Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 025963 24171397 na godz. na dobę w sumie
Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0210-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polecane przez firmę Adobe źródło wiedzy o programie InDesign CS2

Adobe InDesign to aplikacja przeznaczona do projektowania publikacji drukowanych. Reklamowany jako 'zabójca Quarka', program szybko zyskał popularność dzięki ogromnym możliwościom. Precyzja, pełna kontrola nad wyglądem publikacji oraz integracja z innymi produktami firmy Adobe, służącymi do obróbki grafiki, to jego największe atuty. InDesign umożliwia przygotowanie publikacji do druku na maszynie poligraficznej i drukarce oraz przedstawienie jej w postaci elektronicznej w formie pliku PDF lub witryny WWW.

Książka 'Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik' to przygotowany i zatwierdzony przez specjalistów z firmy Adobe zbiór ćwiczeń, dzięki którym poznasz możliwości tej niezwykłej aplikacji. Nauczysz się konfigurować obszar roboczy, tworzyć ramki tekstowe i wypełniać je treścią. Dowiesz się, jak kontrolować wygląd tekstu, dobierając krój i rozmiar czcionki oraz wyrównanie akapitów. Stworzysz własne style i wzbogacisz publikację o elementy graficzne. Przeczytasz także o zarządzaniu kolorami, przygotowywaniu pracy do naświetlania i drukowania oraz eksporcie do plików w formacie PDF lub XML.

Poznaj obszerne możliwości programu InDesign CS2,
korzystając z oficjalnych materiałów szkoleniowych firmy Adobe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Marcin Karbowski ISBN: 83-246-0210-0 Tytu³ orygina³u: Adobe InDesign CS2 Classroom in a Book Format: B5, stron: 488 Polecane przez firmê Adobe Ÿród³o wiedzy o programie InDesign CS2 (cid:129) Poznaj interfejs u¿ytkownika (cid:129) Umieœæ w publikacji elementy tekstowe (cid:129) Stwórz w³asne style (cid:129) Przygotuj publikacjê do druku Adobe InDesign to aplikacja przeznaczona do projektowania publikacji drukowanych. Reklamowany jako „zabójca Quarka”, program szybko zyska³ popularnoœæ dziêki ogromnym mo¿liwoœciom. Precyzja, pe³na kontrola nad wygl¹dem publikacji oraz integracja z innymi produktami firmy Adobe, s³u¿¹cymi do obróbki grafiki, to jego najwiêksze atuty. InDesign umo¿liwia przygotowanie publikacji do druku na maszynie poligraficznej i drukarce oraz przedstawienie jej w postaci elektronicznej w formie pliku PDF lub witryny WWW. Ksi¹¿ka „Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podrêcznik” to przygotowany i zatwierdzony przez specjalistów z firmy Adobe zbiór æwiczeñ, dziêki którym poznasz mo¿liwoœci tej niezwyk³ej aplikacji. Nauczysz siê konfigurowaæ obszar roboczy, tworzyæ ramki tekstowe i wype³niaæ je treœci¹. Dowiesz siê, jak kontrolowaæ wygl¹d tekstu, dobieraj¹c krój i rozmiar czcionki oraz wyrównanie akapitów. Stworzysz w³asne style i wzbogacisz publikacjê o elementy graficzne. Przeczytasz tak¿e o zarz¹dzaniu kolorami, przygotowywaniu pracy do naœwietlania i drukowania oraz eksporcie do plików w formacie PDF lub XML. (cid:129) Szybki kurs obs³ugi InDesigna (cid:129) Palety, narzêdzia i menu programu (cid:129) Tworzenie szkieletu dokumentu (cid:129) Dodawanie stron wzorcowych (cid:129) Ramki tekstowe i graficzne (cid:129) Edycja tekstu i kontrola typografii (cid:129) Zarz¹dzanie kolorami w dokumencie (cid:129) Importowanie grafiki (cid:129) Tworzenie skorowidzów i spisów treœci (cid:129) Drukowanie i eksport do plików PDF Poznaj obszerne mo¿liwoœci programu InDesign CS2, korzystaj¹c z oficjalnych materia³ów szkoleniowych firmy Adobe Spis treści Wstęp (cid:4)(cid:7)(cid:2)(cid:12)(cid:12)(cid:11)(cid:10)(cid:10)(cid:8)(cid:1) (cid:5)(cid:9)(cid:1)(cid:2)(cid:1)(cid:3)(cid:10)(cid:10)(cid:6)(cid:13) (cid:68)(cid:74)(cid:79)(cid:85)(cid:80)(cid:84)(cid:73)(cid:161) (cid:66) (cid:46) (cid:161)(cid:16) (cid:84) (cid:88) (cid:80) (cid:69) (cid:79) (cid:74) (cid:56) (cid:1) (cid:19) (cid:52) (cid:36) (cid:1) (cid:161) (cid:79) (cid:72) (cid:74) (cid:84) (cid:70) (cid:37) (cid:79) (cid:1)(cid:42) (cid:70)(cid:161) (cid:67) (cid:34)(cid:69)(cid:80) (cid:34)(cid:69)(cid:80)(cid:67)(cid:70)(cid:13)(cid:1)(cid:85)(cid:73)(cid:70)(cid:1)(cid:34)(cid:69)(cid:80)(cid:67)(cid:70)(cid:1)(cid:77)(cid:80)(cid:72)(cid:80)(cid:13)(cid:1)(cid:36)(cid:77)(cid:66)(cid:84)(cid:84)(cid:83)(cid:80)(cid:80)(cid:78)(cid:1)(cid:74)(cid:79)(cid:1)(cid:66)(cid:1)(cid:35)(cid:80)(cid:80)(cid:76)(cid:1)(cid:66)(cid:79)(cid:69)(cid:1)(cid:42)(cid:79)(cid:37)(cid:70)(cid:84)(cid:74)(cid:72)(cid:79)(cid:1)(cid:66)(cid:83)(cid:70)(cid:1)(cid:85)(cid:83)(cid:66)(cid:69)(cid:70)(cid:78)(cid:66)(cid:83)(cid:76)(cid:84)(cid:1)(cid:80)(cid:71)(cid:1)(cid:34)(cid:69)(cid:80)(cid:67)(cid:70)(cid:1)(cid:52)(cid:90)(cid:84)(cid:85)(cid:70)(cid:78)(cid:84)(cid:1)(cid:42)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:81)(cid:80)(cid:83)(cid:66)(cid:85)(cid:70)(cid:69)(cid:15)(cid:1)(cid:1) (cid:46)(cid:66)(cid:68)(cid:74)(cid:79)(cid:85)(cid:80)(cid:84)(cid:73)(cid:1)(cid:74)(cid:84)(cid:1)(cid:66)(cid:1)(cid:85)(cid:83)(cid:66)(cid:69)(cid:70)(cid:78)(cid:66)(cid:83)(cid:76)(cid:1)(cid:80)(cid:71)(cid:1)(cid:34)(cid:81)(cid:81)(cid:77)(cid:70)(cid:1)(cid:36)(cid:80)(cid:78)(cid:81)(cid:86)(cid:85)(cid:70)(cid:83)(cid:13)(cid:1)(cid:42)(cid:79)(cid:68)(cid:15)(cid:1)(cid:83)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:84)(cid:85)(cid:70)(cid:83)(cid:70)(cid:69)(cid:1)(cid:74)(cid:79)(cid:1)(cid:85)(cid:73)(cid:70)(cid:1)(cid:54)(cid:15)(cid:52)(cid:15)(cid:1)(cid:66)(cid:79)(cid:69)(cid:1)(cid:80)(cid:85)(cid:73)(cid:70)(cid:83)(cid:1)(cid:68)(cid:80)(cid:86)(cid:79)(cid:85)(cid:83)(cid:74)(cid:70)(cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:56)(cid:74)(cid:79)(cid:69)(cid:80)(cid:88)(cid:84)(cid:1)(cid:74)(cid:84)(cid:1)(cid:70)(cid:74)(cid:85)(cid:73)(cid:70)(cid:83)(cid:1)(cid:66)(cid:1) (cid:83)(cid:70)(cid:72)(cid:74)(cid:84)(cid:85)(cid:70)(cid:83)(cid:70)(cid:69)(cid:1)(cid:85)(cid:83)(cid:66)(cid:69)(cid:70)(cid:78)(cid:66)(cid:83)(cid:76)(cid:1)(cid:80)(cid:83)(cid:1)(cid:66)(cid:1)(cid:85)(cid:83)(cid:66)(cid:69)(cid:70)(cid:78)(cid:66)(cid:83)(cid:76)(cid:1)(cid:80)(cid:71)(cid:1)(cid:46)(cid:74)(cid:68)(cid:83)(cid:80)(cid:84)(cid:80)(cid:71)(cid:85)(cid:1)(cid:36)(cid:80)(cid:83)(cid:81)(cid:80)(cid:83)(cid:66)(cid:85)(cid:74)(cid:80)(cid:79)(cid:1)(cid:74)(cid:79)(cid:1)(cid:85)(cid:73)(cid:70)(cid:1)(cid:54)(cid:15)(cid:52)(cid:15)(cid:1)(cid:66)(cid:79)(cid:69)(cid:16)(cid:80)(cid:83)(cid:1)(cid:80)(cid:85)(cid:73)(cid:70)(cid:83)(cid:1)(cid:68)(cid:80)(cid:86)(cid:79)(cid:85)(cid:83)(cid:74)(cid:70)(cid:84)(cid:15)(cid:1)(cid:1) (cid:165)(cid:1)(cid:19)(cid:17)(cid:17)(cid:22)(cid:1)(cid:34)(cid:69)(cid:80)(cid:67)(cid:70)(cid:1)(cid:52)(cid:90)(cid:84)(cid:85)(cid:70)(cid:78)(cid:84)(cid:1)(cid:42)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:81)(cid:80)(cid:83)(cid:66)(cid:85)(cid:70)(cid:69)(cid:15)(cid:1)(cid:34)(cid:77)(cid:77)(cid:1)(cid:83)(cid:74)(cid:72)(cid:73)(cid:85)(cid:84)(cid:1)(cid:83)(cid:70)(cid:84)(cid:70)(cid:83)(cid:87)(cid:70)(cid:69)(cid:15)(cid:1)(cid:1) (cid:42)(cid:52)(cid:35)(cid:47)(cid:1)(cid:17)(cid:14)(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:14)(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:25)(cid:22)(cid:14)(cid:22)(cid:15)(cid:1)(cid:1) (cid:46)(cid:66)(cid:69)(cid:70)(cid:1)(cid:66)(cid:79)(cid:69)(cid:1)(cid:81)(cid:83)(cid:74)(cid:79)(cid:85)(cid:70)(cid:69)(cid:1)(cid:74)(cid:79)(cid:1)(cid:85)(cid:73)(cid:70)(cid:1)(cid:54)(cid:15)(cid:52)(cid:15)(cid:34)(cid:15)(cid:1) (cid:22)(cid:16)(cid:17)(cid:22) O książce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Instalacja programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Przywracanie ustawień domyślnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Aby usunąć pliki preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 W celu zapisania preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Kopiowanie plików dołączonych do książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Instalacja czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Profile kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Dodatkowe zasoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Certyfikaty Adobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Nowe możliwości Adobe InDesign CS2 Style obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Integracja z Adobe Bridge i Creative Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Ulepszona obsługa tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Ulepszona obsługa grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Zalety XML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Krótki kurs Adobe InDesign CS2 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Przeglądanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Zmiana trybu podglądu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Wyświetlanie linii pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Dodawanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Rozmieszczanie tekstu w ramkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Umieszczanie i wlewanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Tworzenie wątku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Dodawanie cytatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Oblewanie tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Dodawanie obrysu do ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Zmienianie pozycji ramki i tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Dopasowywanie rozmiaru obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 00_ IND_CS2.indd 5 31-05-2006 01:04:12 6 SPIS TREŚCI 1 Obszar pracy Style akapitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Style znakowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Tworzenie i stosowanie stylu znakowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Style obiektowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Pozycjonowanie grafiki wewnątrz ramki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Narzędzie Position (Pozycja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Wykorzystywanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Kadrowanie i przesuwanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Samodzielna nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Rzut oka na obszar pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Pasek narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Okno dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Obszar roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Wyświetlanie i organizowanie palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Przestrzeń robocza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Menu palet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Zmiana skali wyświetlania dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Polecenia w menu View (Widok) i menu powiększenia . . . . . . . . . . . . .74 Narzędzie Zoom (Lupka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Poruszanie się po dokumencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Przewracanie stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Przewijanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Paleta Navigator (Nawigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Wykorzystywanie menu kontekstowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Zaznaczanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Pomoc programu InDesign CS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Pytania podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 00_ IND_CS2.indd 6 31-05-2006 01:04:15 2 Tworzenie dokumentów ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Ofi cjalny podręcznik 7 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Tworzenie i zapisywanie wybranego rozmiaru strony . . . . . . . . . . . . . . .93 Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Edycja stron wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Dodawanie linii pomocniczych do strony wzorcowej . . . . . . . . . . . . . . .96 Nadawanie nazwy stronie wzorcowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Tworzenie strony wzorcowej dla stopki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Tworzenie linii pomocniczych z wykorzystaniem miarki . . . . . . . . . . . .99 Tworzenie ramki tekstowej w stopce strony wzorcowej. . . . . . . . . . . 101 Tworzenie drugiej stopki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Tworzenie strony wzorcowej z obszarami zablokowanymi . . . . . . . . 104 Dodawanie obszaru zablokowanego dla ramki tytułowej . . . . . . . . . 105 Dodawanie obszaru zablokowanego dla grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rysowanie kolorowych kształtów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tworzenie ramek tekstowych z łamami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Stosowanie wzorca do stron dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Dodawanie sekcji w celu zmiany numeracji stron. . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Dodawanie stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Kasowanie i układanie stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dodawanie tekstu i grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesłanianie elementów stron wzorcowych na stronach dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Edycja stron wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Wyświetlanie ostatecznej postaci rozkładówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 00_ IND_CS2.indd 7 31-05-2006 01:04:18 8 SPIS TREŚCI 3 Ramki Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Modyfikowanie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Zmienianie rozmiarów ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Zmienianie kształtu ramki tekstowej przy użyciu punktów kontrolnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Modyfikowanie ramek graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Zmienianie rozmiarów ramek graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Zmienianie rozmiaru i przesuwanie obrazu wewnątrz ramki . . . . . . 138 Zmienianie kształtu ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Modyfikowanie ramek w grupach obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Oblewanie grafiki tekstem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Tworzenie ramek i dopasowywanie ich zawartości . . . . . . . . . . . . . . . 144 Kopiowanie ramki i jej zawartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zmienianie zawartości ramek graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Konwertowanie kształtów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Narzędzie Position (Pozycja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Rysowanie nowej ramki graficznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Umieszczanie i zmienianie koloru tekstu w ramce wypełnionej kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Organizacja przestrzenna obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Dopasowywanie marginesu wewnętrznego ramki . . . . . . . . . . . . . . . 152 Obracanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Wzajemne dopasowywanie wielu obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Obracanie obiektu wewnątrz ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Na koniec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 00_ IND_CS2.indd 8 31-05-2006 01:04:22 4 Importowanie i edycja tekstu ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Ofi cjalny podręcznik 9 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Zarządzanie czcionkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Tworzenie i wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Tworzenie nagłówka i nadawanie stylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Wlewanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Ręczne wlewanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Automatyczne wlewanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Zmienianie rozmiaru ramki tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Wlewanie tekstu do istniejącej ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Nadawanie stylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Wczytywanie stylów z innego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Pionowe wyrównywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Tworzenie wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Zmienianie ilości łamów na stronie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Wykorzystywanie wlewania półautomatycznego do dodawania ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Nadawanie i edycja stylu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Dodawanie informacji o dalszym ciągu artykułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Poziome i pionowe wyrównywanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Wyszukiwanie i zamienianie fragmentów tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wyszukiwanie i formatowanie fragmentów tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wyszukiwanie i zamienianie znaków specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Wyszukiwanie i zamienianie brakującej czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Dodawanie słów do słownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Dodawanie słów do słownika dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Dynamiczne sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Automatyczne poprawianie błędów pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Sprawdzanie pisowni w innych językach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Edycja tekstu przez przeciąganie i upuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Edytor wątków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Tworzenie tekstu na ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Na koniec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 00_ IND_CS2.indd 9 31-05-2006 01:04:24 10 SPIS TREŚCI 5 Typografia 6 Obsługa kolorów Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Dopasowywanie odstępów pionowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Wyrównywanie tekstu za pomocą siatki linii bazowych . . . . . . . . . . . 201 Wyświetlanie siatki linii bazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Zmienianie odstępów nad i pod akapitami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zmienianie czcionek i stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Zmienianie wyrównania akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Dodawanie czcionek dekoracyjnych i znaków specjalnych. . . . . . . . 209 Dodawanie specjalnych efektów tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie gradientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Wyróżnianie znaków inicjału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wypełnienie i obrys tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Dopasowywanie odstępów między literami i wyrazami. . . . . . . . . . . 215 Kerning i światło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Stosowanie układaczy akapitowych i jednowierszowych . . . . . . . . . 217 Wykorzystywanie tabulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Tworzenie wcięć wiszących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Dodawanie linii pod akapitem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Określanie wymagań druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Dodawanie kolorów do palety Swatches (Próbki) . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Nadawanie koloru obiektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Tworzenie obrysu kreskowanego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Gradienty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Tworzenie próbek gradientu i wypełnianie nimi obiektów . . . . . . . . 238 Ustalanie kierunku przejścia gradientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Tworzenie tinty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Tworzenie kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Nadawanie koloru tekstowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Nadawanie koloru dodatkowym obiektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Tworzenie kolejnej tinty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Zaawansowane techniki wykorzystywania gradientu . . . . . . . . . . . . . 247 Tworzenie próbki gradientu z wieloma kolorami. . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 00_ IND_CS2.indd 10 31-05-2006 01:04:30 I n d u l g e n T ? Paris • Madrid • New York ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Ofi cjalny podręcznik 11 Nadawanie gradientu obiektowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Nadawanie gradientu wielu obiektom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Zapewnianie spójności kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Zarządzanie kolorem — wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Przestrzeń niezależna od urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Profile ICC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Mechanizm konwersji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Składniki przepływu pracy CMYK dla dokumentów przeznaczonych do druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Zarządzanie kolorem w InDesign CS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Mechanizm konwersji Adobe ACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Określanie domyślnych przestrzeni roboczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Przypisywanie profili źródłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Określanie celu renderingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Wykorzystywanie wyświetlania w pełnej rozdzielczości w zarządzaniu kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Zarządzanie kolorem w przypadku grafiki importowanej . . . . . . . . . 261 Przypisywanie profilu po zaimportowaniu obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Osadzanie profilu w programie Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Zarządzanie kolorem w programie Photoshop CS2 . . . . . . . . . . . . . . . 264 Osadzanie profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Aktualizacja obrazu w programie InDesign CS2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Przypisywanie profilu podczas importowania grafiki. . . . . . . . . . . . . . 267 Osadzanie profilu w programie Illustrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Zarządzanie kolorem w programie Illustrator CS2. . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Osadzanie profilu w programie Illustrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Umieszczanie obrazu programu Illustrator w InDesign CS2 . . . . . . . 271 Inne źródła informacji na temat zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . 274 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 00_ IND_CS2.indd 11 31-05-2006 01:04:31 12 SPIS TREŚCI 7 Style 8 Dodawanie grafiki Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Tworzenie i nadawanie stylów obiektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Tworzenie stylu obiektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Nadawanie stylu obiektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Tworzenie i nadawanie stylów znakowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Tworzenie stylu znakowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Nadawanie stylu znakowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Tworzenie i nadawanie stylów akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Tworzenie stylu akapitowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Nadawanie stylu akapitowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych . . . . . . . . 294 Tworzenie stylu akapitowego w celu dokonania zagnieżdżenia . . . 294 Tworzenie zagnieżdżonego stylu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Globalne aktualizowanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Wczytywanie stylów z innego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Na koniec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Modyfikowanie stylu obiektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Dodawanie grafiki z innych programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Porównanie grafiki wektorowej i rastrowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Zarządzanie łączami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Identyfikowanie zaimportowanych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Wyświetlanie informacji o dołączonych plikach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Wyszukiwanie plików za pomocą aplikacji Explorer (Windows) oraz Finder (Mac OS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Aktualizacja zmienionych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Wyświetlanie statusu łącza w palecie Links (Łącza). . . . . . . . . . . . . . . . 318 Dopasowywanie jakości wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Wykorzystanie ścieżek odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Usuwanie białego tła w programie InDesign CS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Wykorzystanie kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Importowanie plików Photoshopa i kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Analiza ścieżek i kanałów alfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 00_ IND_CS2.indd 12 31-05-2006 01:04:37 Huerta de Reyes Addie Mose is a part of the new generation of folk rockers to emerge from the Deep South. She is twenty four years old and hails from the streets of Athens,Georgia. her 2 Addie grew up with sisters and her mother and father. She was surrounded by music at a very young age. Her mother sang in her church choir every Sunday and always filled their home with soul. This is where Addie’s interest in music and his desire for the spotlight developed. For the past 11 years Addie has been writing lyrics and performing in coffeehouses. She pulls her inspiration from nature and the changing of the seasons. Addie has been recording her debut album in her home tudio and performing for the last 2 years, waiting for a breakthrough. She’s a natural singer and songwriter whose lyrical skills and delivery transcend her young age. ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL 13 Wykorzystanie kanałów alfa Photoshopa w programie InDesign CS2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Umieszczanie w dokumencie plików innych programów . . . . . . . . . 330 Importowanie plików programu Photoshop Once the game is over, into the same box. the king and the pawn go back zawierających warstwy i kompozycje warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Umieszczanie grafiki w wierszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Oblewanie tekstem grafiki umieszczonej w wierszu. . . . . . . . . . . . . . . 334 Importowanie plików programu Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Importowanie plików programu Illustrator 9 Tworzenie tabel zawierających warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Tworzenie wielowarstwowego pliku PDF w programie Adobe Illustrator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Tworzenie bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Importowanie grafiki za pośrednictwem aplikacji Adobe Bridge . . 341 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Importowanie i formatowanie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Formatowanie obramowania i tworzenie naprzemiennych kolorów wierszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Dodawanie obrysów komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Formatowanie komórek nagłówków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Usuwanie kolumn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Dodawanie grafiki do tabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Ustalanie wymiarów kolumn i wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Umieszczanie obrazów w komórkach tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Umieszczanie wielu obrazów w pojedynczej komórce. . . . . . . . . . . . 359 Formatowanie tekstu w tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Nadawanie stylów znakowych tekstowi w tabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Ustalanie rozmiarów kolumn za pomocą przeciągania. . . . . . . . . . . . 362 Edycja tabel umieszczonych w ramkach tekstowych. . . . . . . . . . . . . . 364 Na koniec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 00_ IND_CS2.indd 13 31-05-2006 01:04:41 14 SPIS TREŚCI 10 Przezroczystość Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Importowanie i nadawanie barw czarno-białym obrazom . . . . . . . . 371 Ustawienia przezroczystości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Zmienianie krycia w obiektach o jednolitych kolorach . . . . . . . . . . . . 373 Nadawanie trybu mieszania Multiply (Mnożenie) . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Nadawanie efektu wtapiania krawędziom obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Nadawanie przezroczystości obrazom EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Nadawanie przezroczystości obrazom programu Photoshop . . . . . 379 Importowanie i edycja przezroczystych obrazów Illustratora. . . . . . 380 Tworzenie przezroczystego tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Tworzenie cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 11 Obsługa długich dokumentów Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Tworzenie książki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Tworzenie pliku książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Ustalanie porządku i numeracji stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Dodawanie pliku spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Tworzenie spisu treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Zapewnianie spójności plików książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Wyznaczanie pliku źródłowego dla stylów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Synchronizowanie dokumentów książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Tworzenie odwołań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Tworzenie odsyłaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Generowanie skorowidza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 00_ IND_CS2.indd 14 31-05-2006 01:04:45 12 Drukowanie i eksportowanie do formatu PDF ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Ofi cjalny podręcznik 15 13 Język XML Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Weryfikowanie dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Tworzenie pakietów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Tworzenie plików PDF do celów korekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Przeglądanie podzielonego na warstwy pliku PDF za pomocą programu Adobe Acrobat 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Podgląd rozbarwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Podgląd spłaszczania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Informacje o spłaszczaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Analizowanie wyglądu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Drukowanie dokumentu na drukarce laserowej lub atramentowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Opcje drukowania grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Opcje pobierania czcionek do drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Czym jest XML? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Wyświetlanie znaczników XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Importowanie i nadawanie znaczników XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Znakowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Wyświetlanie i organizowanie struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Wyświetlanie i nadawanie atrybutów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Eksportowanie plików XML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Importowanie plików XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Dodawanie oraz łączenie kodu XML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Opcje importu XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Odwzorowywanie znaczników na style. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Wykorzystywanie urywków XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 00_ IND_CS2.indd 15 31-05-2006 01:04:51 16 SPIS TREŚCI 14 Wykorzystywanie Adobe Bridge i Version Cue Na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Wykorzystywanie Adobe Bridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Nawigacja i przeglądanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Zapisywanie grup plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Version Cue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Tworzenie nowego projektu i dodawanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Praca z wersjami plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Narzędzie Version Cue Workspace Administration . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Organizowanie i lokalizowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Dalsza nauka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Pytania podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 00_ IND_CS2.indd 16 31-05-2006 01:04:54 1 Obszar pracy Wykorzystywanie paska narzędzi, okien dokumentów, obszaru roboczego i palet. Zmiana powiększenia dokumentu. Poruszanie się po dokumencie. Wykorzystywanie warstw. Zarządzanie paletami i zapisywanie przestrzeni roboczej. Używanie kontekstowych menu i pomocy programu InDesign CS2. W tym rozdziale poznasz następujące zagadnienia: • • • • • • Uwaga: Opisane w tym rozdziale narzędzia i funkcje są typowe dla produktów Adobe, takich jak Photoshop, Illustrator czy Acrobat. Czytelnicy zaznajomieni z wymienio­ nymi programami mogą tylko przejrzeć omówione zagadnienia i przejść do kolejnego rozdziału. Na początek W tym rozdziale nauczysz się wykorzystywać obszar pracy i poruszać się po dokumen­ cie. Za przykład posłuży Ci broszura Exploring The Library. Jest to końcowa wersja doku­ mentu — nie będziesz dodawać do niej tekstu ani grafiki. Chodzi jedynie o upewnienie się, czy wszystko jest przygotowane do druku. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przy­ wrócić domyślne preferencje programu Adobe InDesign CS2. 1. Aby mieć pewność, że narzędzia i palety działać będą zgodnie z opisem, usuń lub zmień nazwy plików InDesign Defaults i InDesign SavedData (patrz „Przywracanie usta­ wień domyślnych” na stronie 18). 2. Uruchom program InDesign CS2. Aby rozpocząć pracę, otwórz istniejący dokument InDesign CS2. Uwaga: Przed przejściem do kolejnego kroku skopiuj na dysk twardy komputera znaj­ dujące się na dołączonej płycie pliki źródłowe odpowiednie dla tego rozdziału. Więcej informacji na ten temat znajduje się w podrozdziale „Kopiowanie plików dołączonych do książki” na stronie 20. 01_ IND_CS2.indd 61 23-05-2006 21:40:46 62 ROZDZIAŁ 1 Obszar pracy 3. Z menu File (Plik) wybierz polecenie Open (Otwórz) i otwórz znajdujący się w katalogu Rozdzial_01 plik 01_a.indd. 4. Wykorzystując polecenie Save As (Zapisz jako) z menu File (Plik), zapisz plik pod nazwą 01_Library.indd w tym samym katalogu. Uwaga: Dokument został zapisany z ukrytymi krawędziami ramek. Ich wyświetlanie włączyć można za pomocą polecenia Show Frame Edges (Pokaż krawędzie ramki) w menu View (Widok). Rzut oka na obszar pracy Obszar pracy programu InDesign CS2 zawiera wszystko, co widzisz na ekranie, kiedy pierwszy raz otwierasz lub tworzysz dokument — narzędzia, okno dokumentu, obszar roboczy oraz pa­ lety. Obszar pracy można dopasowywać i zapisywać według własnych potrzeb i metodyki pra­ cy. Dla przykładu, możesz wyświetlać jedynie te palety, których często używasz, możesz mini­ malizować i tworzyć nowe grupy palet, zmieniać wielkość okien, dodawać dodatkowe okna dokumentu itd. (cid:35) (cid:34) (cid:36) (cid:37) A. Pasek narzędzi B. Palety C. Okno dokumentu D. Obszar roboczy 01_ IND_CS2.indd 62 23-05-2006 21:40:47 ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Oficjalny podręcznik 63 Pasek narzędzi Pasek narzędzi programu InDesign CS2 zawiera narzędzia do zaznaczania obiektów, ich przecią­ gania oraz wyświetlania, do pracy nad tekstem, a także do stosowania i zmieniania kolorowych wypełnień, obrysów i gradientów. (cid:9)(cid:55)(cid:10)(cid:1)(cid:52)(cid:70)(cid:77)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:80)(cid:79)(cid:1) (cid:9)(cid:49)(cid:10)(cid:1)(cid:49)(cid:70)(cid:79)(cid:1) (cid:9)(cid:47)(cid:10)(cid:1)(cid:49)(cid:70)(cid:79)(cid:68)(cid:74)(cid:77)(cid:1) (cid:9)(cid:39)(cid:10)(cid:1)(cid:51)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:66)(cid:79)(cid:72)(cid:77)(cid:70)(cid:1)(cid:71)(cid:83)(cid:66)(cid:78)(cid:70)(cid:1) (cid:9)(cid:51)(cid:10)(cid:1)(cid:51)(cid:80)(cid:85)(cid:66)(cid:85)(cid:70)(cid:1) (cid:9)(cid:48)(cid:10)(cid:1)(cid:52)(cid:73)(cid:70)(cid:66)(cid:83)(cid:1) (cid:9)(cid:42)(cid:10)(cid:1)(cid:38)(cid:90)(cid:70)(cid:69)(cid:83)(cid:80)(cid:81)(cid:81)(cid:70)(cid:83)(cid:1) (cid:9)(cid:35)(cid:10)(cid:1)(cid:35)(cid:86)(cid:85)(cid:85)(cid:80)(cid:79)(cid:1) (cid:9)(cid:41)(cid:10)(cid:1)(cid:41)(cid:66)(cid:79)(cid:69)(cid:1) (cid:9)(cid:57)(cid:10)(cid:1)(cid:39)(cid:74)(cid:77)(cid:77)(cid:1) (cid:9)(cid:37)(cid:10)(cid:1)(cid:37)(cid:70)(cid:71)(cid:66)(cid:86)(cid:77)(cid:85)(cid:1)(cid:109)(cid:77)(cid:77)(cid:16)(cid:84)(cid:85)(cid:83)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:1) (cid:39)(cid:80)(cid:83)(cid:78)(cid:66)(cid:85)(cid:85)(cid:74)(cid:79)(cid:72)(cid:1)(cid:66)(cid:245)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:84)(cid:1)(cid:68)(cid:80)(cid:79)(cid:85)(cid:66)(cid:74)(cid:79)(cid:70)(cid:83)(cid:1) (cid:9)(cid:1)(cid:15)(cid:1)(cid:1)(cid:10)(cid:1)(cid:34)(cid:81)(cid:81)(cid:77)(cid:90)(cid:1)(cid:72)(cid:83)(cid:66)(cid:69)(cid:74)(cid:70)(cid:79)(cid:85)(cid:1) (cid:9)(cid:1)(cid:13)(cid:1)(cid:10)(cid:1)(cid:34)(cid:81)(cid:81)(cid:77)(cid:90)(cid:1)(cid:68)(cid:80)(cid:77)(cid:80)(cid:83)(cid:1) (cid:34)(cid:69)(cid:80)(cid:67)(cid:70)(cid:1)(cid:48)(cid:79)(cid:77)(cid:74)(cid:79)(cid:70) (cid:37)(cid:74)(cid:83)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:14)(cid:84)(cid:70)(cid:77)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:80)(cid:79)(cid:1)(cid:9)(cid:34)(cid:10) (cid:53)(cid:90)(cid:81)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:53)(cid:10) (cid:45)(cid:74)(cid:79)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:61)(cid:10) (cid:51)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:66)(cid:79)(cid:72)(cid:77)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:46)(cid:10) (cid:52)(cid:68)(cid:66)(cid:77)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:52)(cid:10) (cid:39)(cid:83)(cid:70)(cid:70)(cid:1)(cid:85)(cid:83)(cid:66)(cid:79)(cid:84)(cid:71)(cid:80)(cid:83)(cid:78)(cid:1)(cid:9)(cid:38)(cid:10) (cid:40)(cid:83)(cid:66)(cid:69)(cid:74)(cid:70)(cid:79)(cid:85)(cid:1)(cid:9)(cid:40)(cid:10) (cid:52)(cid:68)(cid:74)(cid:84)(cid:84)(cid:80)(cid:83)(cid:84)(cid:1)(cid:9)(cid:36)(cid:10) (cid:59)(cid:80)(cid:80)(cid:78)(cid:1)(cid:9)(cid:59)(cid:10) (cid:52)(cid:88)(cid:66)(cid:81)(cid:1)(cid:109)(cid:77)(cid:77)(cid:16)(cid:84)(cid:85)(cid:83)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:52)(cid:73)(cid:74)(cid:71)(cid:85)(cid:1)(cid:12)(cid:1)(cid:57)(cid:10) (cid:52)(cid:85)(cid:83)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:57)(cid:10) (cid:39)(cid:80)(cid:83)(cid:78)(cid:66)(cid:85)(cid:85)(cid:74)(cid:79)(cid:72)(cid:1)(cid:66)(cid:245)(cid:70)(cid:68)(cid:85)(cid:84)(cid:1)(cid:85)(cid:70)(cid:89)(cid:85) (cid:34)(cid:81)(cid:81)(cid:77)(cid:90)(cid:1)(cid:79)(cid:80)(cid:79)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:16)(cid:10) (cid:9)(cid:56)(cid:10)(cid:1)(cid:47)(cid:80)(cid:83)(cid:78)(cid:66)(cid:77)(cid:1)(cid:55)(cid:74)(cid:70)(cid:88)(cid:1)(cid:46)(cid:80)(cid:69)(cid:70) (cid:49)(cid:83)(cid:70)(cid:87)(cid:74)(cid:70)(cid:88)(cid:1)(cid:46)(cid:80)(cid:69)(cid:70)(cid:1)(cid:9)(cid:56)(cid:10) Wykonanie ćwiczeń zamieszczonych w tym rozdziale pozwoli Ci zaznajomić się z działaniem poszczególnych narzędzi. W tym miejscu przedstawiamy jedynie ich nazwy i rozmieszczenie na pasku. 01_ IND_CS2.indd 63 23-05-2006 21:40:47 64 ROZDZIAŁ 1 Obszar pracy 1. Umieść kursor nad narzędziem Selection (Zaznaczanie) ( nazwa oraz skrót klawiaturowy. ). Wyświetlona zostanie jego Narzędzie można wybrać, klikając jego ikonkę na pasku narzędzi bądź naciskając przypisany do niego skrót klawiaturowy. Ponieważ domyślne skróty klawiaturowe nie działają w trakcie edycji tekstu, można dodać nowe skróty, gotowe do wykorzystania w każdej chwili. W tym celu wybierz polecenie Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe) z menu Edit (Edycja). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy programu InDesign CS2. 2. Umieść kursor nad narzędziem Pen (Pióro) ( ) i przytrzymaj przycisk myszy. To spowoduje pojawienie się listy zróżnicowanych narzędzi z tej kategorii. Przesuń kursor nad jedno z dodat­ kowych narzędzi i zaznacz je. Każde ze znajdujących się na pasku narzędzi posiadających mały czarny trójkąt w prawym dolnym rogu swojej ikonki zawiera podobne podmenu z dodatkowymi narzę dziami. 3. Ponownie wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie), po czym kliknij krawędź małej chmury w lewym górnym rogu strony 1. W dolnej części paska narzędzi wyświetlone zostaną elementy sterujące kolorem. 01_ IND_CS2.indd 64 23-05-2006 21:40:47 ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Oficjalny podręcznik 65 4. Kliknij pole Fill (Wypełnienie), aby mieć pewność, że wszelkie wprowadzone zmiany odnosić się będą do obiektu, a nie do jego obrysu. 5. Kliknij pole Color (Zastosuj kolor) na pasku narzędzi. Obiekt wypełniony zostanie czarnym kolorem. Z kolei po kliknięciu pola Gradient (Zastosuj gradient) obiekt wypełniony zostanie gra­ dientem przechodzącym od bieli do czerni. Kliknięcie pola None (Zastosuj brak) przywróci obiekt do pierwotnej, pozbawionej wypełnienia postaci. Obiekt wypełniony kolorem czarnym (po lewej), gradientem (na środku) oraz bez wypełnienia (po prawej) Uwaga: Przypadkowe dwukrotne kliknięcie pola Fill (Zastosuj kolor) lub Gradient (Zastosuj gradient) powoduje otwarcie palety Color (Kolor) lub Gradient (Gradient). Przed przejściem do następnego kroku należy ją zamknąć. 6. Zaznacz teraz pole Stroke (Obrys). Kolejne zmiany odnosić się będą do obrysu obiektu. 01_ IND_CS2.indd 65 23-05-2006 21:40:47 66 ROZDZIAŁ 1 Obszar pracy 7. Kliknij pole Gradient (Zastosuj gradient) na pasku narzędzi. Jednolity kolor obrysu zamienio­ ny zostanie na gradient. Kliknij pole Color (Zastosuj kolor), aby przywrócić oryginalny obrys. Następnie kliknij puste miejsce na stronie lub w obszarze roboczym w celu odznaczenia obiektu. Więcej informacji na temat dobierania koloru wypełnienia, obrysu lub gradientu znajduje się w rozdziale 6., zatytułowanym „Obsługa kolorów”. Okno dokumentu Okno dokumentu zawiera jego poszczególne strony. Możliwe jest otwieranie wielu okien naraz. W poniższym ćwiczeniu otworzysz dwa okna, dzięki czemu będziesz mógł porównać dwa różne widoki dokumentu. 1. Wybierz polecenie Window/Arrange/New Window (Okno/Ułóż/Nowe okno). Pojawi się nowe okno o nazwie 01_Library.indd:2. Nazwa oryginalnego dokumentu zmieniona zostanie na 01_Library.indd:1. 2. Aby zobaczyć jednocześnie oba okna, wybierz polecenie Tile (Sąsiadująco) z menu Window/ Arrange (Okno/Ułóż). 01_ IND_CS2.indd 66 23-05-2006 21:40:47 ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Ofi cjalny podręcznik 67 3. Zaznacz narzędzie Zoom (Lupka) ( men tu znajdującym się po prawej stronie. Powiększenie oryginalnego dokumentu pozostanie nie­ zmienione. Możesz dzięki temu skupić się na obróbce małych szczegółów dokumentu, obserwując jednocześnie całościowy efekt zmian w oknie po lewej stronie. ) i kliknij dwa razy rysunek dinozaura w oknie doku­ 4. Zamknij okno dokumentu 01_Library.indd:2, klikając przycisk zamykania okna w prawym górnym rogu. W systemie Windows należy uważać, by nie zamknąć przez przypadek samego pro­ gramu (przyciski zamykania okna dokumentu i programu znajdują się tuż obok siebie). Okno oryginalnego dokumentu pozostanie otwarte. Zmień jego rozmiar i umiejscowienie, klikając przycisk Maximize (Maksymalizuj) znajdujący się na górnym pasku okna programu. Przycisk Maximize (Maksymalizuj) (Windows) znajduje się w prawym górnym rogu każ­ dego okna, między przyciskiem służącym do minimalizowania okna a tym służącym do jego zamykania. Jego odpowiednikiem w systemie Mac OS jest zielony przycisk w lewym górnym rogu okna. 01_ IND_CS2.indd 67 23-05-2006 21:40:48 68 ROZDZIAŁ 1 Obszar pracy Obszar roboczy Każda strona lub rozkładówka w dokumencie posiada własny, otaczający ją obszar roboczy. W trakcie tworzenia układu graficznego można w nim przechowywać obiekty związane z doku­ mentem. Obszar roboczy udostępnia również dodatkową przestrzeń wzdłuż krawędzi dokumen­ tu, dzięki czemu możliwe jest wysuwanie poza te krawędzie wszelkich obiektów znajdujących się na stronie. Elementy wykraczające poza krawędź strony nazywane są spadem. Wykorzystanie spa­ du sprawia, że po wydrukowaniu dokumentu obiekty przylegają dokładnie do krawędzi strony. 1. Aby zobaczyć cały obszar roboczy przypisany stronom edytowanego dokumentu, wybierz polecenie Entire Pasteboard (Cały obszar roboczy) z menu View (Widok). Uwaga: Grafika przedstawiająca książkę może być ukryta pod jedną z palet. By ją zobaczyć, wystarczy przesunąć paletę w inne miejsce. (cid:34) (cid:35) A. Obszar roboczy B. Dokument W obrębie obszaru roboczego A strony znajduje się rysunek książki. Pierwotnie znajdował się on w dokumencie, później jednak przeniesiono go do obszaru roboczego z zamiarem wykorzystania na innej stronie. Ostatecznie nie znalazło się dla niego miejsce w dokumencie, możesz go więc usunąć. 2. Przy wykorzystaniu narzędzia Selection (Zaznaczanie) ( książkę i naciśnij klawisz Delete. 3. Wybierz polecenie Fit Page in Window (Zmieść stronę w oknie) z menu View (Widok), by przy­ wrócić okno do poprzedniego rozmiaru. 4. Zapisz dokonane w pliku zmiany. Wybierz polecenie Save (Zapisz) z menu File (Plik). ) zaznacz obraz przedstawiający Obszar roboczy stanowi rozszerzenie obszaru pracy. Zaimportowane obrazy i pliki tekstowe można umieszczać w jego obrębie do czasu ich wykorzystania w dokumencie. 01_ IND_CS2.indd 68 23-05-2006 21:40:48 ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Ofi cjalny podręcznik 69 Wyświetlanie i organizowanie palet Palety umożliwiają szybki dostęp do często wykorzystywanych w programie InDesign CS2 narzę­ dzi i opcji. Domyślnie połączone są w grupy, które można dowolnie reorganizować. Przećwicz teraz ukrywanie, zamykanie i otwieranie palet. 1. Za pomocą polecenia Window/Workspace/[Default] (Okno/Przestrzeń robocza/[Default]) umieść palety w miejscach pierwotnie dla nich przewidzianych. 2. Uaktywnij paletę Layers (Warstwy), klikając ją lub wydając polecenie Layers (Warstwy) z menu Window (Okno). By odnaleźć ukrytą paletę, wystarczy wybrać jej nazwę z menu Window (Okno). Znak kon­ trolny obok nazwy palety oznacza, iż jest ona już otwarta i znajduje się ponad pozostałymi paletami w danej grupie. W takim przypadku kliknięcie nazwy palety w menu Window (Okno) spowoduje jej zamknięcie. Po uruchomieniu programu InDesign CS2 z boku okna aplikacji (Windows) lub ekranu (Mac OS) zo­ baczysz kilka grup palet widocznych w postaci zakładek. Zwinięte palety można przenosić do ich wła­ snych okien. Można także przenosić na panel boczny inne palety, podobnie jak grupować je oraz zmie­ niać ich położenie; nie można ich jednak dokować. Aby wyświetlić zwiniętą paletę, kliknij jej kartę. • • Aby przekształcić paletę zwiniętą w ruchomą, przeciągnij jej kartę w inne miejsce. Aby zwinąć paletę i umieścić ją w panelu bocznym, zaznacz jej kartę i przeciągnij ją do lewej lub pra­ • wej krawędzi okna aplikacji (Windows) lub ekranu (Mac OS). Zreorganizuj teraz grupę palet. 01_ IND_CS2.indd 69 23-05-2006 21:40:48 70 ROZDZIAŁ 1 Obszar pracy 3. Przeciągnij zakładkę palety Layers (Warstwy) poza grupę, by utworzyć nowe okno palety. Domyślnie palety połączone są w grupy. Przeciągając zakładkę palety, odłączasz ją od grupy Palety można również przemieszczać między grupami, tworząc zestawienia tych najczęściej używanych. Naciśnięcie klawisza tabulacji (Tab) ukrywa wszystkie palety i pasek narzędzi. Jego kolejne naciśnięcie wyświetla je ponownie. Aby ukrywać i wyświetlać tylko palety (bez paska narzędzi), należy zastosować skrót Shift+Tab. Utwórz teraz własną grupę składającą się z wybranych palet. 4. Otwórz paletę Paragraph (Akapit) (jeśli nie jest widoczna) poleceniem Paragraph (Akapit) znajdującym się w menu Type (Tekst). Następnie przeciągnij paletę Layers (Warstwy) na środek palety Paragraph (Akapit), po czym przeciągnij zakładkę z powrotem do grupy zawierającej paletę Pages (Strony). Uwaga: W celu dodania palety do grupy należy przeciągnąć jej zakładkę na środek drugiej pale­ ty. Przeciągnięcie w pobliże dolnej krawędzi palety spowoduje jej zadokowanie, a nie dodanie (patrz ramka „Dokowanie palet” na następnej stronie). 01_ IND_CS2.indd 70 23-05-2006 21:40:48 ADOBE INDESIGN CS2/CS2 PL Oficjalny podręcznik 71 Dokowanie palet Jeśli zadokujesz palety, będą one poruszać się jak jedna całość, a ponadto będą razem ukrywane lub pokazywane. Palety zadokowane względem siebie pozostają w pełni widoczne. Paletę można zadokować do innej palety lub grupy palet. Nie można jednak dokować grupy palet, ponieważ dokowanie polega na przeciąganiu kart poszczególnych palet, a nie paska tytułu. Aby zadokować paletę, przeciągnij jej kartę na dolną krawędź innej palety. Gdy dolna krawędź drugiej palety zostanie wyróżniona, zwolnij przycisk myszy. (Aby zrezygnować z dokowania palety, należy prze­ ciągnąć jej kartę poza paletę lub grupę palet). Zorganizuj teraz palety tak, aby uzyskać więcej miejsca w Twoim obszarze pracy. 5. Swobodną paletę można zmniejszyć, dwukrotnie klikając jej zakładkę z nazwą. Ponowne wykonanie tej samej czynności spowoduje zminimalizowanie palety. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie zakładki z nazwą palety po raz trzeci przywróci jej pierwotne rozmiary. 01_ IND_CS2.indd 71 23-05-2006 21:40:48 72 ROZDZIAŁ 1 Obszar pracy Przestrzeń robocza W celu ułatwienia sobie dostępu do palet możesz zapisać ich pozycje, tworząc przestrzeń roboczą. W kolejnym ćwiczeniu należy utworzyć przestrzeń roboczą zawierającą grupę często używanych palet. 1. Wybierz polecenie Pages (Strony) z menu Window (Okno) oraz polecenia Navigator (Nawi­ gator) i Transform (Przekształć) z menu Window/Object Layout (Okno/Obiekt i układ). Uwaga: W menu Window (Okno) po lewej stronie nazw widocznych na ekranie palet znajdują się znaki kontrolne. Ponowne wybranie takiej palety spowoduje jej zamknięcie. 2. Rozmieść palety po jednej stronie ekranu tak, aby wszystkie trzy były widoczne. 3. Wybierz polecenie Save Workspace (Zapisz przestrzeń roboczą) z menu Window/Workspace (Okno/Przestrzeń robocza). Wyświetlone zostanie okno Save Workspace (Zapisz przestrzeń robo­ czą). Jako nazwę przestrzeni wp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: