Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 002586 22768532 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Ćwiczenia do matury - ebook/pdf
Angielski. Ćwiczenia do matury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-338-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli szukasz podręcznika, który pomoże Ci skutecznie przygotować się do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego – 'Angielski. Ćwiczenia do matury' wydawnictwa Lingo jest w sam raz dla Ciebie!

 

Zalety książki:

- wszystkie tematy maturalne w ćwiczeniach

- doskonała pomoc w usystematyzowaniu wiedzy

- klucz do wszystkich ćwiczeń, krzyżówki, wykaz czasowników nieregularnych

 

Języki NIEobce z Lingo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Treger ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY Redaktor serii: Anna Laskowska Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety i opracowanie graficzne: Kaja Mikoszewska Zdjęcie na okładce: ©Chagin/Stock photo; ©aihumnoi/Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2015 www.wydawnictwolingo.pl ISBN: 978-83-7892-319-0 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-338-1 Skład i łamanie: Kaja Mikoszewska Wstęp 3 „Angielski. Ćwiczenia do matury” to publikacja napisana z myślą, by jak najlepiej pomóc w przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Egzamin ten nie tylko podsumowuje edukację w szkole średniej, ale także jest podstawą kwalifikacji na studia wyż- sze w uczelniach publicznych. Dzięki tej książce można dobrze usystematyzować i rozszerzyć wiedzę oraz umiejętności komunikacyjne w dziedzinie języka angielskiego. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów. Ćwiczenia i zadania w repetytorium mają praktyczny charakter i są zgodne z zakresem materiału wymaganego na maturze. Aby na bieżąco sprawdzać opanowanie materiału, pod każdym ćwi- czeniem zostały umieszczone odpowiedzi. Wystarczy tylko odwrócić książkę do góry nogami, by zobaczyć, czy Twoje rozwiązania były pra- widłowe. Z życzeniami matury na 100 procent Anna Treger WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL 4 ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY Wstęp 1. MAN Build and appearance Personality Clothes Age Feelings and emotions Body language and gestures 2. SOCIAL AND FAMILY LIFE Family Friends and relations Celebrations and special occasions 3. HOUSING AND LIVING Housing and living Problems around the house In the house 4. EVERYDAY LIFE Daily activities Hobbies and leisure Shopping 5. FOOD AND DRINK Taking about food Food preparation Eating in Eating out Drinking 3 7 8 10 14 18 22 25 29 30 33 37 43 44 48 51 55 56 59 62 67 68 70 73 75 78 5 83 84 88 91 96 99 100 103 107 111 112 117 120 123 124 126 128 131 134 138 141 142 145 149 6. TRAVELLING On the road Driving Travelling and means of transport Holidays 7. HEALTH Health problems At the doctor’s In hospital 8. EDUCATION AND WORK Education Looking for a job Work and career 9. CULTURE AND MASS MEDIA Film and cinema Books Music Television Computers and the internet Newspapers and magazines 10. THE NATURAL WORLD The weather Natural world DODATEK. Czasowniki nieregularne WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL SPIS TREŚCI ManUnit 1. 8 BUILD AND APPEARANCE ĆWICZENIE 1. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. braids overweight hair dimples cheeks bones eyebrows freckles make-up complexion 1. Tony has a dark .......................... and he tans easily. 2. Ann has a few .......................... on her face, which I find very charming. 3. David’s face is very round with chubby ........................... 4. She really needs to start eating. She is just a bag of ..........................! Kate always wears her hair in two ......................... or ponytails. I’m way too ........................... I need to lose fat and get fit. If you put a little .......................... on her, she looks really beautiful. Our history teacher has bushy .......................... that completely obscure his eyes. 5. 6. 7. 8. 9. Joe is going bald. The front of his .......................... is V-shaped. 10. Paddy gets two .......................... on her cheeks when she smiles. 7. makeup, 8. eyebrows, 9. hair, 10. dimples 1. complexion, 2. freckles, 3. cheeks, 4. bones, 5. braids, 6. overweight, ĆWICZENIE 2. Uzupełnij teksty wyrazami z ramek. A) curly look chin features tall cheekbones forehead skin dimples skinny obese Nick is 17 years old. He is ..........................(1), standing at about 6’7”, but is fairly ..........................(2). You wouldn’t believe that as a child he was ..........................(3). A broad ..........................(4), high ..........................(5) and a cleft ..........................(6) are the most marked ..........................(7) of his face. Although Nick is making the transition from adolescence to manhood now, his blond ..........................(8) hair, ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 9 cute ..........................(9) in his cheeks and a broad smile give him a boyish ..........................(10). Nick is from Australia, and as with most Australians his ..........................(11) has a bronze tone from the constant exposure to the sun. B) eyes face hair wisp complexion freckles ears arm Melanie is just a ..........................(1) of a girl. At the age of 17 she looks as if she were only a little kid. She has a nice, round ..........................(2), dark shoulder-length ..........................(3) which is usually pulled back in a ponytail, green, deep-set ..........................(4) and a pale ..........................(5) which strongly contrasts with her hair, and a few brown ..........................(6) on her nose. Her ..........................(7) are pierced and she wears studs in them. She once wanted to have a tattoo on her ..........................(8) but her parents forbade it. C) lips eyelashes slim figure shoulders freckled round braids beauty My sister Susan is 22 years old. She is a classic ..........................(1). She is tall and ..........................(2) so she can wear almost anything. She has long, dark hair that falls down over her ..........................(3). When she was younger, she wore her hair in ..........................(4), but she wears it loose now. Her face is ..........................(5) and ..........................(6) with large blue eyes, long ..........................(7) and small yet full ..........................(8). Her good ..........................(9) makes people turn their heads for a second look. 8. lips, 9. figure 2. slim, 3. shoulders, 4. braids, 5. round, 6. freckled, 7. eyelashes, 3. hair, 4. eyes, 5. complexion, 6. freckles, 7. ears, 8. arm, C), 1. beauty, 7. features, 8. curly, 9. dimples, 10. look, 11. skin, B) 1. wisp, 2. face, A) 1. tall, 2. skinny, 3. obese, 4. forehead, 5. cheekbones, 6. chin, WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 10 ĆWICZENIE 3. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. moustache mark nose thin handsome fit fat tall eyes wavy 1. As a child I had .......................... hair, but as I got older it became straight. 2. She has a beauty .......................... on one cheek. 3. You’ll get .......................... if you overeat regularly. 4. Clive is a .......................... man with dark hair and a charming smile. 5. Tim goes to the gym regularly to keep ........................... 6. My sister is very .......................... although she eats a lot. 7. Her .......................... turns up slightly at the tip. 8. 9. 10. Mr Edwards has a ....................... which covers his upper lip. Kate wears high heels, which makes her really ........................... She looks very tired with those bags under her ........................... 9. eyes, 10. moustache 1. wavy, 2. mark, 3. fat, 4. handsome, 5. fit, 6. thin, 7. nose, 8. tall, PERSONALITY ĆWICZENIE 1. Rozwiąż krzyżówkę. ACROSS: 2. always telling other people what to do, 5. repeatedly arguing with other people, 6. paying great attention to unimportant details, difficult to please, 10. changing quickly from being in a good mood to being in a bad mood, 11. annoyed because of someone’s mistakes or delays, 12. feeling angry and unhappy because of someone’s advantages, position or possession, 13. able to understand other people’s feelings and needs. DOWN: 1. happy, in good spirits, 3. intelligent, clever, 4. determined to do something even when other people think it is unreasonable, ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 11 7. enjoying being with other people, friendly, 8. having a strong wish for success, power or achievement, 9. aggressive towards someone. 1 2 3 4 9 5 8 10 11 6 7 12 13 7. sociable, 8. ambitious, 9. hostile 12. jealous, 13. sensitive. DOWN: 1. cheerful, 3. smart, 4. obstinate, ACROSS: 2. bossy, 5. quarrelsome, 6. fussy, 10. moody, 11. impatient, WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 12 ĆWICZENIE 2. Uzupełnij teksty wyrazami z ramek. A) persistent outdoor type ambitious social Robbie is very ........................(1) and he always tries to do his best in all his assignments. He is also ........................(2) in his studies so everybody thinks that he will go far in his chosen career. Probably they are right because so far he has excellent results and he is at the top of his class. Besides, he is very ........................(3) and gets along well with all his classmates, though he is not much of an ........................(4). He prefers relaxing at home with some friends rather than going out. B) patient rebellious indulgent independent strict stubborn Sue is very ........................(1) and won’t listen. She often argues with her friends and everybody at home. Her parents are perhaps too ........................(2) and ........................(3) and they don’t discipline her. I think that for her own good they should be more ........................(4) with her. On the other hand, she is of an age where such behaviour is typical. Like most teenagers she is ........................(5) and tries to be ........................(6). 2. patient, 3. indulgent, 4. strict, 5. rebellious, 6. independent A) 1. ambitious, 2. persistent, 3. social, 4. outdoor type, B) 1. stubborn, ĆWICZENIE 3. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. gentle boastful bossy reliable outgoing imaginative touchy grumpy carefree nosy 1. He is so .......................... that he wouldn’t hurt a fly. 2. Frank is .......................... and likes to dominate other people. 3. You can trust him. He is .......................... and dependable. 4. Their son is very ........................... He is full of ideas and enthusiasm. Jack can be very .........................., especially in the mornings, when he has the habit of snapping at people. 5. ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 13 6. Judy is .......................... and enjoys meeting people. 7. Mrs Johnson is very .......................... of her son’s achievements. 8. Mary is .......................... and often behaves thoughtlessly. 9. Everything seems to bother him. He is so ........................... 10. My aunt is very ........................... She always wants to know everything about other people’s affairs. 7. boastful, 8. carefree, 9. touchy, 10. nosy 1. gentle, 2. bossy, 3. reliable, 4. imaginative, 5. grumpy, 6. outgoing, ĆWICZENIE 4. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek. cold fish home lover wolf in sheep’s clothing bookworm busybody killjoy daredevil lone wolf party animal culture vulture couch potato big-head eager beaver 1. Paul is a(n) ........................... He spends much of his time in the library. 2. My sister is a(n) ........................... She doesn’t go out much. 3. 4. Brian is a(n) ........................... He enjoys partying quite a lot. I’m a(n) ........................... I’m most comfortable when I’m on my own, without other people. 5. Nick never smiles or jokes. He is a(n) ........................... 6. My brother is a(n) ........................... He always goes in for extreme sports. Be careful about Kate. She is a(n) ........................... She loves prying into other people’s lives. 7. 8. She spoils everybody’s fun. She is a(n) ........................... 9. He is interested in the arts and often attends cultural events. He is a(n) ........................... 10. Don’t be such a(n) ...................... Slow down and have more fun. 11. Kate’s husband is such a(n) ........................... He will only sit and watch TV all day. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 14 12. Martin is such a(n) .........................., isn’t he? He just goes around telling people how intelligent he is. 13. Dorothy seemed to be a(n) .........................., but underneath she had a heart of gold. coach potato, 12. big-head, 13. wolf in sheep’s clothing daredevil, 7. busybody, 8. killjoy, 9. culture vulture, 10. eager beaver, 11. 1. bookworm, 2. home lover, 3. party animal, 4. lone wolf, 5. cold fish, 6. CLOTHES ĆWICZENIE 1 A) Połącz w pary wyrazy w kolumnach, tak by złożyły się w rozwinięte nazwy ubrań. A) B) C) D) E) F) G) H) shoes dress sweater suit blouse shirt hat trousers short-sleeved double-breasted low-rise backless peaked pull-on button-down V-neck 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B) Rozstrzygnij, które z materiałów wymienionych po lewej stronie kolumny mogą być surowcem dla wszystkich trzech części garderoby z poszczególnych wierszy kolumny prawej. 1. 2. 3. 4. 5. woollen leather denim linen silk tie, scarf, dress A) dress, shirt, suit B) shoes, jacket, belt C) D) cap, gloves, socks trousers, skirt, jacket E) A) 1. e, 2. d, 3. h, 4. b, 5. g, 6. a, 7. f, 8. c. B) 1. d, 2. c, 3. e, 4. b, 5. a ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 15 ĆWICZENIE 2. Uzupełnij teksty wyrazami z ramek. Zmień formę tam, gdzie jest to konieczne. A) hat gloves trousers flaps coat clothes boots fleece The traveller put on cold-weather ..........................(1) to ward off the chilly wind. He was wearing a sheepskin ..........................(2) reaching below the knee, winter ..........................(3), waterproof ..........................(4), woolen ..........................(5) and a ..........................(6) underneath. On his head he had a fur ..........................(7) with ear ..........................(8) to cover his ears and cheeks. It was very cold but he didn’t feel it. His clothes kept him warm from the inside out. B) handbag skirt outfits clothes heels sweater shirt Meg likes tight ..........................(1) in bold colours. Today she is wearing black leather ..........................(2) and a bright red ..........................(3) over a white collared ..........................(4), which all look very good on her. She chose her red high ..........................(5) with ankle straps to go with the sweater and the ..........................(6). I really like her style, although I would choose less showy ..........................(7). C) shoes jeans sweatshirt footwear hood The teenager was wearing a gray oversized ..........................(1) with the ..........................(2) pulled up over his head so you could hardly see his face. The sweatshirt had the slogan „Be Who You Are’’ on the front. His blue ..........................(3) were worn and a size too big. On his feet he had sports ..........................(4), which were the only ..........................(5) he enjoyed wearing. clothes, C) 1. sweatshirt, 2. hood, 3. jeans, 4. shoes, 5. footwear flaps, B) 1. outfit, 2. skirt, 3. sweater, 4. shirt, 5. heels, 6. handbag, 7. A) 1. clothes, 2. coat, 3. boots, 4. trousers, 5. gloves, 6. fleece, 7. hat, 8. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 16 ĆWICZENIE 3. Dopasuj początki i końcówki zdań z kolumn 1–12 i A–L, tak by powstały pełne wypowiedzi. 1. Put on a coat, dear → 2. Dennis rolled up his sleeves → 3. → so he buckled the belt around his waist to hold them up. 4. Tie up your shoelaces or → 5. Kris took off his clothes and → 6. He pulled up the hood of his coat to keep → 7. Mark tucked his shirt into the trousers because → 8. Kate unzipped her jacket → 9. I couldn’t do up the buttons on my shirt so → 10. → the man loosened his tie. 11. Laura loves dressing up for parties but → 12. Thomas changed out of his suit into → A) When the meeting was over → B) → or you’ll catch a cold. C) → because she was too warm. D) → I took a larger size. E) → and got down to work. F) → normally she wears casual clothes. G) His trousers were too loose → H) → he wanted to look presentable. I) → his T-shirt and jeans. J) → went to bed. K) → you will trip over them. L) → his ears warm. 1. b, 2. e, 3. g, 4. k, 5. j, 6. l, 7. h, 8. c, 9. d, 10. a, 11. f, 12. i ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 17 B) overalls ĆWICZENIE 4. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, wpisując A, B lub C. 1. At my school we have to wear ........... 2. 3. 4. A) uniforms ........... are ideal for the beach. A) Boots B) Clogs It was cold today so Sue had to wear ........... under her trousers. A) slip Richard is happy to wear a ........... to work, because he thinks of himself as a professional. A) suit B) long johns C) Flip-flops C) stockings C) sweater C) suits B) coat B) dresses 5. Most women at the party wore full-length ........... C) slips 6. 7. 8. 9. 10. Paul was wearing ........... to keep his hands warm. A) skirts The girl was wearing a ........... which was just above her knees. A) skirt It was raining so the children put on ........... and went outside. A) high heels ........... look fabulous, but they are uncomfortable to wear all day. A) Trainers It’s very windy. You’d better put on a windproof ........... A) jacket B) wellingtons B) Stilettos C) slippers C) mittens C) Loafers B) socks A) scarf B) robe C) top B) top C) vest 1. a, 2. c, 3. c, 4. a, 5. b, 6. a, 7. b, 8. b, 9. a, 10. c WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man AGE ĆWICZENIE 1. Wybierz odpowiedź, która najlepiej pasuje do kontekstu zdania. 1. 18 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B) teen C) little B) toddler C) minor B) the elderly C) pensioners Kate took a few days off work to help her sister take care of her ................ daughter. She is eight weeks old and adorable. A) new-born Their son is a(n) ................ and he walks quite well for a one-year-old child. A) infant In most European countries it’s forbidden to sell alcohol to ................. A) minors ................ are difficult to manage and they are often disrespectful towards their parents. A) New-born babies B) Infants He is a(n) ................ now so let him make his own decisions. A) teen My neighbour is a(n) ................ woman who needs help around the house, so I go help her. A) mature A few days after delivery, Barbara was discharged from hospital with her ................ daughter. They are both in good health. A) adolescent Because Marc is still ................, he is ineligible to vote. A) under age Mr Edwards is a ................ and as such he is entitled to discounts on public transport. A) minor C) Teenagers C) youngster B) teenager C) young B) infant C) teen B) young C) elderly B) adult 10. For a ................ man he’s acting like a child. B) 27 years old A) 27-year-old B) grown-up C) pensioner C) 27 years of age ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 19 1. a, 2. b, 3. a, 4. c, 5. b, 6. c, 7. b, 8. a, 9. c, 10. a ĆWICZENIE 2. Uzupełnij poniższe zdania wyrażeniami z ramek w odpowiedniej formie. in your prime over the hill in your teens grow up on the other side of come of age show your age retire your junior age 1. You will have the right to vote when you ........................... 2. 3. 4. 5. 6. 7. Robert is visibly ........................... He is going grey and out of shape. In 15 years’ time, Janet will be 37 and still .......................... and attractive. Dorothy .......................... in a large, working-class family in Newcastle. Although Jack was only .........................., he was old enough to look after his younger siblings. When he .........................., Paul plans to spend more time with his family. My brother is seven years .......................... but we get on really well. She looks young but her neck and hands ........................... 8. 9. Martin is still very fit despite being .......................... 40. 10. He is .......................... now she should be retiring by the end of the year. 10. over the hill retires, 7. my junior, 8. show her age, 9. on the other side of 40, 1. come of age, 2. ageing, 3. in her prime, 4. grew up, 5. in his teens, 6. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 20 ĆWICZENIE 3. Wybierz właściwą odpowiedź. A) 1. A) look his age 2. A) children 3. A) was his age 4. A) childishly 5. A) grown-ups 6. A) Boyhood 7. A) adult 8. A) get old 9. A) young 10. A) teenage B) act his age B) teenagers B) was his years B) maturely B) grown B) Adolescence B) old B) grow up B) childish B) teenager Nicholas is over 19, but he doesn’t ............(1), at least not to me. His face is very childlike and you would say that he is 15 at the most. Like many ............(2) he is quite rebellious and he has an answer for everything, however, I was perhaps more difficult when I ............(3). Sometimes he even behaves more ............(4) than some ............(5). ............(6) is not the easiest time of your life and you wish to be an ............(7) and independent of others, but when you ............(8) and move from youth to adulthood, you want nothing more than to stay as ............(9) as your ............(10) children. B) 1. A) mid 2. A) getting on 3. A) time 4. A) age 5. A) growing up 6. A) twenties B) middle B) growing up B) age B) forties B) ageing B) twenty ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 21 Rose has caught a glimpse of herself in the mirror. She knows that she looks good for her age being in her ............(1)-forties. She has been ............(2) slowly and gracefully. Her ............(3) doesn’t show on her except for the crow’s feet around her eyes and some wrinkles on her neck. At 45, Rose has a body that many women half her ............(4) would envy. This is probably because she works out regularly, jogs and has her own dietician. She doesn’t worry about ............(5). She claims that she feels more confident now than she did when she was in her ............(6). B) 1. a, 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. a A) 1. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5. a, 6. b, 7. a, 8. b, 9. a, 10. a, ĆWICZENIE 4. Uzupełnij dialogi poniższymi wyrażeniami. put her at pass for much younger A) B) C) my age D) lived for didn’t know her real age is catching up with him E) F) G) get to my age H) remarkably mature B: She’s just 12, but for someone her age she is ............. A: Grandpa, get stronger eyeglasses. B: Argh! Wait till you ............, boy. 1. 2. A: How old is she? 3. A: What age would you ............? 4. 5. A: I can’t believe she is ............! 6. B: I’d say thirty-five. A: My great grandmother ............ over 100 years. B: Oh, she had great genes. B: Nor can I. She looks at least 40 if not older. A: Margaret is over forty and she lies about her age. B: She thinks she can ............. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 22 B: I think he is going to retire. His age ............. 7. A: How is Bob? 8. A: Katy looks very mature. B: That’s true. You would think she was 18 if you ............. 1. g, 2. h, 3. a, 4. d, 5. c, 6. b, 7. f, 8. e FEELINGS AND EMOTIONS ĆWICZENIE 1. Dopasuj wyrażenia w lewej kolumnie do ich definicji w kolumnie prawej. 1. be thrilled to bits 2. be as white as a sheet 3. lose one’s temper 4. send shivers down sb’s spine 5. keep a stiff upper lip 6. feel down 7. jump down sb’s throat 8. buzz with energy 9. be in two minds 10. get wound up A) speak angrily to someone B) stay calm and not show your feelings C) be unable to decide about something D) be worried, tense or nervous E) be full of energy F) look pale because of illness or strong emotions G) be unhappy H) make someone feel frightened or excited I) become angry very quickly J) be extremely pleased 1. j, 2. f, 3. i, 4. h, 5. b, 6. g, 7. a, 8. e, 9. c, 10. d ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 23 ĆWICZENIE 2. Wybierz właściwy wyraz spośród dwóch wyróżnionych. 1. terrified / terrific as I am now in all my life. frank / frantic with worry when her son I’ve never been as I’m shaking hard and I can’t stop. She was didn’t come home on time. I’ve grown weary / wary of being treated like a child. Thomas was stupid / stupefied when he saw her. It was so unexpected. Harry was by himself all day, feeling alone / lonely . He was was leaving him for another man. The student was very pleased / pleasant his teacher gave him. Mike was visibly distressed / stressed by the accident. He couldn’t say a word. with the mark incredible / incredulous when his wife told him that she 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. pleased, 8. distressed 1. terrified, 2. frantic, 3. weary, 4. stupefied, 5. lonely, 6. incredulous, B A discontented ĆWICZENIE 3. Dopasuj przymiotniki z kolumny A do wyrazów przeciwstawnych z kolumny B. 1. 2. miserable hysterical 3. 4. worried excited 5. bored 6. sympathetic 7. energetic 8. A) composed B) enthusiastic C) sluggish D) satisfied E) cheerful F) untroubled G) calm H) uncaring 1. d, 2. e, 3. g, 4. f, 5. a, 6. b, 7. h, 8. c WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 24 ĆWICZENIE 4. Wybierz z jednej z kolumn z poprzedniego ćwiczenia wyraz pasujący do każdego z poniższych zdań. 1. My boss is ........................... with my work and criticises me regularly. Jim was very ........................... unlike his brother who was running around the house, shouting. At first Anne was ........................... by the news, but later she became alarmed. My sister is starting to get very ........................... about the wedding. 2. 3. 4. 5. Most people yawn when they are ............................ 6. She was very ........................... towards all people affected by the flood. Eating too much made me ............................ I was moving much more slowly than usual. Susan has been ........................... since Mark left her. It is getting her down. 7. 8. 6. sympathetic, 7. sluggish, 8. miserable 1. discontented, 2. calm, 3. untroubled, 4. excited, 5. bored, ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 25 BODY LANGUAGE AND GESTURES ĆWICZENIE 1. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek określającymi pozycję ciała, nadając im odpowiednią formę gramatyczną. stand slouch kneel lean lie squat sit crouch 1. The man ........................... in the doorway, uncertain whether to enter or not. Don’t ........................... against the wall. It’s freshly painted. 2. Grandma was ........................... in an armchair by the fire. 3. 4. Claire ........................... on the floor to tidy under the bed. 5. I ........................... down to take a picture of him from another angle. 6. Laura was ........................... on the beach, reading a book. 7. She ........................... behind the bush to observe the birds and their young. 8. Don’t ............................ Sit up straight. 8. slouch 1. stood, 2. sitting, 3. lean, 4. knelt, 5. squatted, 6. lying, 7. crouched, ĆWICZENIE 2. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z ramek w odpowiedniej formie. run stick shake tap tap fiddle blink point draw tighten crane beckon 1. Dad ........................... at the black clouds in the sky and reminded me to take an umbrella. He ........................... at her flirtatiously, but she didn’t seem to notice. Sophie ........................... her fingers through her hair, wondering what to do next. Paul got nervous to the point that his hands were ........................... 2. 3. 4. WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man 26 5. 6. 7. 8. He was ........................... with a pen while he was waiting for his teacher to come. I childishly ........................... my tongue out at the driver who was trying to overtake me. I ........................... my foot in time to the music. Jackie tried to ........................... in her stomach to make herself look thinner. 9. Brian ........................... his lips, trying to calm his anger. 10. Katy smiled and ........................... to the little boy to come nearer. 11. She ........................... me on the shoulder to wake me up. 12. The student ........................... his neck to get a better view of the blackboard. 8. draw, 9. tightened, 10. beckoned, 11. tapped, 12. craned 1. pointed, 2. blinked, 3. ran, 4. shaking, 5. fiddling, 6. stuck, 7. tapped, ĆWICZENIE 3. Wyrażenia podkreślone w zdaniach 1–8 zastąp odpowiadającymi im facial expressions z ramek. scowl squint pout frown curl one’s lip raise one’s eyebrows roll one’s eyes smack one’s lips 1. Stop closing your eyes to see better. Go and get your glasses! 2. Amy showed surprise when she saw the price tag on the dress. 3. Don’t make so much noise while eating, please. 4. When he told her that he couldn’t afford to go on holiday, she showed contempt. Jennifer expressed exasperation when she saw what he was cooking for dinner. Kelly pushes out her lips in anger when things don’t go her way. 5. 6. 7. Peggy bit her lip and looked angrily at her boyfriend. 8. Dennis brought his eyebrows together as he tried to remember what had happened. ANGIELSKI ĆWICZENIA DO MATURY 27 lip, 5. rolled her eyes, 6. pouts, 7. scowled, 8. frowned 1. squinting, 2. raised her eyebrows, 3. smack your lips, 4. curled her ĆWICZENIE 4. Odpowiedz jakie znaczenie mają gesty 1–15, przypisując każdemu z nich odpowiednie objaśnienia A–O. 1. scratch your head 2. drum your fingers 3. cross your fingers 4. clap your hands 5. bow 6. wave 7. pat sb on the back 8. shrug your shoulders 9. nod 10. hug 11. clench your fists 12. rub your eyes 13. shake your head 14. fold your arms 15. snap your fingers A) encouragement, congratulations, consolation B) disagreement, „no” C) getting someone attention, marking the beat of music D) disbelief, doubt G) disagreement, annoyance H) „hello” or „goodbye” I) lack of knowledge, concern J) hostility, anger K) impatience L) support, friendship, love M) applause N) confusion, thinking about something O) greeting, respect E) good luck F) agreement, understanding, „yes” 13. b, 14. g, 15. c 1. n, 2. k, 3. e, 4. m, 5. o, 6. h, 7. a, 8. i, 9. f, 10. l, 11. j, 12. d, WWW.WYDAWNICTWOLINGO.PL Unit 1. Man
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Ćwiczenia do matury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: