Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 002796 20675266 na godz. na dobę w sumie
ABC nagrywania płyt CD - książka
ABC nagrywania płyt CD - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-716-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeszcze kilka lat temu nikt nie śmiał nawet marzyć o własnej nagrywarce CD, podobnie jak dziś o nagrywarce płyt DVD. Wbrew złowróżbnym recenzjom, płyta CD jest dostępna za niewielkie pieniądze praktyczne w każdym sklepie. Podobnie jest z nagrywarkami -- liczba sprzedanych egzemplarzy rośnie z miesiąca na miesiąc. Nośnik, jakim jest płyta jednokrotnego lub wielokrotnego zapisu, służy z powodzeniem do utrwalania kopii bezpieczeństwa danych, plików MP3, muzyki, filmów itd. Liczba zastosowań jest ogromna.

Po sukcesie książki 'Nagrywanie płyt CD w Windows i Linuksie. Ćwiczenia praktyczne' autor postanowił rozszerzyć liczbę zagadnień i stworzył kompendium, dzięki któremu poznasz:

W jednym z ostatnich rozdziałów poruszony został problem zapisu płyt za pomocą programu WinAmp, a także odzyskiwanie danych z uszkodzonych ścieżek. Nauczysz się także przygotowania samostartującej płyty w formacie DivX.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI ABC nagrywania p‡yt CD KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Bartosz Danowski Autor: ISBN: 83-7197-716-6 Format: B5, stron: 278 Jeszcze kilka lat temu nikt nie (cid:156)mia‡ nawet marzy(cid:230) o w‡asnej nagrywarce CD, podobnie jak dzi(cid:156) o nagrywarce p‡yt DVD. Wbrew z‡owr(cid:243)¿bnym recenzjom, p‡yta CD jest dostŒpna za niewielkie pieni„dze praktyczne w ka¿dym sklepie. Podobnie jest z nagrywarkami (cid:151) liczba sprzedanych egzemplarzy ro(cid:156)nie z miesi„ca na miesi„c. No(cid:156)nik, jakim jest p‡yta jednokrotnego lub wielokrotnego zapisu, s‡u¿y z powodzeniem do utrwalania kopii bezpieczeæstwa danych, plik(cid:243)w MP3, muzyki, film(cid:243)w itd. Liczba zastosowaæ jest ogromna. Po sukcesie ksi„¿ki (cid:132)Nagrywanie p‡yt CD w Windows i Linuksie. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) autor postanowi‡ rozszerzy(cid:230) liczbŒ zagadnieæ i stworzy‡ kompendium, dziŒki kt(cid:243)remu poznasz: r(cid:243)¿nice pomiŒdzy standardem CD-R, CD-RW; technologie zapobiegaj„ce b‡Œdom podczas zapisu; oprogramowanie do zapisu p‡yt: Nero Burning Rom, CDRWin, CloneCD i wiele innych aplikacji; tworzenie p‡yt audio, p‡yt wielosesyjnych z danymi, p‡yt mieszanych (cid:151) zawieraj„cych dane i multimedia; zapis pakietowy; sposoby tworzenia obraz(cid:243)w p‡yt; sposoby tworzenia p‡yt startowych; nowe podej(cid:156)cie do zapisu p‡yt w Windows XP; sposoby zabezpieczania p‡yt. W jednym z ostatnich rozdzia‡(cid:243)w poruszony zosta‡ problem zapisu p‡yt za pomoc„ programu WinAmp, a tak¿e odzyskiwanie danych z uszkodzonych (cid:156)cie¿ek. Nauczysz siŒ tak¿e przygotowania samostartuj„cej p‡yty w formacie Divx . Wstęp ...................................................z...................................................z............7 Rozdział 1. Wprowadzenie do nagrywania płyt CD .............................................11 Zakup nagrywarki ...................................................y...................................................y.....11 Urządzenia CD-R ...................................................y..................................................12 Urządzenia CD-RW ...................................................y..............................................12 Urządzenia Combo ...................................................y................................................13 Nagrywarki DVD ...................................................y..................................................13 Interfejsy nowoczesnych nagrywarek...................................................y..........................13 Technologie zapobiegające występowaniu błędów zapisu.............................................15 BurnProof ...................................................y...................................................y...........15 JustLink ...................................................y...................................................y..............16 SafeBurn ...................................................y...................................................y.............17 Seamless Link...................................................y...................................................y.....17 JustSpeed ...................................................y...................................................y............18 Dostępne tryby zapisu danych ...................................................y.....................................19 Oprogramowanie ...................................................y...................................................y......20 Nero Burning Rom 5.5.6.4 ...................................................y....................................21 WinOnCD 5 PE ...................................................y...................................................y..23 CDRWin ...................................................y...................................................y.............23 Clone CD ...................................................y...................................................y............24 Zapis pakietowy ...................................................y...................................................y.25 Pomocne dodatki ...................................................y...................................................y26 Informacje o czystej płycie CD ...................................................y...................................30 Identyfikacja płyty...................................................y.................................................32 Podatność na overburning ...................................................y.....................................33 Rozdział 2. Jak to wszystko podłączyć… ...................................................z.........37 Montaż i konfiguracja napędów ...................................................y..................................37 Konfiguracja systemu MS Windows 9x/Me/W2K/XP...................................................y40 ASPI — główny winowajca problemów związanych z nagrywarką .......................40 Automatyczny start płyty CD po umieszczeniu w napędzie ....................................41 Zarządzanie pamięcią w systemach MS Windows 95/98/Me..................................44 Inne przyczyny błędów podczas nagrywania ...................................................y........44 Prawa zwykłego użytkownika do zapisu CD w Nero — system Windows 2000/XP...................................................y.............................45 Rozdział 3. Nareszcie nagrywamy ...................................................z..................49 Nagrywamy płytę z danymi...................................................y.........................................49 Jak się to robi w Nero? ...................................................y..........................................49 Co na to CDRWin?...................................................y................................................60 4 ABC nagrywania płyt CD WinOnCD 5 PE — skuteczna alternatywa...................................................y............65 Automatyczny start płyty z danymi...................................................y.......................69 Płyta audio ...................................................y...................................................y.............. ..71 AudioCD w Nero...................................................y...................................................y71 Nagranie AudioCD w CDRWin również jest możliwe............................................80 Czy WinOnCD 5 PE potrafi nagrać płytę audio?...................................................y..83 Kopia istniejącej płyty CD...................................................y...........................................85 Kopia płyty w Nero ...................................................y...............................................85 Kopia płyty w CDRWin ...................................................y........................................87 Kopia płyty w WinOnCD 5...................................................y...................................88 Obsługa płyty CD-RW w opisywanych programach ...................................................y..89 Rozdział 4. Wyższy stopień wtajemniczenia ...................................................z...93 Płyta multisesyjna ...................................................y...................................................y.....93 Nero i wiele sesji ...................................................y...................................................y94 Tworzenie płyty wielosesyjnej za pomocą CDRWin...............................................96 Wielosesyjny WinOnCD ...................................................y.......................................98 Tryb Mixed Mode CD, czyli płyta audio z danymi komputerowymi ............................99 Mixed Mode CD w Nero...................................................y.......................................99 Mixed Mode w CDRWin — czy to możliwe? ...................................................y....101 Mixed Mode CD w programie WinOnCD ...................................................y..........105 Płyty VideoCD i Super VideoCD...................................................y..............................107 Tworzenie płyty wideo za pomocą Nero...................................................y.............108 VCD i SVCD w CDRWin...................................................y...................................112 WinOnCD 5 i kompilacja VCD/SVCD...................................................y...............112 Overburning — tworzenie płyt ponad rozmiar...................................................y..........114 Overburning w Nero...................................................y............................................115 Overburning w WinOnCD 5 ...................................................y...............................117 Overburning w CDRWin...................................................y.....................................119 Rozdział 5. Zapis pakietowy ...................................................z.......................123 InCD — mały i zgrabny ...................................................y............................................124 DirectCD — prawdziwy kombajn do zapisu pakietowego ..........................................129 Rozdział 6. Obraz płyty CD ...................................................z..........................135 Tworzenie i zapis ...................................................y...................................................y....135 Nero Burning Rom ...................................................y..............................................135 CDRWin ...................................................y...................................................y...........140 WinOnCD 5 PE ...................................................y...................................................y142 WinISO...................................................y...................................................y.............144 Konwersja obrazów ...................................................y...................................................y146 WinISO...................................................y...................................................y.............146 Daemont Tools — alternatywa dla konwersji ...................................................y.....147 Edycja istniejących obrazów ...................................................y.....................................148 Rozdział 7. Płyta startowa ...................................................z..........................151 Kilka słów na temat ustawień BIOS-u...................................................y.......................151 Płyta startowa dla systemów rodziny MS Windows 9x ...............................................153 Przygotowanie standardowej dyskietki startowej ..................................................153 Przygotowanie dyskietki startowej dostosowanej do potrzeb użytkownika ..........154 Przygotowanie dyskietki startowej o pojemności 2,88 MB ...................................154 Płyta startowa w Nero ...................................................y.........................................157 Płyta startowa w WinOnCD ...................................................y................................160 CDRWin ...................................................y...................................................y...........162 Spis trelci 5 Płyta startowa dla systemów rodziny MS Windows 2000/XP .....................................165 Bootsektor ...................................................y...................................................y........165 Dodatki do płyty startowej z MS Windows 2000/XP ............................................168 Scalamy Service Packa 2 z MS Windows 2000...................................................y..169 Nareszcie nagrywamy ...................................................y.........................................171 Multiboot CD — kilka systemów na jednym dysku CD ..............................................175 Rozdział 8. MS Windows XP — nowe podejlcie do zapisu płyty CD .................185 Konfiguracja ...................................................y...................................................y...........185 Płyta z danymi ...................................................y...................................................y........188 Płyta AudioCD...................................................y...................................................y........192 Praca z obrazami dysków CD...................................................y....................................193 Podsumowanie nowego rozwiązania ...................................................y.........................194 Rozdział 9. Płyta CD jako tani nolnik dla kopii bezpieczeństwa danych systemowych...............................195 NTI Backup Now! ...................................................y...................................................y..196 Archiwizacja wybranych plików i katalogów ...................................................y.....197 Przywracanie wybranych plików i folderów...................................................y.......202 Programujemy automatyczne wykonywanie archiwizacji .....................................203 Archiwizacja całych partycji ...................................................y...............................204 Odtwarzania partycji z archiwum...................................................y........................205 Archiwizacja i przywracania partycji systemowej .................................................206 Podsumowanie...................................................y...................................................y..208 Nero także potrafi archiwizować całe partycje ...................................................y.............209 Norton Ghost — idealny do archiwizacji całej partycji ...............................................211 Dyskietka startowa z programem ...................................................y........................211 Archiwizacja partycji...................................................y...........................................214 Przygotowanie startowej płyty CD z archiwum Norton Ghost ..............................217 Odtwarzanie w całości kopii partycji ...................................................y..................219 Odzyskiwanie pojedynczych plików i katalogów ..................................................220 Rozdział 10. Zabezpieczenia płyty CD...................................................z............223 Krótka charakterystyka stosowanych zabezpieczeń ...................................................y..223 SafeDisk ...................................................y...................................................y...........223 LaserLock ...................................................y...................................................y.........224 SecureRom ...................................................y...................................................y.......224 Tages ...................................................y...................................................y................225 Ilegall TOC...................................................y...................................................y.......225 Dummy Files ...................................................y...................................................y....226 Zabezpieczenie płyt audio ...................................................y.........................................227 Wykrywanie i kopiowanie zabezpieczeń ...................................................y....................228 Jak samemu zabezpieczyć płytę CD? ...................................................y........................235 TZcopyprotection ...................................................y................................................236 SafeLock — Polak też potrafi ...................................................y.............................239 Rozdział 11. Nagrywanie w systemie Linux ...................................................z....245 Nagrywanie w shellu ...................................................y.................................................246 Narywanie w X Window ...................................................y...........................................248 Płyta z danymi ...................................................y...................................................y........248 KreateCD...................................................y...................................................y..........248 X-CD-Roast...................................................y...................................................y......253 Płyta audio ...................................................y...................................................y..............256 Zgrywanie ścieżek audio ...................................................y.....................................256 KreateCD...................................................y...................................................y..........257 6 ABC nagrywania płyt CD Kopiowanie istniejącej płyty CD w locie...................................................y......................258 KreateCD...................................................y...................................................y..........260 X-CD-Roast...................................................y...................................................y......260 Dodatek A Warto wiedzieć więcej...................................................z...............263 Nagrywanie płyty audio za pomocą programu WinAmp .............................................263 Otwieranie zamkniętej sesji ...................................................y.......................................265 Zgrywanie ścieżek audio za pomocą innych narzędzi..................................................266 Odzyskiwanie danych z uszkodzonych płyt ...................................................y..............268 Zarządzanie nagranymi płytami ...................................................y................................269 Obsługa wielu nagrywarek w Nero Burning Rom ...................................................y....271 Samostartująca płyta z filmem w formacie Divx...................................................y...........272 Dodatek B Przydatne odnolniki ...................................................z..................275 Podsumowanie...................................................z...............................................277 Płyta startowa dla systemów rodziny MS Windows 2000/XP Płyty startowe przygotowane dla potrzeb systemu MS Windows 9x oraz MS DOS ba- zowały na możliwości emulacji napędu dyskietek przy starcie z nośnika CD. Niestety nie da się wykonać obrazu dyskietek startowych MS Windows 2000/XP, by następnie nagrać z nich startową płytę CD. Musimy tutaj skorzystać z innego rozwiązania i przy- gotować startowy CD bez emulacji. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana czyn- ność, a po przeczytaniu tego rozdziału wszystko stanie jeszcze prostsze — przynajmniej taki cel mi przyświecał o godzinie trzeciej rano, kiedy zaczynałem pisać te słowa. Bootsektor Do przygotowania naszej płyty CD będziemy potrzebowali bootsektora, który sami wydobędziemy z oryginalnej płyty CD. Poniżej prezentuje aż trzy sposoby pozwalające zgrać odpowiedni sektor z dysku CD. Jeżeli nie posiadacie oryginalnej — startowej płyty z systemem MS Windows 2000/XP, pozostaje tylko możliwość pobrania plików z sieci. Poniżej zamieszczam odpowiednie adresy: MS Windows 2000 — http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/bootcd/w2kboot.binr, MS Windows XP — http://www.xs4all.nl/~binkbv/xpboot.bin. Sposób pierwszy i najprostszy — WinISO Odczytanie z płyty CD bootsektora do pliku za pomocą WinISO jest najprostszym rozwiązaniem, ale również potrzebujemy na to najwięcej czasu — zgodnie z zasadą, że darmo nie ma nic. Po uruchomieniu programu musimy wykonać obraz oryginalnej płyty CD. W tym celu wybieramy opcję Utwórz obraz ISO z płyty CD, która znajduje się w menu Czynności. Rysunek 7.22. Tworzenie obrazu ISO z napędu CD-ROM W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcję ASPI oraz wskazujemy miejsce i nazwę obrazu, jaki chcemy wykonać. Zanim rozpoczniemy tworzenie obrazu, musimy jeszcze określić napęd, z którego chcemy skorzystać. W związku z tym, w polu Wybierz swój CD-ROM określamy odpowiednią literę napędu. Po kliknięciu przycisku Utwórz roz- 152 ABC nagrywania płyt CD pocznie się generowanie obrazu. Operacja może potrwać od kilku do kilkunastu minut w zależności od tego, jaki napęd CD-ROM posiadamy. Po zakończeniu operacji w oknie programu powinniśmy widzieć wszystkie foldery oraz pliki, jakie znajdują się na oryginalnym dysku CD. Będzie nas interesował jednak dół głównego okna, a dokładniej miejsce, w którym znajduje się następujący napis — Płyta samo startowa (bootowalna). Rysunek 7.23. Zgrywamy bootsektor z gotowego obrazu Rysunek 7.23 przedstawia wspomniany fragment okna programu. Za pomocą strzałki zaznaczyłem potrzebne miejsce, w które klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy opcję Zapisz informacje startowe do pliku. W nowo otwartym oknie musimy podać nazwę plików i wskazać ich lokalizację na dysku twardym. Pro- gram automatycznie doda rozszerzenie *.wbt, jednak nie musimy się przejmować, gdyż tak przygotowany plik bez większych problemów będziemy mogli wykorzystać do przygotowania startowej płyty CD w CDRWin. Po zapisaniu bootsektora na dysku twardym komputera powinien powstać plik o roz- miarze równym 2 048 bajtów. Powyższy sposób nie wymagał od nas żadnej dodatkowej wiedzy poza znajomością WinISO, dlatego powinni z niego skorzystać wszyscy początkujący, gdyż tak wykonana operacja zgrania bootsektora zostanie na pewno przeprwowadzona bezbłędnie. BBIE — szybki sposób na zgranie bootsektora do pliku bezpolrednio z płyty CD BBIE — Bart’s Boot Image Extractor v1.0 — to prosty program przeznaczony dla systemu MS-DOS (oczywiście działa również pod MS Windows9x/2000) i pozwala zgrać bootsektor bezpośrednio z płyty CD na dysk. Program można pobrać ze strony autora — http://www.nu2.nu. Przy okazji pobierania programu BBIE warto zapoznać się z doskonałą stroną poświęconą tworzeniu płyty startowwej. Obsługa programu jest stosunkowa prosta, ale wymaga pracy w oknie MS-DOS. W tym celu w systemach MS Windows 9x klikamy przycisk Start/Uruchom i w okienku wpisu- jemy polecenie command, całość zatwierdzamy klikając przycisk OK. Jeżeli pracuje- my aktualnie w systemie MS Windows 2000/XP, to zamiast -3+2. wpisujemy -. — efekt będzie dokładnie taki sam i otworzy się nam DOS-owe okienko. Następnie przechodzimy do folderu, w którym rozpakowaliśmy program BBIE — załóżmy, że jest to dysk D:, a folder nosi nazwę BBIE. W takim przypadku wydajemy następujące po- lecenia (każdą linię zatwierdzamy wciskając klawisz Enter): -.,,/ Rozdział 7. Płyta startowa 153 Następnie musimy uruchomić program z literą napędu podaną jako parametr. W praktyce będzie to wyglądało mniej więcej tak (mój napęd CD-ROM ma prwzypisaną literę ): ,,/1 Po chwili bootsektor zostanie zapisany na dysku w tym samym folderze, w jakim znajduje się BBIE. Plik domyślnie będzie posiadał nazwę image1.bin, a jego rozmiar powinien wynosić 2 048 bajtów. Rysunek 7.24. Wynik pracy BBIE Opisana metoda jest moim zdaniem najszybszym sposobem na odczyt bootsektora z dysku CD, ale wymaga pracy z okienkiem poleceń MS-DOS, co w obecnych cza- sach może wielu osobom sprawić duży problem . Zgrywanie bootsektora za pomoc CDRWin Niejako na deser postanowiłem zostawić sobie opis metody pozwalającej na zapis do pliku bootsektora płyty CD za pomocą CDRWin. Szczerze powiedziawszy, rozwiąza- nie to ma najwięcej plusów ze wszystkich tutaj opisanych i nie wymaga pobierania żadnych dodatkowych programów. Może metoda ta nie jest najłatwiejsza, bo wymaga od nas znajomości programu oraz lokalizacji bootsektora na płycie CD, ale mi osobiście najbardziej przypadła do gustu. Uruchamiamy CDRWin i wybieramy opcję Odczytaj dysk/ścieżki/sektory — trzecia ikona w górnym rzędzie. 154 ABC nagrywania płyt CD Rysunek 7.25. CDRWin — Odczytaj dysk/ścieżki/sektory W nowo otwartym oknie musimy najpierw określić sposób odczytu jako Wybrane Sektory. Następnie w polu Źródło podajemy napęd CD-ROM, z którego chcemy sko- rzystać, a w polu Plik Obrazu wpisujemy lokalizację oraz nazwę pliku, jaki ma zostać utworzony. Teraz powinniśmy określić adresy sektorów, które zawierają bootsektor i powinny zostać odczytane. W przypadku nośnika z MS Windows 2000/XP jest to sektor 20. Dlatego w polu Początek i Koniec podajemy liczbę 20, tak jak to widać na rysunku 7.25. Ostatnią czynnością jest określenie Typu Danych — powinniśmy wy- brać wartość Data Mode1 (2048). Na koniec klikamy przycisk Start i po chwili na dysku twardym mamy zgrany gotowy bootsektor o podanej nazwie i wielkości 2 048 bajtów. Stosując to rozwiązanie oszczędzamy na czasie, jaki spędzilibyśmy na pobieraniu in- nych programów z internetu, a przy tym zawsze mamy gwarancję, że tak odczytany bootsektor będzie akceptowany przez CDRWin. Dodatki do płyty startowej z MS Windows 2000/XP Niestety przygotowanie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP nie kończy się na zgraniu bootsektora i zmuszeni jesteśmy dodatkowo przygotować kilka ważnych plików. Jeżeli dokładnie przyjrzymy się oryginalnemu nośnikowi z systemem MS Windows 2000, to w głównym folderze powinny znajdować się następujące pwliki: Rozdział 7. Płyta startowa 155 CDROM_NT.5 — 5 bajtów, CDROM_I*.5 — 5 bajtów. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku jest w rzeczywistości zastąpiona przez jedną z trzech liter:  * = P MS Windows 2000 Professional, * = S MS Windows 2000 Server, * = A MS Windows 2000 Advanced Server. Oba plik są potrzebne do nagrania startowej płyty CD, dlatego powinniśmy je również zgrać na dysk twardy. Jeżeli nie posiadamy oryginalnej płyty CD, to pliki te można przygotować w za pomocą Notatnika. Wystarczy, że do dokumentu wpiszemy następu- jące znaki — W2k, a następnie naciśniemy klawisz Enter. Potem wystarczy tak przy- gotowany dokument zapisać pod nazwami, jakie wcześniej pwodałem. Kolejnym potrzebnym plikiem jest BOOTCAT.BIN (rozmiar 2 048 bajtów, pusty w środku), którym musimy wypełnić płytę. Plik ten możemy przygotować sami za pomocą programu WinHex — http://www.winhex.com lub pobrać ze strony http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/ bootcd/INNE.ZIP. System MS Windows XP również wymaga dodatkowych plików, jednak ich nazwy nieco się różnią od tych z MS Windows 2000. Poniżej zamieszczam zmienione nazwy: win51 — 10 bajtów, win51I* — 10 bajtów. Przygotowanie tych plików również jest możliwe za pomocą Notatnika, wystarczy wpisać następujący tekst — Windows, a następnie nacisnąć klawisz spacji, a potem Enter. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku również jest na oryginalnej płycie zastą- piona przez literę odpowiadającą wersji systemu. Poniżej zamieściłem litery stosowane zamiast gwiazdki: * = P MS Windows XP Professional, * = C MS Windows XP Home Edition. Również tym razem będziemy potrzebowali BOOTCAT.BIN — może to być ten sam plik, którego użyliśmy dla MS Windows 2000. Na koniec powinniśmy odczytać etykiety, jakie mają nadane oryginalne płyty, gdyż do- kładnie takie same powinniśmy nadać w nowo tworzonej kompilacji płyty startowej. Zarówno MS Windows 2000, jak i XP, powinien w głównym folderze płyty CD mieć plik o nazwie BOOTFONT.BIN, gdyż odpowiada on za poprawne pokazywanie pol- skich znaków w czasie instalacji tekstowej. Plik musimy skopiować z oryginalnego nośnika z posiadanym systemem Windows. 156 ABC nagrywania płyt CD Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych plików możemy zabrać się za przygoto- wanie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. Na pewno wielu z Was na- sunęło się już pytanie, dlaczego tyle zachodu jest potrzebne do przygotowania płyty startowej. Spieszę z wyjaśnieniem. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: kupiliśmy wymarzone Windows 2000 tuż po jego premierze, dość często dokonujemy jego rein- stalacji z różnych powodów i niestety za każdym razem musimy doinstalowywać no- wego Service Packa 2, by system był przynajmniej w małej części aktualny. Jest to bardzo czasochłonne i męczące, a gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że MS Windows 2000 zakupiony teraz już jest fabrycznie aktualizowany wspomnianym dodatkiem, to możemy być źli, gdyż nie pójdziemy i nie wydamy po raz drugi pieniędzy na zakup tego samego MS Windows. Zanim jednak w geście desperacji popełnimy głupstwo , proponuję własnoręcznie dokonać scalenia Service Packa 2 z posiadanym systemem i właśnie w tym przypadku przyda się wiedza o płycie startowej dla W2k. Oczywiście w chwili pojawienia się oficjalnego Service Packa dla sytemu MS Windows XP wia- domości zawarte w tym rozdziale staną się aktualne również dla tej wersji systemu. Możliwość nagrania działającej płyty startowej z W2k docenią również administrato- rzy, serwisanci i cała reszta speców od komputerów, a także miłośnicy srebrnego krąż- ka, dla których będzie to kolejne wyzwanie. Scalamy Service Packa 2 z MS Windows 2000 Zanim przystąpimy do łączenia dodatku SP2 z wersją instalacyjną systemu, powinniśmy przygotować kilka rzeczy na naszym dysku komputera. Zacznijmy od założenia folderu w2k na jednym z naszych dysków. Następnie do tego folderu kopiujemy cały katalog i386 znajdujący się na oryginalnej płycie z MS Windows 2000/XP. Teraz musimy pobrać z sieci Internet lub z innego źródła odpowiedni dodatek Service Pack 2 dla na- szego systemu. Proszę pamiętać, że plik ten ma aż 100 MB w związku z tym warto sprawdzić, czy nie był ostatnio publikowany na CD dołączonym do jakiegoś czasopisma. Plik SP2 kopiujemy do folderu ServicePack utworzonego wewnątrz w2k. Całość po- winna wyglądać mniej więcej tak, jak na rysunku 7.26. Rysunek 7.26. Struktura katalogów do integracji SP2 z MS Windows 2000 Teraz musimy uruchomić okienko DOS-owe — Start/Uruchom. Wpisujemy polecenie cmd i wciskamy klawisz Enter. W oknie konsoli przechodzimy do folderu, gdzie znajduje się nasz Service Pack 2 i wydajemy następujące polecenie: ;744 gdzie: Rozdział 7. Płyta startowa 157 ;744 jest plikiem dodatku — jeżeli nosi on inną nazwę, to powwinniśmy zmienić polecenia tak, by pasowało do konkretnej sytuacjiw; parametr pozostaje zawsze bez zmian. Po zatwierdzeniu wpisanego polecenia nastąpi sprawdzenie pliku zawierającego Service Packa 2 i naszym oczom ukaże się nowe okienko. Rysunek 7.27. Okno scalania SP2 z MS Windows 2000 Zawartość okna widocznego na rysunku 7.27 powinna pozostać bez zmian i od razu klikamy klawisz OK. Od tej chwili rozpocznie się rozpakowywanie plików wchodzących w skład dodatku SP2. Proces ten potrwa kilkanaście sekund, a jego zakończenie zostanie oznajmione odpowiednim komunikatem. Następnym krokiem jest przejście w konsoli do folderu w2kServicePack i386update i wydanie następującego polecenia: 94.+8/70; W moim przypadku litera 0 odpowiada dyskowi, na którym umieściłem folder w2k i każdy musi dokonać w tym miejscu odpowiedniej korekty zgodnej ze stanem faktycznym. Rysunek 7.28. Postęp scalania SP2 z systemem Na rysunku 7.28 przedstawiłem okno postępu integracji dodatku SP2 z wersją instala- cyjną systemu MS Windows 2000. Pomyślne zakończenie procesu zostanie podsu- mowane odpowiednim komunikatem. Proszę pamiętać, że uaktualniona wersja instalacyjna MS Windows 2000 SP2 znajduje się w folderze w2ki386, natomiast katalog ServicePack możemy spokojnie usunąć z dysku. Proszę zwrócić uwagę, że integracja SP2 z systemem utworzyła jeszcze dwa dodat- kowe pliki, które znajdują się w folderze Temp — są to cdromsp2.tst oraz spnotes .htm. Pierwszy z plików jest identyfikatorem płyty, który koniecznie powinien zostać za- pisany na nośnik CD w głównym folderze płyty. Natomiast spnotes.htm zawiera in- 158 ABC nagrywania płyt CD formacje na temat integracji oraz samego dodatku SP2. Również ten plik powinniśmy umieścić na dysku CD w głównym folderze. Na koniec musimy skopiować do folderu w2k pliki CDROM_NT.5, CDROM_I*.5 i BOOTFONT.BIN, a całość powinna wyglądać jak na rysunku 7.29. Rysunek 7.29. Struktura danych wewnątrz katalogu W2k Jeżeli na rynku pojawi się odpowiedni dodatek Service Pack dla systemu MS Windows XP, to zasady postępowania będą dokładnie takie same jak dlaw W2k. Nareszcie nagrywamy Udało się przygotować pliki potrzebne do nagrania płyty startowej oraz połączyliśmy SP2 z systemem. Teraz przyszła pora „nagrań”. Poniżej zamieszczam dokładny opis przygotowania płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP w oparciu o przy- gotowane uprzednio pliki. Zanim zacząłem pisać ten akapit, przeprowadziłem kilka testów w programach Nero, WinOnCD oraz CDRWin i zdecydowałem się opisać przygotowanie płyty startowej za pomocą tego ostatniego programu ze względu na fakt, że tylko ten program nie sprawiał niemiłych niespodzianek z tego typu nośnikiem. W przypadku płyt wykonanych za pomocą Nero oraz WinOnCD 5 PE komputer star- tował z nośnika CD i momentalnie zgłaszał błąd o niemożliwości załadowania potrzeb- nych plików. Niestety różne kombinacje ustawień nie zmieniłwy tego staniu rzeczy . Rysunek 7.30. Błąd przy starcie z płyty startowej dla systemu MS Windows 2000/XP przygotowanej za pomocą Nero oraz WinOnCD Przygotowanie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP rozpoczynamy od uruchomienia programu i wybrania opcji Narzędzia i zapis plików — czwarta ikona w górnym rzędzie. Rozdział 7. Płyta startowa 159 Rysunek 7.31. Okno kompilacji płyty startowej dla systemu MS Windows 2000/XP W zależności od tego, czy chcemy zapisać płytę od razu czy też później, możemy wygenerować tylko obraz lub nagrać dane bezpośrednio na dysk CD. Postanowiłem wybrać drugie rozwiązanie, czyli nagrać dane od razu na płytę, gdyż nie mogłem się już doczekać chwili, kiedy mój komputer wystartuje z krążka z systemem MS Windows 2000 SP2. W polu Operacje Na Plikach ustawiamy opcję Nagraj katalogi/pliki od razu na dysk „w locie” jako ISO9660, chyba że chcemy przygotować tylko obraz, wtedy powinniśmy ustawić Stwórz plik obrazu ISO9660. Za pomocą przycisku Katalog musimy wskazać folder w2k, który przygotowaliśmy wcześniej, a następnie klikając Dodaj umieścimy go na liście plików do nagrania. Proszę pamiętać, że CDRWin zapisze nam dane znajdujące się w katalogu W2k, czyli na płycie będziemy mieli zapisane tylko pliki oraz folder i386. Dla kompilacji płyty startowej powinniśmy włączyć następujące opcje znajdujące się zaraz pod lista plików do nagrania: Dołącz Pliki Ukryte, Długie Nazwy (Joliet), Dołącz Pliki Systemowe, Dołącz Podkatalogi. 160 ABC nagrywania płyt CD Natomiast pola Pełne Ścieżki Dostępu oraz Dołącz Tylko Pliki Archiwalne powinny być wyłączone. Kolejnych zmian musimy dokonać w sekcji o nazwie Obraz Typu ISO9660, gdzie powinniśmy włączyć jedynie opcję Włącz Numer Wersji. Teraz przyszła pora na dodanie bootsektora i określenia sposobu startu komputera z płyty CD. W tym celu klikamy w przycisk Zaawansowane. Rysunek 7.32. Deskryptor Dysku Pola znajdujące się w zakładce powinniśmy opisać zgodnie z przykładem widocznym na rysunku 7.32. Następnie przechodzimy do zakładki Dysk Bootwowalny i tam wprowa- dzimy kilka bardzo istotnych zmian. W celu umożliwienia dokonania jakichkolwiek zmian powinniśmy włączyć opcję Stwórz Dysk Bootowalny. W polu Rodzaj Emulacji wybieramy opcję Inny. Następnie określamy lokalizację bootsektora dla opcji Plik Obrazu Startowego. Rysunek 7.33. Ustawienia bootowania dla kompilacji Rozdział 7. Płyta startowa 161 Informacja Startowa powinna zawierać informację na temat producenta oraz produktu, dlatego wpisałem tam Microsoft Windows 2000. Zawartość pola Wczytaj od …(hex) nie może być przez nas zmieniona, gdyż sugerowana wartość 07C0 jest poprawna. Na koniec zmieniamy wartość opcji Liczba Sektorów z liczby 1 na 4 — to bardzo ważne. Wprowadzone ustawienia zatwierdzamy, klikając przycisk OK i wracamy do głównego okna programu. Zanim rozpoczniemy zapis na płycie, powinniśmy jeszcze sprawdzić ustawienia sekcji Opcje Nagrywania. Przypomnę tylko, że odpowiednie ustawienia to: Typ Dysku — CDROM, Typ Ścieżki — MODE1, włączona opcja Zamknij dysk/sesję, włączona opcja Nagraj „Postgap”. Jeżeli nasz napęd wspiera technologię BurnProof lub inną podobną, to powinna ona zostać uaktywniona, by uniknąć ewentualnego opróżnienia bufora. Zanim klikniemy przycisk Start i zapiszemy dane na płycie CD, warto jeszcze raz sprawdzić, czy o niczym nie zapomnieliśmy (dane w katalogu W2k, ustawienia bootowania etc.). Jeżeli jesteśmy pewni, że wykonaliśmy wszystkie potrzebne zmiany i czynności, rozpoczynamy zapis. Jeżeli zdecydowałeś się na przygotowanie jedynie obrazu płyty, który nagrasz w przy- szłości, to w polu Plik Obrazu powinieneś określić jego nazwę i lokalizację oraz wy- bierz w Operacje Na Plikach opcję Stwórz Plik Obrazu ISO9660. Po kilku minutach możemy sprawdzić, czy komputer uruchamia się z naszego dysku CD. Poprawnym obja- wem będzie rozpoczęcie instalacji systemu MS Windows 2000, natomiast w razie pro- blemów pojawi się komunikat przedstawiony na rysunku 7.30. W takim przypadku w czasie przygotowania kompilacji popełniliśmy błąd i musimy wszystko wykonać raz jeszcze, analizując tekst obraz ilustracje. Powyższy przepis na płytę startową działa bez najmniejszych problemów zarówno dla systemów MS Windows 2000, jak i MS Windows XP, jednak pamiętajmy o tym, żeby nie pomylić bootsektora lub nazw plików umieszczanych w wgłównym folderze. Rysunek 7.34. Start komputera z przygotowanej przez nas płyty CD przebiegł pomyślnie, o czym świadczy rozpoczęcie instalacji systemu Jeżeli bardzo często przeprowadzamy instalację systemu, to przy okazji tworzenia płyty startowej z MS Windows 2000 SP2, możemy spróbować wyłączyć konieczność wprowadzania numeru seryjnego. Wystarczy za pomocą Notatnika wprowadzić drobną 162 ABC nagrywania płyt CD modyfikację w pliku setupp.ini, który znajduje się w katalogu i386update. Oryginalna wersja pliku ma postać: . 86++8+ . Natomiast po zmianie będzie wyglądać następująco: . 86++8+ . Czasem może się zdarzyć, że dla niektórych wersji systemu sztuczka ta nie działa i numer musimy podać, dlatego proszę to sprawdzić na swojej kopii MS Windows 2000.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC nagrywania płyt CD
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: