Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 005095 20478643 na godz. na dobę w sumie
Access 2013 PL. Biblia - książka
Access 2013 PL. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 1136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8116-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy każdego użytkownika!

Trafne podejmowanie decyzji w oparciu o zgromadzone dane ma kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa, które chce odnieść sukces na współczesnym, ostro konkurującym rynku. Najnowsze wydanie aplikacji Microsoft Access 2013 wprowadza serię usprawnień, które pozwolą Ci wyjątkowo skutecznie gromadzić dane, zarządzać nimi oraz wyciągać na ich podstawie właściwe wnioski.

W Twoje ręce oddajemy najlepsze źródło informacji o tym potężnym narzędziu. Poprawione, zaktualizowane, po prostu idealne. W trakcie lektury nauczysz się projektować bazy danych, wprowadzać reguły poprawności oraz wybierać odpowiednie typy danych. Bardzo obszernie zostały tu omówione kwerendy, dzięki którym możesz przygotować zestawienie dopasowane do Twoich bieżących potrzeb. Ponadto nauczysz się projektować funkcjonalne formularze, korzystać z potencjału języka VBA oraz operatorów i wyrażeń. Przekonasz się też, że można łatwo wyszukać zduplikowane dane oraz przeprowadzać analizy warunkowe. Książka ta jest obowiązkową lekturą każdego użytkownika aplikacji Microsoft Access, który chce wykorzystać maksimum możliwości tej bazy!

 

Dzięki tej książce:

- poznasz zasady projektowania baz danych
- przygotujesz atrakcyjny formularz do wprowadzania danych
- przeanalizujesz zgromadzone dane
- zintegrujesz Microsoft Access z innymi aplikacjami
- zostaniesz mistrzem Accessa!

Poznaj skuteczne techniki zarządzania danymi!

 


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Access 2013 Bible Tłumaczenie: Tomasz Walczak z wykorzystaniem fragmentów książki „Access 2010 PL. Biblia” w tłumaczeniu Tomasaz Walczaka i Radosława Meryka ISBN: 978-83-246-8116-7 Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc Translation copyright © 2014 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and related trade dress are registered trademarks of John Wiley Sons, Inc., in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Microsoft and Access are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ac13bi.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ac13bi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci O autorach ....................................................................................................... 25 Wprowadzenie ................................................................................................. 27 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) I. Komponenty Accessa ....................................................... 33 Rozdzia(cid:273) 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych ............................. 35 Terminologia zwi(cid:261)zana z bazami danych wyst(cid:266)puj(cid:261)ca w Accessie ....................................................35 Bazy danych .................................................................................................................................36 Tabele ...........................................................................................................................................37 Rekordy i pola ..............................................................................................................................38 Warto(cid:286)ci .......................................................................................................................................38 Relacyjne bazy danych .......................................................................................................................38 Obiekty baz danych Accessa ..............................................................................................................39 Arkusze danych ............................................................................................................................40 Kwerendy .....................................................................................................................................40 Formularze do wprowadzania danych i ich wy(cid:286)wietlania ............................................................40 Raporty .........................................................................................................................................41 Obiekty bazy danych ....................................................................................................................41 Pi(cid:266)cioetapowa metoda projektowania .................................................................................................42 Krok 1.: Ogólny projekt systemu — od koncepcji do rzeczywisto(cid:286)ci ..........................................42 Krok 2.: Projektowanie raportów ..................................................................................................43 Krok 3.: Projektowanie danych ....................................................................................................43 Krok 4.: Projektowanie tabel ........................................................................................................45 Krok 5.: Projektowanie formularzy ..............................................................................................48 Rozdzia(cid:273) 2. Wprowadzenie do Accessa ............................................................ 51 Ekran powitalny ..................................................................................................................................51 Tworzenie pustej bazy danych dla komputerów stacjonarnych ..........................................................53 Interfejs Accessa 2013 ........................................................................................................................54 Okienko nawigacji ........................................................................................................................55 Wst(cid:261)(cid:298)ka ........................................................................................................................................58 Pasek narz(cid:266)dzi Szybki dost(cid:266)p .......................................................................................................58 Kup książkęPoleć książkę 8 Access 2013 PL. Biblia Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) II. Tabele Accessa ................................................................. 63 Rozdzia(cid:273) 3. Tworzenie tabel ............................................................................. 65 Rodzaje tabel ......................................................................................................................................65 Tabele obiektów ...........................................................................................................................66 Tabele transakcyjne ......................................................................................................................66 Tabele (cid:225)(cid:261)cz(cid:261)ce ..............................................................................................................................66 Tworzenie nowej tabeli .......................................................................................................................66 Projektowanie tabel ......................................................................................................................68 Pos(cid:225)ugiwanie si(cid:266) zak(cid:225)adk(cid:261) Projektowanie ....................................................................................72 Praca z polami ..............................................................................................................................74 Tworzenie tabeli klientów ..................................................................................................................82 Korzystanie z pól typu Autonumerowanie ...................................................................................82 Ko(cid:276)czenie definicji tabeli tblCustomers .......................................................................................82 Zmiana projektu tabeli ........................................................................................................................83 Wstawianie pola ...........................................................................................................................83 Usuwanie pola ..............................................................................................................................83 Zmiana po(cid:225)o(cid:298)enia pola ..................................................................................................................84 Zmiana nazwy pola .......................................................................................................................84 Zmiana rozmiaru pola ...................................................................................................................84 Problemy konwersji danych .........................................................................................................84 Przypisywanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci pól ....................................................................................................85 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci pól tabeli tblCustomers ................................................................................................101 Okre(cid:286)lanie klucza g(cid:225)ównego .............................................................................................................103 Wybór klucza g(cid:225)ównego .............................................................................................................103 Tworzenie klucza g(cid:225)ównego .......................................................................................................104 Tworzenie z(cid:225)o(cid:298)onych kluczy g(cid:225)ównych ......................................................................................105 Indeksowanie tabel ...........................................................................................................................106 Wa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) stosowania indeksów ...................................................................................................107 Indeksy z(cid:225)o(cid:298)one z wielu pól .......................................................................................................108 Kiedy nale(cid:298)y indeksowa(cid:252) tabele? ...............................................................................................110 Drukowanie struktury tabeli .............................................................................................................111 Zapisywanie uko(cid:276)czonej tabeli .........................................................................................................112 Operacje na tabelach .........................................................................................................................113 Zmiana nazwy tabel ....................................................................................................................113 Usuwanie tabel ...........................................................................................................................113 Kopiowanie tabel w obr(cid:266)bie bazy danych ..................................................................................113 Kopiowanie tabel do innej bazy danych .....................................................................................114 Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych ....................................................................................115 Pos(cid:225)ugiwanie si(cid:266) polami typu Za(cid:225)(cid:261)cznik ...........................................................................................116 Rozdzia(cid:273) 4. Relacje mi(cid:250)dzy tabelami .............................................................. 117 Tworzenie kuloodpornych baz danych .............................................................................................118 Normalizacja i denormalizacja danych .............................................................................................120 Pierwsza posta(cid:252) normalna ..........................................................................................................120 Druga posta(cid:252) normalna ...............................................................................................................123 Trzecia posta(cid:252) normalna .............................................................................................................128 Denormalizacja ...........................................................................................................................130 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 9 Relacje mi(cid:266)dzy tabelami ...................................................................................................................131 Wi(cid:261)zanie danych ........................................................................................................................132 Jeden do jednego ........................................................................................................................134 Jeden do wielu ............................................................................................................................135 Wiele do wielu ............................................................................................................................137 Regu(cid:225)y integralno(cid:286)ci .........................................................................................................................138 Klucz g(cid:225)ówny nie mo(cid:298)e mie(cid:252) warto(cid:286)ci null ................................................................................140 Wszystkim warto(cid:286)ciom kluczy obcych musz(cid:261) odpowiada(cid:252) klucze g(cid:225)ówne ................................141 Klucze ...............................................................................................................................................142 Okre(cid:286)lanie klucza g(cid:225)ównego .......................................................................................................143 Korzy(cid:286)ci wynikaj(cid:261)ce ze stosowania kluczy g(cid:225)ównych ...............................................................144 Wybór klucza g(cid:225)ównego .............................................................................................................145 Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralno(cid:286)ci odwo(cid:225)a(cid:276) .....................................147 Przegl(cid:261)danie wszystkich relacji ..................................................................................................152 Usuwanie relacji .........................................................................................................................153 Regu(cid:225)y integralno(cid:286)ci specyficzne dla aplikacji ...........................................................................153 Rozdzia(cid:273) 5. Praca z tabelami ........................................................................... 155 Arkusze danych ................................................................................................................................156 Okno arkusza danych ........................................................................................................................157 Poruszanie si(cid:266) po arkuszu danych ..............................................................................................157 Korzystanie z przycisków nawigacyjnych ..................................................................................158 Wst(cid:261)(cid:298)ka arkusza danych .............................................................................................................159 Otwieranie arkusza danych ...............................................................................................................160 Wpisywanie nowych danych ............................................................................................................161 Zapisywanie rekordu ..................................................................................................................162 Automatyczne sprawdzanie poprawno(cid:286)ci typów danych ............................................................163 W jaki sposób w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci wp(cid:225)ywaj(cid:261) na wprowadzanie danych? ..............................................164 Poruszanie si(cid:266) mi(cid:266)dzy rekordami w arkuszu danych ........................................................................167 Poruszanie si(cid:266) mi(cid:266)dzy rekordami ...............................................................................................167 Wyszukiwanie okre(cid:286)lonej warto(cid:286)ci ............................................................................................168 Modyfikowanie warto(cid:286)ci w arkuszu danych .....................................................................................170 R(cid:266)czne zamienianie istniej(cid:261)cych warto(cid:286)ci ..................................................................................170 Modyfikacja istniej(cid:261)cej warto(cid:286)ci ................................................................................................171 U(cid:298)ywanie funkcji Cofnij ...................................................................................................................172 Kopiowanie i wklejanie warto(cid:286)ci ......................................................................................................172 Zast(cid:266)powanie warto(cid:286)ci ......................................................................................................................173 Dodawanie nowych rekordów ..........................................................................................................174 Usuwanie rekordów ..........................................................................................................................174 Wy(cid:286)wietlanie rekordów ....................................................................................................................175 Zmiana kolejno(cid:286)ci pól ................................................................................................................175 Zmiana szeroko(cid:286)ci wy(cid:286)wietlanych pól .......................................................................................176 Zmiana wysoko(cid:286)ci wy(cid:286)wietlanych rekordów .............................................................................177 Zmiana czcionki .........................................................................................................................178 Wy(cid:286)wietlanie linii oddzielaj(cid:261)cych komórki i ró(cid:298)ne kolory wierszy ...........................................179 Wyrównywanie danych w kolumnach ........................................................................................181 Ukrywanie i odkrywanie kolumn ...............................................................................................181 Blokowanie kolumn ....................................................................................................................182 Zapisywanie zmienionego uk(cid:225)adu arkusza .................................................................................182 Zapisywanie rekordu ..................................................................................................................182 Kup książkęPoleć książkę 10 Access 2013 PL. Biblia Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych ......................................................................182 Korzystanie z funkcji szybkiego sortowania ..............................................................................183 U(cid:298)ywanie filtrowania wed(cid:225)ug wyboru ........................................................................................183 U(cid:298)ywanie filtrowania wed(cid:225)ug formularza ..................................................................................185 Agregowanie danych ........................................................................................................................186 Drukowanie rekordów ......................................................................................................................188 Drukowanie arkusza danych .......................................................................................................188 Korzystanie z podgl(cid:261)du wydruku ...............................................................................................189 Rozdzia(cid:273) 6. Importowanie i eksportowanie danych ..................................... 191 Access i dane zewn(cid:266)trzne .................................................................................................................191 Typy danych zewn(cid:266)trznych ........................................................................................................192 Metody pracy z danymi zewn(cid:266)trznymi .......................................................................................192 Typy importu i eksportu ...................................................................................................................195 Importowanie zewn(cid:266)trznych danych ................................................................................................196 Importowanie z innej bazy danych Accessa ...............................................................................197 Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excela .............................................................199 Importowanie list SharePointa ....................................................................................................203 Importowanie danych z plików tekstowych ................................................................................203 Importowanie i eksportowanie dokumentów XML ....................................................................208 Importowanie i eksportowanie dokumentów HTML ..................................................................212 Importowanie obiektów Accessa innych ni(cid:298) tabele ....................................................................214 Importowanie folderu Outlooka .................................................................................................215 Eksportowanie do formatów zewn(cid:266)trznych ......................................................................................217 Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa ...........................................................217 Eksportowanie do programu Word .............................................................................................218 Publikowanie w formacie PDF lub XPS .....................................................................................219 Rozdzia(cid:273) 7. Do(cid:273)(cid:230)czanie danych zewn(cid:250)trznych ............................................... 221 Do(cid:225)(cid:261)czanie danych zewn(cid:266)trznych .....................................................................................................222 Identyfikowanie tabel po(cid:225)(cid:261)czonych ............................................................................................223 Ograniczenia dotycz(cid:261)ce do(cid:225)(cid:261)czonych danych .............................................................................225 Do(cid:225)(cid:261)czanie tabel z innych baz danych Accessa ..........................................................................226 (cid:224)(cid:261)czenie ze (cid:296)ród(cid:225)ami danych ODBC ..........................................................................................228 Do(cid:225)(cid:261)czanie danych, które nie s(cid:261) bazami .....................................................................................229 Praca z tabelami po(cid:225)(cid:261)czonymi ..........................................................................................................235 Ustawianie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci widoku .................................................................................................235 Ustawianie relacji .......................................................................................................................236 Optymalizowanie tabel po(cid:225)(cid:261)czonych ..........................................................................................236 Usuwanie odwo(cid:225)ania do tabeli po(cid:225)(cid:261)czonej ..................................................................................237 Przegl(cid:261)danie lub zmienianie informacji o tabelach po(cid:225)(cid:261)czonych ...............................................237 Od(cid:286)wie(cid:298)anie zawarto(cid:286)ci tabel po(cid:225)(cid:261)czonych ................................................................................238 Dzielenie baz danych dla dost(cid:266)pu sieciowego ..................................................................................239 Zalety dzielenia baz danych ........................................................................................................239 Jak podzieli(cid:252) obiekty? ................................................................................................................242 Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych .......................................................................242 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 11 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) III. Kwerendy Accessa ........................................................ 245 Rozdzia(cid:273) 8. Pobieranie danych za pomoc(cid:230) kwerend ..................................... 247 Wprowadzenie w tematyk(cid:266) kwerend ................................................................................................248 Czym s(cid:261) kwerendy? ....................................................................................................................248 Co mo(cid:298)na robi(cid:252) za pomoc(cid:261) kwerend? ........................................................................................249 Co zwracaj(cid:261) kwerendy? ..............................................................................................................250 Tworzenie kwerendy ........................................................................................................................250 Dodawanie pól ............................................................................................................................253 Uruchamianie kwerend ...............................................................................................................255 Praca z polami ..................................................................................................................................256 Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBE ...................................................................................256 Zmiana kolejno(cid:286)ci pól ................................................................................................................257 Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBE ......................................................................257 Usuwanie pól ..............................................................................................................................258 Wstawianie pól ...........................................................................................................................258 Ukrywanie pól ............................................................................................................................258 Zmiana kolejno(cid:286)ci sortowania ....................................................................................................259 Dodawanie kryteriów do kwerend ....................................................................................................260 Kryteria wyboru rekordów .........................................................................................................260 Definiowanie prostych kryteriów tekstowych ............................................................................261 Definiowanie prostych kryteriów innych typów .........................................................................262 Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend .....................................................................................263 Zapisywanie kwerendy .....................................................................................................................264 Tworzenie kwerend bazuj(cid:261)cych na wielu tabelach ...........................................................................264 Przegl(cid:261)danie nazw tabel .............................................................................................................265 Dodawanie wielu pól ..................................................................................................................266 Ograniczenia dla kwerend bazuj(cid:261)cych na wielu tabelach ...........................................................266 Obchodzenie ogranicze(cid:276) dotycz(cid:261)cych kwerend .........................................................................267 Obszar tabel ......................................................................................................................................268 Linie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) .............................................................................................................................268 Przesuwanie tabel .......................................................................................................................269 Usuwanie tabel ...........................................................................................................................269 Dodawanie kolejnych tabel .........................................................................................................270 Tworzenie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) w kwerendach i ich obs(cid:225)uga .............................................................................270 Wprowadzenie do sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) ........................................................................................................270 Wykorzystywanie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) ad hoc .............................................................................................272 Okre(cid:286)lanie typu sprz(cid:266)(cid:298)enia .........................................................................................................273 Usuwanie sprz(cid:266)(cid:298)e(cid:276) .....................................................................................................................274 Rozdzia(cid:273) 9. Stosowanie operatorów i wyra(cid:318)e(cid:275) ............................................. 277 Wprowadzenie w tematyk(cid:266) operatorów ............................................................................................277 Typy operatorów ........................................................................................................................278 Priorytety operatorów .................................................................................................................289 Stosowanie operatorów i wyra(cid:298)e(cid:276) w kwerendach ............................................................................291 U(cid:298)ywanie operatorów porównania w kwerendach .....................................................................292 Tworzenie z(cid:225)o(cid:298)onych kryteriów .................................................................................................292 U(cid:298)ywanie funkcji w kwerendach wybieraj(cid:261)cych ........................................................................296 Odwo(cid:225)ywanie si(cid:266) do pól w kwerendach wybieraj(cid:261)cych .............................................................296 Kup książkęPoleć książkę 12 Access 2013 PL. Biblia Wpisywanie kryteriów jednowarto(cid:286)ciowych ....................................................................................296 Wprowadzanie kryteriów znakowych (Krótki tekst lub D(cid:225)ugi tekst) ..........................................297 Operator Like i symbole wieloznaczne .......................................................................................298 Okre(cid:286)lanie warto(cid:286)ci niepasuj(cid:261)cych .............................................................................................301 Wprowadzanie kryteriów liczbowych ........................................................................................302 Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fa(cid:225)sz) ................................................................303 Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE ................................................................................303 Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie .................................................................................304 Operacja Or ................................................................................................................................304 Okre(cid:286)lanie wielu warto(cid:286)ci pola za pomoc(cid:261) operatora Or ............................................................304 U(cid:298)ywanie komórki Lub: na siatce projektu (QBE) .....................................................................305 U(cid:298)ywanie listy warto(cid:286)ci w po(cid:225)(cid:261)czeniu z operatorem In ..............................................................306 Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu ...........................................................306 Stosowanie operatora Between...And .........................................................................................307 Wyszukiwanie danych o warto(cid:286)ci Null .......................................................................................308 Wprowadzanie kryteriów w wielu polach .........................................................................................310 Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy .....................................................................310 Okre(cid:286)lanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy ...................................................................311 Stosowanie operacji And i Or na ró(cid:298)nych polach .......................................................................313 Kwerenda z(cid:225)o(cid:298)ona w wielu wierszach ........................................................................................313 Rozdzia(cid:273) 10. Poza kwerendy wybieraj(cid:230)ce ...................................................... 317 Kwerendy podsumowuj(cid:261)ce ...............................................................................................................317 Tworzenie kwerendy podsumowuj(cid:261)cej .......................................................................................318 Funkcje agreguj(cid:261)ce .....................................................................................................................320 Kwerendy funkcjonalne ....................................................................................................................325 Kwerendy tworz(cid:261)ce tabele ..........................................................................................................325 Kwerendy usuwaj(cid:261)ce ..................................................................................................................327 Kwerendy do(cid:225)(cid:261)czaj(cid:261)ce ................................................................................................................329 Kwerendy aktualizuj(cid:261)ce .............................................................................................................334 Kwerendy krzy(cid:298)owe .........................................................................................................................337 U(cid:298)ywanie kreatora kwerend krzy(cid:298)owych ...................................................................................338 R(cid:266)czne tworzenie kwerend krzy(cid:298)owych .....................................................................................342 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) IV. Analizowanie danych w Accessie ................................ 349 Rozdzia(cid:273) 11. Przekszta(cid:273)canie danych ............................................................. 351 Wyszukiwanie i usuwanie powtarzaj(cid:261)cych si(cid:266) rekordów .................................................................352 Czym s(cid:261) powtarzaj(cid:261)ce si(cid:266) rekordy? ............................................................................................352 Wyszukiwanie duplikatów .........................................................................................................353 Usuwanie powtarzaj(cid:261)cych si(cid:266) rekordów .....................................................................................355 Typowe zadania z zakresu przekszta(cid:225)cania danych ..........................................................................358 Uzupe(cid:225)nianie pustych pól ...........................................................................................................358 Scalanie (cid:225)a(cid:276)cuchów znaków .......................................................................................................359 Zmiana wielko(cid:286)ci liter ................................................................................................................361 Usuwanie pocz(cid:261)tkowych i ko(cid:276)cowych spacji z (cid:225)a(cid:276)cuchów znaków ...........................................362 Wyszukiwanie i zast(cid:266)powanie okre(cid:286)lonego tekstu .....................................................................363 Dodawanie w(cid:225)asnego tekstu w okre(cid:286)lonych miejscach (cid:225)a(cid:276)cucha znaków ..................................364 Przetwarzanie (cid:225)a(cid:276)cuchów znaków na podstawie znaczników ....................................................367 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 13 Rozdzia(cid:273) 12. Obliczenia i daty ......................................................................... 371 Korzystanie z oblicze(cid:276) w analizach ..................................................................................................371 Typowe scenariusze zwi(cid:261)zane z obliczeniami ............................................................................372 Tworzenie oblicze(cid:276) za pomoc(cid:261) konstruktora wyra(cid:298)e(cid:276) ...............................................................375 Typowe b(cid:225)(cid:266)dy w obliczeniach ....................................................................................................379 U(cid:298)ywanie dat w analizach ................................................................................................................382 Proste obliczenia na datach .........................................................................................................382 Zaawansowane analizy z wykorzystaniem funkcji .....................................................................382 Rozdzia(cid:273) 13. Analizy warunkowe .................................................................... 393 Stosowanie kwerend z parametrami .................................................................................................393 Jak dzia(cid:225)aj(cid:261) kwerendy z parametrami? .......................................................................................395 Podstawowe zasady dotycz(cid:261)ce kwerend z parametrami .............................................................395 U(cid:298)ywanie kwerend z parametrami .............................................................................................395 Stosowanie funkcji warunkowych ....................................................................................................400 Funkcja IIf ..................................................................................................................................401 Funkcja Switch ...........................................................................................................................405 Porównanie funkcji IIf i Switch ..................................................................................................406 Rozdzia(cid:273) 14. Podstawy SQL-a w Accessie ....................................................... 409 Podstawy SQL-a ...............................................................................................................................409 Instrukcja SELECT ....................................................................................................................410 Klauzula WHERE ......................................................................................................................411 Sprz(cid:266)(cid:298)enia ..................................................................................................................................412 Zaawansowane instrukcje SQL-a ......................................................................................................413 Rozbudowywanie wyszukiwania za pomoc(cid:261) operatora Like ......................................................413 Pobieranie unikatowych warto(cid:286)ci i wierszy bez grupowania ......................................................415 Grupowanie i agregowanie danych za pomoc(cid:261) klauzuli GROUP BY ........................................415 Okre(cid:286)lanie kolejno(cid:286)ci sortowania za pomoc(cid:261) klauzuli ORDER BY ...........................................416 Tworzenie aliasów za pomoc(cid:261) klauzuli AS ................................................................................416 Wy(cid:286)wietlanie tylko pierwszych elementów (instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT) ..........................................................416 Wykonywanie kwerend funkcjonalnych za pomoc(cid:261) instrukcji SQL-a .......................................419 Tworzenie kwerend krzy(cid:298)owych za pomoc(cid:261) instrukcji TRANSFORM .....................................419 Kwerendy charakterystyczne dla SQL-a ...........................................................................................420 Scalanie zbiorów danych za pomoc(cid:261) operatora UNION ............................................................420 Tworzenie tabeli za pomoc(cid:261) instrukcji CREATE TABLE .........................................................422 Manipulowanie kolumnami za pomoc(cid:261) instrukcji ALTER TABLE ...........................................422 Tworzenie kwerend przekazuj(cid:261)cych ...........................................................................................424 Rozdzia(cid:273) 15. Podkwerendy i funkcje agreguj(cid:230)ce domeny ............................ 427 Wzbogacanie analiz za pomoc(cid:261) podkwerend ....................................................................................428 Po co stosowa(cid:252) podkwerendy? ...................................................................................................429 Podstawowe zasady dotycz(cid:261)ce podkwerend ...............................................................................429 Tworzenie podkwerend bez pisania instrukcji SQL-a ................................................................429 U(cid:298)ywanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach .............................................................432 U(cid:298)ywanie podkwerend z operatorami porównania .....................................................................432 Stosowanie podkwerend jako wyra(cid:298)e(cid:276) .......................................................................................433 Stosowanie podkwerend skorelowanych ....................................................................................434 U(cid:298)ywanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych ..............................................................436 Kup książkęPoleć książkę 14 Access 2013 PL. Biblia Funkcje agreguj(cid:261)ce domeny .............................................................................................................438 Ró(cid:298)ne funkcje agreguj(cid:261)ce domeny .............................................................................................440 Sk(cid:225)adnia funkcji agreguj(cid:261)cych domeny ......................................................................................441 Stosowanie funkcji agreguj(cid:261)cych domeny ..................................................................................442 Rozdzia(cid:273) 16. Statystyki opisowe ..................................................................... 447 Podstawowe statystyki opisowe ........................................................................................................448 Obliczanie statystyk opisowych za pomoc(cid:261) kwerend podsumowuj(cid:261)cych ..................................448 Okre(cid:286)lanie rankingu, warto(cid:286)ci modalnej i mediany ....................................................................449 Pobieranie losowej próbki ze zbioru danych ..............................................................................454 Zaawansowane statystyki opisowe ...................................................................................................455 Obliczanie percentyli ..................................................................................................................455 Ustalanie kwartyla dla rekordu ...................................................................................................457 Tworzenie rozk(cid:225)adu cz(cid:266)sto(cid:286)ci .....................................................................................................458 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) V. Formularze i raporty Accessa ....................................... 461 Rozdzia(cid:273) 17. Tworzenie prostych formularzy ................................................ 463 Tworzenie formularzy ......................................................................................................................464 Tworzenie nowego formularza ...................................................................................................465 Specjalne typy formularzy ..........................................................................................................469 Zmiana rozmiaru obszaru formularza .........................................................................................474 Zapisywanie formularza .............................................................................................................474 Formanty formularza ........................................................................................................................475 Typy formantów .........................................................................................................................475 Dodawanie formantów ...............................................................................................................477 Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia formantów ....................................................................482 Wykonywanie operacji na formantach .......................................................................................483 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ......................................................................................................................................492 Wy(cid:286)wietlanie arkusza w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .............................................................................................493 Korzystanie z arkusza w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .............................................................................................494 Zmiana ustawie(cid:276) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formantu .....................................................................................494 Nadawanie nazw i tytu(cid:225)ów formantom .......................................................................................496 Rozdzia(cid:273) 18. Praca z danymi w formularzach ................................................ 499 U(cid:298)ywanie widoku formularza ...........................................................................................................500 Zak(cid:225)adka NARZ(cid:265)DZIA G(cid:224)ÓWNE ...........................................................................................501 Nawigacja mi(cid:266)dzy polami ..........................................................................................................504 Nawigacja mi(cid:266)dzy rekordami w formularzu ...............................................................................504 Modyfikowanie warto(cid:286)ci w formularzu ............................................................................................505 Formanty, których nie mo(cid:298)na modyfikowa(cid:252) ..............................................................................506 Praca z obrazami i obiektami OLE .............................................................................................506 Wprowadzanie danych w polu typu D(cid:225)ugi tekst .........................................................................507 Wprowadzanie danych w polu typu Data ...................................................................................507 U(cid:298)ywanie grup opcji ...................................................................................................................508 U(cid:298)ywanie pól kombi i list ...........................................................................................................509 Prze(cid:225)(cid:261)czanie si(cid:266) do widoku arkusza danych ...............................................................................510 Zapisywanie rekordu ..................................................................................................................510 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 15 Drukowanie formularzy ....................................................................................................................510 Praca z w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami formularza ..................................................................................................511 Modyfikacja tekstu na pasku tytu(cid:225)u za pomoc(cid:261) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Tytu(cid:225) ............................................513 Tworzenie formularza zwi(cid:261)zanego .............................................................................................514 Okre(cid:286)lanie sposobu wy(cid:286)wietlania formularza .............................................................................514 Usuwanie paska selektora rekordów ...........................................................................................515 Inne w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formularzy ......................................................................................................515 Dodawanie nag(cid:225)ówka lub stopki formularza .....................................................................................522 Korzystanie z w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci sekcji ......................................................................................................522 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Widoczny ...............................................................................................................522 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Wysoko(cid:286)(cid:252) ...............................................................................................................522 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Kolor t(cid:225)a .................................................................................................................522 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Efekt specjalny .......................................................................................................523 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Kiedy wy(cid:286)wietla(cid:252) ...................................................................................................523 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci zwi(cid:261)zane z drukowaniem ......................................................................................523 Zmiana uk(cid:225)adu formularza ................................................................................................................523 Modyfikacja w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formantów .........................................................................................524 Okre(cid:286)lanie kolejno(cid:286)ci dost(cid:266)pu ....................................................................................................524 Modyfikowanie formatu tekstu w formancie ..............................................................................525 U(cid:298)ywanie narz(cid:266)dzia Lista pól do dodawania formantów ...........................................................526 Przekszta(cid:225)canie formularza w raport .................................................................................................527 Rozdzia(cid:273) 19. Praca z formantami formularzy ................................................ 529 Ustawianie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci formantów ..................................................................................................530 Modyfikowanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci domy(cid:286)lnych ..................................................................................531 Cz(cid:266)sto u(cid:298)ywane formanty i w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci ....................................................................................532 Tworzenie formantów obliczeniowych .............................................................................................537 Praca z podformularzami ..................................................................................................................537 Wskazówki z zakresu projektowania formularzy .............................................................................539 Wykorzystanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci Tab Stop ........................................................................................539 Zliczanie pól wyboru ..................................................................................................................539 Szybsze od(cid:286)wie(cid:298)anie z u(cid:298)yciem SQL-a ......................................................................................539 Techniki zwi(cid:261)zane z polami kombi i polami list ........................................................................540 Techniki zaawansowane ...................................................................................................................542 Formanty numeru strony i daty/godziny .....................................................................................542 Stosowanie formantu Obraz .......................................................................................................543 Morfing formantów ....................................................................................................................543 Malarz formatów ........................................................................................................................544 Dodatkowa pomoc dla u(cid:298)ytkowników ........................................................................................545 Dodawanie obrazów t(cid:225)a ..............................................................................................................545 Ograniczanie liczby rekordów wy(cid:286)wietlanych w formularzu .....................................................547 Korzystanie z formantu Karta ...........................................................................................................548 Pobieranie informacji za pomoc(cid:261) okien dialogowych ......................................................................550 Projektowanie kwerend ..............................................................................................................551 Konfigurowanie przycisków polece(cid:276) .........................................................................................552 Wybór przycisku domy(cid:286)lnego ....................................................................................................552 Konfiguracja przycisku Anuluj ...................................................................................................553 Usuni(cid:266)cie menu sterowania ........................................................................................................553 Kup książkęPoleć książkę 16 Access 2013 PL. Biblia Projektowanie formularza od podstaw ..............................................................................................553 Tworzenie prostego formularza ..................................................................................................553 Tworzenie podformularza ...........................................................................................................554 Dodawanie podformularza .........................................................................................................555 Modyfikowanie dzia(cid:225)ania formularza .........................................................................................557 Modyfikowanie wygl(cid:261)du formularza ..........................................................................................559 Rozdzia(cid:273) 20. Prezentowanie danych za pomoc(cid:230) raportów .......................... 561 Podstawowe informacje o raportach .................................................................................................561 Dost(cid:266)pne typy raportów ..............................................................................................................562 Ró(cid:298)nice mi(cid:266)dzy raportami a formularzami .................................................................................565 Tworzenie raportu od podstaw ..........................................................................................................565 Zdefiniowanie uk(cid:225)adu raportu .....................................................................................................565 Gromadzenie danych ..................................................................................................................565 Tworzenie raportu za pomoc(cid:261) kreatora .......................................................................................566 Drukowanie lub wy(cid:286)wietlanie raportu ........................................................................................579 Zapisywanie raportów ................................................................................................................581 Zagadnienia zwi(cid:261)zane z raportami typu pasmowego ........................................................................581 Sekcja nag(cid:225)ówka raportu ............................................................................................................583 Sekcja nag(cid:225)ówka strony ..............................................................................................................584 Sekcja nag(cid:225)ówka grupy ...............................................................................................................584 Sekcja szczegó(cid:225)ów ......................................................................................................................585 Sekcja stopki grupy ....................................................................................................................585 Sekcja stopki strony ....................................................................................................................585 Sekcja stopki raportu ..................................................................................................................585 Tworzenie raportu od podstaw ..........................................................................................................586 Tworzenie nowego raportu i wi(cid:261)zanie go z kwerend(cid:261) ................................................................587 Definiowanie rozmiaru i uk(cid:225)adu strony raportu ..........................................................................589 Umieszczanie formantów na raporcie .........................................................................................590 Zmiana rozmiaru sekcji ..............................................................................................................590 Praca z polami tekstowymi .........................................................................................................592 Zmiana w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci etykiet i pól tekstowych .............................................................................598 Powi(cid:266)kszanie i zmniejszanie pól tekstowych .............................................................................599 Sortowanie i grupowanie danych ................................................................................................601 Sortowanie danych w obr(cid:266)bie grup ............................................................................................603 Wprowadzanie podzia(cid:225)u na strony ..............................................................................................605 Dopracowywanie wygl(cid:261)du raportu ...................................................................................................606 Modyfikowanie nag(cid:225)ówka strony ...............................................................................................607 Tworzenie wyra(cid:298)enia w nag(cid:225)ówku grupy ...................................................................................608 Tworzenie nag(cid:225)ówka raportu ......................................................................................................609 Rozdzia(cid:273) 21. Raporty w Accessie — techniki zaawansowane ....................... 613 Grupowanie i sortowanie danych ......................................................................................................614 Alfabetyczne grupowanie danych ...............................................................................................614 Grupowanie wed(cid:225)ug przedzia(cid:225)ów czasowych .............................................................................619 Ukrywanie powtarzaj(cid:261)cych si(cid:266) informacji ..................................................................................620 Ukrycie nag(cid:225)ówka strony ............................................................................................................623 Nowa numeracja strony dla ka(cid:298)dej grupy ...................................................................................624 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 17 Formatowanie danych .......................................................................................................................624 Tworzenie list numerowanych ....................................................................................................625 Dodawanie znaków wypunktowania ..........................................................................................628 Dodawanie wyró(cid:298)nienia w czasie wykonywania programu .......................................................630 Unikanie pustych raportów ............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2013 PL. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: