Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 003362 20652494 na godz. na dobę w sumie
ABC nagrywania płyt CD. Wydanie II - książka
ABC nagrywania płyt CD. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 284
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-250-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> nagrywanie płyt cd i dvd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzięki spadkowi cen nagrywarki płyt CD stanowią obecnie standardowe wyposażenie komputerów skutecznie wypierając zwykłe napędy CD. Nośnik, jakim jest płyta jednokrotnego lub wielokrotnego zapisu, służy z powodzeniem do utrwalania kopii zapasowych danych, plików MP3, muzyki, filmów itd. Liczba zastosowań jest ogromna. Nagrywanie płyt CD nie jest skomplikowane, wymaga jednak pewnej wiedzy i wprawy w posługiwaniu się różnymi programami. Więcej kłopotów może sprawić tworzenie nietypowych nagrań, takich jak płyty samostartujące, wielosesyjne czy płyty zawierające i dane, i multimedia.

Drugie wydanie książki 'ABC nagrywania płyt CD' to kompendium wiedzy przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i zawansowanych użytkowników komputerów. Skorzystają z niej nie tylko użytkownicy Windows, ponieważ kilka rozdziałów poświeconych jest również nagrywaniu płyt w Linuksie.

Omówiono:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK ABC nagrywania p³yt CD. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-250-5 Format: B5, stron: 284 Dziêki spadkowi cen nagrywarki p³yt CD stanowi¹ obecnie standardowe wyposa¿enie komputerów skutecznie wypieraj¹c zwyk³e napêdy CD. Noġnik, jakim jest p³yta jednokrotnego lub wielokrotnego zapisu, s³u¿y z powodzeniem do utrwalania kopii zapasowych danych, plików MP3, muzyki, filmów itd. Liczba zastosowañ jest ogromna. Nagrywanie p³yt CD nie jest skomplikowane, wymaga jednak pewnej wiedzy i wprawy w pos³ugiwaniu siê ró¿nymi programami. Wiêcej k³opotów mo¿e sprawiæ tworzenie nietypowych nagrañ, takich jak p³yty samostartuj¹ce, wielosesyjne czy p³yty zawieraj¹ce i dane, i multimedia. Drugie wydanie ksi¹¿ki „ABC nagrywania p³yt CD” to kompendium wiedzy przeznaczone zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i zawansowanych u¿ytkowników komputerów. Skorzystaj¹ z niej nie tylko u¿ytkownicy Windows, poniewa¿ kilka rozdzia³ów poġwieconych jest równie¿ nagrywaniu p³yt w Linuksie. CZYTELNIA CZYTELNIA Omówiono: FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • ró¿nice pomiêdzy standardem CD-R a CD-RW, • technologie zapobiegaj¹ce b³êdom podczas zapisu, • oprogramowanie do zapisu p³yt: Nero Burning Rom, CDRWin, CloneCD, Alcohol 120 , • tworzenie p³yt: audio, wielosesyjnych z danymi, p³yt mieszanych (zawieraj¹cych dane i multimedia), • konwersja formatu dĥwiêku MP3 na format wave; • zapis pakietowy • metody tworzenia obrazów p³yt, • sposoby tworzenia p³yt startowych, • nowe podejġcie do zapisu p³yt w Windows XP, • sposoby zabezpieczania p³yt, • kwestie jakoġci p³yt CD ró¿nych producentów. Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 7 Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu nagrywania płyt CD ................................... 11 Zakup nagrywarki ...................................................y...................................................y.......11 Ogólna charakterystyka ...................................................y...........................................12 Interfejsy nowoczesnych nagrywarek...................................................y......................13 Technologie zapobiegające występowaniu błędów zapisu oyraz rozwiązania poprawiające jakość nagranych płyt i poszerzające funkcjonalność nagrywarek .......14 Metody zapisu — CAV, CLV, Z-CLV, P-CAV...................................................y......18 Tryby zapisu danych — DAO, TAO, SAO ...................................................y.............20 Podstawowe informacje o czystej płycie CD...................................................y.................21 Trwałość nośników ...................................................y..................................................23 Identyfikacja czystych płyt CD...................................................y................................25 Podatność na overburning...................................................y........................................27 Dobór oprogramowania...................................................y..................................................29 Nero Burning ROM 6.0.0.19 ...................................................y...................................30 CDRWin ...................................................y...................................................y...............31 WinOnCD 6 ...................................................y...................................................y..........32 CloneCD, ClonyXXL oraz Profiler ...................................................y.........................32 Alcohol 120 oraz Alcoholer ...................................................y.................................33 Zapis pakietowy ...................................................y...................................................y....34 Pomocne dodatki...................................................y...................................................y...34 Rozdział 2. Jak to wszystko podłączyć…...................................................z......... 37 Montaż i sprzętowa konfiguracja napędów...................................................y....................37 Konfiguracja systemu operacyjnego — MS Windows 9x/2000/XP.................................41 ASPI — główny winowajca problemów związanych z nagrywaniem .......................41 Ustawienia autostartu oraz DMA dla nagrywarki ...................................................y...44 Zarządzanie pamięcią w MS Windows 9x...................................................y...............47 Inne przyczyny błędów podczas nagrywania ...................................................y..........48 Nero a prawo do zapisu z konta bez uprawnień administratora .................................49 Rozdział 3. Nareszcie nagrywamy ...................................................z................... 55 Płyta z danymi...................................................y...................................................y.............55 Nero Burning ROM ...................................................y.................................................55 CDRwin ...................................................y...................................................y................64 WinOnCD 6 ...................................................y...................................................y..........67 Automatyczny start płyty z danymi ...................................................y.........................71 Płyta audio...................................................y...................................................y.............. .....74 Przygotowanie materiału ...................................................y.........................................74 Nero Burning ROM ...................................................y.................................................79 4 ABC nagrywania płyt CD CDRWin ...................................................y...................................................y...............84 WinOnCD ...................................................y...................................................y.............86 Kopia istniejącej płyty CD ...................................................y.............................................89 Nero Burning ROM ...................................................y.................................................90 CDRWin ...................................................y...................................................y...............94 WinOnCD ...................................................y...................................................y.............96 Obsługa płyty CD-RW w opisywanych programach...................................................y.....98 Rozdział 4. Wyższy stopień wtajemniczenia ...................................................z... 101 Płyta multisesyjna ...................................................y...................................................y.....101 Nero Burning ROM ...................................................y...............................................101 CDRWin ...................................................y...................................................y.............104 WinOnCD ...................................................y...................................................y...........106 Odzyskiwanie danych ze skasowanych sesji ...................................................y.........107 Płyta z muzyką i danymi komputerowymi...................................................y...................109 Nero Burning ROM ...................................................y...............................................110 CDRWin ...................................................y...................................................y.............111 WinOnCD ...................................................y...................................................y...........115 Płyty VideoCD i Super VideoCD ...................................................y................................118 Kodowanie pliku MPEG...................................................y........................................119 Nero Burning ROM ...................................................y...............................................122 WinOnCD ...................................................y...................................................y...........126 Nero Vision Express ...................................................y..............................................127 Płyty ze zdjęciami — cyfrowy album fotograficzny ...................................................y...130 Overburning — zapis ponad dostępną pojemność...................................................y.......137 Nero Burning ROM ...................................................y...............................................138 CDRWin ...................................................y...................................................y.............140 WinOnCD ...................................................y...................................................y...........142 Rozdział 5. Zapis pakietowy ...................................................z......................... 143 InCD — zawodnik ze stajni Ahead...................................................y..............................144 DirectCD — potężne możliwości ...................................................y................................146 Rozdział 6. Obraz płyty CD...................................................z............................ 151 Tworzenie obrazu...................................................y...................................................y......151 UltraISO...................................................y...................................................y..............151 Alcohol 120 ...................................................y...................................................y.....152 Edycja istniejących obrazów...................................................y........................................153 Konwersja obrazów...................................................y...................................................y...154 Wirtualny napęd CD/DVD-ROM ...................................................y................................155 Rozdział 7. Płyta startowa ...................................................z............................ 157 Kilka słów na temat ustawień BIOS-u ...................................................y.........................157 Płyta startowa dla MS DOS oraz MS Windows 9x/Me ..................................................159 Niezbędne dodatki ...................................................y.................................................159 Przygotowanie płyty startowej...................................................y...............................162 Płyta startowa dla MS Windows 2000/XP...................................................y...................169 Niezbędne dodatki ...................................................y.................................................170 Integracja MS Windows 2000/XP z dodatkiem Service Pack..................................172 Przygotowanie płyty startowej...................................................y...............................174 Multiboot CD — kilka systemów na jednym dysku CD ................................................181 Inne ciekawe przykłady płyt startowych...................................................y......................190 Płyta startowa — multimedialny odtwarzacz ...................................................y........190 Działający MS Windows XP na płycie...................................................y..................192 Spis treści 5 Rozdział 8. MS Windows XP — nowe podejście do zapisu płyty CD ................... 195 Konfiguracja...................................................y...................................................y..............195 Płyta z danymi...................................................y...................................................y...........197 Płyta audio...................................................y...................................................y.............. ...202 Praca z obrazami dysków CD ...................................................y......................................203 Podsumowanie nowego rozwiązania ...................................................y...........................204 Rozdział 9. Płyta CD jako tani nośnik dla kopii bezpieczeństwa danych............. 205 Norton Ghost — sposób na archiwizację całego systemu ..............................................206 Archiwizacja całej partycji ...................................................y....................................206 Odzyskiwanie danych z obrazu partycji ...................................................y................213 Odzyskiwanie wybranych plików z obrazu ...................................................y...........220 Nero BackItUp — przemyślana archiwizacja danych ...................................................y.223 Tworzenie archiwum ...................................................y.............................................223 Odzyskiwanie danych z archiwum ...................................................y........................228 Automatyzacja procesu archiwizacji ...................................................y.....................230 Rozdział 10. Zabezpieczenia płyt CD...................................................z............... 233 Kopia zabezpieczonej płyty z muzyką ...................................................y.........................233 Kopia zabezpieczonej płyty CD z danymi ...................................................y...................235 Jak samemu zabezpieczyć płytę CD?...................................................y...........................240 Zabezpieczanie płyty z danymi...................................................y..............................241 Zabezpieczanie płyty audio...................................................y....................................245 Zabezpieczanie filmu w formacie Divx ...................................................y.................245 Rozdział 11. Nagrywanie w systemie Linux ...................................................z..... 247 Nagrywanie w shellu...................................................y...................................................y.247 Nagrywanie w X-Window ...................................................y...........................................249 Płyta z danymi...................................................y...................................................y...........250 KreateCD ...................................................y...................................................y............250 X-CD-Roast ...................................................y...................................................y........253 Płyta audio...................................................y...................................................y.............. ...256 Zgrywanie ścieżek audio...................................................y........................................256 KreateCD ...................................................y...................................................y............257 Kopiowanie istniejącej płyty CD w locie ...................................................y........................259 KreateCD ...................................................y...................................................y............260 X-CD-Roast ...................................................y...................................................y........260 Rozdział 12. Dodatek — warto wiedzieć więcej.................................................. 263 Nagrywanie płyty audio za pomocą programu WinAmp................................................263 Odzyskiwanie danych z uszkodzonych płyt...................................................y.................265 Zarządzanie nagranymi płytami ...................................................y...................................266 Samostartująca płyta z filmem w formacie Divx ...................................................y.........268 Przydatne odnośniki ...................................................y...................................................y..270 Podsumowanie ...................................................z........................... 271 Skorowidz...................................................z................................... 273 Zmiany w stosunku do wydania I...................................................z. 281 Rozdział 7. Płyta startowa Myślę, że niemal każdy z czytelników książki prędzej czy później musiał się spotkać z poję- ciem nośnika startowego. Tym, którzy jednak nie zetknęli się z tym terminem, należy się krótkie wyjaśnienie — zarówno dyskietka, jak i dysk twardy mają pewien specjalny obszar zwany bootsektorem, który zawiera informacje odczytywane podczas startu komputera. Są one na tyle istotne, że w sytuacji, gdy ulegną one zniszczeniu, komputer nie wystartuje prawidłowo albo wcale się nie uruchomi. Na tym etapie wystarczy zapamniętać tylko tę informację. Dyskietka startowa pozwala nam uruchomić komputer (przy wykorzystaniu informacji zawar- tych w bootsektorze) nawet w sytuacji, gdy dysk twardyn odmawia posłuszeństwa, co ratuje nam często dane i dobre samopoczucie. Płyta CD nie mogła być gorsza i w specyfikacji El Torito zostały zawarte odpowiednie reguły, pozwalające na zapis bootsektora na CD. Nie będę przytaczał tutaj specyfikacji, gdyż uważam, że jeśli kogoś to będzie interesowało, to niezbędne dokumenty znajdzie w internecie. Następne strony będą zawierały możliwie kompletne omówienia przygotowania płyty startowej dla popu- larnych systemów z rodziny MS Windows 9x/2000/XP. Opiszę krok po kroku wszystkie zagad- nienia związane z płytą startową, łącznie z wydobywaniem bootsektora z płyty innej płyty, jak i przygotowaniem dyskietek startowych czy też łataniem wersji instalacyjnej MS Windows 2000/XP za pomocą dodatku Service Pack. Nowością w drugim wydaniu jest dodanie opisu przygotowania ciekawych płyt startowych zawierających działającą z płyty CD wersję MS Windows 2000/XP oraz płyty z minisystemem operacyjnym pozwalającym na zamianę dowolnego kompuntera w odtwarzacz filmów Divx. Kilka słów na temat ustawień BIOS-u Start komputera realizuje BIOS, który jest zaszyty w naszym komputerze. Każda płyta główna komputera zawiera BIOS. Ponieważ konkurencja jest podstawą rozwoju, możemy znaleźć kilku wiodących producentów tego ważnego komponentu. Spotkasz się zatem z BIOS-em firmy Award, Phoenix czy AMI. Kilku producentów, drobne różnice podczas konfiguracji, idea jest natomiast ta sama — bez BIOS-u komputer nie wystartuje. Oto w uproszczeniu kilkna najważniejszych funkcji BIOS-u. Przeprowadzenie po włączeniu zasilania testów podstnawowych układów i urządzeń systemu (w znaczeniu sprzętowym), 158 ABC nagrywania płyt CD Inicjalizacja pracy systemu, Zapewnienie obsługi przerwań, Niwelacja, z punktu widzenia systemu operacyjnego, rnóżnic konstrukcyjnych płyt głównych pochodzących od różnych producentów. BIOS pozwala ustalić kolejność urządzeń, na których komputer będzie szukać systemu opera- cyjnego, a nam zależy, by pierwszym urządzeniem był napęd czytnika płyty CD/DVD-ROM — w tym nagrywarki, dlatego musimy dokonać kilku zmiann. By sprawdzić ustawienia i dokonać niezbędnych zmian, należy wejść do BIOS-u. W tym celu uruchom komputer i naciśnij odpowiedni klawisz — najczęściej służy do tego Delete — który powinniśmy wcisnąć tuż po włączeniu zasilania (rysunek 7.1). W przypadku komputerów mar- kowych, na przykład IBM czy Compaq, klawisze otwierające BIOS mogą się różnić. Najczęściej stosowane kombinacje alternatywne dla Delete to Ctrl+Esc, F2 lub F10. Niestety, nie jestem w stanie jednoznacznie określić, w jaki sposób dostać się do Twojego BIOS-u, dlatego pozo- staje mi jedynie podać kilka typowych kombinacji; jeśli nie zadziałają, pozostaje przeczytanie dokumentacji posiadanego komputera lub zapytanie sprnzedawcy. Rysunek 7.1. Klucz otwierający BIOS jest wyświetlany podczas startu komputera Poniżej będę bazował na jednym rodzaju BIOS-u, dlatego wykonanie opisanych czynności w Twoim przypadku może się nieznacznie różnić. Pamiętaj jednak, że mimo zmiany lokalizacji opcji odpowiedzialnych za kolejność przeszukiwania napędów przy starcie, zawsze w nazwie znajduje się słowo Boot. W przypadku mojego komputera opcje odpowiedzialne za ustawienia kolejności wyszukiwania urządzeń, z których komputer może się uruchomić, znajndują się w menu Advanced BIOS Features — rysunek 7.2. Rysunek 7.2. Główne okno BIOS Na rysunku 7.3 zaznaczyłem opcje odpowiedzialne za określanie kolejności urządzeń star- towych. W moim przypadku są to opcje First Boot device, Second Boot device, Third Boot device oraz Boot other device. Dokładniej mówiąc, są to pierwsze, drugie oraz trzecie urzą- dzenia startowe. Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 159 Rysunek 7.3. Widok menu Advanced BIOS Features Musisz tak ustawić kolejność urządzeń startowych, by napęd CD-ROM — BIOS traktuje czytnik DVD i nagrywarkę dokładnie tak samo jak traktuje CD-ROM — był pierwszym urządzeniem startowym. Jako drugie urządzenie możesz ustawić stację dyskietek, a na trzecim miejscu wskaż swój główny dysk twardy. Dzięki temu, w sytuacji gdy umieścisz płytę startową w napędzie, komputer będzie potrafił z niej wystartować. Jeżeli napęd optyczny nie będzie posiadał nośnika startowego, komputer spróbuje wystartować z dyskietki, a gdy ta próba się nie powiedzie, start nastąpi z dysku twardego. Po wprowadzeniu zmian naciśnij klawisz Esc, by wrócić do głównego okna BIOS-u (patrz rysu- nek 7.2) i wybierz opcję Save Exit Setup. Zostaniesz jeszcze poproszony o potwierdzenie chęci zapisania nowych ustawień BIOS-u i gdy wyrazisz na to zgodę, komputer zostanie przełado- wany, by nowe ustawienia odniosły skutek. Płyta startowa dla MS DOS oraz MS Windows 9x/Me Płyta startowa używana przez system MS DOS oraz MS Windows 9x/Me bazuje na emulacji napędu dyskietki. Dokładniej mówiąc, pewien obszar nośnika CD zawiera zapisany obraz dys- kietki startowej i podczas startu komputera BIOS emuluje napęd dyskietek i następuje start z płyty. Emulowana stacja dyskietek na czas startu otrzymuje literę A:, natomiast fizycznie zabudowane urządzenie zostaje przemianowane na B:. Użycie BIOS-u do uruchomienia komputera z napędu CD/DVD-ROM umożliwia istnienie odpowiedniego nagłówka systemowego zapisanego na płycie CD. Niezbędne dodatki Przygotowanie dyskietki startowej o rozmiarze 1.44 nMB Przygotowanie dyskietki systemowej w systemie MS Windows 9x nie jest trudne. Musimy otworzyć Panel Sterowania i wybrać opcję Dodaj/Usuń programy — rysunek 7.4. 160 Rysunek 7.4. Tworzenie prostej dyskietki startowej ABC nagrywania płyt CD Następnie w zakładce Dysk startowy kliknij przycisk Utwórz dysk. Do wykonania całej operacji powinieneś posiadać oryginalną płytę instalacyjną systemu MS Windows 9x oraz czystą dyskietkę umieszczoną w napędzie. Przygotowanie dyskietki startowej ogranicza się do odpowiedzi na kilka pytań związanych z tworzeniem dyskietki (mam tutaj ma myśli potwierdzenie zamiaru wykonania dyskietki, potwierdzenie faktu umieszczenia dyskietki w napędzie, potwierdzenie rozpoczęcia wykonania dyskietki) i po chwili dyskietnka będzie gotowa. Przygotowana w ten sposób dyskietka pozwoli na uruchomienie komputera łącznie z obsługą napędu CD/DVD-ROM, a przy tym zawiera narzędzie odpowiedzialne za tworzenie partycji, jednym słowem — na początek wystarczy. Przygotowanie dyskietki startowej o rozmiarze 2.88 nMB Innym nieco bardziej skomplikowanym sposobem przygotowania dyskietki startowej jest odwo- łanie się do specjalnych narzędzi, dzięki którym będziemy mogli przygotować na przykład dys- kietkę startową o pojemności 1,44 i 2,88 MB. Na początek potrzebujemy programu o nazwie WinImage, który możemy pobrać ze strony pro- ducenta — http://www.winimage.com. Po zainstalowaniu programu musimy wykonać obraz istniejącej dyskietki systemowej, jaką zrobiliśmy nieco wcześniej. W tym celu uruchamiamy program i wybieramy opcję Czytaj dysk z menu Dysk — rysunek 7.5. Rysunek 7.5. Tworzenie obrazu dyskietki startowej Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 161 Następnie z menu Obraz wybieramy opcję o nazwie Właściwości sektora startowego — rysu- nek 7.6. Rysunek 7.6. Wyciągamy sektor startowy do pliku W nowo otwartym oknie klikamy przycisk Zapisz i zapisujemy bootsektor naszej dyskietki. Możemy mu nadać dowolną nazwę, a gotowy plik powininen mieć rozmiar 512 bajty. Teraz należy przygotować nowy obraz dyskietki o wielkości 2,88 MB, w tym celu w oknie programu WinImage klikamy menu Plik/Nowy. W nowo otwartym oknie wybieramy z listy odpowiedni rozmiar obrazu i zatwierdzamy przyciskienm OK — rysunek 7.7. Rysunek 7.7. Tworzenie nowego obrazu pozwala na zdefiniowanie jego rozmiaru Do nowo utworzonego projektu dyskietki 2,88 MB musimy dodać uprzednio zgrany bootsektor. W tym celu z menu Obraz należy wybrać opcję Właściwości sektora startowego i za pomocą przycisku Otwórz dodać plik bootsektora; następnie całość zatwierdzamy, klikając przycisk OK. Do pustego obrazu należy przeciągnąć lub dodać potrzebne pliki — wystarczy wybrać opcję Obraz/Dołącz. Pamiętaj o tym, by dołączyć pliki io.sys, command.com oraz msdos.sys. Warto przewidzieć również obsługę napędu CD/DVD-ROM — w tym celu w obrazie powinny znaleźć się jeszcze dwa pliki: mscdex.exe oraz sterownik napędu. Oczywiście obraz dyskietki startowej można zbudować w oparciu o darmowe odmiany systemu DOS, na przykład FreeDOS lub PCDOS. Zanim zapiszemy obraz, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz: proszę uru- chomić komputer z oryginalnej płyty, na przykład z MS Windows 98. Zaraz po starcie mamy możliwość zdecydowania, czy chcemy uruchomić peceta z płyty lub z dysku twardego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i wydaje mi się, że skoro przygotowaliśmy obraz od podstaw, to warto byłoby go wzbogacić. Najprościej byłoby „pożyczyć” odpowiedni plik autorstwa firmy Microsoft, ale takie postępowanie można uznać za nieetyczne, dlatego skorzystamy z innego zupełnie darmowego rozwiązania. Ma to swoje plusy w przypadku, gdy zdecydowaliśmy się przygotować dyskietkę startową dla darmowej odmiany systemu DOS. Skorzystamy z programu 162 ABC nagrywania płyt CD dostępnego w internecie. Jego autorem jest Bart Lagerweij, a odpowiedni plik pobierzemy z jego strony — http://www.nu2.nu/jo. Z podanej strony musimy pobrać jeden mały plik o nazwie jo.sys — 1,2 kB. Plik ten trzeba dodać do obrazu tworzonego w WinImage. Na kolejnym rysunku 7.8 przedstawiłem listę kilku plików dodanych do mojego nobrazu. Rysunek 7.8. Widok gotowego projektu dyskietki 2,88 MB Teraz pozostaje jedynie zapisać gotowy projekt do pliku — rysunek 7.9; w tym celu z menu Plik wybieramy opcję Zapisz jako. Rysunek 7.9. Zapis gotowego obrazu dyskietki 2,88 MB W nowo otwartym oknie koniecznie zmień wartość pola Zapisz jako typ na Plik obrazu (*.ima), gdyż tylko taki obraz będziemy mogli wykorzystać w czansie dalszej pracy z płytą startową. Przygotowanie płyty startowej Zgodnie z zasadami przyjętymi przy pisaniu tej książki opiszę, w jaki sposób przygotować płytę startową za pomocą trzech programów. Jednak ze względu na ograniczone miejsce opisy przygotowania płyty w oparciu o dyskietkę startową oraz obraz dyskietki zostaną połączone w całość , tak jak to miało miejsce w przypadku pierwszego wydania książki. Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 163 Nero Burning ROM Przygotowałeś sobie niezbędne dodatki i pora zająć się nagraniem typowej płyty startowej, która może zawierać na przykład wersję instalacyjną systenmu MS Windows 98. Po uruchomieniu Nero Burning ROM w oknie wyboru kompilacji musisz wybrać opcję CD-ROM (startowy) — rysunek 7.10. Rysunek 7.10. Tworzenie płyty startowej dla systemów MS DOS oraz MS Windows 9x — etap pierwszy Zawartość zakładki Opcje startowe w tej chwili pozostawię bez komentarza, ale niebawem do niej wrócę. W tej chwili przejdź do zakładki Opcje ISO. Specyfikacja płyty startowej wymaga, byś w oknie Opcje ISO włączył następujące opcje: Długość nazwy pliku — Maks. to 11=8+3 znaki (ISO Poziom I), Format — Tryb 1, Zestaw znaków — ISO 9660, Joliet. Po wprowadzeniu ustawień widocznych na rysunku 7.10 możemy wrócić do zakładki Opcje startowe — rysunek 7.11 — w celu dokonania dokładnych ustawień tworzonej płyty startowej. W tym miejscu muszę Ci przypomnieć, że w jednym z poprzednich podrozdziałów opisałem, w jaki sposób przygotować dyskietkę startową oraz obraz dyskietki o pojemności 2,88 MB. Informacje te będą teraz potrzebne przy określaniu właściwości tworzonej płyty startowej. Rysunek 7.11. Tworzenie płyty startowej dla systemów MS DOS oraz MS Windows 9x — etap drugi (dla dyskietki 1.44 MB) Przyjrzyjmy się najpierw pierwszemu rodzajowi płyty startowej, który wykonamy w oparciu o istniejącą dyskietkę startową. Dyskietkę startową umieść w stacji dyskietek, a następnie w za- kładce Opcje startowe zaznacz opcję Logiczny dysk startowy (musi mieścić się na CD). W polu znajdującym się poniżej musisz wybrać napęd dyskietek, w którym umieściłeś dyskietkę startową. Obecnie każdy nowoczesny komputer posiada jedynie napęd dyskietek 1,44 MB, a więc siłą rzeczy nie będziesz musiał nic zmieniać w tym miejsncu. 164 ABC nagrywania płyt CD Jeżeli chcesz nagrać płytę startową przy wykorzystaniu obrazu dyskietki o wielkości 2,88 MB lub innym, musisz zaznaczyć opcję Plik obrazu — rysunek 7.12. Następnie za pomocą przycisku Przeglądaj musisz odszukać plik obrazu, który powinieneś miećn na dysku twardym komputera. Rysunek 7.12. Tworzenie płyty startowej dla systemów MS DOS oraz MS Windows 9x — etap drugi (dla obrazu dyskietki 2.88 MB) Po dodaniu pliku obrazu pora wprowadzić jeszcze jedną zmianę w zakładce Opcje startowe. Mam tutaj na myśli opcję Rodzaj emulacji. W tym polu musisz ustawić rodzaj emulowanej dys- kietki odpowiadający rozmiarowi utworzonego obrazu. Jeżeli nagrywasz płytę startową z obrazu 2,88 MB, musisz wybrać opcję Emulacja dyskietki 2,88 MB. Oczywiście w przypadku, gdy dys- ponujesz obrazem dyskietki 1,44 MB, powinieneś wybrać onpcję Emulacja dyskietki 1,44 MB. Pozostałe ustawienia w zakładce Opcje startowe pozostaw bez zmian, gdyż do nagrania naszej płytą są one wystarczające. Określiłeś już sposób, w jaki ma powstać płyta startowa, oraz ustawiłeś podstawowe właściwości kompilacji. Teraz możesz kliknąć przycisk Nowy znajdujący się w prawym górnym rogu okna wyboru kompilacji. Wystarczy, że w tej chwili dodasz potrzebne pliki do kompilacji, tak jak to robiłeś przy nagry- waniu zwyczajnej płyty CD — przeciągnij pliki i foldery do okna kompilacji. W razie wątpli- wości wróć do opisu w rozdziale trzecim. Pamiętaj, że za pierwszym musisz razem dodać do kompilacji wszystkie potrzebne pliki i fol- dery, gdyż płyta zostanie nagrana w całości za jednym razem i nie będzie możliwości dodania do niej nowych rzeczy w przyszłości. Jeżeli jesteś pewien, że wszystko jest przygotowane i o niczym nie zapomniałeś, wybierz z menu Nagrywarka opcję Nagraj kompilację. Zakładka z ustawieniami zapisu niczym nie różni się od tych, z jakimi miałeś wcześniej do czynienia. Określ urządzenie, z którego będziesz korzystać przy zapisie, ustaw szybkość zapisu, liczbę kopii oraz koniecznie włącz zapis w trybie Disc-At-Once. Proces nagrywania rozpocznie się po kliknięciu przycisku Zapisz, a czas, jaki musi upłynąć do jego zakończenia, jest zależny od szybkości zapisu oraz rodzaju użytego nośnika, a dokładniej od indeksu szybkości, jaki mu nadano. Po zakończeniu nagrywania można uruchomić komputer z nowo nagranej płyty. Poniżej zamie- ściłem przykładowy rysunek 7.13, na którym widać, jak działa płyta startowa nagrana w oparciu o dyskietkę 1.44 MB. Rysunek 7.13. Start komputera z płyty CD Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 165 Jak widzimy na rysunku 7.13, komputer wystartował i pojawiło się typowe dla MS Windows 9x menu pozwalające na start komputera w jednym z dwóch trybów — z dysku twardego lub z płyty. CDRWin Przygotowanie płyty startowej dla systemów MS Windows 9x czy też MS DOS za pomocą CDRWin jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ żaden plik obrazu, jaki utworzyliśmy poprzednio, nie jest akceptowany przez ten program. Kolejnym utrudnieniem jest fakt, że CDRWin nie potrafi sam przygotować takiego obrazu, tak jak ton możemy zrobić w Nero. Pomimo tych wszystkich trudności, poniżej zamieszczam kompletny opis, na podstawie którego można również za pomocą CDRWin nagrać startowy dysk CD. Na początku będziemy potrzebowali gotowej dyskietki startowej, którą wykonaliśmy na początku niniejszego rozdziału. Po przygotowaniu dyskietki startowej musimy wygenerować z niej obraz — niestety, nie możemy tego zrobić za pomocą WinImage. Przyznam się szczerze, że dosyć długo szukałem odpowiedniego narzędzia spełniającego swoje zadanie, a przy tym prostego w obsłudze. Udało mi się znaleźć zupełnie przypadkowo program o nazwie Floppy-Maker 1.1; niestety, pamięć ludzka bywa zawodna i zapomniałem adresu strony, skąd go można pobrać. Oczywiście w chwili ukazania się książki program powinien być już dostępny w dziale Pliki serwisu CDRinfo — http://www.cdrinfo.pl, za co pragnę bardzo serdecznie podziękować Mi- skowi4, który czuwa nad działaniem tej doskonałej strony.n Na rysunku 7.14 widać program FloppyMaker w całej krasie, jaką oferował system MS-DOS. Proszę się jednak nie zrażać, gdyż narzędzie jest doskonałe w swej prostocie, przy tym niesa- mowicie funkcjonalne, a o to mi chodziło, gdy kierowanłem się jego wyborem. Rysunek 7.14. FloppyMaker 1.1 — główne menu programu Po uruchomieniu programu musisz umieścić gotową dyskietkę startową w napędzie, a następnie w oknie programu wpisz i naciśnij klawisz Enter. Następnie program zapyta o nazwę pliku, jaki zostanie utworzony — proponuję, by wpisać tam obraz.bin, a całość zatwierdzić, wciska- jąc klawisz Enter. Po wykonaniu tych czynności program rozpocznie odczyt danych z dyskietki i zapis do pliku na dysku. Operacja trwa niecałą minutę. Po jej zakończeniu w folderze, gdzie znajduje się program, zostanie utworzony plik obrazu. Teraz możemy zająć się przygotowaniem odpowiedniej kompilacji płyty startowej w CDRWin. Uruchamiamy program i wybieramy opcję Narzędzia i zapis plików — czwarta ikona w górnym rzędzie na rysunku 7.15. W nowo otwartym oknie w polu Operacje na plikach wybierz opcję Stwórz i nagraj plik obrazu ISO9660. Następnie dodajemy pliki oraz foldery do kompilacji dokładnie w taki sam sposób, jak to robiliśmy nagrywając płyty z danymi. Koniecznie musimy uaktywnić wszystkie opcje znajdujące się pod listą plików do nagrania, ale poza opcjami: Pełne ścieżki dostępu oraz Dołącz plik archiwalne. Te dwie opcje muszą być wyłączone. W polu Plik obrazu należy określić lokalizację i nazwę dla pliku obrazu przygotowywanej płyty CD. Jest to konieczne, ponieważ wybrany tryb pracy najpierw przygotuje plik ISO, następnie spowoduje wypalenie na płycie CD. Oczywiście możemy również wybrać opcję Nagraj pliki/ katalogi od razu na dysk „w locie” jako ISO9660, dzięki czemu cały proces przebiegnie znacz- nie szybciej. 166 Rysunek 7.15. CDRWin i ustawienia do nagrania płyty startowej ABC nagrywania płyt CD Przygotowana kompilacja wymaga jeszcze dodania obrazu dyskietki, jaki utworzyliśmy za pomocą FloppyMakera. Czynność tak jest dość prosta i ogranicza się do kliknięcia przycisku Zaawansowane widocznego na rysunku 7.15. W nowo otwartym oknie widocznym na rysunku 7.16 przechodzimy do zakładki Dysk startowy i uaktywniamy opcję Stwórz Dysk bootowalny. Rysunek 7.16. Okno opcji zaawansowanych — zakładka Dysk startowy Ustawiamy Rodzaj emulacji na 1,44 MB Floppy, w polu Plik obrazu startowego należy podać ścieżkę dostępu oraz nazwę obrazu dyskietki, jaki przygotowaliśmy na samym początku. Dodat- kowo można wpisać dowolny tekst stanowiący informację startową. Oczywiście w pozostałych Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 167 zakładkach możemy ustawić informacje o tytule płyty czy też zmienić daty plików. Wszystkie ustawienia zatwierdzamy, klikając przycisk OK. Zanim rozpoczniesz zapis płyty, sprawdź, czy wszystkie ustawienia zgadzają się z tymi, jakie przedstawiłem na rysunku 7.15. Jeżeli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, kliknij przy- cisk Start i zaczekaj na nagranie startowego dysku CD. Prawda, żen nie było to skomplikowane? Proszę zwrócić uwagę, że po raz kolejny CDRWin udowodnił swoje ogromne możliwości scho- wane pod kilkoma mizernymi okienkami. Oczywiście to nie koniec demonstracji możliwości tego programu, a wszystkich czytelników zapraszam do lektury kolejnego podrozdziału poświę- conego płycie startowej dla systemu MS Windows 2000/XP. WinOnCD Przyjrzyjmy się teraz procesowi przygotowania płyty startowej za pomocą programu WinOnCD. Czynność ta jest równie łatwa jak w przypadku Nero. W oknie wyboru kompilacji — rysunek 7.17 — musisz kliknąć ikonę segregatora, a następnie z listy wybrać opcję Simple Data. Możesz również dwa razy szybko kliknąć ikonę segregatora. Rysunek 7.17. Przygotowanie kompilacji płyty startowej w programie WinOnCD — wybór odpowiedniej kompilacji W głównym oknie WinOnCD możesz na samym początku dodać dane do kompilacji, a następnie kliknąć kursorem myszy przycisk Bootable Disc Properties, który znajduje się na pasku ikon rozdzielającym widok zawartości kompilacji i komputnera. Na rysunku 7.18 umieściłem okno odpowiedzialne za właśnciwości płyty startowej. Rysunek 7.18. Przygotowanie kompilacji płyty startowej w programie WinOnCD — właściwości płyty startowej nagranej w oparciu o istniejącą dyskietkę 168 ABC nagrywania płyt CD WinOnCD umożliwia przygotowanie płyty startowej przy wykorzystaniu istniejącej dyskietki lub obrazu dyskietki. W wypadku, gdy chcesz nagrać startową płytę CD wykorzystującą uprzednio przygotowaną dyskietkę startową, musisz umieścić ją w stacji dyskietek, a następnie w oknie właściwości płyty startowej zaznaczyć opcję Create a bootable disc using data from Partition i z listy wybrać swoją stację dyskietek. WinOnCD automatycznie dokona sprawdzenia zawartości dyskietki i jeżeli będzie ona poprawnie przygotowana, pod listą wyboru powinien pojawić się stosowny komunikat. Wystarczy, że klikniesz teraz przycisk OK, by wrócić do głównego okna WinOnCD w celu kon- tynuowania tworzenia płyty startowej. Przyjrzyjmy się przy okazji drugiej możliwości tworzenia płyty startowej, w której korzystamy z obrazu dyskietki 2,88 MB lub innej. Jeżeli zdecydujesz się na nagranie płyty za pomocą tej metody, w oknie właściwości kompilacji musisz zaznaczyć opcję Create a bootable disc using data form Image file — rysunek 7.19. Następnie za pomocą przycisku oznaczonego trzema krop- kami odszukaj i wskaż plik obrazu, który znajduje snię na Twoim dysku twardym. Rysunek 7.19. Przygotowanie kompilacji płyty startowej w programie WinOnCD — właściwości płyty startowej opartej na obrazie dyskietki 2,88 MB lub innej Tworzenie płyty startowej przy wykorzystaniu obrazu wymaga wprowadzenia modyfikacji w zakładce Advanced Settings — rysunek 7.20. Rysunek 7.20. Przygotowanie kompilacji płyty startowej w programie WinOnCD — właściwości płyty startowej opartej na obrazie dyskietki 2,88 MB lub innej — dodatkowe ustawienia Dokładnie chodzi o opcję Emulation, w której musisz ustawić rodzaj obrazu, z jakiego będziesz korzystać; na przykład dla naszego obrazu o wielkości 2,88 MB musisz wybrać opcję 2,88 MB floppy disk. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK, by wrócić do głównego okna WinOnCD w celu kontynuacji dalszego przygotowywania płyty startowej. Do kompilacji musisz dodać wszystkie pliki oraz katalogi, jakie mają znaleźć się na płycie. Jeżeli o czymś zapomnisz, nie będziesz niestety mógł tych danych dograć do płyty w przyszłości, ponieważ nośnik startowy musi być nagrany w całości za jednym razem. Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 169 W tej chwili powinieneś mieć już skompletowane wszystkie dane oraz ustawione właściwości płyty startowej. Sprawdź jeszcze, czy we właściwościach samego projektu — ikona Project Settings — ustawiłeś system plików zgodny z ISO 9660 + Joliet. Jeżeli wszystko jest w najlep- szym porządku, przejdź do zakładki Record, która znajduje się na pasku ikon rozdzielających górną i dolną część okna WinOnCD. Startowa płyta CD powinna być nagrana w całości za jednym razem, dlatego w zakładce Record musisz wprowadzić kilka zmian w ustawieniach. Na samym początku kliknij ikonę oznaczoną za pomocą koła znajdującą się w prawym górnym rogu rysunku 7.21. Dzięki temu zobaczysz więcej opcji związanych z parametrami zapisu. Rysunek 7.21. Zapis płyty startowej w WinOnCD W sekcji Fixation włącz opcję Finalize disc — suwak w pozycji do lewej strony. Następnie włącz opcję Disc at once. Na koniec wskaż nagrywarkę, z której będziesz korzystał przy zapisie, ustaw szybkość zapisu oraz ilość kopii, jaką chcesz nuzyskać. Zapis rozpocznie się po kliknięciu żółtej ikony znajdującej się w prawym dolnym rogu głównego okna programu. Czas, jaki będzie potrzebny na nagranie płyty, jest zależny od ilości nagrywanych danych oraz szybkości zapisu i indeksu szybkości, jakni posiada czysta płyta CD. Płyta startowa dla MS Windows 2000/XP Płyty startowe przygotowane dla potrzeb systemu MS Windows 9x oraz MS DOS bazowały na możliwości emulacji napędu dyskietek przy starcie z nośnika CD. Niestety nie da się wykonać obrazu dyskietek startowych MS Windows 2000/XP, by następnie nagrać z nich startową płytę CD. Musimy tutaj skorzystać z innego rozwiązania i przygotować startowy CD bez emulacji. Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana czynność, a po przeczytaniu tego rozdziału wszystko stanie jeszcze prostsze. Na pewno nasunęło Ci się już pytanie, w jakim celu nagrywamy startową płytę z systemem MS Windows 2000/XP, skoro taki nośnik posiada już większość czytelników. Spieszę z wyjaśnie- niem. Wyobraźmy sobie następującą sytuację: kupiliśmy wymarzone MS Windows 2000/XP 170 ABC nagrywania płyt CD tuż po jego premierze, dość często dokonujemy jego reinstalacji z różnych powodów i niestety za każdym razem musimy doinstalowywać nowego Service Packa (w chwili pisania książki dla MS Windows 2000 będzie to SP3, a dla XP SP1a), by system był przynajmniej w małej części aktualny. Jest to bardzo czasochłonne i męczące, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że MS Windows 2000/XP zakupiony teraz został już fabrycznie zaktualizowany o wspomniany dodatek, co denerwuje nas, bo nie pójdziemy i nie wydamy po raz drugi pieniędzy na zakup tego samego systemu. Zanim jednak w geście desperacji popełnimy głupstwo, proponuję własnoręcznie dokonać scale- nia Service Packa z posiadanym systemem i właśnie w tym przypadku przyda się wiedza o płycie startowej dla MS Windows 2000/XP. Oczywiście oryginalne nośniki z systemem MS Windows 2000/XP są zwykłymi płytami CD, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować nagrać naszą własną płytę, wykorzystując do tego celu nagrywarkę. Myślę, że możliwość nagrania działającej płyty startowej docenią również administratorzy, serwi- sanci i cała reszta speców od komputerów, a także miłośnicy srebrnego krążka, dla których będzie to kolejne wyzwanie. Informacje zawarte w tym rozdziale okażą się również pomocne w następnym podrozdziale omawiającym tworzenie multisystemowej płyty startowej, a dokładniej płyty, z której będziesz mógł zainstalować MS Windows 98, 2000, XP lub uruchomić oprogramowanie serwisowe i dia- gnostyczne wymagające pracy z poziomu czystego DOS-u. Niezbędne dodatki Zanim jednak zajmiemy się tworzeniem płyty startowej, będą nam potrzebne dodatkowe narzę- dzia, za pomocą których przygotujemy konieczne dodatki do startowej płyty DVD zawierającej MS Windows 2000/XP zaktualizowany za pomocą dodatku Servicen Pack. Pierwszym potrzebnym elementem jest bootsektor oryginalnej płyty z systemem MS Windows 2000/XP. Ten drobiazg możesz sam wyłuskać z oryginalnej płytny lub pobrać z internetu. Jeżeli już w tym momencie poddajesz się, to pamiętaj, że odpowiednie pliki znajdziesz w inter- necie pod adresem: MS Windows XP — http://www.cdrinfo.pl/software/artykuly/pics/boot.zip MS Windows 2000 — http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/bootcd/w2kboot.bin Mam jednak nadzieję, że jesteś wytrwałym użytkownikiem komputera i potrzebny sektor star- towy uzyskasz sam, posługując się odpowiednim opisenm. Będziemy potrzebować narzędzia do zgrania odpowiedniego sektora z oryginalnej płyty. Do tego celu możemy użyć kilku programów, na przykład CdrWin, WinISO lub zupełnie darmo- wego BBIE. W pierwszym wydaniu ABC nagrywania płyty CD opisałem wszystkie trzy sposoby wydobycia bootsektora, natomiast tym razem zajmę się jedynie darmowym narzędziem, jakim jest BBIE. Program BBIE — Bart s Boot Image Extractor — możesz ściągnąć z internetu ze strony http:// www.nu2.nu/bbie. Aplikacja zajmuje zaledwie kilka kilobajtów, więc nawet użytkownicy modemu nie będą mieli problemu z jej pobraniem. Program pracuje w trybie DOS-owym — rysunek 7.22 — co nie znaczy, że nie można z niego skorzystać w onkienkach MS Windows. Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 171 Rysunek 7.22. Przykład pracy z programem BBIE Obsługa programu jest stosunkowa prosta, ale wymaga pracy w oknie MS-DOS. W tym celu w systemach MS Windows 9x klikamy przycisk Start/Uruchom i w okienku wpisujemy polecenie command, a całość zatwierdzamy, klikając przycisk OK. Jeżeli pracujesz aktualnie w systemie MS Windows 2000/XP, to zamiast command wpisz cmd — efekt będzie dokładnie taki sam i otworzy się DOS-owe okno. Następnie należy przejść do folderu, w którym znajduje się rozpakowany program BBIE — załóżmy, że jest to dysk D:, a folder nosi nazwę BBIE. W takim przypadku należy wydać następujące polecenia (każdą linię zatwierdzamy, wciskając klawisz Enter): EFDDKG Następnie uruchamiamy program z literą napędu, w którym znajduje się oryginalna płyta z syste- mem MS Windows 2000/XP, podaną jako parametr. W praktyce będzie to wyglądało mniej więcej tak (mój napęd w systemie ma przypisaną literę I:): DDKGI Po chwili bootsektor zostanie zapisany na dysku w tym samym folderze, w jakim znajduje się BBIE. Plik domyślnie będzie posiadał nazwę image1.bin, a jego rozmiar powinien wynosić 2 048 bajtów. Niestety, przygotowanie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP nie kończy się na zgraniu bootsektora i musimy opracować kilka ważnych nplików. Jeżeli dokładnie przyjrzysz się oryginalnemu nośnikowi z systemem MS Windows 2000, to w głównym folderze powinieneś zobaczyć następujące pliki: CDROM_NT.5 — 5 bajtów, CDROM_I*.5 — 5 bajtów. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku jest w rzeczywistoścni zastąpiona przez jedną z trzech liter: *=P MS Windows 2000 Professional, *=S MS Windows 2000 Server, *=A MS Windows 2000 Advanced Server. Oba pliki są potrzebne do nagrania startowej płyty CD, dlatego powinniśmy je również zgrać na dysk twardy. Jeżeli nie posiadamy oryginalnej płyty CD, to pliki te można przygotować w za pomocą Notatnika. Wystarczy, że do dokumentu wpiszesz następujące znaki: 9M, a następnie naciśniesz klawisz Enter. Potem wystarczy tak przygotowany dokument zapisać pod nazwami, jakie wcześniej podałem. 172 ABC nagrywania płyt CD Kolejnym potrzebnym plikiem jest BOOTCAT.BIN (rozmiar 2 048 bajtów, pusty w środku), którym musimy wypełnić płytę. Plik ten można przygotować za pomocą programu WinHex — http://www.winhex.com lub pobrać ze strony http://www.cdrinfo.pl/cdr/porady/bootcd/ INNE.ZIP. System MS Windows XP również wymaga dodatkowych plików, jednak ich nazwy nieco się różnią od tych z MS Windows 2000. Poniżej zamieszczam zminenione nazwy: win51 — 10 bajtów, win51I* — 10 bajtów. Przygotowanie tych plików jest również możliwe za pomocą Notatnika — wystarczy wpisać następujący tekst: Windows, a następnie nacisnąć klawisz Spacja, a potem Enter. Gwiazdka w nazwie drugiego pliku jest również na oryginalnej płycie zastąpiona przez literę odpowiada- jącą wersji systemu. Poniżej zamieściłem litery stosnowane zamiast gwiazdki: *= P MS Windows XP Professional, *= C MS Windows XP Home Edition. Również tym razem będziemy potrzebowali BOOTCAT.BIN — może to być ten sam plik, którego użyliśmy dla MS Windows 2000. Na koniec powinniśmy odczytać etykiety, jakie nadano oryginalnym płytom, gdyż dokładnie takie same powinniśmy nadać w nowo tworzonej kompilnacji płyty startowej. Zarówno MS Windows 2000, jak i XP powinny w głównym folderze płyty CD mieć plik o na- zwie BOOTFONT.BIN, gdyż odpowiada on za poprawne pokazywanie polskich znaków w czasie instalacji tekstowej. Plik musimy skopiować z oryginanlnego nośnika z systemem MS Windows. Integracja MS Windows 2000/XP z dodatkiem Service Pack Zanim przystąpimy do łączenia dodatku Service Pack z wersją instalacyjną systemu, musimy przygotować kilka rzeczy na dysku naszego komputera. Zaczynamy od założenia folderu, na przykład W2k lub WinXP, na jednym z dysków komputera. Następnie do tego folderu trzeba skopiować cały katalog i386 znajdujący się na oryginalnej płycie z MS Windows 2000/XnP. Teraz z sieci internet pobieramy dodatek Service Pack — http://www.microsoft.com. Proszę pamiętać, że plik ten ma grubo ponad 100 MB, w związku z tym warto sprawdzić, czy nie był ostatnio publikowany na CD dołączonym do jakiegoś czasopisma. Service Pack kopiujemy do folderu ServicePack utworzonego wewnątrz W2k lub WinXP. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak, jak to prezentuje rysunek 7.23. Rysunek 7.23. Widok folderów przed scalaniem dodatku SP1 z MS Windows XP Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 173 Teraz uruchamiamy okno DOS-owe — klikamy Start/Uruchom, wpisujemy polecenie EOF i wci- skamy klawisz Enter. W oknie konsoli przechodzimy do folderu, gdzie znajduje się dodatek Service Pack i wydajemy następujące polecenie: — dla MS Windows 2000: YMURRNōZ — dla MS Windows XP: ZRURARNAZŌZ gdzie w2ksp2pl lub xpsp1_pl_x86 jest plikiem dodatku — jeżeli nosi on inną nazwę, to musisz zmienić polecenie tak, by pasowało do konkretnej sytuacji. Parametr ŌZ pozostaje zawsze bez zmian. Po zatwierdzeniu wpisanego polecenia nastąpi sprawdzenie pliku zawierającego Service Pack i naszym oczom ukaże się nowe okienko widoczne na rnysunku 7.24. Rysunek 7.24. Wyodrębnianie plików z archiwum dodatku Servce Pack Zawartość okna widocznego na rysunku 7.24 powinna pozostać bez zmian, więc możesz od razu kliknąć klawisz OK. Od tej chwili rozpocznie się rozpakowywanie plików wchodzących w skład dodatku. Proces ten potrwa kilkanaście sekund, a jego zakończenie zostanie oznajmione odpo- wiednim komunikatem. Sam proces łączenia dodatku Service Pack z systemem MS Windows 2000 oraz MS Windows XP nieznacznie różni się dla obu systemów, dlatego opinsałem tę czynność dwa razy. Następnym krokiem jest przejście w konsoli do folderu W2kServicePack i386update i wydanie następującego polecenia: WRFCVGōUJ9M W moim przypadku litera J odpowiada dyskowi, na którym umieściłem folder W2k i każdy musi dokonać w tym miejscu odpowiedniej korekty zgodnej nze stanem faktycznym. Dla systemu MS Windows polecenie będzie miało nieco inną postać. Najpierw musisz przejść do katalogu WinXPService Packupdate. Następnie z klawiatury wpisz polecenie: WRFCVGŌUJ 9KP:2 W razie potrzeby parametry będące ścieżkami dostępu do folderów, w których pracujemy, musisz dopasować do swoich potrzeb. Wpisane polecenie zatwierdź klawiszem Enter. Dopiero w tej chwili rozpocznie się łączenie dodatku Service Pack z MS Windows. Cały proces może trwać nawet kilka minut i jest zależny od szybkości Twojego komputera. Pomyślne zakończeniu procesu zostanie podsumowane odpo- wiednim komunikatem. Proszę pamiętać, że uaktualniona wersja instalacyjna MS Windows znajduje się w folderze W2ki386 lub WinXPi386, natomiast katalog ServicePack możesz spokojnie usunąć z dysku. Zwróć uwagę, że integracja Service Packa z systemem utworzyła jeszcze dwa dodatkowe pliki, które znajdują się w folderze Temp — są to cdromsp2.tst oraz spnotes.htm. Pierwszy z plików 174 ABC nagrywania płyt CD jest identyfikatorem płyty, który koniecznie powinien zostać zapisany na nośniku CD w głów- nym folderze płyty. Natomiast spnotes.htm zawiera informacje na temat integracji oraz samego dodatku. Również ten plik powinniśmy umieścić na dysnku CD w głównym folderze. Na koniec skopiuj do folderu W2k lub WinXP pliki CDROM_NT.5, CDROM_I*.5 i BOOT- FONT.BIN lub ich odpowiedniki dla MS Windows XP. Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych plików możemy zabrać się za przygotowanie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP. Przygotowanie płyty startowej Również tym razem zamieściłem opisy przygotowania płyty startowej za pomocą trzech używa- nych przeze mnie programów. Mam nadzieję, że dzięki temu większość użytkowników będzie zadowolona. Nero Burning ROM Początek przygotowania kompilacji płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP jest podobny do tworzenia płyty startowej z MS Windows 9x lub MS DOS. W oknie wyboru kom- pilacji musisz wybrać opcję CD-ROM (startowy) — rysunek 7.25. Rysunek 7.25. Tworzenie kompilacji płyty startowej z MS Windows 2000/XP — etap pierwszy W zakładce Opcje startowe zaznacz Plik obrazu, a następnie za pomocą przycisku Przeglądaj odszukaj uprzednio zgrany bootsektor z oryginalnej płyty z systemem MS Windows 2000/XP. Przypominam, że jeżeli zgrywałeś sektor startowy za pomocą programu BBIE, to domyślnie ma on nazwę image1.bin. W polu Rodzaj emulacji ustaw wartość Bez emulacji. Następnie zmień wartość opcji Liczba ładowanych sektorów z 1 na 4. Pozostałe ustawienia w zakładce Opcje startowe pozostaw bez zmian. Przejdź do zakładki Opcje ISO widocznej na rysunku 7.26. Włącz następujące elementy: Długość nazw pliku — Makx. to 11=8+3 znaki (ISO Poziom I), Format – Tryb 1, Zestaw znaków — ISO 9660, Joliet, Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 175 Rysunek 7.26. Tworzenie kompilacji płyty startowej z MS Windows 2000/XP — etap drugi Zezwalaj na zagłębianie ścieżek większe niż 8 katalogów, Zezwalaj na więcej niż 255 znaków w ścieżce, Nie dodawaj do wersji pliku rozszerzenia ‘;1’ ISO. W zakładce Opis płyty widocznej na rysunku 7.27 w polu ISO 9660 wpisz WINXP lub WIN2K w zależności od tworzonej płyty. Rysunek 7.27. Tworzenie kompilacji płyty startowej z MS Windows 2000/XP — etap trzeci Kliknij przycisk Więcej pól i opisz je zgodnie ze wzorem z rysunku 7.28. Następnie kliknij przycisk OK, by wrócić do okna widocznego na rysunku 7.27. Rysunek 7.28. Tworzenie kompilacji płyty startowej z MS Windows 2000/XP — etap czwarty 176 ABC nagrywania płyt CD Jeżeli ustawiłeś już wszystkie opcje zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszym rozdziale, możesz kliknąć przycisk Nowy, by przejść do głównego okna Nero. Dodaj teraz całą zawartość folderu WinXP lub W2k do kompilacji płyty. Pamiętaj o zachowaniu układu katalogów i plików. Wystarczy, że w prawym oknie — tym odpowiedzialnym za widok zawartości komputera — otworzysz folder, w którym czeka przygotowany system, a następnie jego zawartość przeciągniesz do lewego okna. Po dodaniu wszystkich plików do kompilacji wybierz opcję Nagraj kompilację z menu Na- grywarka. Zakładka z ustawieniami zapisu niczym nie różni się od tych, z jakimi miałeś wcześniej do czy- nienia. Określ urządzenie, z którego będziesz korzystać przy zapisie, ustaw szybkość zapisu, liczbę kopii oraz koniecznie włącz zapis w trybie Disc-At-Once. Proces nagrywania rozpocznie się po kliknięciu przycisku Zapisz, a czas, jaki musi upłynąć do jego zakończenia, jest zależny od szybkości zapisu oraz rodzaju użytego nośnika, a dokładniej od indeksu szybkości, jaki mu nadano. Po zakończeniu nagrywania można uruchomić komputer z nowo nagranej płyty. Poniżej za- mieściłem przykładowy rysunek 7.29, na którym widać, jak działa płyta startowa nagrana z MS Windows XP/2000. Rysunek 7.29. Świeżo nagrana płyta działa poprawnie, o czym świadczy poprawne uruchomienie komputera i start procesu instalacji CDRWin Przygotowanie płyty startowej z systemem MS Windows 2000/XP rozpoczynamy od urucho- mienia programu i wybrania opcji Narzędzia i zapis plików — czwarta ikona w górnym rzędzie na rysunku 7.30. W zależności od tego, czy chcemy zapisać płytę od razu, czy też później, możemy wygenero- wać tylko obraz lub nagrać dane bezpośrednio na dysk CD. Postanowiłem wybrać drugie roz- wiązanie, czyli nagrać dane od razu na płytę, gdyż nie mogłem się już doczekać chwili, kiedy mój komputer wystartuje z krążka z uaktualnionym synstemem MS Windows 2000/XP. W polu Operacje Na Plikach należy ustawić opcję Nagraj katalogi/pliki od razu na dysk „w locie” jako ISO9660, chyba że chcemy przygotować tylko obraz, wtedy powinniśmy ustawić Stwórz plik obrazu ISO9660. Za pomocą przycisku Katalog musimy wskazać folder W2K lub WINXP, który przygotowaliśmy wcześniej, a następnie, klikając Dodaj, umieścić go na liście plików do nagrania. Proszę pamiętać, że CDRWin zapisze nam dane znajdujące się w katalogu W2K lub WINXP, czyli na płycie będziemy mieli zapisane tylko pliki oraz folder i386. Dla kompilacji płyty startowej powinniśmy włączyć następujące opcje znajdujące się zaraz pod listą plików do nagrania: Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 177 Rysunek 7.30. Okno kompilacji płyty startowej dla systemu MS Windows 2000/XP Dołącz Pliki Ukryte, Długie Nazwy (Joliet), Dołącz Pliki Systemowe, Dołącz Podkatalogi. Natomiast pola Pełne Ścieżki Dostępu oraz Dołącz Tylko Pliki Archiwalne powinny być wyłączone. Kolejnych zmian musimy dokonać w sekcji o nazwie Obraz Typu ISO9660, gdzie powinniśmy włączyć jedynie opcję Wyłącz Numer Wersji. Teraz przyszła pora na dodanie bootsektora i określenie sposobu startu komputera z płyty CD. W tym celu klikamy przycisk Zaawansowane. Na rysunku 7.31 widać nowe okno odpowiedzialne za konfigurację zaawansowanych właściwości płyty. Pola znajdujące się w zakładce powinniśmy opisać zgodnie z przykładem widocznym na rysunku 7.31. Następnie przechodzimy do zakładki Dysk Bootwowalny — rysunek 7.32, i tam wprowa- dzamy kilka bardzo istotnych zmian. W celu umożliwienia dokonania jakichkolwiek zmian włącz opcję Stwórz Dysk Bootowalny. W polu Rodzaj Emulacji zaznacz opcję Inny. Następnie określ lokalizację bootsektora dla opcji Plik Obrazu Startowego. Informacja Startowa powinna zawierać informację na temat producenta oraz produktu, dlatego wpisz tam Microsoft Windows 2000 lub MS Windows XP. Zawartość pola Wczytaj od …(hex) nie może być przez nas zmieniona, gdyż sugerowana wartość 07C0 jest poprawna. Na koniec zmień wartość opcji Liczba Sektorów z liczby 1 na 4 — to bardzo ważne. Wprowadzone ustawie- nia należy zatwierdzić, klikając przycisk OK, dzięki czemu wracamy do głównego okna programu. 178 Rysunek 7.31. Deskryptor Dysku ABC nagrywania płyt CD Rysunek 7.32. Ustawienia bootowania dla kompilacji Zanim rozpoczniemy zapis na płycie, należy jeszcze sprawdzić ustawienia sekcji Opcje Nagry- wania. Przypomnę tylko, że odpowiednie ustawienia to: Typ Dysku — CDROM, Typ Ścieżki — MODE1, włączona opcja Zamknij dysk/sesję, włączona opcja Nagraj „Postgap”. Jeżeli napęd wspiera technologię BurnProof lub inną podobną, to powinna ona zostać uaktywniona,n by uniknąć ewentualnego opróżnienia bufora. Rozdział 7. ♦ Płyta startowa 179 Zanim klikniemy przycisk Start i zapiszemy dane na płycie CD, warto jeszcze raz sprawdzić, czy o niczym nie zapomnieliśmy (dane w katalogu W2K lub WINXP, ustawienia bootowania etc.). Jeżeli wszystko jest ustawione poprawnie, możemny rozpocząć zapis. Jeżeli zdecydowałeś się na przygotowanie jedynie obrazu płyty, który nagrasz w przyszłości, to w polu Plik Obrazu powinieneś określić jego nazwę i lokalizację oraz wybrać w menu Ope- racje Na Plikach operację Stwórz Plik Obrazu ISO9660. Po kilku minutach można sprawdzić, czy komputer uruchamia się z naszego dysku CD. Popraw- nym objawem będzie rozpoczęcie instalacji systemu MS Windows 2000/XP, natomiast w razie problemów pojawi się komunikat o błędzie. W takim przypadku w czasie przygotowania kompilacji popełniono błąd i należy wszystko wyko- nać raz jeszcze, analizując tekst obraz ilustracje. WinOnCD Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób przygotować startową płytę CD z MS Windows 2000/XP za pomocą WinOnCD. W oknie wyboru kompilacji widocznym na rysunku 7.33 kliknij ikonę segregatora, a następnie wybierz z listy opcję Simple Data. Rysunek 7.33. Tworzenie płyty startowej z MS Windows 2000/XP w WinOnCD — etap pierwszy Po otwarciu głównego okna WinOnCD kliknij przycisk Date Project. Na rysunku 7.34 widać okno odpowiedzialne za ustawienia właściwości kompilacji, a dokładniej systemu plików na płycie CD. Bezwzględnie musisz w tym oknie wybrać opcje ISO 9660 + Joliet, Allow ISO 9660 name oraz wyłączyć Check directory leverl depth. Ustawienia powinny być dokładnie takie same, jak na rysunku 7.34. Rysunek 7.34. Tworzenie płyty startowej z MS Windows 2000/XP w WinOnCD — etap drugi 180 ABC nagrywania płyt CD Po powrocie do głównego okna WinOnCD kliknij przycisk o nazwie Bootable Disc Properties, który znajduje się na pasku rozdzielającym górną i ndolną część okna programu. W oknie właściwości płyty startowej widocznym na rysunku 7.35 zaznacz opcję Create a bo- otable disc using data from Image file. Następnie za pomocą przycisku oznaczonego trzema kropkami odszukaj plik
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC nagrywania płyt CD. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: