Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 003728 21769690 na godz. na dobę w sumie
Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 24
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2413-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa to praktyczny przewodnik w zakresie analizy płynności finansowej. W opracowaniu m.in..:

1. Badanie płynności firmy
2. Metody wykorzystywane w analizie płynności finansowej
3. Analiza płynności a analiza wskaźnikowa na podstawie danych bilansowych
4. Wskaźniki płynności finansowej
5. Analiza płynności a analiza rachunku przepływów pieniężnych
6. Badanie współzależności między 3 podstawowymi kategoriami
7. działalności
8. Wskaźniki oceny płynności dla rachunku przepływów
9. pieniężnych
10. Zastosowanie prognozy płynności finansowej
11. Narzędzia kontroli płynności finansowej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANALIZA I KONTROLA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Analiza i kontrola finansowa w praktyce Monitorowanie płynności firmy to jedno z waŜniejszych zadań, które staje przed analitykiem finansowym. W sytuacji niepewności prowadzenia działalności gospodarczej, głębokiego kryzysu finansowego, którego pełne konsekwencje nadal nie zostały jeszcze do końca poznane, analiza i monitorowanie płynności przedsiębiorstwa wydaje się zadaniem niezwykle istotnym dla dobrego i niezakłóconego działania firmy. Zwróćmy uwagę, Ŝe to od wczesnego wykrycia symptomów pogorszenia się sytuacji płatniczej moŜe zaleŜeć w ogóle dalsze funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Badanie płynności firmy Za płynność finansową moŜesz uznać zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań. Utrata płynności, a zatem brak zdolności do regulowania zobowiązań, moŜe skutkować ogłoszeniem upadłości spółki. Zarządzanie płynnością jest więc fundamentalną czynnością. Badanie płynności firmy to − poza bieŜącym monitorowaniem stanu środków pienięŜnych i analizowaniem źródeł potencjalnych zagroŜeń − poszukiwanie optymalnego poziomu płynności, czyli optymalnej dla spółki struktury aktywów i pasywów akceptowalnym przez zarządzających). Płynność finansową firmy powinno się analizować wieloaspektowo. Ma być oceniania zarówno: (przy danym poziomie ryzyka 1. ex post – na podstawie sprawozdań finansowych, danych księgowych, jak i 2. ex ante – na podstawie prognozy działalności firmy. Analiza ex post jest istotna, gdyŜ pozwala wyjaśnić, gdzie zarządzający popełnili błędy i co moŜna w związku z tym poprawić w przyszłości. Analizy ex ante pozwalają natomiast minimalizować ryzyko działania firmy. Wskazują bowiem, kiedy mogą się pojawić problemy z płynnością (jej brakiem lub nadmiarem) i tym samym umoŜliwiają przygotowanie rozwiązań awaryjnych dla róŜnych moŜliwych scenariuszy przyszłych zdarzeń. Ostatnio, wobec osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, wiele polskich firm musiało radzić sobie z problemem utraty płynności i podejmować róŜnego rodzaju działania restrukturyzacyjne. Metody wykorzystywane w analizie płynności finansowej Dobór metod analizy płynności zaleŜy przede wszystkim od specyfiki danej firmy. Kierownictwo powinno rozwaŜyć, jakie informacje są dla niego www.analizafinansowa.pl 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: