Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 002189 22766166 na godz. na dobę w sumie
Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji - ebook/pdf
Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2012-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie mobilne >> android
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Platforma Android dynamicznie powiększa swój udział w rynku. Jej niewątpliwymi zaletami są modułowa architektura, wysoka elastyczność i otwarty charakter systemu. Na świecie działają miliardy urządzeń pracujących pod kontrolą Androida i z pewnością będzie ich coraz więcej. A programiści, którzy zdobędą umiejętność efektywnego pisania atrakcyjnych aplikacji w tym systemie, będą mogli spokojnie patrzeć w świetlaną przyszłość.

Niniejsza książka stanowi wyczerpujący podręcznik do nauki obsługi środowiska Android Studio — efektywnego, intuicyjnego, potężnego i niezwykle wygodnego IDE. Opisano tu m.in. wszystkie istotne narzędzia tego środowiska, system kontroli wersji Git i skrypty Gradle oraz ich integrację z IDE. Dodatkowo przedstawiono techniki tworzenia i rozwijania aplikacji w Androidzie. Książka zawiera cztery pełne przykładowe projekty, udostępnione do pobrania z publicznego repozytorium Git.

Dzięki tej książce:

Android Studio — prawdziwe atelier sztuki programowania!


Adam Gerber — pracuje na Uniwersytecie Illinois. Jest członkiem Chicago Innovation Exchange. Był jednym z pierwszych użytkowników Android Studio i — jak twierdzi — od razu odkrył jego zalety. Używa go zarówno w celu tworzenia profesjonalnych aplikacji, jak i w celu nauczenia studentów programowania.

Clifton Craig — od kilkunastu lat pracuje jako inżynier oprogramowania. Zajmował się systemami mobilnymi J2ME/BlackBerry, Android oraz iOS, a także systemami serwerowymi opartymi na JEE. Pracował przy wielu wysokoprofilowych projektach, takich jak portal MapQuest Gas Prices, MapQuest for Mobile dla platform J2ME i Android, a także Skype dla platform iOS i Android.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Learn Android Studio: Build Android Apps Quickly and Effectively Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-283-2009-3 Original edition copyright © 2015 by Adam Gerber and Clifton Craig. All rights reserved. Polish edition copyright © 2016 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/answyg.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/answyg Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach .............................................................................................................13 O redaktorze technicznym .....................................................................................15 Podzi(cid:218)kowania ......................................................................................................17 Wprowadzenie ......................................................................................................19 Rozdzia(cid:239) 1. Wprowadzenie do Android Studio ........................................................................23 Instalacja JDK w systemie Windows .................................................................................................23 Pobieranie JDK w systemie Windows ........................................................................................23 Uruchomienie instalacji w systemie Windows .........................................................................24 Konfiguracja zmiennych środowiskowych ................................................................................24 Instalacja JDK w systemie Mac OS ....................................................................................................29 Pobieranie JDK w systemie Mac OS ...........................................................................................29 Uruchomienie instalacji w systemie Mac OS ............................................................................30 Konfiguracja JDK w systemie Mac OS .......................................................................................32 Instalacja Android Studio ...................................................................................................................32 Tworzenie pierwszego projektu — HelloWorld ..............................................................................35 Użycie Android Virtual Device Manager .........................................................................................37 Uruchomienie aplikacji HelloWorld w AVD ..................................................................................39 Uruchamianie aplikacji HelloWorld na urządzeniu .......................................................................41 Podsumowanie ......................................................................................................................................43 Rozdzia(cid:239) 2. Poruszanie si(cid:218) po Android Studio ..........................................................................45 Edytor .....................................................................................................................................................46 Zakładki edytora ............................................................................................................................46 Margines .........................................................................................................................................47 Pasek znaczników ..........................................................................................................................48 Przyciski narzędzi ..........................................................................................................................48 Wygląd domyślny ..........................................................................................................................48 Okna narzędzi nawigacyjnych ............................................................................................................49 Okno narzędzia Project ................................................................................................................49 Okno narzędzia Structure ............................................................................................................49 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Okno narzędzia Favorities ...........................................................................................................50 Okno narzędzia TODO ................................................................................................................51 Pasek głównego menu .........................................................................................................................51 Pasek narzędziowy ...............................................................................................................................52 Pasek nawigacyjny ................................................................................................................................52 Pasek statusu .........................................................................................................................................52 Typowe operacje ...................................................................................................................................53 Zaznaczanie tekstu ........................................................................................................................53 Polecenia cofania i przywracania ................................................................................................53 Znajdowanie ostatnio otwieranych plików ...............................................................................54 Przemieszczanie się po ostatnich operacjach nawigacyjnych .................................................54 Kopiowanie, wycinanie i wklejanie .............................................................................................54 Menu kontekstowe ...............................................................................................................................55 Uzyskiwanie pomocy ...........................................................................................................................55 Poruszanie się po IDE przy użyciu klawiatury .................................................................................56 Polecenie Select In .........................................................................................................................56 Polecenie Class ...............................................................................................................................56 Polecenie File .................................................................................................................................57 Polecenie Line ................................................................................................................................57 Polecenie Related File ...................................................................................................................57 Polecenie Last Edit Location ........................................................................................................57 Polecenie Type Hierarchy ............................................................................................................57 Polecenie Declaration ...................................................................................................................57 Znajdowanie i zastępowanie tekstu ...................................................................................................58 Polecenie Find ................................................................................................................................58 Polecenie Find in Path ..................................................................................................................58 Polecenie Replace ..........................................................................................................................58 Polecenie Replace in Path .............................................................................................................58 Podsumowanie ......................................................................................................................................59 Rozdzia(cid:239) 3. Programowanie w Android Studio ........................................................................61 Zawijanie kodu .....................................................................................................................................61 Uzupełnianie kodu ...............................................................................................................................63 Komentowanie kodu ............................................................................................................................66 Wykorzystanie generowania kodu .....................................................................................................66 Konstruktor ....................................................................................................................................66 Metody ustawiające i pobierające ................................................................................................68 Przesłanianie metod ......................................................................................................................68 Metoda toString() ..........................................................................................................................70 Delegowanie metod .......................................................................................................................70 Wstawianie szablonów działających na żywo ..................................................................................70 Przenoszenie kodu ...............................................................................................................................73 Odpowiedni styl kodu .........................................................................................................................74 Polecenie Auto-Indent Lines .......................................................................................................74 Polecenie Rearrange Code ...........................................................................................................75 Polecenie Reformat Code .............................................................................................................76 Polecenie Surround With .............................................................................................................76 Podsumowanie ......................................................................................................................................77 6 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 5. Rozdzia(cid:239) 4. Refaktoryzacja kodu ..............................................................................................79 Operacja Rename .................................................................................................................................80 Operacja Change Signature ................................................................................................................81 Operacja Type Migration ....................................................................................................................82 Operacja Move ......................................................................................................................................82 Operacja Copy ......................................................................................................................................84 Operacja Safe Delete ............................................................................................................................84 Operacje wydobywania ........................................................................................................................84 Operacja Extract Variable ............................................................................................................85 Operacja Extract Constant ...........................................................................................................85 Operacja Extract Field ..................................................................................................................86 Operacja Extract Parameter .........................................................................................................86 Operacja Extract Method .............................................................................................................87 Zaawansowana refaktoryzacja ............................................................................................................89 Operacje Push Members Down i Pull Members Up ................................................................89 Operacja Replace Inheritance with Delegation .........................................................................89 Operacja Encapsulate Fields ........................................................................................................91 Operacja Wrap Method Return Value .......................................................................................92 Operacja Replace Constructor with Factory Method ..............................................................92 Operacja Convert Anonymous to Inner ....................................................................................93 Podsumowanie ......................................................................................................................................94 Laboratorium — przypomnienia, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I ...............................................................95 Tworzenie nowego projektu ...............................................................................................................96 Inicjalizacja repozytorium Git ............................................................................................................97 Tworzenie interfejsu użytkownika ...................................................................................................101 Korzystanie z edytora wizualnego ............................................................................................101 Edycja pliku XML zawierającego układ graficzny ..................................................................102 Dodanie usprawnień wizualnych ..............................................................................................106 Dodanie elementów do ListView ..............................................................................................108 Utworzenie menu paska akcji ....................................................................................................109 Zapewnienie trwałości przypomnień ..............................................................................................110 Model danych ..............................................................................................................................111 Niskopoziomowe API SQLite ....................................................................................................112 Podsumowanie ....................................................................................................................................117 Laboratorium — przypomnienia, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II ............................................................119 Dodawanie i usuwanie przypomnień ..............................................................................................119 Reagowanie na interakcję użytkownika ..........................................................................................121 Własne okna dialogowe ..............................................................................................................122 Utworzenie menu kontekstowego z wyborem wielu elementów ................................................123 Obsługa wcześniejszych wersji API ..........................................................................................125 Dodanie kontekstowego trybu akcji .........................................................................................126 Implementacja dodawania, edycji i usuwania przypomnień .......................................................128 Planowanie własnego okna dialogowego .................................................................................129 Od planów do kodu .....................................................................................................................130 Rozdzia(cid:239) 6. 7 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Utworzenie własnego okna dialogowego .................................................................................132 Dodanie własnej ikony ...............................................................................................................134 Podsumowanie ....................................................................................................................................135 Rozdzia(cid:239) 7. Wprowadzenie do narz(cid:218)dzia Git ..........................................................................139 Instalacja Git .......................................................................................................................................139 Ignorowanie plików ...........................................................................................................................141 Dodawanie plików ..............................................................................................................................142 Klonowanie przykładowej aplikacji Przypomnienia .....................................................................142 Klonowanie i rozwidlanie ...........................................................................................................143 Przeglądanie historii zmian repozytorium ..............................................................................145 Odgałęzienia .................................................................................................................................146 Programowanie w osobnej gałęzi .....................................................................................................146 Tworzenie rewizji i rozgałęzień w Git ......................................................................................152 Gdzie jest polecenie cofnięcia? ..................................................................................................153 Łączenie gałęzi .............................................................................................................................157 Zmiana historii poleceniem Reset .............................................................................................159 Operacja Git Rebase ....................................................................................................................163 Odłączenie od gałęzi ...................................................................................................................163 Referencje względne ....................................................................................................................166 Rozwiązywanie konfliktów w trakcie operacji zmiany bazy .................................................167 Zdalne repozytoria Git ................................................................................................................172 Podsumowanie ....................................................................................................................................173 Rozdzia(cid:239) 8. Projektowanie uk(cid:239)adu komponentów aplikacji ....................................................175 Klasa Activity ......................................................................................................................................175 Klasy View i ViewGroup ...................................................................................................................176 Okno podglądu ............................................................................................................................177 Wysokość i szerokość .................................................................................................................178 Tryb projektowania .....................................................................................................................180 Komponent FrameLayout ..........................................................................................................181 Komponent LinearLayout ..........................................................................................................184 Komponent RelativeLayout .......................................................................................................185 Zagnieżdżanie komponentów ...................................................................................................188 Komponent ListView ..................................................................................................................192 Wskazówki dotyczące projektowania układu graficznego aplikacji ...........................................198 Obsługa różnych wielkości ekranu ...........................................................................................199 Łączymy wszystko razem ...........................................................................................................199 Fragmenty ............................................................................................................................................208 Podsumowanie ....................................................................................................................................215 Laboratorium — waluty, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I ..........................................................................217 Specyfikacja aplikacji .........................................................................................................................217 Inicjalizacja repozytorium Git ..........................................................................................................221 Modyfikacja układu aktywności MainActivity ..............................................................................223 Definiowanie kolorów .......................................................................................................................226 Zastosowanie kolorów w układzie graficznym ..............................................................................227 Tworzenie i stosowanie stylów .........................................................................................................228 Rozdzia(cid:239) 9. 8 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Utworzenie klasy JSONParser ..........................................................................................................231 Utworzenie aktywności ekranu powitalnego .................................................................................232 Pobieranie kodów walut w formacie JSON ....................................................................................234 Uruchamianie MainActivity .............................................................................................................236 Podsumowanie ....................................................................................................................................238 Rozdzia(cid:239) 10. Laboratorium — waluty, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II .........................................................................239 Definicja składowych klasy MainActivity .......................................................................................239 Rozpakowanie kodów walut z paczki ..............................................................................................240 Utworzenie menu opcji .....................................................................................................................241 Implementacja zachowania dla elementów menu .........................................................................242 Utworzenie układu spinner_closed .................................................................................................243 Powiązanie mCurrencies z listami ...................................................................................................244 Przeniesienie zachowania list rozwijanych do MainActivity .......................................................244 Utworzenie menedżera ustawień .....................................................................................................246 Znalezienie pozycji na podstawie kodu ...........................................................................................247 Wydobycie kodu waluty z całego tekstu .........................................................................................247 Implementacja współdzielonych ustawień .....................................................................................249 Obsługa naciśnięcia przycisku ..........................................................................................................250 Przechowywanie klucza API .............................................................................................................251 Pobranie klucza API ...........................................................................................................................252 Klasa CurrencyConverterTask .........................................................................................................252 Metoda onPreExecute() ..............................................................................................................256 Metoda doInBackground() ........................................................................................................256 Metoda onPostExecute() ............................................................................................................256 Selektor przycisku ..............................................................................................................................257 Ikona aplikacji i jej tytuł ....................................................................................................................258 Podsumowanie ....................................................................................................................................259 Rozdzia(cid:239) 11. Testowanie i analiza ............................................................................................261 Utworzenie nowego testu instrumentacyjnego .............................................................................262 Definicja metod setUp() i tearDown() .....................................................................................262 Definicja wywołania zwrotnego w MainActivity ....................................................................264 Definicja metod testujących .......................................................................................................265 Uruchomienie testu instrumentacji ..........................................................................................266 Naprawa błędu .............................................................................................................................267 Użycie narzędzia Monkey .................................................................................................................268 Korzystanie z narzędzi analitycznych .............................................................................................269 Inspekcja kodu .............................................................................................................................269 Analiza zależności .......................................................................................................................270 Analiza stosu wywołań ...............................................................................................................270 Podsumowanie ....................................................................................................................................273 Rozdzia(cid:239) 12. Debugowanie ......................................................................................................275 Dziennik zdarzeń ................................................................................................................................275 Użycie narzędzia logcat ..............................................................................................................276 Zapis danych w dzienniku .........................................................................................................278 9 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Polowanie na błędy! ...........................................................................................................................278 Korzystanie z debugera interaktywnego ..................................................................................282 Obliczanie wyrażenia ..................................................................................................................284 Wykorzystanie stosu wywołań ..................................................................................................286 Elementy narzędzia interaktywnego debugera .......................................................................289 Przeglądarka punktów wstrzymania ........................................................................................289 Warunkowe punkty wstrzymania .............................................................................................292 Podsumowanie ....................................................................................................................................295 Rozdzia(cid:239) 13. Narz(cid:218)dzie Gradle .................................................................................................297 Składnia Gradle ...................................................................................................................................298 System budowania aplikacji IntelliJ .................................................................................................299 Podstawowe zagadnienia systemu budowania Gradle .................................................................299 Struktura skryptu Gradle dla Androida ...................................................................................300 Zależności projektu .....................................................................................................................301 Laboratorium — projekt prognozy pogody ...................................................................................302 Zależności od bibliotek systemu Android ......................................................................................307 Zależność od bibliotek Javy ........................................................................................................312 Biblioteki zewnętrzne ..................................................................................................................320 Otwieranie starszych projektów .......................................................................................................322 Podsumowanie ....................................................................................................................................323 Rozdzia(cid:239) 14. Dodatkowe narz(cid:218)dzia Android SDK .....................................................................325 Android Device Monitor ...................................................................................................................325 Zakładka Threads ........................................................................................................................325 Zakładka Heap .............................................................................................................................326 Zakładka Allocation Tracker .....................................................................................................328 Zakładka Network Statistics ......................................................................................................329 Przeglądarka hierarchii ...............................................................................................................329 Integracja monitora Androida .........................................................................................................332 Zakładka Memory .......................................................................................................................332 Narzędzie Method Trace ............................................................................................................333 Narzędzie Allocation Tracker ....................................................................................................334 Wykonywanie zrzutów ekranu ..................................................................................................335 Edytor nawigacji .................................................................................................................................336 Projektowanie interfejsu użytkownika .....................................................................................337 Pierwsze kroki w edytorze nawigacji ........................................................................................337 Łączenie aktywności ....................................................................................................................337 Terminal ..............................................................................................................................................340 Uzyskanie listy urządzeń ............................................................................................................340 Instalacja APK ..............................................................................................................................340 Pobranie pliku ..............................................................................................................................340 Wysłanie pliku .............................................................................................................................340 Przekazywanie portów ................................................................................................................340 Narzędzia chmury Google ................................................................................................................341 Utworzenie części klienckiej ......................................................................................................342 Utworzenie modułu serwerowego ............................................................................................343 10 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Połączenie wszystkich elementów ............................................................................................343 Wdrożenie na serwerach Google App Engine ........................................................................349 Podsumowanie ....................................................................................................................................352 Rozdzia(cid:239) 15. Laboratorium — Android Wear ...........................................................................353 Konfiguracja środowiska ...................................................................................................................353 Instalacja sterowników urządzenia ...........................................................................................353 Konfiguracja narzędzi SDK ........................................................................................................354 Konfiguracja urządzenia wirtualnego Wear ............................................................................354 Konfiguracja sprzętu Android Wear ........................................................................................355 Tworzenie projektu MegaDroid .......................................................................................................357 Optymalizacja związana z technologią ekranu .......................................................................358 Tworzenie usługi WatchFace .....................................................................................................360 Inicjalizacja zasobów i stylów ....................................................................................................362 Zarządzanie aktualizacjami zegara ...........................................................................................362 Rysowanie tarczy i wskazówek ..................................................................................................366 Podsumowanie ....................................................................................................................................369 Rozdzia(cid:239) 16. Dostosowywanie Android Studio do w(cid:239)asnych potrzeb ......................................371 Style kodu ............................................................................................................................................371 Wygląd, kolory i czcionki ..................................................................................................................374 Skróty klawiaturowe ..........................................................................................................................376 Makra ...................................................................................................................................................376 Szablony kodu i plików ......................................................................................................................377 Menu i paski narzędziowe .................................................................................................................377 Moduły dodatkowe ............................................................................................................................380 Podsumowanie ....................................................................................................................................381 Skorowidz ...........................................................................................................383 11 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI 12 Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A (cid:146) 1 5 (cid:132) (cid:132) (cid:132) Laboratorium — Android Wear Android Wear, jedna z najnowszych technologii firmy Google, daje szansę na bardziej osobisty i intymny kontakt z urządzeniem. Obecnie nie ma jeszcze zbyt wielu urządzeń obsługujących Android Wear, ale ich lista stale rośnie. W zasadzie dostępne urządzenia to głównie zegarki, ale gdy technologia bardziej się rozwinie, w zasadzie urządzeniem obsługującym Android Wear będzie mogło być cokolwiek, na przykład naszyjnik lub ubranie. Obecnie zegarki z systemem Android są produkowane przez trzy firmy znane z produkcji urządzeń z systemem Android: Samsung, Motorola i Sony. W tym rozdziale wykonamy aplikację, która może działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. (cid:132) Uwaga Zach(cid:218)camy do sklonowania tego projektu za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia Git, aby(cid:258) móg(cid:239) przyjrze(cid:202) si(cid:218) ca(cid:239)emu przyk(cid:239)adowi. Z drugiej strony w poszczególnych podrozdzia(cid:239)ach b(cid:218)dziemy krok po kroku tworzy(cid:202) ten projekt od podstaw. Je(cid:258)li narz(cid:218)dzie Git nie jest zainstalowane na Twoim komputerze, zajrzyj do rozdzia(cid:239)u 7. Otwórz sesj(cid:218) Git-bash w systemie Windows (lub terminal w systemie Mac albo Linux) i przejd(cid:283) do folderu C:\androidBook\reference (utwórz folder, je(cid:258)li nie istnieje). W systemach Linux i Mac folder mo(cid:285)e znajdowa(cid:202) si(cid:218) w innym miejscu. Wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce polecenie: git clone https://bitbucket.org/gluwer/megadroid.git MegaDroid. Konfiguracja (cid:258)rodowiska Przed rozpoczęciem prac nad aplikacją musimy poświęcić nieco czasu na konfigurację środowiska. Choć można wykonać całą pracę, posiłkując się tylko emulatorem, zawsze najlepiej mieć rzeczywiste urządzenie Wear. Upewnij się, że Twoje urządzenie korzysta z najnowszej wersji systemu operacyjnego. Pobierz i zainstaluj wszystkie wymagane sterowniki. Podłącz urządzenie do komputera i poszukaj go na liście urządzeń okna narzędzia Android Monitor. Instalacja sterowników urządzenia W systemie Windows konieczna może okazać się instalacja sterowników niezbędna do uzyskania komunikacji za pomocą USB. Pamiętaj o tym, aby instalować sterownik tylko wtedy, gdy urządzenie nie jest rozpoznane. Punkt ten możesz pominąć, jeśli planujesz przesyłanie aplikacji za pomocą połączenia Bluetooth. Przy pierwszej próbie podłączenia urządzenia system Windows automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sterowników. Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Otwórz Menedżer urządzeń i znajdź urządzenie na liście wewnątrz grupy Inne urządzenia. Kliknij je prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika. W oknie, które się pojawi, wybierz drugą opcję (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika), a następnie opcję Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń ma moim komputerze. Z listy wybierz Android Device. Jeśli na następnej liście nie znajdziesz sterownika firmy produkującej zegarek, wybierz ogólny sterownik ADB Interface, który również zadziała prawidłowo. Konfiguracja narzędzi SDK Przed rozpoczęciem prac programistycznych pobierz i zainstaluj SDK w wersji przynajmniej 5.0.1 lub nowszej i uaktualnij narzędzia SDK do wersji 24.0.2 lub nowszej. Obsługa Android Wear pojawiła się w wersji 4.4W.2 i narzędziach SDK 23.0, ale przykłady użyte w dalszej części wymagają nowszego SDK. Warto również zainstalować przykłady z SDK oraz biblioteki Google znajdujące się w pakiecie Extras. Konfiguracja urządzenia wirtualnego Wear Uruchom narzędzie AVD Manager z poziomu paska narzędziowego lub poleceniem Tools/Android/AVD Manager. Kliknij przycisk Create Virtual Device. Z listy kategorii po lewej wybierz Wear. Jako profile sprzętowe po prawej stronie pojawią się profile typu Android Wear Square i Android Wear Round (patrz rysunek 15.1). Wybierz API 5.0.1 lub nowsze, ponieważ prezentowane przykłady wymagają funkcji dostępnych w wersji 5.0.1. W zależności od szybkości komputera można wybrać obraz systemu w wersji x86. Tego rodzaju obrazy działają szybciej, ponieważ nie muszą emulować procesora. Z drugiej strony ich dostępność uzależniona jest od systemu HAXM (Hardware Accelerated Execution Manager) firmy Intel. HAXM również instaluje się z poziomu narzędzia AVD Manager. Do działania wymaga on dostępności technologii wirtualizacji (VT) firmy Intel, która nie jest dostępna na każdym sprzęcie. Kliknij przycisk Next, aby pozostawić wartości domyślne, i przejdź do następnego ekranu kreatora. By uzyskać optymalną szybkość działania, włącz opcję Use Host CPU. Rysunek 15.1. Wybór kategorii Wear 354 Poleć książkęKup książkę Wybierz najnowszy dostępny poziom API (obecnie jest to Lollipop). Następnie kliknij przycisk Next (patrz rysunek 15.2). ROZDZIA(cid:146) 15. (cid:132) LABORATORIUM — ANDROID WEAR Rysunek 15.2. Wybór obrazu systemu w wersji Lollipop Nadaj AVD nazwę Android Wear Square API 22 na ekranie przedstawionym na rysunku 15.3. Kliknij przycisk Finish, aby utworzyć AVD. Następnie kliknij strzałkę w dół na końcu wpisu dotyczącego Wear AVD i wybierz polecenie Duplicate (patrz rysunek 15.4). Jeśli pierwszy utworzony AVD był typu Square, zmień go na wersję Round, i odwrotnie. Warto utworzyć dwa obrazy, aby móc testować aplikację w obu wariantach. Konfiguracja sprzętu Android Wear Osoby posiadające urządzenie Android Wear muszą je odpowiednio skonfigurować, aby móc go używać do testowania aplikacji. Aplikacje przekazuje się na urządzenia Wear za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu, więc one również będą potrzebne. Na komórce z systemem Android zainstaluj aplikację Android Wear ze sklepu Google Play. Uruchom aplikację i sparuj ją z urządzeniem Wear (na przykład zegarkiem). Istnieją dwa sposoby wdrażania aplikacji na zegarku — przewodowy i bezprzewodowy (Bluetooth). Rozwiązanie przewodowe jest prostsze, ale rozwiązanie Bluetooth jest wygodniejsze, szczególnie jeśli portów USB w komputerze jest mało i nie chcesz zajmować się sterownikami. Brak portów USB jest szczególnie uciążliwy, gdy jednocześnie testuje się aplikację na smartfonie, tablecie i zegarku. 355 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Rysunek 15.3. Nadaj obrazowi nazwę Android Wear Square API 22 Rysunek 15.4. Zduplikuj AVD Android Wear Square API 22 W(cid:239)(cid:200)czenie trybu programisty Jeśli nigdy wcześniej nie był włączany tryb programisty (lub urządzenie jest całkowicie nowe), wykonaj poniższe kroki, aby móc włączyć na urządzeniu tryb pozwalający na ciągłą pracę urządzenia, testowanie poprzez Bluetooth, sprawdzanie układu aplikacji itp. 1. Otwórz aplikację ustawienia na urządzeniu, naciskając i przytrzymując przez dwie sekundy przycisk na boku. 2. Przejdź na sam dół listy i wybierz ostatni element (informacje o urządzeniu). 356 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 15. (cid:132) LABORATORIUM — ANDROID WEAR 3. Wewnątrz nowego ekranu kliknij siedmiokrotnie element numer kompilacji. Po powrocie do głównej listy ustawień dostępny będzie nowy element z opcjami programisty. 4. Wejdź do nowego elementu i włącz opcję debugowania. W(cid:239)(cid:200)czenie debugowania Bluetooth Na ekranie opcji programisty włącz debugowanie Bluetooth, aby móc korzystać z bezprzewodowego testowania aplikacji. Następnie otwórz narzędzie Terminal i wpisz następujące polecenia ADB: adb forward tcp:4444 localabstract:/adb-hub adb connect localhost:4444 Sprawdź status aplikacji Android Wear na urządzeniu mobilnym. Powinny pojawić się wartości: Host: pod(cid:239)(cid:200)czone Cel: pod(cid:239)(cid:200)czone Od tego momentu aplikacja i zegarek są gotowe do instalacji aplikacji. Tworzenie projektu MegaDroid W tym podrozdziale wykonamy aplikację tarczy zegarka z fikcyjną postacią o nazwie MegaDroid. MegaDroid to połączenie postaci z dwóch gier wideo z lat 80. (nie będziemy podawali ich nazw). Tło zegarka będzie stanowiła postać wojownika, który walczy z wrogami za pomocą dwóch mieczy. Aplikacja może stanowić dodatek do prawdziwej gry. Rysunek 15.5 przedstawia finalny wynik. Przykład można wykorzystać jako podstawę do napisania własnej aplikacji zegara z własną marką. Tworzenie własnych aplikacji zegara to nowość wprowadzona w wersji Lollipop. Tego rodzaju rozwiązanie działa jako rzeczywista tarcza zegarka (urządzenia), więc otwiera przed programistą nowe możliwości. Aplikacja może wyświetlać informacje z różnych źródeł, na przykład internetu, GPS, kalendarza powiązanego urządzenia itp. Ponieważ aplikacja zegara działa cały czas, może posłużyć jako rozszerzenie aplikacji. W przykładzie omówimy tylko najważniejsze aspekty związane z interfejsem użytkownika i jego aktualizacją wraz z upływem czasu. Rysunek 15.5. Finalna wersja zegara z postacią MegaDroid Użyj kreatora nowego projektu opisanego w rozdziale 1., aby utworzyć projekt Android Wear. Na drugim ekranie kreatora wybierz opcję Wear i SDK w wersji przynajmniej 5.0 (patrz rysunek 15.6). Na pozostałych ekranach pozostaw wartości domyślne. Na ekranie wyboru szablonów wybierz Blank Activity dla aplikacji mobilnej i Blank Wear Activity dla komponentu Wear. Zakończ konfigurację projektu przyciskiem Finish. Zbuduj i uruchom projekt, aby sprawdzić go na rzeczywistym urządzeniu lub emulatorze. 357 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Rysunek 15.6. Włączenie opcji Wear w kreatorze nowego projektu Wykonanie jak najlepszego projektu układu aplikacji to jedno z najważniejszych zadań stojących przed twórcami aplikacji typu Wear. Aby produkt stał się optymalny, na początku większość czasu należy poświęcić na dopracowywanie układu elementów, ich kolorów, wyrazistości, czytelności itp. Każde tło zegarka jest unikatowe, więc dostosowanie się do wymogów urządzenia bywa trudne. Oczywiście znacznie łatwiej wykonać proste tło z cyfrowym zegarem (bo są to tylko cyfry) niż z wersją imitującą zegar analogowy. Dokumentacja dostępna na stronach internetowych projektu Android może onieśmielić wiele osób niezaznajomionych ze sztuką projektowania. Na stronie zamieszczono sugestię, by zastanowić się nad wykonaniem zarówno wersji kwadratowej, jak i okrągłej, a także nad dodatkowymi danymi, elementami interfejsu użytkownika i obsługą różnych rozdzielczości. Można także zastanowić się nad ekranem konfiguracji. Ponieważ prezentowany przykład ma przedstawić jedynie podstawy, wiele z wymienionych aspektów zostało pominiętych. Optymalizacja związana z technologią ekranu System wykonawczy Wear uruchamia aplikację w dwóch trybach wyświetlania: w trybie tła i w trybie interaktywnym. Zegarek przełącza się między tymi trybami w zależności od tego, czy aplikacja jest przeglądana, czy używana. Tryb tła ma za zadanie oszczędzać baterię. Aplikacja powinna taki tryb wykryć i na przykład przyciemnić ekran. Ponieważ aktualizacje w tym trybie są wysyłane raz na minutę, warto zmniejszyć częstotliwość odświeżania ekranu. Tworzona aplikacja usunie w tym trybie wygładzanie jednej ze wskazówek i zmieni częstotliwość odświeżania ekranu z jednej sekundy na jedną minutę. Niektóre urządzenia w trybie tła obsługują jedynie niższą rozdzielczość, a samo urządzenie stosuje ograniczoną paletę kolorów. To redukuje zużycie energii i zapobiega wypaleniu ekranu. Wejście w tryb ograniczonych kolorów można wykryć i ograniczyć wykorzystane barwy tylko do czerni, bieli, zielonego, niebieskiego, czerwonego, karmazynowego, żółtego i cyjanowego. Warto czasem zastosować zamiast całego 358 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 15. (cid:132) LABORATORIUM — ANDROID WEAR obrazu jedynie jego otoczkę. W trybie ograniczonych kolorów tło powinno pozostawać prawie czarne. Piksele w kolorze innym niż czerń nie powinny zajmować więcej niż 10 ekranu, a intensywne kolory więcej niż 5 . W tym trybie warto również wyłączyć korzystanie z wygładzania krawędzi. Wygładzanie krawędzi to technika, po której zastosowaniu krawędzie rysunku wydają się mniej poszarpane (porównaj rysunku 15.7 i 15.8). Rysunek 15.7. Obraz bez wygładzania Rysunek 15.8. Obraz z wygładzaniem Aplikacja w trybie działania w tle wykorzysta wersję grafiki w odcieniach szarości (patrz rysunek 15.9). Skopiuj wszystkie obrazy z folderu gotowego projektu do folderu nowego projektu. W systemie Windows przeciągnij prawym klawiszem myszy folder res z folderu C:\androidBook\reference\MegaDroid\wear\src\main do folderu C:\androidBook\MegaDroid\wear\src\main i wybierz z menu kontekstowego polecenie Kopiuj tutaj. W systemie Mac OS lub Linux z poziomu konsoli wykonaj polecenie: cp -R ~/androidBook/reference/MegaDroid/wear/src/main/res ~/androidBook/MegaDroid/wear/src/main/ Rysunek 15.9. Grafika w odcieniach szarości 359 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Tworzenie usługi WatchFace Usługa tarczy zegarka odpowiada za utworzenie WatchFaceService.Engine, czyli głównego mechanizmu obsługującego tarczę zegarka. Klasa WatchFaceService.Engine odpowiada na wywołania zwrotne systemu, aktualizuje czas i rysuje obraz tła (tarczy zegarka). Utwórz nową klasę MegaDroidWatchFaceService dziedziczącą po klasie CanvasWatchFaceService. Umieść w klasie kod z listingu 15.1. Listing 15.1. Klasa MegaDroidWatchFaceService public class MegaDroidWatchFaceService extends CanvasWatchFaceService { private static final String TAG = MegaDroidWatchSvc ; @Override public Engine onCreateEngine() { // utworzenie i zwrócenie klasy Engine dla obrazu tła return new MegaDroidEngine(this); } /* implementacja metod wywołań zwrotnych */ private class MegaDroidEngine extends CanvasWatchFaceService.Engine { private final Service service; public MegaDroidEngine(Service service) { this.service = service; } /** * inicjalizacja tła zegarka */ @Override public void onCreate(SurfaceHolder holder) { super.onCreate(holder); } /** * wywoływana w momencie zmiany właściwości, * co pozwala włączyć tryb szarości */ @Override public void onPropertiesChanged(Bundle properties) { super.onPropertiesChanged(properties); } /** * wywoływana przez system wykonawczy co minutę */ @Override public void onTimeTick() { super.onTimeTick(); } /** * wywoływana w trybie wejścia do trybu tła i wyjścia z tego trybu */ @Override public void onAmbientModeChanged(boolean inAmbientMode) { super.onAmbientModeChanged(inAmbientMode); 360 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 15. (cid:132) LABORATORIUM — ANDROID WEAR } @Override public void onDraw(Canvas canvas, Rect bounds) { // rysowanie tła } /** * wywoływana, gdy tło staje się widoczne lub niewidoczne */ @Override public void onVisibilityChanged(boolean visible) { super.onVisibilityChanged(visible); } } } Rejestracja us(cid:239)ugi Dodaj poniższy fragment do pliku manifestu aplikacji Android tuż przed znacznikiem zamykającym application: service android:name= .MegaDroidWatchFaceService android:label= @string/mega_droid_service_name android:allowEmbedded= true android:taskAffinity= android:permission= android.permission.BIND_WALLPAPER meta-data android:name= android.service.wallpaper android:resource= @xml/watch_face / meta-data android:name= com.google.android.wearable.watchface.preview android:resource= @drawable/preview_analog / meta-data android:name= com.google.android.wearable.watchface.preview_circular android:resource= @drawable/preview_analog_circular / intent-filter action android:name= android.service.wallpaper.WallpaperService / category android:name= com.google.android.wearable.watchface.category.WATCH_FACE / /intent-filter /service Po umieszczeniu kodu w manifeście pojawi się kilka błędów. Użyj klawisza F2 i kombinacji Alt+Enter, aby wyświetlić sugestie i rozwiązać problemy. Pierwsza sugestia dotyczy wygenerowania nazwy dla nowej usługi, która pojawi się na liście zawierającej nazwy i rodzaje tła. Następna sugestia dotyczy kodu XML deskryptora określającego tapetę. Utwórz plik xml/watch_face.xml i umieść w nim poniższy kod: ?xml version= 1.0 encoding= utf-8 ? wallpaper xmlns:android= http://schemas.android.com/apk/res/android / Dwa następne błędy nie mogą być łatwo naprawione na poziomie sugestii IntelliJ. Stanowią referencję do zasobów rysowania, które odpowiadają za podgląd tarczy na ekranie wyboru tła. Można niezbędne pliki utworzyć w dowolnym edytorze graficznym. Alternatywą jest wykonanie zrzutu ekranu działającej aplikacji, ale przypomina to stawianie wszystkiego na głowie. Jeśli nie chcesz zajmować się edytorem grafiki rastrowej, 361 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI pobierz dwa dowolne obrazy, nadaj im odpowiednie nazwy i wstaw do projektu. Gdy aplikacja będzie gotowa, wykonaj zrzuty ekranu i wstaw je w miejsce wcześniejszych, tymczasowych obrazów. Inicjalizacja zasobów i stylów W metodzie onCreate() dodaj następujący kod, który zainicjalizuje style i zasoby rysowania: public void onCreate(SurfaceHolder holder) { super.onCreate(holder); setWatchFaceStyle(new WatchFaceStyle.Builder(service) .setCardPeekMode(WatchFaceStyle.PEEK_MODE_SHORT) .setStatusBarGravity(Gravity.RIGHT | Gravity.TOP) .setHotwordIndicatorGravity(Gravity.LEFT | Gravity.TOP) .setBackgroundVisibility(WatchFaceStyle.BACKGROUND_VISIBILITY_INTERRUPTIVE) .setShowSystemUiTime(false) .build()); Resources resources = service.getResources(); Drawable backgroundDrawable = resources.getDrawable(R.drawable.bg); this.backgroundBitmap = ((BitmapDrawable) backgroundDrawable).getBitmap(); this.character = ((BitmapDrawable) resources.getDrawable( R.drawable.character_standing)).getBitmap(); this.logo = ((BitmapDrawable) resources.getDrawable( R.drawable.megadroid_logo)).getBitmap(); this.minuteHand = ((BitmapDrawable) resources.getDrawable( R.drawable.minute_hand)).getBitmap(); this.hourHand = ((BitmapDrawable) resources.getDrawable( R.drawable.hour_hand)).getBitmap(); this.secondPaint = new Paint(); secondPaint.setARGB(255, 255, 0, 0); secondPaint.setStrokeWidth(2.f); secondPaint.setAntiAlias(true); secondPaint.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND); this.time = new Time(); } Zarządzanie aktualizacjami zegara Dodaj dwa poniższe pola do głównej klasy: private static final long INTERACTIVE_UPDATE_RATE_MS = TimeUnit.SECONDS.toMillis(1); private static final int MSG_UPDATE_TIME = 0; Utworzymy procedurę aktualizacji, która wymusi aktualizację zegara na podstawie zdefiniowanej wcześniej stałej INTERACTIVE_UPDATE_RATE_MS: /** aktualizacja czasu co sekundę w trybie interaktywnym */ final Handler mUpdateTimeHandler = new Handler() { @Override public void handleMessage(Message message) { switch (message.what) { case MSG_UPDATE_TIME: 362 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 15. (cid:132) LABORATORIUM — ANDROID WEAR if (Log.isLoggable(TAG, Log.VERBOSE)) { Log.v(TAG, aktualizacja czasu ); } invalidate(); if (shouldTimerBeRunning()) { long timeMs = System.currentTimeMillis(); long delayMs = INTERACTIVE_UPDATE_RATE_MS - (timeMs INTERACTIVE_UPDATE_RATE_MS); mUpdateTimeHandler.sendEmptyMessageDelayed(MSG_UPDATE_TIME, delayMs); } break; } } }; private boolean shouldTimerBeRunning() { return isVisible() !isInAmbientMode(); } Kod procedury aktualizacyjnej ponownie umieści się na liście zadań do wykonania (z odpowiednim opóźnieniem) po pierwszym uruchomieniu. Kod niczego nie rysuje — wywołuje tylko unieważnienie zawartości ekranu, co wymusza niejawnie wywołanie metody onDraw(). Przed następnym uruchomieniem z zadanym opóźnieniem sprawdza jeszcze, czy zegarek nie znajduje się w trybie tła i czy samo tło jest w ogóle widoczne. Dodaj metodę onDestroy(), aby zwolnić zasoby, gdy usługa będzie czyszczona przez system: @Override public void onDestroy() { mUpdateTimeHandler.removeMessages(MSG_UPDATE_TIME); super.onDestroy(); } Zaimplementuj metodę onPropertiesChanged(), aby śledzić włączenie trybu lowBitAmbient. Dodaj składową typu boolean, by zapamiętać aktualny tryb działania. W ten sposób będziemy decydować, czy ograniczyć szybkość wyświetlania. Umieść w metodzie poniższy kod: public void onPropertiesChanged(Bundle properties) { super.onPropertiesChanged(properties); this.lowBitAmbient = properties.getBoolean(PROPERTY_LOW_BIT_AMBIENT, false); if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) { Log.d(TAG, onPropertiesChanged: w tle z szaro(cid:258)ci(cid:200) = + lowBitAmbient); } } Składowa lowBitAmbient powinna mieć postać: private boolean lowBitAmbient; Dodaj w metodzie onTimeTick() wywołanie metody invalidate(), co spowoduje wymuszanie ponownego rysowania ekranu: @Override public void onTimeTick() { super.onTimeTick(); if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) { Log.d(TAG, onTimeTick: tryb t(cid:239)a = + isInAmbientMode()); } invalidate(); } 363 Poleć książkęKup książkę ANDROID STUDIO. WYGODNE I EFEKTYWNE TWORZENIE APLIKACJI Następnie zaimplementuj wywołanie zwrotne onAmbientModeChanged(). W zależności od trybu użyjemy grafiki w kolorach szarości lub grafiki kolorowej i dla jednej ze wskazówek wyłączymy wygładzanie (patrz wcześniejszy opis). public void onAmbientModeChanged(boolean inAmbientMode) { super.onAmbientModeChanged(inAmbientMode); if (Log.isLoggable(TAG, Log.DEBUG)) { Log.d(TAG, onAmbientModeChanged: + inAmbientMode); } if(inAmbientMode) { character = ((BitmapDrawable) service.getResources().getDrawable( R.drawable.character_standing_greyscale)).getBitmap(); logo = ((BitmapDrawable) service.getResources().getDrawable( R.drawable.megadroid_logo_bw)).getBitmap(); hourHand = ((BitmapDrawable) service.getResources().getDrawable( R.drawable.hour_hand_bw)).getBitmap(); minuteHand = ((BitmapDrawable) service.getResources() .getDrawable(R.drawable.minute_hand_bw)).getBitmap(); } else { character = ((BitmapDrawable) service.getResources() .getDrawable(R.drawable.character_standing)).getBitmap(); logo = ((BitmapDrawable) service.getResources() .getDrawable(R.drawable.megadroid_logo)).getBitmap(); hourHand = ((BitmapDrawable) service.getResources() .getDrawable(R.drawable.hour_hand)).getBitmap(); minuteHand = ((BitmapDrawable) service.getResources() .getDrawable(R.drawable.minute_hand)).getBitmap(); } if (lowBitAmbient) { boolean antiAlias = !inAmbientMode; secondPaint.setAntiAlias(antiAlias); } invalidate(); // To, czy kod ponawiający odświeżanie powinien działać, zależy od // trybu działania (i tego, czy tło jest widoczne), więc // kod odpowiedzialny za ponowienie odświeżenia wywołujemy // za każdym razem. updateTimer(); } Kod wywołuje metodę updateTimer(), którą dopiero musimy zdefiniować. Metoda ta wysyła do mUpdateTimeHandler pusty ko
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: