Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 004273 21714604 na godz. na dobę w sumie
Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele - ebook/pdf
Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1166
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5607-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> literatura aplikacyjna
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

APLIKACJA RADCOWSKA 6. WYDANIE:

Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013 r. do poz. 1371.

COMIESIĘCZNA AKTUALIZACJA DO DNIA EGZAMINU WSTĘPNEGO ORAZ BRAKUJĄCE TESTY DOSTĘPNE NA STRONIE www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA!

APLIKACJA RADCOWSKA obejmuje m.in. testy z:

Prawa mieszkaniowego, lokalnego i spółdzielczego; Prawa o Unii Europejskiej oraz Prawa o radcach prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mariusz Stepaniuk Egzamin 2014 Aplikacja radcowska Pytania, odpowiedzi, tabele 6. wydanie  Egzamin  Aplikacja  Praktyka c j a a k i ! ż s i ą a li z t u k z n a a a m i n u c s i ę d o d n i a e g z z k t e g ó ł y w e w n ą r C o m i e c z – s z Wydawnictwo C.H.Beck APLIKACJA RADCOWSKA Mariusz Stepaniuk Aplikacja radcowska Pytania, odpowiedzi, tabele 6. wydanie  Egzamin  Aplikacja  Praktyka Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Książka obejmuje zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz 1571. Uwaga! Comiesięczna aktualizacja do dnia egzaminu dostępna na stronie www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje APLIKACYJNA Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające z nowelizacji powoływanych w książce przepisów. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: joanna.ablewicz@beck.pl Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN 978-83-255-5606-8 ISBN e-book 978-83-255-5607-5 Spis treści IX Wstęp........................................................................................................................................................................... Wykaz.skrótów............................................................................................................................................................ XI Zasady.korzystania.z.testów...................................................................................................................................... XV Statystyki.pytań........................................................................................................................................................... XVII Rozdział I. Testy z prawa konstytucyjnego i organów ochrony prawa .......................................................... 1 (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm..i.ze.sprost.)................................................................................................ (Dz.U..Nr.102,.poz..643.ze.zm.)................................................................................................................. 1.. Test.z.Konstytucji.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r. . 2.. Test.z.ustawy.z.1.8.1997.r..o.Trybunale.Konstytucyjnym. . 3.. Test.z.ustawy.z.26.3.1982.r..o.Trybunale.Stanu. . 4.. Test.z.ustawy.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym. . 5.. Test.z..ustawy.z..27.7.2001..r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych. . (t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..925.ze.zm.)............................................................................................ (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..499)...................................................................................................................... (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..427.ze.zm.).......................................................................................................... 85 Rozdział II. Testy z prawa cywilnego, prawa konkurencji i ochrony konsumenta...................................... 112 1 55 67 76 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..788.ze.zm.).......................................................................................................... 408 (Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.)................................................................................................................... 284 (Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.)..................................................................................................................... 112 1.. Test.z.ustawy.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny. . 2.. Test.z.ustawy.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego . 3.. Test.z.ustawy.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. . 4.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. . 5.. Test.z..ustawy.z..28.7.2005..r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych. . 6.. Test.z.ustawy.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów. . (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..707.ze.zm.).......................................................................................................... 447 (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.90,.poz..594.ze.zm.).............................................................................................. 464 (Dz.U..Nr.50,.poz..331.ze.zm.)................................................................................................................... 477 Rozdział III. Testy z prawa handlowego, gospodarczego i ubezpieczeniowego........................................... 485 (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.67,.poz..569.ze.zm.).............................................................................................. 690 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1112.ze.zm.)........................................................................................................ 587 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1030).................................................................................................................... 485 1.. Test.z.ustawy.z.15..9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. . 2.. Test.z.ustawy.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze. . 3.. Test.z.ustawy.z.29.8.1997.r..–.Prawo.bankowe. . 4.. Test.z.ustawy.z.2.7.2004..r..o.swobodzie.działalności.gospodarczej. . 5.. Test.z.ustawy.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów. . (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1376.ze.zm.)........................................................................................................ 649 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..672.ze.zm.).......................................................................................................... 678 VI Spis treści 6.. Test.z.ustawy.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. . (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1203.ze.zm.)........................................................................................................ 694 Rozdział IV. Testy z prawa karnego i prawa wykroczeń.................................................................................... 706 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..482.ze.zm.).......................................................................................................... 825 (t.j..Dz.U..z..2013.r..poz..395.ze.zm.).......................................................................................................... 834 (Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.)................................................................................................................... 706 (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.)................................................................................................................... 750 1.. Test.z.ustawy.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny. . 2.. Test.z.ustawy.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. . 3.. Test.z.ustawy.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń. . 4.. Test.z..ustawy.z.24.8.2001..r..–.Kodeks.postępowania.w..sprawach.o..wykroczenia. . 5.. Test.z.ustawy.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy. . (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..186.ze.zm.).......................................................................................................... 846 Rozdział V. Testy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych............................................................................ 863 (t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.)................................................................................................ 863 1.. Test.z.ustawy.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy. . 2.. Test.z..ustawy.z..25.6.1999..r..o..świadczeniach.pieniężnych.z..ubezpieczenia.społecznego. . . 3.. Test.z.ustawy.z.30.10.2002.r..o.ubezpieczeniu.społecznym.z.tytułu.wypadków.przy.pracy. . . w..razie.choroby.i..macierzyństwa.. (t.j..Dz.U..z..2010..r..Nr..77,.poz...512.ze.zm.).............................................................................................. 928 i.chorób.zawodowych (t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.167,.poz..1322.ze.zm.).......................................................................................... 933 Rozdział VI. Testy z prawa administracyjnego................................................................................................... 939 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..594.ze.zm.).......................................................................................................... 989 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..267)...................................................................................................................... 939 (Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.)................................................................................................................... 986 1.. Test.z.ustawy.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego. . 2.. Test.z...ustawy.z...23.1.2009..r..o...wojewodzie.i...administracji.rządowej.w...województwie. . 3.. Test.z.ustawy.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym. . 4.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym . 5.. Test.z.ustawy.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa . 6.. Test.z.ustawy.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.administracyjnych. . 7.. Test.z...ustawy.z...30.8.2002..r..–.Prawo.o...postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi. . (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..595.ze.zm.).......................................................................................................... 999 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..569.ze.zm.).......................................................................................................... 1009 (Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.)............................................................................................................... 1020 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.).......................................................................................................... 1026 Rozdział VII. Test z prawa budowlanego, mieszkaniowego, lokalowego, spółdzielczego oraz nieruchomości.................................................................................................................................................. 1056 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1409).................................................................................................................... 1056 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1443).................................................................................................................... 1066 (t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1222).................................................................................................................... 1077 1.. Test.z.ustawy.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane. . 2.. Test.z.ustawy.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze . 3.. Test.z.ustawy.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych. . 4.. Test.z.ustawy.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami . 5.. Test.z.ustawy.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym. . (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.102,.poz..651.ze.zm.)............................................................................................ 1081 (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..647.ze.zm.).......................................................................................................... 1099 Spis treści VII Rozdział VIII. Testy z prawa o Unii Europejskiej.............................................................................................. 1105 wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C.z.2008.r.. 1.. Test.z.Traktatu.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca.zmiany. . . Nr.115,.s..13)................................................................................................................................................. 1105 2.. Test.z.Traktatu.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca. . . Nr.115,.s..47)................................................................................................................................................. 1112 Rozdział IX. Testy z prawa radcach prawnych.................................................................................................... 1126 zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C.z.2008.r.. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.10,.poz..65.ze.zm.)................................................................................................ 1126 1.. Test.z.ustawy.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych. . 2.. Test.z.uchwały.Krajowej.Rady.Radców.Prawnych.z.10.11.2007.r.. . . –.Kodeks.etyki.radców.prawnych.(uchwała.Nr.8/VIII/2010.Prezydium.Krajowej.Rady.Radców Prawnych.z.28.12.2010.r.)........................................................................................................................... 1140 Wstęp Drogi Czytelniku! Oddajemy.do.Twoich.rąk.szóste.wydanie.opracowania,.które.stworzone.zostało.aby.ułatwić.kandydatom. na.aplikację.radcowską.naukę.do.egzaminu.wstępnego..Jest.to.również.książka,.do.której.sięgać.mogą.aplikanci. chcący.przypomnieć.sobie.treść.poszczególnych.ustaw.w.trakcie.nauki.na.aplikacji..Warto.podkreślić,.że.forma. opracowania.jest.rzadkością.na.polskim.rynku.wydawnictw.prawniczych,.zawiera.ona.bowiem.testy.przezna- czone.do.nauki,.dopiero.w.dalszej.kolejności.zaś.do.sprawdzania.wiedzy..Dostępne.na.rynku.pozycje.przezna- czone.do.powtarzania.materiału.niezbędnego.do.opanowania.przez.kandydatów.na.aplikantów,.w.znakomitej. większości.pomijają.niezmiernie.istotny.aspekt.egzaminów.aplikacyjnych,.tj..fakt,.iż.są.to.testy.prawie.w.całości. sprawdzające.znajomość.konkretnych.zapisów.ustawowych..Zadania.testowe.bardzo.często.tworzone.są.na.nich. wręcz.poprzez.zamianę.artykułu.ustawy.na.pytanie..Taki.sposób.sprawdzania.wiedzy.powoduje.zaś,.że.niezmier- nie.trudne.jest.opanowanie.jej.na.podstawie.klasycznych.podręczników.akademickich..Osoby,.które.nie.stosują. poszczególnych.ustaw.w.codziennej.praktyce.zawodowej,.mogą.mieć.trudności.w.ich.pamięciowym.opanowaniu,. zwłaszcza.że.zakres.materiału.niezbędnego.do.opanowania.jest.wyjątkowo.szeroki. Przyjęte.przez.Ustawodawcę.założenia,.zgodnie.z.którymi.egzamin.na.aplikację.radcowską.jest.testem. jednokrotnego.wyboru,.sprawdzającym.wiedzę.z.konkretnych.aktów.prawnych.sprawiają,.iż.problemem.może. być.określenie.przez.kandydata.na.aplikanta.momentu,.w.którym.opanował.on.wymaganą.wiedzę.w.stopniu. dostatecznym..Jest.to.kwestia.o.tyle.ważna,.iż.wobec.ogromu.zagadnień,.jakie.trzeba.przyswoić.przed.przystą- pieniem.do.egzaminu,.praktycznie.niemożliwe.staje.się.powracanie.do.partii.materiału,.który.został.opanowany. wcześniej..Dlatego.właśnie.przed.przystąpieniem.do.nauki.następnej.partii.materiału.należy.mieć.pewność,.. że.część.opanowana.wcześniej.została.zapamiętana.i.utrwalona..Sposobem.na.stwierdzenie.tego.bez.możliwości. popełnienia.omyłki.jest.rozwiązanie.testu,.który.w.sposób.obiektywny.wykaże,.czy.osoba.ucząca.się.może.roz- począć.powtarzanie.następnej.partii.materiału,.ponieważ.opanowała.materiał.z.partii.wcześniejszej..Oczywistym. jest,.że.w.takim.wypadku.pojawia.się.problem.stwierdzenia,.w.którym.momencie.można.mieć.pewność,.że.usta- wa.nie.ma.już.przed.przyszłym.aplikantem.tajemnic..Test.stworzony.poprzez.przetworzenie.na.pytanie.testowe. każdego.artykułu.(a.nawet.ustępu).ustawy.wydaje.się.w.tym.wypadku.rozwiązaniem.optymalnym. Tak.właśnie.powstało.niniejsze.opracowanie..Jest.to.zestaw.testów.z.ustaw,.których.opanowanie.jest.nie- zbędne.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.radcowską.–.wraz.z.podstawą.prawną.i.właściwą.odpowiedzią.podaną. obok,.tak,.aby.można.było.od.razu.stwierdzić,.czy.udzielona.odpowiedź.była.prawidłowa..Taki.sposób.opano- wywania.materiału.ma.tę.przewagę.nad.innymi,.że.daje.możliwość.bieżącego.sprawdzania.dotychczasowych. postępów.w.nauce..Warto.przy.tym.pamiętać,.że.w.naturalnym.odruchu.uczący.stara.się.na.ogół.znaleźć.w.usta- wie.rzeczy.„ważniejsze”.i.„mniej.ważne”,.takie,.które.„na.pewno.mogą.znaleźć.się.w.teście”.i.takie,.których.„na. pewno.w.teście.nie.będzie”..Niestety,.twórcy.testów.egzaminacyjnych.mogą.mieć.inny.pogląd.na.temat.tego,.co. warto.w.teście.umieścić..Może.się.w.związku.z.tym.okazać,.iż.kilka.pytań.z.partii.materiału,.która.wydawała.się. „mniej.ważna”,.może.zadecydować.o.osiągnięciu.minimalnej.liczby.punktów.i.ostatecznym.sukcesie.. Opracowanie,.które.przekazujemy.do.rąk.Czytelnika,.zawiera.testy.z.kilkudziesięciu.ustaw,.których.zna- jomość.jest.niezbędna.dla.osób.zdających.egzaminy.na.aplikacje..Zgodnie.z.zapisami.ustawy.z.20.2.2009.r... o.zmianie.ustawy.–.Prawo.o.adwokaturze,.ustawy.o.radcach.prawnych.oraz.ustawy.–.Prawo.o.notariacie.. (Dz.U..Nr.37,.poz..286.ze.zm.),.która.weszła.w.życie.25.3.2009.r.,.przewodniczący.zespołu.do.przygotowania. pytań.testowych.podaje.do.publicznej.wiadomości.(na.stronie.internetowej.Ministerstwa.Sprawiedliwości.oraz.. X Wstęp w.Biuletynie.Informacji.Publicznej).ustalony.przez.zespół.do.przygotowania.pytań.testowych.i.zatwierdzony. przez.Ministra.Sprawiedliwości.wykaz.tytułów.aktów.prawnych,.z.których.wybrane.stanowią.podstawę.opraco- wania.pytań.testowych.na.egzamin.wstępny.na.aplikację.adwokacką.i.radcowską..Wykaz.ten.podany.zostanie. nie.później.niż.90.dni.przed.terminem.egzaminu.wstępnego.i.najprawdopodobniej.będzie.obejmował.mniejszą. liczbę.ustaw.niż.zestaw.opracowany.w.niniejszej.książce..Należy.jednak.podkreslić,.iż.zamysłem.Autora.było. oddanie.do.rąk.Czytelnika.kompleksowej.pomocy.naukowej,.której.przydatność.nie.skończy.się.w.chwili.zdania. egzaminu..Książka.ta.przeznaczona.jest.bowiem.również.dla.aplikantów.radcowskich,.jej.zakres.zaś.odpowiada. specyfice.tej.właśnie.aplikacji..Wspólny.egzamin.na.aplikację.adwokacką.i.radcowską.nie.oznacza.połączenia. tych.dwóch.aplikacji..Zastaw.ustaw.niezbędnych.do.opanowania.przez.kandydatów.na.aplikację.adwokacką.. i.aplikantów.adwokackich.wydany.został.w.oddzielnej.pozycji. Długość.cyklu.wydawniczego.uniemożliwia.oczekiwanie.na.wykaz.obowiązujący.na.egzaminie.w.2014.r.,. dlatego.pozycja.bazuje.na.wykazie.aktów.prawnych.z.2013.r..Jednak.wszelkie.zmiany.oraz.brakujące.testy.znaj- dziesz.na.stronie.testy-prawnicze.pl.w.zakładce.Aktualizacje.Aplikacyjne. Cel.jest.jednak.wart.wysiłku,.a.satysfakcja.z.jego.osiągnięcia.powinna.zrekompensować.każdemu.wcze- śniejsze.wyrzeczenia. Niniejsza.praca.nie.powinna.być.jednak.traktowana.jako.opracowanie.służące.tylko.i.wyłącznie.kandydatom. na.aplikację.radcowską..Zakres.materiału.w.niej.zawarty.odpowiada.w.dużej.części.również.wymogom.egzami- nów.na.pozostałe.aplikacje,.wymierny.sposób.określania.postępów.w.nauce.powinien.zaś.pomóc.w.niej.zarówno. studentom,.jak.i.przyszłym.aplikantom,.bez.względu.na.to,.do.jakiego.egzaminu.zamierzają.przystąpić. Drogi.Czytelniku,.oddając.w.Twoje.ręce.niniejsze.opracowanie.pragnę.podkreślić,.iż.jest.to.jedynie.pomoc. naukowa,.która.powinna.pomóc.Ci.w.utrwaleniu.wiedzy.niezbędnej.do.zdania.egzaminu.na.aplikację.radcowską.. Egzaminy.na.aplikacje.sprawdzają.całokształt.wiedzy.nabytej.przez.przyszłych.aplikantów.w.trakcie.studiów. prawniczych.i.nawet.najobszerniejsze.opracowanie.nie.może.zawierać.całego.materiału,.którego.znajomość. jest.na.nich.wymagana..Niemniej.jednak.można.z.całą.pewnością.stwierdzić,.iż.jest.to.pomoc.kompleksowa,. znakomicie.ułatwiająca.naukę.do.egzaminu..Ostateczny.sukces.w.jego.trakcie.zależy.tylko.od.Ciebie.i.Twojej. wytrwałości.w.nauce..Konsekwencja.i.upór.w.dążeniu.do.celu.stanowią.niezbędną.podstawę.–.ze.swej.strony.zaś. zapewniam,.że.za.konieczną.na.każdym.egzaminie.dozę.szczęścia.będę.trzymał.za.Ciebie.kciuki..Powodzenia! Mariusz Stepaniuk Wykaz skrótów 1. Akty prawa AdmRządWojU. –. .ustawa.z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej.w.województwie.(Dz.U... Nr.31,.poz..206.ze.zm.) –. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,.poz..93.ze.zm.) –. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553.ze.zm.) –. –. .ustawa.z.9.10.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..186.ze.zm.). .Konstytucja. Rzeczypospolitej. Polskiej. z. 2.4.1997. r.. (Dz.U.. Nr. 78,. poz.. 483. ze. zm... i.ze.sprost.) KC. KK. KKS.. Konstytucja.RP. KP. KPA. KPC. KPK. KPW. KRO. KRSU. KSCU. KSH. KW. KWU. NierCudzU. NIKU. OchrKonkurU. PrSpółdz.. PrAdw. PrBud. ProkU. PrUpadNapr. PrPostSądAdm. PrWeksl. RadPrU. PrUSP. –. ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) –. .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2013.r.. poz..267.ze.zm.) .ustawa. z. 17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego. (Dz.U.. Nr. 43,. poz.. 296.. ze.zm.). .ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) .ustawa.z.24.8.2001.r..–.Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia.(t.j..Dz.U... z.2013.r..poz..395) .ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..788.ze.zm.) .ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1203.ze.zm.) .ustawa.z.28.7.2005.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.cywilnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r... Nr.90,.poz..594.ze.zm.) .ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1030) .ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..482.ze.zm.) .ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..707.ze.zm.) .ustawa. z. 24.3.1920. r.. o. nabywaniu. nieruchomości. przez. cudzoziemców. (t.j.. Dz.U... z.2011.r..Nr.264,.poz..1537.ze.zm.) .ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..82.ze.zm.) .ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsumentów.(Dz.U..Nr.50,.poz..331. ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. –. ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo.spółdzielcze.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1443) –. .ustawa.z.26.5.1982.r..–.Prawo.o.adwokaturze.(t.j..Dz.U..z.2009.r..Nr.146,.poz..1188.. ze.zm.) .ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..1409) .ustawa.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze.(t.j..Dz.U..z.2011.r..Nr.270,.poz..1599.ze.zm.) .ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.(t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..1112. ze.zm.) .ustawa. z. 30.8.2002. r.. –. Prawo. o. postępowaniu. przed. sądami. administracyjnymi.. (t.j..Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.) .ustawa.z.28.3.1936.r..–.Prawo.wekslowe.(Dz.U..Nr.37,.poz..282.ze.zm.) .ustawa.z.6.7.1982.r..o.radcach.prawnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.10,.poz..65.ze.zm.) .ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszechnych.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..427) –. –. –. –. –. –. –. XII RPOU. SamGminU. SamPowU. SamWojU. SDGU. SKOU. SNU. TFUE. TSU. TUE. WłLokU. ZagospPrzestU. ZastRejU. 2. Inne skróty art.. BHP. FUS. KRS. KRRiTV. m.in.. m.st.. n.. NATO. NBP. NIK. Nr. NSA. odp.. RM. r... RP. RPO. SE.. SKO. SN. t.j.. TK. TS. tzw.. USC. Wykaz skrótów –. .ustawa. z. 15.7.1987. r.. o. Rzeczniku. Praw. Obywatelskich. (t.j.. Dz.U.. z. 2001. r.. Nr. 14,.. poz..147.ze.zm.) –. ustawa.z.8.3.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..594.ze.zm.) –. –. –. .ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..595.ze.zm.) .ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..596.ze.zm.) .ustawa. z. 2.7.2004. r.. o. swobodzie. działalności. gospodarczej. (t.j.. Dz.U.. z. 2013. r... poz..672.ze.zm.) .ustawa.z.12.10.1994.r..o.samorządowych.kolegiach.odwoławczych.(t.j..Dz.U..z.2001.r.. Nr.79,.poz..856.ze.zm.) .ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym.(t.j..Dz.U..z.2013.r..poz..499) .Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca. zmiany.wprowadzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C. z.2008.r..Nr.115,.s..47) .ustawa.z.26.3.1982.r..o.Trybunale.Stanu.(t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..925.ze.zm.) .Traktat.o.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana,.uwzględniająca.zmiany.wprowa- dzone.Traktatem.lizbońskim.podpisanym.13.12.2007.r.,.Dz.Urz..UE.C.z.2008.r..Nr.115,. s..13) .ustawa.z.25.6.1994.r..o.własności.lokali.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.80,.poz..903.ze.zm.) .ustawa. z. 27.3.2003. r.. o. planowaniu. i. zagospodarowaniu. przestrzennym. (t.j.. Dz.U... z.2012.r..poz..647.ze.zm.) .ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów.(t.j..Dz.U..z.2009.r... Nr.67,.poz..569.ze.zm.) –. –. –. –. –. –. –. –. .Organizacja.Traktatu.Północnoatlantyckiego.(North Atlantic Treaty Organization) –. artykuł –. bezpieczeństwo.i.higiena.pracy –. Fundusz.Ubezpieczeń.Społecznych –. Krajowa.Rada.Sądownictwa –. Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji –. między.innymi –. miasto.stołeczne –. następne –. –. Narodowy.Bank.Polski –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –. numer –. Naczelny.Sąd.Administracyjny –. odpowiedź –. Rada.Ministrów –. rok –. Rzeczpospolita.Polska –. Rzecznik.Praw.Obywatelskich –. spółka.europejska –. samorządowe.kolegium.odwoławcze –. Sąd.Najwyższy –. tekst.jednolity –. Trybunał.Konstytucyjny –. Trybunał.Stanu –. –. Urząd.Stanu.Cywilnego tak.zwany Wykaz skrótów XIII UOKiK. UE. ust.. w.. WSA. zd.. ze.sprost... ze.zm.. ZUS. –. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów –. Unia.Europejska –. ustęp –. wiek –. wojewódzki.sąd.administracyjny –. zdanie –. ze.sprostowaniem –. ze.zmianami –. Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych Zasady korzystania z testów 1.. Wszystkie testy są testami 2.. Testy służą utrwaleniu treści Wszystkie.testy.są.testami.jednokrotnego wyboru..Prawidłowa.jest.tylko jedna odpowiedź,.podana.obok. pytania.testowego. Testy.służą.utrwaleniu.treści.poszczególnych artykułów ustaw. Poza.nielicznymi.wyjątkami.kolejne.pytania. dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści.jednego,.konkretnego.artykułu,.podanego.obok.pytania.testowego..Stworze- nie.testów.zawierających.pytania.obejmujące.treścią.kilka.artykułów.dawałoby.niezliczoną.ilość.kombinacji,. które.musiałyby.zostać.wzięte.pod.uwagę..Takie.podejście.mijałoby.się.z.celem,.ponieważ.osoba,.która.opanu- je.treść.kolejnych.artykułów.ustawy,.nie.powinna.mieć.problemów.z.rozwiązaniem.testu.zawierającego.pyta- nia.łączące.treść.artykułów..Jest.to.zresztą.zgodne.z.krystalizującą.się.powoli.linią.wyrokowania.w.sprawach. dotyczących.egzaminów.na.aplikacje.prawnicze..Składy.WSA.wskazują.w.wyrokach,.że.w.testach,.w.których. sprawdza.się.wiedzę.przyszłych.aplikantów,.nie.powinno.być.pytań,.na.które.jednoznaczna.odpowiedź.wyni- ka.nie.z.przepisów,.lecz.jedynie.z.doktryny.czy.z.orzecznictwa..Podczas.tworzenia.pytań.testowych.dołożono. wszelkich.starań,.aby.odpowiedzi,.które.należy.wybrać,.nie.łączyły.się.z.treścią.innych.artykułów,.niemniej. jednak.należy.pamiętać,.iż.treść pytania zawsze dotyczy konkretnego artykułu, a odpowiedź prawidłowa jest zawsze zawarta w treści tego artykułu. 3.. Treść poszczególnych odpowiedzi może być uznana przez Czytelnika za „podchwytliwą” – jest to zabieg Treść.poszczególnych.odpowiedzi.może.być.uznana.przez.Czytelnika.za.„podchwytliwą”.–.jest.to.zabieg. celowy,.służący.zmuszeniu.osoby.testowanej.do.szczegółowego.opanowania.materiału..Niejednokrotnie. odpowiedzi.różnią.się.tylko.jednym.słowem,.zmieniającym.nieznacznie.ich.treść.–.nigdy jednak nie są to odpowiedzi identyczne..Dodać.należy,.iż.treść.odpowiedzi.nieprawidłowych.jest.w.tym.wypadku.nieistot- na.–.w.trakcie.rozwiązywania.testów.nie.należy.ich.brać.pod.uwagę,.są.to.bowiem.z.założenia.odpowiedzi. błędne..Jako.takie.zaś.nie.muszą.się.w.żaden.sposób.wiązać.z.odpowiedzią.prawidłową.i.nie.powinny.być. oceniane.pod.względem.ich.wartości.merytorycznej. 4.. Pytania celowo tworzono poprzez szczegółowe przetworzenie artykułów ustaw. Oryginalne pytania egza- Pytania.celowo.tworzono.poprzez.szczegółowe.przetworzenie.artykułów.ustaw..Oryginalne.pytania.egza- minacyjne.niejednokrotnie.operują.pewnymi.skrótami.myślowymi..W.celu.dokładnego.utrwalenia.treści. ustaw.niezbędne.było.jednak.powtarzanie.całych.zwrotów.użytych.przez.Ustawodawcę.w.treści.ustawy,.nawet. jeśli.pytanie.traciło.po.takim.zabiegu.na.zwartości.struktury..Dlatego.właśnie.pytania,.w.których.kolejny.raz. powtarzane.są.użyte.wcześniej.określenia,.nie.należą.w.pracy.do.rzadkości..Jest.to.zabieg.celowy,.który.ma. służyć.utrwaleniu.przez.Czytelnika.treści.ustaw..Należy.pamiętać,.iż.testy.przeznaczone.są.w.pierwszej.ko- lejności.do nauki,.w mniejszym.zakresie.zaś.do.sprawdzenia.nabytej.już.wiedzy.(choć.oczywiście.siłą.rzeczy. jest.to.również.ich.funkcja). 5.. Treść testów obejmuje kolejne artykuły i ustępy ustaw. Bardzo często jeden artykuł był przerabiany na kilka, Treść.testów.obejmuje.kolejne.artykuły.i.ustępy.ustaw..Bardzo.często.jeden.artykuł.był.przerabiany.na.kilka,. kilkanaście,.a.nawet.kilkadziesiąt.pytań.–.z.drugiej.zaś.strony.pominięte.zostały.artykuły,.które.prawie.na. pewno.(trudno.w.100 .wykluczyć.taką.możliwość).nie.będą.stanowiły.podstawy.do.pytań.na.konkursach,. np..artykuły.dotyczące.odpowiedzialności.karnej.za.naruszenie.ustaw.lub.zawierające.szczegółowe,.kazu- istyczne.wyliczenia.stawek.opłat,.podatków.itd..Oczywiste.jest,.że.przy.takich.założeniach.nie.da.się.wyklu- czyć,.że.któreś.z.pytań.testowych.będzie.dotyczyło.zagadnień.znajdujących.się.w.luce,.czyli.pominiętych.. w.testach..Niemniej.jednak.jest.to.sytuacja.raczej.wyjątkowa. 6.. W celu zmniejszenia objętości pracy niezbędne stało się odnoszenie się w treści pytań do pytań umiesz- W.celu.zmniejszenia.objętości.pracy.niezbędne.stało.się.odnoszenie.się.w.treści.pytań.do.pytań.umiesz- czonych.w.pracy.wcześniej..Pytania.ułożone.są.w.kolejności,.w.jakiej.Ustawodawca.umieścił.w.ustawach. następujące.po.sobie.artykuły,.dlatego.niejednokrotnie.w.treści.pytań.mowa.jest.np..o.„sytuacji,.o.której. mowa.powyżej”.itp..Testy.powinny.być.traktowane.jako.pewna.całość,.w.której.treść.poszczególnych.pytań. wzajemnie.się.uzupełnia. XVI Zasady korzystania z testów 7.. Testy dotyczą tylko i wyłącznie Testy.dotyczą.tylko.i.wyłącznie.treści ustaw. Brak.jest.w.nich.pytań.dotyczących.orzecznictwa,.teorii.prawa. itd..Wynika.to.zarówno.z.obserwacji.pytań.tworzonych.na.potrzeby.egzaminów.na.aplikacje,.jak.i.z.chęci. ograniczenia.liczby.pytań.do.pewnego.minimum,.łatwiejszego.do.przyswojenia..Jak.już.jednak.wcześniej. wspomniano,.egzaminy.obejmują.całą.wiedzę.nabytą.przez.studentów.prawa.w.trakcie.studiów,.dlatego.też. materiał.niniejszy.stanowić.może.jedynie.pomoc.naukową.i.nie.może.być.traktowany.jako.zamknięty.zbiór. pytań,.spośród.których.zostanie.utworzony.ostatecznie.test.egzaminacyjny. Autor Statystyki pytań 1. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2010 4 9 3 23 13 5 13 30 2. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2011 4 9 3 23 12 5 Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe Unia Europejska Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe 12 32 Unia Europejska XVIII Statystyki pytań 3. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2012 4 10 3 21 13 5 Prawo karne Prawo pracy Prawo konstytucyjne Prawo cywilne Prawo administracyjne Prawo korporacyjne Prawo handlowe 14 30 Unia Europejska 4. Statystyka pytań egzaminacyjnych z roku 2013 4 10 2 21 11 4 17 31 Prawo karne Prawo pracy Prawo handlowe Prawo cywilne Prawo konstytucyjne Prawo korporacyjne Prawo administracyjne Unia Europejska Statystyki pytań XIX 5. Statystyka pytań z poszczególnych ustaw z lat 2010–2013 Ustawa 2010 2011 2012 2013 Łącznie Adwokatura Działalność.ubezpieczeniowa Gospodarka.nieruchomościami Fundacje Funkcjonowanie.Unii.Europejskiej Kodeks.cywilny Kodeks.karny. Kodeks.karny.skarbowy Kodeks.postępowania.administracyjnego Kodeks.postępowania.cywilnego Kodeks.postępowania.karnego. Kodeks.postępowania.w.sprawach.o.wykroczenia Kodeks.pracy Kodeks.rodzinny. Kodeks.spółek.handlowych. Kodeks.wykroczeń Konstytucja.RP Koszty.sądowe.w.sprawach.cywilnych Krajowy.Rejestr.Sądowy Księgi.wieczyste.i.hipoteki Nabywanie.nieruchomości.przez.cudzoziemców Ochrona.konkurencji.i.konsumentów Ochrona.praw.lokatorów Planowanie.i.zagospodarowanie.przestrzenne Postępowanie.przed.sądami.administracyjnymi Prawo.budowlane Prawo.o.stowarzyszeniach Prawo.przewozowe Prawo.spółdzielcze Prawo.upadłościowe.i.naprawcze Prawo.wekslowe Prokuratoria.Generalna.SP Prokuratura Radcowie.prawni Rzecznik.Praw.Obywatelskich 3 1 0 0 2 14 13 2 4 15 15 2 4 5 8 2 8 1 0 2 1 0 2 1 6 1 1 1 2 1 2 0 2 3 1 3 0 0 0 2 19 13 2 4 15 15 2 3 5 8 2 8 2 1 1 1 3 1 1 6 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1 3 0 2 0 2 18 11 2 5 15 15 2 3 5 8 2 8 2 2 1 1 2 1 1 6 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1 3 0 2 1 2 20 10 2 9 15 15 2 3 5 8 2 5 2 1 1 1 3 1 1 6 1 2 0 2 2 0 0 1 3 1 12 1 4 1 8 71 47 8 22 60 60 8 13 20 32 8 29 7 4 5 4 8 5 4 24 4 3 1 6 7 4 0 5 12 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi, tabele
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: