Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01497 005283 22581412 na godz. na dobę w sumie
Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej - ebook/pdf
Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 712
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3556-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej

Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej

Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

 

Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój administracji samorządowej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji samorządowej oraz organizację prawną administracji samorządowej.

Instytucje i organy zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji w sposób kompleksowy, np. rada powiatu omówiona jest w oparciu o wybrane artykuły ustawy o samorządzie powiatowym.

 

W tomie III (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym administracji państwowej samorządowej szczegółowo omówiono takie zagadnienia jak:

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie III Czytelnik może poznać i zrozumieć:

 

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej samorządowej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji samorządowej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja będzie przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji samorządowej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów administracji samorządowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Administracja publiczna * * * Ustrój administracji samorządowej Komentarz Pod redakcją prof. B. Szmulika dr K. Miaskowskiej-Daszkiewicz C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Administracja publiczna, t. III Ustrój administracji samorządowej Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 1. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 2. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ TERENOWEJ Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH, wyd. 1 popr. Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RP, wyd. 2 Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE, wyd. 2 Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I WYPADKOWE Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM www.ksiegarnia.beck.pl Administracja publiczna Tom III Ustrój administracji samorządowej Komentarz Redaktorzy prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz Autorzy dr Marcin Bąkiewicz; prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki; prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia; dr Kamil Sikora; dr Anna Wierzbica WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Propozycja cytowania: J. Jaskiernia, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna, t. III, Ustrój administracji samorządowej, Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-3555-1 ISBN e-book: 978-83-255-3556-8 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Część I. Prawo wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego (prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia) . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego . . . Rozdział 3. Specyfika wyborów do jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Ewolucja systemu wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w latach 1990–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ogólne przepisy wyborcze mające zastosowanie do wyborów do organów samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawa wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Obwody głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Rejestr wyborców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Spis wyborców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Przepisy wspólne dla głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Głosowanie przez pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie . . . . . . . . . . IX. Protesty wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Komitety wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Kampania wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 17 24 40 40 42 47 49 53 59 69 74 79 82 92 107 113 114 129 129 131 135 V A. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Finansowanie wyborów z budżetu państwa . . . . . . . . . . . XIII. Finansowanie kampanii wyborczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Organy wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Państwowa Komisja Wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Komisarz wyborczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści D. Okręgowa komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Rejonowa komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Terytorialna komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Obwodowa komisja wyborcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Krajowe Biuro Wyborcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. System wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego z 5.1.2011 r. . . I. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Obsadzanie mandatów bez głosowania . . . . . . . . . . . . II. Ogłaszanie wyników wyborów na terenie całego kraju . . III. Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zmiany w podziale terytorialnym państwa . . . . . . . . . . . . V. Ważność wyborów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Zgłaszanie kandydatów na radnych . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . . . . . IX. Przepisy szczegółowe dotyczące wyborów do rad gmin . X. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta . . . . . . 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zgłaszanie kandydata na wójta . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Karty do głosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalenie wyników wyborów . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych . . . . . . . . . . . 6. Wygaśnięcie mandatu wójta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Przestępstwa przeciwko wyborom przewidziane w Kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Przestępstwa przeciwko wyborom przewidziane w Kodeksie wyborczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 138 139 140 142 143 146 146 146 148 149 149 155 156 159 162 164 165 180 182 185 185 188 190 190 191 192 193 193 198 Część II. Samorząd gminy (dr Marcin Bąkiewicz) . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Rada gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Udział w dochodach publicznych – uwagi ogólne . . . B. Struktura budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Sposób powoływania. Struktura. Komisje . . . . . . . . . . . . III. Radni – prawa i obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Sposób podejmowania rozstrzygnięć . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) . . . . . . . . . . . . . . . I. Bezpośrednie wybory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kompetencje i odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część III. Jednostki pomocnicze w gminie (prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Jednostki pomocnicze gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Źródła prawa o ustroju jednostek pomocniczych gminy . II. Sołectwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Tworzenie sołectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Organy sołectwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zebranie wiejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sołtys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Zakres działania organów sołectwa . . . . . . . . . . . . . . . D. Sprawy majątkowe i finansowe sołectwa . . . . . . . . . . III. Dzielnica i osiedle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Tworzenie dzielnicy i osiedla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Organy dzielnicy i osiedla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Organ uchwałodawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Organ wykonawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Zakres działania organów dzielnicy i osiedla . . . . . . . Rozdział 2. Jednostki pomocnicze gminy działające na mocy odrębnych regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Miasto jako jednostka pomocnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dzielnice m.st. Warszawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Jednostki pomocnicze gminy niższego stopnia . . . . . . . . IV. Pozostałe jednostki pomocnicze gminy . . . . . . . . . . . . . . V. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część IV. Samorząd powiatu (dr Anna Wierzbica) . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Rada powiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 207 207 210 213 220 229 234 241 241 248 255 257 257 261 261 263 263 264 269 271 278 278 279 279 281 281 284 284 284 288 289 290 293 295 295 VII Spis treści Spis treści II. Sposób powoływania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Struktura wewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Radni – prawa i obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Sposób podejmowania rozstrzygnięć . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zarząd powiatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Sposób wyboru i skład osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Kompetencje i odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Sposób podejmowania rozstrzygnięć . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Starosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Organy miasta na prawach powiatu . . . . . . . . . . . . . . . I. Rada miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prezydent miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część V. Samorząd województwa (dr Kamil Sikora) . . . . . . . . . . Rozdział 1. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sejmik województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Powoływanie i odwoływanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Struktura wewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Komisje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Sposób działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zarząd województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Skład osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Sposób podejmowania rozstrzygnięć . . . . . . . . . . . . . . . . III. Powoływanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Odwołanie zarządu województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Kompetencje zarządu województwa . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Marszałek województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część VI. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dr Kamil Sikora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Organy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prezes SKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zgromadzenie ogólne kolegium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Krajowa reprezentacja samorządowych kolegiów odwoławczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zgromadzenie ogólne kolegium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 302 311 329 362 372 372 379 383 384 400 400 405 415 417 424 424 431 438 444 470 480 480 482 482 489 499 503 513 515 520 522 529 529 536 548 550 550 II. Prezes SKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Funkcjonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Nadzór i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część VII. Regionalna Izba Obrachunkowa (dr Kamil Sikora) . Rozdział 1. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Prezes RIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych . . . Rozdział 6. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Kolegium RIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prezes RIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Funkcjonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis osób piastujących najważniejsze stanowiska w administracji samorządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 563 575 586 593 595 602 604 616 623 629 629 639 647 653 655 657 IX Spis treści Wstęp Z inicjatywy Wydawnictwa C.H. Beck podjęliśmy się redakcji projektu wydawniczego pod wspólnym tytułem Administracja publiczna. Komen- tarz – obejmującego trzy tomy poświęcone przedstawieniu ustroju pod- miotów funkcjonujących w ramach administracji publicznej. Tom I pre- zentuje zagadnienia ustrojowe państwowej administracji centralnej, tom II – ustrój terenowej administracji rządowej, zaś tom III – ustrój administracji samorządowej. Zważywszy, że w konsekwencji członko- stwa Rzeczypospolitej Polskiej w strukturze Unii Europejskiej część za- dań administracji publicznej realizują instytucje i organy UE, zaplanowany został uzupełniający tom IV serii – Ustrój administracji Unii Europej- skiej, który obejmuje zagadnienia ustroju administracji unijnej. Dążąc do zharmonizowania treści poszczególnych tekstów, w ramach podstawowego założenia redakcyjnego, biorący udział w projekcie Au- torzy poproszeni zostali o uwzględnienie w strukturze opracowań nastę- pujących zagadnień: geneza i ewolucja instytucji, wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania, pozycja ustrojowa, tryb funkcjonowania oraz odpowiedzialność. Omawiając zagadnienia pozycji ustrojowej, kompeten- cji i trybu funkcjonowania Autorzy przywołują jedynie wybrane przepisy. W konsekwencji przełamany został typowy dla komentarzy schemat przy- wołania wszystkich przepisów danej ustawy i objaśnienia ich treści. Tak więc oddane do rąk Czytelników dzieło odchodzi – z samego założenia – od idei klasycznego komentarza, na rzecz hybrydowego połączenia tego ostatniego oraz specjalistycznej monografii. Jakkolwiek, zważywszy treść merytoryczną dzieła, stanowi ono całość, to – z uwagi na koncepcję redakcyjną – zarówno poszczególne tomy, jak i rozdziały w nich zamieszczone stanowią samodzielne części, mogące sta- nowić przedmiot odrębnej analizy. Przedstawione Państwu opracowanie jest efektem pracy wielu pracow- ników naukowych z kilku ośrodków akademickich w Polsce, a także osób zajmujących się prawem w praktyce. W większości – Autorami zamiesz- czonych w Komentarzach tekstów są pracownicy: Katolickiego Uniwer- sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Wyższej Psychologii Społecz- nej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Marii Cu- rie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskie- go, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, XI Wstęp Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w War- szawie. Wszystkim Autorom opracowania pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za wyrażoną chęć współpracy i trud jaki ponieśli w proce- sie powstawania tej pozycji. Pragniemy również podziękować wszystkim pracownikom Wydawnictwa C. H. Beck w Warszawie, którzy brali udział w redakcji dzieła. W imieniu wszystkich Autorów wyrażamy nadzieję, że przekazywa- na dziś Czytelnikom pozycja sprosta ich oczekiwaniom. Jednocześnie pra- gniemy zaznaczyć, że za poglądy wyrażone w poszczególnych częściach ponoszą odpowiedzialność tylko ich Autorzy. Warszawa, sierpień 2012 r. Redaktorzy XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne CzłEtatSKOR . . . . . . rozp. Prezesa RM z 8.9.1999 r. w sprawie maksy- malnej ilości etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 74, poz. 828) DochJSTU . . . . . . . . ustawa z z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek sa- morządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) DostInfPublU . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DrogPublU . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) DzAdmRzU . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- wej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65 poz. 437 ze zm.) DziałLeczU . . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) EKSL . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporzą- dzona w Strasburgu 15.10.1985 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze zm) ElInFinU . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumen- tach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych FundSołU . . . . . . . . . ustawa z 20.2.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Nr 52, poz. 420 ze zm.) Nr 46, poz. 203 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. GospNierSPU . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KNauczU . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KonkCzłRIOR . . . . . rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra- cji z 23.4.2004 r. w sprawie szczegółowych wa- runków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz.U. Nr 130, poz. 1396 ze zm.) KonkPrezRIOR . . . . rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra- cji z 19.1.2004 r. w sprawie szczegółowych warun- ków przeprowadzania konkursu na prezesa regio- nalnej izby obrachunkowej (Dz.U. Nr 10, poz. 93) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KontrAdmRzU . . . . . ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karne- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KWyb . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) NadzUbezpU . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o nadzorze ubezpieczenio- wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo- nych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.) NIKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli NPRU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o Narodowym Planie Roz- (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) woju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiąz- ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 461 ze zm.) XIV OchrPrzyrU . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OdpNarDFPU . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za na- ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) OgłAktNU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) OrdPod . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OrgRIOR . . . . . . . . . rozp. Prezesa RM z 16.7.2004 r. w sprawie sie- dzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb ob- rachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz. 1747) OświataU . . . . . . . . . ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U PolU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Nr 43, poz. 277 ze zm.) PostWyjSKOR . . . . . rozp. Prezesa RM z 16.2.2001 r. w sprawie szcze- gółowych zasad i trybu postepowania wyjaśniają- cego i postępowania dyscyplinarnego członków samorządowych kolegiów odwoławczych oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. Nr 14, poz. 125) PracSamU . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo- PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. wych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i in- stytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) XV PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. PrGeolGórn . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górni- z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) cze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) Wykaz skrótów Wykaz skrótów PrStow . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach PrSzkolWyższ . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) PStrPożU . . . . . . . . . ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożar- nej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) RIOU . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) RolEkolU . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamTerU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) StKlŻywU . . . . . . . . ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) SwobDzGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TfUE . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.Urz. UE C 83 z30.3.2010 r., ze zm.) (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) UstrMStWarU . . . . . ustawa z 15.3.2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) WojAdmRzU . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) WolontariatU . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ZasPPRU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia poli- tyki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) XVI ZTP . . . . . . . . . . . . . . Zasady techniki prawodawczej – załącznik do rozp. Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki (-e) Sąd(-y) Administracyjny (-e) 3. Czasopisma, publikatory BIP . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna M. P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NZS . . . . . . . . . . . . . Nowe Zeszyty Samorządowe ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Rzeczp. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita ST . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny SW . . . . . . . . . . . . . . Studia Wyborcze 4. Inne skróty ABW . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CBA . . . . . . . . . . . . . Centralne Biuro Antykorupcyjne GIKS . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej GUS . . . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KomPW . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartościowych KRRIO . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych KRSKO . . . . . . . . . . Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych XVII Wykaz skrótów Wykaz skrótów MF . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) NIK . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli ObKW . . . . . . . . . . . obwodowa komisja wyborcza OKW . . . . . . . . . . . . okręgowa komisja wyborcza PIP . . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy PKB . . . . . . . . . . . . . Produkt Krajowy Brutto PKN . . . . . . . . . . . . . Polski Komitet Normalizacyjny PKW . . . . . . . . . . . . . Państwowa Komisja Wyborcza RIO . . . . . . . . . . . . . . regionalna izba obrachunkowa RKW . . . . . . . . . . . . rejonowa komisja wyborcza RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie RPO . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SKO . . . . . . . . . . . . . samorządowe kolegium odwoławcze SW . . . . . . . . . . . . . . Służba Więzienna TKW . . . . . . . . . . . . . terytorialna komisja wyborcza uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok XVIII Wykaz literatury B. Adamiak, Statut gminy, ST 1993, Nr 7–8; A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999; A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Prawo samorządu terytorialnego w za- rysie. Katowice 1999 UŚl. s. 246; A. Antoszewski, O zwiększeniu skutecz- ności, [w:] M. Mazur (red.), Marketing polityczny, Warszawa 2002; A. An- toszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001; M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010; M. Augustyniak, P. Chmielnicki, Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy, Warszawa 2011; B. Ba- naszak, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r., Prz. Sejm. 1993, Nr 4; tenże, Głosowanie, [w:] D. Frey, Pół głosu to za mało, Rzeczp. 1994, Nr 67; K. Bandarzewski, Ograniczenia w prowadze- niu działalności przez etatowego i pozaetatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego, Casus 2003, Nr 28 (2); tenże, [w:] K. Banda- rzewski, P. Chmielnicki, M. Mączyński, S. Płażek, Jednostki pomocnicze gminy, Kraków 2002; tenże, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do usta- wy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004; tenże, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005; tenże, [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorzą- dzie województwa, Warszawa 2005; K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006; M. Barański, Samorząd terytorialny jako podmiot strategii rozwoju społecznego, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki (red.), Samorząd ponadgminny w Polsce. Tradycja, odrodzenie, doświadczenia, Poznań 2004 UAM; A. Bar- czak, Wpływ samorządowych instrumentów planowania przestrzennego na ochronę środowiska, Prawo i Środowisko 2003, Nr 3; D. Bąbiak-Kowal- ska, Zwolnienie radnego, Wspólnota 2011, Nr 7, s. 41; podobnie P. Chmiel- nicki, Glosa aprobująca do wyr. NSA z 6.5.2003 r., II SA/Kr 363/03, ST 2003, Nr 12; M. Bąkiewicz, Demokratyczny system wyborczy jako gwarant realizacji konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej, [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda. Aspekty praw- ne i politologiczne, Warszawa 2010; tenże, Finansowe aspekty wyborów samorządowych, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Toruń 2007; tenże, System wyborczy do samorzą- du terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008; A. Bednarz, XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: