Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 002594 22736523 na godz. na dobę w sumie
Angielski. Idioms. Część 1 i 2. Podręcznik z ćwiczeniami - ebook/pdf
Angielski. Idioms. Część 1 i 2. Podręcznik z ćwiczeniami - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 104
Wydawca: DIM - Nauka i Multimedia Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8006-037-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chcesz bez trudu rozumieć popularne zwroty i powiedzonka? Naucz się ponad 300 idiomów najczęściej używanych w codziennych rozmowach.  W podręczniku znajdziesz poukładane tematycznie wyrażenia, dzięki czemu łatwiej będziesz je kojarzyć i szybciej zapamiętasz.

Poziom: średnio zaawansowany / zaawansowany

W każdej lekcji:

Plik przygotowany jest w wygodnym do wydrukowania formacie A-4. Po wykonaniu ćwiczeń możesz sprawdzić swoje odpowiedzi w kluczu znajdującym się na końcu każdej lekcji. Jeżeli chcesz korzystać z kursu również w wersji audiobook, pobierz wersję e-book + mp3 z nagranymi idiomami i ćwiczeniami dostępną w dziale audiobook.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A n g i e l s k i IDIOMS FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Dominika Tkaczyk Autorzy: Dorota Guzik, Dominika Tkaczyk Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie nagrań: Studio MTS Mariusz Zaczkowski Projekt okładki: Paweł Lewinowicz © DIM Nauka i Multimedia, 2015 ISBN: 978-83-8006- 037-1 Podręcznik Angielski. Idioms. Cześć 1 i 2 dostępny jest również w wersji do słuchania – E-book + mp3 (do pobrania na stronie audiokursy.pl oraz w innych księgarniach internetowych). W tekście ćwiczeń liczba przy głośniku oznacza numer odpowiedniego pliku mp3 z nagraniem. DIM Nauka i Multimedia ul. Milskiego 1; 80-809 Gdańsk www.audiokursy.pl e-mail: info@dimnim.pl tel. 58 324-91-51 Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie w urządzeniach przetwarzania danych, odtwarzanie w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie w wystąpieniach publicznych w całości lub w części tylko za wyłącznym zezwoleniem właściciela praw autorskich. Spis treści PART 1. IDIOMS IN SITUATIONS Lesson 1. BUSINESS AND MONEY Lesson 2. WORK Lesson 3. TIME Lesson 4. CONVERSATION Lesson 5. DISCUSSION Lesson 6. PROBLEMS Lesson 7. BEHAVIOUR Lesson 8. FEELINGS Lesson 9. HEALTH / ILLNESS / DEATH Lesson 10. CRIME Lesson 11. ENTERTAINMENT Lesson 12. HOLIDAY / TRAVEL Lesson 13. FAMILY PART 2. DIFFERENT IDIOMATIC EXPRESSIONS Lesson 14. ANIMALS Lesson 15. PARTS OF THE BODY Lesson 16. COLOURS Lesson 17. COMPARISON Lesson 18. BINOMINALS Lesson 19. SHORT IDIOMATIC EXPRESSIONS Lesson 20. PROVERBS Strona Ścieżka mp3 E-book Audiobook 5 10 15 20 25 31 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 91 96 102 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64 65-67 68-71 72-74 75 PART 1. IDIOMS IN SITUATIONS Lesson 1. BUSINESS AND MONEY Exercise 1 Read / Listen to the idiomatic expressions. 1 1) A BUSINESS RUNS AT A PROFIT / A BUSINESS RUNS AT A LOSS interes przynosi zyski / straty a business makes money / a business loses money The beginnings of our family shop were quite difficult and we ran at a loss, but as we are getting more and more customers now, we are beginning to run at a profit. 2) FINANCES ARE IN GOOD SHAPE / FINANCES ARE IN BAD SHAPE finanse są w dobrej / złej kondycji to have a lot of / not to have enough money I’m afraid this company will go bankrupt as its finances are in very bad shape. 3) A FALLING MARKET podupadający rynek a market which is moving in a downward direction It is a falling market now with no perspectives and I wouldn’t invest in it. 4) TO PUT MONEY INTO BUSINESS inwestować pieniądze w interes to invest in a business You will have to find another partner because I’m not going to put any more money into this business. 5) TO CLOSE A DEAL / TO CLOSE A BARGAIN sfinalizować interes to complete a deal successfully After long negotiations we were finally ready to establish all the details and close the deal. 6) SHARP PRACTICES nie całkiem uczciwe (jednak legalne) praktyki behaviour which is dishonest but not illegal When it comes to business he doesn’t have any scruples and uses illegal methods. He’s known for his sharp practices. 7) A SLEEPING PARTNER cichy wspólnik someone who invests money in a business but does not help to manage it Jack invests some money in the family business but he’s not actively involved in running it. He’s just a sleeping partner. 5 Part 1. Idioms in situations Lesson 1. Business and money 8) A TAKEOVER przejęcie (np. firmy) the change of ownership or control of a company Our little firm was too weak to survive on the market and so we couldn’t avoid a takeover by a bigger company. 9) TO GO BANKRUPT / TO BE BANKRUPT zbankrutować to admit that you have no money and cannot pay your debts Two years ago their little company went bankrupt as it wasn’t able to pay its debts. 10) TO MAKE MONEY zarabiać pieniądze to earn money He became a rich man after he made a lot of money in property speculation. 11) TO BE IN THE MONEY być przy pieniądzach (nagle) suddenly have a lot of money When Peter found that old painting in his attic and it turned out to be very valuable, he knew he was in the money. 12) TO BE A WAGE EARNER / TO BE A SALARY EARNER mieć pensję tygodniową / miesięczną to have a job and be paid weekly / monthly In our family my husband is the only wage earner. We all wait for the money he brings at the end of the week. 13) TO MAKE A LIVING zarabiać na życie to earn money Nobody knew how Sue made a living and it was quite a surprise when she said she worked as a writer. 14) TO BE WELL-OFF być dobrze sytuowanym to be rich You have to be well-off to afford holidays in exotic places. Such luxuries cost a lot. 15) TO TIGHTEN ONE’S BELT zacisnąć pasa to spend less money in the time of financial difficulty Susan lost her job so she had to tighten her belt and cut down on unnecessary things. 6 Part 1. Idioms in situations Lesson 1. Business and money Exercise 2 Choose the correct word and complete the sentences. falling belt shape sharp deal in takeover loss earner partner well-off into bankrupt made living I wouldn’t invest in a ............................ market. I’m going to put some money ............................ this business. 1. Our shop ran at a ............................ at first but now it runs at a profit. 2. Our finances are in a very bad ............................ . 3. 4. 5. After long negotiations we closed the ............................ . 6. Our manager is known for his ............................ practices. 7. Jack is just a sleeping ............................ in this company. 8. We couldn’t avoid a ............................ by a bigger company. 9. The company went ............................ as it didn’t pay off its debts. 10. He ............................ a lot of money in property speculations. 11. Unexpectedly Peter was ............................ the money. 12. In our family my husband is the only wage ............................ . 13. Susan made her ............................ as a writer. 14. You have to be ............................ to afford holidays in exotic places. 15. Susan tightened her ............................ and cut down on unnecessary things. Now listen and repeat the sentences. 2 Exercise 3 Complete the text with the idiomatic expressions from Exercise 1 in the appropriate form. they were very poor. Joe was Joe and Susan got married, When the only 1) ................................................... in the family and they had to think how they would 2) ................................................... . They decided to start their own business but it wasn’t easy to find someone who would like to 3) ................................................... . Thus they planned to 4) ................................................... and save some money to open a greengrocer’s. Susan’s father warned them that it was 5) ................................................... in their area as there were already four greengrocers in the neighbourhood but they wanted to take a chance. After some time, when their business started to 6) ..................................................., Sue’s father wanted to participate and he became 7) ................................................... . Later, Joe’s brother wanted to join them and they were just about to 8) ..................................................., when Sue found out that he was known for his 9) ................................................... and the plan didn’t work out. Sue and Joe were doing fine and they 10) ................................................... but after two years things got worse. There was a terrible drought in the country and the prices of vegetables and fruit rose drastically. 7 Part 1. Idioms in situations Lesson 1. Business and money They knew they were 11) .......................................................... . Their finances were in 12) ................................................... and 13) ................................................... by a bigger company was just a matter of time. Now listen to the text. Exercise 4 Paraphrase the sentences using the words given. 1) John was the only one who brought the money at the end of the week. earner John was …............................................................................. 2) They thought about how to earn money. make They thought about …............................................................................. 3) They wanted someone to invest in the business. put They wanted someone to …............................................................................. 4) They decided to spend less money. tighten They decided to …............................................................................. 5) A greengrocer’s was a business with no perspectives. market A greengrocer’s …............................................................................. 6) The business started to bring money. run The business started to …............................................................................. 7) Sue’s father didn’t join the business but he invested some money into it. partner Sue’s father became …............................................................................. 8) They nearly completed the deal with Joe’s brother. closed They nearly …............................................................................. 9) Joe’s brother was known for dishonest actions. sharp He was known …............................................................................. 3 8 Part 1. Idioms in situations 10) Sue and Joe earned a lot of money. Lesson 1. Business and money made Sue and Joe …............................................................................. 11) They had no money and couldn’t pay the debts. went They …............................................................................. 12) They didn’t have enough money. bad Their finances were …............................................................................. 13) They couldn’t avoid the change of ownership of the company. takeover They couldn’t …............................................................................. Now practise the examples with the recording. 4 KEY Ex. 2 1. loss 2. shape 3. falling 4. into 5. deal 6. sharp 7. partner 8. takeover 9. bankrupt 10. made 11. in 12. earner 13. living 14. well-off 15. belt Ex. 3 1. wage-earner 2. make a living 3. put money into it 4. tighten the belt 5. a falling market 6. run at a profit 7. a sleeping partner 8. close the deal 9. sharp practices 10. made a lot of money 11. going bankrupt 12. a really bad shape 13. a takeover Ex. 4 1. the only wage-earner. 2. how to make a living. 3. put money in the business. 4. 5. was a falling market. 6. 7. a sleeping partner. 8. closed the deal with Joe’s brother / tighten the belt. run at a profit. him. 9. for his sharp practices. 10. made a lot of money. 11. went bankrupt. 12. in a bad shape. 13. avoid a takeover. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski. Idioms. Część 1 i 2. Podręcznik z ćwiczeniami
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: