Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 002677 22741231 na godz. na dobę w sumie
Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej - ebook/pdf
Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1788
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3475-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej

Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej

Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów centralnej administracji państwowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne oraz organizację administracji państwowej centralnej.

Instytucje i organy centralnej administracji państwowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.:

 

W tomie I (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym centralnej administracji państwowej szczegółowo omówiono organy i instytucje takie jak:

 

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie I Czytelnik może poznać i zrozumieć:

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej centralnej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów centralnej administracji państwowej na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Administracja publiczna * Ustrój administracji państwowej centralnej Komentarz Pod redakcją prof. B. Szmulika dr K. Miaskowskiej-Daszkiewicz C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Administracja publiczna, t. I Ustrój administracji państwowej centralnej Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 2. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ TERENOWEJ Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 3. USTRÓJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH, wyd. 1 popr. Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RP, wyd. 2 Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE, wyd. 2 Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I WYPADKOWE Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM www.ksiegarnia.beck.pl Administracja publiczna Tom I Ustrój administracji państwowej centralnej Komentarz Redaktorzy Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz Autorzy prof. dr hab. Bogusław Banaszak, dr Mariusz Bidziński, dr Artur Biłgorajski, prof. dr hab. Marek Chmaj, dr Anna Chorążewska, dr Stanisław Dubaj, Wojciech Drobny, prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, prof. dr hab. Marian Grzybowski, dr Anna Jacek, prof. dr hab. Marian Kallas, dr Janusz Karp, mec. Krzysztof Kędziora, dr Grzegorz Kuca, dr Marcin Mateńko, dr Marcin Mazuryk, dr Katarzyna Mełgieś, mec. Jaromir Miaskowski, dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, dr Michał Mistygacz, prof. UMCS dr hab. Ryszard Mojak, dr Renata Maria Pal, Andrzej Pogłódek, dr Przemysław Pytlak, Aleksandra Słomkowska, dr Katarzyna Stanik-Filipowska, Bartłomiej Starzec, prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik, dr hab. Jarosław Szymanek, Andrzej Tomasiak, dr Dominik Tyrawa, Marzena Wąsowska, mec. Arkadiusz Wagner WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 M. Kallas, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna, t. 1, Ustrój administracji państwowej centralnej, Propozycja cytowania: Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-3474-5 ISBN e-book: 978-83-255-3475-2 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLVII Część I. Ewolucja ustroju centralnej administracji państwowej w latach 1989–1997 (prof. dr hab. Marian Kallas) . . . . . . . . . 1 Część II. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (prof. UMCS dr hab. Ryszard Mojak, dr Anna Chorążewska) . . . . . . . . . . . . . I. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wybory Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kompetencje Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Odpowiedzialność Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część III. Rząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Rada Ministrów (prof. dr hab. Bogusław Banaszak) . . I. Pojęcie i geneza Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Rząd a Rada Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Geneza Rady Ministrów w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania Rady Ministrów . . . . III. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Powołanie Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Powoływanie ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Skład Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Organy wewnętrzne Rady Ministrów . . . . . . . . . . . B. Kompetencje Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków . . . . . A. Odpowiedzialność polityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Odpowiedzialność konstytucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . C. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Rządowe Centrum Legislacji (Andrzej Pogłódek) . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 57 74 94 117 123 125 125 125 126 126 127 127 128 134 137 140 143 158 162 163 163 170 172 173 173 V Spis treści B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prezes Rady Ministrów (prof. dr hab. Marian Grzybowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i charakterystyka instytucji premiera . . . . . . . . . II. Pozycja ustrojowa, funkcje i kompetencje Prezesa RM w Konstytucji RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prezes RM a struktura wewnętrzna rządu i jego organy . . IV. Kompetencje organizacyjne i kadrowe Prezesa RM . . . . V. Uprawnienia koordynacyjne i kontrolne Prezesa RM . . . VI. Akty prawne Prezesa RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Prezes RM jako organ określający sposoby wykonywania polityki rządu i zwierzchnik pracowników administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Polityczno-ustrojowe uwarunkowania pozycji Prezesa RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Ministrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Rada legislacyjna (Aleksandra Słomkowska) . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ministrowie (prof. dr hab. Marek Chmaj, dr Michał Mistygacz, dr hab. Jarosław Szymanek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część IV. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa . . . . . . Rozdział 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 174 175 175 182 186 187 188 188 190 196 197 198 199 201 203 205 209 209 210 211 211 216 217 218 220 243 245 245 247 249 251 256 Rozdział 2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja GIODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania GIODO . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa GIODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Najwyższa Izba Kontroli (Bartłomiej Starzec) . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja, ewentualne ciała pomocnicze, doradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Państwowa Inspekcja Pracy (Marzena Wąsowska) . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Główny Inspektorat Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Okręgowe Inspektoraty Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu . . . . . . . . . . . 4. Rada Ochrony Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część V. Centralne organy administracji rządowej i inne jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez poszczególnych członków Rady Ministrów . . . . . . . . . Rozdział 1. Organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . I. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . 261 261 264 265 268 270 274 279 280 280 283 284 284 291 295 301 304 304 304 304 304 305 309 310 311 313 324 329 331 331 331 333 VII Spis treści Spis treści C. Pozycja ustrojowa Prezesa GUS . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Podmioty podległe Prezesowi GUS . . . . . . . . . . . . . . . 1. Główny Urząd Statystyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Urzędy statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Naukowa Rada Statystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kolegium GUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Komisja Programowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Komisja Metodologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Polski Komitet Normalizacyjny (dr Mariusz Bidziński) . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Skład i organizacja, ewentualne ciała pomocnicze, doradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dr Marcin Mazuryk, dr Renata Maria Pal) . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Inspekcja Handlowa (mec. Arkadiusz Wagner) . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz) . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 339 339 340 340 341 341 342 343 343 344 347 347 349 354 357 358 358 360 361 367 370 374 377 377 377 381 383 383 387 397 400 402 402 405 405 415 VIII (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik) . . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Szef Agencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Szef Agencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Funkcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Szef Agencji Wywiadu (prof. UKSW dr hab. Bogumił E. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Szef Służby Cywilnej (dr Marcin Mazuryk) . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szmulik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Szef Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Funkcjonariusze Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . . . . D. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Szef Agencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Funkcjonariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Komisja Nadzoru Finansowego (dr Grzegorz Kuca) . . . . A. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 434 434 436 436 443 448 448 448 450 451 456 460 461 461 462 463 463 465 466 470 474 475 475 476 477 477 481 481 489 489 491 494 506 506 IX Spis treści Spis treści B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Rzecznik Praw Pacjenta (dr Anna Jacek) . . . . . . . . . . . . . A. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . C. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Organy i jednostki organizacyjne podlegające lub nadzorowane przez poszczególnych ministrów . . . . . . . . . . . . X I. Minister właściwy do spraw administracji publicznej (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Postawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Minister właściwy do spraw finansów publicznych . . . . . A. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (dr Grzegorz Kuca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Minister właściwy do spraw gospodarki (dr Katarzyna Stanik-Filipowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Prezes Głównego Urzędu Miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje Prezesa GUM w świetle PrMiar . . . . a) Katalog kompetencji Prezesa GUM w świetle PrMiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje o charakterze ogólnym . . . . . . . . c) Kompetencje związane z kontrolą metrologiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 511 518 520 531 531 533 534 537 537 539 546 546 546 546 546 546 550 553 553 553 555 556 557 563 564 564 564 566 567 574 575 576 578 szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kompetencje Prezesa GUM w świetle PrProbU . . . 6. Kompetencje Prezesa GUM w świetle CzasUrzU . . 7. Kompetencje Prezesa GUM w świetle SystTachCyfrU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Kompetencje Prezesa GUM w świetle TowPaczkU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Wojciech Drobny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje i odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . 5. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dr Anna Chorążewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawa prawna funkcjonowania Urzędu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa Urzędu Patentowego RP . . . . . . 4. Kompetencje Urzędu Patentowego RP . . . . . . . . . . 5. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Podstawa prawna organizacji Urzędu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Kompetencje w zakresie wydawania upoważnień i zezwoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Kompetencje w zakresie nadzoru . . . . . . . . . . . f) Kompetencje o charakterze regulacyjnym lub quasi-regulacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Kompetencje wynikające z ustaw b) Organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Prezes Urzędu Patentowego RP i zastępcy Prezesa Urzędu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . d) Eksperci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Status prawny pracowników Urzędu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Funkcjonowanie Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . 580 582 583 583 584 586 588 590 592 594 594 595 597 603 608 609 609 613 613 614 615 615 615 618 620 632 632 XI Spis treści Spis treści a) Zadania wykonywane jednoosobowo przez ekspertów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Zadania wykonywane kolegialne – kolegia XII orzekające w sprawach spornych . . . . . . . . . . . . c) Odpowiedzialność dyscyplinarna eksperta . . . . D. Urząd Dozoru Technicznego (dr Mariusz Bidziński) . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dr Katarzyna Mełgieś) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Agencja Rezerw Materiałowych (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Minister właściwy do spraw budownictwa . . . . . . . . . . . . A. Główny Geodeta Kraju (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 632 635 637 637 639 642 642 646 650 652 653 653 655 657 657 672 687 695 695 701 701 704 709 720 722 723 723 723 725 726 726 732 738 743 B. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej . . . . . . . A. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (dr Marcin Mateńko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (dr Mariusz Bidziński) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych . . . . A. Szef Służby Celnej (dr Grzegorz Kuca) . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dr Grzegorz Kuca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 746 747 748 748 754 758 761 762 762 762 763 763 763 766 771 772 772 772 774 775 775 780 783 786 787 787 787 788 790 792 795 797 797 799 800 XIII Spis treści Spis treści 4. Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Organy podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego . . . . . . . . . . . A. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (dr Janusz Karp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa i struktura organizacyjna . . . . . . 4. Zadania i kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nadzór archiwalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (dr Janusz Karp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zadania i kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Organy i tryb funkcjonowania Rady . . . . . . . . . . . . C. Generalny Konserwator Zabytków (dr Katarzyna Stanik-Filipowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Kompetencje GKZ o charakterze strategicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Kompetencje GKZ o charakterze ewidencyjnym, decyzyjnym i kontrolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Kompetencje promocyjno-szkoleniowe . . . . . . d) Kompetencje tzw. pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Minister właściwy do spraw łączności . . . . . . . . . . . . . . . A. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dr Katarzyna Stanik-Filipowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Kompetencje Prezesa UKE w świetle PrTelekom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV 802 807 815 815 815 816 816 818 820 820 820 821 821 822 823 825 825 826 827 829 831 832 833 834 836 837 837 837 839 840 845 845 b) Kompetencje Prezesa UKE w świetle ustaw szczególnych powołanych w art. 192 PrTelekom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Kompetencje Prezesa UKE w świetle PrPoczt . d) Kompetencje Prezesa UKE w świetle SystOcZgU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Kompetencje Prezesa UKE w świetle KompElektrU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Kompetencje Prezesa UKE w świetle WdrNTelCyfrU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Minister Obrony Narodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Agencja Mienia Wojskowego (dr Janusz Karp) . . . . . 1. Geneza Agencji Mienia Wojskowego . . . . . . . . . . . 2. Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zadania i kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Finansowanie Agencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (dr Janusz Karp) . 1. Geneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zadania i kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Finansowanie działalności Agencji . . . . . . . . . . . . . X. Organy podległe ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Główny Lekarz Weterynarii (dr Katarzyna Mełgieś) . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Zadania i kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 858 862 864 865 866 868 868 868 869 869 870 872 877 877 877 878 879 880 883 888 888 888 888 889 889 894 903 903 906 908 908 923 XV Spis treści Spis treści 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi . . . . . . . . . . . . . A. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Prawne podstawy funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 951 951 952 953 954 965 965 965 966 966 973 981 981 981 982 991 C. Agencja Nieruchomości Rolnych (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 995 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 4. Kompetencje Prezesa ANR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 XII. Minister właściwy do spraw rynku rolnego . . . . . . . . . . . 1006 A. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dr Przemysław Pytlak). . . . . . . . 1006 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1006 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 B. Agencja Rynku Rolnego (dr Przemysław Pytlak) . . . . 1020 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1021 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 5. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 XIII. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości . . . . . . . . . 1032 XVI A. Centralny Zarząd Służby Więziennej (dr Artur Biłgorajski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1033 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 XIV. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa . . . . . . . . . . 1055 A. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (dr Renata Maria Pal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 2. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069 XV. Minister właściwy do spraw transportu . . . . . . . . . . . . . . 1082 A. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (mec. Krzysztof Kędziora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 1. Geneza i ewolucja ustrojowa instytucji . . . . . . . . . . 1082 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1085 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 B. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (mec. Jaromir Miaskowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1109 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 C. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (mec. Jaromir Miaskowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1124 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125 D. Główny Inspektor Transportu Drogowego (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139 XVII Spis treści Spis treści 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1142 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165 E. Transportowy Dozór Techniczny (dr Katarzyna Stanik-Filipowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1167 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168 4. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 a) Kompetencje TDT w świetle DozTechU . . . . . . 1171 b) Kompetencje TDT w świetle PrzTNiebezpU . . 1176 c) Kompetencje TDT w świetle PrRDrog . . . . . . . 1180 5. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 F. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (mec. Krzysztof Kędziora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1183 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1185 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201 XVI. Minister właściwy do spraw środowiska . . . . . . . . . . . . . 1204 A. Główny Inspektor Ochrony Środowiska (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1208 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 B. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (dr Anna Chorążewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 2. Podstawa prawna funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1236 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236 XVIII 4. Zadania i kompetencje Prezesa WUG oraz sposób ich wykonywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1240 C. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1264 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1276 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 D. Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1295 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1298 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1300 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 E. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1316 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1327 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1347 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1349 F. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 1. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1351 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . 1355 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 a) Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357 b) Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 4. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375 5. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 XVII. Minister właściwy do spraw wewnętrznych . . . . . . . . . . . 1377 A. Komendant Główny Policji (dr Artur Biłgorajski) . . . 1377 XIX Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: