Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 007464 22943988 na godz. na dobę w sumie
Aktywna ciąża dla bystrzaków - książka
Aktywna ciąża dla bystrzaków - książka
Autor: , Liczba stron: 384
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1626-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ciąża w stylu fitness

Oswoiłaś się już z myślą, że jesteś w ciąży? Niewątpliwym plusem jest to, że ludzie w autobusie ustępują Ci miejsca i masz prawo podchodzić do okienek w urzędach bez kolejki. Minusem jest zaś to, że stare ubrania przestają na Ciebie pasować. Pewnie już zastanawiasz się, jak będziesz wyglądać za kilka miesięcy? Fakt, że w Twoim brzuchu rozwija się mały człowiek, nie oznacza, że musisz zachowywać się niczym szklany, nieruchomy inkubator. Możesz uprawiać sport i zachować świetną formę aż do chwili rozwiązania. Ważne tylko, byś robiła to pod okiem specjalistów - takich jak autorzy Aktywnej ciąży dla bystrzaków.

Joga, pływanie, trening siłowy i aerobik - ruch sprawi, że okres ciąży stanie się nie tylko czasem oczekiwania na potomka, ale również przygotuje Cię fizycznie na jego przyjście. Znajdziesz tu ćwiczenia dla siebie - bez względu na to, czy wcześniej aktywnie uprawiałaś sport, czy byłaś raczej dziewczyną 'kanapową'. Dowiedz się, które z ćwiczeń są dla Ciebie wskazane, a jakich powinnaś unikać. Poczytaj o tym, jak prawidłowo odżywiać się podczas ciąży i po rozwiązaniu oraz jak zachować zdrowie - zarówno fizyczne, jak i psychiczne - w obliczu ważnej zmiany w Twoim życiu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

...Po radę do książki IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: AKTYWNA CIĄŻA DLA BYSTRZAK(cid:211)W Autor: Catherine Cram, Tere Stouffer Drenth T‡umaczenie: Anna Owsiak, Izabela Szybilska-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-1626-8 Tytu‡ orygina‡u: Fit Pregnancy for Dummies Format: 180x235, stron: 384 Zam(cid:243)w informacje o nowościach Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni Ci„¿a w stylu fitness Oswoi‡a(cid:156) siŒ ju¿ z my(cid:156)l„, ¿e jeste(cid:156) w ci„¿y? Niew„tpliwym plusem jest to, ¿e ludzie w autobusie ustŒpuj„ Ci miejsca i masz prawo podchodzi(cid:230) do okienek w urzŒdach bez kolejki. Minusem jest za(cid:156) to, ¿e stare ubrania przestaj„ na Ciebie pasowa(cid:230). Pewnie ju¿ zastanawiasz siŒ, jak bŒdziesz wygl„da(cid:230) za kilka miesiŒcy? Fakt, ¿e w Twoim brzuchu rozwija siŒ ma‡y cz‡owiek, nie oznacza, ¿e musisz zachowywa(cid:230) siŒ niczym szklany, nieruchomy inkubator. Mo¿esz uprawia(cid:230) sport i zachowa(cid:230) (cid:156)wietn„ formŒ a¿ do chwili rozwi„zania. Wa¿ne tylko, by(cid:156) robi‡a to pod okiem specjalist(cid:243)w (cid:150) takich jak autorzy Aktywnej ci„¿y dla bystrzak(cid:243)w. Joga, p‡ywanie, trening si‡owy i aerobik - ruch sprawi, ¿e okres ci„¿y stanie siŒ nie tylko czasem oczekiwania na potomka, ale r(cid:243)wnie¿ przygotuje CiŒ fizycznie na jego przyj(cid:156)cie. Znajdziesz tu (cid:230)wiczenia dla siebie (cid:150) bez wzglŒdu na to, czy wcze(cid:156)niej aktywnie uprawia‡a(cid:156) sport, czy by‡a(cid:156) raczej dziewczyn„ (cid:132)kanapow„(cid:148). Dowiedz siŒ, kt(cid:243)re z (cid:230)wiczeæ s„ dla Ciebie wskazane, a jakich powinna(cid:156) unika(cid:230). Poczytaj o tym, jak prawid‡owo od¿ywia(cid:230) siŒ podczas ci„¿y i po rozwi„zaniu oraz jak zachowa(cid:230) zdrowie (cid:150) zar(cid:243)wno fizyczne, jak i psychiczne (cid:150) w obliczu wa¿nej zmiany w Twoim ¿yciu. Bezpieczny program treningowy na czas ci„¿y. Uelastycznianie cia‡a, poprawianie kr„¿enia oraz zdrowy sen. Metody kontroli prawid‡owego przyrostu masy cia‡a. Przygotowanie cia‡a do akcji porodowej oraz porodu. Szczeg(cid:243)‡owe opisy (cid:230)wiczeæ na kolejne etapy ci„¿y. Sposoby anga¿owania rodziny i przyjaci(cid:243)‡ w sw(cid:243)j bieg po kondycjŒ. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl septem@septem.pl e-mail: redakcja: informacje: redakcjawww@septem.pl o księgarni septem.pl Spis treści O autorkach ......................................................................................................................15 Podziękowania od autorek ................................................................................................17 Wstęp ................................................................................................................................19 O książce ................................................................................................................................ 19 Konwencje zastosowane w książce ....................................................................................... 20 Naiwne założenia .................................................................................................................. 20 Jak podzielona jest książka .................................................................................................... 21 Część I: Aktywna ciąża: czy to nie oksymoron? .............................................................. 21 Część II: Do dzieła, czyli ABC sprawności fizycznej w czasie ciąży ............................. 22 Część III: Jak prawidłowo odżywiać się w czasie ciąży — i przez całe życie ................. 22 Część IV: Przyjemne i zdrowe formy aktywności podczas ciąży i po rozwiązaniu ...... 23 Część V: Dziesiąty miesiąc i później. Jak pozostać w formie przez całe życie .............. 23 Część VI: Dekalogi ............................................................................................................ 23 Ikony wykorzystane w książce .............................................................................................. 24 Co dalej .................................................................................................................................. 25 Część I: Aktywna ciąża: czy to nie oksymoron? ...........27 Rozdział 1: Jak dbać o sprawność fizyczną w czasie ciąży ..............................................29 Co to znaczy „aktywna ciąża”? ............................................................................................. 30 Kilka słów o korzyściach ....................................................................................................... 31 Jak wybrać odpowiednią formę aktywności ........................................................................ 32 Pierwsze kroki ................................................................................................................... 33 Modyfikowanie dotychczasowego programu treningowego .......................................... 33 Trening — trymestr po trymestrze .................................................................................. 34 Aktywna ciąża i macierzyństwo ............................................................................................ 34 Rozdział 2: Korzyści związane z aktywnością fizyczną w czasie ciąży ..............................37 Jak radzić sobie ze zmianami zachodzącymi w ciele ........................................................... 37 Łagodzenie bólu kręgosłupa ............................................................................................. 39 Poprawa funkcjonowania układu krążenia ...................................................................... 40 Poprawa jakości snu i wzrost poziomu energii ............................................................... 40 Wzrost napięcia mięśni i elastyczności ciała .................................................................... 40 6 Aktywna ciąża dla bystrzaków Kontrola przyrostu masy ciała .......................................................................................... 42 Przygotowanie ciała do porodu ............................................................................................ 42 Mniej powikłań porodowych ........................................................................................... 42 Krótsza akcja porodowa .................................................................................................... 42 Przekazywanie korzyści dziecku ........................................................................................... 43 Lepiej funkcjonujące łożysko ........................................................................................... 43 Szczuplejsze dziecko ......................................................................................................... 44 Powrót do formy po porodzie .............................................................................................. 44 Szybka odbudowa sił ......................................................................................................... 45 Powrót do masy ciała sprzed ciąży ................................................................................... 45 Noszenie dziecka na rękach .............................................................................................. 45 Rozdział 3: Tworzenie bezpiecznego programu treningowego na czas ciąży ....................47 Konsultacje z prowadzącym Cię specjalistą ......................................................................... 48 Tworzenie planu treningowego ........................................................................................... 49 Intensywność ..................................................................................................................... 50 Czas trwania ....................................................................................................................... 51 Częstotliwość ..................................................................................................................... 51 Forma ................................................................................................................................. 52 Obserwowanie własnego ciała .............................................................................................. 53 Modyfikacja, modyfikacja i jeszcze raz modyfikacja programu treningowego .................. 57 Pierwszy trymestr (tydzień 1. – 13.) ................................................................................. 57 Drugi trymestr (tydzień 14. – 26.) .................................................................................... 58 Trzeci trymestr (tydzień 27. – 40.) ................................................................................... 59 Gdy wiele może oznaczać zbyt wiele ................................................................................... 61 Okoliczności wykluczające ćwiczenie w czasie ciąży .......................................................... 63 Rozdział 4: Najkorzystniejsze formy aktywności oraz te, których należy unikać ...............65 Najlepsze metody utrzymywania sprawności fizycznej w czasie ciąży .............................. 66 Korzystanie z piłek gimnastycznych, taśm do ćwiczeń, lekkich sztang lub hantli ................ 66 Marsze i biegi kondycyjne ................................................................................................ 67 Pływanie i aerobik w wodzie ............................................................................................ 68 Low-impact aerobik i joga ................................................................................................ 68 Jazda na rowerze ................................................................................................................ 69 Trening na przyrządach stacjonarnych ............................................................................ 70 Trening przekrojowy ........................................................................................................ 70 Dodatkowe formy aktywności tylko dla doświadczonych .................................................. 70 Formy aktywności, których należy unikać ........................................................................... 72 Nurkowanie z aparatem tlenowym .................................................................................. 72 Narciarstwo wodne ........................................................................................................... 72 Formy aktywności na czas przymusowego odpoczynku w łóżku ...................................... 73 Rozciąganie podczas przymusowego odpoczynku .......................................................... 73 Wzmacnianie mięśni podczas przymusowego odpoczynku ........................................... 74 Ćwiczenie mięśni dna miednicy w czasie przymusowego odpoczynku ........................ 77 Spis treści 7 Część II: Do dzieła, czyli ABC sprawności fizycznej w czasie ciąży ............................................79 Rozdział 5: Nigdy wcześniej nie ćwiczyłaś? Nie ma problemu! ........................................81 Trening, który sprawia przyjemność ................................................................................... 81 Określ cechy ulubionych form aktywności ..................................................................... 82 Wybór formy aktywności, która rzeczywiście będzie stanowiła trening ........................ 84 Rozsądne ustawianie poprzeczki .......................................................................................... 87 Podstawy: rozgrzewka, wyciszenie, rozciąganie i uzupełnianie płynów ........................... 88 Przygotowanie do treningu ............................................................................................... 88 Wyciszanie organizmu ...................................................................................................... 89 Rozciąganie po treningu ................................................................................................... 90 Przyjmowanie dużej ilości płynów .................................................................................. 90 Demaskowanie powiedzenia „bez bólu nie ma wyników” ................................................. 90 Przygotuj się na to, że będziesz obolała ........................................................................... 91 Jak uniknąć kontuzji ......................................................................................................... 92 Poznaj swoje ograniczenia ................................................................................................ 94 Przystępowanie do realizacji pierwszego programu treningowego ................................... 94 Wygospodarowywanie czasu na ćwiczenia .................................................................... 95 Układanie planu treningowego ........................................................................................ 97 Urozmaicanie programu .................................................................................................. 99 Zapisuj swoje treningi ..................................................................................................... 101 Podtrzymywanie motywacji ............................................................................................... 102 Zmiana „muszę” na „biorę się” ...................................................................................... 102 Miej pod ręką coś, co Cię inspiruje ............................................................................... 102 Zaangażuj przyjaciela ...................................................................................................... 102 Przyznaj sobie nagrodę ................................................................................................... 104 Rozdział 6: Ćwiczenia dla entuzjastów fitnessu i wyczynowych sportowców ................105 Zmiany zachodzące w ciele w czasie ciąży ........................................................................ 106 Dostosowywanie treningów do ciąży ................................................................................ 107 Poszukiwanie alternatywnych form aktywności fizycznej ............................................... 109 Powrót do treningów po porodzie ..................................................................................... 110 Rozdział 7: Na sportowo od stóp do głów, czyli jak dobrać odpowiedni strój ................113 Dobór odpowiedniego obuwia ........................................................................................... 114 Odpowiednia bielizna ......................................................................................................... 117 Biustonosze sportowe ..................................................................................................... 118 Figi ................................................................................................................................... 119 Skarpety ........................................................................................................................... 120 Mierzenie czasu sportowym zegarkiem ............................................................................. 121 Weź to na chłodno, czyli strój na lato i do zamkniętych pomieszczeń ............................ 121 Spodenki do biegów i marszów ..................................................................................... 122 Spodenki gimnastyczne .................................................................................................. 122 8 Aktywna ciąża dla bystrzaków Jednoczęściowy strój treningowy ................................................................................... 123 T-shirty i koszulki bez rękawów .................................................................................... 124 Ubiór na deszcz i chłód ...................................................................................................... 126 Koszulki z długim rękawem i golfy ................................................................................ 126 Kurtki i kamizelki ............................................................................................................ 127 Getry i spodnie ................................................................................................................ 127 Czapka, rękawiczki i maska na twarz ............................................................................. 128 Woda, woda wszędzie, czyli w czym pływać i ćwiczyć aerobik w wodzie ....................... 129 Kostiumy kąpielowe ........................................................................................................ 130 Okulary pływackie i czepek kąpielowy .......................................................................... 131 Pas wypornościowy, ciężarki i buty ................................................................................ 132 Pokochać strój rowerowy — nawet obcisłe spodenki ....................................................... 134 Spodenki kolarskie .......................................................................................................... 134 Koszulki kolarskie ........................................................................................................... 136 Kaski ................................................................................................................................. 137 Rękawiczki ....................................................................................................................... 138 Rozdział 8: Koniec z naciąganiem prawdy, czyli uczciwe spojrzenie na rozciąganie ciała ..............................................141 Co możesz zyskać dzięki rozciąganiu ciała ........................................................................ 141 Mniejsza obolałość i mniejsze ryzyko kontuzji ............................................................. 142 Elastyczne stawy .............................................................................................................. 142 Zmniejszenie bólu w dolnym odcinku kręgosłupa ....................................................... 143 Łagodzenie stresu ............................................................................................................ 143 Rozluźnianie: podstawowe techniki ................................................................................... 143 Zanim zaczniesz .............................................................................................................. 144 Rozciąganie górnych partii ciała ..................................................................................... 145 Rozluźnianie grzbietu, bioder i mięśni pachwinowych ................................................ 147 Rozluźnianie nóg ............................................................................................................. 150 Część III: Jak prawidłowo odżywiać się w czasie ciąży — i przez całe życie ................................. 155 Rozdział 9: Dostarczanie organizmowi właściwych pokarmów ......................................157 Wyrabianie dobrych nawyków żywieniowych ................................................................... 158 Jak to naprawdę jest z tymi tłuszczami i węglowodanami ................................................ 160 Dlaczego dieta niskowęglowodanowa jest niewskazana ............................................... 161 O tłuszczu słów kilka ...................................................................................................... 163 Witaminy i minerały ............................................................................................................ 168 Cudowne właściwości kwasu foliowego ........................................................................ 169 Produkty bogate w wapń ................................................................................................ 169 Mały człowiek z żelaza .................................................................................................... 170 Spis treści 9 Inne ważne sprawy .......................................................................................................... 170 Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów ....................................................................... 171 Woda ................................................................................................................................ 171 Napoje dla sportowców .................................................................................................. 172 Napoje gazowane ............................................................................................................ 172 Sok ................................................................................................................................... 173 Mleko ............................................................................................................................... 173 Kawa i herbata ................................................................................................................. 173 Co ograniczyć, a czego bezwzględnie unikać .................................................................... 174 Miękkie sery i niepasteryzowane mleko ........................................................................ 174 Niedogotowane lub surowe mięso, jaja lub owoce morza; pasztet ............................. 174 Niektóre owoce morza, nawet dobrze ugotowane ....................................................... 175 Alkohol ............................................................................................................................ 175 Rozdział 10: Prawidłowy przyrost masy ciała w czasie ciąży .........................................177 Trochę matematyki, czyli prawidłowy przyrost masy ciała .............................................. 178 Zapobieganie torsjom w pierwszym trymestrze ............................................................... 179 Aby uniknąć przejedzenia ................................................................................................... 180 Wcale nie musisz jeść za dwoje ...................................................................................... 181 Smaczna alternatywa ....................................................................................................... 182 Zużycie kalorii w czasie ćwiczeń .................................................................................... 184 Śledzie z lodami, czyli zaspokajanie zachcianek ................................................................ 184 Część IV: Przyjemne i zdrowe formy aktywności podczas ciąży i po rozwiązaniu ..................187 Rozdział 11: Piłki, taśmy, sztangi i maty. Proste i niedrogie ćwiczenia .........................189 Najtańszy sprzęt sportowy .................................................................................................. 190 Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ośrodka ........................................................................ 192 Ćwiczenia na mięśnie dna miednicy (ćwiczenia Kegla) ............................................... 192 Ćwiczenie brzucha z czterema punktami podparcia ..............................................................194 Ćwiczenie rozciągające i poprawiające równowagę z czterema punktami podparcia .........195 Praca z piłką do ćwiczeń ...................................................................................................... 196 Napinanie mięśni brzucha w pozycji siedzącej ............................................................. 197 Ćwiczenie mięśni brzucha w pozycji półleżącej ........................................................... 198 Leżenie plecami na piłce ................................................................................................. 199 Boczne rozciąganie barków i pleców w oparciu o piłkę ............................................... 200 Przednie rozciąganie kręgosłupa w oparciu o piłkę ...................................................... 201 Kołysanie miednicy na piłce ........................................................................................... 202 Kucanie z piłką ................................................................................................................ 202 Nieodparty urok taśm ......................................................................................................... 204 Ćwiczenie na biceps ........................................................................................................ 205 10 Aktywna ciąża dla bystrzaków Ćwiczenie na mięsień trójgłowy .................................................................................... 206 Ćwiczenie na barki .......................................................................................................... 206 Wiosłowanie taśmą .......................................................................................................... 208 Ćwiczenie na mięsień naramienny ................................................................................ 209 Ćwiczenie na klatkę piersiową ........................................................................................ 210 Połączenie piłki z taśmą .................................................................................................. 210 Bez ciosów poniżej pasa. Sztangi i ciężarki ........................................................................ 211 Ćwiczenie na biceps ........................................................................................................ 212 Ćwiczenie na mięsień trójgłowy .................................................................................... 213 Ćwiczenie na barki .......................................................................................................... 214 Wiosłowanie górną częścią rąk ....................................................................................... 215 Ćwiczenie na mięsień naramienny ................................................................................ 216 Rozdział 12: Chodzenie i bieganie ...................................................................................217 Marsz dla zdrowia ............................................................................................................... 218 Opanowanie techniki chodzenia .................................................................................... 219 Potrzeba zwiększania prędkości ...................................................................................... 219 Bieganie dla życia ................................................................................................................. 220 Doskonalenie techniki .................................................................................................... 221 Modyfikacja programu treningowego ............................................................................ 222 Zakup bieżni ........................................................................................................................ 225 Rozdział 13: Pływanie i aerobik w wodzie ......................................................................229 Poszukiwania basenu ........................................................................................................... 230 Płynąć z prądem .................................................................................................................. 232 Style pływackie. Jak ryba w wodzie ................................................................................ 233 Wchodzenie do wody i zawracanie ................................................................................ 237 Zanurzenie się w programie treningowym .................................................................... 238 Uprawianie aerobiku wodnego. Ćwiczenia o niewielkiej intensywności ........................ 239 Sprzęt ............................................................................................................................... 240 Utrzymywanie głowy nad powierzchnią wody. Kilka podstawowych ruchów ........... 241 Biegi w basenie ................................................................................................................ 242 Rozdział 14: Joga, pilates i aerobik o niewielkiej intensywności ..................................245 Joga — ukojenie dla ciała i umysłu .................................................................................... 246 Postawa swobodna .......................................................................................................... 248 Skłon w przód .................................................................................................................. 249 Koci grzbiet ...................................................................................................................... 250 Pozycja trójkąta ................................................................................................................ 250 Ćwiczenia Pilatesa — wzmocnienie mięśni plus koncentracja i kontrola ....................... 251 Aerobik o niewielkiej intensywności — doskonałe wyniki i małe obciążenie stawów ... 253 Spis treści 11 Co wybrać: kurs czy nagranie wideo? ................................................................................ 254 Kurs .................................................................................................................................. 255 Solo przed telewizorem .................................................................................................. 255 Rozdział 15: Rower dla dwojga .......................................................................................257 Inwestowanie w sprzęt do jazdy na rowerze ..................................................................... 258 Wychodzimy na dwór ..................................................................................................... 258 Pod dachem ..................................................................................................................... 260 Środki ostrożności przy jeździe tradycyjnej ...................................................................... 262 Zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo ............................................................................... 262 Unikaj pułapek powodujących upadki .......................................................................... 263 Jazda bez trzymanki — podstawowe techniki kolarskie ................................................... 265 Regulowanie ustawień roweru ....................................................................................... 265 Jazda prawie zawodowa .................................................................................................. 267 Podjeżdżanie pod górkę .................................................................................................. 268 Program treningowy na dwóch kółkach ............................................................................ 268 Rozdział 16: Podnoszenie ciężarów i ćwiczenia z użyciem specjalnego sprzętu treningowego ............................................271 Sprzęt treningowy — zalety i wady .................................................................................... 272 Zalety ............................................................................................................................... 272 Wady ................................................................................................................................ 274 Podnoszenie ciężarów. Popraw swoją muskulaturę! ........................................................ 275 Kilka wskazówek na temat podnoszenia ciężarów ........................................................ 277 Kilka prostych ćwiczeń ................................................................................................... 278 Po steperze do nieba ........................................................................................................... 281 Trenażery eliptyczne — połączenie jazdy na rowerze, jazdy na nartach oraz wielu innych form aktywności .................................................... 283 Narciarstwo biegowe .......................................................................................................... 285 Wiosłowanie ........................................................................................................................ 286 Rozdział 17: Sportowa mieszanka — łączenie różnych form aktywności ......................289 Powody, dla których warto podjąć trening przekrojowy .................................................. 290 Z nudą na dystans, z motywacją za pan brat .................................................................. 291 Uzyskanie optymalnych wyników treningowych ......................................................... 291 Wprowadzenie treningu przekrojowego do swojego życia .............................................. 293 Praca nad różnymi partiami mięśni ............................................................................... 293 Używanie tych samych mięśni w różnych formach aktywności ................................. 294 Różne sporty na przemian — bez bełkotu na temat grup mięśni ................................ 296 Zawarcie kilku ćwiczeń w jednej sesji — trening obwodowy ...................................... 298 12 Aktywna ciąża dla bystrzaków Część V: Dziesiąty miesiąc i później. Jak pozostać w formie przez całe życie ....... 303 Rozdział 18: Odzyskiwanie sił po maratonie porodowym i wstawanie ...........................305 Najpierw odpoczynek ......................................................................................................... 306 Opieka nad dzieckiem bez obciążania ciała ....................................................................... 307 Stój prosto! ....................................................................................................................... 308 Podnoszenie dziecka z podłogi albo wózka ................................................................... 309 Odkładanie dziecka ......................................................................................................... 312 Podnoszenie dziecka z przewijaka albo łóżeczka ........................................................... 312 Noszenie dziecka ............................................................................................................. 314 Dziecko w wózku ............................................................................................................ 317 Decyzja o ponownym podjęciu aktywności fizycznej i jej rodzajach ............................... 318 Powrót do wagi sprzed ciąży i wzmacnianie mięśni brzucha ........................................... 321 Podstawowy oddech ........................................................................................................ 322 Suwanie nogami (ćwiczenie Sahrmann nr 1) ................................................................ 323 Unoszenie nóg (ćwiczenie Sahrmann nr 2) .................................................................. 324 Rozdział 19: Jak znaleźć czas na sport i macierzyństwo? .............................................325 Gdzie i jak trenować? ......................................................................................................... 325 Sport w zaciszu domowym ............................................................................................ 326 Z dzieckiem na przejażdżkę (albo jogging) .................................................................. 326 Karnet na siłownię lub pływalnię z bawialnią dla dzieci .............................................. 327 Zaangażowany partner ....................................................................................................... 328 Kondycja na całe życie ........................................................................................................ 329 Jak przyzwyczaić się do regularnych ćwiczeń? ............................................................. 330 Kontrola wagi i rozmiaru odzieży ................................................................................. 331 Ustalanie dążeń sportowych i ich korygowanie ........................................................... 332 Rozdział 20: Przyzwyczajanie dzieci do aktywnego trybu życia ......................................335 Wpływ mało aktywnego trybu życia i nadmiaru kalorii na dzieci .................................... 335 Niech dziecko rozwija swoją naturalną miłość do aktywnego trybu życia ...................... 336 Uprawianie sportu z dziećmi .......................................................................................... 337 Pokaż dziecku wszystkie możliwe formy aktywności .................................................. 337 Mniej telewizji i gier wideo ............................................................................................ 338 Spacer lub jazda na rowerze zamiast jazdy samochodem ............................................. 339 Rób to codziennie ........................................................................................................... 339 Tworzenie nowych zwyczajów ...................................................................................... 341 Grunt to zabawa .............................................................................................................. 341 Zdrowa żywność znakiem rozpoznawczym Twojej rodziny ........................................... 342 Zdrowe przekąski od samego początku ......................................................................... 343 Trzymaj zdrowe jedzenie na podorędziu ...................................................................... 344 Drugie śniadanie dla dziecka .......................................................................................... 344 Spis treści 13 Wywieraj nacisk na szkołę .............................................................................................. 345 Trzymaj się z dala od barów szybkiej obsługi .............................................................. 345 Obiad przy stole .............................................................................................................. 347 Z dziećmi na zakupy ....................................................................................................... 348 Część VI: Dekalogi .................................................349 Rozdział 21: Dziesięć pomysłów na utrzymanie formy bez wychodzenia z domu ...........351 Włącz nagranie wideo ......................................................................................................... 351 Ustaw obwód do niezbyt intensywnych ćwiczeń ............................................................ 352 Zacznij ćwiczyć jogę ........................................................................................................... 352 Kup bieżnię, rower stacjonarny albo steper ...................................................................... 353 Przyjmij każdy darowany sprzęt ......................................................................................... 354 Trzymaj ciężarki i taśmy do ćwiczeń oporowych koło telewizora ................................... 355 Tańcz ................................................................................................................................... 355 Zajmij się ogrodem ............................................................................................................. 356 Energicznie sprzątaj dom .................................................................................................... 356 Ćwicz w niezwykły sposób w zwykłych miejscach ......................................................... 357 Rozdział 22: Dziesięć (a może więcej) sposobów angażowania rodziny i przyjaciół w swoją pogoń za kondycją .....................................................359 Jak przekonać innych do ćwiczeń? ..................................................................................... 360 Trzymaj się grafiku, który pasuje do trybu życia Twoich bliskich ............................. 360 Planuj aktywne wakacje (i weekendy) ........................................................................... 360 Spotkajcie się po treningu ............................................................................................... 361 Niech ktoś Ci pomoże w pracach domowych ............................................................. 361 Jak sprawić, żeby Twoja rodzina i przyjaciele włączyli się w treningi? ............................ 362 Sport to zabawa ............................................................................................................... 362 Różnicuj formy aktywności ............................................................................................ 362 Stosuj przekupstwo ........................................................................................................ 363 Skorowidz ......................................................................................................................365 Część I Aktywna ciąża: czy to nie oksymoron? 28 Część I: Aktywna ciąża: czy to nie oksymoron? W tej części… D owiesz się, że dbałość o sprawność fizyczną w czasie ciąży jest nie tylko możliwa, lecz jest wyrazem najwłaściwszego podejścia. O ileż to zdrowsze dla Ciebie i Twojego dziecka od siedzenia przed telewizorem przez bite dziewięć miesięcy! W tej części odpowiemy na Twoje najważniejsze pytania dotyczące fitnessu oraz pomożemy Ci lepiej zrozumieć liczne korzyści, jakie wiążą się z utrzymywaniem sprawności fizycznej w okresie ciąży. Dowiesz się, w jaki sposób ułożyć program treningowy na każdy trymestr ciąży oraz na które sygnały i symptomy zwracać uwagę podczas ćwiczeń. Zdobędziesz także ogólne rozeznanie wśród form aktywności, które najbardziej służą kobietom w ciąży. Rozdział 1: Jak dbać o sprawność fizyczną w czasie ciąży 29 Rozdział 1 Jak dbać o sprawność fizyczną w czasie ciąży W tym rozdziale: ► Omówimy kwestię znaczenia sprawności fizycznej w czasie ciąży. ► Poznasz korzyści związane z dbałością o kondycję fizyczną w czasie ciąży. ► Wspomnimy o zmianach, którym muszą ulec Twoje treningi w kolejnych etapach ciąży. ► Powiemy o zawężaniu celów fitnessowych. G ratulacje z okazji ciąży! Dzięki zdrowemu trybowi życia i dobrym radom opiekującego się Tobą specjalisty za kilka miesięcy wydasz na świat zdrowe, szczęśliwe dziecko. Myślisz o przystąpieniu do programu ćwiczeniowego lub jego kontynuacji, abyście Ty i Twoje dziecko byli jeszcze zdrowsi, lecz być może nie wiesz, od czego zacząć. Być może prowadzący Cię specjalista nie ma zbyt wielkiego doświadczenia z ciężarnymi kobietami, które chcą ćwiczyć, a może Twój partner (albo mama) nie są pewni, czy ćwiczenie w czasie ciąży to rzeczywiście dobry pomysł. Prawda jest taka, że dbałość o kondycję fizyczną w czasie prawidłowo przebiegającej ciąży to bardzo dobry pomysł, bezpieczny zarówno dla Ciebie, jak i Twojego dziecka, przynoszący obojgu różnorodne korzyści. To rozdział, od którego warto zacząć, gdy chcesz się dowiedzieć, jaki typ programu treningowego będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Zapoznasz się w nim z podstawowymi pojęciami związanymi z dbałością o sprawność fizyczną w czasie ciąży oraz uzyskasz odpowiedź na swoje najważniejsze pytania. 30 Część I: Aktywna ciąża: czy to nie oksymoron? Co to znaczy „aktywna ciąża”? W największym skrócie aktywna ciąża oznacza, że w ciągu dziewięciu miesięcy wyznaczających czas między poczęciem a porodem robisz następujące rzeczy: (cid:57) Przygotowujesz się do łatwiejszej akcji porodowej i porodu. Czy nie to chciałaś usłyszeć? Kobiety, które ćwiczą w czasie ciąży, wydają swoje dzieci na świat około pięciu dni wcześniej, rodzą krócej, doświadczają mniejszej liczby komplikacji w czasie akcji porodowej i samego porodu, rzadziej wymagają przeprowadzania zabiegu sztucznego wywoływania porodu i cesarskiego cięcia, a także potrzebują mniej leków łagodzących ból niż kobiety, które nie ćwiczą. (cid:57) Poprawiasz swoją wydolność sercowo-naczyniową. Dbałość o kondycję fizyczną w czasie ciąży oznacza, że Twoje serce i płuca (Twój układ sercowo-naczyniowy) wzmacniają się, stają się zdrowsze i zwiększają swoją wydolność. Oznacza to, że nie tylko będziesz mamą, lecz także masz sporą szansę, aby zostać praprababcią! (cid:57) Wzmacniasz się. Rzeźbisz swoje ramiona, klatkę piersiową, brzuch, pośladki, biodra i nogi. Może i nie zyskasz wyglądu kulturystki (czego prawdopodobnie wcale byś sobie nie życzyła), lecz staniesz się silniejsza. Siła ta okaże się bardzo przydatna podczas schylania się i dźwigania, z czym już za parę miesięcy będziesz mieć problem. (cid:57) Poprawiasz swoją giętkość. Rozciągając się po treningu oraz w dniach, gdy robisz sobie wolne, staniesz się o wiele bardziej elastyczna, co oznacza, że będziesz w mniejszym stopniu narażona na kontuzje oraz zmniejszysz ograniczenia, jakim będzie podlegało Twoje ciało na dalszych etapach Twojego życia. (Rozciąganiu poświęcony jest cały rozdział 8.). (cid:57) Łączysz ćwiczenie z prawidłowym sposobem odżywiania. Ćwiczenia i odżywianie idą w parze; pokarmy, które spożywasz, dostarczają energii Twojemu organizmowi (w sposób mniej lub bardziej efektywny), a wykonywane ćwiczenia zmieniają Twoje zapotrzebowanie na pożywienie niezbędne dla utrzymania prawidłowej wagi. Dlatego właśnie w pismach poświęconych fitnessowi można znaleźć artykuły na temat jedzenia, a w pismach poświęconych zdrowemu odżywianiu artykuły na temat fitnessu. Są to dwie nierozłączne kwestie. Dlatego i ta książka zawiera część (część III) wyjaśniającą, w jaki sposób powinnaś się odżywiać, aby zaspakajać swoje potrzeby związane zarówno z ćwiczeniem, jak i ciążą. Rozdział 1: Jak dbać o sprawność fizyczną w czasie ciąży 31 (cid:57) Bycie sprawnym fizycznie w czasie ciąży nie oznacza przygotowań do triatlonu czy zdobywania dyplomu instruktora fitnessu (choć byłoby świetnie, gdyby pomysły te przekształciły się w Twoje przyszłe cele). Nie musisz też wcale przerzucać się na dietę makrobiotyczną ani żadną inną. Sprawność fizyczna w czasie ciąży dotyczy zwykłych kobiet, które poważnie traktują zalecenia specjalistów i naukowców, starając się zdobyć i utrzymać dobrą formę. Kilka słów o korzyściach Jedną z najważniejszych korzyści związanych z podtrzymywaniem sprawności fizycznej w czasie ciąży jest to, że zgromadzisz mniej tłuszczu niż kobiety zaniedbujące swoją kondycję w tym szczególnym okresie. Jeżeli uda Ci się w tym czasie zachować formę, po porodzie będzie Ci o wiele łatwiej zgubić kilogramy, które zyskałaś w czasie ciąży (pamiętając, że przybieranie na wadze w czasie ciąży jest czymś zdrowym i bezwzględnie koniecznym). Jeżeli kusi Cię, aby potraktować te 40 tygodni jako czas, kiedy możesz zarzucić całą rozwagę i jeść to, na co tylko masz ochotę, prawdopodobnie przybierzesz na wadze o wiele więcej niż to konieczne i trudno będzie Ci powrócić do rozmiarów z okresu poprzedzającego ciążę. Aby zachować dobrą formę w czasie ciąży, musisz podejść do całej sprawy z innym nastawieniem: nie rezygnować z rozwagi, lecz kierować się zdrowym rozsądkiem podczas podejmowania każdej decyzji. Spełnisz ten warunek, wprowadzając zdrowe zwyczaje żywieniowe oraz spalając dodatkowe kalorie podczas treningu. (W rozdziale 9. mowa o pokarmach korzystnych dla Ciebie i dziecka. W rozdziale 10. znajdziesz informacje na temat liczby kalorii, których będziesz potrzebowała w czasie ciąży, jak przekładają się one na codzienne pożywienie oraz ile dodatkowych kalorii możesz przyjąć, podejmując wybrane przez Ciebie formy aktywności ruchowej, nie narażając się na przybranie na wadze w większym stopniu, niż zaleca Twój lekarz). Poza korzyścią polegającą na możliwości kontrolowania procesu zyskiwania i tracenia na wadze przed i po urodzeniu dziecka, dbałość o formę fizyczną w czasie ciąży niesie ze sobą inne wspaniałe korzyści, począwszy od uczynienia ciąży mniej uciążliwą, przez wpływ na poprawę nastroju, po pomoc w powrocie do normy po porodzie. Także dziecko skorzysta dzięki Twoim treningom. (Rozdział 2. pełen jest opisów korzyści związanych ze sprawnością fizyczną w okresie ciąży, którymi możesz cieszyć się wraz ze swoim dzieckiem). 32 Część I: Aktywna ciąża: czy to nie oksymoron? Jak wybrać odpowiednią formę aktywności Jeżeli rozmawiałaś ze swoją mamą lub przyjaciółkami na temat ćwiczeń w czasie ciąży, prawdopodobnie zostałaś zasypana radami co do tego, które formy aktywności możesz podejmować, jak długo powinnaś ćwiczyć i kiedy. Wśród nich być może znalazły się następujące zalecenia: (cid:57) „Będąc w ciąży, nie powinnaś biegać”. (cid:57) „Nie ćwicz dłużej niż przez 20 minut za jednym razem”. (cid:57) „Nigdy nie zaczynaj dnia od ćwiczeń”. (cid:57) „Nie ćwicz na zewnątrz”. (cid:57) „Temperatura panująca na siłowni jest zbyt wysoka dla kobiet w ciąży”. Zatem jak to naprawdę jest? Prawda jest taka, że każde z powyższych stwierdzeń jest mylne, lecz również każde z nich zawiera ziarnko prawdy. Na przykład: (cid:57) Jeżeli uprawiasz jogging, a Twoja ciąża przebiega prawidłowo, nie musisz rezygnować z tej formy aktywności. Niemniej wiele kobiet, które dopiero niedawno zaczęły się ruszać, uważa bieganie za zbyt wymagające w czasie ciąży. Patrz rozdział 12. (cid:57) Ciężarne kobiety ćwiczące nawet przez godzinę dziennie czerpią z tego wspaniałe korzyści, jeśli jednak doświadczasz w czasie ciąży jakichś komplikacji, opiekujący się Tobą specjalista może poprosić Cię, abyś ograniczyła czas wykonywania ćwiczeń lub całkowicie ich zaprzestała. Patrz rozdział 3. (cid:57) Mnóstwo ciężarnych kobiet zaczyna dzień od ćwiczeń, ponieważ uwielbiają energię oraz elastyczność, którą w ten sposób zyskują na resztę dnia. Jeśli jednak zmagasz się z silnymi porannymi mdłościami, najprawdopodobniej ochoty do ćwiczeń nabierzesz dopiero w późniejszej porze dnia, gdy przestanie Cię mdlić. (cid:57) Choć niektóre formy aktywności praktykowane na świeżym powietrzu służą kobietom w ciąży, być może będziesz zmuszona zmodyfikować je nieco, jeżeli wybrana przez Ciebie aktywność stanie się niekomfortowa, zwłaszcza jeżeli będzie to spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi panującymi na zewnątrz. (cid:57) Podczas ćwiczeń nie powinnaś dopuścić do przegrzania, lecz wiele siłowni posiada klimatyzację, co czyni je idealnym miejscem do ćwiczeń w czasie ciąży. Rozdział 1: Jak dbać o sprawność fizyczną w czasie ciąży 33 Będziesz dostawała rady z wielu źródeł, lecz najważniejsze, abyś podjęła aktywność, która sprawia Ci przyjemność, która ma sens, zważywszy na Twój bieżący poziom sprawności, oraz taką, którą zaakceptował prowadzący Cię specjalista, a następnie abyś ćwiczyła w miejscu i w porze, które najbardziej Ci odpowiadają i jednocześnie są zdrowe dla Twojego dziecka. Pierwsze kroki Jeżeli jesteś w ciąży i dopiero zaczynasz ćwiczyć, prawdopodobnie nieco przytłacza Cię konieczność podjęcia decyzji co do wyboru formy aktywności oraz innych szczegółów: w co się ubrać, kiedy i jak często ćwiczyć, jak długo powinna trwać jedna sesja treningowa, oraz jak słuchać własnego ciała, aby móc stwierdzić, czy przypadkiem nadmiernie się nie forsujesz. Jeżeli tak, rozdział 5. skierowany jest właśnie do Ciebie! Rozdział ten wiele wyjaśni i pomoże Ci wdrożyć się w nowy program treningowy — od dziś, jeżeli tylko będziesz miała na to ochotę. Być może zechcesz również rzucić okiem na rozdział 3., w którym omawiamy niektóre kwestie związane z bezpieczeństwem, a także rozdział 7., który pozwoli Ci dobrze przyjrzeć się różnym akcesoriom poprawiającym komfort ćwiczeń. Następnie przejdź do wybranego rozdziału z części IV, w którym znajdziesz omówienie tej formy (lub form) aktywności, którą chciałabyś podjąć. Modyfikowanie dotychczasowego programu treningowego Jeżeli ćwiczysz już od pewnego czasu i nie jesteś pewna, które ćwiczenia możesz kontynuować, a które powinnaś zarzucić na czas ciąży, zapoznaj się z rozdziałem 6., w którym znajdziesz informacje na temat zmian, których powinnaś dokonać w swoim treningu, aby nie narażać na szwank zdrowia Twojego dziecka. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziesz mogła kontynuować dotychczasową aktywność, pod warunkiem dokonania pewnych modyfikacji w zakresie długości treningu, obranego tempa i innych parametrów. Przejrzyj również rozdział 3., w którym mowa o podstawach treningu w okresie ciąży. Jeżeli jesteś wielką entuzjastką ćwiczeń i nie lubisz zwalniać tempa z jakiegokolwiek powodu, powinnaś w sposób szczególny zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze opisane w rozdziale 3., które informują o tym, że Ty lub Twoje dziecko podlegacie nadmiernemu obciążeniu. 34 Część I: Aktywna ciąża: czy to nie oksymoron? Trening — trymestr po trymestrze Podczas każdego z trzech trymestrów (mniej więcej trzymiesięcznych okresów, na które dzieli się okres ciąży) opiekujący się Tobą specjalista może poprosić Cię o zmodyfikowanie Twoich treningów na jeden lub więcej spośród pięciu poniższych sposobów, wymienionych w kolejności od najbardziej do najmniej prawdopodobnego (więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale 3.). (cid:57) Zmień miejsce treningu z otwartej przestrzeni na zamknięte pomieszczenie (na przykład zamień wycieczki rowerowe na jazdę na rowerze stacjonarnym), aby zminimalizować ryzyko związane z upadkiem, skutkami działania promieni słonecznych, upałem, wilgocią, przejmującym zimnem czy wdychaniem spalin. (cid:57) Zamień dotychczasową formę aktywności na inną, wiążącą się z mniejszym ryzykiem upadku lub mniej wymagającą (na przykład narciarstwo zjazdowe na marsze). (cid:57) Zmniejsz intensywność ćwiczeń. (cid:57) Skróć czas treningu (ilość dni w tygodniu i/lub liczbę minut składających (cid:57) W przypadku wystąpienia problemów natury medycznej całkowicie się na każdą sesję treningową). zaprzestań ćwiczeń i/lub połóż się do łóżka. Należy również pamiętać, że sposób modyfikowania każdej formy aktywności jest indywidualny i zależy zarówno od jej charakteru, jak i przebiegu ciąży. W rozdziałach zawartych w części IV znajdziesz nie tylko opis wszystkich typów aktywności oraz technik, z których być może zechcesz skorzystać, lecz także opis pewnych popularnych modyfikacji, których dokonują ciężarne kobiety w kolejnych trymestrach ciąży. Aktywna ciąża i macierzyństwo Po urodzeniu dziecka możesz poczuć się przytłoczona obowiązkami, którym będziesz musiała sprostać: opieką nad dzieckiem, właściwym odżywianiem, dbaniem o odpowiednią ilość snu — no i dodatkowo znajdowaniem czasu na trening. Jeżeli nie będziesz dostatecznie konsekwentna, dbając o zaspokojenie wszelkich potrzeb Twojego dziecka, zaniedbasz swój plan treningowy i w konsekwencji utracisz w znacznej mierze formę, którą właśnie zyskałaś. Już dziś możesz zaplanować wszystko tak, aby coś takiego Ci się nie przytrafiło. Rozdział 1: Jak dbać o sprawność fizyczną w czasie ciąży 35 Choć temat aktywności fizycznej świeżo upieczonej matki mógłby stać się podstawą do napisania odrębnej książki, rozdziały zawarte w części V tej książki pomogą Ci znaleźć sposób na uczynienie z fitnessu jednego z priorytetów w Twoim życiu, nawet po urodzeniu dziecka. Z rozdziału 18. dowiesz się, jak pomóc swojemu ciału zagoić się po porodzie (lub cesarskim cięciu) oraz w jaki sposób wykonywać delikatne ćwiczenia w dniach następujących bezpośrednio po porodzie. W rozdziale 19. znajdziesz wskazówki dotyczące tego, jak włączyć fitness do nowego, wymagającego stylu życia. Dzięki rozdziałowi 20. poznasz techniki ułatwiające dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną dziecka — w związku z docieraniem do nas coraz to bardziej niepokojących raportów związanych z narastającym problemem otyłości wśród dzieci, zapewne chcesz, aby Twoje dziecko jak najwcześniej rozsmakowało się w aktywnym stylu życia. Trudno przecenić zbawienną moc ćwiczeń i zdrowego odżywiania się. Gdy zaczniesz ćwiczyć — nawet po 15 do 20 minut, 4 lub 5 razy w tygodniu — wkrótce zaczniesz odczuwać ogromne korzyści, począwszy od wyższego poziomu energii, po widoczne kształtowanie się mięśni czy zwiększoną odporność organizmu, chroniącą Cię przed wieloma poważnymi chorobami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aktywna ciąża dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: