Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 004134 21517777 na godz. na dobę w sumie
Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 528
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6037-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Poznaj wszystkie narzędzia statystyczne Excela

Przetestuj swoje hipotezy i wyciągnij wnioski

Interpretuj dane za pomocą Excela

Interpretuj statystyki w Excelu

Analiza statystyczna w Excelu jest niezwykle przydatna, a dzięki tej książce przekonasz się, że może też być łatwa! Odkryjesz, jak używać perfekcyjnie zaprojektowanych narzędzi Excela do analizowania i interpretowania danych, przewidywania trendów, podejmowania decyzji oraz wykonywania wielu innych zadań. Zmierz się z technicznymi aspektami Excela i zacznij go wykorzystywać do interpretacji swoich danych!

W książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Statistical Analysis with Excel For Dummies, 4th Edition Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-283-6037-2 Original English language edition Copyright © 2016 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2016 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2020 by Helion SA Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Making Everything Easier and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, Making Everything Easier i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/aseby4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:285)ci O autorze .........................................................................................15 Podzi(cid:219)kowania od autora ..............................................................17 Wst(cid:219)p ...............................................................................................19 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I: WPROWADZENIE DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ W EXCELU: PARA Z NIEBA RODEM ............................................25 ROZDZIA(cid:259) 1: Ocena danych w rzeczywistym (cid:285)wiecie ........................27 Poj(cid:219)cia statystyczne (i pokrewne), bez których ani rusz ......................................27 Próby i populacje ................................................................................................28 Zmienne: zale(cid:318)ne i niezale(cid:318)ne ..........................................................................29 Rodzaje danych ...................................................................................................30 Prawdopodobie(cid:262)stwo ........................................................................................31 Statystyka indukcyjna: testowanie hipotez ...........................................................32 Hipoteza zerowa i alternatywna .......................................................................33 Dwa rodzaje b(cid:260)(cid:219)dów ...........................................................................................34 Co nowego w Excelu 2016? .....................................................................................35 Co si(cid:219) nie zmieni(cid:260)o w Excelu 2016? ........................................................................36 Znajomo(cid:285)(cid:201) podstaw .................................................................................................41 Autowype(cid:260)nianie komórek ................................................................................41 Odwo(cid:260)ania do komórek .....................................................................................44 Co nowego znajdziesz w tym wydaniu ksi(cid:199)(cid:318)ki? ....................................................46 ROZDZIA(cid:259) 2: Funkcje statystyczne Excela ...........................................49 Zaczynamy ................................................................................................................49 Przygotowanie do pracy statystycznej ...................................................................52 Funkcje arkusza kalkulacyjnego w Excelu 2016 ..............................................52 Szybki dost(cid:219)p do funkcji statystycznych ..........................................................55 Formu(cid:260)y tablicowe ..............................................................................................58 Spis tre(cid:285)ci 5 Poleć książkęKup książkę Nazwy: ca(cid:260)y zakres mo(cid:318)liwo(cid:285)ci ..........................................................................60 Tworzenie w(cid:260)asnych formu(cid:260) tablicowych .........................................................68 Stosowanie narz(cid:219)dzi analizy danych ................................................................69 Korzystanie z cz(cid:219)sto u(cid:318)ywanych funkcji ................................................................73 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II: OPISYWANIE DANYCH ................................................75 ROZDZIA(cid:259) 3: Funkcje statystyczne Excela ...........................................77 Dlaczego warto korzysta(cid:201) z wykresów? .................................................................77 Podstawy ...................................................................................................................79 Funkcje graficzne Excela ..........................................................................................79 Wstawianie wykresów ........................................................................................80 Wznoszenie kolumn .................................................................................................81 Kolumny skumulowane .....................................................................................85 Krojenie tortu ............................................................................................................86 Wujek Dobra Rada ..............................................................................................88 Kre(cid:285)lenie linii .............................................................................................................89 Roznieci(cid:201) iskr(cid:219) ..........................................................................................................92 Wbijanie s(cid:260)upków .....................................................................................................94 Zliczanie punktów ....................................................................................................96 Inne zastosowanie wykresu punktowego .............................................................99 Puszczanie b(cid:199)belków .............................................................................................100 Gra na gie(cid:260)dzie ........................................................................................................101 Przeczesywanie powierzchni ................................................................................103 Odczytywanie radaru .............................................................................................104 Rysowanie mapy drzewa i wykresu pier(cid:285)cieniowego ........................................105 Tworzenie histogramu ...........................................................................................107 Porz(cid:199)dkowanie kolumn: Pareto ...........................................................................108 Skrzynki i w(cid:199)sy ........................................................................................................109 Mapy 3D ..................................................................................................................110 ROZDZIA(cid:259) 4: Robi(cid:201) wszystko, nie robi(cid:199)c nic ......................................113 (cid:284)rednia: wiedza o przeci(cid:219)tno(cid:285)ci ...........................................................................113 Obliczanie (cid:285)redniej ...........................................................................................114 (cid:284)REDNIA i (cid:284)REDNIA.A .......................................................................................115 (cid:284)REDNIA.JE(cid:317)ELI i (cid:284)REDNIA.WARUNKÓW ........................................................117 (cid:284)REDNIA.WEWN ................................................................................................120 Inne typy (cid:285)rednich ............................................................................................122 Mediana: na samym (cid:285)rodku .................................................................................123 Znajdowanie mediany ......................................................................................124 MEDIANA ...........................................................................................................124 6 Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Moda na statystyk(cid:219) ................................................................................................125 Znajdowanie dominanty ..................................................................................125 WYST.NAJCZ(cid:218)(cid:284)CIEJ.WART i WYST.NAJCZ(cid:218)(cid:284)CIEJ.TABL ....................................126 ROZDZIA(cid:259) 5: Odchylenia od (cid:285)redniej .................................................129 Pomiar wariancji .....................................................................................................130 U(cid:285)rednianie odchylenia: wariancja i jej obliczanie .......................................130 WARIANCJA.POP i WARIANCJA.POPUL.A ........................................................133 Wariancja próby ................................................................................................134 WARIANCJA.PRÓBKI i WARIANCJA.A ...............................................................135 Odchylenie standardowe a pierwiastek ..............................................................136 Odchylenie standardowe populacji ................................................................136 ODCH.STAND.POPUL i ODCH.STANDARD.POPUL.A .....................................137 Odchylenie standardowe próby .....................................................................137 ODCH.STANDARD.PRÓBKI i ODCH.STANDARDOWE.A .................................138 Brakuj(cid:199)ce funkcje: ODCH.STAND.JE(cid:317)ELI i ODCH.STAND.WARUNKÓW ......139 Powi(cid:199)zane funkcje .................................................................................................143 ODCH.KWADRATOWE ......................................................................................143 Odchylenie bezwzgl(cid:219)dne .................................................................................143 ODCH.(cid:284)REDNIE .................................................................................................144 ROZDZIA(cid:259) 6: Spe(cid:260)nianie standardów .................................................147 Wyniki z ....................................................................................................................147 W(cid:260)a(cid:285)ciwo(cid:285)ci wyników standaryzowanych ......................................................148 Barry Bonds kontra Babe Ruth .......................................................................149 Wyniki egzaminów ............................................................................................150 NORMALIZUJ .....................................................................................................151 Pozycja .....................................................................................................................152 POZYCJA.NAJW i POZYCJA.(cid:284)R ...........................................................................153 MAX.K i MIN.K ...................................................................................................155 PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK i PERCENTYL.PRZEDZ.OTW ...............................155 PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK i PROC.POZ.PRZEDZ.OTW ...................................158 Narz(cid:219)dzie analizy danych: Ranga i percentyl ................................................160 ROZDZIA(cid:259) 7: Opisywanie danych .......................................................163 Zliczanie ...................................................................................................................163 ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JE(cid:317)ELI, LICZ.WARUNKI ........163 Warto(cid:285)ci najwy(cid:318)sze i najni(cid:318)sze .............................................................................166 MAX, MAX.A, MIN, MIN.A .................................................................................166 Wiedza tajemna ......................................................................................................167 SKO(cid:284)NO(cid:284)(cid:200) i SKO(cid:284)NO(cid:284)(cid:200).P ...............................................................................168 KURTOZA ...........................................................................................................170 Spis tre(cid:285)ci 7 Poleć książkęKup książkę Cz(cid:219)sto(cid:285)(cid:201) ...................................................................................................................171 CZ(cid:218)STO(cid:284)(cid:200) ..........................................................................................................172 Narz(cid:219)dzie analizy danych: Histogram ............................................................174 Ca(cid:260)o(cid:285)ciowy opis ......................................................................................................176 Narz(cid:219)dzie analizy danych: Statystyka opisowa .............................................176 Streszczaj si(cid:219)! ..........................................................................................................178 Statystyki b(cid:260)yskawiczne .........................................................................................180 ROZDZIA(cid:259) 8: Czym jest norma? ...........................................................183 Krzywa dzwonowa ..................................................................................................183 Rozk(cid:260)ad normalny .............................................................................................184 Parametry rozk(cid:260)adu normalnego ...................................................................185 ROZK(cid:259).NORMALNY ...........................................................................................186 ROZK(cid:259).NORMALNY.ODWR ..............................................................................188 Najs(cid:260)ynniejszy rozk(cid:260)ad ...........................................................................................189 ROZK(cid:259).NORMALNY.S ........................................................................................190 ROZK(cid:259).NORMALNY.S.ODWR ...........................................................................191 FI i GAUSSA ........................................................................................................192 Tworzenie wykresu standardowego rozk(cid:260)adu normalnego ..............................192 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) III: WYCI(cid:198)GANIE WNIOSKÓW Z DANYCH ....................195 ROZDZIA(cid:259) 9: Poziom ufno(cid:285)ci estymacji .............................................197 Rozk(cid:260)ad z próby ......................................................................................................198 NIEZWYKLE wa(cid:318)ne poj(cid:219)cie: centralne twierdzenie graniczne ...........................199 (Przybli(cid:318)ona) symulacja centralnego twierdzenia granicznego ..................201 Granice przedzia(cid:260)u ufno(cid:285)ci ....................................................................................205 Znajdowanie granic przedzia(cid:260)u ufno(cid:285)ci dla (cid:285)redniej ....................................205 UFNO(cid:284)(cid:200).NORM .................................................................................................207 Rozk(cid:260)ad t ..................................................................................................................208 UFNO(cid:284)(cid:200).T ..........................................................................................................209 ROZDZIA(cid:259) 10: Testowanie hipotezy dla jednej próby ........................211 Hipotezy, testy i b(cid:260)(cid:219)dy ............................................................................................211 Testy hipotez i rozk(cid:260)ady z próby ...........................................................................213 Wyniki standaryzowane raz jeszcze .....................................................................215 Z.TEST .................................................................................................................217 Rozk(cid:260)ad t ..................................................................................................................218 ROZK(cid:259).T, ROZK(cid:259).T.PS i ROZK(cid:259).T.DS ................................................................219 ROZK(cid:259).T.ODWR i ROZK(cid:259).T.ODWR.DS .............................................................220 Wizualizacja rozk(cid:260)adu t ..........................................................................................221 8 Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Testowanie wariancji .............................................................................................223 ROZK(cid:259).CHI i ROZK(cid:259).CHI.PS ..............................................................................224 ROZK(cid:259).CHI.ODWR i ROZK(cid:259).CHI.ODWR.PS .....................................................225 Wizualizacja rozk(cid:260)adu chi-kwadrat .......................................................................227 ROZDZIA(cid:259) 11: Testowanie hipotezy dla dwóch prób ..........................229 Hipotezy na dwie próby .........................................................................................229 Powtórka .................................................................................................................230 Zastosowanie centralnego twierdzenia granicznego ...................................231 Wyniki standaryzowane po raz kolejny ..........................................................233 Narz(cid:219)dzie analizy danych Test z: z dwiema próbami dla (cid:285)rednich ............234 Test t dla dwojga ....................................................................................................236 Równe wariancje ...............................................................................................237 Nierówne wariancje .........................................................................................238 T.TEST .................................................................................................................239 Narz(cid:219)dzie analizy danych Test t: z dwiema próbami ...................................240 Testowanie hipotez par skojarzonych .................................................................243 T.TEST dla par skojarzonych ............................................................................245 Narz(cid:219)dzie analizy danych Test t: par skojarzonych z dwiema próbami dla (cid:285)redniej .....................................246 Testowanie dwóch wariancji .................................................................................248 Korzystanie z rozk(cid:260)adu F wraz z rozk(cid:260)adem t ................................................250 F.TEST .................................................................................................................251 ROZK(cid:259).F i ROZK(cid:259).F.PS .......................................................................................252 ROZK(cid:259).F.ODWR i ROZK(cid:259).F.ODWR.PS ..............................................................253 Narz(cid:219)dzie analizy danych Test F: z dwiema próbami dla wariancji ............254 Wizualizacja rozk(cid:260)adu F ..........................................................................................256 ROZDZIA(cid:259) 12: Testowanie wi(cid:219)cej ni(cid:318) dwóch prób ..............................259 Testowanie wi(cid:219)cej ni(cid:318) dwóch prób ......................................................................259 Pal(cid:199)cy problem .................................................................................................260 Rozwi(cid:199)zanie .......................................................................................................261 Znacz(cid:199)ce relacje ................................................................................................265 Po te(cid:285)cie F ..........................................................................................................266 Narz(cid:219)dzie analizy danych Analiza wariancji: jednoczynnikowa ..................269 Porównywanie (cid:285)rednich ..................................................................................271 Inny rodzaj hipotezy, inny rodzaj testu ................................................................273 Praca z ANOVA powtarzanych pomiarów ......................................................273 Trendy ................................................................................................................276 Narz(cid:219)dzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórze(cid:262) ...................................................................277 Analiza trendu ...................................................................................................281 Spis tre(cid:285)ci 9 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 13: Nieco bardziej z(cid:260)o(cid:318)one testy .........................................283 Kombinacje .............................................................................................................283 Rozk(cid:260)ad wariancji ..............................................................................................284 Narz(cid:219)dzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórze(cid:262) ...................................................................285 Kombinacje po raz wtóry ......................................................................................287 Wiersze i kolumny ............................................................................................288 Interakcje ...........................................................................................................289 Analiza ................................................................................................................289 Narz(cid:219)dzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa z powtórzeniami ...............................................................291 Dwa rodzaje zmiennych… jednocze(cid:285)nie ..............................................................293 Schemat mieszany w Excelu .................................................................................295 Tworzenie wykresu wyników ................................................................................299 Po analizie wariancji ...............................................................................................300 ROZDZIA(cid:259) 14: Regresja liniowa i wieloraka .........................................303 Wykres punktowy ...................................................................................................303 Kre(cid:285)lenie linii ...........................................................................................................305 Regresja: có(cid:318) za linia! .............................................................................................307 Regresja w prognozowaniu .............................................................................309 Zró(cid:318)nicowanie wzgl(cid:219)dem linii regresji ...........................................................309 Testowanie hipotez o regresji .........................................................................311 Funkcje arkusza do pracy z regresj(cid:199) ....................................................................316 NACHYLENIE, ODCI(cid:218)TA, REGB(cid:259)STD ................................................................316 REGLINX.LINIOWA ............................................................................................319 Funkcja tablicowa: REGLINW ...........................................................................319 Funkcja tablicowa: REGLINP ............................................................................323 Narz(cid:219)dzie analizy danych Regresja ......................................................................324 Wynik w tabeli ...................................................................................................326 Wynik graficzny .................................................................................................328 Wiele zale(cid:318)no(cid:285)ci naraz: regresja wieloraka .........................................................329 Narz(cid:219)dzia Excela do pracy z regresj(cid:199) wielorak(cid:199) .................................................330 REGLINW raz jeszcze ........................................................................................330 REGLINP raz jeszcze .........................................................................................331 Narz(cid:219)dzie analizy danych Regresja raz jeszcze .............................................334 ROZDZIA(cid:259) 15: Korelacja — wyszukiwanie zale(cid:318)no(cid:285)ci .........................337 Wykresy punktowe jeszcze raz .............................................................................338 Wprowadzenie do korelacji ...................................................................................338 Korelacja i regresja .................................................................................................341 10 Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Testowanie hipotez o korelacji .............................................................................343 Czy wspó(cid:260)czynnik korelacji jest wi(cid:219)kszy od zera? .........................................343 Czy dwa wspó(cid:260)czynniki korelacji ró(cid:318)ni(cid:199) si(cid:219) od siebie? .................................344 Funkcje arkusza do pracy z korelacj(cid:199) ..................................................................346 WSP.KORELACJI i PEARSON .............................................................................346 R.KWADRAT .......................................................................................................348 KOWARIANCJA.POPUL i KOWARIANCJA.PRÓBKI ...........................................348 Narz(cid:219)dzie analizy danych Korelacja .....................................................................349 Wyniki tabelaryczne .........................................................................................350 Narz(cid:219)dzie analizy danych Kowariancja ................................................................353 Testowanie hipotez o korelacji .............................................................................354 Funkcje arkusza ROZK(cid:259)AD.FISHER i ROZK(cid:259)AD.FISHER.ODW ......................354 ROZDZIA(cid:259) 16: Statystyka i czas .............................................................357 Szereg i jego sk(cid:260)adowe ...........................................................................................357 (cid:284)rednia ruchoma ....................................................................................................358 Linia trendu .......................................................................................................359 Narz(cid:219)dzie analizy danych (cid:284)rednia ruchoma .................................................360 Jak wyg(cid:260)adza(cid:201) wyk(cid:260)adniczo ....................................................................................362 Prognozowanie za jednym klikni(cid:219)ciem ...............................................................363 ROZDZIA(cid:259) 17: Statystyki nieparametryczne .......................................369 Próby niezale(cid:318)ne ....................................................................................................370 Dwie próby — test Manna-Whitneya .............................................................370 Wi(cid:219)cej ni(cid:318) dwie próby — jednoczynnikowa analiza wariancji Kruskala-Wallisa ...........................372 Próby po(cid:260)(cid:199)czone .....................................................................................................373 Dwie próby — test znakowanych rang Wilcoxona dla par ..........................374 Wi(cid:219)cej ni(cid:318) dwie próby — dwukierunkowa analiza wariancji Friedmana ...376 Wi(cid:219)cej ni(cid:318) dwie próby — test Q Cochrana ....................................................377 Wspó(cid:260)czynnik korelacji rang Spearmana .............................................................378 Dwie ma(cid:260)e sprawy ..................................................................................................380 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) IV: PRAWDOPODOBIE(cid:261)STWO ......................................381 ROZDZIA(cid:259) 18: Wprowadzenie do prawdopodobie(cid:262)stwa ...................383 Czym jest prawdopodobie(cid:262)stwo? ........................................................................383 Eksperymenty, próby, zdarzenia i przestrzenie zdarze(cid:262) .............................384 Przestrzenie zdarze(cid:262) i prawdopodobie(cid:262)stwo ..............................................384 Zdarzenia z(cid:260)o(cid:318)one ..................................................................................................385 Suma i iloczyn ...................................................................................................385 Jeszcze raz o cz(cid:219)(cid:285)ci wspólnej ...........................................................................386 Spis tre(cid:285)ci 11 Poleć książkęKup książkę Prawdopodobie(cid:262)stwo warunkowe ......................................................................387 Praca z prawdopodobie(cid:262)stwem .....................................................................388 Podstawy testowania hipotez .........................................................................388 Du(cid:318)e przestrzenie zdarze(cid:262) ....................................................................................388 Permutacje ........................................................................................................389 Kombinacje ........................................................................................................390 Funkcje arkusza ......................................................................................................391 SILNIA .................................................................................................................391 PERMUTACJE i PERMUTACJE.A .........................................................................391 KOMBINACJE i KOMBINACJE.A ........................................................................392 Zmienne losowe: skokowe i ci(cid:199)g(cid:260)e .......................................................................393 Rozk(cid:260)ady prawdopodobie(cid:262)stwa i funkcje g(cid:219)sto(cid:285)ci ............................................393 Rozk(cid:260)ad dwumianowy ............................................................................................396 Funkcje arkusza ......................................................................................................397 ROZK(cid:259).DWUM i ROZK(cid:259).DWUM.ZAKRES .........................................................397 ROZK(cid:259).DWUM.PRZEC .......................................................................................399 Testowanie hipotez z wykorzystaniem rozk(cid:260)adu dwumianowego ...................400 ROZK(cid:259).DWUM.ODWR .......................................................................................401 Nieco szerzej o testowaniu hipotez ................................................................402 Rozk(cid:260)ad hipergeometryczny .................................................................................403 ROZK(cid:259).HIPERGEOM ..........................................................................................404 ROZDZIA(cid:259) 19: Prawdopodobie(cid:262)stwo pod lup(cid:199) ...................................407 Rozk(cid:260)ad beta ...........................................................................................................407 ROZK(cid:259).BETA .......................................................................................................409 ROZK(cid:259).BETA.ODWR ..........................................................................................410 Rozk(cid:260)ad Poissona ...................................................................................................412 ROZK(cid:259).POISSON ...............................................................................................413 Rozk(cid:260)ad gamma ......................................................................................................414 Funkcja gamma i funkcja GAMMA ..................................................................414 Rozk(cid:260)ad gamma i ROZK(cid:259).GAMMA ..................................................................415 ROZK(cid:259).GAMMA.ODWR .....................................................................................417 Rozk(cid:260)ad wyk(cid:260)adniczy ..............................................................................................418 ROZK(cid:259).EXP .........................................................................................................418 ROZDZIA(cid:259) 20: Modelowanie ..................................................................421 Modelowanie rozk(cid:260)adu ..........................................................................................422 Rozk(cid:260)ad Poissona ..............................................................................................422 Wizualizacja rozk(cid:260)adu Poissona ......................................................................423 Praca z rozk(cid:260)adem Poissona ............................................................................424 ROZK(cid:259).POISSON ponownie .............................................................................425 12 Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Testowanie dopasowania modelu .................................................................425 Par(cid:219) s(cid:260)ów o CHI.TEST ........................................................................................428 Model baseballowy ..........................................................................................429 Symulacja ................................................................................................................431 Metoda Monte Carlo ........................................................................................432 Obci(cid:199)(cid:318)one ko(cid:285)ci ................................................................................................432 Symulacja centralnego twierdzenia granicznego .........................................436 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) V: DEKALOGI ..................................................................441 ROZDZIA(cid:259) 21: Dziesi(cid:219)(cid:201) porad i przestróg dotycz(cid:199)cych statystyki i grafiki ..........................................................443 Istotne nie znaczy wa(cid:318)ne .......................................................................................444 Unikanie odrzucania hipotezy zerowej niesie wiele konsekwencji ..................444 Regresja nie zawsze jest liniowa ...........................................................................445 Ekstrapolowanie poza wykres rozrzutu próby to z(cid:260)y pomys(cid:260) ...........................445 Przygl(cid:199)daj si(cid:219) zmienno(cid:285)ci wokó(cid:260) linii regresji .....................................................445 Próba mo(cid:318)e by(cid:201) zbyt du(cid:318)a ....................................................................................446 Konsumencie! Patrz na osie ..................................................................................446 Tworzenie wykresu zmiennej kategoryzowanej tak, jakby by(cid:260)a zmienn(cid:199) ilo(cid:285)ciow(cid:199), jest po prostu b(cid:260)(cid:219)dem .......................................................................446 Informuj na wykresie o zmienno(cid:285)ci, kiedy to tylko stosowne ..........................447 Uwa(cid:318)nie odno(cid:285) do Excela poj(cid:219)cia z podr(cid:219)czników do statystyki .....................448 ROZDZIA(cid:259) 22: Dziesi(cid:219)(cid:201) (a w(cid:260)a(cid:285)ciwie dwana(cid:285)cie) rzeczy, które nie pasowa(cid:260)y do pozosta(cid:260)ych rozdzia(cid:260)ów .........449 Tworzenie wykresu b(cid:260)(cid:219)du standardowego (cid:285)redniej ..........................................450 Prawdopodobie(cid:262)stwo i rozk(cid:260)ad ............................................................................452 PRAWDPD ..........................................................................................................452 ROZK(cid:259).WEIBULL ................................................................................................454 Próbkowanie ...........................................................................................................454 Testowanie niezale(cid:318)no(cid:285)ci: prawdziwe zastosowanie CHI.TEST ........................456 Tajemnicze logarytmy ............................................................................................458 Czym jest logarytm? .........................................................................................458 Czym jest liczba e? ............................................................................................460 ROZK(cid:259).LOG ........................................................................................................463 ROZK(cid:259).LOG.ODWR ...........................................................................................464 Funkcja tablicowa: REGEXPP ...........................................................................464 Funkcja tablicowa REGEXPW ...........................................................................468 Logarytmy gamma ...........................................................................................471 Sortowanie danych ................................................................................................471 Spis tre(cid:285)ci 13 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) VI: DODATKI ..................................................................475 DODATEK A: Kiedy arkusz jest baz(cid:199) danych .....................................477 Wprowadzenie do baz danych w Excelu .............................................................477 Baza danych Satelity ........................................................................................478 Zakres kryteriów ...............................................................................................479 Format funkcji bazy danych ............................................................................480 Zliczanie i zwracanie ..............................................................................................481 BD.ILE.REKORDÓW i BD.ILE.REKORDÓW.A ...................................................481 BD.POLE .............................................................................................................482 Funkcje arytmetyczne ............................................................................................483 BD.MAX i BD.MIN ..............................................................................................483 BD.SUMA ...........................................................................................................483 BD.ILOCZYN .......................................................................................................484 Statystyki .................................................................................................................484 BD.(cid:284)REDNIA .......................................................................................................484 BD.WARIANCJA i BD.WARIANCJA.POPUL .......................................................484 BD.ODCH.STANDARD i BD.ODCH.STANDARD.POPUL .................................485 Formularz ..........................................................................................................485 Tabele przestawne .................................................................................................486 DODATEK B: Analiza kowariancji .......................................................491 Kowariancja z bliska ...............................................................................................491 Dlaczego analizuje si(cid:219) kowariancj(cid:219) ......................................................................492 Jak analizowa(cid:201) kowariancj(cid:219)? .................................................................................493 Analiza kowariancji w Excelu .................................................................................494 Metoda 1. Analiza wariancji .............................................................................495 Metoda 2. Regresja ...........................................................................................499 Po analizie kowariancji .....................................................................................502 Jeszcze jedna sprawa .............................................................................................503 DODATEK C Kiedy dane s(cid:199) gdzie(cid:285) indziej .........................................505 Dane z sieci .............................................................................................................506 Dane z Accessa .......................................................................................................507 Dane z tekstu ..........................................................................................................509 Dane z dokumentów PDF ......................................................................................512 DODATEK D Wskazówki dla wyk(cid:260)adowców (i studentów) ..............517 Rozszerzone analizy ...............................................................................................518 Zrozumie(cid:201) ANOVA ............................................................................................518 Regresja po raz wtóry ......................................................................................520 Symulowane dane ..................................................................................................522 Kiedy dost(cid:219)pny jest sam wykres ...........................................................................523 14 Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę W TYM ROZDZIALE: (cid:27) Praca z wysokimi i niskimi warto(cid:285)ciami (cid:27) Symetria, wierzcho(cid:260)ki i stabilizacja (cid:27) Podej(cid:285)cie opisowe (cid:27) Podawanie statystyk na tacy Rozdzia(cid:260) (cid:1096) Opisywanie danych P omiary tendencji centralnej i zmienno(cid:337)ci przydaj(cid:241) si(cid:243) do opisywania zbiorów wyników, lecz nie wyczerpuj(cid:241) wszystkich mo(cid:363)liwo(cid:337)ci. Tendencja (cid:337)rodko- wa i zmienno(cid:337)(cid:289) stanowi(cid:241) zaledwie podzbiór ogó(cid:251)u statystyk opisowych. Nie- które tego typu statystyki — takie jak liczebno(cid:337)(cid:289), maksimum i minimum — s(cid:241) intuicyjnie zrozumia(cid:251)e. Inne — takie jak sko(cid:337)no(cid:337)(cid:289) i kurtoza — nieco mniej. W tym rozdziale omówi(cid:243) statystyk(cid:243) opisow(cid:241) i poka(cid:363)(cid:243) Ci, jak mo(cid:363)na wykorzysta(cid:289) Excela do obliczania oraz prezentowania statystyk. Zliczanie Najbardziej podstawow(cid:241) statystyk(cid:241) opisow(cid:241), jak(cid:241) mo(cid:363)na sobie wyobrazi(cid:289), jest liczba wyników w zbiorze. Excel oferuje pi(cid:243)(cid:289) sposobów na okre(cid:337)lenie tej liczby. Zgadza si(cid:243), pi(cid:243)(cid:289). ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JE(cid:317)ELI, LICZ.WARUNKI ILE.LICZB oblicza, ile komórek z wskazanego zakresu zawiera dane liczbowe. Na rysunku 7.1 wida(cid:289), (cid:363)e wprowadzi(cid:251)em zbiór wyników, wybra(cid:251)em komórk(cid:243), w której znajdzie si(cid:243) wynik, i otworzy(cid:251)em okno Argumenty funkcji ILE.LICZB. ROZDZIA(cid:259) 7 Opisywanie danych 163 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 7.1. Okno argumentów funkcji ILE.LICZB z wieloma argumentami Oto kroki: 1. Wprowad(cid:316) dane do arkusza i wska(cid:318) komórk(cid:219), która b(cid:219)dzie zawiera(cid:201) wynik. Wprowadzi(cid:260)em dane do kolumn C, D i E, aby zademonstrowa(cid:201), (cid:318)e funkcja mo(cid:318)e przyjmowa(cid:201) wiele argumentów. Wskaza(cid:260)em C14 jako komórk(cid:219) wyj(cid:285)ciow(cid:199). 2. W menu Funkcje statystyczne wybierz ILE.LICZB, aby otworzy(cid:201) okno Argumenty funkcji. 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto(cid:285)ci argumentów. W polu Liczba1 wprowadzi(cid:260)em zakres w jednej z kolumn, C1:C12. Klikn(cid:199)(cid:260)em pole Liczba2 i wprowadzi(cid:260)em zakres z kolejnej kolumny, D1:D6. Klikn(cid:199)(cid:260)em pole Liczba3 i wprowadzi(cid:260)em zakres z ostatniej kolumny, E1:E2. 4. Kliknij OK, aby zamkn(cid:199)(cid:201) okno i wy(cid:285)wietli(cid:201) wynik we wskazanej komórce. ILE.NIEPUSTYCH dzia(cid:251)a jak ILE.LICZB, z tym (cid:363)e zlicza tak(cid:363)e komórki zawieraj(cid:241)ce tekst i warto(cid:337)ci logiczne. LICZ.PUSTE liczy puste komórki w zakresie. Na rysunku 7.2 u(cid:363)ywam liczb z po- przedniego przyk(cid:251)adu, ale poszerzam zakres tak, aby obejmowa(cid:251) komórki od D7 do D12 i od E3 do E12. W polu Zakres poda(cid:251)em warto(cid:337)(cid:289) C1:E12. Okno Argumenty funkcji LICZ.NIEPUSTE wy(cid:337)wietla liczb(cid:243) pustych komórek (w tym przyk(cid:251)adzie 16). LICZ.JE(cid:191)ELI wy(cid:337)wietla liczb(cid:243) komórek, których warto(cid:337)(cid:289) spe(cid:251)nia okre(cid:337)lone kryte- rium. Na rysunku 7.3 widniej(cid:241) te same dane co poprzednio, wraz z oknem Argu- menty funkcji LICZ.JE(cid:191)ELI. Cho(cid:289) zakres to C1:E12, LICZ.JE(cid:191)ELI nie uwzgl(cid:243)dnia pu- stych komórek. 164 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II Opisywanie danych Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 7.2. LICZ.PUSTE liczy puste komórki z wskazanego zakresu RYSUNEK 7.3. LICZ.JE(cid:317)ELI zlicza komórki, których dane spe(cid:260)niaj(cid:199) okre(cid:285)lone kryterium U(cid:363)yte przeze mnie kryterium, =89, wskazuje LICZ.JE(cid:191)ELI, aby zlicza(cid:289) jedynie te komórki, których warto(cid:337)ci s(cid:241) wy(cid:363)sze lub równe 89. W tym przypadku s(cid:241) dwie takie komórki. Przy korzystaniu z funkcji LICZ.JE(cid:191)ELI raczej nie ma to wi(cid:243)kszego znaczenia, ale pojawia si(cid:243) tutaj pewne drobne dziwactwo w zachowaniu Excela: je(cid:337)li zawrzesz kryterium w cudzys(cid:251)owie podwójnym, wynik pojawi si(cid:243) w oknie przed klikni(cid:243)- ciem OK. Je(cid:337)li tego nie zrobisz, wynik nie pojawi si(cid:243) w oknie, a po klikni(cid:243)ciu OK Excel sam dostawi cudzys(cid:251)owy i wy(cid:337)wietli wynik we wskazanej komórce. LICZ.WARUNKI mo(cid:363)e zlicza(cid:289) komórki wed(cid:251)ug wielu kryteriów. Je(cid:363)eli kryteria pocho- dz(cid:241) z dwóch tablic, musz(cid:241) one sk(cid:251)ada(cid:289) si(cid:243) z takiej samej liczby komórek. Jest tak, poniewa(cid:363) LICZ.WARUNKI zlicza pary komórek i uwzgl(cid:243)dnia par(cid:243) w wyniku, je(cid:337)li jedna z komórek spe(cid:251)nia jedno kryterium, a druga drugie. Spójrz na rysunek 7.4. W tym przyk(cid:251)adzie LICZ.WARUNKI dzia(cid:251)a na zakresach C1:C6 i D1:D6. Kryterium dla komórek w kolumnie C to =40, a dla komórek w kolumnie D to 50. Oznacza to, (cid:363)e LICZ.WARUNKI zlicza te pary komórek, przy których komórka z kolumny C ma warto(cid:337)(cid:289) wi(cid:243)ksz(cid:241) lub równ(cid:241) 40, a komórka z kolumny D warto(cid:337)(cid:289) wi(cid:243)ksz(cid:241) ni(cid:363) 50. Jedynie dwie pary komórek spe(cid:251)niaj(cid:241) te kryteria, jak wida(cid:289) w oknie. ROZDZIA(cid:259) 7 Opisywanie danych 165 Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 7.4. Praca z funkcj(cid:199) LICZ.WARUNKI Przy korzystaniu z funkcji LICZ.WARUNKI mo(cid:363)esz u(cid:363)y(cid:289) jednego zakresu komórek wi(cid:243)cej ni(cid:363) raz. Na przyk(cid:251)ad =LICZ.WARUNKI(C1:C12; 30 ;C1:C12; 60 ) zwraca liczb(cid:243) komórek, których warto(cid:337)(cid:289) znajduje si(cid:243) pomi(cid:243)dzy 30 a 60 (z wy(cid:251)(cid:241)- czeniem tych warto(cid:337)ci). Warto(cid:285)ci najwy(cid:318)sze i najni(cid:318)sze Kolejne dwie statystyki opisowe, które raczej nie wymagaj(cid:241) obja(cid:337)nienia, to mi- nimum i maksimum, czyli warto(cid:337)(cid:289) najni(cid:363)sza i najwy(cid:363)sza w danym zbiorze. MAX, MAX.A, MIN, MIN.A W Excelu mo(cid:363)na skorzysta(cid:289) z funkcji, które okre(cid:337)laj(cid:241) najwy(cid:363)sz(cid:241) i najni(cid:363)sz(cid:241) warto(cid:337)(cid:289) w zbiorze. Poka(cid:363)(cid:243) Ci, jak dzia(cid:251)a MAX — pozosta(cid:251)e funkcje dzia(cid:251)aj(cid:241) podobnie. Na rysunku 7.5 widniej(cid:241) wyniki z wcze(cid:337)niejszych przyk(cid:251)adów. Zaznaczy(cid:251)em komórk(cid:243) na najwy(cid:363)sz(cid:241) warto(cid:337)(cid:289) i otworzy(cid:251)em okno argumentów funkcji MAX. Oto kroki, które nale(cid:363)y wykona(cid:289): 1. Wprowad(cid:316) dane do arkusza i wska(cid:318) komórk(cid:219), która b(cid:219)dzie zawiera(cid:201) wynik. Wprowadzi(cid:260)em dane do kolumn C, D i E, aby zademonstrowa(cid:201), (cid:318)e funkcja mo(cid:318)e przyjmowa(cid:201) wiele argumentów. Wskaza(cid:260)em C14 jako komórk(cid:219) wyj(cid:285)ciow(cid:199). 166 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II Opisywanie danych Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 7.5. Okno argumentów funkcji MAX 2. W menu Funkcje statystyczne wybierz MAX, aby otworzy(cid:201) okno Argumenty funkcji. 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto(cid:285)ci argumentów. W polu Liczba1 wprowadzi(cid:260)em zakres w jednej z kolumn, C1:C12. Klikni(cid:219)cie pola Liczba2 uaktywnia pole Liczba3. W polu Liczba2 wprowadzi(cid:260)em kolejny zakres, D1:D6. Klikn(cid:199)(cid:260)em pole Liczba3 i wprowadzi(cid:260)em ostatni zakres, E1:E2. 4. Kliknij OK, aby zamkn(cid:199)(cid:201) okno i wy(cid:285)wietli(cid:201) wynik we wskazanej komórce. MAX ignoruje tekst i warto(cid:337)ci logiczne. MAX.A uwzgl(cid:243)dnia tekst i warto(cid:337)ci logiczne przy wyszukiwaniu warto(cid:337)ci maksymalnej. Warto(cid:337)(cid:289) logiczna PRAWDA jest konwerto- wana na 1, a FA(cid:146)SZ oraz jakikolwiek tekst inny ni(cid:363) PRAWDA na 0. MIN i MIN.A dzia(cid:251)aj(cid:241) tak samo jak MAX i MAX.A, z tym (cid:363)e wyszukuj(cid:241) warto(cid:337)(cid:289) mini- maln(cid:241). Korzystaj z MIN.A ostro(cid:363)nie, poniewa(cid:363) konwersja warto(cid:337)ci logicznych oraz tekstu na 0 i 1 wp(cid:251)ywa na wynik. W przypadku warto(cid:337)ci podanych w powy(cid:363)szym przyk(cid:251)adzie, minimum to 22. Gdyby(cid:337) wpisa(cid:251) FA(cid:146)SZ lub inny tekst w której(cid:337) z ko- mórek zakresu, MIN.A zwróci(cid:251)aby 0 jako minimum. Gdyby(cid:337) natomiast wpisa(cid:251) PRAWDA, MIN.A zwróci(cid:251)aby 1 jako minimum. Wiedza tajemna W tym podrozdziale omówi(cid:243) kilka rzadko u(cid:363)ywanych statystyk, zwi(cid:241)zanych ze (cid:337)redni(cid:241) i wariancj(cid:241). Dla wi(cid:243)kszo(cid:337)ci ludzi (cid:337)rednia i wariancja wystarcz(cid:241) do opisania zbioru danych. Owe dodatkowe statystyki, sko(cid:337)no(cid:337)(cid:289) i kurtoza, s(cid:241) nieco bardziej szczegó(cid:251)owe i mog(cid:241) Ci si(cid:243) kiedy(cid:337) przyda(cid:289), gdy b(cid:243)dziesz chcia(cid:251) bli(cid:363)ej opisa(cid:289) du(cid:363)y zbiór danych. ROZDZIA(cid:259) 7 Opisywanie danych 167 Poleć książkęKup książkę Potraktuj (cid:337)redni(cid:241) tak, jakby lokalizowa(cid:186)a zbiór wyników, wskazuj(cid:241)c, gdzie znaj- duje si(cid:243) ich (cid:337)rodek. Uznajmy to za punkt wyj(cid:337)cia dla kolejnych statystyk. W od- niesieniu do (cid:337)redniej: (cid:27) wariancja wskazuje, jak bardzo wyniki s(cid:199) rozproszone; (cid:27) sko(cid:285)no(cid:285)(cid:201) wskazuje, jak symetrycznie wyniki s(cid:199) rozproszone; (cid:27) kurtoza wskazuje, czy wyniki roz(cid:260)o(cid:318)one s(cid:199) tak, (cid:318)e wierzcho(cid:260)ek znajduje si(cid:219) w pobli(cid:318)u (cid:285)redniej. Zwi(cid:241)zek pomi(cid:243)dzy sko(cid:337)no(cid:337)ci(cid:241) i kurtoz(cid:241) a (cid:337)redni(cid:241) i wariancj(cid:241) oparty jest na do(cid:337)(cid:289) z(cid:251)o(cid:363)onej matematyce. Wariancja bazuje na sumie podniesionych do kwadratu odchyle(cid:321) wyników odstaj(cid:241)cych od (cid:337)redniej. Sko(cid:337)no(cid:337)(cid:289) opiera si(cid:243) na podniesieniu do kwadratu odchyle(cid:321) od (cid:337)redniej przed ich dodaniem. Kurtoza podnosi wszystko do wy(cid:363)szej pot(cid:243)gi — konkretnie czwartej. Wszystko to opisz(cid:243) bardziej szczegó(cid:251)owo w kolejnych punktach. SKO(cid:284)NO(cid:284)(cid:200) i SKO(cid:284)NO(cid:284)(cid:200).P Na rysunku 7.6 widniej(cid:241) trzy histogramy. Pierwszy jest symetryczny, a pozosta(cid:251)e dwa nie s(cid:241). Symetria i asymetria znajduj(cid:241) odzwierciedlenie w statystyce sko- (cid:337)no(cid:337)ci. RYSUNEK 7.6. Trzy histogramy, przedstawiaj(cid:199)ce trzy rodzaje sko(cid:285)no(cid:285)ci 168 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II Opisywanie danych Poleć książkęKup książkę W przypadku symetrycznego histogramu sko(cid:337)no(cid:337)(cid:289) wynosi 0. Warto(cid:337)(cid:289) sko(cid:337)no(cid:337)ci dla drugiego histogramu, gdzie warto(cid:337)ci malej(cid:241) z prawej, jest dodatnia. Mówi si(cid:243) te(cid:363), (cid:363)e taki histogram jest prawostronnie sko(cid:337)ny. Dla trzeciego histogramu, w któ- rym warto(cid:337)ci malej(cid:241) z lewej, warto(cid:337)(cid:289) sko(cid:337)no(cid:337)ci jest ujemna. Mówi si(cid:243) te(cid:363), (cid:363)e taki histogram jest lewostronnie sko(cid:337)ny. Sk(cid:241)d bierze si(cid:243) zerowy, dodatni i ujemny wspó(cid:251)czynnik sko(cid:337)no(cid:337)ci? Otó(cid:363) wynika on z nast(cid:243)puj(cid:241)cego wzoru: XX ( ) (cid:166) (cid:16) s N )1 ( (cid:16) sko(cid:286)no(cid:286)(cid:252) (cid:32) 3 3 W powy(cid:363)szym wzorze X oznacza (cid:337)redni(cid:241) wyników, N liczb(cid:243) wyników, a s od- chylenie standardowe. Wzór ten s(cid:251)u(cid:363)y do obliczania sko(cid:337)no(cid:337)ci próby. Wzór na sko(cid:337)no(cid:337)(cid:289) populacji wykorzystuje N zamiast N(cid:84)1. Powy(cid:363)szy wzór podaj(cid:243) tutaj jedynie dla porz(cid:241)dku. Je(cid:363)eli kiedykolwiek b(cid:243)dziesz zainteresowany sprawdzeniem sko(cid:337)no(cid:337)ci próby, prawdopodobnie i tak nie sko- rzystasz z tego wzoru, poniewa(cid:363) funkcja SKO(cid:165)NO(cid:165)(cid:109) obliczy wszystko za Ciebie. Aby skorzysta(cid:289) z funkcji SKO(cid:165)NO(cid:165)(cid:109): 1. Wprowad(cid:316) dane do arkusza i wska(cid:318) komórk(cid:219), która b(cid:219)dzie zawiera(cid:201) wynik. W tym przyk(cid:260)adzie wprowadzi(cid:260)em wyniki do pierwszych dziesi(cid:219)ciu wierszy kolumn B, C, D i E (rysunek 7.7). Wskaza(cid:260)em H2 jako komórk(cid:219) wyj(cid:285)ciow(cid:199). RYSUNEK 7.7. Zastosowanie funkcji SKO(cid:284)NO(cid:284)(cid:200) do obliczenia wspó(cid:260)czynnika sko(cid:285)no(cid:285)ci 2. W menu Funkcje statystyczne wybierz SKO(cid:284)NO(cid:284)(cid:200), aby otworzy(cid:201) okno Argumenty funkcji. 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto(cid:285)ci argumentów. Wprowad(cid:316) w polu Liczba1 zakres komórek z danymi. W tym przyk(cid:260)adzie zakres to E1:E2. Po wprowadzenu zakresu okno Argumenty funkcji wy(cid:285)wietla sko(cid:285)no(cid:285)(cid:201), która w tym przyk(cid:260)adzie jest ujemna. ROZDZIA(cid:259) 7 Opisywanie danych 169 Poleć książkęKup książkę 4. Kliknij OK, aby wy(cid:285)wietli(cid:201) wynik we wskazanej komórce. Okno argumentów funkcji SKO(cid:165)NO(cid:165)(cid:109).P (obliczaj(cid:241)cej sko(cid:337)no(cid:337)(cid:289) populacji) wygl(cid:241)da tak samo. Jak ju(cid:363) wspomnia(cid:251)em, sko(cid:337)no(cid:337)(cid:289) populacji oblicza si(cid:243) z wykorzysta- niem N zamiast N(cid:84)1. KURTOZA Na rysunku 7.8 widniej(cid:241) dwa histogramy. Wierzcho(cid:251)ek pierwszego z nich znaj- duje si(cid:243) na (cid:337)rodku; drugi histogram jest p(cid:251)aski. Pierwszy, którego kurtoza jest dodatnia, nazywamy leptokurtycznym. Drugi, którego kurtoza jest ujemna, na- zywamy platykurtycznym. RYSUNEK 7.8. Dwa histogramy, przedstawiaj(cid:199)ce dwa rodzaje kurtozy Ujemna? Chwileczk(cid:243), jak to mo(cid:363)liwe? Dopiero co przecie(cid:363) wspomnia(cid:251)em, (cid:363)e kur- toza jest sum(cid:241) podniesionych do czwartej pot(cid:243)gi odchyle(cid:321) od (cid:337)redniej. Poniewa(cid:363) 4 jest liczb(cid:241) parzyst(cid:241), to nawet ujemne odchylenie podniesione do czwartej po- t(cid:243)gi musi by(cid:289) dodatnie, a skoro dodajemy same liczby dodatnie, to w jaki sposób kurtoza mo(cid:363)e by(cid:289) ujemna? Oto jak. Wzór na obliczanie kurtozy wygl(cid:241)da nast(cid:243)puj(cid:241)co: kurtoza (cid:32) ( XX (cid:166) (cid:16) s )1 4 ( N (cid:16) 3) (cid:16) 3 gdzie X oznacza (cid:337)redni(cid:241) wyników, N liczb(cid:243) wyników, a s odchylenie standardowe. Sk(cid:241)d liczba 3? Ta liczba pojawia si(cid:243) tutaj, poniewa(cid:363) jest to kurtoza pewnej szczegól- nej rzeczy, zwanej standardowym rozk(cid:186)adem normalnym. (Rozk(cid:251)ady normalne oma- wiam szerzej w rozdziale 8.). Przedstawiony tutaj wzór jest, technicznie rzecz 170 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II Opisywanie danych Poleć książkęKup książkę bior(cid:241)c, wzorem na eksces kurtozy — co oznacza, (cid:363)e ujmuje dla danego zbioru wyników kurtoz(cid:243), która przewy(cid:363)sza kurtoz(cid:243) standardowego rozk(cid:251)adu normal- nego. Je(cid:337)li chcia(cid:251)by(cid:337) teraz spyta(cid:289): „Dlaczego kurtoza standardowego rozk(cid:251)adu nor- malnego wynosi 3?” — lepiej si(cid:243) od tego powstrzymaj. Jest to kolejny wzór, z którego prawdopodobnie nigdy nie skorzystasz, poniewa(cid:363) funkcja KURTOZA zrobi wszystko za Ciebie. Na rysunku 7.9 widniej(cid:241) wyniki z poprzed- niego przyk(cid:251)adu, zaznaczona komórka oraz okno argumentów funkcji KURTOZA. RYSUNEK 7.9. Obliczanie kurtozy funkcj(cid:199) KURTOZA Aby skorzysta(cid:289) z funkcji KURTOZA: 1. Wprowad(cid:316) dane do arkusza i wska(cid:318) komórk(cid:219), która b(cid:219)dzie zawiera(cid:201) wynik. W tym przyk(cid:260)adzie wprowadzi(cid:260)em wyniki do pierwszych dziesi(cid:219)ciu wierszy kolumn B, C, D i E. Wskaza(cid:260)em H2 jako komórk(cid:219) wyj(cid:285)ciow(cid:199). 2. W menu Funkcje statystyczne wybierz KURTOZA, aby otworzy(cid:201) okno Argumenty funkcji. 3. W oknie Argumenty funkcji podaj warto(cid:285)ci argumentów. W polu Liczba1 wprowadzi(cid:260)em zakres komórek z danymi. W tym przyk(cid:260)adzie zakres to B1:B10. Po wprowadzenu zakresu okno Argumenty funkcji wy(cid:285)wietla kurtoz(cid:219), która w tym przyk(cid:260)adzie jest ujemna. 4. Kliknij OK, aby wy(cid:285)wietli(cid:201) wynik we wskazanej komórce. Cz(cid:219)sto(cid:285)(cid:201) Cho(cid:289) obliczanie sko(cid:337)no(cid:337)ci i kurtozy jest samo w sobie ciekawe, warto te(cid:363) zapo- zna(cid:289) si(cid:243) z rozk(cid:251)adem wyników. W tym celu nale(cid:363)y stworzy(cid:289) rozk(cid:251)ad cz(cid:243)sto(cid:337)ci, czyli tablic(cid:243) dziel(cid:241)c(cid:241) mo(cid:363)liwe wyniki na przedzia(cid:251)y i ukazuj(cid:241)c(cid:241) liczb(cid:243) (cz(cid:243)sto(cid:337)(cid:289)) wyników przypadaj(cid:241)cych na ka(cid:363)dy przedzia(cid:251). ROZDZIA(cid:259) 7 Opisywanie danych 171 Poleć książkęKup książkę Excel umo(cid:363)liwia tworzenie rozk(cid:251)adu cz(cid:243)sto(cid:337)ci na dwa sposoby: przy u(cid:363)yciu funkcji arkusza oraz narz(cid:243)dzia analizy danych. CZ(cid:218)STO(cid:284)(cid:200) Funkcj(cid:243) arkusza CZ(cid:125)STO(cid:165)(cid:109) przedstawi(cid:251)em w rozdziale 2., gdzie omawia(cid:251)em funk- cje macierzowe. Teraz omówi(cid:243) j(cid:241) szerzej. W tym przyk(cid:251)adzie ponownie wyko- rzystam dane z omówienia sko(cid:337)no(cid:337)ci i kurtozy, tak aby(cid:337) móg(cid:251) zobaczy(cid:289), jak wy- gl(cid:241)da rozk(cid:251)ad tych wyników. Na rysunku 7.10 ponownie przedstawione s(cid:241) dane z wcze(cid:337)niejszych przyk(cid:251)adów, wraz z zaznaczonym zakresem, oznaczonym jako Cz(cid:180)sto(cid:191)(cid:174). Ponadto oznaczy(cid:251)em jedn(cid:241) kolumn(cid:243) etykiet(cid:241) Przedzia(cid:186)y, a zamie(cid:337)ci(cid:251)em w niej granice zakresów. Ka(cid:363)da liczba w tej kolumnie jest górn(cid:241) granic(cid:241) danego zakresu. Na rysunku wida(cid:289) tak(cid:363)e okno argumentów funkcji CZ(cid:125)STO(cid:165)(cid:109). RYSUNEK 7.10. Sprawdzanie cz(cid:219)sto(cid:285)ci w macierzy komórek Jest to funkcja macierzowa, wi(cid:243)c korzystanie z niej wi(cid:241)(cid:363)e si(cid:243) z nieco innymi krokami ni(cid:363) w przypadku funkcji, które ju(cid:363) przytoczy(cid:251)em w tym rozdziale: 1. Wprowad(cid:316) dane do zakresu komórek. Zakres, tak jak w poprzednich przyk(cid:260)adach, to B1:E10. 2. Wprowad(cid:316) przedzia(cid:260)y do zakresu komórek. Wprowadzi(cid:260)em 5, 10, 15, 20, 25 i 30 do G2:G7. 3. Wybierz macierz, w której zapisane zostan(cid:199) obliczone cz(cid:219)sto(cid:285)ci. U góry kolumny H poda(cid:260)em oznaczenie Cz(cid:219)sto(cid:285)(cid:201), wi(cid:219)c wybra(cid:260)em komórki od H2 do H7 jako zakres dla obliczonych cz(cid:219)sto(cid:285)ci. 172 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II Opisywanie danych Poleć książkęKup książkę 4. W menu Funkcje statystyczne wybierz CZ(cid:218)STO(cid:284)(cid:200), aby otworzy(cid:201) okno Argumenty funkcji. 5. W oknie Argumenty funkcji podaj warto(cid:285)ci argumentów. W polu Tablica_dane wprowadzi(cid:260)em zakres komórek z danymi. W tym przyk(cid:260)adzie jest to B1:B10. CZ(cid:125)STO(cid:165)(cid:109) przyjmuje przedzia(cid:260)y w polu Tablica_przedzia(cid:260)y. W tym przyk(cid:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: