Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 025863 24171454 na godz. na dobę w sumie
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV - książka
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2306-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podstawowy podręcznik do nauki algorytmiki

Oto kolejne wydanie sprawdzonej i cenionej przez programistów, wykładowców oraz studentów książki, będącej podstawowym podręcznikiem do nauki algorytmiki. W pierwszej kolejności autor zapozna Cię z elementarnymi zagadnieniami z tej dziedziny oraz wyjaśni, skąd bierze się tak szybki postęp w tej dyscyplinie nauki. Podczas dalszej lektury poznasz takie pojęcia, jak rekurencja, analiza złożoności oraz algorytmy sortowania i przeszukiwania czy algorytmy numeryczne. Szybko opanujesz metody optymalizacji algorytmów, sposoby kodowania i kompresji danych oraz elementy algorytmiki grafów. Przedstawione w książce algorytmy zilustrowane zostały przykładowymi kodami źródłowymi w C++ , ułatwiającymi zrozumienie poznawanych zagadnień. Przejrzysta forma, praktyczne przykłady oraz przystępny język sprawiają, że książka ta pozwala szybko, a także bezboleśnie opanować zarówno algorytmy, jak i struktury danych oraz najlepsze techniki programowania.

Szybko i bezboleśnie opanuj wszystkie zagadnienia algorytmiki!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 978-83-246-2306-8 Format: 158235, stron: 452 Podstawowy podrêcznik do nauki algorytmiki • Przystêpne wprowadzenie do algorytmiki • Bez zbêdnej teorii • Gotowe rozwi¹zania w C++ Oto kolejne wydanie sprawdzonej i cenionej przez programistów, wyk³adowców oraz studentów ksi¹¿ki, bêd¹cej podstawowym podrêcznikiem do nauki algorytmiki. W pierwszej kolejnoœci autor zapozna Ciê z elementarnymi zagadnieniami z tej dziedziny oraz wyjaœni, sk¹d bierze siê tak szybki postêp w tej dyscyplinie nauki. Podczas dalszej lektury poznasz takie pojêcia, jak rekurencja, analiza z³o¿onoœci oraz algorytmy sortowania i przeszukiwania czy algorytmy numeryczne. Szybko opanujesz metody optymalizacji algorytmów, sposoby kodowania i kompresji danych oraz elementy algorytmiki grafów. Przedstawione w ksi¹¿ce algorytmy zilustrowane zosta³y przyk³adowymi kodami Ÿród³owymi w C++ , u³atwiaj¹cymi zrozumienie poznawanych zagadnieñ. Przejrzysta forma, praktyczne przyk³ady oraz przystêpny jêzyk sprawiaj¹, ¿e ksi¹¿ka ta pozwala szybko, a tak¿e bezboleœnie opanowaæ zarówno algorytmy, jak i struktury danych oraz najlepsze techniki programowania. • Historia algorytmiki • Wykorzystanie rekurencji • Analiza z³o¿onoœci algorytmów • Algorytmy sortowania • Algorytmy przeszukiwania • Przeszukiwanie tekstów • Struktury danych i ich implementacja • Optymalizacja algorytmów • Zaawansowane techniki programowania • Wykorzystanie grafów • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji • Kodowanie i kompresja danych • Algorytmy numeryczne • Poradnik kompilacji i uruchamiania programów (GCC, DevC++, Microsoft Visual C++ Express Edition). Szybko i bezboleœnie opanuj wszystkie zagadnienia algorytmiki! Spis treści Przedmowa ...................................................................................... 9 Rozdział 1. Zanim wystartujemy ....................................................................... 17 Jak to wcześniej bywało, czyli wyjątki z historii maszyn algorytmicznych ................... 18 Jak to się niedawno odbyło, czyli o tym, kto „wymyślił” metodologię programowania ........................................... 21 Proces koncepcji programów .......................................................................................... 22 Poziomy abstrakcji opisu i wybór języka ....................................................................... 23 Poprawność algorytmów ................................................................................................ 24 Rozdział 2. Rekurencja .................................................................................... 27 Definicja rekurencji ........................................................................................................ 27 Ilustracja pojęcia rekurencji ............................................................................................ 28 Jak wykonują się programy rekurencyjne? ..................................................................... 30 Niebezpieczeństwa rekurencji ........................................................................................ 31 Ciąg Fibonacciego .................................................................................................... 31 Stack overflow! ........................................................................................................ 33 Pułapek ciąg dalszy ........................................................................................................ 34 Stąd do wieczności ................................................................................................... 34 Definicja poprawna, ale... ......................................................................................... 35 Typy programów rekurencyjnych ................................................................................... 36 Myślenie rekurencyjne ................................................................................................... 38 Przykład 1.: Spirala .................................................................................................. 38 Przykład 2.: Kwadraty „parzyste” ............................................................................ 40 Uwagi praktyczne na temat technik rekurencyjnych ...................................................... 41 Zadania ........................................................................................................................... 42 Rozwiązania i wskazówki do zadań ............................................................................... 44 Rozdział 3. Analiza złożoności algorytmów ........................................................ 49 Definicje i przykłady ...................................................................................................... 50 Jeszcze raz funkcja silnia ......................................................................................... 53 Zerowanie fragmentu tablicy .................................................................................... 57 Wpadamy w pułapkę ................................................................................................ 58 Różne typy złożoności obliczeniowej ...................................................................... 59 Nowe zadanie: uprościć obliczenia! ............................................................................... 61 4 Algorytmy, struktury danych i techniki programowania Analiza programów rekurencyjnych ............................................................................... 62 Terminologia i definicje ........................................................................................... 62 Ilustracja metody na przykładzie .............................................................................. 63 Rozkład logarytmiczny ............................................................................................. 64 Zamiana dziedziny równania rekurencyjnego .......................................................... 66 Funkcja Ackermanna, czyli coś dla smakoszy ......................................................... 66 Złożoność obliczeniowa to nie religia! ........................................................................... 68 Techniki optymalizacji programów ................................................................................ 68 Zadania ........................................................................................................................... 69 Rozwiązania i wskazówki do zadań ............................................................................... 70 Rozdział 4. Algorytmy sortowania ..................................................................... 73 Sortowanie przez wstawianie, algorytm klasy O(N2) ..................................................... 74 Sortowanie bąbelkowe, algorytm klasy O(N2) ............................................................... 75 Quicksort, algorytm klasy O(N log N) ........................................................................... 77 Heap Sort — sortowanie przez kopcowanie ................................................................... 80 Scalanie zbiorów posortowanych ................................................................................... 82 Sortowanie przez scalanie ............................................................................................... 83 Sortowanie zewnętrzne ................................................................................................... 84 Uwagi praktyczne ........................................................................................................... 87 Rozdział 5. Typy i struktury danych .................................................................. 89 Typy podstawowe i złożone ........................................................................................... 89 Ciągi znaków i napisy w C++ ......................................................................................... 90 Abstrakcyjne struktury danych ....................................................................................... 92 Listy jednokierunkowe ............................................................................................. 93 Tablicowa implementacja list ................................................................................. 115 Stos ......................................................................................................................... 119 Kolejki FIFO .......................................................................................................... 123 Sterty i kolejki priorytetowe ................................................................................... 125 Drzewa i ich reprezentacje ..................................................................................... 131 Zbiory ..................................................................................................................... 143 Zadania ................................................................................................................... 145 Rozwiązania zadań ................................................................................................. 146 Rozdział 6. Derekursywacja i optymalizacja algorytmów .................................. 147 Jak pracuje kompilator? ................................................................................................ 148 Odrobina formalizmu nie zaszkodzi! ............................................................................ 150 Kilka przykładów derekursywacji algorytmów ............................................................ 151 Derekursywacja z wykorzystaniem stosu ..................................................................... 154 Eliminacja zmiennych lokalnych ............................................................................ 154 Metoda funkcji przeciwnych ........................................................................................ 156 Klasyczne schematy derekursywacji ............................................................................ 158 Schemat typu while ................................................................................................ 159 Schemat typu if-else ............................................................................................... 160 Schemat z podwójnym wywołaniem rekurencyjnym ............................................. 162 Podsumowanie .............................................................................................................. 163 Rozdział 7. Algorytmy przeszukiwania ............................................................. 165 Przeszukiwanie liniowe ................................................................................................ 165 Przeszukiwanie binarne ................................................................................................ 166 Transformacja kluczowa (hashing) ............................................................................... 167 W poszukiwaniu funkcji H ..................................................................................... 169 Najbardziej znane funkcje H .................................................................................. 169 Obsługa konfliktów dostępu ................................................................................... 171 Spis treści 5 Powrót do źródeł .................................................................................................... 172 Jeszcze raz tablice! ................................................................................................. 173 Próbkowanie liniowe .............................................................................................. 173 Podwójne kluczowanie ........................................................................................... 175 Zastosowania transformacji kluczowej ................................................................... 176 Podsumowanie metod transformacji kluczowej ..................................................... 176 Rozdział 8. Przeszukiwanie tekstów ............................................................... 179 Algorytm typu brute-force ............................................................................................ 179 Nowe algorytmy poszukiwań ....................................................................................... 181 Algorytm K-M-P .................................................................................................... 182 Algorytm Boyera i Moore’a ................................................................................... 185 Algorytm Rabina i Karpa ....................................................................................... 187 Rozdział 9. Zaawansowane techniki programowania ....................................... 191 Programowanie typu „dziel i zwyciężaj” ...................................................................... 192 Odszukiwanie minimum i maksimum w tablicy liczb ............................................ 193 Mnożenie macierzy o rozmiarze N×N .................................................................... 195 Mnożenie liczb całkowitych ................................................................................... 197 Inne znane algorytmy „dziel i zwyciężaj” .............................................................. 198 Algorytmy „żarłoczne”, czyli przekąsić coś nadszedł już czas... .................................. 199 Problem plecakowy, czyli niełatwe jest życie turysty piechura .............................. 200 Programowanie dynamiczne ......................................................................................... 202 Ciąg Fibonacciego .................................................................................................. 203 Równania z wieloma zmiennymi ........................................................................... 204 Najdłuższa wspólna podsekwencja ........................................................................ 205 Inne techniki programowania ....................................................................................... 208 Uwagi bibliograficzne .................................................................................................. 210 Rozdział 10. Elementy algorytmiki grafów ......................................................... 211 Definicje i pojęcia podstawowe .................................................................................... 212 Cykle w grafach ............................................................................................................ 214 Sposoby reprezentacji grafów ....................................................................................... 217 Reprezentacja tablicowa ......................................................................................... 217 Słowniki węzłów .................................................................................................... 218 Listy kontra zbiory ................................................................................................. 219 Podstawowe operacje na grafach .................................................................................. 220 Suma grafów .......................................................................................................... 220 Kompozycja grafów ............................................................................................... 220 Potęga grafu ........................................................................................................... 220 Algorytm Roy-Warshalla ............................................................................................. 221 Algorytm Floyda-Warshalla ......................................................................................... 224 Algorytm Dijkstry ........................................................................................................ 227 Algorytm Bellmana-Forda ............................................................................................ 228 Drzewo rozpinające minimalne .................................................................................... 228 Algorytm Kruskala ................................................................................................. 229 Algorytm Prima ...................................................................................................... 230 Przeszukiwanie grafów ................................................................................................. 230 Strategia „w głąb” (przeszukiwanie zstępujące) ..................................................... 231 Strategia „wszerz” .................................................................................................. 232 Inne strategie przeszukiwania ................................................................................. 234 Problem właściwego doboru ......................................................................................... 235 Podsumowanie .............................................................................................................. 239 Zadania ......................................................................................................................... 239 6 Algorytmy, struktury danych i techniki programowania Rozdział 11. Algorytmy numeryczne ................................................................. 241 Poszukiwanie miejsc zerowych funkcji ........................................................................ 241 Iteracyjne obliczanie wartości funkcji .......................................................................... 243 Interpolacja funkcji metodą Lagrange’a ....................................................................... 244 Różniczkowanie funkcji ............................................................................................... 245 Całkowanie funkcji metodą Simpsona .......................................................................... 247 Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą Gaussa ....................................... 248 Uwagi końcowe ............................................................................................................ 251 Rozdział 12. Czy komputery mogą myśleć? ....................................................... 253 Przegląd obszarów zainteresowań Sztucznej Inteligencji ............................................. 254 Systemy eksperckie ................................................................................................ 255 Sieci neuronowe ..................................................................................................... 256 Reprezentacja problemów ............................................................................................ 257 Ćwiczenie 1. ........................................................................................................... 258 Gry dwuosobowe i drzewa gier .................................................................................... 259 Algorytm mini-max ...................................................................................................... 260 Rozdział 13. Kodowanie i kompresja danych .................................................... 265 Kodowanie danych i arytmetyka dużych liczb ............................................................. 267 Kodowanie symetryczne ........................................................................................ 267 Kodowanie asymetryczne ....................................................................................... 268 Metody prymitywne ............................................................................................... 274 Łamanie szyfrów .................................................................................................... 275 Techniki kompresji danych ........................................................................................... 275 Kompresja poprzez modelowanie matematyczne ................................................... 277 Kompresja metodą RLE ......................................................................................... 278 Kompresja danych metodą Huffmana .................................................................... 279 Kodowanie LZW .................................................................................................... 283 Idea kodowania słownikowego na przykładach ..................................................... 284 Opis formatu GIF ................................................................................................... 286 Rozdział 14. Zadania różne .............................................................................. 289 Teksty zadań ................................................................................................................. 289 Rozwiązania ................................................................................................................. 291 Dodatek A Poznaj C++ w pięć minut! ............................................................. 295 Elementy języka C++ na przykładach .......................................................................... 295 Pierwszy program ................................................................................................... 295 Dyrektywa #include ............................................................................................... 296 Podprogramy ................................................................................................................ 296 Procedury ............................................................................................................... 296 Funkcje ................................................................................................................... 297 Operacje arytmetyczne ................................................................................................. 298 Operacje logiczne ................................................................................................... 298 Wskaźniki i zmienne dynamiczne .......................................................................... 299 Referencje ..................................................................................................................... 300 Typy złożone ................................................................................................................ 300 Tablice .................................................................................................................... 300 Rekordy .................................................................................................................. 301 Instrukcja switch .................................................................................................... 301 Iteracje .......................................................................................................................... 302 Struktury rekurencyjne ................................................................................................. 303 Parametry programu main() .......................................................................................... 303 Operacje na plikach w C++ .......................................................................................... 303 Spis treści 7 Programowanie obiektowe w C++ ............................................................................... 304 Terminologia .......................................................................................................... 304 Obiekty na przykładzie ........................................................................................... 305 Składowe statyczne klas ......................................................................................... 308 Metody stałe klas .................................................................................................... 308 Dziedziczenie własności ......................................................................................... 308 Kod warunkowy w C++ ............................................................................................... 311 Dodatek B Systemy obliczeniowe w pigułce ................................................... 313 Kilka definicji ............................................................................................................... 313 System dwójkowy ........................................................................................................ 313 Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych ................................................... 315 Operacje logiczne na liczbach dwójkowych ........................................................... 315 System ósemkowy ........................................................................................................ 317 System szesnastkowy ................................................................................................... 317 Zmienne w pamięci komputera .................................................................................... 317 Kodowanie znaków ...................................................................................................... 318 Dodatek C Kompilowanie programów przykładowych ...................................... 321 Zawartość archiwum ZIP na ftp .................................................................................... 321 Darmowe kompilatory C++ .......................................................................................... 321 Kompilacja i uruchamianie ........................................................................................... 322 GCC ....................................................................................................................... 322 Visual C++ Express Edition ................................................................................... 323 Dev C++ ................................................................................................................. 327 Literatura ..................................................................................... 329 Spis tabel ................................................................................... 331 Spis ilustracji .............................................................................. 333 Skorowidz ................................................................................... 339 Rozdział 8. Przeszukiwanie tekstów Zanim na dobre zanurzymy się w lekturę nowego rozdziału, należy wyjaśnić pewne nieporozumie- nie, które może towarzyszyć jego tytułowi. Otóż za tekst będziemy uważali ciąg znaków w sen- sie informatycznym. Nie zawsze będzie to miało cokolwiek wspólnego z ludzką „pisaniną”! Tek- stem będzie na przykład również ciąg bitów1, który tylko przez umowność może być podzielony na równej wielkości porcje, którym przyporządkowano pewien kod liczbowy2. Okazuje się wszelako, że przyjęcie konwencji dotyczących interpretacji informacji ułatwia wiele operacji na niej. Dlatego też pozostańmy przy ogólnikowym stwierdzeniu „tekst”, wiedząc, że za tym określeniem może się kryć dość sporo znaczeń. Algorytm typu brute-force Zadaniem, które będziemy usiłowali wspólnie rozwiązać, jest poszukiwanie wzorca3 w o długości M znaków w tekście t o długości N. Z łatwością możemy zaproponować dość oczywisty algorytm rozwiązujący to zadanie, bazując na pomysłach symbolicznie przedstawionych na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Algorytm typu brute-force przeszukiwania tekstu Zarezerwujmy indeksy j i i do poruszania się odpowiednio we wzorcu i tekście podczas opera- cji porównywania znak po znaku zgodności wzorca z tekstem. Załóżmy, że w trakcie poszuki- wań obszary objęte szarym kolorem na rysunku okazały się zgodne. Po stwierdzeniu tego faktu przesuwamy się zarówno we wzorcu, jak i w tekście o jedną pozycję do przodu (i++; j++). Cóż się jednak powinno stać z indeksami i oraz j podczas stwierdzenia niezgodności znaków? W takiej sytuacji całe poszukiwanie kończy się porażką, co zmusza nas do anulowania „szarej strefy” zgodności. Czynimy to poprzez cofnięcie się w tekście o to, co było zgodne, czyli o j-1 1 Reprezentujący np. pamięć ekranu. 2 Np. ASCII lub dowolny inny. 3 Ang. pattern matching. 180 Algorytmy, struktury danych i techniki programowania znaków, wyzerowując przy okazji j. Omówmy jeszcze moment stwierdzenia całkowitej zgodności wzorca z tekstem. Kiedy to nastąpi? Otóż nietrudno zauważyć, że podczas stwierdzenia zgodności ostatniego znaku j powinno zrównać się z M. Możemy wówczas łatwo odtworzyć pozycję, od której wzorzec startuje w badanym tekście: będzie to oczywiście i-M. Tłumacząc powyższe sytuacje na C++, możemy łatwo dojść do następującej procedury: txt-1.cpp int szukaj(char *w, char *t) { int i=0,j=0, M=strlen(w), N=strlen(t); while( (j M) (i N) ) { if(t[i]!=w[j]) { i-=j-1; j=-1; } i++; j++; } if(j==M) return i-M; else return -1; } Sposób korzystania z funkcji szukaj jest przedstawiony na przykładzie następującej funkcji main: int main() { char *b= abrakadabra ,*a= rak ; cout szukaj(a,b) endl; } Jako wynik funkcji zwracana jest pozycja w tekście, od której zaczyna się wzorzec, lub -1 w przypadku, gdy poszukiwany tekst nie został odnaleziony — jest to znana nam już dosko- nale konwencja. Przypatrzmy się dokładniej przykładowi poszukiwania wzorca 10100 w pewnym tekście binarnym (patrz rysunek 8.2). Rysunek 8.2. „Fałszywe starty” podczas poszukiwania Rozdział 8. ♦ Przeszukiwanie tekstów 181 Rysunek jest nieco uproszczony: w istocie poziome przesuwanie się wzorca oznacza instrukcje zaznaczone na listingu jako (*), natomiast cała szara strefa o długości k oznacza k-krotne wyko- nanie (**). Na podstawie zobrazowanego przykładu możemy spróbować wymyślić taki najgorszy tekst i wzorzec, dla których proces poszukiwania będzie trwał możliwie najdłużej. Chodzi oczywiście zarówno o tekst, jak i wzorzec złożone z samych zer i zakończone jedynką4. Spróbujmy obliczyć klasę tego algorytmu dla opisanego przed chwilą ekstremalnego najgor- szego przypadku. Obliczenie nie należy do skomplikowanych czynności: zakładając, że restart al- gorytmu będzie konieczny (N-1)-(M-2)=N-M+1 razy, i wiedząc, że podczas każdego cyklu jest ko- nieczne wykonanie M porównań, otrzymujemy natychmiast M(N-M+1), czyli około5 M⋅N. Zaprezentowany w tym paragrafie algorytm wykorzystuje komputer jako bezmyślne, ale sprawne liczydło6. Jego złożoność obliczeniowa eliminuje go w praktyce z przeszukiwania tek- stów binarnych, w których może wystąpić wiele niekorzystnych konfiguracji danych. Jedyną zaletą algorytmu jest jego prostota, co i tak nie czyni go na tyle atrakcyjnym, by dać się zamęczyć jego powolnym działaniem. Nowe algorytmy poszukiwań Algorytm, o którym będzie mowa w tym rozdziale, posiada ciekawą historię, którą w formie anegdoty warto przytoczyć. Otóż w 1970 roku S. A. Cook udowodnił teoretyczny rezultat doty- czący pewnej abstrakcyjnej maszyny. Wynikało z niego, że istniał algorytm poszukiwania wzorca w tekście, który działał w czasie proporcjonalnym do M+N w najgorszym przypadku. Rezultat pracy Cooka wcale nie był przewidziany do praktycznych celów, niemniej D. E. Knuth i V. R. Pratt otrzymali na jego podstawie algorytm, który można już było zaimplementować w komputerze — ukazując przy okazji, iż pomiędzy praktycznymi realizacjami a rozważaniami teoretycznymi nie istnieje wcale aż tak ogromna przepaść, jakby się to mogło wydawać. W tym samym czasie J. H. Morris odkrył dokładnie ten sam algorytm jako rozwiązanie problemu, który na- potkał podczas praktycznej implementacji edytora tekstu. Algorytm K-M-P — bo tak będziemy go dalej zwali — jest jednym z przykładów dość częstych w nauce odkryć równoległych: z jakichś nie- wiadomych powodów nagle kilku pracujących osobno ludzi dochodzi do tego samego dobrego re- zultatu. Prawda, że jest w tym coś niesamowitego i aż się prosi o jakieś metafizyczne hipotezy? Knuth, Morris i Pratt opublikowali swój algorytm dopiero w 1976 roku. W międzyczasie pojawił się kolejny „cudowny” algorytm, tym razem autorstwa R. S. Boyera i J. S. Moore’a, który okazał się w pewnych zastosowaniach znacznie szybszy od algorytmu K-M-P. Został on również rów- nolegle wynaleziony (odkryty?) przez R. W. Gospera. Oba te algorytmy są jednak dość trud- ne do zrozumienia bez pogłębionej analizy, co utrudniło ich rozpropagowanie. W roku 1980 R. M. Karp i M. O. Rabin doszli do wniosku, że przeszukiwanie tekstów nie jest aż tak dalekie od standardowych metod przeszukiwania, i wynaleźli algorytm, który — działając ciągle w czasie proporcjonalnym do M+N — jest ideowo zbliżony do poznanego już przez nas algorytmu typu brute-force. Na dodatek jest to algorytm, który można względnie łatwo uogól- nić na przypadek poszukiwania w tablicach 2-wymiarowych, co czyni go potencjalnie użytecznym w obróbce obrazów. W następnych trzech sekcjach szczegółowo omówimy sobie wspomniane w tym przeglądzie hi- storycznym algorytmy. 4 Zera i jedynki symbolizują tu dwa różne od siebie znaki. 5 Zwykle M będzie znacznie mniejsze niż N. 6 Termin brute-force jeden z moich znajomych ślicznie przetłumaczył jako „metodę mastodonta”. 182 Algorytmy, struktury danych i techniki programowania Algorytm K-M-P Wadą algorytmu brute-force jest jego czułość na konfigurację danych: fałszywe restarty są tu bardzo kosztowne; w analizie tekstu cofamy się o całą długość wzorca, zapominając po drodze wszystko, co przetestowaliśmy do tej pory. Narzuca się tu niejako chęć skorzystania z informa- cji, które już w pewien sposób posiadamy — przecież w następnym etapie będą wykonywane częściowo te same porównania, co poprzednio! W pewnych szczególnych przypadkach przy znajomości struktury analizowanego tekstu możliwe jest ulepszenie algorytmu. Przykładowo: jeśli wiemy na pewno, iż w poszukiwanym wzorcu je- go pierwszy znak nie pojawia się już w nim w ogóle7, to w razie restartu nie musimy cofać wskaźnika i o j-1 pozycji, jak to było poprzednio (patrz listing txt-1.cpp). W tym przypadku możemy po prostu zinkrementować i, wiedząc, że ewentualne powtórzenie poszukiwań na pewno nic by już nie dało. Owszem, można się łatwo zgodzić z twierdzeniem, iż tak wyspecja- lizowane teksty zdarzają się relatywnie rzadko, jednak powyższy przykład ukazuje, iż ewentu- alne manipulacje algorytmami poszukiwań są ciągle możliwe — wystarczy się tylko rozejrzeć. Idea algorytmu K-M-P polega na wstępnym zbadaniu wzorca w celu obliczenia liczby pozycji, o które należy cofnąć wskaźnik i w przypadku stwierdzenia niezgodności badanego tekstu ze wzorcem. Oczywiście można również rozumować w kategoriach przesuwania wzorca do przodu — rezultat będzie ten sam. To właśnie tę drugą konwencję będziemy stosować dalej. Wiemy już, że powinniśmy przesuwać się po badanym tekście nieco inteligentniej niż w poprzednim algo- rytmie. W przypadku zauważenia niezgodności na pewnej pozycji j wzorca8 należy zmodyfikować ten indeks, wykorzystując informację zawartą w już zbadanej „szarej strefie” zgodności. Brzmi to wszystko (zapewne) niesłychanie tajemniczo, pora więc jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę, aby uniknąć możliwych nieporozumień. Popatrzmy w tym celu na rysunek 8.3. Rysunek 8.3. Wyszukiwanie optymalnego przesunięcia w algorytmie K-M-P Moment niezgodności został zaznaczony poprzez narysowanie przerywanej pionowej kreski. Otóż wyobraźmy sobie, że przesuwamy teraz wzorzec bardzo wolno w prawo, patrząc jedno- cześnie na już zbadany tekst — tak aby obserwować ewentualne pokrycie się tej części wzorca, która znajduje się po lewej stronie przerywanej kreski, z tekstem, który umieszczony jest powyżej wzorca. W pewnym momencie może okazać się, że następuje pokrycie obu tych części. Zatrzymu- jemy wówczas przesuwanie i kontynuujemy testowanie (znak po znaku) zgodności obu części znajdujących się za kreską pionową. Od czego zależy ewentualne pokrycie się oglądanych fragmentów tekstu i wzorca? Otóż dość para- doksalnie badany tekst nie ma tu nic do powiedzenia — jeśli można to tak określić. Informacja o tym, jaki on był, jest ukryta w stwierdzeniu „j-1 znaków było zgodnych” — w tym sensie można zupełnie o badanym tekście zapomnieć i analizując wyłącznie sam wzorzec, odkryć po- szukiwane optymalne przesunięcie. Na tym właśnie spostrzeżeniu opiera się idea algorytmu K-M-P. Okazuje się, że badając samą strukturę wzorca, można obliczyć, jak powinniśmy zmodyfikować indeks j w razie stwierdzenia niezgodności tekstu ze wzorcem na j-tej pozycji. Zanim zagłębimy się w wyjaśnienia na temat obliczania owych przesunięć, popatrzmy na efekt ich działania na kilku kolejnych przykładach. Na rysunku 8.4 możemy dostrzec, iż na siódmej po- zycji wzorca9 (którym jest dość abstrakcyjny ciąg 12341234) została stwierdzona niezgodność. 7 Przykład: „ABBBBBBB” — znak ‘A’ wystąpił tylko jeden raz. 8 Lub i w przypadku badanego tekstu. 9 Licząc indeksy tablicy tradycyjnie od zera. Rozdział 8. ♦ Przeszukiwanie tekstów 183 Rysunek 8.4. Przesuwanie się wzorca w algorytmie K-M-P (1) Jeśli zostawimy indeks i w spokoju, to — modyfikując wyłącznie j — możemy bez proble- mu kontynuować przeszukiwanie. Jakie jest optymalne przesunięcie wzorca? Ślizgając go wolno w prawo (patrz rysunek 8.4), doprowadzamy w pewnym momencie do nałożenia się cią- gów 123 przed kreską — cała strefa niezgodności została wyprowadzona na prawo i ewentualne dalsze testowanie może być kontynuowane! Analogiczny przykład znajduje się na rysunku 8.5. Rysunek 8.5. Przesuwanie się wzorca w algorytmie K-M-P (2) Tym razem niezgodność wystąpiła na pozycji j=3. Dokonując — podobnie jak poprzednio — przesuwania wzorca w prawo, zauważamy, iż jedyne możliwe nałożenie się znaków wystąpi po przesunięciu o dwie pozycje w prawo — czyli dla j=1. Dodatkowo okazuje się, że znaki za kreską też się pokryły, ale o tym algorytm dowie się dopiero podczas kolejnego testu zgodności na pozycji i. Dla potrzeb algorytmu K-M-P konieczne okazuje się wprowadzenie tablicy przesunięć int shift[M]. Sposób jej zastosowania będzie następujący: jeśli na pozycji j wystąpiła nie- zgodność znaków, to kolejną wartością j będzie shift[j]. Nie wnikając chwilowo w sposób ini- cjalizacji tej tablicy (odmiennej oczywiście dla każdego wzorca), możemy natychmiast podać algorytm K-M-P, który w konstrukcji jest niemal dokładną kopią algorytmu typu brute-force: kmp.cpp int kmp(char *w, char *t) { int i,j, N=strlen(t); for(i=0,j=0; (i N) (j M); i++,j++) while( (j =0) (t[i]!=w[j]) ) j=shift[j]; if (j==M) return i-M; else return -1; } Szczególnym przypadkiem jest wystąpienie niezgodności na pozycji zerowej: z założenia nie- możliwe jest tu przesuwanie wzorca w celu uzyskania nałożenia się znaków. Z tego powodu chcemy, aby indeks j pozostał niezmieniony przy jednoczesnej progresji indeksu i. Jest to możliwe do uzyskania, jeśli umówimy się, że shift[0] zostanie zainicjowany wartością -1. Wówczas podczas kolejnej iteracji pętli for nastąpi inkrementacja i oraz j, co wyzeruje nam j. Pozostaje do omówienia sposób konstrukcji tablicy shift[M]. Jej obliczenie powinno nastąpić przed wywołaniem funkcji kmp, co sugeruje, iż w przypadku wielokrotnego poszukiwania tego samego wzorca nie musimy już powtarzać inicjacji tej tablicy. Funkcja inicjująca tablicę jest przewrotna — jest ona praktycznie identyczna z kmp z tą tylko różnicą, iż algorytm sprawdza zgodność wzorca... z nim samym! 184 Algorytmy, struktury danych i techniki programowania int shift[M]; void init_shifts(char *w) { int i,j; shift[0]=-1; for(i=0,j=-1;i M-1;i++,j++,shift[i]=j) while((j =0) (w[i]!=w[j])) j=shift[j]; } Sens tego algorytmu jest następujący: tuż po inkrementacji i i j wiemy, że pierwsze j znaków wzor- ca jest zgodne ze znakami na pozycjach: p[i-j-1]... p[i-1] (ostatnie j pozycji w pierwszych i znakach wzorca). Ponieważ jest to największe j spełniające powyższy warunek, zatem aby nie ominąć potencjalnego miejsca wykrycia wzorca w tekście, należy ustawić shift[i] na j. Popatrzmy, jaki będzie efekt zadziałania funkcji init_shifts na słowie ananas (patrz rysunek 8.6). Zacieniowane litery oznaczają miejsca, w których wystąpiła niezgodność wzorca z tekstem. W każdym przypadku graficznie przedstawiono efekt przesunięcia wzorca — widać wyraźnie, które strefy pokrywają się przed strefą zacieniowaną (porównaj rysunek 8.5). Rysunek 8.6. Optymalne przesunięcia wzorca „ananas” w algorytmie K-M-P Przypomnijmy jeszcze, że tablica shift zawiera nową wartość dla indeksu j, który przemieszcza się po wzorcu. Algorytm K-M-P można zoptymalizować, jeśli znamy z góry wzorce, których będziemy poszuki- wać. Przykładowo: jeśli bardzo często zdarza nam się szukać w tekstach słowa ananas, to w funkcję kmp można wbudować tablicę przesunięć: ananas.cpp int kmp_ananas(char *t) { int i=-1; start: i++; et0: if (t[i]!= a ) goto start; i++; et1: if (t[i]!= n ) goto et0; i++; et2: if (t[i]!= a ) goto et0; i++; et3: if (t[i]!= n ) goto et1; i++; if (t[i]!= a ) goto et2; i++; if (t[i]!= s ) goto et3; i++; return i-6; } Rozdział 8. ♦ Przeszukiwanie tekstów 185 W celu właściwego odtworzenia etykiet należy oczywiście co najmniej raz wykonać funkcję init_shifts lub obliczyć samemu odpowiednie wartości. W każdym razie gra jest warta świeczki: powyższa funkcja charakteryzuje się bardzo zwięzłym kodem wynikowym asemblero- wym, jest zatem bardzo szybka. Posiadacze kompilatorów, które umożliwiają generację kodu wynikowego jako tzw. „assembly output”10, mogą z łatwością sprawdzić różnice pomiędzy wersjami kmp i kmp_ananas! Dla przykładu mogę podać, że w przypadku wspomnianego kom- pilatora GNU klasyczna wersja procedury kmp (wraz z init_shifts) miała objętość około 170 linii kodu asemblerowego, natomiast kmp_ananas zmieściła się w ok. 100 liniach. (Patrz: pliki z rozsze- rzeniem s na dyskietce dla kompilatora GNU lub asm dla kompilatora Borland C++ 5.5). Algorytm K-M-P działa w czasie proporcjonalnym do M+N w najgorszym przypadku. Naj- większy zauważalny zysk związany z jego użyciem dotyczy przypadku tekstów o wysokim stopniu samopowtarzalności — dość rzadko występujących w praktyce. Dla typowych tekstów zysk związany z wyborem metody K-M-P będzie zatem słabo zauważalny. Użycie tego algorytmu jest jednak niezbędne w tych aplikacjach, w których następuje liniowe przeglądanie tekstu — bez buforowania. Jak łatwo zauważyć, wskaźnik i w funkcji kmp nigdy nie jest dekrementowany, co oznacza, że plik można przeglądać od początku do końca bez cofania się w nim. W niektórych systemach może to mieć istotne znaczenie praktyczne — przykładowo: mamy zamiar analizować bardzo długi plik tekstowy i charakter wykonywanych operacji nie po- zwala na cofnięcie się w tej czynności (i w odczytywanym na bieżąco pliku). Algorytm Boyera i Moore’a Kolejny algorytm, który będziemy omawiali, jest ideowo znacznie prostszy do zrozumienia niż algo- rytm K-M-P. W przeciwieństwie do metody K-M-P porównywaniu ulega ostatni znak wzorca. To niekonwencjonalne podejście niesie ze sobą kilka istotnych zalet: (cid:141) Jeśli podczas porównywania okaże się, że rozpatrywany aktualnie znak nie wchodzi w ogóle w skład wzorca, wówczas możemy „skoczyć” w analizie tekstu o całą długość wzorca do przodu! Ciężar algorytmu przesunął się więc z analizy ewentualnych zgodności na badanie niezgodności — a te ostatnie są statystycznie znacznie częściej spotykane. (cid:141) Skoki wzorca są zazwyczaj znacznie większe od 1 — porównaj z metodą K-M-P! Zanim przejdziemy do szczegółowej prezentacji kodu, omówimy sobie na przykładzie jego dzia- łanie. Spójrzmy w tym celu na rysunek 8.7, gdzie przedstawione jest poszukiwanie ciągu zna- ków „lek” w tekście „Z pamiętnika młodej lekarki”11. Pierwsze pięć porównań trafia na litery: p, i, n, a i ł, które we wzorcu nie występują! Za każ- dym razem możemy zatem przeskoczyć w tekście o trzy znaki do przodu (długość wzorca). Porów- nanie szóste trafia jednak na literę e, która w słowie „lek” występuje. Algorytm wówczas prze- suwa wzorzec o tyle pozycji do przodu, aby litery e nałożyły się na siebie, i porównywanie jest kontynuowane. Następnie okazuje się, że litera j nie występuje we wzorcu — mamy zatem prawo przesunąć się o kolejne 3 znaki do przodu. W tym momencie trafiamy już na poszukiwane słowo, co na- stępuje po jednokrotnym przesunięciu wzorca, tak aby pokryły się litery k. Algorytm jest, jak widać, klarowny, prosty i szybki. Jego realizacja także nie jest zbyt skompli- kowana. Podobnie jak w przypadku metody poprzedniej, także i tu musimy wykonać pewną pre- kompilację w celu stworzenia tablicy przesunięć. Tym razem jednak tablica ta będzie miała tyle pozycji, ile jest znaków w alfabecie — wszystkie znaki, które mogą wystąpić w tekście plus spacja. 10 W przypadku kompilatorów popularnej serii Borland C++ należy skompilować program ręcznie poprzez polecenie bcc32 -S -Ixxx plik.cpp, gdzie xxx oznacza katalog z plikami typu H; identyczna opcja istnieje w kompilatorze GNU C++, należy wystukać: c++ -S plik.cpp. 11 Tytuł znakomitego cyklu autorstwa Ewy Szumańskiej. 186 Algorytmy, struktury danych i techniki programowania Rysunek 8.7. Przeszukiwanie tekstu metodą Boyera i Moore a Będziemy również potrzebowali prostej funkcji indeks, która zwraca w przypadku spacji licz- bę zero — w pozostałych przypadkach numer litery w alfabecie. Poniższy przykład uwzględnia jedynie kilka polskich liter — Czytelnik uzupełni go z łatwością o brakujące znaki. Numer litery jest oczywiście zupełnie arbitralny i zależy od programisty. Ważne jest tylko, aby nie pominąć w ta- blicy żadnej litery, która może wystąpić w tekście. Jedna z możliwych wersji funkcji indeks jest przedstawiona poniżej: bm.cpp const int K=26*2+2*2+1;// znaki ASCII + polskie litery + odstęp int shift[K]; int indeks(char c) { switch(c) { case :return 0; // odstęp = 0 case ę :return 53; case Ę :return 54; // polskie litery case ł :return 55; case Ł :return 56; // itd. dla pozostałych polskich liter default: if(islower(c)) return c- a +1; else return c- A +27; (cid:31) (cid:31) (cid:31) (cid:31) Funkcja indeks ma jedynie charakter usługowy. Służy ona m.in. do właściwej inicjalizacji tablicy przesunięć. Mając za sobą analizę przykładu z rysunku 8.7, Czytelnik nie powinien być zbyt- nio zdziwiony sposobem inicjalizacji: void init_shifts(char *w) { int M=strlen(w); for(int i=0; i K; i++) shift[i]=M; Rozdział 8. ♦ Przeszukiwanie tekstów 187 for(int i=0; i M; i++) shift[indeks(w[i])]=M-i-1; } Przejdźmy wreszcie do prezentacji samego listingu algorytmu, z przykładem wywołania: int bm(char *w, char *t) { init_shifts(w); int i, j,N=strlen(t),M=strlen(w); for(i=M-1,j=M-1; j 0; i--,j--) while(t[i]!=w[j]) { int x=shift[indeks(t[i])]; if(M-j x) i+=M-j; else i+=x; if (i =N) return -1; j=M-1; } return i; } int main() { char *t= Z pamiętnika młodej lekarki ; cout Wynik poszukiwań= bm( lek ,t) endl; } Algorytm Boyera i Moore’a, podobnie jak i K-M-P, jest klasy M+N — jednak jest on o tyle od niego lepszy, iż w przypadku krótkich wzorców i długiego alfabetu kończy się po około M/N porównaniach. W celu obliczenia optymalnych przesunięć12 autorzy algorytmu proponują skombinowanie powyższego algorytmu z tym zaproponowanym przez Knutha, Morrisa i Pratta. Celowość tego zabiegu wydaje się jednak wątpliwa, gdyż optymalizując sam algorytm, można w bardzo łatwy sposób uczynić zbyt czasochłonnym sam proces prekompilacji wzorca. Algorytm Rabina i Karpa Ostatni algorytm do przeszukiwania tekstów, który będziemy analizowali, wymaga znajomości roz- działu 7. i terminologii, która została w nim przedstawiona. Algorytm Rabina i Karpa polega bowiem na dość przewrotnej idei: (cid:141) Wzorzec w (do odszukania) jest kluczem (patrz terminologia transformacji kluczowej w rozdziale 7.) o długości M znaków, charakteryzującym się pewną wartością wybranej przez nas funkcji H. Możemy zatem obliczyć jednokrotnie Hw=H(w) i korzystać z tego wyliczenia w sposób ciągły. (cid:141) Tekst wejściowy t (do przeszukania) może być w taki sposób odczytywany, aby na bieżąco znać M ostatnich znaków13. Z tych M znaków wyliczamy na bieżąco Ht=H(t). Gdy założymy jednoznaczność wybranej funkcji H, sprawdzenie zgodności wzorca z aktualnie ba- danym fragmentem tekstu sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy Hw jest równe Ht? Spo- strzegawczy Czytelnik ma jednak prawo pokręcić w tym miejscu z powątpiewaniem głową: przecież to nie ma prawa działać szybko! Istotnie pomysł wyliczenia dodatkowo funkcji H dla 12 Rozważ np. wielokrotne występowanie takich samych liter we wzorcu. 13 Na samym początku będzie to oczywiście M pierwszych znaków tekstu. 188 Algorytmy, struktury danych i techniki programowania każdego słowa wejściowego o długości M wydaje się tak samo kosztowny — jeśli nie bardziej! — jak zwykłe sprawdzanie tekstu znak po znaku (np. stosując algorytm typu brute-force). Tym bardziej że jak do tej pory nie powiedzieliśmy ani słowa na temat funkcji H! Z poprzedniego rozdziału pamiętamy zapewne, iż jej wybór wcale nie był taki oczywisty. Omawiany algorytm jednak istnieje i na dodatek działa szybko! Zatem, aby to wszystko, co po- przednio zostało napisane, logicznie się ze sobą łączyło, potrzebny nam będzie zapewne jakiś trik. Sztuka polega na właściwym wyborze funkcji H. Robin i Karp wybrali taką funkcję, która dzięki swym szczególnym właściwościom umożliwia dynamiczne wykorzystywanie wyników obliczeń dokonanych krok wcześniej, co znacząco potrafi uprościć obliczenia wykonywane w kroku bieżącym. Załóżmy, że ciąg M znaków będziemy interpretować jako pewną liczbę całkowitą. Przyj- mując za b — jako podstawę systemu — liczbę wszystkich możliwych znaków, otrzymamy: Przesuńmy się teraz w tekście o jedną pozycję do przodu i zobaczmy, jak zmieni się wartość x: Jeśli dobrze przyjrzymy się x i x , to okaże się, że wartość x jest w dużej części zbudowana z elementów tworzących x — pomnożonych przez b z uwagi na przesunięcie. Nietrudno jest wówczas wywnioskować, że: Jako funkcji H użyjemy dobrze nam znanej z poprzedniego rozdziału H(x)=x p, gdzie p jest dużą liczbą pierwszą. Załóżmy, że dla danej pozycji i wartość H(x) jest nam znana. Po przesunięciu się w tekście o jedną pozycję w prawo pojawia się konieczność wyliczenia wartości funkcji H(x )dla te- go „nowego” słowa. Czy istotnie zachodzi potrzeba powtarzania całego wyliczenia? Być może istnieje pewne ułatwienie bazujące na zależności, jaka istnieje pomiędzy x i x ? Na pomoc przychodzi nam tu własność funkcji modulo użytej w wyrażeniu arytmetycznym. Można oczywiście obliczyć modulo z wyniku końcowego, lecz to bywa czasami niewygodne na przykład z uwagi na wielkość liczby, z którą mamy do czynienia — a poza tym gdzie tu byłby zysk szybkości?! Jednak identyczny wynik otrzymuje się, aplikując funkcję modulo po każdej operacji cząstkowej i przenosząc otrzymaną wartość do następnego wyrażenia cząstkowego! Dla przykładu weźmy obliczenie: Wynik ten jest oczywiście prawdziwy, co można łatwo sprawdzić z kalkulatorem. Identyczny re- zultat da nam jednak następująca sekwencja obliczeń: co jest też łatwe do weryfikacji. Implementacja algorytmu jest prosta, lecz zawiera kilka instrukcji wartych omówienia. Spójrzmy na listing: rk.cpp const long p=33554393; // duża liczba pierwsza const int b=64; // duże + małe znaki + „coś jeszcze” int rk(char w[], char t[]) { Rozdział 8. ♦ Przeszukiwanie tekstów 189 unsigned long i,bM_1=1, Hw=0, Ht=0, M=strlen(w), N=strlen(t); for(i=0; i M; i++) { Hw=(Hw*b+indeks(w[i])) p; // inicjacja funkcji H dla wzorca Ht=(Ht*b+indeks(t[i])) p; // inicjacja funkcji H dla tekstu } for(i=1; i M; i++) bM_1=(b*bM_1) p; for(i=0; Hw!=Ht; i++) // przesuwanie się w tekście { Ht=(Ht+b*p-indeks(t[i])*bM_1) p; Ht=(Ht*b+indeks(t[i+M])) p; if (i N-M) return -1; // porażka poszukiwań } return i; } Na pierwszym etapie następuje wyliczenie początkowych wartości Ht i Hw. Ponieważ ciągi znaków trzeba interpretować jako liczby, konieczne będzie zastosowanie znanej nam już do- skonale funkcji indeks (patrz strona 186). Wartość Hw jest niezmienna i nie wymaga uaktualniania. Nie dotyczy to jednak aktualnie badanego fragmentu tekstu — tutaj wartość Ht ulega zmianie podczas każdej inkrementacji zmiennej i. Do obliczenia H(x ) możemy wykorzystać omówioną wcześniej własność funkcji modulo — co jest dokonywane w trzeciej pętli for. Dodatkowego wyja- śnienia wymaga być może linia oznaczona (*). Otóż dodawanie wartości b*p do Ht pozwala nam uniknąć przypadkowego wskoczenia w liczby ujemne. Gdyby istotnie tak się stało, przeniesio- na do następnego wyrażenia arytmetycznego wartość modulo byłaby nieprawidłowa i sfałszo- wałaby końcowy wynik! Kolejne uwagi należą się parametrom p i b. Zaleca się, aby p było dużą liczbą pierwszą14, jed- nakże nie można tu przesadzać z uwagi na możliwe przekroczenie zakresu pojemności użytych zmiennych. W przypadku wyboru dużego p zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji spowodowanej niejednoznacznością funkcji H. Ta możliwość — mimo iż mało prawdo- podobna — ciągle istnieje i ostrożny programista powinien wykonać dodatkowy test zgodno- ści w i t[i]... t[i+M-1] po zwróceniu przez funkcję rk pewnego indeksu i. Co zaś się tyczy wyboru podstawy systemu (oznaczonej w programie jako b), to warto jest wybrać liczbę nawet nieco za dużą, zawsze jednak będącą potęgą liczby 2. Możliwe jest wówczas zaimple- mentowanie operacji mnożenia przez b jako przesunięcia bitowego — wykonywanego przez komputer znacznie szybciej niż zwykłe mnożenie. Przykładowo: dla b = 64 możemy zapisać mnożenie b*p jako p 6. Gwoli formalności można jeszcze dodać, że gdy nie występuje kolizja (typowy przypadek!), algorytm Robina i Karpa wykonuje się w czasie proporcjonalnym do M+N. 14 W naszym przypadku jest to liczba 33 554 393.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: