Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 011285 21746113 na godz. na dobę w sumie
Akta administracyjne dla aplikantów. Wydanie 1 - ebook/pdf
Akta administracyjne dla aplikantów. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 423
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0503-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Jest to zbiór materiałów, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego. Książka zawiera propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny w latach 2009–2013 na aplikacjach adwokackiej oraz radcowskiej. Omawia wymogi formalne skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego i zasady ich wnoszenia.

Każde z zadań opatrzone jest komentarzem wyjaśniającym poruszane zagadnienia prawne, wzbogaconym zarówno o aktualne orzecznictwo sądowe, jak i rozważania przedstawicieli doktryny. Publikacja zawiera także dziesięć kazusów autorskich obejmujących istotne, ciekawe problemy prawne.

Kinga Uryga – adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i gospodarczym, a ponadto w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie procesu inwestycyjnego, oraz w prawie pracy.

Paulina Mielcarek - prawnik, doświadczenie zdobywała podczas pracy w krakowskich kancelariach prawnych i w sądownictwie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym.

Agnieszka Stec - prawnik, głównym przedmiotem zainteresowania jej pracy zawodowej są regulacje z pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie redakcyjne: Anna Popławska, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorek i wydawcy. ISBN 978-83-278-0503-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Adgar Park West, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 Część I UWAGI OGÓLNE A. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. . . 13 Komentarz do wzoru skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów administracyjnych w świet le art. 13 § 1 i 2 p.p.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. Tryb pośredniego wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 54 § 1 p.p.s.a.) . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka prawidłowego wniesienia skargi. Termin do wniesienia skargi . . . . . . . . . . . 17 4. Strony postępowania toczącego się przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz legitymacja do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Analiza treści art. 32 i 50 p.p.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5. Reprezentacja strony przez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, kuratora, opiekuna, doradcę tymczasowego. Katalog podmiotów, które mogą być pełnomocnikami . . . . . . . 21 6. Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników . . . . . . . . . . 7. Oznaczenie rodzaju składanego przez stronę pisma . . . . . . . . . 8. Osnowa wnios ku lub oświadczenia 9. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego 22 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 lub pełnomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 10. Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11. Oznaczenie przedmiotu sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12. Wartość przedmiotu zaskarżenia oraz ustalenie wysokości opłaty tytułem wnoszonej skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5 13. Sygnatura akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 14. Dokument pełnomocnictwa w świet le regulacji zawartej w art. 37 p.p.s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 15. Odpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 16. Wskazanie zaskarżonego aktu administracyjnego (substrat zaskarżenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1. Zakres zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2. Zarzuty skargi 30 17. Dokładne oznaczenie organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 18. Okreś lenie naruszenia prawa lub interesu prawnego . . . . . . . . 34 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 46 19.1. Żądanie skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 19.2. Żądanie zwrotu kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . 50 20. Inne żądania i wnios ki skarżącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 19. Wnioski skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 20.2. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym . . . 20.3. Wniosek o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania 21. Przytoczenie motywów skargi dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 B.  Konstrukcja skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Komentarz do wzoru skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 1. Przedmiot zaskarżenia 2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej . . . . . . 58 3. Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4. Katalog podmiotów uprawnionych do sporządzenia skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5. Wymogi formalne skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6. Podstawy kasacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 7. Cofnięcie skargi kasacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8. Wnioski skarżącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 9. Koszty postępowania kasacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Część II KAZUSY AUTORSKIE Kazus 1. Renta planistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 6 Spis treściwww.lexisnexis.pl Kazus 2. Odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Kazus 3. Samowola budowlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 120 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kazus 4. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . Kazus 5. Podatki lokalne: podatek od nieruchomości i podatek leśny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Kazus 6. Podatek akcyzowy – wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Kazus 7. Wyczerpanie środków zaskarżenia. Zaskarżanie uchwał (zarządzeń) organów jednostek samorządu terytorialnego . 193 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kazus 8. Telekomunikacja. Wymagania poprawnie sporządzonego uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego . . . . . . . . 210 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Kazus 9. Prawo telekomunikacyjne: skarga na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej . . . . . . . . . 224 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 . . . . . . . . 238 1. Stan faktyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 2. Proponowane rozwiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Kazus 10. Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia 7 Spis treści Część III KAZUSY MINISTERIALNE A. Egzaminy adwokackie 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Egzamin adwokacki 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Egzamin adwokacki 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Egzamin adwokacki 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Egzamin adwokacki 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Egzamin adwokacki 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 251 264 276 298 323 B. Egzaminy radcowskie 2009–2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 1. Egzamin radcowski 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 2. Egzamin radcowski 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 3. Egzamin radcowski 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 4. Egzamin radcowski 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 5. Egzamin radcowski 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Spis treściwww.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Biul. SN CBOSA j.s.t. k.c. – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr  16, jednostki samorządu terytorialnego poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) k.p.a. – ustawa z  14  czerw ca 1960  r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) MPZP ONSA ONSAiWSA – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Wojewódz- kich Sądów Administracyjnych OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy OSNCP OSP ord.pod. OTK OTK-A PiP PPP p.a.s.c. p.p.s.a. pr.bud. pr.tel. i Ubezpieczeń Społecznych (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich – ustawa z  29  sierp nia 1997  r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy, seria A – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Prawa Prywatnego” – ustawa z  29  wrześ nia 1986  r. – Prawo o  aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – ustawa z 30 sierp nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z  7  lipca 1994  r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) – ustawa z  16  lipca 2004  r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) 9 Wykaz skrótów Prz.Sejm. u.g.g. u.p.z.p. u.s.g. u.s.p. u.s.w. WPZ – „Przegląd Sejmowy” – ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i  wywłasz- czaniu nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.; uchylona) – ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) – ustawa z  8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) – wartość przedmiotu zaskarżenia – uzasadnienie zarzutów występujących w skardze www.lexisnexis.pl Wstęp Niniejsza publikacja zawiera zbiór opracowań zadań egzaminacyjnych pochodzących z państwowych egzaminów zawodowych wieńczących aplikację adwokacką oraz radcowską w latach 2009–2013. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób przygotowujących się do egzaminów końcowych, autorzy opracowali ponadto dziesięć kazusów autorskich. Książka podzielona została na trzy części, z  których pierwszą stano- wią „Uwagi ogólne” prezentujące wzory skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi do Naczelnego Sądu Administra- cyjnego wraz z omówieniem formalnych wymogów przedmiotowych pism procesowych i zasad ich wnoszenia. Część druga zawiera kazusy autorskie obejmujące ciekawe i istotne w kontekście egzaminów praw- niczych zagadnienia prawne zaczerpnięte również z praktyki autorów publikacji. Część trzecia z kolei poświęcona została opracowaniu po- szczególnych zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych, tj. 2009–2013. Książka zawiera propozycje rozwiązań wraz ze szczegółowym omó- wieniem zarzutów, poruszanych w  treści pisma procesowego proble- mów, instytucji prawnych. Zagadnienia teoretyczne ujęto zwięźle, pod kątem ich przydatności dla wykładni obowiązującego prawa. Od kandydatów na adwokatów i radców prawnych wymaga się znajo- mości przepisów, umiejętności ich interpretacji, a  także znajomości literatury przedmiotu i  stanowisk prezentowanych w  judykaturze, dlatego też w niezbędnym zakresie autorzy publikacji przytoczyli roz- ważania prawne przedstawicieli doktryny, a  ponadto najważniejsze orzeczenia dotyczące poruszanych zagadnień, co w  połączeniu z  praktycznymi wskazówkami pozwala lepiej wyjaś nić omawiany 11 Wstęp problem prawny. Prezentując poglądy, na których oparto zarzuty skargi, autorzy przytoczyli także odmienne stanowiska wyrażone w orzeczeniach, komentarzach lub innych ważniejszych publikacjach. Pozwoli to korzystającemu z  niniejszego opracowania na krytyczną refleksję i ukształtowanie włas nego przekonania o trafności jednego z prezentowanych stanowisk. W pracy przedstawiono również wątp- liwości pojawiające się przy wykładni komentowanych przepisów oraz zastrzeżenia co do części nowo przyjętych rozwiązań, które wy- wołują dyskusję, ewentualnie stanowią przyczynę sporów interpreta- cyjnych. Zbiór został przygotowany z wykorzystaniem najnowszego orzecznic- twa i literatury. Adresowany jest nie tylko do osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i do apli- kantów w  trakcie aplikacji, może być również przydatny studentom pragnącym pogłębić wiedzę w dziedzienie prawa administarcyjnego. Na zakończenie należy wyrazić nadzieję, że niniejsza pozycja okaże się pomocna, a jej systematyka i treść znacznie ułatwią przygotowania do egzaminu. Autorki www.lexisnexis.pl Część I UWAGI OGÓLNE A. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  . . . . . . . . . . . . . . . . . [Miejscowość], dn. [data] za pośrednictwem: Organ [adres organu administracji publicznej, którego działanie, zaniechanie lub przewlekłe prowadzenie postępowania skarżymy] Skarżący: [imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedzi­ ba, ewentualnie adres do doręczeń] reprezentowany przez pełno- mocnika/przedstawiciela ustawowego [imię i nazwisko, adres] Organ: [wskazanie organu wraz z danymi adresowymi] Uczestnik/uczestnicy postępowania: [wskazanie uczestników wraz z danymi adresowymi] Wartość przedmiotu zaskarżenia: [okreś lenie wartości] Opłata [… PLN (słownie:…………..)] (wyliczona zgodnie z treś­ cią rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w spra­ wie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w po­ stępowaniu przed sądami administracyjnymi) 13 Część I. Uwagi ogólne S K A R G A do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w … na … Działając w imieniu włas nym/jako przedstawiciel ustawowy/ /jako pełnomocnik [imię i  nazwisko Mocodawcy], stosowne pełnomocnictwo wraz z  opłatą skarbową w  załączeniu, na podstawie art.  3 §  2 pkt  1/2 p.p.s.a. oraz art.  50 §  1 p.p.s.a., art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 p.p.s.a., niniejszym zaskarżam w  całości/w  części [akt administracyjny, którego legalność kwestionujemy], znak: [sygnatura sprawy, w  której skarżony akt wydano/czynność podjęto], doręczona(-e)/podję- ta(-e) w dniu […] Wydanemu przez […] rozstrzyg nięciu zarzucam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mając na uwadze powyższe, wnoszę o: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U Z A S A D N I E N I E [wyjaś nienie uchybień organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem stanu faktycznego i obowiązujących norm praw­ nych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarżący/Za skarżącego – pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy [podpis] 14 www.lexisnexis.pl A. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego Załączniki: 1) odpisy skargi wraz z załącznikami, 2) pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową, 3) dowód uiszczenia opłaty od skargi, 4) (inne dokumenty). Komentarz do wzoru skargi Uwagi komentarza, podobnie jak przedstawiony powyżej wzór środka zaskarżenia, koncentrują się przede wszystkim na sposobie formuło- wania skargi w przypadku, gdy przedmiotem zaskarżenia są indywi- dualne akty administracyjne (decyzja administracyjna, postanowie- nie) jako akty dominujące w  praktyce zawodowej oraz w  treściach zadań egzaminacyjnych. Mając na uwadze ramy niniejszego opraco- wania, nie jest możliwe omówienie różnic występujących pomiędzy skargami na po szczególne działania (bezczynność) organów admini- stracji. Odpowiednie punkty komentarza pozostają oczywiście – co do zasady – aktualne także w odniesieniu do wymogów formalnych skar- gi w przypadku przedmiotów zaskarżenia innych aniżeli indywidual- ne akty administracyjne. Specyfika konkretnego działania (bezczyn- ności) organu administracji publicznej wymaga jednak dokonania okreś lonych modyfikacji w  treści skargi, w  szczególności w  zakresie wskazywania podstawy zaskarżenia (odpowiedni punkt art.  3 §  2 p.p.s.a.), formułowania zarzutów czy wnios ków skargi (w tym zakre- sie skarżący powinien skorelować treść zarzutów i  wynikającego z nich żądania skargi z regulacją art. 146–150 p.p.s.a.). Na szczególną uwagę zasługuje przy tym konstrukcja skargi na uchwały lub zarzą- dzenia organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z za- kresu administracji publicznej (w  tym na akty prawa miejscowego), wykazująca odrębności istotne dla samej możliwości poddania danego aktu kontroli sądowoadministracyjnej. By nie zaciemniać jednak uwag poczynionych w poniższym komentarzu, niezbędne modyfikacje skar- gi na uchwały (zarządzenia) organów j.s.t. omówione zostały w czę- 15 Część I. Uwagi ogólne ści III opracowania: Część III. Kazusy autorskie. Kazus 7. Komentarz, pkt [10]. Krótkiego omówienia wymaga także konstrukcja komentarza do skar- gi. Wskazać bowiem należy, iż w pkt 1–15 przedstawione zostały ogól- ne wymogi wszystkich pism procesowych składanych przed sądem administracyjnym, wynikające z  art.  46 i  47 p.p.s.a., które zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarżący powinien uwzględnić, natomiast w kolej- nych punktach (16–21) omówiono wymogi charakterystyczne dla skargi. Zaprezentowany schemat wynika zatem z konstrukcji przyjętej przez ustawodawcę, skutkując jednak koniecznością niejako „powiela- nia” komentarzy do po szczególnych elementów skargi ze względu na ich tożsamość przedmiotową, np. ujętego w pkt 11 oznaczenia przed- miotu sprawy i wskazania zaskarżonej decyzji/postanowienia (pkt 16) czy wyodrębnienia z  pkt  10 (Załączniki) osobnego pkt  15 (Odpisy), w sytuacji gdy każdy odpis skargi jest równocześnie jej załącznikiem. 1. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów administracyjnych w świet le art. 13 § 1 i 2 p.p.s.a. Jeden z wymogów formalnych stanowi oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane. Polega ono na wskazaniu jego nazwy i siedziby. Nie jest wymagane wskazywanie wydziału sądu ani jego danych adre- sowych (ich zamieszczenie w  treści skargi ma wymiar jedynie prag- matyczny). W  sądownictwie administracyjnym obowiązuje zasada domniema- nia kompetencji w  sprawach sądowoadministracyjnych na rzecz wojewódzkich sądów administracyjnych. Domniemanie to wynika z treści art. 13 § 1 p.p.s.a. Do właś ciwości wojewódzkich sądów admi- nistracyjnych należą wszystkie sprawy sądowoadministracyjne nieza- strzeżone dla właś ciwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, które- go właś ciwość rzeczowa uregulowana została w art. 15 p.p.s.a. Właściwość miejscowa regulowana jest w § 2 art. 13 p.p.s.a., zgodnie z  którym do rozpoznania sprawy właś ciwy jest ten wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właś ciwości mieści się siedziba 16 www.lexisnexis.pl A. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego organu administracji publicznej, którego działanie zostało zaskarżone (bezczynność, przewlekłe prowadzenie postępowania). 2. Tryb pośredniego wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 54 § 1 p.p.s.a.) Przepis art. 54 § 1 p.p.s.a. statuuje pośredni tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego – środek zaskarżenia wnoszony jest za pośred- nictwem organu, który wydał skarżony akt prawny lub którego bez- czynność, względnie przewlekłe prowadzenie postępowania w  spra- wie, stanowi podstawę wniesienia skargi. Przepisy ustaw szczególnych mogą jednak przewidywać wyjątki od przyjętego modelu. Wniesienie skargi bezpośrednio do sądu jest bezskuteczne i nie powo- duje zachowania terminu wynikającego z art. 53 § 1 p.p.s.a. W takim wypadku sąd powinien przesłać skargę właś ciwemu organowi admini- stracji publicznej w celu nadania jej biegu, a o zachowaniu terminu do wniesienia skargi decydować będzie data jej nadania przez sąd na ad- res właś ciwego organu administracji publicznej. Wszczęcie postępo- wania sądowoadministracyjnego następuje bowiem dopiero po złożeniu skargi do właś ciwego organu. Należy jednak podkreś lić, iż wojewódzki sąd administracyjny nie jest obciążony obowiązkiem nada- nia skargi przed upływem ustawowego terminu do jej wniesienia. 3. Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka prawidłowego wniesienia skargi. Termin do wniesienia skargi Skargę do sądu administracyjnego wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Zatem jeżeli skarżącemu w  toku postępowania admini- stracyjnego przysługiwały jakiekolwiek środki ochrony prawnej służą- ce wzruszeniu wadliwego aktu administracji publicznej, przed wnie- sieniem skargi jest on zobowiązany z  nich skorzystać. Przez środek zaskarżenia należy rozumieć – w  przypadku indywidualnych aktów administracyjnych – zażalenie, odwołanie (środki dewolutywne), ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (środek niede- 17 Część I. Uwagi ogólne wolutywny). Co jednak istotne samo wniesienie środka zaskarżenia nie realizuje jeszcze wymogu przewidzianego treścią art.  52 p.p.s.a. O  jego spełnieniu mówić można dopiero po rozpoznaniu środka za- skarżenia przez właś ciwy organ. Wyczerpanie środków zaskarżenia w przypadku innych działań orga- nów administracji aniżeli indywidualne akty administracyjne regulu- je natomiast § 3 art. 52 p.p.s.a. Zgodnie z jego treścią, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia, przed wniesieniem skargi nale- ży wezwać na piśmie organ do usunięcia naruszenia prawa. Przed- miotowe wezwanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia, w któ- rym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu czynności. W  odniesieniu do pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, które podlegają doręczeniu, bieg czternastodniowego terminu rozpoczyna się od dnia ich doręczenia skarżącemu. Mając na względzie treść § 4 art. 52 p.p.s.a., należy jednak wspomnieć, że w stosunku do innych aktów niż wymienione powyżej, np. uchwał jednostek samorządu terytorialnego, wniesienie wezwania nie jest ograniczone żadnym terminem, wobec czego można je wnieść w każ- dym czasie obowiązywania danego aktu, jeśli tylko przepis szczególny nie stanowi inaczej. Należy jednak pamiętać, że przepisy szczególne przewidują wyjątki od obowiązku wyczerpania środków zaskarżenia czy wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Przepisy art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a. nie znajdują zastosowania w przypadku wnoszenia skargi na akty prawa miejscowego organów jednostek sa- morządu terytorialnego i  ich związków, podejmowane w  sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli skarga została złożona przez organ nadzoru, oraz na akty nadzoru nad działalnością organów jed- nostek samorządu terytorialnego (art.  102a u.s.g., art.  90a u.s.p., art.  88a u.s.w.). Por. także: Część III. Kazusy autorskie. Kazus 7. Ko- mentarz, pkt [10]. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia aktu ad- ministracji publicznej wydanego w sprawie, tj. rozstrzyg nięcia w wy- 18 www.lexisnexis.pl A. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego niku wniesienia środka zaskarżenia lub wezwania do usunięcia naru- szenia prawa. Jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, skargę wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia wezwania or- ganowi do usunięcia naruszenia prawa. Z tych względów, w przypad- ku przesłania organowi wezwania drogą pocztową, dalece praktyczne jest skorzystanie z przesyłki ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – skarżący będzie miał bowiem pewność, od którego dnia należy liczyć 60-dniowy termin do wniesienia skargi. Terminy przewidziane w  art.  53 p.p.s.a. nie dotyczą skargi na bez- czynność, albowiem ową skargę można wnieść aż do czasu załatwie- nia sprawy przez właś ciwy organ, oraz skargi organu nadzoru na akty, co do których nie obowiązuje wezwanie do usunięcia narusze- nia prawa. Na podstawie ustaw szczególnych termin wniesienia skargi do sądu administracyjnego może zostać skrócony lub wydłużony. 4. Strony postępowania toczącego się przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz legitymacja do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Analiza treści art. 32 i 50 p.p.s.a. Kolejnym wymogiem formalnym jest oznaczenie stron postępowania sądowoadministracyjnego (art.  46 §  1 p.p.s.a. w  zw. z  art.  57 §  1 p.p.s.a.). Przez strony rozumie się przy tym skarżącego oraz uczest- ników postępowania. W przypadku strony będącej osobą fizyczną ko- nieczne jest podanie jej imienia i  nazwiska, natomiast odnośnie do osób prawnych, jednostek organizacyjnych – ich firmy. Jeżeli zaś stro- ną postępowania przed sądami administracyjnymi jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wówczas wskazuje się jej imię i nazwisko, a ponadto firmę zarejestrowanej działalności. Oznaczenie strony reprezentowanej przez pełnomocnika, ewentualnie przedsta- wiciela ustawowego, sprowadza się do zawarcia w piśmie ww. danych samej strony wraz ze wskazaniem, że jest ona reprezentowana przez inny podmiot, którego dane osobowe i  adresowe również należy po- 19 Część I. Uwagi ogólne dać, jest to bowiem informacja niezależna od oznaczenia z  imienia i nazwiska strony postępowania. W powyższym kontekście należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustale- nie kręgu uczestników postępowania. Ich właś ciwe oznaczenie rzutuje bowiem nie tylko na zachowanie formalnych wymogów skargi, lecz także determinuje liczbę jej odpisów. W orzecznictwie przyjmuje się, iż uczestnikami postępowania sądowoadministracyjnego są co najmniej wszystkie podmioty, które brały udział w postępowaniu drugoinstan- cyjnym (tożsamość katalogu uczestników postępowania sądowoadmi- nistracyjnego z  katalogiem stron postępowania drugoinstancyjnego). Skarżący powinien zatem wskazać w charakterze uczestników wszyst- kie strony postępowania odwoławczego, nawet jeśli jego zdaniem wy- nik postępowania sądowoadministracyjnego nie dotyczy ich interesów. Jeśli jednak skarżący uzna, iż dany podmiot został niesłusznie pomi- nięty w  postępowaniu administracyjnym, to powinien podmiot ten oznaczyć jako uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego, wskazując w  uzasadnienia skargi, w  jaki sposób rozstrzyg nięcie sądu administracyjnego rzutować będzie na interesy tak okreś lonego uczest- nika (art. 33 § 2 p.p.s.a.). Postępowanie sądowoadministracyjne wszczy nane jest na skutek skargi wniesionej przez legitymowany podmiot, a  w  pewnych przy- padkach – na wniosek. W  tym kontekście mówi się o  legitymacji skargowej, tj.  uprawnieniu do uruchomienia postępowania sądowo- administracyjnego, którego brak skutkuje odrzuceniem. Istotą legitymacji skargowej jest możliwość żądania przeprowadzenia kontroli okreś lonego aktu lub czynności organu administracji publicz- nej przez sąd administracyjny w  celach doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem lub zobowiązania organu do podjęcia zaniechane- go działania (B.  Dauter, w: B.  Dauter, B.  Gruszczyński, A.  Kabat, M.  Niezgódka-Medek, Prawo o  postępowaniu…, 2011, s.  161, 162). Rozważając podstawy wniesienia skargi do sądu administracyjnego, należy mieć na uwadze, że nawet błędne uznanie okreś lonego pod- miotu przez organ administracji publicznej za stronę postępowania 20 www.lexisnexis.pl A. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie pozbawia tego podmiotu prawa do wniesienia skargi, albowiem zgodnie ze stanowiskiem doktryny i  orzecznictwa uprawniony do wniesienia skargi jest zarówno ten, kto posiada obiektywny interes prawny do udziału w  postępowaniu, jak i  adresat decyzji, który nie korzysta z  „dobrodziejstwa” interesu prawnego. W  rezultacie osoba, którą w decyzji administracyjnej wskazano jako stronę, ale nią de facto nie jest, ma prawo wnieść – w  ramach interesu prawnego, o  którym mowa w art. 50 § 1 p.p.s.a. – skargę do sądu administracyjnego (tak wyrok WSA w Warszawie z 27 stycznia 2004 r., III SA 1617/02, OSP 2005, nr 11, poz. 128 z aprobującą glosą W. Chróścielewskiego). Istotą interesu prawnego jest jego powiązanie z  konkretną normą prawną, zarówno prawa materialnego, jak i procesowego czy ustrojo- wego, z  której skarżący wywodzi żądanie ochrony prawnej, żądanie okreś lonej aktywności organu administracji publicznej. Wynikiem za- stosowania przedmiotowej normy prawnej powinien być akt decyzyj- ny organu administracji publicznej, kształtujący indywidualną sytu- ację prawną. W  sytuacji kiedy brak normy prawnej, na podstawie której można domagać się konkretyzacji włas nych uprawnień, mówi- my o interesie faktycznym, który nie tworzy legitymacji skargowej. W zakresie legitymacji skargowej por. także pkt 18 niniejszego komen- tarza (Okreś lenie naruszenia prawa lub interesu prawnego), a  w  za- kresie uprawnienia do wniesienia skargi na uchwałę (zarządzenie) organu j.s.t.  patrz: Część III. Kazusy autorskie. Kazus 7. Komentarz, pkt [10]. 5. Reprezentacja strony przez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, kuratora, opiekuna, doradcę tymczasowego. Katalog podmiotów, które mogą być pełnomocnikami Zgodnie z treścią art. 34 p.p.s.a. strony mogą działać przed sądem oso- biście lub przez pełnomocników. Pojęcie działania przed sądem obejmu- je wszystkie czynności procesowe, a więc niekoniecznie podejmowane przed obliczem sądu, ale także inne działania prawne związane z pro- 21 Część I. Uwagi ogólne wadzeniem danej sprawy (postanowienie WSA w Lublinie z 16 marca 2005 r., I SA/Lu 600/04, niepubl.). Ustanowiony pełnomocnik nabywa uprawnienie do działania w imie- niu i ze skutkiem dla mocodawcy; oznacza to, iż osoba reprezentowa- na przez pełnomocnika działa w taki sposób, jakby sama dokonywała czynności procesowych, tyle że z wykorzystaniem pomocy pełnomoc- nika. Wobec powyższego należy mieć na względzie, że mocodawca ponosi odpowiedzialność za wybór swego przedstawiciela, tj.  konse- kwencje podejmowanych przez pełnomocnika czynności, ewentualnie skutki zaniechania ich podjęcia. Od chwili ustanowienia pełnomocnika wszystkie pisma doręcza się peł- nomocnikowi, a  nie stronie. Za stronę, która nie posiada zdolności do czynności prawnych, działa przedstawiciel ustawowy, opiekun, doradca tymczasowy, a  za stronę częściowo ubezwłas nowolnioną – kurator. Strona wprawdzie zawsze będzie adresatem decyzji administracyjnej, ale cała korespondencja dotycząca sprawy powinna być przesyłana na adres przedstawiciela, albowiem tylko on może wówczas odebrać pismo z pełnym skutkiem prawnym. Przesłanie w analizowanym przypadku korespondencji bezpośrednio do strony postępowania, nie zaś do pełno- mocnika, będzie miało zatem charakter wyłącznie informacyjny. Artykuł 35 § 1 p.p.s.a. konstytuuje zamknięty katalog podmiotów, któ- re mogą zostać ustanowione pełnomocnikami strony w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Poza podmiotami objętymi treścią omawianego przepisu nikt inny nie może podejmować działań w charakterze pełnomocnika przed sądem administracyjnym. 6. Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników W  przypadku gdy pismo strony jest pierwszym pismem w  sprawie, powinno ono zawierać także oznaczenie miejsca zamieszkania lub 22 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Akta administracyjne dla aplikantów. Wydanie 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: