Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00316 004100 21004490 na godz. na dobę w sumie
Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku - ebook/pdf
Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2785-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Adobe InDesign CC jest potężnym narzędziem do projektowania wszelkiego rodzaju dokumentów, wysoce cenionym przez profesjonalistów na całym świecie. Ma ogromne możliwości w zakresie przygotowywania układów stron zarówno na potrzeby druku, jak i publikacji elektronicznych. Za pomocą InDesigna można opracowywać plakaty, broszury i czasopisma, e-booki i prezentacje multimedialne, włączając w to przygotowanie interaktywnych formularzy i wiele innych publikacji.

Niniejsza książka jest nieocenioną pomocą w nauce posługiwania się InDesignem. Umożliwia też zdobycie najważniejszych umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Opracowano ją z myślą o przygotowaniu się do egzaminu Adobe Certified Associate. Stanowi unikalny materiał szkoleniowy wykorzystujący połączenie filmów wideo z tekstem. Poszczególne treści zostały uporządkowane w taki sposób, aby nawet początkujący użytkownik InDesigna mógł możliwie szybko w pełni wykorzystywać możliwości tego doskonałego, choć skomplikowanego narzędzia.

W tej książce i materiale wideo między innymi:

InDesign — idealne narzędzie dla najlepszych publikacji!


Jonathan Gordon specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji online i projektowaniu na potrzeby internetu. Jest wybitnym, wielokrotnie nagradzanym instruktorem InDesigna. Nauczał również cyfrowych technik multimedialnych w McFatter Technical College i Technical High School. Cari Jansen jest certyfikowanym instruktorem Adobe. Pełni funkcję Adobe Community Professional. Jansen ma ogromne doświadczenie w branży drukarskiej i w branży multimediów cyfrowych. Rob Schwartz jest nagradzanym nauczycielem z ponad 15-letnim doświadczeniem w edukacji technicznej. Jest również certyfikowanym instruktorem Adobe.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Learn Adobe InDesign CC for Print and Digital Media Publication: Adobe Certified Associate Exam Preapration Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-283-2784-9 Authorized tranlsation from the English language edition, entitled: LEARN ADOBE INDESIGN CC FOR PRINT AND DIGITAL MEDIA PUBLICATION: ADOBE CERTIFIED ASSOCIATE EXAM PREAPRATION; ISBN 0134397800; by Jonathan Gordon; and by Rob Schwartz; and by Cari Jansen; published by Pearson Education, Inc, publishing as Peachpit Press. Copyright © 2016 by Peachpit Press. All rights reserved. No part of this book may by reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION SA. Copyright © 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/indccp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Zaczynamy viii 5 Formatowanie książki kucharskiej 173 1 Wprowadzenie do programu InDesign 3 Zapoznanie z programem InDesign 4 Dostosowywanie obszaru roboczego, skrótów klawiszowych i menu 25 Zanim zaczniesz 32 2 Projekt plakatu wydarzenia 35 Rozpoczynanie projektu 35 Dodawanie elementów projektu 52 Przesyłanie plakatu 73 3 Projekt okładki kolorowego czasopisma 79 Początek projektowania okładki czasopisma 80 Rejestrowanie koloru i tworzenie motywów kolorystycznych 81 Wprowadzanie poprawek w tekście i opcje ramek tekstowych 94 Edycja kształtów 101 Dodawanie przezroczystości i efektów 104 Inspekcja wstępna i tworzenie pakietu przeznaczonego do druku 109 Tworzenie alternatywnych układów 116 4 Projektowanie układu czasopisma 121 Tworzenie układu wielołamowego i wielostronicowego 122 Używanie kolorów dodatkowych w projektach przeznaczonych do druku 135 Tworzenie wątków 138 Kontrolki formatowania akapitowego 152 Tworzenie interaktywnego formularza 162 Formatowanie książki kucharskiej 173 Style obiektowe 179 Dodawanie tekstu z innych aplikacji 183 Szybsze formatowanie tekstu z wykorzystaniem stylów akapitowych i znakowych 188 Piękne tabele 198 Wykorzystywanie odsyłaczy 212 Tworzenie spisu treści 216 Łączenie dokumentów programu InDesign 220 6 Tworzenie strony komiksu 225 Tworzenie projektów opartych na siatce 226 Umieszczanie i łączenie elementów 232 Zmiany w tekście 238 Korzystanie z bibliotek 241 Tworzenie odręcznych kształtów i linii 249 Używanie hiperłączy 256 Eksportowanie do formatu graficznego przeznaczonego do publikacji w internecie 259 7 Tworzenie interaktywnych publikacji multimedialnych 263 Wprowadzenie do publikacji multimedialnych 264 Tworzenie animacji i synchronizacja 266 Osadzanie plików multimedialnych 275 Tworzenie pokazu slajdów 279 Wstawianie kodu HTML 286 Eksportowanie projektu 288 Podsumowanie 293 vi Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę D Tworzenie indeksu 379 Dodawanie pozycji indeksu 380 Generowanie indeksu 382 Usuwanie pozycji indeksu 384 Uaktualnianie indeksu 385 E Eksportowanie do formatu SWF 387 Eksportowanie do formatu SWF 388 Umieszczanie SWF w dokumencie programu InDesign 390 Umiejętności sprawdzane na egzaminie ACA, uwzględnione w książce 393 Słowniczek 400 Skorowidz 408 8 Wyższy poziom projektowania 295 Kreatywność jest umiejętnością 295 Hierarchia projektu 297 Elementy sztuki 301 Zasady projektowania 330 Podsumowanie 338 9 Współpraca z osobami z zewnątrz 341 DLA kogo i DO kogo przemawiasz 342 Prawa autorskie i niewłaściwe wykorzystanie 347 Myśl jak szef 353 Podsumowanie 366 A Kotwiczenie obiektów 367 B Elementy formularza 369 Pole listy 369 Lista kombinowana 371 Pole wyboru 372 Przyciski opcji 373 Pole podpisu 374 C Dostosowywanie stron wzorcowych 375 Wczytywanie stron wzorcowych 375 Używanie reguł układu płynnego w celu zmiany rozmiaru strony 376 Spis treści vii Poleć książkęKup książkę CELE ROZDZIAŁU Zagadnienia poruszane w tym rozdziale Omówienie różnych elementów interfejsu programu InDesign CC Omówienie popularnych paneli i ich użycia Omówienie narzędzi i ich funkcji Nawigacja w dokumencie programu InDesign i zmiana powiększenia dokumentu Porządkowanie i dostosowywanie obszaru roboczego programu InDesign Określanie przeznaczenia dokumentu na podstawie przekazanego scenariusza Umiejętności uwzględnione w egzaminie ACA DOMENA 3.0 ZNAJOMOŚĆ PROGRAMU ADOBE INDESIGN CC 3.1 Znajomość elementów interfejsu programu InDesign CC oraz ich funkcji 3.2 Znajomość funkcji popularnych narzędzi, włącznie z narzędziami zaznaczania, obsługi ramek, tekstu, rysowania, narzędzia Line (Linia) i podobnych 3.3 Nawigacja, porządkowanie i dostosowy- wanie obszaru roboczego DOMENA 4.0 TWORZENIE PUBLIKACJI PRZEZNACZONYCH DO DRUKU I MULTIMEDIALNYCH ZA POMOCĄ PROGRAMU ADOBE INDESIGN 4.1 Tworzenie nowego projektu 2 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do programu InDesign Niebawem rozpoczniesz przygodę z programem Adobe InDesign. Program InDesign, będący aplikacją wyznaczającą trendy w tworzeniu układu dokumentów, jest potężnym narzędziem wykorzystywanym na całym świecie przez projektantów graficznych do projektowania oraz publikowania dokumentów drukowanych i multimedialnych. Bardzo możliwe, że nawet dziś przeglądałeś publikację zaprojektowaną w programie InDesign. Materiały drukowane, takie jak gazety, magazyny, kroniki, raporty, biuletyny oraz ulotki, są przeważnie projektowane w programie InDesign. Cyfrowe publikacje multimedialne, interaktywne magazyny przeglądane na smartfonie lub tablecie mogły również zostać zaprojektowane w programie InDesign i opublikowane za pomocą Adobe Digitap Publishing Solution. InDesign jest też wykorzystywany do edytowania e-booków oraz plików i formularzy PDF. Niezależnie od tego, czy aplikujesz do pracy jako projektant w studiu projektowym, w branży komunikacyjnej, reklamowej, public relations, czy innej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doświadczenie w korzystaniu z programu InDesign będzie wymaganym kryterium podczas rekrutacji. Nie czekaj więc i zacznij poznawanie programu InDesign. W tym rozdziale nauczysz się rozpoznawać popularne narzędzia i panele, a także dostosowywać wygląd programu InDesign, aby możliwie najlepiej wykonać swój projekt. Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 3 Poleć książkęKup książkę ★  Umiejętność ACA 3.1 ★  Umiejętność ACA 3.2 ★  Umiejętność ACA 3.3 Wideo 1.1 Wideo 1.2 Wideo 1.2 UWAGA: We wcześniejszych wer- sjach programu InDesign po uruchomieniu ujrzymy ekran powitalny zamiast obszaru roboczego Start (Początek). UWAGA: Zagadnienia porusza- ne w tym rozdziale są uzupełnione projek- tem przedstawionym na filmach wideo dla tego rozdziału. Pobierz odpowiednie pliki wideo i obejrzyj je. UWAGA: W systemie Mac OS okno dokumentu ma postać swobodną. Aby je włączyć do ramki apli- kacji, jak na rysunku 1.1, należy wydać polecenie Window/Application Frame (Okno/Ramka aplikacji). Zapoznanie z programem InDesign Podczas pierwszego uruchomienia programu InDesign na ekranie pojawi się ob- szar roboczy Start (Początek), zawierający łącza do niedawno otwartych plików, bibliotek CC, samouczków wideo oraz obrazów i filmów dostępnych w serwisie Adobe Stock. Aby otworzyć dokument programu InDesign (czyli plik w formacie INDD), kliknij polecenie Open (Otwórz) na ekranie początkowym lub wybierz polecenie Open (Otwórz) z menu File (Plik) na pasku menu (File/Open [Plik/Otwórz]). Odszukaj plik INDD w oknie dialogowym Open A File (Otwórz plik), zaznacz go i kliknij Open (Otwórz). Widoczne okno dokumentu jest obszarem kreatyw- nej pracy, na którym są wyświetlane i projektowane strony dokumentu. Jeśli otworzymy jednocześnie kilka dokumentów, zostaną one wyświetlone w postaci zakładek, na których widoczna będzie ich nazwa. Aby otworzyć dokument w oknie, kliknij jego zakładkę. Wszystkie elementy widoczne na ekranie, czyli aplikacja z panelem Tools (Narzędzia), panelem Control (Sterowanie) i innymi panelami, tworzą tak zwany obszar roboczy. Domyślnym obszarem roboczym jest Essentials (Podstawy) (rysunek 1.1). Obszar stołu montażowego, znajdujący się wokół stron, służy do przechowy- wania elementów projektu, które nie są widoczne na stronie dokumentu. Można na nim umieścić na przykład tekst, który powinien się znaleźć w projekcie stro- ny, a także różne warianty projektu. Obszar ten możemy traktować jako obszar pracy. W miarę postępu pracy nad projektem będziesz korzystać z różnych narzędzi dostępnych w panelu Tools (Narzędzia). Narzędzia te służą do umieszczania na stronie nowych elementów projektu, obrazów i tekstu lub do zmiany wyglą- du istniejących obiektów. Zawartość panelu Control (Sterowanie) zmienia się w zależności od kontekstu (rysunek 1.2). Można w nim edytować opcje właściwe dla zaznaczonych obiektów. Jeśli na przykład pracujemy nad tekstem, w panelu Control (Sterowanie) dostępne są opcje dotyczące czcionki, rozmiaru lub wy- równania tekstu, które możemy edytować. Obszar roboczy Essentials (Podstawy) zawiera panele Pages (Strony), Layers (Warstwy), Links (Łącza), Stroke (Obrys), Color (Kolor), Swatches (Próbki) i CC Libraries (Biblioteki CC). Panele umożliwiają wykonanie specyficznych zadań. W zależności od zadania, które chcemy wykonać w programie InDesign, otwie- ramy odpowiednie panele. Przykładowo panel Color (Kolor) umożliwia miesza- nie i stosowanie kolorów w ilustracji. Pasek aplikacji zawiera przyciski umożliwiające zmianę opcji podglądu, trybu ekranu i ułożenia dokumentu. Opcja Screen Mode (Tryb ekranu) kontroluje sposób wyświetlania dokumentu. 4 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Panel Control (Sterowanie) Okno dokumentu z zakładkami Domyślne panele obszaru roboczego Essentials (Podstawy) Menu Pasek aplikacji Przełącznik obszarów roboczych Panel Tools (Narzędzia) Stół montażowy Rysunek 1.1. Obszar roboczy Essentials (Podstawy) w programie InDesign po otwarciu kilku dokumentów Rysunek 1.2. Po zazna- czeniu tekstu w panelu Control (Sterowanie) do- stępne są opcje służące do zmiany czcionki, roz- miaru i innych atrybutów tekstu Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 5 Poleć książkęKup książkę Przykładowo po włączeniu trybu ekranu Normal (Zwykły) InDesign wyświet- la elementy, nieuwzględniane w druku (na przykład linie pomocnicze i krawę- dzie ramek, które ułatwiają tworzenie projektu, wyrównywanie i rozmieszcza- nie obiektów). Wyświetlaniem różnych elementów sterują ustawienia włączone w menu View Options (Opcje widoku) na pasku aplikacji. Tryb ekranu Preview (Podgląd) ukrywa wszystkie niedrukowalne elementy, a także wszystkie obiekty znajdujące się na stole montażowym. Tryb Preview (Podgląd) nadaje się świetnie do sprawdzania wyglądu ukończonego projektu i stron. W celu zmiany trybu ekranu (rysunek 1.3) wykonaj poniższe kroki. 1. Kliknij menu Screen Mode (Tryb ekranu) na pasku aplikacji lub wydaj pole- cenie View/Screen Mode (Widok/Tryb ekranu). 2. Wybierz jeden z trybów ekranu. SKRÓT: Aby przełączać się między trybami Preview (Podgląd) a Normal (Zwykły), naciśnij klawisz W. Pamiętaj, że skrót ten nie działa, jeśli kursor znajduje się wewnątrz tekstu. Na pasku aplikacji dostępny jest też przełącznik obszarów roboczych, któ- ry umożliwia zmianę domyślnego obszaru roboczego Essentials (Podstawy) na inny, w wyniku czego na ekranie zostanie wyświetlony inny zestaw paneli. Rysunek 1.3. Zmiana trybu ekranu z Normal (Zwykły) na Preview (Podgląd) 6 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Narzędzia i panele Po rozpoczęciu pracy w programie InDesign odkryjesz wiele różnych narzędzi i paneli, które udostępniają wszystkie funkcje umożliwiające tworzenie pięknych projektów. ★  Umiejętność ACA 3.2 Wideo 1.4 ) umożliwia edycję lub dodawanie tekstu, natomiast narzędzie Zoom ) pozwala na powiększenie zawartości strony. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO NARZĘDZIA Panel Tools (Narzędzia) należy traktować jako osobisty przybornik. W miarę postępów pracy nad projektem będziesz z niego wybierać odpowiednie narzę- dzia. Przykładowo narzędzie Selection (Zaznaczanie) ( ) służy do zazna- czania, skalowania lub zmiany położenia obiektu na stronie, narzędzie Type (Tekst) ( (Lupka) ( Narzędzie wybrane z panelu Tools (Narzędzia) będzie aktywne do momentu wybrania innego narzędzia. Aby sprawdzić nazwy i skróty narzędzi, wskaż kursorem każdą ikonę w panelu Tools (Narzędzia) i chwilę poczekaj. Na ekranie pojawi się okienko podpowiedzi, zawierające nazwę i jednoliterowy skrót tego narzędzia (rysunek 1.4). Panel Tools (Narzędzia) zawiera też ukryte narzędzia. Pod każdym narzędziem, na którego ikonie widać w prawym dolnym rogu mały trójkącik, dostępne jest co najmniej jedno ukryte narzędzie. Aby włączyć ukryte narzędzie (rysunek 1.5), wykonaj poniższe kroki. 1. Kliknij i przytrzymaj kursor nad narzędziem. 2. Z menu, które się pojawi, wybierz potrzebne ukryte narzędzie. Przyjrzyjmy się kilku najpopularniejszym narzędziom. W tym rozdziale omawia- my najczęściej wykorzystywane narzędzia, lecz InDesign zawiera ich znacznie więcej. Jeśli zapomnisz, jakie jest przeznaczenie narzędzia, lub chciałbyś je poznać, wykonaj poniższe czynności. Kliknij narzędzie w panelu Tools (Narzędzia). Wyświetl panel Tool Hints (Podpowiedzi dla narzę- dzia) (Window/Utilities [Okno/Użytki]), aby uzyskać więcej informacji (rysunek 1.6). Możesz też zajrzeć do systemu pomocy programu InDesign (Help/InDesign Help [Pomoc/Pomoc do InDesign]). Rysunek 1.4. Nazwa i skrót narzędzia Type (Tekst) Rysunek 1.5. Wybieranie ukrytego narzędzia Type On A Path (Tekst na ścieżce) Rysunek 1.6. Panel Tool Hints (Podpowiedzi dla narzędzia) zawiera krótki opis działania każdego narzędzia, a także opis klawiszy modyfikujących oraz skróty klawiszowe Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 7 Poleć książkęKup książkę NARZĘDZIE SELECTION (ZAZNACZANIE) Narzędzie Selection (Zaznaczanie) ( jacielem. Zgodnie z nazwą służy do zaznaczania obiektów. Na tym nie kończy się jednak użyteczność tego narzędzia, którego zachowanie przypomina nieco kameleona. Ikona kursora narzędzia Selection (Zaznaczanie) zmienia wygląd w zależności od sposobu i miejsca użycia. Aby zaznaczyć obiekt (rysunek 1.7), wykonaj poniższe czynności. ) stanie się Twoim najlepszym przy- 1. Kliknij narzędzie Selection (Zaznaczanie) w panelu Tools (Narzędzia), aby je włączyć. 2. Umieść kursor nad obiektem znajdującym się na stronie i kliknij. Wokół obiektu pojawi się obwiednia z ośmioma uchwytami. 3. Przesuń zaznaczony obiekt, przeciągając go w nowe położenie. Rysunek 1.7. Zaznaczenie (z lewej) i przesuwanie obiektu narzędziem Selection (Zaznaczanie) Zwróć uwagę na kursor. Czy zauważyłeś zmianę w wyglądzie podczas zazna- czania i przesuwania obiektu? Od zwykłego kursora, przez kursor z kropką (podczas zaznaczania obiektu), po mały trójkąt (podczas przesuwania obiektu)? Tak, narzędzie Selection (Zaznaczanie) jest narzędziem wielozadaniowym, a wy- gląd kursora zawsze informuje o bieżącym zadaniu. Aby obrócić zaznaczony obiekt (rysunek 1.8), postępuj według poniższych wskazówek. 1. Przesuń kursor nieco na zewnątrz obwiedni obiektu, umieszczając go obok jednego z narożników. Gdy będzie można obrócić obiekt, kursor zmieni wygląd. 2. Przeciągnij kursor ruchem obrotowym, aby obrócić obiekt. 8 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Aby zmienić rozmiar zaznaczonego obiektu, na przykład kolorowej ramki tła na rysunku 1.9, wykonaj poniższe kroki. 1. Umieść kursor nad jednym z uchwytów obwiedni i kliknij. 2. Przeciągnij w jednym z kierunków wskazywanych przez małe strzałki. Rysunek 1.8. Obracanie obiektu za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie) Rysunek 1.9. Zmiana rozmiaru obiektu za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie) Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 9 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.10. Kopiowanie obiektu poprzez przytrzymanie klawisza Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnięcie Narzędziem Selection (Zaznaczanie) można też wykonać kopie obiektu (rysunek 1.10). 1. Zaznacz obiekt. 2. Naciśnij Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij obiekt w nowe położenie. Możesz też nacisnąć Alt (Windows) lub Option (Mac OS) już po rozpo- częciu przeciągania obiektu. Aby utworzyć kopię, upewnij się, że najpierw zwolniłeś przycisk myszy, a dopiero później klawisz Alt lub Option. NARZĘDZIE TYPE (TEKST) Typografia jest ważnym aspektem projektu. Niezależnie od tego, czy będzie to projekt plakatu, biuletynu, czy publikacji multimedialnej, prawdopodobnie będzie zawierać tekst, który należy sformatować. InDesign zawiera fantastyczny zestaw funkcji i kontrolek typograficznych. Pracę z tekstem — włącznie z two- rzeniem nowego tekstu, formatowaniem lub edycją — umożliwia narzędzie Type (Tekst). Tekst jest umieszczany w elementach blokowych, zwanych ramkami tekstowymi. Aby utworzyć ramkę tekstową (rysunek 1.11), wykonaj następujące kroki. 1. Włącz narzędzie Type (Tekst) ( 2. Kliknij i przeciągnij od górnego lewego do prawego dolnego rogu tworzo- ). nej ramki. W środku nowej ramki tekstowej widoczny będzie migający punkt wsta- wiania tekstu, co oznacza, że w ramce można wpisywać tekst. Jeśli chcesz zmienić rozmiar ramki, zaznacz ją narzędziem Selection (Zaznacza- nie) ( ), a następnie przeciągnij dowolny uchwyt obwiedni. 10 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.11. Tworzenie ramki tekstowej za pomocą narzędzia Type (Tekst) i wpisywanie tekstu Rysunek 1.12. Stosowanie różnych czcionek w zaznaczonym tekście Rysunek 1.13. Zwiększanie rozmiaru czcionki za pomocą kontrolek formatowania typografii w panelu Control (Sterowanie) Aby zmienić krój czcionki tekstu (rysunek 1.12), postępuj następująco. 1. Narzędziem Type (Tekst) zaznacz tekst znajdujący się w ramce tekstowej. 2. Kliknij przycisk Character Formatting Control (Sterowanie formatowaniem typografii) ( z listy dostępnych krojów. ) w panelu Control (Sterowanie) i wybierz krój czcionki Aby zmienić rozmiar tekstu (rysunek 1.13), wykonaj poniższe czynności. Wybierz predefiniowany rozmiar z listy Font Size (Rozmiar czcionki), wpisz nowy rozmiar czcionki w polu Font Size (Rozmiar czcionki) lub kliknij przycisk zwiększania albo zmniejszania rozmiaru. W czasie pracy nad komercyjnymi projektami wykonywanymi w programie InDesign klient prawdopodobnie dostarczy tekst w docelowej postaci. Może się zdarzyć, iż podczas projektowania układu publikacji okaże się, że tekst powinien być zapisany wersalikami. Nie musimy wtedy przepisywać tekstu z przytrzyma- nym klawiszem Shift lub włączonym klawiszem Caps Lock. Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 11 Poleć książkęKup książkę WSKAZÓWKA: Aby przekształcić litery wpisane przy włączonym klawiszu Caps Lock lub z przytrzymanym klawi- szem Shift w litery innej wielkości, na przykład małe, należy wydać pole- cenie Type/Change Case (Tekst/Zmień wielkość liter) i wybrać preferowa- ną opcję wielkości liter. A to musisz wykonać, aby przekształcić tekst w zapisany wielkimi literami (rysunek 1.14). Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić, i kliknij przycisk All Caps (Wersaliki) w panelu Control (Sterowanie). W kolejnych rozdziałach dowiesz się więcej o dostępnych w programie InDe- sign funkcjach typograficznych, umieszczaniu tekstu w dokumentach i pracy z tekstem. SKRÓT: Podczas umieszczania i pozycjonowania tekstu w dokumencie zwy- kle przełączamy się między narzędziem Type (Tekst) a Selection (Zaznaczanie). Gdy włączone jest narzędzie Selection (Zaznaczanie), narzędzie Type (Tekst) można włączyć, klikając dwukrotnie wewnątrz ramki tekstowej. Gdy włączone jest narzę- dzie Type (Tekst), narzędzie Selection (Zaznaczanie) można włączyć, naciskając klawisz Esc. Rysunek 1.14. Zmiana liter w tekście na wielkie NARZĘDZIA ZWIĄZANE Z RAMKAMI I KSZTAŁTAMI Narzędzia kształtów umożliwiają tworzenie we własnych projektach figur geometrycznych, takich jak koła, elipsy, zaokrąglone prostokąty, gwiazdy i inne. W programie InDesign każdy element umieszczany na stronie, niezależnie od tego, czy jest to kształt, tekst, kolor tła, zdjęcie, wideo, jest ramką zawierającą treść. Można formatować kolor krawędzi (obrys) lub wypełnienia ramek. Istnieją trzy rodzaje ramek. Oto one. Ramki graficzne — zawierają zdjęcia, logo, wideo lub pliki dźwiękowe. Ramki tekstowe — zawierają tekst. Ramki nieprzypisane — nie zawierają ani tekstu, ani grafiki. 12 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.15. Narzędzia ramek (z lewej) i kształtów (z prawej) Rysunek 1.16. Rysowanie prostokąta przy użyciu narzędzia Rectangle (Prostokąt) Ramki można tworzyć za pomocą dwóch różnych grup narzędzi (rysunek 1.15). Narzędzia ramek — narzędzia Rectangle Frame (Ramka prostokątna), Ellipse Frame (Ramka eliptyczna) i Polygon Frame (Ramka wielokątna) tworzą ramki graficzne, które są rozpoznawalne za pomocą znaku X, znaj- dującego się wewnątrz ramki. Narzędzia kształtów — narzędzia Rectangle (Prostokąt), Ellipse (Elipsa) i Polygon (Wielokąt) tworzą ramki nieprzypisane. Aby utworzyć ramkę, na przykład prostokątną, za pomocą jednego z tych narzę- dzi (rysunek 1.16), wykonaj następujące kroki. 1. Włącz narzędzie Rectangle (Prostokąt) ( 2. Przeciągnij po skosie na stronie i zwolnij przycisk myszy. Możesz też utworzyć kształt na podstawie konkretnych właści- wości narzędzia (rysunek 1.17). ). 1. Włącz narzędzie Rectangle (Prostokąt). 2. Kliknij stronę. 3. Wpisz wartości w polach Width (Szerokość) i Height (Wy- sokość) w oknie dialogowym Rectangle (Prostokąt). 4. Kliknij OK. Po utworzeniu kształtu jego szerokość, wysokość i inne ustawienia można dostosować w panelu Control (Sterowanie). Rozmiar kształtu można też zmienić narzędziem Selection (Zaznaczanie). Oto sposób zmiany szerokości i wysokości (rysunek 1.18). 1. Skorzystaj z narzędzia Selection (Zaznaczanie), aby prze- ciągnąć jeden z uchwytów znajdujących się na obwiedni. 2. Wpisz wartości w polach Width (Szerokość) i Height (Wysokość) w panelu Control (Sterowanie). Rysunek 1.17. Okno dialogowe Rectangle (Prostokąt) po wpisaniu wartości Width (Sze- rokość) i Height (Wysokość) Rysunek 1.18. Zmiana szerokości i wyso- kości prostokąta za pomocą panelu Control (Sterowanie) Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 13 Poleć książkęKup książkę W utworzonym kształcie można zmienić ustawienia wypełnienia i obrysu. Aby zmienić kolor wypełnienia (rysunek 1.19), wykonaj następujące czynności. 1. Zaznacz obiekt. 2. Kliknij strzałkę obok pola Fill (Wypełnienie) w panelu Control (Sterowa- nie). Możesz też kliknąć pole Fill (Wypełnienie) w panelu Swatches (Próbki) lub Tools (Narzędzia). 3. Wybierz próbkę koloru z paneli Control (Sterowanie) lub Swatches (Próbki). Aby dostosować ustawienia obrysu (rysunek 1.20), postępuj następująco. 1. Zaznacz obiekt. 2. Kliknij pole Stroke (Obrys) w panelu Control (Sterowanie). Możesz też klik- nąć pole Stroke (Obrys) w panelu Swatches (Próbki) lub Tools (Narzędzia). 3. Wybierz próbkę koloru z panelu Control (Sterowanie) (lub Swatches [Próbki]). (lub panelu Stroke [Obrys]). (lub panelu Stroke [Obrys]). 4. Wybierz grubość z listy Width (Szerokość) w panelu Control (Sterowanie) 5. Wybierz typ obrysu z listy Type (Typ) w panelu Control (Sterowanie) Rysunek 1.19. Stosowa- nie koloru wypełnienia za pomocą panelu Control (Sterowanie) W kolejnych rozdziałach zostaną bardziej szczegółowo omówione różne narzę- dzia ramek i kształtów, a także sposoby korzystania z kolorów. Rysunek 1.20. Stosowanie kolorowego, kreskowanego obrysu za pomocą panelu Control (Sterowanie) 14 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Wideo 1.5 UWAGA: Kompletne omówienie każdego panelu w pro- gramie InDesign można znaleźć w systemie pomocy programu. PANELE, PANELE I JESZCZE RAZ PANELE InDesign zawiera ponad 50 różnych paneli, które dają dostęp do funkcji związa- nych z projektowaniem i produkcją. Jeśli w obszarze roboczym nie są wyświet- lone konkretne panele, mamy do nich dostęp poprzez menu Window (Okno). Panele dotyczące tekstu, na przykład panel Paragraph (Akapit), są też dostępne z poziomu menu Type (Tekst). Ze względu na tak dużą liczbę dostępnych paneli menu Window (Okno) zawiera wiele podmenu, z których można wybrać po- trzebny panel. Każdy panel ma unikalne przeznaczenie. Oto przykłady. Panel Swatches (Próbki) — umożliwia zarządzanie kolorami dokumentu, włącznie z dodawaniem, edycją lub usuwaniem próbek kolorów. Panel Pages (Strony) — służy do nawigacji między stronami, do dodawa- nia i usuwania stron, konfigurowania i stosowania stron wzorcowych oraz kontrolowania numeracji stron. Panel Layers (Warstwy) — umożliwia zarządzanie warstwami dokumen- tu, włącznie z dodawaniem, edycją, pokazywaniem, ukrywaniem, bloko- waniem i odblokowywaniem warstw. Panel Links (Łącza) — umożliwia zarządzanie łączami do obrazów i gra- fik, a także oznaczanie wszelkich błędów związanych z łączami. Panel Text Wrap (Oblewanie tekstem) — umożliwia oblewanie tekstem Panel Paragraph Styles (Style akapitowe) — umożliwia formatowanie obiektu, na przykład grafiki. tekstu jednym kliknięciem. Panele mogą być rozwinięte, zadokowane wzdłuż jednej z krawędzi okna aplika- cji lub pływające. Mamy pełną kontrolę nad tym, które panele są widoczne oraz gdzie i jak są wyświetlone. W miarę wykonywania kolejnych projektów w pro- gramie InDesign okaże się, że z pewnych paneli korzystasz częściej i chciałbyś mieć do nich szybki dostęp. Dalej w tym rozdziale dowiesz się, jak zapisywać panele w postaci własnego obszaru roboczego. Zadokowane panele są przyłączone do jednej z krawędzi ekranu. Przykładowo panel Control (Sterowanie) jest zadokowany u góry, panel Tools (Narzędzia) z lewej strony, a panele zawarte w domyślnych obszarach roboczych programu InDesign zwykle są zadokowane z prawej strony okna programu. Panele pływa- jące można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie; można nawet rozważyć umieszczenie ich na drugim monitorze. A to musisz wykonać, by wyświetlić zadokowany panel (rysunek 1.21). Kliknij ikonę panelu. Po wyświetleniu panelu możesz przeciągnąć jego krawędzie, żeby go powiększyć (rysunek 1.22). Aby zamknąć panel, kliknij ponownie ikonę panelu lub kliknij podwójną strzałkę w górnej części grupy paneli. Aby rozwinąć zadokowane panele (rysunek 1.23), wykonaj poniższe czynności. Kliknij podwójną strzałkę w prawym górnym rogu panelu. Ponownie klik- nij podwójną strzałkę, aby znów zwinąć panel. Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 15 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.21. Kliknij ikonę zadokowanego panelu, aby wyświetlić ten panel Rysunek 1.22. Przeciąg- nij krawędzie panelu, aby zmienić jego rozmiar Rysunek 1.23. Rozwi- nięcie zadokowanego panelu po dwukrotnym kliknięciu podwójnej strzałki 16 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Aby zadokować panel pływający (rysunek 1.24), postępuj następująco. 1. Zaznacz panel, klikając jego zakładkę. 2. Przeciągnij go do krawędzi okna i zwolnij przycisk myszy, gdy na ekranie pojawi się niebieska, pozioma lub pionowa linia. Podobnie jak podczas dokowania paneli, chwytając zakładkę zadokowanego panelu, można go wyciągnąć poza obszar dokowania i w efekcie utworzyć panel pływający. Wiele paneli w programie InDesign to panele zagnieżdżone w grupach paneli. Można budować własne grupy paneli lub dostosowywać istniejące. Aby utworzyć grupę paneli (rysunek 1.25), wykonaj poniższe kroki. 1. Chwyć zakładkę panelu i przeciągnij go nad pusty obszar obok zakładki panelu. 2. Przeciągnij panel na zadokowaną grupę paneli i zwolnij przycisk myszy, gdy w miejscu wstawienia w grupie paneli pojawi się niebieska pozioma linia. Rysunek 1.24. Dokowa- nie panelu pływającego poprzez jego przeciąg- nięcie do zadokowanych paneli Rysunek 1.25. Grupowanie paneli Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 17 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.26. Ukrywanie paneli WSKAZÓWKA: Panele można też poka- zywać i ukrywać, wybiera- jąc je z menu Window (Okno). Jeśli z lewej stro- ny nazwy panelu znajduje się znak zaznaczenia, oznacza to, że panel jest już widoczny. To musisz zrobić, by ukryć panele (rysunek 1.26). 1. Przeciągnij panel, chwytając jego zakładkę i wyciąg- nij go poza grupę. 2. Kliknij przycisk zamknięcia panelu. W prawie wszystkich panelach znajdziesz menu, które zawiera listę poleceń związanych z konkretnym panelem (rysunek 1.27). Kliknij menu panelu, aby sprawdzić polecenia. Niektóre polecenia mają postać przycisków, znajdujących się w dolnej części panelu. Wiele z nich jest dostępnych w kilku panelach. Przykładowo przycisk przedstawiający przewracaną stronę lub notatnik ( lach Swatches (Próbki), Layers (Warstwy) i Paragraph Styles (Style akapitowe). W każdym z wymienionych paneli przycisk ten ma podobne zastosowanie, czyli coś tworzy. Gdy go klikniemy, możemy utworzyć nową próbkę koloru, nową warstwę lub nowy styl. Aby sprawdzić działanie tych przycisków w różnych panelach (rysunek 1.28), wykonaj następujące czynności. ) znajduje się w pane- 1. Wyświetl panel. 2. Umieść kursor nad przyciskiem. Na ekranie pojawi się okienko podpowiedzi. SKRÓT: Aby wyświetlić projekt bez obecności wszystkich paneli, naciśnij klawisz Tab. W ten sposób ukryjesz wszystkie panele widoczne na ekranie. Aby je ponow- nie wyświetlić, kliknij klawisz Tab. Aby wyświetlić i ukryć wszystkie panele z wyjąt- kiem paneli Tools (Narzędzia) i Control (Sterowanie), naciśnij Shift+Tab (zauważ, że ta metoda nie działa, jeśli wewnątrz tekstu znajduje się kursor wstawiania tekstu). Rysunek 1.27. Menu panelu Layers (Warstwy) Rysunek 1.28. Okienko podpowiedzi wyświetla nazwę funkcji każdego przycisku znajdującego się w panelu 18 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Jak się odnaleźć w dokumencie Jeśli w naszym projekcie na jednej stronie znajduje się duża ilość treści, z pew- nością przyda się możliwość powiększania fragmentów strony. InDesign umożli- wia powiększanie i przesuwanie dokumentu na kilka sposobów. Poziom powiększenia dokumentu można zmienić za pomocą narzędzia Zoom (Lupka). 1. Włącz narzędzie Zoom (Lupka) ( 2. Kliknij dowolny obiekt, który chcesz powiększyć. ). Z każdym kliknięciem zwiększa się powiększenie. Powiększenie pożądanej części strony może wymagać wielokrotnego klikania. 3. Aby ponownie zmniejszyć podgląd strony, kliknij narzędziem Zoom (Lupka), przytrzymując jednocześnie klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Praktyczniejszy sposób powiększania określonego obszaru dokumentu jest następujący (rysunek 1.29). 1. Włącz narzędzie Zoom (Lupka). 2. Narzędziem Zoom (Lupka) przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół obszaru strony. Obszar otoczony ramką zostanie wyśrodkowany w oknie dokumentu. 3. Aby szybko przywrócić poprzedni poziom powiększenia strony i wyśrod- kować aktywną stronę w oknie dokumentu, wydaj polecenie View/Fit Page In Window (Widok/Zmieść stronę w oknie) lub naciśnij Ctrl+0 (zero) (Windows) albo Command+0 (zero) (Mac OS). ★  Umiejętność ACA 3.3 Wideo 1.7 Rysunek 1.29. Powięk- szanie określonej części strony poprzez naryso- wanie ramki zaznaczenia narzędziem Zoom (Lupka) Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 19 Poleć książkęKup książkę Technika wykorzystująca ramkę zaznaczenia sprawdza się dobrze podczas edycji dokumentów programu InDesign zawierających znaki korektorskie, na przykład plików PDF z komentarzami. Możemy w ten sposób wyświetlić całą stronę, zna- leźć miejsce wymagające zmiany i szybko powiększyć ten obszar, aby edytować tekst. Menu View (Widok) zawiera szereg innych opcji związanych z wyświetlaniem dokumentu. Podczas projektowania raportów, książek lub czasopism przeznaczonych do dru- ku wyświetlenie stron widzących (czyli projektu strony lewej i prawej, ułożonych obok siebie) ułatwi umieszczanie elementów projektu i uzyskanie rytmu, równo- wagi i harmonii projektu. Strony widzące są określane mianem rozkładówki. Aby wyśrodkować aktywną rozkładówkę w oknie dokumentu (rysunek 1.30), wykonaj poniższe kroki. Wydaj polecenie View/Fit Spread in Window (Widok/Zmieść strony widzą- ce w oknie) lub naciśnij Ctrl+Alt+0 (Windows) albo Command+Option+0 (Mac OS). A to musisz zrobić, by ustawić poziom powiększenia na 100 . Wydaj polecenie View/Actual Size (Widok/Rzeczywista wielkość) lub naciś- nij Ctrl+1 (Windows) albo Command+1 (Mac OS). Aby zwiększyć poziom powiększenia o predefiniowaną wartość, postępuj nastę- pująco. Wydaj polecenie View/Zoom In (Widok/Powiększ) lub naciśnij klawisz Ctrl ze znakiem plus (+) (Windows) albo klawisz Command ze znakiem plus (+) (Mac OS). Aby zmniejszyć poziom powiększenia o predefiniowaną wartość, wykonaj po- niższe czynności. Wydaj polecenie View/Zoom Out (Widok/Zmniejsz) lub naciśnij klawisz Ctrl ze znakiem kreski (-) (Windows) albo klawisz Command ze znakiem kreski (-) (Mac OS). Pomyśl, że kreska reprezentuje znak minus, a z pew- nością łatwiej zapamiętasz ten skrót. SKRÓT: Aby szybko zmniejszyć poziom powiększenia do 50 , naciśnij Ctrl+5 (Windows) lub Com- mand+5 (Mac OS). Aby szybko zwiększyć poziom powiększenia do 200 , naciśnij Ctrl+2 (Win- dows) lub Command+2 (Mac OS). Rysunek 1.30. Dopasowywanie strony (z lewej) i rozkładówki (z prawej) do rozmiarów okna dokumentu 20 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Z listy Zoom Level (Wielkość powiększenia) na pasku aplikacji (rysunek 1.31) można wybrać jeden z predefiniowanych poziomów powiększenia. Można też wpisać własną wartość powiększenia. Oto sposób na wybranie predefiniowanego poziomu powiększenia. Wybierz predefiniowaną wartość z listy Zoom Level (Wielkość powiększenia). A to sposób, by ustawić niestandardową wartość powiększenia. Wpisz pożądany poziom powiększenia w polu, a następnie naciśnij Enter (Windows) lub Return (Mac OS) (rysunek 1.31). Podczas używania poleceń lub skrótów dotyczących poziomów powiększania pamiętaj, że jeśli nic nie jest zaznaczone na stronie, powiększenie będzie doty- czyć środka strony lub rozkładówki. Jeśli na stronie umieszczone są zaznaczone obiekty lub w tekście znajduje się kursor wstawiania tekstu, powiększona strona zostanie wyśrodkowana względem środka tego elementu. SKRÓT: Aby tymczasowo włączyć narzędzie Zoom (Lupka) podczas używania inne- go narzędzia, naciśnij Ctrl i klawisz spacji (Windows) lub Command i klawisz spacji (Mac OS). Aby zmniejszyć podgląd, dodaj do tej kombinacji klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Po powiększeniu małej sekcji strony możesz skorzystać z narzędzia Hand (Rącz- ka), aby przesunąć stronę w inne miejsce. Aby wyświetlić niewidoczne części strony w oknie dokumentu (rysunek 1.32), wykonaj poniższe kroki. 1. Włącz narzędzie Hand (Rączka). 2. Przeciągnij, aby przesunąć podgląd w inne miejsce dokumentu. Rysunek 1.31. Lista Zoom Level (Wielkość powiększenia) na pasku aplikacji UWAGA: W zależności od ustawień systemu operacyjnego niektóre skróty klawiszo- we mogą być w konflik- cie ze skrótami zdefinio- wanymi w systemie. Rysunek 1.32. Prze- ciągnij narzędziem Hand (Rączka), aby przenieść się do innego miejsca na stronie Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 21 Poleć książkęKup książkę Narzędzie Hand (Rączka) można też traktować jak użyteczne narzędzie do powiększania, które daje kontrolę nad poziomem powiększenia i umożliwia przesuwanie podglądu na stronie lub innych stronach. Obszar, który będzie wyświetlony w oknie dokumentu, jest oznaczony czerwoną ramką. Aby skorzystać z ulepszonego powiększania (rysunek 1.33), wykonaj następujące kroki. 1. Po powiększeniu strony włącz narzędzie Hand (Rączka), po czym kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji narzędzia. 2. Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby zmienić poziom powiększe- nia. 3. Przeciągnij czerwony prostokąt w inne miejsce na stronie. SKRÓT: Aby włączyć narzędzie Hand (Rączka), naciśnij klawisz spacji. Jeśli edytujesz tekst narzędziem Type (Tekst), naciśnij zamiast tego Alt i klawisz spacji (Windows) lub Option i klawisz spacji (Mac OS). Rysunek 1.33. Użycie ulepszonego powięk- szania w celu szybkiego przejścia do innego miejsca w dokumencie Wideo 1.8 Po powiększeniu grafiki czasem możemy zauważyć poszarpane krawędzie. Gra- fika rastrowa, wektorowa i efekty przezroczystości (na przykład efekty cienia) są wyświetlane zgodnie z ustawieniem View/Display Performance (Widok/Wydaj- ność wyświetlania), które ma domyślnie wartość Typical Display (Wyświetlanie typowe). Wartość opcji Display Performance (Wydajność wyświetlania) można zmienić na High Quality (Wysoka jakość), lecz należy mieć przy tym na uwadze, że może to spowolnić odświeżenie zawartości dokumentu podczas zmiany stron. 22 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.34. Od lewej do prawej: podglądy Fast (Szybkie wyświetlanie), Typical (Wyświetlanie typowe) i High Quality (Wysoka jakość) zastosowane na poziomie dokumentu Opcja Display Performance (Wydajność wyświetlania) może przyjmować jedną z trzech wartości. Fast Display (Szybkie wyświetlanie) — grafika i obrazy są szare, a efekty przezroczystości nie są widoczne. Podczas adiustacji publikacji to ustawie- nie gwarantuje widoczność samego tekstu. Typical Display (Wyświetlanie typowe) — grafika i efekty przezroczy- stości są wyświetlane w niskiej rozdzielczości. Jest to domyślne ustawie- nie, które sprawdza się dobrze w pośpiesznej pracy. Daje szybki podgląd położenia i kadrowania obrazów, a także gwarantuje szybsze renderowanie stron. High Quality Display (Wysoka jakość) — wysoka rozdzielczość. Grafika wektorowa jest wyraźna i widać szczegóły, co ułatwia jej precyzyjne umieszczenie w projekcie. Podczas prezentowania projektu klientowi na ekranie to ustawienie gwarantuje podgląd najwyższej jakości. Wydajność wyświetlania można zmienić na poziomie dokumentu lub obiektu. Oto czynności, które należy wykonać, aby zmienić wydajność wyświetlania: na poziomie dokumentu — wybierz opcję z menu View/Display Perfor- mance (Widok/Wydajność wyświetlania), na poziomie zaznaczonego obiektu — wybierz opcję z menu Object/ Display Performance (Obiekt/Wydajność wyświetlania). Załóżmy, że na dwóch stronach musisz ułożyć elementy stykające się ze sobą, na przykład kupon rabatowy w zakładce czasopisma lub szeroką tabelę, która lepiej się prezentuje na dwóch sąsiadujących stronach. Praca z takimi elementami może być naprawdę trudna. Nie przejmuj się jednak! Nie musisz przekrzywiać głowy, aby zobaczyć całość, wystarczy obrócić dokument. Rozkładówki można obracać o 90° i 180°, zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego. Ułatwia to podgląd treści. Aby obrócić rozkładówkę (rysunek 1.35), wykonaj poniższe kroki. 1. Zaznacz rozkładówkę w panelu Pages (Strony). 2. Wydaj polecenie View/Rotate Spread View (Widok/Obróć strony widzące) i wybierz jedną z opcji obrotu. Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 23 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.35. Obracanie rozkładówki o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ułatwić pracę nad projektem kuponu rabatowego Rysunek 1.36. Anulowanie obrotu Rysunek 1.37. Panel Pages (Strony) Aby anulować obrót, wykonaj jedną z poniższych czynności. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij po naciśnięciu klawisza Control (Mac OS) rozkładówkę w panelu Pages (Strony) i wybierz opcję Clear Rotation (Wyczyść obrót) (rysunek 1.36). Wydaj polecenie View/Rotate Spread/Clear Rotation (Widok/Obróć strony widzące/Wyczyść obrót). Podczas pracy z dłuższymi dokumentami, na przykład biuletynami, raportami, książkami lub czasopismami elektronicznymi, za pomocą panelu Pages (Strony) (rysunek 1.37) można wstawić nowe strony, szybko przenieść strony lub szybko wyświetlić stronę w oknie dokumentu. To musisz zrobić, aby uzyskać dostęp do strony w dokumencie. Kliknij dwukrotnie miniaturę strony w panelu Pages (Strony). Kliknij dwukrotnie numer znajdujący się poniżej rozkładówki, aby wy- świetlić obydwie strony rozkładówki w oknie dokumentu. 24 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Panel Pages (Strony) jest też wykorzystywany do zastosowania stron wzorco- wych na stronach dokumentu. Strony wzorcowe zawierają wspólne elementy projektu, takie jak numery stron, nagłówki i stopki. Więcej informacji na temat używania stron wzorcowych można znaleźć w rozdziale 4. Oprócz panelu Pages (Strony), InDesing oferuje kilka innych sposobów nawigacji między stronami w dokumencie. Aby przemieszczać się między stronami: skorzystaj z pionowych i poziomych pasków przewijania, skorzystaj z paska stanu w dolnej części okna dokumentu (rysunek 1.38), wydaj polecenie Layout/Go To Page (Układ/Przejdź do strony), wpisz numer strony i kliknij OK, wydaj polecenie Layout/First Page (Układ/Pierwsza strona), Previous Page (Poprzednia strona), Next Page (Następna strona) i tak dalej. Rysunek 1.38. Użycie paska stanu do nawigacji między różnymi stronami ★  Umiejętność ACA 3.3 Wideo 1.5 Dostosowywanie obszaru roboczego, skrótów klawiszowych i menu W kolejnym rozdziale zaczniesz pracę nad pierwszym projektem w programie InDesign. Wcześniej jednak poświęć kilka minut na dostosowanie programu do swoich potrzeb. W tym celu utworzysz własny obszar roboczy, w którym zdefiniujesz swoje skróty klawiszowe, wyświetlisz ulubione panele, a nawet podświetlisz menu. Ponieważ panele w programie InDesign są bardzo specyficzne dla określonych zadań, nie powinno dziwić, że niektóre panele służą do pracy nad projektami przeznaczonymi dla różnych typów mediów. Przykładowo InDesign pozwala tworzyć interaktywne pliki PDF lub e-booki z animacjami, które wymagają użycia specyficznych paneli, takich jak Buttons And Forms (Przyciski i formu- larze) lub Animation (Animacja). Firma Adobe zadbała o zdefiniowanie kilku obszarów roboczych, odpowiednich do różnego rodzaju prac lub zadań, jakie możemy wykonywać w programie, a jednocześnie ułatwiła dostęp do odpowied- nich paneli. Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 25 Poleć książkęKup książkę Przełącznik obszarów roboczych, znajdujący się na pasku aplikacji, umożliwia przełączanie się między różnymi obszarami roboczymi, z których każdy ma własny układ paneli. Aby zmienić obszar roboczy, wykonaj jedną z poniższych czynności. Kliknij przełącznik obszarów roboczych i wybierz obszar roboczy Wydaj polecenie Window/Workspace (Okno/Obszar roboczy) i wskaż (rysunek 1.39). obszar roboczy. Włącz obszar roboczy Interactive For PDF (Interaktywny dla PDF). Czy widzisz jakieś panele, które są niepotrzebne podczas przygotowywania publikacji do druku? Rysunek 1.39. Użycie przełącznika obszarów roboczych na pasku aplikacji w celu zmiany obszaru roboczego Oto domyślne obszary robocze dostępne w programie InDesign (rysunek 1.40). Essentials (Podstawy). Domyślnie zawiera panele Pages (Strony), Layers (Warstwy), Links (Łącza), Stroke (Obrys), Color (Kolor), Swatches (Próbki) i CC Libraries (Biblioteki CC). Advanced (Zaawansowany). Zawiera te same panele, co obszar roboczy Essentials (Podstawy), a także Gradient, Effects (Efekty), Object Styles (Style obiektu), Paragraph Styles (Style akapitowe) i Character Styles (Style zna- kowe). W obszarze roboczym Advanced (Zaawansowany) nie jest dostępny panel Color (Kolor). Book (Księga). Zawiera dodatkowo panele Cross-References (Odsyłacze), Conditional Text (Tekst warunkowy), Index (Indeks) i Bookmarks (Zakładki). 26 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.40. Domyślne obszary robocze programu InDesign UWAGA: InDesign CC (2015.2) zawiera dodatkowo ob- szar roboczy Recent Files (Ostatnie pliki), który ofe- ruje szybki i łatwy dostęp do plików, nad którymi pracowaliśmy niedawno. Obszar ten zawiera panel Recent Files (Ostatnie pliki). ★  Umiejętność ACA 3.3 Wideo 1.9 Digital Publishing (Publikacje cyfrowe). Zawiera dodatkowo panele Animation (Animacja), Timing (Synchronizacja), Media (Multimedia), Object States (Stany obiektów) i wiele więcej. Interactive for PDF (Interaktywny dla PDF). Zawiera panele, które obsługują tworzenie interaktywnych plików PDF, na przykład Page Trans- itions (Przejścia stron), Buttons And Forms (Przyciski i formularze) i Media (Multimedia). Printing and Proofing (Drukowanie i sprawdzanie). Zawiera panele umożliwiające weryfikację dokumentów przed przesłaniem do druku, takie jak Separations Preview (Podgląd rozbarwień), Trap Presets (Predefiniowa- ne ustawienia zalewki) i Preflight (Inspekcja wstępna). Typography (Typografia). Ten obszar roboczy jest skoncentrowany na pracy z tekstem i zawiera panele Glyphs (Glify), Story (Wątek), Paragraph (Akapit), Paragraph Styles (Style akapitowe), Character (Typografia) i Character Styles (Style znakowe). Używanie skrótów W kolejnych rozdziałach z pewnością zauważysz przydatne wskazówki, które zwykle zawierają skróty klawiszowe. Naciskając klawisze skrótów, możemy przejść do menu czy podmenu i zwykle szybciej wydać określone polecenie. Istnieją skróty globalne, które są jednakowe w wielu różnych aplikacjach, a które już możesz znać. Oto one. Wytnij. Ctrl+X (Windows) lub Command+X (Mac OS). Kopiuj. Ctrl+C (Windows) lub Command+C (Mac OS). Wklej. Ctrl+V (Windows) lub Command+V (Mac OS). Drukuj. Ctrl+P (Windows) lub Command+P (Mac OS). Obok wielu poleceń menu (rysunek 1.41) wyświetlone są skróty klawiszowe, a po wskazaniu kursorem narzędzia w panelu Tools (Narzędzia) wyświetlony zostanie skrót umożliwiający włączenie tego narzędzia. Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 27 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.41. Skróty klawiszowe dla poleceń menu w systemie Mac OS (z lewej) i Windows (z prawej) Rysunek 1.42. Rysowa- nie kształtów z przytrzy- mywanymi klawiszami Shif+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS) Klawisze Shift i Alt (Windows) lub Option (Mac OS) mają własne dodatkowe funkcje (rysunek 1.42). Oto przykłady. Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Shift można wymusić ruchy po- ziomy, pionowy i pod kątem 45°. Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Shift podczas rysowania kształ- tu za pomocą narzędzi Rectangle (Prostokąt) lub Ellipse (Elipsa) można utworzyć kwadraty i koła. Użyj klawiszy Alt (Windows) lub Option (Mac OS) do: kopiowania zaznaczonych obiektów podczas ich przeciągania, rysowania kształtów od środka. Kombinacja klawiszy Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS) umożliwia: kopiowanie i ograniczenie ruchu do kierunków poziomego lub pionowego podczas przeciągania zaznaczonego obiektu, rysowanie kół lub kwadratów od środka. Obok poleceń menu, dla których są dostępne skróty klawiszowe, widoczne są te skróty. Obok na przykład polecenia Object/Lock (Obiekt/Zablokuj) widoczny jest skrót Ctrl+L (Windows) lub Command+L (Mac OS). Jednak dla wielu poleceń menu, szczególnie dla poleceń w menu paneli, nie zdefi niowano skrótów. Jeśli dla funkcji, z której korzystasz, nie zdefi niowano skrótu, praca może okazać się bardzo żmudna. Załóżmy, że podczas projektowania formularza musisz często korzystać z polecenia Interactive/Convert To Check Box (Interaktywne/Kon- wertuj na pole wyboru) z menu Object (Obiekt). Na szczęście możesz utworzyć własny skrót klawiszowy dla dowolnego polecenia, które go nie posiada. 28 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.43. Tworzenie własnego zestawu skró- tów klawiszowych Zanim dodasz nowe skróty, musisz najpierw utworzyć nowy zestaw skrótów klawiszowych (rysunek 1.43). 1. Wydaj polecenie Edit/Keyboard Shortcuts (Edycja/Skróty klawiaturowe). 2. Kliknij New Set (Nowy zestaw). 3. Wpisz nazwę w polu Name (Nazwa) w oknie dialogowym New Set (Nowy zestaw). 4. Nie zmieniaj wartości [Default] ([Domyślny]) na liście Based On Set (Na podstawie zestawu). W ten sposób można zagwarantować, że zestaw bę- dzie zawierać wszystkie domyślne skróty dostępne w programie InDesign. 5. Kliknij OK; nowy zestaw zostanie uaktywniony. 6. Kliknij OK ponownie, aby zamknąć okno dialogowe Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe). Aby dodać własne skróty klawiszowe (rysunek 1.44), wykonaj poniższe czynności. 1. Wydaj polecenie Edit/Keyboard Shortcuts (Edycja/Skróty klawiaturowe). 2. Sprawdź, czy uaktywniony jest nowy zestaw skrótów, który utworzyłeś wcześniej. tu). 3. Wybierz jedną z opcji dostępnych na liście Product Area (Obszar produk- 4. Kliknij nazwę polecenia. 5. Kliknij w polu New Shortcut (Nowy skrót). 6. Naciśnij na klawiaturze klawisze nowego skrótu. 7. Kliknij Assign (Przypisz), aby umieścić nowy skrót w sekcji Current Shor- tcuts (Bieżące skróty). 8. Kliknij OK. Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 29 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.44. Doda- wanie własnych skrótów klawiszowych dla polece- nia Convert To Checkbox (Konwertuj na pole wyboru) Rysunek 1.45. Dostoso- wywanie wyglądu menu w programie InDesign Oprócz dostosowywania skrótów klawiszowych, można też dostosować wygląd menu (rysunek 1.45). Menu można ukryć lub podświetlić kolorem. Aby edytować menu, wykonaj następujące kroki. 1. Wydaj polecenie Edit/Menus (Edycja/Menu). 2. Wybierz kategorię z menu Category (Kategoria) w oknie dialogowym (Polecenie menu aplikacji). 4. Kliknij ikonę widoczności, aby ukryć menu. 5. Kliknij nazwę koloru i wybierz kolor z listy. 6. Kliknij OK. Menu Customization (Dostosowanie menu). 3. Kliknij trójkąt z lewej strony napisu Application Menu Command 30 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Tworzenie własnego obszaru roboczego Wiesz już wszystko na temat menu, skrótów i dostosowywania paneli, jesteś zatem gotów do utworzenia własnego obszaru roboczego. Znajdź ulubione pa- nele, zgrupuj je zgodnie z upodobaniem i utwórz własny obszar roboczy, który będziesz mógł później wykorzystać (rysunek 1.46). ★  Umiejętność ACA 3.3 Wideo 1.6 Rysunek 1.46. Tworze- nie własnego obszaru roboczego, zawierające- go wszystkie ulubione panele i ustawienia menu Aby zapisać obszar roboczy, wykonaj następujące czynności. 1. Wyświetl i rozmieść panele zgodnie z upodobaniem. 2. Wybierz opcję New Workspace (Nowy obszar roboczy) z przełącznika ob- szarów roboczych lub z menu Window/Workspace (Okno/Obszar roboczy). 3. Wpisz nazwę obszaru roboczego w oknie dialogowym New Workspace (Nowy obszar roboczy) i zaznacz opcje Panel Locations (Położenie paneli) oraz Menu Customization (Dostosowanie menu). 4. Zaznaczenie opcji Panel Locations (Położenie paneli) gwarantuje zapamię- tanie położenia paneli w definicji obszaru roboczego. Menu Customization (Dostosowanie menu) zachowuje dowolne zmiany dotyczące kolorów lub widoczności menu. 5. Kliknij OK, aby zapisać obszar roboczy. Nowy obszar roboczy zostanie uaktywniony. InDesign jest bardzo inteligentnym programem, który rozpoznaje wykorzysty- wany obszar roboczy, a także zapamiętuje zmianę położenia obiektów podczas pracy. Panel Paragraph Styles (Style akapitowe) mógł zostać wyciągnięty z za- dokowanych paneli i obecnie może być panelem pływającym, a może zwięk- szyłeś wysokość panelu Pages (Strony)? Gdy zamkniesz i ponownie uruchomisz InDesign, obszar roboczy nie zostanie przywrócony do pierwotnej postaci. InDesign zakłada, że specjalnie pozostawiłeś pływający panel Paragraph Styles (Style akapitowe). Przy porządkowaniu obszarów roboczych możesz skorzystać ze zwykłej funkcji resetowania (rysunek 1.47). Rysunek 1.47. Porządko- wanie bieżącego obszaru roboczego poprzez jego resetowanie Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 31 Poleć książkęKup książkę ★  Umiejętność ACA 4.1 Wideo 1.9 Aby zresetować obszar roboczy, wykonaj poniższe kroki. Wybierz opcję Reset Workspace (Wyzeruj [Nazwa obszaru roboczego]) z przełącznika obszarów roboczych lub z menu Window/Workspace (Okno/Obszar roboczy). Zanim zaczniesz Rozpoczynając każdy projekt publikacji przeznaczonej do druku lub multime- dialnej, będziesz się zastanawiać nad metodą konwersji projektowanego doku- mentu. Może tworzysz interaktywny e-book, reklamę drukowaną w czasopiśmie, a może projekt przeznaczony na tablet, na przykład iPad? Odpowiedź na to pytanie ułatwi wybór odpowiedniego rozmiaru strony, jed- nostek miary, na przykład pikseli lub cali, a także wybór odpowiedniego trybu kolorów dla grafi ki. Podczas tworzenia nowego dokumentu (File/New/Document [Plik/Nowy/Dokument]) metodę konwersji ustawia się w górnej części okna dialogowego New Document (Nowy dokument) (ry- sunek 1.48). Okno dialogowe New Document (Nowy dokument) omówimy szczegółowo w kolejnym rozdziale, dlatego teraz przedstawimy tylko podstawowe różnice między ustawieniami. Rysunek 1.48. Lista Intent (Metoda kon- wersji) w oknie dialogowym New Document (Nowy dokument) Rysunek 1.49. Okno dialogowe New Document (Nowy dokument) po wybraniu metody konwersji Print (Druk) Print (Druk) Metodę konwersji Print (Druk) należy wybrać, jeśli planujemy utworzenie publikacji przeznaczonej do druku komercyjnego, cyfrowego lub na drukarce biurkowej. Po wybraniu tej opcji InDesign zastosuje w utworzonym dokumencie poniższe ustawienia. Domyślnym modelem kolorów w panelu Swatches (Próbki) będzie CMYK. Transparency Blend Space (Przestrzeń mieszania przezro- czystości) będzie mieć wartość Document CMYK (Dokument CMYK) (Edit/Transparency Blend Space [Edycja/Przestrzeń mieszania przezroczystości]). Więcej informacji na temat prze- zroczystości znajdziesz dalej w tej książce. Lista Page Size (Rozmiar strony) zawiera standardowe rozmiary stron drukowanych, na przykład Letter, domyślne jed- nostki w dokumencie to pika (p), a w polskiej wersji milimetry (mm)(rysunek 1.49). 32 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę Web (Internet) Opcja Web (Internet) jest przydatna podczas projektowania dokumentów przeznaczonych do przeglądania online. Może to być interaktywny dokument PDF, dostępny w intranecie lub e-book przeznaczony do wyświetlania na czytniku. Po wybraniu tej opcji InDesign zastosuje w utworzonym dokumencie nastę- pujące ustawienia: Domyślnym modelem kolorów w panelu Swatches (Próbki) będzie RGB. Transparency Blend Space (Przestrzeń mieszania przezro- czystości) będzie mieć wartość Document RGB (Dokument RGB) (Edit/Transparency Blend Space [Edycja/Przestrzeń mieszania przezroczystości]). Lista Page Size (Rozmiar strony) będzie zawierać stan- dardowe rozmiary monitorów, takie jak 800×600 px, 1024×768 px, a jednostką miary będą piksele (px [piks]) (rysunek 1.50). Digital Publishing (Urządzenia mobilne) Podczas projektowania publikacji dla urządzeń mobilnych lub tabletów należy wybrać metodę konwersji Digital Publishing (Urządzenia mobilne) w oknie dialogowym New Document (Nowy dokument) (File/New/Document [Plik/Nowy/Doku- ment]). Po wybraniu tej opcji InDesign zastosuje w utworzonym dokumencie następujące ustawienia: Domyślnym modelem kolorów w panelu Swatches (Prób- ki) będzie RGB. Transparency Blend Space (Przestrzeń mieszania przezro- czystości)) będzie mieć wartość Document RGB (Doku- ment RGB) (Edit/Transparency Blend Space [Edycja/Prze- strzeń mieszania przezroczystości]). Lista Page Size (Rozmiar strony) będzie zawierać standar- dowe rozmiary urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, iPad, Kindle i urządzeń działających pod kontrolą systemu Android, a jednostką miary będą piksele (px [piks]) (rysunek 1.51). Rysunek 1.50. Okno dialogowe New Document (Nowy dokument) po wybraniu metody konwersji Web (Internet) Rysunek 1.51. Okno dialogowe New Document (Nowy dokument) po wybraniu metody konwersji Digital Publishing (Urzą- dzenia mobilne) Rozdział 1. Wprowadzenie do programu InDesign 33 Poleć książkęKup książkę o stałej szerokości znaków, 324 pisanka kaligraficzna, 324 pisma odręcznego, 324 szeryfowa, 323 Typekit, Patrz: Adobe Typekit D dingbat, 325 dokument inspekcja wstępna, Patrz: inspekcja wstępna, panel Inspekcja wstępna łam, Patrz: łam margines, 37, 38 metoda konwersji, 32, 36 Digital Publishing, Patrz: dokument metoda konwersji Urządzenia mobilne Druk, 32 Internet, 33, 57, 264 Print, Patrz: dokument metoda konwersji Druk Urządzenia mobilne, 33, 57, 264 Web, Patrz: dokument metoda konwersji Internet obszar informacji, 39 otwieranie, 4 powiększanie, 19, 20 przesuwanie, 19, 21 sposób wyświetlania, 5, 7 tworzenie, 32, 36, 37, 39, 264 układ alternatywny, Patrz: układ alternatywny wyłączanie, 161, 162 domena publiczna, 351, 352 dzielenie wyrazów, 161, 329 E e-book, 265 edytor wątków, 146 efekt, 106, 107 usuwanie, 108 element interaktywny, 162 tworzenie, 164 sztuki, 301, 302, 329 wzorcowy, 124, 126, 131 przesłanianie, 131 Skorowidz A Adobe Capture CC, 86 Adobe Color, 86, 319, 320 Adobe Creative Cloud, Patrz: biblioteka Creative Cloud, panel Biblioteki CC Adobe Digital Publishing Solution, 3, 284, 293 Adobe Flash Player, 387 Adobe Illustrator, 62, 63, 226, 241 Adobe Illustrator Draw, 226 Adobe InDesign CC dokumentacja, xi instalowanie, x ustawienia domyślne, xii, 45 Adobe Media Encoder, 279 Adobe Photoshop, 62, 63, 226, 241 Adobe Sketch, 226 Adobe Typekit, 69, 322 akapit, 70, 329 formatowanie, Patrz: tekst formatowanie akapitu na szerokość kilku łamów, 142 odstęp, 70, 153, 328 wcięcie, 155, 156, 328 wiszące, 156 wyrównanie, 70, 329 animacja, 265 eksportowanie, 288, 291 predefiniowana, 267 prewka, 271 sterowanie czasem, 270 tworzenie, 266, 267 właściwości, 273, 274 B biblioteka Creative Cloud, x, 87, 93, 241, 245, Patrz też: panel Biblioteki CC dodawanie elementów, 246 tworzenie, 245 używanie elementów, 248 zmiana nazwy elementu, 247 obiektowa, 241 dodawanie elementów, 242 dodawanie informacji, 243 tworzenie, 242 używanie elementów, 244 burza mózgów, 358, 359 C CMYK, 32, 36, 57, 135, 317 CSS, 289 cytat, 155 czasopismo, 80, 121 czcionka, 68 antykwa linearna, 324 bezszeryfowa, 323 brakująca, 110 dekoracyjna, 325 egipcjanka, 324 gotycka, 324 krój, 322 tekstu, 265 F4V, 276 FLV, 276 GIF, 64 JPEG, 63, 64, 259, 261 MOV, 276 MP3, 278 MP4, 276 PDF, 63, 64, 73, 82 278 PDF/X, 75 PNG, 64, 259, 260 PSD, 63, 64 RTF, 183, 184, 185, 186 SWF, 276, 387, 388 TIFF, 63 TXT, 183, 184, 185, 186 WAV, 278 XLS, 184 XLSX, 184 pole, Patrz: pole tworzenie, 162, 164 interaktywny, 162, 170, 265, 276, umieszczanie w dokumencie, 390 o stałym układzie, 265, 276, 278, z funkcja ponownego wlewania 288 formularz interaktywny, 121, 265, 369 G glif, 240, 325 gradient, 61 grafika, 62 tworzenie, 61, 62, 175 kadrowanie, 67 położenie wewnątrz ramki, 68 przezroczystość, Patrz: przezroczystość rastrowa, 62 rozdzielczość, Patrz: rozdzielczość skalowanie, 68 tryb kolorów, 32 umieszczanie w ramce, 148 pustej, 64, 65 wektorowa, 62 wydajność wyświetlania, 22, 23 zakres tonalny, 36 F figura geometryczna, Patrz: koło, kształt, kwadrat, narzędzie Elipsa, narzędzie Prostokąt, narzędzie Wielokąt forma, 302, 311 format AI, 63, 64 AIFF, 278 ARTICLE, 293 ASE, 92, 93 DOC, 184, 185, 186 DOCX, 184, 185, 186 DPS 2015, 278, 282, 284, 293 EPS, 64, 82 EPUB, 265, 288, 323 gwiazda, 102, 103 H harmonia kolorów, 318 hiperłącze, 256 klikalne, 257, 258, 265 na podstawie obiektu, 258 tekstowe, 257 I ideogram, 310 indeks, 223, 265 generowanie, 382 pozycja, 379, 380 usuwanie, 384 tworzenie, 379 408 Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku Poleć książkęKup książkę kolor, 56, 302, 316, Patrz też: panel Próbki, próbka uaktualnianie, 385 znacznik, 379 inicjał, 152 inspekcja wstępna, 109, 111 plików księgi, 222 profil, 111, 112 interlinia, 70, 71, 94, 327 automatyczna, 72 zmiana, 94, 95 domyślna, 70, 72 J JavaScript, 289 jednostki miary, 32, 117 K kampania, 343, 344, 345 kapitaliki, 327 karnacja, 86 kaszta, 96 kerning, 95, 96, 97, 326, 327 metryczny, 96 optyczny, 96, 97 klient, 342 kod HTML, 265 wstawianie, 286 addytywny, 316 analogiczny, 319 dodatkowy, 58, 135, 136 dodawanie, 136 rozbarwienie, 137 dopełniający, 87, 88, 319 firmowy, 81 gradient, Patrz: gradient grupa, 89 harmonia, 318 model CMYK, Patrz: CMY
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe InDesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: