Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003169 21323703 na godz. na dobę w sumie
Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Wydanie II - książka
Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 832
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3349-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie mobilne >> android
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyczerpujący przewodnik, gruntownie zaktualizowany w oparciu o najnowszą wersję Android SDK i najlepsze techniki programowania!

Gdy w 2008 roku Google opublikował Androida, rynkiem telefonów komórkowych wprawdzie nieco zatrzęsło, ale nikt nie spodziewał się, że ta platforma aż tak poważnie zagrozi takim gigantom mobilnych systemów operacyjnych, jak iOS Apple, Windows Mobile, Symbian czy RIM BlackBerry. Od tego czasu każde nowe urządzenie z Androidem miało coraz większe możliwości i było jeszcze bardziej ekscytujące od swoich poprzedników. Minęły zaledwie trzy lata od dnia, kiedy na rynku pojawił się pierwszy telefon z systemem Android - T-Mobile G1, stworzony przez firmę HTC - a system ten już okrzyknięty został najszybciej sprzedającą się platformą dla telefonów przenośnych. To oczywiście nie pozostaje bez echa: potrzeba coraz więcej ludzi specjalizujących się w programowaniu aplikacji na tę fascynującą, darmową i otwartą platformę mobilną.

Oto kompletny podręcznik, zawierający wszystko, co potrzebne do tworzenia, wdrażania i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji Androida. Autorzy - w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu mobilnych aplikacji - wprowadzą Cię we wszystkie etapy tego procesu: pomysł, projektowanie, pisanie kodu, testowanie, pakowanie i rozpowszechnianie aplikacji. Poznasz doskonale specyfikację platformy Android, podstawowe zasady efektywnego projektowania aplikacji na nią przeznaczonych oraz najlepsze praktyki związane z tworzeniem wygodnych interfejsów użytkownika. Znajdziesz tu także wyczerpujące opisy wszystkich kluczowych interfejsów programistycznych: do obsługi składowania danych, komunikacji sieciowej, obsługi rozmów telefonicznych, usług lokalizacyjnych, multimediów, grafiki 3D oraz opcjonalnych komponentów sprzętowych. Oprócz tego książka została uzupełniona praktycznymi sztuczkami, które pozwolą Ci zaoszczędzić sporo cennego czasu i uniknąć wielu niepotrzebnych pułapek!

Ponadto znajdziesz tu:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Wydanie II Autorzy: CShane Conder, Lauren Darcey Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-246-3349-4 Tytuł oryginału: Android Wireless Application Development (2nd Edition) Format: 170×230, stron: 820 Wyczerpujący przewodnik, gruntownie zaktualizowany w oparciu o najnowszą wersję Android SDK i najlepsze techniki programowania! Gdy w 2008 roku Google opublikował Androida, rynkiem telefonów komórkowych wprawdzie nieco zatrzęsło, ale nikt nie spodziewał się, że ta platforma aż tak poważnie zagrozi takim gigantom mobilnych systemów operacyjnych, jak iOS Apple, Windows Mobile, Symbian czy RIM BlackBerry. Od tego czasu każde nowe urządzenie z Androidem miało coraz większe możliwości i było jeszcze bardziej ekscytujące od swoich poprzedników. Minęły zaledwie trzy lata od dnia, kiedy na rynku pojawił się pierwszy telefon z systemem Android - T-Mobile G1, stworzony przez firmę HTC - a system ten już okrzyknięty został najszybciej sprzedającą się platformą dla telefonów przenośnych. To oczywiście nie pozostaje bez echa: potrzeba coraz więcej ludzi specjalizujących się w programowaniu aplikacji na tę fascynującą, darmową i otwartą platformę mobilną. Oto kompletny podręcznik, zawierający wszystko, co potrzebne do tworzenia, wdrażania i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji Androida. Autorzy – w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu mobilnych aplikacji – wprowadzą Cię we wszystkie etapy tego procesu: pomysł, projektowanie, pisanie kodu, testowanie, pakowanie i rozpowszechnianie aplikacji. Poznasz doskonale specyfikację platformy Android, podstawowe zasady efektywnego projektowania aplikacji na nią przeznaczonych oraz najlepsze praktyki związane z tworzeniem wygodnych interfejsów użytkownika. Znajdziesz tu także wyczerpujące opisy wszystkich kluczowych interfejsów programistycznych: do obsługi składowania danych, komunikacji sieciowej, obsługi rozmów telefonicznych, usług lokalizacyjnych, multimediów, grafiki 3D oraz opcjonalnych komponentów sprzętowych. Oprócz tego książka została uzupełniona praktycznymi sztuczkami, które pozwolą Ci zaoszczędzić sporo cennego czasu i uniknąć wielu niepotrzebnych pułapek! Ponadto znajdziesz tu: • kilka rozdziałów opisujących interfejs API do obsługi technologii związanych z WWW, a także Android NDK, poszerzanie zasięgu aplikacji, zarządzanie użytkownikami, synchronizację danych, tworzenie kopii bezpieczeństwa, zaawansowane metody wprowadzania danych • wyczerpujące informacje na temat plików manifestu, dostawców treści, projektowania i testowania aplikacji • prezentację najbardziej aktualnych i interesujących zagadnień, takich jak obsługa komunikacji Bluetooth i gestów, rozpoznawanie mowy, widgety, technologie Live Folders, Live Wallpapers oraz globalne wyszukiwanie • aktualne informacje na temat generowania grafiki 3D przy użyciu OpenGL ES 2.0 • zagadnienia związane z zapewnianiem zgodności pomiędzy różnymi urządzeniami Spis treści O autorach ........................................................................23 Wprowadzenie ...................................................................25 Kto powinien przeczytaè tö ksiñĔkö .................................................25 Kluczowe pytania, na jakie odpowiada ta ksiñĔka .............................26 Struktura ksiñĔki ...........................................................................27 Opis zmian wprowadzonych w tym wydaniu ksiñĔki ...........................28 Stosowane Ĉrodowisko programistyczne .........................................30 Dostöpne materiaäy dodatkowe ......................................................30 Gdzie szukaè dodatkowych informacji .............................................30 Konwencje stosowane w ksiñĔce ....................................................31 Kontakt z autorami ........................................................................32 CzöĈè I Ogólne informacje o platformie Android ...............33 Rozdziaä 1 Prezentacja systemu Android .............................................35 Krótka historia tworzenia aplikacji dla urzñdzeþ przenoĈnych ............35 Dawno, dawno temu ................................................................35 „Cegäa” ...................................................................................38 Wireless Application Protocol (WAP) ..........................................39 ZastrzeĔone platformy mobilne ..................................................42 Open Handset Alliance ..................................................................44 Google staje siö bezprzewodowy ...............................................44 Tworzenie Open Handset Alliance ..............................................45 Producenci — projektowanie telefonów dla Androida ..................46 Operatorzy — dostarczanie wraĔeþ ............................................47 Dostawcy treĈci — tworzenie aplikacji na Androida .....................47 Wykorzystanie wszystkich moĔliwoĈci Androida ...........................48 Co wyróĔnia platformö Android? ......................................................48 Android — platforma nastöpnej generacji ..................................49 Darmowy i otwarty ....................................................................50 Znane i niedrogie narzödzia programistyczne ..............................51 6 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Rozsñdny stopieþ trudnoĈci nauki programowania ......................51 UmoĔliwianie tworzenia potöĔnych aplikacji ................................51 Bogate i bezpieczne moĔliwoĈci integracji aplikacji .....................52 Brak kosztownych przeszkód utrudniajñcych publikacjö ...............52 „Otwarty rynek” aplikacji ...........................................................53 Nowa, rozwijajñca siö platforma ................................................54 Platforma Android .........................................................................54 Architektura Androida ...............................................................55 Bezpieczeþstwo i uprawnienia ...................................................56 Pisanie aplikacji na Androida ....................................................58 Podsumowanie .............................................................................60 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ..................................................60 Rozdziaä 2 Przygotowywanie Ĉrodowiska programistycznego ................61 Konfiguracja Ĉrodowiska programistycznego ....................................61 Konfiguracja wäasnego systemu do debugowania urzñdzenia .......62 Konfiguracja urzñdzenia do testowania ......................................63 Aktualizacja Android SDK ..........................................................64 Problemy z Android SDK ...........................................................64 Poznajemy Android SDK .................................................................65 Zrozumienie postanowieþ licencji ..............................................65 Korzystanie z dokumentacji Android SDK ...................................66 Prezentacja szkieletu programowania aplikacji ...........................68 Poznawanie narzödzi Android SDK .............................................69 Poznawanie aplikacji przykäadowych ...........................................74 Podsumowanie .............................................................................75 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ..................................................75 Rozdziaä 3 Pierwsza aplikacja na Androida ..........................................77 Testowanie Ĉrodowiska programistycznego .....................................77 Dodawanie aplikacji Snake do projektu w przestrzeni roboczej Eclipse .................................................78 Tworzenie wirtualnego urzñdzenia (AVD) na potrzeby projektu Snake ....................................................80 Tworzenie konfiguracji uruchomieniowej projektu Snake ..............82 Uruchamianie aplikacji Snake w emulatorze ...............................84 Budowanie pierwszej aplikacji na Androida ......................................85 Tworzenie i konfiguracja nowego projektu aplikacji ......................86 Podstawowe pliki i katalogi aplikacji na Androida ........................88 Tworzenie AVD na potrzeby projektu ..........................................89 Tworzenie konfiguracji uruchomieniowych dla projektu ................90 Uruchamianie aplikacji w emulatorze .........................................91 Debugowanie aplikacji w emulatorze .........................................93 Dodawanie mechanizmów rejestracji do aplikacji ........................97 Spis treĈci 7 Dodawanie obsäugi multimediów do aplikacji ..............................99 Dodawanie do aplikacji usäug lokalizacyjnych ............................100 Debugowanie aplikacji na fizycznym urzñdzeniu ........................103 Podsumowanie ...........................................................................105 Zasoby i inne Ēródäa informacji .....................................................106 CzöĈè II Kluczowe informacje o konstrukcji aplikacji na Androida ...................107 Rozdziaä 4 Anatomia aplikacji na Androida ........................................109 Opanowanie najwaĔniejszej terminologii ........................................109 Stosowanie kontekstu aplikacji ....................................................110 Pobieranie kontekstu aplikacji ................................................110 Stosowanie kontekstu aplikacji ...............................................110 Realizacja dziaäaþ przy uĔyciu aktywnoĈci ......................................111 Cykl Ĕycia aktywnoĈci .............................................................112 Zarzñdzanie zmianami aktywnoĈci przy uĔyciu intencji ...............117 Praca z usäugami .........................................................................120 Odbieranie oraz rozgäaszanie intencji ............................................121 Podsumowanie ...........................................................................122 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................123 Rozdziaä 5 Definiowanie aplikacji przy uĔyciu pliku manifestu .............125 Konfiguracja pliku manifestu ........................................................125 Edycja pliku manifestu ...........................................................126 Zarzñdzanie toĔsamoĈciñ aplikacji ................................................131 OkreĈlanie wersji aplikacji ......................................................131 OkreĈlanie nazwy oraz ikony aplikacji .......................................131 OkreĈlanie wymagaþ systemowych aplikacji ..................................132 OkreĈlanie konkretnych wersji SDK .........................................132 Ograniczenia zwiñzane z platformñ ..........................................135 Korzystanie z zewnötrznych bibliotek .......................................137 Rejestracja aktywnoĈci oraz innych komponentów aplikacji .............138 OkreĈlanie aktywnoĈci bödñcej gäównym punktem wejĈcia aplikacji przy uĔyciu filtra intencji ...............................138 Konfiguracja innych filtrów intencji ...........................................139 Stosowanie uprawnieþ .................................................................140 Rejestracja uprawnieþ wymaganych przez aplikacjö ..................140 Rejestracja uprawnieþ przydzielanych innym aplikacjom ............141 Poznawanie innych ustawieþ podawanych w manifeĈcie .................142 Podsumowanie ...........................................................................142 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................143 8 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Rozdziaä 6 Zarzñdzanie zasobami aplikacji .........................................145 Czym sñ zasoby? ........................................................................145 Przechowywanie zasobów aplikacji ..........................................146 Zrozumienie hierarchii katalogów zasobów ...............................146 Typy wartoĈci zasobów ...........................................................147 Przechowywanie zasobów róĔnych typów ..................................149 Programowy dostöp do zasobów .............................................152 OkreĈlanie wartoĈci prostych zasobów w Eclipse ...........................152 Praca z zasobami ........................................................................156 ãaþcuchy znaków ...................................................................156 Stosowanie äaþcuchów z zasobów do formatowania tekstów .....157 Praca z tablicami äaþcuchów znaków .......................................159 Praca z wartoĈciami logicznymi ...............................................159 Praca z liczbami caäkowitymi ...................................................160 Praca z kolorami ....................................................................161 Praca z wymiarami .................................................................162 Praca z prostymi zasobami graficznymi ....................................163 Praca z obrazami ...................................................................164 Praca z animacjami ................................................................166 Praca z menu ........................................................................168 Praca z plikami XML ...............................................................170 Praca z nieprzetworzonymi plikami ...........................................171 Odwoäania do zasobów ...........................................................171 Praca z ukäadami ...................................................................173 Praca ze stylami ....................................................................178 Praca z tematami ...................................................................181 Odwoäania do zasobów systemowych ............................................181 Podsumowanie ...........................................................................182 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................183 CzöĈè III Kluczowe zagadnienia projektowania interfejsów uĔytkownika .............185 Rozdziaä 7 Prezentacja wizualnych elementów interfejsu uĔytkownika .... 187 Prezentacja widoków i ukäadów .....................................................187 Prezentacja widoków ..............................................................187 Prezentacja kontrolek .............................................................188 Prezentacja ukäadów ..............................................................188 WyĈwietlanie tekstów przy uĔyciu TextView ....................................189 Konfiguracja ukäadu oraz okreĈlanie wymiarów .........................190 Umieszczanie w tekĈcie kontekstowych odnoĈników .................191 Pobieranie danych od uĔytkowników ..............................................192 Pobieranie danych przy uĔyciu kontrolek EditText ......................193 Kontrolka Spinner — zapewnianie moĔliwoĈci wyboru ...............199 Spis treĈci 9 Stosowanie przycisków, pól wyboru oraz pól opcji ..........................200 Stosowanie zwyczajnych przycisków .........................................201 Stosowanie pól wyboru i przeäñczników ....................................203 Stosowanie kontrolek RadioGroup oraz RadioButton .................204 Pobieranie daty i godziny .............................................................206 Prezentacja danych przy uĔyciu wskaĒników ...................................208 Prezentacja postöpów przy uĔyciu paska postöpu .....................208 Modyfikacja postöpu przy uĔyciu kontrolki SeekBar ........................211 WyĈwietlanie oceny przy uĔyciu kontrolki RatingBar ...................212 Prezentacja upäywu czasu przy uĔyciu minutnika .......................213 WyĈwietlanie czasu ................................................................213 Prezentowanie menu opcji oraz menu kontekstowego ....................214 Edycja menu opcji ..................................................................215 Obsäuga zdarzeþ generowanych przez uĔytkownika .........................219 Odbieranie informacji o zmianach trybu dotyku .........................219 Odbieranie zdarzeþ dotyczñcych caäego ekranu .........................221 Obsäuga zdarzeþ naciĈniöcia i przytrzymania ............................222 Reagowanie na zmiany wybranej kontrolki ................................223 Stosowanie okien dialogowych .....................................................224 RóĔne typy okien dialogowych .................................................224 ćledzenie cyklu Ĕycia okna dialogowego ...................................225 Tworzenie wäasnych okien dialogowych ....................................227 Stosowanie stylów ......................................................................227 Stosowanie tematów ...................................................................229 Podsumowanie ...........................................................................231 Rozdziaä 8 Projektowanie interfejsów uĔytkownika z uĔyciem ukäadów ... 233 Tworzenie interfejsów uĔytkownika w systemie Android ...................233 Definiowanie ukäadów w zasobach aplikacji ..............................233 Programowe tworzenie ukäadów ...............................................235 Organizacja interfejsu uĔytkownika aplikacji ...................................238 Zrozumienie róĔnic miödzy View i ViewGroup ............................238 Stosowanie wbudowanych ukäadów ...............................................243 Ukäad FrameLayout ................................................................244 Ukäad LinearLayout ................................................................247 Ukäad RelativeLayout ..............................................................247 Ukäad TableLayout .................................................................251 Stosowanie wielu ukäadów jednoczeĈnie ..................................254 Stosowanie wbudowanych klas pojemników ..................................255 Pojemniki dziaäajñce w oparciu o dane .....................................255 Organizacja interfejsu uĔytkownika przy wykorzystaniu zakäadek ...260 Dodawanie moĔliwoĈci przewijania ..........................................264 Prezentacja innych rodzajów pojemników .................................265 Podsumowanie ...........................................................................266 10 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Rozdziaä 9 Rysowanie i korzystanie z animacji ...................................267 Rysowanie na ekranie ..................................................................267 Stosowanie obiektów Canvas oraz Paint ..................................267 WyĈwietlanie tekstów ..................................................................272 Stosowanie domyĈlnych czcionek i ich krojów ...........................272 Stosowanie wäasnych czcionek ...............................................273 OkreĈlanie wymiarów tekstu na ekranie ...................................275 WyĈwietlanie i operacje na grafice rastrowej ..................................275 WyĈwietlanie grafiki rastrowej .................................................275 Skalowanie grafiki rastrowej ...................................................275 Macierzowe przeksztaäcenia grafiki rastrowej ............................275 WyĈwietlanie i operacje na ksztaätach ...........................................277 Definiowanie ksztaätów w postaci zasobów XML .......................277 Programowe definiowanie ksztaätów ........................................278 Rysowanie róĔnych ksztaätów ..................................................279 Stosowanie animacji ...................................................................285 Stosowanie animacji poklatkowych ..........................................286 Stosowanie animacji przejĈè ...................................................288 Podsumowanie ...........................................................................294 CzöĈè IV NajczöĈciej stosowane interfejsy programowania aplikacji na Androida ................295 Rozdziaä 10 Obsäuga danych i skäadowanie ..........................................297 Korzystanie z preferencji aplikacji .................................................297 Tworzenie wäaĈciwoĈci prywatnych i wspólnych .........................298 Przeszukiwanie i odczyt preferencji ..........................................299 Dodawanie, aktualizacja oraz usuwanie preferencji ...................299 Odnajdywanie danych preferencji w systemie plików Androida ....300 Obsäuga plików i katalogów ..........................................................301 Poznawanie zawartoĈci katalogów aplikacji ..............................301 Korzystanie z innych katalogów i plików w systemie Android ......304 Przechowywanie danych strukturalnych w bazach danych SQLite .....305 Tworzenie baz danych SQLite ..................................................307 Tworzenie, aktualizacja oraz usuwanie rekordów z baz danych ...309 Wykonywanie zapytaþ w bazach danych SQLite .........................312 Zamykanie i usuwanie baz danych SQLite ................................317 Projektowanie trwaäych baz danych ..........................................318 Kojarzenie danych z interfejsem uĔytkownika aplikacji ...............320 Podsumowanie ...........................................................................325 Odwoäania oraz dodatkowe Ēródäa informacji ..................................326 Spis treĈci 11 Rozdziaä 11 Udostöpnianie danych pomiödzy aplikacjami przy uĔyciu dostawców treĈci ...........................................327 Prezentacja dostawców treĈci ......................................................327 Stosowanie dostawcy treĈci MediaStore ..................................328 Stosowanie dostawcy danych CallLog ......................................329 Stosowanie dostawcy treĈci Browser .......................................331 Stosowanie dostawcy treĈci Contacts ......................................332 Stosowanie dostawcy treĈci UserDictionary ..............................335 Stosowanie dostawcy treĈci Settings .......................................336 Modyfikacja danych dostawców treĈci ...........................................336 Dodawanie rekordów ..............................................................336 Aktualizacja rekordów .............................................................337 Usuwanie rekordów ................................................................338 Wzbogacanie moĔliwoĈci aplikacji przy uĔyciu dostawców treĈci ......338 Dostöp do zgromadzonych obrazów .........................................339 Dziaäanie jako dostawca treĈci .....................................................344 Implementacja interfejsu dostawcy treĈci .................................344 Definiowanie identyfikatora URI danych ...................................345 Definiowanie kolumn danych ...................................................345 Implementacja metod dostawcy treĈci .....................................346 Modyfikacja pliku manifestu ...................................................351 Aktywne foldery ...........................................................................352 Podsumowanie ...........................................................................355 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................355 Rozdziaä 12 Obsäuga operacji sieciowych .............................................357 Podstawy operacji sieciowych na urzñdzeniach przenoĈnych ...........357 Dostöp do internetu (HTTP) ..........................................................358 Odczytywanie danych z sieci ...................................................358 Stosowanie klasy HttpUrlConnection .......................................359 Przetwarzanie kodu XML pobieranego z sieci ............................360 Przetwarzanie asynchroniczne .................................................362 Stosowanie klasy AsyncTask ..................................................362 Zastosowanie wñtków do obsäugi operacji sieciowych ...............364 WyĈwietlanie obrazów pobieranych z internetu ..........................365 Pobieranie statusu poäñczenia sieciowego ...............................367 Podsumowanie ...........................................................................369 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................369 Rozdziaä 13 Obsäuga WWW .................................................................371 Przeglñdanie WWW przy uĔyciu WebView .......................................371 Projektowanie ukäadu z kontrolkñ WebView ..............................372 WyĈwietlanie treĈci w kontrolce WebView .................................372 Wzbogacanie moĔliwoĈci kontrolki WebView .............................374 12 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Tworzenie rozszerzeþ przy uĔyciu WebKit .......................................378 Przeglñd interfejsów mechanizmu WebKit ................................378 Tworzenie aplikacji internetowych w systemie Android ...............378 Stosowanie technologii Flash .......................................................383 Korzystanie z aplikacji napisanych w technologii Flash ..............384 Tworzenie aplikacji na Androida w technologii AIR .....................384 Podsumowanie ...........................................................................385 Odwoäania i dodatkowe Ēródäa informacji .......................................386 Rozdziaä 14 Korzystanie z usäug lokalizacyjnych ...................................387 Stosowanie usäug GPS ................................................................387 Korzystanie z moĔliwoĈci GPS w aplikacji .................................388 OkreĈlanie poäoĔenia ..............................................................388 OkreĈlanie poäoĔenia w emulatorze .........................................390 Geokodowanie lokalizacji .............................................................391 Prezentacja lokalizacji na mapie ...................................................394 Intencje wykorzystujñce mapy .................................................394 Kontrolka mapy .....................................................................396 Pobieranie testowego klucza API .............................................397 Przesuwanie mapy .................................................................399 Powiökszanie mapy ................................................................400 Zaznaczanie miejsc ................................................................401 Inne moĔliwoĈci, jakie zapewniajñ usäugi lokalizacyjne ....................406 Podsumowanie ...........................................................................407 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................407 Rozdziaä 15 Obsäuga multimediów .......................................................409 Korzystanie z multimediów ...........................................................409 Korzystanie ze zdjöè ....................................................................410 Rejestracja zdjöè przy uĔyciu aparatu fotograficznego ................410 Konfiguracja trybu dziaäania aparatu ........................................415 Wspóädzielenie zdjöè ..............................................................416 Stosowanie obrazów jako tapet ...............................................417 Korzystanie z wideo .....................................................................418 Rejestracja wideo ..................................................................418 Odtwarzanie obrazu wideo ......................................................419 Rejestracja i odtwarzanie dĒwiöków ..............................................421 Rejestracja dĒwiöków .............................................................421 Odtwarzanie plików dĒwiökowych .............................................423 Wspóädzielenie plików dĒwiökowych .........................................424 Poszukiwanie multimediów .....................................................425 Korzystanie z dzwonków .........................................................425 Podsumowanie ...........................................................................426 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................426 Spis treĈci 13 Rozdziaä 16 Obsäuga telefonii ..............................................................427 Korzystanie z narzödzi telefonii .....................................................427 Uzyskiwanie uprawnieþ do pobierania statusu telefonu .............428 Pobieranie informacji o stanie rozmowy ...................................428 Pobieranie informacji o usäudze ...............................................430 Monitorowanie siäy sygnaäu i szybkoĈci poäñczenia ....................431 Obsäuga numerów telefonicznych ............................................431 Korzystanie z krótkich wiadomoĈci tekstowych ..............................432 Uzyskiwanie uprawnieþ do wysyäania SMS-ów ...........................433 Wysyäanie wiadomoĈci tekstowych ..........................................433 Odbieranie SMS-ów ................................................................435 Nawiñzywanie i odbieranie poäñczeþ telefonicznych ........................437 Nawiñzywanie poäñczeþ telefonicznych .....................................437 Odbieranie poäñczeþ telefonicznych .........................................438 Podsumowanie ...........................................................................439 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................440 Rozdziaä 17 Obsäuga grafiki 3D przy uĔyciu OpenGL ES ........................441 Stosowanie OpenGL ES ...............................................................441 Stosowanie OpenGL ES w Androidzie .......................................442 Zapewnianie zgodnoĈci urzñdzeþ .............................................443 Korzystanie z biblioteki OpenGL ES w Androidzie ...........................443 Röczna obsäuga OpenGL ES .........................................................444 Tworzenie obiektu SurfaceView ...............................................445 Uruchamianie wñtku dla operacji OpenGL ES ...........................446 Inicjalizacja biblioteki EGL .......................................................448 Inicjalizacja biblioteki GL ........................................................450 Rysowanie na ekranie ............................................................450 Rysowanie obiektów trójwymiarowych ...........................................452 Rysowanie wierzchoäków .........................................................452 Kolorowanie wierzchoäków ......................................................453 Rysowanie bardziej zäoĔonych obiektów ....................................453 OĈwietlanie sceny ..................................................................455 Dodawanie tekstur do obiektów ..............................................457 Interakcja z kontrolkami i zdarzeniami systemu Android .................459 Zapewnianie komunikacji pomiödzy wñtkiem OpenGL i wñtkiem aplikacji ...............................................................460 Zapewnianie moĔliwoĈci przesyäania danych z wñtku aplikacji do wñtku OpenGL ........................................461 Zwalnianie zasobów OpenGL ES ...................................................464 Stosowanie klasy GLSurfaceView (prosty sposób na OpenGL ES) ....464 Stosowanie OpenGL ES 2.0 .........................................................467 Konfiguracja aplikacji w celu korzystania z OpenGL 2.0 .............468 Pobieranie powierzchni OpenGL ES 2.0 ...................................468 Podsumowanie ...........................................................................472 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................473 14 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Rozdziaä 18 Stosowanie Android NDK ..................................................475 OkreĈlanie, kiedy warto uĔyè NDK .................................................475 Instalacja Android NDK ................................................................476 Prezentacja Android NDK .............................................................477 Uruchamianie aplikacji przykäadowej ........................................477 Tworzenie wäasnego projektu NDK ................................................478 Wywoäywanie kodu rodzimego z poziomu Javy ...........................478 Obsäuga parametrów i wartoĈci wynikowych .............................480 Stosowanie wyjñtków w kodzie rodzimym .................................480 Poprawa wydajnoĈci generowania grafiki .......................................482 Podsumowanie ...........................................................................483 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................484 Rozdziaä 19 Korzystanie z opcjonalnych komponentów sprzötowych .....485 Interakcja z komponentami sprzötowymi urzñdzenia .......................485 Korzystanie z czujników ...............................................................486 Korzystanie z róĔnych czujników ..............................................487 Uzyskiwanie dostöpu do czujnika ............................................488 Odczyt danych z czujnika ........................................................488 Kalibracja czujników ...............................................................490 OkreĈlanie poäoĔenia ..............................................................490 Odnajdywanie póänocy ............................................................491 Korzystanie z Wi-Fi ......................................................................491 Korzystanie z technologii Bluetooth ..............................................494 Sprawdzanie dostöpnoĈci komponentów sprzötowych ...............495 Wäñczanie komunikacji Bluetooth ............................................495 Poszukiwanie sparowanych urzñdzeþ .......................................495 Odkrywanie urzñdzeþ ..............................................................496 Nawiñzywanie poäñczenia pomiödzy dwoma urzñdzeniami ..........496 Monitorowanie stanu baterii .........................................................497 Podsumowanie ...........................................................................500 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................501 CzöĈè V Dodatkowe zasady projektowania aplikacji na Androida .....................................................503 Rozdziaä 20 Stosowanie powiadomieþ .................................................505 Powiadamianie uĔytkownika .........................................................505 Powiadomienia na pasku stanu ....................................................506 Stosowanie usäugi NotificationManager ...................................507 Tworzenie prostego powiadomienia z ikonñ ..............................507 Obsäuga kolejki powiadomieþ ..................................................508 Aktualizacja powiadomieþ .......................................................510 Usuwanie powiadomieþ ..........................................................511 Spis treĈci 15 Stosowanie wibracji .....................................................................511 Bäyskanie ...................................................................................512 Stosowanie dĒwiöków ..................................................................514 OkreĈlanie postaci powiadomieþ ..................................................515 Projektowanie uĔytecznych powiadomieþ .......................................517 Podsumowanie ...........................................................................517 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................518 Rozdziaä 21 Stosowanie usäug .............................................................519 OkreĈlanie, kiedy naleĔy uĔyè usäugi .............................................519 Prezentacja cyklu Ĕycia usäugi .......................................................520 Tworzenie usäugi .........................................................................521 Kontrola dziaäania usäugi ..............................................................526 Implementacja zdalnego interfejsu ...............................................527 Implementacja klasy Parcelable ...................................................529 Podsumowanie ...........................................................................532 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................532 Rozdziaä 22 Poszerzanie zasiögu aplikacji ............................................533 Wzbogacanie aplikacji .................................................................533 Tworzenie widĔetów aplikacji ........................................................534 Tworzenie widĔetu aplikacji .....................................................535 Instalacja widĔetu ..................................................................543 Hosty widĔetów ......................................................................544 Animowane tapety .......................................................................545 Tworzenie animowanej tapety .................................................545 Instalacja animowanej tapety ..................................................549 Obsäuga konkretnego typu danych ................................................549 OkreĈlanie akcji intencji oraz typów MIME .....................................551 Implementacja aktywnoĈci do obsäugi intencji ..........................551 Rejestracja filtra intencji .........................................................552 Zapewnianie moĔliwoĈci przeszukiwania treĈci aplikacji ..................553 Zapewnianie moĔliwoĈci przeszukiwania wewnñtrz aplikacji .......555 Zapewnianie moĔliwoĈci korzystania z wyszukiwania globalnego ...562 Korzystanie z aktywnych folderów .................................................565 Tworzenie aktywnego folderu ..................................................566 Instalacja aktywnego folderu ...................................................570 Podsumowanie ...........................................................................571 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................572 Rozdziaä 23 Zarzñdzanie kontami uĔytkownika oraz synchronizacja jego danych .......................................573 Zarzñdzanie kontami przy uĔyciu menedĔera kont ...........................573 Synchronizacja danych przy uĔyciu adapterów synchronizacji ......575 Korzystanie z usäug tworzenia kopii zapasowych ............................576 16 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Wybór zdalnej usäugi tworzenia kopii ........................................576 Implementacja agenta archiwizacji ..........................................577 Tworzenie kopii i odtwarzanie danych aplikacji ..........................581 Podsumowanie ...........................................................................582 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................582 Rozdziaä 24 Zaawansowane sposoby obsäugi wprowadzania danych .....585 Stosowanie róĔnych metod wprowadzania tekstów .........................585 Stosowanie klawiatur programowych .......................................586 Korzystanie z przewidywania tekstu i säowników uĔytkownika .....589 Przedstawienie szkieletu uäatwieþ dostöpu ....................................589 Korzystanie z usäug rozpoznawania mowy .................................591 Korzystanie z usäug odczytywania tekstów ................................593 Korzystanie z gestów ...................................................................596 Wykrywanie ruchów w widokach ..............................................596 Obsäuga popularnych gestów wykonywanych jednym palcem ...........597 Obsäuga gestów wielodotyku ...................................................604 Zapewnianie bardziej naturalnego wyglñdu gestów ....................607 Korzystanie z manipulatora kulowego ............................................607 Obsäuga zmian orientacji ekranu ...................................................607 Podsumowanie ...........................................................................610 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................611 Rozdziaä 25 Przygotowywanie aplikacji dla róĔnych konfiguracji sprzötowych i jözyków.......................................................613 Maksymalizowanie zgodnoĈci aplikacji ...........................................613 Projektowanie interfejsu uĔytkownika pod kñtem zachowania zgodnoĈci.......................................... 615 Obsäuga konkretnych typów ekranów........................................617 Korzystanie z grafiki typu Nine-Patch Stretchable Graphics .........617 Stosowanie zasady kwadratu roboczego ...................................621 Stosowanie zasobów alternatywnych .............................................622 Kwalifikatory zasobów alternatywnych.......................................622 Tworzenie zasobów na potrzeby dziaäania przy róĔnej orientacji ekranu ..................................................628 Programowe stosowanie zasobów alternatywnych......................629 OkreĈlanie efektywnej organizacji zasobów ...............................630 Umiödzynarodawianie aplikacji ......................................................632 Umiödzynarodawianie przy wykorzystaniu zasobów alternatywnych .. 632 Programowa obsäuga ustawieþ lokalnych ...................................637 Obsäuga róĔnych konfiguracji urzñdzeþ ...........................................638 Obsäuga konfiguracji sprzötowych .............................................639 OkreĈlanie wersji Android SDK, na jakich dziaäa aplikacja...........640 Podsumowanie ............................................................................643 Odwoäania i inne Ēródäa informacji .................................................643 Spis treĈci 17 CzöĈè VI WdraĔanie aplikacji ..........................................645 Rozdziaä 26 Proces tworzenia oprogramowania mobilnego ...................647 Prezentacja procesu tworzenia oprogramowania mobilnego ............647 Wybór metodologii tworzenia oprogramowania ...............................648 Zrozumienie niebezpieczeþstw metody kaskadowej ..................648 Zrozumienie znaczenia powtarzania .........................................649 Gromadzenie wymagaþ aplikacji ...................................................649 OkreĈlanie wymagaþ projektowych ..........................................650 Tworzenie przypadków uĔycia oprogramowania mobilnego .........652 Doäñczanie wymagaþ innych podmiotów ...................................652 Zarzñdzanie bazñ danych urzñdzeþ ..........................................653 Szacowanie ryzyka zwiñzanego z projektem ...................................656 OkreĈlanie urzñdzeþ docelowych .............................................656 Pozyskiwanie urzñdzeþ docelowych .........................................658 OkreĈlanie moĔliwoĈci zaspokojenia wymagaþ aplikacji .............659 Rozumienie ryzyka zwiñzanego z zapewnianiem jakoĈci .............659 Pisanie waĔnej dokumentacji projektowej ......................................661 Tworzenie planów testowania na potrzeby kontroli jakoĈci .........662 Dostarczanie dokumentacji wymaganej przez inne podmioty ......662 Dokumentacja na potrzeby utrzymania i przenoszenia ...............662 Korzystanie z systemów zarzñdzania konfiguracjami .......................663 Wybór systemu zarzñdzania kodem Ēródäowym .........................663 Implementacja dziaäajñcego systemu numeracji wersji aplikacji .....663 Projektowanie aplikacji mobilnych .................................................664 ZnajomoĈè ograniczeþ urzñdzeþ przenoĈnych ...........................664 Poznawanie wspólnych architektur aplikacji mobilnych ..............664 Projektowanie aplikacji pod kñtem jej rozszerzania i pielögnacji ...665 Projektowanie pod kñtem moĔliwoĈci wspóädziaäania aplikacji ....667 Tworzenie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne .................................667 Testowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne ...............................668 WdraĔanie aplikacji mobilnych ......................................................668 OkreĈlanie rynków docelowych ................................................669 Wsparcie i pielögnacja oprogramowania mobilnego ........................669 ćledzenie i weryfikacja informacji o awariach ...........................669 Testowanie aktualizacji oprogramowania ukäadowego ...............670 Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji aplikacji .....................670 Wprowadzanie zmian na dziaäajñcym serwerze ..........................670 OkreĈlanie moĔliwoĈci przenoszenia aplikacji obciñĔonego niewielkim ryzykiem .............................................................670 Podsumowanie ...........................................................................671 Odwoäania i dodatkowe Ēródäa informacji .......................................671 18 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Rozdziaä 27 Projektowanie i tworzenie niezawodnych aplikacji na Androida ..................................673 Najlepsze praktyki projektowania niezawodnych aplikacji mobilnych ...673 Zaspokajanie wymagaþ uĔytkowników urzñdzeþ przenoĈnych .....674 Projektowanie interfejsu uĔytkownika aplikacji mobilnych ..........675 Projektowanie stabilnych i szybko reagujñcych aplikacji mobilnych ...............................................................676 Projektowanie bezpiecznych aplikacji mobilnych .......................678 Projektowanie aplikacji w celu maksymalizacji zysków ...............679 Korzystanie ze standardów projektowania aplikacji opracowanych przez innych ......................................680 Projektowanie aplikacji pod kñtem prostoty ich utrzymania i aktualizacji ..................................................680 Projektowanie aplikacji przy wykorzystaniu narzödzi Androida .....682 Unikanie gäupich bäödów podczas projektowania aplikacji na Androida .................................................................683 Najlepsze praktyki stosowane przy tworzeniu niezawodnego oprogramowania mobilnego .......................................................683 OkreĈlanie procesu produkcyjnego dostosowanego do tworzenia oprogramowania mobilnego ...............................684 Wczesne i czöste testowanie moĔliwoĈci wykonania projektu .....684 Stosowanie standardów kodowania, weryfikacji i testów jednostkowych w celu poprawienia jakoĈci kodu .....................685 Obsäuga usterek wystöpujñcych na jednym urzñdzeniu ..............688 Korzystanie z narzödzi Androida przy pisaniu aplikacji ...............689 Unikanie gäupich bäödów podczas tworzenia aplikacji na Androida ... 689 Podsumowanie ............................................................................689 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................690 Rozdziaä 28 Testowanie aplikacji na Androida .....................................691 Najlepsze praktyki testowania oprogramowania na urzñdzenia przenoĈne ...........................................................691 Projektowanie systemu rejestracji defektów na potrzeby tworzenia oprogramowania mobilnego ..................691 Zarzñdzanie Ĉrodowiskiem testowym .......................................693 Maksymalizacja pokrycia testów ..............................................696 Stosowanie narzödzi do testowania aplikacji na Androida ..........704 Unikanie gäupich bäödów podczas testowania aplikacji na Androida ..................................... 705 Korzystanie z usäug testowania aplikacji .................................706 Podsumowanie ...........................................................................706 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................706 Rozdziaä 29 Sprzedawanie aplikacji na Androida ..................................709 Wybór odpowiedniego modelu dystrybucji ......................................709 Przygotowywanie aplikacji do publikacji .........................................710 Przygotowanie kodu do utworzenia pakietu instalacyjnego .........711 Spis treĈci 19 Tworzenie pakietu aplikacji i jego podpisywanie ........................713 Testowanie publikowanej wersji pakietu aplikacji ......................716 Certyfikacja aplikacji na Androida ............................................716 Dystrybucja aplikacji ....................................................................717 Sprzedawanie aplikacji w Android Market .................................717 Sprzedawanie aplikacji na wäasnym serwerze ...........................724 Korzystanie z innych sposobów sprzedawania aplikacji .............725 Ochrona wäasnoĈci intelektualnej ............................................726 Pobieranie opäat od uĔytkowników ...........................................727 Podsumowanie ...........................................................................727 Odwoäania i inne Ēródäa informacji ................................................728 Dodatki ...........................................................729 Dodatek A Krótki przewodnik po emulatorze Androida ........................731 Symulacja rzeczywistoĈci — przeznaczenie emulatora ....................731 Korzystanie z róĔnych urzñdzeþ wirtualnych (AVD) ..........................733 Stosowanie narzödzia Android SDK and AVD Manager ..............734 Tworzenie AVD .......................................................................735 Uruchamianie emulatora z uĔyciem konkretnego AVD .....................740 Konfiguracja opcji uruchomieniowych emulatora .......................741 Uruchamianie emulatora w celu wykonania aplikacji .................741 Uruchamianie emulatora z poziomu programu Android SDK and AVD Manager .............................................743 Konfiguracja poäoĔenia GPS w emulatorze .....................................744 Nawiñzywanie poäñczeþ telefonicznych pomiödzy dwoma egzemplarzami emulatora ................................745 Przesyäanie SMS-ów pomiödzy dwoma egzemplarzami emulatora ....747 Interakcja z emulatorem z poziomu konsoli ...................................749 Wykorzystanie konsoli do symulowania odbieranych poäñczeþ ....750 Stosowanie konsoli do symulowania wiadomoĈci SMS ..............751 Stosowanie konsoli do przesyäania wspóärzödnych GPS .............752 Stosowanie konsoli do monitorowania transmisji sieciowych .....752 Stosowanie konsoli do modyfikowania ustawieþ zasilania .........752 Inne polecenia konsoli emulatora ............................................753 Korzystanie z emulatora dla zabawy ..............................................754 Ograniczenia emulatora ...............................................................755 Dodatek B Krótki przewodnik po DDMS .............................................757 Korzystanie z DDMS jako niezaleĔnej aplikacji oraz w Eclipse ..........757 Szybka prezentacja kluczowych moĔliwoĈci DDMS ..........................758 Obsäuga procesów .......................................................................760 Doäñczanie debugera do aplikacji ............................................760 Monitorowanie aktywnoĈci wñtku aplikacji ................................761 ēñdanie oczyszczenia pamiöci .................................................762 20 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Monitorowanie operacji wykonywanych na stercie .....................762 Monitorowanie przydzielanej pamiöci .......................................763 Zatrzymywanie procesu ..........................................................763 Zarzñdzanie plikami .....................................................................764 Przeglñdanie systemu plików w emulatorze lub na urzñdzeniu ....764 Kopiowanie plików z emulatora lub urzñdzenia .........................765 Kopiowanie plików do emulatora lub urzñdzenia .......................765 Usuwanie plików na emulatorze lub urzñdzeniu ........................765 Stosowanie zakäadki Emulator Control ..........................................766 Symulowanie przychodzñcych poäñczeþ telefonicznych ..............766 Symulowanie nadsyäanych wiadomoĈci SMS ............................766 Przesyäanie wspóärzödnych geograficznych ...............................767 Korzystanie z mechanizmów rejestracji komunikatów .....................767 Wykonywanie zrzutów ekranu z emulatora lub urzñdzenia ...............768 Dodatek C Krótki przewodnik po ADB ................................................771 WyĈwietlanie listy podäñczonych urzñdzeþ i uruchomionych emulatorów ......................................................771 Kierowanie poleceþ ADB do konkretnych urzñdzeþ .........................772 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ADB ..................................772 Zatrzymywanie procesu serwera ADB .......................................773 Uruchamianie i sprawdzanie procesu serwera ADB ...................773 Wykonywanie poleceþ powäoki ......................................................773 Wydawanie pojedynczych poleceþ powäoki ................................773 Stosowanie sesji ...................................................................773 Zastosowanie powäoki do uruchamiania i zatrzymywania emulatora ....................................................774 Kopiowanie plików .......................................................................774 Wysyäanie plików do urzñdzenia lub emulatora ..........................775 Pobieranie plików z urzñdzenia lub emulatora ...........................775 Instalowanie i usuwanie aplikacji ..................................................775 Instalowanie aplikacji .............................................................776 Ponowna instalacja aplikacji ...................................................776 Deinstalacja aplikacji .............................................................776 Korzystanie z narzödzia LogCat ....................................................776 WyĈwietlanie wszystkich zarejestrowanych komunikatów ...........777 Prezentowanie daty i godziny ..................................................777 Filtrowanie prezentowanych informacji .....................................777 Czyszczenie listy komunikatów ................................................779 Przekierowywanie prezentowanych informacji do pliku ...............779 Dostöp do innych dzienników ..................................................779 Kontrola usäugi kopii zapasowej ...................................................779 Wymuszanie sporzñdzenia kopii zapasowej ..............................780 Wymuszanie odtworzenia danych ............................................780 Usuwanie kopii zapasowej ......................................................781 Spis treĈci 21 Generacja raportu o bäödach ........................................................781 Korzystanie z powäoki do wykonywania operacji na bazach danych SQLite ...........................................................781 Korzystanie z powäoki do testowania aplikacji w warunkach zwiökszonego obciñĔenia ...........................................................781 Maäpia zabawa z aplikacjñ ......................................................782 Odbieranie informacji o dziaäaniach programu monkey ..............782 OkreĈlanie czynnoĈci symulowanych przez program monkey ......782 Powtarzanie tych samych operacji ...........................................784 Kontrola dziaäania programu ...................................................784 Dokäadniejsze poznanie programu monkey ...............................785 Instalowanie niestandardowych programów binarnych ....................785 Poznawanie innych poleceþ ADB ..................................................786 Dodatek D Sztuczki i triki podczas korzystania z Eclipse IDE ..............787 Organizacja przestrzeni roboczej ...................................................787 Integracja z usäugami kontroli wersji ........................................787 Zmiana poäoĔenia zakäadek w perspektywie ..............................788 Maksymalizacja okien ............................................................788 Minimalizacja okien ................................................................788 Umieszczanie okien obok siebie ..............................................789 WyĈwietlanie dwóch fragmentów tego samego pliku .................789 Zamykanie niepotrzebnych zakäadek ........................................789 Zachowanie kontroli nad oknami .............................................789 Tworzenie wäasnych filtrów dziennika .......................................790 Pisanie kodu w jözyku Java ..........................................................790 Automatyczne uzupeänianie .....................................................790 Formatowanie kodu ................................................................791 Tworzenie nowych klas ...........................................................791 Tworzenie nowych metod ........................................................791 Organizacja instrukcji import ...................................................792 Modyfikacja niemal wszystkich nazw ........................................792 Refaktoryzacja kodu ...............................................................793 Stosowanie narzödzia Extract Local Variable ............................793 Reorganizacja kodu ................................................................794 Tworzenie dokumentacji Javadoc .............................................795 WyjaĈnianie tajemniczych bäödów ............................................795 Dodatek E Przewodnik po SQLite dla poczñtkujñcych .........................797 Podstawowe czynnoĈci obsäugi baz SQLite ....................................797 Stosowanie programu sqlite3 .......................................................798 Uruchamianie powäoki ADB .....................................................798 Nawiñzywanie poäñczenia z bazñ danych SQLite ........................799 Przeglñdanie baz danych ........................................................799 Importowanie oraz eksportowanie baz danych i ich zawartoĈci ...800 22 Android. Programowanie aplikacji na urzñdzenia przenoĈne Wykonywanie poleceþ SQL w wierszu poleceþ ..........................802 Stosowanie innych poleceþ sqlite3 ..........................................803 ZnajomoĈè ograniczeþ baz danych SQLite ................................803 Nauka na przykäadach — baza ocen uczniów .................................804 Projektowanie struktury bazy danych ocen ................................805 Tworzenie prostej tabeli z kolumnñ AUTOINCREMENT ...............805 Zapisywanie danych w tabelach ..............................................806 Pobieranie informacji z tabel przy uĔyciu polecenia SELECT .......806 Stosowanie kluczy obcych oraz zäoĔonych kluczy gäównych .........807 Modyfikowanie i aktualizacja danych ........................................808 Pobieranie danych z kilku tabel przy uĔyciu zäñczeþ ...................809 Stosowanie kolumn o obliczanych wartoĈciach .........................810 Wyliczanie wartoĈci kolumn przy uĔyciu podzapytaþ ..................811 Usuwanie tabel ......................................................................811 Skorowidz ........................................................................813 3 Pierwsza aplikacja na Androida A ktualnie Czytelnik powinien już posiadać na własnym komputerze zainstalowane i działające środowisko do pisania aplikacji na platformę Androida. Można mieć także nadzieję, że oprócz tego Czytelnik posiada także jakieś urządzenie z Androidem. Nadszedł zatem czas, by napisać swój pierwszy kod na tę platformę. W tym rozdziale Czytelnik dowie się, jak należy dodawać i tworzyć nowe projekty aplikacji na Androida w środowisku Eclipse oraz jak sprawdzić, czy używane środowisko programistyczne zostało prawidłowo skonfigurowane. Oprócz tego w tym rozdziale Czytelnik napisze i przetestuje swoją pierwszą aplikację na Androida, uruchamiając ją zarówno w emulatorze, jak i na faktycznym urządzeniu. Testowanie Ĉrodowiska programistycznego Najlepszym sposobem, by upewnić się, że używane środowisko programistyczne zostało skonfigurowane prawidłowo, jest skorzystanie z jakiejś gotowej aplikacji i przeprowadzenie próby jej uruchomienia. Z łatwością można do tego celu wykorzystać jedną z wielu przykładowych aplikacji dostarczanych wraz z Android SDK i umieszczonych w katalogu /samples. Wśród wielu przykładów aplikacji dostarczanych wraz z Android SDK można znaleźć klasyczną grę o nazwie Snake (wąż). Aby ją zbudować i uruchomić, w pierwszej kolejności należy utworzyć w przestrzeni roboczej środowiska Eclipse nowy projekt aplikacji na Androida, stworzyć odpowiedni profil wirtualnego urządzenia (AVD) i przygotować konfigurację uruchomieniową dla projektu. Po prawidłowym skonfigurowaniu wszystkich elementów środowiska będzie można zbudować aplikację i uruchomić ją na emulatorze bądź rzeczywistym urządzeniu. 78 Rozdziaä 3. Pierwsza aplikacja na Androida Dodawanie aplikacji Snake do projektu w przestrzeni roboczej Eclipse Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest dodanie projektu Snake do przestrzeni roboczej Eclipse. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać opcję File/New/Project. 2. Rozwinąć grupę Android, a następnie wybrać kreatora Android Project (patrz rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Tworzenie nowego projektu aplikacji na Androida Wskazówka Kiedy juĔ raz wybierzemy kreatora Android Project, kolejne projekty bödzie moĔna tworzyè, wybierajñc z menu opcjö File/New/Android Project. 3. W sekcji Content zmienić wybraną opcję Create new project in workspace na Create project from existing sources. 4. Kliknąć przycisk Browse i przeglądnąć zawartoś
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Android. Programowanie aplikacji na urządzenia przenośne. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: