało wykonane i w jakich okolicznościach. Rysunek 5.10. Przykład zdjęcia niepozowanego. Kobieta zajęta rozmową z synem nie zauważyła, że ktoś znajdujący się w pobliżu przypatruje się im i za chwilę wykona zdjęcie Pora na kilka wskazówek technicznych. ■ Po pierwsze. Nie używaj lampy błyskowej, gdyż zwraca ona uwagę osób fotografowanych. ■ Po drugie. Do tego typu zdjęć odpowiedni będzie obiektyw wąskokątny z krótką ogniskową, gdyż możesz w ten sposób uniknąć zbyt dużego wydłużania ogniskowej, co spowodowałoby rozmycie tła — a tego nie chcemy. Należy tutaj pamiętać o ostrości. Ustaw ją w miejscu, w którym może pojawić się fotografowana osoba. Jeśli fotografowana postać może być w ruchu, a chcesz zastosować zoom optyczny będący odpowiednikiem obiektywu wąskokątnego, ustaw krótki czas otwarcia migawki. Jeśli 144 Popularne tematy fotografii zamierzasz użyć obiektywu szerokokątnego, pamiętaj o ustawieniu przesłony, która zapewni dużą głębię ostrości (mały otwór, duża wartość). Fotografowanie dzieci Dzieci są szczególną grupą modeli, a wykonanie ich fotografii wymaga zasto- sowania odpowiednich technik i przygotowania. Fotograf podejmujący się tego zadania powinien wykazać się cierpliwością, poczuciem humoru oraz umieć przyciągnąć uwagę dziecka. Doskonale w takich sytuacjach sprawdzają się apa- raty umożliwiające zmianę ogniskowej. Pozwalają one na fotografowanie bez konieczności zbliżania się do modela, gdy chcemy wypełnić kadr samą twarzą modela (stosujemy wówczas największy dostępny w aparacie zoom optyczny), i odsuwania się od niego, gdy zechcemy umieścić w kadrze całą jego sylwetkę (stosujemy mniejszy niż największy dostępny w aparacie zoom optyczny). Tworząc portret dziecka, należy tak ustawić aparat, aby obiektyw znalazł się na wysokości jego oczu. Należy zatem ukucnąć lub posadzić dziecko na podwyższeniu (co może się okazać znacznie trudniejsze, biorąc pod uwagę temperament niektórych mło- dych osóbek). Dzięki temu łatwiej będzie zachować proporcje modela w stosunku do otoczenia. Fotografując małe dzieci — biorąc pod uwagę, iż szybko się one nudzą i nie potrafią przez dłuższy czas skupić uwagi — zaopatrz się w zabawki lub kolorowe książeczki, aby w razie potrzeby zająć nimi modela. Dziecko, jeśli się nimi zainteresuje, zapomni o obecności aparatu i fotografa — nie będzie się stresowało Twoją obecnością. Rozmowa z dzieckiem i wykazywanie zainteresowania tym, co ono mówi, pozwoli fotografującemu sprawić, by poczuło się ono swobodnie. Planując sesję fotograficzną z udziałem dzieci, wybierz taką porę dnia, w której czują się one najlepiej — nie są zmęczone i rozdrażnione. Wówczas najłatwiej będzie nam przewidzieć, jak zachowają się w danej sytuacji — jeśli to w ogóle jest możliwe. Fotografując dzieci, często trzeba działać szybko, gdyż rzadko pozostają one nieruchome, zwłaszcza gdy pochłonięte są zabawą. Ruch — to jest to, co w pełni oddaje spontaniczność i energię dziecka na fotografii. Fotografując dzieci w ruchu, 145 Fotografia doskonała — tajniki można uzyskać dwa efekty: „zamrożenie” ruchu lub obraz częściowo poruszony. Aby zamrozić ruch i nie spowodować poruszenia — co jest bardziej wskazane podczas portretowania (chyba że chcesz uzyskać specjalny efekt), należy zasto- sować krótki czas otwarcia migawki oraz wysoką czułość (rysunek 5.11 — po lewej), aby uzyskać efekt poruszenia — długi czas otwarcia migawki (rysunek 5.11 — po prawej). Rysunek 5.11. Fotografie, na których utrwalono ruch dzieci. Na zdjęciu po lewej został on zamrożony, po prawej — odwrotnie Stopień czułość ISO ma wpływ na swobodę wyboru czasu otwarcia migawki i rozmiaru otworu przysłony, szczególnie podczas nie najlepszych warunków atmosferycznych. W takiej sytuacji należy stosować wyższą czułość. Niebagatelne znaczenie dla uzyskania jak najlepszej ostrości zdjęć szybko poru- szających się dzieci ma ustawienie mniejszego otworu przysłony aparatu (większej wartości f). Pozwala to zniwelować ewentualną pomyłkę podczas nastawiania ostrości. Fotografując dzieci podczas zabawy (rysunek 5.12) — niezależnie od tego, czy jest to grupa, czy jedna postać — należy zwrócić uwagę na zastosowanie jak naj- większej możliwej długości ogniskowej aparatu. Pozwoli to wykonywać zdjęcia z większej odległości, co po pierwsze, umożliwi fotografowanie z jednego miej- sca zarówno jednego z dzieci, jak i całej bawiącej się grupy tak, aby postacie w kadrze nie były bardzo małe, po drugie, pozostawi swobodę modelom w poru- szaniu się. 146 Popularne tematy fotografii Rysunek 5.12. Fotografując dzieci podczas zabawy, stosuj dłuższe ogniskowe obiektywu Fotografując dzieci, trzymaj się na uboczu, aby nie znajdować się w ich polu widzenia. Będą się one zachowywały wówczas bardziej naturalnie. Ważny jest wybór punktu widzenia. Fotografując dzieci z góry czy też z dołu (tak, aby aparat znajdował się na wysokości ich oczu), można uzyskać całkiem odmienny efekt (rysunek 5.13). Zawsze staraj się wykonywać zdjęcia dzieci w maksymalnej rozdzielczości. Dzięki temu będziesz mógł je w przyszłości — jeśli zajdzie taka potrzeba — swobodnie wykadrować w programie graficznym. Fotografując dzieci, nie każ im się ciągle uśmiechać. Interesujące ujęcia można uzyskać również wtedy, gdy wyraz twarzy jest naturalny dla danej chwili — dziec- ko jest zamyślone, spogląda z zaciekawieniem w stronę aparatu czy w ogóle jego wzrok nie jest skierowany w stronę aparatu (rysunek 5.14). Zdjęcia niepozowane, wykonywane z ukrycia lub z dużej odległości pozwalają często pokazać prawdziwą naturę naszych pociech (rysunek 5.15). 147 Fotografia doskonała — tajniki Rysunek 5.13. Fotografie, na których zastosowano dwa odmienne punkty widzenia. Na zdjęciu po lewej jest to punkt widzenia umieszczony wysoko, po prawej — przykład punktu widzenia umieszczonego nisko Rysunek 5.14. Fotografując dzieci, pamiętajmy, że ciekawe ujęcia to również takie, na których twarz naszych pociech wyraża inne emocje niż radość 148 Popularne tematy fotografii Rysunek 5.15. Fotografuj dzieci z oddali, gdy nie widzą, że ktoś je obserwuje. Wówczas odkryjesz na zdjęciach ich prawdziwą naturę — np. wrodzoną ciekawość (po lewej), czy też emocje towarzyszące danemu momentowi (np. skupienie i zaciekawienie — po prawej) Świat natury to kolejny, bardzo chwytliwy z tematów fotografii. Na pewno już nie raz zdarzyło Ci się uwiecznić na zdjęciu jakiś zapierający dech w piersiach widok krajobrazu — czy to podczas wycieczki w górach, czy rejsu statkiem po morzu lub spaceru po lesie (rysunek 5.16). Krajobraz to jeden z ulubionych tematów fotografii, chyba najbardziej intymny i pozostawiający duże pole do popisu dla fotografującego. Nie wymaga on bowiem ani zgody fotografowanego obiektu, ani pomocy osób trzecich podczas wykonywania zdjęć. Fotografujący znajduje się sam na sam z naturą. Wykonanie dobrej fotografii krajobrazu wymaga cierpli- wości, pomysłowości, przemyślenia, a czasem nawet wysiłku fizycznego. Kiedy następnym razem zachwyci Cię jakiś widok, zanim rozpoczniesz fotografowanie, zastanów się, co jest najważniejsze w danym miejscu. Wyobraź sobie, że chcesz o nim opowiedzieć komuś znajomemu. Na co zwrócisz uwagę? Co Cię urzekło? Znajdź odpowiedzi na te pytania. Będzie to stanowiło istotę zdjęcia. Jeśli możesz powrócić w to miejsce o różnych porach, zrób to. Wykonuj zdjęcia przy różnym oświetleniu. Najlepsze efekty uzyskasz zapewne wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Często bywa tak, że dane warunki oświetleniowe zdarzają się tylko raz w roku, na przykład podczas najkrótszego lub najdłuższego dnia. 149 Fotografia doskonała — tajniki Rysunek 5.16. Przykłady fotografii krajobrazu Do fotografowania widoków, w których ważna jest barwa, wykorzystaj pochmurną pogodę. Zwiększa się wówczas nasycenie kolorów. Zastanów się, czy w kadrze widnieją elementy, które mogą przekazać emocje, które wywołał w Tobie widok. Szczegóły często nadają charakteru zdjęciom. Są niekiedy bardziej wymowne niż całość. Spróbuj kiedyś zamiast fotografowania lasu, zbliżyć się do tworzących go drzew i postarać się je sfotografować tak, aby widoczna była faktura kory. W dobrej kompozycji zdjęcia krajobrazowego liczy się punkt widzenia. Zmieniaj ustawienie aparatu i obserwuj różnice w wyglądzie sceny. Spojrzenie na nią z innego punktu widzenia zmienia scenę pod względem formy, barw, kierunku oświetlenia. Można w ten sposób wyeksponować pierwszy plan, a tym samym wywołać u odbiorcy wrażenie trzeciego wymiaru lub pod- kreślić elementy odległe. W fotografii krajobrazu istotne jest, aby uzyskać efekt dużej głębi ostrości, tzn. zarówno elementy znajdujące się na pierwszym planie, jak i te tworzące tło po- winny być jednakowo ostre (rysunek 5.17). Fotografując krajobraz, wcale nie trzeba tego robić tylko w ładny, słoneczny dzień. Doskonałe rezultaty można uzyskać, wykonując zdjęcia w pochmurne dni, pod- czas śnieżycy, przed burzą itp. Wszystko zależy od tego, jaki charakter chcemy nadać zdjęciu (rysunek 5.18). W fotografii krajobrazowej bardzo ważne jest, aby zawierała ona punkt, który przyciąga wzrok. 150 Popularne tematy fotografii Rysunek 5.17. Fotografia krajobrazu charakteryzuje się dużą głębią ostrości Rysunek 5.18. Wykonanie zdjęcia krajobrazu w pochmurny dzień może przynieść równie zadowalające rezultaty jak uchwycenie jego piękna w ładną, słoneczną pogodę Fotografowanie płynącej wody Fotografując płynące rzeki, wodospady czy strumyki, należy pamiętać o odpo- wiednim czasie otwarcia migawki — powinien to być długi czas naświetlania około 1/8 s, jeśli chcemy uchwycić ruch wody (rysunek 5.19 — po lewej). W tym przypadku należy oczywiście pomyśleć o statywie lub jakiejś podporze dla aparatu, aby uniknąć ryzyka poruszenia. Jeśli zaś chcesz zatrzymać wodę w locie, zastosuj krótki czas otwarcia migawki (rysunek 5.19 — po prawej). 151 Fotografia doskonała — tajniki Rysunek 5.19. Fotografie przedstawiające ruch wody. Na pierwszej od lewej ruch został uchwycony w postaci smug, na drugiej — został zamrożony Wpływ pór roku na charakter krajobrazu Także pory roku mają niebagatelny wpływ na charakter krajobrazu. Szczególnie mam tutaj na myśli towarzyszące im barwy — wiosną pastelowe, latem jasne, ciepłe, pełne soczystej zieleni i żółci, jesienią brązowe, nasycone czerwienią i jej pochodnymi, natomiast zimą białe i zimne niebieskie (rysunek 5.20). To wszystko wywołuje subiektywne wrażenie ciepła podczas oglądania fotografii wykonanych latem i zimna — zimą. Wywołuje skojarzenia, uplastycznia i uruchamia wyobraź- nię. To, jaki efekt uzyskamy, zależy oczywiście także od takich elementów jak oświetlenie — od tego, jak wysoko słońce znajduje się nad horyzontem i jaka jest pogoda. Niebagatelne znaczenie ma także szerokość geograficzna. Jeśli foto- grafujemy w rejonach o klimacie umiarkowanym, to latem słońce znajduje się w południe wysoko, a zimą nisko, a ponieważ krajobrazy letnie lepiej jest foto- grafować, gdy słońce znajduje się nisko — pozostają nam poranki i wieczory. Rysunek 5.20. Przykłady krajobrazu wiosennego — po lewej, oraz zimowego — po prawej 152 Popularne tematy fotografii Ponieważ w zależności od szerokości geograficznej kolor nieba ulega zmianie — na większych szerokościach staje się ciemniejszy — podczas fotografowania można spróbować wykorzystać filtr polaryzacyjny lub odpowiedni filtr połówkowy (rysunek 5.21). Pozwolą one wpłynąć na kolorystykę zdjęcia poprzez podniesienie jej intensywności lub — tak jak w przypadku filtra połówkowego — intensywności tylko wybranej części fotografowanej sceny. Rysunek 5.21. Filtr polaryzacyjny — po lewej, i połówkowy niebieski — po prawej (jego połowa jest kolorowa, a połowa niemalże przeźroczysta) Filtr polaryzacyjny można wykorzystać do zwiększenia nasycenia barw na fotografii, ale również do usunięcia odblasków od powierzchni niemetalicznych, np. szyb. Za jego pomocą można zatem spowodować, aby odbicia w wodzie nieba, chmur czy drzew stały się na fotografii niewidoczne (nie zawsze ten efekt jest pożądany). Fotografowanie zachodów słońca Do fotografowania zachodów słońca (rysunek 5.22) dobrze jest używać obiek- tywów o długiej ogniskowej lub zoomu optycznego odpowiadającego długiej ogniskowej aparatu. Pozwala to przedstawić na zdjęciu tarczę słoneczną w dużym rozmiarze. Najlepsze warunki do robienia tego typu zdjęć występują godzinę (a niektórzy twierdzą, że pół godziny) przed zachodem słońca. Aby ustawić odpo- wiednio parametry ekspozycji, dobrze jest skierować uprzednio obiektyw aparatu w to miejsce kadru, w którym widnieją średnio nasycone barwy — najczęściej na niebie, lekko w bok (około 50°) od słońca, a następnie obserwując wyświetlacz aparatu, ustawić ekspozycję. Jeśli w aparacie dostępna jest funkcja Bracketing — warto z niej skorzystać. Pozwoli to wykonać kilka zdjęć o różnym stopniu naświetlenia. Po zachodzie słońca należy mierzyć światło (ustawiać ekspozycję) 153 Fotografia doskonała — tajniki prosto z nieba, czyli kierując obiektyw w stronę zachodzącego słońca. Wówczas wszystko, co zajmuje w kadrze pierwszy plan, będzie jawić się na fotografii w postaci sylwetki. Jednak zastosowanie większego otworu przysłony (mniejsza wartość f) lub lampy błyskowej sprawi, że szczegóły elementów tworzących pierw- szy plan staną się widoczne. Rysunek 5.22. Przykład fotografii przedstawiającej zachód słońca nad morzem Zwierzęta — zarówno te dzikie, jak i nasi domowi ulubieńcy bywają również tematem zdjęć. Cechą, która przydaje się podczas fotografowania zwierząt, jest cierpliwość. Dobrze, jeśli znasz naturę zwierzaka, masz pojęcie o sposobie jego poruszania się i nawykach — również tych żywieniowych. Aby zrobić dobre zdjęcie, należy przede wszystkim go obserwować. Fotografowanie zwierząt domowych W przypadku zwierząt domowych stosuj zoom optyczny posiadający cechy obiek- tywu standardowego lub szerokokątnego. Fotografuj swoich milusińskich pod- czas zabaw lub odpoczynku. Pozwoli to zaprezentować ich energię i charakter (rysunek 5.23 — zdjęcie numer 1 i 2). Ponadto portretując zwierzęta domowe, warto często ukazać na zdjęciach ich przywiązanie do nas, silny emocjonalny związek z naszą osobą i oddanie (rysunek 5.23 — zdjęcie numer 3). Zdjęcia zwie- rzątek domowych najlepiej wychodzą z ich wysokości, tzn. fotograf powinien leżeć na podłodze lub ziemi — no cóż, czasem trzeba się poświęcić (rysunek 5.24). Dzięki temu będziemy mieli możliwość zaprezentowania, jak wygląda świat widziany oczami zwierzaka, oraz uchwycić robione przez nie miny. Wyczekujmy na mo- menty, w których zwierzak zachowuje się w sposób jak najbardziej dla siebie charakterystyczny — pies podnosi łapkę, prosząc o cukierka (mój często tak robi), czy kot wdrapuje się na kominek czy patrzy przez okno (rysunek 5.25). 154
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: