Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 003920 22925484 na godz. na dobę w sumie
Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów - książka
Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów - książka
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0789-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poszerz swoje artystyczne horyzonty

Ciało człowieka od zawsze wzbudzało zainteresowanie artystów i było jednym z najważniejszych tematów w malarstwie oraz rzeźbie. Także w fotografii artystycznej akty, fotografie glamour, zdjęcia erotyczne czy pejzaże ciała dają artystom możliwość ekspresji i kreowania niepowtarzalnych dzieł. Obecnie, dzięki popularności aparatów cyfrowych, fotograficy zyskali dużo większą swobodę w zakresie eksperymentowania ze swoimi pracami. Jednak wciąż tworzenie profesjonalnych i artystycznych zdjęć wymaga dużej wiedzy oraz kreatywności.

Czytając książkę 'Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów', rozwiniesz swój warsztat w zakresie fotografowania aktów. Dowiesz się, jak dobrać odpowiedni sprzęt do wykonywania aktów i jak wydobyć z modelki to 'coś', co sprawi, że Twoje zdjęcia będą unikalne. Nauczysz się manipulować oświetleniem, wykorzystywać cienie do tworzenia ciekawszych fotografii oraz przygotowywać i prowadzić sesje zarówno w plenerze, jak i w profesjonalnym studio. Poznasz techniki, które pomogą Ci rozwinąć swoją kreatywność, a także opanujesz metody obróbki zdjęć.

Rozwiń swój warsztat i odkryj świat aktów.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Autor: Roderick Macdonald T³umaczenie: Tomasz ¯mijewski ISBN: 978-83-246-0789-1 Tytu³ orygina³u: Mastering Digital Nude Photography: The Serious Photographer Format: B5, stron: 408 Poszerz swoje artystyczne horyzonty (cid:129) Dowiedz siê, jak przygotowaæ i przeprowadziæ sesjê (cid:129) Naucz siê wydobywaæ piêkno z modelki (cid:129) Zobacz, co mo¿na zrobiæ ze zdjêciem przy u¿yciu komputera Cia³o cz³owieka od zawsze wzbudza³o zainteresowanie artystów i by³o jednym z najwa¿niejszych tematów w malarstwie oraz rzeŸbie. Tak¿e w fotografii artystycznej akty, fotografie glamour, zdjêcia erotyczne czy pejza¿e cia³a daj¹ artystom mo¿liwoœæ ekspresji i kreowania niepowtarzalnych dzie³. Obecnie, dziêki popularnoœci aparatów cyfrowych, fotograficy zyskali du¿o wiêksz¹ swobodê w zakresie eksperymentowania ze swoimi pracami. Jednak wci¹¿ tworzenie profesjonalnych i artystycznych zdjêæ wymaga du¿ej wiedzy oraz kreatywnoœci. Czytaj¹c ksi¹¿kê „Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów”, rozwiniesz swój warsztat w zakresie fotografowania aktów. Dowiesz siê, jak dobraæ odpowiedni sprzêt do wykonywania aktów i jak wydobyæ z modelki to „coœ”, co sprawi, ¿e Twoje zdjêcia bêd¹ unikalne. Nauczysz siê manipulowaæ oœwietleniem, wykorzystywaæ cienie do tworzenia ciekawszych fotografii oraz przygotowywaæ i prowadziæ sesje zarówno w plenerze, jak i w profesjonalnym studio. Poznasz techniki, które pomog¹ Ci rozwin¹æ swoj¹ kreatywnoœæ, a tak¿e opanujesz metody obróbki zdjêæ. (cid:129) Dobór parametrów aparatu (cid:129) Korzystanie z oprogramowania (cid:129) Wspó³praca z modelk¹ (cid:129) Manipulowanie oœwietleniem (cid:129) Sesje w studio i w plenerze (cid:129) Ciekawe tematy i pozy (cid:129) Cyfrowa obróbka zdjêæ Rozwiñ swój warsztat i odkryj œwiat aktów Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści 1 Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sprzęt i oprogramowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Szesnaście bitów RAW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tryb RAW aparatu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Wielkie możliwości szesnastu bitów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Użycie trybu RAW aparatu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 O aparacie słów kilka .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wydruki a Internet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Matryca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Obiektyw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Stabilizacja obrazu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Statywy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Obiektywy stabilizujące obraz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Matryca ze stabilizacją .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Światło i oświetlenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Światło dzienne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wbudowane lampy błyskowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Lampy.montowane.na.aparacie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Światło ciągłe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Reflektory .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Lista życzeń.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Ile aparatów?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Komputery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Desktop.czy.laptop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Dyski,.kopie.zapasowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Monitory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Zamiast.myszy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Drukarki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Zarządzanie kolorami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Opis problemu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Rozwiązanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2 Modelki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wybór modelki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Pierwsza.modelka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Partnerki, przyjaciółki, znajome i nieznajome.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Modelki z Internetu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Granice.pozowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Formalności: płatności i przeniesienie praw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 3 4 Przygotowanie.sesji .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Unikanie konfliktów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 „Czy mogę przyjść z przyzwoitką?” .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 O pierwszym spotkaniu z modelką.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Powitanie.modelki.na.planie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Makijaż i ozdoby.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Praca.z.wieloma.modelkami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Krajobraz ludzkiego ciała.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Nieporozumienia.podczas.pozowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Oświetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Cienie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Eksperymenty .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Photoshop.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Rozmieszczanie świateł .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Światło z tyłu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Światło ciągłe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Światło bezcieniowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Świece.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Dodatki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Klosze .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Lampy błyskowe montowane na aparacie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Inne dodatki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Sesja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Planowanie i pomysły.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Gdzie zorganizować sesję? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Studio.komercyjne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Plener.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Dobieranie miejsca na sesję plenerową.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Inne miejsca, inne modelki .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Koło domu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Studio.domowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Umeblowanie studia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Garderoba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Zaczynamy sesję.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Zdjęcia twarzy i wyraz twarzy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Tematy.i.pozy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Na stojąco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Podłoga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Plecy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Półleżenie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 5 Obróbka końcowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Przechowywanie zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Katalogowanie, przeglądanie, zmiana nazw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Płyta CD dla modelki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Moduł Camera Raw: podstawowe funkcje .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Ustawienia domyślne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Zakładki z ustawieniami, część I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Korygowanie obrazu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Koniec pracy w trybie Camera Raw.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Zakładki z ustawieniami, część II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Korygowanie poziomów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Zaznaczanie obszarów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Magiczna różdżka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Pióro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Lasso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Wydzielanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Warstwa z maską .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Czyszczenie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Korygowanie.nachylenia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Zmiana akcentów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Filtry i tryby mieszania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Zdjęcia monochromatyczne.......................................................................... 380 Polecenia Desaturate (Usuń kolor) i Channel Mixer (Mieszanie kolorów) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Polecenie Calculations (Obliczenia).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Zachowanie.koloru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 3 Oświetlenie 200 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Często się mówi, że istotą fotografii jest oświetlenie. Faktycznie, niewiele jest rzeczy, które miałyby większy wpływ na emocjonalny i zmysłowy ładunek zdjęcia niż użyte oświetlenie. Światło może być ostre lub łagodne, mieć duży kontrast lub niski. Źródło światła może być na, obok lub naprzeciwko aparatu; może być położone wysoko lub nisko. Światło może odbijać się z powrotem na scenę od odpowiednio ustawionego ekranu lub może być pochłaniane przez ciemny materiał. Użyte światło wpływa na wrażenie, jakie robi uzyskany ostatecznie obraz. Modelkę raz staramy się oświetlić, aby uzyskać jak najbardziej naturalny wygląd, a raz aby obraz uczynić bardziej dynamicznym. Przez naturalność rozumiemy taki sposób oświetlenia, że samo światło nie zwraca na siebie uwagi, ale sprawia wrażenie, że cała przestrzeń jest łagodnie oświetlona światłem słonecznym. Na rysunku 3.1 głównym źródłem światła jest oczywiście światło słoneczne wlewające się przez okno, ale blisko aparatu jest też ekran odbijający światło, rozjaśniający cienie na pierwszym planie. Wprawdzie na rysunku 3.2 nie widać źródła światła, ale także tutaj wygląda ono na- turalnie (o tym, jak uzyskać wrażenie naturalności przy korzystaniu ze sztucznych źródeł światła, powiemy dalej w tym rozdziale). Omawiając źródła światła mniej typowe, skoncentrujemy się na użyciu studyjnych lamp błyskowych. Współczesne lampy błyskowe zblokowane, mające własne układy elektroniczne (produkowane na przykład przez Bowens czy Elinchrom) są w użyciu najwygodniejsze. Większość takich lamp ma możliwość regulowania położenia ża- rówki i modelowania światła, dzięki czemu można regulować intensywność świecenia takiej lampy, a nie trzeba zmieniać położenia świateł czy zmieniać przesłony. Dostępne są też zestawy z jedną, dwiema lub trzema lampami ze stojakami, kablami i wyposa- żeniem. W małym studiu wystarczą lampy 500-watowe. Czasami przydają się trzy sztuki, ale zwykle dwie lampy i para ekranów odbijających to dosyć. Oświetlenie 201 Rysunek 3.1. Światło dzienne z okna zrównoważone ekranem Rysunek 3.2. Naturalny wygląd Cienie Na rysunkach 3.3 i 3.4 od razu rzuca się w oczy silna gra światła i cienia, daleka od na- turalności. Efekt taki uzyskano dzięki użyciu źródła ostrego światła (w tym wypadku reflektora Bowens 65° Maxilite). Na rysunku 3.3 cienie tworzą zagłębienia, w których jednak nadal widoczna jest faktura skóry. Klapki ograniczające odsuwają światło od twarzy modelki, kierując wzrok patrzącego na jej tułów, ręce i nogi. Na rysunku 3.4 użyto takiego samego oświetlenia i innej pozy modelki, ale obraz zyskał wrażenie ziar- nistości wskutek zastosowania filtru cyfrowego Monday Morning z zestawu Nikon Color Efex Pro. Filtr ten nieco łagodzi krawędzie cieni, ale jednocześnie zwiększa kontrast zdjęcia. 202 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.3. Użycie źródła światła tworzącego ostre krawędzie W tym rozdziale omówimy wybrane źródła światła oraz powiemy, jak można za ich pomocą tworzyć różne typy oświetlenia. Typy oświetlenia rozróżnia się przede wszyst- kim w zależności od rodzaju rzucanych cieni; chodzi głównie o krawędzie tych cieni i ich gęstość. Cienie pochodzące od lampy błyskowej montowanej na aparacie, zwykle mają ostre krawędzie i mogą być tak gęste, że w ciemniejszych obszarach tracone są wszystkie szczegóły obrazu, jak na rysunku 3.5. Rozproszenie światła może dawać łagodne cienie z płynnymi krawędziami, które trudno jest precyzyjnie wskazać, jak na rysunku 3.6, gdzie światło pada przez okno przesączając się wcześniej przez letnie liście, tworząc zróżnicowaną grę światłocieni. Oświetlenie 203 Rysunek 3.4. To samo źródło światła, ale zdjęcie dodatkowo przetworzono w Photoshopie Rysunek 3.5. Ostre brzegi cieni. W cieniach nikną wszystkie lub prawie wszystkie szczegóły 204 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.6. Rozproszone światło i delikatne cienie Kolejna ważna sprawa to położenie cienia względem modelki. Ostre cienie widoczne na tle, otaczające modelkę, utrudniają skupienie się na przekazie obrazu. Na rysunku 3.7 mamy dość ciemne tło, a mimo tego kształt i sposób układania się cieni powodu- ją, że zdjęcie sprawia wrażenie nieuporządkowanego i źle skomponowanego. Zwraca uwagę nienaturalność oświetlenia, i to nienaturalność będąca winą fotografa. Jest to wynik dobrania nieprawidłowego reflektora do lampy. Ustawienie modelki tuż przy tle zawsze da bardzo widoczne cienie, ale jeśli cienie te są bardziej rozmyte, jak uzy- skiwane przy użyciu klosza (omawianego dalej w tym rozdziale), wyglądają bardziej naturalnie, co widać na rysunku 3.8. Rysunek 3.7. Nawet najpiękniejsza modelka będzie mało widoczna na tle tak ostrych cieni, jak na tym zdjęciu Oświetlenie 205 Rysunek 3.8. Modelka nadal stoi blisko tła, ale teraz cienie wyglądają bardziej naturalnie Z drugiej strony można też robić zdjęcia, na których cienie będą równie ważne jak modelka. Na rysunku 3.9 źródło światła znajduje się nisko, dzięki czemu rzucane są wyraźne cienie, a chropowata powierzchnia ściany dokłada dodatkowy kontrast do faktury skóry modelki. Inne cienie można uzyskać umieszczając źródło światła pod modelką. Na rysunku 3.10 głównym źródłem światła jest okno znajdujące się około metra pod podium, na którym pozuje modelka. Surrealistyczny i dość złowieszczy charakter zdjęcia jest wzmacniany przez nienaturalny wygląd cieni — cieni rzucanych w górę. 206 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.9. Modelka i jej cień Rysunek 3.10. Główne źródło światła, okno, jest nieco niżej niż modelka Oświetlenie 207 Także na samej modelce widoczne mogą być brzydkie cienie. Na rysunku 3.11 lewe ramię modelki, paski i sprzączki dają niespójny zestaw cieni, które nie tylko same z siebie psują obraz, ale też ukrywają rowek kręgosłupa modelki. Nieznaczna zmiana ustawienia modelki, jak na rysunku 3.12, od razu poprawia jakość zdjęcia: cienie są mniej widoczne i bardziej zrozumiałe dla oglądającego. Rysunek 3.11. Cienie robią na zdjęciu bałagan Rysunek 3.12. Poprawiona wersja poprzedniego zdjęcia 208 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Eksperymenty Tak jak w przypadku wielu innych aspektów fotografii cyfrowej, warto eksperymen- tować także ze światłem. Nie każda sesja będzie udana, ale dzięki eksperymentom, można stworzyć własny zestaw technik i umiejętności. Jeśli na przykład jako podsta- wowego (lub jedynego) źródła światła użyjemy klosza, ustawionego z boku modelki, a następnie poprosimy ją o przechodzenie powoli do przodu, będziemy uzyskiwali coraz to inny efekt światła i cienia na jej ciele — rysunki 3.13 do 3.15. Rysunek 3.13. Linia środkowa klosza Rysunek 3.14. Przechodzenie ku aparatowi Oświetlenie 209 Rysunek 3.15. Niemalże przy krawędzi klosza Inny rodzaj eksperymentu polega na tym, że modelka się nie porusza, za to zmienia się moc świateł znajdujących się przed i za nią. W przypadku zdjęć z rysunków 3.16 do 3.18 klosz był ustawiony przed modelką, na poziomie jej głowy, na lewo od fotografa, oświetlenie z tyłu było nad lewym ramieniem modelki. Na rysunku 3.16 dominuje światło z boku aparatu. Na rysunku 3.17 mocniejsze jest światło z tyłu, dzięki czemu na biodrach i pośrodku brzucha pojawia się ciekawy wzór świateł i cieni. Na rysunku 3.18 tylne światło jest jeszcze mocniejsze. Rysunek 3.16. Oświetlenie głównie z przodu 210 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.17. Zwiększenie mocy światła z tyłu modelki kosztem światła z przodu Oświetlenie 211 Rysunek 3.18. Światło z tyłu jest jeszcze mocniejsze Co to znaczy, że zdjęcie jest prawidłowo doświetlone? Formalnie wtedy, kiedy zmienia się od maksymalnego natężenia rejestrowanego przez aparat po czerń — czyli kiedy wykorzystany jest cały zakres tonalny aparatu. Z drugiej strony można twierdzić, że zdjęcie jest dobrze oświetlone, jeśli fotograf uzyskuje na nim zamierzony efekt, czyli kiedy robi na oglądającym możliwie największe wrażenie. Łącząc aspekt techniczny z artystycznym stwierdzić można, że zdjęcie jest dobrze oświetlone, kiedy wykorzysta- no w nim pełny zakres dynamiczny, a różne poziomy oświetlenia są w tych miejscach, w których być powinny. Na rysunku 3.19 wykorzystano pełny zakres dynamiczny, ale najwięcej światła jest w tle, zaś modelka jest niedoświetlona. Światło z tyłu nie jest jakoś strasznie silne, nie ma też problemu, że byłoby widać tylko zarys modelki: po prostu światła jest zbyt mało, gdyż modelka jest zbyt wysunięta do przodu, a jej ciało jest odchylone od świat- ła. Kiedy źródło światła zostanie przesunięte, jak na rysunku 3.20, zrównoważenie oświetlenia jest już lepsze i światło pojawia się tam, gdzie być powinno. 212 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.19. Prawidłowa ilość światła, ale nie w tych miejscach, co trzeba Rysunek 3.20. Podobne ujęcie ze skorygowanym oświetleniem Oświetlenie 213 Rzecz jasna, od wszystkich reguł są wyjątki. Na przykład zdjęcie może zawierać czar- ne obszary bez żadnych szczegółów albo prześwietlenia, albo jedne i drugie, a mimo to może być lepsze od zdjęcia poprawnego tylko technicznie. Histogramy takich zdjęć mają charakterystyczne zagęszczenia na jednym lub drugim końcu (lub na obu), zaś pośrodku jest stosunkowo niewiele danych. Na rysunku 3.21 mamy przykład oświetlenia centre-jour (dosłownie wprost świat- ła dziennego): ujęcie robione jest wprost na główne źródło światła, w tym wypadku naturalnego. Na pokazanym zdjęciu obok aparatu znajduje się duży, złoty ekran o powierzchni dwóch metrów kwadratowych. Ekrany takie są z jednej strony białe, z drugiej złote; strona złota odbija więcej światła niż biała, ale w przypadku kolo- rowych zdjęć dodaje do nich ciepłe tony. W tym wypadku autor z góry zakładał, że zdjęcie ostatecznie będzie czarno-białe, dlatego użył strony złotej. Przesuwając ekran wprzód i w tył oraz ustawiając przesłonę i czas otwarcia migawki, udało się dobrać takie ustawienie, że na lewym udzie i piersiach Naomi powstały prze- świetlenia, natomiast okolice nóg krzesła i płyty przypodłogowej pozostały zacienio- ne, przez co szczególną uwagę zwracają niezwykłe buty modelki. Ze zdjęcia wyparte zostało nie tylko okno, ale i faktura desek podłogi. Wszystko to w naturalny sposób składa się na jasny, letni nastrój całej sceny. Rysunek 3.21. Oświetlenie centre- jour uzupełnione ustawionym blisko aparatu ekranem odbijającym światło 214 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Photoshop Bardzo często warto wykorzystać pełny zakres światła do granic możliwości. Z kolei jeśli zakres dynamiczny zdjęcia jest ograniczony (czyli kiedy histogram nie wypełnia całej osi poziomej), zdjęcie takie wydaje się płaskie i brak mu dynamiki. W takich sytuacjach z pomocą przyjść może program Photoshop. Na rysunku 3.22 mamy przykład zdjęcia, którego zakres tonalny jest węższy niż po- winien. Jak widać na dołączonym histogramie, w obrazie nie ma czerni. Delikatność tego obrazu odpowiada fotografowanemu tematowi; zdjęcie robione było przy świetle dziennym dochodzącym z północnego okna. Można jednak poprawić jakość zdjęcia korzystając z interfejsu Camera Raw. Wynik takich prac pokazano na rysunku 3.23, gdzie na histogramie widać już użycie pełnego zakresu tonalnego; aby złagodzić ten efekt, nieco zmniejszone zostało nasycenie. Zdjęcie po korekcie nic nie straciło, a zy- skało na intensywności przekazu. Rysunek 3.22. Zdjęcie bezpośrednio z aparatu Oświetlenie 215 Rysunek 3.23. Efekt poszerzenia zakresu dynamicznego Niniejszy przykład pokazuje ważny aspekt fotografii cyfrowej: efekt końcowy, dawniej zależny głównie od oświetlenia, w dużym stopniu może być korygowany za pomocą komputera. Photoshop ma wiele potężnych metod korygowania oświetlenia zdjęć: nie tylko filtry Render/Lighting Effects (rendering/efekty świetlne), ale też prostsze meto- dy, jak korygowanie warstw i tryby blendingu, Levels (poziomy), kontrolki jasności i kontraktu, czy w końcu, jak w naszym przykładzie, narzędzia trybu RAW. Biorąc to wszystko pod uwagę, mamy do dyspozycji narzędzia o wiele potężniejsze niż dostępne w najwspanialszej tradycyjnej ciemni. Podczas dobierania oświetlenia zdjęcia, trzeba mieć na uwadze możliwości późniejszego poprawiania tego zdjęcia w programach ta- kich jak Photoshop. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie rysunki z tego rozdzia- łu były przynajmniej w minimalnym stopniu korygowane. Z drugiej strony jednak, Photoshop nie może stworzyć oświetlenia, więc umiejętność prawidłowego oświetlania sceny pozostaje równie ważna, jak była dotychczas. 216 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rozmieszczanie świateł Intensywność światła i cienia to kluczowe elementy, decydujące o wyglądzie zdjęcia. Położenie źródła światła to kolejny taki element. Jeśli oświetlimy modelkę z przodu, zobaczymy ją bardzo wyraźnie, bez lub prawie bez cieni między nią a patrzącym. Siła obrazu zależy od tego, jak modelka zostanie skadrowana i w jakiej pozie będzie foto- grafowana. Jeśli wybierzemy źródło światła dająca jedynie blade, „miękkie” cienie, nic nie będzie rozpraszało patrzącego. Na rysunkach 3.24 i 3.25 pokazano dwie wersje oświetlenia z przodu. Zauważmy, że jak to pokazują cienie, główne źródło światła jest ustawione pod kątem około 45° względem aparatu, dzięki czemu mamy pewność, że powstaną przynajmniej nieznaczne cienie, podkreślające krągłości modelki. Rysunek 3.24. Oświetlenie z przodu przy ciemnym tle Oświetlenie 217 Rysunek 3.25. Mocno rozjaśnione zdjęcie, oświetlone z przodu Z drugiej strony, jeśli oświetlimy modelkę z boku, ustawiając światła pod kątem około 90° względem aparatu, uzyskamy ciekawszy rodzaj światła, a cienie będą modelowa- ły ręce, nogi i wszystkie krągłości modelki. Ciało będzie wyglądało bardziej trójwy- miarowo. Być może przyjemność oglądania tak zrobionych zdjęć, w równym stop- niu bierze się z elegancji samych obrazów, jak i z piękna fotografowanych modelek. Na rysunkach 3.26 i 3.27 pokazano inne cechy bocznego oświetlenia; na fotografiach są te same modelki, co na dwóch poprzednich zdjęciach. 218 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.26. Postać modelki jest kształtowana bocznym światłem Rysunek 3.27. Subtelna gra światła i cieni Oświetlenie 219 Ciekawie prezentuje się postacie, kiedy rozwiera się kąt między aparatem a źródłem światła, aż do dojścia do oświetlenia typu contre-jour, jak na rysunkach 3.28 i 3.21. Robiąc jeszcze niewielkie korekty w Photoshopie, można uzyskać bardzo mocne obra- zy o charakterze grafik, czy to w pełnej skali szarości, czy jako obrazy tylko w czerni i bieli (rysunek 3.29). Rysunek 3.28. Robiące duże wrażenie oświetlenie contre-jour 220 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.29. Obraz składający się tylko z czerni i bieli Światło z tyłu O oświetleniu tylnym mówimy, kiedy pada ono na modela całkowicie z tyłu, i jest skierowane wprost w obiektyw aparatu. Jeśli nie jest ono zbyt intensywne, powoduje dodanie nieznacznych rozświetleń wokół głowy i ramion modelki, zwiększając wra- żenie trójwymiarowości, a jednocześnie oddzielając postać od tła. Kiedy natężenie tego światła rośnie, coraz bardziej zbliżamy się znowu do oświetlenia contre-jour. Tak oświetlone zdjęcia mogą sprawiać wrażenie nieuchwytności i zwodniczości, ukrywając równie dużo jak pokazując. Widać to na rysunkach 3.30 i 3.31. Takie ukrywanie tworzy jednocześnie wrażenie większej intymności z widzem. Na rysunkach 3.32 i 3.33 mamy dwie wersje podobnej sceny. Na pierwszym rysunku widzimy miłość rodzicielską i miłość między rodzicami, ale efekt ten wynika głównie z postaw fotografowanych osób oraz ich wyrazów twarzy; światło odgrywa tu drugo- rzędną rolę. Na rysunku 3.33 atmosferę tworzy kąt między ułożeniem głowy matki a wzrokiem dziecka, ale czułość bierze się też z tego, że matka wydaje się całkowicie otaczać i chronić dziecko. Jest to efekt układania się światła i cieni dookoła postaci. Oświetlenie 221 Rysunek 3.30. Ciało jest ograniczone niemalże do samej sylwetki Rysunek 3.31. Wysoko umieszczone oświetlenie z tyłu rzeźbi ciało modela 222 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.32. Dużo czułości Rysunek 3.33. Tutaj także światło ma swój wkład w ładunek emocjonalny zdjęcia Oświetlenie 223 Oświetlenie z tyłu dobrze się sprawdza także w przypadku fotografowania aktów dwóch osób, gdyż subtelna gra światła i cienia dodaje fotografowanym ciałom eroty- zmu, podkreślając wrażenie zjednoczenia. Na rysunku 3.34 podstawowe źródło świat- ła to biały parasol znajdujący się po lewej stronie, za modelką Ginga Pixy. Oświetlenie włosów znajdującej się po prawej stronie Eliz, jest zmiękczone kilkoma warstwami materiału rozpraszającego, i dodatkowo ukierunkowane klapkami. Dzięki ustawieniu modelek pod kątem, światło z parasola oświetla oczy modelek; oczy te nie były kory- gowane w Photoshopie. Rysunek 3.34. Dwie modelki, jedno spojrzenie 224 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Wiele zależy od otoczenia, w jakim przyjdzie nam pracować; czasami trzeba użyć bocznego światła równoważącego światło padające z tyłu, czasami wystarcza dobrze umieszczony ekran, jak na rysunku 3.35. Na podobnie oświetlonym rysunku 3.36 plątanina rąk i nóg wraz z cieniami tworzy stopniowo samorozwiązującą się zagadkę. Rysunek 3.35. Ekran odbijający światło chroni nas przed cieniami na pierwszym planie Rysunek 3.36. Ręce, nogi i ich cienie Oświetlenie 225 Na rysunkach 3.37 i 3.38 mamy zdjęcia aż kipiące emocjami. Zdjęciu z rysunku 3.38 zrobiono retusz w Photoshopie, aby wyglądało na XIX-wieczną litografię. Podstawą budowania atmosfery jest ustawione pod dużym kątem, dość ostre światło z tyłu, two- rzące wrażenie żywej, niemalże dotykalnej zmysłowości. Rysunek 3.37. Czułość wyrażona przez delikatne światło z tyłu 226 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.38. Doznania podkreślone oświetleniem Światło ciągłe Trzeba też wspomnieć o źródłach światła ciągłego. Dostępnych jest coraz więcej do- brych źródeł zimnego światła, opartych na lampach fluoroscencyjnych, jak Bowens 9Lite, gdzie wykorzystywana jest tablica 3×3 takich lamp za materiałem rozprasza- jącym światło. Niewiele tego typu świateł ma moc porównywalną z lampami błysko- wymi (9Lite odpowiada mniej więcej lampie wolframowej 1 kW), a ich głównym zastosowaniem przy fotografowaniu aktów jest robienie zamazanych obrazów ruchu, gdzie ważny jest długi czas naświetlania. Na rysunku 3.39 głównym źródłem światła była lampa Bowens 9Lite, ale jednocześ- nie użyto ustawionej na prawo od modelki lampy błyskowej, nastawionej na najniższą możliwą moc i zasłoniętej podwójnym materiałem rozpraszającym światło. Dzięki temu możliwe było uchwycenie niektórych fragmentów sceny, mimo ustawienia czasu naświetlania na 1/6 sekundy (przy przesłonie f/7,1). W tym wypadku lampa błyskowa pozwoliła uchwycić ostro dłonie Eliz, zaś długi czas naświetlania spowodował zareje- strowanie śladu jej obrączki oraz efektowny wir włosów. Oświetlenie 227 Rysunek 3.39. Zdjęcie w ruchu oświetlone światłem ciągłym Dokładnie odwrotny efekt można uzyskać stosując lampę błyskową, czyli można wstrzymać ruch głowy i tułowia modelki, pozostawiając niewielki ślad ruchu we wło- sach. Na rysunku 3.40 światło zostało starannie dobrane: włosy modelki oświetlone są z tyłu, ale na twarz nie są rzucane żadne cienie. Rysunek 3.40. Uchwycone w kadrze 228 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Światło bezcieniowe Trudno jest stworzyć całkowicie bezcieniowe oświetlenie. W dużych, dobrze wypo- sażonych studiach, zwykle umieszcza się fotografowany obiekt około 3 metrów przed tłem, obiekt oświetla się źródłami łagodnego światła, poza tym dużo światła kieruje się na tło, aby wyeliminować wszelkie cienie. Producenci sprzętu oświetleniowego oferu- ją przezroczyste kopułki używane przy robieniu zdjęć reklamowych; kopułki te dają bezcieniowe światło. Jeden z producentów, Lastolite, zaoferował niedawno urządzenie na tyle duże, że modelka mieści się w jego wnętrzu. Przy fotografowaniu aktów, całkowity brak cieni nie zawsze jest pożądany: cienie nadają zdjęciom charakter, pozwalają zorientować się w zawartości obrazu oraz zwiększają wra- żenie trójwymiarowości. Stanowią one swojego rodzaju „zakotwiczenie”, dzięki czemu modelka nie wydaje się dryfować gdzieś w pustce; pokazano to na rysunku 3.41. Autor w swoim studiu stosuje prostsze metody odbijania światła, dzięki czemu cienie są redukowane do minimum. Studio to jest dość niskie (nieco ponad 3 metry), co zwy- Rysunek 3.41. Nieco cieni nadaje zdjęciu orientację Oświetlenie 229 kle przeszkadza. Jednak z drugiej strony łatwo jest ustawić na wysokości 2 metrów lampę błyskową z klapkami, skierowaną w sufit, a na podłodze uzyskujemy wtedy równomiernie oświetlony kwadrat o boku około 3 metrów. Światło powinno być skie- rowane w punkt w połowie odległości między jego źródłem a fotografowaną sceną, zaś kąt ustawienia klapek dobiera się tak, aby na scenę nie padało żadne światło bez- pośrednio. Aby opisane ustawienie zadziałało, dobrze jest mieć możliwie dużo białych ścian; dlatego autor rozwija wtedy białe papierowe tło, aby ukryć jedną ścianę pokrytą ko- tarą oraz ustawia naprzeciwko siebie dwa kwadratowe białe ekrany o boku 1,8 m. Wynikiem jest łagodne i jasne oświetlenie, niemające właściwie żadnego charakteru. Cienie są zredukowane do minimum, gdyż biały sufit działa jak ogromny dyfuzor, rozprasza i odbija światło we wszystkich kierunkach, a białe ściany otaczające całą sce- nę jeszcze wzmacniają ten efekt. Na rysunku 3.42 żywoczerwona sowa nadaje zdjęciu nieco ostrości. Bezcieniowe oświetlenie stanowi doskonałe otoczenie dla czarnych mo- delek, co widać na rysunku 3.43. 230 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.42. Czerwona sofa zwiększa dramaturgię zdjęcia Rysunek 3.43. Bezcieniowe oświetlenie podkreśla delikatne tony skóry Oświetlenie 231 Świece Jak widać na rysunku 3.44, nietrudno do zdjęcia dołączyć światło świec. Tutaj świece dzięki swojemu położeniu tworzą wrażenie, że to one oświetlają fotografowaną sce- nę. Tak naprawdę 99 procent światła pochodzi z lampy błyskowej znajdującej się po prawej stronie, dodatkowo ograniczonej klapkami i z rozproszonym światłem. Dzięki temu, że zdjęcie jest bardzo ciemne, nie widać cieni świec, które mogłyby zdradzić obecność innego źródła światła. Rysunek 3.44. Zdjęcie wygląda tak, jakby fotografowana scena była oświetlona tylko świecami W opisanej sytuacji wszystko zadziałało wystarczająco dobrze. Jednak prawdziwe światło świec daje niepowtarzalny, intymny nastrój, który chciałoby się zachować. Światło świec to otwarty ogień, więc konieczne jest zachowanie pewnych środków ostrożności: zdjęcia z rysunków 3.45 i 3.46 były robione pośrodku studia, bez żad- nych zbędnych sprzętów na podłodze, z dala od wszelkich zasłon, kartek papieru; szczególną ostrożność trzeba zachować przy przemieszczaniu się modelki lub przy przesuwaniu świec. Zdjęcia widoczne na rysunkach 3.45 i 3.46 były robione przy użyciu 10 świec, jednak tylko jedna świeca jest widoczna na zdjęciu. Na rysunku 3.45 pozostałe świece były umieszczone na stopniach drabiny znajdującej się po prawej stronie, a na rysunku 3.46 siedem świec stało przed modelką, dwie za nią. Właśnie to ostatnie zdjęcie podo- ba się autorowi najbardziej z całej sesji: widoczna świeca przekonująco udaje jedyne źródło światła, a dłonie modelki otaczające płomień zamykają to światło w obrazie. 232 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.45. Oświetlenie zestawem świec, znajdujących się po prawej stronie zdjęcia Rysunek 3.46. Świece są przed i za modelką Po wypróbowaniu różnych ustawień świec okazało się, że najlepsze zdjęcia wychodziły przy czasie naświetlania 1/6 sekundy i przesłonie f/2,8. Poziom bieli nie był ustawiany na potrzeby świec, aparat był ustawiony na tryb Auto. Wprawdzie autor sfotografował diagram ColorChecker, ale „prawidłowe” kolory wyglądały tak nieciekawie, że osta- tecznie ręcznie została ustawiona temperatura koloru we wtyczce Photoshopa, bliżej Oświetlenie 233 czerwieni. Na rysunku 3.47 widać zakres kolorów. Widać też zielone plamki spowo- dowane przez załamanie się światła świec w obiektywie. Zdjęcie było retuszowane nie- znacznie: poza usunięciem pokazanych plamek i ustawieniem temperatury kolorów, jedynie nieco rozjaśnione zostały białka oczu modelki. Rysunek 3.47. Naturalne kolory zdjęcia (na górze) oraz po skorygowaniu poziomu bieli za pomocą diagramu ColorChecker (na dole) Dodatki Teraz omówimy różnego rodzaju dodatkowe wyposażenie związane z oświetleniem. Klosze Kiedy kupujemy zestaw oświetleniowy, zwykle zawiera on między innymi niewielki klosz. Klosz taki zapewnia rozproszenie światła; idealnie byłoby, gdyby oświetlana scena w każdym punkcie była oświetlona tak samo, choć w rzeczywistości, nawet w przypadku dobrych kloszy, jasność mocno spada w okolicach brzegów. Jeśli używa się klosza przy oświetleniu z przodu, cienie mają tak płynne brzegi, że trudno powie- dzieć, gdzie się zaczynają, a nawet w najciemniejszych miejscach widać szczegóły. Klosz to ważne narzędzie przy fotografowaniu nagości i warto kupić go możliwie duży (1×2 metry nie będzie za duży). Małe klosze są zwykle wygodniejsze w użyciu w przypadku oświetlania modelki z góry, jak na rysunku 3.59, ale przy bardziej typo- wych kątach lepsze są większe. Dają one światło, jakiego autor najczęściej używa przy fotografowaniu w studiu. 234 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Klosz nie ma sobie równych, jeśli chodzi o jednolite oświetlenie całej sceny. Aby uzy- skać za jego pomocą możliwie najlepszy efekt, należy go kierować na środek sceny, równolegle do fotografowanego obiektu. Na rysunku 3.48 klosz jest umieszczony wy- soko i skierowany w dół, przez co światło zdaje się spływać w dół. Obraz nie sprawia wrażenia źle oświetlonego, ale w takim położeniu klosz nie zapewnia tak pożądanego równomiernego oświetlenia. Kiedy tylko położenie klosza zostanie poprawione — czy- li w przypadku fotografowania pionowej postaci ustawienie go pionowo i skierowanie na talię modelki — uzyskamy efekt jak na rysunku 3.49. Na obu zdjęciach biały ekran, znajdujący się po prawej stronie patrzącego, rozjaśnia najciemniejsze obszary zdjęcia. Rysunek 3.48. Kiedy klosz jest na wysokości głowy modelki, światło zdaje się spadać w dół Oświetlenie 235 Rysunek 3.49. Teraz modelka jest równomiernie oświetlona Na rysunku 3.50 mamy typowe ustawienie (oświetlenie będzie prawidłowe nawet, jeśli usuniemy kota!). Klosz jest ustawiony pionowo, znajduje się też nieco za modelką. Kiedy modelka przesuwa się nieco w stronę klosza lub w stronę ekranu, możemy sterować stosunkiem światła bezpośredniego do odbitego: kilka cali oznacza już dużą różnicę. Można też skierować klosz bardziej w stronę obiektywu. Klosz albo stoi na podpórce, albo jest oparty o ścianę. 236 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.50. Typowy sposób użycia klosza Pouczające jest porównanie światła z klosza do światła z północnego okna. W sprzy- jających warunkach klosz dobrze może zastąpić takie północne światło, jak to widać na rysunkach 3.51 i 3.52. Zdjęcie z rysunku 3.51 jest oświetlone światłem z okna, znajdującego się nad prawym ramieniem modelki, ważną rolę pełnią też jasno po- malowane ściany. Zdjęcie z rysunku 3.52 jest zrobione przy użyciu światła z klosza, znajdującego się po prawej stronie modelki, dodatkową rolę pełni biały papier w tle oraz nieco dodatkowego światła skierowanego na włosy. Jeśli klosz zostanie umieszczony pod kątem do fotografowanej sceny, uzyskamy nie- zwykłą fakturę skóry. Na rysunku 3.53 oświetlenie tworzy przekonujące, poruszające wrażenie rozstępów na skórze modelki; jest świadectwo różnic między tradycyjnym rozumieniem piękna a pięknem fotografii. Na rysunku 3.54 bardzo wyraźnie widać różne tekstury skóry, włosów i paznokci (model to blisko pięćdziesięcioletni mężczy- zna). Klosz świetnie się sprawdza także wtedy, kiedy trzeba pokazać zmysłowość gładkiej skóry, jak na rysunku 3.55. Oświetlenie 237 Rysunek 3.51. Światło rozproszone Rysunek 3.52. Użycie klosza do uzyskania efektu podobnego, jak na poprzednim zdjęciu 238 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.53. Innego rodzaju piękno Rysunek 3.54. Łagodne oświetlenie podkreśla fakturę Oświetlenie 239 Rysunek 3.55. Zmysłowość gładkiej skóry Duże klosze umieszczane z daleka od modelki, dobrze sprawdzają się w przypadku zdjęć, gdzie oświetlane są obrzeża ciała. Sam klosz może posłużyć jako białe tło, jak na rysunku 3.56. Dokładne położenie określa się metodą prób i błędów tak, aby oświetlić krągłości ciała — na pokazanym zdjęciu chodzi o pośladki. Ważne jest, aby w obiek- tywie nie powstały prążki interferencyjne i aby nie znikły krawędzie ciała bliższe klo- szowi. Na rysunku 3.56 klosz rzuca cienie na głęboki rowek kręgosłupa Naomi. Cała kompozycja stanowi sugestywny symbol yin-yang. Umieszczając modelkę na ciem- nym tle i usuwając klosz z kadru, możemy uzyskać inny efekt, kiedy oświetlone brzegi ciała będą widoczne wśród czerni, jak na rysunku 3.57. 240 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.56. Oświetlenie brzegowe na jasnym tle Rysunek 3.57. Oświetlenie brzegowe na ciemnym tle Oświetlenie 241 Inaczej wygląda zdjęcie oświetlone niewielkim kloszem umieszczonym nad głową modelki. Aby zawiesić klosz tak, by światło padało prosto w dół, autor używa solid- nego pierścienia zamocowanego do sufitu w studiu. Inna możliwość to użycie dobrze obciążonego statywu z wysięgnikiem. W opisanym układzie sam klosz zbyt mocno oświetli ramiona, więc trzeba użyć dodatkowo ekranu. Kiedy mamy już ustawione światło, trzeba znaleźć najlepsze ustawienie modelki. Na rysunku 3.58 światło odbite od ekranu widać w oczach modelki JadedRed; to samo światło ładnie modeluje jej krągłości. Na rysunku 3.59 inny jest kąt nachylenia głowy i oczy modelki, są one oświetlone bezpośrednio z klosza (poza tym ekran jest nieco odsunięty do tyłu), zaś na rysunku 3.60 autor poprosił JadedRed o odsunięcie się w tył o ledwie kilkanaście centymetrów i to wystarczyło, aby gra światła na jej ciele straciła całą swoją finezję. Klosze zwykle mają odblaskową powierzchnię wewnętrzną oraz dwa dyfuzory: jeden wewnętrzny oraz jeden z przodu. Można spróbować róż- nych ich ustawień, można oba usunąć i skorzystać jedynie ze światła klosza. Rysunek 3.58. Światło odbite trafia do oczu modelki 242 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Rysunek 3.59. Tutaj oczy modelki są oświetlone bezpośrednio z klosza Rysunek 3.60. Niewielkie przesunięcie modelki i obraz całkowicie się zmienia Oświetlenie 243 Lampy błyskowe montowane na aparacie Większość lamp błyskowych wbudowanych w aparaty to tak naprawdę kiepskie źród- ła światła: są zbyt słabe i powodują powstawanie efektu czerwonych oczu. Praktyczne zastosowanie znajdują natomiast lampy błyskowe montowane na aparatach. Można skorzystać z takiej lampy mającej zmienną moc wyjściową, szczególnie w plenerze, ale lepsze efekty i ciekawszy układ cieni uzyskuje się, jeśli lampę odłączy się od aparatu. Na rysunku 3.61 lampa Nikon SB800 została umieszczona na statywie znajdującym się po prawej stronie, doświetlając zdjęcie zrobione w świetle dziennym, ale przy du- żym zachmurzeniu. Nieco nadrealistyczny wygląd oświetlenia dobrze sprawdza się w pokazanej scenie, dobrze też pasuje do pozy modelki i jej nietypowego makijażu. Rysunek 3.61. Poziome cienie pochodzące od światła lampy błyskowej, odrealniają pokazane zdjęcie 244 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Jeśli nie mamy do dyspozycji odpowiednich lamp studyjnych, można spróbować od- bijać od sufitu światło dostatecznie silnej lampy montowanej na aparacie albo ekspery- mentować z pokryciem rozpraszającym. Można też wykorzystać ostre światło takich lamp, w celu uzyskania zdjęć w stylu paparazzich; na rysunku 3.62 wyraz zaskoczenia na twarzy modelki, wraz z takim sposobem oświetlenia, dają bardziej przekonujący efekt. Normalnie nieprzyjemny efekt takiego światła, został jeszcze pogłębiony przez skierowanie cieni nieco w dół. Pokazane zdjęcie zostało zrobione z lampą błyskową zamontowaną na statywie, znajdującym się na prawo od aparatu. W tego typu sytua- cjach, lampa błyskowa jest tańszym i prostszym w użyciu źródłem światła niż typowa lampa studyjna wraz z przenośnym zasilaczem. Rysunek 3.62. W stylu paparazzi Oświetlenie 245 Inne dodatki Tak jak można kupić niemalże dowolnie wiele różnych obiektywów do aparatu, tak samo można swój zestaw oświetleniowy wzbogacić o rozmaite ekrany i inne urządze- nia; wystarczy przejrzeć witryny internetowe producentów. Autor, poza kupieniem większych kloszy i kilku metrów kwadratowych materiału rozpraszającego, do swo- ich 500-watowych lamp Bowens wykorzystuje jeszcze kilka innych urządzeń. Jest to przezroczysty parasol o kącie rozwarcia 120°, który może być używany jako dyfuzor, oraz ekran Maxilite z klapkami. Szerokokątny parasol odbijający światło może być używany samodzielnie; ma on bardzo dobrze wypolerowane powierzchnie, podczas kiedy powierzchnie Maxilite są bardziej matowe. Wysoki stopień wypolerowania w połączeniu z niewielką średnicą, dają intensywne cienie o wyrazistych brzegach, jak na rysunku 3.63. Rysunek 3.63. Mocno wypolerowany ekran rzuca wyraźne cienie 246 Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów Ekran w kształcie parasola jest przydatny do tworzenia odpowiednich cieni, ale poza tym wydaje się zbyt „ostry” do fotografowania aktów. Jednak robienie zdjęć przez bia- ły parasol powoduje złagodzenie cieni, choć nie w takim stopniu, jak przy używaniu klosza. Szczególnie dobrze się to sprawdza, kiedy zależy nam na uzyskaniu mocniej oświetlonych obszarów, jak na rysunku 3.64, ale gorzej jest już przy ustawieniu głów- nego światła z przodu, jak na rysunku 3.65. Rysunek 3.64. Użycie parasola przy ujęciu oświetlonym z tyłu Klapki ograniczające montowane na ekranie Maxilite, pozwalają ograniczyć oświetla- ne pole — na przykład w celu utworzenia światła bezcieniowego albo do rozświetlenia włosów, jak na rysunku 3.66. Światło Maxilite samo z siebie jest w zasadzie zbyt ostre do doświetlania włosów, ale można je złagodzić stosując jedną czy dwie warstwy materiału rozpraszającego na klapkach. Materiał taki jest używany głównie przy fil- mowaniu, można go kupić na przykład w firmach Lee (www.leefilters.com) czy Rosco (www.rosco.com). Oświetlenie 247 Rysunek 3.65. Światło z parasola jest ostrzejsze niż światło z klosza Rysunek 3.66. Klapki ograniczające zapewniają, że światło z włosów nie będzie rozświetlało tła
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Akty. Fotografia cyfrowa dla profesjonalistów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: