Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 005966 21756335 na godz. na dobę w sumie
ABC tworzenia stron WWW - książka
ABC tworzenia stron WWW - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-017-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wydaje Ci się, że stworzenie własnej strony WWW przekracza Twoje możliwości? Jesteś w błędzie! Potrzebna jest do tego odrobina determinacji, trochę wolnego czasu i podstawowe informacje, których dostarczy Ci ta książka. Dowiesz się z niej wszystkiego, co potrzebne, by samodzielnie stworzyć własną witrynę internetową.

Ten praktyczny podręcznik przekaże Ci nie tylko niezbędne informacje na temat języka HTML. Dowiesz się także jak uatrakcyjnić wygląd witryny używając odpowiednich narzędzi, jak przygotować grafikę na potrzeby WWW, jak poprawnie zakodować polskie znaki i jak wysyłać e-maile bezpośrednio ze strony.

Książka zawiera:

Chcesz mieć własną stronę WWW i nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od tej książki, a przekonasz się, ile satysfakcji dostarczy Ci realizowanie własnych pomysłów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ABC tworzenia stron WWW Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-017-0 Format: B5, stron: 204 Wydaje Ci siê, ¿e stworzenie w³asnej strony WWW przekracza Twoje mo¿liwoġci? Jesteġ w b³êdzie! Potrzebna jest do tego odrobina determinacji, trochê wolnego czasu i podstawowe informacje, których dostarczy Ci ta ksi¹¿ka. Dowiesz siê z niej wszystkiego, co potrzebne, by samodzielnie stworzyæ w³asn¹ witrynê internetow¹. Ten praktyczny podrêcznik przeka¿e Ci nie tylko niezbêdne informacje na temat jêzyka HTML. Dowiesz siê tak¿e jak uatrakcyjniæ wygl¹d witryny u¿ywaj¹c odpowiednich narzêdzi, jak przygotowaæ grafikê na potrzeby WWW, jak poprawnie zakodowaæ polskie znaki i jak wysy³aæ e-maile bezpoġrednio ze strony. Ksi¹¿ka zawiera: • Podstawowy kurs jêzyka HTML: tekst na stronach WWW, ³¹czenie tekstu z grafik¹, tabele, ramki i odnoġniki • Niezbêdne informacje na temat kaskadowych arkuszy stylów (CSS) • Tajniki w³aġciwego przygotowania ilustracji na strony WWW: skanowanie, obróbkê, wybór formatu zapisu • Praktyczne sposoby publikowania gotowych stron w Internecie • Wiele sprawdzonych sztuczek i technik projektowania stron WWW Chcesz mieæ w³asn¹ stronê WWW i nie wiesz od czego zacz¹æ? Zacznij od tej ksi¹¿ki, a przekonasz siê, ile satysfakcji dostarczy Ci realizowanie w³asnych pomys³ów. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 5 Rozdział 1. Wprowadzenie ...................................................z................................ 7 Niezbędne informacje o HTML-u, CSS i nie tylko ...................................................f... 7 Narzędzia i informacje potrzebne do dalszej pracy...................................................f... 9 Edytory tekstowe ...................................................f...........................................10 Edytory graficzne...................................................f...........................................10 Program do przygotowania grafiki sieciowej ...................................................f....11 Przeglądarki internetowe...................................................f.................................12 Polskie litery na stronie WWW ...................................................f.......................14 Odbiorca strony ...................................................f.............................................15 Rozdział 2. Tworzymy stronę WWW. Podstawy języka HTML ............................... 17 Podstawy i struktura dokumentu ...................................................f...........................17 Elementy blokowe ...................................................f...............................................24 Nagłówki ...................................................f...................................................f...24 Akapity ...................................................f...................................................f......25 Cytat..................................................f...................................................f...........26 Znacznik DIV ...................................................f................................................27 Dodatkowe znaczniki ...................................................f.....................................27 Listy ...................................................f...................................................f................29 Umieszczanie grafiki na stronie WWW...................................................f..................33 Hiperłącza...................................................f...................................................f........37 Tabele ...................................................f...................................................f.............48 Formularze...................................................f...................................................f.......66 Ramki...................................................f...................................................f..............75 Rozdział 3. Modyfikujemy stronę WWW — CSS .................................................. 81 Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą HTML-a i CSS ...................................82 Umieszczanie stylów w dokumencie...................................................f......................83 Jednostki miar i nazewnictwo kolorów stosowane w CSS...........................................84 Jednostki względne ...................................................f........................................85 Jednostki bezwzględne ...................................................f...................................85 Nazewnictwo kolorów używane w CSS ...................................................f...........86 Budowa stylu — selektory, identyfikatory, klasy, pseudoklasy oraz pseudoelementy ....87 Selektory...................................................f...................................................f....88 Identyfikatory ...................................................f................................................90 Klasy ...................................................f...................................................f.........91 Pseudoklasy ...................................................f..................................................92 Pseudoelementy...................................................f.............................................94 4 ABC tworzenia stron WWW Dziedziczenie i kaskadowość to klucz do potęgi CSS.................................................95 Formatowanie wyglądu tekstu...................................................f...............................98 Formatowanie wyglądu czcionki ...................................................f......................... 106 Listy wypunktowane, numerowane oraz definicji...................................................f.. 115 Kolor i tło poszczególnych elementów strony WWW............................................... 117 Marginesy zewnętrzne i wewnętrzne ...................................................f................... 122 Obramowanie elementów ...................................................f................................... 126 Pozycjonowanie elementów...................................................f................................ 133 Wymiarowanie elementów...................................................f.................................. 135 Rozdział 4. Przygotowanie grafiki na potrzeby publikacji na stronie WWW ......... 137 GIF ...................................................f...................................................f............... 137 Transparentność — kolor przezroczysty...................................................f......... 140 Przeplot ...................................................f...................................................f... 143 Animowany GIF ...................................................f.......................................... 144 Redukcja palety kolorów ...................................................f.............................. 148 JPG ...................................................f...................................................f............... 149 PNG...................................................f...................................................f.............. 151 Pozostałe formaty publikacji grafiki na stronie WWW ............................................. 152 Sposoby redukcji rozmiaru zdjęć i grafiki ...................................................f............ 154 Antyaliasing ...................................................f...................................................f... 156 Cięcie grafiki na mniejsze elementy...................................................f..................... 158 Mapa odsyłaczy...................................................f................................................. 161 Skanowanie i obróbka obrazów na potrzeby strony WWW....................................... 162 Skanowanie ...................................................f................................................. 162 Obróbka skanu ...................................................f............................................ 164 Rozdział 5. Publikacja gotowego projektu ...................................................z..... 169 Dodatek ...................................................z..................................... 177 Zestawienie wszystkich właściwości kaskadowych arkuszy stylów ........................... 177 Właściwości tekstu...................................................f....................................... 177 Właściwości czcionki ...................................................f................................... 178 Właściwości listy ...................................................f......................................... 178 Właściwości tła i koloru...................................................f................................ 179 Marginesy zewnętrzne...................................................f.................................. 179 Marginesy wewnętrzne — dopełnienie...................................................f........... 180 Obramowanie ...................................................f.............................................. 180 Właściwości tabeli ...................................................f....................................... 181 Pozycjonowanie...................................................f........................................... 181 Oblewanie tekstem innych elementów...................................................f............ 182 Efekty wizualne ...................................................f........................................... 182 Właściwości drukowania ...................................................f.............................. 182 Style w MS Internet Explorerze...................................................f..................... 182 Opis skryptu FormMail ...................................................f...................................... 183 Zabezpieczanie strony hasłem ...................................................f............................. 186 Wczytywanie arkusza w zależności od używanej przeglądarki .................................. 189 Własny licznik...................................................f...................................................f 190 Podsumowanie ...................................................z........................... 193 Skorowidz...................................................z................................... 195 Rozdział 1. Wprowadzenie Do stworzenia strony WWW będziesz potrzebował zaledwie kilku drobiazgów oraz sporej dawki silnej woli i zacięcia. Zakładam, że posiadasz solidny zapas dobrych chęci, a resztą zajmiemy się wspólnie. Na następnych stronach tego rozdziału opisałem wszystkie elementy, które składają się na tworzenie strony WWW. Nie jest to jeszcze bezpośredni opis przygotowywania witryny, jednak ma z nim bezpośredni związek, dlatego dokładnie przeczytaj wszyst- ko, co napisałem na następnych stronach. Niezbędne informacje o HTML-u, CSS i nie tylko Prace na językiem HTML rozpoczęto kilkanaście lat temu, a kontrolę nad ich postę- pem sprawowało konsorcjum W3C — http://www.w3.org. Pierwsza oficjalna specy- fikacja języka została ostatecznie zatwierdzona w 1994 roku. Oferowała ona zaledwie małą namiastkę tego, co znajduje się w stosowanym obecnie języku HTML 4.01. Dlatego też prace trwały nadal i w 1996 roku ukazała się kolejna oficjalna specyfika- cja, oznaczona numerem 3.2. W tej formie język został wzbogacony o wiele nowych możliwości, a jedną z najważniejszych były tabele, które zrewolucjonizowały stronę WWW. Następne lata przyniosły kolejną specyfikację i w 1998 roku została zatwier- dzona wersja oznaczona numerem 4.0, a w 1999 roku pojawiła się wersja poprawiona 4.01. Jeżeli jesteś zainteresowany prześledzeniem dokładnego rozwoju kolejnych wersji języka HTML, to polecam odnośniki do poszczególnych specyfikacji: HTML 2 — http://www.w3.org/MarkUp/html-spec, HTML 3.2 — http://www.w3.org/TR/REC-html32, HTML 4.0 — http://www.w3.org/TR/1998/REC-html40-19980424, HTML 4.01 — http://www.w3.org/TR/html4. 8 ABC tworzenia stron WWW W tym opracowaniu będę wykorzystywał najnowszą specyfikację — HTML 4.01, w której wprowadzono wiele zmian, a jedną z najważniejszych jest oddzielenie ele- mentów formatujących od znaczników grupujących tekst w bloki, listy czy też tabele. Pliki zawierające odpowiednie polecenia języka HTML — znaczniki — są plikami tekstowymi i mają następujące rozszerzenia: Tabela 1.1. Używane rozszerzenia plików strony .htm .html .shtml .php .php3 .cgi pliki tekstowe zawierające kod HTML, czasami też kod JavaScript pliki tekstowe zawierające kod HTML, czasami też kod JavaScript pliki tekstowe zawierające kod HTML oraz instrukcje SSI — pliki takie są przetwarzane przez serwer przed wysłaniem do przeglądarki pliki tekstowe zawierające kod HTML połączony ze skryptami PHP4 pliki tekstowe zawierające kod HTML połączony ze skryptami PHP3 pliki tekstowe zawierające skrypty napisane w Perlu bądź Shellu — często połączone z kodem HTML .pl pliki tekstowe zawierające skrypty napisane w Perlu — często połączone z kodem HTML Przy tworzeniu stron będę starał się zachęcić Cię do tego, byś używał CSS (kaskado- wych arkuszy stylów) do kontrolowania wyglądu strony. Kaskadowe arkusze stylów od dawna były dobrze znane użytkownikom edytorów tekstu i zostały z dużym entuzjazmem przyjęte w światku webmasterów. Dzięki CSS projektanci dostali do rąk potężne narzędzie, pozwalające określać wygląd niemal każdego elementu strony. Obecny HTML zawiera jedynie zestaw znaczników odpo- wiedzialnych za grupowanie tekstu w bloki, tworzenie tabel, list, ramek, osadzanie grafiki, natomiast cały proces formatowania i pozycjonowania wszystkich elementów został przejęty przez CSS — kaskadowe arkusze stylów. Rozwiązanie takie jest bar- dzo wygodne i daje ogromne możliwości. Podobnie jak język HTML, również kaskadowe arkusze stylów są standaryzowane przez konsorcjum W3C, a odpowiednie specyfikacje znajdują się na stronie WWW: http://www.w3.org/TR/REC-CSS 1 — specyfikacja CSS 1, http://www.w3.org/TR/REC-CSS 2 — specyfikacja CSS 2, http://www.w3.org/Style/CSS/current-work — informacje na temat trzeciej wersji specyfikacji, http://jigsaw.w3.org/CSS-validator — walidator CSS. Książka wykorzystuje informacje zawarte w specyfikacjach CSS 1 oraz CSS 2 i z oczywi- stych względów nie zawiera opisu wszystkich możliwości, gdyż po prostu byłoby to niemożliwe. Postanowiłem skupić się jedynie na elementach używanych w codzien- nej pracy. Dlatego jeżeli po przeczytaniu książki zapragniesz poznać dokładniej ka- skadowe arkusze stylów, musisz pobrać odpowiednie specyfikacje ze strony WWW konsorcjum W3C lub kupić inne książki, poświęcone temu zagadnieniu. Gorąco pole- cam książkę swojego autorstwa ABC kaskadowych arkusz stylów (CSS). Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie 9 Skoro wiesz już, że za tworzenie strony i jej układ odpowiadają język HTML oraz ka- skadowe arkusze stylów, to musisz jeszcze wiedzieć, że to nie wszystko. Dzisiaj prak- tycznie każda strona zawiera grafikę, która jest uzupełnieniem strony lub jej główną tre- ścią. Poniżej zamieściłem kilka odnośników do stron, na których użyto grafiki w różnej postaci: http://www.swiat3d.alpha.pl, http://helion.pl. Pierwsza strona to przykład konstrukcji w całości wykorzystującej grafikę. Koncepcja wirtualnej galerii jest moim zdaniem rozwiązaniem genialnym, jednak wymaga od twórcy sporej wiedzy na temat odpowiedniej optymalizacji grafiki na potrzeby sieci. Natomiast drugi odnośnik to strona mojego wydawcy. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której grafika stanowi jedynie uzupełnienie całości, dzięki czemu strona wygląda dużo bardziej atrakcyjnie. Pomimo że elementów graficznych nie ma zbyt dużo, to ich odpowiednie przygotowanie ma znaczenie dla poprawnego działania całego — jakże rozbudowanego — serwisu. Jak widzisz, grafika jest bardzo ważnym czynnikiem przy tworzeniu stron WWW. W związku z tym również i jej poświęciłem należną uwagę. W niniejszej książce przyjąłem zasadę, że znaczniki występujące w tekście będą przedstawione za pomocą dużych liter, natomiast znaczniki występujące w listin- gach są zapisane przy użyciu małych liter. Pamiętaj, że wielkość liter przy zapisie znaczników jest bez znaczenia dla działania strony. Jedynym wyjątkiem jest odwołanie do zewnętrznego pliku gdzie koniecznie musisz pamiętać o wielkości liter występujących w kodzie strony. Narzędzia i informacje potrzebne do dalszej pracy Dokument HTML, jak już wspominałem, jest zwykłym plikiem tekstowym, czyli do wykonania naszej strony nie jest potrzebny żaden specjalistyczny program ani środo- wisko programistyczne — wystarczy zwykły edytor tekstowy, np. Notatnik, będący częścią składową każdego systemu MS Windows. Niestety, Notatnik jest niezwykle prostym edytorem tekstowym i nie obsługuje HTML-a, więc wymaga szczególnej dbałości o wpisywany kod. W czasie pracy nad stroną w No- tatniku nietrudno o liczne błędy oraz przeoczenia, dlatego podczas regularnej pracy nad tworzeniem stron WWW warto sięgnąć po bardziej wyspecjalizowane narzędzia. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje edytorów. 10 ABC tworzenia stron WWW Edytory tekstowe Edytory tekstowe pozwalają na bezpośrednią pracę z kodem HTML, a także dysponu- ją odpowiednimi narzędziami dla programistów. Programy takie często są wyposaża- ne w szereg kreatorów, pomagających generować duże części kodu, oraz odpowiednie moduły konwertujące znaki narodowe stosowane na danej stronie. Przykładem takich programów może być np. HomeSite czy też polski edytor o nazwie EzHTML (http:// ezhtml.bydnet.com.pl). Rodzimy edytor oferuje bardzo przyjemny interfejs oraz bogatą listę kreatorów (tabel, znaczników meta, ramek), obsługuje CSS, jest w pełni zgodny z HTML 4 oraz posia- da wbudowany konwerter polskich znaków między różnymi standardami. Dodatkowo do pakietu EzHTML można pobrać pierwszy polski validator o nazwie TAGIK — program w pełni zgodny z HTML 4. Praca z programem jest bardzo prosta i intuicyj- na, a autor ciągle pracuje nad poszerzeniem funkcji edytora. Większość edytorów tek- stowych stanowią programy typu shareware (HomeSite) lub freeware (EzHTML). Rysunek 1.1. Okno edytora EzHTML Edytory graficzne Tego rodzaju edytory są z reguły dużo bardziej wymagające (aspekt sprzętowy), a praca z nimi przypomina tworzenie dokumentu np. w programie MS Word. Programy oferu- ją wiele kreatorów i gotowych szablonów, mających pomóc w pracy nad stroną. Dość istotną wadą edytorów graficznych jest ograniczona kontrola kodu strony, który — nie- stety — w przypadku takich programów często pozostawia wiele do życzenia. Przykła- dem edytorów graficznych są m.in. MS FrontPage oraz jego młodszy brat FrontPage Express z pakietu Internet Explorer od wersji 4, jednak bezapelacyjnie najlepszym edy- torem w tej kategorii jest Dreamweaver firmy Macromedia. Program ten posiada po- tężne możliwości, a przy tym jego obsługa nie jest zbyt skomplikowana. Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie 11 Na temat wspomnianych programów możesz przeczytać więcej na stronie: Dreamweaver — http://www.macromedia.com, MS Front Page — http://www.microsoft.com/frontpage. Rysunek 1.2. Okno edytora MS Front Page Program do przygotowania grafiki sieciowej Do przygotowania grafiki na potrzeby sieci możesz używać bardzo wielu programów, poczynając od bardzo drogiego Photoshopa, poprzez Paint Shop Pro, a kończąc na bezpłatnym Gimpie. Rysunek 1.3. Okno Paint Shop Pro 12 ABC tworzenia stron WWW Dobór oprogramowania zależy wyłącznie od Ciebie. Ja do codziennej pracy używam Paint Shop Pro — http://www.jasc.com. Program jest narzędziem komercyjnym, jed- nak jego cena jest przystępna, natomiast możliwości często przewyższają ofertę kon- kurencji i według mnie program ten może konkurować na płaszczyźnie tworzenia gra- fiki sieciowej nawet z królem, jakim jest Photoshop. Przeglądarki internetowe Strony WWW oglądamy za pomocą odpowiedniego programu, nazywanego przeglą- darką. Rynek przeglądarek jest dość ciekawy, gdyż w ostatnich latach można zaob- serwować praktycznie brak konkurencji. Dominują dwie firmy: Microsoft ze swoim Internet Explorerem oraz Netscape Navigator. Niestety, obie przeglądarki nie akcep- tują w 100 proc. specyfikacji HTML 4 oraz kaskadowych arkuszy stylów. Ostatnio można zaobserwować starania producentów przeglądarek, mające na celu poprawę tego stanu rzeczy. Jak się zapewne domyślacie, różnice w interpretacji HTML-a czy też CSS przez przeglądarki mogą dostarczyć nam bardzo wielu problemów. Śmiało można powiedzieć, że praca nad poprawnym wyglądem strony w dominujących prze- glądarkach stanowi 1/3 całego czasu poświęconego na wykonanie naszej witryny. Nie jest to powód do załamywania rąk, gdyż na rynku dominują zaledwie dwie prze- glądarki (a może aż dwie?). Poniżej przedstawiam statystyki podziału rynku przeglą- darek w Polsce. Zestawienia dokonałem na podstawie wiadomości zapisanych w lo- gach jednego z serwerów. Tabela 1.2. Zestawienia najpopularniejszych przeglądarek Procent udziału Przeglądarka 3 54 40 3 MS Internet Explorer 4.x (IE) MS Internet Explorer 5.x (IE) MS Internet Explorer 6.x (IE) Pozostałe — Netscape, Opera, Mozilla Jak widać, przeglądarki Microsoftu opanowały ponad 97 proc. polskiego Internetu. Powód takiego stanu rzeczy tkwi w tym, że przeglądarki z wersji na wersję są coraz bardziej zgodne ze specyfikacją. Kolejną przyczyną tak dużej ich popularności jest integracja prze- glądarek z systemem operacyjnym oraz polonizacja każdej wersji. Warto zauważyć, że spora liczba błędów niemal codziennie wykrywanych przez różnych specjalistów z całego świata nie zniechęca rzeszy użytkowników do zmiany tego programu na inny. Szkoda, że Mozilla cieszy się tak małą popularnością w naszym kraju, gdyż jest to bardzo udany projekt. Z wersji na wersję program jest coraz bardziej zgodny ze spe- cyfikacjami konsorcjum W3C, dzięki czemu znacznie łatwiej tworzyć strony popraw- nie wyglądające w tej przeglądarce. Dane z tabeli 1.2 są jedynie poglądowe i mogą się różnić od oficjalnych statystyk pre- zentowanych przez producentów przeglądarek, ale chodziło mi o pokazanie ogólnych tendencji panujących na rynku. Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie 13 Rysunek 1.4. Okno Internet Explorera — http:// www.microsoft.com/ windows/ie/ default.asp Rysunek 1.5. Okno Mozilli — http://mozillapl.org/ Wyciągnijmy wnioski i zadajmy pytanie — w jaki sposób optymalizować swoje stro- ny? Oczywiście wychodzimy z założenia, że strona powinna wyglądać poprawnie i możliwie identycznie w Internet Explorerze i Netscape Navigatorze. W przypadku stron firmowych staramy się maksymalnie usunąć wszelkie różnice między przeglą- darkami tak, by strona zawsze wyglądała identycznie. Jeśli chodzi o strony prywatne, to sprawa wygląda nieco inaczej, gdyż w tym przypadku możemy sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa i zapomnieć o innych przeglądarkach przy optymalizacji wyglą- du naszej strony. 14 ABC tworzenia stron WWW Polskie litery na stronie WWW Język HTML jako ponadsystemowy nośnik informacji musi mieć możliwość obsługi różnych znaków narodowych. W związku z tym zostały określone różne strony ko- dowe dla danych języków i części świata. Dla naszego kraju odpowiednim standar- dem jest strona kodowa ISO 8859-2. Jest to strona kodowa działająca na wszystkich platformach systemowych: MS Windows, Unix, Linux, Mac OS i wielu innych, dla- tego jako świadomy projektant stron musisz stosować się do tej normy. Ktoś może zauważyć, że przecież wystarczy wpisać polskie znaki w Notatniku, a i tak wszystko zadziała. Oczywiście nie można odrzucić takiego pomysłu, ale należy zwró- cić uwagę, że tak zakodowane polskie znaki narodowe zadziałają tylko na platformie MS Windows, a pozostałe systemy będą miały problemy z tą stroną kodową. Poza stroną kodową ISO 8859-2 w sieci możesz spotkać jeszcze Windows-1250. Jest to rozwiązanie lansowane przez firmę Microsoft i wywodzi się z platformy MS Win- dows. Format ten jest akceptowany przez większość popularnych przeglądarek, jed- nak zachęcam Cię, byś starał się używać strony kodowej ISO, która jest niepodważal- nym standardem. Poza opisanymi powyżej standardami kodowania polskich znaków istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, dzięki któremu możemy tworzyć dokumenty uniwersalne. Chodzi o to, że podczas tworzenia strony, na której zamieszczono dwa lub więcej języków, nie ma możliwości jednoczesnego poprawnego wyświetlenia znaków właściwych dla danego kraju. Rozwiązaniem takiego problemu jest stosowanie Unikodu (oryginalna nazwa to Unicode — http://www.unicode.org). Doskonałość tego rozwiązania polega na przypisaniu unikatowego numeru wszystkim znakom charakterystycznym dla różnych alfabetów, np. polskiego czy cyrylicy. W Uni- kodzie uwzględniono także dodatkowe symbole, np.: ☺, (cid:2), ®, ©. Obsługa Unikodu została wprowadzona w wiodących przeglądarkach, poczynając od numeru 4. Dziś jest obsługiwana przez: MS Internet Explorera, Mozillę, Operę oraz Netscape Navigatora. Są trzy odmiany Unikodu: UTF-7, UTF-8 oraz UTF-16. Zróżnicowanie zostało wpro- wadzone w celu umożliwienia obsługi tego standardu na różnych platformach i w róż- nych programach. Różnica w typach Unikodu ogranicza się do odmiennego zapisu zna- ków (format 7-bitowy, 8-bitowy oraz 16-bitowy). Najprostszym sposobem kodowania polskich znaków jest użycie dedykowanego edy- tora tekstowego, np. EzHTML-a, lub specjalnego konwertera, np. Ogonki 97. Sposoby deklarowania strony kodowej w dokumencie HTML poznasz nieco dalej. Zapamiętaj, że za definicję odpowiedniej strony kodowej odpowiadają następujące po- lecenia: / 6#*662 37+8 106 066;2 106 066 :6*6/.3 *#45 6+51 / 6#*662 37+8 106 066;2 106 066 :6*6/.3 *#45 69+0 195 Rozdział 1. ♦ Wprowadzenie 15 Pierwszy wpis to definicja strony kodowej ISO 8859-2, natomiast następny to strona kodowa Windows 1250. W następnym podrozdziale dowiesz się, w którym miejscu kodu strony powinna zna- leźć się odpowiednia deklaracja strony kodowej. Odbiorca strony Pierwszym i moim zdaniem najważniejszym pytaniem, na które musisz odpowie- dzieć, jest próba określenia odbiorcy, ponieważ od tego zależy, jak będzie wyglądać strona WWW. Dokładniej mówiąc, jeżeli odbiorcą strony domowej będzie przeciętny, ciekawski internauta, strona może być przygotowana w sposób luźny i możesz sobie pozwolić na wiele odstępstw od przyjętych zasad. Zupełnie inaczej będzie wyglądała strona firmy sprzedającej swoje usługi w sieci. W tym przypadku należy tak dobrać kompozycję strony, by oglądający nie miał problemów ze znalezieniem informacji, jakich szuka, oraz by sama strona nie płatała figli i nie wymagała instalowania spe- cjalnych dodatków. W przypadku gdy stronę chcesz skierować do wybranej grupy internautów, musisz starać się stworzyć projekt pod każdym względem odpowiadający wymogom grupy odbiorców. Załóżmy, że strona jest kierowana do miłośników przeglądarki MS Inter- net Explorer, a jej celem jest pokazanie szerokich możliwości tej przeglądarki — w takim przypadku z całą pewnością możesz sięgnąć po rozwiązania przeznaczone tylko dla tej przeglądarki. Wszelkie skrypty, możliwości kaskadowych arkusz stylów czy też języka HTML wprowadzone przez firmę Microsoft są dopuszczalne. Niestety, sprawa nieco się komplikuje, gdy planujesz przygotować stronę poświęconą kaskadowym arkuszom stylów przy założeniu, że jest ona kierowana do wszystkich zainteresowanych twórców stron WWW. W tym przypadku musisz opracować roz- wiązanie, które będzie kompromisem działającym podobnie we wszystkich wiodą- cych przeglądarkach. Jak widzisz, dokładne określenie grupy odbiorców strony może mieć istotny wpływ na sposób jej tworzenia. Często bywa tak, że ostateczny projekt jest wynikiem wielu kompromisów, ale dzięki temu każdy gość będzie miał poczucie właściwej obsługi i gościnności. Przyznam się, że lenistwo, jakie we mnie drzemie, powoduje, że w przy- padku gdy trafię na stronę zawierającą informację, że przeglądanie witryny jest moż- liwe tylko w ściśle określonych warunkach, po prostu wychodzę i idę gdzie indziej. Nie mam ochoty instalować lub uruchamiać innej przeglądarki i skoro autor takiej strony nie chciał mnie ugościć, nie będę nalegał i wpraszał się na siłę. Kolejnym ciekawym przykładem zależności wyglądu strony od odbiorcy jest menu nawigacyjne. O ile w przypadku strony domowej możemy dowolnie eksperymento- wać, tworząc mniej lub bardziej udane rozwiązania, to w przypadku strony kierowa- nej do poważnego odbiorcy sprawa nieco się komplikuje i koniecznie należy się za- stanowić nad spójnym i logicznym sposobem nawigacji po stronie. Musisz pamiętać o tym, że dobra nawigacja może przysporzyć Ci znacznie więcej odwiedzających, 16 ABC tworzenia stron WWW którzy będą powracać i dokładnie zgłębiać Twoją stronę. Zastanów się nad tym, w ja- ki sposób postępujesz, w przypadku gdy od kilkunastu minut przeglądasz stronę i nie potrafisz znaleźć potrzebnych informacji. Jak łatwo się domyślić, ja rezygnuję i idę gdzie indziej ☺.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC tworzenia stron WWW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: