Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 002593 22742131 na godz. na dobę w sumie
Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik - książka
Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-964-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Popularność aparatów cyfrowych rośnie, a ich ceny stopniowo spadają. Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych latach to właśnie 'cyfrówki' zdominują rynek. Składa się na to wiele przyczyn: łatwa obsługa, niewielkie rozmiary, brak konieczności kupowania filmów, a przede wszystkim nieograniczone możliwości obróbki zapisanych w aparacie obrazów.

Książka 'Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik' przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy dopiero myślą o zakupie aparatu, jak i dla osób, które posiadają już 'cyfrówkę'. Jeśli należysz do pierwszej grupy, dowiesz się, na jakie cechy zwrócić uwagę inwestując niebagatelną kwotę w swój pierwszy aparat cyfrowy. Gdy go już kupisz, książka będzie praktycznym poradnikiem, odkrywającym zarówno arkana sztuki fotografii, jak i tajemnice komputerowej obróbki obrazu. Przybliży ona techniki wykonywania dobrych zdjęć każdym aparatem, ale także dostarczy informacji na temat techniki cyfrowej, których nie znajdziesz w książkach o tradycyjnej fotografii.

Dowiesz się z niej:Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik Autor: Les Freed T³umaczenie: Marcin Samodulski ISBN: 83-7197-964-9 Tytu³ orygina³u: TechTV s Digital Camera and Imaging Guide Format: B5, stron: 328 Popularnoġæ aparatów cyfrowych roġnie, a ich ceny stopniowo spadaj¹. Nie ulega w¹tpliwoġci, ¿e w najbli¿szych latach to w³aġnie „cyfrówki” zdominuj¹ rynek. Sk³ada siê na to wiele przyczyn: ³atwa obs³uga, niewielkie rozmiary, brak koniecznoġci kupowania filmów, a przede wszystkim nieograniczone mo¿liwoġci obróbki zapisanych w aparacie obrazów. Ksi¹¿ka „Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik” przeznaczona jest zarówno dla tych, którzy dopiero myġl¹ o zakupie aparatu, jak i dla osób, które posiadaj¹ ju¿ „cyfrówkê”. Jeġli nale¿ysz do pierwszej grupy, dowiesz siê, na jakie cechy zwróciæ uwagê inwestuj¹c niebagateln¹ kwotê w swój pierwszy aparat cyfrowy. Gdy go ju¿ kupisz, ksi¹¿ka bêdzie praktycznym poradnikiem, odkrywaj¹cym zarówno arkana sztuki fotografii, jak i tajemnice komputerowej obróbki obrazu. Przybli¿y ona techniki wykonywania dobrych zdjêæ ka¿dym aparatem, ale tak¿e dostarczy informacji na temat techniki cyfrowej, których nie znajdziesz w ksi¹¿kach o tradycyjnej fotografii. Dowiesz siê z niej: i wady ró¿nych rodzajów pamiêci, jak dobraæ obiektyw i akcesoria • Na czym polega technika fotografii cyfrowej, jaki aparat wybraæ, jakie s¹ zalety • Jak dobraæ w³aġciwe parametry ekspozycji, jak skorzystaæ z funkcji aparatu • Jak sporz¹dzaæ wydruki z aparatów cyfrowych, jak¹ drukarkê wybraæ • Jakie s¹ podstawowe zasady robienia dobrych zdjêæ • Jaki sposób fotografowaæ portrety, krajobrazy, wnêtrza, jak robiæ zdjêcia w nocy • Jak skonfigurowaæ komputer do przetwarzania zdjêæ i jakie programy wykorzystaæ w tym celu • Jak nagrywaæ zdjêcia na p³ytach CD i jak umieszczaæ je w Internecie Spis treści O Autorach...................................................h...................................................h............13 O kanale TechTV...................................................h...................................................h..14 O zdjęciach umieszczonych w tej książce ...................................................h..............14 Przedmowa...................................................h...................................................h............15 Wstęp ...................................................h...................................................h.................... .17 Część I Wybór aparatu cyfrowego ...................................................b....... 19 Rozdział 1. Technika cyfrowa ...................................................h................................21 Co oznacza słowo „cyfrowy”? ...................................................w...........................................................21 Klisza ...................................................w...................................................w................... ............................22 Na czym polega fotografia cyfrowa?...................................................w..................................................22 Czy naprawdę potrzebujesz aparatu cyfrowego? ...................................................w...............................23 .......................25 Zaczynamy...................................................w...................................................w................ .....................26 Film kontra cyfry ...................................................w...................................................w........ .............28 Zwiedzanie aparatu cyfrowego...................................................w...........................................................29 ..................31 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... Odbitki z automatu ...................................................w...................................................w....... Rozdział 2. Który aparat kupić? ...................................................h............................33 Kompakt czy lustrzanka?...................................................w...................................................w.. Aparaty kompaktowe ...................................................w...................................................w....... Lustrzanki...................................................w...................................................w............... Lustrzanki cyfrowe...................................................w...................................................w....... ...............33 .........34 ...................35 .............36 Kryteria...................................................w...................................................w................. ...........................38 Krótki przegląd trzech aparatów kompaktowych...................................................w...............................40 Aparaty najprostsze — Olympus Brio D-100 (cena około 1000 złotych) ......................................40 Klasa wyższa — Nikon 990/995 (cena: 3000 – 3300 złotych) ...................................................w....41 Klasa kompakt — Canon Digital Elph S-300 (cena: około 2000 złotych) .....................................42 Krótki przegląd dwóch lustrzanek...................................................w......................................................43 Fuji FinePix S1 Pro (cena: około 12000 złotych) ...................................................w........................43 Olympus Camedia E10 (cena: około 5500 złotych)...................................................w.....................44 Lustrzanki wirtualne ...................................................w...................................................w..... Jak kupować aparat?...................................................w...................................................w...... ...................45 Canon PRO90 IS (cena: 5000 złotych) ...................................................w........................................45 Olympus C-700Z (cena: 2600 złotych)...................................................w........................................46 ..................47 Najbliższy sklep fotograficzny...................................................w.....................................................47 Wielkie sieci sklepów elektronicznych ...................................................w........................................48 .............48 Sklepy internetowe...................................................w...................................................w....... ..................49 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... 6 Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik Rozdział 3. Ile pikseli mi wystarczy? ...................................................h.....................51 Zliczanie pikseli...................................................w...................................................w........ .......................51 Czy więcej pikseli to zawsze lepiej? ...................................................w..................................................52 Na jakiej zasadzie działa film? ...................................................w...........................................................53 Skąd się biorą piksele? ...................................................w...................................................w.. ..................53 Wielkość matrycy ...................................................w...................................................w......... ...................54 Przyszłość aparatów cyfrowych ...................................................w.........................................................56 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ..................57 Rozdział 4. Pamięć i złącza ...................................................h.....................................59 Nośniki danych ...................................................w...................................................w........... CompactFlash...................................................w...................................................w............. SmartMedia ...................................................w...................................................w............... Memory Stick...................................................w...................................................w............. Miniaturowy dysk twardy IBM Microdrive...................................................w.................................63 .....................59 ...............60 ................61 ...............62 Podłączanie aparatu do komputera PC ...................................................w...............................................64 Złącze szeregowe ...................................................w...................................................w......... .............64 Połączenie za pomocą portu USB ...................................................w................................................64 Port FireWire...................................................w...................................................w............ .................65 Zewnętrze czytniki kart pamięci...................................................w.........................................................65 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ..................66 Rozdział 5. Obiektywy ...................................................h............................................69 Kilka słów o obiektywach ...................................................w...................................................w. Wartość przysłony...................................................w...................................................w........ Głębia ostrości...................................................w...................................................w.......... ..............69 .............71 .................71 Teleobiektywy (obiektywy typu zoom)...................................................w..............................................72 Której długości użyć? ...................................................w...................................................w.... ..................73 Obiektywy bliskiego ogniskowania typu makro ...................................................w................................74 .............74 Częste wady obiektywów ...................................................w...................................................w... Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ..................75 Rozdział 6. Niezbędne akcesoria ...................................................h............................77 Dodatkowe obiektywy...................................................w...................................................w...... Filtry ...................................................w...................................................w................... Filtry UV ...................................................w...................................................w................ Filtry polaryzacyjne...................................................w...................................................w..... Filtry szare...................................................w...................................................w............. Baterie i ładowarki...................................................w...................................................w...... ...............77 .............................79 ...................80 ..............81 ....................82 .....................84 Baterie jednorazowego użytku ...................................................w.....................................................84 Baterie wielokrotnego ładowania...................................................w.................................................85 Zewnętrzne lampy błyskowe ...................................................w...................................................w...........86 ..................89 Statywy i poziomice ...................................................w...................................................w...... ......90 .................91 ................91 ..................92 Statywy pełnowymiarowe ...................................................w...................................................w... Ministatywy...................................................w...................................................w.............. Na poziomie ...................................................w...................................................w.............. Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... Spis treści 7 Rozdział 7. Ustawianie parametrów ekspozycji ...................................................h...93 Ekspozycja — czym właściwie jest?...................................................w..................................................93 Dobieranie właściwych parametrów ekspozycji ...................................................w................................94 Mierząc światło ...................................................w...................................................w.......... ...............95 Żargon świetlny...................................................w...................................................w.......... ...............95 Co widzi światłomierz?...................................................w...................................................w... ..........96 Przysłona i całe to fotograficzne gadanie......................................................w..................................96 Świadome użycie parametrów ekspozycji do wzbogacenia zdjęć ..................................................97 Nieprawidłowe naświetlenie ...................................................w........................................................99 Tryby automatycznej kontroli ekspozycji ...................................................w........................................101 ..........101 Tryb programowy...................................................w...................................................w.......... Tryby automatycznego dobierania wartości przysłony...................................................w..............102 Tryb automatyczny z priorytetem migawki ...................................................w...............................103 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ................103 Rozdział 8. Funkcje aparatu...................................................h.................................105 Podgląd i ustawianie ostrości ...................................................w...........................................................105 Wizjer czy wyświetlacz LCD?...................................................w...................................................106 Sterowanie obiektywem zmiennoogniskowym...................................................w..........................109 Ustawianie ostrości ...................................................w...................................................w...... Ustawienia ekspozycji ...................................................w...................................................w.... Programy tematyczne...................................................w...................................................w...... Kompensacja ekspozycji ...................................................w...................................................w... Braketowanie...................................................w...................................................w............. Balans bieli...................................................w...................................................w............. ...........110 ...............114 ........114 ......116 ..............117 .................118 Sterowanie pracą lampy błyskowej ...................................................w..................................................120 ..................121 Naciskanie spustu ...................................................w...................................................w........ Tryb filmu ..........................................w...................................................w........................ ................121 ........122 Układanie panoramy ...................................................w...................................................w....... Zdalne sterowanie ...................................................w...................................................w........ ...........123 .....................124 ................126 Podgląd zdjęć...................................................w...................................................w............ Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... Część II Wybór drukarki...................................................b...................... 127 Rozdział 9. Drukarki atramentowe...................................................h......................129 Dominacja atramentu...................................................w...................................................w...... ...............129 Jak działają drukarki atramentowe? ...................................................w.................................................130 ..............135 Wszystko o atramencie...................................................w...................................................w.... ................136 Oprogramowanie ...................................................w...................................................w........... Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ................139 Rozdział 10. Drukarki termosublimacyjne ...................................................h.........141 Na czym polega termosublimacja?...................................................w...................................................141 Jak działa drukarka termosublimacyjna?...................................................w..........................................141 Wady i zalety drukarek termosublimacyjnych ...................................................w.................................142 Przewodnik po dwóch drukarkach ...................................................w...................................................144 ............145 .............145 ................147 Olympus P400 ...................................................w...................................................w............. Canon CP-10 ...................................................w...................................................w.............. Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... 8 Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik Rozdział 11. Udostępnianie drukarek w systemie Windows ................................149 Kilka słów na temat sieci równorzędnych...................................................w........................................149 Współużytkowanie drukarek w sieci pod kontrolą systemu Windows ...............................................150 Lista niezbędnych składników ...................................................w...................................................150 Udostępnianie drukarki ...................................................w...................................................w... ........152 Korzystanie z udostępnionej drukarki...................................................w........................................153 Ograniczenia w udostępnianiu drukarek ...................................................w....................................155 Instalowanie dedykowanego serwera druku...................................................w.....................................156 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ................157 Rozdział 12. Współużytkowanie drukarek w sieci Macintosh .............................159 Sieć i komputery Macintosh ...................................................w.............................................................159 Udostępnianie drukarek Macintosh ...................................................w..................................................159 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ................162 Część III Fotografowanie ...................................................b..................... 163 Rozdział 13. Jak robić dobre zdjęcia? ...................................................h.................165 ............165 Co czyni zdjęcie dobrym? ...................................................w...................................................w. Co czyni zdjęcie nieudanym? ...................................................w...........................................................166 Robienie lepszych zdjęć ...................................................w...................................................w.. ..............167 Nie można zrobić zdjęcia bez aparatu...................................................w........................................167 Przygotuj się...................................................w...................................................w............ ................168 Trzymaj aparat poziomo i pewnie...................................................w..............................................168 Popatrz, zanim pstrykniesz! ...................................................w.......................................................169 Używaj odpowiednich ustawień jakości zdjęć...................................................w...........................169 Przejrzyj każdą zrobioną fotografię ...................................................w...........................................169 Przewiduj przyszłość...................................................w...................................................w..... ..........170 Jak radzić sobie ze zdradliwym oświetleniem?...................................................w..........................171 Uważaj na ostrość...................................................w...................................................w........ Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ............173 ................174 Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe...................................................h........177 Portrety ...................................................w...................................................w................. .........................177 Lampy błyskowe umieszczone na aparacie..................................................w.................................178 Zewnętrzne lampy błyskowe...................................................w...................................................w...178 Co dwie lampy to nie jedna...................................................w........................................................179 Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych do wykonywania portretów ............179 Fotografia krajobrazowa i podróżnicza ...................................................w............................................181 Pamiętaj o motywie głównym...................................................w....................................................181 Staraj się przekazać skalę obiektów ...................................................w...........................................182 Małe rzeczy w wielkich miejscach...................................................w.............................................183 W czasie złej pogody też można zrobić dobre zdjęcia...................................................w...............183 Fotografowanie wielkich budynków...................................................w..........................................184 Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych wdo wykonywania zdjęć krajobrazowych i podróżniczych ...................................................w......................................186 ...............187 ........188 Wnętrza budynków...................................................w...................................................w......... Oświetlenie to podstawa...................................................w...................................................w.. Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych wdo wykonywania zdjęć wnętrz budynków...................................................w...................................................w.... .......190 Wykonywanie zbliżenia przy użyciu teleobiektywu ...................................................w........................190 Spis treści 9 ......190 Stosowanie teleobiektywu...................................................w...................................................w. Fotografowanie dzikich zwierząt w środowisku naturalnym...................................................w.....192 Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych wdo wykonywania zbliżeń przy użyciu teleobiektywu...................................................w.............................................193 Fotografowanie małych obiektów ...................................................w....................................................193 ............194 Makrofotografia ...................................................w...................................................w.......... Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych wdo fotografowania małych obiektów i makrofotografii...................................................w............................................196 .....................197 Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych do fotografii nocnej ........................198 Zdjęcia uwieczniające ruch ...................................................w..............................................................198 Zdjęcia nocne...................................................w...................................................w............ Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych wdo fotografowania obiektów w ruchu ...................................................w...................................................w......... ...........200 Rozdział 15. Wykraczając poza stereotypy...................................................h.........201 Zasada nr 1. Nie ma zasady ...................................................w..............................................................201 Zasada nr 2. Najprościej jak tylko można ...................................................w........................................202 Zasada nr 3. Umieszczaj motyw główny poza środkiem ...................................................w.................203 Zasada nr 4. Na zdjęciach krajobrazowych uwieczniaj elementy pierwszego planu..........................205 Zasada nr 5. Stosuj ramki ...................................................w...................................................w..............205 Zasada nr 6. Formuj szeregi i wzory geometryczne...................................................w.........................208 Zasada nr 7. Wykorzystaj horyzont, aby oddać skalę fotografowanych obiektów .............................210 Rozdział 16. Skanowanie filmów...................................................h..........................211 Rola kliszy w fotografii cyfrowej...................................................w.....................................................211 Dlaczego film?...................................................w...................................................w........... ....................212 Wybór skanera do przeźroczy ...................................................w..........................................................213 Tanie skanowanie — skanery płaskie ...................................................w........................................215 ..........218 Filmy a skanowanie...................................................w...................................................w....... ................219 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... Część IV Obróbka obrazów cyfrowych...................................................b 221 Rozdział 17. Przystosowanie komputera do obróbki obrazów.............................223 Pożądana szybkość komputera ...................................................w.........................................................223 Ile pamięci operacyjnej potrzebujesz? ...................................................w.......................................224 Ile miejsca na dysku potrzebujesz? ...................................................w............................................225 ............226 Dbaj o porządek ...................................................w...................................................w.......... ...........226 Wszystko o nagrywarkach...................................................w...................................................w.. .................228 Kalibracja kolorów ...................................................w...................................................w....... Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ................230 Rozdział 18. Cyfrowa edycja obrazu ...................................................h...................231 Macintosh czy PC? ...................................................w...................................................w........ ................231 Edycja i opracowanie zdjęcia ...................................................w...........................................................232 ......233 Prostowanie i kadrowanie ...................................................w...................................................w. Korekcja zniekształceń...................................................w...................................................w... .........235 Poprawianie ekspozycji i kontrastu...................................................w............................................239 ...................242 Retusz ...................................................w...................................................w................... ................244 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... 10 Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik Rozdział 19. Drukowanie zdjęć ...................................................h............................247 Wydaje się takie proste…...................................................w...................................................w..............247 Rozmiar zdjęcia a rozmiar drukowanej strony ...................................................w.................................248 Piksele i punkty to nie to samo...................................................w...................................................249 ....250 Odpowiednio dużo kropek ...................................................w...................................................w.. Kiedy za duży? ...................................................w...................................................w........... .............250 .............251 Dopasowanie kolorów ...................................................w...................................................w...... ..................251 Właściwy atrament na właściwym papierze...................................................w.....................................253 Oprogramowanie — wybór najlepszego narzędzia...................................................w..........................254 Gamy ...................................................w...................................................w..................... Parametry druku ...................................................w...................................................w.......... Drukowanie w programie Photoshop Elements ...................................................w.........................257 Drukowanie w programie Qimage Pro...................................................w.......................................259 Drukowanie w programie Microsoft PictureIt! Photo...................................................w................261 ............255 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ................262 Rozdział 20. Usługi poligraficzne ...................................................h.........................265 Dlaczego warto zlecać zadania drukowania? ...................................................w...................................265 Pobliskie laboratorium fotograficzne ...................................................w...............................................266 Odbitki na papierze fotograficznym...................................................w...........................................266 Wydruki cyfrowe...................................................w...................................................w.......... ...........266 Internetowe laboratoria fotograficzne ...................................................w..............................................267 Przegląd serwisu Ofoto...................................................w...................................................w... ...............268 Krok 1. Stwórz nowy album ...................................................w...................................................w...268 Krok 2. Umieść zdjęcia ...................................................w...................................................w... ........268 Krok 3. Wybierz zdjęcia, z których mają zostać wywołane odbitki .............................................269 Krok 4. Udostępnij swoje albumy...................................................w..............................................270 ................270 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... Część V Udostępnianie zdjęć...................................................b................ 273 Rozdział 21. Katalogowanie i ochrona zdjęć cyfrowych .......................................275 ................275 Katalogowanie zdjęć...................................................w...................................................w...... Katalogowanie zdjęć w Windows XP...................................................w........................................277 Zarządzanie zdjęciami i katalogowanie w programie ThumbsPlus ..............................................281 Archiwizowanie zdjęć na płytach CD-R ...................................................w..........................................286 Krok 1. Zlokalizuj pliki do nagrania ...................................................w..........................................286 Krok 2. Zaznacz pliki przeznaczone do nagrania...................................................w.......................287 Krok 3. Sprawdź pliki przygotowane do wypalenia ...................................................w..................287 Krok 4. Wypal płytę ...................................................w...................................................w...... Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ..........288 ................288 Rozdział 22. Udostępnianie zdjęć w Internecie...................................................h...291 Udostępnianie zdjęć w Internecie...................................................w.....................................................291 Tworzenie witryny internetowej ...................................................w................................................291 Udostępnianie zdjęć w komercyjnej galerii internetowej ...................................................w..........297 Pytania i odpowiedzi ...................................................w...................................................w..... ................303 Spis treści 11 Część VI Zasoby dostępne w Internecie.................................................. 305 Rozdział 23. Fotografia cyfrowa w Internecie ...................................................h....307 Testy i recenzje sprzętu. Strony anglojęzyczne...................................................w................................307 ...................308 Fora dyskusyjne...................................................w...................................................w.......... Podstawy fotografii...................................................w...................................................w...... ..................308 Strony polskie ...................................................w...................................................w........... .....................309 Adresy internetowe producentów sprzętu w Polsce i na świecie ...................................................w.....310 Dodatki ...................................................b............................................... 311 Dodatek A Przewodnik po TechTV ...................................................h.....................313 Widownia...................................................w...................................................w................. ......................313 Witryna internetowa ...................................................w...................................................w...... ................313 Międzynarodowy zasięg ...................................................w...................................................w.... ............313 TechLive — najważniejsze informacje ...................................................w............................................314 ....................314 ..................314 ................315 .................315 ...............315 ................315 ..............316 ..............316 ................316 ................317 ...........317 ...............317 Misja...................................................w...................................................w.................... Forma ...................................................w...................................................w.................... Program TechTV ...................................................w...................................................w........... AudioFile...................................................w...................................................w................ Big Thinkers...................................................w...................................................w............. Call for Help...................................................w...................................................w............ CyberCrime ...................................................w...................................................w............... Extended Play...................................................w...................................................w............ Fresh Gear ...................................................w...................................................w............... Silicon Spin ...................................................w...................................................w............. The Screen Savers ...................................................w...................................................w........ Titans of Tech...................................................w...................................................w........... Skorowidz...................................................h...................................................h............319 Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe W rozdziale 1., „Technika cyfrowa”, wspomniałem, że obecnie dzięki aparatom cyfro- wym o wiele łatwiej wykonywać skomplikowane ujęcia. W trakcie lektury tego rozdziału dowiesz się, jak wykonywać te trudne ujęcia. Każdy podrozdział w niniejszym rozdziale zawiera jedno lub dwa przykładowe zdjęcia, opis użytej techniki, listę niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów oraz kilka rad i wska- zówek pomocnych w opanowaniu danej techniki. W trakcie lektury tego rozdziału dowiesz się, jak robieć doskonałe: ♦ portrety, ♦ zdjęcia krajobrazowe i podróżnicze, ♦ zdjęcia wnętrz budynków, ♦ zbliżenia przy użyciu teleobiektywu, ♦ powiększenia typu makro, ♦ zdjęcia nocne, ♦ zdjęcia uwieczniające ruch. Portrety Fotografia portretowa jest jedną z tych dziedzin, któree są znacznie trudniejsze, niż się na pozór wydaje. Wykonanie dobrego portretu wymaga dobrego sprzętu, umiejętności i spraw- nego współdziałania z osobą fotografowaną, lecz najważniejsze jest dobre oświetlenie. Zawodowi fotograficy wykorzystują zwykle kilka lamp błyskowych z nakładkami zmięk- czającymi. Większość fotografów portretowych ma swoje własne stałe preferencje doty- czące ustawienie świateł, które stosują do większości zadań fotografii portretowej. Ponie- waż przez wiele lat dzień w dzień pracują z tymi samymi ustawieniami, mają czas na doszlifowanie parametrów oświetlenia tak, aby uzyskać ejak najlepsze efekty. Większość amatorów nie posiada wystarczającej ilości czaesu ani środków, aby stosować tak złożone oświetlenie, ale na szczęście można robić doskonałe portrety przy znacznie prostszym oświetleniu. 178 Część III Fotografowanie Lampy błyskowe umieszczone na aparacie Dobry portret można także zrobić przy użyciu lampy błyskowej umieszczonej na aparacie lub lampy wbudowanej. Jeśli jest to lampa wbudowana, należy mieć na uwadze, że powo- duje ona występowanie bardzo ostrych, kontrastowych cieni. Zrób kilka zdjęć, obserwuj powstający cień i zmieniaj położenie fotografowanej osoby, aparatu i tła, aby w jak największym stopniu zniwelować cień. Rysunek 14.1 przedstawia portret górnej części ciała wykonany przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej.e Rysunek 14.1. Portret ten został wykonany przy użyciu wbudowanej lampy błyskowej. Lampa umieszczona na wysokości głowy osoby fotografowanej powoduje powstawanie za jej sylwetką cienia Jak widać na rysunku 14.1, źródło wąskiej smugi światła, jakim jest wbudowana lampa błyskowa, powoduje powstawanie bardzo ciemnego, ostrego cienia tuż za fotografowa- nym obiektem. Aby jak najbardziej ograniczyć cień, staraj się ustawić osobę fotografo- waną jak najbliżej tła. Chociaż zdjęcie jest prawidłowo naświetlone, z powodu cienia wydaje się zbyt ciemne. Zewnętrzne lampy błyskowe Jeśli Twój aparat posiada zewnętrzną lampę błyskową, możesz kupić specjalny prze- wód, który umożliwia odsunięcie lampy na bok od aparatu. Zdjęcie przedstawione na rysunku 14.2 wykonałem, odsuwając lampę około 90 cm dzięki zastosowaniu przewodu o długości 1,2 m. Uzyskane w ten sposób zdjęcie jest znaceznie lepsze od pierwszego. Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe 179 Rysunek 14.2. Odsunięcie lampy w prawo usunęło cień po jednej stronie sylwetki, ale spowodowało powstanie jeszcze głębszego cienia po drugiej stronie Użycie odsuniętej od aparatu lampy eliminuje problem cienia rzucanego na tło, lecz wywo- łuje inny problem. Na rysunku 14.2 tło po lewej stronie fotografowanej osoby jest pod- świetlone, co eliminuje cień po tej stronie, ale równocześnie po prawej stronie mamy do czynienia z jeszcze głębszym cieniem. Odsunięta lampa powoduje także powstawanie cieni w okolicach punktów charakterystycznych twarzy, co nie jest jednak złym zjawi- skiem. Cienie nadają twarzy wyraz i sprawiają, że porteret jest bardziej realistyczny. Co dwie lampy to nie jedna Jeśli posiadasz dodatkową lampę z czujnikiem błysku (patrz rozdział 6., „Niezbędne akce- soria”), możesz użyć jej do oświetlenia tła. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, musisz poeksperymentować z ustawieniami jasności błysku i położenia drugiej lampy zależnej, lecz gra jest warta świeczki, o czym możesz się przekeonać, oglądając rysunek 14.3. Lampa zależna rozwiązuje wszystkie problemy związane z cieniem. Cienie na tle znikają całkowicie, a finalne zdjęcie wygląda bardziej naturalenie. Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych do wykonywania portretów Niezbędne akcesoria: ♦ gładkie tło. 180 Część III Fotografowanie Rysunek 14.3. Dodatkowa lampa zależna z czujnikiem błysku umieszczona za fotografowaną osobą pomaga usunąć cienie i powoduje, że obiekt wyraźnie odcina się od ciemnego tła Akcesoria opcjonalne: ♦ zewnętrzna lampa błyskowa (lub dwie), ♦ przewód połączeniowy (aby odsunąć lampę od aparatu), ♦ czujnik błysku (w celu użycia więcej niż jednej lampy), ♦ uchwyty do lamp, ♦ statyw. Rady i wskazówki: ♦ Tło jest prawie tak samo istotne jak fotografowany obeiekt. Pstrokate i obfite w szczegóły tła odwracają uwagę oglądającego od motywu głównego. ♦ Używaj długich ogniskowych (odpowiadających zakresowi 85 – 105 mm w przypadku aparatów na film 35-milimetrowy). Krótsze ogniskowe wyciąegają nosy i zniekształcają inne elementy twarzy — szpecą. ♦ Ustawiaj duży otwór przysłony, aby zmniejszyć głębię osterości, ale upewnij się, że głębia obejmuje całą twarz, od nosa do uszu. ♦ Aparat ustaw trochę powyżej poziomu oczu osoby fotografeowanej. Zdjęcia wykonane pod mniejszym kątem na pewno nie upiększają. Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe 181 ♦ Jeśli fotografujesz przy użyciu wbudowanej lampy błyskoweej lub lampy przymocowanej do aparatu, zadbaj o w miarę ciemne tło, aby cienie epowstałe tuż za modelem lub modelką były niewidoczne. Fotografowana osoba powinnea patrzeć nieznacznie w bok, żeby uniknąć efektu czerwonych oczu. ♦ W celu zapewnienia równomiernego oświetlenia można użyeć więcej niż jednej zewnętrznej lampy błyskowej. Uniesienie lampy powyżej egłowy osoby fotografowanej zmniejsza cień za jej sylwetką, ale należy uważać, aby neie spowodować powstania cieni pod nosem i oczami. ♦ Używaj statywu, aby stabilnie utrzymywać kadr. Fotografia krajobrazowa i podróżnicza Niewielu ludzi jedzie na wakacje bez aparatu. W każdym parku narodowym, kurorcie czy wielkim mieście na pewno spotkasz ludzi, którzy pstrykają zdjęcia wszystkiego, co znajdzie się na linii ich wzroku. Wykonanie dobrych zdjęć krajobrazowych i podróżniczych jest jednak znacznie trudniejsze, niż się wydaje. W tym rozdziale przeanalizujemy kilka zdjęć i zastanoweimy się, dlaczego są dobre lub złe. Pamiętaj o motywie głównym Kiedy fotografujesz przepiękny krajobraz, pamiętaj, że zdjęcia muszą mieć motyw główny — coś, co przykuwa uwagę i wzbudza nasze zainteresowanie danym zdjęciem. Bez punktu skupienia uwagi fotografia jest nijaka i nieciekawa. Rysunek 14.4 ilustruje, jak łatwo zamienić nudne zdjęcie w interesującą fotografię. Rysunek 14.4. To zdjęcie Skyline Arch jest poprawne z technicznego punktu widzenia, jednak brakuje na nim punktu skupienia uwagi — motywu głównego 182 Część III Fotografowanie Czy to zdjęcie przedstawia łuk, czy może ścieżkę prowadzącą do łuku? Trudno powie- dzieć. Ostrość i parametry ekspozycji zostały ustawione perfekcyjnie, lecz kiedy patrzymy na to zdjęcie, widzimy tylko to, że łuk jest krzywy. Zdjęcie przedstawione na rysunku 14.5 jest znacznie lepsze. Rysunek 14.5. Zbliżenie poprawia widoczność łuku. Drzewa i turysta dają wyobrażenie o gabarytach motywu głównego Drugie zdjęcie dzięki zbliżeniu i umieszczeniu klku detali na pierwszym planie informuje nas, jaki duży w rzeczywistości jest łuk. Pionowe elementy (drzewa i turysta) widoczne na zdjęciu to dla oglądającego punkty odniesienia, co poedkreśla przekrzywienie łuku. Zdjęcie na rysunku 14.5 podlega również zasadzie trzecich (patrz rozdział 15.), która mówi, że motyw główny (w tym przypadku łuk) powinien leżeć na przecięciu linii, któ- re dzielą kadr na części trzecie. Staraj się przekazać skalę obiektów Podczas fotografowania krajobrazów ważne jest uświadamianie oglądającemu skali obiektów na zdjęciu. Bez punktu odniesienia widz nie wie, jak duży w rzeczywistości jest przedmiot na zdjęciu. Rysunek 14.6 przedstawia dwa podobne zdjęcia, na których wrażenie skali jest zupełnie różne. Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe 183 Rysunek 14.6. Te dwa zdjęcia Wielkiego Kanionu pokazują, jakie znaczenie ma uświadomienie skali obiektów na azdjęciu Zdjęcia te zostały wykonane w odstępie kilku sekund z tego samego punktu. Zdjęcie po lewej nie oddaje ogromu kanionu. Zdjęcie po prawej jest bardzo podobne, lecz widoczne są na nim sylwetki ludzi w punkcie widokowym znajdującym się nad kanionem. Na tle kanionu ludzie wyglądają jak krasnoludki, co daje wrażeniee skali. Małe rzeczy w wielkich miejscach Kiedy zwiedzamy wielkie miasto, na przykład Nowy Jork, naturalnym odruchem staramy się zrobić wielkie zdjęcie wielkiego miasta. Jednak dopóki nie sfotografujemy taksówki przejeżdżającej przez rzekę New Jersey, nie będziemy mogli uchwycić całego Nowego Jorku — lub innego dużego miasta — na jednym zdjęciu. Oczywiście, możesz — i powinieneś — robić standardowe ujęcia Statuy Wolności, Times Square (moje ulubione miejsce), Empire State Building i Chrysler Building oraz portu mor- skiego na South Street. Jednak wtedy Twój album ze zdjęciami z wakacji będzie wyglądał zupełnie tak samo, jak albumy innych wakacyjnych turysetów odwiedzających Nowy Jork. Zamiast dążyć do uzyskania wielkiego zdjęcia, szukaj małych elementów, które uczynią każde ujęcie niepowtarzalnym. Esencja i klimat miasta ewyraża się często w detalach (patrz rysunek 14.7). W czasie złej pogody też można zrobić dobre zdjęcia Wielu ludzi myśli, że dobre zdjęcia krajobrazowe i podróżnicze można zrobić tylko w jasny, słoneczny dzień. Niestety, na pogodę wpływu nie mamy. Na szczęście brzydka pogoda nie musi być nieszczęściem — również w niesprzyjających warunkach pogodowych można zrobić interesujące, całkiem niezłe zdjęcia. Groźne niebo i rozproszone w pochmurny dzień światło może przyczynić się do powstania zdjęcia o niezwykłym, złowrogim nastroju. Rysunek 14.8 przedstawia dwa takie przykłady. 184 Część III Fotografowanie Rysunek 14.7. Jeśli nie możesz zrobić jednego dużego zdjęcia całegoa miasta, zrób wiele zdjęć rzeczy, które są dla danego miejsca charakterystyczne i czynaią je wyjątkowym Fotografowanie wielkich budynków Wielkie budynki mogą być wymagającym obiektem zdjęć, szczególnie w zatłoczonym mieście. Obiektyw szerokokątny umożliwia wykonanie z bliska zdjęć większości bu- dynków, ale rezultaty nie zawsze są piękne, co widzimey na rysunku 14.9. Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe 185 Rysunek 14.8. Nieprzyjazna pogoda to niezwykły i twórczy środek fotograficzny, co widzimy na powyższych zdjęciach Wielkich Wydm i placu św. Marka w Wenecji Rysunek 14.9. Obiektyw szerokokątny może spowodować, że budynki wyglądają tak, jakby przewracały się do tyłu, co zauważalne jest na powyższym zdjęciu Bazyliki Świętego Marka w Wenecji Zdjęcie na rysunku 14.9 jest dynamicznym, ale niezbyt wiernym ujęciem tej okazałej budowli. Zostało wykonane przy użyciu obiektywu szerokokątnego. Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, obiektyw szerokokątny musi być utrzymywany idealnie poziomo. Jeśli go przechylimy — co zrobiłem na tym zdjęciu — równoległe pionowe linie zaczną zbiegać się w pewnym punkcie nad budowlą, zniekształcając wyraeźne pionowe elementy jej fasady. 186 Część III Fotografowanie Na szczęście przed bazyliką rozciąga się wielki plac. Odsunąwszy się od kościoła, mo- głem użyć małego teleobiektywu (105 mm) i wykonałem znacznie lepsze zdjęcie (patrz rysunek 14.10). Rysunek 14.10. Teleobiektyw pozwala uchwycić znacznie wierniejsze odwzorowanie perspektywy — jeśli jest wystarczająco dużo miejsca na odsunięcie się od budynku Jak widać, budowla już się nie przewraca, a słynne kopuły i kolumny widzimy w całej oka- załości. Oprócz tego, dzięki teleobiektywowi z tej perspektywy uchwyciłem ludzi (i gołębie) znajdujących się na placu, co dodało fotografii ciekawye element ludzki (i zwierzęcy). Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebknych do wykonywania zdjęć krajobrazowych i podróżniczych Niezbędne akcesoria: ♦ oprócz aparatu i jakiejś ciekawej scenerii w zasadzie neic nie jest wymagane. Opcjonalne akcesoria: ♦ statyw (szczególnie kiedy fotografujemy wcześnie rano lube późnym popołudniem, kiedy jest najlepsze światło), ♦ adapter szerokokątny (aby wykonać duże ujęcia najprościeej, jak można), ♦ teleadapter (aby uchwycić odległe szczegóły), ♦ wodoodporna torba na aparat (przydatna podczas nieuneiknionych dni złej pogody), ♦ filtr polaryzacyjny (aby zniwelować odblaski w oknache). Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe 187 Rady i wskazówki: ♦ Unikaj sztampy (tzn. sztampowych ujęć pocztówkowych. Jeślei chcesz mieć pocztówkę, kup sobie ją w kiosku). Próbuj ustawiać aparat pod różnymi eniezwykłymi kątami lub kadrować w niecodzienny sposób, aby zdjęcie było oeryginalne, wyjątkowe — Twoje. ♦ Aby podkreślić pewne cechy fotografowanych obiektów, usetawiaj aparat pod małym lub dużym kątem. W większości przypadków ludzie fotografeują, trzymając aparat na poziomie oczu. Eksperymentuj z innymi ustawieniami.e Ujęcia pod małym kątem uwydatniają wysokość budowli, natomiast na ujęciach wykonywanych pod większymi kątami duże obiekty wydają się małe. ♦ Używając obiektywu szerokokątnego, stosuj mały otwór przyesłony, aby zwiększyć głębię ostrości. To zapewni ostrość całego kadru. Weź poed uwagę fakt, że mniejsze otwory przysłony to dłuższy czas naświetlania, dlatego uważaj na prędkość migawki i w razie potrzeby użyj statywu. ♦ Pamiętaj, że dłuższe ogniskowe i większe otwory przysłeony zmniejszają głębię ostrości. Możesz wykorzystać ten fakt, aby wyeksponować i wyizoelować interesujący szczegół architektoniczny lub element krajobrazu. ♦ Najlepszy czas na robienie zdjęć to wczesny ranek i póeźne popołudnie. Takie zdanie można znaleźć w każdej książce o fotografii. Zaraz przeed zmierzchem lub tuż po wschodzie słońca niebo emanuje miękkim, łagodnym światełem. Światło rozproszone nie powoduje powstawania cieni, co jest jednym z waruneków zrobienia perfekcyjnego zdjęcia krajobrazowego. Podczas wschodu i zachodu słońcee znajduje się bardzo nisko na firmamencie, tworząc podniosły lub niepokojąecy nastrój. Nie znaczy to, że nie można robić dobrych zdjęć przez resztę dnia. We południe słońce jest bardzo jasne i znajduje się bezpośrednio nad naszymi głowami, epowodując powstawanie na budynkach i elementach przyrody ostro zarysowanyech cieni. Musisz uważać na te cienie i starać się ich uniknąć. ♦ Fotografując przy ostrym świetle, zaobserwuj, czy na kileku pierwszych zdjęciach nie występują silne rozbłyski. Dostosuj parametry ekspoezycji za pomocą opcji kompensacji naświetlenia klatki, jeśli notorycznie uzyeskujesz prześwietlone zdjęcia, ale pamiętaj o wyłączeniu kompensacji po zakończeniu foetografowania. ♦ Staraj się umieścić na zdjęciach swoich przyjaciół i rodzeinę, ale zostaw na tyle dużo miejsca, abyś mógł stwierdzić, gdzie się znajdują. Chyba kaeżdy z nas widział zdjęcie cioci Selmy przed pałacem, którego jednak nie było wideać, bo ciocia zasłoniła go w całości. Wnętrza budynków Na odpowiednio wykonanej fotografii mieszkanie Kowalskich może wyglądać jak Pałac Buckingham. Jeśli fotografowane pomieszczenie jest duże, potrzebny jest adapter szero- kokątny. Obiektywy szerokokątne często zniekształcają pionowe linie w okolicach kra- wędzi zdjęcia, czego musisz być świadomym, komponując kadr. To zniekształcenie jest 188 Część III Fotografowanie najbardziej widoczne, jeśli obiektyw został pochylony w kierunku podłogi lub uniesiony w kierunku sufitu, dlatego w miarę możliwości staraj się utrzymywać aparat prosto. Statyw jest bardzo pomocny i umożliwia także fotografowanie przy każdym świetle przy długich czasach naświetlania. Zwracaj również uwagę na przekrzywienie kadru, ponieważ nawet najmniejsze obrócenie aparatu może spowodować, że zamiast zdjęcia pomiesz- czenia otrzymamy scenę z „Titanica”. Poziomica jest nieodzowna. Jeśli Twój aparat może wyświetlać siatkę pomocniczą, możesz użyć jej zamiast poeziomicy. Oświetlenie to podstawa Inaczej niż aparaty filmowe, cyfrówki mogą automatycznie dostosować się do każdego rodzaju źródła światła. Sprawia to, że fotografowanie wnętrz, w których jednocześnie występuje mieszanka światła dziennego, jarzeniowego i żearowego, jest dosyć proste. Pomieszczenia zawsze najlepiej fotografować w dzień, gdy możemy wykorzystać wpa- dające do wnętrza światło słoneczne. Trzeba pamiętać o tym, że jakiekolwiek światło żaro- we w pomieszczeniu na tle światła słonecznego wydaje się żółte. Jeśli światło dzienne w pokoju jest niewystarczające, można użyć lampy błyskowej, lecz z drugiej strony może się okazać, że wbudowana lampa błyskowa wyrządziła więcej szkód niż pożytku. W więk- szości przypadków, aby nie powodować powstawania ostro zarysowanych cieni, wystar- czy odbić od sufitu światło pochodzące z zewnętrznej lampy błyskowej. Zdjęcia pomieszczeń wykonywane w nocy mają bardzo dramatyczny wyraz, a wiele wnętrz oświetlonych sztucznym światłem nabiera zupełnie odmiennego charakteru. Jeśli głównym źródłem oświetlenia jest światło żarowe, nie używaj lampy błyskowej, po- nieważ powoduje ona niebieską poświatę. Gdy potrzebujesz więcej światła, użyj dodat- kowych lamp wolnostojących ze zdjętymi abażurami, lecz umieść je za aparatem lub za ja- kimś meblem, aby nie były widoczne w kadrze. Rysunek 14.11 przedstawia dwa zdjęcia pomieszczeń, w których występuje zarówno światło dzienne, jak i sztuczne. Rysunek 14.11. Na tych dwóch zdjęciach pomieszczeń występuje mieszanka światła dziennego i sztucznego Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe 189 Jak możemy zaobserwować, obiektyw szerokokątny na zdjęciu po lewej stronie spowo- dował lekkie zakrzywienie pionowych linii na lewo od kominka, natomiast na zdjęciu po prawej stronie wszystkie linie pionowe są nieznacznie zakrzywione. Ten rodzaj zniekształcenia jest trudny do uniknięcia, gdy używamy nakładanych na obiektyw adapte- rów szerokokątnych, a jedyną alternatywą jest poniesienie kosztów rzędu 10 000 zł na zakup lustrzanki cyfrowej z wysokiej jakości obiektyweme szerokokątnym. Kiedy fotografujesz wnętrza budynków publicznych, nie masz kontroli nad oświetle- niem, dlatego musisz się zadowolić tym, co jest. Wiele wnętrz zabytkowych budynków jest bardzo ciemnych, przez co trzeba używać długich czasów naświetlania. Lubię foto- grafować zabytkowe kościoły, co jest wielkim wyzwaniem ze względu na fakt, że w zabyt- kowych kościołach (i innych tego typu budowlach) zwykle nie można używać lamp bły- skowych i statywów. Można uzyskać dobre, ostre zdjęcie ciemnego wnętrza budynku bez użycia statywu, ale nie spodziewaj się wysokiego odsetka udanych fotografii. Jeśli nie można używać sta- tywu, stawiam aparat na oparciu ławki lub opieram aparat o kolumnę bądź inny element wystroju wnętrza. Jeśli aparat posiada funkcję stabilizacji obrazu, to w takim przypadku możesz jej z powo- dzeniem użyć. Zdjęcie na rysunku 14.12 zostało wykonane w ciemnym kościele w Nowym Meksyku z wykorzystaniem funkcji stabilizacji obrazu. Rysunek 14.12. To wnętrze kościoła w Nowym Meksyku zostało sfotografowane z ręki przy użyciu obiektywu ze stabilizacją obrazu 190 Część III Fotografowanie Jak widać, stabilizator obrazu umożliwił mi wykonanie ostrego, nieskazitelnego zdjęcia, mimo że czas naświetlania był bardzo długi — 1/8 sekundye. Lista niezbędnych i opcjonalnych akcesoriów potrzebnych do wykonywania zdjęć wnętrz budynków Niezbędne akcesoria: ♦ statyw, ♦ poziomica (lub siatka pomocnicza wyświetlana na ekraneie LCD), ♦ adapter szerokokątny. Akcesoria opcjonalne: ♦ zewnętrzna lampa błyskowa z przewodem lub czujnikiem ebłysku, ♦ zwykłe lampy stojące. Rady i wskazówki: ♦ Używaj małego otworu przysłony, aby uzyskać największą głeębię ostrości. Zwykle w rezultacie trzeba stosować długie czasy naświetlaniae, dlatego możesz potrzebować statywu, nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniache. ♦ W pomieszczeniu nie może panować bałagan. Wnętrze uprzeątnij jak najlepiej, zwłaszcza jeśli robisz zdjęcia do katalogu nieruchomoście na sprzedaż lub wynajem. ♦ Włącz wszystkie dostępne w pomieszczeniu światła, alee sprawdź, czy nie zmylą one światłomierza w aparacie. Zanim zaczniesz robić kolejnee, każde wykonane zdjęcie obejrzyj na ekranie LCD. Jeśli jakieś światła mają ściemniaceze, musisz nastawić je na największą jasność (na zdjęciach światła przyciemnionee wydają się bardzo ciemne). ♦ Ukryj przed obiektywem przewody elektryczne. Wykonywanie zbliżenia przy użyciu teleobiektywu Wielu fotografów uwielbia teleobiektywy. Odwiedź w weekend zoo, a spotkasz bez liku amatorów fotografii z wielkimi teleobiektywami. Teleobiektywy są przyjemne w użyciu. Umożliwiają wykonywanie zbliżeń obiektów, do których nie możesz lub nie powinieneś się zbliżać. Są szczególnie użyteczne w zoo, na stadionie sportowym, na koncertach (o ile można je w ogóle wnosić) lub do eksponowania szczegółów kerajobrazu bądź zabytków. Stosowanie teleobiektywu Większość aparatów jest fabrycznie wyposażonych w obieektyw o zakresie ogniskowej od umiarkowanie szerokiego kąta (odpowiednik obiektywu 28 mm dla aparatów 35 mm) Rozdział 14. Trudne zdjęcia staną się łatwe 191 do umiarkowanego teleobiektywu (odpowiednik obiektywu 135 mm dla aparatów 35 mm). Wielu producentów aparatów i obiektywów oferuje specjalnie dla aparatów cyfrowych teleobiektywy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: