Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 003568 22953555 na godz. na dobę w sumie
Adam Smith. Ekonomia polityczna - ebook/pdf
Adam Smith. Ekonomia polityczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 142
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7969-125-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest szczegółową i pogłębioną naukową prezentacją i analizą poglądów ekonomicznych Adama Smitha. Podejmuje temat, który ma istotne znaczenie w studiowaniu i pogłębionym poznaniu współczesnej teorii ekonomii. Argument ten opiera się na przekonaniu o istotnej roli ciągłości myśli ekonomicznej w sensie historycznym.

Zastosowana przez Autora metoda prezentacji i analizy poglądów Smitha jest bardzo cenna ze względów dydaktycznych. Stanowi ona wartościową wskazówkę dla młodszych adeptów ekonomii, jak należy przeprowadzić pogłębioną egzegezę tekstów źródłowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RECENZENT Eugeniusz Kwiatkowski REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Dorota Stępień SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Łukasz Orzechowski © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06100.13.0.X ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-803-5 ISBN (ebook) 978-83-7969-125-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Spis treści Przedmowa ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Rozdział I. Wprowadzenie ����������������������������������������������������������������������������������� 11 1. Biografia Adama Smitha ��������������������������������������������������������������������������� 11 2. Problematyka Bogactwa narodów �������������������������������������������������������������� 13 3. Ogólny charakter rozważań w Bogactwie narodów ��������������������������������� 14 4. Ewolucja stosunków gospodarczych w Anglii XVIII wieku ��������������� 15 Rozdział II. Założenia metodologiczne ������������������������������������������������������������� 17 1� przedmiot ekonomii politycznej �������������������������������������������������������������� 17 2. Motywy działalności gospodarczej ��������������������������������������������������������� 18 3. Ogólny charakter procesu gospodarczego ��������������������������������������������� 20 4. „Niewidzialna ręka” ���������������������������������������������������������������������������������� 21 Rozdział III. Istota, miara i czynniki wzrostu bogactwa �������������������������������� 25 1. Istota i miara bogactwa ������������������������������������������������������������������������������ 25 2. Czynniki wzrostu bogactwa ��������������������������������������������������������������������� 26 Rozdział IV. Wartość i pieniądz �������������������������������������������������������������������������� 35 1. Wartość użytkowa a wartość wymienna ������������������������������������������������ 35 2. Podstawa wartości wymiennej ����������������������������������������������������������������� 36 3. Cena naturalna a cena rynkowa ��������������������������������������������������������������� 46 4. Pieniądz ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 Rozdział V. Wzrost bogactwa a jego podział ���������������������������������������������������� 55 1. Podział bogactwa a teoria wartości ��������������������������������������������������������� 55 2. Płaca, zysk i renta gruntowa jako pochodne wartości tworzonej przez pracę �������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 3. Pieniężna i rzeczywista „cena pracy” ����������������������������������������������������� 57 4. Płaca a proces akumulacji kapitału ���������������������������������������������������������� 57 5. Zysk a procent �������������������������������������������������������������������������������������������� 61 6. Zysk a proces akumulacji kapitału ���������������������������������������������������������� 61 7. Renta gruntowa ������������������������������������������������������������������������������������������ 63 8. Konflikt między kapitałem a pracą ��������������������������������������������������������� 67 5 Rozdział VI. Cechy szczególne reprodukcji w ujęciu Adama Smitha �������� 69 1. Ujęcie pierwsze ����������������������������������������������������������������������������������������� 69 2. Ujęcie drugie ��������������������������������������������������������������������������������������������� 75 Rozdział VII. Handel zagraniczny ���������������������������������������������������������������������� 81 Rozdział VIII. Państwo a gospodarka ���������������������������������������������������������������� 85 1. Geneza państwa ���������������������������������������������������������������������������������������� 85 2. Ogólne funkcje państwa �������������������������������������������������������������������������� 85 3. Dobra ziemskie panującego lub państwa ��������������������������������������������� 87 4. Rozrzutność panującego i rządu ������������������������������������������������������������ 87 5. Zasada nieingerencji państwa w gospodarkę �������������������������������������� 88 6. Urządzenia i instytucje publiczne, które mają ułatwić handel ���������� 89 6.1. Określenie dziedzin właściwych dla kompanii akcyjnych ��������� 89 6.2. Urządzenia infrastrukturalne ���������������������������������������������������������� 92 7. Idea nauczania powszechnego ��������������������������������������������������������������� 93 8. Wydatki państwa jako czynnik kształtowania świadomości społe- cznej ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 95 8.1. Problem finansowania instytucji religijnych ��������������������������������� 95 8.2. Środki walki z fanatyzmem i przesądami ������������������������������������� 96 9. Prawne ustanowienie stopy procentowej ��������������������������������������������� 97 10. Rola państwa w handlu zagranicznym ������������������������������������������������� 97 11. Krytyka prawa primogenitury ������������������������������������������������������������� 102 12. Podatki ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 103 12.1. Zakres rozważań Smitha o podatkach ��������������������������������������� 103 12.2. Ogólne zasady opodatkowania dochodów ������������������������������� 104 12.3. Podatek od renty gruntowej �������������������������������������������������������� 104 12.4. Podatek od zysku �������������������������������������������������������������������������� 106 12.5. Podatek od płacy roboczej ����������������������������������������������������������� 108 12.6. Pogłówne ���������������������������������������������������������������������������������������� 108 12.7. Podatki od towarów konsumpcyjnych �������������������������������������� 109 12.8. Podatek od czynszu z domów ����������������������������������������������������� 112 12.9. Podatki od majątku ����������������������������������������������������������������������� 113 12.10. Społeczny aspekt opodatkowania dochodów ������������������������� 113 12.11. Konkluzje ��������������������������������������������������������������������������������������� 114 13. Dług publiczny ��������������������������������������������������������������������������������������� 115 Rozdział IX. Idea „naturalnego wzrostu dobrobytu” a historyczna rzeczywistość ��������������������������������������������������������������������������������� 119 Rozdział X. Struktura klasowa społeczeństwa a interes publiczny ����������� 124 Rozdział XI. Adam Smith a fizjokraci �������������������������������������������������������������� 127 6 Rozdział XII. Adam Smith a późniejsza myśl ekonomiczna ����������������������� 131 1. Jean Baptiste Say ��������������������������������������������������������������������������������������� 131 2. David Ricardo ������������������������������������������������������������������������������������������� 133 3. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi ��������������������������������������� 135 4. Thomas Robert Malthus �������������������������������������������������������������������������� 135 Zakończenie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137 Bibliografia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 139 Indeks osób ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 141 Przedmowa Adam Smith był jednym z głównych twórców ekonomii kla- sycznej. Wywarł on wielki wpływ na rozwój ekonomii, a pewne jego idee nie straciły na znaczeniu do dnia dzisiejszego. Analizie ekonomii politycznej w jego ujęciu poświęcam niniejsze opracowanie, któremu przyświeca cel dydaktyczny. Zawarłem w nim sporo materiału źródłowego, aby możliwie najściślej przedstawić myśl Smitha i poddać ją w pewnym stop- niu ocenie Czytelnika. Ze względu na genezę bądź recepcję idei ekonomicznych Smitha dokonuję ich porównania z myślą fizjokratyczną oraz poglądami ekonomicznymi J.B. Saya, D. Ricarda, J.C.L. Simonde de Sismondiego i T.R. Malthusa. W literaturze przedmiotu największe znaczenie mają pra- ce Karola Marksa, które staram się wykorzystać w całej pełni. W pewnym zakresie spożytkowuję też wyniki badań innych autorów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adam Smith. Ekonomia polityczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: