Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 008864 23364260 na godz. na dobę w sumie
Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2191-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop lightroom
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj wszystkie sekrety programu Lightroom i twórz doskonałe fotografie

Adobe Photoshop Lightroom dostarcza fotografom narzędzi do każdego etapu ich pracy ze zdjęciami cyfrowymi, począwszy od importowania, poprzez porządkowanie i poprawianie obrazów, aż po tworzenie prezentacji. Lightroom dzięki nowoczesnym i nieskomplikowanym rozwiązaniom pozwala zachować kontrolę nad biblioteką zdjęć i tworzyć wyjątkowe obrazy do druku lub publikacji w Internecie.

Książka 'Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podręcznik' została przygotowana przez autoryzowanych trenerów Adobe w taki sposób, abyś we własnym tempie poznał możliwości tej aplikacji -- szybko i bez wysiłku. Kolejne lekcje poprowadzą Cię krok po kroku od podstawowych pojęć i technik po zaawansowane narzędzia i innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się doskonale przetwarzać zdjęcia poprzez kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów, a także prowadzanie ich korekcji i edycji. Dowiesz się także, jak stworzyć perfekcyjnie uporządkowaną kolekcję zdjęć i publikować je w Internecie.

Poznaj możliwości Lightroom od autoryzowanych instruktorów Adobe!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podrêcznik Autor: Adobe Creative Team T³umaczenie: Irmina Lubowiecka, Dariusz Gwiazda ISBN: 978-83-246-2191-0 Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop Lightroom 2 Classroom in a Book Format: B5, stron: 392 Odkryj wszystkie sekrety programu Lightroom i twórz doskona³e fotografie (cid:129) Jak tworzyæ dynamiczne pokazy slajdów? (cid:129) Jak prawid³owo przygotowaæ zdjêcia do druku? (cid:129) Jak zbudowaæ profesjonaln¹ bibliotekê fotografii? Adobe Photoshop Lightroom dostarcza fotografom narzêdzi do ka¿dego etapu ich pracy ze zdjêciami cyfrowymi, pocz¹wszy od importowania, poprzez porz¹dkowanie i poprawianie obrazów, a¿ po tworzenie prezentacji. Lightroom dziêki nowoczesnym i nieskomplikowanym rozwi¹zaniom pozwala zachowaæ kontrolê nad bibliotek¹ zdjêæ i tworzyæ wyj¹tkowe obrazy do druku lub publikacji w Internecie. Ksi¹¿ka „Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podrêcznik” zosta³a przygotowana przez autoryzowanych trenerów Adobe w taki sposób, abyœ we w³asnym tempie pozna³ mo¿liwoœci tej aplikacji – szybko i bez wysi³ku. Kolejne lekcje poprowadz¹ Ciê krok po kroku od podstawowych pojêæ i technik po zaawansowane narzêdzia i innowacyjne rozwi¹zania. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê doskonale przetwarzaæ zdjêcia poprzez kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów, a tak¿e prowadzanie ich korekcji i edycji. Dowiesz siê tak¿e, jak stworzyæ perfekcyjnie uporz¹dkowan¹ kolekcjê zdjêæ i publikowaæ je w Internecie. (cid:129) Przestrzeñ robocza Lightroom (cid:129) Tworzenie kolekcji (cid:129) Importowanie (cid:129) Zarz¹dzanie obrazami (cid:129) Przechowywanie metadanych (cid:129) Korzystanie z narzêdzia Painter (cid:129) Przetwarzanie i edycja (cid:129) Eksportowanie pokazu slajdów (cid:129) Drukowanie obrazów (cid:129) Publikacja zdjêæ w Internecie (cid:129) Tworzenie kopii zapasowych Poznaj mo¿liwoœci Lightroom od autoryzowanych instruktorów Adobe! 4 SPIS TREŚCI Spis treści Wstęp O Oficjalnym podręczniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wymagania sprzętowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Niezbędne umiejętności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Instalacja Adobe Photoshop Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kopiowanie plików podręcznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopiowanie plików rozdziałów z płyty CD . . . . . . . . . . . . . 17 Tworzenie katalogu do pracy z podręcznikiem . . . . . . . . . 17 Tworzenie folderu biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tworzenie pliku katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dodatkowe materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Certyfikacja Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 Krótka wycieczka po Adobe Photoshop Lightroom Zrozumienie działania Lightrooma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zarządzanie zdjęciami w bibliotece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Edycja niedestruktywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Przestrzeń robocza Lightrooma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Górny panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Obszar roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lewa i prawa grupa paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pasek narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Pasek taśmy filmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Import * Organize* Develop Slideshow Print Web Backup Export** *) In the Library module **) Using menu commands Book Lightroom.indb 4 2009-08-03 22:21:29 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 5 Dostosowanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Moduły Lightrooma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Moduł Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Moduł Develop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Moduł Slideshow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Moduł Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Moduł Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Typowy przebieg pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Importowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Przeglądanie i porządkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Przeglądanie zdjęć w pokazie slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Tworzenie kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Zmiana kolejności i usuwanie zdjęć z kolekcji . . . . . . . . . . 45 Porównywanie umieszczonych obok siebie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Porównywanie kilku zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Przetwarzanie i edycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Korzystanie z panelu Quick Develop w module Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Praca w module Develop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Korzystanie z narzędzia Crop Overlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Stosowanie opcji Fill Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Udostępnianie projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Poznawanie modułu Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Podgląd w przeglądarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Korzystanie z pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Poruszanie się w pomocy aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Uruchamianie pomocy w internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Wskazówki ułatwiające wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Book Lightroom.indb 5 2009-08-03 22:21:30 6 SPIS TREŚCI 2 Poznawanie przestrzeni roboczej Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Przełączanie trybów ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Dostosowanie wyglądu przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . 78 Zmiana rozmiaru i położenia okna Library . . . . . . . . . . . . . 78 Korzystanie z drugiego monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Zmiana rozmiaru paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Pokazywanie i ukrywanie paneli lub grup paneli . . . . . . . 86 Praca z lewą i prawą grupą paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Rozwijanie i zwijanie paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Ukrywanie i pokazywanie paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Dostosowanie wyglądu grup paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Praca z głównym obszarem wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . 94 Tryby widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Opcje widoków Grid i Loupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Przytłumianie świateł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Personalizowanie wizytówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Proces importowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Importowanie zdjęć z aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . .111 Porządkowanie skopiowanych zdjęć w folderach . . . . .116 Strategie tworzenia kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . .117 Zmiana nazw plików w czasie importowania . . . . . . . . .118 3 Importowanie Book Lightroom.indb 6 2009-08-03 22:21:30 4 Przeglądanie ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 7 Importowanie obrazów z dysku twardego . . . . . . . . . . . .120 Stosowanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Importowanie metodą „przeciągnij i upuść” . . . . . . . . . .125 Importowanie z innych katalogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Importowanie z obserwowanego folderu . . . . . . . . . . . . .131 Fotografowanie zdalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Importowanie obrazów do biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Oglądanie obrazów i zarządzanie nimi . . . . . . . . . . . . . . .142 Przełączanie widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Widok Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Powiększanie widoku w panelu Navigator widoku Loupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Porównywanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Zawężanie wyboru zdjęć w widoku Survey . . . . . . . . . . .151 Dodawanie flag do udanych i nieudanych obrazów oraz usuwanie ich . . . . . . . . . . .153 Grupowanie obrazów w szybkiej kolekcji . . . . . . . . . . . . .155 Umieszczanie obrazów w szybkiej kolekcji i usuwanie ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Konwertowanie i czyszczenie szybkiej kolekcji . . . . . . . .157 Praca z paskiem taśmy filmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Ukrywanie taśmy filmowej i dostosowywanie jego rozmiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Stosowanie filtrów taśmy filmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Zmiana porządku sortowania miniatur . . . . . . . . . . . . . . .160 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Book Lightroom.indb 7 2009-08-03 22:21:31 8 SPIS TREŚCI 5 Porządkowanie i wybieranie Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Importowanie obrazów do biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Porządkowanie folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Tworzenie podfolderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Modyfikowanie zawartości folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Synchronizacja folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Porządkowanie obrazów za pomocą kolekcji . . . . . . . . .174 Szybka kolekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Kolekcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Kolekcje inteligentne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Dodawanie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Przeglądanie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 Dodawanie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Praca z zestawami słów kluczowych i osadzanie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Przeszukiwanie według słów kluczowych . . . . . . . . . . . . .182 Korzystanie z flag i ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Dodawanie flag do obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 Przypisywanie ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 Dodawanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Korzystanie z narzędzia Painter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Odnajdowanie i filtrowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Wyszukiwanie zdjęć za pomocą paska filtra . . . . . . . . . . .192 Stosowanie filtrów na taśmie filmowej . . . . . . . . . . . . . . . .195 Zmiana nazw i naprawianie łączy brakujących plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Book Lightroom.indb 8 2009-08-03 22:21:31 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 9 6 Przetwarzanie i edycja Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 Quick Develop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Moduł Develop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów . . . . . . . .208 Cofanie, ponawianie i zapamiętywanie zmian . . . . . . . .210 Korzystanie z poleceń Undo i Redo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Panel History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Tworzenie migawek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Tworzenie kopii wirtualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Usuwanie plamek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Stosowanie podstawowych korekcji kolorystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Regulacja balansu bieli i zakresu tonalnego . . . . . . . . . . .217 Regulacja kontrastu za pomocą krzywej tonalnej . . . . .224 Wyostrzanie detali i redukcja szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Usuwanie lub dodawanie winiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Korekcja wybranych zakresów kolorów . . . . . . . . . . . . . . .233 Rozumienie barwy, nasycenia i luminancji . . . . . . . . . . . .233 Selektywna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 Konwersja obrazu na skalę szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Dzielona tonacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Synchronizowanie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Korekcje lokalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Korzystanie z narzędzia Graduated Filter . . . . . . . . . . . . .240 Korzystanie z narzędzia Adjustment Brush . . . . . . . . . . . .243 Praca z zewnętrznym edytorem obrazów . . . . . . . . . . . . .245 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Book Lightroom.indb 9 2009-08-03 22:21:31 10 SPIS TREŚCI 7 Tworzenie pokazów slajdów Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Importowanie obrazów do biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Odtwarzanie zaimprowizowanego pokazu slajdów . . .252 Przygotowanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Tworzenie nowej kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Moduł Slideshow w Lightroomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Wybór szablonu prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 Dostosowanie szablonu prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Dostosowanie układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Ustawianie tła slajdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Dostosowywanie ramek i dodawanie cieni . . . . . . . . . . .262 Dodawanie nakładki tekstowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264 Dostosowanie ustawień odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Zapisywanie własnego szablonu prezentacji . . . . . . . . . .273 Eksportowanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Tworzenie nowej kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 O module Print Lightrooma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Rozróżnianie szablonów drukowania Lightrooma . . . . .287 Wybór szablonu drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Wybór drukarki i rozmiaru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Dostosowywanie szablonów drukowania . . . . . . . . . . . . .291 Zmiana liczby komórek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 Tworzenie krawędzi obrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 Dostosowywanie wizytówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 Dodawanie podpisów i informacji metadanych . . . . . . .300 8 Drukowanie obrazów Book Lightroom.indb 10 2009-08-03 22:21:32 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 11 Zapisywanie własnego szablonu wydruku . . . . . . . . . . . .301 Konfiguracja ustawień wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Zarządzanie kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Zarządzanie kolorem w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Zarządzanie kolorami w Lightroomie . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Zapisywanie ustawień drukowania jako kolekcji wyjściowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Drukowanie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 9 Publikowanie zdjęć w sieci Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Moduł Web aplikacji Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Tworzenie podstawowej galerii internetowej . . . . . . . . .316 Tworzenie nowej kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Wybór szablonu w module Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Zmiana kolejności obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Dostosowywanie galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . .324 Zastępowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Zmiana kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 Wybór opcji układu dla galerii Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Personalizacja galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Zamieszczanie dodatkowych informacji . . . . . . . . . . . . . .334 Wybór ustawień wyjściowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Podgląd galerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Zapisywanie własnego szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Eksportowanie galerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Wysyłanie galerii internetowej na serwer . . . . . . . . . . . . .345 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Book Lightroom.indb 11 2009-08-03 22:21:32 12 SPIS TREŚCI 10 Tworzenie kopii zapasowych i eksportowanie zdjęć Rozpoczęcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 Zapobieganie utracie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Tworzenie kopii zapasowej pliku katalogu . . . . . . . . . . . .351 Eksportowanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Archiwizowanie biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Eksportowanie obrazów w postaci katalogu . . . . . . . . . .356 Przeprowadzanie archiwizacji przyrostowej . . . . . . . . . .359 Eksportowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Eksportowanie plików JPEG do użytku na komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Eksportowanie w formacie PSD lub TIFF do dalszej edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 Eksportowanie oryginału lub pliku DNG do archiwizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Stosowanie ustawień eksportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Przygotowanie zautomatyzowanych operacji wykonywanych po eksporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 Tworzenie ustawień użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 Pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Book Lightroom.indb 12 2009-08-03 22:21:32 6 Przetwarzanie i edycja Sztuczne światło, fotografowanie w nietypowych warunkach, niewłaściwe ustawienie parametrów naświetlania w aparacie fotograficznym — wszystkie te elementy mogą stać się przyczynami widocznych na zdjęciach błędów, takich jak zaburzenia rów- nowagi tonalnej bądź niepożądane dominanty barwne. Moduł Develop (przetwarza- nie) zawiera zestaw potężnych narzędzi, służących do szybkiego rozwiązywania tych i im podobnych problemów. Potraktuj proces przetwarzania jako coś więcej niż zwy- kłą korekcję zdjęć. Używaj funkcji modułu Develop kreatywnie — twórz własne efekty specjalne, a następnie zachowuj ich ustawienia w celu ponownego wykorzystania. Ten rozdział zawiera opis licznych możliwości dostępnych w trakcie procesu przetwa- rzania i edycji — od zastosowania prostych szablonów i narzędzi do retuszu po sze- reg specjalistycznych ustawień. Przy okazji zdobędziesz też nieco podstawowej wiedzy z dziedziny grafiki komputerowej, gdy zapoznasz się z takimi podstawowymi techni- kami, jak: • • kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów, • korzystanie z paneli History (historia) i Snapshots (migawki), • usuwanie skaz, • korekcja kolorów, • • wyostrzanie obrazów i usuwanie szumu, • korekcja wybranych zakresów kolorów, • praca ze skalą szarości i efektami dzielonej tonacji (split-toning), • korekcja wybranych obszarów zdjęcia, • praca z zewnętrznym edytorem obrazów. stosowanie predefiniowanych ustawień przetwarzania (ang. develop), regulacja zakresu tonalnego, Book Lightroom.indb 201 2009-08-03 22:22:10 202 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja Rozpoczęcie pracy Zakładamy, że przed przystąpieniem do lektury rozdziału zaznajomiłeś się już z obszarem roboczym programu Lightroom i że potrafisz poruszać się po różnych modułach. Jeśli zorientujesz się, że potrzeba Ci więcej wiadomości w tym zakresie, skorzystaj z dokumentacji pomocy programu Lightroom lub zajrzyj do wcześniejszych rozdziałów w tym podręczniku. Zanim rozpoczniesz wykonywanie ćwiczeń, upewnij się, że poprawnie skopiowałeś folder Lessons z płyty CD dołączonej do książki na twardy dysk komputera i że utworzyłeś plik LR2CIB Library Catalog, jak opisano to w punktach „Kopiowanie plików podręcznika” i „Tworzenie katalogu do pracy z podręcznikiem” na stronie 17. 1. Uruchom program Lightroom. 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Adobe Photoshop Lightroom — Select Catalog (Adobe Photoshop Lightroom — wybierz katalog) jako Catalog Location (lokalizacja katalogu) został wskazany plik LR2CIB Library Catalog.lrcat, a następnie kliknij przycisk Continue (kontynuuj). 3. Jeśli pojawi się okno dialogowe Back Up Catalog (tworzenie kopii zapasowej katalogu), kliknij przycisk Skip Now (pomiń). 4. Lightroom uruchomi się w takim trybie ekranowym i z takim modułem przestrzeni roboczej, jaki był aktywny podczas ostatniego zamykania programu. W razie potrzeby kliknij nazwę modułu Library (biblioteka) na pasku wyboru modułu, aby przejść do modułu Library. 5. Wybierz polecenie File/Import Photos From Disk (plik/importuj zdjęcia z dysku). 6. W oknie dialogowym Import Photos Or Lightroom Catalog (importuj zdjęcia lub katalog Lightroom) przejdź do folderu Lessons, który wcześniej skopiowałeś do folderu LR2CIB na twardym dysku. Wybierz folder Lesson 6, a następnie kliknij przycisk Import All Photos In Selected Folder (importuj wszystkie zdjęcia z zaznaczonego folderu) w systemie Windows lub Choose (wybierz), jeśli pracujesz w Mac OS. Book Lightroom.indb 202 2009-08-03 22:22:11 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 203 7. W oknie dialogowym Import Photos (importuj zdjęcia) z menu File Handling (obsługa plików) wybierz opcję Add Photos To Catalog Without Moving (dodaj zdjęcia do katalogu bez przenoszenia). Z obydwu menu — Develop Settings (ustawienia przetwarzania) oraz Metada- ta (metadane) — wybierz opcję None (brak). W polu tekstowym Keywords (słowa kluczowe) wpisz Lesson 6, a z menu Initial Previews (wstępny podgląd) wybierz opcję Minimal (naj- mniejszy). Upewnij się, że Twoje ustawienia są dokładnie takie jak na poniższym rysunku, a następnie kliknij przycisk Import (importuj). Zaimportowałeś zdjęcia do swojej biblioteki. Ich miniatury pokazały się w widoku Grid (siatka) modułu Library oraz na pasku taśmy filmowej. Teraz jesteś gotów do rozpoczęcia ćwiczeń z tego rozdziału. Quick Develop Panel Quick Develop (szybkie przetwarzanie) w prawej grupie paneli w module Library (biblioteka) zawiera szereg prostych kontrolek, służących do korekcji kolorystyki i charakte- rystyki tonalnej obrazu, stosowania predefiniowanych ustawień przetwarzania i przycinania zdjęcia bez konieczności przechodzenia do modułu Develop (przetwarzanie). 1. W widoku Grid (siatka) kliknij dwukrotnie zdjęcie DSC_0653.NEF (fotografia matki z dzieckiem), aby wyświetlić je w widoku Loupe (lupa). 2. W prawej grupie paneli rozwiń panel Quick Develop. Book Lightroom.indb 203 2009-08-03 22:22:11 204 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja 3. Z menu Saved Preset (zapisane ustawienie) wybierz kolejno ustawienia predefiniowane: Creative — Antique Grayscale (kreatywne — skala szarości w stylu retro), Creative — Cyanotype (kreatywne — cyjanotyp) i Creative — Sepia (kreatywne — sepia). W widoku Loupe ukażą się efekty zastosowania poszczególnych ustawień. Możesz wybrać serię zdjęć w widoku Grid lub na pasku taśmy filmowej, a następnie zastosować predefiniowane ustawienia przetwarzania albo dowolne inne ustawienia z panelu Quick Develop do wszystkich zdjęć jednocześnie. Predefi niowane ustawienia przetwarzania umożliwiają błyskawiczne skorygowanie dowolnej liczby zdjęć. Wystarczy jedno kliknięcie, by wszystkie zaznaczone zdjęcia zostały poprawione w sposób określony w wybranym ustawieniu. Ze względu na alfabetyczne uporządkowanie listy ustawień, te rozpoczynające się od prefi ksu Creative znajdują się wprawdzie w górnej części menu Saved Preset, jednak zaleca się ich stosowanie dopiero na ostatnim etapie, po wykonaniu niezbędnych korekcji kolorystycznych i tonalnych. Uwaga: Podczas zapisywania i nadawania nazw własnym ustawieniom musisz pamiętać, że zostaną one uszeregowane alfabetycznie. Możesz zgrupować powiązane ze sobą w jakiś sposób ustawienia, nadając im wspólny prefiks lub dodając kolejne numery do ich nazw, tak aby na liście były wyświetlane w kolejności stosowania. 4. Aby przywrócić zdjęcie do początkowego stanu, wybierz opcję Default Settings (ustawienia domyślne) z menu Saved Preset. 5. Rozwiń panel White Balance (balans bieli) w obrębie panelu Quick Develop (patrz — rysunek na następnej stronie). Z menu White Balance wybierz kolejno ustawienia predefinio- Book Lightroom.indb 204 2009-08-03 22:22:11 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 205 wane: Daylight (pogodny dzień), Cloudy (pochmurno) i Shade (cień). Zwróć uwagę, że kolory na zdjęciu zmieniają się stopniowo na coraz cieplejsze. Wybierz ten balans bieli, który najbar- dziej Ci się spodoba; my pozostaniemy przy ustawieniu Daylight. Regulacja balansu bieli, podobnie jak stosowanie większości ustawień przetwarzania, wiąże się z koniecznością dokonywania bardzo subiektywnych wyborów. Jeśli chcesz zachować zgodność z oryginalnym wyglądem zdjęcia, rozpocznij od ustawienia As Shot (jak w orygina- le) z menu Saved Presets, a następnie wyreguluj ustawienia Temperature (temperatura) oraz Tint (tinta). Jeżeli wydaje Ci się, że balans bieli podczas wykonywania zdjęcia został ustawio- ny błędnie — być może na skutek sztucznego oświetlenia — albo jeśli dążysz do uzyskania określonego efektu, wykorzystaj najpierw odpowiednie ustawienia predefiniowane z menu. 6. Rozwiń panel Tone Control (kontrola tonów) i kliknij przycisk Auto Tone (tony automa- tyczne). Jeśli oryginalna fotografia była zbyt jasna, funkcja Auto Tone przyciemni znacznie cały obraz, odsłaniając nieco więcej detali nieba i wody, ale też skutecznie gubiąc detale zupełnie zaciemnionych twarzy. Do regulacji balansu tonalnego obrazu możesz wykorzystać kontrolki znajdujące się pod przyciskiem Auto Tone. W naszym przypadku użycie kontrolki Fill Light (światło wypełniające) pozwoli zwiększyć ilość detali widocznych na zacienionych obszarach zdjęcia, w tym również na twarzach. Kliknij pierwszy przycisk z prawej strony trzy lub cztery razy, aby zwiększyć ilość światła wypełniającego względnie dużymi skokami. Book Lightroom.indb 205 2009-08-03 22:22:11 206 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja Już za pomocą kilku kliknięć znacznie poprawiłeś wygląd zdjęcia. W module Develop możesz jednak zrobić o wiele więcej dla poprawy jakości fotografi i. W kolejnej części rozdziału zapoznasz się z panelami modułu Develop, a także nauczysz się korzystać z rozmaitych narzędzi przetwarzania i edycji. Kiedy już zdobędziesz tę wiedzę, będziesz mógł powrócić do edycji naszego zdjęcia i skorygować je jeszcze lepiej niż za pomocą panelu Quick Develop. Podczas eksperymentowania z ustawieniami w panelu Quick Develop możesz przywrócić każdą kontrolkę do jej początkowego stanu, klikając po prostu jej nazwę. Aby powrócić do oryginalnego stanu zdjęcia sprzed dokonania zmian, kliknij przycisk Reset All (wyzeruj wszystko), znajdujący się na dole panelu Quick Develop. 7. Kliknij nazwę modułu Develop na pasku wyboru modułu lub naciśnij klawisz D, aby przejść do modułu Develop. Moduł Develop Moduł Develop (przetwarzanie) zawiera wszystkie narzędzia i kontrolki potrzebne do korekcji i poprawy wyglądu zdjęć. Dla ułatwienia i większego uporządkowania procesu obróbki poszczególne narzędzia zostały rozmieszczone na panelach od góry do dołu w takiej kolejności, w jakiej się je zazwyczaj stosuje. Wszystkie kontrolki są tak proste w obsłudze, że poradzi sobie z nimi każdy amator, a jednocześnie na tyle rozbudowane i potężne, że zadowolą też najbardziej wymagającego profesjonalistę. Moduł Develop udostępnia dwa widoki robocze — widok Loupe (lupa) oraz podgląd na podzielonym ekranie obrazu przed i po dokonaniu zmian. Pasek narzędzi umieszczony wzdłuż dolnej krawędzi powierzchni pracy zawiera przyciski służące do przełączania widoków oraz nieco różne zestawy przycisków, odnoszące się do poszczególnych widoków. Book Lightroom.indb 206 2009-08-03 22:22:11 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 207 Zlokalizowany w górnej części lewej grupy paneli obszar Navigator (nawigator) ułatwia oglą- danie i przewijanie zdjęcia w powiększeniu, wyświetla podgląd efektów ustawień predefinio- wanych przetwarzania i umożliwia przegląd wcześniejszych etapów pracy. Panel Navigator zawiera również kontrolki służące do ustawiania stopni powiększenia w widokach roboczych. Panel Snapshots (migawki) pozwala zapisać ważne etapy procesu przetwarzania zdjęcia. Z kolei panel History (historia) zapamiętuje wszystkie modyfikacje obrazu, łącznie ze zmiana- mi dokonanymi w module Library (biblioteka). W górnej części prawej grupy paneli znajduje się panel Histogram, a zaraz pod nim zestaw narzędzi do kadrowania obrazu, usuwania skaz, redukcji efektu czerwonych oczu, korekcji z filtrem gradientowym, a także nanoszenia ustawień przetwarzania bezpośrednio na wybra- ne obszary zdjęcia. Kliknięcie któregoś z tych narzędzi powoduje wyświetlenie powiązanych z nim kontrolek i ustawień. Poniżej tych narzędzi edycyjnych znajduje się panel Basic (podstawowe) — podstawowe miejsce, w którym można wykonać korekcję kolorystyczną i tonalną. W wielu przypadkach będzie to jedyny panel, z którego trzeba skorzystać, aby osiągnąć oczekiwany wynik. Pozo- stałe panele zawierają specjalistyczne narzędzia, które pozwalają na różne sposoby popra- wiać jakość zdjęcia. Na przykład za pomocą kontrolek Tone Curve (krzywa tonalna) można podnieść kontrast półtonów, dobierając odpowiedni rozkład wartości w zakresie tonalnym, a za pomocą kontrolek Detail (szczegół) — wyostrzyć obraz i zredukować szum. Nie chodzi o to, żeby przy obróbce każdego zdjęcia wykorzystać wszystkie narzędzia. Często wystarczy tylko kilka korekcji. Ale jeśli wykonujesz obróbkę jakiegoś wyjątkowo ważne- go obrazu albo jesteś zmuszony opracować ujęcia wykonane przy ustawieniach aparatu Book Lightroom.indb 207 2009-08-03 22:22:12 208 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja fotograficznego dalekich od ideału, moduł Develop zawiera wszystkie narzędzia, które mogą okazać się potrzebne. Podczas kolejnego ćwiczenia wykadrujesz i obrócisz obraz oraz usuniesz niechciane plamki, by następnie przejść do narzędzi korekcji kolorystycznej. Kadrowanie, obracanie i odwracanie obrazów Crop Overlay (nakładka kadrowania) to narzędzie, które pozwala w łatwy sposób poprawiać kompozycję kadru, odcinać niechciane detale przy brzegach, a także prostować obraz. 1. Jeśli nie wyświetliłeś jeszcze widoku Loupe (lupa) w module Develop (przetwarzanie), naciśnij klawisz D lub wybierz polecenie View/Go To Develop (widok/przejdź do modułu przetwarzania), aby przełączyć się do niego teraz. Aby uzyskać więcej miejsca do pracy, ukryj pasek taśmy filmowej oraz lewą grupę paneli. 2. Kliknij przycisk narzędzia Crop Overlay, znajdujący się bezpośrednio pod panelem Histo- gram, lub naciśnij klawisz R. Na obraz wyświetlany w widoku Loupe została naniesiona na- kładka kadrowania, natomiast w prawej grupie paneli pojawiły się powiązane z nią kontrolki. 3. Z menu Aspect (proporcje) wybierz opcję Original (oryginalne). Jeśli na przycisku blo- kady wyświetla się ikonka otwartej kłódki, kliknij ten przycisk, aby ją zamknąć. Zamknięta kłódka zablokuje proporcje obrazu podczas kadrowania. 4. Przeciągnij lewy górny uchwyt nakładki kadrowania w dół i w prawo. W trakcie prze- ciągania zauważysz, że prostokąt kadru zmienia swoje rozmiary względem środka, a obraz przemieszcza się tak, że jego wykadrowana część znajduje się zawsze w środku widoku Loupe. Book Lightroom.indb 208 2009-08-03 22:22:12 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 209 Zwolnij przycisk myszy, kiedy horyzont mniej więcej pokryje się z linią wyznaczającą dwie trzecie wysokości zdjęcia, tak jak pokazano na poniższym rysunku. 5. Kliknij poza prostokątem nakładki kadrowania i przeciągnij myszą, aby obrócić zdjęcie. W trakcie przeciągania pojawiają się dodatkowe linie siatki, pomagające wyprostować obraz. Zwolnij przycisk myszy, kiedy horyzont wyrówna się do siatki. 6. Kliknij wewnątrz prostokąta nakładki kadrowania i przeciągnij myszą, aby przesunąć obraz. Zwróć uwagę, że możesz przeciągać obraz tylko do położenia, w którym jego krawędź pokryje się z krawędzią prostokąta kadru, co odróżnia tę opcję od działania analogicznego narzędzia w Photoshopie. 7. Zmniejsz jeszcze bardziej rozmiar prostokąta nakładki kadrowania przez przeciągnięcie prawego dolnego uchwytu w górę i w lewo. Przeciągnij obraz, aby przemieścić go do takiego położenia, w którym horyzont pokryje się z poziomą linią siatki, tak jak pokazano na poniższym rysunku. Book Lightroom.indb 209 2009-08-03 22:22:13 210 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja 8. Aby zakończyć pracę w trybie kadrowania, naciśnij klawisz R lub kliknij ponownie przycisk narzędzia Crop Overlay. Wykadrowany obraz jest wyświetlany w widoku Loupe. W dowolnej chwili możesz powrócić i poprawić kadrowanie, klikając przycisk narzędzia Crop Overlay. Całe zdjęcie stanie się ponownie widoczne, więc będzie można znów dowolnie zmieniać rozmiar prostokąta kadrowania i przesuwać obraz. 9. Wybierz polecenie Photo/Flip Horizontal (zdjęcie/odwróć w poziomie). To polecenie jest użyteczne wówczas, gdy odwrócona w poziomie kompozycja wygląda ciekawiej, lub kiedy pasuje lepiej do układu strony, na której zdjęcie ma być zamieszczone. Cofanie, ponawianie i zapamiętywanie zmian Lightroom zapewnia kilka sposobów cofania i ponawiania wprowadzonych modyfikacji obrazu oraz powracania do kluczowych etapów procesu przetwarzania. Korzystanie z poleceń Undo i Redo 1. Wybierz polecenie Edit/Undo Flip Photos (edycja/cofnij odwrócenie zdjęć) lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Z (Windows)/Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnio wykonane polecenie. Polecenie Edit/Undo (edycja/cofnij) pozwala cofać czynności pojedynczo. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Y (Windows) lub Command+Shift+Z (Mac OS) powoduje ponowne wykonanie cofniętej ostatnio czynności. Aby cofnąć się o kilka kroków naraz, skorzystaj z panelu History (historia). Panel History 1. Naciśnij klawisz F7 lub kliknij trójkąt na lewej krawędzi przestrzeni roboczej, aby wy- świe tlić lewą grupę paneli. Jeśli zajdzie potrzeba, zwiń inne panele bądź przewiń je w dół, aby zobaczyć panel History. 2. Rozwiń panel History. Zobaczysz długą listę dotychczas wydanych poleceń. 3. Przewiń listę na sam dół i kliknij pierwszą pozycję od dołu — Import ([data i czas impor- tu]) (import [data i czas importu]) — aby w widoku Loupe (lupa) zobaczyć oryginalny obraz w stanie sprzed zmian. Book Lightroom.indb 210 2009-08-03 22:22:13 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 211 Uwaga: Jeśli przywrócisz obraz do wcześniejszego stanu, klikając jedną z pozycji na liście panelu History, a następnie wprowadzisz w obrazie jakieś zmiany, to pozycje na liście leżące powyżej tej, do której się cofnąłeś (dotyczące czynności późniejszych), zostaną zastąpione nowymi poleceniami. 4. Obserwuj panel Navigator (nawigator), przesuwając powoli kursor myszy w górę listy poleceń na panelu History. Wyświetlany w panelu Navigator podgląd pokazuje, jak wyglądał obraz na poszczególnych etapach procesu przetwarzania. 5. Przewiń listę w górę i kliknij ostatnią pozycję — Crop Rectangle (prostokąt kadrowania) — aby przywrócić obraz do stanu po ostatnich modyfikacjach. Tworzenie migawek Ponieważ lista panelu History (historia) szybko staje się długa i nieporęczna, dobrze jest zapi- sywać kluczowe etapy procesu przetwarzania w formie łatwo dostępnych później migawek. 1. Rozwiń panel Snapshots (migawki) i kliknij utworzoną automatycznie migawkę o nazwie Import. Obraz w widoku Loupe (lupa) powrócił do oryginalnego stanu. Zwróć uwagę, że na- wet to polecenie zostało zarejestrowane w panelu History. 2. Przewiń panel History w dół i kliknij zaraz poniżej pozycji odpowiadającej pierwszej czynności, wykonanej za pomocą narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania). Kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknij, przytrzymując klawisz Control) ostatni (pierwszy od góry listy) wpis Fill Light (światło wypełniające), a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Create Snapshot (utwórz migawkę). Book Lightroom.indb 211 2009-08-03 22:22:13 212 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja Domyślnie obraz w pierwotnym stanie, w jakim go importowano, jest wyświetlany jako wersja Before (przed) w widoku Before/After (przed/po). Aby przypisać wersji Before inny etap historii obróbki, kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknij, przytrzymując Control) wybraną pozycję w panelu History i wybierz polecenie Copy History Step Settings To Before (kopiuj ustawienia etapu historii do widoku „przed”). Powtórz tę czynność dla migawki Import, aby przywrócić oryginalny stan obrazu w widoku Before. Aby szybko przełączyć się pomiędzy ostatnio edytowanym stanem obrazu a widokiem Before, naciśnij klawisz lewego ukośnika (). 3. W panelu Snapshots wpisz Tonal Adjustments (korekcje tonalne) jako nazwę nowej migawki i naciśnij Enter (Mac: Return). 4. W panelu History kliknij ostatnią pozycję Crop Rectangle (prostokąt kadrowania) — zaraz poniżej pozycji Snapshot: Import (migawka: import) — aby powrócić do ostatniego etapu edycji. Kliknij przycisk Create Snapshot (+) w nagłówku panelu Snapshots, aby utworzyć nową migawkę. Jako nazwę migawki wpisz Crop and Rotate (kadrowanie i obrót), a następnie naciśnij Enter (Windows) lub Return (Mac OS). Aby usunąć migawkę, zaznacz jej nazwę na liście Snapshots i kliknij przycisk Delete Selec- ted Snapshot (usuń zaznaczoną migawkę) w nagłówku panelu Snapshots lub naciśnij klawisz minusa (–). Możesz też kliknąć migawkę prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknij, przytrzy- mując Command), a następnie wybrać polecenie Delete (usuń) z menu kontekstowego. Masz teraz do dyspozycji serię migawek, z których możesz korzystać, aby szybko powrócić do ważnych etapów procesu przetwarzania. Podczas następnego ćwiczenia wrócimy na przykład do niewykadrowanej wersji obrazu, aby zapoznać się z działaniem narzędzia do usuwania plamek. Tworzenie kopii wirtualnych Może się zdarzyć, że będziesz chciał wypróbować różne zabiegi obróbki obrazu, nie tracąc wyników już wykonanej pracy. Możesz utworzyć wirtualne kopie swojego zdjęcia Book Lightroom.indb 212 2009-08-03 22:22:13 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Ofi cjalny podręcznik 213 i modyfi kować każdą z nich niezależnie, tak jakbyś w bibliotece obrazów miał oddzielne kopie oryginalnych plików. Korzyść z pracy na wirtualnych kopiach polega na tym, że nie wymagają one tak wiele dodat- kowego miejsca na dysku. Nadal na dysku twardym będzie zapisany tylko jeden oryginalny plik obrazu, a dla każdej nowej kopii wirtualnej Lightroom po prostu utworzy nową pozycję w katalogu biblioteki. Każda zmiana kopii wirtualnej jest rejestrowana w nowej pozycji kata- logu, zatem nietknięty pozostaje nie tylko obraz oryginalny, lecz także ustawienia poszczegól- nych kopii wirtualnych. Jeśli umieszczasz jakieś zdjęcie w więcej niż jednej kolekcji, dowolne zmiany tego obrazu dokonane podczas pracy z jedną kolekcją będą widoczne w pozostałych kolekcjach. Jeżeli chcesz zastosować efekt specjalny do całej kolekcji, nie wpływając zarazem na wygląd obrazów w innych miejscach katalogu, powinieneś skorzystać z kopii wirtualnych. Możesz włączyć niewykadrowane kolorowe zdjęcie do kolekcji przygotowywanej na pokaz slajdów i nieznacznie wykadrowaną kopię wirtualną w tonacji sepii — do innej kolekcji, utworzonej z myślą o druku. 1. W panelu Snapshots (miagawki) wybierz migawkę Tonal Adjustments (korekcje tonalne), odpowiadającą ostatniej wersji obrazu przed kadrowaniem. 2. Wybierz polecenie Photo/Create Virtual Copy (zdjęcie/utwórz kopię wirtualną). 3. W razie potrzeby naciśnij klawisz F6, aby wyświetlić pasek taśmy filmowej. Zwróć uwagę, że na pasku są teraz widoczne dwie kopie tego samego obrazu. 4. Naciśnij klawisz G, aby przejść do widoku Grid (siatka) w module Library (biblioteka). W widoku Grid i na pasku taśmy filmowej kopie wirtualne oznaczone są ikoną odwracanej strony, wyświetlaną w lewym dolnym rogu obrazka. Aby wyświetlić tylko obrazy główne lub tylko kopie wirtualne, skorzystaj z filtra Copy Status (status kopii) — jednego z filtrów grupy Attribute (atrybut) na pasku filtra. Book Lightroom.indb 213 2009-08-03 22:22:13 214 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja Uwaga: Domyślnie Lightroom automatycznie umieści w katalogu wirtualną kopię za orygina- łem. Jeśli nie chcesz, aby oryginał i wirtualna kopia były umieszczane obok siebie, wybierz pole- cenie Photo/Stacking/Auto Stack By Capture Time (zdjęcie/zestawy/automatyczne tworzenie zestawów na podstawie czasu fotografowania). W okienku dialogowym Auto Stack By Capture Time ustaw Time Between Stacks (czas między zestawami) na 0. 5. Naciśnij klawisz D, aby przejść z powrotem do widoku Loupe (lupa) w module Develop (przetwarzanie). 6. Naciśnij klawisz F7, aby ukryć lewą grupę paneli. Usuwanie plamek Jeśli przyjrzysz się zdjęciu uważnie, zauważysz ledwie dostrzegalne plamki w lewej górnej części obrazu, spowodowane zabrudzeniami obiektywu. Narzędzie Spot Removal (usuwanie plamek) idealnie nadaje się do usuwania takich usterek. 1. W widoku Loupe (lupa) w module Develop (przetwarzanie) kliknij przycisk narzędzia Spot Removal, znajdujący się bezpośrednio pod panelem Histogram (zobacz rysunek na na- stępnej stronie), lub naciśnij klawisz N. Zauważ, że poniżej przycisków otwarty został dodat- kowy panel, zawierający kontrolki i ustawienia narzędzia Spot Removal. Book Lightroom.indb 214 2009-08-03 22:22:13 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 215 Narzędzie Spot Removal może działać w trybie Clone (klonowanie) lub Heal (naprawianie). W trybie Clone narzędzie pokrywa niedoskonałości fotografii (fragment docelowy) dokładną kopią innej części obrazu (fragmentem wzorcowym). Tryb Clone jest idealny w sytuacji, kie- dy trzeba naprawić powierzchnię pokrytą wzorkiem lub występują na niej określone powta- rzające się motywy, na przykład cegły, schody, a nawet listowie.W przypadku powierzch- ni z płynnymi przejściami kolorów — takimi jak ludzka skóra na portretach lub niebo w naszym przykładzie — lepiej jest skorzystać z trybu Heal. W trybie Heal narzędzie Spot Removal przekształca i modyfikuje próbkę fragmentu źródłowego w taki sposób, by idealnie pasowała do nowego otoczenia, zamiast zwyczajnie ją kopiować. 2. W ustawieniach narzędzia Spot Removal spośród dwóch wariantów pędzla wybierz tryb Heal. 3. Za pomocą suwaków ustaw rozmiar pędzla (ang. size) na 80 pikseli, a krycie (ang. opacity) na 100 . Kliknij plamkę położoną najbliżej lewej krawędzi zdjęcia, lecz nie przeciągaj myszą. Zwolnij przycisk myszy i przemieść kursor, a zauważysz, że Lightroom automatycznie znajdzie odpowiedni fragment wzorcowy. Na ekranie powinieneś zobaczyć coś podobnego do tego, co pokazano na poniższym rysunku — biały okrąg z krzyżykiem pośrodku to fragment docelowy wyśrodkowany na plamce, natomiast okrąg z pogrubioną krawędzią to fragment wzorcowy. Book Lightroom.indb 215 2009-08-03 22:22:14 216 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja Najlepiej ocenisz efekty operacji Heal, ustawiając w panelu Navigator (nawigator) powiększenie 1:1 dla widoku Loupe, a następnie wyśrodkowanie widoku na obszarze korekcji ostatniej plamki za pomocą panelu Navigator. 4. Jeśli chcesz, możesz ręcznie wskazać fragment wzorcowy dla pędzla Heal. Kliknij narzędziem Spot Removal kolejną plamkę, a następnie przeciągnij myszą, aby znaleźć próbkę wzorcową, która najlepiej zamaskuje defekt. W trakcie przeciągania efekt końcowy będzie na bieżąco aktualizowany we fragmencie docelowym. Zwolnij przycisk myszy, kiedy będziesz zadowolony z wyniku. W trakcie procesu usuwania plamek możesz zmieniać położenie zarówno fragmentu wzorcowego, jak i docelowego, przez przeciąganie białych okręgów w widoku Loupe. Aby zmodyfikować wcześniejszą korekcję, najpierw kliknij wewnątrz okręgu docelowego, aby go uaktywnić. Przeciągaj okręgi w celu ich przemieszczenia albo używaj suwaków — aby zmieniać rozmiary okręgów i stopień krycia. Naciśnij klawisz Backspace (Mac: Delete), jeśli chcesz zrezygnować z korekcji i usunąć ją. Book Lightroom.indb 216 2009-08-03 22:22:14 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 217 5. Usuń trzecią plamkę za pomocą jednej z technik omówionych w dwóch poprzednich punktach. Następnie naciśnij klawisz N, aby zamknąć narzędzie Spot Removal. Pamiętaj, że w dowolnej chwili możesz wrócić i klikając przycisk narzędzia Spot Removal, modyfikować wcześniej wykonane korekcje. Stosowanie podstawowych korekcji kolorystycznych W module Develop (przetwarzanie) podstawowe korekcje kolorystyczne najlepiej jest nanosić w następującej kolejności: • Nanieś korekcje charakterystyki tonalnej — ustal właściwy punkt bieli i zmaksymalizuj zakres tonalny obrazu za pomocą panelu Histogram i kontrolek panelu Basic (podstawowe). • Wyreguluj jasność i kontrast całego obrazu za pomocą kontrolki Brightness (jasność) i panelu Tone Curve (krzywa tonalna). • Zastosuj wyostrzanie i redukcję szumów w panelu Detail (szczegół). • Dodaj efekty specjalne, takie jak dekoracyjne winietowanie lub specyficzne ustawienia kolorów, korzystając z paneli HSL/Color/Grayscale (barwa, nasycenie, luminancja/kolor/skala szarości), Split Toning (dzielona tonacja) i Vignettes (winiety). Podczas kolejnego ćwiczenia zapoznasz się z typowym procesem korekcji obrazu. Regulacja balansu bieli i zakresu tonalnego Rozpoczniemy od wyregulowania balansu bieli na zdjęciu kościoła za pomocą panelu Histogram i kontrolek w panelu Basic (podstawowe); następnie poszerzymy zakres tonalny przez rozjaśnienie obrazu — szczególnie w obszarach zacienionych. 1. Na pasku taśmy filmowej wybierz zdjęcie kościoła: DSC_0706.NEF. Book Lightroom.indb 217 2009-08-03 22:22:14 218 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja 2. Ponieważ jest to zdjęcie o orientacji pionowej, możesz zrobić dla niego więcej miejsca w widoku Loupe (lupa) przez ukrycie górnego panelu (F5) i paska taśmy filmowej (F6). Naciśnij klawisz T, aby ukryć pasek narzędzi (ang. toolbar). W prawej grupie paneli rozwiń panel Histogram oraz panel Basic. 3. W panelu Basic widać, że bieżące ustawienie balansu bieli (WB — ang. White Balance) to As Shot (jak w oryginale). Kontrolka Temp (temperatura) pokazuje, że zdjęcie zostało wykonane w temperaturze barwowej 4800 K (kelwinów), co wydaje się raczej poprawne. Jednak, o ile sobie dobrze przypominam, kolor kamieniarki był w rzeczywistości nieco cieplejszy. Wybierz opcję Daylight (pogodny dzień) z menu White Balance (WB) w panelu Basic. Teraz kontrolka Temp pokazuje wartość temperatury barwowej 5500 K, a obraz wydaje się trochę za ciepły. Za pomocą suwaka Temp zmniejsz temperaturę do około 5250 K. Powiększ prawą grupę paneli do jej maksymalnej szerokości, aby zwiększyć rozciągłość — a zarazem czułość — suwaków. Cały obraz wydaje się nieco zbyt ciemny. Odzwierciedla to histogram; zakres tonalny lekko przeważa w lewo. Histogram pokazuje rozkład jasności — bądź luminancji — obrazu. Im piksel ciemniejszy, tym dalej w lewo zostaje on umieszczony na histogramie, im jaśniejszy — tym dalej w prawo. Szczyt na histogramie odpowiada dużej liczbie pikseli o podobnej jasności na obrazie. Podczas regulacji balansu tonalnego zdjęcia możesz wykorzystać histogram jako odniesienie, ponieważ zmierzasz do osiągnięcia bardziej równomiernego rozkładu tonów w pełnym zakresie od ciemności do jasności. Jeśli uczynisz obraz zbyt ciemnym, zauważysz, że część krzywej rozkładu przesunie się w lewo poza zakres histogramu. Jest to zjawisko zwane przycinaniem (ang. clipping); oznacza ono utratę części informacji o kolorach obrazu. Dla pikseli z przyciętej części krzywej różnice w jasności zostaną utracone, a każdy piksel będzie odwzorowany jako czerń; cienie zostaną przycięte. Jeśli rozjaśnisz obraz za bardzo, krzywa zostanie obcięta z prawego krańca histogramu, co oznaczać będzie przycięcie zakresu świateł. Kiedy histogram zostanie już rozciągnięty na tak szeroki zakres, jaki jest możliwy bez obcinania zakresów świateł i cieni, możesz tak przekształcić krzywą, aby uzyskać dobrze zrównoważony obraz. 4. Małe trójkąciki w górnych rogach histogramu to wskaźniki przycinania. Jeśli krzywa zostanie obcięta z jednego końca, odpowiedni wskaźnik zmieni swój kolor na biały. Widać wówczas, że mamy do czynienia z przycięciem lewego krańca krzywej, a biały trójkąt Book Lightroom.indb 218 2009-08-03 22:22:15 ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 Oficjalny podręcznik 219 sygnalizuje przycięcie cieni. Aby zobaczyć, których obszarów obrazu dotyczy to zjawisko, umieść mysz nad wskaźnikiem przycinania. Obcięte zakresy cieni są na zdjęciu oznaczane kolorem jasnoniebieskim, a obcięte zakresy świateł — czerwonym. Widać, że utracona została część detali kolorystycznych ogrodzenia i skrzynek na kwiaty na pierwszym planie. Kliknij wskaźnik przycinania, aby podświetlić odcięte cienie na stałe. W celu włączenia obu wskaźników przycinania naciśnij przycisk J na klawiaturze lub kliknij histogram prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknij, przytrzymując Control), a następnie wybierz polecenie Show Clipping (pokaż przycinanie) z menu kontekstowego. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć sygnalizowanie przycinania przed przejściem do następnego punktu. 5. Polecenie Auto Tone (automatyczna korekcja tonalna) jest zazwyczaj świetnym punktem wyjścia do rozpoczęcia regulacji zakresu tonalnego. Obserwując histogram, kliknij przycisk Auto (automatyczna) w sekcji Tone (tonacja) panelu Basic. Zauważ, że krzywa przesunęła się nieco w prawo, a cały obraz stał się jaśniejszy. Od razu widać też, że lewy kraniec krzywej nie jest już przycięty w tak dużym stopniu; przycinanie cieni zostało znacznie zredukowane. Book Lightroom.indb 219 2009-08-03 22:22:15 220 LEKCJA 6 Przetwarzanie i edycja Balans bieli Aby móc prawidłowo wyświetlić pełen zakres informacji o kolorach zawarty w pliku obrazu, niezbędne jest ustawienie właściwego balansu bieli dla fotografi i. Dlatego trzeba dobrze rozumieć, czym jest balans bieli. Punkt bieli obrazu odzwierciedla warunki oświetleniowe, w jakich zdjęcie zostało wykonane. Punkt bieli jest określany przez wartości na dwóch skalach — temperatury i tinty. Jeśli czerwona, zielona i niebieska składowa piksela na ekranie mają dokładnie takie same wartości, piksel jest wyświetlany jako neutralnie szary — oscyluje na skali szarości pomiędzy czernią a bielą. Im wyższa wartość składowej czerwonej, tym obraz wydaje się cieplejszy. Im więcej składowej niebieskiej — tym obraz chłodniejszy. Tinta decyduje o przesunięciu kolorów w stronę zieleni lub purpury (ang. magenta). Czujniki w cyfrowym aparacie fotografi cznym rejestrują ilość czerwonego, zielonego i niebieskiego światła, które jest odbijane od fotografowanego obiektu. Neutralna szarość odbija wszystkie składowe kolorystyczne światła jednakowo. Jeśli źródło światła nie jest czysto białe, lecz dominuje w nim na przykład czerwień, większa ilość c
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: