Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00014 003066 22413187 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury - ebook/pdf
Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1110-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> python - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Ponad 70 praktycznych gotowych rozwiązań do tworzenia wielojęzykowych, responsywnych i skalowalnych witryn internetowych przy użyciu systemu Django

Django to szkielet napisany w języku Python, pozwalający na błyskawiczne tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych. Dostarcza on wielu narzędzi, które przyśpieszają i znacząco ułatwiają pracę programisty. Wśród nich znajdziesz system szablonów, system mapowania obiektowo-relacyjnego oraz automatyczny interfejs do zarządzania treścią. Ale to nie wszystko!

Przekonaj się, co jeszcze potrafi Django. Ta książka jest doskonałym źródłem informacji na temat tego systemu. Wiedza, którą za chwilę zdobędziesz, przedstawiona jest w formie receptur. Kolejne rozdziały to świetne przepisy na: zarządzanie zależnościami, tworzenie struktury bazy danych, projektowanie formularzy i przetwarzanie pozyskanych z nich danych oraz korzystanie z systemów szablonów. Dowiesz się stąd, jak tworzyć własne filtry i znaczniki w szablonach, modelować panel administracyjny oraz korzystać z Django CMS. Poznasz także system mapowania obiektowo-relacyjnego oraz wdrożysz aplikację na serwerze. Dzięki tym znakomitym przepisom możesz błyskawicznie nauczyć się pracować z Django oraz uruchomić swoją pierwszą aplikację napisaną z jego wykorzystaniem!

Z książki tej nauczysz się:

Poznaj moc języka Python w tworzeniu aplikacji internetowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Web Development with Django Cookbook Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-283-1107-7 Copyright © Packt Publishing 2014. First published in the English language under the title ‘Web Development with Django Cookbook - 9781783286898’ Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/apindj.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/apindj Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze O recenzentach Wst(cid:218)p Rozdzia(cid:239) 1. Wprowadzenie do systemu Django 1.6 Wprowadzenie Praca w (cid:258)rodowisku wirtualnym Tworzenie struktury plików projektu Zarz(cid:200)dzanie zale(cid:285)no(cid:258)ciami projektu za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia pip Do(cid:239)(cid:200)czanie zewn(cid:218)trznych zale(cid:285)no(cid:258)ci do projektu Definiowanie (cid:258)cie(cid:285)ek wzgl(cid:218)dnych w ustawieniach Dynamiczne ustawianie warto(cid:258)ci zmiennej STATIC_URL dla u(cid:285)ytkowników systemu Subversion Dynamiczne ustawianie warto(cid:258)ci zmiennej STATIC_URL dla u(cid:285)ytkowników systemu Git Tworzenie i do(cid:239)(cid:200)czanie ustawie(cid:241) lokalnych Ustawianie domy(cid:258)lnego kodowania UTF-8 w konfiguracji MySQL Ustawianie w(cid:239)asno(cid:258)ci ignore systemu Subversion Tworzenie pliku z informacjami o ignorowanych zasobach w systemie Git Usuwanie skompilowanych plików Pythona Ustalanie kolejno(cid:258)ci importowania plików Pythona Definiowanie mo(cid:285)liwych do zmienienia ustawie(cid:241) aplikacji Rozdzia(cid:239) 2. Struktury bazy danych Wprowadzenie Stosowanie domieszek do modeli Tworzenie domieszek do modeli przy u(cid:285)yciu metod zwi(cid:200)zanych z adresami URL Tworzenie domieszek do modeli do tworzenia i modyfikowania dat 7 9 11 15 16 16 18 20 21 23 25 26 28 29 30 32 32 33 35 37 37 38 39 42 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury Tworzenie domieszek do modeli do obs(cid:239)ugi metaznaczników Tworzenie domieszek do modeli do obs(cid:239)ugi relacji generycznych Obs(cid:239)uga pól wieloj(cid:218)zycznych Sposób u(cid:285)ycia migracji South Zmienianie klucza obcego na pole wiele do wielu przy u(cid:285)yciu narz(cid:218)dzia South Rozdzia(cid:239) 3. Formularze i widoki Wprowadzenie Przekazywanie obiektu HttpRequest do formularza Sposób u(cid:285)ycia metody save formularza Wysy(cid:239)anie obrazów na serwer Tworzenie uk(cid:239)adu formularza przy u(cid:285)yciu aplikacji django-crispy-forms Filtrowanie list obiektów Zarz(cid:200)dzanie listami stronicowanymi Komponowanie widoków na bazie klas Rozdzia(cid:239) 4. Szablony i JavaScript Wprowadzenie Konfiguracja pliku szablonowego base.html Do(cid:239)(cid:200)czanie ustawie(cid:241) JavaScript Wykorzystywanie atrybutów danych HTML5 Otwieranie szczegó(cid:239)ów obiektu w wyskakuj(cid:200)cym okienku Implementacja ci(cid:200)g(cid:239)ego przewijania Implementacja wid(cid:285)etu polubie(cid:241) Wysy(cid:239)anie obrazów przy u(cid:285)yciu technologii Ajax Rozdzia(cid:239) 5. Tworzenie w(cid:239)asnych filtrów i znaczników szablonowych Wprowadzenie Stosowanie konwencjonalnych rozwi(cid:200)za(cid:241) przy tworzeniu filtrów i znaczników szablonowych Tworzenie filtru szablonowego do pokazywania, ile dni up(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o Tworzenie filtru szablonowego do pobierania pierwszego obiektu mediów Tworzenie filtru szablonowego dostosowuj(cid:200)cego adresy URL do potrzeb u(cid:285)ytkownika Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje Tworzenie znacznika szablonowego do (cid:239)adowania zestawu obiektów do szablonu Tworzenie znacznika szablonowego do przetwarzania tre(cid:258)ci jako szablonu Tworzenie znacznika szablonowego do modyfikowania parametrów zapyta(cid:241) Rozdzia(cid:239) 6. Modelowanie panelu administracyjnego Wprowadzenie Dostosowywanie kolumn na stronie listy zmian Tworzenie czynno(cid:258)ci administracyjnych Tworzenie filtrów listy zmian Zamienianie ustawie(cid:241) administracyjnych na zewn(cid:218)trzne aplikacje Wstawianie map do formularza zmian 43 46 50 55 58 61 61 61 64 66 70 74 80 83 87 87 88 90 93 97 100 102 108 117 117 118 119 121 123 124 127 131 133 137 137 138 141 144 147 149 4 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Rozdzia(cid:239) 7. Django CMS Wprowadzenie Tworzenie szablonów dla systemu Django CMS Konfigurowanie menu stron Konwertowanie aplikacji na aplikacj(cid:218) CMS Dodawanie w(cid:239)asnej nawigacji Pisanie w(cid:239)asnej wtyczki Dodawanie nowych pól do strony CMS-a Rozdzia(cid:239) 8. Struktury hierarchiczne Wprowadzenie Tworzenie kategorii hierarchicznych Tworzenie interfejsu do administracji kategoriami przy u(cid:285)yciu aplikacji django-mptt-admin Tworzenie interfejsu do administracji kategoriami przy u(cid:285)yciu aplikacji django-mptt-tree-editor Generowanie kategorii w szablonie Wybieranie kategorii w formularzach przy u(cid:285)yciu pola pojedynczego wyboru Wybieranie wielu kategorii w formularzach przy u(cid:285)yciu listy pól wyboru Rozdzia(cid:239) 9. Importowanie i eksportowanie danych Wprowadzenie Importowanie danych z lokalnego pliku CSV Importowanie danych z lokalnego pliku Excela Importowanie danych z zewn(cid:218)trznego pliku w formacie JSON Importowanie danych z zewn(cid:218)trznego pliku XML Tworzenie kana(cid:239)ów RSS z mo(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200) filtrowania Dostarczanie danych do u(cid:285)ytkowników zewn(cid:218)trznych za pomoc(cid:200) us(cid:239)ugi Tastypie Rozdzia(cid:239) 10. Sztuczki i bajery Wprowadzenie Pos(cid:239)ugiwanie si(cid:218) pow(cid:239)ok(cid:200) Django Tworzenie przyjaznych adresów Zast(cid:218)powanie modelu administracji W(cid:239)(cid:200)czanie i wy(cid:239)(cid:200)czanie paska narz(cid:218)dzi debugowania Sposób u(cid:285)ycia programu po(cid:258)rednicz(cid:200)cego ThreadLocalMiddleware Buforowanie warto(cid:258)ci metody Wysy(cid:239)anie raportów o b(cid:239)(cid:218)dach na adres e-mail Wdra(cid:285)anie aplikacji na serwerze Apache przy u(cid:285)yciu modu(cid:239)u mod_wsgi Tworzenie i u(cid:285)ywanie skryptu wdra(cid:285)ania Fabric Skorowidz 157 157 158 161 164 166 168 173 179 179 181 184 186 188 190 191 197 197 197 199 201 206 209 214 217 217 218 220 222 226 229 231 232 234 241 251 5 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę 5 Tworzenie w(cid:239)asnych filtrów i znaczników szablonowych W rozdziale: (cid:81) Stosowanie konwencjonalnych rozwi(cid:200)za(cid:241) przy tworzeniu filtrów i znaczników szablonowych (cid:81) Tworzenie filtru szablonowego do pokazywania, ile dni up(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o (cid:81) Tworzenie filtru szablonowego do pobierania pierwszego obiektu mediów (cid:81) Tworzenie filtru szablonowego dostosowuj(cid:200)cego adresy URL do potrzeb u(cid:285)ytkownika (cid:81) Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje (cid:81) Tworzenie znacznika szablonowego do (cid:239)adowania zestawu obiektów do szablonu (cid:81) Tworzenie znacznika szablonowego do przetwarzania tre(cid:258)ci jako szablonu (cid:81) Tworzenie znacznika szablonowego do modyfikowania parametrów zapyta(cid:241) Wprowadzenie Jak wiadomo, Django zawiera do(cid:258)(cid:202) rozbudowany system szablonowy obs(cid:239)uguj(cid:200)cy mi(cid:218)dzy in- nymi dziedziczenie szablonów, filtry do zmieniania reprezentacji warto(cid:258)ci oraz znaczniki ob- s(cid:239)uguj(cid:200)ce logik(cid:218) prezentacyjn(cid:200). Ponadto Django umo(cid:285)liwia dodawanie filtrów i znaczników sza- blonowych we w(cid:239)asnych aplikacjach. Niestandardowe filtry i znaczniki powinny znajdowa(cid:202) si(cid:218) Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury w pliku biblioteki znaczników szablonowych w pakiecie Pythona templatetags w aplikacji. Bibliotek(cid:218) tak(cid:200) mo(cid:285)na za(cid:239)adowa(cid:202) w wybranym szablonie za pomoc(cid:200) znacznika szablonowego { load }. W tym rozdziale utworzymy kilka przydatnych filtrów i znaczników daj(cid:200)cych edyto- rom szablonów dodatkowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dzia(cid:239)ania. Stosowanie konwencjonalnych rozwi(cid:200)za(cid:241) przy tworzeniu filtrów i znaczników szablonowych Je(cid:258)li programista nie zastosuje spójnych regu(cid:239) dzia(cid:239)ania, w jego niestandardowych filtrach i znacznikach szablonowych szybko mo(cid:285)e powsta(cid:202) straszny ba(cid:239)agan. Sk(cid:239)adniki te powinny by(cid:202) jak najbardziej pomocne dla edytorów szablonów. Powinny by(cid:202) zarówno wygodne w u(cid:285)yciu, jak i elastyczne. W tej recepturze przedstawiam pewne konwencje, które mo(cid:285)na stosowa(cid:202) przy rozszerzaniu systemu szablonowego Django. Jak to zrobi(cid:202) Rozszerzaj(cid:200)c system szablonów Django, stosuj si(cid:218) do nast(cid:218)puj(cid:200)cych zalece(cid:241): 1. Nie twórz i nie u(cid:285)ywaj niestandardowych filtrów ani znaczników szablonowych, je(cid:258)li logika strony lepiej pasuje do widoku, procesora kontekstu lub metod modelu. Je(cid:285)eli strona jest specyficzna dla kontekstu, na przyk(cid:239)ad zawiera list(cid:218) obiektów albo widok szczegó(cid:239)ów obiektów, za(cid:239)aduj obiekty w widoku. Je(cid:258)li chcesz wy(cid:258)wietli(cid:202) pewn(cid:200) tre(cid:258)(cid:202) na ka(cid:285)dej stronie, utwórz procesor kontekstu. Je(cid:285)eli trzeba pobra(cid:202) niektóre w(cid:239)asno(cid:258)ci obiektu niezwi(cid:200)zane z kontekstem szablonu, lepiej jest wykorzysta(cid:202) niestandardowe metody modelu zamiast filtrów szablonowych. 2. Do nazwy biblioteki znaczników szablonowych dodawaj przyrostek _tags. Dzi(cid:218)ki nadaniu bibliotece innej nazwy ni(cid:285) aplikacji unikniesz problemów z niejednoznaczno(cid:258)ci(cid:200) przy importowaniu. 3. W nowo utworzonej bibliotece oddziel filtry od znaczników, na przyk(cid:239)ad za pomoc(cid:200) komentarzy, jak poni(cid:285)ej: # -*- coding: UTF-8 -*- from django import template register = template.Library() ### FILTRY ### # ...kod (cid:296)ród(cid:225)owy filtrów... ### ZNACZNIKI ### # ...kod (cid:296)ród(cid:225)owy znaczników... 118 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych 4. Twórz takie znaczniki szablonowe, które jest (cid:239)atwo zapami(cid:218)ta(cid:202); stosuj do tego poni(cid:285)sze konstrukcje: (cid:81) for [nazwa_aplikacji.nazwa_modelu]— konstrukcja umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca wykorzystanie okre(cid:258)lonego modelu. (cid:81) using [nazwa_szablonu]— konstrukcja umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca wykorzystanie szablonu dla wyniku znacznika szablonowego. (cid:81) limit [liczba]— konstrukcja umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca ograniczenie wyników do okre(cid:258)lonej liczby. (cid:81) as [zmienna_kontekstowa]— konstrukcja umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca zapisanie wyników w zmiennej kontekstowej, której pó(cid:283)niej mo(cid:285)na u(cid:285)ywa(cid:202) wielokrotnie. 5. Staraj si(cid:218) nie u(cid:285)ywa(cid:202) w znacznikach szablonowych zbyt wielu warto(cid:258)ci zdefiniowanych pozycyjnie, chyba (cid:285)e ich przeznaczenie jest oczywiste. W przeciwnym razie programi(cid:258)ci szablonów mog(cid:200) mie(cid:202) z nimi problemy. 6. Twórz jak najwi(cid:218)cej rozwi(cid:200)zywalnych argumentów. (cid:146)a(cid:241)cuchy bez cudzys(cid:239)owów powinno si(cid:218) traktowa(cid:202) jak zmienne kontekstowe, które trzeba rozwi(cid:200)za(cid:202), lub jako krótkie s(cid:239)owa przypominaj(cid:200)ce o strukturze sk(cid:239)adników znacznika szablonowego. Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego do pokazywania, ile dni up(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o” (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego do pobierania pierwszego obiektu mediów” (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego dostosowuj(cid:200)cego adresy URL do potrzeb u(cid:285)ytkownika” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do (cid:239)adowania zestawu obiektów do szablonu” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do przetwarzania tre(cid:258)ci jako szablonu” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do modyfikowania parametrów zapyta(cid:241)” Tworzenie filtru szablonowego do pokazywania, ile dni up(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o Nie ka(cid:285)dy rejestruje daty, a je(cid:258)li chodzi o tworzenie i modyfikowanie naj(cid:258)wie(cid:285)szych informacji, to w wielu przypadkach wygodniejsze jest rejestrowanie ró(cid:285)nic w czasie, na przyk(cid:239)ad wpis na blogu zosta(cid:239) opublikowany trzy dni temu albo artyku(cid:239) opublikowano dzi(cid:258) i u(cid:285)ytkownik logowa(cid:239) si(cid:218) po raz ostatni wczoraj. W tej recepturze pokazuj(cid:218), jak utworzy(cid:202) filtr szablonowy o nazwie days_since, konwertuj(cid:200)cy daty na czytelne ró(cid:285)nice czasu. 119 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury Przygotowanie Je(cid:258)li jeszcze tego nie zrobi(cid:239)e(cid:258), utwórz aplikacj(cid:218) utils i dodaj j(cid:200) do sekcji INSTALLED_APPS. Nast(cid:218)pnie w tej aplikacji utwórz pakiet Pythona o nazwie templatetags (pakiety Pythona to katalogi zawieraj(cid:200)ce pusty plik __init__.py). Jak to zrobi(cid:202) Utwórz plik o nazwie utility_tags.py z nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) zawarto(cid:258)ci(cid:200): #utils/templatetags/utility_tags.py # -*- coding: UTF-8 -*- from datetime import datetime from django import template from django.utils.translation import ugettext_lazy as _ from django.utils.timezone import now as tz_now register = template.Library() ### FILTRY ### @register.filter def days_since(value): Zwraca liczb(cid:266) dni mi(cid:266)dzy aktualn(cid:261) dat(cid:261) a podan(cid:261) warto(cid:286)ci(cid:261). today = tz_now().date() if isinstance(value, datetime.datetime): value = value.date() diff = today - value if diff.days 1: return _( s dni temu ) diff.days elif diff.days == 1: return _( wczoraj ) elif diff.days == 0: return _(u dzi(cid:258) ) else: # Podano przysz(cid:225)(cid:261) dat(cid:266), zwraca sformatowan(cid:261) dat(cid:266). return value.strftime( B d, Y ) Jak to dzia(cid:239)a Je(cid:258)li zastosuje si(cid:218) ten filtr w takim szablonie jak poni(cid:285)szy, to wyrenderuje on napis typu wczoraj albo 5 dni temu: { load utility_tags } {{ object.created|days_since }} Filtr ten mo(cid:285)na stosowa(cid:202) do warto(cid:258)ci typów date i datetime. 120 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych Ka(cid:285)da biblioteka znaczników szablonowych ma rejestr, w którym zebrane s(cid:200) filtry i znaczniki. Filtry Django s(cid:200) funkcjami zarejestrowanymi przez dekorator register.filter. Domy(cid:258)lnie filtrowi w systemie szablonów nadawana jest taka sama nazwa jak nazwa funkcji lub innego wywo(cid:239)ywalnego obiektu. Jednak w razie potrzeby mo(cid:285)na ustawi(cid:202) inn(cid:200) nazw(cid:218), przekazuj(cid:200)c opcj(cid:218) name do dekoratora: @register.filter(name= humanized_days_since ) def days_since(value): ... Sposób dzia(cid:239)ania filtra nie wymaga obszernych obja(cid:258)nie(cid:241). Najpierw odczytuje aktualn(cid:200) dat(cid:218). Je(cid:258)li podana warto(cid:258)(cid:202) jest typu datetime, to zostaje pobrana data. Nast(cid:218)pnie obliczana jest ró(cid:285)- nica mi(cid:218)dzy bie(cid:285)(cid:200)c(cid:200) a pobran(cid:200) dat(cid:200). Zwrot warto(cid:258)ci zale(cid:285)y od liczby dni ró(cid:285)nicy. To nie wszystko Ten filtr mo(cid:285)na (cid:239)atwo rozszerzy(cid:202) tak, aby pokazywa(cid:239) te(cid:285) ró(cid:285)nic(cid:218) w minutach i godzinach, na przyk(cid:239)ad: w(cid:239)a(cid:258)nie teraz, 7 minut temu, 3 godziny temu itd. Trzeba tylko pos(cid:239)ugiwa(cid:202) si(cid:218) war- to(cid:258)ciami typu datetime zamiast date. Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego do pobierania pierwszego obiektu mediów” (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego dostosowuj(cid:200)cego adresy URL do potrzeb u(cid:285)ytkownika” Tworzenie filtru szablonowego do pobierania pierwszego obiektu mediów Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e tworzysz stron(cid:218) przegl(cid:200)du zawarto(cid:258)ci bloga i dla ka(cid:285)dego wpisu chcesz pokaza(cid:202), jakie obrazy, klipy muzyczne lub filmy wideo znajduj(cid:200) si(cid:218) w jego tre(cid:258)ci. Aby to zro- bi(cid:202), musisz pobra(cid:202) elementy img , object i embed z kodu HTML. W tej recepturze poka- zuj(cid:218), jak to zrobi(cid:202) przy u(cid:285)yciu wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych w filtrze get_first_media. Przygotowanie Najpierw utwórz aplikacj(cid:218) utils, któr(cid:200) trzeba doda(cid:202) do sekcji INSTALLED_APPS w ustawieniach, a w aplikacji tej utwórz pakiet templatetags. 121 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury Jak to zrobi(cid:202) Dodaj do pliku utility_tags.py poni(cid:285)szy kod: #utils/templatetags/utility_tags.py # -*- coding: UTF-8 -*- import re from django import template from django.utils.safestring import mark_safe register = template.Library() ### FILTRY ### media_file_regex = re.compile(r object .+? /object | (img|embed) [^ ]+ ) @register.filter def get_first_media(content): Zwraca pierwszy obraz lub plik Flash z tre(cid:286)ci HTML. m = media_file_regex.search(content) media_tag = if m: media_tag = m.group() return mark_safe(media_tag) Jak to dzia(cid:239)a Je(cid:258)li znajduj(cid:200)ca si(cid:218) w bazie danych tre(cid:258)(cid:202) HTML jest poprawna, to poni(cid:285)szy kod umieszczony w szablonie spowoduje pobranie elementów object , img i embed z tre(cid:258)ci pola obiektu lub pobranie pustego (cid:239)a(cid:241)cucha, je(cid:258)li nie zostan(cid:200) znalezione (cid:285)adne media: { load utility_tags } {{ object.content|get_first_media }} Najpierw definiujemy skompilowane wyra(cid:285)enie regularne jako media_file_regex, nast(cid:218)pnie w filtrze szukamy fragmentów tekstu pasuj(cid:200)cych do tego wzorca. Domy(cid:258)lnie w wyniku znaki , i s(cid:200) zast(cid:218)powane encjami lt;, gt; oraz amp;. Jednak zastosowali(cid:258)my funkcj(cid:218) mark_safe oznaczaj(cid:200)c(cid:200) wynik jako bezpieczny kod HTML, który mo(cid:285)na wstawi(cid:202) do szablonu bez stosowania symboli zast(cid:218)pczych. To nie wszystko Ten filtr mo(cid:285)na (cid:239)atwo rozszerzy(cid:202) tak, aby rozpoznawa(cid:239) te(cid:285) elementy iframe (które od pew- nego czasu s(cid:200) wykorzystywane przez serwisy Vimeo i YouTube) oraz nowe elementy HTML5 audio i video . Wystarczy tylko zmieni(cid:202) wyra(cid:285)enie regularne w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: media_file_regex = re.compile(r iframe .+? /iframe | r audio .+? /audio | video .+? /video | r object .+? /object | (img|embed) [^ ]+ ) 122 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego do pokazywania, ile dni up(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o” (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego dostosowuj(cid:200)cego adresy URL do potrzeb u(cid:285)ytkownika” Tworzenie filtru szablonowego dostosowuj(cid:200)cego adresy URL do potrzeb u(cid:285)ytkownika Typowy u(cid:285)ytkownik internetu w przegl(cid:200)darce wpisuje adresy URL bez przedrostka okre(cid:258)laj(cid:200)- cego protokó(cid:239) i bez ko(cid:241)cowego uko(cid:258)nika. W tej recepturze utworzymy filtr humanize_url pre- zentuj(cid:200)cy adresy w skróconym formacie, tzn. skracaj(cid:200)cy d(cid:239)ugie adresy podobnie, jak robi to portal Twitter z d(cid:239)ugimi odno(cid:258)nikami we wpisach. Przygotowanie Podobnie jak w poprzedniej recepturze musisz mie(cid:202) aplikacj(cid:218) utils dodan(cid:200) do sekcji INSTALLED_ (cid:180)APPS w ustawieniach, a w niej pakiet templatetags. Jak to zrobi(cid:202) W sekcji FILTRY biblioteki szablonowej utility_tags.py w aplikacji utils dodamy filtr o nazwie humanize_url, który od razu zarejestrujemy: #utils/templatetags/utility_tags.py # -*- coding: UTF-8 -*- import re from django import template register = template.Library() ### FILTRY ### @register.filter def humanize_url(url, letter_count): Zwraca skrócony czytelny adres URL. letter_count = int(letter_count) re_start = re.compile(r ^https?:// ) re_end = re.compile(r /$ ) url = re_end.sub( , re_start.sub( , url)) if len(url) letter_count: url = u s…¦ url[:letter_count - 1] return url 123 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury Jak to dzia(cid:239)a Filtru humanize_url mo(cid:285)na u(cid:285)ywa(cid:202) we wszystkich szablonach w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: { load utility_tags } a href= {{ object.website }} target= _blank {{ object.website|humanize_url:30 }} /a Filtr ten za pomoc(cid:200) wyra(cid:285)enia regularnego usuwa nazw(cid:218) protoko(cid:239)u z pocz(cid:200)tku i uko(cid:258)nik z ko(cid:241)ca, a nast(cid:218)pnie skraca adres URL do okre(cid:258)lonej liczby znaków, dodaj(cid:200)c na ko(cid:241)cu wielo- kropek, je(cid:258)li adres jest d(cid:239)u(cid:285)szy. Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego do pokazywania, ile dni up(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o” (cid:81) Receptura „Tworzenie filtru szablonowego do pobierania pierwszego obiektu mediów” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje” Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje W systemie Django dost(cid:218)pny jest znacznik szablonowy { include } renderuj(cid:200)cy i do(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)cy szablon. Jednak czasami, je(cid:258)li szablon, który ma zosta(cid:202) do(cid:239)(cid:200)czony, nie istnieje, zostaje zg(cid:239)oszo- ny b(cid:239)(cid:200)d. W tej recepturze pokazuj(cid:218), jak utworzy(cid:202) znacznik szablonowy { try_to_include }, do(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)cy do szablonu inny szablon, ale nie zg(cid:239)aszaj(cid:200)cy (cid:285)adnych b(cid:239)(cid:218)dów, je(cid:258)li nie znajdzie sk(cid:239)adnika do do(cid:239)(cid:200)czenia. Przygotowanie Prac(cid:218) rozpoczniemy po raz kolejny od aplikacji utils, która powinna by(cid:202) ju(cid:285) zainstalowana i gotowa do dodawania niestandardowych znaczników szablonowych. Jak to zrobi(cid:202) Znaczniki szablonowe sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) z dwóch cz(cid:218)(cid:258)ci: funkcji przetwarzaj(cid:200)cej argumenty oraz klasy w(cid:218)z(cid:239)owej zawieraj(cid:200)cej logik(cid:218) dzia(cid:239)ania znacznika i zwracania przez niego tre(cid:258)ci. Wyko- naj nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: 124 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych 1. Najpierw napiszemy funkcj(cid:218) przetwarzaj(cid:200)c(cid:200) argumenty znacznika szablonowego: #utils/templatetags/utility_tags.py # -*- coding: UTF-8 -*- from django import template from django.template.loader import get_template register = template.Library() ### ZNACZNIKI ### @register.tag def try_to_include(parser, token): Sposób u(cid:298)ycia: { try_to_include szablon.html } Je(cid:286)li szablon nie istnieje, nast(cid:261)pi cicha awaria. Je(cid:286)li szablon istnieje, zostanie wygenerowany przy u(cid:298)yciu bie(cid:298)(cid:261)cego kontekstu. try: tag_name, template_name = token.split_contents() except ValueError: raise template.TemplateSyntaxError, \ Znacznik r wymaga pojedynczego argumentu. token.contents.split()[0] return IncludeNode(template_name) (cid:21). W nast(cid:218)pnej kolejno(cid:258)ci potrzebujemy klasy w(cid:218)z(cid:239)owej, która powinna znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w tym samym pliku: class IncludeNode(template.Node): def __init__(self, template_name): self.template_name = template_name def render(self, context): try: # (cid:224)adowanie i renderowanie szablonu. template_name = template.resolve_variable(self.template_name, context) included_template = get_template(template_name).render(context) except template.TemplateDoesNotExist: included_template = return included_template Jak to dzia(cid:239)a Znacznik szablonowy { try_to_include } pobiera jeden argument okre(cid:258)laj(cid:200)cy nazw(cid:218) sza- blonu — template_name. Zatem w funkcji try_to_include próbujemy przypisa(cid:202) podzielon(cid:200) tre(cid:258)(cid:202) argumentu token tylko do zmiennych tag_name (któr(cid:200) jest try_to_include) i template_name. Je(cid:258)li to si(cid:218) nie uda, zostaje zg(cid:239)oszony b(cid:239)(cid:200)d sk(cid:239)adni szablonu. Funkcja zwraca obiekt IncludeNode, któremu nadaje pole template_name do u(cid:285)ytku w pó(cid:283)niejszym czasie. W metodzie render obiektu IncludeNode rozwi(cid:200)zujemy zmienn(cid:200) template_name. Je(cid:285)eli do znacznika szablonowego zosta(cid:239)a przekazana zmienna kontekstowa, to zostanie ona u(cid:285)yta jako warto(cid:258)(cid:202) zmiennej template_name. Je(cid:258)li do znacznika szablonowego zosta(cid:239) przekazany (cid:239)a(cid:241)cuch 125 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury w cudzys(cid:239)owie, to jako warto(cid:258)(cid:202) zmiennej template_name zostanie wykorzystany tekst z tego cudzys(cid:239)owu. Na koniec próbujemy za(cid:239)adowa(cid:202) i wyrenderowa(cid:202) szablon przy u(cid:285)yciu bie(cid:285)(cid:200)cego kontekstu szablonowego. Je(cid:258)li si(cid:218) to nie uda, zwracamy pusty (cid:239)a(cid:241)cuch. Znacznik ten mo(cid:285)e by(cid:202) przydatny w przynajmniej dwóch sytuacjach: (cid:81) przy do(cid:239)(cid:200)czaniu szablonu, którego (cid:258)cie(cid:285)ka jest zdefiniowana w modelu, na przyk(cid:239)ad: { load utility_tags } { try_to_include object.template_path } (cid:81) przy do(cid:239)(cid:200)czaniu szablonu, którego (cid:258)cie(cid:285)ka jest zdefiniowana przy u(cid:285)yciu znacznika szablonowego { with } gdzie(cid:258) wysoko w zakresie zmiennej kontekstowej szablonu. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba utworzy(cid:202) w(cid:239)asne uk(cid:239)ady dla wtyczek w tek(cid:258)cie zast(cid:218)pczym szablonu w Django CMS: #templates/cms/start_page.html { with editorial_content_template_path= cms/plugins/editorial_content/start_page.html } { placeholder main_content } { endwith } #templates/cms/plugins/editorial_content.html { load utility_tags } { if editorial_content_template_path } { try_to_include editorial_content_template_path } { else } div !-- Domy(cid:286)lna prezentacja wtyczki dotycz(cid:261)cej tre(cid:286)ci redakcyjnej. -- /div { endif } To nie wszystko Za pomoc(cid:200) znaczników szablonowych { try_to_include } i { include } mo(cid:285)na do(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) szablony rozszerzaj(cid:200)ce inne szablony. Jest to szczególnie przydatne w du(cid:285)ych portalach za- wieraj(cid:200)cych ró(cid:285)nego rodzaju listy, w których skomplikowane elementy, takie jak wid(cid:285)ety, maj(cid:200) tak(cid:200) sam(cid:200) struktur(cid:218), ale korzystaj(cid:200) z ró(cid:285)nych (cid:283)róde(cid:239) danych. Na przyk(cid:239)ad w szablonie listy artystów mo(cid:285)na do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) szablon elementu reprezentuj(cid:200)cego jednego artyst(cid:218) w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: { load utility_tags } { for object in object_list } { try_to_include artists/includes/artist_item.html } { endfor } 126 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych Szablon ten rozszerza(cid:239)by szablon bazowy elementów w nast(cid:218)puj(cid:200)cy sposób: {# templates/artists/includes/artist_item.html #} { extends utils/includes/item_base.html } { block item_title } {{ object.first_name }} {{ object.last_name }} { endblock } W szablonie bazowym znajdowa(cid:239)yby si(cid:218) definicje kodu HTML reprezentuj(cid:200)cego elementy i do(cid:239)(cid:200)czany by(cid:239)by wid(cid:285)et Like: {# templates/utils/includes/item_base.html #} { load likes_tags } h3 { block item_title }{ endblock } /h3 { if request.user.is_authenticated } { like_widget for object } { endif } Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Tworzenie szablonów dla systemu Django CMS” z rozdzia(cid:239)u 7. „Django CMS” (cid:81) Receptura „Pisanie w(cid:239)asnej wtyczki” z rozdzia(cid:239)u 7. „Django CMS” (cid:81) Receptura „Implementacja wid(cid:285)etu polubie(cid:241)” z rozdzia(cid:239)u 4. „Szablony i JavaScript” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do (cid:239)adowania zestawu obiektów do szablonu” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do modyfikowania parametrów zapyta(cid:241)” Tworzenie znacznika szablonowego do (cid:239)adowania zestawu obiektów do szablonu Tre(cid:258)(cid:202) przeznaczona do wy(cid:258)wietlenia na stronie internetowej najcz(cid:218)(cid:258)ciej musi by(cid:202) zdefinio- wana w widoku. Je(cid:258)li powinna ona by(cid:202) widoczna na ka(cid:285)dej stronie, to najlepszym rozwi(cid:200)za- niem jest utworzenie procesora kontekstu. Czasami chcemy te(cid:285) pokaza(cid:202) dodatkow(cid:200) tre(cid:258)(cid:202), tak(cid:200) jak naj(cid:258)wie(cid:285)sze wiadomo(cid:258)ci albo losowy cytat na pewnych wybranych stronach, na przyk(cid:239)ad stronie startowej lub stronie szczegó(cid:239)owych informacji o obiekcie. W takim przypadku mo(cid:285)na za(cid:239)adowa(cid:202) potrzebn(cid:200) tre(cid:258)(cid:202) za pomoc(cid:200) znacznika szablonowego { get_objects }, który za- implementujemy w tej recepturze. 127 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury Przygotowanie Po raz kolejny zaczniemy prac(cid:218) od aplikacji utils, która powinna by(cid:202) ju(cid:285) zainstalowana i go- towa do definiowania znaczników szablonowych. Jak to zrobi(cid:202) Znaczniki szablonowe sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) z funkcji przetwarzaj(cid:200)cej argumenty przekazane do znacz- nika i klasy w(cid:218)z(cid:239)owej renderuj(cid:200)cej wynik lub modyfikuj(cid:200)cej kontekst szablonu. Wykonaj zatem nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: 1. Utwórz nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) funkcj(cid:218) przetwarzaj(cid:200)c(cid:200) argumenty znacznika szablonowego: #utils/templatetags/utility_tags.py # -*- coding: UTF-8 -*- from django.db import models from django import template register = template.Library() ### ZNACZNIKI ### @register.tag def get_objects(parser, token): Pobiera zbiór obiektów modelu okre(cid:286)lonego przez aplikacj(cid:266) i nazwy modeli. Sposób u(cid:298)ycia: { get_objects [ manager .] method from app_name . model_name (cid:180)[limit amount ] as var_name } Przyk(cid:225)ad: { get_objects latest_published from people.Person limit 3 as people } { get_objects site_objects.all from articles.Article limit 3 as articles } { get_objects site_objects.all from articles.Article as articles } amount = None try: tag_name, manager_method, str_from, appmodel, str_limit, amount, str_as, (cid:180)var_name = token.split_contents() except ValueError: try: tag_name, manager_method, str_from, appmodel, str_as, var_name = (cid:180)token.split_contents() except ValueError: raise template.TemplateSyntaxError, Znacznik get_objects ma (cid:180)nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) sk(cid:239)adni(cid:218): { get_objects [ manager .] method from (cid:180) app_name . model_name [limit amount ] as var_name } try: app_name, model_name = appmodel.split( . ) except ValueError: raise template.TemplateSyntaxError, Znacznik get_objects wymaga nazwy (cid:180)aplikacji i modelu rozdzielonych kropk(cid:200). model = models.get_model(app_name, model_name) return ObjectsNode(model, manager_method, amount, var_name) 128 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych 2. Nast(cid:218)pnie w tym samym pliku utwórz klas(cid:218) w(cid:218)z(cid:239)ow(cid:200): class ObjectsNode(template.Node): def __init__(self, model, manager_method, amount, var_name): self.model = model self.manager_method = manager_method self.amount = amount self.var_name = var_name def render(self, context): if . in self.manager_method: manager, method = self.manager_method.split( . ) else: manager = _default_manager method = self.manager_method qs = getattr( getattr(self.model, manager), method, self.model._default_manager.none, )() if self.amount: amount = template.resolve_variable(self.amount, context) context[self.var_name] = qs[:amount] else: context[self.var_name] = qs return Jak to dzia(cid:239)a Znacznik szablonowy { get_objects } (cid:239)aduje obiekt QuerySet zdefiniowany przez metod(cid:218) manager z okre(cid:258)lonych aplikacji i modelu, ogranicza wyniki do podanej ilo(cid:258)ci oraz zapisuje wynik w zmiennej kontekstowej. Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) najprostszy przyk(cid:239)ad u(cid:285)ycia utworzonego przez nas znacznika szablono- wego. (cid:146)aduje on pi(cid:218)(cid:202) artyku(cid:239)ów do dowolnego szablonu: { load utility_tags } { get_objects all from news.Article limit 5 as latest_articles } { for article in latest_articles } a href= {{ article.get_url_path }} {{ article.title }} /a { endfor } Wykorzystujemy tu metod(cid:218) all domy(cid:258)lnego mened(cid:285)era objects modelu Article. Artyku(cid:239)y zostan(cid:200) posortowane przez atrybut ordering zdefiniowany w klasie Meta. W bardziej zaawansowanym przypadku mo(cid:285)na by by(cid:239)o utworzy(cid:202) w(cid:239)asnego mened(cid:285)era z w(cid:239)asn(cid:200) metod(cid:200) do odpytywania obiektów z bazy danych. Mened(cid:285)er jest interfejsem dostarczaj(cid:200)cym operacje zapytaniowe na bazie danych do modeli. Ka(cid:285)dy model ma domy(cid:258)lnie przynajmniej 129 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury jednego mened(cid:285)era o nazwie objects. W ramach przyk(cid:239)adu utworzymy model Artist, który mo(cid:285)e mie(cid:202) status draft lub published, i nowego mened(cid:285)era custom_manager umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cego losowe wybieranie opublikowanych artystów: #artists/models.py # -*- coding: UTF-8 -*- from django.db import models from django.utils.translation import ugettext_lazy as _ STATUS_CHOICES = ( ( draft , _( Szkic )), ( published , _( Opublikowany )), ) class ArtistManager(models.Manager): def random_published(self): return self.filter(status= published ).order_by( ? ) class Artist(models.Model): # ... status = models.CharField(_( Status ), max_length=20, choices=STATUS_CHOICES) custom_manager = ArtistManager() Aby za(cid:239)adowa(cid:202) losowego opublikowanego artyst(cid:218), nale(cid:285)y doda(cid:202) poni(cid:285)szy kod do dowolnie wybranego szablonu: { load utility_tags } { get_objects custom_manager.random_published from artists.Artist limit 1 as random_artists } { for artist in random_artists } {{ artist.first_name }} {{ artist.last_name }} { endfor } Przyjrzyjmy si(cid:218) kodowi znacznika szablonowego. W funkcji przetwarzaj(cid:200)cej spodziewany jest jeden z dwóch formatów: z limitem lub bez limitu. (cid:146)a(cid:241)cuch jest przetwarzany, model zostaje rozpoznany i sk(cid:239)adniki znacznika szablonowego zostaj(cid:200) przekazane do klasy ObjectNode. W metodzie render klasy w(cid:218)z(cid:239)owej sprawdzamy nazw(cid:218) mened(cid:285)era i nazw(cid:218) jego metody. Je(cid:258)li nie jest on zdefiniowany, zostanie u(cid:285)yty domy(cid:258)lny _default_manager, który w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przy- padków jest taki sam jak objects. Potem wywo(cid:239)ujemy metod(cid:218) mened(cid:285)era i je(cid:258)li metoda ta nie istnieje, awaryjnie u(cid:285)ywamy pustego obiektu QuerySet. Je(cid:285)eli podany jest limit, okre(cid:258)lamy jego warto(cid:258)(cid:202) i ograniczamy QuerySet. Na koniec zapisujemy obiekt QuerySet w zmiennej kontekstowej. Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do przetwarzania tre(cid:258)ci jako szablonu” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do modyfikowania parametrów zapyta(cid:241)” 130 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych Tworzenie znacznika szablonowego do przetwarzania tre(cid:258)ci jako szablonu W tej recepturze pokazuj(cid:218), jak utworzy(cid:202) znacznik szablonowy o nazwie { parse }, który umo(cid:285)liwia wstawianie fragmentów szablonów do bazy danych. Jest to przydatne, gdy trzeba dostarcza(cid:202) inn(cid:200) tre(cid:258)(cid:202) u(cid:285)ytkownikom uwierzytelnionym ni(cid:285) nieuwierzytelnionym, gdy chce si(cid:218) wy(cid:258)wietla(cid:202) spersonalizowane powitania albo gdy nie chce si(cid:218) wpisywa(cid:202) na sztywno (cid:258)cie(cid:285)ek do mediów do bazy danych. Przygotowanie Jak si(cid:218) pewnie spodziewasz, prac(cid:218) zaczniemy od aplikacji utils, która powinna by(cid:202) ju(cid:285) zain- stalowana i gotowa do definiowania znaczników szablonowych. Jak to zrobi(cid:202) Znaczniki szablonowe sk(cid:239)adaj(cid:200) si(cid:218) z funkcji przetwarzaj(cid:200)cej argumenty przekazane do znacz- nika i klasy w(cid:218)z(cid:239)owej implementuj(cid:200)cej logik(cid:218) oraz wynik zwracany przez znacznik: 1. Najpierw utwórz nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) funkcj(cid:218) przetwarzaj(cid:200)c(cid:200) argumenty znacznika szablonowego: #utils/templatetags/utility_tags.py # -*- coding: UTF-8 -*- from django import template register = template.Library() ### ZNACZNIKI ### @register.tag def parse(parser, token): Przetwarza warto(cid:286)(cid:252) jako szablon i j(cid:261) drukuje lub zapisuje w zmiennej. Sposób u(cid:298)ycia: { parse template_value [as variable ] } Przyk(cid:225)ady: { parse object.description } { parse header as header } { parse {{ MEDIA_URL }}js/ as js_url } bits = token.split_contents() tag_name = bits.pop(0) try: template_value = bits.pop(0) var_name = None if len(bits) == 2: 131 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury bits.pop(0) # usu(cid:276) s(cid:225)owo „as” var_name = bits.pop(0) except ValueError: raise template.TemplateSyntaxError, Znacznik parse ma nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) (cid:180)sk(cid:239)adni(cid:218): { parse template_value [as variable ] } return ParseNode(template_value, var_name) 2. Nast(cid:218)pnie w tym samym pliku utwórz klas(cid:218) w(cid:218)z(cid:239)ow(cid:200): class ParseNode(template.Node): def __init__(self, template_value, var_name): self.template_value = template_value self.var_name = var_name def render(self, context): template_value = template.resolve_variable(self.template_value, context) t = template.Template(template_value) context_vars = {} for d in list(context): for var, val in d.items(): context_vars[var] = val result = t.render(template.RequestContext(context[ request ], context_vars)) if self.var_name: context[self.var_name] = result return return result Jak to dzia(cid:239)a Znacznik szablonowy { parse } umo(cid:285)liwia przetwarzanie warto(cid:258)ci jako szablonu i natych- miastowe jego renderowanie lub zapisanie go jako zmiennej kontekstowej. Je(cid:258)li mamy obiekt z polem description, które mo(cid:285)e zawiera(cid:202) zmienne szablonowe lub logik(cid:218), to mo(cid:285)emy go przetwarza(cid:202) i renderowa(cid:202) przy u(cid:285)yciu poni(cid:285)szego kodu: { load utility_tags } { parse object.description } Mo(cid:285)na te(cid:285) zdefiniowa(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) do przetworzenia przy u(cid:285)yciu (cid:239)a(cid:241)cucha w cudzys(cid:239)owie: { load utility_tags } { parse {{ STATIC_URL }}site/img/ as img_path } img src= {{ img_path }}someimage.png alt= / Spójrzmy na kod naszego znacznika szablonowego. Funkcja przetwarzaj(cid:200)ca sprawdza po kolei jego argumenty. Najpierw oczekujemy nazwy parse, nast(cid:218)pnie warto(cid:258)ci szablonu, pó(cid:283)niej opcjo- nalnego s(cid:239)owa as i na ko(cid:241)cu nazwy zmiennej kontekstowej. Warto(cid:258)(cid:202) szablonu i nazwa zmiennej s(cid:200) przekazywane do klasy ParseNode. Metoda render tej klasy rozwi(cid:200)zuje warto(cid:258)(cid:202) zmiennej sza- blonowej i tworzy z niej obiekt szablonu. Pó(cid:283)niej renderuje ten szablon ze wszystkimi zmiennymi kontekstowymi. Je(cid:258)li podana jest nazwa zmiennej, to wynik zostaje zapisany w tej zmiennej. W przeciwnym razie wynik zostaje od razu wy(cid:258)wietlony. 132 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do (cid:239)adowania zestawu obiektów do szablonu” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do modyfikowania parametrów zapyta(cid:241)” Tworzenie znacznika szablonowego do modyfikowania parametrów zapyta(cid:241) System Django ma wygodny w u(cid:285)yciu i elastyczny system do tworzenia kanonicznych i czys- tych adresów URL za pomoc(cid:200) regu(cid:239) w postaci wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych, które dodaje si(cid:218) do pli- ków konfiguracji URL. Brakuje w nim jednak wbudowanego mechanizmu do zarz(cid:200)dzania pa- rametrami zapyta(cid:241). Widoki takie jak wyniki wyszukiwania czy filtrowalne listy obiektów musz(cid:200) przyjmowa(cid:202) parametry pozwalaj(cid:200)ce przegl(cid:200)da(cid:202) przefiltrowane wyniki przy u(cid:285)yciu innego pa- rametru lub przej(cid:258)(cid:202) do innej strony. W tej recepturze utworzymy znacznik szablonowy o nazwie { append_to_query }, umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy dodawanie, zmienianie i usuwanie parametrów bie(cid:285)(cid:200)cego zapytania. Przygotowanie Ponownie prac(cid:218) zaczniemy od aplikacji utils, która powinna by(cid:202) dodana do sekcji INSTALLED_APPS i zawiera(cid:202) pakiet templatetags. Ponadto w ustawieniu TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS powinien by(cid:202) ustawiony procesor kontekstu request: #settings.py TEMPLATE_CONTEXT_PROCESSORS = ( django.contrib.auth.context_processors.auth , django.core.context_processors.debug , django.core.context_processors.i18n , django.core.context_processors.media , django.core.context_processors.static , django.core.context_processors.tz , django.contrib.messages.context_processors.messages , django.core.context_processors.request , ) 133 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury Jak to zrobi(cid:202) W tym znaczniku wykorzystamy dekorator simple_tag, przetwarzaj(cid:200)cy sk(cid:239)adniki i wymagaj(cid:200)cy od programisty zdefiniowania tylko funkcji renderuj(cid:200)cej: #utils/templatetags/utility_tags.py # -*- coding: UTF-8 -*- import urllib from django import template from django.utils.encoding import force_str register = template.Library() ### ZNACZNIKI ### @register.simple_tag(takes_context=True) def append_to_query(context, **kwargs): Renderuje odno(cid:286)nik ze zmodyfikowanymi zapytaniami bie(cid:298)(cid:261)cego zapytania. query_params = context[ request ].GET.copy() for key, value in kwargs.items(): query_params[key] = value query_string = u if len(query_params): query_string += u ? s urllib.urlencode([ (key, force_str(value)) for (key, value) in query_params.iteritems() (cid:180)if value ]).replace( , amp; ) return query_string Jak to dzia(cid:239)a Znacznik szablonowy { append_to_query } wczytuje bie(cid:285)(cid:200)ce parametry zapytania z podobnego do s(cid:239)ownika obiektu request.GET typu QueryDict do nowego s(cid:239)ownika o nazwie query_params i za pomoc(cid:200) p(cid:218)tli przegl(cid:200)da parametry przekazane do znacznika szablonowego, aktualizuj(cid:200)c warto(cid:258)ci. Nast(cid:218)pnie tworzony jest nowy (cid:239)a(cid:241)cuch zapytania, wszystkie spacje i znaki specjalne s(cid:200) kodowane do u(cid:285)ytku w adresie URL, a znaki (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce parametry zapyta(cid:241) zostaj(cid:200) zast(cid:200)pione encjami. Nowo powsta(cid:239)y (cid:239)a(cid:241)cuch zapytania zostaje zwrócony do szablonu. Wi(cid:218)cej informacji o obiektach QueryDict mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w oficjalnej dokumentacji Django na stronie https://docs.djangoproject.com/en/1.6/ref/request-response/#querydict-objects. Spójrzmy na przyk(cid:239)ad u(cid:285)ycia znacznika { append_to_query }. Je(cid:258)li bie(cid:285)(cid:200)cy adres to http:// 127.0.0.1:8000/artists/?category=fine-art page=1, to za pomoc(cid:200) poni(cid:285)szego znacznika sza- blonowego mo(cid:285)emy wygenerowa(cid:202) odno(cid:258)nik do nast(cid:218)pnej strony: { load utility_tags } a href= { append_to_query page=2 } 2 /a 134 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 5. • Tworzenie w(cid:225)asnych filtrów i znaczników szablonowych Oto wynik wyrenderowany przez ten znacznik: a href= ?category=fine-art amp;page=2 2 /a A za pomoc(cid:200) poni(cid:285)szego znacznika szablonowego wyrenderujemy odno(cid:258)nik zeruj(cid:200)cy stroni- cowanie i przechodz(cid:200)cy do innej kategorii: { load utility_tags i18n } a href= { append_to_query category= sculpture page= } { trans Rze(cid:283)ba } /a Oto wynik wyrenderowany przez ten znacznik: a href= ?category=sculpture Rze(cid:283)ba /a Zobacz równie(cid:285) (cid:81) Receptura „Filtrowanie list obiektów” z rozdzia(cid:239)u 3. „Formularze i widoki” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do do(cid:239)(cid:200)czania szablonu, je(cid:258)li istnieje” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do (cid:239)adowania zestawu obiektów do szablonu” (cid:81) Receptura „Tworzenie znacznika szablonowego do przetwarzania tre(cid:258)ci jako szablonu” 135 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury 136 Poleć książkęKup książkę Skorowidz A B administracja kategoriami, 184, 186, 187 adres e-mail, 232 Ajax, 107, 108 algorytm MPTT, 179 Apache, 234 aplikacja books, 223 bulletin_board, 214 BulletinFeed, 209 cms_extensions, 173 custom_admin, 147 django-ajax-uploader, 108 django-crispy-forms, 70 django-mptt-admin, 184 django-mptt-tree-editor, 186 editorial, 168 email_messages, 62 guerrilla_patches, 221, 222 likes, 103 locations, 93, 149 movies, 74, 100 products, 141 quotes, 66, 111 utils, 85, 91, 120, 229 aplikacje CMS, 164 apphooks, 166 arkusz Excel, 144 arkusze stylów, 95 atrybuty danych HTML5, 93, 94 biblioteka Fabric, 242 jQuery jqTree, 185 buforowanie warto(cid:258)ci metody, 231 C CMS, 157 CSS, 169 CSV, comma-separated values, 197 D data, 42 debugowanie, 226 definiowanie (cid:258)cie(cid:285)ek wzgl(cid:218)dnych, 23 ustawie(cid:241) aplikacji, 35 dekorator register.filter, 121 simple_tag, 134 diagnozowania b(cid:239)(cid:218)dów, 199 Django 1.6, 15 Django CMS, 157 dodatek bpython, 218 IPython, 218 dodawanie nawigacji, 166 pól, 173 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury do(cid:239)(cid:200)czanie szablonu, 124, 126 ustawie(cid:241) JavaScript, 90 ustawie(cid:241) lokalnych, 28 zewn(cid:218)trznych zale(cid:285)no(cid:258)ci, 21 domieszka CreatorMixin, 230 MPTTModel, 182 domieszki do modeli adresy URL, 39 modyfikowanie dat, 42 obs(cid:239)uga metaznaczników, 43 obs(cid:239)uga relacji generycznych, 46 stosowanie, 38 tworzenie dat, 42 domieszki do wielokrotnego u(cid:285)ytku, 38 dostarczanie danych, 214 dostosowywanie kolumn, 138 E efektywno(cid:258)(cid:202) instrukcji SQL, 227 eksportowanie danych, 197 element div , 96 encja, 134 F filtr, 79, 234 humanize_url, 123, 124 szablonowy, 117 adresy URL, 123 pobieranie obiektu, 121 pokazywanie dni, 119 filtrowanie listy zmian, 144 obiektów, 74 format CSV, 201 JSON, 201 XML, 207 formatery, 234 formularz MovieFilterForm, 75 formularze, 61 metoda save, 64 obiekt HttpRequest, 61 uk(cid:239)ad, 71 wstawianie map, 149 wybieranie kategorii, 190 wybieranie wielu kategorii, 191 252 funkcja autocompleteAddress, 152 csv.reader, 199 export_xls, 142 get_git_changeset, 27 get_media_svn_revision, 26 getAddress4search, 151 getattr, 36 mark_safe, 191 slugify, 220, 221 updateAddressFields, 153 updateLatitudeAndLongitude, 152 updateMarker, 152 G generowanie kategorii w szablonie, 188 pól, 194 guerrilla patching, 217, 220 hak aplikacji, 165, 166 HTML5, 93 H I implementacja ci(cid:200)g(cid:239)ego przewijania, 100 wid(cid:285)etu polubie(cid:241), 102 importowanie danych, 197 z pliku CSV, 197 z pliku Excela, 199 z pliku JSON, 201 z pliku XML, 206 plików, 33 indykatory, 92 informacje o filmach, 198 ignorowanych zasobach, 32 interfejs administracyjny, 184, 186 J JavaScript, 87 j(cid:218)zyki serwisu, 161 Poleć książkęKup książkę kana(cid:239) RSS, 209 kasowanie sesji, 240 kategorie hierarchiczne, 181 importowe, 34 klasa BulletinFeed, 213 BulletinFilterForm, 211 ChangeList, 224 CMSAttachMenu, 168 CMSPluginBase, 169 Command, 199 CreationModificationDateMixin, 43 CSS, 169 CSSExtension, 173 CSSExtensionToolbar, 176 domieszkowa, 38 FilterableListView, 85 GroupAdmin, 148 img-full-width, 96 Meta, 216 ModelResource, 216 MoviesApphook, 165 MoviesMenu, 167 NavigationNode, 168 PageExtension, 176 PhotoFilter, 146 ProductAdmin, 143 SimpleListFilter, 145 TreeForeignKey, 183 TreeManyToManyField, 183 UserAdmin, 148 View, 83 klasy w(cid:218)z(cid:239)owe, 129 klucz Api, 215 obcy, 58, 216 kodowanie LATIN1, 29 UTF-8, 29 kolejno(cid:258)(cid:202) importowania plików, 33 komponowanie widoków, 83 konfiguracja menu stron, 161 MySQL, 29 rejestratora dziennikowego, 233 Skorowidz K konstrukcja {{ child.cssextension }}, 178 kontrolki stronicowania, 82 konwertowanie aplikacji, 164 krotka, 143 LATIN1, 29 layout, 71 lista kategorii, 79 krotek, 143 obiektów, 74 pól wyboru, 191 zmian, 138, 143, 144 listy stronicowane, 80 L (cid:146) (cid:239)adowanie zestawu obiektów, 127 M mapa, 149, 155 menu stron, 161 metaznacznik, 43, 166 metoda as_view(), 83 feed_url, 213 GET, 83 get_absolute_url(), 39 get_object, 213 get_page, 83get_queryset_and_facets, 83, 85 get_thumbnail_picture_url, 69 get_translated_list, 225 get_url(), 41 get_url_path(), 41 handle, 204 image.save, 205 POST, 83 render, 130 request.get, 205 response.get, 208 save, 64, 110 save(), 43 save_page, 208 title, 213 migracja South, 55, 57 253 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury model administracji Django, 223 Book, 223 Bulletin, 210 Category, 181 CSSExtension, 174 Movie, 181, 182 Track, 203 modelowanie panelu administracyjnego, 137 modu(cid:239) mod_wsgi, 234 utils, 227 modu(cid:239)owa budowa klasy, 83 modyfikator menu, 175 modyfikowanie parametrów zapyta(cid:241), 133 monkey patching, 217, 220, 224 N narz(cid:218)dzia diagnostyczne, 227 narz(cid:218)dzie easy_install, 17 pip, 16, 20 South, 58 ThreadLocalMiddleware, 229 virtualenv, 16 Virtualmin, 234, 235 nawigacja, 166 O obiekt HttpRequest, 61, 63, 229, 230 HttpResponse, 143 jScroll, 102 QueryDict, 134 QuerySet, 130, 146 request, 62, 63 obiekty (cid:258)ródliniowe, 139 obs(cid:239)uga metaznaczników, 43 pól wieloj(cid:218)zycznych, 50 rejestracji danych, 232 relacji generycznych, 46 opcje administracyjne, 174 254 P pakiet panel commands, 200 utils, 46, 50 xlrd, 200 administracyjny, 137 Virtualmin, 235 pasek narz(cid:218)dzi debugowania, 226 plik .bash_profile, 33 .gitignore, 32 .htaccess, 241 .htaccess_live, 241 .htaccess_under_construction, 241 __init__.py, 104 admin.py, 139, 142, 145, 147 app_settings.py, 35 base.html, 88, 161 base.py, 39 base_simple.html, 89 cms_app.py, 165 cms_plugins.py, 169 cms_toolbar.py, 174, 176 fabfile.py, 242 feeds.py, 211 fields.py, 50, 192 forms.py, 62, 190 likes_tags.py, 104 local_settings.py, 28, 31 locating.js, 151 log.py, 232 manage.py, 220 menu.py, 167 middleware.py, 229 misc.py, 27, 227 models.py, 35, 38, 42, 46, 181 my.conf, 29 myproject.wsgi, 241 requirements.txt, 56 settings.py, 23, 36, 226 urls.py, 97 utility_tags.py, 120, 122 views.py, 63, 67 pliki CSV, 197 Excela, 201 JSON, 201 Poleć książkęKup książkę projektu, 18 skompilowane, 32 szablonowe, 88 XML, 206 pola wieloj(cid:218)zyczne, 50 pole pojedynczego wyboru, 190 wyboru kategorii, 191 pow(cid:239)oka Django, 218 Pythona, 220 procedury obs(cid:239)ugowe, 234 program, Patrz narz(cid:218)dzie przegl(cid:200)danie w(cid:218)z(cid:239)ów, 208 przetwarzanie tre(cid:258)ci, 131 przewijanie ci(cid:200)g(cid:239)e, 100 R raport o b(cid:239)(cid:218)dach, 232 rejestratory, 234 relacje generyczne, 46 repozytorium, 225 responsywny projekt, 70 S sekcja body , 90 head , 90 serwer Apache, 234 skrypt, 98, 101, Patrz tak(cid:285)e plik skrypt Fabric, 242, 247, 248 skryptozak(cid:239)adka, 226 s(cid:239)ownik, 134 stos, 225 stronicowanie, 80, 81 strony CMS-a, 173 struktura bazy danych, 37 plików projektu, 18 struktury hierarchiczne, 179 system Git, 26, 32 Subversion, 25, 30 szkieletowy Bootstrap 3, 79 w(cid:239)asny migracji, 57 szablon, 55, 68, 87, 193, 212 base.html, 158 Skorowidz default.html, 160 editorial_content.html, 171 magazine.html, 170, 172 settings.js, 92 start.html, 160 szablony aplikacji django-crispy-forms, 74 szczegó(cid:239)y obiektu, 97 (cid:165) (cid:258)cie(cid:285)ka picture_path, 115 wzgl(cid:218)dna, 23 (cid:258)rodowisko wirtualne, 16 T technologia Ajax, 107, 108 tryb DEBUG, 225 tworzenie czynno(cid:258)ci administracyjnych, 141 domieszek do modeli, 39, 42, 46 filtrów, 117 filtrów listy zmian, 144 interfejsu admnistracyjnego, 184 kana(cid:239)ów RSS, 209 kategorii hierarchicznych, 181 klasy w(cid:218)z(cid:239)owej, 132 klucza, 215 przyjaznych adresów, 220 responsywnych projektów, 70 skryptu wdra(cid:285)ania, 241 struktury plików, 18 ustawie(cid:241) lokalnych, 28 wtyczki, 168 znaczników, 117 U uk(cid:239)ad formularza, 71 us(cid:239)uga Tastypie, 214 ustawienia administracyjne, 147 JavaScript, 90 lokalne, 28 usuwanie skompilowanych plików, 32 UTF-8, 29 u(cid:285)ycie metody save, 64 migracji South, 55 255 Poleć książkęKup książkę Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury XPath, 209 X Z zale(cid:285)no(cid:258)ci projektu, 21 zewn(cid:218)trzne, 21 zamienianie ustawie(cid:241) administracyjnych, 147 zarz(cid:200)dzanie listami stronicowanymi, 80 tre(cid:258)ci(cid:200), 157 zale(cid:285)no(cid:258)ciami projektu, 20 zast(cid:218)powanie modelu administracji, 222 zmienianie klucza obcego, 58 zmienna DJANGO_SETTINGS_MODULE, 220 EXTERNAL_APPS_PATH, 23 EXTERNAL_LIBS_PATH, 23 PROJECT_PATH, 23 STATIC_URL, 25, 26 zmienne znacznik kontekstowe szablonu, 228 lokalne, 225 { append_to_query }, 82, 133, 134 { get_objects }, 129 { include }, 126 { like_widget }, 104 { like_widget for object }, 107 { parse }, 132 { placeholder }, 161 { recursetree }, 188 { show_menu_below_id }, 161, 163 { static_placeholder }, 161 znacznik { try_to_include }, 125, 126 znacznik szablonowy, 77, 117 do(cid:239)(cid:200)czanie szablonu, 124 (cid:239)adowanie zestawu obiektów, 127 modyfikowanie parametrów zapyta(cid:241), 133 przetwarzanie tre(cid:258)ci, 131 znak @, 73 W warto(cid:258)(cid:202) zmiennej STATIC_URL, 25, 26 wdra(cid:285)anie aplikacji, 234 w (cid:258)rodowisku produkcyjnym, 246 w (cid:258)rodowisku rozwojowym, 243 w (cid:258)rodowisku testowym, 244 widok, 61, 83 MovieListView, 83 render_js, 91 wid(cid:285)et CheckboxSelectMultiple, 195 Like, 127 polubie(cid:241), 102 wysy(cid:239)ania plików, 109, 112 wieloj(cid:218)zyczne pole tekstowe, 50 znakowe, 50 w(cid:239)asno(cid:258)(cid:202) ignore, 30 layout, 71 list_display, 141 short_description, 141 wspó(cid:239)rz(cid:218)dne geograficzne, 149 wstawianie map, 149 wtyczka, 168 EditorialContent, 169 jScroll, 100 wybieranie kategorii, 190, 191 wyskakuj(cid:200)ce okienko, 97 wysy(cid:239)anie obrazów, 66 plików, 113 raportów o b(cid:239)(cid:218)dach, 232 256 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje internetowe z Django. Najlepsze receptury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: