Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00381 006130 22759614 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Czasy gramatyczne. Podręcznik z ćwiczeniami  - ebook/pdf
Angielski. Czasy gramatyczne. Podręcznik z ćwiczeniami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 78
Wydawca: DIM - Nauka i Multimedia Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8006-044-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się najważniejszych czasów gramatycznych niezbędnych do poprawnego porozumiewania się w języku angielskim.  Proste i przejrzyste wyjaśnienia, jak tworzyć zdania, przeczenia i pytania w każdym czasie pozwolą raz na zawsze zapamiętać często mylące się zasady.

Poziom: średnio zaawansowany

W każdej lekcji:

Podręcznik przygotowany jest w wygodnym do wydrukowania formacie A-4. Po wykonaniu ćwiczeń możesz sprawdzić swoje odpowiedzi w kluczu znajdującym się na końcu każdej lekcji. Jeżeli chcesz korzystać z kursu również w wersji audiobook, pobierz wersję e-book + mp3 z nagranymi dialogami, ćwiczeniami oraz wyjaśnieniami gramatycznymi dostępną w dziale audiobook.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie nagrań: Studio MTS Mariusz Zaczkowski Projekt okładki: Paweł Lewinowicz © DIM Nauka i Multimedia, 2015 ISBN: 978-83-8006- 044-9 Podręcznik Angielski. Czasy gramatyczne dostępny jest również w wersji do słuchania – E-book + mp3 (do pobrania na stronie audiokursy.pl oraz w innych księgarniach internetowych). W tekście ćwiczeń liczba przy głośniku oznacza numer odpowiedniego pliku mp3 z nagraniem. DIM Nauka i Multimedia ul. Milskiego 1; 80-809 Gdańsk www.audiokursy.pl e-mail: info@dimnim.pl tel. 58 324-91-51 Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie w urządzeniach przetwarzania danych, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystąpieniach publicznych w całości lub w części tylko za wyłącznym zezwoleniem właściciela praw autorskich. Spis treści Lesson 1. PRESENT SIMPLE Lesson 2. PRESENT CONTINUOUS Lesson 3. SIMPLE PAST Lesson 4. PRESENT PERFECT Strona Ścieżka mp3 E-book Audiobook 3 1-10 10 11-20 18 21-30 26 31-40 Lesson 5. FUTURE FORMS – plans and decisions 34 Lesson 6. FUTURE FORMS – predictions, requests, 42 41-50 51-58 promises Lesson 7. PAST CONTINUOUS Lesson 8. PAST PERFECT 49 59-68 56 69-78 Lesson 9. PRESENT PERFECT CONTINUOUS 63 79-89 Lesson 10. PAST PERFECT CONTINUOUS 71 90-99 LESSON 1. PRESENT SIMPLE 1 PRESENT SIMPLE – czas używany, gdy opisujemy czynności zwyczajowe, powtarzające się regularnie lub trwające stale w naszym życiu. Exercise 1 Read / Listen to the conversation. 2 - Mary, tell me about your typical day… - Well. I usually get up at 7… - Do you like getting up early in the morning? - No, I don’t. I hate it. Then I go to the bathroom and have a shower. - Yes. What then? - Then I get dressed and have breakfast with my parents. - Does your mother work? - Yes, she does. - What does she do? - She is a nurse. She has a part-time job in the hospital. - What time do you go to school? - - How do you get to school? - My father drives me to school every day. - What do you do after school? - I usually leave at about 7.40. I do my homework after lunch and sometimes I help Mum with the shopping or something. - Do you meet your friends in the evenings? - We don’t meet every day but we always chat on the computer. Glossary --------------------------------------------------------------------------------------------- usually a part-time job to drive always to chat zwykle praca na pół etatu jeździć samochodem, odwieźć kogoś zawsze plotkować, rozmawiać 3 Lesson 1. Present Simple 3 ZDANIA TWIERDZĄCE w czasie Present Simple tworzymy używając czasownika w formie podstawowej, np.: I get dressed and have breakfast. W zdaniach w trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s lub -es, np.: He works in the centre. I usually ……………… (get up) at 7.00. Exercise 2 Complete the sentences with the appropriate form of the verbs in brackets. 1. 2. 3. 4. My mother ……………… (have) a part-time job. 5. My father ……………… (drive) me to school every day. 6. We always ……………… (chat) on the computer. I go to the bathroom and ……………… (have) a shower. I ……………… (enjoy) listening to music. Repeat the positive statements. 4 5 ZDANIA PRZECZĄCE w czasie Present Simple tworzymy dodając don’t przed czasownikiem w formie podstawowej, np.: We don’t meet every day. W zdaniach w trzeciej osobie liczby pojedynczej wstawiamy doesn t, np.: She doesn’t work in the afternoon. Exercise 3 Complete the sentences with the appropriate verb in the negative form. Use the short forms. work stay like go meet I …………………….. getting up early. 1. 2. We …………………….. every day. 3. My mother …………………….. at school. 4. He …………………….. at home in the morning. 5. They …………………….. to school by bus. Repeat the negative statements. 6 6 Lesson 1. Present Simple Exercise 4 Write how you and your family spend the weekends. 1. Write if you get up early at the weekend. ............................................................................................................................... 2. Write what you usually have for breakfast. ............................................................................................................................... 3. Write if you and your family go to the swimming pool every Saturday. ............................................................................................................................... 4. Write if your parents often go out in the evenings. ............................................................................................................................... 5. Write if your grandmother visits you every Sunday. ............................................................................................................................... 6. Write if she often watches TV in the evenings. ............................................................................................................................... Now practise the examples with the recording. 7 8 PYTANIA ogólne w czasie Present Simple tłumaczone w języku polskim „czy...?” tworzymy zaczynając zdanie od słowa: do, a w trzeciej osobie liczby pojedynczej od does, np.: Does she work in the centre? Na tak postawione pytanie najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi, np.: Yes, she does. / No, she doesn’t. Jeżeli chcemy uzyskać szczegółową informację, pytanie zaczynamy od zaimka pytającego, np.: Where does he work? Exercise 5 Complete the questions and the short answers with do / don’t / does / doesn’t. 1. 2. 3. .................. you like playing computer games? Yes, I ................... .................. you like getting up early? No, I ................... .................. your mother work? Yes, she ................... 4. .................. your father stay at home? No, he ................... 5. What time .................. you go to school? 6. How .................. you get to school? 7. What .................. your mother do? 8. Where .................. your father work? Repeat the questions and the short answers. 9 7 ..................................................................................? 2. Ask if they have breakfast at home. ..................................................................................? 3. Ask when they start work? ..................................................................................? 4. Ask if their friend works in the same office. ..................................................................................? 5. Ask where their friend does the shopping. ..................................................................................? Now practise the questions with the recording. Practice Lesson 1. Present Simple Exercise 6 Ask your friends some questions about their everyday routine. 1. Ask what time they get up. 10 Exercise 7 Answer the questions from exercise 6 about yourself. 1. 2. 3. 4. 5. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. I …………………….. (hate) writing essays! I’ve got more interesting things to do. Exercise 8 Complete the sentences with the appropriate form of the verbs in brackets. 1. 2. Does she ever …………………….. (go) horse riding? 3. He sometimes …………………….. (play) computer games after school. 4. They …………………….. (not enjoy) watching talk shows. 5. She usually …………………….. (watch) her favourite serial before going to bed. 8 Lesson 1. Present Simple 6. We …………………….. (meet) our family on Sundays. 7. He …………………….. (not like) going to parties. 8. Do they …………………….. (drink) a lot of coffee? 9. The train …………………….. (leave) at 13.57. 10. We …………………….. (not watch) television very often. Exercise 9 Complete the questions in the following situations using the prompts given. 1. ....................................................... (you / start) work early? Yes, I do. We open the shop at 6 a.m. ....................................................... (he / come) to the office regularly? 2. No, he doesn’t. He often works from home. 3. What time ....................................................... (you / finish ) every day? Usually at 17.00 in the afternoon. 4. Where ....................................................... (you / work)? I’m an English teacher at the Language School. ....................................................... (they / have) lunch at home? 5. No, they don’t. They go to the canteen every day. 6. When ....................................................... (your bank / close)? At 5.00 in the afternoon. ....................................................... (she / have) a new car? 7. No, she doesn’t. 8. How ....................................................... (you / travel) to school? By bus. 9. What kind of music ....................................................... (your wife / like)? She loves jazz. 10. When ....................................................... (they / have) holidays? In August. 9 Lesson 1. Present Simple Pamiętaj! Przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple umieszczamy przed czasownikiem głównym, ale po czasownikach posiłkowych i czasowniku to be, np.: I usually get up early.; She doesn’t often drink tea for breaskfast.; He’s never late for work. Inne określenia czasu, np.: pory dnia, dni tygodnia, miesiące, lata wstawiamy na początku lub na końcu zdania, np.: I leave the office at 5:30.; In the evening, we relax at home. Exercise 10 Rewrite the sentences using the time expressions given. 1. He is bored on holiday. There are a lot of things to do. (never) .................................................................................. 2. They read poetry at school. (rarely) .................................................................................. 3. Peter gets up quite early. (every day) .................................................................................. 4. We go cycling in summer; we just like it. (usually) .................................................................................. I’m not a big fan of solving puzzles. I don’t watch quiz shows. (often) 5. .................................................................................. 6. Jessica doesn’t drink coffee. (in the morning) .................................................................................. 7. She plays cards with her friends; it’s rather boring. (hardly ever) .................................................................................. I get ready for bed. (at 10 o’clock) 8. .................................................................................. 9. They’re on time. (always) .................................................................................. 10. My sister goes on holiday. (in June) .................................................................................. 10 Lesson 1. Present Simple KEY/ Lesson 1 Ex. 2 1. get up 2. have 3. enjoy 4. has 5. drives 6. Ex. 4 1. 2. chat Ex. 3 1. don’t like 2. don’t meet 3. doesn’t work 4. doesn’t stay 5. don’t go I get up / don’t get up early at the weekend. I usually have / don’t have toast and coffee for breakfast. 3. We go / don’t go to the swimming pool every Saturday. 4. They often go out / don’t go out in the evenings. 5. My grandmother visits / doesn’t visit us every Sunday. 6. She often watches / doesn’t watch TV in the evenings. 7. Does 8. doesn’t 9. do 10. do 11. does 12. does Ex. 5 1. Do 2. do 3. Do 4. don’t 5. Does 6. does Ex. 6 1. What time do you get up? 2. Do you have breakfast at home? 3. When do you start work? 4. Does your friend work in the same office? 5. Where does your friend do the shopping? Ex. 7 Possible answers: 1. I get up at 7.00 every day. 2. Yes, I do. 3. I start work at 9.00 in the morning. 4. No, she doesn’t. 5. She does the shopping in the supermarket. Ex. 8 1. hate 2. go 3. plays 4. don’t enjoy 5. watches 6. meet 7. doesn’t like 8. drink 9. leaves 10. don’t watch Ex. 10 1. He is never bored on holiday. There are a lot Ex. 9 1. Do you start 2. Does he come 3. do you finish 4. do you work 5. Do they have 6. does your bank close 7. Does she have 8. How do you travel 9. does your wife like 10. do they have of things to do. 2. They rarely read poetry at school. 3. Peter gets up quite early every day. 4. We usually go cycling in summer; we just like it. 5. I’m not a big fan of solving puzzles. I don’t often watch quiz shows. 6. Jessica doesn’t drink coffee in the morning. 7. She hardly ever plays cards with her friends; it’s rather boring. 8. I get ready for bed at 10 o’clock. / At 10 o’clock, I get ready for bed. 9. They’re always on time. 10. My sister goes on holiday in June. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Czasy gramatyczne. Podręcznik z ćwiczeniami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: