Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 003936 24088930 na godz. na dobę w sumie
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c - ebook/pdf
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-194-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Oracle Enterprise Manager to wszechstronne i kompleksowe narzędzie dla każdego administratora, z którego konsoli możemy zarządzać i monitorować wszystkie warstwy infrastruktury przedsiębiorstwa, takie jak pamięci masowe, serwery, systemy operacyjne, oprogramowanie pośrednie i inne.
Prezentowana książka, Oracle Enterprise Manager 12c Poradnik administratora, daje administratorom dobry start przy implementacji OEM w ich organizacjach, dzięki wprowadzeniu czytelników przez wszystkie aspekty instalacji, aktualizacji, konfiguracji i monitorowania serwerów, baz danych oraz komponentów oprogramowania Oracle Fusion Middleware. Są tu przepisy dotyczące tworzenia i klonowania baz danych, tworzenia szablonów oraz konfigurowania Oracle Business Intelligence, Oracle Golden Gate, Oracle Business Intelligence Publisher i Oracle Weblogic. W książce omówiono również monitorowanie baz danych za pomocą Active Session History Analytics, Compare Automatic Database Diagnostics Monitor (ADDM), Real Time ADDM i Compare Period Reports.
Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
Książka przeznaczona jest dla administratorów baz danych Oracle, oprogramowania pośredniego, systemu i infrastruktury. Wymaga podstawowej znajomości Oracle Enterprise Manager, a także swobodnego posługiwania się poleceniami systemu operacyjnego Unix.
Czego nauczymy się z tej książki?
- Instalacji OEM 12c z wykorzystaniem różnych opcji
- Aktualizacji naszej instalacji przy użyciu różnych podejść
- Konfiguracji automatycznego wyszukiwania, dodawania elementów docelowych hostów i nie hostów, bibliotek oprogramowania, grup administracyjnych oraz zestawów szablonów
- Zarządzania bazami danych i ich wydajnością za pomocą ASH Analytics, Real time ADDM, Compare Period ADDM
- Konfiguracji Oracle Business Intelligence
- Integracji i tworzenia przykładowych raportów w BI Publisher
- Zarządzania i monitorowania Oracle Golden Gate
- Poznawania i zarządzania Oracle Weblogic
- Ustawienia zależności i wydajności aplikacji (ADP Application Dependancy & Performance ), menedżera diagno-styki (JVM Diagnostics, JVMD) oraz agentów
- Zarządzanie incydentami i problemami za pomocą iPhone

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dhananjay Papde Tushar Nath Vipul Patel Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c Ponad 50 praktycznych przepisów instalacji, konfi gurowania i monitorowania rozwiązania Oracle za pomocą Oracle Enterprise Manager Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c Original English language edition © 2013 Packt Publishing All rights reserved. Authorised translation from the English language edition book Oracle Enterprise Manager 12c Administration Cookbook, ISBN 978-1-84968-740-9, published by Packt Publishing. © Polish edition by APN PROMISE SA, Warszawa 2013 APN PROMISE SA, ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady fi rm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fi kcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych fi rm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej fi rmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Wszystkie nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich fi rm odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-130-0 Przekład: Witold Sikorski Fotografi a na okładce: © istockphoto/blackred Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWART Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Przedmowa Gdy na początku dowiedziałem się, że Dhananjay Papde ma zamiar napisać książkę na temat Oracle Enterprise Manager 12c, wysłałem mu list z gratulacjami. To ważny ob- szar tematyczny i czuję szczególną potrzebę przekazania moich najlepszych życzeń. Oracle Enterprise Manager 12c jest zintegrowanym produktem Oracle do infor- matycznego zarządzania przedsiębiorstwem, za pomocą którego można zarządzać całą infrastrukturą przedsiębiorstwa — od aplikacji do dysków — z poziomu pojedyn- czej konsoli. Przy rosnącej liczbie baz danych w całej organizacji, znaczenie Oracle Enterprise Manager jako narzędzia do efektywnego zarządzania i optymalizowania zasobów jest ogromne. Ta książka ma bardzo dobry styl; z jednej strony zawiera tre- ści dla cierpliwego ucznia, a z drugiej strony, dla niecierpliwych i przebojowych są gotowe praktyczne „przepisy”, jak zacząć wykonywać określone zadania. W tej książce odkrywamy różne możliwości instalacji — konfi gurację prostą oraz z  zaawansowanymi opcjami. Opisane są tu  również różne opcje uaktualniania. Ta książka zawiera przepisy dotyczące monitorowania infrastruktury za pomocą „Action Session History Analytics” i raportu monitorowania „Real Time ADDM”. Są też przepisy na tworzenie i klonowanie baz danych oraz tworzenie szablonów. Tym, co wyróżnia tę  książkę, jest opis integracji produktów Oracle Fusion Middleware Data Integration, takich jak Oracle Business Intelligence, Oracle GoldenGate, Oracle Business Intelligence Publisher i Oracle WebLogic wykorzystu- jących OEM 12c. I ostatnią, lecz nie mniej ważną rzeczą jest to, że ta książka zawiera przepisy dotyczące zarządzania incydentami i problemami przy użyciu urządzeń iPhone lub iPad. Jednym słowem, jest to doskonała książka, z której można skorzystać, aby nauczyć się zastosowania OEM 12c, a także uzyskać konkretne wskazówki poprzez różne prze- pisy. Jest to lektura obowiązkowa! Shashank Patwardhan Dyrektor Application Management Services na Europę TechMahindra Limited ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== O autorach Dhananjay Papde ma ponad 18 lat doświadczenia w branży informatycznej, z czego przez około 10 lat pracował w Wielkiej Brytanii. Jest doświadczonym administratorem baz danych (DBA) Oracle oraz aplikacji Oracle eBusiness Suite; ma także doświad- czenie w produktach Oracle Fusion Middleware Data Integration, takich jak Oracle GoldenGate, Oracle Business Intelligence i Oracle Data Integrator. Ma także dużą prak- tykę w zarządzaniu projektami i programami. Regularnie zabiera głos w UK Oracle User Group, a także na forach/spotkaniach fi rmy Oracle. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii i pracuje jako główny konsultant IT/szef opera- cji IT dla TechMahindra Ltd. Pracował już jako główny konsultant, starszy menedżer, Oracle Production DBA, Oracle Applications DBA, administrator systemów oraz me- nedżer projektów technicznych w fi rmach Oracle Corporation, Cognizant Technology Solutions i Mastech Corporation. Dhananjay dostał nagrodę Oracle Fusion Middleware Innovation Award, wrę- czoną podczas Oracle Open World 2011 w USA. Jest posiadaczem certyfi katów Oracle Certifi ed Professional, Oracle Certifi ed Expert, PMP i MSP. Dhananjay lubi podróżować po całym świecie, oglądać grę w krykieta, a ostatnio zaczął trochę grać na pianinie. Można nawiązać z nim kontakt mailowy pod adresem dpapde@gmail.com. Można również wejść na jego blog na stronie http://dhananjaypapde.blogspot.co.uk/. Chciałbym podziękować moim rodzicom, żonie oraz córkom za ich mi- łość i ogromne wsparcie. Bez ich wyrozumiałości napisanie tej książki nie byłoby możliwe. Dziękuję zespołowi w Packt Publishing za ich pomoc i wsparcie, w szczególności moje podziękowania przeznaczone są dla Jamesa Keane’a, Leeny Purkait, Mayura Hule i Kirti Pujari. Przez rok mieliśmy dużo pracy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu, jaki osiągnęliśmy! Dziękuję również mojemu pracodawcy, fi rmie TechMahin- dra, oraz wszystkim moim kolegom i menedżerom za ich stałe wsparcie. Mam nadzieję, że polubicie tę książkę tak bardzo jak ja jej pisanie! ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Tushar Nath pracuje jako starszy administrator baz danych w TechMahindra Ltd., zarządzając krytyczną dla misji produkcyjną bazą danych o  dużej skali i  zaso- bami Fusion Middleware. Tushar ma ponad 11 lat doświadczenia informatycznego w administracji Oracle Database, Oracle Enterprise Manager i produktami Fusion Middleware, takimi jak Oracle WebLogic Server, Oracle Goldengate, Oracle Business Intelligence, Oracle Data Integrator i Oracle Service Oriented Architecture z obowiąz- kami administratora systemu Unix. Lubi kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczące produktów Oracle Database i Oracle Fusion Middleware. Tushar jest posia- daczem różnych certfi katów Oracle, takich jak Oracle Service Oriented Architecture Infrastructure Implementation Certifi ed Expert (11g), Oracle WebLogic Server 10g System Administrator Certifi ed Expert, Oracle OCP DBA(11g) i Real Application Clusters Administrator Certifi ed Expert (10g). To pierwsza książka, której jestem współautorem. Na wczesnym etapie tej książki wydawało mi się to niewykonalnym zadaniem. Bezwarunkowe wsparcie, jakie dostałem od mojej rodziny, zamieniło to niewykonalne zadanie w możliwe do zrobienia. Chciałbym przekazać wielkie podzię- kowanie mojej żonie Chinmayi, za zrozumienie i motywowanie mnie w czasie pisania, bez których zakończenie tej książki nie byłoby możliwe. Z całego serca chcę także podziękować moim rodzicom, mojemu synowi i wszystkim moim kolegom za ich miłość i wsparcie. Vipul Patel od 20 lat pracuje w branży informatycznej, a w ostatnich 12 latach głównie w branży telekomunikacyjnej. Zaczął od krótkiego kontaktu z Oracle 5 i Oracle Forms. Do dziś pracuje przy pełnym cyklu dostarczania oprogramowania jako DBA kry- tycznych aplikacji biznesowych. Zajmował się wszystkimi aspektami zarządzania in- frastrukturą, od jej tworzenia do monitorowania w serwisie, więc przeszedł drogę od wczesnych czasów pisania skryptów na zamówienie do dysponowania zbiorczym, jednolitym interfejsem GUI w OEM. Vipul jest jednym ze zwycięzców Oracle Fusion Middleware Innovation Award za rok 2011, wręczonej podczas Oracle Open World 2011 w USA. Jest również członkiem zespołu doradców klientów fi rmy Oracle w zakresie integracji danych. Aby odpocząć i zająć się inna formą techniki, Vipul jest zapalonym widzem wyścigów samochodo- wych F1 i spędza weekendy na torze w Silverstone. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== O recenzentach Gokhan Atil jest niezależnym konsultantem, który pracuje w branży informatycznej od roku 2000. Pracował jako DBA Development and Production, szkoleniowiec oraz deweloper oprogramowania. Ma dużą wiedzę dotyczącą systemów Linux i Solaris. Ma certyfi kat Oracle Certifi ed Professional (OCP) dla Oracle Database 10g i 11g oraz prak- tyczne doświadczenie w Oracle 11g/10g/9i/8i. Jest aktywnym członkiem społeczności Oracle, który pisał i przedstawiał materiały na różnych konferencjach. Jest również członkiem założycielem Turkish Oracle User Group (TROUG). Gokhan Atil został uhonorowany nagrodą Oracle ACE w roku 2011. Pisze blog, na którym dzieli się swoim doświadczeniem na temat Oracle od roku 2008. Można się z nim skontaktować pod adresem http://www.gokhanatil.com. Bobby Pannapara jest konsultantem specjalizującym się w technologiach Oracle Database i Java Middleware. Zdobył doświadczenie podczas przeprowadzania integra- cji w różnych fi rmach telekomuniklacyjnych z użyciem Oracle Databases, WebLogic, GoldenGate, Data Integrator i OBIEE, koncentrując się na infrastrukturze technicznej, rozwiązaniach po stronie serwera i instalowaniu, administrowaniu oraz konfi guro- waniu kompleksowych rozwiązań z rodziny Oracle. W wolnym czasie zajmuje się rękodziełem, ogląda football i spędza czas ze swoją rodziną. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rozdział 1. Wymagania instalacji OEM 12c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1 Tworzenie grup i użytkowników systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Sprawdzanie wymagań sprzętowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3 Sprawdzanie wymagań systemu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4 Sprawdzanie wymagań dotyczących pakietu, parametrów jądra i biblioteki . . . 13 1.5 Spełnianie wymagań pliku hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.6 Instalowanie oprogramowania RDBMS Oracle 11gR2 dla bazy danych repozytorium OEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.7 Tworzenie bazy danych repozytorium OEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.8 Określanie konfi guracji odbiornika i nazwy lokalnej usługi sieciowej . . . . . . . . . . 35 1.9 Spełnianie wymagań bazy danych repozytorium OEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rozdział 2. Instalacja OEM 12c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Instalacja Enterprise Manager System za pomocą opcji Simple . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.1 2.2 Instalacja Enterprise Manager System za pomocą opcji Advanced . . . . . . . . . . . . 48 2.3 Opis zaawansowanych opcji instalatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Instalacja Oracle Management Agent za pomocą pliku RPM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.4 2.5 Instalowanie Oracle Management Agent za pomocą skryptu agentDeploy.sh . . 64 Rozdział 3. Uaktualnianie do OEM 12c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3.1 Wykonywanie wstępnych zadań przed uaktualnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.2 Uaktualnianie metodą jednosystemową (na tym samym hoście) . . . . . . . . . . . . . . 75 3.3 Uaktualnienie metodą dwusystemową (na innym hoście) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Rozdział 4. Konfi guracja OEM 12c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 4.1 Wymagania wstępne konfi guracji automatycznego wykrywania . . . . . . . . . . . . . 114 4.2 Konfi gurowanie automatycznego wykrywania niezarządzanych hostów za pomocą IP Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 4.3 Konfi gurowanie automatycznego wykrywania obiektów docelo- wych na zarządzanych hostach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.4 Wyszukiwanie i podwyższanie poziomu znalezionych obiektów docelowych . 127 4.5 Ręczne dodawanie docelowych obiektów hostów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 4.6 Ręczne dodawanie obiektów docelowych niebędących hostami . . . . . . . . . . . . . 136 4.7 Konfi gurowanie grup administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 4.8 Tworzenie zbiorów szablonów i powiązanie ich z grupami administracyjnymi 149 4.9 Konfi gurowanie biblioteki oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział 5. Zarządzanie bazą danych Oracle za pomocą OEM 12c . . . . . . . . . . 161 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5.1 Konfi gurowanie obiektu docelowego bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 5.2 Tworzenie bazy danych z pojedynczą instancją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.3 Klonowanie bazy danych z jedną instancją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5.4 Tworzenie szablonów baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 5.5 Przesyłanie szablonów bazy danych do biblioteki oprogramowania . . . . . . . . . . 183 5.6 Tworzenie klonu bazy danych Oracle ze strony domowej źródła . . . . . . . . . . . . . 186 5.7 Dostarczanie oprogramowania bazy danych Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.8 Usuwanie obiektu docelowego bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Rozdział 6. Zarządzanie wydajnością bazy danych przy użyciu OEM 12c . . . 197 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 6.1 Korzystanie z analizy Active Session History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 6.2 Korzystanie z funkcji czasu rzeczywistego ADDM (Automatic Database Diagnostics Monitor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 6.3 Korzystanie z funkcji porównania okresów ADDM (Automatic Database Diagnostics Monitor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 6.4 Raport porównania okresów (CPR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści xi Rozdział 7. Zarządzanie oprogramowaniem pośredniczącym przy użyciu OEM 12c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 7.1 Zarządzanie Oracle Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Integrowanie BI Publisher z Enterprise Manager 12c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 7.2 7.3 Tworzenie przykładowych raportów w BI Publisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 7.4 Implementowanie modelu zabezpieczeń BI Publisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 7.5 Zarządzanie i monitorowanie Oracle GoldenGate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 7.6 Instalowanie Application Dependency and Performance (ADP) Manager w Cloud Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 7.7 Instalowanie menedżera JVM Diagnostics (JVMD) Manager w Cloud Control . . 261 7.8 Wykrywanie obiektu Weblogic Server i zarządzanie nim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 7.9 Wdrażanie agentów ADP na węzłach obiektów docelowych Weblogic . . . . . . . 271 7.10 Wdrażanie agentów JVMD na węzłach obiektów docelowych Weblogic . . . . . . 276 Rozdział 8. Zarządzanie incydentami przez urządzenie mobilne . . . . . . . . . . . 281 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 8.1 Instalacja OEM12c na urządzeniu mobilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 8.2 Korzystanie z zarządzania incydentami na urządzeniu mobilnym . . . . . . . . . . . . . 284 8.3 Korzystanie z zarządzania problemami na urządzeniu mobilnym . . . . . . . . . . . . . 286 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c (OEM 12c) to zintegrowany produkt IT fi rmy Oracle przeznaczony do zarządzania całym przedsiębiorstwem, który z po- ziomu jednej konsoli umożliwia zarządzanie aplikacjami, oprogramowaniem pośred- niczącym, bazami danych, systemami operacyjnymi, wirtualizacją oraz systemami in- żynierskimi Oracle. Pomaga w wyszukiwaniu i monitorowaniu obiektów docelowych, aby aktywnie wykrywać i rozwiązywać problemy. Książka Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny to zbiór gotowych do użycia przepisów upraszczających monitorowanie i zarządza- nie bazami danych oraz produktami Oracle Fusion Middleware. Książka prezentuje różne opcje instalacji i aktualizacji. Ponadto zawiera przepisy dotyczące zarządzania i monitorowania produktów Oracle Fusion Middleware, takich jak Oracle Business Intelligence, Oracle Golden Gate, Oracle Business Intelligence Publisher i Oracle WebLogic za pomocą OEM 12c. Zawiera przepisy dotyczące moni- torowania infrastruktury za pomocą Action Session History Analytics i korzystania z raportów monitorowania za pomocą Real-time ADDM. Są też przepisy dotyczące tworzenia i klonowania baz danych oraz tworzenia szablonów. Ponadto zawiera przepisy dotyczące zarządzania i monitorowania produktów Oracle Fusion Middleware, takich jak Oracle Business Intelligence, Oracle Golden Gate, Oracle Business Intelligence Publisher i Oracle WebLogic za pomocą OEM 12c. Wreszcie są tu przepisy dotyczące incydentów i zarządzania problemami za po- mocą urządzen mobilnych (iPhone, iPod Touch, iPad). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 2 Wstęp Tematyka książki 쎲 Rozdział 1, Wymagania instalacji OEM 12c zawiera opis warunków wstępnych, które należy spełnić, aby zainstalować OEM 12c. 쎲 Rozdział 2, Instalacja OEM 12c zawiera opis kroków instalacji OEM 12c i jego agen- tów z wykorzystaniem różnych opcji. 쎲 Rozdział 3, Uaktualnianie OEM 12c zawiera opis kolejnych etapów procesu uaktu- alniania wersji OEM 11g do OEM 12c dla trzech różnych podejść do aktualizacji: aktualizacji jednosystemowej, aktualizacji dwusystemowej oraz aktualizacji jed- nosystemowej na innym hoście. 쎲 Rozdział 4, Konfi guracja OEM 12c zawiera objaśnienie automatycznego wyszuki- wania, dodawanie elementów docelowych będących i nie będących hostami oraz konfi gurację grup administracyjnych i biblioteki oprogramowania. 쎲 Rozdział 5, Zarządzanie bazą danych Oracle za pomocą OEM 12c to analiza różnych opcji dostępnych w konsoli Cloud Control do konfi guracji, zarządzania i monito- ringu bazy danych Oracle za pomocą Oracle Enterprise Manager 12c. 쎲 Rozdział 6, Zarządzanie wydajnością bazy danych przy użyciu OEM 12c zawiera objaśnienie zastosowania analizy Active Session History, Real-time ADDM i po- równywania okresów za pomocą ADDM oraz raportów okresowych. 쎲 Rozdział 7, Zarządzanie oprogramowaniem pośredniczącym przy użyciu OEM 12c zawiera objaśnienie konfi guracji OEM 12c dla celów zarządzania i monitorowania produktów Oracle Fusion Middleware, takich jak Oracle WebLogic Server, Oracle Business Intelligence, Oracle Golden Gate i Oracle Business Intelligence Publisher. 쎲 Rozdział 8, Zarządzanie incydentami przez urządzenie mobilne to objaśnienie śle- dzenia incydentów z urządzeń mobilnych i zarządzanie nimi. Szczegóły incy- dentów i problemów można obejrzeć, potwierdzić, przypisać, nadać priorytet, podwyższyć poziom i opisać. Otrzymujemy też możliwość połączenia się z My Oracle Support, aby dokładniej przeanalizować żądania serwisowe związane z problemem. Kody zawarte w rozdziałach 1–4 oraz w rozdziale 7 są dostępne do pobrania w formie pliku PDF (nie zawierającego ilustracji z w/w rozdziałów) ze strony Web dostępnej pod adresem http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=108344 — w zakładce „Dodatkowe informacje”. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp 3 Czego wymaga korzystanie z tej książki Aby zastosować te przepisy, trzeba mieć oprogramowanie Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c dla systemu Oracle Enterprise Linux. Potrzebna jest również baza danych Oracle dla repozytorium OEM. Dla kogo przeznaczona jest ta książka Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla administratorów baz danych Oracle, administratorów systemu, architektów baz danych, projektantów oraz administrato- rów Oracle Fusion Middleware. Stosowane konwencje W książce można znaleźć szereg stylów tekstowych, które odróżniają od siebie róż- nego rodzaju informacje. Oto kilka przykładów z objaśnieniem ich znaczenia. Słowa pochodzące z kodu są w tekście wyróżnione w następujący sposób: „Inne konteksty dołączamy poprzez zastosowanie dyrektywy include”. Polecenia wpisywane przez użytkownika mają następującą postać: # useradd -c Oracle rdbms -m -d /home/oracle -g oinstall -G oper,dba -u 1000 -s /bin/bash oracle # passwd oracle Informacje zwrotne systemu są prezentowane bez pogrubienia: Changing password for user oracle. Tłumaczenie komunikatów systemu zostało przedstawione przy użyciu kursywy z do- datkowym wcięciem: Kody skryptów wsadowych oraz plików konfi guracyjnych używaja odmiennej czcionki stałopozycyjnej: Zmiana hasła użytkownika oracle. fs.file-max = 327679 kernel.msgmni = 2878 Jeśli autor chce zwrócić uwagę na określone części kodu, są one pogrubione: # Dla 11g zalecaną wartością net.core.rmem_max jest 4194304 net.core.rmem_max = 4194304 Nowe terminy i ważne słowa zostały złożone czcionką pogrubioną bezszeryfową. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Wstęp Nazwy poleceń oraz słowa, które widać na ekranie, na przykład w menu lub oknach dialogowych, wyróżnione są w następujący sposób: „po kliknięciu przycisku Next przechodzimy na następny ekran”. Przy pierwszym użyciu angielskiego polecenia lub nazwy opcji podawane jest jego tłumaczenie na język polski (w nawiasach). Tą ikoną oznaczone są ostrzeżenia lub ważne uwagi. Ta ikona sygnalizuje wskazówki lub alternatywne rozwiązania problemu. Wiadomości od czytelników Z radością przyjmujemy informacje zwrotne od czytelników. Chcemy wiedzieć, co myślicie o tej książce — co się Wam podobało, a co nie. Wiadomości od czytelników są dla nas ważne, aby coraz lepiej przygotowywać nasze tytuły. Aby przesłać uwagi wystarczy napisać e-mail na adres feedback@packtpub.com, umieszczając tytuł książki w temacie listu. Jeśli ktoś zna jakąś tematykę na poziomie eksperckim i chciałby napisać książkę lub się przyczynić do jej powstania, zapraszamy do przewodnika dla autorów pod adresem www.packtpub.com/authors. Errata Wprawdzie staraliśmy się dokładnie sprawdzić zawartość książki, błędy się zdarzają. Jeśli znajdziecie błąd w jednej z naszych książek – w tekście lub w kodzie – będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji. Dzięki temu zaoszczędzicie innym czytel- nikom frustracji i pomożecie poprawić kolejne wersje książki. Jeśli znajdziecie coś do poprawienia, prosimy o zgłoszenie na witrynie http://www.packtpub.com/support, wybierając tytuł książki i klikając łącze errata. Po weryfi kacji zgłoszonej erraty zosta- nie ona umieszczona na naszej witrynie lub dodana do listy innych errat, w części Errata danego tytułu. Istniejące erraty można zobaczyć, wybierając tytuł książki pod adresem http://www.packtpub.com/support. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp 5 Piractwo Piractwo materiałów objętych prawem autorskim w Internecie jest wciąż problemem. W wydawnictwie Packt traktujemy ochronę naszych praw i licencji bardzo poważnie. Jeśli trafi cie w Internecie na nielegalne kopie naszych prac, w jakiejkolwiek formie, prosimy o podanie adresu lub nazwy witryny, abyśmy mogli temu zapobiegać. Prosimy o kontakt na e-mail copyright@packtpub.com z podaniem łącza do mate- riałów, które mogą być nielegalne. Pytania Jeśli macie problemy z jakimkolwiek aspektem tej książki, prosimy o kontakt na e–mail questions@packtpub.com, a postaramy się to wyjaśnić. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 Wymagania instalacji OEM 12c Ten rozdział obejmuje następujące tematy: 쎲 Tworzenie grup i użytkowników system operacyjnego 쎲 Sprawdzanie wymagań sprzętowych 쎲 Sprawdzanie wymagań systemu operacyjnego 쎲 Sprawdzanie wymagań pakietu, parametrów jądra oraz wymagań dotyczących bibliotek 쎲 Spełnianie wymagań pliku hosta 쎲 Instalowanie oprogramowania Oracle 11gR2 RDBMS dla bazy danych repozyto- rium OEM 쎲 Tworzenie bazy danych repozytorium OEM 쎲 Określanie konfi guracji odbiornika i nazwy usługi lokalnej sieci 쎲 Spełnianie wymagań bazy danych repozytorium OEM Wprowadzenie Oracle Enterprise Manager (OEM) 12c to kompleksowe narzędzie do zintegrowanych rozwiązań biznesowych zarządzania chmurą w przedsiębiorstwie. OEM jest oprogra- mowaniem służącym do monitorowania i zarządzania wszystkimi aspektami bazy danych Oracle, Fusion Middleware oraz związanych z tym aplikacji. W tym rozdziale przyjrzymy się temu, jak rozpocząć instalację OEM 12c. Jego tema- tem jest przedstawienie wymagań wstępnych dotyczących instalacji OEM 12c. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Tworzenie grup i użytkowników systemu operacyjnego Wszystkie te przepisy zostały zaprojektowane do pracy na serwerze z uruchomio- nym systemem Oracle Enterprise Linux 5u3. Dla celów instalacji powinien być dostępny klient SSH lub telnet. W tej instalacji użyto klienta PuTTY. 1.1 Tworzenie grup i użytkowników systemu operacyjnego Aby zainstalować Oracle Enterprise Manager 12c, trzeba utworzyć grupy i użytkowni- ków systemu operacyjnego. Jest to wymagane do utworzenia bazy danych repozyto- rium OEM oraz do utworzenia agenta (oprogramowania) do zarządzania OEM Oracle. Przygotowanie Zanim rozpoczniemy, trzeba sprawdzić, czy serwer jest połączony z siecią i czy jest dostępny klient SSH lub telnet. Musimy się również upewnić, czy mamy dostęp do ser- wera Unix jako użytkownik root lub użytkownik uprzywilejowany. Jak to zrobić … W sesji telnet PuTTY wykonujemy następujące kroki jako użytkownik root lub użyt- kownik uprzywilejowany, mający dostęp do katalogu root: 1. Utwórz grupę Oracle Inventory o nazwie oinstall. # /usr/sbin/groupadd oinstall 2. Utwórz dwie dodatkowe grupy o nazwach dba i oper. # /usr/sbin/groupadd dba # /usr/sbin/groupadd oper 3. Utwórz użytkownika systemu Unix o nazwie oracle i ustaw hasło. # useradd -c Oracle rdbms -m -d /home/oracle -g oinstall -G oper,dba -u 1000 -s /bin/bash oracle # passwd oracle 4. Utwórz użytkownika o nazwie oraoem i ustaw hasło. # useradd -c Oracle Enterprise Manager -m -d /home/oraoem -g oinstall -G oper,dba -u 4050 -s /bin/bash oraoem # passwd oraoem ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wymagania instalacji OEM 12c 9 Jak to działa… Dwóch użytkowników systemu Unix, oracle i oraoem, jest tworzonych w celu zainstalo- wania odpowiednio repozytorium OEM oraz usługi OMS. Tworzymy dwóch osobnych użytkowników, aby oddzielić instalacje bazy danych i oprogramowania OMS. Użytkownicy oracle i oraoem powinni należeć do grupy magazynu danych Oracle oinstall. Należy zwrócić uwagę, że tworzenie dodatkowych grup, takich jak dba i oper jest opcjonalne. Do instalacji repozytorium OEM i usługi można również użyć poje- dynczego użytkownika. Ponadto… Użytkowników i grupy systemu Unix można także tworzyć przy użyciu własnych narzędzi systemu opartych na GUI, które znajdują się na serwerze. 1.2 Sprawdzanie wymagań sprzętowych Aby z powodzeniem zainstalować Oracle Enterprise Manager 12c, należy sprawdzić wymagania sprzętowe dotyczące procesora, pamięci oraz miejsca na dysku według zaleceń Oracle. Przygotowanie Zanim rozpoczniemy, trzeba sprawdzić, czy serwer jest połączony z siecią i czy jest dostępny klient SSH lub telnet. Należy się również upewnić, czy mamy dostęp do ser- wera Unix jako użytkownik root lub użytkownik uprzywilejowany. Jak to zrobić… Poniższe polecenia pokazują, jak ustalić dostępność procesora CPU, pamięć RAM, rozmiar sterty oraz obszar dysku twardego na serwerze: Liczba procesorów # cat /proc/cpuinfo|grep physical id |sort|uniq|wc -l Rdzenie # cat /proc/cpuinfo | grep cpu cores | uniq cpu cores : 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Sprawdzanie wymagań systemu operacyjnego # less /proc/cpuinfo|grep processor processor : 0 processor : 1 processor : 2 processor : 3 processor : 4 processor : 5 processor : 6 processor : 7 Pamięć RAM # cat /proc/meminfo|grep MemTotal MemTotal: 12300176 kB Obszar dysku twardego w punkcie montowania # df -h|grep u01 Filesystem Size Used /dev/sda7 46G 12G 32G 27 /u01 Avail Use Mounted on Jak to działa… Poprzednie polecenia zawierały szczegóły dotyczące procesora, rdzeni procesora, pamięci oraz miejsca na dysku twardym na serwerze. Powinny być zatwierdzone w odniesieniu do minimalnych wymagań wstępnych instalacji. W przypadku nie- wystarczającego miejsca na dysku, należy dodać wymagany obszar do docelowego serwera zgodnie z dokumentacją Oracle. Więcej informacji… Przedstawione polecenia będą się różnić w zależności od użytego systemu operacyj- nego. Powyższe polecenia są właściwe dla Oracle Enterprise Linux. 1.3 Sprawdzanie wymagań systemu operacyjnego W tym przepisie sprawdzimy wymagania systemu operacyjnego (OS), w tym doty- czące pakietów systemu operacyjnego, wymaganych do przebiegu instalacji OEM. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wymagania instalacji OEM 12c 11 Przygotowanie Zanim rozpoczniemy, trzeba sprawdzić, czy serwer jest połączony z siecią i czy jest dostępny klient SSH lub telnet. Należy również sprawdzać, czy mamy dostęp do ser- wera Unix jako użytkownik root lub użytkownik uprzywilejowany. Jak to zrobić… Aby sprawdzić wymagania systemu operacyjnego, wykonujemy poniższe kroki jako użytkownik root lub użytkownik uprzywilejowany z uprawnieniami do katalogu root: 1. Zainstaluj właściwy pakiet Oracle. # yum install oracle-validated 2. Sprawdź zawartość /etc/sysctl.conf. fs.file-max = 327679 kernel.msgmni = 2878 kernel.msgmax = 8192 kernel.msgmnb = 65536 kernel.sem = 250 32000 100 142 kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 1073741824 kernel.shmmax = 4398046511104 net.core.rmem_default = 262144 # Dla 11g zalecaną wartością net.core.rmem_max jest 4194304 net.core.rmem_max = 4194304 # Dla wersji 10g usuwamy komentarz z następnego wiersza, wstawiamy komentarz # przy innych wystąpieniach tego parametru i ponownie uruchamiamy sysctl -p # net.core.rmem_max=2097152 net.core.wmem_default = 262144 net.core.wmem_max = 262144 fs.aio-max-nr = 3145728 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 3. Dodaj lub zmień następujące zapisy w pliku sysctl.conf, umieszczonym w kata- logu /etc. 쏆 fs.fi le-max = 6815744 쏆 net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 쏆 net.core.wmem_max = 1048576 # /sbin/sysctl -p net.ipv4.ip_forward = 0 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 Sprawdzanie wymagań systemu operacyjnego net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0 …. kernel.sysrq = 1 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096 fs.file-max = 6815744 kernel.msgmni = 2878 kernel.msgmax = 8192 kernel.msgmnb = 65536 kernel.sem = 250 32000 100 142 kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 1073741824 kernel.shmmax = 4398046511104 net.core.rmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 4194304 net.core.wmem_default = 262144 net.core.wmem_max = 1048576 fs.aio-max-nr = 3145728 net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 4. Dołącz następujące wiersze, jako użytkownik oracle, do pliku /etc/security/ limits.conf do celów instalacji repozytorium: oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc 16384 oracle soft nofile 4096 oracle hard nofile 65536 oracle soft stack 10240 5. Dołącz następujący zapis do pliku /etc/security/ limits.conf dla celów instalacji OMS, jako użytkownik oraoem: oraoem soft nofile 4096 oraoem hard nofile 65536 Jak to działa… Aby z powodzeniem wykonać instalację, zawartość wymienionych poprzednio plików powinna być dołączona i uzupełniona. Poprzednie polecenia będą się różnić w zależ- ności od używanego systemu operacyjnego. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wymagania instalacji OEM 12c 13 1.4 Sprawdzanie wymagań dotyczących pakietu, parametrów jądra i biblioteki Aby zainstalować Oracle Enterprise Manager 12c, trzeba utworzyć grupy i użytkow- ników systemu operacyjnego. Jest to wymagane do utworzenia bazy danych repo- zytorium OEM oraz do zainstalowania Oracle Management Server (OMS) i Oracle Management Agent. Przygotowanie Zanim rozpoczniemy, trzeba sprawdzić, czy mamy dostęp do serwera Unix jako użyt- kownik root lub użytkownik uprzywilejowany Unix z uprawnieniami do root. Jak to zrobić… Aby sprawdzić wymagania systemu operacyjnego, wykonujemy następujące polecenia: 1. Sprawdź pakiety do instalacji OMS. # rpm -qa --queryformat {NAME}- {VERSION}- {RELEASE}( {ARCH})\n | grep glibc glibc-common-2.5-34(x86_64) glibc-devel-2.5-34(x86_64) glibc-2.5-34(i686) glibc-headers-2.5-34(x86_64) glibc-devel-2.5-34(i386) glibc-2.5-34(x86_64) # rpm -qa --queryformat {NAME}- {VERSION}- {RELEASE}( {ARCH})\n | grep gcc libgcc-4.1.2-44.el5(x86_64) libgcc-4.1.2-44.el5(i386) compat-gcc-34-3.4.6-4(x86_64) gcc-4.1.2-44.el5(x86_64) gcc-c++-4.1.2-44.el5(x86_64) compat-gcc-34-c++-3.4.6-4(x86_64) # rpm -qa make* make-3.81-3.el5 # rpm -qa binutils* binutils-2.17.50.0.6-9.el5 # rpm -qa libaio* libaio-0.3.106-3.2 libaio-devel-0.3.106-3.2 libaio-0.3.106-3.2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 14 Sprawdzanie wymagań dotyczących pakietu, parametrów jądra i biblioteki # rpm -qa libstdc* libstdc++-4.1.2-44.el5 libstdc++-devel-4.1.2-44.el5 libstdc++-4.1.2-44.el5 libstdc++-devel-4.1.2-44.el5 # rpm -qa setarch* Installing setarch rpm. # yum install setarch # rpm -qa setarch* setarch-2.0-1.1 # rpm -qa rng-utils* rng-utils-2.0-1.14.1.fc6 2. Sprawdź, czy są zainstalowane następujące pakiety, wymagane do instalacji bazy danych repozytorium: # rpm -aq make binutils gcc libaio glib-common libstdc++ setarch sysstat rng-utils glibc binutils-2.17.50.0.6-9.el5 libaio-0.3.106-3.2 glibc-2.5-34 libstdc++-4.1.2-44.el5 make-3.81-3.el5 gcc-4.1.2-44.el5 sysstat-7.0.2-3.el5 rng-utils-2.0-1.14.1.fc6 setarch-2.0-1.1 glibc-2.5-34 libstdc++-4.1.2-44.el5 libaio-0.3.106-3.2 3. Instalację brakujących pakietów można przeprowadzić, jak pokazano w poniż- szym przykładzie: 쏆 libaio-devel-0.3.106 쏆 unixODBC-2.2.11 쏆 unixODBC-devel-2.2.11 # yum install libaio-devel-0.3.106 # yum install unixODBC-2.2.11 # yum install unixODBC-devel-2.2.11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wymagania instalacji OEM 12c 15 4. Sprawdź ustawienia parametru jądra. Sprawdź, czy wartość przypisana do parametru kernel.shmmax jest ustawiona na minimum 4294967295. # cat /proc/sys/kernel/shmmax 4398046511104 W tym konkretnym przypadku ustawiona wartość jest większa od wymaganej. Nie trzeba zatem robić żadnych zmian. 5. Dla usługi OMS powinna być dostępna biblioteka glibc-2.5. Sprawdź dostępność biblioteki glibc-devdel-2.5. # rpm -qa --queryformat {NAME}- {VERSION}- {RELEASE}( {ARCH})\n | grep glibc glibc-common-2.5-34(x86_64) glibc-devel-2.5-34(x86_64) glibc-2.5-34(i686) glibc-headers-2.5-34(x86_64) glibc-devel-2.5-34(i386) glibc-2.5-34(x86_64) Powyższy wynik sugeruje, że biblioteka glibc-devdel-2.5 nie jest zainstalowana. 6. Pobierz i zainstaluj właściwą wersję biblioteki. Przed przeprowadzeniem instalacji OEM pobierz najnowsze pliki rpm z repozy- torium yum na witrynie Oracle, a następnie zainstaluj pakiet glibc-devdel-2.5 rpm na serwerze; w innym przypadku podczas sprawdzania wymagań wstępnych OMS pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. # cd /etc/yum.repos.d wget http://public-yum.oracle.com/public-yum-el5.repo Length: 3974 (3.9K) [text/plain] Saving to: `public-yum-el5.repo 100 [================================================ ] 3,974 --.-K/s in 0s 10:08:54 (158 MB/s) — `public-yum-el5.repo saved [3974/3974] # yum install glibc-devel-2.5-81.x86_64 # rpm -qa --queryformat {NAME}- {VERSION}- {RELEASE}( {ARCH})\n | grep glibc glibc-headers-2.5-81.el5_8.1(x86_64) glibc-common-2.5-81.el5_8.1(x86_64) glibc-devel-2.5-81.el5_8.1(x86_64) glibc-devel-2.5-81.el5_8.1(i386) glibc-2.5-81.el5_8.1(x86_64) glibc-2.5-81.el5_8.1(i686) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 16 Spełnianie wymagań pliku hosta 7. Zmień nazwę pliku public-yum-el5.repo na jakąś inną, aby uniknąć ponownego pobierania OEL5u3. # cd /etc/yum.repos.d # mv public-yum-el5.repo public-yum-el5.repo.bkp Jak to działa… Powyższe kroki sprawiły, że wszystkie wymagane biblioteki Oracle zostały zainstalo- wane, aby rozpocząć instalację. Te polecenia będą się różnić w zależności od użytego systemu operacyjnego. 1.5 Spełnianie wymagań pliku hosta Aby zainstalować Oracle Enterprise Manager 12c, trzeba prawidłowo ustawić plik hosts. Przygotowanie Zanim rozpoczniemy, trzeba sprawdzić, czy serwer jest połączony z siecią i czy jest dostępny klient SSH lub telnet. Musimy również sprawdzić, czy mamy dostęp do ser- wera Unix jako użytkownik root lub użytkownik uprzywilejowany. Jak to zrobić… Otwieramy edytor vi w sesji PuTTY i dołączamy poniższy wiersz do pliku /etc/hosts. Trzeba podać szczegóły dotyczące adresu IP i nazwy serwera, jak poniżej: 999.999.99.999 nazwaserwera.nazwa_domeny.com nazwaserwera Jak to działa… Aby z powodzeniem wykonać instalację, wymagany jest plik hosts. Jego lokalizacja będzie się różnić zależnie od używanego systemu operacyjnego. Lokalizacja podanego powyżej pliku jest właściwa dla Oracle Enterprise Linux. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wymagania instalacji OEM 12c 17 Pobieranie pomocniczych plików kodu Pomocnicze pliki kodu do wszystkich kupionych książek Packt można pobrać ze strony http://www.packtpub.com. Jeśli książki zostały kupione gdzie indziej, można wejść na stronę http://www.packtpub.com/support i zarejestrować się, aby otrzymać pliki bezpośrednio drogą mailową. 1.6 Instalowanie oprogramowania RDBMS Oracle 11gR2 dla bazy danych repozytorium OEM Przy założeniu, że spełnione są wszystkie wstępne wymagania dotyczące OMS i re- pozytorium zarządzania, w tym przepisie opisano instalację oprogramowania Oracle 11g dla bazy danych repozytorium OEM. Przygotowanie Zanim rozpoczniemy, trzeba sprawdzić, czy serwer jest połączony z siecią i czy jest do- stępny klient SSH lub telnet. Musimy również sprawdzić, czy mamy dostęp do serwera Unix jako użytkownik root lub użytkownik uprzywilejowany oraz użytkownik Unix. Aby zainstalować oprogramowanie RDBMS, trzeba uruchomić serwer X Windows. X Windows pomaga w zapewnieniu grafi cznego interfejsu użytkownika z serwera Unix. W tym przykładzie zastosowano Xming, ale można też użyć dowolnego opro- gramowania Windows, takiego jak Hummingbird Exceed. Jak to zrobić… 1. Pobierz oprogramowanie Oracle. Do instalacji użyto wersji 11.2.0.2 Oracle RDBMS. Oprogramowanie można zała- dować z witryny metalink Oracle. Aktualizacja zestawu korekt, Patch Set Update 11.2.0.2.5 (patch13343424), jest określona dla systemu operacyjnego i będzie za- stosowana do korekty bazy danych, aby uniknąć pakietów z poprawkami. p10098816_112020_Linux-x86-64_1of7.zip p10098816_112020_Linux-x86-64_2of7.zip p10098816_112020_Linux-x86-64_3of7.zip p10098816_112020_Linux-x86-64_4of7.zip p10098816_112020_Linux-x86-64_5of7.zip p10098816_112020_Linux-x86-64_6of7.zip ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 18 Instalowanie oprogramowania RDBMS Oracle 11gR2 dla bazy danych repozytorium OEM p10098816_112020_Linux-x86-64_7of7.zip p13343424_112020_Linux-x86-64.zip 2. Po pobraniu oprogramowania skopiuj je za pomocą scp do katalogu pośredniego na serwerze. Rozpakuj oprogramowanie w katalogu pośrednim. W tym przykła- dzie katalogiem pośrednim jest katalog /spare. # cd /spare # unzip p10098816_112020_Linux-x86-64_1of7.zip # unzip p10098816_112020_Linux-x86-64_2of7.zip # chown -R oracle:oinstall /spare/database 3. Utwórz katalog oraInventory, jeśli jeszcze nie ma go na serwerze. # mkdir -p /home/oraInventory # chown -R oracle:oinstall /home/oraInventory 4. Zmień własność katalogu ORACLE_BASE (w tym przykładzie /dboracle) na użyt- kownika oracle. # chown -R oracle:oinstall /dboracle 5. Teraz rozpocznij nową sesję z SSH i połącz się jako użytkownik oracle. W tym przykładzie użytkownik użył oracle. $ cd /spare/database $ export ORACLE_BASE=/dboracle $ export TEMP=/u01/tmp $ ./runInstaller 6. Zaznacz pole wyboru I wish to receive security updates via My Oracle Support (Chcę otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń za  pośrednictwem My  Oracle Support), jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń. W tym przykładzie pozostawiamy tę opcję niezaznaczoną. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: