Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 007467 22951746 na godz. na dobę w sumie
Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów - książka
Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4486-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> agile - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Projekty związane z tworzeniem oprogramowania bardzo się różnią od innych, bardziej tradycyjnych przedsięwzięć. Jeśli nie weźmiesz tego pod uwagę i uznasz, że podejście konwencjonalne wystarczy, ryzykujesz, że Twój projekt programistyczny stanie się źródłem frustracji i pasmem niepowodzeń. Efektem źle zbudowanego planu będzie niedotrzymywanie terminów, niedoszacowany koszt czy słaba jakość produktu. Projekt programistyczny wymaga takiej metodyki planowania, aby częste zmiany i wysoki stopień niepewności nie obróciły wniwecz wysiłku zespołu. Dlatego właśnie należy zastosować Agile.

Ta książka jest wyczerpującym przewodnikiem po planowaniu projektów programistycznych. Znajdziesz tu dokładne omówienie filozofii metodyk zwinnych i dowiesz się, w jaki sposób je zastosować, aby w efekcie otrzymać dobry plan. Poszczególne zagadnienia zostały zaprezentowane czytelnie i dokładnie, a przy tym zilustrowane za pomocą rzeczywistych przykładów i studiów przypadków. Dzięki opisanym w książce technikom łatwo zachowasz zwinność od początku do końca projektu. Jeśli Twój zespół stosuje którąś z licznych metod Agile, to książka ta stanie się nieocenionym źródłem wiedzy, niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, liderem, czy szeregowym programistą.

Dzięki tej książce dowiesz się:

Agile w planowaniu oznacza sukces projektu!


Mike Cohn jest jednym z twórców metody Scrum. Pierwszy raz zastosował ją w praktyce w 1995 r. i od tej pory jest gorącym zwolennikiem Agile. Cohn ma ponad trzydzieści lat doświadczenia w programowaniu i w zarządzaniu projektami. Był dyrektorem technicznym w wielu firmach - począwszy od startupów, a skończywszy na firmach z listy Fortune 40. Jest członkiem założycielem stowarzyszenia Agile Alliance. Pisze książki, publikuje artykuły w magazynach branżowych i regularnie wygłasza referaty na konferencjach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Agile Estimating and Planning Tłumaczenie: Radosław Meryk ISBN: 978-83-283-4486-0 Authorized translation from the English language edition, entitled: AGILE ESTIMATING AND PLANNING; ISBN 0131479415; by Mike Cohn; published by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall PTR. Copyright © 2006 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/agilem Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze ............................................................................................................17 Słowo wstępne Roberta Martina ........................................................................19 Słowo wstępne Jima Highsmitha .......................................................................21 Słowo wstępne Gabrielle Bennefield .................................................................25 Podziękowania ...................................................................................................27 Wprowadzenie ...................................................................................................29 CZĘŚĆ I PROBLEM I CEL Rozdział 1. Cele planowania ................................................................................................33 Po co to robić? .................................................................................................................................. 34 Co sprawia, że plan jest dobry? ...................................................................................................... 37 Co sprawia, że planowanie jest zwinne? ....................................................................................... 38 Podsumowanie ................................................................................................................................. 39 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 39 Rozdział 2. Dlaczego planowanie zawodzi? .........................................................................41 Planowanie dotyczy aktywności zamiast funkcjonalności ........................................................ 41 Wielozadaniowość prowadzi do dalszych opóźnień .................................................................. 44 Funkcjonalności nie są opracowywane według priorytetów .................................................... 46 Ignorujemy niepewność ................................................................................................................. 46 Oceny stają się zobowiązaniami .................................................................................................... 47 Podsumowanie ................................................................................................................................. 47 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 48 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI Rozdział 3. Zwinne podejście ...............................................................................................49 Zwinne podejście do projektów ..................................................................................................... 50 Zwinne podejście do planowania .................................................................................................. 54 Podsumowanie ................................................................................................................................. 58 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 59 CZĘŚĆ II OCENA ROZMIARÓW Rozdział 4. Rozdział 5. Szacowanie rozmiaru za pomocą punktów ........................................................63 Punktacja historyjek jest względna ............................................................................................... 63 Tempo ............................................................................................................................................... 65 Podsumowanie ................................................................................................................................. 68 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 68 Szacowanie w dniach idealnych .........................................................................69 Czas idealny a wytwarzanie oprogramowania ............................................................................ 70 Dni idealne jako miara rozmiaru .................................................................................................. 71 Jedna ocena, a nie wiele .................................................................................................................. 72 Podsumowanie ................................................................................................................................. 72 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 73 Rozdział 6. Metody oceny ....................................................................................................75 Oceny są wspólne ............................................................................................................................ 77 Skala oceny ....................................................................................................................................... 77 Wyznaczanie oceny ......................................................................................................................... 79 Poker planistyczny ........................................................................................................................... 81 Dlaczego poker planistyczny się sprawdza? ................................................................................. 83 Podsumowanie ................................................................................................................................. 84 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 84 Rozdział 7. Weryfikacja ocen ................................................................................................85 Przedstawiamy witrynę SwimStats ............................................................................................... 85 Kiedy nie należy weryfikować ocen? ............................................................................................. 86 Kiedy weryfikować oceny? ............................................................................................................. 87 Weryfikacja oceny częściowo zrealizowanych historyjek .......................................................... 89 Cel weryfikowania ocen .................................................................................................................. 90 Podsumowanie ................................................................................................................................. 90 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 91 Rozdział 8. Wybór między punktami historyjek a dniami idealnymi ....................................93 Powody przemawiające za metodą punktów ............................................................................... 93 Powody przemawiające na rzecz dni idealnych .......................................................................... 96 12 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI Zalecenia ........................................................................................................................................... 97 Podsumowanie ................................................................................................................................. 98 Pytania do dyskusji .......................................................................................................................... 98 CZĘŚĆ III PLANOWANIE POD KĄTEM WARTOŚCI Rozdział 9. Priorytety tematów ..........................................................................................101 Czynniki mające znaczenie przy określaniu priorytetów ........................................................ 102 Połączenie czterech czynników ................................................................................................... 107 Przykłady ........................................................................................................................................ 107 Podsumowanie ............................................................................................................................... 109 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 109 Rozdział 10. Priorytety finansowe ........................................................................................111 Źródła zwrotu ................................................................................................................................. 112 Przykład: WebPayroll ................................................................................................................... 115 Miary finansowe ............................................................................................................................ 120 Porównywanie zwrotów ............................................................................................................... 124 Podsumowanie ............................................................................................................................... 126 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 126 Rozdział 11. Priorytety atrakcyjności ....................................................................................127 Model Kano satysfakcji klientów ................................................................................................. 127 Inne podejście — wagi względne ................................................................................................. 132 Podsumowanie ............................................................................................................................... 134 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 134 Rozdział 12. Podział historyjek użytkownika ........................................................................135 Kiedy należy podzielić historyjkę użytkownika? ....................................................................... 135 Podział według granic danych ..................................................................................................... 136 Podział według granic operacyjnych .......................................................................................... 137 Usuwanie problemów funkcjonalności przekrojowych .......................................................... 138 Nie staraj się spełniać wymagań wydajności ............................................................................. 139 Podział historyjek o mieszanych priorytetach .......................................................................... 140 Nie należy dzielić historyjki na zadania ..................................................................................... 140 Unikaj pokusy zmian powiązanych ............................................................................................ 141 Łączenie historyjek ........................................................................................................................ 141 Podsumowanie ............................................................................................................................... 141 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 142 13 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI CZĘŚĆ IV TWORZENIE HARMONOGRAMÓW Rozdział 13. Podstawy planowania wydań ..........................................................................145 Plan wydania .................................................................................................................................. 146 Aktualizacja planu wydania ......................................................................................................... 150 Przykład .......................................................................................................................................... 150 Podsumowanie ............................................................................................................................... 152 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 153 Rozdział 14. Planowanie iteracji ...........................................................................................155 Podczas planowania iteracji nie są przydzielane zadania ........................................................ 157 Różnice między planowaniem iteracji a planowaniem wydania ............................................ 158 Planowanie iteracji sterowane tempem ...................................................................................... 159 Planowanie iteracji sterowane zobowiązaniami ........................................................................ 167 Moja rekomendacja ....................................................................................................................... 170 Związek ocen zadań z punktacją historyjek ............................................................................... 171 Podsumowanie ............................................................................................................................... 173 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 173 Rozdział 15. Wybór długości iteracji .....................................................................................175 Czynniki przy wyborze długości iteracji .................................................................................... 175 Podejmowanie decyzji ................................................................................................................... 179 Studia dwóch przypadków ........................................................................................................... 180 Podsumowanie ............................................................................................................................... 182 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 182 Rozdział 16. Szacowanie tempa ...........................................................................................183 Wykorzystanie danych historycznych ........................................................................................ 183 Przeprowadzenie iteracji .............................................................................................................. 184 Prognozowanie .............................................................................................................................. 186 Jakiego sposobu należy użyć? ....................................................................................................... 190 Podsumowanie ............................................................................................................................... 190 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 191 Rozdział 17. Plany z buforami w celu uwzględnienia niepewności ......................................193 Bufory funkcjonalności ................................................................................................................. 194 Bufory harmonogramu ................................................................................................................. 195 Łączenie buforów ........................................................................................................................... 202 Bufor harmonogramu to nie wypełnienie ................................................................................. 203 Ostrzeżenia ..................................................................................................................................... 203 Podsumowanie ............................................................................................................................... 204 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 204 14 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI Rozdział 18. Planowanie projektu z udziałem wielu zespołów .............................................205 Ustalenie wspólnej podstawy do ocen ........................................................................................ 206 Wcześniejsze wprowadzanie szczegółów do historyjek użytkownika ................................... 206 Planowanie wyprzedzające ........................................................................................................... 207 Wykorzystywanie w planie buforów zasilających ..................................................................... 209 Ale to tyle pracy… ......................................................................................................................... 211 Podsumowanie ............................................................................................................................... 211 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 212 CZĘŚĆ V ŚLEDZENIE I KOMUNIKACJA Rozdział 19. Monitorowanie planu wydania ........................................................................215 Śledzenie wydania .......................................................................................................................... 216 Wykresy wypalania wydania ........................................................................................................ 218 Wykres parkingowy ...................................................................................................................... 223 Podsumowanie ............................................................................................................................... 223 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 224 Rozdział 20. Monitorowanie planu iteracji ...........................................................................225 Tablica zadań .................................................................................................................................. 225 Wykresy wypalania iteracji .......................................................................................................... 228 Śledzenie poświęconego wysiłku ................................................................................................. 228 Indywidualne tempo ..................................................................................................................... 229 Podsumowanie ............................................................................................................................... 229 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 230 Rozdział 21. Ogłaszanie planów ...........................................................................................231 Ogłaszanie planu ............................................................................................................................ 232 Informowanie o postępach ........................................................................................................... 234 Podsumowanie na końcu iteracji ................................................................................................ 235 Podsumowanie ............................................................................................................................... 239 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 240 CZĘŚĆ VI DLACZEGO PLANOWANIE AGILE JEST SKUTECZNE? Rozdział 22. Dlaczego planowanie Agile się sprawdza? .......................................................243 Zmiany planów zdarzają się często ............................................................................................. 243 Oceny rozmiaru i czasu trwania są oddzielne ........................................................................... 244 Plany sporządza się na różnych poziomach .............................................................................. 244 Podstawą planów są funkcjonalności, a nie zadania ................................................................ 245 Dzięki niewielkim historyjkom prace postępują ....................................................................... 245 15 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI W każdej iteracji eliminujemy pracę w toku ............................................................................. 246 Śledzenie odbywa się na poziomie zespołu ................................................................................ 246 Niepewność jest potwierdzona i zaplanowana .......................................................................... 247 Wytyczne dla procesu szacowania i planowania Agile ............................................................ 247 Podsumowanie ............................................................................................................................... 249 Pytania do dyskusji ........................................................................................................................ 249 CZĘŚĆ VII STUDIUM PRZYPADKU Rozdział 23. Studium przypadku: Bomb Shelter Studios ......................................................253 Dzień 1. — poniedziałek rano ...................................................................................................... 254 Szacowanie historyjek użytkownika ........................................................................................... 261 Przygotowanie do badania produktu ......................................................................................... 270 Planowanie iteracji i wydania. Runda 1. .................................................................................... 273 Dwa tygodnie później ................................................................................................................... 288 Planowanie drugiej iteracji ........................................................................................................... 289 Kolejne dwa tygodnie później ...................................................................................................... 291 Przegląd planu wydania ................................................................................................................ 291 Zaprezentowanie Filipowi skorygowanego planu .................................................................... 294 Osiemnaście tygodni później ....................................................................................................... 297 Bibliografia .......................................................................................................299 Skorowidz ........................................................................................................303 16 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 3. Zwinne podejście Dobry plan bezwzględnie zrealizowany dziś jest lepszy niż idealny plan zrealizowany w przyszłym tygodniu. — generał George S. Patton Choć ruch Agile rozpoczął się wiele lat temu, to oficjalnym jego początkiem było stworzenie Manifestu Agile w lutym 2001 roku (Beck i in.). Ten manifest został napisany i podpisany przez siedemnastu zwolenników „lekkich metod”, jak ich wówczas nazywano. Ich dokument zarówno dał nazwę stosowanej metodzie wytwarzania oprogramowania, jak i dostarczył listę wartościowych twierdzeń. Autorzy Manifestu Agile napisali: ludzie i interakcje między nimi są ważniejsze niż procesy i narzędzia;   działające oprogramowanie jest bardziej wartościowe niż obszerna dokumentacja;  współpraca z klientami jest ważniejsza od negocjowania kontraktów;  reagowanie na zmiany jest ważniejsze niż trzymanie się planu. Zespoły Agile cenią bardziej osoby i interakcje od procesów i narzędzi, ponieważ wiedzą, że dobrze funkcjonujący zespół złożony z doskonałych jednostek dysponujących przeciętnymi narzędziami zawsze będzie działał wydajniej niż zespół złożony z przeciętnych osób posługujących się doskonałymi narzędziami i procesami. Świetne oprogramowanie jest tworzone przez świetnych programistów. W naszej branży podejmowaliśmy zbyt wiele wysiłków, które przynosiły zbyt mało sukcesów, aby zdefiniować proces rozwoju, w którym ludzie są tak traktowani jak wymienne tryby w maszynie. W procesach Agile uznajemy wyjątkowe zalety (i wady) indywidualnych osób i staramy się je wykorzystać. Nie traktujemy wszystkiego tak, jakby były to jednorodne elementy. Zespoły Agile bardziej cenią działające oprogramowanie od kompleksowej dokumentacji, ponieważ dzięki temu na końcu każdej iteracji otrzymują coraz lepszą wersję produktu. To pozwala wcześnie i często zbierać opinie dotyczące produktu i procesu. W miarę rozwoju opracowywanego oprogramowania w każdej iteracji można je prezentować potencjalnym lub rzeczywistym użytkownikom. Opinie tych użytkowników trafiają z powrotem do procesu projektowania. W ten sposób można uzyskać pewność, że zespół zawsze pracuje nad najbardziej wartościowymi funkcjonalnościami oraz że te funkcjonalności spełniają oczekiwania użytkowników. Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ I  PROBLEM I CEL Współpracę z klientem cenimy bardziej niż negocjacje kontraktów, ponieważ zespoły Agile dążą do tego, aby wszyscy uczestnicy projektu starali się osiągnąć taki sam zbiór celów. Negocjacje kontraktu czasami powodują, że zespół programistów i klient od początku projektu stoją po przeciwnych stronach barykady. Uwielbiam grać w większość gier. Gdy moja starsza córka miała cztery lata, kupiłem jej grę kooperacyjną, ponieważ wydawało mi się, że jej się spodoba, oraz ponieważ nie miałem pojęcia, jak zabawne mogą być tego rodzaju kooperacyjne gry. W grze, którą jej kupiłem, na księżniczkę zostało rzucone zaklęcie, a gracze muszą pokonać przeszkody (fosę, zamknięte drzwi i tym podobne) znajdujące się między nimi a księżniczką. Gracze wykonują ruchy na zmianę tak, jak w większości gier, ale celem jest wspólne usunięcie przeszkód i ocalenie księżniczki. Wszyscy gracze wygrywają albo wszyscy przegrywają. Gra w tę grę to wspaniała zabawa. Chcielibyśmy, aby zespoły pracujące nad oprogramowaniem i klienci podchodzili do projektów z taką samą wolą współpracy i poczuciem wspólnych celów. To prawda, że kontrakty często są potrzebne, ale warunki i szczegóły zawarte w kontraktach mogą mieć olbrzymi wpływ na to, czy obie strony będą koncentrowały się na współpracy, czy na rywalizacji. Zespoły Agile bardziej cenią reagowanie na zmiany od podążania za planem, ponieważ ich ostatecznym celem jest dostarczenie jak najwięcej wartości dla użytkowników i klientów projektu. W żadnych projektach, z wyjątkiem najprostszych, nie ma możliwości, by użytkownicy znali wszystkie szczegóły wszystkich żądanych funkcjonalności. Z całą pewnością użytkownicy będą zgłaszać nowe pomysły i prawie tak samo nieuniknione jest to, że niektóre funkcjonalności, które dziś są pożądane, jutro będą miały niższy priorytet. Dla zespołu Agile plan jest jedną z wizji przyszłości, ale możliwych jest ich wiele. Zespół powinien uwzględniać w planie nową wiedzę i doświadczenia. Możliwe, że zespół pracuje szybciej lub wolniej niż pierwotnie zakładano; być może użytkownikom jeden zbiór funkcjonalności podoba się bardziej niż oczekiwano, a nie podoba się inna funkcjonalność, która początkowo była uznawana za kluczową. Mając na uwadze cztery stwierdzenia dotyczące wartości z Manifestu Agile, w tym rozdziale przyjrzymy się temu, co to znaczy stosować zwinne podejście do projektu, a także co to znaczy mieć zwinne podejście do oceny i planowania. Zwinne podejście do projektów Pamiętając o czterech głównych wartościach Agile, możemy zwrócić uwagę na to, jak zespół Agile wygląda w praktyce. Stosowanie czterech wymienionych wartości łącznie prowadzi do procesów wytwarzania oprogramowania, które są w wysokim stopniu iteracyjne i przyrostowe. W wyniku ich stosowania na koniec każdej iteracji otrzymujemy zakodowane i przetestowane oprogramowanie. W poniższych punktach opisano niektóre ważniejsze cechy pracy zespołów Agile. Zespół Agile:  działa jako jeden kolektyw;  pracuje w krótkich iteracjach;  w każdej iteracji coś dostarcza;  koncentruje się na priorytetach biznesowych;  sprawdza i doskonali swoją pracę. 50 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 3.  ZWINNE PODEJŚCIE Zespół Agile działa jako jeden kolektyw Dla powodzenia projektu kluczowe znaczenie ma to, aby wszyscy uczestnicy projektu postrzegali siebie jako jeden zespół, który realizuje wspólny cel. W projekcie Agile nie ma miejsca na mentalność typu „zrobiłem swoje i reszta mnie nie interesuje”. Analitycy nie rzucają projektantom opracowanych wymagań. Projektanci i architekci nie rzucają projektów przez ścianę programistom, a programiści nie rzucają przez ścianę w połowie przetestowanego kodu testerom. Skuteczny zespół Agile musi prezentować myślenie w rodzaju „uczestniczymy w tym razem”. Chociaż zespół Agile musi pracować razem, jako jedna drużyna, to można w nim wyróżnić kilka konkretnych ról. Warto zidentyfikować i objaśnić te role, które mają znaczenie dla zwinnego szacowania i planowania. Pierwsza rola to właściciel produktu (ang. product owner). Do najważniejszych obowiązków właściciela produktu należy dbanie o to, aby wszyscy członkowie zespołu dążyli do wspólnej wizji projektu, ustalanie priorytetów, tak aby prace zawsze dotyczyły funkcjonalności o największej wartości, oraz podejmowanie decyzji prowadzących do wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w projekt. W rozwoju komercyjnego oprogramowania właściciel produktu często jest osobą z działu marketingu lub przedstawicielem działu zarządzania produktami w firmie. W przypadku opracowywania oprogramowania do użytku wewnętrznego właściciel produktu może być użytkownikiem, menedżerem użytkowników, analitykiem lub osobą finansującą projekt. Druga rola to klient. Klient jest osobą, która podjęła decyzję o finansowaniu projektu lub zakupie oprogramowania. W projekcie rozwoju oprogramowania do użytku wewnętrznego klient zazwyczaj jest przedstawicielem innego zespołu lub działu. W takich projektach role właściciela produktu i klienta są często połączone. W przypadku produktu rozprowadzanego komercyjnie klientem jest osoba, która kupuje oprogramowanie. W każdym przypadku klient może, lecz nie musi być użytkownikiem oprogramowania, co oczywiście jest kolejną, ważną rolą. Inną rolą wartą podkreślenia jest deweloper (ang. developer). Określenia deweloper używam w odniesieniu do wszystkich osób uczestniczących w procesie rozwoju oprogramowania. Obejmuje to programistów, testerów, analityków, inżynierów bazy danych, specjalistów w dziedzinie użyteczności (ang. usability), dokumentalistów, architektów, projektantów i tak dalej. Jeśli korzysta się z tej definicji, jako deweloper w wielu projektach może być traktowany nawet właściciel produktu. Ostatnia rola to menedżer projektu (ang. project manager). Jak opisuje Highsmith (2004а), rola menedżera projektu w projektach Agile zmieniła się. Menedżerowie projektów Agile koncentrują się bardziej na roli liderów niż specjalistów w dziedzinie zarządzania. W niektórych projektach Agile osoba pełniąca rolę menedżera projektu pełni również inną rolę — często pracuje jako deweloper, ale od czasu do czasu także jako właściciel produktu. Zespół Agile pracuje w krótkich iteracjach W projekcie Agile nie ma wyraźnego podziału na etapy — nie istnieje etap opracowywania wstępnych wymagań, po którym następuje faza analizy, projektu architektury i tak dalej. W zależności od konkretnego zwinnego procesu, który wybierzemy lub ustalimy, na początku projektu możemy przeprowadzić krótką fazę projektowania, modelowania lub inną. Ale kiedy projekt rozpocznie się na poważnie, to wszystkie prace (analiza, projektowanie, kodowanie, testowanie i tym podobne) w każdej iteracji będą odbywać się równolegle. 51 Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ I  PROBLEM I CEL Czas iteracji jest ściśle określony w oknach czasowych. To oznacza, że iteracje kończą się na czas nawet wtedy, gdy decydujemy się na usunięcie funkcjonalności. Okna czasowe iteracji często są bardzo krótkie. Większość zespołów Agile pracuje w iteracjach trwających od dwóch do czterech tygodni, choć niektóre zespoły wydłużają czas ich trwania nawet do trzech miesięcy. Większość zespołów ustala względnie stałą długość iteracji. Niektóre jednak wybierają odpowiedni czas trwania na początku każdej iteracji. Zespół Agile w każdej iteracji coś dostarcza Ważniejszy od wybierania przez zespół konkretnej długości iteracji jest fakt, że podczas iteracji następuje przekształcenie jednego lub kilku nieprecyzyjne określonych twierdzeń w specyfikacji wymagań w zakodowane, przetestowane i potencjalnie gotowe do dostarczenia oprogramowanie. Oczywiście wiele zespołów nie dostarcza wyników każdej iteracji użytkownikom. Celem jest jednak to, że mogłyby to zrobić. To oznacza, że w każdej iteracji zespoły robią postępy poprzez dodawanie jednej bądź kilku małych funkcjonalności, ale każda dodana funkcjonalność jest kodowana, testowana i ma jakość pozwalającą na wdrożenie. Kluczowe znaczenie ma to, aby na końcu każdej iteracji produkt został doprowadzony do stanu pozwalającego na dostarczenie go użytkownikom. W praktyce nie wynika z tego, że zespół musi zrobić absolutnie wszystko, co jest konieczne do opublikowania oprogramowania, ponieważ często się zdarza, że nie w każdej iteracji następuje publikacja. Na przykład jeden z zespołów, z którym pracowałem, przed opublikowaniem swojego produktu obejmującego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie potrzebował dwóch miesięcy testów średniego czasu między awariami (ang. mean time between failure — MTBF). Nie można było skrócić tego dwumiesięcznego okresu ze względu na wymogi kontraktu z klientem. Taka ilość czasu jest często konieczna do sprawdzenia, czy nie nastąpiły awarie sprzętu. Zespół pracował w czterotygodniowych iteracjach i pomimo uruchamiania dwumiesięcznych testów MTBF na koniec każdej iteracji jego produkt był w stanie nadającym się do wydania. Ponieważ pojedyncza iteracja zwykle nie zapewnia wystarczająco dużo czasu na zrealizowanie tylu nowych funkcjonalności, aby zaspokoić potrzeby lub życzenia użytkownika, wprowadzono szersze pojęcie wydania (ang. release). Wydanie obejmuje jedną lub więcej (zwykle więcej) iteracji, które bazują na sobie i mają na celu zrealizowanie kompletnego zbioru powiązanych ze sobą funkcjonalności. Chociaż iteracje zazwyczaj trwają od dwóch do czterech tygodni, wydanie zwykle trwa od dwóch do sześciu miesięcy. Na przykład w systemie zarządzania inwestycjami jedno wydanie może obejmować wszystkie funkcjonalności związane z kupowaniem i sprzedażą funduszy powierniczych i funduszy kapitałowych. Realizacja tych funkcjonalności może zająć sześć dwutygodniowych iteracji (około trzech miesięcy). W kolejnym wydaniu mogą zostać dodane funkcjonalności związane z obrotem akcjami i obligacjami, które mogą zająć dodatkowe dwutygodniowe iteracje. Wydania mogą odbywać się z różną częstotliwością. Opracowanie pierwszego wydania może zająć sześć miesięcy. Kolejne wydanie może nastąpić trzy miesiące później i tak dalej. Zespół Agile koncentruje się na priorytetach biznesowych Zespół Agile wykazuje zaangażowanie w priorytety biznesowe na dwa sposoby. Przede wszystkim dostarcza funkcjonalności w kolejności określonej przez właściciela produktu, od którego oczekuje się ustalenia priorytetów i połączenia funkcjonalności w wydania w taki sposób, aby zoptymalizować zwrot z inwestycji w projekt dla firmy. Aby osiągnąć ten cel, tworzony jest plan wydań uporządkowany 52 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 3.  ZWINNE PODEJŚCIE według priorytetów. Podczas jego tworzenia uwzględniane są możliwości zespołu oraz lista pożądanych nowych funkcjonalności. Aby właściciel produktu mógł uzyskać maksymalną elastyczność w ustalaniu priorytetów, tworzone funkcjonalności muszą być pisane w taki sposób, aby występowało między nimi jak najmniej technicznych zależności. Jeśli wybór jednej funkcjonalności wymaga wcześniejszego zrealizowania trzech innych, to właściciel produktu będzie miał trudności z ustaleniem priorytetów funkcjonalności w taki sposób, aby powstał sensowny plan wydań. Zespół raczej nie osiągnie celu w postaci całkowitego braku zależności, jednak utrzymanie zależności na minimalnym poziomie często jest zupełnie realne. Poza tym zespoły Agile koncentrują się na realizowaniu i dostarczaniu funkcjonalności wartościowych dla użytkowników, a nie na wykonywaniu odizolowanych zadań (które ostatecznie łączą się w funkcjonalność przynoszącą wartość dla użytkownika). Jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia tego celu jest wykorzystywanie historyjek użytkownika — nieskomplikowanej techniki wyrażania wymagań dla oprogramowania (Cohn 2004). Historyjka użytkownika to krótki opis funkcjonalności z punktu widzenia użytkownika lub klienta systemu. Historyjki użytkownika mają swobodną formę. Nie istnieje obowiązkowa składnia. Jednak ogólnie rzecz biorąc, warto zadbać o to, aby historyjki użytkownika przyjęły następującą ogólną formę: „Jako typ użytkownika chcę możliwość , tak aby uzyskać wartość dla biznesu ”. W przypadku tego przykładowego szablonu historyjka użytkownika może mieć następujące brzmienie: „Jako nabywca książki chcę mieć możliwość znalezienia książki po numerze ISBN tak, aby móc szybko znaleźć odpowiednią książkę”. Historyjki użytkownika są nieskomplikowane, ponieważ prace wymagane do ich zebrania i udokumentowania nie są wykonywane wszystkie jednocześnie. Zamiast pisać obszerne specyfikacje wymagań, zespoły Agile odkryły, że lepsze będzie podejście do opracowywania wymagań typu „dokładnie na czas”. Zazwyczaj proces powstawania historyjki użytkownika zaczyna się od ręcznego zapisania historyjki na karteczce z notesu albo — w przypadku dużego zespołu lub zespołu rozproszonego geograficznie — napisania jej na komputerze. Karta historyjki to jednak dopiero początek. Tworzeniu każdej historyjki użytkownika towarzyszy tyle rozmów między deweloperami a właścicielem produktu, ile jest potrzebne. Rozmowy te odbywają się tak często, jak to konieczne. Uczestniczą w nich wszystkie niezbędne osoby. Stosowanie podejścia do wymagań bazującego na historyjkach użytkowników nie wyklucza istnienia pisemnej dokumentacji. Jednak akcent wyraźnie przesuwa się z komunikacji pisemnej na werbalną. Zespół Agile sprawdza i doskonali swoją pracę Plan stworzony na początku dowolnego projektu nie jest gwarancją tego, co się wydarzy. Jest to po prostu próba przewidzenia efektów w określonym punkcie w czasie. Plan może zdezaktualizować się z powodu wielu czynników — członkowie projektu przychodzą i odchodzą, technologie sprawdzają się lepiej lub gorzej niż oczekiwano, użytkownicy zmieniają zdanie, konkurencja zmusza nas do reakcji innej, szybszej i tak dalej. Zespoły Agile postrzegają każdą taką zmianę zarówno jako okazję, jak i potrzebę zaktualizowania planu tak, aby lepiej odzwierciedlał rzeczywistość bieżącej sytuacji. Na początku każdej nowej iteracji zespół Agile wykorzystuje całą nową wiedzę zdobytą w poprzedniej iteracji i odpowiednio się dostosowuje do warunków. Jeśli zespół dowiedział się czegoś, co może mieć wpływ na dokładność lub wartość planu, to wprowadza odpowiednie korekty. Na dokładność planu może mieć wpływ odkrycie, że zespół źle ocenił tempo swojej pracy — tzn. w rzeczywistości pracuje szybciej lub wolniej. Mogło się również okazać, że określony rodzaj pracy jest bardziej czasochłonny niż wcześniej przypuszczano. 53 Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ I  PROBLEM I CEL Na wartość planu może wpłynąć zdobycie przez właściciela produktu wiedzy na temat funkcjonalności pożądanych przez potencjalnych użytkowników. Może się zdarzyć, że na podstawie obserwacji oprogramowania z wcześniejszej iteracji właściciel produktu dowiedział się, że użytkownicy chcieliby jedną z funkcjonalności rozwinąć bardziej oraz że inna funkcjonalność nie podoba im się tak, jak wcześniej sądzono. W takim przypadku zespół może poprawić wartość planu przez przesunięcie do wydania więcej pożądanych funkcjonalności kosztem funkcjonalności postrzeganych jako mniej cenne. Nie oznacza to, że zespoły Agile gwałtownie zmieniają ustalone priorytety w wyniku obserwacji bieżącej sytuacji. Priorytety są stosunkowo stabilne między kolejnymi iteracjami. Jednak możliwość zmiany priorytetów między iteracjami istotnie przyczynia się do maksymalizacji zwrotu z inwestycji w projekt. Zwinne podejście do planowania Szacowanie i planowanie rozwoju nowego produktu jest żmudnym zadaniem, które dodatkowo utrudnia niewłaściwe zrozumienie istoty projektów. Macomber (2004) twierdzi, że nie powinniśmy postrzegać projektu wyłącznie jako realizacji szeregu etapów. Zamiast tego należy raczej postrzegać projekt jako proces, w wyniku którego szybko i wiarygodnie jest generowany strumień nowych przydatnych możliwości i wiedzy. Nowe możliwości są dostarczane w produkcie. Nowa wiedza jest używana do tego, aby produkt stał się możliwie jak najlepszy. W projekcie Agile ten strumień nowych możliwości i wiedzy wykorzystujemy jako siłę napędową do wykonywania bieżącej pracy. Nowa wiedza wygenerowana przez projekt może dotyczyć zarówno produktu, jak i projektu. Nowa wiedza o produkcie pomaga nam dowiedzieć się więcej o tym, czym powinien być produkt. Nowa wiedza o projekcie jest informacją o zespole, stosowanych technologiach czy zagrożeniach. Często nie uznajemy tej wiedzy i jej nie planujemy. Nieuwzględnianie nowej wiedzy w planie prowadzi do budowania planów z założeniem, że wiemy wszystko, co jest konieczne do stworzenia dokładnego planu. W świecie wytwarzania oprogramowania taka sytuacja zdarza się rzadko, jeśli w ogóle kiedykolwiek się zdarza. Ward Cunningham powiedział: it’s more planning what you want to learn, not what it will be in the end1 (Van Schooenderwoert 2004). Często porównuję tradycyjne spojrzenie na projekt do biegu na dystansie dziesięciu kilometrów. Wiesz dokładnie, jak jest daleko do mety, a Twoim celem jest dotarcie do niej możliwie jak najszybciej. W projekcie Agile nie wiemy dokładnie, gdzie jest meta, ale często wiemy, że musimy do niej dotrzeć albo jak najbardziej się do niej zbliżyć przed określoną datą. Lepszym porównaniem dla projektu Agile jest wyścig trwający określony czas niż wyścig na ustalonym dystansie dziesięciu kilometrów: przebiegnij tyle, ile zdołasz w ciągu sześćdziesięciu minut. W ten sposób zespół Agile wie, kiedy skończy, ale nie wie, co do tego czasu zdoła dostarczyć. Kiedy uświadomimy sobie zarówno to, że efekt końcowy jest w pewnym sensie nieznany, jak i to, że nie można go z góry poznać, to planowanie staje się procesem ustalania i weryfikowania celów, które prowadzą do celu długoterminowego. 1 Dosł. Interesuje nas bardziej nauczenie się planowania niż to, czym to [produkt] ostatecznie będzie — przyp. tłum. 54 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 3.  ZWINNE PODEJŚCIE Wiele poziomów planowania Podczas ustalania i weryfikowania celów należy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, co jest za horyzontem, oraz że dokładność planu gwałtownie spada, im bardziej staramy się planować poza to, co możemy zobaczyć. Wyobraź sobie, że stoisz na małej łodzi, a Twoje oczy są na poziomie trzech metrów nad wodą. W tym przypadku odległość do horyzontu wynosi nieco ponad sześć kilometrów2. Jeśli planujesz trzydziestokilometrową podróż, to powinieneś planować ją, patrząc do przodu co najmniej pięć razy — raz na sześć kilometrów. Ponieważ nie możesz zobaczyć tego, co jest za horyzontem, musisz spoglądać na horyzont co jakiś czas i korygować swój plan. Projekt jest zagrożony, jeśli planowanie mocno wykracza poza horyzont planisty i nie uwzględnia czasu na to, by planista podniósł głowę, spojrzał na nowy horyzont i dokonał korekt. Plan powinien być opracowywany progresywnie. Zespoły Agile osiągają ten cel poprzez planowanie dla trzech różnych horyzontów. Są nimi wydanie, iteracja i bieżący dzień. Relacje między nimi (i innymi) horyzontami planowania zostały zilustrowane na „cebuli planowania” na rysunku 3.1. RYSUNEK 3.1. Cebula planowania. Zespoły Agile planują co najmniej trzy razy — na poziomie wydań, iteracji i dni Większość zespołów Agile jest zainteresowana tylko trzema, wewnętrznymi poziomami cebuli planowania. W planowaniu wydania analizowane są historyjki użytkownika lub motywy, które będą opracowywane w nowej wersji produktu lub systemu. Celem planowania wydania jest udzielenie właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu, harmonogramu i zasobów do projektu. Planowanie wydań odbywa się na początku projektu, ale nie jest to pojedyncze przedsięwzięcie. Dobry plan wydań jest aktualizowany w trakcie realizacji projektu (zwykle na początku każdej iteracji). Dzięki temu stale odzwierciedla aktualne oczekiwania co do tego, jakie funkcjonalności zostaną uwzględnione w kolejnym wydaniu. Na następnym poziomie jest planowanie iteracji, które jest przeprowadzane na początku każdej iteracji. Na podstawie pracy wykonanej w właśnie zakończonej iteracji właściciel produktu identyfikuje 2 Aby obliczyć odległość do horyzontu w kilometrach, należy pomnożyć pierwiastek kwadratowy z wysokości, na której znajdują się oczy, przez 3,57. 55 Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ I  PROBLEM I CEL prace o wysokim priorytecie, które zespół powinien zrealizować w nowej iteracji. Ze względu na to, że patrzymy na bliższy horyzont w porównaniu z planowaniem wydania, komponenty planu iteracji mogą być mniejsze. Podczas planowania iteracji mówimy o zadaniach, które będą wymagane do tego, aby przekształcić żądanie funkcjonalności w działające i przetestowane oprogramowanie. Na końcu mamy do czynienia z planowaniem dnia. Większość zespołów Agile stosuje jakąś formę codziennych spotkań stand-up w celu skoordynowania pracy i zsynchronizowania codziennych wysiłków. Chociaż uwzględnianie takiego planowania w sensie formalnym może wydawać się przesadą, to w czasie trwania tych spotkań zespoły z całą pewnością tworzą, oceniają i weryfikują swoje plany. Podczas codziennych spotkań zespoły ograniczają horyzont planowania do poziomu co najwyżej następnego dnia, kiedy odbywa się kolejne spotkanie. Z tego powodu koncentrują się na planowaniu i koordynacji pojedynczych działań, które prowadzą do realizacji zadań. Dzięki planowaniu z uwzględnieniem wymienionych trzech horyzontów — wydania, iteracji i dnia — zespoły Agile koncentrują się na tym, co jest widoczne i ważne z punktu widzenia tworzonego planu. W większości przypadków pojedyncze zespoły Agile nie koncentrują się na planowaniu produktu, portfolio i strategii (ta tematyka nie jest także poruszana w niniejszej książce). Planowanie produktu wymaga od właściciela produktu patrzenia w przyszłość poza bieżące wydanie oraz planowania ewolucji wydawanego produktu lub systemu. Planowanie portfolio zakłada dobór produktów, które będą jak najlepiej realizowały wizję ustaloną podczas planowania strategii organizacji. Warunki satysfakcji Każdy projekt jest inicjowany począwszy od ustalenia zbioru celów. Naszym bieżącym projektem może być stworzenie najlepszego na świecie edytora tekstu. Utworzenie takiego właśnie edytora tekstu zazwyczaj jest tylko jednym z celów tego projektu. Prawie na pewno istnieją dodatkowe cele związane z harmonogramem, budżetem i jakością. Te cele mogą być rozumiane jako warunki satysfakcji klienta lub właściciela produktu. Innymi słowy, warunki satysfakcji określają kryteria wykorzystywane do zmierzenia sukcesu projektu. Kiedy byłem w szkole średniej i otrzymywałem zadanie domowe polegające na napisaniu wypracowania na temat jakiejś książki, na przykład Moby Dicka, zawsze pytałem nauczyciela, jaką objętość ma mieć praca. Odpowiadał coś w stylu „na pięć stron” i wtedy wiedziałem, jakie są jego podstawowe kryteria satysfakcji. Oczywiście istniał szereg dodatkowych, niepisanych kryteriów satysfakcji — na przykład że wypracowanie ma być starannie napisane, że ma to być moja samodzielna praca i napisana zrozumiałym językiem. Na początku planowania wydania zespół i właściciel produktu wspólnie analizują kryteria satysfakcji właściciela produktu. Są to typowe elementy — zakres, harmonogram, budżet i jakość — choć zespoły Agile zwykle wolą traktować jakość jako niepodlegającą negocjacjom. Zespół i właściciel produktu szukają sposobów spełnienia wszystkich kryteriów satysfakcji. Na przykład właściciel produktu może być tak samo zadowolony z wydania za pięć miesięcy, które będzie obejmowało implementację jednego zestawu historyjek użytkownika, jak z wydania o miesiąc później, które będzie obejmowało implementację dodatkowych historyjek użytkownika. Czasami jednak nie można spełnić wszystkich kryteriów satysfakcji właściciela produktu. Zespół może zbudować najlepszy na świecie edytor tekstu, ale nie uda mu się go stworzyć do końca przyszłego miesiąca. Jeśli nie można znaleźć wykonalnego rozwiązania, to trzeba zmienić kryteria satysfakcji. 56 Poleć książkęKup książkę Z tego powodu planowanie wydań i analiza kryteriów satysfakcji właściciela produktu to zadania w wysokim stopniu iteracyjne, co pokazano na rysunku 3.2. ROZDZIAŁ 3.  ZWINNE PODEJŚCIE RYSUNEK 3.2. Warunki satysfakcji sterują zarówno planowaniem wydania, jak i iteracji Po ustaleniu planu obejmującego w przybliżeniu kolejne trzy do sześciu miesięcy pracy plan ten jest wykorzystywany w roli danych wejściowych w procesie planowania pierwszej iteracji. Planowanie iteracji, podobnie jak planowanie wydania, rozpoczyna się od analizy kryteriów satysfakcji właściciela produktu. W przypadku iteracji kryteriami satysfakcji właściciela produktu są zazwyczaj funkcjonalności, które według niego powinny być zrealizowane w następnej kolejności, oraz pewne wysokopoziomowe testy poszczególnych funkcjonalności. Jako przykład rozważmy serwis internetowy biura podróży, w którym zawarto następującą historyjkę użytkownika: „Jako użytkownik chcę mieć możliwość anulowania rezerwacji”. Podczas omawiania tej historyjki z właścicielem produktu deweloperzy dowiedzieli się, że kryteria satysfakcji dla tej historyjki są następujące:  Użytkownik, który anuluje rezerwację wcześniej niż na dwadzieścia cztery godziny przed planowaną podróżą, otrzymuje pełny zwrot pieniędzy.  Użytkownik, który anuluje rezerwację później niż 24 godziny przed podróżą, otrzymuje zwrot kosztów pomniejszony o opłatę 25 ¤.  Kod anulowania rezerwacji jest wyświetlany w serwisie oraz wysyłany e-mailem do użytkownika. 57 Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ I  PROBLEM I CEL Podobnie jak planowanie wydania, także planowanie iteracji jest procesem iteracyjnym. Właściciel produktu wraz z zespołem omawiają różne sposoby najlepszego spełnienia warunków satysfakcji dla iteracji. Na rysunku 3.2. zaprezentowano pętle sprzężenia zwrotnego, które prowadzą od pola wynikowego powiększonego produktu do pól warunków satysfakcji na początku planowania zarówno wydania, jak i iteracji. Na podstawie doświadczeń z rozwoju produktu w czasie iteracji zespół może uzyskać wiedzę lub umiejętności, które wpływają na planowanie na jednym bądź kilku poziomach. Na podobnej zasadzie zaprezentowanie przyrostu produktu istniejącym lub prawdopodobnym użytkownikom może wygenerować nową wiedzę, która stanie się powodem wprowadzenia zmian do planów. Zespół Agile uwzględnia te zmiany w swoich planach, co prowadzi do powstania produktu o wyższej wartości. Podsumowanie Zespoły Agile pracują wspólnie jako kolektyw, ale w ramach zespołu istnieją funkcje, które są przypisane do konkretnych osób. Pierwsza to właściciel produktu, który jest odpowiedzialny za wizję produktu oraz za ustalenie priorytetów, zgodnie z którymi zespół będzie pracować. Kolejna to klient — osoba, która płaci za projekt lub kupuje oprogramowanie, gdy tylko stanie się dostępne. Kolejne funkcje w projekcie Agile to użytkownicy, deweloperzy i menedżerowie. Zespoły Agile pracują w krótkich oknach czasowych, w których pod koniec każdej iteracji dostarczane jest działające oprogramowanie. Funkcjonalności stworzone podczas tych iteracji są wybierane na podstawie priorytetów ustalanych dla biznesu. To gwarantuje, że najpierw są opracowywane funkcjonalności najważniejsze. Powszechnie stosowanym przez zespoły Agile sposobem na wyrażanie wymagań użytkowników są historyjki użytkowników. Zespoły Agile mają świadomość, że plany mogą szybko stać się nieaktualne. Z tego powodu w razie potrzeby dostosowują swoje plany do zmieniającej się sytuacji. Projekty powinny być postrzegane jako przedsięwzięcia, które szybko i wiarygodnie generują strumień nowych przydatnych funkcjonalności oraz nowej wiedzy, a nie tylko jako wykonywanie ciągu czynności. Projekty generują dwa typy nowej wiedzy: wiedzę o produkcie oraz wiedzę o projekcie. Każda z nich przydaje się do udoskonalania planu produktu po to, aby osiągnąć jak największą wartość dla organizacji. Zespoły Agile stosują planowanie na trzech poziomach: planowanie wydania, planowanie iteracji oraz planowanie codzienne. W planie wydania uwzględnia się przyszłość równą czasowi trwania wydania — zwykle od trzech do sześciu miesięcy. W planie iteracji ważny jest wyłącznie czas trwania pojedynczej iteracji — zazwyczaj od dwóch do czterech tygodni. Plan dzienny to rezultat podjęcia zobowiązania przez członka zespołu przed innymi członkami zespołu podczas codziennego spotkania stand-up. Zrozumienie kryteriów satysfakcji właściciela produktu ma kluczowe znaczenie zarówno podczas planowania wydania, jak i w czasie planowania iteracji. W czasie planowania wydania cały zespół identyfikuje sposób spełnienia kryteriów satysfakcji dla wydania. Kryteria te obejmują zakres, harmonogram i zasoby. Aby to osiągnąć, może być konieczne, żeby właściciel produktu zrezygnował z jednego lub kilku kryteriów satysfakcji. Podobny proces odbywa się podczas planowania iteracji, gdy kryteriami satysfakcji są nowe funkcjonalności, które zostaną zaimplementowane, oraz wysokopoziomowe przypadki testowe, które pokazują, czy funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane. 58 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 3.  ZWINNE PODEJŚCIE Pytania do dyskusji 1. W jaki sposób praca w jednolitym kolektywie — jako cały zespół — wpłynęła na Twój bieżący lub poprzedni projekt? 2. Jakie są kryteria satysfakcji w Twoim obecnym projekcie? Czy wszyscy interesariusze i uczestnicy projektu zgadzają się ze wszystkimi tymi kryteriami? Jakie zagrożenia wiążą się z kontynuowaniem projektu, w którym nie ma zgody na wszystkie kryteria satysfakcji? 3. Dlaczego budżet i harmonogram zostały wyszczególnione na rysunku 3.2 jako kryteria satysfakcji do uwzględniania podczas planowania wydania, a nie podczas planowania iteracji? 59 Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ I  PROBLEM I CEL 60 Poleć książkęKup książkę Skorowidz A aktualizacja planu wydania, 150 aktywności, 42, 43 analogia, 80 atrakcyjność, 127 B błędy szacowania, 66 Bomb Shelter Studios, 253 bufory, 193 funkcjonalności, 194 harmonogramu, 195, 203 łączenie, 202 projektu, 199 ustalanie rozmiaru, 210 zasilające, 209 C cel iteracji, 161 planowania, 33 weryfikowania ocen, 90 czas idealny, 70 D dane historyczne, 183 dezagregacja, 80 długość iteracji, 148, 151, 175 całkowita wydania, 176 dni idealne, 71, 93–96 ekspert, 79 epiki, 78 E F funkcjonalności, 46, 245 ortogonalne, 138 H harmonogram, 143 historyjki użytkownika, 63, 78 dzielenie, 135, 161 łączenie, 141 oszacowywanie, 147 podział według granic danych, 136 podział według granic operacyjnych, 137 priorytety, 148, 152 punktacja, 63, 93, 171 wprowadzanie szczegółów, 206 wybór, 152, 161 I informowanie o postępach, 37, 234 infrastruktura, 107 interfejs użytkownika, 108 iteracje, 52, 148, 151, 184, 246 koszty, 178 krótkie, 51 monitorowanie, 225 określanie celu, 161 planowanie, 155 podsumowanie, 235 rozwinięcie historyjek do zadań, 188 wybór długości, 175 K kategorie odpowiedzi, 131 komunikacja, 213 koszt, 102 iteracji, 178 krótkie iteracje, 51 sesje, 82 Ł łączenie buforów, 202 historyjek, 141 łączna ocena finansowa, 119 M metody oceny, 75 miara rozmiaru, 71 miary finansowe, 120 model Kano, 127 ocena tematów, 129 monitorowanie planu iteracji, 225 wydania, 215 N niepewność, 35, 46, 176, 196, 247 nowa wiedza, 103 O obliczanie bufora, 200 nowych przychodów, 115 przychodów przyrostowych, 116 przychodów zatrzymanych, 116 sprawności operacyjnej, 117 ocena, 47, 72 czasu trwania, 61, 244 finansowa, 119 metody, 75 punktowa historyjek, 94, 95 rozmiarów, 61, 244 skala, 77 tematów, 129 w dniach idealnych, 96 weryfikacja, 85, 87 wyznaczanie, 79 zadań, 171 ogłaszanie planu, 232 okres zwrotu, 123 zdyskontowany, 124 określanie priorytetów, 102 warunków satysfakcji, 150 opinia eksperta, 79 opóźnienia, 43 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ oszacowanie czasu iteracji, 187 historyjek użytkownika, 147 liczby godzin, 187 szybkości, 148 zadania, 165 P plan ogłaszanie, 231 poziomy, 55, 244 z buforami, 193 zmiana, 243 planowanie, 33, 38, 41, 247 aktywności, 41 funkcjonalności, 245 iteracji, 155, 158 drugiej, 289 monitorowanie, 225 pierwszej, 273 sterowane tempem, 159 sterowane zobowiązaniami, 167 pod kątem wartości, 99 skuteczne, 241 wydania, 145, 158, 280 aktualizacja, 150 monitorowanie, 215 wyprzedzające, 207 z udziałem wielu zespołów, 205 zwinne podejście, 54 podejmowanie decyzji, 36, 179 podział historyjek, 135–140 odpowiedzi na kategorie, 131 poker planistyczny, 81, 83 poziomy planowania, 55 priorytety, 177 atrakcyjności, 127 biznesowe, 52 finansowe, 111 historyjek użytkownika, 148, 152 koszt, 102 nowa wiedza, 103 tematów, 101 wartość, 102 zagrożenia, 105 prognozowanie, 186 304 projekt Goodman, 181 interfejsu użytkownika, 108 Napa, 180 przegląd planu wydania, 291 przekazywanie informacji, 37 przychody nowe, 113 przyrostowe, 113 zatrzymane, 113 przydzielanie zadań, 157 punktacja historyjek, 63, 93, 171 R redukowanie ryzyka, 35 rozmiar bufora projektu, 199 zasilającego, 210 rozwinięcie historyjek do zadań, 188 ryzyko, 35 S satysfakcja, 56, 127, 146, 150 sesje, 82 skala oceny, 77 skuteczność planowania, 241 sprawność operacyjna, 114 stopień niepewności, 176 stożek niepewności, 34 studium przypadku, 251, 253 sumowanie ocen, 168 szacowanie, 66, 69, 151, 247 kosztów, 118 rozmiaru, 63 szybkości, 151 tempa, 183 szybkość zespołu, 87 Ś śledzenie, 213, 246 błędów, 227 poświęconego wysiłku, 228 wydania, 216 T tablica zadań, 225 tematy, 78 tempo, 65, 66, 183, 217 indywidualne, 229 tworzenie harmonogramu, 143 U usuwanie problemów funkcjonalności przekrojowych, 138 utrzymanie, 169 W wagi względne, 132 wartość, 102 bieżąca netto, 121 pieniądza w czasie, 120 warunki satysfakcji, 146 WebPayroll, 115 weryfikacja ocen, 85–90 wewnętrzna stopa zwrotu, 122 wielozadaniowość, 44 witryna SwimStats, 85 wybór długości iteracji, 151, 175 historyjek użytkowników, 152, 161 wydajność, 139 wykres Gantta, 41 parkingowy, 223 wypalania iteracji, 228 wypalania wydania, 218, 220 wymagania wydajności, 139 wytwarzanie oprogramowania, 70 wyznaczanie oceny, 79 zakresu, 188 wzbudzanie zaufania, 37 Z zadania, 157, 245 zagrożenia, 105 zaufanie, 37 zdyskontowany okres zwrotu, 124 zespół Agile, 51–53 zmiany planów, 243 zmniejszanie niepewności, 35 zobowiązania, 167, 169 indywidualne, 169 zwinne podejście, 49, 54 Ź źródła zwrotu, 112 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: