Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 003990 21521120 na godz. na dobę w sumie
Agile. Zwinne zarządzanie - ebook/pdf
Agile. Zwinne zarządzanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Ewa Błaszczak Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-951408-2-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Zapanowała moda na Agile. Czy będzie ulotna jak promocja przykrótkich spodni do garnituru lub butów z kwadratowymi noskami? Nie. Skąd ta pewność? Ponieważ AGILE to nie nowość. To elastyczne, kreatywne podejście do realizacji projektów, do wykonywania zadań - po prostu do pracy. AGILE nie jest też modą - jest koniecznością. Ponieważ elastyczne podejście, ciągłe dopasowywanie się, podążanie za coraz bardziej świadomym i wymagającym konsumentem to 'must have' dzisiejszych organizacji. 
Książka Agile. Zwinne zarządzanietłumaczy nierzadko trudne, anglojęzyczne pojęcia metodyki AGILE. Definiuje podstawowe koncepcje i zasady w AGILE oraz nakreśl, jakie czynniki są konieczne, by zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu wdrażania agile'owej kultury do organizacji w Polsce. A to wszystko napisane prostym, przyjaznym językiem z wieloma przykładami biznesowymi i nie tylko. Pozycja obowiązkowo dla każdego, menedżera czy pracownika, kto chciałby pracować bardziej 'zwinnie'!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EWA BŁASZCZAK AGILE W PIGUŁCE ZWINNE ZARZĄDZANIE Krótko, prosto i na temat (cid:50) ZWINN(cid:60)(cid:48) (cid:51)(cid:50)DE(cid:45)(cid:279)(cid:38)I(cid:56) D(cid:50) ZARZĄDZANIA Wydanie I, polskie. Copyright © by 4 Results sp. z o.o. Warszawa, 2019. Redakcja Kazimierz Żurek Korekta Anna Chyckowska Skład i łamanie Notus Bis • Piotr Kurzec Projekt okładki i grafiki Marek Twardowski, www.kreskawsieci.pl Zdjęcia Ewy Błaszczak Tomasz Zakrzewski, Focal, www.focal.pl Druk: Drukarnia Bi-Art ISBN: 978-83-945700-5-7 Dystrybucja: 4 Results sp. z o.o. www.4results.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej- szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione i powoduje naruszenie praw autorskich. Autor dołożył wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne, nie bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z ich wykorzystania. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. ZWINNE ZARZĄDZANIE JEŚLI CHCESZ W KOŃCU ZROZUMIEĆ, CZYM JEST AGILE, KIEDY, PO CO I JAK STOSOWAĆ TO PODEJŚCIE, JAK BUDOWAĆ ZWINNE PRZYWÓDZTWO ORAZ ZWINNĄ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ – TA KSIĄŻKA JEST DLA CIEBIE 4 A(cid:42)I(cid:47)E W (cid:51)I(cid:42)(cid:56)(cid:225)(cid:38)E Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. CO TO ZNACZY „AGILE”? 3. NA CZYM POLEGA ZWINNE ZARZĄDZANIE? 4. ŚWIAT VUCA 5. KRÓTKA HISTORIA ZWINNEGO ZARZĄDZANIA 6. MANIFEST AGILE 7. CZY AGILE JEST TYLKO DLA INFORMATYKÓW? 8. AGILE W PRAKTYCE 9. DWANAŚCIE ZASAD ZWINNEGO PODEJŚCIA 10. POLACY MAJĄ AGILE W DNA 11. HISTORIA PROJEKTU SENTINEL 12. AGILE A WATERFALL. ODWIECZNA WOJNA CZY STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO 13. KIEDY STOSOWAĆ AGILE, A KIEDY WATERFALL 14. METODY AGILE 15. CO MA WSPÓLNEGO AGILE Z KAROLEM DARWINEM 16. AGILE TO METODA TWORZENIA INNOWACJI. – PRAWDY I MITY NA TEMAT INNOWACYJNOŚCI 17. KREATYWNOŚĆ A INNOWACYJNOŚĆ – DEFINICJE 18. WSKAŹNIK PCIT – CZYLI GPS ZWINNYCH METODOLOGII 19. PRZEGLĄD METODOLOGII AGILE: SCRUM, CZYLI RZECZ O RUGBY 20. METODOLOGIE AGILE – DESIGN THINKING 21. SCRUM A DESIGN THINKING 22. SPOTIFY 23. AGILE JAKO KULTURA PRACY 24. KIM JEST AGILE’OWIEC – POSTAWA ADASIA 25. ZWINNOŚĆ TO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 26. AGILE LEADERSHIP – KIM JEST AGILE LEADER? 5 7 9 10 11 14 17 19 20 26 37 39 41 55 57 63 65 68 75 80 96 117 119 121 123 126 133 (cid:50) ZWINN(cid:60)(cid:48) (cid:51)(cid:50)DE(cid:45)(cid:279)(cid:38)I(cid:56) D(cid:50) ZARZĄDZANIA 6 ZWINNE ZARZĄDZANIE 1. Wprowadzenie Zapanowała moda na AGILE. Czy będzie ulotna jak promocja przykrótkich spodni do garnituru lub butów z kwadratowymi no- skami? NIE. Skąd ta pewność? Ponieważ AGILE to nie nowość. To znane światu, elastyczne, kreatywne podejście do realizacji pro- jektów, do wykonywania zadań – po prostu do pracy. AGILE nie jest też modą – jest koniecznością. Elastyczne podejście, cią- głe dopasowywanie się, podążanie za coraz bardziej świadomym i wymagającym konsumentem to bowiem „must have” dzisiejszych organizacji. Chociaż przepraszam – mój błąd. Stosowanie AGILE nie jest ko- niecznością. Przecież, jak przypomina nam w słynnej sentencji W. Edwards Deming, guru zarządzania: „przetrwanie nie jest obo- wiązkowe!”. Tymczasem większość osób do końca nie wie, czym jest AGI- LE, jak działa i o co w tym podejściu chodzi. Niedawno prowa- dziłam warsztaty dla 500 kluczowych liderów dużej organizacji, która rozpoczęła szeroko zakrojony projekt transformacji kultury organizacyjnej w duchu AGILE. Z tej okazji menedżerowie zosta- li zaproszeni na dwudniową konferencję, na której mieli pozna- wać tajniki AGILE, dyskutować strategię transformacji i przygoto- wywać się do zmiany. W programie było wiele paneli, warsztatów i wykładów, m.in.: AGILE w zarządzaniu, Customer Journey, Design Thinking, Scrum. Miałam jeszcze chwilę do swojego wykładu, więc popijałam kawę w hotelowym lobby, gdy nagle usłyszałam rozmowę przechodzącej nieopodal grupy liderów: – Hej, na jaki panel idziesz? – Nie mam pojęcia. A ty? 7 AGILE – Też nie wiem. Przecież ja tych tytułów nawet nie umiem wymó- wić, nie mówiąc o tym, żeby ustalić, o co w tym wszystkim chodzi. – To może chodźmy na ten Scrum – jakaś taka krótka ta nazwa i trochę brzmi jak krakersy, może będą ciastka dawali (śmiech). – Dobra. To idziemy. Wtedy zrozumiałam, że zanim w Polsce stworzymy agile’owe Eldorado, najpierw trzeba siąść z ludźmi i wszystko im po ko- lei wytłumaczyć. Przede wszystkim liderom. Pracownikom. Lu- dziom, którzy niekoniecznie są informatykami i interesują się tren- dami w zarządzaniu projektami. Ale mają lub będą mieli styczność z podejściem AGILE, może będą nawet liderami odpowiedzialny- mi za wdrożenie tego podejścia w swojej organizacji. Dlatego na- pisałam dla Was tę książkę. Jej cele to: wytłumaczenie trudnych, anglojęzycznych pojęć; zdefiniowanie podstawowych koncepcj i zasad w AGILE oraz nakreślenie, jakie czynniki są konieczne, by zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu wdrażania agile’owej kul- tury w polskiej organizacji. Mimo że mogłabym wypełnić tę książkę przykładami z bran- ży IT dotyczącymi metodologii AGILE (tak byłoby najprościej), to jednak zdecydowałam się często posługiwać przykładami spoza tej branży, a nawet kompletnie spoza biznesu. Przede wszystkim po to, by: 1. pokazać MECHANIZMY AGILE odseparowane od kontekstu konkretnych projektów; 2. odkleić AGILE od branży IT i pokazać, że to podejście można stosować we wszystkich dzie- dzinach biznesu, a nawet życia prywatnego; 3. ośmielić „cywilów” (nieinformatyków) do stosowania rozwiązań zwinnych; 4. pokazać deweloperom oprogramowania, że jest świat poza kodem ;) i że lu- dzie, którzy „nie komitują na repo”, też mogą z powodzeniem być superagile’owcami. 8 ZWINNE ZARZĄDZANIE 2. Co to znaczy „AGILE”? Słowo „AGILE” oznacza „zwinny”. Podejście AGILE to po polsku podejście zwinne, czyli elastyczne, sprytne, oparte na szukaniu spo- sobów, kreatywne, efektywne. Chodzi o zwinność w kontekście sposobu realizacji zadań i zarzą- dzania projektami. O zwinność, elastyczność, w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia do realizacji zadań opartego na ciężkiej doku- mentacji i sztywnych planach. AGILE [czyt. adżajl] – trudne do wymówienia i mało powszech- ne słowo. To pojęcie powstało w Stanach Zjednoczonych, ale nawet Amerykanie, którzy przodują w stosowaniu metodologii zwinnych, mają problemy z jego odpowiednią wymową. Wszystkiemu winien jest programista i konsultant Martin Fowler, który zaproponował na- zwę „AGILE” dla nowego podejścia do realizacji projektów (więcej powiem o tym w rozdziale 5.). Problem polega na tym, że Martin to typowy Brytyjczyk – uwielbia koty, dodaje mleko do herbaty i delek- tuje się wyszukanym słownictwem. No i stąd mamy AGILE. Ale spo- kojnie, chociaż podejście zwinne wprost naszpikowane jest wyszu- kanymi anglojęzycznymi pojęciami, to sama koncepcja jest prosta jak budowa cepa, co w niniejszej publikacji z przyjemnością udowodnię. 9 AGILE 3. Na czym polega zwinne zarządzanie? Zwinność, czyli AGILE, to PODEJŚCIE DO REALIZACJI ZADAŃ. To określone podejście do pracy, do zarządzania zadaniami, projekta- mi, zmianami. To jeden ze sposobów na przeprowadzanie rzeczywi- stości od stanu A do stanu B. AGILE to nie jest JEDNO KONKRETNE NARZĘDZIE. AGILE to NIE JEST JEDNA METODA. Tak jak smartfon to nie jest jeden rodzaj telefonu, ale typ telefonów, podejście do tworzenia telefonów, które wyróżniają pewne cechy, np. interaktywny ekran, tak samo AGILE to określony SPOSÓB RE- ALIZACJI zadań, za którym kryją się dziesiątki różnych metod na- rzędzi i technik. Przykładami smartfonów jest Iphone 7 czy Samsung Galaxy, a przykładami metod zwinnych jest Scrum, Lean czy Design Thinking. Czyli w worku z napisem „AGILE” znajdziesz dziesiątki me- todologii, podejść, które są zwinne. Skąd wiadomo, że ktoś pracuje zwinnie, czy dana metoda za- rządzania projektami jest zwinna, czy nie? O tym decyduje tzw. AGILE Manifesto (więcej o tym w rozdziale 6.). AGILE Manifesto to swoista konstytucja AGILE, zestaw agile’owych przykazań. Jeśli pra- cujesz zgodnie z nimi, to znaczy, że stosujesz AGILE; jeśli im się sprze- niewierzasz, to choćby nie wiem, ile kolorowych kanap stało w holu Twojego biura i choćbyś zatrudnił wszystkich scrum masterów świata i nawet postawił w biurze piłkarzyki, a po ścianach pozwolił pisać – nie stosujesz AGILE’a. 10 ZWINNE ZARZĄDZANIE 4. Świat VUCA Wiem, wiem, wiem – kolejne dziwne pojęcie, a książka dopiero się zaczyna. Ha, ha, ha! Witaj w świecie AGILE. Ale spokojnie, jestem po to, aby zrobić z tych wszystkich dziwnych pojęć kanapkę z pasztetem i ogórkiem kiszonym – czyli danie proste, znane i smaczne. VUCA to termin stworzony w świecie strategii militarnych, a kon- kretnie przez dwóch amerykańskich profesorów: Warrena Bennisa i Burta Nanusa. Po raz pierwszy użyto tego skrótu w Army War Col- lege w Stanach Zjednoczonych, żeby oddać charakter świata, w któ- rym obecnie funkcjonujemy, a który można sprowadzić do czterech kluczowych słów: – Volatility = zmienność – Uncertainty = niepewność – Complexity = złożoność – Ambiguity = niejednoznaczność W skrócie – VUCA. W tym świecie to, co daje przewagę długo- terminowo, to nie inteligencja, siła czy nawet bogactwo. Już Darwin udowadniał, że w procesie ewolucji przetrwają nie ci, którzy są silni czy mądrzy, ale ci, którzy są elastyczni, a więc ZWINNI, czyli potrafią szybko dostosowywać się do istniejących potrzeb. Podejście AGILE to odpowiedź na coraz bardziej agresywny świat VUCA, który wymaga coraz większej adaptacyjności, elastyczności. To metoda, która jest odpowiedzią na sztywne zasady, reguły i trady- cyjne podejście do realizacji zadań i zarządzania. AGILE powstał, bo dotychczasowe sposoby wykonywania pracy – pełne dokumentacji, planowania, budżetowania – okazały się za sztywne oraz nieprzysta- jące do potrzeb klientów i biznesu. Bo firmy nie rywalizują już tech- nologią – nastał rynek pracownika i klienta. Teraz liczy się człowiek, 11 AGILE zespół, kreatywność, innowacja. Nastał rynek klientocentryczny – gdzie klient i jego potrzeby są w centrum. A potrzeby te są coraz bardziej wygórowane, klient jest bardzo świadomy, konkurencja jest coraz większa, dostęp do informacji nieograniczony i wszystko się ciągle zmienia. Wierzę głęboko, a moja wiara poparta jest doświadczeniem i wskaźnikami EBITDA1 moich klientów, że w obecnym otoczeniu biznesowym sukces zaczyna się na literę Z, zgodnie z równaniem: Sukces = Zmiana + Zaufanie + Zespół + Zaangażowanie + Zwinność ZMIANA – zmiana uległa zmianie, stała się nielinearna, ciągła, wie- lopoziomowa. W biznesie mamy do czynienia ze zmianą do kwadratu. Kluczowa staje się umiejętność wykorzystywania zmiany jako wciąż inicjowanego nowego otwarcia, jako stale napływających możliwości. Na wagę złota staje się umiejętność przeprowadzania siebie przez proces zmiany i zarządzania własną energią, zaangażowaniem, ale też przeprowadzania ludzi przez zmianę tak, by ona nie frustrowała, nie podcinała skrzydeł, by stała się grą prowadzącą do sukcesu. ZAUFANIE – zaufanie daje szybkość; jeśli ufasz komuś, wówczas szybko działacie, dokumentacje nie są potrzebne, kreatywność budzi się sama. Granie do jednej bramki bez zaufania ani zwinność bez za- ufania nie są możliwe. ZESPÓŁ – czy masz komu podać piłkę? Biznes przestał być grą singlową. Perspektywa jednej osoby, talenty jednej osoby, kontakty jednej osoby – przestały wystarczać już dawno. Aby osiągnąć to, co jeszcze wczoraj wydawało się niemożliwe, potrzebujesz synergii ze- społowej. 1 EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. 12 ZWINNE ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIE – jeśli ludziom się nie chce, to na nic zda- dzą się ich talenty i kompetencje. Zaangażowane zespoły i jednost- ki potrafią przenosić góry. Natomiast jeden maruder w zespole jest w stanie zrujnować najlepiej dopracowaną strategię biznesową. ZWINNOŚĆ – wszystkie wcześniejsze Z są potrzebne, by uzyskać zwinność. Zwinność to baza, która daje efektywność, która pozwala prześcignąć konkurencję i poskromić fale koniunktury. 13 AGILE 5. Krótka historia zwinnego zarządzania Historia podejścia AGILE sięga roku 2001. Była zima, 11 lutego. W Polsce trwały ferie, górale zakopiańscy jak zwykle narzekali na brak śniegu, a tymczasem wśród ośnieżonych szczytów gór Wasatch w Utah, w ośrodku narciarskim Lodge at Snowbird, spotkało się 17 praktyków na co dzień tworzących oprogramowanie na coraz trud- niejszym rynku, dla coraz bardziej wymagającego klienta, za coraz większe pieniądze, w coraz szybszym tempie. Spotkanie zainicjował Bob Martin z firmy Object Mentor w Chicago. Zgromadził on eks- pertów, którzy wiedzieli, że świat software’u musi zmienić podejście do pracy, musi odejść od tworzenia oprogramowania na bazie cięż- kich, sztywnych, dokumentacyjnych metod pracy (tzw. Heavyweight Software Development Processes). Ci niezwykli ludzie spotkali się na dwa dni po to, aby rozmawiać, jeździć na nartach, relaksować się, spróbować znaleźć jakieś porozu- mienie w sprawie lekkiego, bardziej sprawnego procesu tworzenia oprogramowania – i oczywiście po to, aby jeść. W kurorcie zgromadzili się liderzy w zakresie wdrażania nowych, lekkich metod tworzenia oprogramowania (Lightweight Methods). Wśród nich byli m.in. Howard G. „Ward” Cunningham – człowiek, który stworzył pierwsze „wiki”, Jeff Sutherland i Ken Schwaber (twór- cy metody Scrum), Alistair Cockburn (Crystal), Kent Beck (Extreme Programming). Byli też reprezentanci metod takich jak DSDM, Ada- ptive Software Development, Feature-Driven Development, Pragma- tic Programming i inni sympatycy lekkiego programowania. Uczestnicy spotkania nazwali swoją grupę The AGILE Alliance. To, co tej grupie niezależnych myślicieli, ekspertów, często konkurentów udało się wypracować, przerosło oczekiwania wszystkich. Stworzyli 14 ZWINNE ZARZĄDZANIE AGILE Software Development Manifesto, czyli Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania. Ukonstytuowali nowe podejście do za- rządzania projektami. Ale zanim to osiągnęli, musieli zmierzyć się z problemami, tak napraw- dę zaledwie dwoma. Pierwszy, zaistniały jeszcze przed spotkaniem eks- pertów, to… wybór kurortu – towarzystwo kłóciło się, gdzie pojechać – jednym było zbyt zimno, innym zbyt daleko. Ale w końcu ustalono miejsce wyjazdu, na czym skorzystał cały świat biznesu. Drugim zmar- twieniem była brytyjska nazwa nowego podejścia – „AGILE” – której większość Amerykanów nawet nie potrafiła dobrze wymówić. Dlaczego zatem „AGILE”, a nie „Lightweight Methods”? Alistair Cockburn ujął to tak: „Nie mam nic przeciwko temu, by metodo- logię nazywać lekką, ale nie jestem pewien, czy chcę być nazywany ‘lekkim metodologiem’ uczestniczącym w spotkaniu ‘lekkich meto- dologów’. To brzmi, jakbyśmy byli kupą chudych, głupkowatych, lek- komyślnych ludzi usiłujących zapamiętać, jaki jest dziś dzień”. Stanęło więc na „AGILE”. Pozostało teraz wyjaśnić światu, co to słowo ozna- cza i jak należy je wymawiać. Bob Martin tak podsumował to dwudniowe spotkanie: „To zaszczyt być w grupie ludzi, którzy wyznają podobne zasady i promują model biznesowy oparty na ludziach, współpracy i tworzeniu w firmach spo- łeczności, w których chce się pracować”. Jim Highsmith, członek AGILE Alliance, potwierdza, że metody AGILE zajmują się patetycznymi rzeczami – dostarczaniem dobrych produktów klientom poprzez działanie w środowisku, które nie tylko mówi, że „ludzie są najważniejszym aktywem”, ale które działa tak, jakby ludzie rzeczywiście byli ważni i które wyrzuca słowo „aktywo”. I tak metodologie AGILE w swojej istocie sprowadzają się do WAR- TOŚCI i do KULTURY organizacyjnej. Dotyczą podejścia do pracy, do zespołów, do klienta. To w gruncie rzeczy naprawdę bardzo ludzkie i „HR-owe” podejście. A do tego skuteczne oraz opłacalne biznesowo. Twórcy AGILE Manifesto wskazują, że to podejście, o ile jest ko- nieczne dla sukcesu biznesu i zadowolenia klienta, stanowi groźbę dla 15 AGILE korporacyjnych biurokratów. Dla nich bowiem procesy i zasady biz- nesowe są często ważniejsze od dobra klienta. Odrzucają oni AGILE, bo w przypadku tego podejścia nie mogą już schować się za korpo- racyjnymi regułkami i muszą stawić czoła klientowi (wewnętrznemu lub zewnętrznemu). Tym, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat historii AGILE, polecam stronę stowarzyszenia AGILE Alliance: www.AGILEmanifesto.org, gdzie opublikowano wszystkie powyższe historie, sam Manifest AGILE i wiele dodatkowych ciekawych informacji. 16 ZWINNE ZARZĄDZANIE 6. Manifest AGILE W podejściu zwinnym piękne jest to, że aby zrozumieć, jakie zasady nim kierują, nie trzeba czytać opasłych tomów książek. Wystarczy wejść na stronę www.AGILEmanifesto.org i zapoznać się z zamiesz- czonym tam i przetłumaczonym na dziesiątki języków Manifestem AGILE. Jest to konstytucja podejścia AGILE. Przykazania AGILE. Główne zasady, które pozwalają ustalić, czy to, jak pracujesz, mieści się w podejściu zwinnym, czy też nie. Oryginalny Manifest AGILE brzmi: „Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić: 1. Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi. 2. Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji. 3. Współpracę z klientem od negocjacji umów. 4. Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.” Manifest podpisali: Kent Beck Mike Beedle Arie van Bennekum Alistair Cockburn Ward Cunningham Martin Fowler James Grenning Jim Highsmith Andrew Hunt Ron Jeffries Jon Kern Brian Marick 17 Robert C. Martin Steve Mellor Ken Schwaber Jeff Sutherland Dave Thomas AGILE W manifeście mowa jest o tworzeniu oprogramowania, ale wystar- czy zamienić słowo „oprogramowanie” na „produkt” (mieszczący w sobie zarówno dostarczanie dóbr, jak i usług) i mamy uniwersalne po- dejście AGILE do zastosowania we wszystkich możliwych branżach biznesu. Podsumowując: podejście do pracy można nazwać zwinnym, jeżeli tworząc rozwiązanie (produkt/usługę), BARDZIEJ CENI SIĘ: 1. Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi. 2. Działający produkt od szczegółowej dokumentacji. 3. Współpracę z klientem od negocjacji umów. 4. Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Ot i cały AGILE. Żadnych narzędzi, segregatorów z zasadami, wy- sublimowanych metod, nakazów, zakazów. Cztery linijki tekstu. Po- dejście. „Mindset”. Priorytety. Kierunek. I tyle. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Agile. Zwinne zarządzanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: