Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 002382 20661508 na godz. na dobę w sumie
Allegro. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych - książka
Allegro. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych - książka
Autor: , , Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0673-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki biznesu aukcyjnego

Planujesz rozkręcenie własnego biznesu? A może chcesz po prostu sprzedać niepotrzebne rupiecie? Aukcje internetowe na Allegro to doskonały wybór! Dzięki nim błyskawicznie trafisz do szerokiego grona potencjalnych klientów, unikniesz wielu zbędnych formalności oraz problemów i to bez konieczności wychodzenia z domu. Nie będziesz musiał ponosić kosztów wynajęcia sklepu ani płacić pracownikom. Na całym świecie miliony osób handlują za pomocą aukcji internetowych -- spróbuj i Ty.

Książka 'Allegro. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych' to pierwsza publikacja w Polsce dotycząca dynamicznie rozwijającego się handlu w sieci. Dowiesz się z niej, jakie są zalety i wady tego biznesu, jak wybrać odpowiedni asortyment oraz jak korzystać z największego polskiego serwisu aukcyjnego -- Allegro. Nauczysz się określać i stosować strategie cenowe, a także szacować zyski. Wystawisz na aukcję pierwsze przedmioty oraz poznasz metody zwiększania ich sprzedaży. Opanujesz tajniki tworzenia atrakcyjnych stron z informacjami o produkcie i o sobie, a także sposoby rzetelnej współpracy, które pozwolą Ci zyskać stałych i zadowolonych klientów.

Nie masz pieniędzy na rozkręcenie biznesu?
Handel na Allegro możesz zacząć od zaraz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Allegro. Jak zarabia(cid:230) du¿e pieni„dze na aukcjach internetowych Autor: Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, B‡a¿ej £ukjanowicz ISBN: 978-83-246-0673-3 Format: A5, stron: 184 Poznaj tajniki biznesu aukcyjnego (cid:149) Nawi„¿ wsp(cid:243)‡pracŒ z Allegro (cid:149) Stosuj skuteczne metody obs‡ugi klienta oraz sprzeda¿y (cid:149) Zarabiaj naprawdŒ du¿e pieni„dze na aukcjach internetowych Planujesz rozkrŒcenie w‡asnego biznesu? A mo¿e chcesz po prostu sprzeda(cid:230) niepotrzebne rupiecie? Aukcje internetowe na Allegro to doskona‡y wyb(cid:243)r! DziŒki nim b‡yskawicznie trafisz do szerokiego grona potencjalnych klient(cid:243)w, unikniesz wielu zbŒdnych formalno(cid:156)ci oraz problem(cid:243)w i to bez konieczno(cid:156)ci wychodzenia z domu. Nie bŒdziesz musia‡ ponosi(cid:230) koszt(cid:243)w wynajŒcia sklepu ani p‡aci(cid:230) pracownikom. Na ca‡ym (cid:156)wiecie miliony os(cid:243)b handluj„ za pomoc„ aukcji internetowych (cid:150) spr(cid:243)buj i Ty. Ksi„¿ka (cid:132)Allegro. Jak zarabia(cid:230) du¿e pieni„dze na aukcjach internetowych(cid:148) to pierwsza publikacja w Polsce dotycz„ca dynamicznie rozwijaj„cego siŒ handlu w sieci. Dowiesz siŒ z niej, jakie s„ zalety i wady tego biznesu, jak wybra(cid:230) odpowiedni asortyment oraz jak korzysta(cid:230) z najwiŒkszego polskiego serwisu aukcyjnego (cid:150) Allegro. Nauczysz siŒ okre(cid:156)la(cid:230) i stosowa(cid:230) strategie cenowe, a tak¿e szacowa(cid:230) zyski. Wystawisz na aukcjŒ pierwsze przedmioty oraz poznasz metody zwiŒkszania ich sprzeda¿y. Opanujesz tajniki tworzenia atrakcyjnych stron z informacjami o produkcie i o sobie, a tak¿e sposoby rzetelnej wsp(cid:243)‡pracy, kt(cid:243)re pozwol„ Ci zyska(cid:230) sta‡ych i zadowolonych klient(cid:243)w. (cid:149) Zalety i wady aukcji internetowych (cid:149) Wyb(cid:243)r serwisu i produkt(cid:243)w (cid:149) Wsp(cid:243)‡praca z serwisem aukcyjnym Allegro (cid:149) Zasady prowadzenia aukcji (cid:149) Stosowanie odpowiednich strategii cenowych (cid:149) Szacowanie zysk(cid:243)w (cid:149) Tworzenie interesuj„cych i wiarygodnych stron aukcji (cid:149) Przygotowywanie pierwszej aukcji (cid:149) Techniki zwiŒkszania sprzeda¿y (cid:149) Zapewnianie sprawnej obs‡ugi klienta (cid:149) Kreowanie marki i walka z konkurencj„ Nie masz pieniŒdzy na rozkrŒcenie biznesu? Handel na Allegro mo¿esz zacz„(cid:230) od zaraz! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorach Podziękowania Wstęp 1. Dlaczego właśnie aukcje? Zalety sprzedaży na aukcjach Wady sprzedaży na aukcjach 2. Zaczynamy Który serwis aukcyjny? Czym handlować? 3. Ustalamy strategię cenową Czym jest strategia cenowa? Rodzaje strategii cenowej Jak walczyć z ceną? Poziom cen Co dalej? 4. 5. Szacujemy zyski Liczymy Co dalej? Pierwsze kroki z Allegro Rejestracja Panel użytkownika 7 9 11 13 13 16 19 19 20 23 23 24 25 26 27 29 29 31 33 33 35 4 ALLEGRO. JAK ZARABIAĆ DUŻE PIENIĄDZE NA AUKCJACH INTERNETOWYCH 6. Ustalamy zasady obowiązujące na naszych aukcjach Podstawowe zasady Zasady dodatkowe Zasady na aukcjach Pollena1 — studium przypadku Gdzie zamieścić informacje o zasadach? Słów kilka o regulaminie Allegro 7. Tworzymy stronę aukcji Z czego powinna składać się strona aukcji? Wygląd aukcji W jaki sposób sprawnie zarządzać wyglądem aukcji? 8. Strona „O mnie” Czy strona „O mnie” jest potrzebna? Co zamieścić? Krok po kroku Jak zamieścić? 9. Przygotowujemy list do klientów Jak powinien wyglądać list do klientów? 10. Wystawiamy pierwsze aukcje Formularz sprzedaży Opcje dodatkowe — na co się zdecydować? Cennik Allegro 11. Zwiększamy sprzedaż na naszych aukcjach W jaki sposób zwiększać sprzedać? Studium przypadku: zwiększanie sprzedaży poprzez oferowanie produktów komplementarnych 12. Obsługa klienta E-mail Telefon Odbiór osobisty A może Menedżer Sprzedaży? Studium przypadku 13. Płatności Jakie rodzaje płatności wybrać? Jak płacić Allegro? 14. Wysyłka Jak pakować? Jak wysyłać? Poczta Polska Firmy kurierskie 43 43 48 49 56 56 59 59 63 64 67 67 68 71 77 77 83 83 85 87 91 91 97 101 102 105 107 108 109 115 115 122 123 123 126 126 127 SPIS TREŚCI 15. Obsługa posprzedażowa 16. Zdobywamy stałych klientów Obsługa klienta to podstawa Zaczynamy Problem skali — autoresponder pomocą Wysyłamy mailing — jak? Studium przypadku: sprawdzamy, czy nasza branża ma stałych klientów Na koniec 17. Kreujemy markę na aukcjach Konkretne sposoby kreowania marki na aukcjach 18. Jak nie dać się konkurencji? A Promujemy sklep internetowy poprzez aukcje Skorowidz 5 133 141 142 142 145 146 146 150 151 152 157 167 179 R O Z D Z I A Ł 3 . Ustalamy strategię cenową Planując dowolne przedsięwzięcie biznesowe, musimy ustalić poli- tykę cenową, a następnie nieustanne ją nadzorować i wprowa- dzać zmiany, jeżeli takowe są konieczne. Nie inaczej jest w przy- padku biznesu aukcyjnego. W tym środowisku cena to z całą pewnością najważniejszy element decydujący o sukcesie lub po- rażce. Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby ten stan miał się zmienić w nadchodzących latach, które dla aukcji interneto- wych powinny być jeszcze lepsze. Dlatego też sprawą niezmier- nie ważną jest ustalenie odpowiedniej strategii cenowej. Właśnie w tym celu powstał ten rozdział. Czym jest strategia cenowa? Najprościej mówiąc, strategia cenowa to „ogół działań związanych z ceną, podejmowanych dla osiągnięcia celów biznesowych” (Wikipedia.pl). Strategia cenowa to również „sposób myślenia i działania, który podkreśla strategiczną i kluczową rolę ceny” (Wikipedia.pl). Innymi słowy, strategia cenowa pozwala różni- cować ceny produktów w zależności od przyjętych celów. Strategia cenowa nie kończy się jednak na jednorazowym ustaleniu cen. 24 ALLEGRO. JAK ZARABIAĆ DUŻE PIENIĄDZE NA AUKCJACH INTERNETOWYCH Bardzo często będziemy musieli reagować na poczynania bez- pośredniej konkurencji lub na inne zjawiska dziejące się w otocze- niu biznesowym, które współtworzą m.in. dostawcy, firmy trans- portowe oraz obecni i potencjalni klienci. Rodzaje strategii cenowej Wyróżnia się kilka rodzajów strategii cenowych. Zazwyczaj wymienia się strategię dominacji, penetracji, a także stra- tegię prestiżową. Strategia prestiżowa polega na tym, że ofe- rujemy towar po zawyżonej cenie, celując w klientów ceniących sobie przede wszystkim dobrą jakość obsługi klienta. Nie powin- niśmy jednak jej brać pod uwagę, gdyż aukcje internetowe z za- łożenia są miejscem, gdzie użytkownicy szukają okazji i atrak- cyjnych ofert, a więc po prostu chcą kupić jak najtaniej. Co więcej, narastająca konkurencja wymusza na sprzedawcach zaniżanie cen przy jednoczesnej próbie utrzymania jakości obsługi na jak najwyższym poziomie. Powoduje to, że mamy do czynienia ze swoistym wyścigiem, który wygrają tylko najwytrwalsi albo… najsprytniejsi. W przypadku sprzedaży na aukcjach główną strategią jest strategia penetracji, która polega na opanowaniu możliwe naj- większej części danego rynku dzięki oferowaniu produktów po niskich cenach. Patrząc na aukcje i dużych sprzedawców, moż- na czasami odnieść wrażenie, że w zasadzie tylko ta strategia jest praktykowana. Większość dużych sprzedawców nastawia się na działania mające na celu maksymalizowanie obrotu (sprzeda- ży) poprzez oferowanie minimalnych cen (czyli również minimal- nych marż). Niektórzy sprzedawcy starają się wprowadzać w życie strategię dominacji, która w najprostszych słowach polega na tym, że sprzedawca obniża ceny wraz z obniżką swoich kosztów. Postępują tak zazwyczaj najwięksi, gdyż im najłatwiej przychodzi obniżanie kosztów — chociażby dzięki uzyskaniu korzystniej- USTALAMY STRATEGIĘ CENOWĄ 25 szych rabatów u dostawców czy też wynegocjowaniu atrakcyj- nych cen na transport przesyłek (mamy na myśli tutaj głównie firmy kurierskie). Dzięki takiej strategii niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy sprzedawca, który od początku działalności po- stawił na niskie ceny, ciągle je obniża (wraz ze spadkiem kosz- tów). A to z kolei powoduje spadek cen z korzyścią dla samych klientów oraz umożliwia dominację sprzedawcy w danej branży, która w przyszłości może okazać się już mniej korzystna dla kon- sumentów. Z kolei inni sprzedawcy muszą przełknąć gorycz po- rażki lub też starać się wyspecjalizować w innym segmencie tej samej branży czy też spróbować w zupełnie nowej. Jak walczyć z ceną? Przed chwilą pisaliśmy, że cena odgrywa kluczową rolę i że wielu sprzedawców stara się obniżać ceny lub już to zrobiło. A to z kolei nie napawa optymizmem nowych graczy, którzy chcieliby spró- bować sił w tym biznesie. Z pewnością obawy są uzasadnione, ale musimy pamiętać, że cena, choć najważniejsza, to nie wszyst- ko. Naszym atutem może stać się przede wszystkim asortyment. Po co toczyć bój na noże w kwestii obniżki cen, skoro można za- oferować produkty inne, podobne, droższe lub tańsze (to w du- żej mierze zależy od ich jakości)? Znamy przykład sprzedawcy, który nie chcąc walczyć cenowo z konkurentami, znalazł produ- centa produktu bardzo zbliżonego, lepszego jakościowo od innych w tej branży, a następnie podpisał z nim umowę na wyłączną dystrybucję w pewnym regionie Polski. Efekt był taki, że mógł oferować dobry produkt, do którego dostęp był ograniczony, a za- tem w tej materii nie musiał walczyć cenowo! Poważnym błędem wielu sprzedawców jest to, że niejednokrot- nie oferują te same marże na wszystkie produkty, jakby zapomi- nając, że mogą działać inaczej. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest oferowanie produktów komplementarnych na wyższych mar- żach, co pozwala zrekompensować mały zarobek na produkcie 26 ALLEGRO. JAK ZARABIAĆ DUŻE PIENIĄDZE NA AUKCJACH INTERNETOWYCH głównym. Przykładowo możemy oferować niskie, w stosunku do konkurencji, ceny na aparaty cyfrowe. Do naszej oferty dokła- damy jednak również ładowarki do baterii lub same baterie po cenach normalnych, a nawet wyższych niż przeciętne. Oczy- wiście działamy zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale „Zwiększamy sprzedaż na naszych aukcjach”. Efekt jest taki, że klienci skuszeni niską ceną aparatu kupują go i dodatkowo do- kupują sobie ładowarkę, a może nawet baterie. Dlaczego to ro- bią? Ponieważ wolą kupić wszystko u jednego sprzedawcy, aby zminimalizować koszty wysyłki lub otrzymać wszystkie ele- menty zamówienia w tym samym czasie. W takiej sytuacji wielu klientów nie zwraca już uwagi na to, że produkt komplementar- ny jest w stosunku do oferty konkurencji drogi. W końcu pro- dukt główny (aparat) ma bardzo atrakcyjną cenę! Tym trikiem można niejako dorobić sobie do całkowitego przychodu z danego zamówienia. W niektórych branżach działają sprzedawcy, którzy zarabiają dopiero na produktach komplementarnych! Dlatego też nie zawsze niska cena musi równać się niskim zarobkom. Można również przeprowadzić działania odwrotne (niska cena produktu komplementarnego, wysoka produktu głównego), z tym że naszym zdaniem nie jest to zbyt logiczne. Klient, który zamie- rza kupić aparat cyfrowy, nie zaczyna poszukiwań od ładowarek do baterii, a jeżeli planuje zakup takowej ładowarki, to mało praw- dopodobne, że dokupi do niej aparat cyfrowy o wartości co naj- mniej kilka razy wyższej od ceny ładowarki. Poziom cen Istnieją branże, które już na starcie pozwalają oferować ceny niższe od cen konkurentów. Ma to miejsce szczególnie w przypadku, kiedy producenci są w stanie kontrolować rynek pod względem cenowym. Pojawia się wówczas pytanie, jaka powinna być rela- cja między naszymi cenami a cenami konkurencji. Mogą być one przecież takie same, niższe lub wyższe. Co więcej, w niektórych USTALAMY STRATEGIĘ CENOWĄ 27 przypadkach oferowanie ceny niższej nie jest wcale specjalnie trudne. Dzieje się tak w branżach, w których najwięksi gracze starają się maksymalizować zysk z pojedynczej transakcji. Czy wtedy warto oferować niższe ceny czy też lepiej zaproponować takie same? A może w ogóle lepiej być droższym od konkurencji? To seria niełatwych pytań. Podstawową sprawą jest określenie własnych atutów i zesta- wienie ich z atutami konkurencji. Z pewnością pomoże w tym rozdział „Jak nie dać się konkurencji?”. Generalnie zasada jest taka, że jeżeli masz mniej atutów od konkurentów, musisz nad- rabiać ceną, czyli po prostu ją obniżyć. Oczywiście nie przez cały okres działalności. Z czasem zyskasz więcej atutów (np. zdobę- dziesz sporą pulę komentarzy, zaczniesz oferować lepszy towar), a to powinno mieć przełożenie na wzrost cen. Jeżeli jednak już na starcie Twoja oferta wydaje się korzystniejsza dla klientów, możesz zaoferować ceny co najmniej na identycznym poziomie, co konkurencja. Co dalej? Tak jak już pisaliśmy, ustalenie cen raz na zawsze nie jest dobrym pomysłem. Powinieneś cały czas eksperymentować, obserwo- wać ceny konkurencji, śledzić debiuty nowych graczy i w zależ- ności od ich poczynań modyfikować ofertę. Nie zaszkodzi również podstawowa wiedza z zakresu eko- nomii. Dowiesz się wtedy, przy której cenie Twój przychód bę- dzie maksymalnie duży. Do tego jednak potrzebujesz prowadzenia ciągłych statystyk i analiz zmian cen. Rodzi się jednak pytanie, czy jesteś w stanie pozwolić sobie na to w pierwszych miesią- cach działalności. Po dalszą wiedzę odsyłamy do fachowej literatury. Szczególnie polecamy tutaj książki wydawnictwa Onepress, na przykład pozycję Jak napisać plan marketingowy autorstwa Johna Westwooda.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Allegro. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach internetowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: