Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 006124 22759633 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami  - ebook/pdf
Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: DIM - Nauka i Multimedia Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8006-048-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się najważniejszych konstrukcji gramatycznych najczęściej stosowanych w rozmowach i tekstach pisanych, wymaganych egzaminach FCE, CAE oraz maturze na poziomie rozszerzonym.  Dokładne wyjaśnienia gramatyczne w podręczniku zwracają uwagę na istotne różnice w użyciu podobnych konstrukcji oraz  tłumaczą zasady tworzenia zdań w prosty i przejrzysty sposób.

Poziom: średnio zaawansowany / zaawansowany

W każdej lekcji:

Podręcznik przygotowany jest w wygodnym do wydrukowania formacie A-4. Po wykonaniu ćwiczeń możesz sprawdzić swoje odpowiedzi w kluczu znajdującym się na końcu każdej lekcji. Jeżeli chcesz korzystać z kursu również w wersji audiobook, pobierz wersję e-book + mp3 z nagranymi dialogami i ćwiczeniami dostępną w dziale audiobook

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A n g i e l s k i FRAGMENT Grammar Practice Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Dominika Tkaczyk Autorzy: Dorota Guzik, Dominika Tkaczyk Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie nagrań: Studio MTS Mariusz Zaczkowski Projekt okładki: Paweł Lewinowicz © DIM Nauka i Multimedia, 2014 ISBN: 978-83-8006- 048-7 Podręcznik Angielski. Grammar Practice dostępny jest również w wersji do słuchania – E-book + mp3 (do pobrania na stronie audiokursy.pl oraz w innych księgarniach internetowych). W tekście ćwiczeń liczba przy głośniku oznacza numer odpowiedniego pliku mp3 z nagraniem. DIM Nauka i Multimedia ul. Milskiego 1; 80-809 Gdańsk www.audiokursy.pl e-mail: info@dimnim.pl tel. 58 324-91-51 Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie w urządzeniach przetwarzania danych, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystąpieniach publicznych w całości lub w części Spis treści Lesson 1. Conditionals types: 0, 1, 2 Lesson 2. Conditionals type 3 mixed Lesson 3. Unreal time: wish/if only/suppose/ Lesson 4. Would rather/would prefer/prefer Lesson 5. The Passive Lesson 6. The Passive causative have Lesson 7. Reported Speech Lesson 8. Reported Speech. Introductory verbs Lesson 9. Modal verbs: can/could/may/might Lesson 10. Modal verbs: must/have to/need Lesson 11. Relative clauses Lesson 12. Clauses of contrast / Clauses of reason / supposing/it’s time Strona Ścieżka mp3 E-book Audiobook 5 10 15 20 25 30 36 41 47 53 59 64 1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 55-60 61-66 67-72 Clauses of result / Clauses of purpose 71 Glossary LESSON 1. CONDITIONALS – TYPES: 0, 1, 2 Okresów warunkowych używamy w celu wyrażenia czynności uzależnionych od spełnienia określonych warunków. Podstawowym spójnikiem łączącym zdanie główne z podrzędnym jest spójnik if – jeśli/gdyby. Exercise 1 Read / Listen to the dialogue. 1 It will take even longer unless you help me. - Mum, I’m hungry! - Well, if you give me an hour, I will make you something special. - But if it is going to take so long, I will be late for my evening classes. - - Mum, you know that if I try to cook, it always ends in disaster! - Darling, it wouldn’t be so if you listened to what I say. - Mum, if we continue this conversation, I will die of starvation. - All right, if we both start now, the dinner will be ready in no time. - Then I will help you as long as you don’t shout at me. - - - - You know what? If I start helping you, we will have a big fight again. - Yeah, I think we will be better off if we order a pizza. I will not shout provided that you follow my instructions carefully. I would always do what you say if you were more patient with me. I would be patient if you weren’t so clumsy! Okresu warunkowego typu 0 używamy, chcąc wyrazić ogólne prawdy, zjawiska stałe oraz zjawiska naukowe. W obu zdaniach używamy czasu Present Simple. Spójnik if możemy zastąpić słówkiem when. If I sleep, I need silence. - Kiedy śpię, potrzebuję ciszy. Exercise 2. Type 0 Conditional Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1. If I ………………. (try) to cook, it always ………………. (end) in disaster. 2. When he …………… (eat) dairy products, he ……………… (get) spots all over his body. 3. If you ………………. (not water) your plants regularly, they ………………. (die). 4. When you ………………. (warm) up ice, it ………………. (start) to melt. 5. When winter ………………. (approach), bears ………………. (look for) a place to sleep. 6. If she ………………. (get) frustrated, she always ………………. (shouts) at her colleagues. Listen and repeat the sentences. 2 5 Lesson 1. Conditionals – types: 0, 1, 2 Okresu warunkowego typu 1 używamy, chcąc wyrazić warunek, który należy do przyszłości i prawdopodobnie zostanie spełniony. Po spójniku if używamy czasu Present Simple, a w zdaniu głównym czasu Future Simple, np.: If you don’t try, you will regret it. – Jeśli nie spróbujesz, będziesz żałować. Spójnik if można zastąpić spójnikami: providing, provided (that), on condition (that), as long as. Unless oznacza if not. Czasownik po unless zawsze używany jest w formie twierdzącej. Unless you try, you will regret it. Exercise 3. Type 1 Conditional Finish the sentences, used to express real or very probable situations in the present or future using the expressions from the box. call the police catch the train book the tickets in advance reach a compromise with the striking workers make something special take care of my dog 1. If you give me an hour, ........................................................................ . 2. We will be able to attend this concert provided that ................................................................... . 3. Unless you let me in immediately, ........................................................................ . 4. I will let you use my flat on condition that ........................................................................ . 5. The prime minister will resign from his office unless ................................................................ . 6. Unless you leave now, ........................................................................ . Practise the examples with the recording. 3 Okresu warunkowego typu 2 używamy, chcąc wyrazić warunek należący do teraźniejszości, mało możliwy lub całkowicie nierealny. Po spójniku if używamy czasu Past Simple, a w zdaniu głównym konstrukcji would/could/might + bezokolicznik, np.: If we had more money, we would live in a house with a garden. – Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, mieszkalibyśmy w domu z ogrodem (ale nie mamy). W zdaniach warunkowych typu 2 możemy użyć were zamiast was we wszystkich osobach, np.: If I were you, I wouldn’t do it. – Na twoim miejscu nie robiłbym tego. Exercise 4. Type 2 Conditional Answer the questions about imaginary situations unlikely to happen in the present or future using the prompts given. 1. What would you do if you suddenly inherited a lot of money? (to buy a Porsche) ............................................................................................................................... 6 2. Where would you go if you could choose the trip of your life? Lesson 1. Conditionals – types: 0, 1, 2 (to go to Egypt) ............................................................................................................................... 3. How would you react if you saw someone shoplifting? (to inform the security staff) ............................................................................................................................... 4. In what circumstances would you consider having plastic surgery? (to have a scar) ............................................................................................................................... 5. Would you ever buy a pet? (to own a garden) ............................................................................................................................... 6. Would you try bungee-jumping? (to be afraid of heights) ............................................................................................................................... Practise the examples with the recording. 4 Exercise 5. Conditionals – joining words and expressions Transform the conditionals using the given expressions that can replace if. 1. If you heat water, it evaporates. (when) ............................................................................................................................... 2. I will not join this club if I don’t get a formal invitation. (unless) ............................................................................................................................... 3. I will lend you the money if you promise to give it back by next month. (provided that) ............................................................................................................................... 4. I would help you solve the problem if I knew the answer. (providing) ............................................................................................................................... 5. They will sponsor our project if we come up with a reasonable business plan. (as long as) ............................................................................................................................... 7 Lesson 1. Conditionals – types: 0, 1, 2 6. If she doesn’t accept my offer, I will withdraw. (unless) ............................................................................................................................... Practise the examples with the recording. W zdaniach warunkowych typu 1 w zdaniu głównym zamiast Future Simple można również użyć 5 trybu rozkazującego, np.: If you hear something suspicious, call the police. – Jeśli usłyszysz coś podejrzanego, zadzwoń na policję. oraz czasowników modalnych can/could/may/might/must/ should + bezokolicznik, np.: If you don’t take a raincoat, you may get soaked. – Jeżeli nie weźmiesz płaszcza, możesz przemoknąć. Exercise 6. Conditionals with the imperative and modal verbs Put the words in the correct order to make the conditionals with the imperative or the modal verbs. 1. you / some / don’t / If / need / tell / us / hesitate / , / money / to / ................................................................................................................................. 2. If / in / , / fill / are / applying / you / form / interested / this / in / . ................................................................................................................................ 3. later / they / If / too / , / packing / time / may / they / little / don’t / have / start / . ................................................................................................................................ 4. must / contest / , / If / preparing / wants / in / this / to / part / she / take / start / now / she / . ................................................................................................................................ 5. might / chance / If / even / to / another / give / disappointed / I / you / get / , / I / more / agree / . ................................................................................................................................ 6. me / information / If / after / I / six / you / for / more / you / call / , / should / have / . ................................................................................................................................ 7. get / , / you / gloves / don’t / can / take / frostbite / you / If / your / . ................................................................................................................................ 8. outside / If / sleeping / you / could / this / , / end / lose / up / you / key / . ................................................................................................................................ Listen and repeat the sentences. 6 8 Lesson 1. Conditionals – types: 0, 1, 2 KEY Ex. 2 1. try; ends 2. eats; gets 3. don’t water; die 4. warm; starts 5. approaches; look for 6. gets; shouts Ex. 3 1. I’ll make you something special. 2. we book the tickets in advance. 3. I will call the police. 4. you take care of my dog while I’m away. 5. he reaches a compromise with the striking workers. 6. you will not catch your train. Ex. 4 1. If I inherited a lot of money, I would buy a Porsche. 2. If I could choose the trip of my life, I would go to Egypt. 3. If I saw someone shoplifting, I would inform the security staff. 4. I might consider having plastic surgery if I had a bad scar on my face. 5. I could buy a pet if I owned a big garden. 6. I would try bungee-jumping if I wasn’t afraid of heights. Ex. 5 1. When you heat water, it evaporates. 2. I will not join this club unless I get a formal invitation. 3. I will lend you the money provided that you promise to give it back by next month. 4. I would help you solve the problem providing I knew the answer. 5. They will sponsor our project as long as we come up with a reasonable business plan. 6. Unless she accepts my offer, I will withdraw. Ex. 6 1. If you need some money, don’t hesitate to tell us. 2. If you are interested in applying, fill in this form. 3. If they don’t start packing, they may have too little time later. 4. If she wants to take part in this contest, she must start preparing now. 5. If I agree to give you another chance, I might get even more disappointed. 6. If you call me after six, I should have more information for you. 7. If you don’t take your gloves, you can get frostbite. 8. If you lose this key, you could end up sleeping outside. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Grammar Practice. Podręcznik z ćwiczeniami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: