Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 002724 23548234 na godz. na dobę w sumie
Angielskie formuły konwersacyjne i Angielskie przyimki - ebook/pdf
Angielskie formuły konwersacyjne i Angielskie przyimki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 142
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7521-343-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj 1000 zwrotów umożliwiających skuteczną komunikację w języku angielskim oraz komplet angielskich przyimków na 1000 praktycznych przykładach!

Wyobraź sobie, że jesteś za granicą i Twój znajomy pokazuje Ci swój kupiony ostatnio samochód, cudo techniki i elegancji, pytając: 'Do you like it?'. Mając w głowie przerobiony niedawno szkolny kurs angielskiego szukasz na gwałt właściwego słowa i wreszcie desperacko odpowiadasz: 'Yes!', budząc u rozmówcy rozczarowanie. A dlaczego nie 'Terrific!', 'Fantastic!', 'Great!' czy 'Wonderful!'?

Takich sytuacji jest naprawdę wiele. Chciałbyś ich uniknąć?

Witasz się z kimś nieznajomym i przypomina Ci się sztampowe 'Good morning', jak gdyby w języku angielskim nie istniały 'How do you do', 'How are you' czy 'Pleased to meet you'. Żegnasz kogoś na dworcu i mówisz 'Goodbye', choć możesz powiedzieć 'Safe journey', 'Bon voyage' albo 'Goodbye and good luck'. Jak sądzisz, co zrobi większe wrażenie?

'Doskonała pozycja! Mimo, że znam dobrze język angielski i bez problemu poruszam się po 'angielskim' Internecie, jednak zawsze miałem problemy z komunikacją... E-book ten rozwiązał mi ten problem! Teraz już o wiele mniej stresuję się w czasie rozmowy z moim angielskim przyjacielem, gdyż mam bogatszy zasób, może nie tyle słownictwa, ile gotowych wzorców odpowiedzi. Polecam każdemu, kto chce swój angielski 'upgradować' do poziomu konwersacyjnego - będzie to na pewno dobry początek. Dodatkowa podpowiedź: ja do nauki tych formuł konwersacyjnych wykorzystuję SuperMemo98, jest to genialny sposób na szybkie i TRWAŁE przyswojenie wiedzy.'

- Jan Kowalewski, właściciel firmy

Niezbędnym warunkiem opanowania języka na poziomie komunikatywnym jest oczywiście znajomość słownictwa. Choć zaledwie dwa tysiące słów stanowią 90 procent przeciętnego tekstu, to właśnie te pozostałe 10 procent decyduje o tym, że co chwilę zastanawiasz się, jak przekazać rozmówcy to, co w danej chwili chcesz powiedzieć. Minimum wydaje się być 5 tysięcy, a swobodę daje dopiero 8-10 tysięcy znanych na wyrywki słówek.

Ale tak, jak słowa są najważniejszym surowcem mowy, tak obecność formuł decyduje o tym, czy potoczna rozmowa jest sztampowa i pozbawiona jakichkolwiek emocji, czy też pełna ekspresji i swady.

1000 formuł konwersacyjnych, czyli jak nie stracić języka w gębie.

Zebrano tutaj ok. 1000 typowych formuł, których aktywne opanowanie pozwoli Ci rozmawiać dużo swobodniej i bardziej wyraziście, a nierzadko także grzeczniej.

Twoja znajomość angielskiego zyska na tym ogromnie, bo wyrazisz swoje opinie, przekonania czy odczucia precyzyjnie – język prosty i pozbawiony tych subtelności jest bowiem jak kartofel ociosany w kostkę w wojskowej kantynie.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że przyimki (prepositions) należą do kluczowych wyrazów w każdym języku. To właśnie od znajomości przyimków zależy zazwyczaj możliwość zrozumienia sensu wypowiedzi czy tekstu.

Angielskie przyimki (prepositions) są zwykle prezentowane w podręcznikach do nauki angielskiego i w gramatykach w dość ograniczonym wyborze, obejmującym na ogół kilkadziesiąt najpowszechniej używanych – zazwyczaj 30 do 40 wyrazów, czasem nawet jeszcze mniej. Brakuje natomiast objaśnienia znaczeń i przykładów użycia większości obecnych w języku angielskim przyimków, których jest przecież znacznie więcej.

'To jest to! Poukładane przyimki i pełno zdań. Tego można się uczyć i pogłębiać wiedzę. Powtarzanie w końcu jest przyjemne i jasne. A powtarzając utrwalam wiedzę i jest ona początkiem zrozumienia dla mnie trudnego 'myslenia i mówienia' w języku obcym. Pozdrawiam uczących się, to jest naprawdę rewelacyjny wybór!'

- Ela S., pedagog

Dlaczego przyimki (prepositions) są tak potrzebne do sprawnej komunikacji w języku angielskim?

Gdy zobaczysz zdanie 'this village is situated below sea-level', zapewne domyślisz się jego znaczenia - 'wioska jest położona poniżej poziomu morza'. Czy jednak będziesz wiedzieć, co oznacza zdanie 'that comment is really below the belt' ('ten komentarz jest naprawdę poniżej pasa')? W obu pojawił się ten sam przyimek 'below', czyli 'pod, poniżej'.

Oczywiście warto znać znaczenie wszystkich przyimków, a już co najmniej znacznej ich większości, ale nawet jeśli opanujesz tylko połowę, Twoje zdolności komunikacyjne dla rozmówcy będą wydawały się naprawdę duże.

Postaraj się przede wszystkim rozumieć biernie znaczenia przyimków, gdyż dzięki temu lepiej będziesz rozumieć anglojęzyczne teksty, szczególnie w Internecie, który jest dzisiaj najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji.

Wystarczy, że popracujesz z tym ebookiem intensywnie przez dwa-trzy miesiące, a zyskasz więcej niż jesteś skłonny przypuszczać. Na podstawie materiałów zawartych w książeczce możesz sporządzić (na swój własny użytek) bazę SuperMemo, która bardzo ułatwi zapamiętanie wszystkich formuł!

Pamiętaj, że wystarczy zaledwie 15-20 minut dziennie, aby po paru miesiącach błysnąć przed nauczycielami i znajomymi dużo lepszą znajomością angielskiego, a u Anglosasów zacząć wzbudzać uznanie, zamiast politowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

                       ! ∀       #       ∃ ∀ !         ! ! ∀ #∃   #∃ ∋(   ∃( # ∋∃ ) ) ∗ ∗+, −!././!01/2/  ∃  3#( ∋( 4  +∋ 5 # + ∃ 6 ∗ ∋ )∋( ∋ ∃ 7  +  # 8 0 22/1 6∋( ))) ∋∋∋ 9 ∗:  ;  ∃  !  ∋! ()#( ∗+,−.# /#,0(1#, 23+ 456 13∃,+( .67, ∃ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8 2   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 )   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: #; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ∃  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? /  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ? ∀  ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : )  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!= ∀   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=? ∃     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=8 ∀   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=9 ∀  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ≅ ∃   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ≅ +  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Α 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8 / Β   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : ∀  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Α≅ + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Α (   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Α= ) ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Α 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΑΑ + ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Α? Χ∆ ∃  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Α9 /#,0(1#, )+∀6# 1# ∃ )+∀615 Χ .Ε ∃ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Φ: )  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8≅ ,3 ! ,3=∀! ,3 9!1 3++!1 5∀9 ! 6 ∗+∀! :36! :36+∗9!2 ∗? ∗+∀ ≅ Α!2 36? 36+∀ ≅ 9Α!0 ∀∗!Β 3=!Β +!! +∀ ∗9!! ∀!! ∀3 ≅ Α!. , !− , ∗6!− ,953 9!− ,9Χ∗. ,9:3).1 ,99 ∀Χ.1 ,9+∗9. ,9+∗9+. ,9∀)99. ,9∆3. ,=∀.2 ,∆.0 ∗ .0 39 ∗6.Β 3+∗9 ∗6.Β 3=∀∗6.! = ≅ #Ε∋Α.! 9+∗∀9.! 3).. = ∗6.. 9Φ9∀.− 9Φ9∀∗6− 9Φ:=∗6− 53::3)∗6−1 53 −1 5 3− 6∗ 9− 639− ∗−2 ∗:=∗6−2 ∗+∗9−0 ∗∀3−0 :9++−Β :∗49−Β ∗=+−! 9 −! 3∀)∗∀Χ+∀ ∗6−. 35−. 355−− 3−− 3∀3 ≅ 9Α1 33+∗∀91 3=∀+∗91 1 3 9 1 1 +∀1 9∗61 9 1 :=+1 2 31 2 91 0 96 ∗61 0 9+9∀∗61 0 3=1 Β + 9? + ∗61 Β +∗91 ! ∀Χ 1 ! ∀Χ 3=6Χ? ∀Χ = ≅ 9Α1 . ∀Χ 3=6Χ3=∀1 − ∀∗::1 − ∀311 ∀3=Χ∗611 ∀3) +? ∀3) ≅ 9Α111 =9 111 =9 9 ∀Χ11 =:∗4911 =∀∗:11 =112 =3 ≅ Α112 9 +=+110 ∗ 110 )∗∀Χ11Β )∗∀Χ∗11! )∗∀Χ3=∀11! )3 ∀Χ11. )   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : 3 ∗6 ∀311− Χ9 3511− Γ : 1 :36 )∗∀Χ1 ∀ 5 311 + 53 11 +∗9 5 31 + 9 1 + ∀31 + )9:: +1 ) ∆ 5 31 ,9 =+9 3512 ,=∀ 53 12 ,∆ 9 + 3510 :3+9 ∀310 3∀ ∆ ∀31Β 99∗6 31Β =9 ∀31! 9Φ9∀ 53 1! 53 ) 351. 5= ∀Χ9 ∀31. ∗ ∗∀∗3 ∀31. ∗ ,9∀)991− ∗ +9 351− ∗ 5 9 351− ∗ 5 3= 35? ∗ 5 3 35 ≅ 9Α1 ∗ 5 3∀ 351 ∗ :∗9= 35 ≅ ∃Α11 ∗ +∗∀9 3511 ∗+∀9 3511 ∗ ∗9) 351 ∗ 9+9∀∗ 9 351 9 ∀31 9Φ∀ ∀31 3 3=∀ 351 3 ,9Χ :5 3512 3 ,3 12 3 ∀3 ≅ 3 Α10 3 ∀3 3510 3∀Χ9 ∀Χ 10 3=∀ 351Β 3=∀+∗9 351Β 3)∗6 ∀31! 9 ∀3 ∆ ∀31! ∗3 ∀31. 96 :9++ 351. + 9 53 ≅ Α1. ∀Χ 4+ ∀31− ∀369∀Χ9 )∗∀Χ1− = 6 ∗+∀12 = ∀312 = =∀∗:121 ∗+/Γ/ ∗+121 )∗∀Χ 959 99 ∀3121 )∗∀Χ 96 ∀312 /#,0(1#, 23+ 456 # )+∀6# 1# Η ∋∃ ) ) Ι  ! ∃ ∃ 3 ∋ 7( # ∋ Ι ∋ Ι #  ? (ϑ ∋  ∋(? (#  (  Ι ( ∃ϑ∋ ?  ∋ # (  #∃ ∋((?   ϑ∋ ∋( Ι ϑΕ( ϑ ? ∋ ? Ε? ∋Ε ∋#? # ∋?  ? (∋#? 7( ∋# ( ( Κ   #∃ ∋(Λ ∋ 1 ∋(  #∃  #? ∋( ∋ # Μ ∋   Μ  ∀ (   (   ( # Η ∃ ∋  #∃  ∋ #ΕΜ ∋ Ι ∋ ∋# ( ∋( ∃  ∃ ∋ ∋   ( ∃ ∋ ϑ∋ Ι  ?  ϑ∋  Ι( ϑ∋? ( ∋  7Ν? ∋ #Ε  ∗ #? ϑ ( ( Οϑ∃  ϑ∋? ∋ (ϑ 7(  # Ε∋( ∃ϑ∋ #Ε(  #∃ ∋(( ) ∗∗  ∃    ∋Μ( Β0 ∋Ε8 (Μ(( (# ≅      (Α? ϑ Μ ∋(  ∋ ∋ ∋ ∋(  ( (   ∋ ( ( ∋ 7Ν ∋(  )∋( ∋ ∃ 7 Π ∋∃ ) 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielskie formuły konwersacyjne i Angielskie przyimki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: