Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00266 004049 21520235 na godz. na dobę w sumie
Adobe Illustrator CS/CS PL. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Illustrator CS/CS PL. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 468
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-522-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> illustrator
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polecane przez firmę Adobe źródło wiedzy o programie Illustrator CS

Adobe Illustrator to jedna z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych aplikacji do tworzenia rysunków wektorowych. Wykonane w niej projekty można wykorzystać w publikacjach drukowanych, prezentacjach multimedialnych i na stronach WWW. Rozbudowane narzędzia rysunkowe, liczne efekty specjalne, mechanizmy warstw i masek, precyzyjny system zarządzania kolorami i możliwość eksportu gotowej ilustracji do plików w różnych formatach powodują, że Illustrator jest doskonałym narzędziem dla każdego projektanta i grafika, gwarantującym osiągnięcie doskonałych rezultatów.

'Adobe Illustrator CS. Oficjalny podręcznik' to przygotowany i zatwierdzony przez producenta programu -- firmę Adobe -- zbiór ćwiczeń ułatwiających poznanie możliwości Illustratora. Dowiesz się, jak konfigurować obszar roboczy, stosować narzędzia rysunkowe, przypisywać atrybuty obiektom, korzystać z efektów specjalnych i przygotowywać pracę pod kątem publikacji w różnych formatach. Możesz być pewny, że wiedza zawarta w podręczniku pochodzi z najlepszego źródła -- tajniki Illustratora zdradzą Ci certyfikowani przez Adobe nauczyciele i eksperci.

Poznaj możliwości programu Illustrator CS, korzystając z oficjalnych materiałów szkoleniowych firmy Adobe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe Illustrator CS/CS PL. Oficjalny podrêcznik Autorzy: The official training workbook from Adobe Systems, Inc. T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Jacek Smycz ISBN: 83-7361-522-9 Tytu³ orygina³u: Adobe Illustrator CS Classroom in a Book Format: B5, stron: 464 + 4 strony kolorowej wk³adki Polecane przez firmê Adobe ĥród³o wiedzy o programie Illustrator CS • Wykorzystaj narzêdzia rysunkowe • Zmodyfikuj atrybuty obiektów • Zastosuj wype³nienia i kontury • Przygotuj pracê do druku Adobe Illustrator to jedna z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych aplikacji do tworzenia rysunków wektorowych. Wykonane w niej projekty mo¿na wykorzystaæ w publikacjach drukowanych, prezentacjach multimedialnych i na stronach WWW. Rozbudowane narzêdzia rysunkowe, liczne efekty specjalne, mechanizmy warstw i masek, precyzyjny system zarz¹dzania kolorami i mo¿liwoġæ eksportu gotowej ilustracji do plików w ró¿nych formatach powoduj¹, ¿e Illustrator jest doskona³ym narzêdziem dla ka¿dego projektanta i grafika, gwarantuj¹cym osi¹gniêcie doskona³ych rezultatów. „Adobe Illustrator CS. Oficjalny podrêcznik” to przygotowany i zatwierdzony przez producenta programu — firmê Adobe — zbiór æwiczeñ u³atwiaj¹cych poznanie mo¿liwoġci Illustratora. Dowiesz siê, jak konfigurowaæ obszar roboczy, stosowaæ narzêdzia rysunkowe, przypisywaæ atrybuty obiektom, korzystaæ z efektów specjalnych i przygotowywaæ pracê pod k¹tem publikacji w ró¿nych formatach. Mo¿esz byæ pewny, ¿e wiedza zawarta w podrêczniku pochodzi z najlepszego ĥród³a — tajniki Illustratora zdradz¹ Ci certyfikowani przez Adobe nauczyciele i eksperci. • Interfejs u¿ytkownika i obszar roboczy • Sposoby zaznaczania elementów obrazu • Tworzenie obiektów • Stosowanie kolorów • Maski, warstwy i tryby przenikania • Modyfikowanie atrybutów i uk³adu obiektów • Narzêdzia tekstowe • Symbole i pêdzle • Efekty specjalne • Przygotowanie pracy do druku • Tworzenie publikacji WWW Poznaj mo¿liwoġci programu Illustrator CS, korzystaj¹c z oficjalnych materia³ów szkoleniowych firmy Adobe. Spis treści Zaczynamy...................................................S...................................................S....................11 Seria Oficjalny podręcznik ...................................................j..................................................11 Niezbędna wiedza ...................................................j...................................................j.......... 11 Instalowanie programu...................................................j...................................................j...12 Instalowanie czcionek wykorzystywanych w książkach z serii Oficjalny podręcznik................12 Kopiowanie plików z płyty CD dołączonej do książki...................................................j...........12 Przywracanie ustawień domyślnych ...................................................j...................................12 Inne źródła informacji ...................................................j...................................................j.....14 Szybki kurs zapoznawczy z programem Adobe Illustrator............................................. 15 Zaczynamy ...................................................j...................................................j.....................16 Tworzenie prostego tła z użyciem metamorfozy ścieżki...................................................j...... 17 Tworzenie symbolu...................................................j...................................................j........18 Tworzenie maski odcinania ...................................................j...............................................20 Korzystanie z narzędzia wyrównywania...................................................j............................ 22 Korzystanie z funkcji Pathfinder (Filtry ścieżek)...................................................j................. 23 Tworzenie maski odcinania ...................................................j............................................... 23 Korzystanie z nowego efektu 3-D...................................................j.....................................24 Klonowanie kredki ...................................................j...................................................j......... 26 Zmienianie koloru kredki ...................................................j...................................................j 27 Stosowanie efektu przezroczystości...................................................j.................................. 27 Tworzenie kształtu półksiężyca ...................................................j.........................................28 Dodawanie innych efektów ...................................................j..............................................30 Rozdział 1. Zapoznajemy się z obszarem roboczym ...................................................S.......................33 Zaczynamy ...................................................j...................................................j....................34 Oglądanie ilustracji...................................................j...................................................j.........35 Zmienianie widoku ilustracji ...................................................j..............................................40 Korzystanie z usług online firmy Adobe...................................................j.............................48 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j...........48 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j..49 4 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik Rozdział 2. Zaznaczanie elementów obrazu ...................................................S................................... 51 Zaczynamy ...................................................j...................................................j.................... 52 Korzystanie z narzędzia wyboru Selection (Zaznaczanie) ...................................................j.. 52 Narzędzie Direct Selection (zaznaczanie bezpośrednie)...................................................j.....53 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j.................................60 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j............61 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j...61 Rozdział 3. Tworzenie prostych kształtów...................................................S......................................63 Zaczynamy ...................................................j...................................................j....................64 Ustawianie parametrów dokumentu...................................................j.................................64 Korzystanie z narzędzi kształtów podstawowych...................................................j..............66 Rysowanie ołówka...................................................j...................................................j.........66 Rysowanie papeterii...................................................j...................................................j........ 71 Rysowanie siatek przy wykorzystaniu narzędzia Rectangular Grid (Siatka prostokątna)........ 72 Dekorowanie marginesu papeterii...................................................j..................................... 75 Rady odnośnie rysowania wieloboków, spiral i gwiazdek...................................................j....77 Wypełnianie gotowego logo ...................................................j............................................. 78 Kopiowanie i skalowanie kształtów ...................................................j...................................80 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j...........82 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j..82 Rozdział 4. Rysowanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro)...................................................S...............85 Zaczynamy ...................................................j...................................................j....................86 Tworzenie idealnie zorientowanych linii prostych ...................................................j..............88 Tworzenie krzywych ...................................................j...................................................j......89 Kreślenie krzywej ...................................................j...................................................j...........90 Krzywe i narożne punkty zakotwiczenia...................................................j............................94 Tworzenie rysunku gruszki...................................................j................................................96 Edytowanie krzywych ...................................................j...................................................j...105 Kończymy rysowanie gruszki ...................................................j...........................................107 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j............................... 109 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.......... 110 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j. 110 Rozdział 5. Malowanie...................................................S...................................................S..................113 Zaczynamy ...................................................j...................................................j................... 114 Wypełnianie kolorem ...................................................j...................................................j.... 115 SPIS TREŚCI 5 Kolor obrysu ...................................................j...................................................j..................117 Tworzenie własnych próbek kolorów ...................................................j............................... 119 Kopiowanie atrybutów malowania...................................................j...................................124 Kopiowanie atrybutów wyglądu ...................................................j......................................124 Zwiększanie nasycenia koloru ...................................................j..........................................126 Wypełnianie gradientem i wzorkiem ...................................................j................................ 127 Pędzel malujący wzorkami ...................................................j...............................................128 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j..........130 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j.130 Rozdział 6. Przezroczystość i tryby przenikania...................................................S............................ 133 Zaczynamy ...................................................j...................................................j...................134 Zmienianie stopnia krycia w obiekcie...................................................j................................134 Zmienianie trybów przenikania ...................................................j........................................135 Opcja Oddziel mieszanie ...................................................j..................................................136 Korzystanie z maski kryjącej...................................................j.............................................138 Edytowanie maski kryjącej ...................................................j............................................... 141 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j................................143 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j......... 144 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j 144 Rozdział 7. Praca z warstwami...................................................S....................................................... 145 Zaczynamy ...................................................j...................................................j.................. 146 Tworzenie warstw ...................................................j...................................................j....... 148 Blokowanie warstw ...................................................j...................................................j...... 151 Oglądanie warstw...................................................j...................................................j.........152 Wklejanie warstw ...................................................j...................................................j.........154 Tworzenie masek odcinania ...................................................j.............................................156 Łączenie warstw ...................................................j...................................................j..........158 Stosowanie na warstwach atrybutów wyglądu ...................................................j................159 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j................................162 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j..........163 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j 164 Rozdział 8. Transformacja obiektów...................................................S.............................................. 165 Zaczynamy ...................................................j...................................................j...................166 Skalowanie obiektów...................................................j...................................................j....167 Obracanie obiektów ...................................................j...................................................j.....170 Zniekształcanie obiektów...................................................j..................................................171 6 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik Pochylanie obiektów...................................................j...................................................j.....174 Precyzyjne pozycjonowanie obiektów ...................................................j..............................176 Odbijanie obiektów...................................................j...................................................j.......177 Zmiana perspektywy................................................j...................................................j........178 Korzystanie z narzędzia Free Transform ...................................................j...........................179 Dokonywanie wielu transformacji jednocześnie ...................................................j............... 181 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j................................183 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j..........187 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j 188 Rozdział 9. Praca nad rozmieszczeniem i porządkiem obiektów ...................................................S..191 Zaczynamy ...................................................j...................................................j...................192 Tworzenie własnych linii pomocniczych...................................................j........................... 194 Tworzenie logo wektorowego...................................................j......................................... 198 Wykorzystanie opcji przekształcania i odnajdywania ścieżek ...............................................199 Rozmieszczenie i kolejność obiektów ...................................................j...............................201 Składanie elementów logo ...................................................j..............................................205 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j...............................205 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.........206 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j206 Rozdział 10. Zastosowanie atrybutów wyglądu, stylów i efektów ..................................................207 Zaczynamy ...................................................j...................................................j..................208 Zastosowanie atrybutów wyglądu ...................................................j..................................208 Kopiowanie, stosowanie i usuwanie stylów i wyglądu ...................................................j......219 Zapisywanie i drukowanie plików zawierających efekty przezroczystości............................. 221 Eksport i import ustawień spłaszczania...................................................j............................ 229 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j............................... 229 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j..........231 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j.231 Rozdział 11. Praca z tekstem ...................................................S............................................................233 Zaczynamy ...................................................j...................................................j.................. 234 Dodawanie do dokumentu tekstu...................................................j................................... 236 Próbkowanie tekstu ...................................................j...................................................j..... 237 Zmiana rozmiaru znaków ...................................................j............................................... 237 Zmiana kształtu tekstu przy użyciu formy ...................................................j.......................238 Tworzenie kolumn tekstu...................................................j.................................................241 Zmiana atrybutów znakowych tekstu ...................................................j............................. 243 SPIS TREŚCI 7 Zmiana atrybutów akapitu...................................................j..............................................244 Zapisywanie i wykorzystanie stylów ...................................................j................................245 Zawijanie tekstu wokół elementów graficznych ...................................................j.............. 247 Pisanie wzdłuż ścieżki...................................................j...................................................j...248 Zamiana tekstu na krzywe ...................................................j..............................................249 Tworzenie masek tekstowych ...................................................j..........................................251 Zapisywanie pliku przeznaczonego do dystrybucji elektronicznej........................................ 252 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.........254 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j254 Rozdział 12. Ewolucja kształtów i kolorów ...................................................S..................................... 257 Zaczynamy ...................................................j...................................................j..................258 Tworzenie wypełnienia gradientowego ...................................................j........................... 259 Dostosowanie kierunku przejścia gradientowego ...................................................j............ 262 Dodawanie kolorów do wypełnienia gradientowego ...................................................j....... 263 Tworzenie gładkich przejść kolorystycznych ...................................................j.................... 265 Ewolucja z krokami pośrednimi ...................................................j....................................... 267 Modyfikacja ewolucji ...................................................j...................................................j... 267 Łączenie ewolucji i wypełnień gradientowych...................................................j..................269 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j................................ 271 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.......... 271 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j.272 Rozdział 13. Praca z symbolami...................................................S........................................................ 273 Zaczynamy ...................................................j...................................................j.................. 274 Tworzenie symbolu...................................................j...................................................j...... 275 Korzystanie z narzędzi Symbolism...................................................j....................................277 Edycja symboli ...................................................j...................................................j............. 278 Aktualizacja symbolu ...................................................j...................................................j...280 Wykorzystanie palety Symbols (Symbole) jako bazy danych................................................281 Odwzorowanie symbolu w ilustracji 3D...................................................j........................... 282 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j...............................286 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.........286 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j 287 Rozdział 14. Praca z pędzlami i gręplowanie ...................................................S..................................289 Zastosowanie pędzli w ścieżkach ...................................................j....................................290 Zaczynamy ...................................................j...................................................j..................290 Wykorzystanie pędzli artystycznych — Art...................................................j.......................291 8 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik Wykorzystanie pędzli punktowych — Scatter...................................................j..................296 Dodawanie do ścieżek pędzla punktowego...................................................j..................... 297 Zmiana atrybutów koloru pędzla...................................................j.....................................298 Wykorzystanie koloru wypełnienia ...................................................j.................................. 302 Wykorzystanie pędzli kaligraficznych — Calligraphic ...................................................j.......304 Wykorzystanie pędzli wzorka — Pattern ...................................................j.........................305 Tworzenie pędzli...................................................j...................................................j.......... 307 Zastosowanie efektu Scribble (Gręplowanie) ...................................................j...................312 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j................................315 Wykorzystanie biblioteki pędzli ...................................................j........................................316 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.......... 317 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j. 317 Rozdział 15. Tworzenie efektów użycia aerografu...................................................S......................... 319 Zaczynamy ...................................................j...................................................j.................. 320 Ustawienia inteligentnych linii pomocniczych Smart Guides.................................................321 Nadawanie koloru za pomocą narzędzia Mesh (Siatka) ...................................................j...321 Dodawanie kolorów do siatki ...................................................j.......................................... 323 Wyróżnianie obiektu siatki ...................................................j.............................................. 325 Edycja punktów siatki ...................................................j...................................................j.. 326 Odbijanie obiektów siatki ...................................................j................................................ 329 Modyfikacja linii siatki...................................................j...................................................j..330 Przekształcanie siatki ...................................................j...................................................j...332 Dodawanie przezroczystości do siatki ...................................................j.............................334 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j......... 337 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j338 Rozdział 16. Wykorzystanie efektu 3D ...................................................S............................................339 Zaczynamy ...................................................j...................................................j..................340 Tworzenie logo banera za pomocą efektu Warp ...................................................j..............341 Wykorzystanie pędzli w celach dekoracyjnych...................................................j.................343 Zamiana ilustracji w symbole...................................................j...........................................345 Tworzenie trójwymiarowego walca...................................................j.................................346 Wykorzystanie efektu 3D Extrude (Wyciągnięcie) ...................................................j........... 347 Wykorzystanie efektu 3D Rotate (Obrót)...................................................j........................ 357 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j...............................358 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.........359 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j359 Rozdział 17. Drukowanie ilustracji i tworzenie rozbarwień kolorów ............................................... 361 SPIS TREŚCI 9 Druk — podstawy.................................................j...................................................j.......... 362 Urządzenia drukujące — informacje ...................................................j...............................363 Kolor ...................................................j...................................................j...........................364 Zaczynamy ...................................................j...................................................j..................366 Zarządzanie kolorami...................................................j...................................................j...366 Drukowanie czarno-białych próbek...................................................j................................. 367 Tworzenie wstępnych prób kolorów ...................................................j............................... 367 Wykorzystanie polecenia Document Info (Info o dokumencie) ..........................................368 Tworzenie rozbarwień kolorów...................................................j.......................................369 Praca z ilustracjami dwubarwnymi ...................................................j.................................. 376 Tworzenie zalewek ...................................................j...................................................j...... 379 Tworzenie zalewek za pomocą nadruku...................................................j...........................381 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.........384 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j384 Rozdział 18. Łączenie grafiki Illustratora i obrazków Photoshopa ...................................................S385 Łączenie ilustracji ...................................................j...................................................j.........386 Wektory a grafika rastrowa ...................................................j............................................386 Zaczynamy ...................................................j...................................................j.................. 387 Umieszczanie pliku Adobe Photoshop w dokumencie Illustratora .......................................388 Duplikacja umieszczonego obrazka...................................................j.................................390 Dostosowanie koloru w umieszczonym obrazku ...................................................j............. 392 Tworzenie masek w obrazkach ...................................................j.......................................393 Próbkowanie kolorów w umieszczonych obrazkach ...................................................j........396 Zamiana umieszczonego obrazka ...................................................j................................... 397 Eksport pliku warstwowego do Photoshopa...................................................j....................398 Eksperymentowanie na własną rękę ...................................................j...............................400 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j.........400 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j400 Rozdział 19. Tworzenie publikacji WWW ...................................................S........................................403 Format WWW i opcje kompresji...................................................j......................................404 Zaczynamy ...................................................j...................................................j..................406 Tworzenie odcięć ilustracji dla stron WWW ...................................................j.................... 408 Eksport ilustracji o kolorach jednolitych ...................................................j............................412 Eksport ilustracji zawierających kolory ciągłe i gradienty ...................................................j.. 419 10 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik Łączenie odcięć z adresami URL ...................................................j...................................... 422 Zapisywanie strony WWW z obrazkami w formie pliku HTML............................................426 Tworzenie animacji Flasha z symboli...................................................j................................ 427 Eksperymentowanie na własną rękę w Adobe Photoshop ...................................................j431 Pytania kontrolne...................................................j...................................................j......... 437 Odpowiedzi na pytania ...................................................j...................................................j 437 Dodatek A Praca z Version Cue...................................................S......................................................439 Skorowidz...................................................S...................................................S................. 445 6 Przezroczystość i tryby przenikania Funkcja przezroczystości dostępna w programie Adobe Illustrator daje nam możliwość tworzenia obrazów przekraczających nasze najśmielsze oczekiwania. Korzystając z poleceń dostępnych w palecie Transparency (Przezroczystość), możemy tworzyć specjalne efekty, takie jak wydobywanie kolorów leżących pod spodem, czy tworzenie rozbudowanych efektów przezroczystości i wypełnienia gradientowego. 134 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik W tym rozdziale nauczymy się: Korzystać z palety przezroczystości Transparency. • Zmieniać stopień krycia kolorem w obiektach przezroczystych. • Korzystać z trybów przenikania. • Używać opcji grupowania w efektach przezroczystości. • Stosować maski kryjące. • Zaczynamy W programie Adobe Illustrator przezroczystość można dodawać na wiele różnych sposobów. Może- my zmieniać stopień przezroczystości wypełnienia lub obrysu (lub obu elementów) obiektu, grupy obiektów, jak również warstwy rysunku, regulując ją od 100 krycia (całkowita nieprzezroczystość) do 0 krycia (całkowita przezroczystość). Gdy zmniejszamy stopień krycia obiektu, fragment ilu- stracji leżący pod nim zaczyna prześwitywać przez obiekt. Korzystając z możliwości oferowanych przez paletę przezroczystości, Transparency, możemy również tworzyć specjalne efekty, takie jak wydobywanie kolorów leżących pod spodem lub tworze- nie bardziej wyszukanych efektów przezroczystości albo wypełnienia gradientowego. Przezroczy- stość można stosować na wielu obiektach równocześnie, na grupach obiektów, a nawet na całych warstwach rysunku. W tym rozdziale skoncentrujemy się na możliwościach palety Transparency (Przezroczystość). Informacje o tym, jak korzystać z przezroczystości w warstwach ilustracji, moż- na znaleźć w rozdziale 7., poświęconym pracy z warstwami, a informacje o sposobach korzystania z palety wyglądu, Appearance, w rozdziale 10., omawiającym korzystanie z atrybutów wyglądu, stylów i efektów. Zmienianie stopnia krycia w obiekcie Przezroczystość uzyskuje się, definiując za pomocą wartości procentowych z przedziału od 0 do 100 stopień zakrywania lub odsłaniania obiektów leżących pod spodem. Paleta przezroczystości w swojej najprostszej formie oferuje nam możliwość dopasowywania w wybranym obiekcie stop- nia krycia obiektów znajdujących się pod nim. Dodatkowe, ukryte opcje pozwalają na zmienianie trybów przenikania i maskowanie efektów tworzonych za pomocą palety przezroczystości. 1. Upewnij się, że narzędzia i palety działać będą dokładnie tak, jak zostało to opisane w tym rozdziale. W tym celu usuń lub zdezaktywuj (przez zmianę nazwy) plik ustawień programu Adobe Illustrator CS. Patrz „Przywracanie ustawień domyślnych” w „Szybkim kursie...” na początku książki. 2. Uruchom program Adobe Illustrator. 3. Wybierz polecenie File/Open (Plik/Otwórz) i otwórz plik 06_end.ai znajdujący się w folderze Rozdział06 wewnątrz folderu Rozdziały zlokalizowanego w skopiowanym przez nas na dysk twardy folderze AICIB. 4. Jeśli chcesz, pomniejsz gotową ilustrację za pomocą polecenia View/Zoom Out (Widok/ Zmniejsz), dopasuj rozmiar okna i pozostaw je gdzieś z boku na ekranie, by móc spoglądać na nie w czasie dalszej pracy (użyj narzędzia Hand ( w odpowiednie miejsce okna). Jeśli nie chcesz porównywać go ze swoją pracą, zamknij je poleceniem File/Close (Plik/Zamknij). ), by przesunąć finalną ilustrację ROZDZIAŁ 6. Przezroczystość i tryby przenikania 135 Gotową ilustrację, którą przygotujemy w tym rozdziale, można obejrzeć też na obrazku z kolorowej wkładki. Teraz otworzymy plik, od którego rozpoczniemy nasze ćwiczenia. 5. Otwórz dokument o nazwie 06_start.ai znajdujący się w folderze Rozdział06. Jeśli paleta Transparency (Przezroczystość) nie pojawiła się na ekranie, przywołaj ją poleceniem Window/Transparency (Okno/Przezroczystość). 6. Wybierz polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako…), by zachować plik pod nową nazwą. Nazwij plik radio.ai i z menu Save In (Zapisz w…) wybierz folder Rozdział06. W polu Type of File Format (Zapisz jako typ) pozostaw domyślny typ pliku Adobe Illustrator® Document i kliknij Save (Zapisz). W oknie opcji formatu pliku (Illustrator Options lub Illustrator Native Format Options) pozostaw ustawienia domyślne i kliknij OK. 7. Korzystając z narzędzia zaznaczania, Selection ( tekstowym Opacity (Krycie) w palecie przezroczystości wpisz 90 . ), zaznacz pierwszą falę po lewej i w polu Pole tekstowe Opacity (Krycie) pozwoli nam na zmianę stopnia przezroczystości fal 8. 9. Zaznacz drugą (środkową) falę i w polu tekstowym wpisz wartość 80 . Zaznacz trzecią (prawą) falę i w polu tekstowym wpisz wartość 70 . Trzem falom zostały przypisane wartości krycia 90 , 80 i 70 Jak łatwo zauważyć, im bardziej zostanie zmniejszony współczynnik krycia obiektu, tym lepiej widoczny będzie leżący pod nim tekst. 10. Zachowaj ilustrację poleceniem File/Save (Plik/Zapisz). Jeśli zamierzasz od razu przystąpić do następnego ćwiczenia, pozostaw plik otwarty. Zmienianie trybów przenikania Menu rozwijane po lewej stronie okna palety przezroczystości oferuje nam kilka różnych trybów przenikania. Zastosujemy trzy z nich: tryb Multiply (Mnożenie), tryb Difference (Różnica) i tryb Screen (Mnożenie odwrotności). Pełny opis wszystkich trybów przenikania można znaleźć w pomocy online programu. 136 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik 1. Zaznacz pierwszą falę. Korzystając z menu trybów przenikania, zmień tryb z Normal (Zwykły) na Multiply (Mnożenie). Tryb przenikania Multiply (Mnożenie) czyni obiekty leżące pod spodem ciemniejszymi Tryb Multiply (Mnożenie) mnoży kolor obiektu leżącego pod spodem przez kolor obiektu nad nim. Otrzymany kolor jest zawsze ciemniejszy niż wyjściowy. Pomnożenie jakiegokolwiek koloru przez kolor czarny da kolor czarny. Pomnożenie koloru przez kolor biały nie zmieni go. Efekt przypomina trochę rysowanie z wykorzystaniem kilku fluorescencyjnych markerów. Ten tryb przenikania kolorów jest często wykorzystany w rzucanych cieniach. 2. Zaznacz drugą falę i zmień tryb przenikania na Difference (Różnica). Tryb Difference (Różnica) daje efekt zbliżony do sytuacji, gdyby obiekty leżące pod spodem były zarejestrowane na negatywie kolorowego filmu. Filtr ten odejmuje albo kolor znajdujący się na wierzchu od koloru pod spodem, albo kolor pod położony spodem od koloru na wierzchu; w zależności od tego, który ma większą jasność. Jeśli zastosujemy ten efekt, używając koloru białego, odwrócimy kolory pod spodem. Jeśli użyjemy koloru czarnego, kolory się nie zmienią. 3. Na koniec wybierz trzecią falę i zmień jej tryb przenikania na Screen (Mnożenie odwrotności). Tryb Screen (Mnożenie odwrotności) mnoży odwrotności kolorów na wierzchu i kolorów pod spodem. Uzyskany kolor jest zawsze jaśniejszy niż przedtem. Tryb ten przy zastosowaniu koloru czarnego nie zmienia koloru, a z użyciem koloru białego daje kolor biały. Efekt jest podobny jak podczas rzutowania kilku nałożonych na siebie slajdów. 4. Zachowaj ilustrację poleceniem File/Save (Plik/Zapisz). Opcja Oddziel mieszanie Izolowanie efektów przenikania (oddzielanie mieszania) to w sumie dość prosty pomysł ułatwiający zarządzanie i organizowanie trybów przenikania w różnych grupach obiektów i warstwach ilustracji. Służąca do tego opcja Isolate Blending (Oddziel mieszanie) ukryta jest w głębi palety Transparency (Przezroczystość). Aby wyświetlić opcje palety przezroczystości Transparency, kliknij strzałkę u góry palety Transparency (Przezroczystość), by przywołać menu palety, i wybierz w nim polecenie Show Options (Pokaż opcje). Rozwijanie opcji palety Transparency (Przezroczystość) przy wykorzystaniu menu palety ROZDZIAŁ 6. Przezroczystość i tryby przenikania 137 Co daje opcja Knockout Group (Grupa odcinania)? Opcja Knockout Group (Grupa odcinania) może być przełączana na trzy sposoby i występować jako: aktywna (w polu będzie znak zaznaczenia), wyłączona (pole puste) lub neutralna (w polu będzie obrys). Z ustawienia neutralnego należy korzystać w sytuacji, gdy chcemy tak zgrupować obiekty ilustracji, by nie wchodziły w konflikt z zasłanianiem narzucanym przez obejmującą je warstwę lub grupę. Z ustawienia aktywującego opcję należy korzystać, gdy nie chcemy, aby przezroczystość ujawniała obiekty grupy leżące niżej. Z ustawienia wyłączającego opcję należy korzystać, gdy chcemy, aby obiekty z warstwy lub grupy obiektów przezroczystych nie zasłaniały się nawzajem. Ustawienie neutralne opcji Knockout Group (Grupa odcinania) Opcja Knockout Group (Grupa odcinania) aktywna. Fale nie prześwitują przez siebie Opcja Knockout Group (Grupa odcinania) wyłączona. Fale prześwitują przez siebie Gdy zastosujemy na obiekcie któryś z trybów mieszania, jego efekt będzie widoczny na wszystkich obiektach leżących pod warstwą obiektu lub pod grupą obiektów. Skorzystanie z opcji Isolate Blending (Oddzielne mieszanie na stronie) zmienia działanie trybu mieszania w ten sposób, że objęte nim zostaną tylko elementy leżące w określonej warstwie lub grupie obiektów, natomiast obiekty leżące pod nimi nie zostaną już objęte efektem działania trybu mieszania. Opcja izolowania przenikania Isolate Blending (Oddzielne mieszanie na stronie) ma zastoso- wanie tylko wtedy, gdy stosowana jest na grupach lub warstwach zawierających przynajm- niej jeden obiekt z przypisanym mu trybem mieszania innym niż zwykły (Normal). Opcja ta będzie również działać w przypadku pojedynczych obiektów, w których tryby mieszania inne niż zwykły zostały zastosowane na nakładających się obrysach lub wypełnieniach. 1. Wybierz polecenie Select/waves (Zaznacz/waves). Specjalne zaznaczenie waves (fale) zostało zachowane przez nas wraz z tą ilustracją, aby ułatwić jednoczesne wybieranie trzech fal. Więcej informacji na temat zachowywania zaznaczeń można znaleźć w rozdziale 2. 2. Wybierz tryb przenikania Multiply (Mnożenie). Jak łatwo zauważyć, tryb Multiply (Mnożenie) sprawił, że nakładające się na siebie fragmenty fal pociemniały. 3. Wybierz polecenie Object/Group (Obiekt/Grupuj), by zgrupować kształty fal. 138 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik 4. W palecie Transparency (Przezroczystość) zaznacz pole wyboru Isolate Blending (Oddzielne mieszanie na stronie) służące do izolowania przenikania. Jak łatwo zauważyć, w tym momencie zastosowany efekt przenikania wpływa tylko na fale, natomiast nie ma wpływu na litery pod spodem. Usuń zaznaczenie z pola Isolate Blending (Oddzielne mieszanie), żeby jeszcze raz porównać oba warianty. 5. Nie usuwając zaznaczenia z fal, zmień tryb mieszania grupy na Multiply (Mnożenie). Dzięki opcji Isolate Blending (Oddzielne mieszanie na stronie) można ograniczyć działanie efektów przenikania do określonej warstwy ilustracji lub grupy obiektów 6. Zapisz plik poleceniem File/Save (Plik/Zapisz). Korzystanie z maski kryjącej Teraz wzbogacimy trochę efekt przezroczystości, korzystając z maski kryjącej. Maska kryjąca (ang. Opacity mask) umożliwia nam ustawianie różnych poziomów przezroczystości dla obiektu, wyko- rzystując w charakterze maski inny element graficzny. W charakterze tym można wykorzystać praktycznie wszystko, co zostało stworzone lub zaprojektowane w Illustratorze; a nawet inne pliki, takie jak obrazy z programu Photoshop. Funkcja ta na pierwszy rzut oka wydaje się dość złożona, niemniej, gdy raz zrozumiemy ideę jej działania, pozwoli nam ona znacznie wzbogacać nasze ilustracje. Maskę kryjącą można tworzyć, wybierając odpowiednie elementy lub ręcznie edytując maskę już po tym, gdy zostanie stworzona. W niniejszym rozdziale przygotujemy maskę przezroczystości, korzystając z dołączonego obrazu programu Photoshop. Następnie wprowadzimy w niej kilka poprawek. Umieszczanie w ilustracji pliku z programu Photosho p W tej części rozdziału umieścimy w ilustracji dokument Photoshopa, który wykorzystamy w cha- rakterze maski przezroczystości. Możliwość korzystania z plików programu Photoshop lub innych obrazów umieszczanych w ilustracji otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości w projektowaniu grafiki za pomocą Illustratora. Jest to idealny sposób łączenia dwóch aplikacji pozwalający uzyskać naprawdę niesamowite efekty. 1. Nie zamykaj pliku radio.ai i wybierz polecenie File/Place (Plik/Umieść…). Polecenie Place (Umieść…) służy do umieszczania w ilustracjach programu Adobe Illustrator zewnętrznych obiektów, takich jak na przykład obrazy programu Photoshop czy tekst. 2. Znajdź w folderze Rozdział06 plik o nazwie numbers.psd. Nie klikaj jeszcze przycisku Place (Umieść…). ROZDZIAŁ 6. Przezroczystość i tryby przenikania 139 3. W lewym dolnym rogu okna dialogowego zaznacz pole Link (Połącz), o ile już nie jest już zaznaczone, i kliknij przycisk Place (Umieść…). Wybraliśmy opcję połączenia obrazu z ilustracją, zamiast osadzania go w ilustracji, żeby zachować możliwość późniejszego edytowania obrazu. Jeśli zdecydujemy się aktualizować w Photoshopie cyfry widoczne na obrazie w pliku numbers.psd, to obraz umieszczony w ilustracji z pliku radio.ai również zostanie zaktualizowany. Umieszczanie w ilustracji pliku programu Photoshop w trybie połączenia Połączenie a osadzanie Polecenie Place (Umieść…) pozwala nam importować pliki do dokumentu Illustratora na jeden z dwu możliwych sposobów: tworząc połączenie z plikiem zewnętrznym (przy włączonej opcji Link (Połącz)) lub osadzając kopię pliku w dokumencie Illustratora (przy wyłączonej opcji Link (Połącz)). Wybór właściwej opcji zależy od tego, w jaki sposób zamierzamy edytować umiesz- czany w dokumencie obraz: Obraz umieszczony w trybie połączenia pozostanie niezależny od reszty dokumentu • Illustratora i w efekcie otrzymamy mniejszy plik Illustratora. Dołączony obraz można modyfikować za pomocą narzędzi przekształcania i efektów, niemniej nie będzie można wtedy modyfikować i edytować jego poszczególnych komponentów. Odpowiednie ustawienia pozwalają decydować, czy dołączony do dokumentu Illustratora obraz będzie się zmieniać czy też nie, gdy wprowadzone zostaną zmiany w pliku połączonym poza Illustratorem. Osadzony obraz jest z kolei kopiowany do dokumentu Illustratora, dając w efekcie • znacznie większy plik. Jeśli osadzony obraz zawiera wiele komponentów, to będzie można edytować każdy z osobna. Na przykład, jeśli osadzony obraz zawiera obiekty w postaci wektorowej, Illustrator przekonwertuje je na ścieżki, które będzie można następnie modyfikować, korzystając z narzędzi i poleceń Illustratora. Illustrator zachowa również hierarchię obiektów (taką jak grupy i warstwy) z osadzonego obrazu, oczywiście tylko dla pewnych określonych formatów plików. Paleta Links (Połączenia) pozwala na odnajdywanie, wybieranie, kontrolowanie i aktualizowanie obiektów w dokumencie Illustratora, które powiązane są z plikami zewnętrznymi. Źródło: pomoc online firmy Adobe, rozdział „Placing artwork” 140 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik 4. Jeśli opcje palety przezroczystości Transparency nie są widoczne, przywołaj paletę poleceniem Window/Transparency (Okno/Przezroczystość). Następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk myszy na małym trójkącie w prawym górnym rogu okienka palety, by rozwinąć jej menu, i z menu wybierz polecenie Show Options (Wyświetl opcje). 5. Z menu Select (Zaznacz) wybierz opcję waves, by aktywować zachowane przez nas zaznaczenie trzech fal. Po lewej stronie palety Transparency (Przezroczystość) widoczna będzie miniaturka trzech zaznaczonych obiektów. Miniaturka obiektów, które utworzą maskę kryjącą 6. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij na umieszczonym w ilustracji obrazie. Aby utworzyć maskę kryjącą, należy zaznaczyć przynajmniej dwa obiekty lub grupy. Ten obiekt (lub grupa), który będzie się znajdować na wierzchu, zostanie użyty w charakterze maski. 7. W palecie przezroczystości Transparency zajrzyj do menu palety i wybierz opcję Make Opacity Mask (Utwórz maskę kryjącą). Obraz z programu Photoshop umieszczony w naszej ilustracji stanie się teraz maską kryjącą i pojawi się jako miniaturka w okienku palety przezroczystości. Teraz, gdy obraz wykorzystywany jest jako maska, fale znajdujące się pod nim staną się widoczne. Po zaznaczeniu fal i umieszczonego w ilustracji obrazu wybieramy opcję Make Opacity Mask (Utwórz maskę kryjącą) Ostateczny efekt 8. Zachowaj ilustrację poleceniem File/Save (Plik/Zapisz). ROZDZIAŁ 6. Przezroczystość i tryby przenikania 141 Przycinanie i inwersja maski kryjącej W menu palety przezroczystości Transparency można znaleźć kilka dodatkowych opcji. W trakcie własnej pracy z maskami kryjącymi należy pamiętać, że zaznaczona w menu palety Transparency (Przezroczystość) opcja New Opacity Masks are Clipping (Nowe maski kryjące są odcinające) ustawia czarne tło maski. Dlatego też czarne obiekty, takie jak czarny tekst, wykorzystane do tworzenia maski krycia nie będą widoczne, gdy zostanie wybrana opcja przy- cinania. Aby obiekty takie były widoczne, należy zmienić ich kolor lub usunąć zaznaczenie z opcji New Opacity Masks are Clipping (Nowe maski krycia są odcinające) w menu palety Transparency (Przezroczystość). Definiowanie kształtu zasłaniającego Skorzystanie z opcji Opacity Mask Define Knockout Shape (Kształt odcinania definiuje maskę kryjącą) pozwala zachować efekt zasłaniania proporcjonalny do stopnia krycia obiektu — w tych obszarach maski, które mają prawie stuprocentowy współczynnik krycia, efekt zasłaniania będzie silny, a na obszarach o mniejszym współczynniku krycia — słabszy. Edytowanie maski kryjącej Maska kryjąca działa mniej więcej tak jak maska w programie Adobe Photoshop. Zasada jest dość prosta. Maska nałożona zostaje na wybrany fragment ilustracji, zakrywając ją całkowicie tam, gdzie maska jest nieprzezroczysta, lub pozwalając na większe albo mniejsze prześwitywanie ilustracji w zależności od koloru maski. Kolor biały kryje w 100 , czarny jest całkowicie przezroczysty, różne odcienie szarości dają rozmaity stopień krycia. (Wszystkie kolory konwertowane są w masce na skalę szarości). Aby lepiej zrozumieć, jak działa omawiany mechanizm, spróbujemy wyedytować utworzoną przez nas maskę. 1. Wybierz miniaturkę maski w okienku palety przezroczystości Transparency (tę po prawej). Jak łatwo zauważyć, po kliknięciu miniaturki maski pojawi się jej obramowanie sygnalizujące, że maska jest aktywna. Każdy obiekt, który zostanie utworzony w czasie, gdy zaznaczona jest miniaturka maski, stanie się częścią maski. 2. Usuń zaznaczenie poleceniem Select/Deselect (Zaznacz/Usuń zaznaczenie), by nie zmienić przypadkiem atrybutów obiektów. 3. Korzystając z pół wypełnienia Fill i obrysu Stroke dostępnych na pasku narzędzi, zmień kolor wypełnienia na czarny, a kolor obrysu na None (Brak). Zmieniamy wypełnienie na czarne, a obrys zostawiamy bez koloru (None) 142 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik 4. Wybierz narzędzie Rectangle ( począwszy od lewego górnego rogu logo w kierunku jego prawego dolnego rogu, tak by objąć nim cały przygotowywany obrazek. ) i narysuj prostokąt, przeciągając kursor narzędzia Jak łatwo się przekonać, spoglądając na miniaturkę maski kryjącej w okienku palety, utworzenie czarnego prostokąta uczyni fale całkowicie przezroczystymi. Dodanie do maski kryjącej czarnego prostokąta sprawi, że fale staną się idealnie przezroczyste 5. Nie usuwając zaznaczenia z prostokąta dołączonego do maski kryjącej, sprawdź, czy pole wypełnienia Fill znajduje się na wierzchu i, klikając, spróbuj wybierać różne próbki kolorów z palety Swatches (Próbki), by się przekonać, w jaki sposób będą one wpływać na maskę. Ciemniejsze kolory sprawią, że fale będą bardziej przezroczyste i mniej widoczne, a kolory jaśniejsze uczynią fale mniej przezroczystymi i bardziej widocznymi. Gdy już znudzisz się eksperymentowaniem, wybierz z palety Swatches próbkę Capri Stripes jako ostateczne wypełnienie prostokąta. Wybieramy próbkę Capri Stripes Zmiana będzie widoczna w miniaturce maski i na obrazie 6. Upewnij się, że prostokąt maski kryjącej jest nadal zaznaczony i, korzystając z palety przezroczystości Transparency, zmień współczynnik krycia w polu Opacity na 50 . W ten sposób użyty wzorek da nam w połączeniu z obrazem liczb bardziej subtelną maskę kryjącą, odsłaniając fale w 50 procentach. Teraz zmienimy kąt, pod jakim deseń ułożony jest wewnątrz prostokąta. 7. Pamiętając o tym, aby prostokąt z miniaturki maski był nadal zaznaczony, kliknij dwukrotnie narzędzie obracania Rotate ( ). Będziesz obracać wzorek, a nie cały prostokąt. Dlatego zaznacz opcję Preview włączającą podgląd i w polu kąta Angle wpisz wartość 45 stopni. U dołu okna dialogowego obracania Rotate usuń zaznaczenie z opcji Objects (Obiekty), a zaznacz Patterns (Wzorki). Kliknij OK (patrz pierwszy rysunek na następnej stronie). 8. Powróć do oryginalnej ilustracji, klikając lewą miniaturkę w okienku palety Transparency (patrz drugi rysunek na następnej stronie). ROZDZIAŁ 6. Przezroczystość i tryby przenikania 143 Zmieniamy kąt nachylenia wzorku, a nie obiektu By powrócić od oryginalnej ilustracji, kliknij lewą miniaturkę 9. Zachowaj ilustrację poleceniem File/Save (Plik/Zapisz). Na tym zakończyliśmy nasze ćwiczenie. Czytelnik może w tym momencie zamknąć plik lub pracować z nim dalej na własną rękę. Korzystając z menu palety przezroczystości Transparency, można wyłączyć (opcja Disable Opacity Mask (Wyłącz maskę kryjącą)) lub całkowicie usunąć maskę kryjącą (opcja Release Opacity Mask (Usuń maskę kryjącą)). Eksperymentowanie na własną rękę Zrozumienie dostępnej w Illustratorze funkcji przezroczystości otwiera przed nami całkiem nowe możliwości i oferuje zupełnie nowe sposoby tworzenia grafik. Warto na przykład przeprowadzić pewien eksperyment: tworzymy barwny obiekt taki jak prostokąt i umieszczamy na nim obraz; zaznaczamy oba elementy i, korzystając z opcji menu palety Transparency (Przezroczystość), two- rzymy maskę kryjącą poleceniem Create Opacity Mask (Utwórz maskę kryjącą). Warto również pobawić się różnymi trybami mieszania, tworząc za ich pomocą iluzje nowych kształtów i kolorów dodawanych do ilustracji. Tworzenie w Illustratorze obrazu z kolorem dodatkowym 1. Utwórz kształt wystarczająco duży, by zmieścić wybrany obraz z programu Photoshop. 2. Wypełnij kształt dowolnym wybranym kolorem. Szczególnie polecamy tutaj kolory Pantone. Wybierz polecenie Window/Swatch Libraries/Pantone Solid Coated (Okno/Biblioteki próbek/PANTONE kryte powlekane), by wyświetlić paletę próbek kolorów Pantone — Pantone Swatches. 144 ADOBE ILLUSTRATOR CS/CS PL Oficjalny podręcznik 3. Korzystając z polecenia File/Place (Plik/Umieść…), wybierz dowolny obraz i umieść na kształcie. 4. Z menu palety Transparency (Przezroczystość) wybierz polecenie Make Opacity Mask (Utwórz maskę kryjącą), by utworzyć maskę kryjącą. W efekcie, korzystając z wybranego koloru dodatkowego, otrzymaliśmy obraz wyglądający tak, jakbyśmy oglądali go przez przyciemnione szkło. Pytania kontrolne 1. Co to takiego tryb mieszania i w jaki sposób się go stosuje? 2. Czy obiekt umieszczony w ilustracji może być modyfikowany za pomocą palety przezroczystości? 3. Czy można usunąć z ilustracji maskę kryjącą? 4. W jaki sposób sprawić, by grupa obiektów nie oddziaływała na elementy ilustracji pod nimi? Odpowiedzi na pytania 1. Tryby mieszania umożliwiają zmienianie sposobu, w jaki kolory w obiektach oddziałują na lub przenikają się z kolorami obiektów leżących pod nimi. Tryby mieszania można wybierać z menu rozwijanego w lewym górnym rogu palety Transparency (Przezroczystość). 2. Tak. Umieszczony w ilustracji obiekt można modyfikować za pomocą palety Transparency (Przezroczystość) tak samo jak obiekty utworzone w programie Adobe Illustrator. 3. Tak. Maskę kryjącą można usunąć z ilustracji, korzystając z opcji Relase Opacity Mask (Usuń maskę kryjącą) z menu palety Transparency (Przezroczystość). 4. Jeśli obiekty są zgrupowane, można je odizolować od reszty ilustracji, zaznaczając opcję Isolate Blending (Oddziel mieszanie) w palecie przezroczystości Transparency.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Illustrator CS/CS PL. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: