Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 002579 22768559 na godz. na dobę w sumie
Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 101
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-925962-2-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych i ich możliwych kombinacji we współczesnej angielszczyźnie

• Kontrastowe ujęcie czasowników will, would, need, have to, has to, must, may, might, can, could, should, ought to

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim

• Czasowniki modalne powiązane w sensowne ciągi, których układanie przypomina układanie puzzli

• Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach

• Testy końcowe systematyzujące wcześniej przerobiony materiał

Znajomość czasowników modalnych rzutuje na umiejętność zachowania się werbalnego w wielu sytuacjach komunikacyjnych

Niniejszy ebook jest doskonałym, uniwersalnym suplementem do wszystkich podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Radosław Więckowski Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą 2 Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych i ich możliwych kombinacji we współczesnej angielszczyźnie • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim • Czasowniki modalne powiązane w sensowne ciągi, których układanie przypomina układanie puzzli • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Testy końcowe systematyzujące wcześniej przerobiony materiał 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko ISBN 978-83-925962-2-6 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Czasowniki modalne can’t, couldn’t, may, might, must, should - zestawienie czasów ....... 7 2. Czasowniki modalne w zdaniach z be about to, have to, be going to ............................... 17 3. Czasowniki will, would ...................................................................................................... 21 4. Czasowniki can, could ....................................................................................................... 31 5. Czasowniki may, might ..................................................................................................... 41 6. Czasownik should ............................................................................................................. 49 7. Czasowniki will, shall ........................................................................................................ 56 8. Czasowniki must, have to, need to ................................................................................... 66 9. Czasowniki modalne - zestawienie podsumowujące ........................................................ 72 10. Pytania: czasowniki modalne ......................................................................................... 91 5 Wstęp Znajomośd czasowników modalnych rzutuje na umiejętnośd zachowania się werbalnego w wielu sytuacjach komunikacyjnych. Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie tych czasowników obok siebie w dwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeo języka źródłowego (j. pol.) w tekście języka docelowego (j. ang.), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę. A jak ważne jest wyjaśnienie tych różnic widad w poniższych przykładach: 1.If he watches many films, he will know many actors. Jeśli/skoro ogląda dużo filmów, pewnie zna wielu aktorów. 2.If he watches many films, he will know many actors. Jeśli obejrzy dużo filmów, pozna wielu aktorów. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao z czasownikami modalnymi w roli głównej, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. Właśnie mnogośd ciekawych przykładów jest głównym wyróżnikiem niniejszej pracy. Często początek zdania polskiego różni się od początku zdania angielskiego. W celu ułatwienia wykonywania dwiczeo wdrażających, na koocu przykładowych zdao podano podmioty, np.: 1.Niemożliwe, aby teraz była w kinie. She … 2.Chyba/pewnie są zajęci. They … Cel jaki przyświeca temu ebookowi pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Czasowniki modalne can’t, couldn’t, may, might, must, should - zestawienie czasów 1.She can’t/couldn’t write it. = It is impossible that she writes it. Niemożliwe, żeby to pisała. 2.She can’t/couldn’t be writing it. = It is impossible that she is writing it. Niemożliwe, żeby to teraz pisała. 3.She can’t/couldn’t have written it. = It is impossible that she wrote it. Niemożliwe, żeby to napisała. (wtedy) 4.She can’t/couldn’t have been writing it. = It is impossible that she was writing it. Niemożliwe, żeby to pisała. (wtedy) 5.She can’t/couldn’t have written it. = It is impossible that she has written it. Niemożliwe, żeby to już napisała. (do tej pory) 6.1.She can’t/couldn’t have been writing it for some time. = It is impossible that she has been writing it for some time. Niemożliwe, żeby to pisała. (od jakiegoś czasu do tej pory) 6.2.She can’t/couldn’t have been writing it lately. = It is impossible that she has been writing it lately. Niemożliwe, żeby to ostatnio pisała. 7.She can’t/couldn’t have written it. = It is impossible that she had written it. Niemożliwe, żeby to wcześniej/przedtem napisała. 8.She can’t/couldn’t write it. = It is impossible that she will write it. Niemożliwe, że to napisze. 9.She can’t/couldn’t be writing it. = It is impossible that she will be writing it. Niemożliwe, że będzie to pisad. 10.She can’t/couldn’t have written it by 5. = It is impossible that she will have written it by 5. Niemożliwe, żeby to napisała do godz. 5. W zdaniach poniżej należy wpisad w nawiasie cyfrę, która odnosi się do przykładowych zdao podanych powyżej ponumerowanych od 1 do 10. Odpowiednikiem pierwszego zdania poniżej - 1.Niemożliwe, żeby to jutro sprzedała - jest przykładowe zdanie 8.She can’t/couldn’t write it. W nawiasie wpisujemy cyfrę (8). Następnie należy przetłumaczyd na język angielski poniższe zdania. Początek każdego zdania jest podany tłustym drukiem: She … 1.Niemożliwe, żeby to jutro sprzedała (8)She … 2.Niemożliwe, żeby wcześniej się z nimi kontaktował ( )He … 3.Niemożliwe, żeby już wysłał maila ( )He … 4.Niemożliwe, żeby pisał list wczoraj o tej porze ( )He … 5.Niemożliwe, żeby teraz grali w tenisa ( )They … 6.Niemożliwe, żeby oni się z nią widzieli rok temu ( )They … 7.Niemożliwe, żeby słuchał radia od 2 godz. ( )He … 8.Niemożliwe, że będzie to czytad po angielsku ( )He … 9.Niemożliwe, żeby kilka razy zmieniał pracę ( )He … 10.Niemożliwe, żeby parę razy była w Hiszpanii ( )She … 11.Niemożliwe, żeby przyleciał (arrive in) jutro do Polski ( )He … 13.Niemożliwe, żeby uczyli się w szkole ang. ( )They … 14.Niemożliwe, żeby on skontaktował się z nim do czwartku ( )He … 15.Niemożliwe, żeby grali w tenisa od 2 godz. ( )They … 16.Niemożliwe, żeby ostatnio grali w tenisa ( )They … 17.Niemożliwe, żeby przedtem grali w tenisa ( )They … 7 1.She may/might not write it. = It is possible that she doesn’t write it. Może nie pisze tego. 2.She may/might not be writing. = It is possible that she isn’t writing it. Może tego teraz nie pisze. 3.She may/might not have written it. = It is possible that she did not write it. Może tego nie napisała. (wtedy) 4.She may/might not have been writing it. = It is possible that she was not writing it. Może tego nie pisała. (wtedy) 5.She may/might not have written it. = It is possible that she has not written it. Może tego nie napisała. (do tej pory) 6.1.She may/might not have been writing it for some time. = It is possible that she has not been writing it. for some time. Może tego nie pisze. (od jakiegoś czasu) 6.2.She may/might not have been writing it lately. = It is possible that she has not been writing it lately. Może tego ostatnio nie pisała. 7.She may/might not have written it. = It is possible that she had not written it. Może wcześniej tego nie napisała. 8.She may/might not write it = It is possible that she will not write it. Może tego nie napisze. 9.She may/might not be writing it. = It is possible that she will not be writing it. Może nie będzie tego pisad. 10.She may/might not have written it by 5. = It is possible that she won’t have written it by 5. Może nie napisze tego do godz. 5. W zdaniach poniżej należy wpisad w nawiasie cyfrę, która odnosi się do przykładowych zdao podanych powyżej ponumerowanych od 1 do 10. Odpowiednikiem pierwszego zdania poniżej - 1.Może tego jutro sprzeda - jest przykładowe zdanie 8.She may/might not write it. W nawiasie wpisujemy cyfrę (8). Następnie należy przetłumaczyd na język angielski poniższe zdania. Początek każdego zdania jest podany tłustym drukiem: She … 1.Może tego jutro nie sprzeda (8)She … 2.Może wcześniej się z nimi nie kontaktował ( )He … 3.Może jeszcze nie wysłał maila ( )He … 4.Może nie pisaliście listu wczoraj o tej porze ( )You … 5.Może teraz nie grają w tenisa ( )They … 6.Może oni się z nią nie widzieli rok temu ( )They … 7.Może nie słucha radia od 2 godz. ( )He … 8.Może nie będzie tego robił ( )He … 9.Możliwe, że nie była jeszcze w Hiszpanii ( )She … 10.Możliwe, że nie przyleci (arrive in) do Polski ( )She … 11.Możliwe, że ona tego nie lubi ( )She … 12.Możliwe, że nie będziemy jutro grad w tenisa ( )We … 13.Możliwe, że do jutra nie wyśle tego maila ( )She … 14.Możliwe, że nie grają w tenisa od 2 godz. ( )They … 15.Możliwe, że ostatnio nie grali w tenisa ( )They … 16.Możliwe, że przedtem nie grali w tenisa ( )They … 8 1.She may/might/could write it. = It may/might/could be that she writes it. It is possible that she writes it. Może to pisze. 2.She may/might/could be writing it. = It may/might/could be that she is writing it. It is possible that she is writing it. Może teraz to pisze. 3.She may/might/could have written it. = It may/might/could be that she wrote it. It is possible that she wrote it. Może to napisała. (wtedy) 4.She may/might/could have been writing it. = It may/might/could be that she was writing it. It is possible that she was writing it. Może to pisała. 5.She may/might/could have written it. = It may/might/could be that she has written it It is possible that she has written it. Może już to napisała. (do tej pory) 6.1.She may/might/could have been writing it for some time. = It may/might/could be that she has been writing it for some time. It is possible that she has been writing it for some time. Może to pisze (od jakiegoś czasu do tej pory) 6.2.She may/might/could have been writing it lately. = It may/might/could be that she has been writing it lately. It is possible that she has been writing it lately. Może to ostatnio pisała. 7.She may/might/could have written it. = It may/might/could be that she had written it. It is possible that she had written it. Może wcześniej to napisała. 8.She may/might/could write it. = It may/might/could be that she will write it. It is possible that she will write it. Może to napisze. 9.She may/might/could be writing it. = It may/might/could be that she will be writing it. It is possible that she will be writing it. Może będzie to pisad. 10.She may/might/could have written it by 5. = It may/might/could be that she will have written it by 5. It is possible that she will have written it by 5. Może to napisze do godz. 5. W zdaniach poniżej należy wpisad w nawiasie cyfrę, która odnosi się do przykładowych zdao podanych powyżej ponumerowanych od 1 do 10. Odpowiednikiem pierwszego zdania poniżej - 1.Może to jutro sprzeda - jest przykładowe zdanie 8.She may/might/could write it. W nawiasie wpisujemy cyfrę (8). Następnie należy przetłumaczyd na język angielski poniższe zdania. Początek każdego zdania jest podany tłustym drukiem: She … 1.Może to jutro sprzeda (8)She … 2.Może wcześniej się z nimi kontaktował ( )He … 3.Może już wysłał maila ( )He … 4.Może pisał list wczoraj o tej porze ( )He … 5.Może teraz grają w tenisa ( )They … 6.Może oni się z nią widzieli rok temu ( )They … 7.Może słucha radia od 2 godz. ( )She … 8.Może będzie to robiła ( )She … 9.Możliwe, że była w Hiszpanii ( )She … 10.Możliwe, że ona się z nimi skontaktuje ( )She … 11.Możliwe, że chcieli wysład maila ( )They … 12.Możliwe, że miała zamiar to zrobid ( )She … 13.Możliwe, że przyleci (arrive in) do Polski ( )She … 14.Możliwe, że będzie musiał to zrobid ( )He … 15.Możliwe, że on do niej 9 zadzwoni ( )He … 16.Możliwe, że ona często zmienia pracę ( )She … 17.Możliwe, że będziemy jutro grad w tenisa ( )We … 18.Możliwe, że uczą się teraz angielskiego ( )They … 19.Możliwe, że on skontaktuje się z nią do czwartku ( )He … 20.Możliwe, że grają w tenisa od 2 godz. ( )They … 21.Możliwe, że ostatnio dużo grali w tenisa ( )They … 1.She may well/might well/could well write it. = It is very likely that she writes it. Niewykluczone, że to pisze. 2.She may well/might well/could well be writing it. = It is very likely that she is writing it. Niewykluczone, że teraz to pisze. 3.She may well/might well/could well have written it. = It is very likely that she wrote it. Niewykluczone, że to napisała. 4.She may well/might well/could well have been writing it. = It is very likely that she was writing it. Niewykluczone, że to pisała. 5.She may well/might well/could well have written it. = It is very likely that she has written it. Niewykluczone, że już to napisała. (do tej pory) 6.1.She may well/might well/could well have been writing it for some time. = It is very likely that she has been writing it. Niewykluczone, że to pisała. (od jakiegoś czasu do tej pory) 6.2.She may well/might well/could well have been writing it lately. = It is very likely that she has been writing it lately. Niewykluczone, że to ostatnio pisała. 7.She may well/might well/could well have written it. = It is very likely that she had written it. Niewykluczone, że wcześniej to napisała. 8.She may well/might well/could well write it. = It is very likely that she will write it. Niewykluczone, że to napisze. 9.She may well/might well/could well be writing it. = It is very likely that she will be writing it. Niewykluczone, że będzie to pisad. 10.She may well/might well/could well have written it by 5. = It is likely that she will have written it by 5. Niewykluczone, że napisze to do godz. 5. W zdaniach poniżej należy wpisad w nawiasie cyfrę, która odnosi się do przykładowych zdao podanych powyżej ponumerowanych od 1 do 10. Odpowiednikiem pierwszego zdania poniżej - 1.Niewykluczone, że to jutro sprzeda - jest przykładowe zdanie 8.She may well/might well/could well write it. W nawiasie wpisujemy cyfrę (8). Następnie należy przetłumaczyd na język angielski poniższe zdania. Początek każdego zdania jest podany tłustym drukiem: She … 1.Niewykluczone, że to jutro sprzeda (8)He … 2.Niewykluczone, że wcześniej się z nimi kontaktował ( )He … 3.Niewykluczone, że już wysłał maila ( )He … 4.Niewykluczone, że często pożycza od nich pieniądze ( )He … 5.Niewykluczone, że pisał list wczoraj o tej porze ( )He … 6.Niewykluczone, że oni teraz grają w tenisa ( )They … 7.Niewykluczone, że słucha radia od 2 godzin ( )She … 8.Niewykluczone, że będzie to czytad po angielsku ( )She … 9.Niewykluczone, że kilka razy zmieniała pracę ( )She … 10.Niewykluczone, że wczoraj chcieli wysład maila ( )They … 11.Niewykluczone, że przyleci (arrive in) do Polski ( )She … 12.He … 13.Niewykluczone, że ona często zmienia pracę ( )She … 14.Niewykluczone, że będziemy jutro grad w tenisa ( )We … 15.Niewykluczone, że uczą się teraz angielskiego ( )They … 16.Niewykluczone, że on 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: