Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 003965 21521858 na godz. na dobę w sumie
Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach - książka
Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4495-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Zostań ekspertem od anonimizacji wrażliwych danych!

Współczesny świat produkuje ogromne ilości danych, z których duża część to dane wrażliwe. Wyciek takich danych poza przechowujące je przedsiębiorstwo czy instytucję może nie tylko narażać na szwank reputację organizacji, lecz również nieść za sobą ryzyko konkretnych strat finansowych i poważne konsekwencje o charakterze prawnym. Aby nie dopuścić do tego rodzaju sytuacji, firmy na całym świecie odpowiednio się zabezpieczają, a składową tych działań jest anonimizacja danych, czyli takie ich przetwarzanie, dzięki któremu staną się bezwartościowe, gdy wpadną w niepowołane ręce.

Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach to książka, z której się dowiesz, jakie zagrożenia wiążą się z przechowywaniem poufnych danych, a także poznasz sposoby pozwalające Ci ograniczyć wynikające z tego ryzyko. Na podstawie własnego doświadczenia i na praktycznych przykładach autor prezentuje w publikacji najlepsze praktyki anonimizacji i maskowania danych, wykorzystywane w tym celu narzędzia i techniki oraz pułapki czyhające na firmy, które nie stosują właściwych zabezpieczeń.

To obowiązkowa lektura dla wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zachowanie prywatności danych, administratorów baz danych, architektów oprogramowania, analityków danych i dyrektorów technicznych przedsiębiorstw z branży IT, a tak naprawdę dla każdego, kto zawodowo ma do czynienia z systemami informatycznymi przechowującymi i przetwarzającymi wrażliwe informacje. Przeczytaj, zanim będzie za późno!

Zabezpiecz się zawczasu - anonimizuj swoje poufne dane!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Grafika na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/anomas Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4495-2 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O mnie i o książce ..................................................................................................... 9 Początki anonimizacji danych w IT ............................................................................11 Po co anonimizacja danych? .....................................................................................12 Do kogo skierowana jest anonimizacja danych? .........................................................14 Czym właściwie jest anonimizacja danych wrażliwych? ..............................................18 Stopień miary anonimizacji danych ..........................................................................20 Zrównoważenie przebiegu anonimizacji danych ........................................................22 Co to są dane wrażliwe? ...........................................................................................24 TDM z perspektywy anonimizacji danych wrażliwych .................................................25 Standardy stosowane dla danych wrażliwych ............................................................26 Definicja zespołu odpowiedzialnego za dane wrażliwe ..............................................28 Role i obowiązki CPO/CDO (z perspektywy danych wrażliwych) ..........................................28 Wizja i decyzyjność CPO/CDO .....................................................................................................29 Role i obowiązki zespołu odpowiedzialnego za anonimizację w systemie ITSM ...................29 Zgłoszenie naruszenia wrażliwości danych poza systemem ITSM .................................32 Zgłoszenie naruszenia wrażliwości danych w systemie ITSM .......................................34 Przepływ danych w systemie ITSM ..............................................................................................36 Nie wiem, jakiego obszaru lub środowiska dotyczyło naruszenie ....................................36 Poleć książkęKup książkę 4 Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach Znajdujemy dane wrażliwe — czy moje dane są wrażliwe? ........................................38 Identyfikacja naszych danych wrażliwych ................................................................................... 38 Kontekst wrażliwości danych ................................................................................................. 39 Anomalie danych — obsługa błędów i wyjątków ....................................................................... 39 Analiza ryzyka a wycieki danych wrażliwych ..............................................................41 Najczęstsze przyczyny wycieków danych wrażliwych ............................................................... 42 Eliminacja wycieków — praktyczne zastosowanie anonimizacji danych ............................... 43 Codzienna świadomość zagrożeń ..............................................................................44 Anonimizacja i autoryzacja dla koncepcji DCS ............................................................45 Dane skorelowane z polityką bezpieczeństwa ............................................................................. 46 Metody znajdowania danych produkcyjnych .............................................................50 Metoda od dołu ............................................................................................................................... 50 Metoda big bang .............................................................................................................................. 50 Metoda obszarów ............................................................................................................................ 50 Rozpoczęcie projektu wdrożenia anonimizacji ...........................................................52 Kroki i fazy projektu ....................................................................................................................... 52 Jak przydzielać zadania dotyczące maskowania danych wrażliwych? ...........................55 Czym jest Złota Kopia bazy (Golden Copy)? .................................................................57 Złota Kopia — jak to się robi? ....................................................................................................... 57 Najczęstsze problemy ze Złotą Kopią ................................................................................... 58 Ile kosztuje pełna anonimizacja danych wrażliwych? .................................................59 Kiedy będzie sukces? ...............................................................................................60 Własne rozwiązania w zakresie anonimizacji danych wrażliwych ................................61 Wybór odpowiedniego narzędzia do anonimizacji danych ..........................................62 Różne typy baz wykorzystywanych w przedsiębiorstwie .......................................................... 62 Środowiska wykorzystujące jednego dostawcę SZBD ........................................................ 62 Środowiska wykorzystujące różnych dostawców SZBD .................................................... 63 Lista dostawców narzędzi do anonimizacji ................................................................................. 63 Wersja próbna / pilot narzędzia do anonimizacji ...................................................................... 65 Nasze środowisko — atrybuty klasyfikacyjne ............................................................................. 66 Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 Prototyp rozwiązania — POC (Proof of Concept) .....................................................................68 Etapy procesu wyboru narzędzia do anonimizacji danych i wybór końcowy ........................70 Etap 1. — minimum założonych wymagań ..........................................................................71 Etap 2. — warunki techniczne ................................................................................................72 Zakres prac — SOW (Statement of Work) ..................................................................................74 Etap 3. — wybór końcowy narzędzia ....................................................................................75 Obsługa poprodukcyjna anonimizacji danych ............................................................77 Dlaczego nie możemy zrobić tego sami? ....................................................................79 Najczęstsze pułapki związane z nieprawidłowym wyborem własnych rozwiązań .................80 Kilka sposobów na porażkę przy wdrażaniu systemu anonimizacji ..............................81 Poziomy anonimizacji w Twoim przedsiębiorstwie ....................................................82 Big data — coraz więcej danych! Coraz trudniej to ogarnąć! ....................................................83 Wzrost popularności nowych typów danych .......................................................................83 Wzrost objętości danych .........................................................................................................84 Chmury (Cloud Computing) a anonimizacja danych ....................................................85 Dla kogo jakie rozwiązania? ...........................................................................................................85 Zaufanie do dostawcy rozwiązań Cloud Computing .................................................................88 Miara poziomów zabezpieczeń danych wrażliwych ....................................................89 Dostosowanie modelu anonimizacji do potrzeb przedsiębiorstwa ...............................91 Klasyfikacja anonimizacji danych wrażliwych ............................................................93 Przebieg analizy danych wrażliwych .........................................................................96 Przydziel dostęp do bazy ................................................................................................................96 Wyszukaj metadane ........................................................................................................................97 Automatyzuj wyszukiwanie danych wrażliwych ........................................................................98 Ręczna analiza danych i wyszukiwanie wyjątków .......................................................................98 Zatwierdzenie ...................................................................................................................................99 Z czego się składa pełna anonimizacja danych? ........................................................100 Maskowanie statyczne jako proces anonimizacji danych wrażliwych .........................102 Poleć książkęKup książkę 6 Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach Trzy warianty maskowania statycznego ..................................................................103 Wariant 1. — statyczny EAL (Extract, Anonimize, Load) ......................................................103 Wariant 2. — statyczny ELA (Extract, Load, Anonimize) ......................................................104 Wariant 3. — statyczny podzbiór danych bez kopii bazy produkcyjnej ...............................105 Przykład błędnego scenariusza ............................................................................................105 Przykład pozytywnego scenariusza .....................................................................................105 Wariant 3B — statyczny podzbiór danych kopii bazy produkcyjnej ....................................106 Przykład błędnego scenariusza ............................................................................................107 Przykład pozytywnego scenariusza .....................................................................................107 Maskowanie dynamiczne jako proces anonimizacji danych wrażliwych .............................107 Zastosowania anonimizacji dynamicznej w przedsiębiorstwie .......................................109 Formatowanie danych dla maskowania statycznego ...............................................................111 Maskowanie danych — co to jest? ..........................................................................113 Prawa maskowania danych wrażliwych .....................................................................................113 Logiczna kolejność analizy maskowania danych ......................................................................115 Stosowane techniki maskowania ................................................................................................117 Kroki milowe maskowania ..........................................................................................................117 Kroki milowe maskowania — podział na tygodnie ..........................................................118 Kroki milowe maskowania — podział na aplikacje ..........................................................119 Schemat maskowania danych standardowych ..........................................................................119 Maskowanie typów logicznych (tak/nie) ............................................................................119 Maskowanie imion i nazwisk w języku polskim ...............................................................120 Maskowanie pól daty ............................................................................................................121 Maskowanie pól e-mail .........................................................................................................122 Maskowanie pól adresu (jeśli nie jest ważna poprawność adresu) .................................123 Maskowanie przez podstawienie (bez aliasu) — Standard Substitution ...............................125 Maskowanie przez podstawienie z aliasem — (Substitution Lookup) ..................................127 Maskowanie przez szablon zmian ..............................................................................................130 Maskowanie wyliczeniowe ...........................................................................................................132 Maskowanie wyliczeniowe (z argumentem progowym) ..................................................133 Maskowanie wyliczeniowe podsumowujące .....................................................................133 Maskowanie z innymi parametrami ...................................................................................134 Maskowanie losowe (Shuffle) ......................................................................................................135 Maskowanie a problem integralności logicznej danych ..........................................................136 Ustalenie rozwiązań problemów integracyjnych ..............................................................136 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Zastosowanie szyfrowania do anonimizacji danych ..................................................140 Techniki szyfrowania stosowane do anonimizacji danych ......................................................140 Ogólna idea szyfrowania danych .........................................................................................140 Techniki haszowania danych w anonimizacji danych .............................................................142 Testowanie danych zanonimizowanych i reakcja na błędy ........................................143 Metoda Zero Absolutne ........................................................................................................143 Metoda 1+ ...............................................................................................................................144 Działanie algorytmów maskowania ........................................................................145 Maskowanie dynamiczne na przykładzie Microsoft SQL Server 2016 ..........................146 Maskowanie statyczne w IBM InfoSphere Optim (wersja 11.3) ..................................152 Maskowanie statyczne w Ab Initio Express IT ...........................................................155 Wbudowane funkcje maskujące ..................................................................................................155 Kroki procesu maskowania danych w Ab Initio ................................................................156 Zasada działania maskowania danych w Ab Initio ...................................................................158 Obsługa wyjątków i błędów poprzez stosowanie własnych wyrażeń maskujących .............160 Reorganizacja danych a maskowanie danych ............................................................................161 Shuffle Masking jako maskowanie losowe i maskowanie przez podstawienie .....................162 Subsetting Masking jako maskowanie wyliczeniowe i maskowanie szablonowe .................163 Akronimy .............................................................................................................165 Bibliografia ..........................................................................................................169 Skorowidz ............................................................................................................171 Poleć książkęKup książkę 8 Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach Poleć książkęKup książkę Dla kogo jakie rozwiązania? 85 Chmury (Cloud Computing) a anonimizacja danych Temat chmur z powodzeniem wykorzystuje się w zastosowaniach prywatności danych, której anonimizacja danych wrażliwych jest częścią. Przemyślana i dogłębnie zanalizowana zasadność użycia i dostosowanie zastosowania chmur do potrzeb naszego przedsiębiorstwa mogą znacząco obniżyć czas konfiguracji, uruchomienia i konserwacji struktury danych, a tym samym obniżyć koszt działania IT w naszym przedsiębiorstwie. Często rozwiązania chmurowe nie tylko ob- niżają koszt, lecz także są dodatkowym zabezpieczeniem danych wrażliwych stosowanych podczas anonimizacji. Nie oznacza to, że my też musimy koniecznie korzystać z chmury tylko dlatego, że inni z niej korzystają. Dla kogo jakie rozwiązania? W przypadku średnich lub dużych przedsiębiorstw, które planują wdrożenie systemu chmuro- wego, skorzystanie z gotowych, prekonfigurowanych rozwiązań nie zawsze jest uzasadnione, bo z natury ogranicza możliwość dopasowania ich do indywidualnych wymagań. Jednocześnie jednak integracja elementów pochodzących od różnych producentów może być trudna i kosz- towna, co czyni ją jednym z czynników zagrożeń. Wyróżniane są następujące rodzaje chmur stosowanych przy anonimizacji danych: Chmura prywatna. Jest obecnie najczęściej wykorzystywana w dużych firmach lub w przedsię- biorstwach, które podlegają szczególnie rygorystycznym i surowym regulacjom prawnym lub wymagają wysokiego bezpieczeństwa. Rozwiązanie typu chmura prywatna oznacza inwesty- cję we własny system IT, często przydzielenie czasu na konfigurację, a nawet zatrudnienie dodatkowego członka zespołu IT. Ostatecznie może więc to być wydatek podobny do wydatku na budowę klasycznego centrum danych lub wynajęcie odpowiednio zabezpieczonej, izolowanej infrastruktury zewnętrznej. Użytkownik zyskuje możliwość łatwego dopasowywania wydajności aplikacji przy zmieniających się obciążeniach, a także szybkiego wdrażania nowego oprogramo- wania lub nowych usług. Jedną z możliwości zmniejszenia kosztów takiego systemu w wersji usług zewnętrznych są prywatne chmury współdzielone (ang. Community Cloud). W tym wy- padku kilka firm o porównywalnych wymaganiach co do funkcji i zabezpieczenia systemu wykorzystuje izolowane pule zasobów o podobnej konfiguracji. Pozwala to na obniżenie kosztów przez przynajmniej częściowe skorzystanie z efektu skali. Poleć książkęKup książkę 86 Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach Chmura publiczna. Jest najtańszym rozwiązaniem, jeśli wewnętrzne zasady bezpieczeństwa i przepisy prawne nie stawiają naszemu przedsiębiorstwu żadnych szczególnych wymagań. Szybkie uruchamianie usług jest ważne dla rozwoju biznesu, a jednocześnie nie ma potrzeby integracji z funkcjami innych działów przedsiębiorstwa. Najczęściej niemal natychmiast po zarejestrowaniu w portalu usługodawcy i wniesieniu odpowiednich opłat nasze przedsiębiorstwo może uzyskać dostęp do wymaganej pamięci masowej i usług prekonfigurowanych dla anonimi- zacji danych. Rozwiązanie takie ma też wady. Na przykład duże firmy świadczące usługi masowe z reguły oferują standardowy zakres funkcji dopasowanych do wymagań przeciętnego odbiorcy. Jeśli nie spełniają one potrzeb użytkownika, to względnie niskie koszty usługi tracą znaczenie. Chmury hybrydowe. Metoda ta łączy w jednym systemie funkcje chmur prywatnych i publicz- nych. Umożliwia ona uruchamianie aplikacji w systemie prywatnym, a przy okresowych, dużych wzrostach obciążenia wspomaga działanie systemu przy użyciu chmury publicznej. Innym rozwiązaniem hybrydowym jest wdrożenie systemu, w którym obsługa najważniejszych, kry- tycznych lub wymagających szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji jest realizowana przez chmurę prywatną, a obsługa innych, mniej ważnych — przez publiczną. Metoda ta jest oczywiście połączeniem wszystkich zalet chmury publicznej i chmury prywatnej, ale zarazem połączeniem ich wszystkich wad. Ważne: Jeśli Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje elastyczności infrastruktury, a nie posiadasz funduszy na chmurę prywatną, wybierz chmurę publiczną. Korzyści wynikające ze stosowania chmur publicznych i hybrydowych: (cid:81) Wydajność. Jedną z największych zalet danych w chmurze jest wydajność. Wielkie centra obliczeniowe oferują moc nieosiągalną dla średnich lub małych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest też wzrost szybkości przetwarzania danych, wynikający ze skalowania i dynamicznego przydzielania zasobów. To, że wzrost obciążenia nie powoduje przestojów związanych z wydajnością, również przekłada się na efektywność działania danej firmy. (cid:81) Łatwa skalowalność. Data Analyst, DBA lub inni użytkownicy na pewno docenią swobodę i pozytywne aspekty dynamicznego przydzielania zasobów, gdy tylko okaże się, że są potrzebne. Dzięki temu nie trzeba płacić za utrzymanie infrastruktury „na wszelki wypadek”. Oczywiście za wykorzystaną dodatkową moc obliczeniową chmury czy obsługę większej liczby transakcji trzeba zapłacić, ale jest to element bardzo dynamiczny. (cid:81) Dostępność. Dane są dostępne w chmurze z każdego komputera podłączonego do internetu. W tradycyjnym modelu korzystania z aplikacji instalowanych na stanowiskach pracy i licencjonowanych zależnie od ich liczby uzyskanie podobnej funkcjonalności jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Warto też pamiętać o tym, że w przypadku usług w chmurze użytkownik nie musi się martwić o to, czy sprzęt, z którego korzysta, ma odpowiednią wydajność. Poleć książkęKup książkę Dla kogo jakie rozwiązania? 87 (cid:81) Transparentność i łatwość zarządzania. Przedsiębiorstwo korzystające z kompleksowego zestawu narzędzi do anonimizacji w chmurze może nimi zarządzać za pomocą jasno i przejrzyście zdefiniowanego w obsłudze oprogramowania i najczęściej spójnego panelu administracyjnego, z którego można zarządzać całą funkcjonalnością. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych różnych poziomów administracyjnych do zarządzania danymi, ponieważ elementy te są już od razu zdefiniowane i przygotowane przez dostawcę oprogramowania. Do użytkownika chmury trafiają po prostu łatwo zarządzane instancje narzędzi do anonimizacji, a to, w jaki sposób są one fizycznie zorganizowane, nie ma dla naszego przedsiębiorstwa żadnego znaczenia. (cid:81) Elastyczność. Zamiast kupować nowe serwery, dbać o ich prawidłową konfigurację, zgodność z istniejącymi rozwiązaniami itp., można skorzystać z gotowych usług oferowanych przez dostawców narzędzi do anonimizacji w chmurze. (cid:81) Niezawodność. Budowanie bezpiecznej infrastruktury zapewniającej nieprzerwane działanie może być wyzwaniem nawet dla dużego przedsiębiorstwa. Dostawcy usług w chmurze bardzo podkreślają niezawodność infrastruktury swoich centrów danych — jest ona nie tylko zaletą, ale także koniecznością, bo warunkuje sukces biznesowy inwestycji. W tradycyjnym modelu korzystania z danych jednego serwera lub kilku serwerów lokalnych awaria zmniejsza ogólną wydajność, a tym samym zmniejsza niezawodność. W chmurze ze względu na idee nie ma czegoś takiego jak awaria serwera danych, a nawet jeśli następuje jakaś awaria, zadania jednego serwera realizowane są przez inne maszyny. (cid:81) Ekologia. Efektywniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej i przestrzeni na dane przekłada się na mniejsze zużycie zasobów naturalnych energii, a tym samym na koszt całkowity przedsiębiorstwa. Korzyści wynikające ze stosowania chmur prywatnych: (cid:81) Lepsze wykorzystanie mocy w naszym przedsiębiorstwie. Tuning i wykorzystanie wydajności poprzez poprawnie dostosowany i skonfigurowany system zdefiniowany przez Data Analyst, DBA lub innych członków IT jest korzystny dla finansów każdego dużego przedsiębiorstwa, które w sposób zdefiniowany przez CPO/CDO nie może skorzystać z chmur publicznych. (cid:81) Transparentność i łatwość zarządzania. Przedsiębiorstwo korzystające z własnej chmury i posiadające zestaw narzędzi do anonimizacji w chmurze może nimi zarządzać za pomocą jasno i przejrzyście zdefiniowanego w obsłudze oprogramowania i najczęściej pojedynczego panelu administracyjnego, z którego można zarządzać całością. Dla chmur prywatnych lub hybrydowych nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych różnych poziomów administracyjnych do zarządzania danymi, ponieważ elementy te są już od razu zdefiniowane i przygotowane przez dostawcę lub przez nas samych. Tutaj również do użytkownika chmury trafiają po prostu łatwo zarządzane instancje narzędzi do anonimizacji, a to, w jaki sposób są one fizycznie zorganizowane, zależy od własnych wymagań, najczęściej ustawionych jednorazowo przez administratorów, DBA lub innych członków działu IT. Poleć książkęKup książkę 88 Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach Wybór odpowiedniej chmury dostosowanej do możliwości naszego przedsiębiorstwa Zaufanie do dostawcy rozwiązań Cloud Computing Zaufanie do dostawcy jest tematem często pomijanym lub nawet ignorowanym przez przedsię- biorstwa, które chcą przeprowadzić wdrożenie rozwiązań IT. Jak bardzo powinniśmy zaufać do- stawcy chmur, by nasze dane zawsze były bezpieczne? Czy dostawca gwarantuje takie roz- wiązania, które pod względem prawnym zabezpieczą nas w momencie wycieku danych poufnych? Często informacje te należy poddać analizie, żeby stwierdzić, czego właściwie dana usługa dotyczy i jakie są gwarancje prawne w przypadku utraty danych wrażliwych. Ostateczne podjęcie decyzji powinno zostać przeanalizowane, przedyskutowane i należycie udokumentowane przez prawników, dział IT, CPO/CDO i zespół do spraw bezpieczeństwa lub ryzyka w naszym przedsiębiorstwie. Ważne: Zaufanie do dostawcy powinno być zawsze ograniczone i poddawane ciągłym niezależ- nym audytom. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A Ab Initio Express IT, 155 AES, Advanced Encryption Standard, 165 algorytmy maskowania, 145 analiza ryzyka, 41 anomalie danych, 39 anonimizacja danych, 12 wrażliwych, 18 architektura SZBD, 62 atrybuty klasyfikacyjne, 66 automatyzacja wyszukiwania, 98 autoryzacja, 45 danych, 48 bazy danych, 62 bezpieczeństwo, 46 danych, 46 Big data, 83, 165 błędy, 39, 160 B C CDO, Chief Data Officer, 28, 165 CEO, Chief Executive Officer, 165 chmura, Cloud Computing, 85 , 165 chmury dostępność, 86 elastyczność, 87 hybrydowe, 86 koszt, 87 łatwość zarządzania, 87 niezawodność, 87 prywatne, 85 publiczne, 86 skalowalność, 86 transparentność, 87 wydajność, 86 zaufanie do dostawcy, 88 CPO, Chief Privacy Officer, 28, 165 D dane produkcyjne, 50 wrażliwe, 24, 26, 38 DCS, Data Centric Security, 45, 166 DDM, Dynamic Data Masking, 146 decyzyjność CPO/CDO, 29 dostawca narzędzi, 63 rozwiązań Cloud Computing, 88 dostęp do bazy, 96 dostosowanie modelu do potrzeb, 91 działanie algorytmów maskowania, 145 E eliminacja wycieków, 43 F formatowanie danych, 111 funkcje maskujące, 155 H haszowanie danych, 142 HIPAA, 26, 166 I IBM InfoSphere Optim, 152 identyfikacja danych wrażliwych, 38 Internet rzeczy, IOT, 166 IOT, Internet of Things, 166 Poleć książkęKup książkę 172 Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach IT, Information Technology, 166 ITSM obowiązki zespołu, 29 przepływ danych, 36 role zespołu, 29 zgłoszenie naruszenia wrażliwości danych, 34 ITSM, IT service management, 32, 166 K klasyfikacja, 93 kontekst wrażliwości danych, 39 koszt całkowity anonimizacji, 59 M maskowanie danych, 113 dynamiczne, 107, 146 integralność logiczna danych, 136 kroki milowe, 117 logiczna kolejność analizy, 115 losowe, 135, 162 prawa, 113 przez podstawienie, 125, 162 z aliasem, 127 przez szablon zmian, 130 schemat, 119 statyczne, 102, 152, 155 formatowanie danych, 111 statyczny EAL, 103 statyczny ELA, 104 statyczny podzbiór danych, 105, 106 szablonowe, 163 techniki, 117 w Ab Initio, 158 wrażliwych, 55 wyliczeniowe, 132, 163 metadane, 97 metoda 1+, 144 big bang, 50 obszarów, 50 od dołu, 50 Zero Absolutne, 143 MS SQL Server 2016, 146 N naruszenie wrażliwości danych, 32, 34 narzędzia, 62, 63, 65 wybór, 70 O obowiązki CPO/CDO, 28 zespołu, 29 obsługa błędów, 39, 160 poprodukcyjna anonimizacji, 77 wyjątków, 39, 160 P PCI/DSS, Payment Card Industry Data Security Standard, 166 pełna anonimizacja danych, 59, 100 PGP, Pretty Good Privacy, 166 PHI, 26 PII, Personally Identifiable Information, 26 PII/PHI, 166 POC, Proof Of Concept, 68, 166 polityka bezpieczeństwa, 46 poziom anonimizacji, 82 zabezpieczeń, 89 projekt wdrożenia anonimizacji, 52 fazy, 52 kroki, 52 przebieg analizy danych, 96 przepływ danych, 36 pułapki, 80 R RDMS, Relational Database Management System, 136 reakcja na błędy, 143 reorganizacja danych, 161 ręczna analiza danych, 98 role CPO/CDO, 28 zespołu, 29 Poleć książkęKup książkę S W Skorowidz 173 SDLC, System Development Live Cycle, 166 Shuffle Masking, 162 SLA, Service Level Agreement, 167 SOW, Statement of Work, 74, 167 standard CI DSS, 11 Standard Substitution, 125 statyczny EAL, 103 ELA, 104 podzbiór danych, 105, 106 stopień miary, 20 Subsetting Masking, 163 Substitution Lookup, 127 system ITSM, 32, 34 RDMS, 136 SZBD, 62, 167 szyfrowanie, 140 techniki, 140 Ś świadomość zagrożeń, 44 T wdrażanie systemu anonimizacji, 15, 22, 52, 81 własne rozwiązania, 61 wybór narzędzi, 70 własnych rozwiązań, 80 wyciek danych wrażliwych, 41, 42 wyjątki, 39, 160 wyszukiwanie wyjątków, 98 Z zachowanie prywatności danych, 15 zagrożenia, 16, 44 zakres prac, 74 zatwierdzenie, 99 zaufanie do dostawcy, 88 zespół odpowiedzialny za anonimizację, 29 zgłoszenie naruszenia wrażliwości danych, 32, 34 Złota Kopia bazy, 57 znajdowanie danych produkcyjnych, 50 TDM, Test Data Management, 25 techniki haszowania danych, 142 szyfrowania, 140 testowanie akceptacyjne, 167 danych, 143 integracyjne, 167 przedprodukcyjne, 167 regresyjne, 167 wydajnościowe, 167 Poleć książkęKup książkę Notatki Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Anonimizacja i maskowanie danych wrażliwych w przedsiębiorstwach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: