Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003679 21523492 na godz. na dobę w sumie
Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-169-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Małgorzata Manowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; doktor habilitowany nauk
prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego; autorka wielu cenionych opracowań z zakresu procedury cywilnej, od lat kształci aplikantów sądowych, radcowskich i adwokackich.
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej oraz
z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera:
klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 367 391 i 505 8 505 13 k.p.c.,
wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej,
schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania apelacyjnego uwzględniające m.in.
występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa procesowego.
W drugiej części - suplemencie umieszczono:
przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania
odwoławczego,
przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszczególnych elementów apelacji,
wzór prawidłowo napisanej apelacji opatrzony szczegółowym komentarzem.
Trzecie wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, zostało uzupełnione o orzecznictwo
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z ostatnich lat oraz nowe koncepcje rozwiązania
niektórych problemów pojawiających się w praktyce.
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego. Książka może być również pomocna
sędziom, adwokatom i radcom prawnym, a także tym wszystkim osobom, które w swojej pracy
zawodowej sporządzają apelacje i biorą udział w postępowaniu apelacyjnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIKTOGRAMY wskazują ważne elementy książki i ułatwiają ich odnalezienie nie tylko tuż przed egzaminem Ważne Przykłady Podstawa prawna Kontekst prawny Pytania Zadania Rozwiązania Odpowiedzi Stanowisko stron Pogląd Orzecznictwo Literatura Historia Nowe przepisy Apelacja w postępowaniu cywilnym Małgorzata Manowska KOMENTARZ I ORZECZNICTWO 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 grudnia 2015 r. Wydawca Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor prowadzący Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie redakcyjne Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie Łamanie JustLuk Projekt gra czny okładki i stron tytułowych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl PLK IB ��K © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 © Copyright by ISBN: 978-83-264-9714-8 Wolters Kluwer SA, 2013 3. wydanie ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 Dział Praw Autorskich tel. 22 535 82 19 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Ta książka jest dla mojej wnuczki Ewy Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 367. [Dopuszczalność apelacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 . Zaskarżalność apelacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1 .3 . Rozróżnienie zaoczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 . Apelacja a rozstrzygnięcie o kosztach procesu za pierwszą instancję . . . . . . . . . 23 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 . Apelacja a przedmiot zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4 . Apelacja a legitymacja i interes prawny w zaskarżeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5 . Umocowanie do wniesienia apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5 .1 . Zakres pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5 .2 . Apelacja a udział w postępowaniu aplikantów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6 . Skład sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 .2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7 Spis treści ROZDZIAŁ II. Wymagania apelacji jako pisma procesowego . . . . . . . . . . . . . . . 38 Art. 368. [Wymagania formalne apelacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 A. Apelacja jako pismo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1 . Oznaczenie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2 . Oznaczenie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 . Oznaczenie pisma procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 . Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4 .1 . Obowiązek oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . 42 4 .1 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4 .1 .2 . Wyjątek 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4 .1 .3 . Wyjątek 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4 .2 . Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 5 . Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w zakresie odsetek . . . . . . 51 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6 . Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7 . Zasady określania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach dotyczących umowy najmu lub dzierżawy oraz w sprawach o wydanie rzeczy . . . . . . . . . . . . 55 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8 . Kumulacja roszczeń w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 8 .2 . Określenie wartości przedmiotu zaskarżenia wyroków łącznych, częściowych i wstępnych oraz wyroków rozstrzygających o powództwie głównym i wzajemnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 8 .3 . Określanie wartości przedmiotu zaskarżenia przy sformułowaniu żądania pozwu w sposób alternatywny, przemienny, ewentualny . . . . . . . . . . . . . 59 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9 . Podpis i załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 9 .1 . Obowiązek podpisania apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 9 .2 . Obowiązek dołączenia załączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 10 . Opłata od apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 10 .1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 10 .2 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 10 .3 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 8 Spis treści Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 B. Apelacja jako środek odwoławczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1 . Oznaczenie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2 . Zakres zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 . Zarzuty i podstawy apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4 . Zarzuty naruszenia prawa procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4 .1 . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4 .2 . Uchybienia prowadzące do nieważności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . 86 4 .3 . Inne uchybienia procesowe a wpływ na rozstrzygnięcie . . . . . . . . . . . . . . 86 4 .4 . Uchybienie procesowe – błędna ocena dowodów i błędów w postępowaniu dowodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4 .5 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4 .6 . Wyjątek 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4 .7 . Wyjątek 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4 .8 . Wyjątek 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4 .9 . Naruszenia procesowe mające wpływ na ustalenie stanu faktycznego, niezwiązane wprost z postępowaniem dowodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 .10 . Zarzuty apelacji a zastrzeżenie do protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 5 . Zarzuty naruszenia prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5 .1 . Pojęcie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 5 .2 . Postacie naruszenia prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5 .3 . Błędna interpretacja przepisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5 .4 . Niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5 .5 . Błędne ustalenie stanu faktycznego przez sąd a błąd w stosowaniu prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 6 . Wnioski apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 6 .1 . Obowiązek formułowania wniosków apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 6 .2 . Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 9 Spis treści 6 .2 .1 . Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu nieważności postępowania prowadzącej do odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 6 .2 .2 . Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku z powodu nieważności postępowania prowadzącej do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania . . . . . . . . . . . . . 136 6 .2 .3 . Wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z innych przyczyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6 .3 . Wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 7 . Powołanie nowych faktów i dowodów w apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 8 . Wniosek o zasądzenie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 8 .1 . Sposób formułowania wniosku apelacji o zasądzenie kosztów procesu za pierwszą instancję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 8 .2 . Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego . . . . . . . . . . . 139 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ROZDZIAŁ III. Wniesienie apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Art. 369. [Właściwość sądu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1 . Sąd właściwy do wniesienia apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2 . Właściwość sądu do wniesienia opłaty sądowej od apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 3 . Termin do wniesienia apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 4 . Termin do wniesienia apelacji a reprezentacja przez pełnomocnika . . . . . . . . . . 153 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5 . Termin do wniesienia apelacji a współuczestnictwo procesowe . . . . . . . . . . . . . 156 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Zdanie odmienne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6 . Przerwa biegu terminu do wniesienia apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 6 .2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 7 . Bieg terminu do wniesienia apelacji a powtórne doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 10 Spis treści ROZDZIAŁ IV. Odrzucenie apelacji przez sąd pierwszej instancji . . . . . . . . . . . 169 Art. 370. [Przesłanki odrzucenia apelacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 1 . Odrzucenie apelacji z powodu uchybienia terminowi do jej wniesienia . . . . . . . 169 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2 . Odrzucenie apelacji z powodu braków formalnych i fiskalnych . . . . . . . . . . . . . 173 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 . Odrzucenie apelacji z innych przyczyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ROZDZIAŁ V. Przekazanie sprawy sądowi drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 371. [Przedstawienie akt sądowi drugiej instancji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 1 . Doręczanie odpisów apelacji stronie przeciwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 2 . Doręczanie odpisów apelacji po stronie wnoszącej apelację . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 372. [Odpowiedź na apelację] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1 . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 ROZDZIAŁ VI. Postępowanie przed sądem drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . 190 Art. 373. [Odrzucenie apelacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 1 . Zakres wstępnej kontroli apelacji przez sąd drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . 190 2 . Konsekwencje wstępnej kontroli apelacji przez sąd drugiej instancji . . . . . . . . . 191 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Art. 374. [Posiedzenie niejawne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 375. [Wyznaczenie rozprawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 376. [Rozpoznanie sprawy w postępowaniu apelacyjnym w nieobecności stron] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 11 Spis treści Art. 377. [Sprawozdanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Odrębności rozprawy apelacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Art. 378. [Granice zaskarżenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 1 . Granice apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 2 . Granice podmiotowe apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2 .1 . Uwaga wstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2 .2 . Rodzaje współuczestnictwa procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2 .2 .1 . Podział ogólny wielopodmiotowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 2 .2 .2 . Współuczestnictwo materialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 2 .2 .3 . Zobowiązanie solidarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 2 .2 .4 . Współuczestnictwo formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 2 .2 .5 . Współuczestnictwo konieczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 2 .2 .5 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 2 .2 .5 .2 . Wyjątek 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 2 .2 .5 .3 . Wyjątek 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 2 .2 .5 .4 . Wyjątek 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 2 .2 .5 .5 . Wyjątek 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 2 .2 .5 .6 . Wyjątek 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 2 .2 .6 . Współuczestnictwo jednolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 2 .2 .7 . Przykładowe sytuacje wspólnoty praw i obowiązków na tle współuczestnictwa jednolitego i koniecznego . . . . . . . . . . . . 215 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 2 .3 . Granice podmiotowe apelacji w przypadku współuczestnictwa . . . . . . . . . 223 3 . Stosowanie art . 378 § 2 w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Art. 379. [Nieważność] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1 . Przyczyny nieważności postępowania jako zarzut apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1 .1 . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1 .2 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1 .3 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 2 . Niedopuszczalność drogi sądowej jako przyczyna nieważności postępowania . . 235 3 . Brak zdolności sądowej i procesowej oraz brak w składzie organów jako przyczyna nieważności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 3 .1 . Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności sądowej osoby fizycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 3 .2 . Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności sądowej jednostki organizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 12 Spis treści 3 .3 . Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku zdolności procesowej . . 238 3 .4 . Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku braku w składzie organów jednostki organizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3 .5 . Decyzja sądu drugiej instancji w przypadku utraty zdolności sądowej lub procesowej, braku organu powołanego do reprezentowania strony lub przedstawiciela ustawowego w toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . 241 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 4 . Nienależyte pełnomocnictwo jako przyczyna nieważności postępowania . . . . . 244 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 5 . Powaga rzeczy osądzonej i zawisłość sporu jako przesłanka nieważności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 6 . Wadliwy skład sądu jako przyczyna nieważności postępowania . . . . . . . . . . . . . 254 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 7 . Wyłączenie sędziego z mocy ustawy jako przesłanka nieważności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 8 . Pozbawienie możności obrony jako przyczyna nieważności postępowania . . . . 257 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Art. 380. [Kontrola niezaskarżalnych postanowień] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Art. 381. [Ograniczenie prezentowania nowych faktów i dowodów] . . . . . . . 271 Art. 382. [Podstawa orzeczenia sądu drugiej instancji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Art. 383. [Rozszerzenie żądania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 1 . Pojęcie zmian przedmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 2 . Zmiany ilościowe w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 2 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 2 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 3 . Zmiany jakościowe w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 3 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 3 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 4 . Tryb dokonania zmian przedmiotowych w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . 287 5 . Skutki niedozwolonej zmiany powództwa w postępowaniu apelacyjnym . . . . . 287 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 13 Spis treści Art. 384. [Zakaz reformationis in peius] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 385. [Przyczyny oddalenia apelacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Art. 386. [Inne rozstrzygnięcia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 1 . Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 2 . Wyroki reformatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 3 . Postanowienia sądu drugiej instancji w kwestiach formalnych . . . . . . . . . . . . . . 296 4 . Wyrok (postanowienie co do istoty sprawy) uchylający wyrok (postanowienie co do istoty sprawy) sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 5 . Rozstrzygnięcie o kosztach procesu za pierwszą instancję . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 6 . Postępowanie po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania . . . . . . . . . . 315 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Art. 387. [Uzasadnienie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1 . Uzasadnianie orzeczeń w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1 .2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 2 . Konstrukcja uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 3871. [Obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania] . . . . 330 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Art. 388. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia] . . . . . . . . . . . . 330 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 1 . Wykonalność wyroku sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 1 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 1 .2 . Wyjątki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 2 . Wstrzymanie wykonania wyroku sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 3 . Wstrzymanie skuteczności wyroku sądu drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Art. 389. [Zwrot akt sądowi pierwszej instancji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Art. 390. [Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu] . . . 334 1 . Przesłanki przedstawienia zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu przez sąd drugiej instancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 2 . Moc wiążąca uchwały Sądu Najwyższego rozstrzygającej zagadnienie prawne 340 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 14 Spis treści Art. 391. [Odpowiednie stosowanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 1 . Ogólne zasady stosowania przepisów regulujących postępowanie przed sądem pierwszej instancji do postępowania apelacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 2 . Zmiany podmiotowe w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 3 . Cofnięcie apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 ROZDZIAŁ VII. Apelacja uproszczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Art. 5058. [Apelacja w postępowaniu uproszczonym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Przepisy powiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 1 . Termin do wniesienia apelacji w postępowaniu uproszczonym . . . . . . . . . . . . . 354 1 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 1 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 2 . Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Art. 5059. [Zarzuty apelacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 1 . Podstawy apelacji uproszczonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2 . Dopuszczalność podnoszenia dalszych zarzutów apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 3 . Ograniczony charakter apelacji uproszczonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Art. 50510. [Rozpoznanie apelacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 1 . Skład sądu w postępowaniu apelacyjnym uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2 . Posiedzenie przewidziane do rozpoznania apelacji w postępowaniu uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Kwestie praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Art. 50511. [Prowadzenie postępowania dowodowego w postępowaniu uproszczonym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Art. 50512. [Rozstrzygnięcia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 1 . Wyrok sądu drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . 366 1 .1 . Zasada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 1 .2 . Wyjątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 2 . Wskazania sądu drugiej instancji co do dalszego postępowania . . . . . . . . . . . . . 367 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Art. 50513. [Uproszczenia dotyczące uzasadnienia wyroku sądu drugiej instancji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 15 Spis treści * * * Schematy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 1 . Apelacja (art . 368) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 2 . Wielopodmiotowość w procesie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 3 . Rodzaje współuczestnictwa procesowego a dokonywanie czynności procesowych w postępowaniu apelacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 4 . Apelacja jako pismo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 5 . Działalność jurysdykcyjna sądu a zarzuty i wnioski apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . 376 6 . Orzeczenia sądu apelacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Suplement. Przykłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I–LXVIII * * * 16 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k .c . – ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r . – Kodeks cywilny (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 121 z późn . zm .) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r . k .p .c . k .r .o . k .s .h . (Dz . U . Nr 78, poz . 483 z późn . zm .) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 101 z późn . zm .) – ustawa z  dnia 25 lutego 1964 r . – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 583 z późn . zm .) – ustawa z  dnia 15 września 2000 r . – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn .: Dz . U . z 2013 r . poz . 1030 z późn . zm .) pr . adw . – ustawa z dnia 26 maja 1982 r . – Prawo o adwokaturze (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 615 z późn . zm .) u .k .s .c . u .r .p . – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r . o kosztach sądowych w sprawach cy‑ wilnych (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 1025 z późn . zm .) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r . o radcach prawnych (tekst jedn .: Dz . U . z 2015 r . poz . 507 z późn . zm .) Czasopisma i publikatory Biul . SN MoP OSA OSAB OSAW OSNAPiUS – Biuletyn Sądu Najwyższego – Monitor Prawniczy – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego . Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1994–2003) 17 Wykaz skrótów OSNC OSNCK OSNCP OSNC‑ZD OSNP OSP OSPiKA PiP Prok . i Pr . – Orzecznictwo Sądu Najwyższego . Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego . Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1994) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego . Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego . Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz‑ nych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Państwo i Prawo – Prokuratura i Prawo – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy Inne SA SN   Uwaga: artykuły powołane bez oznaczenia są artykułami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn .: Dz . U . z 2014 r . poz . 101 z późn . zm .) . Za‑ pis kursywą w cytowanych orzeczeniach oznacza instytucję nieobowiązującą . 18 Słowo wstępne SŁOWO WSTĘPNE Oddaję w ręce Czytelników trzecie wydanie książki przeznaczonej przede wszystkim dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego radcowskie‑ go i adwokackiego . Może być ona również pomocna dla adwokatów i rad‑ ców prawnych, a także dla tych wszystkich osób, które w swojej pracy za‑ wodowej sporządzają apelacje i biorą udział w postępowaniu apelacyjnym . Książka jest komentarzem praktycznym do przepisów regulujących ape‑ lację i postępowanie apelacyjne . Szczególny nacisk położono w niej na problematykę konstrukcji apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego . Niniejsze opracowanie zawiera przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjo‑ nowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego, przy‑ kłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszcze‑ gólnych elementów apelacji . Opracowano także schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu apelacyjnym, uwzględnia‑ jące m .in . występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa proce‑ sowego czy zależność pomiędzy rodzajem zarzutów i wniosków apelacji . Trzecie wydanie książki uzupełniono o orzecznictwo Sądu Najwyższego z ostatnich lat oraz nowe koncepcje rozwiązania niektórych problemów, jakie pojawiają się w praktyce . 19 Słowo wstępne Problematykę apelacji przedstawiono w sposób umożliwiający stopnio‑ we opanowanie umiejętności potrzebnych do jej sporządzenia w sposób profesjonalny . Ponieważ komentarz przeznaczony jest przede wszyst‑ kim dla aplikantów, przedstawiona w nim konstrukcja apelacji jest mo‑ delem, który uwzględnia wszystkie elementy prawidłowo sporządzone‑ go środka odwoławczego, niezależnie od tego, czy ich brak w praktyce uniemożliwiałby nadanie mu biegu bądź powodowałby nieskuteczność apelacji . Dotyczy to np . zarzutów naruszenia prawa materialnego, któ‑ re sąd drugiej instancji ma przecież obowiązek wziąć pod uwagę z urzę‑ du, czy też kolejności elementów apelacji, która w praktyce nie ma de‑ cydującego znaczenia . Komentarz zawiera również próbę rozwiązania wielu problemów prak‑ tycznych spotykanych na co dzień w postępowaniu apelacyjnym . Podsta‑ wę proponowanych rozwiązań stanowi przede wszystkim orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczące apelacji i postępo‑ wania apelacyjnego, co przyczyni się, mam nadzieję, do ujednolicenia praktyki w spornych kwestiach . Przykłady i materiały wykorzystane w komentarzu są efektem wielolet‑ niej pracy z aplikantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplika‑ cji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warsza‑ wie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie i za tę współpracę dziękuję . Małgorzata Manowska 20 Rozdział I. Zaskarżalność apelacją Art. 367 ROZDZIAŁ I Zaskarżalność apelacją ART. 367. Dopuszczalność apelacji Art. 367. § 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje ape- lacja do sądu drugiej instancji. § 2. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgo- wy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. § 3. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodo- wego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jedne- go sędziego. § 4. Postanowienie o przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwol- nienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę, jak również postanowienie o ustanowieniu, cofnięciu ustanowienia, o odrzuceniu wniosku o ustanowienie ad- wokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego. 21 Art. 367 Rozdział I. Zaskarżalność apelacją Przepisy powiązane: art . 326, 339, 351, 370, 373, 394, 39822 § 1, art . 50510, 5181, 6268 k .p .c . 1. Zaskarżalność apelacją 1.1. Z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: