Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00218 002488 22739232 na godz. na dobę w sumie
ABC komputera i Internetu - książka
ABC komputera i Internetu - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-816-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeśli właśnie kupiłeś lub dopiero zamierzasz kupić swój pierwszy komputer, jest to książka dla Ciebie. W przystępny sposób odkrywa tajemnice świata komputerów i Internetu zupełnym laikom w tej dziedzinie. Obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień, przekazuje podstawowe informacje o sprzęcie komputerowym, o systemie Windows i najpopularniejszych programach, wiele miejsca poświęca multimediom. Dowiesz się z niej także, w jaki sposób poruszać się po sieci Internet, jak korzystać z poczty elektronicznej, stron WWW, wreszcie jak zabezpieczyć komputer przed hackerami. 'ABC Komputera i Internetu' pozwoli Ci oswoić swojego peceta i stać się pełnoprawnym członkiem internetowej społeczności XXI wieku.

Dowiesz się:

Nie bój się swojego komputera, nie obawiaj się, że zagubisz się w Internecie. Z tą książką to po prostu niemożliwe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC komputera i Internetetu Autor: Michael Miller T³umaczenie: Cezary Welsyng ISBN: 83-7197-816-2 Tytu³ orygina³u: Absolute Beginner s Guide to Computers and the Internet Format: B5, stron: 336 Jeġli w³aġnie kupi³eġ lub zamierzasz kupiæ swój pierwszy komputer, jest to ksi¹¿ka dla Ciebie. W przystêpny sposób odkrywa tajemnice ġwiata komputerów i Internetu. Obejmuje szeroki zakres zagadnieñ przekazuj¹c podstawowe informacje o sprzêcie komputerowym, systemie Windows i najpopularniejszych programach, wiele miejsca poġwiêca równie¿ multimediom. Dowiesz siê z niej, w jaki sposób poruszaæ siê po Internecie, jak korzystaæ z poczty elektronicznej, stron WWW, a tak¿e, jak zabezpieczyæ komputer przed hakerami. „ABC Komputera i Internetu” pozwoli Ci oswoiæ Twojego peceta i staæ siê pe³noprawnym cz³onkiem internetowej spo³ecznoġci XXI wieku. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O Autorze ............................................................................................................................15 Wstęp...................................................................................................................................17 Rozdział 1. Absolutne podstawy.......................................................................... 23 Komputer osobisty ..............................................................................................................23 Co komputer może, a czego nie może robić ................................................................23 Poznajemy komputer osobisty .....................................................................................24 Odpowiednie narzędzia do odpowiednich zadań — oprogramowanie.......................26 To działa dzięki Windows ...........................................................................................26 Tego nie da się zepsuć .................................................................................................27 Warto pamiętać .............................................................................................................28 Sprzęt komputerowy ...........................................................................................................28 Komputer: serce zestawu .............................................................................................29 Mikroprocesor: główna siła napędowa ........................................................................31 Pamięć komputera: miejsce tymczasowego przechowywania danych.......................32 Dysk twardy: pamięć trwała ........................................................................................32 Napęd dyskietek: pamięć przenośna............................................................................33 Napęd CD-ROM: pamięć stała na dysku.....................................................................34 Napęd DVD: jeszcze większa pojemność....................................................................34 Klawiatura: ręczne wprowadzanie danych ..................................................................35 Mysz: urządzenie wskazujące i klikające ....................................................................35 Modem: łączenie się z siecią........................................................................................36 Karta dźwiękowa i głośniki: hałas z komputera ..........................................................37 Karta graficzna i monitor: obraz z komputera .............................................................37 Drukarka: tworzenie kopii trwałych ............................................................................39 Komputer przenośny: wszystko w jednym ..................................................................39 Warto pamiętać .............................................................................................................40 System Windows i oprogramowanie..................................................................................41 Windows — co to takiego?..........................................................................................41 Różne wersje systemu Windows .................................................................................41 Poznajemy pulpit ..........................................................................................................42 Najważniejsze czynności w Windows .........................................................................43 Pliki i katalogi ...............................................................................................................49 Praca z programami .....................................................................................................49 Zarządzanie systemem za pomocą Windows ..............................................................51 Pozostałe elementy Windows ......................................................................................53 Pomoc w Windows ......................................................................................................54 Warto pamiętać .............................................................................................................54 Internet i domowa sieć komputerowa ................................................................................55 Sieć domowa.................................................................................................................55 Różne sposoby łączenia komputerów w sieć...............................................................56 6 ABC komputera i Internetu Inny rodzaj sieci — Internet ........................................................................................58 Jak działa połączenie z Internetem?.............................................................................59 Najważniejsze elementy Internetu ...............................................................................60 Warto pamiętać .............................................................................................................62 Rozdział 2. Zaczynamy ....................................................................................... 63 Konfigurowanie systemu....................................................................................................63 Zanim zaczniemy ..........................................................................................................63 Łączenie kabli ...............................................................................................................64 Włączanie komputera i konfigurowanie systemu ........................................................64 Konfigurowanie Windows ...........................................................................................67 Dodawanie użytkowników...........................................................................................67 Warto pamiętać .............................................................................................................68 Wycieczka po systemie ......................................................................................................69 Zagrajmy!......................................................................................................................69 Uruchamianie programu, drukowanie i zapisywanie dokumentu...............................71 Przeglądanie dokumentów ...........................................................................................73 Informacje o twardym dysku .......................................................................................74 Warto pamiętać .............................................................................................................74 Dodawanie sprzętu ..............................................................................................................75 Porty..............................................................................................................................75 Dodawanie urządzeń zewnętrznych.............................................................................76 Dodawanie urządzeń wewnętrznych............................................................................77 Kreator dodawania sprzętu ..........................................................................................78 Najpopularniejsze urządzenia peryferyjne...................................................................79 Warto pamiętać .............................................................................................................80 Instalowanie oprogramowania ...........................................................................................80 Instalowanie nowych programów ................................................................................80 Instalowanie programów z Internetu ...........................................................................82 Usuwanie programów ..................................................................................................83 Warto pamiętać .............................................................................................................84 Konfigurowanie połączenia z Internetem ..........................................................................84 Różne rodzaje połączeń ...............................................................................................85 Wybór usługodawcy internetowego ............................................................................85 Przed połączeniem… ...................................................................................................86 Tworzenie nowego konta.............................................................................................86 Konfigurowanie nowego połączenia............................................................................87 Udostępnianie połączenia internetowego ....................................................................88 Łączenie się z Internetem.............................................................................................90 Warto pamiętać .............................................................................................................91 Pierwsze kroki w Internecie ...............................................................................................91 Korzystanie z programu Internet Explorer ..................................................................91 Poruszanie się w Internecie..........................................................................................92 Czynności zaawansowane............................................................................................93 Startujemy!....................................................................................................................95 Warto pamiętać .............................................................................................................96 Rozdział 3. Komunikacja na papierze .................................................................. 99 Ćwiczenie 1. Pisanie listu...................................................................................................99 Otwieranie programu Microsoft Word ........................................................................99 Tworzenie nowego dokumentu....................................................................................99 Wpisywanie tekstu .....................................................................................................100 Edycja tekstu...............................................................................................................100 Formatowanie tekstu..................................................................................................101 Zapisywanie dokumentu ............................................................................................101 Spis treści 7 Ćwiczenie 2. Drukowanie listu ........................................................................................102 Podgląd dokumentu przed wydrukiem ......................................................................102 Wydruk standardowy .................................................................................................103 Zmiana opcji wydruku ...............................................................................................103 Ćwiczenie 3. Tworzenie i drukowanie skomplikowanego raportu .................................103 Formatowanie akapitów.............................................................................................104 Korzystanie ze stylów w programie Microsoft Word...............................................104 Style nagłówków.........................................................................................................104 Wymuszanie podziału stron.......................................................................................105 Podział tekstu na kolumny .........................................................................................105 Praca z konspektem....................................................................................................105 Drukowanie dokumentu.............................................................................................106 Ćwiczenie 4. Wstawianie rysunku do dokumentu ...........................................................106 Wstawianie rysunku z galerii ClipArt........................................................................107 Wstawianie innych rysunków ....................................................................................107 Formatowanie rysunku...............................................................................................108 Ćwiczenie 5. Tworzenie tabeli .........................................................................................108 Wstawianie tabeli........................................................................................................109 Wprowadzanie danych...............................................................................................109 Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn ..................................................................109 Zmiana szerokości kolumn w tabeli ..........................................................................110 Formatowanie tabeli...................................................................................................110 Formatowanie pojedynczych komórek ......................................................................110 Sortowanie tabeli ........................................................................................................111 Łączenie komórek......................................................................................................111 Rozdział 4. Komunikowanie się poprzez sieć ..................................................... 113 Ćwiczenie 6. Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej...........................................113 Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości ................................................................113 Czytanie nowych wiadomości ...................................................................................115 Odpowiadanie na wiadomości ...................................................................................115 Ćwiczenie 7. Dodawanie kontaktów do książki adresowej ............................................116 Otwieranie książki adresowej ....................................................................................116 Dodawanie nowych kontaktów..................................................................................116 Edycja kontaktów........................................................................................................117 Sortowanie i wyszukiwanie kontaktów .....................................................................118 Wysyłanie wiadomości do osoby określonej w książce adresowej ..........................118 Ćwiczenie 8. Uczestniczenie w grupach dyskusyjnych ..................................................118 Wyszukiwanie grup dyskusyjnych ............................................................................119 Tworzenie i wysyłanie artykułów do grup dyskusyjnych.........................................119 Szukanie artykułów w grupach dyskusyjnych...........................................................120 Ćwiczenie 9. Wysyłanie szybkich komunikatów.............................................................121 Rejestracja...................................................................................................................121 Dodawanie nowych kontaktów..................................................................................121 Wysyłanie komunikatu ..............................................................................................122 Odbieranie komunikatu..............................................................................................123 Ćwiczenie 10. Rozmawianie z przyjaciółmi na czacie ....................................................123 Co to jest czat? ............................................................................................................123 Czat w portalu Wirtualna Polska ...............................................................................124 Inne witryny z czatem................................................................................................125 Rozdział 5. Praca z liczbami.............................................................................. 127 Ćwiczenie 11. Tworzenie i formatowanie arkusza kalkulacyjnego................................127 Czym są arkusze kalkulacyjne? .................................................................................127 Tworzenie nowego arkusza........................................................................................128 Wprowadzanie danych...............................................................................................128 8 ABC komputera i Internetu Stosowanie formatów liczbowych .............................................................................129 Formatowanie zawartości komórek ...........................................................................129 Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn..................................................................129 Ćwiczenie 12. Stosowanie prostych formuł.....................................................................130 Podstawowe operacje arytmetyczne ..........................................................................130 Szybkie dodawanie za pomocą funkcji Autosumowanie..........................................131 Korzystanie z funkcji .................................................................................................131 Ćwiczenie 13. Sortowanie i analiza danych liczbowych ................................................132 Sortowanie zakresu komórek.....................................................................................132 Tworzenie arkusza do określonych zadań .................................................................133 Ćwiczenie 14. Tworzenie wykresu ..................................................................................134 Tworzenie wykresów .................................................................................................134 Zmiana typu wykresu.................................................................................................136 Formatowanie wykresu..............................................................................................136 Rozdział 6. Zarządzanie finansami..................................................................... 137 Ćwiczenie 15. Tworzenie budżetu gospodarstwa domowego ........................................137 Oprogramowanie finansowe ......................................................................................137 Tworzenie nowego budżetu .......................................................................................137 Sprawozdania budżetowe...........................................................................................139 Aktualizowanie budżetu.............................................................................................139 Ćwiczenie 16. Zarządzanie kontem bankowym...............................................................140 Zakładanie konta.........................................................................................................140 Wprowadzanie transakcji...........................................................................................140 Bilansowanie konta....................................................................................................141 Bankowość internetowa .............................................................................................142 Ćwiczenie 17. Dokonywanie płatności ............................................................................142 Płatności stałe..............................................................................................................143 Ręczne wypisywanie czeków ....................................................................................144 Dokonywanie płatności przez Internet.......................................................................144 Ćwiczenie 18. Zbieranie najnowszych informacji o notowaniach akcji na giełdzie ......145 Notowania giełdowe w Internecie .............................................................................145 Szczegółowe analizy finansowe w sieci Internet.......................................................147 Korzystanie z programu Microsoft Money do śledzenia inwestycji ........................148 Ćwiczenie 19. Kupno i sprzedaż akcji przez Internet ......................................................148 Inwestowanie przez Internet ......................................................................................149 Wybieranie biura maklerskiego .................................................................................149 Przeprowadzanie transakcji za pomocą programu Microsoft Money.......................151 Ćwiczenie 20. Uzyskiwanie kredytu przez Internet.........................................................151 Kredyty hipoteczne ....................................................................................................151 Kredyty samochodowe...............................................................................................153 Rozdział 7. Kartoteki i raporty .......................................................................... 155 Ćwiczenie 21. Przechowywanie ważnych informacji w bazie danych...........................155 Praca z bazą danych ...................................................................................................155 Zmiana widoku w bazie danych ................................................................................156 Wpisywanie danych ...................................................................................................157 Dodawanie nowego rekordu ......................................................................................157 Dodawanie nowego pola............................................................................................158 Ćwiczenie 22. Sortowanie i filtrowanie rekordów...........................................................158 Sortowanie danych.....................................................................................................158 Filtrowanie danych.....................................................................................................159 Ćwiczenie 23. Tworzenie raportu ....................................................................................159 Drukowanie listy rekordów........................................................................................160 Tworzenie raportów za pomocą kreatora...................................................................161 Spis treści 9 Rozdział 8. Najnowsze wiadomości ................................................................... 163 Ćwiczenie 24. Czytanie najświeższych wiadomości .......................................................163 Wiadomości w sieci ...................................................................................................163 Gazety .........................................................................................................................164 Tygodniki....................................................................................................................165 Archiwa wiadomości .................................................................................................165 Rozrywka ....................................................................................................................166 Ćwiczenie 25. Zbieranie informacji sportowych .............................................................167 Portale sportowe..........................................................................................................167 Witryny lig sportowych .............................................................................................168 Sport dla aktywnych ..................................................................................................169 Ćwiczenie 26. Wyszukiwanie wiadomości o pogodzie ..................................................170 Witryny z prognozą pogody.......................................................................................170 Prognoza pogody na życzenie....................................................................................172 Dane klimatyczne........................................................................................................172 Rozdział 9. Wyszukiwanie informacji ................................................................. 173 Ćwiczenie 27. Wyszukiwanie stron WWW.....................................................................173 Jak szukać?..................................................................................................................173 Gdzie szukać? .............................................................................................................175 Ćwiczenie 28. Wyszukiwanie nazwisk i adresów............................................................177 „Białe strony” w Internecie........................................................................................177 Wyszukiwanie adresów e-mail ..................................................................................178 Wyszukiwanie prywatnych stron WWW...................................................................178 Wyszukiwanie informacji genealogicznych ..............................................................179 Ćwiczenie 29. Wyszukiwanie stron pomocnych w rozwiązywaniu zadań domowych ..179 Pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych w Internecie ........................................180 Biblioteki w Internecie...............................................................................................181 Filtry rodzinne.............................................................................................................181 Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem encyklopedii...........................................182 Ćwiczenie 30. Wyszukiwanie informacji o tematyce zdrowotnej ..................................183 Ogólne informacje o tematyce zdrowotnej ................................................................183 Spisy lekarzy...............................................................................................................185 Zdrowie ludzi starszych .............................................................................................185 Rozdział 10. Kupowanie i sprzedawanie w sieci.................................................. 187 Ćwiczenie 31. Robienie zakupów w Internecie ...............................................................187 Jak robić zakupy?........................................................................................................187 Katalogi z zakupami i wyszukiwarki ofert ................................................................188 Najwięksi i najlepsi sprzedawcy internetowi.............................................................190 Ćwiczenie 32. Kupowanie domu lub samochodu ............................................................191 Zakup domu ................................................................................................................191 Kupowanie samochodu..............................................................................................192 Ćwiczenie 33. Rezerwowanie biletów .............................................................................194 Jak dokonać rezerwacji? ............................................................................................194 Gdzie dokonać rezerwacji? ........................................................................................195 Mapy i plany podróży ................................................................................................196 Szukanie celu podróży ...............................................................................................197 Ćwiczenie 34. Licytowanie na aukcji internetowej .........................................................197 Największe aukcje internetowe..................................................................................197 Jak funkcjonuje aukcja?.............................................................................................198 Wyszukiwanie przedmiotów......................................................................................198 Zgłaszanie oferty kupna.............................................................................................199 Wygranie licytacji i opłacenie wygranej....................................................................199 Odbiór zakupu i przekazanie informacji zwrotnej.....................................................200 10 ABC komputera i Internetu Ćwiczenie 35. Sprzedawanie przedmiotów na aukcji......................................................200 Umieszczanie ogłoszenia na aukcji ...........................................................................201 Odbieranie płatności ..................................................................................................202 Kończenie aukcji.........................................................................................................202 Nadanie przesyłki i przekazanie informacji zwrotnej...............................................203 Rozdział 11. Praca z obrazami ............................................................................ 205 Ćwiczenie 36. Zarządzanie zdjęciami z aparatu cyfrowego ...........................................205 Podłączanie aparatu cyfrowego .................................................................................205 Wybór programu do edycji zdjęć...............................................................................206 Wczytywanie zdjęć do komputera .............................................................................206 Praca ze zdjęciami zrobionymi aparatem cyfrowym ................................................207 Ćwiczenie 37. Skanowanie zdjęć .....................................................................................207 Różne typy skanerów.................................................................................................208 Podłączanie i konfigurowanie skanera.......................................................................208 Wybór programu do edycji zdjęć...............................................................................209 Skanowanie .................................................................................................................209 Ćwiczenie 38. Retusz zdjęć..............................................................................................210 Zarządzanie zdjęciami ...............................................................................................210 Korzystanie z programu Microsoft Picture It! Publishing........................................210 Retuszowanie zdjęcia.................................................................................................211 Kadrowanie zdjęć........................................................................................................212 Dodawanie efektów specjalnych................................................................................212 Ćwiczenie 39. Drukowanie zdjęć.....................................................................................212 Wybór właściwej drukarki i odpowiedniego papieru ...............................................213 Wydruk w programie .................................................................................................213 Wydruk przy użyciu Kreatora drukowania fotografii...............................................213 Wysyłanie zdjęcia pocztą elektroniczną ....................................................................214 Ćwiczenie 40. Tworzenie rodzinnego albumu ze zdjęciami...........................................215 Wybór projektu ...........................................................................................................215 Przygotowanie zdjęć ..................................................................................................216 Wstawianie zdjęć i dodawanie komentarzy...............................................................216 Zapisywanie i drukowanie .........................................................................................217 Ćwiczenie 41. Prezentacja zdjęć i drukowanie ich przez Internet ..................................218 Zamawianie wydruku przez Internet .........................................................................218 Umieszczanie zdjęć na stronie WWW.......................................................................220 Rozdział 12. Ciekawe projekty............................................................................ 221 Ćwiczenie 42. Wyszukiwanie i pobieranie galerii obrazów ...........................................221 Wyszukiwanie obrazów .............................................................................................221 Galerie obrazów ..........................................................................................................222 Galerie zdjęć ...............................................................................................................223 Obrazy ze stron WWW..............................................................................................223 Ćwiczenie 43. Tworzenie transparentów .........................................................................224 Wybór projektu ...........................................................................................................224 Edycja tła i napisu......................................................................................................224 Zmiana rozmiaru.........................................................................................................225 Drukowanie transparentu ...........................................................................................226 Ćwiczenie 44. Projektowanie własnej karty z życzeniami .............................................226 Wybór projektu ...........................................................................................................227 Wstawianie fotografii.................................................................................................227 Edycja tekstu...............................................................................................................228 Drukowanie i składanie karty ....................................................................................228 Przygotowanie odpowiedniej koperty........................................................................229 Spis treści 11 Ćwiczenie 45. Wysyłanie kartek przez Internet...............................................................229 Wybieranie strony z kartkami....................................................................................229 Wysyłanie kartki z życzeniami ..................................................................................230 Odbieranie kartki z życzeniami .................................................................................231 Ćwiczenie 46. Tworzenie własnej strony WWW ............................................................231 Tworzenie prostej strony WWW w witrynie Yahoo! Geocities...............................232 Tworzenie własnych stron WWW w programie Picture It! Publishing ...................233 Rozdział 13. Gry ................................................................................................. 235 Ćwiczenie 47. Granie ........................................................................................................235 Przystosowywanie systemu do gier ...........................................................................235 Dodawanie joysticka do systemu...............................................................................236 Granie w grę................................................................................................................236 Zapisywanie stanu gry ...............................................................................................237 Ćwiczenie 48. Granie przez Internet ................................................................................237 Gry w Internecie .........................................................................................................238 Które gry? ...................................................................................................................238 Gry w witrynie MSN Gaming Zone ..........................................................................239 Ćwiczenie 49. Granie przez Internet z innymi osobami .................................................240 Granie z innymi osobami przez Internet....................................................................240 Popularne gry dla wielu graczy..................................................................................241 Łączenie się graczy ....................................................................................................241 Rozdział 14. Odtwarzanie i nagrywanie muzyki .................................................... 243 Ćwiczenie 50. Odtwarzanie płyty z muzyką na komputerze ..........................................243 Konfigurowanie systemu do odtwarzania płyt kompaktowych................................243 Korzystanie z programu Windows Media Player ......................................................244 Odtwarzanie płyty kompaktowej ...............................................................................245 Regulacja siły głosu ...................................................................................................246 Ćwiczenie 51. Słuchanie radia przez Internet ..................................................................246 Radio w Internecie .....................................................................................................246 Słuchanie radia w programie Windows Media Player..............................................247 Słuchanie radia w programie RealPlayer...................................................................247 Wyszukiwanie stacji radiowych w Internecie............................................................248 Ćwiczenie 52. Wyszukiwanie i pobieranie plików z muzyką.........................................249 Pliki dźwiękowe..........................................................................................................249 Wyszukiwanie i pobieranie plików z muzyką ...........................................................250 Wymiana plików z innymi użytkownikami...............................................................251 Ćwiczenie 53. Odtwarzanie muzyki cyfrowej na komputerze........................................252 Wybór odtwarzacza ...................................................................................................252 Odtwarzanie plików z muzyką...................................................................................253 Korzystanie z programu WinAmp .............................................................................253 Korzystanie z programu Windows Media Player ......................................................254 Ćwiczenie 54. Tworzenie kopii ulubionych piosenek .....................................................255 Jak kodować? ..............................................................................................................255 Kodowanie przy użyciu programu Windows Media Player .....................................256 Kodowanie przy użyciu programu MusicMatch Jukebox ........................................257 Ćwiczenie 55. Wypalanie własnej płyty CD....................................................................258 Jak wypalić płytę CD? ...............................................................................................258 Wypalanie płyt kompaktowych w programie Windows Media Player ....................259 Drukowanie etykiet na płyty CD ...............................................................................259 Ćwiczenie 56. Kopiowanie plików do przenośnego odtwarzacza plików MP3 .............260 Wybór odtwarzacza ...................................................................................................261 Kopiowanie plików z komputera do odtwarzacza .....................................................261 Kopiowanie plików za pomocą programu Windows Media Player .........................261 12 ABC komputera i Internetu Zmiana poziomu jakości ............................................................................................262 Kopiowanie plików licencjonowanych......................................................................262 Rozdział 15. Oglądanie telewizji i filmów ............................................................. 263 Ćwiczenie 57. Odtwarzanie płyty DVD na komputerze .................................................263 Odtwarzanie filmu DVD............................................................................................263 Odtwarzanie filmów DVD w programie Windows Media Player............................264 Zmiana wielkości obrazu ...........................................................................................264 Poruszanie się po menu filmu DVD ..........................................................................265 Zmiana opcji dźwiękowych .......................................................................................265 Odtwarzanie w zwolnionym i przyśpieszonym tempie ............................................265 Włączanie napisów i podpisów..................................................................................265 Ćwiczenie 58. Oglądanie transmisji wideo w sieci..........................................................266 Wyszukiwanie transmisji wideo w Internecie ...........................................................266 Oglądanie transmisji ..................................................................................................267 Ćwiczenie 59. Zainstalowanie własnej kamery internetowe ..........................................268 Wszystko o kamerach internetowych ........................................................................268 Wyszukiwanie transmisji internetowych ...................................................................269 Konfigurowanie własnej kamery ...............................................................................269 Ćwiczenie 60. Edycja własnego filmu wideo ..................................................................271 Przygotowywanie systemu do edycji obrazu wideo .................................................271 Windows Movie Maker .............................................................................................272 Importowanie materiału źródłowego .........................................................................272 Edycja materiału wideo..............................................................................................273 Dodawanie przejść .....................................................................................................273 Zapisywanie i oglądanie filmu...................................................................................273 Rozdział 16. Praca z plikami ............................................................................... 275 Ćwiczenie 61. Zarządzanie katalogami............................................................................275 Przeglądanie folderów i plików .................................................................................275 Przemieszczanie się między katalogami....................................................................277 Tworzenie nowych katalogów ...................................................................................277 Ćwiczenie 62. Kopiowanie i przenoszenie plików ..........................................................278 Kopiowanie plików....................................................................................................278 Przenoszenie plików ..................................................................................................279 Praca ze skompresowanymi katalogami ....................................................................279 Ćwiczenie 63. Zmienianie nazw oraz usuwanie plików .................................................280 Zmienianie nazw plików............................................................................................281 Usuwanie plików ........................................................................................................281 Ćwiczenie 64. Wysyłanie pliku pocztą elektroniczną......................................................282 Wymiana plików z innymi użytkownikami...............................................................282 Dodawanie załącznika do wiadomości e-mail...........................................................283 Otwieranie załącznika do wiadomości.......................................................................283 Ochrona przed wirusami ............................................................................................284 Ćwiczenie 65. Pobieranie pliku z Internetu .....................................................................285 Wyszukiwanie plików w Internecie...........................................................................285 Pobieranie plików z archiwum...................................................................................286 Pobieranie plików z dowolnej strony WWW ............................................................287 Rozdział 17. Konserwacja komputera.................................................................. 289 Ćwiczenie 66. Zmiana tła pulpitu ....................................................................................289 Dostosowywanie pulpitu............................................................................................289 Zmiana rozmiaru pulpitu............................................................................................289 Włączanie funkcji ClearType ....................................................................................290 Zmiana kompozycji pulpitu .......................................................................................290 Spis treści 13 Dostosowywanie tła pulpitu.......................................................................................290 Zmiana schematu kolorów.........................................................................................291 Dodawanie efektów specjalnych................................................................................291 Ćwiczenie 67. Dopasowywanie systemu Windows do własnych potrzeb......................292 Zmiana opcji klikania ................................................................................................292 Zmiana funkcjonowania menu Start ..........................................................................293 Wyświetlanie większej lub mniejszej liczby programów w menu Start...................293 Określanie liczby i sposobu wyświetlania ikon w menu Start..................................293 Dodawanie programu do menu Start na stałe ............................................................294 Korzystanie z wygaszaczy ekranu .............................................................................294 Zmiana schematów dźwiękowych .............................................................................294 Zmiana daty i godziny ...............................................................................................295 Ćwiczenie 68. Przeprowadzanie rutynowej konserwacji systemu..................................295 Dlaczego konserwacja jest istotna? ...........................................................................296 Oczyszczanie dysku z niepotrzebnych plików ..........................................................296 Defragmentowanie dysku ..........................................................................................296 Sprawdzanie dysku twardego ....................................................................................297 Harmonogram konserwacji........................................................................................298 Ćwiczenie 69. Tworzenie kopii zapasowej najważniejszych plików .............................298 Dlaczego kopia zapasowa jest potrzebna?.................................................................298 Tworzenie kopii zapasowej........................................................................................299 Przywracanie plików z kopii zapasowej ....................................................................300 Ćwiczenie 70. Konfigurowanie sieci domowej................................................................301 Planowanie sieci..........................................................................................................301 Wybór sprzętu.............................................................................................................301 Konfigurowanie sieci .................................................................................................302 Uruchamianie Kreatora konfiguracji sieci .................................................................302 Udostępnianie plików i katalogów.............................................................................303 Rozdział 18. Rozwiązywanie problemów .............................................................. 305 Ćwiczenie 71. Rozwiązywanie problemów z zawieszaniem się systemu ......................305 Co robić, kiedy system Windows przestaje reagować? ............................................305 Co powoduje, że system Windows się zawiesza? .....................................................306 Awarie sygnalizowane komunikatami o błędach ......................................................306 „Niebieski ekran śmierci” ..........................................................................................307 Zawieszanie się aplikacji lub systemu nie sygnalizowane komunikatem o błędach ...307 System się nie wychodzi ze stanu uśpienia................................................................307 Zawieszanie się aplikacji ...........................................................................................308 Ćwiczenie 72. Przywracanie systemu do stanu sprzed awarii ........................................308 Postępowanie w przypadku poważnych awarii .........................................................309 Usuwanie skutków awarii za pomocą narzędzia Przywracanie systemu..................309 Odzyskiwanie dokumentów z kopii zapasowej .........................................................310 Ćwiczenie 73. Rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów ............................311 Jak rozwiązywać problemy? ......................................................................................311 Używanie programów narzędziowych Windows ......................................................312 Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym......................................................313 Używanie innych narzędzi Windows.........................................................................313 Ćwiczenie 74. Blokowanie nieodpowiednich treści w Internecie...................................314 Zapewnianie dzieciom bezpiecznego dostępu do Internetu......................................314 Używanie oprogramowania filtrującego zawartość stron internetowych.................316 Filtrowanie zawartości stron internetowych przy pomocy programu Internet Explorer. 316 Ćwiczenie 75. Ochrona systemu przed włamaniem i wirusami......................................317 Jak działa wirus komputerowy?.................................................................................317 Jak można „złapać” wirusa? ......................................................................................317 14 ABC komputera i Internetu Oznaki obecności wirusa ...........................................................................................318 Praktyczne zabezpieczenie komputera ......................................................................318 Używanie programów antywirusowych ....................................................................318 Ochrona przed innymi formami ataku komputerowego ...........................................319 Skorowidz........................................................................................................... 321 Rozdział 1. Absolutne podstawy Komputer osobisty Czytacie tę książkę, ponieważ właśnie kupiliście nowy komputer, dopiero myślicie o jego zakupie albo dostaliście od kogoś komputer używany (nie ma w tym oczywiście nic złego). Nawet nie zdajecie sobie sprawy, w jakie „tarapaty” wpadliście. Czym jest ta plątanina kabli i sterta pudełek? I co z nimi zrobić? Ten rozdział jest ogólnym wprowadzeniem w świat komputerów. Zawiera informacje o ich przeznaczeniu, działaniu itp. Po zapoznaniu się z przeglądem zagadnień związanych z komputerami można przejść do opisu różnych składnikęów systemu komputerowego. Czytanie niniejszego rozdziału nie jest konieczne. Jeżeli chcecie od razu rozpocząć pracę z komputerem, przejdźcie do rozdziału 2., w którym znajdują się dokładne wskazów- ki dotyczące podłączenia poszczególnych elementów syęstemu i jego konfiguracji. Co komputer może, a czego nie może robić Czy komputer osobisty (ang. PC — personal computer) jest czymś pożytecznym? Dużo ludzi ma coś takiego. Może Wy też macie komputer tylko po to, by nie zostać w tyle? Ale co można z nim zrobić? Dobry do pracy Mnóstwo osób używa komputera domowego do pracy. Można ęna przykład wieczorem lub w weekend dokończyć przy nim pracę, której nie udało się wykonać w biurze. Jeśli ktoś pracuje w domu, może wykorzystywać komputer do prowadzenia swojej firmy — np. pisząc notatki służbowe i raporty lub wystawiaęjąc faktury i planując wydatki. Prawdopodobnie wszystko, co można zrobić na komputerze w pracy, da się zrobić również na komputerze domowym. 24 ABC komputera i Internetu Dobry do zabawy Sama praca mogłaby zanudzić każdego. Nie ma powodu, dla którego nie powinno się używać komputera do zabawy. Komputer pozwala na granie w najnowsze gry, umożliwia rozwijanie i pielęgnowanie zainteresowań, tworzenie ciekawych projektów, drukowanie zdjęć z rodzinnych wakacji, słuchanie piosenek i oglądanie filmów. Mając odpowiedni sprzęt i oprogramowanie można również dokonywać edycji filmów nagranych za pomocą własnej kamery. Dobry do zarządzania finansami Nie trzeba profesjonalnie zajmować się księgowością, aby móc zarządzać swoimi finan- sami przy użyciu komputera osobistego. Programy takie jak Microsoft Money i Quicken pomagają w planowaniu budżetu, wypisywaniu czeków i bilansowaniu kont. Wszystko to odbywa się na ekranie komputera. Można nawet tak skonfigurować system, aby ra- chunki były płacone automatycznie przez sieć internetową, dzięki czemu nie ma po- trzeby wystawiania czeków. Dobry do utrzymywania kontaktów Chcecie wysyłać listy do przyjaciół? Przy użyciu komputera i programu do edycji tek- stów napisanie listu jest bardzo proste. Jeszcze lepiej jest zaoszczędzić pieniądze na znaczek i wysłać list elektroniczny — tak zwany e-mail — przez Internet. Jeżeli oso- ba, do której wysyłamy list, znajduje się w danej chwili w Internecie, możemy z nią bezpośrednio porozmawiać za pomocą programu przesyłającego komunikaty. Wiele rodzin kontaktuje się ze sobą niemal wyłącznie za pęomocą komputera! Dobry do pracy w sieci Prawdopodobnie jednym z głównych powodów zakupu komputera była w wielu przy- padkach możliwość podłączenia się do Internetu. Internet to wspaniałe narzędzie. Oprócz korzystania z poczty elektronicznej i przesyłania komunikatów umożliwia dostęp do olbrzymiej ilości interesujących informacji i usług, zgromadzonych na całym świecie na stronach WWW (ang. World Wide Web). Po przeczytaniu tej książki będziecie już mogli bez problemu uczestniczyć w rozmowach, w których pojawiają się rozmaite wyrażenia typu „wu wu wu” i „kropka kom”. Poznajemy komputer osobisty Teraz, kiedy już wiemy, dlaczego na biurku stoi nowiutki komputer, warto dowiedzieć się, co tak naprawdę na tym biurku się znajduje. Warto znać każdą część zestawu, wie- dzieć, do czego służy i jak powinna być połączona z pozostałymi składnikami. Na rysunku 1.1 przedstawiono typowy zestaw komputerowy. Należy pamiętać, że prak- tycznie nie ma dwóch identycznych zestawów, ponieważ do każdego z nich można dodawać nowe elementy lub usuwać z nich te składniki,ę które nie są wykorzystywane. Rozdział 1. ♦ Absolutne podstawy 25 Rysunek 1.1. Typowy zestaw komputerowy Głównym elementem zestawu jest komputer. Zawiera on „mózg” i inne niezbędne ele- menty systemu. W jego tylnej części znajduje się duża liczba gniazd; praktycznie wszyst- kie pozostałe składniki zestawu komputerowego muszą być podłączone przy ich po- mocy do komputera. Z przodu widoczny jest duży przycisk, który służy do włączania i wyłączania komputera. Część zestawu przypominająca odbiornik telewizyjny to monitor. Na monitorze wy- świetlane są informacje o czynnościach wykonywanych przez komputer. Przypomina to trochę interaktywny show telewizyjny. Użytkownik komunikuje się z komputerem głównie za pomocą klawiatury i myszy. Klawiatura przypomina spłaszczoną maszynę do pisania, zawierającą kilka dodatko- wych klawiszy przeznaczonych do wykonywania określonych funkcji w komputerze. Mysz jest tym małym urządzeniem, które wygląda jak kostka mydła z przyciskami. Używa się jej do wskazywania i przesuwania elementówę na ekranie monitora. Dźwięki i muzyka generowane przez komputer są słyszane dzięki głośnikom. Niektó- re starsze komputery posiadały tylko jeden głośniczek, znajdujący się wewnątrz jego obudowy. Większość dzisiejszych komputerów ma dodatkowe dwa głośniki, dzięki cze- mu można uzyskać dźwięk stereo. Możliwe jest też zainstalowanie dodatkowego gło- śnika basowego (ang. subwoofer). Wewnątrz komputera znajduje się zazwyczaj urządzenie o nazwie modem. Podłącza się je do linii telefonicznej, dzięki czemu uzyskujęemy dostęp do Internetu. Większość urządzeń tego typu to modemy wewnętrzne. Oznacza to, że znajdują się one wewnątrz komputera. Niektóre z tych urządzeń — zw łaszcza modemy kablowe i DSL — to modemy zewnętrzne, będące osobnymi elementami sprzętu komputero- wego. Są one umieszczane obok innych składników zestaw u, na zewnątrz komputera. Dodatkowym elementem zestawu komputerowego jest niemal zawsze drukarka. Urzą- dzenie to umożliwia generowanie na papierze kopii dokumentów utworzonych podczas pracy z komputerem. Dostępnych jest wiele rodzajów drukarek. Niektóre z nich drukują dokumenty tylko w kolorze czarnym, co w zupełności wystarcza w przypadku listów i notatek. Inne mogą drukować pełnokolorowe obrazy. 26 ABC komputera i Internetu Wymienione urządzenia są podstawowymi składnikami zestawu komputerowego. Można go uzupełnić jeszcze o wiele innych. Wśród nich warto wymienić skaner, który two- rzy elektroniczną kopię papierowego dokumentu, kamerę PC, która służy do przesy- łania na żywo obrazu przez Internet, aparat cyfrowy, który wykonuje zdjęcia w postaci cyfrowego zapisu oraz joystick, dzięki któremu można zagrać w wiele ciekawych gier. Dodanie do systemu odpowiednich elementów pozwala również na zbudowanie pro- stej sieci, łączącej kilka komputerów. Łączenie poszczególnych składników zestawu oraz dodawanie nowych elementów do systemu zostało omówione w rozdziale 2. Odpowiednie narzędzia do odpowiednich zadań — oprogramowanie Wszystkie te urządzenia nie są same w sobie specjalnie przydatne. Nawet jeśli zostały prawidłowo połączone i ustawione, nie będą w stanie nic zrobić, dopóki w systemie nie zostanie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Sprzęt komputerowy stanowią urządzenia, których można dotknąć; na przykład elemen- tami sprzętu komputerowego są komputer i monitor. Oprogramowanie jest natomiast czymś, czego nie można dotknąć, ponieważ składają się na nie zbiory bitów i bajtów. Ich odpowiednie kombinacje tworzą programy komputerowe, nazywane czasem apli- kacjami, umożliwiające wykorzystanie funkcji systemu. Na przykład, jeśli chcemy analizować dane liczbowe, potrzebujemy programu typu arkusz kalkulacyjny. Do pisania listów przydatny będzie program do przetwarzania tekstów. Aby dokonać retuszu zdjęć zrobionych aparatem cyfrowym, powinniśmy sko- rzystać z programu do edycji obrazów. Innymi słowy, do realizacji poszczególnych zadań za pomocą komputera niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie. Na szczęście w większości nowych systemów kom- puterowych zainstalowano już wiele darmowych programów, za pomocą których można wykonać większość podstawowych czynności. Jeżeli potrzebne jest dodatkowe opro- gramowanie, należy je kupić i zainstalować samemu, tęak jak to opisano w rozdziale 2. To działa dzięki Windows Gdy nie używamy w danej chwili konkretnego programu, komunikujemy się z kom- puterem poprzez specjalne oprogramowanie nazywane systemem operacyjnym. Pro- gram ten odpowiada za działanie całego systemu i pośredniczy między użytkowni- kiem a sprzętem komputerowym wchodzącym w skład tegęo systemu. System operacyjny określa również sposób, w jaki programy komunikują się ze sprzę- tem. Gdy — za pomocą programu do edycji tekstów — chcemy wydrukować doku- ment, jest on przesyłany do drukarki za pośrednictwęem systemu operacyjnego. Rozdział 1. ♦ Absolutne podstawy 27 Na rysunku 1.2 pokazano współdziałanie oprogramowania, systemu operacyjnego i sprzętu. Rysunek 1.2. Poszczególne poziomy sterowania typowym komputerem osobistym Większość komputerów jest dostarczana razem z systemem operacyjnym o nazwie Windows. Znajduje się on na rynku od około 15 lat i jest firmowany przez Microsoft Corporation. Komputery produkowane przez firmę Apple Computing są obsługiwane przez system operacyjny o nazwie Mac OS; z tego powodu komputery z zainstalowa- nym systemem Windows nie są zgodne z komputerami firęmy Apple. W kolejnych latach pojawiały się różne wersje systemu Windows. Najnowsza z nich to Windows XP.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC komputera i Internetu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: