Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00229 006381 21531620 na godz. na dobę w sumie
Analityka internetowa w zadaniach - ebook/pdf
Analityka internetowa w zadaniach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8093-068-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> biznes it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Analityka biznesowa to pojęcie wielowymiarowe, dla wielu przedstawicieli świata nauki i biznesu trudne do zdefiniowania. Dla przedstawicieli nauk ścisłych i ekonomicznych (np. matematyki, statystyki, ekonomii i zarządzania) odnosi się do zintegrowanej segregacji i przetwarzania olbrzymiej ilości rozproszonych danych liczbowych. Opis słowny, poza ogólnymi, bardzo krótkimi wnioskami i rekomendacjami nie ma tu zbyt dużego znaczenia. Można nawet stwierdzić, że w tym przypadku głównym celem działań analitycznych jest przedstawienie (opis) zaistniałej sytuacji  oraz prognozowanie jej następstw, a także nowych wydarzeń tylko w oparciu  o realne, suche fakty, których reprezentantami dla tej grupy analityków są tylko i wyłącznie liczby. W przypadku prowadzenia tego typu analiz nie zwraca się szczegółowej uwagi na jakiekolwiek inne czynniki, których nie da się przedstawić w formie liczbowych zestawień. W omawianym przypadku często opis (liczbowy) zdecydowanie dominuje nad wnioskowaniem i służy tylko wspomnianemu już przedstawieniu zebranych danych.
Z kolei dla humanistów, nawet tych znających zasady ekonometrii, pojęcie analityki biznesowej oznacza  coś zupełnie innego niż w przypadku nauk ścisłych - stworzenie wielowymiarowego modelu, w którym tak samo ważne byłoby przetwarzanie danych liczbowych jak i słów. Humaniści – analitycy nie zwracają uwagi tylko na racjonalne, suche (liczbowe) fakty - próbują poznać przyczyny, które doprowadziły do sytuacji, w której osiągnięto takie a nie inne dane liczbowe, wykorzystując do tego wiedzę nie tylko z zakresu ekonomii, zarządzania i statystyki, ale także psychologii, socjologii, nauk politycznych, historii, kulturoznawstwa. W ramach interdyscyplinarnego podejścia, stosując także metodę dedukcji, w celu ukazania przedmiotu analizy próbują znaleźć prawdziwą przyczyną biznesowego sukcesu lub porażki. Według tej grupy analityków dane liczbowe często przedstawiają nie przyczyną, ale już skutek – prawdziwe, wiarygodne informacje nie są tylko i wyłącznie zapisane w tysiącach ciągów liczbowych znajdujących się w setkach tabel, ale często tkwią tam gdzie możliwości postrzegania zdobyczy matematyki i statystyki nie sięgają.
Tylko i wyłącznie połączenie tych dwóch, zdawałoby się przeciwstawnych modeli analitycznych może dać szansę na pełne zrozumienie procesów biznesowych. Takie podejście wymaga dużych umiejętności interpersonalnych analityków, którzy powinni zrozumieć różne podejścia do analizowanych problemów innych osób. W ten sposób możliwe stanie się nie tylko budowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa, rozwój nauki w zakresie analityki biznesowej, a także samych analityków jako wartościowych pracowników, dla których najważniejszymi nie są ich własne interesy, ale dobro wspólne i poszukiwanie prawdy.   
Prezentowana publikacja to zbiór materiałów praktycznych dla Słuchaczy szkoleń z zakresu analityki biznesowej (moduł: analityka internetowa), wykorzystywanych w celu ukazania Słuchaczom znaczenia przygotowywania analiz i modeli biznesowych w oparciu o podejście wielowymiarowe, interdyscyplinarne, polegające na efektywnym zbieraniu i opracowywaniu danych liczbowych,  poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania nie tylko w świecie matematyki i statystyki, ale także w wielu zjawiskach otaczającego nas świata, które jednak nie podlegają łatwej klasyfikacji i weryfikacji w postaci „liczbowej”. Analityka zjawisk następujących w świecie Internetu jest niezwykle trudna i skomplikowana, wymaga od badaczy niezwykle szerokich horyzontów intelektualnych, dlatego w publikacji ukazano zarówno drogę „ścisłą” jak i „humanistyczną” w zakresie sporządzania tego typu analiz. Czytelnik może samodzielnie przestudiować informacje zawarte w licznych tabelach oraz metodologię sporządzania opisów, wniosków i rekomendacji, a także zawężania pola badawczego i odnoszenia się do wspomnianych już zjawisk wymykających się pojmowaniu matematycznemu i statystycznemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gniewomir Pieńkowski ANALITYKA INTERNETOWA W ZADANIACH Seria: analizy biznesowe Łódź 2016r. 3 | S t r o n a Skład, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples International Projekt okładki: Wydawnictwo Locuples International Niniejsza publikacja jest objęta ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku. Książka ani żadna jej część nie mogą być publikowane w całości ani w jakikolwiek inny sposób powielane bez zgody autora. Wydanie pierwsze Copyright©: Gniewomir Pieńkowski;Wydawnictwo Locuples International ISBN:978-83-8093-068-1(Analityka internetowa w zadaniach) ISBN: 978-83-8093-067-4 (Seria analizy biznesowe) Łódź 2016r 4 | S t r o n a Spis treści 1. Wstep………………………………………………………………………………..6 2. Analiza………………………………………………………………………………7 3. Zestawienia zawężające………………………………………………………12 4. Słownik pojęć…………………………………………………………………….17 5. Zestawienia główne…………………………………………………………….23 6. Wykaz tabel……………………………………………………………………..400 5 | S t r o n a WSTĘP Analityka biznesowa to pojęcie wielowymiarowe, dla wielu przedstawicieli świata nauki i biznesu trudne do zdefiniowania. Dla przedstawicieli nauk ścisłych i ekonomicznych (np. matematyki, statystyki, ekonomii i zarządzania) odnosi się do zintegrowanej segregacji i przetwarzania olbrzymiej ilości rozproszonych danych liczbowych. Opis słowny, poza ogólnymi, bardzo krótkimi wnioskami i rekomendacjami nie ma tu zbyt dużego znaczenia. Można nawet stwierdzid, że w tym przypadku głównym celem działao analitycznych jest przedstawienie (opis) zaistniałej sytuacji oraz prognozowanie jej następstw, a także nowych wydarzeo tylko w oparciu o realne, suche fakty, których reprezentantami dla tej grupy analityków są tylko i wyłącznie liczby. W przypadku prowadzenia tego typu analiz nie zwraca się szczegółowej uwagi na jakiekolwiek inne czynniki, których nie da się przedstawid w formie liczbowych zestawieo. W omawianym przypadku często opis (liczbowy) zdecydowanie dominuje nad wnioskowaniem i służy tylko wspomnianemu już przedstawieniu zebranych danych. Z kolei dla humanistów, nawet tych znających zasady ekonometrii, pojęcie analityki biznesowej oznacza coś zupełnie innego niż w przypadku nauk ścisłych - stworzenie wielowymiarowego modelu, w którym tak samo ważne byłoby przetwarzanie danych liczbowych jak i słów. Humaniści – analitycy nie zwracają uwagi tylko na racjonalne, suche (liczbowe) fakty - próbują poznad przyczyny, które doprowadziły do sytuacji, w której osiągnięto takie a nie inne dane liczbowe, wykorzystując do tego wiedzę nie tylko z zakresu ekonomii, zarządzania i statystyki, ale także psychologii, socjologii, nauk politycznych, historii, kulturoznawstwa. W ramach interdyscyplinarnego podejścia, stosując także metodę dedukcji, w celu ukazania przedmiotu analizy próbują znaleźd prawdziwą przyczyną biznesowego sukcesu lub porażki. Według tej grupy analityków dane liczbowe często przedstawiają nie przyczyną, ale już skutek – prawdziwe, wiarygodne informacje nie są tylko i wyłącznie zapisane w tysiącach ciągów liczbowych znajdujących się w setkach tabel, ale często tkwią tam gdzie możliwości postrzegania zdobyczy matematyki i statystyki nie sięgają. Tylko i wyłącznie połączenie tych dwóch, zdawałoby się przeciwstawnych modeli analitycznych może dad szansę na pełne zrozumienie procesów biznesowych. Takie podejście wymaga dużych umiejętności interpersonalnych analityków, którzy powinni zrozumied różne podejścia do analizowanych problemów innych osób. W ten sposób możliwe stanie się nie tylko budowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa, rozwój nauki w zakresie analityki biznesowej, a także samych analityków jako wartościowych pracowników, dla których najważniejszymi nie są ich własne interesy, ale dobro wspólne i poszukiwanie prawdy. Prezentowana publikacja to zbiór materiałów praktycznych dla Słuchaczy szkoleo z zakresu analityki biznesowej (moduł: analityka internetowa), wykorzystywanych w celu ukazania Słuchaczom znaczenia przygotowywania analiz i modeli biznesowych w oparciu o podejście wielowymiarowe, interdyscyplinarne, polegające na efektywnym zbieraniu i opracowywaniu danych liczbowych, poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania nie tylko w świecie matematyki i statystyki, ale także w wielu zjawiskach otaczającego nas świata, które jednak nie podlegają łatwej klasyfikacji i weryfikacji w postaci „liczbowej”. Analityka zjawisk następujących w świecie Internetu jest niezwykle trudna i skomplikowana, wymaga od badaczy niezwykle szerokich horyzontów intelektualnych, dlatego w publikacji ukazano zarówno drogę „ścisłą” jak i „humanistyczną” w zakresie sporządzania tego typu analiz. Czytelnik może samodzielnie przestudiowad informacje zawarte w licznych tabelach oraz metodologię sporządzania opisów, wniosków i rekomendacji, a także zawężania pola badawczego i odnoszenia się do wspomnianych i statystycznemu. już zjawisk wymykających się pojmowaniu matematycznemu Serdecznie zapraszam do lektury Gniewomir Pieńkowski 6 | S t r o n a TREŚD ZADANIA ANALITYCZNEGO Dokonad analizy spadku przychodu w dniu 3 marca 2016r. w serwisie poświęconemu sprzedaży odzieży. Badania dokonad w oparciu o dostarczone w załączniku dane wyjściowe. ANALIZA SPADKU KONWERSJI ZAŁOŻENIA WSTĘPNE Możliwości segmentacji danych W celu przygotowania analizy posegmentowano dane w dwóch kategoriach: 1. Dane ogólne 2. Dane szczegółowe Dane ogólne obejmują zestawienia ukazujące wszystkie dostępne informacje na temat zaistniałego problemu, zarówno w kontekście szerszym – na tle wszystkich analizowanych produktów, jak i węższym – w obrębie jednego produktu (w dniach 25.02-10.03.2016). Dane szczegółowe obejmują zestawienia dotyczące wszystkich poddanych badaniu cech i sił natężenia (konwersje, kupony, przychód, sesje, typy stron, źródła ruchu, nasilenie zjawisk), zarówno w kontekście szerszym – na tle wszystkich analizowanych produktów, jak i węższym – w obrębie jednego produktu, także w ramach poszczególnych kategorii produktów (w dniach 25.02- 10.03.2016). WSTĘPNA DIAGNOZA Postawione wstępne pytania badawcze, jako twierdzenia w stosunku, do których istnieje możliwośd pewnego prawdopodobieostwa stanowid będą element tworzenia programu analitycznego i rozwojowego. Udzielenie odpowiedzi na nie pozwoli na przeprowadzenie wstępnej, wielowymiarowej analizy potrzeb. Odpowiedzi te stanowid będą podstawę do przygotowania szczegółowych programów naprawczych:  Czy badany problem zaistniał w każdym segmencie analizowanych produktów?!;  Czy badany problem dotyczył wszystkich produktów, czy jednak objął tylko niektóre z nich;  Czy zaistnienie problemu było procesem stopniowym czy też nastąpiło nagle?!  Czy badany problem był procesem tymczasowym, czy wywarł wpływ na kształtowanie się dystrybucji poszczególnych produktów po 3 marca 2016?!  Czy badany problem dotyczył wszystkich produktów i kategorii, czy jednak objął tylko niektóre z nich;  Jak zmiany nasilenia poszczególnych cech wpłynęły na zmianę poziomu natężenia badanego problemu?  Czy badany problem był wynikiem oddziaływania czynników wewnętrznych (np. niedopasowania kampanii linków sponsorowanych), czy może też zewnętrznych (np. fluktuacje nastąpiły podczas zmiany pogody, albo podczas zakooczenia wyprzedaży sezonowych), a może obydwu *w przypadku badania czynników zewnętrznych, bardzo ważna będzie odpowiedź na pytanie: Czy z dostępnych danych możliwe jest wnioskowanie w tym zakresie, a jeśli tak to na jakim poziomie prawdopodobieostwa); 7 | S t r o n a  Które działania w zakresie dystrybucji wymagają poprawy, aby podobna sytuacja już więcej się nie powtórzyła?! Celepraktyczne:  Ewentualne wdrożenie pakietu działao naprawczych;  Odnalezienie źródła problemu;  Optymalizacja kosztów;  Przeprowadzenie diagnozy stanu i kondycji serwisu w kategorii Moda;  Rozwój działao e-marketingowych w zakresie segmentacji i personalizacji oferty w kategorii Moda, doboru e-kanałów dystrybucyjnych oraz wykorzystania argumentacji adekwatnej do potrzeb każdego z wyodrębnionych segmentów;  Wdrożenie pakietu działao naprawczych;  Właściwy dobór oferty;  Zidentyfikowanie potrzeb w zakresie zarządzania jakością;  Zidentyfikowanie zjawisk wpływających pozytywnie bądź negatywnie na obsługę Klienta; Wstępna analiza problemu – moment pojawienia się problemu Analizując dostępne dane (zestawienia 1-14 i tabele 01-09) można stwierdzid, że problem zmniejszenia przychodu 03.03.2016 nastąpił 01 i 02.03, już wtedy możemy zaobserwowad minimalne przychody dla określonych wartości zwłaszcza w kategoriach bluzki/trampki/torebki. W przypadku wszystkich analizowanych kategorii proces spadku był jednak dwufazowy, zanim przychód osiągnął wartości minimalne w dniach 01-03.03.2016, w dniach 27/28- 29.03.2016 możemy obserwowad regularny spadek wartości we wszystkich dostarczonych do badania segmentach (zobacz zestawienia: sesje – zestawienie 07 i 10 -14, konwersje – zestawienie 04 i 10-14, przychód – zestawienie 06 i 10-14) przeważnie od 5 do nawet 30 poziomu z 25.02.2016. tabele 01-09), (zobacz: Podobne zjawisko jak te z 3.03.2016, możemy również zaobserwowad 10.03.2016. W tym przypadku warto zwrócid uwagę na kategorie, w których osiągnięto wartości minimalne i maksymalne (kategorie : przychód/typ strony/źródło ruchu – zestawienia 10-14 i tabele 01-08). Wartości minimalne osiągnięto we wszystkich kategoriach - przychód/źródło ruchu/typ strony – produkt w pozostałych odnotowano wzrost. Występowanie problemu (przeważnie w kategorii: przychód/źródło Problem 03.03.2016 nie objął wszystkich kategorii liczonych wzoremkategoria: przychód/źródło strony/ typ strony. Na 6 poddanych analizie kategorii przeważnie tylko dwie, trzy osiągnęły wartości minimalne strony: produkt;kategoria: przychód/źródło strony: organic/ typ strony: produkt; kategoria: przychód/źródło strony: direct/ typ strony: produkt). Tak jak wspomniano podobne problemy miały miejsce w dniach 1-2.03.2016. W tych dniach pozostałe kategorie osiągnęły wartośd minimalną, w tym jedna przez dwa dni we wszystkich kategoriach: przychód/źródło strony: direct/ typ strony: produkt (tabela 02). strony: google cpc/ typ Tabela 01. Występowanie problemu bluz Kategoria ki 3.03 bluz ki 1.03 Data Google cpc/listing bluz ki 2.03 tramp ki 1.03 tramp ki 2.03 tramp ki 3.03 toreb ki 1.03 toreb ki 2.03 toreb ki 3.03 sukien ki 1.03 sukien ki 2.03 sukien ki 3.03 8 | S t r o n a Google cpc/produkt Organic/listin g Organic/prod ukt Direct/listing Direct/produk t Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Gwałtowny spadek Kolor różowy Maksymalna wartości Kolor zielony Wartości średnie Kolor biały (wahania w przedziale +/- 5-30 ) Analiza szczegółowa (względem kategorii) W przypadku kategorii bluzek, trampek i torebek damskich możemy zauważyd problem spadku przychodu we wszystkich badanych kategoriach w dniach 01-03.03.2016. Z kolei w przypadku kategorii sukienki możemy zauważyd brak tego problemu w dniach 01-03.03.2016 w kategorii google cpc/produkt (porównaj: tabela 01-09). Tabela 01a. Liczba wartości minimalnych osiągniętych w dniach 01-03.03.2016 Kategoria Ilośd wartości minimalnych w dniach 01-03.03.2016 (w nawiasie liczba gwałtownych spadków) bluzki 7 trampki 7 (+3) torebki 6 (+03) sukienki 6 Warto również zwrócid uwagę na gwałtowny spadek przychodu w kategorii: przychód/źródło strony: google cpc/ typ strony: produkt oraz na (tak jak w przypadku wszystkich kategorii) spadek przychodu lub osiągnięcie wartości minimalnych 10.03.2016 w trzech kategoriach: przychód/źródło strony: google cpc/ typ strony: produkt; kategoria: przychód/źródło strony: organic/ typ strony: produkt; kategoria: przychód/źródło strony: direct/ typ strony: produkt). Należy także zwrócid uwagę na gwałtowny spadek przychodu w kategorii przychód/google cpc/produkt w dniach 1-10.03.2016 (zobacz tabele 01, 01a, 01b). Oprócz tego, należy zauważyd, że 06.03 i 10.03.2016 we wszystkich kategoriach osiągnięto wartości maksymalne w kategorii przychód (06.03 w kategorii: przychód/google cpc/produkt – bluzki, sukienki; przychód/organic/produkt – bluzki, trampki, torebki, sukienki; przychód/direct/produkt – bluzki, torebki, sukienki; zaś 10.03 w kategorii: przychód/google cpc/listing; przychód/organic/listing/direct/listing wskaźniki osiągnęły wartości maksymalne w kategorii przychód – zobacz tabela 01b) Tabela 01b. Występowanie problemu spadku przychodu w dniu 10.03 Kategoria Data bluzki bluzki trampki trampki torebki torebki sukienki sukienki 06.03 10.03 06.03 10.03 06.03 10.03 06.03 10.03 Google cpc/listing 9 | S t r o n a Google cpc/produkt Organic/listing Organic/produkt Direct/listing Direct/produkt Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Gwałtowny spadek Kolor różowy Maksymalna wartości Kolor zielony Wartości średnie Kolor biały (wahania w przedziale +/- 5-30 ) Wartym odnotowania jest także to, że w kategoriach, w których 06.03.2016 odnotowano wartości maksymalne, już 10.03 odnotowano wartości minimalne (zobacz: tabela 01b). Przyczyny spadku konwersji Procedura wstępnej diagnozy potrzeb będzie polegała na weryfikacji następujących hipotez badawczych: 1. Zmiany pogody wpływają na zachowania konsumentów, niewłaściwy dobór słów kluczowych oraz rozmieszczenie produktów na stronie wpływają na częste wahania poziomu konwersji W celu postawienia diagnozy, należy przeprowadzid analizę problemu w szerszym kontekście – zwracając uwagę na wspomniane już problemy występujące w dniach 01-03.2016 i 10.03.2016. Jedną z przyczyn leżących w spadkach, w poszczególnych kategoriach może byd pogoda. Należy zauważyd, że przełom lutego i marca to okres częstych zmian pogody - raz mamy do czynienia z pogodą typowo wiosenną, innym razem zimową. Omawiana kategoria w tym zakresie należy do bardzo newralgicznych. Jest uzależniony od tych zmian. Zła pogoda może odciągnąd Klientów od dokonania zakupu produktu, który będzie się kojarzył z dobrą pogodą, a co za tym idzie taki zakup może zostad uznany przez nich za niepraktyczny, niepotrzebny. Piękna pogoda może zaś przyciągnąd potencjalnych Klientów i skłonid ich do zakupu produktów, których zakupu kilka dni wcześniej mogli nie planowad. Ciepły luty mógł wpłynąd na nastroje konsumentów, którzy zamiast rozpatrywad zakup ciepłej, zimowej odzieży, zaczęli zwracad coraz większą uwagę na odzież wiosenną (w celu weryfikacji tej hipotezy należałoby dokonad porównania danych z tego samego okresu wybranych produktów kategorii odzież zimowa oraz sięgnąd po dane meteorologiczne z tego okresu). Załamanie okresu 2- 3.03 mogło mied związek, z krótkotrwałą zmianą pogody. Powrót zimowej aury mógł doprowadzid do zmiany w przepływie potoku potencjalnych klientów dokonujących ostatecznie konwersji i 10 | S t r o n a przekserowad ich zainteresowanie na wspomnianą już odzież zimową. Z kolei wzrost po 5 marca może byd związany z poprawą pogody. Osiągnięcie sukcesu biznesowego w tej grupie produktowej zależy nie tylko od właściwej obserwacji trendów rynkowych, optymalizacji działao na stronie głównej, stronach produktów oraz przy doborze słów kluczowych, ale także dostosowywaniu widocznej oferty do warunków pogodowych. Przedstawianie tych produktów, które mogłyby byd Klientowi potrzebne w danej chwili oraz umiejętne zachęcenia go do odwiedzenia stron produktów, które nie byłyby bezpośrednio związane z planami jego aktualnych zakupów jest bardzo ważne. O ile w pierwszym przypadku udało się zrealizowad ten cel, o tyle w drugim przypadku możemy mówid o niedostosowaniu oferty do aktualnych wymagao Klientów. Niedostosowaniu tylko częściowym związanym prawdopodobnie z brakiem zainteresowania określonymi produktami z kategorii liczony wzorem kategoria: przychód/źródło strony: direct/ typ strony: produkt w danej chwili. 2. Klienci na przełomie lutego i marca czekają na pojawienie się nowych produktów w ofercie (w poszczególnych kategoriach). Spadki są spowodowane brakiem zainteresowania produktami lub chęcią taoszego zakupu podczas promocji. Dystrybutorzy na początku roku mają w swojej ofercie modele z ubiegłego roku. Dośd wysoki przychód w dniach 25-27.02.2016 mógł byd związany z ofertą promocyjną mającą na celu ostateczne opróżnienie magazynów i przygotowanie ich dla nowej kolekcji na bieżący rok. Początek roku, zwłaszcza styczeo i luty to właśnie miesiące takich akcji, czasami długotrwałych, trwających kilka tygodni, innym razem krótkotrwałych, trwających kilka, kilkanaście dni. Z poddanych analizie danych można wnioskowad, że w dniach 25-27.02 mieliśmy do czynienia z okresem schyłkowym tego typu kampanii. Gwałtowny spadek przychodów możemy uznad więc za zjawisko naturalne. Dowodem na to mogą byd: wyniki obserwowane po 5 marca, kiedy to nie tylko możemy zaobserwowad wzrost wartości w kategorii przychód, ale także wyrównanie i zwiększenie się ich o blisko 25 w stosunku do okresu przed kryzysem (25-27.02); spadki w wybranych kategoriach 10.03.2016, obrazujące spadek zainteresowania konkretnymi produktami. 3. Zastosowanie właściwych słów w pozycjonowaniu produktu zwiększa szanse na zwiększenie poziomu konwersji Analizując dostępne dane można założyd, że największy problem natury technicznej tkwił w procesie pozycjonowania produktu w serwisie oraz jego złym opisaniu za pomocą słów kluczowych. O ile w pewnych warunkach spełniał swoje zadanie i pozwalał na osiąganie pozytywnych wyników, o tyle w pewnych warunkach (spójrz pkt.1-2) nie spełniał swojego zadania, prowadząc do sytuacji, w której poziom konwersji przez dłuższy okres czasu utrzymywał poziom minimalny. Należy jednak zauważyd, że wykres poziomu konwersji w omawianym aspekcie przypominałby sinusoidę – mówiąc o dużej ilości poziomów minimalnych i spadków nie możemy zapominad o dobrych wynikach, które również nie są bez znaczenia. Pozwalają zauważyd, że problemy, które wystąpiły w dniach 01-03.03.2016 oraz 10.03.2016 były zjawiskami czasowymi, po których poziom konwersji nie tylko wrócił do poziomu przed tym terminem, ale w wielu przypadkach osiągał nowe, coraz to wyższe wartości maksymalne. Dlatego warto poczekad z wprowadzaniem zmian – warto na nowo przeprowadzid testy poszczególnych kategorii, dostosowując je do aktualnych potrzeb Klientów. 11 | S t r o n a ZESTAWIENIA POSZERZAJĄCE I ZAWĘŻAJĄCE INFORMACJE DOSTĘPNE W ZESTAWIENIACH 1-14 Tabela 02. Bluzki damskie - podstawowe kategorie przychodu i jego rozkładu Maksymalny przychód 2/25/2016 9,4 8,6 2/26/2016 8,2 2/27/2016 6,8 2/28/2016 2/29/2016 6,6 7,0 3/1/2016 5,8 3/2/2016 5,0 3/3/2016 3/4/2016 5,6 9,0 3/5/2016 10,0 3/6/2016 6,8 3/7/2016 3/8/2016 7,0 7,4 3/9/2016 3/10/2016 7,6 Minimalny przychód 4 4,4 4 3 2,8 3,4 2,2 2,2 3,0 4,4 4,4 3,6 2,8 3,4 2,2 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Kolor zielony Maksymalna wartości Tabela 03. Bluzki damskie - podstawowe kategorie przychodu (w zależności od źródła ruchu) Organic/listing Organic/produkt Direct/listing Direct/produkt 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 9,4 8,6 8,2 6,8 6,6 7,0 5,8 5,0 5,6 9,0 10,0 6,2 5,4 5,8 5,0 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 5,6 4,8 4,6 3,0 2,8 3,4 2,2 2,2 3,0 7,0 8,4 3,6 2,8 3,4 2,2 2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 2/28/2016 2/29/2016 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 3/4/2016 3/5/2016 3/6/2016 3/7/2016 3/8/2016 3/9/2016 3/10/2016 Google cpc/listing 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,6 3,8 3,8 4,2 4,4 4,6 6,8 7,0 7,4 Google cpc/produkt 8,2 7,4 7,0 5,6 5,4 5,8 4,6 4,0 4,6 8,0 9,0 5,2 4,4 4,8 7,6 4,0 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Kolor zielony Maksymalna wartości Tabela 04. Trampki. Podstawowe kategorie przychodu i jego rozkładu 12 | S t r o n a 2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 2/28/2016 2/29/2016 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 3/4/2016 3/5/2016 3/6/2016 3/7/2016 3/8/2016 3/9/2016 3/10/2016 Minimalny przychód 4 4,2 4,0 3,0 2,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 Maksymalny przychód 9,4 8,6 8,2 6,8 6,6 7,0 5,8 5,0 5,6 9,0 10,0 6,8 7,0 7,4 7,6 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Kolor różowy Gwałtowny spadek Kolor zielony Maksymalna wartości Tabela 05. Trampki. Podstawowe kategorie przychodu (w zależności od źródła ruchu) Organic/listing Organic/produkt Direct/listing Direct/produkt 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 9,4 8,6 8,2 6,8 6,6 7,0 5,8 5,0 5,6 9,0 10,0 6,2 5,4 5,8 5,0 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 5,6 4,8 4,6 3,0 2,8 3,4 2,2 2,2 3,0 7,0 8,4 3,6 2,8 3,4 2,2 2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 2/28/2016 2/29/2016 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 3/4/2016 3/5/2016 3/6/2016 3/7/2016 3/8/2016 3/9/2016 3/10/2016 Google cpc/listing 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,6 3,8 3,8 4,2 4,4 4,6 6,8 7,0 7,4 7,6 Google cpc/produkt 8,2 7,4 7,0 5,6 5,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Gwałtowny spadek Kolor różowy Kolor zielony Maksymalna wartości Tabela 06. Torebki damskie. Podstawowe kategorie przychodu i jego rozkładu 2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 Minimalny przychód 4,0 4,2 4,0 Maksymalny przychód 9,4 8,6 8,2 13 | S t r o n a 6,8 6,6 7,0 5,8 5,0 5,6 9,0 10,0 6,8 7,0 7,4 7,6 2/28/2016 2/29/2016 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 3/4/2016 3/5/2016 3/6/2016 3/7/2016 3/8/2016 3/9/2016 3/10/2016 3,0 2,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Kolor różowy Gwałtowny spadek Kolor zielony Maksymalna wartości Tabela 07. torebki damskie. Podstawowe kategorie przychodu (w zależności od źródła ruchu) Organic/listing Organic/produkt Direct/listing Direct/produkt 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 9,4 8,6 8,2 6,8 7,0 7,0 5,8 5,0 5,6 9,0 10,0 6,2 5,4 5,8 5,0 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 5,6 4,8 4,6 3,0 2,8 3,4 2,2 2,2 3,0 7,0 8,4 3,6 2,8 3,4 2,2 2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 2/28/2016 2/29/2016 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 3/4/2016 3/5/2016 3/6/2016 3/7/2016 3/8/2016 3/9/2016 3/10/2016 Google cpc/listing 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,6 3,8 3,8 4,2 4,4 4,6 6,8 7,0 7,4 7,6 Google cpc/produkt 8,2 7,4 7,0 5,6 5,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Gwałtowny spadek Kolor różowy Kolor zielony Maksymalna wartości Tabela 08. sukienki. Podstawowe kategorie przychodu i jego rozkładu Maksymalny przychód 9,4 2/25/2016 2/26/2016 8,6 8,2 2/27/2016 6,8 2/28/2016 6,6 2/29/2016 3/1/2016 7,0 5,8 3/2/2016 3/3/2016 6,0 Minimalny przychód 4,0 4,2 4,0 3,0 2,8 3,4 2,2 2,2 14 | S t r o n a 3/4/2016 3/5/2016 3/6/2016 3/7/2016 3/8/2016 3/9/2016 3/10/2016 3,0 4,4 4,4 3,6 2,8 3,4 2,2 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Kolor zielony Maksymalna wartości 6,8 10,6 12,0 7,4 7,0 7,4 7,6 Tabela 09.sukienki. Podstawowe kategorie przychodu (w zależności od źródła ruchu) Organic/listing Organic/produkt Direct/listing Direct/produkt 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 9,4 8,6 8,2 6,8 6,6 7,0 5,8 6,0 6,8 10,6 12,0 7,4 6,6 7,0 5,8 4,0 4,4 4,0 4,0 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,6 4,4 6,8 7,0 7,4 7,6 5,6 4,8 4,6 3,0 2,8 3,4 2,2 2,2 3,0 7,0 8,4 3,6 2,8 3,4 2,2 2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 2/28/2016 2/29/2016 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 3/4/2016 3/5/2016 3/6/2016 3/7/2016 3/8/2016 3/9/2016 3/10/2016 Google cpc/listing 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,6 3,8 3,8 4,2 4,4 4,6 6,8 7,0 7,4 7,6 Google cpc/produkt 8,2 7,4 7,0 5,6 5,4 5,8 4,6 4,8 5,6 9,4 10,8 6,2 5,4 5,8 4,6 Objaśnienie: Kolor czerwony Minimalne wartości Kolor zielony Maksymalna wartości 15 | S t r o n a SŁOWNIK POJĘD AdSense (Google AdSense) – reklamy kontekstowe umieszczanie w witrynach internetowych dzięki uczestnictwu w programie partnerskim Google. Właściciel strony zarabia w modelu za każde kliknięcie (CPC) lub za każde wyświetlenie (CPM). AdWords (Google AdWords) – to narzędzie reklamowe służące do promowania strony internetowej w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google.pl, w witrynach z wdrożonym silnikiem wyszukiwania Google (np. interia.pl), jak również na stronach należących do programu AdSense, czyli witrynach partnerskich Google. W pierwszym przypadku reklama może byd kierowana wg zdefiniowanych fraz kluczowych, w drugim kontekstowo, demograficznie lub umieszczana na wybranych samodzielnie przez reklamodawcę witrynach. Google AdWords stanowi jeden z najbardziej znanych i efektywnych sposobów na reklamę w Internecie. Wysoka skutecznośd opiera się na dopasowaniu komunikatu reklamowego do preferencji wyszukiwao oraz zachowao internautów. Reklamy pokazywane są wyłącznie tym użytkownikom, którzy są zainteresowani promowanymi przez firmę usługami lub produktami zarówno w wyszukiwarce Google, jak i jej sieci reklamowej (Google Display Network). Sprzedaż reklam odbywa się w formie rozliczenia CPC (ang. cost per click – koszt za kliknięcie) oraz CPM (ang. cost per mille – koszt za tysiąc wyświetleo). Dla modelu CPC, płacona kwota jest zależna od osiąganej efektywności i zadeklarowanych maksymalnych stawek oraz od siły konkurencji. Im lepsza efektywnośd, tym niższe płacone stawki. Każdy reklamodawca, który chce promowad się na określone słowa kluczowe w wyszukiwarce, podczas licytacji deklaruje, ile maksymalnie jest w stanie zapłacid za jedno kliknięcie (w przypadku modelu CPC). W celu zabezpieczenia odbiorców reklamy przed spamem, Google uzależnia również pozycję reklamy od wyniku jakości. Należy zaznaczyd, że uczestnictwo w programie Google AdWords nie ma wpływu na pozycję strony w organicznych wynikach wyszukiwania Google. Google AdWords składa się z sieci wyszukiwania Google oraz sieci reklamowej. Ta pierwsza to przede wszystkim sama wyszukiwarka Google, Zakupy Google, Google Maps oraz partnerskie witryny wyszukiwania, jak onet.pl, wp.pl, interia.pl czy gazeta.pl, które mają zainstalowany silnik wyszukiwarki Google’a. Reklamy są dostosowywane do wyników wyszukiwania na podstawie słów kluczowych wykorzystywanych przez użytkowników. Zasięg wyszukiwarki Google w Polsce wynosi ponad 90 , więc komunikaty reklamowe docierają do większości użytkowników zainteresowanych danymi produktami bądź usługami. Z kolei sied reklamowa Google to miliony witryn i aplikacji, w których możemy wyświetlad reklamy. Ich forma jest dowolna – można wykorzystad grafikę, wideo, jak i przekazy tekstowe. Istnieje możliwośd kierowania reklam – zaczynając od wieku i płci internauty, a koocząc na kontekście, zainteresowaniach lub wybranych witrynach. Remarketing pozostaje najskuteczniejszą formą sterowania reklamą, dzięki której można dotrzed z komunikatem ponownie do odbiorców, którzy mieli już okazję zapoznad się z daną ofertą. Google AdWords zapewnia dokładne sterowanie kampanią. Do dyspozycji jest wybór miejsca wyświetlania reklamy (paostwa, regiony, miasta), rodzaj urządzenia (komputery stacjonarne, smartfony), na którym będzie pojawiad się dany przekaz, a także kalendarz pokazywania się komunikatów. Istnieje również możliwośd samodzielnego określania i kontrolowania budżetu – płaci się tylko za kliknięcie w reklamę, a nie jej pojawienie się. Buyer persona – pojedynczy reprezentant grupy docelowej, szczegółowo wyodrębniona postad, będąca modelową wizualizacją kupującego. Wyznaczenie person kampanii jest niezwykle istotnym czynnikiem, służącym lepszemu zrozumieniu potrzeb odbiorców. Poznanie kupującego umożliwia wytyczenie kierunku kampanii, jak również dobranie takich narzędzi reklamowych, które będą skutecznie przemawiad do grupy docelowej. Profil kupującego powinno się tworzyd ze wskazaniem najdrobniejszych szczegółów dotyczących uwarunkowao psychospołecznych i demograficznych. CTR (Click-Through Rate) – współczynnik klikalności, określający procentowy stosunek liczby kliknięd 16 | S t r o n a do liczby wyświetleo reklamy. W przypadku wyników płatnych oraz wyników naturalnych określa kilkalnośd danego linka do strony dla frazy kluczowej. Frazy kluczowe – (Słowa kluczowe, Keywords) to logiczny ciąg znaków ujmujący istotę danego zagadnienia, który stosowany jest w wyszukiwaniu informacji. Słowa kluczowe mogą byd określeniem zawierającym kilka wyrazów języka np. turystyka górska. W SEO słowa kluczowe odnoszą się przede wszystkim do haseł wpisywanych przez użytkowników w wyszukiwarkach internetowych. Celem SEO jest osiągnięcie przez stronę www jak najwyższych pozycji w wyszukiwarkach dla określonych słów kluczowych. Prawidłowa realizacja tych działao powinna przyczynid się do uzyskiwania czołowych miejsc także dla innych fraz kluczowych niż tylko dla tych, które zapisane zostały w umowie na pozycjonowanie. Uogólniając, im częściej dane słowo kluczowe jest wyszukiwane przez internautów oraz im większa jest liczba stron, na których ono występuje, tym trudniej jest osiągnąd dla niego wysokie pozycje i znacznie dłużej trzeba na nie pracowad. Frazy kluczowe w ramach SEO dzielą się na: brandowe – obejmują nazwę marki lub firmy, np. „Gucci”, ogólne – dotyczą one szerokich pojęd, grup usług czy produktów np. „marynarki”, szczegółowe – precyzyjniej określają dane pojęcie np. „marynarki dwurzędowe”, lokalne – określają miejsce lub region związany z hasłem np. „garnitury Warszawa”, niszowe – nazywane frazami z długiego ogona lub long tail, składają się z wielu wyrazów i bardzo dokładnie opisują wyszukiwane zagadnienie np. „wełniane garnitury szyte na miarę”. Frazy wykorzystywane w linkach sponsorowanych, jak Google AdWords, mają podobne znaczenie do pozycjonowanych słów kluczowych. W przypadku PPC (z ang. Pay Per Click) za pomocą słów kluczowych określa się, dla jakich haseł mają zostad wyświetlone reklamy w wynikach wyszukiwania. W kampaniach AdWords można bardzo dokładnie kontrolowad wyszukiwania powodujące wyświetlenie reklamy poprzez stosowanie różne typy dopasowao słów kluczowych. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźd można na stronie pomocy Google. Google Analytics (w skrócie GA) – to narzędzie analityczne firmy Google, które służy do monitorowania ruchu na stronach www i jego analizy pod kątem sporej liczby metryk. Jedną z największych zalet jest możliwośd konfiguracji modułu eCommerce służącego do pobierania danych sprzedażowych dla sklepów internetowych. Aby móc z niego korzystad, należy posiadad konto Google na Gmail, zarejestrowad się w usłudze i umieścid skrypt w odpowiednim miejscu na każdej podstronie witryny. Dzięki niemu dane o interakcjach użytkowników są przekazywane do systemu. Informacje o pochodzeniu ruchu brane są z referrerów lub ręcznie zdefiniowanych parametrów UTM w adresach docelowych URL. Przy odpowiedniej konfiguracji kont Analytics i AdWords, system automatycznie pobiera dane szczegółowe z platformy reklamowej. M.in. można również podłączyd dane z Google Search Console. Podstawowe dane dostarczane przez GA nie wymagają zaawansowanej wiedzy analitycznej i łatwo można wyciągnąd z nich użyteczne wnioski, które mogą pomóc w podjęciu właściwych decyzji marketingowych. Program posiada intuicyjny interfejs, dzięki któremu można w prosty sposób dostosowad go do własnego trybu pracy. Już na poziomie bezpłatnej wersji można sprawdzid funkcjonowanie serwisu i wprowadzid użyteczne zmiany w jego działaniu. Raporty występujące w Google Analytics podzielone są na kategorie: Panele informacyjne – skrótowo sporządzone najważniejsze raporty; Skróty – szybki dostęp do najczęściej stosowanych sprawozdao przez użytkownika; Analiza automatyczna – służy do automatycznego monitorowania ruchu i wykrywania istotnych zmian; Na żywo – informacje o użytkownikach aktualnie przeglądających witrynę; Odbiorcy – w tym miejscu znajdują się najważniejsze dane dotyczące użytkowników: m.in ilu z nich jest nowymi użytkownikami i z jakich urządzeo korzystają; Pozyskiwanie – pozwala precyzyjnie dowiedzied się, skąd trafili użytkownicy na daną podstronę; Zachowanie – gromadzi informacje o zaangażowaniu użytkowników w eksplorowaniu witryny; Konwersje – informuje o liczbie pożądanych działao; W odpowiednich kartach w Google Analytics znajdują się ważne informacje o liczbie użytkowników aktualnie przeglądających badaną stronę, ich lokalizacji, urządzeniach z jakich korzystają (tablety, smartfony, komputery stacjonarne), jakie są inne witryny, na których uczęszczają. Można również dowiedzied się, w jaki sposób internauci trafiają na stronę poprzez zbadanie kanałów: Direct – stanowią bezpośrednie wejścia na stronę poprzez wpisanie w zakładce przeglądarki 17 | S t r o n a dokładnego adresu strony; Organic search – wejścia z bezpłatnych wyników wyszukiwania – zaliczają się tutaj wszystkie przejścia na stronę ze stron wyników wyszukiwania różnych wyszukiwarek internetowych; Referral – wizyty poprzez wejścia z innych witryn – to wszystkie przypadki, gdy użytkownik kliknął w link do analizowanej strony umieszczony na innej witrynie; Social – wejścia na stronę z mediów społecznościowych – Facebook, Twitter, Google+ itd.; Paid Search – to odwiedziny strony, których źródłem było kliknięcie w linki sponsorowane lub inne płatne reklamy; W Google Analytics znajduje się parametr o nazwie „Współczynnik odrzuceo”. Informuje on właściciela strony o procentowej liczbie użytkowników, którzy opuścili witrynę przeglądając tylko jedną stronę. Wysoki odsetek nie oznacza, że strona jest mało wartościowa. Często użytkownicy znajdują na stronie od razu to, po co przyszli. Śledzenie współczynnika odrzuceo jest szczególnie ważne, gdy dokonywane są zmiany na stronie. Wysoki wynik może byd sygnałem, że nowa wersja witryny utrudnia korzystanie z niej i zmusza internautów do jej opuszczenia. Do głównych zalet Google Analytics przynależy możliwośd zrozumienia atutów i słabości witryny, odkrycia produktów z niskimi wynikami sprzedaży oraz bestsellerów, poprawienia efektywności prowadzonych kampanii, segmentacji klientów według różnych kategorii, uzyskania wskaźników pozwalających na ocenę wydajności witryny z punktu widzenia rynku. Grupa docelowa – odbiorcy, do których skierowany jest komunikat reklamowy, wybrani zgodnie z uwarunkowaniami psychospołecznymi i demograficznymi. Określenie grupy docelowej pomaga precyzyjnie kierowad kampanię i docierad do potencjalnych klientów. Pomocne jest również przy doborze formy i typu komunikatu reklamowego. Im węższa grupa docelowa, tym skuteczniejsza kampania. O potencjalnym kliencie powinno się myśled jak o osobie, do której zwracamy się bezpośrednio. Cenną i często wykorzystywaną praktyką jest segmentowanie odbiorców przez wyznaczanie tak zwanych person. Persona to reprezentant danego segmentu grupy docelowej, którego wskazuje się przy uwzględnieniu takich czynników jak: wiek, płed, wykształcenie, sytuacja rodzinna, miejsce pracy, osiągane dochody, historia, rys psychologiczny, zainteresowania, problemy itp. Przy wyznaczaniu persony marketerzy często posiłkują się zdjęciem poglądowym, dzięki któremu wyobrażają sobie rozmówcę i przypisują mu charakterystyczne cechy. Poznanie odbiorcy umożliwia stworzenie trafnego przekazu oraz wskazanie gdzie bywa. Wyłaniają się tu dwa istotne elementy tworzenia strategii reklamowej: dedykowana forma komunikatu reklamowego oraz miejsca jego dystrybucji. Keyword density (Nasycenie fraz kluczowych) – procentowa wartośd nasycenia słów kluczowych na podstronie względem reszty treści na tejże stronie. Ze względu na rozwój wyszukiwarek i ich coraz bardziej zaawansowane analizowanie treści, w tym rozpoznawanie synonimów czy odmian fraz jest to SEO. Keyword stuffing – niezgodna z wytycznymi Google technika nadmiernego „upychania” słów kluczowych w treści podstrony w celu uzyskania wyższej pozycji w wynikach wyszukania. Technika stosowana nagminnie przez webmasterów, eliminowana przez kary ręczne od Google oraz update algorytmu. Kotwica (Anchor, Treśd linka) – zwana również anchorem lub treścią linka, jest to tekst umieszczony pomiędzy znakami kodu HTML. Link umieszczony pomiędzy tymi znacznikami wyświetla się w formie ustalonego tekstu. Konwersja – jest to określone, oczekiwane działanie wykonane przez odbiorcę, potencjalnego klienta w odpowiedzi na skierowaną do niego kampanię reklamową w Internecie czy działania SEO. Inaczej konwersja zachodzi, gdy ktoś wykona ważną dla Twojej firmy czynnośd (np. dokona zakupu, wypełni formularz rejestracyjny). Spora częśd użytkowników Internetu traktuje konwersję jako źródło swoich zarobków. Są oni właścicielami sklepów internetowych lub też ich strona internetowa jest miejscem, dzięki któremu klienci mogą zamówid oferowane im usługi. Strony w Internecie mogą optymalizację przestarzały treści na sposób na stronie pod kątem 18 | S t r o n a zakładad także specjaliści, którzy chcą sprzedad swoją wiedzę, firmy zarabiające na pośrednictwie a także typowe, niewielkie firmy, które dzięki swojej stronie internetowej chcą nawiązad kontakt z klientem. Także typowe portale, oferujące klientom treści, grafiki i multimedia również chcą mied jak największą liczbę odbiorców, co przełoży się na zyski z reklam. W każdym z tych przypadków właściciele stron internetowych liczą na określone działanie ze strony klienta. Sklepy internetowe oczekują tego, że klient dokona zakupu, specjaliści czekają na zainteresowanie ich usługami, pośrednicy na możliwośd przedstawienia oferty, niewielkie firmy i call center dużych firm na kontakt a portale oferujące dostęp do treści na zapisanie się na newsletter, co jest równoznaczne z zostaniem stałym odbiorcą ich treści. Każdy na pytanie co to jest konwersja może odpowiedzieć inaczej, ponieważ każdy z nas może oczekiwać innego działania ze strony odwiedzających witrynę. Link (Hiperłącze) – odnośnik, który po kliknięciu go przez użytkownika, przy pomocy protokołu http lub https, przenosi na docelową witrynę. Obecny algorytm Google bazuje w dużej mierze na analizie linków między witrynami. Link możemy porównad do referencji lub oceny – jeśli referencji jest dużo i są wystawione przez zaufane osoby (w tym przypadku witryny), wówczas Google ocenia daną witrynę lepiej w wynikach wyszukiwania. Linki płatne (Linki sponsorowane, Ruch płatny) – są to różnego typu reklamy umieszczane głównie na stronach rezultatów wyszukiwania największych wyszukiwarek internetowych. Przykładami są reklamy Google AdWords czy Bing Ads. Linki płatne zamieszczane mogą byd także w innych serwisach, chociażby należących do sieci reklamowej Google AdSense. Płatne linki należą do jednych z najbardziej efektywnych narzędzi marketingowych. Wynika to z faktu, iż umożliwiają niemal pełne ich nadzorowanie, a także pozwalają na kontrolowanie i raportowanie rezultatów kampanii na bieżąco. Linki sponsorowane (Linki płatne, Ruch płatny) – wszelkiego rodzaju płatne reklamy tekstowe zamieszczone na stronach wyników wyszukiwania w popularnych wyszukiwarkach internetowych. Są więc to przede wszystkim reklamy Google AdWords oraz Bing Ads. Do linków sponsorowanych zaliczane są również reklamy tekstowe zamieszczane na innych witrynach niż wyszukiwarka, np. na witrynach zrzeszonych w sieci AdSense (Google Display Network). Linki płatne uważane są za jedne z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych, gdyż możliwe jest sprawowanie nad nimi prawie pełnej efektów. Linkowanie (Link building) – zbiór działao, których celem linków przychodzących do danej witryny. Celem umieszczania linków jest przeniesienie części mocy witryny, z której linkujemy na naszą stronę. Najczęściej linkuje się z for, profili, zaplecza, katalogów. Linki naturalne – Linki, które zostały dodane bezinteresownie przez Internautów, bez udziału webmastera domeny linkowanej. Linki te bardzo często występują w postaci generycznych słów („kliknij tutaj”, „na stronie”, „tutaj” ), fraz brandowych lub ich formą jest aktywny adres url. Linki bezpośrednie – Link kierujący bezpośrednio do witryny docelowej, który może wpływad na jej pozycję w wynikach wyszukiwarkach pod warunkiem braku atrybutu nofollow. W przypadku linka bezpośredniego 302 Linki pośrednie – odnośniki, które przenoszą użytkownika do innej strony docelowej wykorzystując przekierowanie 301 lub przekierowanie 302 w celu doprowadzenia Internauty oraz robotów wyszukiwarek do pożądanej witryny przeprowadzając ich najpierw przez własną domenę. Przykładem firmy szeroko stosującej linki pośrednie jest serwis Bitly umożliwiający zastępowanie hiperłączy ich krótszymi odpowiednikami. jest zwiększenie przekierowanie monitorowanie przekierowanie 301 lub raportowanie nie jest używane liczby kontroli oraz bieżące i 19 | S t r o n a by na na nie narazid witryny wartości, Nasycenie fraz kluczowych (Keyword density) – wyrażona w sposób procentowy zawartośd słów kluczowych do reszty treści na danej stronie. Uważa się, że nie powinna przekraczad kilkunastoprocentowej ukaranie. Optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO) to proces mający na celu zmianę wybranej witryny w taki sposób, aby spełniała z góry założone cele. Celami takimi mogą byd: lepsza widocznośd w wynikach wyszukiwania (a przez to zwiększenie ruchu na stronie), zwiększenie tzw. współczynnika konwersji, zwiększenie czasu jaki użytkownik spędza na stronie, zmniejszenie współczynnika odrzuceo. Optymalizacja witryny powinna byd procesem ciągłym oraz przeprowadzanym regularnie, a wnioski będące bieżąco. Organic traffic (Ruch organiczny, Ruch bezpłatny) – jest to określenie dla wszystkich użytkowników trafiających na stronę internetową poprzez kliknięcie odnośnika w bezpłatnych (organicznych) wynikach wyszukiwania. Największa częśd ruchu organicznego kierowana jest na stronę zazwyczaj z pierwszej 10 wyników podawanych przez wyszukiwarki internetowe takie jak Google, Bing, Yandex czy Yahoo. należy wprowadzad w miarę możliwości jej wynikiem Pay Per Click (PPC) – model rozliczeo reklamy internetowej, gdzie płatnośd dokonywana jest przez reklamodawcę nie za wyświetlenia reklamy, ale za kliknięcia w link lub banner reklamowy. W przypadku reklam na stronie wyników Google pod pojęciem PPC rozumiane są płatne za kliknięcie linki sponsorowane. Pozycjonowanie (SEO, Search Engine Optimization) – szereg działao mających na celu poprawę widoczności strony internetowej na listach rezultatów wyszukiwarek internetowych. Działania te dzielą się na związane z elementami wewnątrz witryny – „On-site” oraz na te, które dotyczą struktury linków do niej prowadzących – „Off-site”. Przekierowanie 301 (Redirect 301) – przekierowanie adresu strony internetowej na adres innej strony, zwracające kodu stanu 301 – „Moved Permanently”, co oznacza trwałe przeniesienie. Zalecane jest jego stosowanie przede wszystkim dla przekierowania witryny na jedną z dwóch wersji – „z www” lub „bez www” na początku adresu, a także by przekierowad moc pozycjonującą nieistniejących podstron na ich istniejące odpowiedniki lub w przypadku zmiany domeny strony. Przekierowanie 302 (Redirect 302) – przekierowanie adresu strony internetowej na adres innej strony, zwracające kod stanu 302 – „Found”. Stosowane jest głównie wtedy, gdy pierwotna strona jest niedostępna tylko tymczasowo. Można z niego skorzystad np. dla strony produktu chwilowo niedostępnego w sklepie internetowym. Robot wyszukiwarki (Pająk, Bot, Crawler, Googlebot) – to wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe narzędzia/programy umożliwiające im odnajdowanie, odczytywanie oraz indeksowanie poszczególnych stron internetowych. Najbardziej popularnym z nich jest Googlebot podążający za hiperłączami witryn. Ruch bezpłatny (Organic traffic, Ruch organiczny) – wszyscy użytkownicy, którzy odwiedzili stronę internetową przenosząc się na nią z organicznych wyników wyszukiwania wyświetlanych np. przez Google. W większości przypadków największy odsetek ruchu bezpłatnego trafia do serwisu z czołowych dziesięciu bezpłatnych (organicznych) wyników wyszukiwania. Ruch organiczny (Organic traffic, Ruch bezpłatny) – to użytkownicy, którzy trafili na naszą stronę za pośrednictwem bezpłatnych wyników wyszukiwania wyświetlanych przez wyszukiwarki internetowe (np. Bing, Google, Yahoo). Bezpłatnymi wynikami wyszukiwania są wszystkie wyniki wyszukiwania nie będące wykupionymi reklamami znajdującymi się na stronach z wynikami wyszukiwania. Ruch przemierzając znaną mu sposób całą sied ten w 20 | S t r o n a organiczny pochodzi więc zazwyczaj z pierwszych 10 pozycji wyników znajdujących się w dolnej, lewej części ekranu. Ruch płatny (Linki sponsorowane, Linki płatne) – ruch kierowany na stronę z płatnych wyników wyszukiwania na stronach wyszukiwarek internetowych. Może byd to np. ruch pochodzący z płatnych linków tekstowych w Google (linki sponsorowane) czy z reklam graficznych (Google PLA). SEO (Search Engine Optimization)– to proces, którego celem jest zwiększenie pozycji strony www w darmowych (naturalnych, organicznych) wynikach wyszukiwania. Zajęcie pierwszych miejsc na listach wyszukiwania (SERP, z ang. Search Engine Result Page) pozwala na zwiększenie liczby odwiedzin witryny, a tym samym wzrost liczby wejśd, popularności marki czy też dochodu ze sprzedaży usług lub produktów. SEO oznacza optymalizację strony internetowej pod kątem wyszukiwarek. Na rynkach zagranicznych dotyczy również pozycjonowania. Natomiast w Polsce obejmuje wprowadzenie poprawek na stronie, które dopiero w połączeniu z pozyskiwaniem linków do niej składają się na pozycjonowanie w dokładnym tego słowa znaczeniu. SEO stanowi strategię marketingu internetowego, która próbuje przewidywad „zachowao” wyszukiwarki internetowej, badad zapytania użytkowników i słowa kluczowe. Optymalizacja witryny może uwzględniad opracowanie unikalnych treści i edycję kodu witryny w celu zwiększenia jej znaczenia dla określonych słów kluczowych, a także likwidację przeszkód w indeksowaniu strony przez wyszukiwarki. W ramach polskiej definicji SEO dzielimy na dwie podgrupy Optymalizację (działania on-site), która obejmuje swoim zasięgiem procesy, mające na celu poprawę elementów strony zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek. Proces ten polega głównie na dostosowaniu witryny do aktualnych wytycznych jakościowych wyszukiwarek. SEO danej strony obejmuje zarówno usprawnienia techniczne, modyfikację kodu strony jak również dostosowanie treści widocznych dla użytkowników. Treści na stronie stanowią bardzo istotny czynnik rankingowy dla wyszukiwarki Google. Link Building (działania off-site) – polega na pozyskiwaniu dla strony wartościowych linków z innych witryn. W przeciągu ostatnich kilku lat na większym znaczeniu zyskała jakośd odnośników, zamiast ich liczby. Reputacja, zaufanie (tzw. Trust Rank) witryn, z której pochodzą linki do pozycjonowanej strony, mają decydującą rolę. Duże znaczenie posiada również ich powiązanie tematyczne z pozycjonowanym serwisem. SEO przeżywa od momentu powstania nieustanny rozwój. We wczesnym okresie wykorzystywało do swoich celów takie działania, jak upychanie słów kluczowych na stronie (keyword stuffing) czy masowe pozyskiwanie płatnych linków. Pracownicy Google po spostrzeżeniu tych anomalii wdrożyli szereg wyspecjalizowanych algorytmów, które zwalczyły tego rodzaju niedozwolone techniki (Black Hat SEO). W efekcie ich stosowanie często skutkuje nałożeniem sankcji na stronę w postaci wykluczenia jej z indeksu. SEO obecnie stanowi o wiele bardziej skomplikowany proces, który dla uzyskania pożądanych efektów powinien obejmowad takie obszary, jak content marketing, social media marketing i optymalizację pod smartfony i tablety. SEM (Search Engine Marketing) – to element marketingu internetowego, który wykorzystuje m.in. płatne reklamy na stronach rezultatów wyszukiwarek internetowych. Pojawiają się one po wpisaniu odpowiednich słów kluczowych przez użytkownika. Jest to forma odpowiedzi na potrzebę Internauty. Wyszukiwanie w Internecie danej rzeczy wiąże się często z chęcią jej zakupu. W tym aspekcie zachowana jest największa zaleta SEM. Reklamodawca ma bowiem niepowtarzalną okazję do przedstawienia swojej oferty klientowi. To moment, gdy jest on najbardziej zainteresowany poszukiwanym przedmiotem. Wysokie pozycje strony dla fraz kluczowych można osiągnąd zarówno w płatnych, jak i bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Search engine marketing zwykło określad się wzorem SEM = PPC + SEO, co oznacza, że do samych linków sponsorowanych (PPC) dochodzi również tradycyjne pozycjonowanie (SEO). SEO (z ang. Search engine optimization) – to proces, którego celem jest osiągnięcie przez stronę internetową jak najwyższych pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania. Ruch pozyskany w wyniku działao SEO jest darmowy, a efekty uzależnione są od systematycznego spełniania warunków działania algorytmu danej przeglądarki. W wypadku Google są to dyrektywy dla webmasterów, na które składa się m.in. rzetelny i unikalny content, strukturalnie czysty kod strony internetowej, poprawnie zdefiniowane atrybuty alt obrazków, a także title, czy też 21 | S t r o n a meta tagi description. Oprócz dostosowania witryny do powyższych wymagao, należy zadbad o jakośd i liczbę linków dochodzących do witryny. Dzięki temu strona może zyskad wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Zarówno optymalizacja jak i pozyskiwanie linków dochodzących powinny byd wykonywane w parze, ponieważ jedno bez drugiego przyniesie tylko niewielkie rezultaty. Promocja w płatnych wynikach nosi nazwę reklamy PPC (z ang. pay per click), ponieważ łączna wysokośd opłaty jest uzależniona od liczby kliknięd w promowany odnośnik i ceny każdego z nich. Reklamodawca nie ponosi kosztów więc za samo wyświetlanie linku do swoich usług lub produktów, co pozwala na lepsze ulokowanie środków. Zarówno PPC, jak i SEO przyczyniają się do uzyskania wysokiego ruchu na stronie internetowej. PPC pozwala na szybkie pozyskanie zainteresowanych użytkowników. SEO natomiast jest o wiele dłuższym procesem, lecz pozyskującym darmowy ruch, ponieważ właściciel strony może we własnym zakresie zadbad o optymalizację witryny i w odróżnieniu od PPC nie płaci za obecnośd w wynikach wyszukiwania na dane słowa kluczowe. Wykorzystanie obu usług składa się ostatecznie na marketing w wyszukiwarkach internetowych, którego głównym zadaniem jest zwiększenie konwersji na stronie internetowej. Wyniki naturalne (SEO) – są to rezultaty wyszukiwania wyświetlane pod postacią bezpłatnych linków do serwisów internetowych. O wyświetlaniu linków oraz ich kolejności na liście naturalnych (organicznych) wyników decyduje algorytm wyszukiwarki uwzględniający bardzo dużą liczbę czynników rankingowych. Współczynnik konwersji - Wskaźnik procenotwy określający ilośd wizyt, które zaskutkowały konwersją, czyli oczekiwaną akcją jak np. rejestracja, dokonanie zakupu, wypełnienie formularza kontaktowego itp.Wylicza się go z wzoru: współczynnik konwersji = (liczba osób dokonujących akcji / liczbę osób odwiedzających stronę ) * 100 Współczynnik odrzuceo - Współczynnik pokazuje ilośd osób, które opuściły odwiedzaną witrynę zaraz po zobaczeniu strony wejściowej. Im mniejszy współczynnik odrzuceo tym większe zainteresowanie użytkowników innymi podstronami. Opracowano na podstawie:  https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/co-to-jest-konwersja/  Słownik SEO: http://taat.pl/seo/slowniczek/  Słownik SEO: http://www.semtec.pl 22 | S t r o n a ZESTAWIENIA GŁÓWNE Tabela 1. Zestawienia ogólne day category_id category sesje konwersje przychód typ strony źródło ruchu kupon dzieo tygodnia 3/6/2016 2/25/2016 3/5/2016 2/26/2016 3/6/2016 2/27/2016 2/25/2016 3/10/2016 3/10/2016 3/10/2016 2/26/2016 3/9/2016 3/9/2016 3/9/2016 3/1/2016 19 Torebki damskie 201 19 Torebki damskie 156 19 Torebki damskie 178 19 Torebki damskie 142 19 Torebki damskie 139 19 Torebki damskie 138 19 Torebki damskie 136 19 Torebki damskie 120 19 Torebki damskie 120 19 Torebki damskie 120 19 Torebki damskie 122 19 Torebki damskie 115 19 Torebki damskie 115 19 Torebki damskie 115 19 Torebki damskie 117 2/27/2016 19 Torebki damskie 118 3/5/2016 3/8/2016 3/8/2016 3/8/2016 19 Torebki damskie 116 19 Torebki damskie 110 19 Torebki damskie 110 19 Torebki damskie 110 2/28/2016 19 Torebki damskie 112 3/7/2016 3/7/2016 3/7/2016 19 Torebki damskie 106 19 Torebki damskie 106 19 Torebki damskie 106 2/29/2016 19 Torebki damskie 109 19 Torebki damskie 123 19 Torebki damskie 98 19 Torebki damskie 117 19 Torebki damskie 112 19 Torebki damskie 92 19 Torebki damskie 94 19 Torebki damskie 109 19 Torebki damskie 89 19 Torebki damskie 99 19 Torebki damskie 98 19 Torebki damskie 80 19 Torebki damskie 76 19 Torebki damskie 102 3/7/2016 3/2/2016 3/9/2016 3/4/2016 2/28/2016 2/25/2016 3/8/2016 2/29/2016 3/3/2016 3/10/2016 2/26/2016 2/27/2016 3/5/2016 50 47 45 43 42 41 41 38 38 38 37 37 37 37 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 33 31 29 29 28 28 28 27 27 25 25 24 23 23 10 produkt organic 9,4 produkt organic 9 produkt organic 8,6 produkt organic 8,4 produkt direct 8,2 produkt organic 8,2 produkt google cpc 7,6 listing organic 7,6 listing google cpc 7,6 listing direct 7,4 produkt google cpc 7,4 listing organic 7,4 listing google cpc 7,4 listing direct 7 produkt organic 7 produkt google cpc 7 produkt direct 7 listing organic 7 listing google cpc 7 listing direct 6,8 produkt organic 6,8 listing organic 6,8 listing google cpc 6,8 listing direct 6,6 produkt organic 6,2 produkt organic 5,8 produkt organic 5,8 produkt organic 5,6 produkt organic 5,6 produkt google cpc 5,6 produkt direct 5,4 produkt organic 5,4 produkt google cpc 5 produkt organic 5 produkt organic 4,8 produkt direct 4,6 produkt direct 4,6 listing organic 0 nd 0 czw 0 sb 1 pt 0 nd 0 sb 0 czw 0 czw 0 czw 1 czw 0 pt 0 sr 1 sr 0 sr 1 wt 0 sb 0 sb 0 wt 0 wt 0 wt 1 nd 1 pn 1 pn 0 pn 0 pn 1 pn 0 sr 0 sr 0 pt 0 nd 1 czw 0 wt 1 pn 0 czw 0 czw 0 pt 0 sb 0 sb 23 | S t r o n a 3/6/2016 3/5/2016 19 Torebki damskie 99 19 Torebki damskie 102 2/26/2016 19 Torebki damskie 96 3/6/2016 3/5/2016 2/26/2016 3/6/2016 2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 3/4/2016 2/25/2016 2/27/2016 2/28/2016 3/3/2016 3/4/2016 2/28/2016 2/29/2016 2/25/2016 2/27/2016 2/28/2016 3/3/2016 3/4/2016 19 Torebki damskie 99 19 Torebki damskie 102 19 Torebki damskie 96 19 Torebki damskie 99 19 Torebki damskie 92 19 Torebki damskie 96 19 Torebki damskie 92 19 Torebki damskie 91 19 Torebki damskie 92 19 Torebki damskie 92 19 Torebki damskie 89 19 Torebki damskie 85 19 Torebki damskie 91 19 Torebki damskie 89 19 Torebki damskie 86 19 Torebki damskie 92 19 Torebki damskie 92 19 Torebki damskie 89 19 Torebki damskie 85 19 Torebki damskie 91 2/29/2016 19 Torebki damskie 86 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 19 Torebki damskie 84 19 Torebki damskie 82 19 Torebki damskie 85 2/29/2016 19 Torebki damskie 86 3/1/2016 3/7/2016 3/2/2016 3/1/2016 3/2/2016 3/1/2016 3/9/2016 2/28/2016 3/4/2016 2/29/2016 3/8/2016 3/2/2016 3/3/2016 19 Torebki damskie 84 19 Torebki damskie 61 19 Torebki damskie 82 19 Torebki damskie 84 19 Torebki damskie 82 19 Torebki damskie 55 19 Torebki damskie 55 19 Torebki damskie 50 19 Torebki damskie 50 19 Torebki damskie 47 19 Torebki damskie 47 19 Torebki damskie 36 19 Torebki damskie 37 3/10/2016 19 Torebki damskie 36 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17 15 15 14 14 11 11 11 4,6 listing google cpc 4,6 listing direct 4,4 listing organic 4,4 listing organic 4,4 listing google cpc 4,4 listing direct 4,4 listing direct 1 nd 0 sb 1 pt 0 nd 0 sb 0 pt 0 nd 4,2 listing google cpc 0 czw 4,2 listing google cpc 4,2 listing google cpc 4,2 listing google cpc 4 listing organic 4 listing organic 4 listing organic 4 listing organic 4 listing organic 4 listing google cpc 4 listing google cpc 4 listing direct 4 listing direct 4 listing direct 4 listing direct 4 listing direct 3,8 listing organic 3,8 listing organic 3,8 listing google cpc 0 pt 0 sb 0 pt 0 czw 0 sb 1 nd 0 czw 0 pt 0 nd 1 pn 1 czw 0 sb 0 nd 0 czw 0 pt 0 pn 1 wt 0 sr 3,8 listing google cpc 0 czw 3,8 listing direct 3,8 listing direct 3,6 produkt direct 3,6 listing organic 3,6 listing google cpc 3,6 listing direct 3,4 produkt direct 3,4 produkt direct 3 produkt direct 3 produkt direct 2,8 produkt direct 2,8 produkt direct 2,2 produkt direct 2,2 produkt direct 2,2 produkt direct 0 pn 0 wt 0 pn 0 sr 0 wt 1 sr 0 wt 0 sr 0 nd 0 pt 0 pn 0 wt 1 sr 0 czw 1 czw 24 | S t r o n a 3/1/2016 3/2/2016 3/3/2016 3/4/2016 3/5/2016 3/7/2016 3/8/2016 19 Torebki damskie 12 19 Torebki damskie 13 19 Torebki damskie 12 19 Torebki damskie 11 19 Torebki damskie 10 19 Torebki damskie 11 19 Torebki damskie 12 3/10/2016 19 Torebki damskie 10 3/6/2016 3/9/2016 19 Torebki damskie 19 Torebki damskie 9 8 Tabela 2. Zestawienia ogólne (kolor) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0,4 produkt google cpc 0,4 produkt google cpc 0 wt 0 sr 0,4 produkt google cpc 0 czw 0,4 produkt google cpc 0,4 produkt google cpc 0,4 produkt google cpc 0,4 produkt google cpc 0 pt 0 sb 1 pn 0 wt 0,4 produkt google cpc 0 czw 0,2 produkt google cpc 0,2 produkt google cpc 1 nd 1 sr sesje konwersje przychód typ strony źródło ruchu dzieo tygodnia kupon 7,6 listing direct 1 czw 7,6 listing or
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analityka internetowa w zadaniach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: