Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00313 003750 22953930 na godz. na dobę w sumie
Adobe Photoshop Lightroom 2. Podręcznik dla fotografów - książka
Adobe Photoshop Lightroom 2. Podręcznik dla fotografów - książka
Autor: Liczba stron: 624
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2144-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop lightroom
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Poznaj narzędzie do zadań specjalnych!

Adobe Photoshop Lightroom jest narzędziem dedykowanym do przetwarzania obrazów cyfrowych, uzyskanych przy użyciu cyfrowych aparatów fotograficznych. Narzędzie to pozwala na łatwe zarządzanie dużą kolekcją zdjęć, a ponadto oferuje zaawansowane mechanizmy, umożliwiające edycję fotografii -- zarówno tej surowej w formacie RAW, jak i skompresowanej do formatu JPEG. Autorzy programu Adobe Lightroom skupili się na pięciu aspektach pracy ze zdjęciami: katalogowaniu, edytowaniu, publikowaniu, drukowaniu oraz umieszczaniu na witrynach WWW. Najnowsza wersja 2.0 oferuje kolejne możliwości, takie jak obsługa wielu monitorów, edycja fragmentu obrazu czy też wsparcie dla systemów 64-bitowych.

Książka 'Adobe Photoshop Lightroom 2. Podręcznik dla fotografów' wprowadzi Cię w tajniki tego niepowtarzalnego narzędzia. Dowiesz się stąd, jak zaimportować zdjęcia, skonwertować je do formatu DNG oraz dobrać słowa kluczowe, aby lokalizowanie fotografii nie stanowiło problemu. Opanujesz także sposoby zarządzania kolekcją fotografii oraz metody ich porządkowania. Zaznajomisz się z techniką obróbki zdjęć w module Develop oraz zasadami efektywnej współpracy z Photoshopem. Poznasz funkcje edycji fragmentu zdjęcia, jego kadrowania oraz przygotowania do druku. Lightroom kryje w sobie wiele praktycznych narzędzi i niezwykłych możliwości, przydatnych w codziennej pracy fotografa, a z tą książką wykorzystasz je wszystkie. Szybko, łatwo, i przyjemnie!

Wykorzystaj potencjał programu w swojej codziennej pracy ze zdjęciami!


Książkę poleca redakcja Digital Foto Video:


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Photoshop Lightroom 2. Podrêcznik dla fotografów Autor: Martin Evening T³umaczenie: Dominika Kurek ISBN: 978-83-246-2144-6 Tytu³ orygina³u: The Adobe Photoshop Lightroom Book: The Complete Guide for Photographers Format: 168237, stron: 624 Poznaj narzêdzie do zadañ specjalnych! • Jak importowaæ do programu fotografie? • Jak poddaæ je obróbce w module Develop? • Jak przygotowaæ zdjêcie do druku? Adobe Photoshop Lightroom jest narzêdziem dedykowanym do przetwarzania obrazów cyfrowych, uzyskanych przy u¿yciu cyfrowych aparatów fotograficznych. Narzêdzie to pozwala na ³atwe zarz¹dzanie du¿¹ kolekcj¹ zdjêæ, a ponadto oferuje zaawansowane mechanizmy, umo¿liwiaj¹ce edycjê fotografii – zarówno tej surowej w formacie RAW, jak i skompresowanej do formatu JPEG. Autorzy programu Adobe Lightroom skupili siê na piêciu aspektach pracy ze zdjêciami: katalogowaniu, edytowaniu, publikowaniu, drukowaniu oraz umieszczaniu na witrynach WWW. Najnowsza wersja 2.0 oferuje kolejne mo¿liwoœci, takie jak obs³uga wielu monitorów, edycja fragmentu obrazu czy te¿ wsparcie dla systemów 64-bitowych. Ksi¹¿ka „Adobe Photoshop Lightroom 2. Podrêcznik dla fotografów” wprowadzi Ciê w tajniki tego niepowtarzalnego narzêdzia. Dowiesz siê st¹d, jak zaimportowaæ zdjêcia, skonwertowaæ je do formatu DNG oraz dobraæ s³owa kluczowe, aby lokalizowanie fotografii nie stanowi³o problemu. Zaznajomisz siê z technik¹ obróbki zdjêæ w module Develop oraz zasadami efektywnej wspó³pracy z Photoshopem. Poznasz funkcje edycji fragmentu zdjêcia, jego kadrowania oraz przygotowania do druku. Lightroom kryje w sobie wiele praktycznych narzêdzi i niezwyk³ych mo¿liwoœci, przydatnych w codziennej pracy fotografa, a z t¹ ksi¹¿k¹ wykorzystasz je wszystkie. • Instalacja Adobe Lightroom i podstawy pracy • Wymagania i odpowiednia konfiguracja komputera • Integracja Lightroom z Photoshopem • Wykorzystanie modu³u Develop • Importowanie zdjêæ • Zastosowanie formatu DNG • Mo¿liwoœci modu³u Library • Proces kalibracji monitora • Kadrowanie obrazu • Zarz¹dzanie balansem bieli • Retuszowanie fotografii • Wspó³praca z modu³em Camera RAW • Konwersja czarno-bia³a • Wyostrzanie i uwydatnianie szczegó³ów zdjêcia • Wydruk i publikacja zdjêæ Wykorzystaj potencja³ programu w swojej codziennej pracy ze zdjêciami! Spis treści 1. Wprowadzenie do Adobe Photoshop Lightroom ............................21 czym jest adobe Photoshop Lightroom? .................................................... 22 zachowanie prostoty ................................................................................... 22 konstrukcja modułowa ............................................................................... 22 wydajność Lightrooma ............................................................................... 24 Przetwarzanie w Adobe Camera Raw .........................................................24 Ustawienia kolorystyczne ...................................................................................25 organizacja pracy w Lightroomie ........................................................... 26 Zarządzanie biblioteką obrazów ....................................................................26 Gdzie wchodzi Photoshop? ...............................................................................27 Integrowanie Lightrooma z Photoshopem .............................................28 co będzie potrzebne ........................................................................................... 29 instalowanie Lightrooma ................................................................................... 30 Ustawienia Lightrooma ............................................................................... 31 Ustawienia wizytówki i wyglądu ............................................................. 34 menu pomocy ................................................................................................ 37 wprowadzenie do interfejsu Lightrooma .................................................... 38 Jak szybko rozpocząć pracę w Lightroomie ................................................ 42 importowanie zdjęć do Lightrooma ...................................................... 43 oglądanie zdjęć w module Library ......................................................... 44 Upraszczanie interfejsu ............................................................................... 46 Przybliżanie ..................................................................................................... 48 Praca w module develop ........................................................................... 49 synchronizacja ustawień develop .......................................................... 50 Przeglądanie i ocenianie zdjęć ................................................................. 51 tworzenie stykówek ..................................................................................... 52 Przeglądanie ostatecznej listy w trybie survey .................................. 53 Przytłumianie świateł .................................................................................. 54 zapisywanie wybranych zdjęć jako kolekcji ........................................ 55 retuszowanie fotografii w Lightroomie ............................................... 56 edytowanie kopii w Photoshopie ........................................................... 57 tworzenie internetowej galerii zdjęć ..................................................... 58 tworzenie ostatecznego wydruku .......................................................... 59 eksportowanie gotowych zdjęć ............................................................... 60 Praca z tą książką ................................................................................................... 61 2. Importowanie zdjęć ................................63 importowanie zdjęć z karty pamięci ............................................................. 64 importowanie zdjęć z folderu ................................................................... 68 importowanie zdjęć przez kopiowanie ................................................. 70 organizacja zdjęć importowanych przez kopiowanie ..................... 71 Zmiana nazwy w czasie importowania ......................................................72 Późniejsza zmiana nazw zdjęć w katalogu ..............................................73 konwersja do dng ........................................................................................ 74 aktualizowanie plików dng ..................................................................... 74 dodawanie metadanych w czasie importowania ............................. 75 importowanie istniejących zdjęć z folderów ...................................... 76 importowanie zdjęć metodą przeciągnij i upuść .............................. 77 bridge jako interfejs dla Lightrooma ............................................................. 78 Dodawanie folderów obserwowanych w Bridge’u ............................80 Importowanie folderów do Lightrooma przez Bridge ......................81 importowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu ..................................... 82 Podłączanie aparatu do komputera .............................................................82 Oprogramowanie do obsługi zdjęć ..............................................................83 Szybsze fotografowanie „na uwięzi” ..............................................................87 Jak organizowane są zaimportowane zdjęcia ............................................ 88 zarządzanie zdjęciami przez metadane ............................................... 88 3. Poruszanie się po module Library .........91 Panel modułu Library .......................................................................................... 92 Panel navigator .............................................................................................. 94 Panel catalog .................................................................................................. 94 Pasek narzędzi modułu Library ................................................................ 94 Panel folders ................................................................................................... 95 Pasek filtrów .................................................................................................... 95 Poznawanie modułu Library ............................................................................. 96 opcje widoku grid ........................................................................................ 96 nawigacja w siatce Library ........................................................................ 98 Praca w widoku Loupe ................................................................................ 99 Praca ze zdjęciami w widokach Grid i Loupe ......................................100 Opcje widoku Loupe ..........................................................................................102 Nawigacja w widoku Loupe ...........................................................................103 o podglądach w Lightroomie ................................................................104 Wybieranie domyślnych ustawień Develop .........................................104 Rozmiar i jakość podglądu ..............................................................................105 Tworzenie podglądów w skali 1:1 ..............................................................107 Przybliżenia widoku Loupe .............................................................................108 Skróty w widoku Loupe ....................................................................................108 Praca w widoku survey .............................................................................108 10 sPis treści Praca w widoku compare ........................................................................110 Opcje wyświetlania w widoku Compare ................................................111 Działanie w trybie Compare krok po kroku ..........................................112 Poruszanie się wśród zdjęć na taśmie filmowej ...............................114 Praca w konfiguracji z dwoma monitorami .......................................116 Jak najlepiej wykorzystać pracę z dwoma monitorami ................118 doskonalenie wyboru zdjęć ...........................................................................120 ocenianie zdjęć poprzez wybór i odrzucenie ...................................120 ocenianie zdjęć z użyciem gwiazdek ..................................................122 Praca z etykietami kolorowymi ..............................................................124 Etykiety w Lightroomie i Bridge’u ...............................................................125 Inne metody oznaczania ..................................................................................125 filtrowanie zdjęć w katalogu ..................................................................126 Trzy sposoby filtrowania katalogu ..............................................................127 Filtrowanie zdjęć na taśmie filmowej .......................................................128 Filtrowanie zdjęć oznaczonych flagami ..................................................129 Opcje filtrowania ...................................................................................................129 Tworzenie grup przefiltrowanych zdjęć na taśmie filmowej .....129 Filtrowanie według etykiet kolorowych .................................................130 Filtrowanie kopii wirtualnych i oryginałów ...........................................132 filtrowanie podfolderów ..........................................................................133 Łączenie zdjęć w zestawy .........................................................................134 opcje wyboru zdjęć ...................................................................................136 Usuwanie i kasowanie zdjęć ....................................................................137 4. Zarządzanie zdjęciami w module Library ..................................139 Praca z metadanymi ..........................................................................................140 różne rodzaje metadanych .....................................................................141 szybkie wyszukiwanie z użyciem metadanych ................................142 Panel metadata ............................................................................................146 tryby oglądania panelu metadata ........................................................146 metadane ogólne i eXif ............................................................................148 Nazwa pliku ..............................................................................................................148 Pliki dodatkowe ......................................................................................................148 Nazwa kopii ..............................................................................................................148 Status Metadanych ..............................................................................................150 Wykadrowane zdjęcia ........................................................................................151 Przedstawianie daty .............................................................................................151 Edycja czasu wykonania zdjęcia ..................................................................152 Model i numer seryjny aparatu ....................................................................153 Dane artysty w formacie EXIF ........................................................................153 sPis treści 11 niestandardowe metadane .....................................................................154 Szablony metadanych ........................................................................................155 Edytowanie i kasowanie szablonów metadanych ...........................156 Metadane IPTC ........................................................................................................156 Skuteczny sposób dodawania metadanych ........................................159 edytowanie metadanych i zdjęcia wybrane ......................................160 Linki do poczty i stron internetowych .....................................................162 Status prawa autorskiego ................................................................................163 Panele keywording i keyword List ........................................................164 Trzy sposoby dodawania słów kluczowych ..........................................164 Stosowanie istniejących słów kluczowych i zarządzanie nimi ..166 Opcje autouzupełniania ...................................................................................166 Usuwanie słów kluczowych ...........................................................................168 Hierarchia słów kluczowych ...........................................................................168 Importowanie i eksportowanie hierarchii słów kluczowych .....169 Domyślne słowa kluczowe ..............................................................................170 Zestawy słów kluczowych ...............................................................................171 Tworzenie własnych zestawów słów kluczowych ............................172 Sugerowane słowa kluczowe ........................................................................173 narzędzie Painter ........................................................................................174 filtrowanie i wyszukiwanie zdjęć ..................................................................177 Pasek filtrów ..................................................................................................177 Układ paska filtrów ...............................................................................................178 filtrowanie tekstowe ..................................................................................178 Zasady wyszukiwania .........................................................................................179 Łączenie zasad wyszukiwania .......................................................................180 Doskonalenie wyszukiwań tekstowych ..................................................180 filtrowanie po atrybutach .......................................................................181 filtrowanie po metadanych ....................................................................181 Opcje filtrowania po metadanych ..............................................................182 Kategorie filtrów metadanych ......................................................................182 własne ustawienia filtrowania ................................................................185 Wyszukiwanie pustych pól .............................................................................185 Wyszukiwanie bez zawartości .......................................................................186 Wyszukiwanie zaawansowane .....................................................................188 szybkie kolekcje ..........................................................................................190 kolekcje ..........................................................................................................192 Zestawy kolekcji .....................................................................................................194 Inteligentne kolekcje ..........................................................................................194 zapisywanie i odczytywanie metadanych .........................................195 Zapisywanie metadanych w pliku ..............................................................196 Śledzenie zmian metadanych .......................................................................197 Opcje odczytywania/zapisywania XMP ..................................................199 Gdzie leży prawda? ..............................................................................................203 12 sPis treści synchronizowanie ustawień metadanych iPtc ...............................203 Synchronizowanie folderów ..........................................................................204 sortowanie zdjęć .........................................................................................206 Funkcje sortowania ..............................................................................................207 Metoda sortowania po tekście etykiety ..................................................209 dodatkowe porady dla zaawansowanych użytkowników ..................210 odtwarzanie plików dźwiękowych ......................................................210 metadane gPs i łączenie się z google earth .....................................211 Jak umieszczać metadane gPs w zdjęciu ..........................................214 5. Praca z katalogami ................................219 o katalogach Lightrooma ................................................................................220 tworzenie i otwieranie katalogów ........................................................221 Tworzenie nowego katalogu .........................................................................222 Otwieranie istniejącego katalogu ...............................................................222 eksportowanie katalogów .......................................................................223 Eksportowanie z negatywami .......................................................................223 Eksportowanie bez negatywów ..................................................................224 Dołączanie dostępnych podglądów .........................................................224 importowanie katalogów ........................................................................225 Ograniczenia przy wykluczaniu negatywów .......................................226 Podsumowanie eksportu i importu .....................................................227 kopiowanie katalogu na inny komputer ............................................227 eksport i import katalogu w praktyce .................................................228 Jak połączyć dwa katalogi w jeden ......................................................232 ogólne ustawienia katalogu ...................................................................238 związki pomiędzy katalogiem a folderami ...............................................239 odnajdywanie połączenia pomiędzy katalogiem a folderem ....240 dodawanie nowych folderów ................................................................242 Foldery Lightrooma i foldery systemowe ..............................................243 6. Edycja zdjęcia w module Develop .......245 edytowanie obrazu w Lightroomie ..............................................................246 inteligentniejsze przetwarzanie obrazu .............................................246 Kompatybilność z Camera Raw ...................................................................247 inteligentniejsze retuszowanie ..............................................................247 kroki do osiągnięcia odpowiedniego koloru ...........................................248 kalibrowanie monitora .............................................................................248 wybór monitora ..........................................................................................248 kalibracja i profilowanie monitora ........................................................249 Punkt bieli i gamma ...................................................................................249 Gamma 1,8 na Macintoshach ........................................................................250 Dopasowywanie balansu bieli ......................................................................250 sPis treści 13 kroki do pomyślnej kalibracji i profilowania .....................................250 Panel Quick develop .........................................................................................254 opcje Quick develop .................................................................................254 Opcje kolorystyczne ............................................................................................254 Opcje tonów ............................................................................................................255 Typowa organizacja pracy w panelu Quick Develop .....................257 kadrowanie w panelu Quick develop .................................................260 synchronizacja ustawień develop ........................................................261 raw czy JPeg? .............................................................................................262 interfejs modułu develop ................................................................................264 kadrowanie w module develop ............................................................266 Obracanie kadru ....................................................................................................266 Proporcje kadrowania ........................................................................................266 Przesuwanie kadru ...............................................................................................270 Linie pomocnicze kadrowania ...............................................................271 kierunek linii pomocniczych ...................................................................273 anulowanie kadrowania ...........................................................................273 menu tool overlay ......................................................................................274 Opcje Tool Overlay ...............................................................................................274 Panel histogram ..........................................................................................275 opcje panelu basic .....................................................................................276 Podstawowa procedura korekcji zdjęć ................................................278 narzędzie balansu bieli .............................................................................279 Korekcje balansu bieli .........................................................................................281 Twórcze dobieranie balansu bieli ...............................................................283 Ustawienia w panelu basic i histogram ..............................................284 Opcja Auto Tone ....................................................................................................285 Vibrance i saturation ..................................................................................291 suwak clarity ................................................................................................294 Dekompresja poziomów ..................................................................................295 Zmniejszanie Clarity ............................................................................................296 korygowanie prześwietlonego zdjęcia ...............................................298 korygowanie niedoświetlonego zdjęcia ............................................300 dopasowywanie ekspozycji ....................................................................302 opcje tone curve ........................................................................................304 obszary krzywej tonalnej .........................................................................306 Łączenie korekcji basic i tone curve ....................................................308 Ustawienia punktów podziału zakresu tonów ...................................314 Panel hsL/color/grayscale ......................................................................316 Selektywne przyciemnianie kolorów ........................................................318 Panel detail: aberracja chromatyczna .................................................320 Korekcja aberracji chromatycznej ...............................................................320 Opcje Defringe .......................................................................................................322 Korekcja All Edges .................................................................................................323 14 sPis treści Panel Vignettes ............................................................................................326 Winiety po wykadrowaniu ..............................................................................328 Panel camera calibration .........................................................................330 Tworzenie własnej kalibracji przez Photoshop ...................................330 Twórcze używanie panelu Camera Calibration ..................................332 ocenianie zdjęć ...................................................................................................334 Porównywanie wersji „przed” i „po” .......................................................334 Zarządzanie podglądami „przed” i „po” .....................................................336 narzędzia do retuszu zdjęć .............................................................................340 narzędzie do usuwania plamek .............................................................340 Clone lub Heal .........................................................................................................342 Rozmiar kółka ..........................................................................................................342 Kliknij i przeciągnij ................................................................................................342 Tylko kliknięcie ........................................................................................................342 Edytowanie kół plamek .....................................................................................343 Chowanie kółek usuwania plamek ............................................................343 Cofanie/kasowanie kółek usuwania plamek ........................................343 Synchronizacja trybu Heal ...............................................................................343 zsynchronizowane usuwanie plamek .................................................344 Usuwanie plamek w trybie Auto Sync .....................................................345 narzędzie do korekcji czerwonych oczu .............................................346 Ustawianie rozmiaru wskaźnika ...................................................................346 korekcje miejscowe ....................................................................................350 Początkowe opcje pędzla korekcyjnego ................................................351 Edytowanie pociągnięć pędzla korekcyjnego ....................................352 Zapisywanie ustawień efektów ....................................................................352 Maskowanie automatyczne ...........................................................................354 Podglądanie obszarów pociągnięć pędzla ...........................................356 Upiększanie ujemną wartością Clarity .....................................................356 Ręczne kolorowanie w trybie Color ...........................................................358 Wyostrzanie i rozmywanie ..............................................................................360 narzędzie filtra połówkowego ...............................................................362 Panel history .................................................................................................365 Panel snapshots ..........................................................................................366 Synchronizowanie migawek ..........................................................................368 Ułatwianie pracy .................................................................................................370 tworzenie kopii wirtualnych ...................................................................370 synchronizacja ustawień develop ........................................................372 Lightroom i camera raw ..........................................................................374 Oglądanie edycji z Lightrooma w Camera Raw .................................374 Oglądanie edycji z Camera Raw w Lightroomie ................................374 Utrzymywanie synchronizacji ustawień Lightrooma .....................375 Synchronizacja Lightrooma z Camera Raw ..........................................376 sPis treści 15 kopiowanie i wklejanie ustawień develop ........................................378 Kopiowanie i wklejanie ustawień w module Library ......................378 Stosowanie poprzednich ustawień Develop .......................................379 zapisywanie ustawień develop w postaci szablonów ..................380 Ustawienia szablonów z Auto Tone ...........................................................381 Sztuka tworzenia szablonów Develop .....................................................381 Jak działają szablony ............................................................................................383 Jak uniknąć skażenia szablonów .................................................................384 Resetowanie ustawień .......................................................................................387 Jak określić domyślne ustawienia develop dla aparatu ...............388 7. Sztuka czerni i bieli ...............................391 konwersja czarno-biała ....................................................................................392 Ustawienia trybu szarości w panelu develop ...................................392 opcje konwersji na czerń i biel ...............................................................394 Jak nie konwertować ..........................................................................................394 Ustawienia trybu szarości ........................................................................395 konwersja z użyciem suwaka temperatury .......................................396 konwersja automatyczna z dostosowaniem balansu bieli ..........398 ręczne ustawienia trybu szarości .........................................................402 Wskazówka dotycząca suwaka Grayscale ..............................................403 efekt podczerwieni na zdjęciu czarno-białym ..................................404 Precyzyjne dostrajanie czarno-białych zdjęć ............................................408 Panel split toning ........................................................................................408 Dzielenie tonacji na kolorowym zdjęciu .................................................410 Panel hsL: ustawienia odbarwiania .....................................................412 Metoda osiągania skali szarości w HSL ....................................................413 8. Wyostrzanie i redukcja szumów ..........417 wyostrzanie wejściowe na dobry początek ..............................................418 wyostrzanie wyjściowe .............................................................................419 Domyślne ustawienia panelu Detail .........................................................419 szablony ustawień wyostrzania .............................................................419 Wyostrzanie — portrety ...................................................................................420 Wyostrzanie — krajobrazy ..............................................................................421 Przykładowe wyostrzanie obrazu .........................................................422 ocenianie w skali 1:1 ..................................................................................423 wyostrzanie z naciskiem na luminancję .............................................423 suwaki efektów wyostrzania ...................................................................423 Suwak Amount .......................................................................................................424 Suwak Radius ...........................................................................................................426 16 sPis treści opcje przytłumiania ...................................................................................428 Suwak Detail .............................................................................................................428 Interpretowanie podglądu wyostrzania w skali szarości ..............431 Suwak Masking .......................................................................................................431 stosowanie ręcznych ustawień wyostrzania .....................................434 redukcja szumów .......................................................................................436 Wskazówki do redukcji szumów ..................................................................437 9. Połączenie z Photoshopem ..................439 otwieranie zdjęć w Photoshopie ..................................................................440 opcje edycji w Photoshopie ...................................................................440 opcje edycji w programach zewnętrznych .......................................442 Jak używać opcji edycji zewnętrznej ........................................................444 Photoshop jako uzupełnienie dla Lightrooma .................................446 rozszerzona edycja w Photoshopie .....................................................450 Otwieranie zdjęć jako inteligentnych obiektów w Photoshopie ...................................................................................................452 eksportowanie z Lightrooma .........................................................................454 szablony eksportu ......................................................................................454 miejsce eksportowania .............................................................................454 Eksportowanie do tego samego folderu ................................................456 nazewnictwo i ustawienia plików .........................................................458 Zapisywanie jako DNG plików niebędących w formacie RAW ..458 Ustawienia zdjęcia ................................................................................................459 skalowanie obrazu .....................................................................................460 Kiedy interpolować? ............................................................................................461 wyostrzanie wyjściowe .............................................................................462 metadane .......................................................................................................463 Postprocessing .............................................................................................463 dodawanie zadań eksportu w Lightroomie ......................................464 wtyczki eksportu .........................................................................................468 eksportowanie zdjęć z katalogu na płytę cd lub dVd ..................469 10. Drukowanie .........................................471 Przygotowanie do druku .................................................................................472 moduł Print ....................................................................................................472 Panel image settings .................................................................................474 Panel Layout w trybie contact sheet/grid ........................................477 opcje paneli Layout i guides ..................................................................478 Siatka i komórki strony .......................................................................................478 drukowanie wielu komórek ....................................................................480 sPis treści 17 Panel Layout engine ...................................................................................482 Panel Image Settings ..........................................................................................482 Panel Rulers, Grid Guides .............................................................................482 Panel Cells ..................................................................................................................482 Panel Overlays .........................................................................................................485 Panel overlays ..............................................................................................486 Jak dodać do wydruku ramkę fotograficzną ........................................488 Page Options ...........................................................................................................490 Photo Info ..................................................................................................................491 Page setup .....................................................................................................492 Rozdzielczość wydruku .....................................................................................493 Panel Print Job ..............................................................................................494 Zarządzanie kolorem w panelu Print Job ...............................................494 Procedura drukowania w Lightroomie ....................................................494 Ustawienia drukowania Managed by Printer (Mac) ........................495 Ustawienia drukowania Managed by Printer (PC) ............................496 Drukowanie ..............................................................................................................498 Tryby drukowania .................................................................................................499 Wyostrzanie wydruku .........................................................................................499 druk 16-bitowy ............................................................................................500 drukowanie do pliku JPeg .......................................................................500 drukowanie z własnymi profilami .........................................................501 Ustawienia drukowania z zarządzaniem przez Lightroom (Mac) ..............................................502 Ustawienia drukowania z zarządzaniem przez Lightroom (PC) .................................................503 Sposób wizualizacji ..............................................................................................504 zapisywanie własnych szablonów ........................................................505 11. Prezentowanie swoich prac ...............507 moduł slideshow ................................................................................................508 widok edytora slajdów w obszarze głównym ..................................510 Panel Layout ..................................................................................................511 Panel options ...............................................................................................512 Panel overlays ..............................................................................................514 Tworzenie własnej wizytówki ........................................................................515 Dodawanie nakładek z własnym tekstem .............................................516 Praca z kotwicami .................................................................................................518 Panel backdrop ............................................................................................520 Jak tworzyć innowacyjne szablony pokazów slajdów ...................522 Panel titles .....................................................................................................526 Panel Playback ..............................................................................................527 Podgląd i odtwarzanie ..............................................................................528 Poruszanie się wśród zdjęć z pokazu slajdów .....................................529 18 sPis treści Pokazy slajdów i wybieranie zdjęć ........................................................529 Panel template browser ............................................................................530 eksportowanie pokazu slajdów .............................................................530 moduł web ............................................................................................................532 Panel engine .................................................................................................534 Galerie HTML i Flash ............................................................................................534 Galeria HTML ............................................................................................................535 Galeria Flash .............................................................................................................536 Galeria AutoViewer ..............................................................................................537 Galeria PostcardViewer ......................................................................................538 Galeria SimpleViewer ..........................................................................................539 Niezależne style galerii ......................................................................................539 Panel site info ...............................................................................................541 Panel color Palette ......................................................................................542 Wybieranie schematu kolorystycznego .................................................542 Panel appearance .......................................................................................544 Ustawienia Appearance dla galerii HTML ..............................................544 Ustawienia Appearance dla galerii Flash ................................................545 Ustawienia Appearance dla galerii Airtight ..........................................548 Identity Plate ............................................................................................................548 Panel image info ..........................................................................................549 Dodawanie tytułów i opisów ........................................................................549 Dostosowywanie informacji tytułu i opisu ...........................................550 Panel output settings ...............................................................................554 Przeglądanie galerii internetowych .....................................................555 eksportowanie galerii internetowej .....................................................556 wysyłanie galerii internetowej na serwer ..........................................557 Panel template browser ............................................................................561 A Preferencje Lightrooma .......................563 Preferencje ogólne .............................................................................................564 wybór katalogu ...........................................................................................564 dźwięki i przypomnienia o zakończeniu ............................................565 Preferencje szablonów ......................................................................................565 Domyślne ustawienia Develop ....................................................................565 Ustawienia powiązane z aparatem ............................................................566 Sekcja Location .......................................................................................................566 Sekcja Lightroom Defaults ..............................................................................566 Preferencje importowania ...............................................................................568 opcje dng .....................................................................................................569 Opcje konwersji do DNG ..................................................................................570 Preferencje edycji zewnętrznej ......................................................................571 Preferencje obsługi plików ..............................................................................573 sPis treści 19 Preferencje interfejsu ........................................................................................574 znaki końca paneli ......................................................................................574 Własne znaki końca paneli ..............................................................................574 rozmiar czcionki paneli ............................................................................575 zgaszone światła .........................................................................................576 tło .....................................................................................................................576 Preferencje taśmy filmowej .....................................................................576 Ulepszenia interfejsu .................................................................................577 B Ustawienia Lightrooma ........................579 Ustawienia i szablony Lightrooma ...............................................................580 Plik preferencji Lightrooma .....................................................................580 dostęp do zapisanych ustawień szablonów .....................................581 folder katalogu Lightrooma ...........................................................................582 Plik bazy danych katalogu .......................................................................582 Plik dziennika ................................................................................................584 dane podglądów Lightrooma ................................................................585 Procedury przetwarzania miniatur .......................................................586 dostosowywanie zawartości Lightrooma .................................................588 Przestrzeń rgb Lightrooma ............................................................................590 Podglądy rgb ...............................................................................................592 Krzywa reakcji tonów ..........................................................................................592 Równoważenie krzywej tonalnej ................................................................594 krzywe w Lightroomie i Photoshopie .........................................................595 O metodzie tworzenia porównań krzywych .......................................597 Wyniki porównania ..............................................................................................599 Wnioski ........................................................................................................................600 idealna konfiguracja komputera dla Lightrooma ...................................601 Pamięć ram ..................................................................................................601 karta graficzna .............................................................................................602 dyski twarde .................................................................................................602 konfiguracje dysków .................................................................................603 RAID paskowy ..........................................................................................................603 RAID dublowany ....................................................................................................604 Dublowany system paskowy .........................................................................604 Po prostu parę dysków ......................................................................................605 strategie archiwizacji .................................................................................606 Oprogramowanie do archiwizacji ..............................................................607 Skorowidz ..................................................608 20 sPis treści 8 Wyostrzanie i redukcja szumów Jak w pełni wykorzystać wyostrzanie zdjęć i redukcję szumów w panelu Detail istnieje wiele powodów, dla których konieczne jest wyostrzanie zdjęć przed obróbką. Proces konwersji informacji świetlnych, które trafiają do elementów światłoczułych na czujnikach, i dalsze przetwarzanie danych cyfrowych skutkuje powstaniem obrazu o miększych detalach krawędzi niż normalnie pożądane. Przyczyną może być np. to, że op- tyka obiektywu twojego aparatu nie jest szczególnie ostra. dlatego też pewien stopień wyostrzenia zdjęcia po jego wykonaniu jest konieczny do stworzenia fotografii wystarczająco ostrej, aby wyglądała dobrze na ekranie, ale też nie nadmiernie wyostrzonej. Jeśli zbytnio wyostrzymy fotografię na tym etapie, może ona zawierać artefakty, które zostaną jeszcze wyeksponowane podczas dalszego przetwarzania. wcześniejsze wyostrzanie powinno być zatem przeprowadzane wyłącznie na zdjęciach raw, i to w umiarkowany sposób. chodzi tu o osiągnięcie odpowiedniej równowagi pomiędzy kompensowaniem miękkości zdjęcia z pliku raw a unikaniem problemów, które może powodować nadmierne wy- ostrzanie na samym wstępie. ten rozdział podkreśla znaczenie wcześniejszego wyostrzania zdjęć cyfrowych oraz mówi o tym, jak redukować szumy na fotografiach. wyjaśnię tu, jak działają suwaki wyostrzania w panelu Detail (szczegół), i zasugeruję, jakich ustawień używać w celu uzyskania ostrzejszych, wyraźniejszych zdjęć. UWAGA niektóre programy do przetwarzania zdjęć raW stosują w niewidoczny sposób wyostrzanie, sprawiając wrażenie, że ich przetwarzanie tego formatu jest w jakiś sposób ostrzejsze niż w innych aplikacjach. inne, takie jak Lightroom, nie ukrywają faktu, że stosowany jest pewien stopień wy- ostrzania, i dają możliwość jego zupeł- nego wyłączenia poprzez ustawienie suwaka Amount (ilość) na zero. Rysunek 8.1. Panel Detail zawiera teraz okno podglądu, które można w menu kontekstowym ustawić na widok w skali 1:1 lub 2:1 Wyostrzanie wejściowe na dobry początek Zanim omówię nowe opcje wyostrzania w Lightroomie, powinienem po- krótce wyjaśnić zasadę leżącą u podstaw wyostrzania wejściowego i różnicę pomiędzy nim a wyostrzaniem wyjściowym. Filtr Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) istnieje w Photoshopie od najw- cześniejszych dni programu i nie zmienił się zbytnio od tego czasu. Wraz z dojrzewaniem Photoshopa polepszyło się nasze zrozumienie wyostrzania i tego, jak najlepiej używać opcji tej maski. Wyewoluowały różne techniki w pomysłowy sposób korzystające z filtra maski wyostrzającej dla osiągnięcia największych korzyści. Bruce Fraser, autor i guru photoshopowy, bardzo zasłużył się dla przemysłu, badając wyostrzanie w Photoshopie. Jego recepty na uzyskanie optymalnej ostrości, oparte na tym, czy wyostrzamy świeże zdjęcie — to jest wejściowo — czy dokonujemy tego wyjściowo, znacznie zwiększyły nasze zrozumienie tego, jak należy stosować najlepszy poziom wyostrzania na każdym kroku procesu edycji i drukowania zdjęć. Można wręcz powiedzieć, że badania i teksty Bruce’a miały wpływ na ewolucję niektórych opcji wyostrzania w Lightroomie, ale o tym później. W wyostrzaniu wejściowym chodzi o odpowiednie wyostrzenie fotografii, aby naprawić wbudowany brak ostrości, który w mniejszym lub większym stopniu dotyczy większości zdjęć cyfrowych. Jeśli fotografujemy w trybie RAW, fotografie trafią do Lightrooma nieprzetworzone i będą z pewnością wymagały pewnego wyostrzenia. Jeżeli zdjęcia, które importujesz, pochodzą z aparatu cyfrowego zapisującego je w formacie JPG, oznacza to, że zostały one już wstępnie wyostrzone przez sam aparat. Opcje wyostrzania w panelu Detail (szczegół) Lightrooma przeznaczone są do użytku na oryginalnych fo- tografiach RAW lub innych plikach, które nie zostały jeszcze temu procesowi poddane (patrz sekcja „Domyślne ustawienia panelu Detail” na stronie 419). Głównym celem wyostrzania wejściowego jest korygowanie braku ostrości w zdjęciu. Powinniśmy je zatem oceniać na monitorze (używając widoku w skali 1:1), a naszym celem jest to, żeby wyglądało ono dobrze i ostro na ekranie. Opcje panelu Detail (rysunek 8.1) są przeznaczone do do- dawania takiej ostrości w kontrolowany sposób, tak aby wyostrzyć tylko krawędzie detali, a żeby obszary płaskich tonów zostały, na ile to możliwe, zachowane. 418 rozdziaŁ 8. WY ostrzanie i redUKCJa szUmó W Wyostrzanie wyjściowe Wyostrzanie wyjściowe to coś, co wykonuje się zawsze na końcu, tuż przed zrobieniem wydruku, z użyciem opcji Print Sharpening (wyostrzanie wy- druku) w panelu Print Job (zadanie drukowania) modułu Print (drukowanie). Należy jednak zauważyć, że Lightroom nie pozwala zobaczyć na ekranie jego efektów. Proces wyostrzania do wydruku jest ukryty, a jedynym spo- sobem jego oceny jest ocenienie wydruku. Stopień wyostrzenia wymagany na etapie przygotowań do drukowania zależy od wielu czynników, na przy- kład od procesu drukowania, wielkości wydruku, rozdzielczości i używa- nego typu papieru. Na szczęście Lightroom stosuje na etapie drukowania procedury Pixel Genius™ Photokit Sharpener™, tak więc wszystko to obsłu- giwane jest automatycznie. Ale zaczynam tu wybiegać zbytnio w przyszłość — ta sekcja mówi o wyostrzaniu wejściowym i o tym, co nowego i szczegól- nego jest w opcjach wyostrzania i redukcji szumów w Lightroomie. Domyślne ustawienia panelu Detail Lightroom nie stosuje domyślnie żadnych korekcji w panelu Detail, o ile zdjęcie nie zostanie rozpoznane jako plik RAW. Format ten zawsze wymaga pewnego stopnia wyostrzania i filtrowania szumów, natomiast na plikach JPEG zostały one częściowo zastosowane już w aparacie (patrz RAW czy JPEG? na stronie 262). Inne pikselowe rodzaje fotografii, takie jak TIFF czy PSD, również nie powinny wymagać przetwarzania w panelu Detail (chyba że pracujemy z niewyostrzonym skanowanym zdjęciem). Zasadniczo, jeśli zdjęcie pikselowe było już wyostrzane, nie chcemy jeszcze bardziej go wyostrzać, kiedy zostanie zaimportowane do Lightrooma, stąd domyślna wartość tej opcji to zero, poza zdjęciami RAW. Szablony ustawień wyostrzania Być może najprostszym sposobem jest użycie na początek jednego z dwóch nowych szablonów Sharpen (wyostrzanie) znajdujących się w panelu Presets (szablony) modułu Develop (przetwarzanie) i pokazanych na rysunku 8.2 (szablony Develop są również dostępne w module Library [biblioteka] w pa- nelu Quick Develop [proste przetwarzanie]). Musimy tu tylko zdecydować, które z tych dwóch ustawień jest bardziej odpowiednie dla zdjęcia, które chcemy wyostrzyć. Szablony te mogą być użyteczne jako punkt startowy, kiedy uczymy się, jak stosować wyostrzanie w Lightroomie. Zacznij od wy- brania jednego z nich i dopracuj ustawienia w oparciu o wiedzę uzyskaną z dalszej części tego rozdziału. Rysunek 8.2. Panel Presets w module Develop zawiera dwa szablony usta- wień wyostrzania adobe PhotoshoP Lightroom 2. Podręcznik dLa fotografów 419 Wyostrzanie — portrety W dalszej części tej sekcji stanie się jasne, co robią poszczególne suwaki i jakie połączenie ustawień będzie się najlepiej sprawdzało z jednymi foto- grafiami, a nie z innymi. Na początek przyjrzyjmy się jednak dwóm szab- lonom znajdującym się w podfolderze Lightroom Presets. Na rysunku 8.3 widzimy przybliżenie w skali 1:2 mojego portretu wykonanego przez Setha Resnicka, dla którego, co naturalne, wybrałem szablon Sharpen — Portraits (wyostrzanie — portrety). To połączenie ustawień suwaków wyostrzania jest najbardziej odpowiednie dla portretów, męskich czy żeńskich, lub dowol- nych zdjęć, w których chcemy wyostrzyć istotne obszary detali, takie jak oczy i usta, ale też ochronić przed wyostrzeniem rejony gładkie (takie jak skóra). Możemy wzmocnić te ustawienia, zwiększając wartość Amount. Można też zwiększyć wartość suwaka Masking (maskowanie), jeśli tony skóry wydają nam się zbyt „kanciaste” — wyższe ustawienie Masking pozwoli zachować obszary gładkich tonów. Rysunek 8.3. Oto przykład zastosowania szablonu Sharpen — Portraits 420 rozdziaŁ 8. WY ostrzanie i redUKCJa szUmó W Wyostrzanie — krajobrazy Drugim szablonem do wyboru jest Sharpen — Landscapes (wyostrzanie — krajobrazy). To połączenie ustawień suwaków wyostrzania jest najbardziej odpowiednie dla obiektów, które zawierają dużo detali krawędzi. Kategoria ta obejmuje całkiem spory zakres tematów. Na rysunku 8.4 użyłem szab- lonu Sharpen — Landscapes do wyostrzenia zdjęcia budynku na skalistym klifie. Zasadniczo korzystamy z tych ustawień, kiedy musimy wyostrzyć zdjęcie zawierające wiele delikatnych krawędzi. Opisane tu dwa szablony to doskonały punkt wyjścia, pozwalający osiągnąć wiele z użyciem nowych ustawień wyostrzania bez szczególnego rozumienia tego, jak działa ta opcja w Lightroomie i co robią poszczególne suwaki. Rysunek 8.4. Oto przykład zastosowania szablonu Sharpen — Landscapes adobe PhotoshoP Lightroom 2. Podręcznik dLa fotografów 421 Przykładowe wyostrzanie obrazu Aby wyjaśnić działanie poszczególnych suwaków, przygotowałem obraz testowy zaprojektowany w taki sposób, aby pokazywał kluczowe aspekty wyostrzania w Lightroomie. Możemy do niego dotrzeć, przechodząc na stronę Lightroom-News.com i ściągając go z artykułu o wyostrzaniu w Lightroomie 1.1. Obraz na rysunku 8.5 został specjalnie zaprojektowany w taki sposób, aby pokazywał kilka kluczowych aspektów wyostrzania. Oko i otaczająca je tekstura skóry pozwalają zaobserwować efekty wyostrzania w stylu portre- towym, którego celem jest poprawienie ostrości detali takich jak rzęsy (ale uniknięcie wyostrzenia tekstury skóry). Pstrokata tekstura w prawym dolnym rogu pozwala natomiast przetestować zdolność wyostrzania gładkiej tekstury, gdy chcemy podkreślić jej detale. Szczegóły o wysokim kontraście w lewej części obrazu umożliwiają sprawdzenie efektów wyostrzania na ob- szarach z delikatnymi detalami, a siatka linii została dodana, aby podkreślić działanie suwaków Radius (promień). WSKAZÓWKA opcje korekcji tonów, które pozwalają wydostać więcej informacji z cieni, są wspaniałą rzeczą, ale na skutek ich użycia Lightroom ma tendencje do podkreślania problemu szumów w cieniach. Wielu producentów aparatów jest aż nazbyt świadomych tych problemów i próbuje ukrywać je, umyślnie sprawiając, że cienie stają się ciemniejsze, co ma schować w nich wszelkie szumy. niektóre programy do przetwarzania plików raW stworzone przez producentów aparatów domyślnie stosują krzywą tonalną kontrastu cieni. Jeśli używamy opcji Tone Curve (krzywa tonalna) w Lightroomie, by wyciągnąć z cieni więcej informacji, musimy być świadomi, że może to wyeksponować znajdujący się tam szum. zawsze warto zatem zbadać cienie w zbli- żeniu po wykonaniu takiej korekcji i sprawdzić, czy suwakami Luminance (luminancja) i Color (kolor) nie trzeba ukryć jakichś nieczystości (patrz strony 431 – 437). Rysunek 8.5. Przykładowy obraz używany w ostatniej sekcji tego rozdziału jest do- stępny pod adresem http://photoshopnews.com/stories/images/sharpen-test.jpg 422 rozdziaŁ 8. WY ostrzanie i redUKCJa szUmó W Ocenianie w skali 1:1 Jedynym sposobem dokonania poprawnej oceny wyostrzenia zdjęcia jest oglądanie go w skali 1:1. Kiedy przejdziemy do panelu Detail, a wybrane zdjęcie wyświetlone będzie w innej skali, pojawi się trójkąt ostrzegawczy (zakreślony na rysunku 8.6). Kliknij w niego, aby wyświetlić okno podglądu w skali 1:1, które można przewijać, klikając i przeciągając wskaźnik myszy. Jeśli klikniemy w strzałkę po prawej stronie, panel Detail rozwinie się, poka- zując okno podglądu (rysunek 8.7). Możemy wtedy przewinąć widok, aby przeanalizować fotografi ę, lub użyć narzędzia do korekcji miejscowej panelu Detail, by najechać na zdjęcie i szybko zaznaczyć interesujące nas obszary. Wyostrzanie z naciskiem na luminancję Pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć o wyostrzaniu w Lightroomie, jest to, że jest ono nakładane tylko na informacje o luminancji zdjęcia. Lightroom, stosując wyostrzanie, zawsze odfi ltrowuje zawartość kolorystyczną. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ wyostrzanie informacji dotyczących kolorów wzmacniałoby artefakty kolorystyczne. We wczesnym okresie Photoshopa użytkownicy czasami konwertowali zdjęcia RGB na tryb Lab i osobno wyostrzali kanał Luminosity (Jasność). Technika ta pozwalała wyostrzyć informacje o luminancji bez poprawiania ostrości zawartości kolorystycznej. Od wersji 3.0 Photoshopa możemy łatwiej (i mniej destrukcyjnie) wyostrzać w trybie RGB i używać trybu mieszania Luminosity (Jasność), aby ograniczać wyostrzanie tylko do informacji o luminancji. Lightroom robi coś podob- nego: w czasie wyostrzania odfi ltrowuje zawartość kolorystyczną. Z tego powodu użyteczne może być oglądanie z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Photoshop Lightroom 2. Podręcznik dla fotografów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: