Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 005426 23473510 na godz. na dobę w sumie
Access 2019 PL. Biblia - książka
Access 2019 PL. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 920
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5576-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> access
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Informacja zawarta w danych jest niezwykle cenna, jednak jej pozyskiwanie jest trudną sztuką. Aby do niej dotrzeć, trzeba poradzić sobie z coraz większą ilością danych. Rośnie więc zapotrzebowanie na zaawansowane techniki analizy danych. W niektórych przypadkach wystarczającym narzędziem do tego celu jest arkusz kalkulacyjny. Rozwiązanie to ma jednak ograniczenia, które pokonać może jedynie znakomity system do obsługi baz danych: Microsoft Access. Jest to oprogramowanie, które pozwala na bardzo wydajne zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz budowanie relacji między tabelami, ułatwia też zaawansowaną analizę danych.

Ta książka, będąca kolejnym, przejrzanym i uaktualnionym wydaniem kultowego przewodnika po Accessie, jest odpowiednia dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Znalazły się tu wskazówki dotyczące podstaw baz danych, rozpoczynania pracy z Accessem, tworzenia własnych aplikacji bazodanowych, a także programowania w języku VBA. Układ treści zaprojektowano w taki sposób, aby można było korzystać z tego przewodnika na wiele sposobów: czytać rozdziały po kolei lub skupić się na konkretnym zagadnieniu. W książce zawarto szczegółowe instrukcje tworzenia efektywnych tabel, zaawansowanych kwerend analitycznych, solidnych aplikacji i atrakcyjnych raportów. Dodatkowo omówiono kwestię integracji Accessa z platformą SharePoint.

Najważniejsze zagadnienia:

Access: zaawansowana analiza danych dla profesjonalistów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorach ......................................................................................................................................................... 23 O recenzencie technicznym .............................................................................................................................. 23 Podziękowania .................................................................................................................................................. 23 Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 25 Część I. Komponenty Accessa 29 Rozdział 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych .............................................................................. 31 Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie .................................................. 31 Bazy danych ....................................................................................................................................... 31 Tabele .................................................................................................................................................. 33 Rekordy i pola .................................................................................................................................... 33 Wartości ............................................................................................................................................. 34 Relacyjne bazy danych ............................................................................................................................ 34 Obiekty baz danych Accessa .................................................................................................................. 35 Tabele .................................................................................................................................................. 35 Kwerendy ........................................................................................................................................... 35 Formularze do wprowadzania danych i ich wyświetlania ........................................................... 36 Raporty ............................................................................................................................................... 36 Makra i VBA ...................................................................................................................................... 37 Obiekty bazy danych ......................................................................................................................... 37 Pięcioetapowa metoda projektowania .................................................................................................. 37 Krok 1. Ogólny projekt systemu — od koncepcji do rzeczywistości ......................................... 37 Krok 2. Projektowanie raportów ..................................................................................................... 38 Krok 3. Projektowanie danych ........................................................................................................ 39 Krok 4. Projektowanie tabel ............................................................................................................ 40 Krok 5. Projektowanie formularzy ................................................................................................. 43 Rozdział 2. Wprowadzenie do Accessa ............................................................................................................ 45 Ekran powitalny ....................................................................................................................................... 45 Jak utworzyć pustą bazę danych? .......................................................................................................... 47 Interfejs Accessa 2019 ............................................................................................................................. 48 Okienko nawigacji ............................................................................................................................. 48 Wstążka .............................................................................................................................................. 51 Pasek narzędzi Szybki dostęp .......................................................................................................... 52 Poleć książkęKup książkę 8 Access 2019 PL. Biblia Część II. Tabele Accessa 55 Rozdział 3. Tworzenie tabel .............................................................................................................................. 57 Rodzaje tabel ............................................................................................................................................. 57 Tabele obiektów ................................................................................................................................. 57 Tabele transakcyjne .......................................................................................................................... 58 Tabele łączące .................................................................................................................................... 58 Tworzenie nowej tabeli ........................................................................................................................... 58 Projektowanie tabel ........................................................................................................................... 60 Posługiwanie się zakładką Projektowanie ..................................................................................... 64 Praca z polami ................................................................................................................................... 65 Tworzenie tabeli klientów ...................................................................................................................... 73 Korzystanie z pól typu Autonumerowanie .................................................................................... 73 Kończenie definicji tabeli tblCustomers ........................................................................................ 73 Zmiana projektu tabeli ............................................................................................................................ 74 Wstawianie pola ................................................................................................................................ 74 Usuwanie pola ................................................................................................................................... 74 Zmiana położenia pola ..................................................................................................................... 75 Zmiana nazwy pola ........................................................................................................................... 75 Zmiana rozmiaru pola ...................................................................................................................... 75 Problemy konwersji danych ............................................................................................................ 76 Przypisywanie właściwości pól ........................................................................................................ 76 Właściwości pól tabeli tblCustomers .................................................................................................... 90 Określanie klucza głównego ................................................................................................................... 92 Wybór klucza głównego ................................................................................................................... 92 Tworzenie klucza głównego ............................................................................................................ 93 Tworzenie złożonych kluczy głównych ......................................................................................... 93 Indeksowanie tabel .................................................................................................................................. 94 Ważność stosowania indeksów ....................................................................................................... 95 Indeksy złożone z wielu pól ............................................................................................................. 97 Kiedy należy indeksować tabele? .................................................................................................... 99 Drukowanie struktury tabeli ................................................................................................................100 Zapisywanie ukończonej tabeli ............................................................................................................101 Operacje na tabelach .............................................................................................................................101 Zmiana nazwy tabel ........................................................................................................................101 Usuwanie tabel ................................................................................................................................102 Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych ....................................................................................102 Kopiowanie tabel do innej bazy danych ......................................................................................103 Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych .....................................................................................103 Posługiwanie się polami typu Załącznik ............................................................................................104 Rozdział 4. Relacje między tabelami ............................................................................................................. 105 Tworzenie kuloodpornych baz danych ..............................................................................................106 Normalizacja i denormalizacja danych ..............................................................................................108 Pierwsza postać normalna .............................................................................................................108 Druga postać normalna ..................................................................................................................111 Trzecia postać normalna ................................................................................................................115 Denormalizacja ................................................................................................................................116 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Relacje między tabelami ........................................................................................................................117 Wiązanie danych .............................................................................................................................118 Jeden do jednego .............................................................................................................................120 Jeden do wielu ..................................................................................................................................121 Wiele do wielu .................................................................................................................................123 Reguły integralności ..............................................................................................................................124 Klucz główny nie może mieć wartości null .................................................................................126 Wszystkim wartościom kluczy obcych muszą odpowiadać klucze główne ............................126 Klucze ......................................................................................................................................................127 Określanie klucza głównego ..........................................................................................................128 Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych ................................................................129 Wybór klucza głównego .................................................................................................................130 Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralności odwołań .................................132 Przeglądanie wszystkich relacji .....................................................................................................137 Usuwanie relacji ..............................................................................................................................137 Reguły integralności specyficzne dla aplikacji ............................................................................138 Rozdział 5. Praca z tabelami .......................................................................................................................... 139 Arkusze danych ......................................................................................................................................140 Okno arkusza danych ............................................................................................................................141 Poruszanie się po arkuszu danych ................................................................................................141 Korzystanie z przycisków nawigacyjnych ....................................................................................142 Wstążka arkusza danych ................................................................................................................143 Otwieranie arkusza danych ..................................................................................................................145 Wpisywanie nowych danych ................................................................................................................145 Zapisywanie rekordu ......................................................................................................................147 Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych .........................................................147 W jaki sposób właściwości wpływają na wprowadzanie danych? ............................................148 Poruszanie się między rekordami w arkuszu danych .......................................................................151 Poruszanie się między rekordami .................................................................................................151 Wyszukiwanie określonej wartości ...............................................................................................151 Modyfikowanie wartości w arkuszu danych ......................................................................................154 Ręczne zamienianie istniejących wartości ...................................................................................154 Modyfikacja istniejącej wartości ...................................................................................................154 Używanie funkcji Cofnij .......................................................................................................................156 Kopiowanie i wklejanie wartości .........................................................................................................156 Zastępowanie wartości ..........................................................................................................................157 Dodawanie nowych rekordów .............................................................................................................158 Usuwanie rekordów ..............................................................................................................................158 Wyświetlanie rekordów ........................................................................................................................159 Zmiana kolejności pól ....................................................................................................................159 Zmiana szerokości wyświetlanych pól .........................................................................................160 Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów ..............................................................................161 Zmiana czcionki ..............................................................................................................................162 Wyświetlanie linii oddzielających komórki i różne kolory wierszy .........................................162 Wyrównywanie danych w kolumnach .........................................................................................164 Ukrywanie i odkrywanie kolumn .................................................................................................164 Blokowanie kolumn ........................................................................................................................165 Poleć książkęKup książkę 10 Access 2019 PL. Biblia Zapisywanie zmienionego układu arkusza ..................................................................................165 Zapisywanie rekordu ......................................................................................................................166 Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych .....................................................................166 Sortowanie rekordów .....................................................................................................................166 Używanie filtrowania według wyboru .........................................................................................167 Filtrowanie według formularza .....................................................................................................169 Agregowanie danych .............................................................................................................................170 Drukowanie rekordów ..........................................................................................................................171 Korzystanie z podglądu wydruku ........................................................................................................172 Rozdział 6. Importowanie i eksportowanie danych ....................................................................................... 173 Access i dane zewnętrzne .....................................................................................................................173 Typy danych zewnętrznych ...........................................................................................................174 Metody pracy z danymi zewnętrznymi ........................................................................................174 Typy importu i eksportu .......................................................................................................................177 Importowanie zewnętrznych danych ..................................................................................................178 Importowanie z innej bazy danych Accessa ................................................................................178 Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excela ...........................................................181 Importowanie list SharePointa ......................................................................................................184 Importowanie danych z plików tekstowych ................................................................................185 Importowanie i eksportowanie dokumentów XML ...................................................................190 Importowanie i eksportowanie dokumentów HTML ...............................................................193 Importowanie obiektów Accessa innych niż tabele ...................................................................195 Importowanie folderu Outlooka ...................................................................................................196 Eksportowanie do formatów zewnętrznych ......................................................................................198 Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa .........................................................198 Eksportowanie za pośrednictwem sterowników ODBC ...........................................................198 Eksportowanie do programu Word .............................................................................................200 Publikowanie w formacie PDF lub XPS .......................................................................................201 Rozdział 7. Dołączanie danych zewnętrznych ............................................................................................... 203 Dołączanie danych zewnętrznych .......................................................................................................204 Identyfikowanie tabel połączonych ..............................................................................................205 Ograniczenia dotyczące dołączonych danych .............................................................................206 Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa ...........................................................................207 Łączenie ze źródłami danych ODBC ............................................................................................210 Dołączanie danych, które nie są bazami ......................................................................................210 Praca z tabelami połączonymi .............................................................................................................216 Ustawianie właściwości widoku ....................................................................................................217 Ustawianie relacji ............................................................................................................................217 Optymalizowanie tabel połączonych ............................................................................................218 Usuwanie odwołania do tabeli połączonej ..................................................................................218 Przeglądanie lub zmienianie informacji o tabelach połączonych ............................................218 Odświeżanie zawartości tabel połączonych .................................................................................219 Dzielenie baz danych dla dostępu sieciowego ...................................................................................220 Zalety dzielenia baz danych ...........................................................................................................220 Jak podzielić obiekty? .....................................................................................................................222 Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych .......................................................................223 Poleć książkęKup książkę Część III. Kwerendy Accessa Spis treści 11 225 Rozdział 8. Pobieranie danych za pomocą kwerend ..................................................................................... 227 Wprowadzenie w tematykę kwerend ..................................................................................................228 Co można robić za pomocą kwerend? .........................................................................................228 Co zwracają kwerendy? ..................................................................................................................229 Tworzenie kwerendy .............................................................................................................................229 Dodawanie pól .................................................................................................................................232 Uruchamianie kwerend ..................................................................................................................234 Praca z polami ........................................................................................................................................235 Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBD ....................................................................................235 Zmiana kolejności pól ....................................................................................................................235 Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBD .....................................................................236 Usuwanie pól ...................................................................................................................................236 Wstawianie pól ................................................................................................................................236 Ukrywanie pól .................................................................................................................................237 Zmiana kolejności sortowania ......................................................................................................237 Dodawanie kryteriów do kwerend ......................................................................................................239 Kryteria wyboru rekordów ............................................................................................................239 Definiowanie prostych kryteriów tekstowych ............................................................................239 Definiowanie prostych kryteriów innych typów ........................................................................240 Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend .....................................................................................242 Zapisywanie kwerendy ..........................................................................................................................242 Tworzenie kwerend bazujących na wielu tabelach ...........................................................................242 Przeglądanie nazw tabel .................................................................................................................244 Dodawanie wielu pól ......................................................................................................................244 Ograniczenia dla kwerend bazujących na wielu tabelach .........................................................244 Obchodzenie ograniczeń dotyczących kwerend .........................................................................245 Obszar tabel ............................................................................................................................................246 Linie sprzężeń ..................................................................................................................................246 Przesuwanie tabel ............................................................................................................................247 Usuwanie tabel ................................................................................................................................247 Dodawanie kolejnych tabel ............................................................................................................247 Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa .............................................................................248 Wprowadzenie do sprzężeń ...........................................................................................................248 Wykorzystywanie sprzężeń ad hoc ...............................................................................................250 Określanie typu sprzężenia ............................................................................................................251 Usuwanie sprzężeń ..........................................................................................................................252 Rozdział 9. Stosowanie operatorów i wyrażeń ............................................................................................... 253 Wprowadzenie w tematykę operatorów .............................................................................................253 Typy operatorów .............................................................................................................................254 Priorytety operatorów ....................................................................................................................264 Stosowanie operatorów i wyrażeń w kwerendach ............................................................................265 Używanie operatorów porównania w kwerendach ....................................................................266 Tworzenie złożonych kryteriów ....................................................................................................267 Używanie funkcji w kwerendach wybierających ........................................................................269 Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających .............................................................270 Poleć książkęKup książkę 12 Access 2019 PL. Biblia Wpisywanie kryteriów jednowartościowych .....................................................................................270 Wprowadzanie kryteriów znakowych (Krótki tekst lub Długi tekst) ......................................270 Operator Like i symbole wieloznaczne ........................................................................................271 Określanie wartości niepasujących ...............................................................................................274 Wprowadzanie kryteriów liczbowych ..........................................................................................275 Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fałsz) ...............................................................276 Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE ................................................................................276 Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie .................................................................................277 Operacja Or ......................................................................................................................................277 Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or ..........................................................277 Używanie komórki Lub: na siatce projektu (QBD) ....................................................................278 Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In ............................................................279 Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu ........................................................279 Stosowanie operatora Between...And ...........................................................................................281 Wyszukiwanie danych o wartości Null ........................................................................................281 Wprowadzanie kryteriów w wielu polach ..........................................................................................283 Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy ....................................................................283 Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy ...................................................................284 Stosowanie operacji And i Or na różnych polach ......................................................................285 Kwerenda złożona w wielu wierszach ..........................................................................................286 Rozdział 10. Inne rodzaje kwerend ................................................................................................................ 289 Kwerendy podsumowujące ..................................................................................................................289 Tworzenie kwerendy podsumowującej ........................................................................................290 Funkcje agregujące ..........................................................................................................................292 Kwerendy funkcjonalne ........................................................................................................................297 Kwerendy tworzące tabele .............................................................................................................297 Kwerendy usuwające ......................................................................................................................299 Kwerendy dołączające ....................................................................................................................301 Kwerendy aktualizujące .................................................................................................................306 Kwerendy krzyżowe ..............................................................................................................................309 Używanie kreatora kwerend krzyżowych ....................................................................................310 Ręczne tworzenie kwerend krzyżowych ......................................................................................315 Optymalizowanie wydajności kwerend ..............................................................................................319 Normalizowanie projektu bazy danych .......................................................................................320 Używanie indeksów w odpowiednich polach .............................................................................320 Optymalizacja poprzez poprawę projektu zapytania .................................................................321 Regularne kompaktowanie i naprawianie bazy danych ............................................................322 Część IV. Analizowanie danych w Accessie 323 Rozdział 11. Przekształcanie danych ............................................................................................................ 325 Wyszukiwanie i usuwanie powtarzających się rekordów ................................................................325 Czym są powtarzające się rekordy? ..............................................................................................326 Wyszukiwanie duplikatów .............................................................................................................327 Usuwanie powtarzających się rekordów ......................................................................................329 Poleć książkęKup książkę Spis treści 13 Typowe zadania z zakresu przekształcania danych ..........................................................................332 Uzupełnianie pustych pól ..............................................................................................................332 Scalanie łańcuchów znaków ..........................................................................................................333 Zmiana wielkości liter ....................................................................................................................335 Usuwanie początkowych i końcowych spacji z łańcuchów znaków ........................................336 Wyszukiwanie i zastępowanie określonego tekstu .....................................................................337 Dodawanie własnego tekstu w określonych miejscach łańcucha znaków ..............................338 Przetwarzanie łańcuchów znaków na podstawie znaczników ..................................................339 Rozdział 12. Obliczenia i daty ........................................................................................................................ 345 Korzystanie z obliczeń w analizach .....................................................................................................345 Typowe scenariusze związane z obliczeniami .............................................................................346 Tworzenie obliczeń za pomocą konstruktora wyrażeń .............................................................349 Typowe błędy w obliczeniach ........................................................................................................353 Używanie dat w analizach ....................................................................................................................356 Proste obliczenia na datach ...........................................................................................................356 Zaawansowane analizy z wykorzystaniem funkcji .....................................................................357 Rozdział 13. Analizy warunkowe .................................................................................................................... 367 Stosowanie kwerend z parametrami ...................................................................................................367 Jak działają kwerendy z parametrami? .........................................................................................369 Podstawowe zasady dotyczące kwerend z parametrami ...........................................................369 Używanie kwerend z parametrami ...............................................................................................370 Stosowanie funkcji warunkowych .......................................................................................................374 Funkcja IIf ........................................................................................................................................374 Funkcja Switch .................................................................................................................................379 Porównanie funkcji IIf i Switch ....................................................................................................380 Rozdział 14. Podstawy SQL-a w Accessie ...................................................................................................... 383 Podstawy SQL-a .....................................................................................................................................383 Instrukcja SELECT ..........................................................................................................................384 Klauzula WHERE ............................................................................................................................385 Sprzężenia .........................................................................................................................................386 Zaawansowane instrukcje SQL-a ........................................................................................................387 Rozbudowywanie wyszukiwania za pomocą operatora Like ....................................................387 Pobieranie unikatowych wartości i wierszy bez grupowania ....................................................387 Grupowanie i agregowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY .....................................389 Określanie kolejności sortowania za pomocą klauzuli ORDER BY ........................................389 Tworzenie aliasów za pomocą klauzuli AS ..................................................................................389 Wyświetlanie tylko pierwszych elementów (instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT) ..........................................................390 Wykonywanie kwerend funkcjonalnych za pomocą instrukcji SQL-a ...................................392 Tworzenie kwerend krzyżowych za pomocą instrukcji TRANSFORM ..................................393 Kwerendy charakterystyczne dla SQL-a .............................................................................................393 Scalanie zbiorów danych za pomocą operatora UNION ..........................................................393 Tworzenie tabeli za pomocą instrukcji CREATE TABLE .........................................................395 Manipulowanie kolumnami za pomocą instrukcji ALTER TABLE ........................................395 Tworzenie kwerend przekazujących ............................................................................................397 Poleć książkęKup książkę 14 Access 2019 PL. Biblia Rozdział 15. Podkwerendy i funkcje agregujące domeny ............................................................................. 399 Wzbogacanie analiz za pomocą podkwerend ....................................................................................400 Po co stosować podkwerendy? ......................................................................................................401 Podstawowe zasady dotyczące podkwerend ...............................................................................401 Tworzenie podkwerend bez pisania instrukcji SQL-a ...............................................................401 Używanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach ...........................................................404 Używanie podkwerend z operatorami porównania ...................................................................404 Stosowanie podkwerend jako wyrażeń ........................................................................................405 Stosowanie podkwerend skorelowanych .....................................................................................406 Używanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych ............................................................408 Funkcje agregujące domeny .................................................................................................................410 Różne funkcje agregujące domeny ...............................................................................................412 Składnia funkcji agregujących domeny .......................................................................................413 Stosowanie funkcji agregujących domeny ...................................................................................414 Rozdział 16. Statystyki opisowe ..................................................................................................................... 419 Podstawowe statystyki opisowe ...........................................................................................................420 Obliczanie statystyk opisowych za pomocą kwerend podsumowujących ..............................420 Określanie rankingu, wartości modalnej i mediany ..................................................................421 Pobieranie losowej próbki ze zbioru danych ..............................................................................426 Zaawansowane statystyki opisowe ......................................................................................................427 Obliczanie percentyli ......................................................................................................................427 Ustalanie kwartyla dla rekordu .....................................................................................................429 Tworzenie rozkładu częstości ........................................................................................................431 Część V. Formularze i raporty Accessa 433 Rozdział 17. Tworzenie prostych formularzy ................................................................................................. 435 Widoki formularzy ................................................................................................................................436 Typy formularzy ....................................................................................................................................436 Tworzenie nowego formularza .....................................................................................................438 Specjalne typy formularzy ..............................................................................................................441 Zmiana rozmiaru obszaru formularza .........................................................................................446 Zapisywanie formularza .................................................................................................................447 Kontrolki formularza ............................................................................................................................447 Typy kontrolek ................................................................................................................................447 Dodawanie kontrolek .....................................................................................................................449 Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia kontrolek ......................................................................454 Wykonywanie operacji na kontrolkach .......................................................................................455 Właściwości ............................................................................................................................................464 Wyświetlanie arkusza właściwości ................................................................................................464 Korzystanie z arkusza właściwości ...............................................................................................465 Zmiana ustawień właściwości kontrolki ......................................................................................466 Nadawanie nazw i tytułów kontrolkom .......................................................................................467 Poleć książkęKup książkę Spis treści 15 Rozdział 18. Praca z danymi w formularzach ............................................................................................... 469 Używanie widoku formularza ..............................................................................................................470 Zakładka Narzędzia główne ...........................................................................................................471 Nawigacja między polami ..............................................................................................................474 Nawigacja między rekordami w formularzu ...............................................................................474 Modyfikowanie wartości w formularzu ..............................................................................................475 Kontrolki, których nie można modyfikować ..............................................................................475 Praca z obrazami i obiektami OLE ...............................................................................................476 Wprowadzanie danych w polu typu Długi tekst ........................................................................477 Wprowadzanie danych w polu typu Data ...................................................................................477 Używanie grup opcji .......................................................................................................................478 Używanie pól kombi i list ...............................................................................................................479 Przełączanie się do widoku arkusza danych ................................................................................479 Zapisywanie rekordu ......................................................................................................................480 Drukowanie formularzy .......................................................................................................................480 Praca z właściwościami formularza ....................................................................................................481 Modyfikacja tekstu na pasku tytułu za pomocą właściwości Tytuł .........................................482 Tworzenie formularza związanego ...............................................................................................483 Określanie sposobu wyświetlania formularza .............................................................................483 Usuwanie paska selektora rekordów ............................................................................................484 Inne właściwości formularzy .........................................................................................................484 Dodawanie nagłówka lub stopki formularza .....................................................................................490 Korzystanie z właściwości sekcji ..........................................................................................................490 Właściwość Widoczny ....................................................................................................................490 Właściwość Wysokość ....................................................................................................................490 Właściwość Kolor tła ......................................................................................................................490 Właściwość Efekt specjalny ...........................................................................................................491 Właściwość Kiedy wyświetlać .......................................................................................................491 Właściwości związane z drukowaniem ........................................................................................491 Zmiana układu formularza ...................................................................................................................491 Modyfikacja właściwości kontrolek ..............................................................................................492 Określanie kolejności dostępu .......................................................................................................492 Modyfikowanie formatu tekstu w kontrolce ...............................................................................493 Używanie narzędzia Lista pól do dodawania kontrolek ............................................................493 Przekształcanie formularza w raport ..................................................................................................494 Rozdział 19. Praca z kontrolkami formularzy ............................................................................................... 495 Ustawianie właściwości kontrolek ......................................................................................................496 Modyfikowanie właściwości domyślnych ...................................................................................497 Często używane kontrolki i właściwości ......................................................................................498 Tworzenie kontrolek obliczeniowych .................................................................................................502 Praca z podformularzami .....................................................................................................................503 Wskazówki z zakresu projektowania formularzy .............................................................................504 Wykorzystanie właściwości Przechodzenie tabulatorami .........................................................504 Zliczanie pól wyboru ......................................................................................................................504 Techniki związane z polami kombi i polami list ........................................................................504 Poleć książkęKup książkę 16 Access 2019 PL. Biblia Techniki zaawansowane .......................................................................................................................506 Kontrolki numeru strony i daty/godziny ....................................................................................506 Stosowanie kontrolki Obraz ..........................................................................................................507 Morfing kontrolek ...........................................................................................................................508 Malarz formatów .............................................................................................................................509 Dodatkowa pomoc dla użytkowników ........................................................................................509 Dodawanie obrazów tła ..................................................................................................................510 Ograniczanie liczby rekordów wyświetlanych w formularzu ...................................................512 Korzystanie z kontrolki Karta ..............................................................................................................513 Pobieranie informacji za pomocą okien dialogowych .....................................................................514 Projektowanie kwerend ..................................................................................................................515 Konfigurowanie przycisków poleceń ...........................................................................................515 Wybór przycisku domyślnego .......................................................................................................516 Konfiguracja przycisku Anuluj .....................................................................................................516 Usunięcie menu sterowania ...........................................................................................................517 Projektowanie formularza od podstaw ...............................................................................................517 Tworzenie prostego formularza ....................................................................................................517 Tworzenie podformularza .............................................................................................................518 Dodawanie podformularza ............................................................................................................519 Modyfikowanie działania formularza ..........................................................................................520 Modyfikowanie wyglądu formularza ...........................................................................................522 Rozdział 20. Prezentowanie danych za pomocą raportów ............................................................................ 525 Podstawowe informacje o raportach ..................................................................................................525 Dostępne typy raportów .................................................................................................................526 Różnice między raportami a formularzami .................................................................................529 Tworzenie raportu od podstaw ............................................................................................................529 Zdefiniowanie układu raportu ......................................................................................................529 Gromadzenie danych ......................................................................................................................529 Tworzenie raportu za pomocą kreatora .......................................................................................530 Drukowanie lub wyświetlanie raportu .........................................................................................542 Zapisywanie raportów ....................................................................................................................544 Zagadnienia związane z raportami typu pasmowego .......................................................................544 Sekcja nagłówka raportu ................................................................................................................546 Sekcja nagłówka strony ..................................................................................................................546 Sekcja nagłówka grupy ...................................................................................................................547 Sekcja szczegółów ............................................................................................................................547 Sekcja stopki grupy .........................................................................................................................547 Sekcja stopki strony ........................................................................................................................548 Sekcja stopki raportu ......................................................................................................................548 Tworzenie raportu od podstaw ............................................................................................................548 Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z tabelą .....................................................................550 Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu ........................................................................551 Umieszczanie kontrolek na raporcie ............................................................................................553 Zmiana rozmiaru sekcji ..................................................................................................................554 Praca z polami tekstowymi ............................................................................................................555 Zmiana właściwości etykiet i pól tekstowych ..............................................................................560 Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych ..............................................................................562 Poleć książkęKup książkę Spis treści 17 Sortowanie i grupowanie danych ..................................................................................................562 Sortowanie danych w obrębie grup ..............................................................................................564 Wprowadzanie podziału na strony ...............................................................................................567 Dopracowywanie wyglądu raportu .....................................................................................................567 Modyfikowanie nagłówka strony ..................................................................................................568 Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy ....................................................................................569 Tworzenie nagłówka raportu ........................................................................................................570 Rozdział 21. Raporty w Accessie — techniki zaawansowane ...................................................................... 573 Grupowanie i sortowanie danych ........................................................................................................574 Alfabetyczne grupowanie danych .................................................................................................574 Grupowanie według przedziałów czasowych ..............................................................................578 Ukrywanie powtarzających się informacji ...................................................................................579 Ukrycie nagłówka strony ...............................................................................................................582 Nowa numeracja strony dla każdej grupy ...................................................................................583 Formatowanie danych ..........................................................................................................................583 Tworzenie list numerowanych ......................................................................................................583 Dodawanie list wypunktowanych .................................................................................................586 Dodawanie wyróżnienia w czasie wykonywania programu .....................................................589 Unikanie pustych raportów ...........................................................................................................591 Dodawanie linii pionowych pomiędzy kolumnami ...................................................................591 Dodawanie pustego wiersza co n rekordów ................................................................................593 Drukowanie stron nieparzystych i parzystych ............................................................................594 Używanie różnych formatów w tym samym polu tekstowym .................................................596 Centrowanie tytułu .........................................................................................................................597 Łatwe wyrównywanie etykiet kontrolek ......................................................................................597 Precyzyjne przemieszczanie kontrolek ........................................................................................597 Dodawanie danych ................................................................................................................................598 Dodawanie innych informacji do raportu ...................................................................................598 Dodanie nazwiska użytkownika do raportu związanego ..........................................................599 Inne techniki ...........................................................................................................................................600 Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi .....................................................................600 Szybkie drukowanie danych z kwerendy .....................................................................................601 Używanie dwóch i więcej kolumn w raporcie .............................................................................601 Wykorzystanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów ...................................................608 Przypisywanie unikatowych nazw do kontrolek ........................................................................609 Część VI. Podstawy programowania w Accessie 611 Rozdział 22. Korzystanie z makr programu Access ....................................................................................... 613 Wprowadzenie do makr .......................................................................................................................613 Tworzenie makr ..............................................................................................................................614 Przypisanie makra do zdarzenia ...................................................................................................616 Makra a bezpieczeństwo .......................................................................................................................617 Włączanie trybu bezpiecznego ......................................................................................................617 Centrum zaufania ............................................................................................................................619 Makra z wieloma akcjami ........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Access 2019 PL. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: