Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 005191 22957923 na godz. na dobę w sumie
Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1419-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> acrobat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Polecane przez firmę Adobe kompendium wiedzy o pakiecie Acrobat 3D

Pomimo coraz większej standaryzacji oprogramowania projektowego, nadal każdy z producentów wykorzystuje w swoich systemach inny format zapisu obiektów 3D oraz rysunków technicznych. Nie sprawia to problemów w przypadku wymiany projektów pomiędzy użytkownikami tej samej aplikacji, lecz kiedy efekt prac projektantów ma zostać zaprezentowany szerszemu audytorium, pojawiają się kłopoty. Wtedy z pomocą przychodzi znany od dawna format PDF, który może także zostać wykorzystany do zapisywania dokumentów zawierających obiekty trójwymiarowe i rysunki pochodzące z programów CAD. Firma Adobe, twórca formatu PDF, stworzyła także doskonałe narzędzie - Acrobat 3D, dzięki któremu generowanie takich dokumentów jest niezwykle proste.

'Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podręcznik' to przygotowany i zatwierdzony przez specjalistów z firmy Adobe zbiór ćwiczeń, które pomogą Ci poznać możliwości tej aplikacji. Czytając tę książkę, opanujesz interfejs użytkownika i wykreujesz dokumenty 3D PDF. Nauczysz się modyfikować modele 3D, zabezpieczać dokumenty hasłem i opatrywać je komentarzami. Skorzystasz z Acrobat Toolkit służącego do tworzenia grafik 2D oraz animacji i dowiesz się, jak umieszczać modele 3D w dokumentach pakietu Office.

Oficjalnie najlepszy podręcznik do nauki Adobe Acrobat 3D Version 8!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrŒcznik Autor: Adobe Creative Team T‡umaczenie: Sebastian Rataj ISBN: 978-83-246-1419-6 Tytu‡ orygina‡u: Adobe Acrobat 3D Version 8 Classroom in a Book Format: 170x230, stron: 240 Polecane przez firmŒ Adobe kompendium wiedzy o pakiecie Acrobat 3D (cid:149) Jak generowa(cid:230) dokumenty 3D PDF? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b tworzy(cid:230) obiekty tr(cid:243)jwymiarowe? (cid:149) Jak ‡„czy(cid:230) Acrobat 3D z MS Office? Pomimo coraz wiŒkszej standaryzacji oprogramowania projektowego, nadal ka¿dy z producent(cid:243)w wykorzystuje w swoich systemach inny format zapisu obiekt(cid:243)w 3D oraz rysunk(cid:243)w technicznych. Nie sprawia to problem(cid:243)w w przypadku wymiany projekt(cid:243)w pomiŒdzy u¿ytkownikami tej samej aplikacji, lecz kiedy efekt prac projektant(cid:243)w ma zosta(cid:230) zaprezentowany szerszemu audytorium, pojawiaj„ siŒ k‡opoty. Wtedy z pomoc„ przychodzi znany od dawna format PDF, kt(cid:243)ry mo¿e tak¿e zosta(cid:230) wykorzystany do zapisywania dokument(cid:243)w zawieraj„cych obiekty tr(cid:243)jwymiarowe i rysunki pochodz„ce z program(cid:243)w CAD. Firma Adobe, tw(cid:243)rca formatu PDF, stworzy‡a tak¿e doskona‡e narzŒdzie (cid:150) Acrobat 3D, dziŒki kt(cid:243)remu generowanie takich dokument(cid:243)w jest niezwykle proste. (cid:132)Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrŒcznik(cid:148) to przygotowany i zatwierdzony przez specjalist(cid:243)w z firmy Adobe zbi(cid:243)r (cid:230)wiczeæ, kt(cid:243)re pomog„ Ci pozna(cid:230) mo¿liwo(cid:156)ci tej aplikacji. Czytaj„c tŒ ksi„¿kŒ, opanujesz interfejs u¿ytkownika i wykreujesz dokumenty 3D PDF. Nauczysz siŒ modyfikowa(cid:230) modele 3D, zabezpiecza(cid:230) dokumenty has‡em i opatrywa(cid:230) je komentarzami. Skorzystasz z Acrobat Toolkit s‡u¿„cego do tworzenia grafik 2D oraz animacji i dowiesz siŒ, jak umieszcza(cid:230) modele 3D w dokumentach pakietu Office. (cid:149) Interfejs u¿ytkownika programu Acrobat 3D (cid:149) Przegl„danie dokument(cid:243)w 3D PDF (cid:149) Konwertowanie plik(cid:243)w 3D do PDF (cid:149) Edycja modeli tr(cid:243)jwymiarowych (cid:149) Zabezpieczanie dokument(cid:243)w PDF (cid:149) Recenzowanie dokument(cid:243)w 3D PDF (cid:149) Tworzenie grafiki 2D oraz animacji komputerowych (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca z pakietem MS Office Oficjalnie najlepszy podrŒcznik do nauki Adobe Acrobat 3D Version 8! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp Seria Ofi cjalny podręcznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Adobe Acrobat 8 Professional, Adobe Acrobat 3D Version 8 oraz Adobe Acrobat Toolkit . . . . . . . . . . 10 Wymagania wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Instalacja programu Acrobat 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uruchamianie Adobe Acrobat 3D. . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uruchamianie Adobe Acrobat Toolkit . . . . . . . . . . . . 11 Kopiowanie plików lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dodatkowe zasoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit O Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit. . . . . . . . . . . . 16 Co nowego w tej wersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rzut okiem na zawartość 3D w plikach PDF . . . . . . 17 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 Poznawanie przestrzeni roboczej Przestrzeń robocza Acrobat 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Korzystanie z narzędzi 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Korzystanie z drzewa modelu Acrobat 3D. . . . . . . . 53 Korzystanie z programu Acrobat 3D Toolkit . . . . . . 58 Korzystanie z pomocy Acrobat 3D . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6 SPIS TREŚCI 3 Konwersja projektów 3D na Adobe PDF 4 Praca z modelami 3D PDF O konwersji plików projektów na Adobe 3D PDF . . .66 Przeciągnięcie pliku na ikonę Acrobat 3D . . . . . . . . 67 Łączenie plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ćwiczenie — ustawienia U3D i PRC . . . . . . . . . . . . . . 85 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Manipulowanie częściami modelu. . . . . . . . . . . . . . . 91 Tworzenie przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Zmiana trybu renderowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 O widokach 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Praca z widokami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 5 Korzystanie z Acrobat 3D w procesie produkcji Łączenie PMI z geometrią modelu . . . . . . . . . . . . . .122 Przeglądanie informacji produktu . . . . . . . . . . . . . .122 Eksportowanie geometrii z modelu 3D . . . . . . . . .127 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 6 Dodawanie zabezpieczeń do plików 3D PDF Dodawanie hasła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Otwieranie pliku zabezpieczonego hasłem . . . . .138 Przesyłanie zabezpieczonego załącznika. . . . . . . .139 Podpisywanie pliku PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 7 Recenzowanie i komentowanie plików 3D PDF ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 7 Recenzowanie i komentowanie modeli 3D. . . . . .153 O procesie recenzowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Rozpoczęcie recenzowania opartego na poczcie elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Ćwiczenie — dodawanie stempli . . . . . . . . . . . . . . .167 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 8 Tworzenie grafi k 2D oraz animacji za pomocą Acrobat 3D Toolkit Tworzenie grafi k 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Ćwiczenie — tworzenie animacji rozkładu . . . . . .193 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 9 Zamieszczanie modeli 3D w publikacjach technicznych Dodawanie animacji 3D przy użyciu narzędzia 3D . . 200 Wstawianie strony lub pliku PDF. . . . . . . . . . . . . . . .209 Tworzenie slajdów 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Tworzenie innego widoku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Przeglądanie prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 10 Dodawanie elementów 3D do plików Offi ce Wstawianie modelu 3D do pliku programu Word . . 219 O ustawieniach Adobe PDF (ustawienia wstępne) . . 225 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Odpowiedzi na pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit Poznasz nowe funkcje Adobe Acrobat 3D Version 8 oraz Acrobat 3D Toolkit. Otworzysz plik formatu Acrobat 3D i wykonasz różne operacje na modelu 3D, zawartym W tej lekcji: • • w tym pliku. Ta lekcja potrwa około 30 minut. Jeśli chcesz, możesz skopiować folder Lekcja01 na dysk twardy swojego komputera. Uwaga! Niektórzy użytkownicy systemu Windows będą musieli usunąć zabezpieczenia plików lekcji przed zapisem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części „Kopiowanie plików lekcji”, na stronie 12. Adobe Acrobat 3D umożliwia inżynierom i projektantom publikowanie i dzielenie się danymi swoich projektów 3D bez konieczności udostępniania plików źródłowych ich prac. Za pomocą Acrobat 3D możesz tworzyć pliki PDF z obsługiwanych przez program formatów CAD. Zachowujesz w pełni strukturę i szczegółowość swoich modeli 3D, a wszystko to jest dostępne w powszechnie znanym formacie PDF. Możliwe jest także tworzenie plików PDF z formatów plików, których obsługa nie jest bezpośrednio zaimplementowana w programie, przez przechwytywanie danych z rodzimej aplikacji bądź otwarcie ich i ponowne zapisanie w Adobe Acrobat 3D Toolkit — odrębnej aplikacji, która jest dołączana do Acrobat 3D. Ponieważ pliki PDF zachowają wygląd Twoich oryginalnych dokumentów, nie musisz obawiać się spadku jakości prezentacji. Twoje pliki PDF można będzie przeglądać, zmieniać, analizować w systemach Windows, Mac OS, UNIX przy użyciu darmowej aplikacji Adobe Reader, tak że każdy (za Twoim pozwoleniem) będzie mógł pracować z plikami bez konieczności posiadania aplikacji źródłowej. Dzięki Acrobat 3D zapewnisz sobie zgodność operacyjną z różnymi systemami CAD. Twoi klienci i dostawcy mogą eksportować dane do ponownego zastosowania w innych aplikacjach wspomagających komputerowo produkcję, bez potrzeby stosowania dedykowanych translatorów CAD. 16 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit O Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit Adobe Acrobat 3D jest rozszerzoną wersją programu Adobe Acrobat 8 Professional, która umożliwi Ci tworzenie trójwymiarowych plików PDF, dodawanie Twoich modeli 3D do istniejących dokumentów PDF oraz interakcję z zamieszczonymi elementami 3D przy użyciu paska 3D Toolbar (paska narzędziowego 3D) i Model Tree (drzewo modelu). Możesz konwertować obiekty 3D bezpośrednio z obsługiwanych przez program formatów CAD 3D lub przechwytywać zawartość z Twoich aplikacji CAD. Acrobat 3D jest sprzedawany w pakiecie z programem Acrobat 3D Toolkit, który został zaprojektowany przede wszystkim dla redaktorów technicznych i wydawców, a pozwala na dodawanie modeli 3D w formacie U3D do dokumentów PDF, edycję, zarządzanie, przeszukiwanie, podgląd, ponowne zastosowanie Twoich zasobów 2D, 3D, animacji, wideo i dźwięków. Acrobat 3D Toolkit zostanie szczegółowo opisany w lekcji 9., „Zamieszczanie modeli 3D w publikacjach technicznych”. Możliwość eksportowania geometrii do standardowych formatów 3D (IGES, STEP, Parasolid Co nowego w tej wersji Acrobat 3D Version 8 posiada wszystkie nowe funkcje oraz poprawiony interfejs użytkownika programu Adobe Acrobat 8 Professional. Dodatkowo Acrobat 3D oferuje następujące funkcje: Możliwość przeglądania informacji PMI (Product Manufacturing Information) w postaci • drzewa zasobów. Możesz zaimportować specyfikacje wymiarów i tolerancji do modelu 3D w postaci informacji PMI, a nie odrębny rysunek 2D. Obsługiwane formaty plików to: CATIA V5, I-DEAS, JT, NX oraz Pro/ENGINEER. • oraz VRML) zapewnia zgodność systemową z programami do komputerowego wspomagania produkcji. Obsługę najnowszych formatów CAD. Możesz konwertować pliki utworzone za pomocą • najnowszych wersji większości formatów plików CAD bez konieczności instalowania danej aplikacji CAD. • • zbiorów. • skompresowane, powszechnie stosowane pliki PDF, które stanowią zaledwie ułamek rozmiaru oryginalnych plików czy zbiorów CAD. • bez potrzeby instalowania aplikacji AutoCAD. Precyzyjną i wysoce skompresowaną geometrię zachowującą topologię. Szybsze otwieranie i konwersję plików CAD, a także szybsze renderowanie obszernych Spakowane pliki PDF. Możesz zmieniać ustawienia konwersji 3D i tworzyć wysoce Obsługę plików DWG/DWF. Możesz konwertować pliki formatu AutoCAD DWF oraz DWG ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 17 Rzut okiem na zawartość 3D w plikach PDF Za chwilę otworzysz trójwymiarowy plik PDF i przekonasz się, jak prosta może być praca z bogatą zawartością 3D i że nie trzeba do tego używać zaawansowanych aplikacji CAD, CAM i CAE. Uruchamianie Acrobat 3D Przy każdym otwarciu Acrobat 3D automatycznie przywita Cię oknem Getting Started with Adobe Acrobat 3D Version 8 (pierwsze kroki z programem Adobe Acrobat 3D). Z okna Getting Started możesz uruchomić podstawowe operacje lub uzyskać informacje na dany temat. 1. Uruchom Acrobat 3D Version 8. Ekran Getting Started with Adobe Acrobat 3D Version 8 otwiera się jako główne okno aplikacji. Każdy z przycisków w tym oknie jest odnośnikiem do okna realizującego jedną z podstawowych funkcji programu Acrobat 3D. Przycisk Create 3D PDF (utwórz PDF 3D) daje bezpośredni dostęp do poleceń tworzących pliki Adobe 3D PDF 18 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit 2. Kliknij przycisk Create 3D PDF, aby zobaczyć informacje na temat konwersji swoich projektów na format 3D PDF, zestawienie nowych funkcji Acrobat 3D Version 8 oraz typy plików CAD, które mogą być konwertowane bezpośrednio na format Adobe PDF. Zielone przyciski informacyjne ( ) w oknie Create 3D PDF są odnośnikami do tematów systemu pomocy Adobe Acrobat 3D Version 8. Żółte przyciski ( ) są odnośnikami do akcji inicjujących tworzenie pliku PDF. 3. Kliknij odnośnik Convert a 3D CAD File (konwertuj plik CAD 3D) lub zamieszczony obok niego żółty przycisk. ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 19 4. W oknie dialogowym Open (otwórz) otwórz listę rozwijaną i zobacz listę formatów plików, które możesz bezpośrednio przekonwertować na format PDF. Aby zobaczyć wszystkie obsługiwane typy plików, listę należy przewinąć w dół. Lista Files of Type (pliki typu) zawiera typy plików, które mogą być konwertowane na 3D PDF za pomocą metody bezpośredniej 5. Kliknij Cancel (anuluj), aby zamknąć to okno dialogowe bez przeprowadzenia konwersji pliku. Konwersji na format 3D PDF dokonasz w lekcji 3., „Konwersja projektów 3D do Adobe PDF”. W tej lekcji będziesz pracować z przygotowanym wcześniej plikiem 3D PDF. 6. Zamknij okno Getting Started with Adobe Acrobat 3D Version 8. W każdej chwili możesz otworzyć je ponownie, wybierając z menu Help (pomoc) opcję Getting Started with Adobe Acrobat 3D Version 8. 20 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit Przeglądanie pliku 3D PDF W programie Acrobat 3D wybierz File/Open (plik/otwórz), a następnie przejdź do folderu Lekcja01. Wybierz plik Turbine.pdf i kliknij go w celu otwarcia. Dokument 3D PDF otworzy się w oknie dokumentu Acrobat 3D. Każdy plik będzie się otwierać w nowym oknie, z własnym zestawem poleceń, menu i pasków narzędzi. Interakcja z modelem 3D Za chwilę przekonasz się, jak łatwe jest przeglądanie modelu i interakcja z wysokiej jakości zawartością 3D, która została utworzona w profesjonalnych aplikacjach CAD 3D lub w programach do modelowania 3D. Możesz wybierać części modelu i decydować, które z nich mają być ukryte, a które widoczne. Możesz np. usunąć osłonę, aby zajrzeć do wnętrza, i obracać części tak, jakby były w Twoich dłoniach. Operacji na modelu możesz dokonywać za pomocą paska 3D Toolbar oraz Model Tree. ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 21 1. Kliknij silnik znajdujący się w prawym dolnym rogu obszaru roboczego, aby uaktywnić model 3D. Gdy kursor znajduje się nad modelem 3D, zmienia swój wygląd ( wskazujący ( ). Pasek narzędzi 3D Toolbar pojawi się nad modelem. ) w pulsujący palec 22 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit Pasek 3D Toolbar pojawia się automatycznie, zawsze po wybraniu zawartości 3D. Więcej na temat tego paska narzędzi oraz jego funkcji dowiesz się w lekcji 2., „Poznawanie obszaru roboczego”. Możesz wyświetlić nazwy narzędzi, przytrzymując kursor myszy nad ich ikonami w pasku 3D Toolbar. 2. Zatrzymaj kursor nad pierwszym z brzegu narzędziem paska 3D Toolbar. Podpowiedź wyświetla nazwę narzędzia — Rotate (obrót). Zatrzymaj kursor nad narzędziem lub przyciskiem, aby wyświetlić nazwę narzędzia bądź przycisku w postaci podpowiedzi ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 23 Powiększanie widoku modelu Teraz będziesz powiększać widok modelu 3D. W pasku narzędzi Acrobat (nie 3D Toolbar) wybierz przycisk przewijający strony ( ), następnie za pomocą paska przewijania przewijaj stronę w dół, aż silnik znajdzie się w prawym dolnym rogu strony. 24 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit 1. Przesuń kursor myszy nad model 3D, aby ponownie wyświetlić pasek 3D Toolbar. Za każdym razem, gdy przesuniesz kursor poza obszar modelu 3D, pasek ten zniknie. Ponowne wyświetlenie paska następuje bezpośrednio po najechaniu kursorem myszy na model 3D. 2. Na pasku 3D Toolbar wybierz narzędzie Rotate, a następnie przeciągaj kursorem w przestrzeni roboczej — spowoduje to obrót modelu. Wypróbuj przesuwanie kursora w dół, w górę i w poziomie, obserwując kąt i kierunek obrotu modelu. Zauważ, że podczas obrotu modelu pokrywa zasłania Ci widok silnika. (Kolor podświetlenia może nie być u Ciebie czerwony). Wyświetlanie i ukrywanie części Za chwilę dowiesz się, w jaki sposób Model Tree (drzewo modelu) umożliwia pracę z częściami oraz widokami modelu. Najpierw ukryjesz pokrywę silnika, która przysłania Ci widok. ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 25 1. Wybierz przycisk Toggle Model Tree ( ) na pasku 3D Toolbar, aby otworzyć Model Tree w panelu nawigacyjnym z lewej strony obszaru roboczego. A B C Model Tree: A. Panel Structure, B. Panel Views, C. Panel Object Data Będziesz używać Model Tree do pracy z częściami i widokami modelu. Możesz np. wykorzystać Model Tree do wyświetlania i ukrywania części. 26 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit 2. Spójrz na widoki w panelu Views (widoki), który jest środkowym panelem w Model Tree. Kliknij ikonę aparatu ( Poeksperymentuj, przełączając pomiędzy różnymi widokami. ), znajdującą się obok jednej z nazw widoków, aby zmienić widok. 3. Kliknij aparat obok etykiety Default (domyślny), aby powrócić do widoku bocznego. 4. W modelu 3D kliknij cowling2_, aby wybrać pokrywę. Zaznaczenie elementu na modelu 3D podświetla tę część w panelu Structure ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 27 Zauważ, że wybrana część, cowling2_, jest podświetlona w górnej części panelu Model Tree — panelu Structure. (Być może, trzeba będzie przewinąć zawartość panelu Structure, by móc zobaczyć ten wpis). 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną część cowling2_ w Model Tree i wybierz Hide (ukryj) w celu ukrycia pokrywy silnika. W lekcji 4., „Praca z modelami 3D PDF”, nauczysz się tworzyć widoki bezpośrednio dla użytkowników, przedstawiające poszczególne części lub widoki modelu. W każdej chwili możesz powrócić do domyślnego widoku modelu 3D, klikając przycisk Default View ( Default View często określany jest także jako przycisk Home. , domyślny widok) w panelu Views oraz w pasku 3D Toolbar. Przycisk 28 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit Zmiana trybu renderowania Teraz zmienisz tryb renderowania. 1. Przesuń kursor myszy nad obszar roboczy modelu 3D w celu ponownego wyświetlenia paska 3D Toolbar. Kliknij strzałkę obok przycisku Model Render Mode ( dostępnych trybów. Wybierz Illustration (ilustracja). ), aby zobaczyć listę Model jest renderowany jako ilustracja. Zauważ, że ciągle jest w pełni interaktywny. Przeglądu wszystkich narzędzi z tego paska dokonasz w lekcji 2., „Poznawanie obszaru roboczego”. ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 29 Przeglądanie komentarzy 1. Najedź kursorem myszy na model 3D, a wyświetli się pasek 3D Toolbar. Następnie kliknij strzałkę obok listy rozwijanej Views (widoki) i zobacz dostępne opcje. Lista rozwijana Views wyświetla wszystkie widoki zapisane dla tego modelu Lista zawiera wszystkie widoki, które zostały zapisane dla tego modelu. Zawartość listy odpowiada widokom w Model Tree. 2. Wybierz widok o nazwie Question. Obok komory spalania wyświetlana jest wyskakującą notatka. Każdy komentarz lub znacznik dodany do modelu za pomocą narzędzi Acrobat automatycznie generuje nowy, nazwany i zapisany widok. Zauważ, że ta wyskakująca notatka jest też wyświetlana w panelu Views. Być może, będzie trzeba przewinąć zawartość tego panelu w dół, aby móc zobaczyć widok z przypisaną mu notatką. 30 LEKCJA 1 Wprowadzenie do Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit 3. Kliknij dwukrotnie notatkę i przeczytaj zawarte w niej pytanie. Używaj narzędzi programu Acrobat do komentowania i zaznaczania zawartości podczas współpracy z innymi projektantami Więcej na temat komentowania, zaznaczania i procesu przeglądania dowiesz się w lekcji 7., „Przeglądanie i komentowanie plików 3D PDF”. 4. Kliknij przycisk Default View ( ), znajdujący się na górze panelu Views lub na pasku 3D Toolbar, aby powrócić do początkowego widoku. W lekcji 4., „Praca z modelami 3D PDF”, nauczysz się tworzyć widoki bezpośrednio dla użytkownika, przedstawiające poszczególne części lub widoki modelu. Włączanie i wyłączanie przekroju modelu Możesz także wyświetlić przekrój dowolnego widoku modelu. 1. Wybierz przycisk Toggle Cross Section ( , włącz/wyłącz przekrój) na pasku 3D Toolbar, aby wyświetlić przekrój. (Jeśli nie widzisz 3D Toolbar, przesuń kursor myszy nad model 3D). 2. Wybierz dowolny widok z listy Views albo z panelu Views, aby zobaczyć jego przekrój. 3. Wybierz narzędzie Rotate ( żeby manipulować w ten sposób przekrojem modelu. ) i przeciągaj kursorem w górę i w dół nad modelem, ADOBE ACROBAT 3D VERSION 8 Ofi cjalny podręcznik 31 4. Gdy skończysz, kliknij Toggle Cross Section, co wyłączy funkcję przekroju. Wybierz przycisk Default View z paska 3D Toolbar. Animacje i inne efekty specjalne Za pomocą Acrobat 3D oraz Acrobat 3D Toolkit możesz teraz dodawać do swojej dokumentacji animację oraz inne efekty specjalne, przez co stanie się ona jeszcze bardziej efektowna. Autor naszej przykładowej dokumentacji technicznej jest w stanie zademonstrować, jak powietrze przepływa przez silnik, a także zilustrować sekwencje demontażu i ponownego składania silnika. 1. W tekście po lewej stronie modelu 3D kliknij link aerodynamic (niebieski), aby pokazać animację obrotu turbiny i połączonych z nią części. Kliknij link blade tip, a wyświetli się proces demontażu części modelu. Kliknięcie efficiency spowoduje ponowne złożenie modelu. Kliknij także odnośnik flow conditions, który uruchomi animację przepływu powietrza przez silnik. W lekcji 8., „Tworzenie grafi ki i animacji 2D za pomocą Acrobat 3D Toolkit”, nauczysz się, jak samodzielnie tworzyć takie animacje. 2. Wybierz File/Close (plik/zamknij) i zamknij plik bez zapisywania w nim zmian. Zakończ pracę z Acrobat 3D. Podczas lektury kolejnych lekcji dowiesz się, jak korzystać z różnych narzędzi i przycisków paska 3D Toolbar. Nauczysz się też, jak korzystać z Model Tree (drzewa modelu) i przygotowywać swój model tak, aby mogli nad nim bez przeszkód pracować również inni członkowie zespołu. Poznasz również Acrobat 3D Toolkit i dowiesz się, jak używać go do edycji modeli 3D, co dodatkowo wzbogaci Twoją dokumentację. Podsumowanie Pytania kontrolne 1. W jaki sposób możesz otworzyć okno Getting Started? 2. W jaki sposób możesz obracać model 3D? 3. Jak możesz przełączać się pomiędzy przygotowanymi widokami? Odpowiedzi na pytania 1. Wybierz Help/Getting Started with Adobe Acrobat 3D Version 8. 2. Narzędzie Rotate jest wybrane domyślnie. Przesuwanie kursora nad modelem spowoduje jego obrót. 3. W celu wyboru odpowiedniego widoku użyj panelu Views w Model Tree lub listy rozwijanej Views z paska 3D Toolbar.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: