Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 002487 22775199 na godz. na dobę w sumie
ABC komputera. Wydanie VI - książka
ABC komputera. Wydanie VI - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1064-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka aktualna dla systemu Windows Vista i Microsoft Office Word i Excel edycji 2007


Zostań świadomym użytkownikiem komputera

Zamierzasz kupić komputer? A może już go masz i nie wiesz, jak zacząć z niego korzystać? Przeraża Cię perspektywa poznawania zawiłości obsługi tego urządzenia? Niepotrzebnie. Z komputerów korzystają codziennie miliony ludzi. Dlaczego Ty nie miałbyś stać się jednym z nich? Współczesne komputery nie są skomplikowanymi w obsłudze urządzeniami rodem z filmów science fiction, a ich użytkownicy to nie adepci czarnej magii. Wykorzystując pakiety biurowe, szybko i sprawnie przygotujesz korespondencję i zestawienie domowych wydatków, gry zajmą Ci czas w deszczowe wieczory, a w niezmierzonych zasobach Internetu znajdziesz informacje na każdy interesujący Cię temat.

Jeśli nadal nie jesteś przekonany, sięgnij po książkę 'ABC komputera. Wydanie VI'. Autor, wykorzystując swoje doświadczenie wykładowcy na kursach komputerowych, przedstawia w niej tajniki pracy z komputerem. Czytając tę książkę, dowiesz się, jak wybrać komputer optymalny w stosunku do swoich potrzeb i jaka wersja najnowszego systemu operacyjnego Windows Vista jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Szybko nauczysz się korzystać z Windowsa Visty oraz najnowszej wersji pakietu biurowego Microsoft Office 2007. Znajdziesz tu również informacje o korzystaniu z poczty elektronicznej, przeglądarki WWW i programów antywirusowych, a także o nagrywaniu płyt CD i DVD.

Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać, korzystając z komputera.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC komputera. Wydanie VI Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 978-83-246-1064-8 Format: B5, stron: 352 Zostañ œwiadomym u¿ytkownikiem komputera (cid:129) Jak wybraæ odpowiedni dla siebie komputer? (cid:129) W jaki sposób obs³ugiwaæ system operacyjny? (cid:129) Jak w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci komputera? Zamierzasz kupiæ komputer? A mo¿e ju¿ go masz i nie wiesz, jak zacz¹æ z niego korzystaæ? Przera¿a Ciê perspektywa poznawania zawi³oœci obs³ugi tego urz¹dzenia? Niepotrzebnie. Z komputerów korzystaj¹ codziennie miliony ludzi. Dlaczego Ty nie mia³byœ staæ siê jednym z nich? Wspó³czesne komputery nie s¹ skomplikowanymi w obs³udze urz¹dzeniami rodem z filmów science fiction, a ich u¿ytkownicy to nie adepci czarnej magii. Wykorzystuj¹c pakiety biurowe, szybko i sprawnie przygotujesz korespondencjê i zestawienie domowych wydatków, gry zajm¹ Ci czas w deszczowe wieczory, a w niezmierzonych zasobach Internetu znajdziesz informacje na ka¿dy interesuj¹cy Ciê temat. Jeœli nadal nie jesteœ przekonany, siêgnij po ksi¹¿kê „ABC komputera. Wydanie VI”. Autor, wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenie wyk³adowcy na kursach komputerowych, przedstawia w niej tajniki pracy z komputerem. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, jak wybraæ komputer optymalny w stosunku do swoich potrzeb i jaka wersja najnowszego systemu operacyjnego Windows Vista jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Szybko nauczysz siê korzystaæ z Windowsa Visty oraz najnowszej wersji pakietu biurowego Microsoft Office 2007. Znajdziesz tu równie¿ informacje o korzystaniu z poczty elektronicznej, przegl¹darki WWW i programów antywirusowych, a tak¿e o nagrywaniu p³yt CD i DVD. (cid:129) Zakup komputera i optymalny dobór elementów zestawu (cid:129) Korzystanie z klawiatury i myszy (cid:129) Instalacja, u¿ytkowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego Windows Vista (cid:129) Nagrywanie p³yt CD i DVD przy pomocy programu Nero 7 (cid:129) Ochrona przed wirusami przy pomocy komercyjnych i darmowych programów antywirusowych (cid:129) Instalacja i podstawy obs³ugi pakietu Microsoft Office 2007 (cid:129) Edycja tekstów w edytorze Word 2007 (cid:129) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w Excelu 2007 (cid:129) Tworzenie grafiki przy pomocy komputera (cid:129) Muzyka, gry i edukacja (cid:129) Pod³¹czenie komputera do Internetu (cid:129) Korzystanie z poczty elektronicznej i przegl¹darek Internet Explorer 7 i Firefox (cid:129) Ciekawe zastosowania Internetu (np. grupy dyskusyjne, portale pracy, portale aukcyjne i porównywarki cen) Przekonaj siê, jak wiele mo¿esz zyskaæ, korzystaj¹c z komputera Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SPIS TREŚCI I 1 2 3 Wstęp ............................................................................. 9 Obsługa systemu Windows Vista ................13 Wizyta w sklepie ........................................................... 15 Co zatem warto wiedzieć przed wejściem do sklepu komputerowego? ........................................................................... 16 Elementy podstawowe — widoczne na zewnątrz .................. 17 Elementy podstawowe — ukryte wewnątrz ........................... 19 Oprogramowanie podstawowe ................................................ 21 Dostęp do Internetu .................................................................. 22 Podsumowanie .......................................................................... 23 Tuż po włączeniu komputera ........................................... 25 Samodzielna instalacja systemu .................................................... 25 Klawiatura i mysz ......................................................... 33 Mysz ................................................................................................ 33 Co to jest menu podręczne? ...................................................... 35 Klawiatura ...................................................................................... 36 Esc ............................................................................................. 37 Caps Lock .................................................................................. 40 Shift ........................................................................................... 40 Polskie znaki ............................................................................. 41 Poruszanie się po tekście ............................................................... 42 Klawisze kierunkowe ............................................................... 42 Pozostałe klawisze .................................................................... 43 Lewy Alt kontra prawy Alt ............................................................ 44 ABC komputera 4 5 6 7 8 9 Windows znaczy… okna! ...............................................45 Zmiana rozmiaru i położenia okien ............................................... 47 Przesuwanie zawartości okna ....................................................... 48 Zakończenie pracy komputera lub programu ............................... 49 Coś dziwnego stało się z programem ............................................ 51 Wielozadaniowość systemu Windows .......................................... 52 Zapis i odczyt dokumentów .............................................55 Zasoby komputera .......................................................................... 56 Zapisujemy dokument .................................................................... 58 Odczytujemy dokument ................................................................. 59 Organizacja dokumentów w komputerze ..................................... 60 Szybkie otwieranie dokumentów .................................................. 63 Eksploracja zasobów komputera .....................................65 Kopiowanie dokumentów (poznajemy Schowek Windows) ......... 69 Technika „przeciągnij i upuść” ...................................................... 71 Usuwanie (i odzyskiwanie) dokumentów ..................................... 73 Poruszamy się w oknie programu Eksplorator ............................. 75 Nagrywanie płyt CD/DVD .............................................................. 77 Gry, nauka i muzyka ......................................................87 Skąd się biorą gry? ......................................................................... 88 Jak zainstalować nową grę na komputerze? ................................ 88 Gry dostarczane z systemem Windows ........................................ 89 Saper .......................................................................................... 89 Pasjans ...................................................................................... 91 Komputer i nauka ........................................................................... 92 Program Windows Media Player ................................................... 96 Wirusy komputerowe .....................................................99 Skąd się biorą wirusy? ................................................................. 100 Wirusy w Internecie .................................................................... 100 Środki zapobiegawcze .................................................................. 101 Przegląd wybranych pakietów antywirusowych ....................... 102 Program mks_vir (demo) ........................................................ 103 Inne programy komercyjne .................................................... 108 Darmowe programy antywirusowe ............................................ 108 avast! ....................................................................................... 109 AVG .......................................................................................... 110 Skanery antywirusowe online ............................................... 112 Konfiguracja systemu Windows Vista ...........................115 Pulpit ............................................................................................. 116 Pasek zadań .................................................................................. 117 Czas i godzina w komputerze ...................................................... 117 4 Spis treści Okno Personalizacja ..................................................................... 118 Dźwięki systemowe (Personalizacja) ..................................... 118 Zmiana tła wypełniającego ekran komputera ....................... 119 Zmiana rozdzielczości ekranu ................................................ 119 Ustawienie wygaszacza ekranu ............................................. 120 Mysz dla osób leworęcznych .................................................. 121 Panel sterowania .......................................................................... 121 Ustawienia klawiatury i polskie znaki w systemie .............. 122 Polskie znaki w systemie ........................................................ 122 „Udziwnianie” systemu Windows .......................................... 124 Użytkownicy systemu Windows ................................................. 124 Zapobieganie zapominaniu hasła ........................................... 125 Narzędzia systemu Windows Vista .............................. 127 Kalkulator ..................................................................................... 127 Ostatnio używane programy i dokumenty .................................. 128 Wyszukiwanie dokumentów ....................................................... 128 System pomocy Windows Vista ................................................... 129 Optymalizacja pracy dysku twardego ......................................... 131 Sprawdzanie błędów .............................................................. 132 Program Oczyszczanie dysku ................................................. 133 Defragmentacja ....................................................................... 134 Obsługa folderów skompresowanych (ZIP) ................................. 135 Obsługa Microsoft Office Word 2007 ........139 Instalacja i podstawy obsługi pakietu Microsoft Office 2007 .................................................. 141 Instalator pakietu Microsoft Office — na co zwrócić uwagę? ... 142 Pierwsze kroki z edytorem tekstów ............................................ 144 Ekran programu Microsoft Word 2007 i nowe funkcje jego interfejsu użytkownika ........................................................ 144 Ułatwienia obsługi w Microsoft Office 2007 ......................... 147 Otwieranie i zapisywanie dokumentów ...................................... 149 Opcje edytora Word 2007 ............................................................. 150 Tryby pracy z dokumentem i jego wielkość ekranowa .............. 151 Drukowanie dokumentów tekstowych ....................................... 152 Instalacja drukarki w systemie Windows Vista ......................... 153 Formatowanie tekstów ................................................. 157 Pojęcie akapitu i jego wyrównanie względem marginesów ....... 159 Rzeczywisty rozmiar dokumentu ................................................ 162 Wyróżnianie elementów tekstu ................................................... 163 Pojedyncze litery ..................................................................... 163 Grupy wyrazów ...................................................................... 164 Błędy, błędy! ................................................................................. 164 10 II 11 12 5 ABC komputera 13 14 15 16 Word i schowek ............................................................................ 164 Powiększanie lub zmniejszanie tekstu ........................................ 165 Odstępy między akapitami .......................................................... 166 Wypunktowanie i numerowanie ................................................. 167 Zaawansowane formatowanie ..................................................... 170 Podwieszony akapit ................................................................ 170 Automatyczne dzielenie wyrazów ......................................... 171 Wielkie i małe litery ............................................................... 172 Wstawianie daty i godziny ..................................................... 173 Czcionki i języki w dokumentach Worda .......................175 Krój i rozmiar czcionki ................................................................. 175 Znaki diakrytyczne języków obcych .......................................... 179 Sprawdzanie pisowni .................................................................. 180 Autokorekta .................................................................................. 181 Tabele i układ kolumnowy ............................................183 Tworzenie i formatowanie tabeli ................................................ 184 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) .............................................. 187 Bardzo długie tabele (wielostronicowe) ...................................... 188 Praca z długimi dokumentami........................................189 Zasady podziału dokumentów na strony .................................... 190 Nawigacja ............................................................................... 191 Wyszukiwanie i zamiana tekstu ............................................ 192 Stopki i nagłówki .......................................................................... 192 Różne stopki i nagłówki dla odrębnych części dokumentu ....... 194 Stopki i nagłówki dla zaawansowanych ..................................... 196 Numeracja stron dla zaawansowanych ...................................... 197 Numerowanie nagłówków i spis treści ....................................... 197 Przygotowanie dokumentu .................................................... 198 Tworzenie spisu treści ........................................................... 200 Przypisy ........................................................................................ 202 Odsyłacze ...................................................................................... 203 Grafika ........................................................................205 Program graficzny Paint .............................................................. 206 Rysunki w edytorze Word ........................................................... 209 Dołączanie gotowych plików graficznych ............................. 209 Edytor graficzny programu Word .......................................... 211 Operacje na obiektach graficznych programu Word ............ 214 Przesłanianie się obiektów ..................................................... 214 Grupowanie ............................................................................ 215 Praca z polami tekstowymi .................................................... 216 Ustalanie ziarnistości obrazu ................................................. 217 Kopiowanie i wklejanie rysunków .............................................. 218 6 Spis treści III Obsługa Microsoft Office Excel 2007 .........219 17 Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego .................... 221 Poznajemy arkusz kalkulacyjny .................................................. 222 Otwieranie i zapisywanie dokumentów ...................................... 223 Wprowadzanie i formatowanie danych na arkuszu ................... 223 Formatowanie komórek ............................................................... 226 Operacje na komórkach ................................................................ 229 Kilka zaskakujących ćwiczeń praktycznych ......................... 230 Nagłówki i opisy tabel .................................................................. 231 Automatyczne obliczenia w praktycznych ćwiczeniach .. 235 Nasza pierwsza formuła w arkuszu ............................................ 235 Powielanie wzoru za pomocą myszy ..................................... 237 Powielanie wzoru z wykorzystaniem 18 kopiowania i wklejania ........................................................ 237 Współrzędne względne i bezwzględne .................................. 238 Operatory matematyczne ............................................................. 239 Funkcje matematyczne w formułach .......................................... 240 Modyfikacja formuły na arkuszu ................................................. 241 Ćwiczenia ...................................................................................... 242 Składki w działalności gospodarczej ...................................... 242 Lokata bankowa ...................................................................... 244 19 Wykresy i wydruki ...................................................... 245 Wykresy w Excelu ........................................................................ 245 Drukowanie arkuszy .................................................................... 249 Kondensowanie wydruku ....................................................... 249 Ustawienia wydruku arkusza ................................................ 251 Nagłówki i stopki .................................................................... 251 IV 20 Internet ....................................................253 Podłączenie do Internetu .............................................. 255 Konfiguracja podłączenia do Internetu przez modem ................ 256 Instalacja modemu .................................................................. 262 Konfiguracja dostępu przez sieć przewodową (LAN osiedlowy lub modem kablowy) ....................................... 263 Konfiguracja dostępu przez sieć bezprzewodową (WLAN) ........ 264 Konfiguracja dostępu przez sieć przewodową (LAN) i router bezprzewodowy ............................................................ 265 Konfiguracja dostępu przez telefon komórkowy (GPRS) ............ 267 Bezpieczny Internet ...................................................................... 268 Bądź legalny w sieci Internet ....................................................... 270 7 ABC komputera 21 22 23 Poruszanie się po Internecie .........................................273 Internet Explorer ......................................................................... 274 Przeglądanie strony internetowej .......................................... 276 Opis przycisków programu Internet Explorer ...................... 278 Wyszukiwanie informacji ...................................................... 279 Ściąganie plików z witryn WWW i serwerów ftp ...................... 283 Przeglądarka Firefox .................................................................... 289 Sprawne poruszanie się po sieci, czyli zakładki ......................... 293 Zakładki w Internet Explorerze ............................................. 293 Zakładki w Firefox ................................................................. 294 Poczta elektroniczna (e-mail) ......................................297 Darmowa poczta na portalu internetowym ................................ 298 Darmowa poczta w Internecie .................................................... 304 Obsługa programu Poczta systemu Windows ............................. 305 Konfigurowanie dostępu ........................................................ 306 Odbieranie poczty ................................................................... 309 Czytanie poczty ....................................................................... 309 Pisanie i wysyłanie poczty ..................................................... 311 Załączniki w mailach .............................................................. 313 Książka adresowa ................................................................... 313 Internet dla zaawansowanych .......................................315 Grupy dyskusyjne ......................................................................... 316 Komunikatory ............................................................................... 319 Banki internetowe ........................................................................ 324 Praca w Internecie? ...................................................................... 326 Muzyka w Internecie ................................................................... 327 Po pracy na wakacje? ................................................................... 328 Porównywarki cen ....................................................................... 328 Serwisy aukcyjne .......................................................................... 331 Internetowa aktualizacja systemu Windows Vista .................... 334 Skorowidz ....................................................................337 8 4 WINDOWS ZNACZY… OKNA! W rozdziale tym nieco dokładniej omówimy pracę z oknami (ang. windows), gdyż z obiektami tymi będziesz miał ciągle do czynienia podczas pracy z komputerem. Spróbuj odnaleźć na ekranie wi- zerunek kosza. Taki obrazek to ikona, czyli symbol graficzny programu. Pewne programy są częścią systemu operacyjnego (np. Microsoft Windows Explorer) lub też są instalowane przez użytkownika w trakcie eksploatacji. Wskaż kosz lewym klawiszem myszy i naciśnij klawisz Enter jeden raz (obsługę myszy i klawiatu- ry wyjaśniłem w poprzednim rozdziale). Na ekranie pojawi się okno programu Kosz. ABC komputera W czym ten „twór” przypomina okno? Cóż, wiele pojęć i terminów, które spoty- kamy w świecie komputerów, ma niewiele wspólnego ze swoimi pierwotnymi znaczeniami w świecie realnym (np. mysz). Okno w systemie Windows w większości przypadków jest osobnym programem, czyli specjalnym modułem rozszerzającym możliwości systemu. Windows skła- da się z wielu programów (np. Kosz, Internet Explorer czy Kalkulator), a ich pod- stawowa obsługa jest zbliżona. To, czego nauczymy się na przykładzie programu Kosz, będzie w dużej mierze wspólne dla każdego innego programu Windows. Oczywiście cechy wspólne dotyczą typowych czynności, takich jak otwieranie, zamykanie czy przesuwanie, a nie czynności, do których programy te zostały stworzone. Cechą programu Kosz jest odzyskiwanie przypadkowo usuniętych dokumentów. Wrócimy do tego bardzo ważnego tematu w kolejnych rozdziałach. Co można zrobić z każdym programem, tzn. z jego oknem? Podstawowe czynno- ści, które można wykonać z oknem, opisałem już na początku poprzedniego roz- przywraca z powiększenia do rozmiaru po- działu: pomniejsza okno i „zrzuca” je na dół ekranu, na pasek zadań, przedniego, a ostatecznie zamyka program. powiększa okno, Aby szybko pokazać pulpit komputera, a dokładniej — pomniejszyć aktywne okna, naciśnij i przytrzymaj klawisz z flagą Windows, a następnie naciśnij raz klawisz D. 46 Windows znaczy… okna! Sprawdź te informacje samodzielnie! Przyciski ekranowe mają, niestety, tę wadę, że czasem trudno je nacisnąć za pomocą myszy. Jeśli sprawia Ci to trudność, naciśnij i przytrzymaj lewy kla- wisz Alt (znajdziesz go w lewym dolnym rogu klawiatury) i spację (długi poziomy klawisz na dole klawiatury). Zobaczysz wówczas tzw. menu systemowe okna, ) i Zamknij które zawiera zazwyczaj przynajmniej opcję Minimalizuj (to samo co (to samo co ). Wybór pozycji Maksymalizuj polega na naciśnięciu na klawiaturze strzałki w dół cztery razy i potwierdzeniu klawiszem Enter. Powodzenia! Zmiana rozmiaru i położenia okien Okno programu nie zawsze ma właściwy (optymalny) rozmiar na ekranie. Na szczęście system Windows pozwala na łatwe regulowanie zarówno rozmiaru, jak i pozycji okna. Aby zmienić rozmiar okna, przesuń wskaźnik myszy w pobliże jego brzegu lub rogu, tak aby przybrał on kształt , . , , 47 ABC komputera Gdy kursor już zmieni kształt, przytrzymaj wciśnięty lewy klawisz myszy i zwy- czajnie przesuń wskaźnik. Okno zmieni swój rozmiar zależnie od wybranego kie- runku (możesz je dowolnie powiększyć lub zmniejszyć). W podobny sposób można okno przesuwać, wystarczy tylko naprowadzić wskaź- nik myszy na pasek tytułowy (w obrębie tekstu tytułu, jest to tzw. belka tytułowa), przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszy i przesunąć. Przesuwanie zawartości okna Nie zawsze wielkość okna programu jest tak dobrana, by można było zobaczyć edytowany dokument w całości. Nie pomoże wówczas nawet przycisk powięk- ). Program, którego dokument nie mieści się w oknie, wy- szania na cały ekran ( świetla na jego brzegach specjalne „suwaki” pozwalające przesuwać jego zawartość w pionie i poziomie. Przykład takiego dokumentu znajduje się na rysunku poniżej. „Suwaki” widoczne na ekranie pełnią specjalne funkcje. Spróbuj je kliknąć i sprawdź, jak reaguje dokument znajdujący się w oknie programu. Przycisk Przesuwa zawartość okna: W prawo W lewo W dół W górę 48 Windows znaczy… okna! Nietrudno zauważyć, że działanie tych przycisków jest trochę nielogiczne (klikasz lewy trójkącik — dokument przesuwa się w prawo), ale dość łatwo się z tym pogodzić, jeśli wyobrazisz sobie, że to nie dokument się przesuwa, ale Ty — jako obserwator. Oprócz przesuwania zawartości ekranu za pomocą „trójkącików” można też „chwycić” myszką ruchomą belkę suwaka (zaznaczone na rysunku) i, trzymając przyciśnięty klawisz myszki, znacznie szybciej przesuwać zawartość dokumentu w obrębie okna. Zakończenie pracy komputera lub programu Pisanie o zamykaniu systemu Windows na samym początku książki może się wy- dawać dziwne, jednak jest to tak ważna sprawa, że postanowiłem jej poświęcić odrębny rozdział. Poprawne zakończenie pracy systemu Windows w dowolnym momencie nie po- lega na wyłączeniu komputera za pomocą przycisku zasilania (ang. Power). Sys- tem operacyjny komputera należy traktować jak żywy organizm, który wykonuje wiele różnych czynności naraz. Przerwanie jego pracy przez brutalne odcięcie zasilania może nas kosztować utratę utworzonego właśnie dokumentu, a nawet spowodować uszkodzenie systemu (przez analogię — wyobraź sobie wyłączenie stacyjki samochodu w momencie, gdy znajduje się on w ruchu). znaj- Po naciśnięciu przycisku Start (lub klawisza z symbolem flagi Windows dującego się w pobliżu lewego dolnego rogu klawiatury) rozwinie się menu sys- temowe, znajdź tam i kliknij trójkącik, aby zobaczyć następujące okienko. Jeśli wybierzesz opcję Zamknij, komputer powinien samoczynnie się wyłączyć. Pozostałe opcje poleceń są rzadziej używane, ale warto znać ich działanie. 49 ABC komputera ■ Uruchom ponownie — przydatne, gdy komputer zaczyna się dziwnie zachowywać. ■ Wstrzymaj — komputer przechodzi w stan niskiego poboru energii; ponowne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje bardzo szybkie uruchomienie go z zachowaniem stanu programów, które były wcześniej na ekranie. ■ Hibernacja — komputer zapisuje na dysk stan systemu i uruchomione programy, ponowne naciśnięcie przycisku zasilania przywróci je w stanie sprzed hibernacji, dzięki czemu unikniemy żmudnego uruchamiania ich od nowa. W wielu komputerach przenośnych (np. laptopach firmy Toshiba) samo zatrza- śnięcie pokrywy ekranu powoduje automatyczne wywołanie opcji hibernacji. Aby sprawdzić ustawienia na Twoim komputerze, wejdź przez Start do programu Panel sterowania, kliknij System i konserwacja, znajdź Opcje zasilania i wy- bierz zadanie Zmień działanie przycisków zasilania. Na rysunku widzisz w wersji rozwiniętej listę dostępnych opcji określających za- chowanie systemu po naciśnięciu przycisku zasilania i w przypadku, gdy kom- puter jest podłączony do sieci (przykładowo, gdy laptop pracuje na zasilaniu sieciowym). Możesz dokonać zmiany każdej z opcji, na którą tylko masz ochotę. 50 Windows znaczy… okna! Coś dziwnego stało się z programem Bywa i tak, że nagle w trakcie pracy program wyświetla symbol klepsydry (czyli prosi o cierpliwość). Czekamy, czekamy, czekamy i… czekamy, czekamy, czekamy… Co jednak zrobić, gdy czekanie zdaje się nie mieć końca, a zazwyczaj oznacza to, że program zupełnie się „zawiesił”? Na szczęście istnieje dość prosty sposób przywrócenia programu, który przestał działać. Wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+lewy Alt+Delete. Sekwencję Ctrl+Alt+Delete powinieneś wywoływać bardzo ostrożnie: najpierw klawisz Ctrl (który przytrzymujemy), potem lewy Alt (przytrzymujemy oba) i w końcu naciskamy jednokrotnie klawisz Delete. Jeśli powyższa sekwencja zostanie wywołana poprawnie, komputer przejdzie na ekran startowy z kilkoma opcjami (np. Zablokuj ten komputer, Przełącz użyt- kownika). Wybierz z tej listy polecenie Uruchom Menedżera zadań. Aby zakoń- czyć działanie zawieszonego programu, należy go zaznaczyć myszą (zazwyczaj program jest oznaczony tekstem Nie odpowiada lub Brak odpowiedzi) i kliknąć przycisk Zakończ zadanie. 51 ABC komputera Niektóre programy potrafią czasami wykonać coś, czego nie akceptuje system Windows, który dla ochrony swoich zasobów systemowych może je wówczas samoczynnie zamknąć. W przypadku, gdy na ekranie monitora pojawi się ko- munikat: Program wykonał nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą, nie mamy wielkiego wyboru i zazwyczaj obserwujemy brutalne zakończenie pracy pro- gramu, często powiązane z utratą danych (np. dokumentu). Windows Vista jest dość stabilnym system, niemniej jednak sporo programów jest z nim niezgodnych. Nie zdziw się więc, jeśli od czasu do czasu zobaczysz okienka podobne do pokazanych w tym rozdziale, wskazujące, że jeden z uru- chomionych programów zadziałał niezgodnie z zasadami systemu operacyjnego, który postanowił go zamknąć. Windows Vista po wykryciu takiej sytuacji — podejrzanego działania programu, zazwyczaj sugeruje jego zamknięcie. Czasami błąd jednego programu może spowodować utratę efektów pracy w innym programie, np. w edytorze tekstów! Warto zatem jak najczęściej zapisywać dokumenty, nad którymi pracujemy, gdyż przykra niespodzianka w postaci nagłej utraty dokumentu może skutecznie ze- psuć niejeden wieczór wytężonej pracy! O zapisywaniu efektów naszej pracy z komputerem opowiem w następnych rozdziałach. Wielozadaniowość systemu Windows Wiesz już, co to jest program w systemie Windows — „twór” w kształcie okna, umożliwiający rysowanie, pisanie, operowanie plikami. Wiesz także, jak urucha- mia się programy (z menu Start lub za pomocą Eksploratora Windows). 52 Windows znaczy… okna! Wykonaj teraz mały eksperyment, zresztą bardzo prosty: uruchom z menu Start kilka programów, klikając ich ikony, np. Internet Eksplorer , możesz też uruchomić z pulpitu program Kosz . Zaraz, zaraz… na ekranie zrobił się straszny bałagan: okno kolejnego programu zakrywa program poprzedni albo na ekranie widoczne są fragmenty okien wszystkich programów! , E-mail Uruchomienie każdego kolejnego programu nieco spowalnia działanie komputera, zajmuje bowiem część jego zasobów (pamięć, obciążenie jednostki centralnej), ale w zasadzie swobodnie można pracować z kilkoma programami jednocześnie. Jak się jednak przełączyć z jednego na inny? Otóż to wcale nie jest trudne! Popatrz na pasek na dole ekranu, tuż koło przycisku Start. Każdy nowo uruchomiony program wyświetla tam swoją ikonę wewnątrz prostokącika, w którym dodatkowo jest powtórzona jego nazwa. Prostokącik programu aktywnego (czyli tego, w którym aktualnie pracujesz) jest zaznaczany jako „wciśnięty”. Przełączenie się do innego programu wymaga tylko kliknięcia jego prostokącika. To wszystko! System Windows może być tak skonfigurowany, że pasek dolny nie będzie w ogóle widoczny. W takim przypadku musisz uciec się do dość dziwnego, choć wygod- nego sposobu przełączania się między programami. W tym celu naciśnij i przy- trzymaj lewy klawisz Alt, trzymając go ciągle, naciśnij kilkakrotnie Tab (w od- stępach mniej więcej jednej sekundy). Na ekranie pojawi się poniższe okienko. W dolnym panelu okna wyświetlony zostanie opis „wybranego” programu, nato- miast w górnym — jego ikona (obwiedziona niebieskim kolorem). Jeśli zwolnisz oba klawisze w momencie, gdy niebieska obwódka otoczy ikonę jakiegoś programu, Windows automatycznie otworzy właśnie ten program. Takie przełączanie się między programami jest bardzo użyteczną cechą tego sys- temu, gdyż możesz równolegle wykonywać wiele zadań, np. pisać list, a gdy Ci się to znudzi, przełączać się na grę Saper. Na tym właśnie polega wielozadaniowość 53 ABC komputera systemu Windows. Cecha ta, w połączeniu z operacjami kopiowania i wklejania, sprawia, że możliwe jest przenoszenie fragmentów dokumentów lub grafiki po- między aplikacjami! Jeśli masz ochotę nieco urozmaicić sobie przełączanie pomiędzy programami, . Efekt będzie trójwy- zamiast klawisza Ctrl wciśnij klawisz z flagą Windows miarowo zaskakujący! Możliwość ta dostępna jest wyłącznie w Windows Vista Home Premium lub Ultimate, ta sama uwaga dotyczy eleganckich przeźroczystych okienek — stanowią one podstawowe elementy interfejsu Windows o nazwie Aero. To jeszcze nie koniec niespodzianek w tym rozdziale. Polecam na koniec wypró- bowanie przycisków znajdujących się obok przycisku Start. Pierwszy z nich „zrzuca” wszystkie otwarte okna na dół, pokazując pulpit, a drugi wyświetla ekran podobny do pokazanego wyżej — możesz kliknąć myszką okno, do którego masz ochotę „wejść” Sprawdź to! 54
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC komputera. Wydanie VI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: