Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 032113 24168791 na godz. na dobę w sumie
ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII - ebook/pdf
ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1000
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4601-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Framework ASP.NET Core MVC 2 powstał jako alternatywa ASP.NET Web Forms. Microsoft zbudował tę platformę całkowicie od podstaw. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej architektury model - widok - kontroler programiści otrzymali narzędzie do szybszego tworzenia doskonalszego kodu. Łatwo się przekonać, że ten framework powstał wskutek kompletnej zmiany podejścia do technologii sieciowych: ASP.NET Core MVC 2 jest w pełni niezależny od platformy sprzętowej, a zastosowany wysoko produktywny model programowania zapewnia poprawną architekturę kodu, łatwe stosowanie testów jednostkowych oraz potężne możliwości rozbudowywania tworzonych systemów.

Ta książka jest kolejnym, zaktualizowanym i poprawionym wydaniem bardzo cenionego przez programistów podręcznika. Forma publikacji się nie zmieniła, jednak zawarte w niej informacje zostały gruntownie przejrzane. Wyjaśniono tu najważniejsze koncepcje frameworka ASP.NET Core MVC 2. Omówiono budowę kompletnej i w pełni funkcjonalnej aplikacji ASP.NET Core MVC 2, którą można wykorzystać w charakterze szablonu we własnych projektach. Oprócz podstaw zaprezentowano tu także bardziej zaawansowane tematy, takie jak routing URL, kontrolery RESTful, stosowanie silnika Razor i wiele innych ważnych zagadnień.

W tej książce między innymi:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Pro ASP.NET Core MVC 2, 7th Edition Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-283-4600-0 Original edition copyright © 2017 by Adam Freeman All rights reserved. Polish edition copyright © 2018 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/aspnm7.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/aspnm7 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność (cid:132) (cid:132) (cid:132) Spis tre(cid:258)ci O autorze ........................................................................................................19 O recenzencie technicznym .............................................................................21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I Wprowadzenie do ASP.NET Core MVC ....................................... 23 Rozdzia(cid:239) 1. ASP.NET Core MVC w szerszym kontek(cid:258)cie .....................................................25 Historia powstania ASP.NET Core MVC ................................................................................ 25 ASP.NET Web Forms ...........................................................................................................26 Oryginalny framework MVC ..............................................................................................27 Poznajemy ASP.NET Core .......................................................................................................... 28 Co nowego w ASP.NET Core MVC 2? ..............................................................................28 Najważniejsze zalety ASP.NET Core MVC .......................................................................28 Co powinienem wiedzieć? ........................................................................................................ 31 Jaka jest struktura książki? ........................................................................................................ 31 Część I. Wprowadzenie do ASP.NET Core MVC ............................................................31 Część II. Szczegółowe omówienie frameworka ASP.NET Core MVC .........................31 Gdzie znajdę przykładowe fragmenty kodu? ..................................................................... 32 Podsumowanie ............................................................................................................................. 32 Rozdzia(cid:239) 2. Pierwsza aplikacja MVC ..................................................................................33 Instalacja Visual Studio ............................................................................................................... 33 Instalacja .NET Core 2.0 SDK ..................................................................................................... 34 Tworzenie nowego projektu ASP.NET Core MVC ............................................................. 35 Edycja kontrolera ..................................................................................................................38 Poznajemy trasy .....................................................................................................................40 Generowanie stron WWW ......................................................................................................... 41 Tworzenie i generowanie widoku .......................................................................................41 Dynamiczne dodawanie treści .............................................................................................43 Poleć książkęKup książkę ASP.NET CORE MVC 2. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Tworzenie prostej aplikacji wprowadzania danych .........................................................45 Przygotowanie sceny ............................................................................................................ 45 Projektowanie modelu danych ........................................................................................... 46 Utworzenie drugiej metody akcji i widoku ściśle określonego typu ............................. 47 Łączenie metod akcji ............................................................................................................ 48 Budowanie formularza ........................................................................................................ 49 Obsługa formularzy ............................................................................................................. 51 Wyświetlenie odpowiedzi ................................................................................................... 55 Dodanie kontroli poprawności danych ............................................................................. 57 Nadanie stylu zawartości ..................................................................................................... 63 Podsumowanie .............................................................................................................................68 Rozdzia(cid:239) 3. Wzorzec MVC, projekty i konwencje ............................................................... 69 Historia MVC ...................................................................................................................................69 Wprowadzenie do wzorca MVC ..............................................................................................69 Poznajemy model ................................................................................................................. 70 Poznajemy kontroler ............................................................................................................ 70 Poznajemy widok ................................................................................................................. 71 Implementacja MVC w ASP.NET ..................................................................................... 71 Porównanie MVC z innymi wzorcami ....................................................................................72 Poznajemy wzorzec Smart UI ............................................................................................. 72 Architektura model-widok ................................................................................................. 73 Klasyczna architektura trójwarstwowa ............................................................................. 74 Odmiany MVC ..................................................................................................................... 74 Poznajemy projekt ASP.NET Core MVC .................................................................................75 Utworzenie projektu ............................................................................................................ 76 Poznajemy konwencje MVC .............................................................................................. 79 Podsumowanie .............................................................................................................................80 Rozdzia(cid:239) 4. Najwa(cid:285)niejsze cechy j(cid:218)zyka C# ...................................................................... 81 Utworzenie przykładowego projektu ...................................................................................82 Dodanie obsługi ASP.NET Core MVC ............................................................................. 82 Utworzenie komponentów aplikacji ASP.NET Core MVC ........................................... 84 Użycie operatora warunkowego null ....................................................................................86 Łączenie operatorów warunkowych null .......................................................................... 87 Łączenie operatorów: warunkowego i koalescencji ........................................................ 88 Użycie automatycznie implementowanych właściwości ...............................................89 Użycie automatycznie implementowanych metod inicjalizacyjnych właściwości ..... 90 Utworzenie automatycznie implementowanych właściwości tylko do odczytu ......... 91 Interpolacja ciągu tekstowego ................................................................................................93 Użycie inicjalizatorów obiektów i kolekcji ...........................................................................94 Użycie inicjalizatora indeksu .............................................................................................. 95 Dopasowanie wzorca ..................................................................................................................96 Dopasowanie wzorca w konstrukcji switch ...................................................................... 97 6 Poleć książkęKup książkę (cid:132) SPIS TRE(cid:165)CI Użycie metod rozszerzających ................................................................................................ 98 Stosowanie metod rozszerzających do interfejsów ....................................................... 100 Tworzenie filtrujących metod rozszerzających .............................................................. 101 Użycie wyrażeń lambda ...........................................................................................................103 Definiowanie funkcji ......................................................................................................... 104 Użycie wyrażeń lambda w postaci metod i właściwości ............................................... 107 Użycie inferencji typów i typów anonimowych ..............................................................109 Użycie typów anonimowych ............................................................................................ 110 Użycie metod asynchronicznych ..........................................................................................111 Bezpośrednia praca z zadaniami ...................................................................................... 112 Użycie słów kluczowych async i await ............................................................................ 113 Pobieranie nazw .........................................................................................................................115 Podsumowanie ...........................................................................................................................117 Rozdzia(cid:239) 5. Praca z silnikiem Razor ..................................................................................119 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................120 Definiowanie modelu ........................................................................................................ 121 Utworzenie kontrolera ...................................................................................................... 121 Tworzenie widoku .............................................................................................................. 122 Korzystanie z obiektów modelu ............................................................................................123 Używanie pliku poleceń importujących widoki ............................................................ 125 Praca z układami .........................................................................................................................126 Tworzenie układu ............................................................................................................... 127 Stosowanie układu ............................................................................................................. 129 Użycie pliku ViewStart ...................................................................................................... 129 Użycie wyrażeń Razor ...............................................................................................................131 Wstawianie wartości danych ............................................................................................ 132 Przypisanie wartości atrybutu .......................................................................................... 133 Użycie konstrukcji warunkowych ................................................................................... 134 Wyświetlanie zawartości tablic i kolekcji ........................................................................ 136 Podsumowanie ...........................................................................................................................138 Rozdzia(cid:239) 6. Praca z Visual Studio .....................................................................................139 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................139 Utworzenie modelu ........................................................................................................... 140 Utworzenie kontrolera i widoku ...................................................................................... 141 Zarządzanie pakietami oprogramowania .........................................................................142 Poznajemy NuGet .............................................................................................................. 143 Poznajemy Bower ............................................................................................................... 144 Poznajemy iteracyjny model programowania .................................................................148 Modyfikacje widoków Razor ............................................................................................ 148 Modyfikacje klas C# ........................................................................................................... 149 Użycie funkcji połączonych przeglądarek ...................................................................... 157 7 Poleć książkęKup książkę ASP.NET CORE MVC 2. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Przygotowanie kodu JavaScript i CSS do wdrożenia .....................................................161 Włączenie obsługi dostarczania treści statycznej .......................................................... 161 Dodanie treści statycznej do projektu ............................................................................. 162 Uaktualnienie widoku ........................................................................................................ 164 Łączenie i minimalizacja plików w aplikacjach MVC .................................................. 165 Podsumowanie ...........................................................................................................................169 Testy jednostkowe w aplikacji MVC ............................................................. 171 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................172 Włączenie obsługi wbudowanych atrybutów pomocniczych znaczników ................ 172 Dodanie akcji do kontrolera ............................................................................................. 173 Utworzenie formularza do wprowadzania danych ....................................................... 173 Uaktualnienie widoku Index ............................................................................................ 174 Testy jednostkowe w aplikacji MVC .....................................................................................175 Utworzenie projektu testów jednostkowych .................................................................. 176 Dodanie odwołania do projektu aplikacji ....................................................................... 177 Tworzenie i wykonywanie testów jednostkowych ........................................................ 177 Izolowanie komponentów poddawanych testom jednostkowym ............................... 181 Usprawnianie testów jednostkowych .................................................................................190 Parametryzowanie testu jednostkowego ......................................................................... 190 Usprawnianie implementacji imitacji ............................................................................. 194 Podsumowanie ...........................................................................................................................199 SportsStore — kompletna aplikacja ............................................................. 201 Zaczynamy ....................................................................................................................................202 Tworzenie projektu MVC ................................................................................................. 202 Tworzenie projektu testów jednostkowych .................................................................... 206 Sprawdzenie i uruchomienie aplikacji ............................................................................ 207 Tworzenie modelu domeny ...................................................................................................208 Tworzenie repozytorium ................................................................................................... 208 Tworzenie imitacji repozytorium .................................................................................... 209 Rejestrowanie usługi repozytorium ................................................................................. 209 Wyświetlanie listy produktów ................................................................................................210 Dodawanie kontrolera ....................................................................................................... 211 Dodawanie i konfigurowanie widoku ............................................................................. 212 Konfigurowanie trasy domyślnej ..................................................................................... 214 Uruchamianie aplikacji ..................................................................................................... 215 Przygotowanie bazy danych ..................................................................................................215 Instalowanie pakietu narzędzi Entity Framework Core ............................................... 216 Utworzenie klas bazy danych ........................................................................................... 217 Utworzenie klasy repozytorium ....................................................................................... 217 Definiowanie ciągu tekstowego połączenia .................................................................... 218 Konfigurowanie aplikacji .................................................................................................. 219 Utworzenie i zastosowanie migracji bazy danych ......................................................... 221 Tworzenie danych początkowych .................................................................................... 222 Rozdzia(cid:239) 7. Rozdzia(cid:239) 8. 8 Poleć książkęKup książkę (cid:132) SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 9. Dodanie stronicowania ............................................................................................................225 Wyświetlanie łączy stron ................................................................................................... 227 Ulepszanie adresów URL .................................................................................................. 235 Dodawanie stylu .........................................................................................................................237 Instalacja pakietu Bootstrap ............................................................................................. 237 Zastosowanie w aplikacji stylów Bootstrap .................................................................... 237 Tworzenie widoku częściowego ....................................................................................... 240 Podsumowanie ...........................................................................................................................242 SportsStore — nawigacja .............................................................................243 Dodawanie kontrolek nawigacji ...........................................................................................243 Filtrowanie listy produktów ............................................................................................. 243 Ulepszanie schematu URL ................................................................................................ 247 Budowanie menu nawigacji po kategoriach ................................................................... 251 Poprawianie licznika stron ................................................................................................ 258 Budowanie koszyka na zakupy ..............................................................................................261 Definiowanie modelu koszyka ......................................................................................... 262 Tworzenie przycisków koszyka ........................................................................................ 265 Włączenie obsługi sesji ...................................................................................................... 267 Implementowanie kontrolera koszyka ............................................................................ 268 Wyświetlanie zawartości koszyka .................................................................................... 270 Podsumowanie ...........................................................................................................................272 Rozdzia(cid:239) 10. SportsStore — uko(cid:241)czenie koszyka na zakupy ..............................................275 Dopracowanie modelu koszyka za pomocą usługi ........................................................275 Tworzenie klasy koszyka obsługującej magazyn danych ............................................. 275 Rejestrowanie usługi .......................................................................................................... 276 Uproszczenie kontrolera koszyka na zakupy ................................................................. 277 Kończenie budowania koszyka .............................................................................................278 Usuwanie produktów z koszyka ....................................................................................... 278 Dodawanie podsumowania koszyka ............................................................................... 280 Składanie zamówień .................................................................................................................282 Utworzenie klasy modelu .................................................................................................. 282 Dodawanie procesu składania zamówienia .................................................................... 284 Implementowanie mechanizmu przetwarzania zamówień ......................................... 286 Zakończenie pracy nad kontrolerem koszyka ................................................................ 290 Wyświetlanie informacji o błędach systemu kontroli poprawności ........................... 293 Wyświetlanie strony podsumowania .............................................................................. 294 Podsumowanie ...........................................................................................................................295 Rozdzia(cid:239) 11. SportsStore — administracja ........................................................................297 Zarządzanie zamówieniami ....................................................................................................297 Usprawnienie modelu ....................................................................................................... 297 Dodanie akcji i widoku ...................................................................................................... 298 Dodajemy zarządzanie katalogiem .....................................................................................301 Tworzenie kontrolera CRUD ........................................................................................... 302 Implementowanie widoku listy ........................................................................................ 304 9 Poleć książkęKup książkę ASP.NET CORE MVC 2. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Edycja produktów .............................................................................................................. 305 Dodawanie nowych produktów ....................................................................................... 317 Usuwanie produktów ......................................................................................................... 319 Podsumowanie ...........................................................................................................................322 Rozdzia(cid:239) 12. SportsStore — bezpiecze(cid:241)stwo i wdro(cid:285)enie aplikacji .................................. 323 Zabezpieczanie funkcji administracyjnych .......................................................................323 Utworzenie bazy danych dla systemu Identity .............................................................. 323 Zdefiniowanie prostej polityki autoryzacji ..................................................................... 328 Utworzenie kontrolera AccountController i widoków ................................................ 330 Przetestowanie polityki bezpieczeństwa ......................................................................... 334 Wdrożenie aplikacji ...................................................................................................................334 Utworzenie baz danych ..................................................................................................... 334 Przygotowanie aplikacji ..................................................................................................... 336 Zastosowanie migracji bazy danych ................................................................................ 339 Zarządzanie wstawieniem danych początkowych do bazy danych ............................ 340 Wdrożenie aplikacji ........................................................................................................... 344 Podsumowanie ...........................................................................................................................348 Rozdzia(cid:239) 13. Praca z Visual Studio Code ........................................................................... 349 Przygotowanie środowiska programistycznego .............................................................349 Instalacja Node.js ................................................................................................................ 349 Sprawdzenie instalacji Node ............................................................................................. 351 Instalacja Git ....................................................................................................................... 351 Sprawdzenie instalacji Git ................................................................................................. 351 Instalacja narzędzia bower ................................................................................................ 352 Instalacja .NET Core .......................................................................................................... 352 Sprawdzenie instalacji .NET Core ................................................................................... 353 Instalacja Visual Studio Code ........................................................................................... 353 Sprawdzenie instalacji Visual Studio Code .................................................................... 354 Instalacja rozszerzenia Visual Studio Code C# .............................................................. 354 Utworzenie projektu ASP.NET Core .....................................................................................355 Przygotowanie projektu z użyciem Visual Studio Code ...............................................356 Zarządzanie pakietami działającymi po stronie klienta ................................................ 357 Konfigurowanie aplikacji .................................................................................................. 358 Kompilacja i uruchomienie projektu .............................................................................. 359 Odtworzenie aplikacji PartyInvites .......................................................................................359 Utworzenie modelu i repozytorium ................................................................................ 360 Utworzenie bazy danych ................................................................................................... 363 Utworzenie kontrolera i widoków ................................................................................... 365 Testy jednostkowe w Visual Studio Code ..........................................................................369 Utworzenie testu jednostkowego ..................................................................................... 370 Wykonanie testów .............................................................................................................. 370 Podsumowanie ...........................................................................................................................371 10 Poleć książkęKup książkę (cid:132) SPIS TRE(cid:165)CI Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II ASP.NET Core MVC 2 w szczegó(cid:239)ach ........................................ 373 Rozdzia(cid:239) 14. Konfigurowanie aplikacji ..............................................................................375 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................377 Konfigurowanie projektu ........................................................................................................378 Dodawanie pakietów do projektu .................................................................................... 379 Dodawanie pakietów narzędziowych do projektu ........................................................ 381 Poznajemy klasę Program .......................................................................................................381 Poznajemy szczegóły konfiguracji ................................................................................... 382 Poznajemy klasę Startup .........................................................................................................385 Poznajemy usługi ASP.NET ............................................................................................. 388 Poznajemy oprogramowanie pośredniczące ASP.NET ................................................ 391 Poznajemy sposób wywoływania metody Configure() ................................................ 401 Dodawanie pozostałych komponentów oprogramowania pośredniczącego ............ 405 Konfigurowanie aplikacji .........................................................................................................410 Użycie danych konfiguracyjnych ..................................................................................... 414 Konfigurowanie systemu rejestrowania danych ............................................................ 416 Konfigurowanie mechanizmu wstrzykiwania zależności ............................................. 420 Konfiguracja usług MVC ..........................................................................................................421 Praca ze skomplikowaną konfiguracją ...............................................................................423 Utworzenie oddzielnych zewnętrznych plików konfiguracyjnych ............................. 423 Utworzenie różnych metod konfiguracyjnych .............................................................. 424 Utworzenie różnych klas konfiguracyjnych ................................................................... 426 Podsumowanie ...........................................................................................................................428 Rozdzia(cid:239) 15. Routing URL ..................................................................................................429 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................430 Utworzenie klasy modelu .................................................................................................. 431 Utworzenie przykładowych kontrolerów ....................................................................... 431 Utworzenie widoku ............................................................................................................ 433 Wprowadzenie do wzorców URL .........................................................................................434 Tworzenie i rejestrowanie prostej trasy .............................................................................435 Definiowanie wartości domyślnych ....................................................................................436 Definiowanie osadzonych wartości domyślnych .......................................................... 438 Użycie statycznych segmentów adresu URL ....................................................................440 Definiowanie własnych zmiennych segmentów ............................................................444 Użycie własnych zmiennych jako parametrów metod akcji ........................................ 447 Definiowanie opcjonalnych segmentów URL ............................................................... 448 Definiowanie tras o zmiennej długości ........................................................................... 450 Ograniczenia tras .......................................................................................................................452 Ograniczanie trasy z użyciem wyrażeń regularnych ..................................................... 456 Użycie ograniczeń dotyczących typu i wartości ............................................................ 457 Ograniczanie trasy do zbioru wartości ............................................................................ 458 Definiowanie własnych ograniczeń ................................................................................. 460 11 Poleć książkęKup książkę ASP.NET CORE MVC 2. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Użycie atrybutów routingu .....................................................................................................462 Przygotowanie do użycia atrybutów routingu ............................................................... 462 Włączanie i stosowanie atrybutów routingu .................................................................. 463 Zastosowanie ograniczeń trasy ......................................................................................... 466 Podsumowanie ...........................................................................................................................467 Rozdzia(cid:239) 16. Zaawansowane funkcje routingu ................................................................. 469 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................470 Generowanie wychodzących adresów URL w widokach .............................................471 Wygenerowanie wychodzącego adresu URL ................................................................. 472 Generowanie adresów URL (nie łączy) ........................................................................... 482 Dostosowanie systemu routingu ..........................................................................................484 Zmiana konfiguracji systemu routingu ........................................................................... 484 Tworzenie własnej implementacji klasy routingu ......................................................... 485 Korzystanie z obszarów ............................................................................................................496 Tworzenie obszaru ............................................................................................................. 496 Utworzenie trasy obszaru .................................................................................................. 497 Wypełnianie obszaru ......................................................................................................... 498 Generowanie łączy do akcji z obszarów .......................................................................... 500 Najlepsze praktyki schematu adresów URL ......................................................................502 Twórz jasne i przyjazne dla człowieka adresy URL ....................................................... 502 GET oraz POST — wybierz właściwie ............................................................................ 503 Podsumowanie ...........................................................................................................................503 Rozdzia(cid:239) 17. Kontrolery i akcje ......................................................................................... 505 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................506 Przygotowanie widoków ................................................................................................... 507 Poznajemy kontrolery ...............................................................................................................509 Tworzenie kontrolera ................................................................................................................509 Tworzenie kontrolera POCO ........................................................................................... 510 Użycie klasy bazowej kontrolera ...................................................................................... 512 Pobieranie danych kontekstu ................................................................................................513 Pobieranie danych z obiektów kontekstu ....................................................................... 513 Użycie parametrów metod akcji ....................................................................................... 517 Generowanie odpowiedzi .......................................................................................................519 Wygenerowanie odpowiedzi za pomocą obiektu kontekstu ....................................... 519 Poznajemy wyniki akcji ..................................................................................................... 520 Wygenerowanie odpowiedzi HTML ............................................................................... 522 Wykonywanie przekierowań ............................................................................................ 530 Zwrot różnego typu treści ................................................................................................. 537 Udzielanie odpowiedzi wraz z zawartością plików ....................................................... 540 Zwracanie błędów i kodów HTTP ................................................................................... 541 Pozostałe klasy wyniku akcji ............................................................................................. 543 Podsumowanie ...........................................................................................................................544 12 Poleć książkęKup książkę (cid:132) SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 18. Wstrzykiwanie zale(cid:285)no(cid:258)ci ..............................................................................545 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................546 Utworzenie modelu i repozytorium ................................................................................ 547 Utworzenie kontrolera i widoku ...................................................................................... 548 Utworzenie projektu testów jednostkowych .................................................................. 550 Utworzenie luźno powiązanych ze sobą komponentów .............................................550 Analiza luźno powiązanych ze sobą komponentów ..................................................... 551 Wprowadzenie do wstrzykiwania zależności na platformie ASP.NET .....................557 Przygotowanie do użycia mechanizmu wstrzykiwania zależności ............................. 557 Konfigurowanie dostawcy usługi ..................................................................................... 559 Testy jednostkowe kontrolera wraz ze zdefiniowaną zależnością .............................. 560 Użycie łańcucha zależności ............................................................................................... 561 Użycie mechanizmu wstrzykiwania zależności dla konkretnego typu ...................... 564 Poznajemy cykl życiowy usługi .............................................................................................566 Użycie cyklu życiowego usługi ......................................................................................... 566 Zastosowanie cyklu życiowego zasięgu ........................................................................... 572 Zastosowanie cyklu życiowego usługi typu singleton ................................................... 573 Użycie wstrzyknięcia akcji .......................................................................................................575 Użycie atrybutów wstrzykiwania właściwości .................................................................575 Ręczne żądanie obiektu implementacji .............................................................................576 Podsumowanie ...........................................................................................................................577 Rozdzia(cid:239) 19. Filtry ..............................................................................................................579 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................580 Włączenie szyfrowania SSL .............................................................................................. 581 Utworzenie kontrolera i widoku ...................................................................................... 581 Użycie filtrów ...............................................................................................................................583 Poznajemy filtry ..........................................................................................................................586 Pobieranie danych kontekstu ........................................................................................... 587 Użycie filtrów autoryzacji ........................................................................................................587 Użycie filtru autoryzacji .................................................................................................... 588 Użycie filtrów akcji .....................................................................................................................591 Utworzenie filtru akcji ....................................................................................................... 592 Utworzenie asynchronicznego filtru akcji ...................................................................... 593 Używanie filtru wyniku .............................................................................................................594 Utworzenie filtru wyniku .................................................................................................. 595 Utworzenie asynchronicznego filtru wyniku ................................................................. 596 Utworzenie filtru hybrydowego — akcji i wyniku ........................................................ 598 Użycie filtrów wyjątków ...........................................................................................................599 Utworzenie filtru wyjątku ................................................................................................. 601 Użycie mechanizmu wstrzykiwania zależności z filtrami .............................................603 Spełnienie zależności filtru ............................................................................................... 603 Zarządzanie cyklem życiowym filtru ............................................................................... 607 Użycie filtrów globalnych ........................................................................................................610 13 Poleć książkęKup książkę ASP.NET CORE MVC 2. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Poznajemy i zmieniamy kolejność wykonywania filtrów .............................................612 Zmiana kolejności filtrów ................................................................................................. 614 Podsumowanie ...........................................................................................................................615 Rozdzia(cid:239) 20. Kontrolery API .............................................................................................. 617 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................618 Utworzenie modelu i repozytorium ................................................................................ 618 Utworzenie kontrolera i widoków ................................................................................... 620 Poznajemy rolę kontrolerów typu RESTful ........................................................................624 Problem związany z szybkością działania aplikacji ....................................................... 624 Problem związany z efektywnością działania aplikacji ................................................. 624 Problem związany z otwartością aplikacji ...................................................................... 625 Poznajemy kontrolery typu API i REST ................................................................................625 Utworzenie kontrolera API ............................................................................................... 626 Testowanie kontrolera API ............................................................................................... 630 Użycie kontrolera API w przeglądarce WWW .............................................................. 635 Poznajemy sposoby formatowania treści ..........................................................................637 Poznajemy domyślną politykę treści ............................................................................... 637 Poznajemy negocjację treści ............................................................................................. 639 Określanie formatu danych akcji ..................................................................................... 641 Pobranie formatu danych z trasy lub ciągu tekstowego zapytania ............................. 642 Włączenie pełnej negocjacji treści ................................................................................... 644 Otrzymywanie danych w różnych formatach ................................................................ 645 Podsumowanie ...........................................................................................................................646 Rozdzia(cid:239) 21. Widoki .......................................................................................................... 647 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................648 Tworzenie własnego silnika widoku ....................................................................................649 Tworzenie własnej implementacji IView ........................................................................ 651 Tworzenie implementacji IViewEngine ......................................................................... 652 Rejestrowanie własnego silnika widoku .......................................................................... 653 Testowanie silnika widoku ................................................................................................ 654 Korzystanie z silnika Razor .......................................................................................................656 Przygotowanie przykładowego projektu ......................................................................... 656 Poznajemy widoki Razor ................................................................................................... 658 Dodawanie dynamicznych treści do widoku Razor .......................................................662 Zastosowanie sekcji układu ............................................................................................... 663 Użycie widoków częściowych ........................................................................................... 668 Dodanie treści JSON do widoku ...................................................................................... 670 Konfigurowanie silnika Razor .................................................................................................672 Poznajemy ekspandery widoku ........................................................................................ 673 Podsumowanie ...........................................................................................................................678 14 Poleć książkęKup książkę (cid:132) SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 22. Komponenty widoku .....................................................................................679 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................680 Utworzenie modeli i repozytoriów .................................................................................. 680 Utworzenie kontrolera i widoków ................................................................................... 682 Konfigurowanie aplikacji .................................................................................................. 685 Poznajemy komponent widoku ............................................................................................686 Utworzenie komponentu widoku ........................................................................................686 Utworzenie komponentu widoku typu POCO .............................................................. 687 Dziedziczenie po klasie bazowej ViewComponent ....................................................... 688 Poznajemy wynik działania komponentu widoku ........................................................ 690 Pobieranie danych kontekstu ........................................................................................... 695 Tworzenie asynchronicznego komponentu widoku ..................................................... 701 Utworzenie hybrydy — kontroler i komponent widoku ..............................................703 Utworzenie widoku hybrydowego ................................................................................... 704 Użycie klasy hybrydowej ................................................................................................... 705 Podsumowanie ...........................................................................................................................707 Rozdzia(cid:239) 23. Poznajemy atrybuty pomocnicze znaczników ...............................................709 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................710 Utworzenie modelu i repozytorium ................................................................................ 710 Utworzenie kontrolera, układu i widoków ..................................................................... 711 Konfigurowanie aplikacji .................................................................................................. 714 Utworzenie atrybutu pomocniczego znacznika .............................................................715 Zdefiniowanie klasy atrybutu pomocniczego znacznika .............................................. 715 Rejestrowanie atrybutu pomocniczego znacznika ........................................................ 719 Użycie atrybutu pomocniczego znacznika ..................................................................... 719 Zarządzanie zasięgiem atrybutu pomocniczego znacznika ......................................... 721 Zaawansowane funkcje atrybutu pomocniczego znacznika .....................................725 Tworzenie elementów skrótu ........................................................................................... 726 Umieszczanie treści przed elementem i po nim ............................................................ 728 Pobieranie danych kontekstu widoku za pomocą mechanizmu wstrzykiwania zależności .................................................... 732 Praca z modelem widoku .................................................................................................. 734 Koordynacja między atrybutami pomocniczymi znaczników .................................... 736 Zawieszenie wygenerowania elementu ........................................................................... 738 Podsumowanie ...........................................................................................................................739 Rozdzia(cid:239) 24. U(cid:285)ycie atrybutów pomocniczych znaczników formularza ..............................741 Przygotowanie przykładowego projektu ..........................................................................742 Wyzerowanie widoków i układu ...................................................................................... 742 Praca ze znacznikami formularza HTML .............................................................................744 Zdefiniowanie metody docelowej formularza ............................................................... 745 Użycie funkcji CSRF .......................................................................................................... 746 Praca ze znacznikami input ...............................................................................................747 Konfigurowanie znaczników input ............................................................................ 748 Formatowanie wartości danych ....................................................................................... 750 15 Poleć książkęKup książkę ASP.NET CORE MVC 2. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Praca ze znacznikiem label ................................................................................................753 Praca ze znacznikami select i option ........................................................................755 Użycie źródła danych do przygotowania znacznika select ...................................... 756 Wygenerowanie znaczników option na podstawie typu wyliczeniowego ............ 756 Praca ze znacznikiem textarea .........................................................................................761 Weryfikacja atrybutów pomocniczych znaczników formularza ................................763 Podsumowanie ...........................................................................................................................763 Rozdzia(cid:239) 25. U(cid:285)ywanie pozosta(cid:239)ych wbudowanych atrybutów pomocniczych znaczników ............................................................................ 765 Przygotowanie przykładowego projektu ..........................................................................766 Używanie atrybutu pomocniczego znacznika environment ................................767 Używanie atrybutów pomocniczych znaczników obsługujących pliki JavaScript i CSS ....................................................................................767 Zarządzanie plikami JavaScript ........................................................................................ 768 Zarządzanie arkuszami stylów CSS ................................................................................. 777 Praca ze znacznikiem a .......................................................................................................780 Praca ze znacznikiem image .............................................................................................781 Użycie buforowanych danych ...............................................................................................782 Określenie czasu wygaśnięcia buforowanej treści ......................................................... 785 Użycie wariantów buforowania ........................................................................................ 787 Użycie względnego adresu URL w aplikacji ......................................................................788 Podsumowanie ...........................................................................................................................791 Rozdzia(cid:239) 26. Do(cid:239)(cid:200)czanie modelu ....................................................................................... 793 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................794 Utworzenie modelu i repozytorium ................................................................................ 794 Utworzenie kontrolera i widoku ...................................................................................... 796 Konfigurowanie aplikacji .................................................................................................. 797 Poznajemy dołączanie modelu .............................................................................................799 Poznajemy dołączanie wartości domyślnej .................................................................... 800 Dołączanie typów prostych ............................................................................................... 802 Dołączanie typów złożonych ............................................................................................ 803 Dołączanie tablic i kolekcji ............................................................................................... 813 Określanie źródła dołączania modelu .................................................................................819 Wybór standardowego źródła danych dla funkcji dołączania modelu ...................... 821 Użycie nagłówków jako źródła danych dla funkcji dołączania modelu ..................... 822 Użycie treści żądania jako źródła danych dla funkcji dołączania modelu ................. 825 Podsumowanie ...........................................................................................................................827 Rozdzia(cid:239) 27. Kontrola poprawno(cid:258)ci danych modelu ......................................................... 829 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................830 Utworzenie modelu ............................................................................................................ 831 Utworzenie kontrolera ....................................................................................................... 832 Utworzenie układu i widoków ......................................................................................... 832 Potrzeba stosowania kontroli poprawności danych modelu .....................................834 16 Poleć książkęKup książkę (cid:132) SPIS TRE(cid:165)CI Jawna kontrola poprawności modelu ................................................................................835 Wyświetlenie użytkownikowi błędów podczas kontroli poprawności ...................... 838 Wyświetlanie komunikatów kontroli poprawności ...................................................... 840 Wyświetlanie błędów kontroli poprawności na poziomie właściwości ..................... 843 Wyświetlanie błędów kontroli poprawności na poziomie modelu ............................ 845 Definiowanie reguł poprawności za pomocą metadanych ........................................848 Tworzenie własnego atrybutu kontroli poprawności ................................................... 851 Użycie kontroli poprawności po stronie klienta ..............................................................853 Wykonywanie zdalnej kontroli poprawności ...................................................................856 Podsumowanie ...........................................................................................................................859 Rozdzia(cid:239) 28. Rozpocz(cid:218)cie pracy z ASP.NET Core Identity ...................................................861 Utworzenie przykładowego projektu .................................................................................862 Utworzenie kontrolera i widoku ...................................................................................... 863 Konfiguracja ASP.NET Core Identity ....................................................................................865 Utworzenie klasy użytkownika ........................................................................................ 865 Utworzenie klasy kontekstu bazy danych ....................................................................... 867 Konfigurowanie ciągu tekstowego połączenia z bazą danych ..................................... 867 Utworzenie bazy danych systemu ASP.NET Core Identity ......................................... 869 Używanie systemu ASP.NET Core Identity ........................................................................870 Lista kont użytkowników .................................................................................................. 870 Utworzenie konta użytkownika ....................................................................................... 872 Kontrola poprawności hasła ............................................................................................. 876 Kontrola poprawności informacji o użytkowniku ........................................................ 88
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: