Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 002844 20664852 na godz. na dobę w sumie
Aplikacje prawnicze 2013. Egzamin wstępny i końcowy. Testy. Tom 3 - ebook/pdf
Aplikacje prawnicze 2013. Egzamin wstępny i końcowy. Testy. Tom 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 661
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-987-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Aplikacje prawnicze 2013. Egzamin wstępny i końcowy. Testy to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze  oraz o osobach, które przygotowują się do egzaminów końco-wych. Jest to bogaty zbiór pytań autorskich z różnych dziedzin prawa opracowany według metodolo-gii stosowanej w testach ministerialnych.

TOM 3 ZAWIERA:

•    przeszło 2600 pytań testowych jednokrotnego wyboru z kodeksów i przepisów ustaw,

•    zacytowane podstawy prawne do każdej odpowiedzi.

ZALETY WYDANIA:

•    przynajmniej jedno pytanie do każdego artykułu z kodeksu,

•    przejrzysty układ graficzny wszystkich pytań i odpowiedzi,

•    zacytowane podstawy prawne do każdej odpowiedzi,

•    trzy lekkie poręczne tomy podzielone według dziedzin prawa.Aplikacje prawnicze 2013 – seria LexisNexis opracowana specjalnie dla wszystkich aplikantów. Założenia serii uwzględniają charakterystykę egzaminów wstępnych i końcowych oraz specyfikę nauki podczas aplikacji.

Seria obejmuje:

•    testy prawnicze przygotowujące do egzaminów wstępnych i końcowych,

•    repetytorium porównujące procedurę karną i cywilną

•    kazusy zawierające przykłady stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i komentarzem.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aplikacje prawnicze 2013 Egzamin wstępny i końcowy Testy 1 2 3 Tom Piotr Kamiński, Urszula Wilk Wydanie 4 Warszawa 2013 Redaktor prowadząca: Joanna Pastuszka, Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Zespół Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Zdjęcia na okładce: Fotolia © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-987-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wskazówki do rozwiązywania testów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 2. Kodeks spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Rozdział 3. Kodeks pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Rozdział 4. Kodeks postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Rozdział 5. Prawo upadłościowe i naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Rozdział 6. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . 437 Rozdział 7. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . 445 Rozdział 8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . 452 Rozdział 9. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Rozdział 10. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Rozdział 11. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Rozdział 12. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Rozdział 13. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników . . . . . 487 Rozdział 14. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa . . . . . . . . . . . . . . . 494 Rozdział 15. Ustawa o pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Rozdział 16. Ustawa o świadczeniach rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Rozdział 17. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . . . . . . . 517 Rozdział 18. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych . . . . . . . . . . . 529 Rozdział 19. Ustawa o samorządzie gminnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Rozdział 20. Ustawa o samorządzie powiatowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Rozdział 21. Ustawa o samorządzie województwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Rozdział 22. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 555 Rozdział 23. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . . . . . 560 Rozdział 24. Prawo budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Rozdział 25. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców . . . . . . 580 5 Spis treści Rozdział 26. Ustawa o własności lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Rozdział 27. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Rozdział 28. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Rozdział 29. Prawo spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 Rozdział 30. Prawo wekslowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Rozdział 31. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów . . . . . . . . . . 632 Rozdział 32. Prawo przewozowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Rozdział 33. Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Rozdział 34. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego . . . . . . . . . . . . . . . 651 Wstęp Książka, którą trzymają Państwo w ręku, stanowi zbiór ponad 2600 autorskich pytań testowych skonstruowanych na identycznej zasadzie co pytania na eg- zaminach wstępnych na aplikacje radcowską i adwokacką oraz na egzaminach radcowskich i adwokackich. Swoim zakresem obejmuje prawo handlowe, prawo spółdzielcze, prawo wekslowe, prawo pracy, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo budowlane oraz postępowanie administracyjne. W opracowaniu uwzględ- niono także m.in. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o systemie ubezpieczeń społecznych, o swobodzie działalności gospodarczej, o samorządzie gminnym. Nowością wprowadzoną do tegorocznego wydania jest przyjęcie zasady, iż na każdy artykuł z poszczególnych Kodeksów przypada przynajmniej jedno pytanie. Ponieważ zdecydowaną większość pytań, zarówno na egzaminach wstępnych, jak i końcowych, na aplikacjach radcowskiej i adwokackiej stanowią pytania z kodeksów, rozwiązanie wszystkich pytań znajdujących się w książce jest rów- noznaczne z przyswojeniem 100 informacji zawartych w kodeksach nie- zbędnych na egzaminach. Bezspornie kolejną zaletą tej publikacji jest poszerzenie katalogu pytań testowych o akty prawne zatwierdzane przez Ministra Sprawiedliwości, które także stano- wią podstawę do układania pytań na egzamin wstępny na aplikacje radcowską i adwokacką, a których znajomość jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu. W niniejszym wydaniu odpowiedzi zostały zamieszczone przy pytaniach testowych – na marginesie szarą czcionką na wysokości poszczególnych pytań. Pod samymi pytaniami zamieszczono również brzmienie podstawy prawnej, co pozwala na szybką i efektywną naukę. Szczególną uwagę zwrócono na przepisy zawierające tzw. słowa pułapki („tylko”, „wyłącznie”), bardzo często pojawiające się w wariantach odpowiedzi na pytania testowe lub w samych pytaniach testo- wych (na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską i adwokacką w 2012 r. pojawiły się aż w 16 pytaniach, a analiza pytań z lat poprzednich wskazuje na to, iż jest to już utrwalona praktyka. Książka jest przeznaczona dla osób przygotowujących się zarówno do egzaminów wstępnych, jak i końcowych na aplikacjach radcowskiej i adwokackiej. Bez wątpienia będzie także cenną pomocą dla osób wybierających się na inne apli- 7 Wstęp kacje prawnicze (notarialną, ogólną, komorniczą). Niniejsza publikacja będzie również pomocna studentom wydziałów prawa w powtarzaniu materiału przed egzaminami czy kolokwiami. W pracy nad książką Autorzy korzystali nie tylko ze swej wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim z praktycznego doświadczenia, gdyż z sukcesem przygotowali się i zdali trudny egzamin na aplikację korporacyjną. Ponadto fakt, iż Autorzy są praktykującymi prawnikami, pozwolił im na trafniejszy dobór pytań oraz uwzględnienie materiału sprawiającego najwięcej problemów. Wskazówki do rozwiązywania testów I. Słowa pułapki „tylko” i „wyłącznie” Radzimy zwracać szczególną uwagę na pytania, które w wariantach odpowiedzi zawierają tzw. słowa pułapki, tj. „tylko” albo „wyłącznie”. Pytania tego typu są często podchwytliwe i dobrze jest podczas egzaminu mieć ze sobą ołówek, za- znaczyć je wszystkie i później, przed oddaniem arkusza z odpowiedziami, jeszcze raz zastanowić się nad prawidłową odpowiedzią, zanim się ją ostatecznie wpisze. Przykładowe pytania z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i adwokacką zawierające słowa pułapki: 1. Na zasadach określonych w Kodeksie karnym odpowiada: A. ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat, ale w przypadku niektórych przestępstw może również odpowiadać ten, kto dopuścił się ich po ukończeniu 15 lat, B. tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat i w żadnym wypadku nie jest możliwe, aby taką odpowiedzialność ponosił ten, kto tego wieku nie osiągnął, C. tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 18 lat i w żadnym wypadku nie jest możliwe, aby taką odpowiedzialność ponosił ten, kto tego wieku nie osiągnął. Prawidłowa odpowiedź: A. Podstawa prawna: art. 10 § 1 i 2 k.k. 2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodo- wania powinna być ustalona: A. według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okolicz- B. wyłącznie według cen z daty powstania szkody, C. wyłącznie według cen z daty doręczenia zobowiązanemu wezwania do ności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili, zapłaty. Prawidłowa odpowiedź: A. Podstawa prawna: art. 363 § 2 k.c. 9 Wskazówki do rozwiązywania testów Warto zaznaczyć, iż na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską i adwo- kacką słowa pułapki „tylko” oraz „wyłącznie” pojawiają się w wielu pytaniach (w 2009 r. aż 32 wszystkich pytań na teście zawierało te słowa, w 2010 i 2011 r. było to 15 ). II. Wykluczanie wariantów Pytania często wskazują na pewną prawidłowość, tj. zazwyczaj jeden z warian- tów odpowiedzi jest prosty do wykluczenia, a wybór prawidłowej odpowiedzi sprowadza się do dwóch wariantów. 1. Zgodnie z Kodeksem karnym, przygotowanie do popełnienia czynu za- bronionego jest karalne: A. w przypadku wszystkich zbrodni, B. w przypadku wszystkich przestępstw popełnionych z zamiarem bezpośred- C. tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. nim, Prawidłowa odpowiedź: C. Podstawa prawna: art. 16 § 2 k.k. Komentarz: w tym wypadku łatwo jest od razu wykluczyć odpowiedź A, nato- miast, znając wyjątek (słowo pułapka „tylko”), bez trudu zaznaczymy właściwą odpowiedź i jesteśmy o krok bliżej do sukcesu. 2. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przysposobienie dziecka pozostającego pod opieką: A. wymaga zgody opiekuna w każdym przypadku, B. nie wymaga zgody opiekuna w żadnym przypadku, C. wymaga zgody opiekuna, jednakże sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie nawet mimo braku zgody opiekuna, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Prawidłowa odpowiedź: C. Podstawa prawna: art. 120 k.r.o. Komentarz: w tym przypadku nie powinno być problemu z wykluczeniem B. III. Szczególne słowa Należy także zwracać szczególną uwagę na występujące w pytaniach i odpo- wiedziach słowa: „nie”, „nigdy”, „zawsze” lub „w każdym wypadku”. Radzimy podkreślać je, a nawet brać w ramki, żeby nie stracić ich z pola widzenia. 1. Zgodnie z Kodeksem karnym, funkcjonariuszem publicznym nie jest: A. notariusz, B. komornik, C. radca prawny. Prawidłowa odpowiedź: C. Podstawa prawna: art. 115 § 13 k.k. 10 Wskazówki do rozwiązywania testów 2. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane: A. zawsze w częściach równych, B. zawsze proporcjonalnie do wysokości udziału przysługującego im w mie- C. solidarnie, chyba że umówiono się inaczej. niu wspólnym, Prawidłowa odpowiedź: C. Podstawa prawna: art. 370 k.c. 3. Zgodnie z ustawą o własności lokali, ustanowienie odrębnej własności lokalu na mocy jednostronnej czynności prawnej właściciela nierucho- mości: A. nigdy nie jest możliwe, B. jest możliwe, ale wyłącznie wówczas, gdy własność ta ustanawiana jest C. jest możliwe, ale wyłącznie wówczas, gdy własność ta ustanawiana jest na rzecz właściciela tej nieruchomości, na rzecz osoby trzeciej. Prawidłowa odpowiedź: B. Podstawa prawna: art. 10 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Komentarz: w tych pytaniach w odpowiedziach występują słowa „zawsze” i „nigdy”, które automatycznie powinny uruchamiać „czerwone światło”. Usta- wodawca bowiem rzadko używa tak kategorycznych sformułowań. Podkreślając wyjątek od zasady, zazwyczaj posługuje się zwrotem „jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej”, „jeśli statut nie stanowi inaczej”, „chyba że umówiono się inaczej” itd. IV. Presja czasu Należy pamiętać, że egzamin trwa 150 minut, w czasie których trzeba się zmierzyć ze 150 pytaniami. To wbrew pozorom wystarczająca ilość czasu, aczkolwiek trze- ba go kontrolować. Jeżeli po przeczytaniu pytania (sprawdzamy słowa pułapki, zwroty, o których była mowa wyżej) wiadomo, która odpowiedź jest prawidłowa, radzimy od razu zaznaczyć ją na arkuszu z pytaniami. Odradzamy zostawianie wpisywania wszystkich odpowiedzi na sam koniec (sam arkusz z pytaniami będzie miał objętość ok. 30 stron). Czas na drugie czytanie i analizowanie pytań oraz wariantów odpowiedzi dobrze jest zarezerwować na pytania, co do których zaistniały wątpliwości. Nawet jeżeli nie uda ich się rozwiać, to nigdy nie należy pozostawiać wolnych pól w arkuszu odpowiedzi – za błędnie zaznaczoną odpowiedź nie ma punktów ujemnych! Zawsze istnieje natomiast 33 szans, iż zaznaczona odpowiedź okaże się pra- widłowa. Życzymy powodzenia Autorzy 11 Rozdział 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ustawa z 25 lutego 1964 r., tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788) 5572. 5573. 5574. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku gdy mężczy- zna i kobieta zawierają związek małżeński zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła w obecności duchownego, małżeństwo uważa się za zawarte: A. w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego, B. z chwilą sporządzenia aktu małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego, C. w dniu doręczenia oświadczenia o woli zawarcia małżeństwa przez duchow- nego do urzędu stanu cywilnego. Art. 1. § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, mężczyzna i kobieta bę- dący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, nie mogą zawrzeć małżeństwa przed: A. polskim konsulem, B. osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, C. upoważnionym urzędnikiem polskiego urzędu konsularnego. Art. 1. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżeństwo: A. nie może być zawarte przed polskim konsulem ani przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, B. może być zawarte przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, gdy przynajmniej jeden z małżonków jest obywatelem polskim, C. może być zawarte przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, gdy małżonkowie są obywatelami polskimi. A C C 13 PYTANIE 5575–5578 B 5575. B 5576. A 5577. Art. 1. § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli akt małżeństwa zo- stał sporządzony mimo niezachowania wymaganych prawem warunków, legitymację do wniesienia powództwa o ustalenie małżeństwa: A. mają wyłącznie małżonkowie, B. ma każdy, kto ma w tym interes prawny, C. mają wyłącznie małżonkowie, kierownik urzędu stanu cywilnego oraz na zasadach ogólnych prokurator. Art. 2. Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli otrzymanie doku- mentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody: A. kierownik urzędu stanu cywilnego może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu, B. sąd fakultatywnie zwalnia tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu, C. okoliczności, na potwierdzenie których miały zostać złożone dokumenty, przyjmowane są według oświadczeń złożonych przez zamierzających zawrzeć małżeństwo. Art. 3. § 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedsta- wienia tego dokumentu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, kierownik urzędu stanu cywilnego w stosunku do osób zamierzających zawrzeć małżeństwo: A. jest zobowiązany wyjaśnić osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci, B. może wyjaśnić osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci, C. może zrezygnować z obowiązku informacyjnego na zgodny wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. Art. 3. § 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym zawrzeć mał- żeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków i o nazwisku ich dzieci. 5578. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżeństwo przed kie- rownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upły- wem: A 14 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5579–5581 A. miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierowni- kowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa, B. trzech miesięcy od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa, C. sześciu miesięcy od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Art. 4. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączają- cych zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje: A. decyzję stwierdzającą brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, B. postanowienie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie mał- C. zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie mał- żeństwa, żeństwa. Art. 41. § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wy- łączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, traci moc po upływie: A. miesiąca od dnia jego wydania, B. 2 miesięcy od dnia jego wydania, C. 3 miesięcy od dnia jego wydania. Art. 41. § 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wiadomość o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa: A. obligatoryjnie zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może B. z urzędu odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, C. może zezwolić na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne być zawarte, względy. Art. 5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłącza- jącej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte. 5579. 5580. 5581. C C B 15 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5582–5585 A 5582. B 5583. C 5584. C 5585. 16 Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, pełnomocnictwo do złoże- nia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w imieniu małżonka powinno być udzielone: A. na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, B. na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, C. w formie aktu notarialnego. Art. 6. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświad- czonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżeństwo jest za- wierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstą- pieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności: A. co najmniej dwóch pełnoletnich świadków, B. dwóch pełnoletnich świadków, C. dwóch świadków niekaranych za przestępstwo popełnione umyślnie. Art. 7. § 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, duchowny, przed któ- rym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności: A. w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczeń woli zawarcia małżeństwa, B. w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczeń woli zawarcia małżeństwa, C. niezwłocznie po złożeniu oświadczeń woli zawarcia małżeństwa. Art. 8. § 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wy- znaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński bez złożenia lub przedstawienia dokumentów nie- zbędnych do zawarcia małżeństwa, w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, mogą być złożone: A. tylko przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, B. tylko przed duchownym, C. przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed duchownym. Art. 9. § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświad- czenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. § 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed duchownym za- pewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5586–5590 5586. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, co do zasady, nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat: A. 16, B. 17, C. 18. Art. 10. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. 5587. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd opiekuńczy może ze- zwolić na zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła lat: A. 14, B. 15, C. 16. Art. 10. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. 5588. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli kobieta zaszła w ciążę: A. jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepi- B. jej mąż może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego C. jej mąż oraz kierownik urzędu stanu cywilnego mogą żądać unieważnienia sanego wieku, wieku w sytuacjach określonych w Kodeksie, małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Art. 10. § 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. 5589. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, osoba ubezwłasnowol- niona całkowicie: A. może zawrzeć małżeństwo tylko przez pełnomocnika, B. może zawrzeć małżeństwo za zezwoleniem sądu opiekuńczego, C. nie może zawrzeć małżeństwa. Art. 11. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. 5590. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać: A. każdy, kto ma w tym interes prawny, B. każdy z małżonków, C. każdy z małżonków oraz kierownik urzędu stanu cywilnego. Art. 11. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. C C A C B 17 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5591–5596 B 5591. A 5592. C 5593. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać: A. każdy, kto ma w tym interes prawny, B. każdy z małżonków, C. każdy z małżonków oraz kierownik urzędu stanu cywilnego. Art. 12. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, unieważnienia małżeń- stwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać: A. każdy, kto ma w tym interes prawny, B. każdy z małżonków, C. każdy z małżonków oraz kierownik urzędu stanu cywilnego. Art. 13. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania jednego z małżonków w po- przednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, powinowaci: A. zawsze mogą zawrzeć małżeństwo, B. nie mogą zawrzeć małżeństwa, C. co do zasady nie mogą zawrzeć małżeństwa, jednak że z ważnych powodów sąd może zezwolić im na zawarcie małżeństwa. Art. 14. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. 5594. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać: A. każdy, kto ma w tym interes prawny, B. każdy z małżonków, C. tylko kierownik urzędu stanu cywilnego. 5595. Art. 14. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przysposabiający i przy- sposobiony: A. nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa, B. mogą zawrzeć ze sobą małżeństwo z ważnych powodów za zgodą sądu, C. mogą zawrzeć ze sobą małżeństwo z ważnych powodów za zgodą kierownika urzędu stanu cywilnego. Art. 15. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. 5596. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, unieważnienia małżeństwa z powodu złożenia oświadczenia pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej może żądać: A A C 18 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5597–5599 A. każdy, kto ma w tym interes prawny, B. każdy z małżonków, C. małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. dome wyrażenie woli, Art. 151. § 1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone: 1) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świa- 2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, 3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. § 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu okoliczności wymienionych w § 1 może żądać mał- żonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. 5597. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nie można żądać unieważ- nienia małżeństwa po upływie: A. 2 miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, B. 3 miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, C. 6 miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli. Art. 151. § 3. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa. 5598. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nie można żądać unie- ważnienia małżeństwa z powodu złożenia oświadczenia pod wpływem błędu po upływie: A. roku od zawarcia małżeństwa, B. 2 lat od zawarcia małżeństwa, C. 3 lat od zawarcia małżeństwa. Art. 151. § 3. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa. 5599. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zawarcia mał- żeństwa przez pełnomocnika mocodawca nie może żądać unieważnienia małżeństwa, jeśli: A. brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek B. małżonkowie podjęli wspólne pożycie, C. oświadczenie mocodawcy o powołaniu pełnomocnika było skutecznie odwo- małżeński przez pełnomocnika, łane. Art. 16. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika mocodawca może żądać unieważ- nienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub sku- tecznie odwołane. Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie. C C B 19 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5600–5604 C 5600. C 5601. B 5602. A 5603. B 5604. 20 Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach działu do- tyczącego: A. ustania małżeństwa, B. separacji, C. zawarcia małżeństwa. Art. 17. Małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach działu niniejszego. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym: A. zawsze można unieważnić małżeństwo po jego ustaniu, B. nigdy nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu, C. można unieważnić małżeństwo po jego ustaniu z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z mał- żonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim. Art. 18. Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnie- nia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, unieważnienie: A. nie może nastąpić po śmierci drugiego małżonka, B. może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce w pro- C. może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce w pro- cesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd, cesie wstępują jego zstępni. Art. 19. § 1. Jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, orzekając unieważnienie małżeństwa: A. sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze, B. sąd nie orzeka, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze, C. sąd na wniosek stron orzeka, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Art. 20. § 1. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku unieważnie- nia małżeństwa w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się: A. wprost przepisy o rozwodzie, B. odpowiednio przepisy o rozwodzie, C. przepisy Kodeksu cywilnego. 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5605. 5606. 5607. PYTANIE 5605–5609 Art. 21. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunków małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, prokurator: A. nie może wytoczyć powództwa o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub B. może wytoczyć powództwo o unieważnienie małżeństwa, ale nie może wy- C. może wytoczyć powództwo o unieważnienie małżeństwa oraz o ustalenie nieistnienia małżeństwa, toczyć powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, istnienia lub nieistnienia małżeństwa. Art. 22. Powództwo o unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa może wytoczyć także prokurator. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym: A. małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, B. małżonkowie są zobowiązani wyłącznie do współdziałania dla dobra rodziny, C. małżonkowie są zobowiązani równym stopniu do współdziałania dla dobra którą przez swój związek założyli, rodziny, którą przez swój związek założyli. Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspól- nego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w braku porozumienia w istotnych sprawach rodziny: A. sąd rodzinny na wniosek jednego z małżonków wyznacza im kuratora, B. każdy z małżonków ma legitymację do zwrócenia się o rozstrzygnięcie do C. sąd rodzinny może zobowiązać strony do przedstawienia propozycji poro- sądu, zumienia. Art. 24. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny; w braku porozu- mienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. 5608. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie niezłożenia oświad- czenia w sprawie nazwiska: A. żona przyjmuje nazwisko męża, B. do dotychczasowego nazwiska dodaje się nazwisko drugiego małżonka, C. każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. Art. 25. § 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków za- chowuje swoje dotychczasowe nazwisko. 5609. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mają obo- wiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny: A. w równym stopniu, ponieważ mają równe prawa i obowiązki, B. każdy według swoich sił oraz możliwości, C. wyłącznie poprzez osobiste staranie o wychowanie dzieci. C A B C B 21 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5610–5613 Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, nakaz wypłacania wyna- grodzenia za pracę małżonka niespełniającego ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny do rąk drugiego mał- żonka może dotyczyć: A. wyłącznie określonej ustawą części wynagrodzenia za pracę, B. wynagrodzenia w wysokości określonej przepisami o postępowaniu egzeku- C. części lub całości wynagrodzenia. cyjnym, Art. 28. § 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek: A. nigdy nie jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania, B. jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w dowolnym celu, C. jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia po- trzeb rodziny. Art. 281. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie przemijającej prze- szkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać: A. w sprawach zwykłego zarządu, B. we wszystkich sprawach, C. w sprawach enumeratywnie wymienionych w Kodeksie. Art. 29. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprze- ciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, co do zasady, małżonkowie ponoszą za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny odpowiedzialność: A. solidarną, B. subsydiarną, C. solidarną, tylko gdy wierzyciel małżonka, który zaciągnął zobowiązanie, zo- stał poinformowany o zaciągnięciu zobowiązania w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. C 5610. C 5611. A 5612. A 5613. 22 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5614. 5615. 5616. 5617. PYTANIE 5614–5617 Art. 30. § 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd na wniosek jedne- go z małżonków może postanowić, że za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął: A. gdy przemawia za tym ważny interes społeczny, B. z ważnych powodów, C. jeżeli istnieje uzasadnione przekonanie, iż małżonek zaciągający zobowią- zanie działał przeciwko dobru rodziny. Art. 30. § 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania jest odpowiedzialny tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Posta- nowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. każdego z małżonków, Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku wspólnego małżonków należą: A. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej B. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, C. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie. Art. 31. § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z mał- żonków, […]. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku wspólnego małżonków należą: A. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, B. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb C. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego jednego z małżonków, z małżonków. Art. 31. § 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności: […] 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, […]. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku wspólnego małżonków nie należą: A. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu B. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, C. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej emerytalnego każdego z małżonków, każdego z małżonków. Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: […] 5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, […]. B A C B 23 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5618–5622 C 5618. B 5619. C 5620. C 5621. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do majątku osobistego każdego z małżonków należą: A. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego B. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej C. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności z małżonków, każdego z małżonków, zarobkowej jednego z małżonków. Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: […] 7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, […]. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego należą do: A. majątku wspólnego małżonków, B. majątku osobistego małżonków, C. majątku wspólnego małżonków, chyba że małżonkowie inaczej postanowią. Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: […] 10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nie są objęte wspólnością ustawową w wypadku, gdy zostały nabyte przez: A. dziedziczenie, B. darowiznę, C. zasiedzenie. Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, każdy z małżonków w sto- sunku do rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego jest uprawniony: A. do swobodnego rozporządzania nimi oraz korzystania z nich, B. tylko do korzystania z rzeczy w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze C. do ich współposiadania. współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka, Art. 341. Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. B 5622. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w czasie trwania wspól- ności ustawowej: A. każdy z małżonków może żądać podziału majątku wspólnego, B. żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, 24 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5623. 5624. 5625. PYTANIE 5623–5625 C. każdy z małżonków może żądać podziału majątku wspólnego tylko co do przedmiotów majątkowych. Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w po- szczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie w ramach wspólnego zarządu majątkiem wspólnym są obowiązani: A. do współdziałania w zarządzie, B. do samodzielnego wykonywania czynności zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, C. do samodzielnego wykonywania czynności zwykłego zarządu majątkiem wspólnym oraz do uzyskania następczej zgody współmałżonka dla czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Art. 36. § 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykony- waniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przedmiotami majątko- wymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub działalności zarobkowej: A. małżonek wykonujący zawód lub daną działalność zarobkową zarządza wy- łącznie samodzielnie, B. małżonek ten zarządza samodzielnie, a w razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności, C. małżonkowie zarządzają wspólnie, przy czym dla czynności zwykłego za- rządu wystarczające jest działanie małżonka wykonującego zawód lub daną działalność zarobkową. Art. 36. § 3. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, co do zasady, małżonek: A. może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego, B. nie może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, C. nie może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. Art. 361. § 1. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzo- nej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. A B A 25 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5626–5629 C 5626. A 5627. B 5628. A 5629. 26 Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zgoda drugiego małżonka nie jest potrzebna do dokonania: A. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia B. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia C. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia użytkowania wieczystego, i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest pojazd mechaniczny. Art. 37. § 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków; 2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczo- wego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal; 3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; 4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli na podstawie czyn- ności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiąz- ku, przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem: A. stosuje się odpowiednio, B. stosuje się wprost, C. nie znajdują zastosowania. Art. 38. Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wy- maganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, gdy jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności albo jeżeli porozu- mienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, a drugi małżonek zwróci się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności, sąd udziela zezwolenia: A. z ważnych powodów, B. jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny, C. jeżeli przemawia za tym ważny interes społeczny. Art. 39. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd może na wniosek jed- nego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym: A. z ważnych powodów, B. jeżeli wymaga tego dobro rodziny, C. jeżeli przemawia za tym ważny interes społeczny. 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 5630. 5631. 5632. 5633. PYTANIE 5630–5633 Art. 40. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym; może również postanowić, że na doko- nanie czynności wskazanych w art. 37 § 1 zamiast zgody małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu. Postanowienia te mogą być uchylone w razie zmiany okoliczności. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel: A. może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika i z majątku wspól- B. może żądać zaspokojenia wyłącznie z majątku wspólnego małżonków, C. może żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka, który nie jest nego małżonków, dłużnikiem w stosunku zobowiązaniowym. Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel nie może żądać zaspokojenia: A. z majątku osobistego dłużnika, B. z dochodów uzyskanych przez dłużnika z pracy zarobkowej, C. z majątku wspólnego małżonków. Art. 41. § 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobo- wiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspo- kojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, wierzyciel małżonka w cza- sie trwania wspólności ustawowej: A. może żądać zaspokojenia tylko z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym, B. może żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przy- padnie temu małżonkowi w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku, C. nie może żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Art. 42. Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspo- kojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przy ocenie, w jakim stop- niu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego: A. uwzględnia się wyłącznie wartość składników majątkowych oraz wynagro- B. uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we C. uwzględnia się wyłącznie wartość składników majątkowych. dzenia, wspólnym gospodarstwie domowym, A C C B 27 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5634–5638 B 5634. A 5635. A 5636. C 5637. Art. 43. § 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zwrot wydatków i na- kładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków: A. następuje zawsze przy podziale majątku wspólnego, B. może nakazać sąd przed podziałem majątku wspólnego, jeżeli wymaga tego C. nakazuje fakultatywnie sąd, z uwagi na ważne powody. dobro rodziny, Art. 45. § 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w sprawach nieunormo- wanych w ustawie od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku stosuje się odpowiednio przepisy: A. o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, B. wyłącznie o wspólności majątku spadkowego, C. wyłącznie o dziale spadku. Art. 46. W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspól- ności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozszerzenie wspólności ustawowej małżonków może nastąpić poprzez zawarcie umowy w formie: A. aktu notarialnego, B. pisemnej z podpisami urzędowo poświadczonymi, C. pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, zawarcie przez małżonków umowy skutkującej ustanowieniem rozdzielności majątkowej: A. może nastąpić tylko przed zawarciem małżeństwa, B. może nastąpić tylko po zawarciu małżeństwa, C. może poprzedzać zawarcie małżeństwa lub nastąpić po jego zawarciu. Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. 5638. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonek: A. może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome, A 28 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5639–5642 B. może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową mał- żeńską, niezależnie od tego, czy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome, C. nie może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową mał- żeńską. Art. 471. Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeń- ską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. 5639. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do ustanowionej umową wspólności majątkowej przepisy o wspólności ustawowej: A. stosuje się odpowiednio, B. stosuje się wprost, C. nie znajdują zastosowania. Art. 48. Do ustanowionej umową wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej, z zachowaniem przepisów niniejszego oddziału. 5640. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, można przez umowę ma- jątkową małżeńską rozszerzyć wspólność na: A. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, B. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu darowizny, C. wymagalne wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę. Art. 49. § 1. Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na: […] 5) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. 5641. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli wierzytelność po- wstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek: A. może żądać zaspokojenia wyłącznie z przedmiotów majątkowych należących do majątku osobistego dłużnika według stanu z chwili powstania wierzytel- ności, B. może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona, C. nie może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona. Art. 50. Jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona. 5642. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie ustania wspólności udziały małżonków: A. zawsze są równe, B. są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej, C. są zależne od wkładu małżonków na poczet majątku wspólnego. A C B B 29 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy PYTANIE 5643–5647 C 5643. A 5644. Art. 501. W razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie umownego usta- nowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje: A. wyłącznie majątek nabyty przed zawarciem umowy, B. wyłącznie majątek nabyty później, C. zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Art. 51. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków za- chowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, każdy z małżonków: A. samodzielnie zarządza swoim majątkiem, B. samodzielnie zarządza swoim majątkiem jedynie w ramach czynności zwy- kłego zarządu, C. jest obowiązany uzyskać uprzednią lub następczą zgodę drugiego małżonka do dokonania czynności przekraczającej zakres czynności zwykł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Aplikacje prawnicze 2013. Egzamin wstępny i końcowy. Testy. Tom 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: