Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00484 006321 20226033 na godz. na dobę w sumie
ABC szachów - ebook/pdf
ABC szachów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 68
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-537-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z poradnikiem Michała Wodzyńskiego, zawodnika i sędziego szachowego, każdy opanuje umiejętność gry w szachy. Podręcznik zawiera przystępnie opisane zasady, liczne diagramy i ćwiczenia (z kluczem odpowiedzi).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC szachów WPROWADZENIE Szachy to gra królewska, która od zawsze utożsa- miana była z rozwojem intelektualnym. Ich rola w kształtowaniu umysłu jest niepodważalna. W życiu młodego człowieka szachy odgrywają rolę edukacyjną – uczą nie tylko kreatywnego myślenia, lecz także polepszają pamięć, kształtują umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwijają wyobraźnię. Trening szachowy wspomaga również determinację, dyscyplinę, cierpliwość i wytrwałość. Szachy należą do tych gier, które są lubiane, traktuje się je jako rozrywkę, a z drugiej strony znacząco wpływają na rozwój człowieka. Umiejętność gry w szachy jest odbierana przez społeczeństwo jako rodzaj pewnego prestiżu i ceni się ją na całym świecie. W wielu państwach Europy Zachodniej szachy na stałe weszły do szkół jako przedmiot obowiązkowy bądź fakultatywny. Także w Polsce niektóre placówki oświatowe wdrażają program nauki szachów w szkołach. Dzieje się to przy akceptacji dyrektorów oraz rodziców, którzy pozytywnie oceniają edukację szachową dzieci. HISTORIA SZACHÓW Szachy są grą, której historia ma już ponad tysiąc lat. Podobnie jak pismo arabskie, swoją kolebkę ma w Indiach. Według źródeł historycznych, pojawiły się w VI wieku na terytorium dawnej Persji (dzisiejszy Iran), skąd dalej idea królewskiej gry przeniosła się w świat. Na początku szachy wyglądały znacznie inaczej niż dzisiaj, figury różniły się od obecnych. Często używano wizerunków zwierząt, między innymi słoni, a bierki bardziej przypominały wschodnich żołnierzy niż eu- ropejskie postacie. Niektóre figury poruszały się inaczej. Hetman mógł wykonać ruch tylko o jedno pole na skos, goniec o dwa, pionek mógł zamienić się tylko w królową, a roszada nie była wówczas znana. Wraz z podbojami Arabów, szachy dotarły w VIII wieku do Hiszpanii. W czasach średniowiecza nie były często praktykowane. Okres renesansu stanowił początek rozwoju szachów w Europie. Zaczęły powstawać podręczniki do gry i poszerzyło się grono grających. Od XIX wieku zaczęto organizować profesjonalne turnieje szachowe. Pojawili się też wyróżniający się za- wodnicy, tacy jak: Howard Staunton, Paul Morphy czy Adolf Anderssen. Pierwszym oficjalnym mistrzem świata został w 1886 roku Wilhelm Steinitz. Przez następne dziesięciolecia szachy zaczęły coraz bardziej zyskiwać na popularności. Poziom gry zawod- ników znacznie rósł. Pojawiały się nowe teorie na temat gry, tworzono własne otwarcia – debiuty, a umiejęt- ność gry w szachy mogła zapewnić sławę międzynarodową. Często praktykowano grę korespondencyjną – prowadzenie partii szachowej za pomocą poczty, którą wysyłano pojedyncze posunięcia. Wraz z pojawie- niem się komputera, szachy stały się grą jeszcze trudniejszą. Wsparcie technologiczne pozwala bowiem na lepsze zrozumienie tej gry i poszukiwania najlepszych rozwiązań. 3 WSTĘP Szachownica składa się z: 64 pól oznaczonych literami alfabetu od a do h ABC szachów 1 M A R G A I D 2 M A R G A I D oraz cyframi od 1 do 8. Najważniejszymi płaszczyznami na szachownicy są linie, przekątne oraz centrum. A a i n i L Centrum szachownicy d5 d4 e5 e4 Linia trzecia 4 ABC szachów Przekątne a1-h8 oraz a4-d1. A 2 M A R G A I D B 2 M A R G A I D Przekątna a1-h8 Przekątna a4-d1 Planszę dzielimy także na 2 strony: skrzydło królewskie i hetmańskie. Skrzydło hetmańskie. Skrzydło królewskie. 5 ABC szachów POZYCJA WYJŚCIOWA W PARTII SZACHOWEJ W szachach każda ze stron posiada 16 bierek: króla, królową (nazywaną też damką bądź hetmanem), 2 wieże, 2 skoczków, 2 gońców oraz 8 pionów. Wszystkie bierki, oprócz pionów, nazywane są figurami. Partię szachową zaczynają białe, po czym posunięcia wykonuje się na zmianę. Nie można opuścić posu- nięcia ani wykonać ich kilka z rzędu. W książce tej opisano wszystkie możliwe posunięcia i podstawowe zasady gry królewskiej, jaką są szachy. królowa wieża skoczek goniec pion król 3 M A R G A I D 6 KRÓL Król jest najważniejszą figurą na szachownicy. Nie moż- na go zbić, jednakże istnieje możliwość zmuszenia go do ucieczki – zaszachowania. W dawnych czasach monarchowie nie uczestniczyli w wojnach. Dowodzili armią z własnego pałacu, powolnie poruszali się po nim w pięknych szatach. Siadali też na swoim ozdobionym złotem tronie i wydawali rozkazy wszystkim poddanym. Śmierć władcy często oznaczała przegraną w wojnie. Dlatego też w sza- chach królowie poruszają się tylko o jedno dowolne pole, nie mogą siebie wzajemnie atakować, a zamatowanie króla ozna- cza koniec partii. ABC szachów 4 M A R G A I D 7 ABC szachów KRÓLOWA Królowa jest najsilniejszą figurą w szachach. Jej ruch może objąć największą liczbę pól. Nazwa tej figury sugeruje, że obok króla dowodzi ona armią szachową. Inną nazwą królowej jest hetman – w dawnych czasach dosko- nały dowódca wojskowy, będący na rozkazach swojego władcy. Posiadał największe możliwości na placu boju. Tak więc hetman na szachownicy może ruszyć się o dowolną liczbę pól w linii prostej (zarówno pionowej, jak i poziomej) oraz skośnej. 5 M A R G A I D 8 WIEŻA Wieże w dawnych wojskach były ważnym elementem obrony. Najczęściej znajdowały się w narożnikach zamków, a stojący na nich żołnierze strzelali do wrogów z dużego zasięgu. W sza- chach wieże mogą poruszać się i zbijać bierki w linii prostej w dowolnym kierunku. ABC szachów 6 M A R G A I D 9 ABC szachów SKOCZEK W szachach wykonujemy ruch skoczkiem, przesuwając go w następujący sposób: tworzymy literkę L, poruszając figurę o dwa pola pionowo i jedno poziomo, bądź odwrotnie. Warto też zauważyć, że skoczek, wykonując posunięcia, za- wsze przechodzi na zmianę z białego pola na czarne i z czar- nego pola na białe. Wojska konne – kawaleria – były w dawnych armiach pod- stawową jednostką bojową. W średniowiecznych bitwach ka- waleria siała ogromny zamęt w szykach wrogich armii. Konni rycerze, stanowiący dawną wersję czołgów bojowych, potrafili z niezwykłą prędkością zaatakować oddział przeciwnika, jed- nakże nie mogli zbyt szybko się wycofać ze względu na słabe możliwości manewrowe. Dlatego też skoczki w partii szachowej poruszają się wolno, lecz z możliwością wyboru dużej liczby pól. 7 M A R G A I D 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC szachów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: