Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 005144 22591975 na godz. na dobę w sumie
Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej - ebook/pdf
Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 894
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4293-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-90%), audiobook).

Prezentowana publikacja jest częścią trzytomowego opracowania przedstawiającego ustrój administracji publicznej:

Tom 1. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej

Tom 2. Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej

Tom 3. Administracja publiczna. Ustrój administracji samorządowej

 

Prezentowany tom zawiera kompleksowy komentarz do wszystkich przepisów ustaw regulujących ustrój organów terenowej administracji publicznej, przedstawia podstawowe instytucje i rozwiązania prawne w zakresie ustroju administracji państwowej terenowej oraz organizację prawną administracji państwowej terenowej.

Instytucje i organy administracji państwowej terenowej zostały zaprezentowane poprzez omówienie wszystkich artykułów ustaw, które regulują ustrój tych instytucji i organów w sposób kompleksowy, np.: dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej został omówiony w oparciu o ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

W tomie II (biorąc pod uwagę powyższy schemat) dotyczącym terenowej administracji państwowej szczegółowo omówiono zagadnienia ogólne terenowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz takie organy jak:

Dzięki komentarzowi zawartemu w tomie II Czytelnik może poznać i zrozumieć:

Znakomite grono Autorów-praktyków administratywistów i konstytucjonalistów zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji, która stanowi niezwykle użyteczne źródło wiedzy na temat administracji państwowej terenowej.

Pozycja ta będzie więc zarówno przydatna pracownikom administracji publicznej oraz osobom, w których kręgu zainteresowań znajduje się prawo konstytucyjne i administracyjne, jak i tym, którzy poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej administracji i prawa administracyjnego ustrojowego w szczególności.

Przede wszystkim jednak omawiając kwestie zasad odpowiedzialności, nadzoru, a także kwestie zadań i kompetencji w praktyce publikacja jest przydatna dla osób prowadzących obsługę prawną dla instytucji i organów administracji publicznej – czyli radców prawnych, adwokatów, komorników, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, a także prokuratorów, inspektorów, kuratorów oraz biegłych i rzeczoznawców.

Publikacja zawiera również spis osób, które piastują obecnie funkcje w ramach instytucji i organów terenowej administracji państwowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Administracja publiczna, t. II Ustrój administracji państwowej terenowej Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 1. USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ CENTRALNEJ Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA. TOM 3. USTRÓJ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Paweł Smoleń (red.) USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH, wyd. 1 popr. Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RP, wyd. 2 Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE, wyd. 2 Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I WYPADKOWE Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM www.ksiegarnia.beck.pl Administracja publiczna Tom II Ustrój administracji państwowej terenowej Komentarz Redaktorzy prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, dr Adam Balicki, dr Artur Biłgorajski, dr Anna Chorążewska, dr Dariusz Ćwik, dr Stanisław Dubaj, Łukasz Kojara, Autorzy dr Grzegorz Kuca, dr Marcin Mazuryk, dr Katarzyna Mełgieś, mec. Jaromir Miaskowski, dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Andrzej Pogłódek, dr Przemysław Pytlak, dr Katarzyna Stanik-Filipowska, prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik, dr Dominik Tyrawa, mec. Arkadiusz Wagner WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 M. Mazuryk, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna, t. 2, Ustrój administracji państwowej terenowej, Propozycja cytowania: Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-4292-4 ISBN e-book: 978-83-255-4293-1 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Część I. Zagadnienia ogólne terenowej administracji zespolonej i niezespolonej (prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik, Łukasz Kojara) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Podział terytorialny państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rządowa administracja zespolona . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Administracja niezespolona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część II. Organy terenowej administracji zespolonej . . . . . . . . Rozdział 1. Wojewoda (dr Marcin Mazuryk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wojewódzki lekarz weterynarii (dr Katarzyna Mełgieś) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa, skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 7 14 17 19 19 20 21 32 41 50 50 52 53 59 67 68 69 69 73 74 85 90 V Spis treści Rozdział 4. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Komendant wojewódzki Policji (dr Artur Biłgorajski) . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 96 96 99 100 104 109 124 125 127 127 128 129 129 130 134 135 138 138 139 140 140 142 145 148 151 151 155 155 167 179 181 182 182 186 186 A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Komendant powiatowy (miejski) Policji (dr Artur Biłgorajski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawne podstawy funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej (mec. Arkadiusz Wagner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 190 200 205 207 207 210 210 210 215 221 225 227 227 229 231 231 233 243 245 252 252 254 256 256 258 267 271 278 278 278 279 281 292 292 VII Spis treści Spis treści II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Zadania komórek organizacyjnych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Wojewódzki konserwator zabytków (dr Katarzyna Stanik-Filipowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Wojewódzki kurator oświaty (dr Adam Balicki) . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja, sposób powoływania . . . . . . . . . . B. Kompetencje i zadania kuratora oświaty . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (dr Przemysław Pytlak) . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 18. Wojewódzki inspektor transportu drogowego (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 296 298 298 300 308 309 315 317 317 318 319 322 328 329 329 331 331 331 344 354 384 385 385 385 386 387 397 397 399 400 400 403 406 407 410 I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część III. Organy terenowej administracji niezespolonej . . . . . Rozdział 1. Terenowe organy administracji wojskowej (dr Dariusz Ćwik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Okres międzywojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Terenowe organy administracji wojskowej w latach 1944–1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Terenowe organy administracji wojskowej w okresie współczesnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych (dr Grzegorz Kuca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i charakterystyka administracji celnej . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Struktura organizacyjna izb celnych i urzędów celnych . . V. Zadania i kompetencje oraz tryb funkcjonowania . . . . . . Rozdział 3. Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych (dr Grzegorz Kuca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Struktura organizacyjna izb skarbowych i urzędów skarbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zadania i kompetencje oraz tryb funkcjonowania . . . . . . Rozdział 4. Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej (dr Grzegorz Kuca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 411 411 415 419 420 421 423 423 423 424 425 426 428 428 435 443 443 445 447 452 459 464 464 467 468 473 479 484 484 485 486 IX Spis treści IV. Struktura organizacyjna urzędów kontroli skarbowej . . . V. Zadania i kompetencje oraz tryb funkcjonowania . . . . . . Rozdział 5. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego (dr Anna Chorążewska) . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawa prawna funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Przedmiot działania i kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora SUG . . Rozdział 6. Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar (dr Katarzyna Stanik-Filipowska) . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów miar i naczelników obwodowych urzędów miar w świetle PrMiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów miar i naczelników obwodowych urzędów miar w świetle TowPaczkU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych (dr Katarzyna Stanik-Filipowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje dyrektorów okręgowych urzędów probierczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Andrzej Pogłódek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści X 491 493 503 503 505 505 506 509 524 524 527 528 533 533 536 538 539 539 541 542 545 548 550 550 552 553 553 558 563 572 Rozdział 9. Dyrektorzy urzędów morskich (mec. Arkadiusz Wagner) . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Dyrektorzy urzędów statystycznych (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa dyrektorów urzędów statystycznych . IV. Podmioty wyspecjalizowane w ramach struktury urzędów statystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej (mec. Jaromir Miskowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Przedmiot działania i kompetencje dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Powiatowy lekarz weterynarii (dr Katarzyna Mełgieś) . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa, skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zadania i kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Graniczny lekarz weterynarii (dr Katarzyna Mełgieś) . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa, skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zadania i kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Komendanci oddziałów, placówek i dywizjonów Straży Granicznej (dr Stanisław Dubaj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 574 577 578 578 584 596 597 599 599 601 602 623 626 626 628 628 631 638 638 643 644 654 663 669 669 672 674 683 689 693 693 699 700 700 XI Spis treści Spis treści B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego (mec. Arkadiusz Wagner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni (dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Regionalny dyrektor ochrony środowiska (dr Dominik Tyrawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Geneza i rozwój instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podstawy prawne funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pozycja ustrojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Skład i organizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis osób piastujących najważniejsze stanowiska w administracji państwowej terenowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 715 717 719 719 720 722 722 723 732 739 741 741 743 743 753 762 763 764 764 766 767 770 778 802 803 805 XII Wstęp Z inicjatywy Wydawnictwa C. H. Beck podjęliśmy się redakcji projektu wydawniczego pod wspólnym tytułem Administracja publiczna. Komen- tarz – obejmującego trzy tomy poświęcone przedstawieniu ustroju pod- miotów funkcjonujących w ramach administracji publicznej. Tom I pre- zentuje zagadnienia ustrojowe państwowej administracji centralnej, tom II – ustrój terenowej administracji rządowej, zaś tom III – ustrój administracji samorządowej. Zważywszy, że w konsekwencji członko- stwa Rzeczypospolitej Polskiej w strukturze Unii Europejskiej część zadań administracji publicznej realizują instytucje i organy UE, zaplanowany zo- stał tom IV serii – Ustrój administracji Unii Europejskiej, który obej- muje zagadnienia ustroju administracji unijnej. Dążąc do zharmonizowania treści poszczególnych tekstów, w ramach podstawowego założenia redakcyjnego, biorący udział w projekcie Au- torzy poproszeni zostali o uwzględnienie w strukturze opracowań nastę- pujących zagadnień: geneza i ewolucja instytucji, wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania, pozycja ustrojowa, tryb funkcjonowania oraz odpowiedzialność. Omawiając zagadnienia pozycji ustrojowej, kompeten- cji i trybu funkcjonowania Autorzy przywołują jedynie wybrane przepisy. W konsekwencji przełamany został typowy dla komentarzy schemat przy- wołania wszystkich przepisów danej ustawy i objaśnienia ich treści. Tak więc oddane do rąk Czytelników dzieło odchodzi – z samego założenia – od idei klasycznego komentarza, na rzecz hybrydowego połączenia tego ostatniego oraz specjalistycznej monografii. Jakkolwiek, zważywszy treść merytoryczną dzieła, stanowi ono całość, to – z uwagi na koncepcję redakcyjną - zarówno poszczególne tomy, jak i rozdziały w nich zamieszczone stanowią samodzielne części, mogące sta- nowić przedmiot odrębnej analizy. Oddawany do rąk Czytelników tom II obejmuje zagadnienia ustro- jowe organów terenowej administracji rządowej. Posługując się wspól- ną dla serii metodologią, Autorzy prezentują genezę i ewolucję, pozy- cją ustrojową, kompetencje, tryb funkcjonowania oraz odpowiedzialność poszczególnych terenowych organów administracji rządowej. Kolejność prezentacji organów jest zdeterminowana ich przynależnością do sfe- ry organów administracji zespolonej lub niezespolonej. Terenowe orga- ny administracji rządowej niezespolonej zostały przedstawione zgodnie z porządkiem wskazanym w art. 56 ust. 1 ustawy z 23.1.2009 r. o woje- XIII Wstęp wodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.). Przedstawione Państwu opracowanie jest efektem pracy wielu pracow- ników naukowych z kilku ośrodków akademickich w Polsce, a także osób zajmujących się prawem w praktyce. W większości Autorami zamiesz- czonych w Komentarzach tekstów są pracownicy: Katolickiego Uniwer- sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Szkoły Wyższej Psychologii Społecz- nej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Marii Cu- rie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Śląskie- go, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w War- szawie. Wszystkim Autorom pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za wyrażoną chęć współpracy i trud jaki ponieśli w procesie powstawa- nia tej pozycji. Pragniemy również podziękować wszystkim pracownikom Wydawnictwa C. H. Beck w Warszawie, którzy brali udział w redakcji dzieła. W imieniu wszystkich Autorów wyrażamy nadzieję, że przekazywana dziś Czytelnikom pozycja sprosta ich oczekiwaniom. Jednocześnie pra- gniemy zaznaczyć, że za poglądy wyrażone w poszczególnych częściach ponoszą odpowiedzialność tylko ich Autorzy. Warszawa, wrzesień 2012 r. Redaktorzy XIV Wykaz skrótów 1. Akty prawne CzłEtatSKOR . . . . . . rozp. Prezesa RM z 8.9.1999 r. w sprawie maksy- malnej ilości etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. Nr 74, poz. 828) DochJSTU . . . . . . . . ustawa z z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek sa- morządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) DostInfPublU . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DrogPublU . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) DzAdmRzU . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- wej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65 poz. 437 ze zm.) DziałLeczU . . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) EKSL . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporzą- dzona w Strasburgu 15.10.1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze zm.) ElInFinU . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumen- tach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych FundSołU . . . . . . . . . ustawa z 20.2.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Nr 52, poz. 420 ze zm.) Nr 46, poz. 203 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. GospNierSPU . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) XV Wykaz skrótów KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KNauczU . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KonkCzłRIOR . . . . . rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra- cji z 23.4.2004 r. w sprawie szczegółowych wa- runków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz.U. Nr 130, poz. 1396 ze zm.) KonkPrezRIOR . . . . rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra- cji z 19.1.2004 r. w sprawie szczegółowych warun- ków przeprowadzania konkursu na prezesa regio- nalnej izby obrachunkowej (Dz.U. Nr 10, poz. 93) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KontrAdmRzU . . . . . ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karne- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KWyb . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) NadzUbezpU . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o nadzorze ubezpieczenio- wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo- nych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.) NIKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli NPRU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o Narodowym Planie Roz- (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) woju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiąz- ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.) XVI OchrPrzyrU . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OdpNarDFPU . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za na- ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) OgłAktNU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) OrdPod . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OrgRIOR . . . . . . . . . rozp. Prezesa RM z 16.7.2004 r. w sprawie sie- dzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb ob- rachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz. 1747) OświataU . . . . . . . . . ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U PolU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Nr 43, poz. 277 ze zm.) PostWyjSKOR . . . . . rozp. Prezesa RM z 16.2.2001 r. w sprawie szcze- gółowych zasad i trybu postepowania wyjaśniają- cego i postępowania dyscyplinarnego członków samorządowych kolegiów odwoławczych oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. Nr 14, poz. 125) PracSamU . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo- PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. wych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i in- stytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrPras . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) XVII PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. PrGeolGórn . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górni- z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) cze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) Wykaz skrótów Wykaz skrótów PrStow . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach PrSzkolWyższ . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) PStrPożU . . . . . . . . . ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożar- nej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) RIOU . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) RolEkolU . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 116, poz. 975) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamTerU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) StKlŻywU . . . . . . . . ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) SwobDzGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TfUE . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.Urz. UE C 83 z 30.3.2010 r., s. 1 ze zm.) (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) UstrMStWarU . . . . . ustawa z 15.3.2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) WojAdmRzU . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) WolontariatU . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ZasPPRU . . . . . . . . . ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia po- lityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) XVIII ZTP . . . . . . . . . . . . . . Zasady techniki prawodawczej – załącznik do rozp. Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki (-e) Sąd(-y) Administracyjny (-e) 3. Czasopisma, publikatory BIP . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna M. P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NZS . . . . . . . . . . . . . Nowe Zeszyty Samorządowe ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Rzeczp. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita ST . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny SW . . . . . . . . . . . . . . Studia Wyborcze 4. Inne skróty ABW . . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CBA . . . . . . . . . . . . . Centralne Biuro Antykorupcyjne GIKS . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej GUS . . . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KomPW . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartościowych KRRIO . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych KRSKO . . . . . . . . . . Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: