Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 003842 24127332 na godz. na dobę w sumie
Access 2010 PL. Biblia - książka
Access 2010 PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7102-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy dla każdego użytkownika!

Błyskawiczny dostęp do kluczowych informacji, sprawne zarządzanie potokiem nowych danych oraz gwarancja ich bezpieczeństwa to klucze, bez których żadne przedsiębiorstwo nie ma szans odnieść sukcesu. Najnowsze wydanie aplikacji Microsoft Access 2010 wprowadza wiele usprawnień w tym zakresie. Przekonaj się, jaki potencjał kryje ten niesamowity produkt. Poznaj jego możliwości!

Trzymasz w rękach najlepsze źródło informacji o tym narzędziu - poprawione i zaktualizowane, po prostu idealne. W trakcie lektury dowiesz się, jak projektować i tworzyć bazy danych, konstruować reguły poprawności, wybierać właściwe typy danych oraz przygotowywać kwerendy. Ponadto zaznajomisz się z operatorami i wyrażeniami, przygotujesz wygodny formularz do wprowadzania danych oraz poznasz język VBA. Ostatnia część książki poświęcona została zaawansowanym zagadnieniom, takim jak tworzenie raportów, integracja z danymi zewnętrznymi, projektowanie aplikacji wielodostępnych. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla każdego użytkownika Microsoft Access 2010.

Sięgnij po tę książkę i:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Access 2010 Bible Tłumaczenie: Radosław Meryk (wstęp, rozdz. 1 – 9), Tomasz Walczak (rozdz. 10 – 38, dodatki) z wykorzystaniem fragmentów książki „Access 2007 PL. Biblia” w tłumaczeniu Radosława Meryka, Adama Jarczyka i Zbigniewa Smogura ISBN: 978-83-246-7102-1 Copyright © 2010 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc Translation copyright © 2013 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and related trade dress are registered trademarks of John Wiley Sons, Inc., in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Access is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ac10bi.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ac10bi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci O autorze ......................................................................................................... 25 O recenzencie technicznym ............................................................................ 27 Podzi(cid:250)kowania ................................................................................................ 29 Wprowadzenie ................................................................................................. 31 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) I Komponenty Accessa ........................................................ 45 Rozdzia(cid:273) 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych ............................. 47 Terminologia zwi(cid:261)zana z bazami danych wyst(cid:266)puj(cid:261)ca w Accessie ....................................................48 Bazy danych .................................................................................................................................48 Tabele ...........................................................................................................................................50 Rekordy i pola ..............................................................................................................................52 Warto(cid:286)ci .......................................................................................................................................52 Relacyjne bazy danych .......................................................................................................................52 Obiekty baz danych Accessa ..............................................................................................................54 Arkusze danych ............................................................................................................................54 Kwerendy .....................................................................................................................................55 Formularze do wprowadzania danych i ich wy(cid:286)wietlania ............................................................56 Raporty .........................................................................................................................................56 Obiekty bazy danych ....................................................................................................................57 Pi(cid:266)cioetapowa metoda projektowania .................................................................................................57 Krok 1.: Ogólny projekt systemu — od koncepcji do rzeczywisto(cid:286)ci ..........................................58 Krok 2.: Projektowanie raportów ..................................................................................................59 Krok 3.: Projekt danych ................................................................................................................60 Krok 4.: Projektowanie tabel ........................................................................................................63 Krok 5.: Projektowanie formularzy ..............................................................................................66 Podsumowanie ....................................................................................................................................67 Rozdzia(cid:273) 2. Tworzenie tabel Accessa ............................................................... 69 Wprowadzenie do Accessa 2010 ........................................................................................................70 Sekcja szablonów .........................................................................................................................71 Widok Office Backstage ...............................................................................................................71 Tworzenie bazy danych ......................................................................................................................72 (cid:285)rodowisko Accessa 2010 ..................................................................................................................76 Okienko nawigacji ........................................................................................................................76 Wst(cid:261)(cid:298)ka ........................................................................................................................................78 Inne wa(cid:298)ne w(cid:225)asno(cid:286)ci (cid:286)rodowiska Accessa ..................................................................................79 Kup książkęPoleć książkę 6 Access 2010 PL. Biblia Tworzenie nowej tabeli .......................................................................................................................80 Projektowanie tabel ......................................................................................................................82 Pos(cid:225)ugiwanie si(cid:266) zak(cid:225)adk(cid:261) Projektowanie ....................................................................................87 Praca z polami ..............................................................................................................................89 Tworzenie tabeli tblKlienci ................................................................................................................97 Korzystanie z pól typu Autonumerowanie ...................................................................................97 Ko(cid:276)czenie definicji tabeli tblKlienci ............................................................................................97 Zmiana struktury tabeli .......................................................................................................................98 Wstawianie pola ...........................................................................................................................98 Usuwanie pola ..............................................................................................................................98 Zmiana po(cid:225)o(cid:298)enia pola ..................................................................................................................99 Zmiana nazwy pola .......................................................................................................................99 Zmiana rozmiaru pola ...................................................................................................................99 Problemy konwersji danych .......................................................................................................100 Przypisywanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci pól ..................................................................................................101 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci pól tabeli tblKlienci .....................................................................................................116 Okre(cid:286)lanie klucza g(cid:225)ównego .............................................................................................................119 Wybór klucza g(cid:225)ównego .............................................................................................................119 Tworzenie klucza g(cid:225)ównego .......................................................................................................120 Tworzenie z(cid:225)o(cid:298)onych kluczy g(cid:225)ównych ......................................................................................120 Indeksowanie tabel Accessa .............................................................................................................121 Wa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) stosowania indeksów ...................................................................................................122 Indeksy z(cid:225)o(cid:298)one z wielu pól .......................................................................................................124 Kiedy nale(cid:298)y indeksowa(cid:252) tabele? ...............................................................................................126 Drukowanie struktury tabeli .............................................................................................................127 Zapisywanie uko(cid:276)czonej tabeli .........................................................................................................128 Operacje na tabelach .........................................................................................................................128 Zmiana nazwy tabel ....................................................................................................................128 Usuwanie tabel ...........................................................................................................................129 Kopiowanie tabel w obr(cid:266)bie bazy danych ..................................................................................129 Kopiowanie tabel do innej bazy danych .....................................................................................130 Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych ....................................................................................130 Pos(cid:225)ugiwanie si(cid:266) polami typu Za(cid:225)(cid:261)cznik ...........................................................................................131 Podsumowanie ..................................................................................................................................132 Rozdzia(cid:273) 3. Projektowanie kuloodpornych baz danych ................................ 133 Tworzenie kuloodpornych baz danych .............................................................................................134 Normalizacja danych ........................................................................................................................136 Pierwsza posta(cid:252) normalna ..........................................................................................................137 Druga posta(cid:252) normalna ...............................................................................................................140 Trzecia posta(cid:252) normalna .............................................................................................................144 Denormalizacja ...........................................................................................................................145 Relacje pomi(cid:266)dzy tabelami ...............................................................................................................147 Wi(cid:261)zanie danych ........................................................................................................................148 Jeden-do-jednego ........................................................................................................................150 Jeden-do-wielu ...........................................................................................................................151 Wiele-do-wielu ...........................................................................................................................153 Regu(cid:225)y integralno(cid:286)ci .........................................................................................................................154 Klucz g(cid:225)ówny nie mo(cid:298)e mie(cid:252) warto(cid:286)ci null ................................................................................156 Wszystkim warto(cid:286)ciom kluczy obcych musz(cid:261) odpowiada(cid:252) klucze g(cid:225)ówne ................................157 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 7 Klucze ...............................................................................................................................................158 Okre(cid:286)lanie klucza g(cid:225)ównego .......................................................................................................159 Korzy(cid:286)ci wynikaj(cid:261)ce ze stosowania kluczy g(cid:225)ównych ...............................................................160 Wybór klucza g(cid:225)ównego .............................................................................................................161 Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralno(cid:286)ci odwo(cid:225)a(cid:276) .....................................163 Przegl(cid:261)danie wszystkich relacji ..................................................................................................169 Usuwanie relacji .........................................................................................................................169 Regu(cid:225)y integralno(cid:286)ci specyficzne dla aplikacji ...........................................................................169 Podsumowanie ..................................................................................................................................171 Rozdzia(cid:273) 4. Wybieranie danych za pomoc(cid:230) kwerend .................................... 173 Wprowadzenie w tematyk(cid:266) kwerend ................................................................................................174 Czym s(cid:261) kwerendy? ....................................................................................................................175 Typy kwerend .............................................................................................................................177 Co mo(cid:298)na robi(cid:252) za pomoc(cid:261) kwerend? ........................................................................................178 Co zwracaj(cid:261) kwerendy? ..............................................................................................................179 Tworzenie kwerendy ........................................................................................................................180 Dodawanie pól ..................................................................................................................................183 Dodawanie pojedynczego pola ...................................................................................................183 Dodawanie wielu pól ..................................................................................................................183 Wy(cid:286)wietlanie zestawu rekordów ......................................................................................................185 Praca z polami ..................................................................................................................................186 Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBE ...................................................................................186 Zmiana kolejno(cid:286)ci pól ................................................................................................................187 Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBE ......................................................................188 Usuwanie pól ..............................................................................................................................189 Wstawianie pól ...........................................................................................................................189 Aliasy nazw pól ..........................................................................................................................189 Wy(cid:286)wietlanie pól ........................................................................................................................190 Zmiana kolejno(cid:286)ci sortowania ..........................................................................................................191 Wy(cid:286)wietlanie tylko wybranych rekordów ........................................................................................193 Kryteria wyboru rekordów .........................................................................................................193 Definiowanie prostych kryteriów tekstowych ............................................................................194 Definiowanie prostych kryteriów innych typów .........................................................................195 Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend .....................................................................................197 Zapisywanie kwerendy .....................................................................................................................197 Tworzenie kwerend bazuj(cid:261)cych na wielu tabelach ...........................................................................198 Przegl(cid:261)danie nazw tabel .............................................................................................................199 Dodawanie wielu pól ..................................................................................................................199 Ograniczenia dla kwerend bazuj(cid:261)cych na wielu tabelach ...........................................................201 Obchodzenie ogranicze(cid:276) dla kwerend ........................................................................................201 Obszar tabel ......................................................................................................................................203 Linie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) .............................................................................................................................203 Operacje na oknach list pól .........................................................................................................203 Przesuwanie tabel .......................................................................................................................204 Usuwanie tabel ...........................................................................................................................204 Dodawanie kolejnych tabel .........................................................................................................204 Tworzenie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) w kwerendach i ich obs(cid:225)uga .............................................................................204 Wykorzystywanie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) ad hoc .............................................................................................206 Okre(cid:286)lanie typu sprz(cid:266)(cid:298)enia .........................................................................................................207 Usuwanie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) .....................................................................................................................209 Kup książkęPoleć książkę 8 Access 2010 PL. Biblia Typy sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) tabel ..........................................................................................................................209 Sprz(cid:266)(cid:298)enia wewn(cid:266)trzne (równoz(cid:225)(cid:261)czenia) ..................................................................................210 Z(cid:225)(cid:261)czenie zewn(cid:266)trzne .................................................................................................................211 Korzystanie z autosprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) ........................................................................................................212 Tworzenie iloczynu kartezja(cid:276)skiego ..........................................................................................213 Podsumowanie ..................................................................................................................................215 Rozdzia(cid:273) 5. Stosowanie operatorów i wyra(cid:318)e(cid:275) w Accessie .......................... 217 Wprowadzenie w tematyk(cid:266) operatorów ............................................................................................218 Typy operatorów ........................................................................................................................218 Priorytet operatorów ...................................................................................................................231 Stosowanie operatorów i wyra(cid:298)e(cid:276) w kwerendach ............................................................................233 U(cid:298)ywanie w kwerendach operatorów porównania .....................................................................233 Tworzenie z(cid:225)o(cid:298)onych kryteriów .................................................................................................235 U(cid:298)ywanie funkcji w kwerendach wybieraj(cid:261)cych ........................................................................238 Odwo(cid:225)ywanie si(cid:266) do pól w kwerendach wybieraj(cid:261)cych .............................................................238 Wpisywanie kryteriów jednowarto(cid:286)ciowych ....................................................................................238 Wprowadzanie kryteriów znakowych (Tekst lub Nota) .............................................................239 Operator Like i symbole wieloznaczne .......................................................................................240 Okre(cid:286)lanie warto(cid:286)ci niepasuj(cid:261)cych .............................................................................................243 Wprowadzanie kryteriów liczbowych ........................................................................................244 Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fa(cid:225)sz) ................................................................245 Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE ................................................................................245 Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie .................................................................................245 Operacja Or ................................................................................................................................246 Okre(cid:286)lanie wielu warto(cid:286)ci pola za pomoc(cid:261) operatora Or ............................................................246 U(cid:298)ywanie komórki Lub: na siatce projektu (QBE) .....................................................................247 U(cid:298)ywanie listy warto(cid:286)ci w po(cid:225)(cid:261)czeniu z operatorem In ..............................................................248 Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu ...........................................................248 Stosowanie operatora Between...And .........................................................................................249 Wyszukiwanie danych o warto(cid:286)ci Null .......................................................................................250 Wprowadzanie kryteriów w wielu polach .........................................................................................252 Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy .....................................................................252 Okre(cid:286)lanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy ...................................................................253 Stosowanie operacji And i Or na ró(cid:298)nych polach .......................................................................255 Kwerenda z(cid:225)o(cid:298)ona w wielu wierszach ........................................................................................256 Podsumowanie ..................................................................................................................................257 Rozdzia(cid:273) 6. Praca w widoku arkusza danych ................................................. 259 Arkusze danych ................................................................................................................................260 Okno arkusza danych ........................................................................................................................261 Poruszanie si(cid:266) po arkuszu danych ..............................................................................................261 Korzystanie z przycisków nawigacyjnych ..................................................................................262 Wst(cid:261)(cid:298)ka arkusza danych .............................................................................................................263 Otwieranie arkusza danych ...............................................................................................................265 Wpisywanie nowych danych ............................................................................................................265 Zapisywanie rekordu ..................................................................................................................267 Automatyczne sprawdzanie poprawno(cid:286)ci typów danych ............................................................267 W jaki sposób w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci wp(cid:225)ywaj(cid:261) na wprowadzanie danych? ..............................................268 Poruszanie si(cid:266) mi(cid:266)dzy rekordami w arkuszu danych ........................................................................271 Poruszanie si(cid:266) mi(cid:266)dzy rekordami ...............................................................................................271 Wyszukiwanie okre(cid:286)lonej warto(cid:286)ci ............................................................................................272 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 9 Modyfikowanie warto(cid:286)ci w arkuszu danych .....................................................................................274 R(cid:266)czne zamienianie istniej(cid:261)cych warto(cid:286)ci ..................................................................................274 Modyfikacja istniej(cid:261)cej warto(cid:286)ci ................................................................................................275 U(cid:298)ywanie funkcji Cofnij ...................................................................................................................276 Kopiowanie i wklejanie warto(cid:286)ci ......................................................................................................276 Zamienianie warto(cid:286)ci ........................................................................................................................277 Dodawanie nowych rekordów ..........................................................................................................278 Usuwanie rekordów ..........................................................................................................................278 Wy(cid:286)wietlanie rekordów ....................................................................................................................279 Zmiana kolejno(cid:286)ci pól ................................................................................................................279 Zmiana szeroko(cid:286)ci wy(cid:286)wietlanych pól .......................................................................................280 Zmiana wysoko(cid:286)ci wy(cid:286)wietlanych rekordów .............................................................................281 Zmiana czcionki .........................................................................................................................282 Wy(cid:286)wietlanie linii oddzielaj(cid:261)cych komórki i alternatywne kolory wierszy ................................283 Wyrównywanie danych w kolumnach ........................................................................................284 Ukrywanie i odkrywanie kolumn ...............................................................................................285 Blokowanie kolumn ....................................................................................................................285 Zapisywanie zmienionego uk(cid:225)adu arkusza .................................................................................285 Zapisywanie rekordu ..................................................................................................................286 Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych ......................................................................286 Korzystanie z funkcji szybkiego sortowania ..............................................................................286 U(cid:298)ywanie filtrowania wed(cid:225)ug wyboru ........................................................................................287 U(cid:298)ywanie filtrowania wed(cid:225)ug formularza ..................................................................................289 Specjalne w(cid:225)asno(cid:286)ci arkuszy danych ................................................................................................290 Drukowanie rekordów ......................................................................................................................291 Drukowanie arkusza danych .......................................................................................................292 Korzystanie z podgl(cid:261)du wydruku ...............................................................................................292 Podsumowanie ..................................................................................................................................293 Rozdzia(cid:273) 7. Tworzenie prostych formularzy .................................................. 295 Tworzenie formularzy ......................................................................................................................296 Tworzenie nowego formularza ...................................................................................................297 Specjalne typy formularzy ..........................................................................................................301 Zmiana rozmiaru obszaru formularza .........................................................................................306 Zapisywanie formularza .............................................................................................................306 Formanty formularza ........................................................................................................................307 Typy formantów .........................................................................................................................307 Dodawanie formantów ...............................................................................................................309 Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia formantów ....................................................................313 Wykonywanie operacji na formantach .......................................................................................315 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ......................................................................................................................................324 Wy(cid:286)wietlanie arkusza w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .............................................................................................324 Korzystanie z arkusza w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .............................................................................................325 Zmiana ustawie(cid:276) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formantu .....................................................................................326 Nadawanie nazw formantom i ich tytu(cid:225)om .................................................................................327 Podsumowanie ..................................................................................................................................329 Rozdzia(cid:273) 8. Praca z danymi w formularzach Accessa .................................... 331 U(cid:298)ywanie widoku formularza ...........................................................................................................332 Wst(cid:261)(cid:298)ka Narz(cid:266)dzia g(cid:225)ówne .........................................................................................................333 Nawigacja mi(cid:266)dzy polami ..........................................................................................................336 Nawigacja mi(cid:266)dzy rekordami w formularzu ...............................................................................336 Kup książkęPoleć książkę 10 Access 2010 PL. Biblia Modyfikowanie warto(cid:286)ci w formularzu ............................................................................................337 Formanty, których nie mo(cid:298)na modyfikowa(cid:252) ..............................................................................337 Praca z obrazami i obiektami OLE .............................................................................................338 Wprowadzanie danych w polu typu Nota ...................................................................................339 Wprowadzanie danych w polu typu Data ...................................................................................339 U(cid:298)ywanie grup opcji ...................................................................................................................340 U(cid:298)ywanie pól kombi i list ...........................................................................................................341 Prze(cid:225)(cid:261)czanie si(cid:266) do widoku arkusza danych ...............................................................................341 Zapisywanie rekordu ..................................................................................................................342 Drukowanie formularzy ....................................................................................................................342 Praca z w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami formularza ..................................................................................................343 Modyfikacja tekstu na pasku tytu(cid:225)u za pomoc(cid:261) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Tytu(cid:225) ............................................344 Tworzenie formularza zwi(cid:261)zanego .............................................................................................345 Okre(cid:286)lanie sposobu wy(cid:286)wietlania formularza .............................................................................346 Usuwanie paska selektora rekordów ...........................................................................................347 Inne w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formularzy ......................................................................................................347 Dodawanie nag(cid:225)ówka lub stopki formularza .....................................................................................354 Zmiana uk(cid:225)adu formularza ................................................................................................................354 Modyfikacja w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formantów .........................................................................................354 Okre(cid:286)lanie kolejno(cid:286)ci dost(cid:266)pu ....................................................................................................355 Wyrównywanie formantów ........................................................................................................356 Modyfikowanie formatu tekstu w formancie ..............................................................................356 U(cid:298)ywanie narz(cid:266)dzia Lista pól do dodawania formantów ...........................................................357 Tworzenie formantów obliczeniowych .............................................................................................358 Przekszta(cid:225)canie formularza w raport .................................................................................................359 Podsumowanie ..................................................................................................................................359 Rozdzia(cid:273) 9. Prezentowanie danych za pomoc(cid:230) raportów Accessa .............. 361 Podstawowe informacje o raportach .................................................................................................362 Dost(cid:266)pne typy raportów ..............................................................................................................362 Ró(cid:298)nice mi(cid:266)dzy raportami a formularzami .................................................................................364 Tworzenie raportu od podstaw ..........................................................................................................365 Zdefiniowanie uk(cid:225)adu raportu .....................................................................................................365 Gromadzenie danych ..................................................................................................................366 Tworzenie raportu za pomoc(cid:261) kreatora .......................................................................................366 Drukowanie lub wy(cid:286)wietlanie raportu ........................................................................................380 Zapisywanie raportów ................................................................................................................381 Poj(cid:266)cia zwi(cid:261)zane z raportami typu pasmowego ................................................................................382 Sekcja nag(cid:225)ówka raportu ............................................................................................................384 Sekcja nag(cid:225)ówka strony ..............................................................................................................385 Sekcja nag(cid:225)ówka grupy ...............................................................................................................385 Sekcja szczegó(cid:225)ów ......................................................................................................................385 Sekcja stopki grupy ....................................................................................................................386 Sekcja stopki strony ....................................................................................................................386 Sekcja stopki raportu ..................................................................................................................386 Tworzenie raportu od podstaw ..........................................................................................................387 Tworzenie nowego raportu i wi(cid:261)zanie go z kwerend(cid:261) ................................................................388 Definiowanie rozmiaru i uk(cid:225)adu strony raportu ..........................................................................389 Umieszczanie formantów na raporcie .........................................................................................391 Zmiana rozmiaru sekcji ..............................................................................................................392 Praca z polami tekstowymi .........................................................................................................393 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 11 Zmiana w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci etykiet i pól tekstowych .............................................................................400 Powi(cid:266)kszanie i zmniejszanie pól tekstowych .............................................................................401 Sortowanie i grupowanie danych ................................................................................................402 Sortowanie danych w obr(cid:266)bie grup ............................................................................................404 Wprowadzanie podzia(cid:225)u na strony ..............................................................................................407 Dopracowywanie raportu ..................................................................................................................408 Modyfikowanie nag(cid:225)ówka strony ...............................................................................................408 Tworzenie wyra(cid:298)enia w nag(cid:225)ówku grupy ...................................................................................410 Poprawianie sekcji szczegó(cid:225)ów ..................................................................................................410 Tworzenie nag(cid:225)ówka raportu ......................................................................................................411 Podsumowanie ..................................................................................................................................413 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) II Programowanie w bazach Accessa ............................... 415 Rozdzia(cid:273) 10. Podstawy programowania w j(cid:250)zyku VBA ................................. 417 Wprowadzenie do j(cid:266)zyka Visual Basic for Applications ..................................................................418 Terminologia zwi(cid:261)zana z j(cid:266)zykiem VBA .........................................................................................419 Wprowadzenie do pisania kodu w j(cid:266)zyku VBA ...............................................................................420 Od makra do kodu VBA ...................................................................................................................421 Kiedy nale(cid:298)y korzysta(cid:252) z makr, a kiedy z procedur tworzonych w Visual Basicu? ...................422 Konwersja istniej(cid:261)cych makr na kod VBA .................................................................................423 Tworzenie kodu za pomoc(cid:261) kreatora przycisków polece(cid:276) ..........................................................425 Tworzenie programów w j(cid:266)zyku VBA .............................................................................................426 Zdarzenia i procedury zdarze(cid:276) ....................................................................................................427 Modu(cid:225)y .......................................................................................................................................429 Konstrukcje j(cid:266)zyka VBA ..................................................................................................................441 Instrukcje warunkowe .................................................................................................................441 P(cid:266)tle ............................................................................................................................................444 Obiekty i kolekcje .............................................................................................................................446 Wprowadzenie do obiektów .......................................................................................................447 Instrukcja With ...........................................................................................................................448 Instrukcja For Each .....................................................................................................................449 Opcje Accessa przeznaczone dla programistów ...............................................................................450 Zak(cid:225)adka Editor w oknie dialogowym Options ..........................................................................451 Okno dialogowe w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci projektu .......................................................................................452 Argumenty wiersza polecenia .....................................................................................................454 Podsumowanie ..................................................................................................................................456 Rozdzia(cid:273) 11. Typy danych i procedury w j(cid:250)zyku VBA .................................... 457 Edytor j(cid:266)zyka VBA ...........................................................................................................................458 Zmienne ............................................................................................................................................461 Nazewnictwo zmiennych ............................................................................................................462 Deklarowanie zmiennych ...........................................................................................................463 Typy danych .....................................................................................................................................467 Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych .....................................................469 Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych ........................................................................470 U(cid:298)ywanie konwencji nazewnictwa .............................................................................................471 Zasi(cid:266)g i czas (cid:298)ycia zmiennych ....................................................................................................472 Procedury Sub i funkcje ....................................................................................................................475 Gdzie mo(cid:298)na utworzy(cid:252) procedur(cid:266)? .............................................................................................476 Wywo(cid:225)ywanie procedur w j(cid:266)zyku VBA .....................................................................................477 Tworzenie procedur Sub .............................................................................................................477 Kup książkęPoleć książkę 12 Access 2010 PL. Biblia Tworzenie funkcji .............................................................................................................................481 Obs(cid:225)uga przekazywanych parametrów .......................................................................................482 Wywo(cid:225)ywanie funkcji, przekazywanie parametrów ...................................................................483 Tworzenie funkcji wyznaczaj(cid:261)cej kwot(cid:266) podatku ......................................................................485 Upraszczanie kodu za pomoc(cid:261) argumentów identyfikowanych przez nazw(cid:266) ...................................487 Podsumowanie ..................................................................................................................................488 Rozdzia(cid:273) 12. Model zdarze(cid:275) Accessa ............................................................... 489 Programowanie zdarze(cid:276) ....................................................................................................................490 W jaki sposób zdarzenia uruchamiaj(cid:261) kod VBA? .......................................................................491 Tworzenie procedur zdarze(cid:276) .......................................................................................................492 Cz(cid:266)sto u(cid:298)ywane zdarzenia ................................................................................................................493 Procedury zdarze(cid:276) formularza ....................................................................................................494 Procedury obs(cid:225)ugi zdarze(cid:276) formantów .......................................................................................497 Procedury zdarze(cid:276) zwi(cid:261)zane z raportami ...................................................................................499 Procedury zdarze(cid:276) dotycz(cid:261)cych sekcji raportów ........................................................................500 Kolejno(cid:286)(cid:252) zdarze(cid:276) .............................................................................................................................503 Cz(cid:266)sto wyst(cid:266)puj(cid:261)ce sekwencje zdarze(cid:276) ......................................................................................503 Pisanie prostych procedur obs(cid:225)ugi zdarze(cid:276) formularzy i formantów ..........................................505 Podsumowanie ..................................................................................................................................510 Rozdzia(cid:273) 13. Dost(cid:250)p do danych za pomoc(cid:230) kodu VBA ................................... 511 SQL ..................................................................................................................................................512 Wy(cid:286)wietlanie instrukcji SQL-a wykorzystywanych w kwerendach ...........................................512 Przewodnik po SQL-u ................................................................................................................513 Praca z danymi ..................................................................................................................................522 Wprowadzenie do obiektów ADO ....................................................................................................525 Obiekt Connection w ADO ........................................................................................................526 Obiekt Command w ADO ..........................................................................................................529 Obiekt Recordset w ADO ...........................................................................................................531 Obiekty DAO ....................................................................................................................................536 Obiekt DBEngine w DAO ..........................................................................................................537 Obiekt Workspace w DAO .........................................................................................................538 Obiekt Database w DAO ............................................................................................................538 Obiekt TableDef w DAO ............................................................................................................539 Obiekty typu QueryDef w DAO .................................................................................................540 Obiekty typu Recordset w DAO .................................................................................................541 Obiekty typu Field (ze zbiorów rekordów) w DAO ...................................................................542 Pisanie kodu VBA do aktualizowania tabeli .....................................................................................543 Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO .......................................................................545 Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie ..........................................................................549 Wstawienie nowego rekordu ......................................................................................................553 Usuwanie rekordu .......................................................................................................................554 Usuwanie powi(cid:261)zanych rekordów znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w kilku tabelach ........................................554 Podsumowanie ..................................................................................................................................558 Rozdzia(cid:273) 14. Debugowanie aplikacji Accessa ................................................. 559 Testowanie aplikacji .........................................................................................................................560 U(cid:298)ywanie opcji kodowania modu(cid:225)ów ...............................................................................................561 Auto Syntax Check .....................................................................................................................562 Require Variable Declaration .....................................................................................................563 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 13 Auto List Members .....................................................................................................................564 Auto Quick Info ..........................................................................................................................564 Auto Data Tips ...........................................................................................................................565 Break on All Errors ....................................................................................................................565 Compile on Demand ...................................................................................................................566 Porz(cid:261)dkowanie kodu VBA ...............................................................................................................566 Kompilowanie kodu VBA ................................................................................................................568 Tradycyjne techniki debugowania ....................................................................................................570 U(cid:298)ywanie instrukcji MsgBox .....................................................................................................570 Korzystanie z instrukcji Debug.Print ..........................................................................................573 Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa ........................................................................574 Uruchamianie kodu w oknie Immediate .....................................................................................574 Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem pu(cid:225)apek ...............................................575 Podgl(cid:261)d zmiennych w oknie Locals ...........................................................................................580 Ustawianie czujek w oknie Watches ..........................................................................................580 Czujki warunkowe ......................................................................................................................583 U(cid:298)ywanie stosu wywo(cid:225)a(cid:276) ...........................................................................................................584 Podsumowanie ..................................................................................................................................585 Rozdzia(cid:273) 15. Korzystanie z makr danych w Accessie .................................... 587 Wprowadzenie do makr danych ........................................................................................................588 Tworzenie makr ................................................................................................................................589 Okno projektowania makr ..........................................................................................................590 Pos(cid:225)ugiwanie si(cid:266) wykazem akcji ................................................................................................593 Wykrywanie zdarze(cid:276) tabel ................................................................................................................597 Zdarzenia „przed” .......................................................................................................................598 Zdarzenia „po” ...........................................................................................................................599 Tworzenie makr ................................................................................................................................601 Dodawanie elementów makr ......................................................................................................601 Manipulowanie elementami makra .............................................................................................603 Przenoszenie elementów makr ...................................................................................................604 Zwijanie elementów makr ..........................................................................................................607 Zapisywanie makr w plikach XML ............................................................................................607 Ograniczenia makr danych ...............................................................................................................608 Podsumowanie ..................................................................................................................................609 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) III Zaawansowane techniki pracy z Accessem ................. 611 Rozdzia(cid:273) 16. Praca z danymi zewn(cid:250)trznymi .................................................. 613 Access i dane zewn(cid:266)trzne .................................................................................................................614 Typy danych zewn(cid:266)trznych ........................................................................................................614 Metody pracy z danymi zewn(cid:266)trznymi .......................................................................................615 Do(cid:225)(cid:261)czanie danych zewn(cid:266)trznych .....................................................................................................618 Po(cid:225)(cid:261)czenia z zewn(cid:266)trznymi tabelami baz danych .......................................................................619 Ograniczenia do(cid:225)(cid:261)czonych danych .............................................................................................621 Do(cid:225)(cid:261)czanie tabel z innych baz danych Accessa ..........................................................................622 (cid:224)(cid:261)czenie ze (cid:296)ród(cid:225)ami danych ODBC ..........................................................................................624 Do(cid:225)(cid:261)czanie plików xBASE .........................................................................................................625 Do(cid:225)(cid:261)czanie danych, które nie s(cid:261) bazami .....................................................................................625 Kup książkęPoleć książkę 14 Access 2010 PL. Biblia Praca z do(cid:225)(cid:261)czonymi tabelami ..........................................................................................................631 Ustawianie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci widoku .................................................................................................632 Ustawianie relacji .......................................................................................................................632 Optymalizowanie do(cid:225)(cid:261)czonych tabel ..........................................................................................632 Usuwanie odwo(cid:225)ania do do(cid:225)(cid:261)czonej tabeli ..................................................................................633 Przegl(cid:261)danie lub zmienianie informacji o do(cid:225)(cid:261)czonych tabelach ................................................633 Do(cid:225)(cid:261)czanie tabel w Accessie z wykorzystaniem kodu ......................................................................634 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Connect i SourceTableName .................................................................................635 Sprawdzanie (cid:225)(cid:261)czy ......................................................................................................................640 Podsumowanie ..................................................................................................................................641 Rozdzia(cid:273) 17. Importowanie i eksportowanie danych .................................... 643 Typy importu i eksportu ...................................................................................................................643 Importowanie zewn(cid:266)trznych danych ................................................................................................645 Importowanie z innej bazy danych Accessa ...............................................................................645 Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego ........................................................................648 Importowanie list SharePointa ....................................................................................................652 Importowanie danych z plików tekstowych ...............................................................................652 Importowanie dokumentów XML ..............................................................................................657 Importowanie dokumentów HTML ..................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2010 PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: