Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 006615 20496663 na godz. na dobę w sumie
ABC internetu. Wydanie VI - książka
ABC internetu. Wydanie VI - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1211-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-79%), audiobook).

Poznaj tajniki globalnej sieci komputerowej

 • Jak podłączyć komputer do sieci?
 • Jak skonfigurować przeglądarkę i klienta poczty elektronicznej?
 • Jak zabezpieczyć komputer przez zagrożeniami z internetu?
 • Czym jest internet? Internet to nie tylko ogromny zbiór komputerów połączonych ze sobą, ale także niewyczerpana skarbnica wiedzy, wielki pasaż handlowy potężne medium komunikacyjne. Niewielka niegdyś sieć łącząca ośrodki militarne, a później akademickie, dziś osiągnęła niewyobrażalne wprost rozmiary. Współczesny internet jest miejscem pracy, spotkań towarzyskich i wymiany informacji. Umiejętność korzystania z jego zasobów stała się niezbędna dla współczesnego człowieka.< /p>

  Dzięki książce 'ABC internetu. Wydanie VI' dowiesz się wszystkiego, co należałoby wiedzieć o globalnej sieci. Kolejne wydanie tego bestsellerowego poradnika wprowadzi Cię w tajniki korzystania z poczty elektronicznej, stron WWW, wyszukiwarek, grup dyskusyjnych, pobierania plików, rozmów przez komunikatory, a nawet oglądania programów telewizyjnych. Dowiesz się także, jak uchronić się przed czyhającymi w sieci niebezpieczeństwami: wirusami, atakami hakerów i programami szpiegującymi.

  • Przeszłość i teraźniejszość internetu
  • Dostęp do internetu
  • Usługi internetowe
  • Przeglądarki WWW
  • Poczta elektroniczna
  • Ochrona przed wirusami i kradzieżą danych
  • Portale internetowe
  • Pobieranie plików
  • Wyszukiwarki internetowe
  • Radia sieciowe
  • Zakupy w sieci

  Znajdź swoje miejsce w globalnej sieci!

  Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

  Darmowy fragment publikacji:

  ABC internetu. Wydanie VI Autor: Krzysztof Pikoæ ISBN: 83-246-1211-4 Format: B5, stron: 296 Poznaj tajniki globalnej sieci komputerowej (cid:149) Jak pod‡„czy(cid:230) komputer do sieci? (cid:149) Jak skonfigurowa(cid:230) przegl„darkŒ i klienta poczty elektronicznej? (cid:149) Jak zabezpieczy(cid:230) komputer przez zagro¿eniami z internetu? Czym jest internet? Internet to nie tylko ogromny zbi(cid:243)r komputer(cid:243)w po‡„czonych ze sob„, ale tak¿e niewyczerpana skarbnica wiedzy, wielki pasa¿ handlowy i potŒ¿ne medium komunikacyjne. Niewielka niegdy(cid:156) sie(cid:230) ‡„cz„ca o(cid:156)rodki militarne, a p(cid:243)(cid:159)niej akademickie, dzi(cid:156) osi„gnŒ‡a niewyobra¿alne wprost rozmiary. Wsp(cid:243)‡czesny internet jest miejscem pracy, spotkaæ towarzyskich i wymiany informacji. UmiejŒtno(cid:156)(cid:230) korzystania z jego zasob(cid:243)w sta‡a siŒ niezbŒdna dla wsp(cid:243)‡czesnego cz‡owieka. DziŒki ksi„¿ce (cid:132)ABC internetu. Wydanie VI(cid:148) dowiesz siŒ wszystkiego, co nale¿a‡oby wiedzie(cid:230) o globalnej sieci. Kolejne wydanie tego bestsellerowego poradnika wprowadzi CiŒ w tajniki korzystania z poczty elektronicznej, stron WWW, wyszukiwarek, grup dyskusyjnych, pobierania plik(cid:243)w, rozm(cid:243)w przez komunikatory, a nawet ogl„dania program(cid:243)w telewizyjnych. Dowiesz siŒ tak¿e, jak uchroni(cid:230) siŒ przed czyhaj„cymi w sieci niebezpieczeæstwami: wirusami, atakami haker(cid:243)w i programami szpieguj„cymi. Ponadto, je(cid:156)li zechcesz opublikowa(cid:230) w sieci swoj„ w‡asn„ witrynŒ WWW, w tej ksi„¿ce znajdziesz instrukcjŒ, jak to zrobi(cid:230)! (cid:149) Przesz‡o(cid:156)(cid:230) i tera(cid:159)niejszo(cid:156)(cid:230) internetu (cid:149) DostŒp do internetu (cid:149) Us‡ugi internetowe (cid:149) Przegl„darki WWW (cid:149) Poczta elektroniczna (cid:149) Ochrona przed wirusami i kradzie¿„ danych (cid:149) Portale internetowe (cid:149) Pobieranie plik(cid:243)w (cid:149) Wyszukiwarki internetowe (cid:149) Radia sieciowe (cid:149) Zakupy w sieci Znajd(cid:159) swoje miejsce w globalnej sieci! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI 1 2 3 Od autora ........................................................................ 7 Czym jest internet? ....................................................... 11 Krótka historia internetu .............................................................. 13 Internet dzisiaj ............................................................................... 16 Dostęp do internetu ....................................................... 21 Łącza modemowe .......................................................................... 22 Stałe łącza ...................................................................................... 24 Sprzęt ............................................................................................. 27 Oprogramowanie ........................................................................... 28 Instalacja modemu ................................................................... 29 Połączenia internetowe ........................................................... 32 Skąd wziąć przeglądarkę i program pocztowy? ..................... 33 Sieć domowa .................................................................................. 34 Usługi sieciowe ............................................................ 37 WWW ............................................................................................. 38 Adresy ....................................................................................... 40 Łącza i hipertekst ..................................................................... 42 Z czego zbudowane są strony? ................................................ 47 Poruszanie się po sieci ............................................................. 50 Poczta elektroniczna ..................................................................... 52 Adresy pocztowe ...................................................................... 53 Programy pocztowe ................................................................. 54 Wysyłanie i odbieranie korespondencji .................................. 55 Pocztowe serwisy WWW ......................................................... 62 Grupy dyskusyjne .......................................................................... 64 FTP ................................................................................................. 65 ABC internetu 4 5 6 Przeglądarki ................................................................. 69 Internet Explorer ...........................................................................70 Rzut oka na przeglądarkę .........................................................71 Podróże po sieci ........................................................................75 Ulubione strony ........................................................................79 Tajemniczy prawy przycisk myszy .........................................83 Konfigurowanie Internet Explorera ........................................87 Firefox .............................................................................................94 Instalacja ...................................................................................95 Rzut oka na przeglądarkę .........................................................96 Podróże po sieci ........................................................................98 Zakładki ...................................................................................100 Tajemniczy prawy przycisk myszy .......................................105 Konfigurowanie Firefoksa ......................................................108 Programy pocztowe ..................................................... 119 Poczta systemu Windows ............................................................119 Rzut oka na Pocztę systemu Windows ..................................120 Konfigurowanie Poczty systemu Windows ...........................124 Wysyłanie i odbieranie korespondencji .................................126 Książka adresowa, czyli Kontakty systemu Windows ..........130 Thunderbird .................................................................................132 Instalacja .................................................................................133 Rzut oka na Thunderbirda .....................................................134 Konfigurowanie Thunderbirda ..............................................141 Wysyłanie i odbieranie korespondencji .................................145 Książka adresowa ...................................................................148 Bezpieczeństwo w sieci ............................................... 153 Wirusy ..........................................................................................154 Poczta elektroniczna ..............................................................155 Surfowanie ..............................................................................157 Dialery .....................................................................................158 Programy antywirusowe ........................................................159 Spyware ..................................................................................164 Płatności internetowe ..................................................................168 Banki internetowe ........................................................................171 Ochrona prywatności ...................................................................173 Włamania z zewnątrz ..................................................................176 Centrum zabezpieczeń systemu Windows ............................178 Aktualizacja systemu ..............................................................179 Zapora .....................................................................................181 Połączenia szyfrowane SSL i certyfikaty ....................................184 Ochrona najmłodszych i nie tylko ...............................................185 4 Spis treści 7 8 9 Pożyteczne narzędzia .................................................. 187 Moduły rozszerzające .................................................................. 187 Kopiowanie stron internetowych ............................................... 189 Efektywne ściąganie plików ....................................................... 194 Blokowanie wyskakujących okienek .......................................... 199 Usługi peer to peer ...................................................................... 201 Darmowy internet ....................................................... 203 Onet .............................................................................................. 204 Interia ........................................................................................... 206 Wirtualna Polska ......................................................................... 208 Gazeta ........................................................................................... 210 Wprost .......................................................................................... 210 Yahoo Geocities ........................................................................... 212 Edysk ............................................................................................ 214 Darmowe oprogramowanie ......................................................... 216 Portale i szperacze sieciowe ....................................... 219 Google ........................................................................................... 221 Onet .............................................................................................. 224 Interia ........................................................................................... 224 Wirtualna Polska ......................................................................... 225 Yahoo! .......................................................................................... 227 Altavista ....................................................................................... 227 10 Telefony komórkowe i internet .................................... 231 Coś dla telefonów ........................................................................ 232 SMS przez internet ...................................................................... 235 Orange .................................................................................... 236 Plus i Sami Swoi ..................................................................... 239 Era i Heyah ............................................................................. 240 Play ......................................................................................... 241 11 Wymiana poglądów ..................................................... 243 Czat .............................................................................................. 244 Listy dyskusyjne .......................................................................... 249 Komunikatory .............................................................................. 250 Blog, czyli internetowy pamiętnik ............................................. 257 12 13 Radio internetowe i telewizja internetowa ................... 261 Odtwarzacze ................................................................................ 263 Adresy rozgłośni .......................................................................... 265 Handel w internecie .................................................... 267 Księgarnia internetowa — helion.pl ............................................ 269 Serwisy porównujące ceny .......................................................... 276 Sklepy internetowe — amazon.com i merlin.pl.......................... 276 Aukcje internetowe — allegro.pl ................................................. 278 5 5 PROGRAMY POCZTOWE Poczta elektroniczna to jedno z podstawowych i najbardziej popularnych zastosowań internetu. Aby z niej korzystać, musimy mieć odpowiedni pro- gram do obsługi poczty elektronicznej. Standardo- wo w systemie Windows znajduje się Poczta syste- mu Windows. Nie musimy jednak z niej korzystać. Z sieci można bezpłatnie pobrać i zainstalować inne programy. Największą popularnością cieszy się Thunderbird. Oba programy zostały opisane w ni- niejszym rozdziale. Poczta systemu Windows Programem służącym do obsługi poczty elektro- nicznej, dostarczanym razem z systemem to Poczta systemu Windows (rysunek 5.1). Jest to następca znanego jeszcze z systemu Windows XP programu Outlook Express. ABC internetu Rysunek 5.1. Poczta systemu Windows w całej okazałości Poczta systemu Windows ma spore możliwości, włącznie z obsługą kilku kont pocztowych, dosyć przejrzystą i wygodną strukturę folderów, obsługę przesyłek z dołączonymi plikami itp. Jednym słowem, jest to dobry, podstawowy, prosty program pocztowy. Bardziej zaawansowani użytkownicy internetu — ci z dłuż- szym stażem — twierdzą, że jest on niewystarczający i w dodatku czasami mało bezpieczny. Wybierają więc inne programy (np. Thunderbird czy Outlooka). Co prawda, program Poczta systemu Windows faktycznie jest dosyć mało wyszuka- ny, to jednak dla zwykłego użytkownika, który po prostu chce wysłać i odebrać kilka prywatnych listów w ciągu tygodnia czy nawet dnia, jest on zupełnie wy- starczający. Jeżeli zatem spodoba się, to można go spokojnie używać. Ma w końcu tę przewagę, że jest już zainstalowany w naszym systemie i nie musimy się mar- twić o jego ściąganie z internetu, instalację itp. Rzut oka na Pocztę systemu Windows Program Poczta systemu Windows jest dostępny w menu systemu Start/ Wszystkie programy/Poczta systemu Windows. Okno programu podzielone jest na kilka części. Pierwsza przedstawia strukturę folderów, w których przechowywana jest korespondencja, druga — zawartość wskazanego folderu, trzecia — treść wskazanego listu. 120 Programy pocztowe U góry pod menu znajduje się pasek narzędziowy zawierający przyciski, które służą do szybkiego wyboru najczęściej używanych funkcji (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Pasek narzędziowy zawierający przyciski Poczty systemu Windows Oto one: — przycisk służący do redagowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do tworzenia i adresowania listu. Obok tego przycisku znajduje się strzałka skierowana w dół. Po jej naciśnięciu można wybrać jedną z wielu papeterii, na której zostanie napisany nowy list. — przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazany, wcześniej otrzymany list. Jako adresat zostanie automatycznie wpisany nadawca lub nadawcy wskazanego listu. — przycisk służący do wysłania odpowiedzi autorowi i wszystkim, którzy otrzymali kopię listu, na który odpowiadamy. — przycisk służący do przesłania wskazanego listu pod inny adres. — przycisk służący do drukowania wybranego listu. — przycisk służący do usunięcia wskazanego listu. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze klawisz Del. — przycisk służy do sprawdzenia i pobrania poczty z serwera według ustalonej wcześniej listy własnych kont pocztowych. Jeżeli naciśniemy strzałkę skierowaną w dół, uzyskamy możliwość np. tylko wysłania przygotowanej korespondencji lub tylko jej ściągnięcia. Jeżeli naciśniemy sam przycisk, obie te czynności zostaną wykonane jednocześnie. — przycisk uaktywnia książkę adresową. — przycisk uaktywniający Kalendarz systemu Windows — czyli rodzaj terminarza, w którym możemy zaplanować nasze spotkania itp. — przycisk uaktywniający moduł służący do odnajdywania konkretnego listu za pomocą słów kluczowych. 121 ABC internetu Wygląd paska można modyfikować. Wystarczy go wskazać, nacisnąć prawy kla- wisz myszy i wybrać Dostosuj. Na ekranie pojawi się okno jak na rysunku 5.3. Uzyskamy w ten sposób możliwość dodawania i ujmowania przycisków, po prostu chwytając je i przenosząc na pasek lub z paska do wyświetlonego okna. Rysunek 5.3. Okno umożliwiające dostosowywanie paska przycisków Poczty systemu Windows do własnych potrzeb i upodobań Ekran Poczty systemu Windows jest podzielony na trzy główne części. W jednej pokazano strukturę folderów, w drugiej — zawartość wskazanego folderu, nato- miast trzecia służy do podglądania treści wskazanego listu. Pierwsze okno (rysunek 5.4) dostarcza informacji o strukturze folderów, w któ- rych przechowywane są wiadomości. Oczywiście, struktura ta może być przez nas dowolnie zmieniana. Standardowo składa się z sześciu folderów: Skrzynka odbiorcza — listy przychodzące, Skrzynka nadawcza — już napisane listy, któ- re oczekują na wysłanie, Elementy wysłane — listy wysłane, Elementy usunięte — kosz, do którego wrzucane są usuwane listy, Kopie robocze — folder na kopie robocze, Wiadomości-śmieci — listy, które zostały uznane za spam. Folder Spo- łeczności Microsoft jest przeznaczony dla subskrybowanych grup dyskusyjnych. Rysunek 5.4. Okno struktury folderów 122 Programy pocztowe Jak już wspomnieliśmy, istnieje możliwość dowolnej zmiany konfiguracji folde- rów. Aby dodać nowy folder, należy wskazać miejsce, gdzie ma być utworzony nowy folder, nacisnąć prawy przycisk myszy, wybrać z menu Nowy folder i podać nazwę, jaka ma być mu nadana. Usunięcie folderu jest również bardzo łatwe. Wystarczy wskazać odpowiedni folder i nacisnąć Del. Drugie okno pokazuje zawartość wskazanego folderu. Każdy z listów jest opa- trzony adresem nadawcy (Od — w zależności od tego, czy jest to skrzynka nadaw- cza, czy odbiorcza), skrótową informacją na temat treści listu (Temat), czymś w rodzaju znanej formułki „dotyczy:…” w pismach urzędowych oraz datą wysła- nia lub otrzymania (Odebrano). Liczba kolumn w tym oknie może być zmieniana. Wystarczy wskazać ją i nacisnąć prawy klawisz myszy, po czym wybrać Dostosuj. Pojawi się w wówczas okno (jak na rysunku 5.5), które umożliwi dodawanie i odejmowanie kolumn oraz zmianę ich kolejności. Rysunek 5.5. Okno umożliwiające modyfikowanie liczby kolumn w oknie pokazującym zawartość wskazywanego folderu Wyświetlone listy mogą być posortowane według adresu, daty, wielkości, spraw, jakich dotyczą, itp. Aby zmienić klucz sortowania, wystarczy kliknąć jeden z na- główków kolumny, np. Od (według adresu), Temat (według przedmiotu), Odebra- no (według daty) itp. Każdy z listów może być przesunięty do innego folderu w standardowy sposób dla programu Windows. Po prostu wybrany element należy chwycić (nacisnąć lewy przycisk myszy) i przenieść w żądane miejsce, a następnie upuścić (zwolnić lewy przycisk myszy). Usunięcie natomiast można zrealizować za pomocą przy- cisku Usuń w pasku narzędziowym programu lub po prostu za pomocą klawisza Del na klawiaturze. Trzeba pamiętać, że usunięte listy nie są od razu kasowane z dysku. Najpierw umieszczane są w koszu — w folderze Elementy usunięte. 123 ABC internetu Kosz może być opróżniony dopiero na nasze polecenie: należy wskazać folder Elementy usunięte, nacisnąć prawy przycisk myszy i wskazać Opróżnij folder Elementy usunięte. W trzecim oknie pojawia się treść wskazanego listu. Na samej górze znajdzie się nagłówek. Jest to informacja, kto, kiedy i komu przesłał dany list. Poniżej umiesz- czona jest właściwa treść listu. Konfigurowanie Poczty systemu Windows Na samym początku pracy należy zdefiniować parametry używanego konta pocz- towego, czyli ustalić profil. Musimy określić, z jakiego serwera pocztowego bę- dziemy korzystać, podać nazwy użytkownika, hasła itp. Służy do tego kreator. Uruchamiamy go, wybierając z menu opcję Narzędzia/Konta, naciskając przy- cisk Dodaj i wybierając Konto e-mail. Dalej zostaniemy poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, serwera poczty wychodzącej i przychodzącej. Informacje te powinniśmy uzyskać od administratora serwera, na którym mamy założone konto internetowe. Pa- miętajmy, że nie chodzi tu o serwer, przez który jesteśmy podłączeni do inter- netu (np. Telekomunikacji Polskiej S.A.). W dalszej kolejności wpisujemy nazwę użytkownika — żeby było wiadomo, kto będzie zalogowany na serwerze (zwy- kle nazwa użytkownika to ciąg znaków występujący w adresie e-mailowym przed znakiem @) — i hasło dostępu. Później należy podać przyjazną nazwę, czyli ozna- czenie, pod którym zaprojektowany profil będzie zapamiętany. Na zakończenie podajemy typ połączenia z internetem — za pomocą sieci lokalnej (LAN) lub linii telefonicznej i modemu. Na ekranie ponownie pojawi się okno, które pozwala na zarządzanie poszcze- gólnymi profilami (rysunek 5.6). Przycisk Dodaj umożliwia utworzenie kolejnego profilu dla poczty elektronicznej, grupy dyskusyjnej czy usługi katalogowej. Przy- cisk Właściwości służy do modyfikowania już istniejących profili, a Usuń — do ich kasowania, natomiast Ustaw kolejność — do ustawienia kolejności usług ka- talogowych. Przyciski Importuj i Eksportuj służy do zapisania i wczytywania kont internetowych w postaci plików *.iaf. Zakładki w górnej części okna pozwalają na posegregowanie utworzonych profili. Oprócz konfigurowania samego konta pocztowego, możemy — oczywiście — po wybraniu z menu Narzędzia/Opcje (rysunek 5.7) dostosować Pocztę systemu Win- dows do naszych wymagań estetycznych i przyzwyczajeń czy też wygody. 124 Programy pocztowe Rysunek 5.6. Okno zarządzania kontami internetowymi Rysunek 5.7. Okno pozwalające dostosować Pocztę systemu Windows do naszych wymagań 125 ABC internetu W specjalnym oknie można zmienić szereg opcji dotyczących samego odczytywa- nia wiadomości, ich redagowania, wysyłania itd. Warto poświęcić chwilę i po- przeglądać zawartość wszystkich zakładek. Pamiętajmy jednak, że w większości są to zmiany kosmetyczne i nie zawsze konieczne. Poczta systemu Windows będzie działała poprawnie bez dostosowywania wszystkich opcji. Jeżeli na po- czątku prawidłowo podaliśmy parametry skrzynki (adresy serwerów itp.), to za- glądanie do opcji nie jest wcale konieczne, bo i tak będziemy mogli bez przeszkód pracować z pocztą elektroniczną. Wysyłanie i odbieranie korespondencji Poczta systemu Windows ma wbudowany własny edytor przeznaczony do two- rzenia listów. Jeżeli więc chcemy wysłać list elektroniczny, wystarczy nacisnąć przycisk Utwórz pocztę, by na ekranie pojawił się edytor, który umożliwi przy- gotowanie, zaadresowanie i wysłanie listu (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. W tym oknie tworzymy list elektroniczny 126 Programy pocztowe I W wierszu oznaczonym Do: należy wpisać adres osoby, do której chcemy wysłać list. W wierszu DW: wpisujemy adresatów, którzy mają otrzymać kopię listu. I W wierszu Temat: wpisujemy krótką informację o tematyce listu. Informacja ta z formalnego punktu widzenia nie jest niezbędna do wysłania listu, natomiast bardzo ułatwia życie odbiorcy. I W polu w dolnej części okna należy wpisać treść listu. I Na końcu naciskamy przycisk Wyślij, a list zostanie przeniesiony do folderu Skrzynka nadawcza. Faktyczne wysłanie nastąpi dopiero po naciśnięciu przycisku Wyślij i Odbierz lub automatycznie po pewnym czasie ustalonym w opcjach (Narzędzia/Opcje/Ogólne/Sprawdź czy są nowe wiadomości co...). Po fizycznym wysłaniu kopia listu zostanie automatycznie umieszczona w folderze Elementy wysłane. Czasami zdarza się, że chcielibyśmy przesłać pocztą elektroniczną nie tylko tekst, ale również grafikę czy np. dokument napisany w edytorze MS Word. Poczta systemu Windows umożliwia dołączanie do korespondencji dowolnych plików. Wystarczy nacisnąć przycisk oznaczony spinaczem lub wybrać Wstaw/Plik za- łącznika. We wskazaniu właściwego pliku pomoże nam standardowe okno Win- dows. Lista dołączonych plików pojawi się w polu Dołącz. Oczywiście, decyzję o dołączeniu jakiegoś elementu do listu można cofnąć. Wy- starczy wskazać właściwy element i nacisnąć klawisz Del. Aby uniknąć potencjalnych błędów literowych, warto skorzystać z modułu spraw- dzania pisowni. W tym celu wybieramy Narzędzia/Pisownia, naciskamy klawisz F7 lub odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Poczta systemu Win- dows dysponuje sporymi możliwościami obróbki tekstu. W zasadzie program ten ma wbudowany edytor, który bez problemu poradzi sobie ze skomponowaniem nawet dosyć skomplikowanych listów. Można już nie tylko zmieniać czcionki i ich wielkość. Istnieje możliwość automatycznego wyliczania, numerowania. List przed wysłaniem można sprawdzić za pomocą korektora ortograficznego. Do dyspozycji mamy również papeterię (Format/Zastosuj papeterię), która ubarwi naszą korespondencję. Jak na przyzwoity edytor przystało, w treści listu może pojawić się grafika, łącza, linie i tabelki. Dzieje się tak, ponieważ Poczta systemu Windows może kompono- wać i odczytywać listy utworzone w języku HTML, a więc do każdego listu można zastosować wszystkie możliwości, jakie spotykamy na stronach WWW. Możemy też wstawić obrazek lub hiperłącze. Nasze starania będą jednak widoczne tylko wtedy, gdy adresat będzie przyjmował korespondencję sformatowaną w HTML-u, a nie tylko listy tekstowe. 127 ABC internetu Otrzymywanie korespondencji jest tak samo przyjemne jak jej wysyłanie. Aby sprawdzić, czy nie przyszedł jakiś nowy list, wystarczy nacisnąć przycisk Wyślij/ Odbierz lub wybrać z menu Narzędzia/Wyślij i odbierz. Wiadomości po pobraniu z serwera pocztowego pojawią się w folderze Skrzynka odbiorcza. Wiadomości nowe, jeszcze nieodczytane, zaznaczane są poprzez ich pogrubienie. Zawartość listu, który zostanie wskazany, pojawi się w dolnej części okna Poczty systemu Windows. Jeżeli wskażemy list i klikniemy go dwukrotnie, wówczas zostanie on wyświetlony w nowym oknie. Załączniki, które przyszły razem z listem, zostaną ujawnione po naciśnięciu przy- cisku oznaczonego spinaczem (rysunek 5.9). Załącznik możemy zapisać na dysku (Zapisz załączniki...) w wybranym folderze lub też od razu otworzyć, po prostu go klikając. Rysunek 5.9. Okno Poczty systemu Windows po otrzymaniu nowej wiadomości i wskazaniu znaczka spinacza — ujawniona lista załączników Operacja ta jest jednak niebezpieczna, bo w załączniku mogą znajdować się np. wirusy. Dlatego też Poczta systemu Windows zawsze prosi o potwierdzenie, jed- nocześnie wskazując, jakiego typu jest to plik i jakie zagrożenie może nieść (ry- sunek 5.10). Najlepszym rozwiązaniem jest, oczywiście, zainstalowanie oprogra- mowania antywirusowego, które na bieżąco sprawdza każdy przychodzący list. 128 Programy pocztowe Rysunek 5.10. Okno otwierania załączników Załącznik zostaje otwarty za pomocą aplikacji, która zostanie uznana przez Pocztę systemu Windows za odpowiednią do obsługi danego typu. Wybór jest auto- matyczny. W celu ochrony naszej kieszeni i zminimalizowania rachunków telefonicznych Poczta systemu Windows ma możliwość pobierania nagłówków wiadomości do przeczytania w trybie off-line. Jeżeli program został tak ustawiony, możesz w tym trybie zaznaczyć nagłówki wybranych wiadomości, a następnie wybrać z menu Narzędzia/Wyślij i odbierz/Pobierz wszystkie. Możliwość ta jest jednak coraz mniej przydatna ze względu na fakt, że większość internautów dysponuje stałymi łączami internetowymi. Nową cechą Poczty systemu Windows jest system oddzielania listów od spamu. Jeżeli otrzymamy list, który według Poczty jest śmieciem, zostaniemy o tym po- informowani w oknie jak na rysunku 5.11. List zostanie umieszczony w folderze Wiadomości-śmieci. Możemy go tam obejrzeć lub — jeżeli zajdzie taka po- trzeba, przenieść do innego folderu. Co jest śmieciem, a co nie powinno być traktowane jako śmieć, możemy określić, wybierając z menu Narzędzia/Opcje wiadomości-śmieci. Rysunek 5.11. Okno informujące o wykryciu listu-śmiecia 129 ABC internetu Książka adresowa, czyli Kontakty systemu Windows Książka adresowa jest nieodzowna dla każdego internauty (rysunek 5.12). Dzięki niej nie musimy wpisywać długich adresów składających się z ciągów znaków, nie zawsze mających jakiś sens. Rysunek 5.12. Książka adresowa w całej okazałości Książkę adresową uruchamiamy, wybierając z menu Narzędzia/Kontakty syste- mu Windows lub naciskając odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym Poczty systemu Windows. W oknie pokazana jest pełna struktura książki adresowej. Najczęściej używane operacje można wykonać za pomocą kilku przycisków. Oto one: — pozwala na przeprowadzenie szeregu działań na folderze — kopiowania, usuwania i przenoszenia elementów, zmiany ich nazwy oraz zmiany układu okna. 130 Programy pocztowe — pozwala zmieniać sposób wyświetlania kontaktów — do wyboru są ikony bardzo duże, duże, średnie i małe oraz lista, szczegóły i kafelki. — otwiera wskazywany kontakt. — powoduje otwarcie okna pisania nowej wiadomości, która zostanie wysłana pod adres zawarty we wskazywanym kontakcie. — umożliwia dopisanie nowej pozycji do książki adresowej, nowej grupy dyskusyjnej lub utworzenie nowego folderu. — wyświetla menu z dodatkowymi poleceniami — Utwórz nową grupę kontaktów, Edytuj kontakt, Usuń, Drukuj, Importuj i Eksportuj. Książki adresowe są zapamiętywane w postaci plików dyskowych o specyficznym formacie. Nie są to już, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach, zwykłe dokumenty w języku HTML. Dlatego też, jeżeli chcemy wczytać książki adresowe np. z Outlook Expressa, powinniśmy skorzystać z funkcji Import. Jeżeli chcemy umieścić w książce adresowej osobę, z którą planujemy stale ko- respondować, wówczas wystarczy z menu wybrać Nowy kontakt. Na ekranie po- jawi się okno dialogowe (rysunek 5.13), gdzie w poszczególnych rubrykach należy wpisać konieczne dane. Po wpisaniu adresu e-mail naciskamy przycisk Dodaj. Aby zakończyć, należy nacisnąć OK. Zapamiętane wpisy możemy modyfikować i uaktualniać. Należy wskazać wła- ściwy wpis i kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy. Modyfikacji możemy dokonywać we wszystkich polach wszystkich zakładek, z wyjątkiem zakładki Podsumowanie. Usuwamy wpisy, wskazując je i naciskając klawisz Del. Jeżeli chcemy skorzystać z adresu e-mailowego wcześniej wpisanego do książki adresowej i wysłać list, to — oczywiście — nie musimy adresu przepisywać ręcz- nie, korzystając z naszej pamięci. Wystarczy, że wskażemy odpowiedni wpis i naciśniemy przycisk Adres e-mail. Automatycznie zostanie otwarte okno edyto- ra służącego do przygotowania listu, a w polu adresata Do zostanie wstawiona nazwa osoby, do której list ma zostać wysłany. Mimo iż wyświetlona jest pod- kreślona nazwa, a nie sam adres e-mailowy, to list z pewnością zostanie prawi- dłowo zaadresowany podczas wysyłki. 131 ABC internetu Rysunek 5.13. Okno pozwalające na wprowadzenie nowego kontaktu do książki adresowej Thunderbird Thunderbird to stosunkowo nowy, ale zdobywający coraz większą popularność program pocztowy. Jest efektywny i bardzo intuicyjny w obsłudze (rysunek 5.14). Dla każdego, kto nie lubi Outlooka czy też Poczty systemu Windows, może okazać się dobrym rozwiązaniem. Instalacja Źródłem jest — oczywiście — internet. Program jest zupełnie darmowy, więc moż- na go bez obaw ściągnąć z sieci. Dobrym miejscem jest np. serwis MozillaPL (Thunderbird to w zasadzie wyodrębniona część pocztowa pakietu Mozilla) http:// www.mozillapl.org/ lub http://www.thunderbird.pl/. Dostępny jest również w różnych serwisach z programami typu shareware lub freeware. Zwróćmy uwa- gę jednak, by pobrać polską wersję językową, co będzie trudne w zagranicznych serwisach. 132 Programy pocztowe Rysunek 5.14. Thunderbird w całej okazałości Instalacja jest standardowa i intuicyjna (rysunek 5.15). Wystarczy uruchomić pobrany plik z rozszerzeniem .exe. Jak zwykle w takich przypadkach, zadane zostaną pytania dotyczące akceptacji umowy licencyjnej i typu instalacji (można zainstalować tylko przeglądarkę, cały pakiet z najczęściej wykorzystywanymi składnikami lub tylko wybrane elementy). Najczęściej zwykły użytkownik wy- biera opcję Standardowa. Po trwającej kilka minut instancji Thunderbird jest gotowy do pracy. Po drodze będziemy musieli zaakceptować warunki licencji. Zaraz po zainstalowaniu Thun- derbird zostanie uruchomiony i uzyskamy możliwość zaimportowania folderów i ustawień pocztowych z innych używanych wcześniej programów (Outlook, Outlook Express). Jeżeli dopiero zaczynamy naszą przygodę z internetem i nie używaliśmy do tej pory żadnego programu, wybieramy opcję Nie importuj niczego. Oczywiście, żeby program poprawnie pracował — odbierał i wysyłał korespon- dencję — musimy mu dostarczyć informacji na temat serwera, na jakim posiada- my konto, nazwy użytkownika itp. 133 ABC internetu Rysunek 5.15. Początek instalacji programu pocztowego Thunderbird Konfiguracja konta powinna się rozpocząć automatycznie przy pierwszym uru- chomieniu programu. Po przejściu całej procedury — kiedy będziemy musieli po- dać informacje, takie jak: adresy serwera poczty przychodzącej (tam, gdzie mamy zainstalowane konto pocztowe), poczty wychodzącej (czyli przez jaki serwer będą wysyłane nasze listy) oraz odpowiednie nazwy użytkowników — powinno się pojawić okno podsumowujące proces konfigurowania konta (rysunek 5.16). Jeżeli program nie został skonfigurowany do obsługi naszego konta pocztowego, to nie ma problemu. Zawsze możemy to zrobić później, wybierając z menu Na- rzędzia/Konfiguracja kont i naciskając przycisk Dodaj konto. Zostaniemy popro- szeni o podanie wszelkich informacji potrzebnych do jego skonfigurowania. Nazwy kont i hasła powinniśmy otrzymać od administratora serwisu. Rzut oka na Thunderbirda Okno programu podzielone jest na kilka części. Pierwsza przedstawia strukturę folderów, w których przechowywana jest korespondencja, druga — zawartość wskazanego folderu, trzecia — treść wskazanego listu. 134 Programy pocztowe Rysunek 5.16. Okno podsumowujące konfigurację konta pocztowego w programie Thunderbird Po uruchomieniu programu na ekranie pojawi się okno, w którym należy podać hasło dostępu do konta internetowego na danym serwerze (rysunek 5.17). Rysunek 5.17. Okno, w którym wpisujemy hasło dostępu do naszego konta Jeżeli hasło jest poprawne, wówczas program sprawdzi, czy na serwerze są ja- kieś nowe wiadomości. Oprócz elementów typowych dla aplikacji windowsowej uwagę zwraca rząd przy- cisków skrótów do najczęściej używanych poleceń programu. 135 ABC internetu Oto one: — przycisk służący do ściągania z serwera nowo otrzymanej poczty. Naciśnięcie strzałki skierowanej w dół sprawi, że uzyskamy możliwość ściągnięcia poczty z wybranego, wcześniej wskazanego serwera. — przycisk służący do komponowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do tworzenia i adresowania listu. — przycisk otwiera książkę adresową. — przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazywany, wcześniej otrzymany list. Jako adresat zostanie automatycznie wpisany nadawca wskazanego listu lub adresy wszystkich korespondentów. — przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazywany, wcześniej otrzymany list. Odpowiedź zostanie przesłana na adres nadawcy oraz wszystkie adresy odbiorców wskazane w tym liście. — przycisk służący do przesłania wskazanego listu pod inny adres. — przycisk służy do oznaczenia aktualnej wiadomości etykietą. Standardowe etykiety do wyboru to: Ważne, Praca, Osobiste, Do zrobienia, Później. Możliwe jest tworzenie własnych etykiet. — przycisk służący do usunięcia wskazanego listu. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze przycisk Del. — oznaczenie aktualnie wskazywanej wiadomości jako niechcianą. Przycisk ten należy do wbudowanego w Thunderbirda mechanizmu rozpoznawania niechcianej korespondencji. Jeżeli wskazujemy list, który program uzna za niepożądany, wówczas przycisk ten zmieni się w Pożądana i będzie służył do anulowania statusu niepożądanej poczty dla danego listu. — przycisk służący do wydrukowania wskazanego listu. 136 Programy pocztowe — przycisk powodujący przejście o jedną wiadomość wstecz. Naciśnięcie strzałki skierowanej w dół powoduje udostępnienie listy wiadomości i ewentualne przejście nie o jedną, a o kilka wstecz. — przycisk powodujący przejście o jedną wiadomość do przodu. Naciśnięcie strzałki skierowanej w dół powoduje udostępnienie listy wiadomości i ewentualne przejście nie o jedną, a o kilka do przodu. — przycisk służący do wstrzymania aktualnie realizowanej operacji. — umożliwia przeniesienie wskazywanej wiadomości do innego folderu. — przycisk umożliwiający przejście do poprzedniej nieprzeczytanej wiadomości. — przycisk umożliwiający przejście do następnej nieprzeczytanej wiadomości. — przycisk, który powoduje oznaczenie wskazywanej wiadomości jako nieprzeczytanej lub (po naciśnięciu strzałki) przeczytanej, całego wątku jako przeczytanego, jako przeczytanego według dat oraz wszystkich wiadomości jako przeczytanych. Dodatkowo można oznaczyć wiadomość gwiazdką. — umożliwia nałożenie filtra na typ wyświetlanych wiadomości (np. tylko nieprzeczytanych). — umożliwia wyszukanie wiadomości zawierających podany ciąg znaków. Przeszukanie może dotyczyć adresu, tematu, nadawcy lub też całej wiadomości. Wyboru można dokonać, naciskając strzałkę skierowaną w dół. Wygląd paska można modyfikować. Wystarczy go wskazać i nacisnąć prawy kla- wisz myszy i wybrać Dostosuj. Na ekranie pojawi się okienko jak na rysunku 5.18. Uzyskamy w ten sposób możliwość dodawania i ujmowania przycisków, po prostu chwytając je i przenosząc na pasek lub z paska do wyświetlonego okna. Ekran programu Thunderbird jest podzielony na trzy główne części. W jednej pokazano strukturę folderów, w drugiej — zawartość wskazanego folderu, nato- miast trzecia służy do podglądania treści wskazanego listu. 137 ABC internetu Rysunek 5.18. Okno modyfikacji wyglądu paska przycisków Thunderbirda Pierwsze okno (rysunek 5.19) dostarcza informacji o strukturze folderów, w któ- rych przechowywane są wiadomości. Oczywiście, struktura ta może być przez nas dowolnie zmieniana. Standardowo składa się z sześciu folderów: Odebrane — listy przychodzące, Niewysłane — już napisane listy, które oczekują na wy- słanie, Szkice — folder na kopie robocze, Szablony — wzorce szablonów listów (pojawia się, gdy zapamiętamy pierwszy szablon), Wysłane — listy wysłane, Kosz — kosz, do którego wrzucane są usuwane listy. Jak już wspomnieliśmy, istnieje możliwość dowolnej zmiany konfiguracji folderów. Aby dodać nowy fol- der, należy wskazać miejsce, gdzie ma być utworzony nowy folder, nacisnąć prawy przycisk myszy, wybrać z menu Nowy folder (lub Nowy podfolder, jeżeli wskazujemy już wcześniej utworzony folder) i podać nazwę, jaka ma być mu nadana. Usunięcie folderu jest również bardzo łatwe. Wystarczy wskazać odpo- wiedni folder i nacisnąć Del. Podgląd struktury folderów można zmieniać, naciskając strzałki skierowane w prawo i lewo w górnej części okienka — jak na rysunku 5.19. Możemy wyświe- tlić wszystkie foldery: nieprzeczytane, ostatnie, ulubione. Drugie okno (rysunek 5.20) pokazuje zawartość wskazanego folderu. Każdy z li- stów, oprócz adresu nadawcy (Nadawca — w zależności od tego, czy jest to skrzynka nadawcza, czy odbiorcza), jest opatrzony skrótową informacją na temat jego treści (Temat), czymś w rodzaju znanej formułki „dotyczy:…” w pismach urzędowych oraz datą wysłania lub otrzymania (Data). Jeżeli jakiś list nie został 138 Programy pocztowe Rysunek 5.19. Okno struktury folderów Rysunek 5.20. Okno zawartości wskazanego folderu jeszcze przeczytany, wówczas pojawi się przy nim zielony znaczek, a wiersz zawierający dane listu będzie formatowany czcionką pogrubioną. Po przeczytaniu listu zielony znaczek znika i w jego miejsce pojawia się szara kropka. Możemy jednak sprawić, by znaczek pojawił się ponownie, jeżeli w taki sposób chcemy wyróżnić dany list. Należy kliknąć myszą szarą kropkę umieszczoną w kolum- nie opatrzonej małymi okularami. Natychmiast zmieni się liczba listów nieprze- czytanych w danym folderze, a list i folder zostaną dodatkowo wyróżnione przez pogrubienie. Przy każdym liście możemy również umieścić specjalny czerwony znaczek chorą- giewki, który pełni funkcję dodatkowego wyróżnika. Dzięki niemu łatwiej można się orientować w zgromadzonej korespondencji. Umieszczanie i usuwanie znacz- nika odbywa się podobnie, jak to miało miejsce w przypadku znacznika przeczy- tania listu. Wystarczy kliknąć szary kwadracik umieszczony przy danym liście w kolumnie oznaczonej czerwoną chorągiewką. Ponadto przy każdym liście mogą się pojawić informacje w dodatkowych kolum- nach. Pełna lista kolumn, które mogą zostać ujawnione, pojawi się, gdy naci- śniemy znaczek po prawej stronie listwy (rysunek 5.21). Wyświetlone listy mogą być posortowane według adresu, daty, wielkości oraz spraw, jakich dotyczą, itp. Aby zmienić klucz sortowania, wystarczy kliknąć je- den z nagłówków kolumny np. Nadawca (według adresu), Temat (według przed- miotu), Data (według daty) itp. 139 ABC internetu Rysunek 5.21. Lista kolumn możliwych do wyświetlenia Każdy z listów może być przesunięty do innego folderu w najprostszy możliwy sposób — standardowy dla programu Windows. Po prostu wybrany element na- leży chwycić (nacisnąć lewy przycisk myszy) i przenieść w żądane miejsce, a na- stępnie upuścić (zwolnić lewy przycisk myszy). Usunięcie natomiast można zreali- zować za pomocą przycisku Usuń w pasku narzędziowym programu lub po prostu za pomocą klawisza Del na klawiaturze. Trzeba pamiętać, że usunięte listy nie są od razu kasowanie z dysku. Najpierw umieszczane są w koszu — w folderze Kosz. Kosz może być opróżniony dopiero na nasze polecenie: Plik/Opróżnij Kosz. Rozwiązanie takie ma wielką zaletę — bierze pod uwagę porywczość i nieprze- myślane działanie człowieka. Polecenie kasowania nie jest bowiem ostateczne i może być anulowane. Bez problemu możemy przenieść wybrany list z powro- tem z folderu Kosz do dowolnego innego folderu. Opróżnienie kosza zwalnia miejsce na dysku. Inną metodą oszczędzania miejsca jest kompaktowanie folderu. Można to zrobić, wybierając z menu polecenie Plik/Porządkuj foldery. W trzecim oknie (rysunek 5.22) pojawia się treść wskazanego listu. Na samej górze znajdzie się nagłówek. Jest to informacja, kto, kiedy i komu przesłał dany list. Poniżej umieszczona jest właściwa treść listu. 140 Programy pocztowe Rysunek 5.22. Okno zawartości wskazanego listu Konfigurowanie Thunderbirda Przed przystąpieniem do pracy program pocztowy Thunderbird należy odpowied- nio skonfigurować. Jest to konieczne nie tylko z powodów estetycznych i naszych preferencji, ale również ze względu na działanie systemu. Najistotniejsze jest prawidłowe ustawienie adresów serwerów obsługujących pocztę elektroniczną. Jeżeli podczas pierwszego uruchamiania nie zostaliśmy poproszeni o podanie informacji na temat serwerów naszego konta pocztowego lub chcemy zmodyfi- kować te dane, to z menu musimy wybrać: Narzędzia/Konfiguracja kont (ry- sunek 5.23). Każde zainstalowane konto będzie miało swoje własne parametry (poza opcjami serwera wysyłania poczty). Nowe konto możemy utworzyć, naciskając przycisk Dodaj konto. Na liście po lewej stronie — w odniesieniu do każdego założonego konta — znaj- dują się następujące opcje: Konfiguracja serwera Kopie i foldery — pozwala na zmianę np. nazwy serwera poczty przychodzącej (POP), nazwy użytkownika, ustawień zabezpieczeń, czasu automatycznego pobierania wiadomości, katalogu roboczego, w którym będą przechowywane przychodzące wiadomości, oraz folderu, w którym będą wyświetlane, itp. — pozwala na określenie, gdzie mają być umieszczane listy po ich wysłaniu oraz w jakich folderach będą przechowywane szkice i szablony. 141 ABC internetu Rysunek 5.23. Okno konfiguracji kont Tworzenie — pozwala wybierać sposób tworzenia wiadomości oraz ich adresowania. Miejsce na dysku — pozwala wprowadzić limit wielkości wiadomości, które będą pobierane z serwera. Niechciana poczta Potwierdzenia — umożliwia zmianę preferencji odnoszących się do obsługi niechcianej poczty. — pozwala na określenie trybu wysyłania potwierdzeń dostarczenia wiadomości. Zabezpieczenia — pozwala określić sposób szyfrowania wiadomości, opcje podpisu cyfrowego oraz stosowanych certyfikatów. Serwer poczty wychodzącej — pozwala określić adres serwera, który będzie obsługiwał wywołane przez nas listy. 142 Programy pocztowe Thunderbird umożliwia obsługę więcej niż jednego konta poczty elektronicznej. Możemy korzystać jednocześnie z kilku. Jeśli chcemy dodać konto, musimy na- cisnąć przycisk Dodaj konto. Przejdziemy wówczas przez proces rejestracji: zosta- niemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika, adresów serwerów itp. Jeżeli utworzyliśmy kilka kont poczty elektronicznej, wówczas w oknie pokazanym na rysunku 5.23 pojawią się opcje dotyczące każdego z nich. Konfiguracja pracy Thunderbirda jest dostępna po wybraniu Narzędzia/Opcje (rysunek 5.24). Rysunek 5.24. Okno konfigurowania Thunderbirda w kategorii Ogólne W kategorii Ogólne można podjąć decyzje dotyczące domyślnych ustawień, strony startowej Thunderbirda, sposobu powiadamiania o nowej poczcie itp. W kategorii Wyświetlanie znajdują się następujące podkategorie: I Formatowanie — gdzie możemy określić, w jaki sposób Thunderbird będzie wyświetlał niektóre elementy przychodzących listów. I Etykiety — za jej pomocą można przyporządkować kolory do etykiet w celu klasyfikowania wiadomości i nadawania im priorytetów. I Czcionki — umożliwia ustawienie czcionek używanych przez Thunderbirda oraz wybór sposobu kodowania znaków narodowych. Jeżeli będziemy używali języka polskiego, pamiętajmy, żeby w sekcji Kodowanie znaków ustawić w obu listach opcję Środkowoeuropejski ISO 8859-2. 143 ABC internetu Kategoria Tworzenie pozwala określić szczegóły odpowiadania na listy i ich prze- kazywania na inny adres. Tutaj również ustalimy podstawowy domyślny stan- dard kodowania znaków w trakcie tworzenia nowego listu. Słownik (podkategoria Pisownia) jest bardzo przydatnym narzędziem. Dzięki niemu będziemy mogli uniknąć błędów literowych w naszej korespondencji. Standardo- wo instalowany jest słownik polski. Inne słowniki są również dostępne. Może- my je instalować poprzez internet. Z menu wybieramy opcję Narzędzia/Opcje/ Tworzenie/Pisownia i klikamy łącze Pobierz więcej słowników, dzięki czemu po- łączymy się z witryną, na której znajduje się lista dostępnych słowników. Teraz wystarczy wskazać żądany słownik, a reszta instalacji przebiegnie automatycznie (rysunek 5.25). Rysunek 5.25. Okno instalacji słownika języka polskiego Opcje pozwalające zarządzać działaniem Thunderbirda w zakresie bezpieczeń- stwa zawiera kategoria Prywatność. Odbierając pocztę elektroniczną, narażamy się na potencjalne kłopoty. Zawsze jesteśmy zagrożeni np. atakiem jakiegoś wirusa. Możemy być również narażeni na ataki hakerów rozsyłających np. korespondencję, która ma nas skłonić do poda- nia jakichś poufnych danych (phishing), numeru karty kredytowej, haseł itp. Thunderbird stara się pomóc w tego typu sytuacjach. Ma np. moduł sprawdzający wiadomości, czy nie zawierają elementów często wykorzystywanych przez oszu- stów (podkategoria Fałszywe wiadomości). Podkategoria Ochrona antywirusowa pozwala na zezwolenie programowi anty- wirusowemu na poddawanie podejrzanych wiadomości kwarantannie. 144 Programy pocztowe Thunderbird może zapamiętywać hasła wpisywane np. podczas logowania się do serwerów, obsługi różnych kont e-mailowych itp. Jest to wygodne rozwiązanie, gdyż zwalnia z konieczności pamiętania haseł. Słabą stroną takiego rozwiązania jest to, że hasła rzadko wprowadzane są zapominane, a jeżeli nie są nigdzie za- pisane, oznacza to ich bezpowrotną utratę. Dodatkową wadą jest to, że Thun- derbird zainstalowany na Twoim komputerze zawsze będzie wprowadzał auto- matycznie zapamiętane hasła, niezależnie od tego, czy przed komputerem siedzisz Ty, czy włamywacz, który ukradł Ci komputer. W każdym razie świadomą decy- zję w tej sprawie można podjąć w podkategorii Hasła. Podkategoria Niechciana poczta pozwala zmienić domyślne ustawienia dotyczące niechcianej poczty. Aby zmienić ustawienia dotyczące konkretnego konta, należy skorzystać z konfiguracji kont. Kategoria Załączniki pozwala zdecydować, w jaki sposób mają być traktowane elementy dołączane do listów elektronicznych. Są to potencjalnie niebezpieczne elementy, często nośniki wirusów. Dlatego też z wielką rozwagą należy podejść do kwestii automatycznego otwierania przez Thunderbirda różnych typów za- łączników, które będą towarzyszyły odbieranym przez nas listom elektronicznym. Kategoria Zaawansowane jest przeznaczona do zarządzania pracą w trybie off- line (gdy nie jesteśmy podłączeni do internetu), limitem czasu połączeń, aktuali- zacją programu itp. Pożyteczną funkcją Thunderbirda jest możliwość importowania nie tylko książek adresowych, ale również ustawień czy samych listów. Z menu należy wybrać Narzędzia/Importuj i wskazać, co chcemy importować. Możemy wczytywać dane z programów pocztowych, takich jak: Outlook, Outlook Express i Eudora. Dzięki tej funkcji możemy bez problemu zamienić te programy na Thunderbird i w spo- sób zupełnie bezbolesny odtworzyć historię naszej korespondencji i wszystkie zebrane do tej pory kontakty. Wysyłanie i odbieranie korespondencji Thunderbird ma wbudowany własny edytor przeznaczony do tworzenia listów. Jeżeli chcemy wysłać list elektroniczny, wystarczy, że naciśniemy przycisk Na- pisz, by na ekranie pojawił się edytor, który umożliwi przygotowanie, zaadreso- wanie i wysłanie listu (rysunek 5.26). I W linii oznaczonej symbolem Do: należy wpisać adres osoby, do której chcemy wysłać dany list. Po naciśnięciu przycisku oznaczonego strzałką skierowaną w dół będziemy mogli wpisać również inne adresy, np. ten, pod który ma być skierowana kopia wysyłanego listu (Kopia:). 145 ABC internetu Rysunek 5.26. Okno, w którym wpisujemy tekst listu elektronicznego I W linii Temat: wpisujemy krótką informację o temacie listu. Informacja ta z formalnego punktu widzenia nie jest niezbędna do wysłania listu, natomiast ułatwia życie odbiorcy. I W polu w dolnej części okna należy wpisać treść listu. I Na końcu naciskamy przycisk Wyślij, a skomponowany list zostanie wysłany. Jego kopia zostanie automatycznie umieszczona w folderze Wysłane. Czasami zdarza się, że chcielibyśmy przesłać pocztą elektroniczną nie tylko tekst, ale również grafikę czy np. dokument napisany w edytorze MS Word. Thunder- bird umożliwia bardzo łatwe dołączanie do korespondencji dowolnych plików. Wystarczy nacisnąć przycisk Załącz. Rozwijane menu pozwoli nam zdecydować, czy chcemy dołączyć zwykły plik, czy też stronę WWW. Adres musimy wpisać ręcznie, natomiast we wskazaniu właściwego pliku pomoże standardowe okno wyboru pliku w Windows. Pełna lista plików i stron, które zostały dołączone do naszego listu, jest ujawniana w sekcji oznaczonej jako Załączniki. Oczywiście, decyzję o dołączeniu jakiegoś elementu do listu można cofnąć. Wy- starczy wskazać właściwy element i nacisnąć klawisz Del. 146 Programy pocztowe Thunderbird otwiera przed nami duże możliwości formatowania tekstu. W zasa- dzie jest tu wbudowany mały edytor, który bez problemu poradzi sobie ze skom- ponowaniem nawet skomplikowanych listów. Można już nie tylko zmieniać czcionki i ich wielkość. Istnieje możliwość automatycznego wyliczania, nume- rowania, a nawet definiowania stylów. List przed wysłaniem można spraw- dzić za pomocą korektora ortograficznego (również polskiego — jeżeli został zain- stalowany). Można też list zapamiętać w folderze Szkice, aby wykorzystać go w przyszłości. Jak na przyzwoity edytor przystało, w treści listu może pojawić się różnego ro- dzaju grafika, łącza, linie i tabelki. Dzieje się tak, ponieważ Thunderbird może tworzyć i odczytywać listy w języku HTML, a więc każdy list może zawierać wszystkie elementy, jakie spotykamy na stronach WWW. Thunderbird daje ciekawą możliwość przesyłania nie tylko najrozmaitszych pli- ków w najdziwniejszych formatach, ale również — i jest to rzecz zupełnie fanta- styczna — całych stron WWW! Wystarczy nacisnąć przycisk Plik/Załącz/Stronę WWW i wpisać pełny adres żądanej strony. Otrzymywanie korespondencji jest tak samo przyjemne jak jej wysyłanie. W przy- padku Thunderbirda obie czynności są jednakowo proste i przyjemne. Po uruchomieniu program automatycznie dokonuje cyklicznego sprawdzenia, czy przyszła jakaś nowa korespondencja. Jeżeli tak jest, to na pasku narządzi Windows pojawi się mała kopertka ze strzałką. Oznacza to, że przyszedł nowy list i mo- żemy go pobrać z serwera. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk Pobierz. Pamiętajmy, że listy przychodzące są umieszczane w folderze Odebrane. Jeżeli otrzymaliśmy list, do którego została dołączona jakaś strona WWW, wówczas jej zawartość pojawi się po tekście listu. Po prostu tak, jakby została dopisana na końcu. Poniżej zamieszczono przykład listu, do którego została dołączona strona (rysunek 5.27). W oknie pojawił się zwykły hipertekst udostępniony w takiej samej formie, w jakiej zrobiłaby to sama przeglądarka. Nie tylko znajduje się tu grafika, ale także wszyst- kie łącza mogą być aktywowane po kliknięciu ich myszą. Wówczas zostaje włą- czona przeglądarka, która zrealizuje żądane połączenie. Jeżeli więc chciałbyś napisać koledze o fantastycznej stronie, jaką znalazłeś na antypodach, nie musisz już używać miliona słów, by opisać, co się na niej znaj- duje. Po prostu dołącz ją do Twojego listu! Adresat od razu ją obejrzy i będzie mógł od niej rozpocząć podróż po cyberprzestrzeni przy użyciu łączy w niej zawartych. 147 ABC internetu Rysunek 5.27. Tak wygląda list odczytany przez Thunderbirda, do którego została dołączona cała strona Jeżeli do listu został dołączony plik zawierający dźwięk lub film, wówczas w oknie Thunderbirda pojawi się znaczek symbolizujący dołączony plik. Jego kliknięcie spowoduje włączenie przeglądarki i odtworzenie dołączonego pliku. Aby odpowiedzieć na list, wystarczy nacisnąć przycisk Odpowiedz na pasku głów- nym programu pocztowego po uprzednim wskazaniu właściwego listu. Pojawi się okno, podobne jak przy tworzeniu nowego listu — z tą wszakże różnicą, że automatycznie zostanie wstawiony adres nadawcy listu, na który odpowiadamy (rysunek 5.28). W treści pojawi się specjalnie oznaczona, pionowymi niebieskimi liniami, zawartość listu, na który odpowiadamy. Książka adresowa Książka adresowa jest niesłychanie pożyteczną funkcją Thunderbirda. Dzięki niej ominie nas wątpliwa przyjemność wklepywania długich ciągów znaczków two- rzących adres pocztowy. Może to być irytujące zwłaszcza wtedy, gdy często pi- szemy do tej samej osoby. 148 Programy pocztowe Rysunek 5.28. Okno tworzenia listu pojawiające się po naciśnięciu przycisku Odpowiedz, pozwalające na zredagowanie odpowiedzi na odebrany list. Automatycznie dołączona jest jego treść Pełnych operacji na książce adresowej można dokonywać po naciśnięciu przyci- sku Adresy. Na ekranie pojawi się wówczas okno, takie jak na rysunku 5.29. Książka adresowa jest zorganizowana tak jak system zakładek. Mamy więc foldery grupujące tematycznie karty z adresami. Standardowymi folderami są Osobista książka adresowa i Zebrane adresy. Ten ostatni jest tworzony automatycznie przez Thunderbird na podstawie adresów, do których wysyłaliśmy koresponden- cję lub spod których ją otrzymywaliśmy. Najczęściej używane operacje można wykonać za pomocą zestawu przycisków, które omawiamy poniżej: — umożliwia dopisanie pozycji do książki adresowej. Na ekranie pojawi się okno, do którego będziemy musieli ręcznie wpisać dane określonej osoby. — umożliwia sporządzenie nowej listy wysyłkowej. 149 ABC internetu Rysunek 5.29. Książka adresowa w całej okazałości — okno pozwalające na zarządzanie wpisami — ujawnia właściwości wskazanej karty adresowej i umożliwia jej modyfikację. — służy do komponowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do utworzenia i zaadresowania listu. — służy do usunięcia wskazanej karty adresowej. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze Del. Do książki adresowej kolejne wpisy możemy dodawać, korzystając z przycisku Nowa wizytówka. Możemy również sprawić, by wykorzystane zostały dane np. z listu, który odebraliśmy. Wówczas, nie wchodząc nawet do modułu książki ad- resowej, klikamy adres w głównym oknie Thunderbirda — tak jak to widać na rysunku 5.30. Uwidoczni się menu, z którego należy wybrać Dodaj do książki adresowej. Następnie na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowa wizytówka (rysunek 5.31). W poszczególnych rubrykach zostaną automatycznie wpisane dane nadawcy listu, który został wskazany. Możemy teraz poprawić, uzupełnić czy wręcz zupełnie zmienić zawartość rubryk. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zapamiętanie wprowadzonych danych. Od tej pory łatwiej będzie wysyłać listy. Komponując list (przycisk Napisz), wystar- czy nacisnąć przycisk Adresy, a na ekranie pojawi się okno z listą zapamiętanych adresów. Wskazanie żądanego adresu spowoduje umieszczenie go w linii Do:. 150 Programy pocztowe Rysunek 5.30. Dodawanie wpisu do książki adresowej na podstawie otrzymanej korespondencji Rysunek 5.31. Dołączanie kolejnego adresu do książki adresowej Książki adresowe są zapamiętywane w postaci plików dyskowych o specyficznym formacie. Możemy bez problemu wyeksportować książkę adresową np. do pliku tekstowego. W tym celu z menu modułu książki adresowej wybieramy Narzędzia/ Eksportuj, a następnie wskazujemy żądany format. 151 ABC internetu Istnieje możliwość wczytywania książek adresowych uprzednio zapisanych na dysku. Thunderbird potrafi również importować książki adresowe innych pro- gramów, takich jak Outlook (rysunek 5.32). W tym celu wystarczy z menu wy- brać Narzędzia/Importuj. Rysunek 5.32. Okno, w którym można wybrać format importu książki adresowej 152
  Pobierz darmowy fragment (pdf)

  Gdzie kupić całą publikację:

  ABC internetu. Wydanie VI
  Autor:

  Opinie na temat publikacji:


  Inne popularne pozycje z tej kategorii:


  Czytaj również:


  Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: