Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 010655 22974696 na godz. na dobę w sumie
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian - książka
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian - książka
Autor: , , Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4724-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> wzorce projektowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przez długi czas uważano, że architektura oprogramowania powinna powstać przed rozpoczęciem pisania kodu i pozostać niezmieniona aż do zakończenia projektu. Pojawienie się zwinnych metod tworzenia oprogramowania spowodowało, że taką koncepcję zaczęto podawać w wątpliwość. Niektórzy nawet kwestionowali potrzebę tworzenia architektury, gdyż utrudniała reakcję na zmiany wymagań. Istnieje jednak inne podejście do architektury, zgodnie z którym jest ona ściśle powiązana z fazą programowania i dynamicznie odpowiada na zmiany pojawiające się podczas tworzenia kodu. W ten sposób architektura ewolucyjna, pomimo nieprzewidywalności zmian, zapewnia rozwój projektu we właściwym kierunku.

Dzięki tej książce architekci oprogramowania zapoznają się z nowym podejściem do powiązań architektury z czasem. Przekonają się też, że tworzenie architektury ewolucyjnej sprowadza się do trzech głównych zagadnień: funkcji dopasowania, zmian przyrostowych i prawidłowego sprzęgania. W tej książce uwzględniono analizę każdego z tych aspektów, ukazano też mechanizm budowania architektury wspierającej ciągłe zmiany. Szczegółowo wyjaśniono zasady wprowadzania pętli informacji zwrotnej pozwalających całemu zespołowi na spójne rozwijanie systemu w zgodzie z zasadą ciągłego dostarczania. Pokazano metody monitorowania stanu architektury. Sporo uwagi poświęcono problemom danych długowiecznych - jest to często pomijane zagadnienie.

W tej książce:

Architektura korporacyjna: wysoka sztuka projektowania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Building Evolutionary Architectures: Support Constant Change Tłumaczenie: Krzysztof Sawka ISBN: 978-83-283-4724-3 © 2018 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Building Evolutionary Architectures ISBN 9781491986363 © 2017 Neal Ford, Rebecca Parsons, and Patrick Kua This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz HELION SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. HELION SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/archew Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp .............................................................................................9 Wprowadzenie .............................................................................11 1. Architektura oprogramowania ................................................... 15 17 Architektura ewolucyjna W jaki sposób możemy planować długoterminowo, skoro wszystko wokół zmienia się przez cały czas? W jaki sposób możemy po stworzeniu architektury zabezpieczyć ją przed stopniową degradacją? Zmiana przyrostowa Zmiana kierowana Wielowymiarowość architektury Prawo Conwaya Dlaczego „ewolucyjna”? Podsumowanie 17 21 22 23 24 27 31 31 Czym jest funkcja dopasowania? Kategorie 2. Funkcje dopasowania ..................................................................33 35 38 38 39 39 Atomowe/holistyczne Wywoływane/ciągłe Statyczne/dynamiczne 3 Poleć książkęKup książkę Zautomatyzowane/ręczne Czasowe Zamierzone/wyłaniające się Wyspecjalizowane Wczesne rozpoznawanie funkcji dopasowania Przegląd funkcji dopasowania 40 41 41 41 42 44 Elementy budulcowe 3. Projektowanie zmian przyrostowych .........................................47 51 53 54 59 Testowalność Potoki wdrażania Kombinacje poszczególnych kategorii funkcji dopasowania Analiza przypadku: Restrukturyzowanie architektury za pomocą 60 wdrożeń dziennie Sprzeczne cele Analiza przypadku: Dodawanie funkcji dopasowania do usługi fakturowania w firmie Nie Najgorsze Patenty Projektowanie zorientowane na hipotezy i dane Analiza przypadku: Co przenosić? 61 64 65 68 70 Modułowość Kwanty architektury i ziarnistość Ewoluowalność stylów architektury 4. Sprzężenie architektury ..............................................................73 73 74 78 79 80 89 95 110 112 Bryła błotna Monolity Architektury sterowane zdarzeniami Architektury zorientowane na usługi Architektury „bezserwerowe” Kontrolowanie rozmiaru kwantu Analiza przypadku: Zabezpieczanie przed cyklicznymi zależnościami pomiędzy składnikami 113 4  Spis treści Poleć książkęKup książkę Projektowanie ewolucyjnej bazy danych Ewoluowanie schematów Integracja współdzielonych baz danych 5. Dane ewolucyjne ........................................................................117 117 118 120 125 125 128 Zatwierdzanie dwufazowe transakcji Wiek i jakość danych Nieprawidłowe sprzęganie danych Analiza przypadku: Ewolucja trasowania w firmie Nie Najgorsze Patenty 130 Mechanika 6. Tworzenie ewoluowalnych architektur ................................... 133 133 134 134 1. Identyfikacja wymiarów podlegających ewolucji 2. Definiowanie funkcji dopasowania dla każdego wymiaru 3. Stosowanie potoku wdrażania do automatyzacji funkcji dopasowania Nowe projekty Modernizowanie istniejących architektur Prawidłowe sprzęganie i spójność Praktyki inżynieryjne Funkcje dopasowania Skutki stosowania modelu COTS Migrowanie architektur Etapy migracji Ewoluowanie oddziaływań pomiędzy modułami Wskazówki dotyczące tworzenia architektur ewolucyjnych Usuń niepotrzebną zmienność Zagwarantuj odwracalność decyzji Przedkładaj ewoluowalność nad przewidywalność Twórz warstwy przeciwdegradacyjne Analiza przypadku: Szablony usług Tworzenie architektur ofiarniczych Minimalizuj wpływ zmian zewnętrznych 134 135 136 136 137 137 138 140 141 144 148 148 150 152 153 156 157 159 Spis treści  5 Poleć książkęKup książkę Aktualizowanie bibliotek i szkieletów Preferuj dostarczanie ciągłe do migawek Wersjonuj usługi wewnętrznie Analiza przypadku: Ewoluowanie systemu oceniania w firmie Nie Najgorsze Patenty 161 162 164 165 Architektura techniczna 7. Pułapki i antywzorce architektury ewolucyjnej ....................... 169 169 169 171 174 Antywzorzec: Monopolista Pułapka: Nieszczelne abstrakcje Antywzorzec: Pułapka ostatnich 10 Antywzorzec: Nadużywanie wielokrotnego wykorzystywania kodu Analiza przypadku: Wieloużywalność w firmie Nie Najgorsze Patenty Pułapka: Projektowanie zorientowane na CV Zmiany przyrostowe Antywzór: Nieprawidłowe zarządzanie Analiza przypadku: Zarządzanie wyważone w firmie Nie Najgorsze Patenty Pułapka: Brak szybkości wydawania Kwestie biznesowe Pułapka: Dostosowywanie produktu Antywzorzec: Raportowanie Pułapka: Horyzonty planowania 175 178 179 180 180 183 183 185 186 187 189 Czynniki organizacyjne 8. Stosowanie architektury ewolucyjnej w praktyce ....................191 191 191 193 194 196 198 Zespoły przekrojowe Zorganizowane wokół umiejętności biznesowych Produkt ponad projekt Radzenie sobie ze zmianami zewnętrznymi Związki pomiędzy członkami zespołu 6  Spis treści Poleć książkęKup książkę Parametry sprzęgania zespołów Kultura Kultura eksperymentowania Dyrektor finansowy i przygotowywanie budżetu Tworzenie korporacyjnych funkcji dopasowania Analiza przypadku: Firma Nie Najgorsze Patenty jako platforma Od czego zacząć? Łatwo osiągalny cel Największa wartość Testowanie Infrastruktura Analiza przypadku: Architektura korporacyjna w firmie Nie Najgorsze Patenty Stan przyszły? Funkcje dopasowania wykorzystujące sztuczną inteligencję Testowanie generatywne Dlaczego (lub dlaczego nie)? Dlaczego firma powinna zdecydować o tworzeniu architektury ewolucyjnej? Analiza przypadku: Skala wybiórcza w firmie Nie Najgorsze Patenty Dlaczego firma miałaby rezygnować z tworzenia architektury ewolucyjnej? Przekonywanie innych Analiza przypadku: Judo doradcze Kwestia biznesowa „Przyszłość jest teraz…” Szybkie zmiany bez psucia architektury Mniejsze ryzyko Nowe możliwości Budowanie architektur ewolucyjnych 199 199 201 203 205 206 206 207 207 208 208 209 211 211 212 212 212 215 217 219 219 220 220 220 221 221 221 Skorowidz .............................................................................................223 Spis treści  7 Poleć książkęKup książkę 8  Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Architektura oprogramowania Programiści od dawna starają się ukuć zwięzłą, treściwą definicję architektury oprogramowania, ponieważ jej zakres jest bardzo duży i zmienny. Ralph John- son doskonale stwierdził, że architektura oprogramowania to „ważne rzeczy (czymkolwiek one są)”. Zadaniem architekta jest zrozumienie tych istotnych elementów (czymkolwiek one są) i znalezienie równowagi pomiędzy nimi. Początkowym etapem pracy architekta jest zrozumienie wymagań biznesowych lub domenowych dla proponowanego rozwiązania. Mimo że wymagania te służą jako motywacja mobilizująca do korzystania z oprogramowania w celu rozwią- zania problemu, ostatecznie stanowią tylko jeden z czynników, które architekci powinni brać pod uwagę podczas wyznaczania architektury. Muszą oni uwzględ- niać również mnóstwo innych czynników, zarówno jawnych (na przykład uzgod- nienia wydajności na poziomie usługi), jak i niejawnych z natury (na przykład firma bierze udział w fuzji lub przejęciu innego przedsiębiorstwa). Wynika z tego, że przygotowywanie architektury oprogramowania przejawia się w zdol- ności architektów do analizowania wymagań biznesowych/domenowych wraz z innymi ważnymi czynnikami służącymi do znalezienia rozwiązania równowa- żącego w optymalny sposób wszystkie te kwestie. Zakres architektury oprogra- mowania jest zależny od kombinacji wszystkich tych czynników architektonicz- nych, co zostało zaprezentowane na rysunku 1.1. Jak widać na rysunku 1.1, wymagania biznesowe i domenowe występują obok innych zagadnień dotyczących architektury (zdefiniowanych przez architektów). Zalicza się do nich szeroka gama zewnętrznych czynników wpływających na proces decyzyjny określający cel i sposób budowania systemu informatycznego. Przykładowa lista tych czynników została zaprezentowana w tabeli 1.1. 15 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.1. Pełen zakres architektury obejmuje wymagania i „-ości” Tabela 1.1. Częściowa lista „-ości” odpowiedzialność osiągalność zwinność przystępność komponowalność kompatybilność debugowalność nastrajalność wdrażalność niezawodność sprawność efektywność odporność na błędy wierność dokładność audytowalność konfigurowalność degradowalność odkrywalność użyteczność elastyczność integralność mobilność przenośność udowadnialność reproduktywność bezpieczeństwo zabezpieczalność interoperacyjność modyfikowalność precyzja odzyskiwalność odporność skalowalność prostota poznawalność modułowość przewidywalność trafność responsywność jednorodność stabilność podtrzymywalność dostosowywalność testowalność przystosowalność autonomiczność poprawność determinowalność podzielność rozszerzalność możliwość przeprowadzania inspekcji utrzymywalność operacyjność zdolności procesu rzetelność reużywalność samodzielność zgodność ze standardami terminowość administrowalność dostępność wiarygodność demonstrowalność trwałość przejrzystość awarii instalowalność zarządzalność ortogonalność zdolność wytwórcza powtarzalność wytrzymałość praktyczność przeżywalność identyfikowalność Podczas tworzenia oprogramowania architekci muszą wyznaczyć najważniej- sze z tych „-ości”. Jednak wiele z tych czynników stoi ze sobą w sprzeczności. 16  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę Przykładowo, jednoczesne uzyskanie dużej wydajności i maksymalnej skalo- walności może być bardzo trudne, ponieważ każdy z tych czynników wymaga ostrożnego dobrania balansu architektury, operacji i wielu innych czynników. W konsekwencji niezbędna analiza projektu architektury i nieuniknione starcie konkurujących ze sobą czynników wymagają równowagi, jednak zalety i wady każdej podjętej decyzji prowadzą do kompromisów, tak bardzo znienawidzo- nych przez architektów. W ciągu kilku ostatnich lat przyrostowy rozwój głów- nych praktyk inżynieryjnych w procesie tworzenia oprogramowania położył podwaliny pod nowy sposób myślenia o zmianach architektury w czasie, a także o sposobach chronienia istotnych własności architektury w procesie tej ewolucji. Niniejsza książka ma za zadanie powiązanie tych aspektów z nowymi sposobami myślenia o architekturze i czasie. Chcemy dodać nową „-ość” do architektury oprogramowania — ewoluowalność. Architektura ewolucyjna Pomimo naszych starań wraz z upływem czasu modyfikowanie oprogramowa- nia staje się coraz trudniejsze. Elementy składowe systemów informatycznych z wielu różnych powodów nie poddają się łatwym modyfikacjom i z czasem stają się coraz delikatniejsze oraz trudniejsze w obróbce. Zmiany w projektach informatycznych wynikają głównie z przewartościowania funkcjonalności i (lub) zakresu. Istnieje jednak jeszcze jedna forma zmiany, wykraczająca poza kontrolę architektów i planistów. Architekci lubią móc planować strategicznie przyszłość, ale proces ten jest znacznie utrudniony przez ciągle zmieniający się ekosystem inżynierii oprogramowania. Skoro nie możemy unikać zmian, musimy spożyt- kować je na swoją korzyść. W jaki sposób możemy planować długoterminowo, skoro wszystko wokół zmienia się przez cały czas? W świecie biologicznym środowisko ulega ciągłym zmianom z przyczyn natu- ralnych oraz wywołanych przez człowieka. Przykładowo, na początku lat 30. ubiegłego wieku rolnicy na kontynencie australijskim mieli problem z chrząsz- czem z gatunku Dermolepida albohirtum, który zmniejszał plony trzciny cukro- wej. W odpowiedzi ówczesny urząd Bureau of Sugar Experiment Stations spro- wadził w czerwcu 1935 roku drapieżnika, ropuchę agę, pierwotnie występującego Architektura ewolucyjna  17 Poleć książkęKup książkę jedynie w Ameryce Południowej i Środkowej1. Młode osobniki zostały wypusz- czone w rejonie północnego Queensland w lipcu i sierpniu 1935 roku. Dzięki nieobecności naturalnych wrogów i toksycznej skórze gatunek ten rozprzestrze- nił się na znacznym obszarze Australii; szacuje się, że obecnie występuje tam około 200 milionów osobników. Morał: wprowadzanie zmian w bardzo dyna- micznym (eko)systemie może prowadzić do nieprzewidywalnych skutków. Ekosystem inżynierii oprogramowania składa się ze wszystkich narzędzi, struk- tur, bibliotek i najlepszych rozwiązań — zgromadzonych technologii w tej dzie- dzinie. W ekosystemie tym występuje równowaga — podobnie jak w układach biologicznych — która jest zrozumiała dla programistów i w ramach której potrafią oni tworzyć produkty. Równowaga ta jest jednak dynamiczna — cały czas pojawiają się nowe elementy i zaburzają ją aż do pojawienia się nowego stanu równowagi. Wyobraź sobie osobę jadącą na rowerze jednokołowym i wio- zącą paczki: jest to układ dynamiczny, ponieważ osoba ta musi balansować cia- łem, żeby nie spaść z monocyklu, a także znajdujący się w równowadze, ponieważ osoba ta jest w stanie utrzymywać się na pojeździe. W ekosystemie inżynierii oprogramowania każda nowa innowacja/rozwiązanie może zaburzyć stan bie- żący, co wymusza ustalenie nowej równowagi. Mówiąc w przenośni, dokładamy monocykliście kolejne pudełka, czym zmuszamy go do wkładania większego wysiłku w utrzymanie równowagi. Architekci pod wieloma względami przypominają naszego nieszczęsnego mono- cyklistę, gdyż bez przerwy muszą balansować i dostosowywać się do zmienia- jących się warunków. Praktyki inżynieryjne stanowiące część techniki ciągłego dostarczania stanowią przykład takiego zaburzania równowagi: wcielenie uprzed- nio odizolowanych funkcji, takich jak operacje, do cyklu inżynierii oprogramo- wania pozwoliło ujrzeć znaczenie zmiany z zupełnie nowej perspektywy. Archi- tekci pracujący w korporacjach nie mogą już polegać na statycznych, pięcioletnich planach, ponieważ w tym okresie cały wszechświat inżynierii oprogramo- wania będzie ewoluować, przez co każda długoterminowa decyzja może okazać się w końcu nieistotna. 1 G.M. Clarke, S. Gross, M. Matthews, P.C. Catling, B. Baker, C.L. Hewitt, D. Crowther, S.R. Saddler, Environmental Pest Species in Australia, „Australia: State of the Environ- ment, Second Technical Paper Series (Biodiversity)” 2000, Department of the Environ- ment and Heritage, Canberra. 18  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę Destrukcyjne zmiany są trudne do przewidzenia nawet dla doświadczonych praktyków. Wzrost zainteresowania narzędziami pozwalającymi na korzysta- nie z kontenerów, takimi jak Docker (https://www.docker.com/), stanowi przykład nieprzewidywalnych przemian w branży. Możemy jednak prześledzić wzrost popularności konteneryzacji jako szereg niewielkich, przyrostowych etapów. Dawno, dawno temu systemy operacyjne, aplikacje serwerowe i inne elementy infrastruktury były tworami komercyjnymi, wymagającymi licencji oraz olbrzy- mich wydatków. Wiele zaprojektowanych w owym czasie architektur było skoncentrowanych na wydajnym korzystaniu ze współdzielonych zasobów. Dys- trybucje linuksowe stopniowo stawały się coraz przyjaźniejsze dla firm, co zre- dukowało koszty monetarne systemów operacyjnych do zera. Następnie pojawiły się rozwiązania z zakresu metody DevOps, na przykład zautomatyzowana aprowizacja maszyn poprzez takie narzędzia jak Puppet (https://puppet.com/) czy Chef (https://www.chef.io/) sprawiła, że dystrybucje Linuksa stały się operacyjnie darmowe. Gdy ekosystem stał się darmowy i został spopularyzowany, kwestią czasu była konsolidacja wokół najczęściej używanych, przenośnych formatów, padło więc na narzędzie Docker. Konteneryzacja nie byłaby jednak możliwa bez wcześniejszych etapów ewolucyjnych prowadzących do tego rozwiązania. Używane przez nas platformy programistyczne ilustrują taką ciągłą ewolucję. Nowsze wersje języka programowania oferują lepsze interfejsy programowania aplikacji (API), poprawiające elastyczność lub stosowalność wobec nowych typów problemów; z kolei nowsze języki programowania wprowadzają odmienny para- dygmat i inny zestaw konstruktów. Przykładowo, język Java został wprowa- dzony jako zamiennik języka C++ w celu ułatwienia pisania kodu sieciowego i rozwiązania problemów z zarządzaniem pamięcią. Jeśli spojrzymy 20 lat wstecz, zauważymy, że w przypadku wielu języków ich interfejsy API są do teraz rozwi- jane, a nowsze języki programowania regularnie są dostosowywane do rozwią- zywania nowych problemów. Ewolucja języków programowania została zapre- zentowana na rysunku 1.2. Bez względu na aspekt inżynierii oprogramowania — platformę programi- styczną, język programowania, środowisko operacyjne, trwałe technologie itd. — oczekujemy ciągłych zmian. Chociaż nie potrafimy przewidzieć momentu poja- wienia się zmian w krajobrazie technicznym lub domenowym ani czy będą one trwałe, to wiemy, że są nieuniknione. W rezultacie powinniśmy tworzyć archi- tekturę systemów z myślą o tych zmianach. Architektura ewolucyjna  19 Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.2. Ewolucja popularnych języków programowania Jeżeli ekosystem ulega ciągłym zmianom w nieprzewidziany sposób i nie można założyć, kiedy będą się pojawiać, to jaką mamy alternatywę dla ustalonych pla- nów? Architekci korporacyjni i pozostali programiści muszą nauczyć się sztuki adaptacji. Jeden z powodów sporządzania planów długoterminowych był natury finansowej; wprowadzanie zmian w oprogramowaniu było kosztowne. Jednak współczesne rozwiązania inżynieryjne obalają to założenie, gdyż obecnie wpro- wadzanie zmian jest tańsze z powodu automatyzacji części procesów oraz poja- wienia się nowych technik, takich jak DevOps. Wraz z upływem lat wielu bystrych programistów uświadomiło sobie, że nie- które części stworzonych przez nich systemów były trudniejsze do zmodyfiko- wania od innych. Dlatego architektura oprogramowania jest zdefiniowana jako „elementy, które trudno zmieniać w późniejszym terminie”. Taka wygodna defi- nicja oddzieliła składniki, które można modyfikować bez większego wysiłku, od wymagających naprawdę trudnych zmian. Niestety definicja ta zaprowadziła w ślepy zaułek: założenie, że zmiany będą trudne, staje się samospełniającą się przepowiednią. Kilka lat temu pewni innowacyjni architekci oprogramowania spojrzeli na pro- blem „elementów, które trudno zmieniać w późniejszym terminie”, w całkiem odmienny sposób: a może wbudować zmienność w architekturę? Innymi słowy, jeśli swoboda zmian stanie się fundamentalną zasadą architektury, to same zmiany przestaną być trudne. Wprowadzenie ewoluowalności do architektury oznacza pojawienie się zupełnie nowego zestawu zachowań, przez co zostaje ponownie zaburzona dynamiczna równowaga. 20  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę Nawet jeśli ekosystem nie ulega zmianom, to co ze stopniową erozją parame- trów architektury? Architekci projektują architekturę, ale później wystawiają ją na działanie zagmatwanego środowisko implementowania elementów w ramach tej architektury. W jaki sposób architekci chronią istotne, zdefiniowane przez siebie składniki? W jaki sposób możemy po stworzeniu architektury zabezpieczyć ją przed stopniową degradacją? Niefortunny rozpad, często zwany gniciem bitów (ang. bit rot), występuje w wielu organizacjach. Architekci dobierają określone wzorce architektoniczne w celu uwzględniania wymogów biznesowych i różnych „-ości”, ale nieraz para- metry te przypadkowo zanikają w miarę upływu czasu. Przykładowo, jeśli archi- tekt zaprojektował wielowarstwową architekturę, zawierającą na szczycie warstwę prezentacji, na spodzie warstwę trwałości i kilka warstw pośrednich, programiści pracujący nad systemem raportowania często proszą o bezpośredni dostęp do warstwy trwałości z warstwy prezentacji, z pominięciem warstw pośrednich, gdyż uzyskują w ten sposób lepszą wydajność. Architekci wstawiają warstwy po to, aby odizolować zmiany. Programiści pomijają te warstwy, przez co zwiększają sprzę- żenie i niweczą cel ich obecności. W jaki sposób architekci, po zdefiniowaniu istotnych parametrów architektury, mogą chronić je przed erozją? Dodanie ewoluowalności jako parametru archi- tektury ma na celu ochronę pozostałych jej cech w miarę ewolucji systemu. Jeśli na przykład architekt zaprojektował architekturę pod względem skalowal- ności, to z pewnością nie chce, aby ten parametr zaniknął wraz z rozwojem układu. Zatem ewoluowalność jest metaparametrem, otoczką architektury chro- niącą wszystkie pozostałe jej parametry. W niniejszej książce udowadniamy, że skutkiem ubocznym architektury ewolu- cyjnej są mechanizmy chroniące ważne parametry tejże architektury. Przyjrzymy się koncepcjom architektury ciągłej (ang. continual architecture): tworzeniu architektury pozbawionej stanu końcowego i zaprojektowanej w celu ewolu- owania wraz ze zmieniającym się ekosystemem inżynierii oprogramowania, a także zawierającej wbudowane mechanizmy ochraniające ważne parametry architektury. Nie próbujemy definiować całokształtu architektury oprogramo- wania; istnieje już wiele innych definicji (https://martinfowler.com/ieeeSoftware/ whoNeedsArchitect.pdf). Zamiast tego koncentrujemy się na rozszerzeniu istnieją- cych definicji i dodaniu czasu oraz zmiany jako głównych elementów architektury. Architektura ewolucyjna  21 Poleć książkęKup książkę Poniżej przedstawiamy naszą definicję architektury ewolucyjnej: Architektura ewolucyjna wspiera kierowane, przyrostowe zmiany w wielu róż- nych wymiarach. Zmiana przyrostowa Zmiana przyrostowa (ang. incremental change) opisuje dwa aspekty architek- tury oprogramowania: sposób przyrostowego tworzenia oprogramowania i jego wdrażania przez zespoły. W trakcie tworzenia oprogramowania architektura umożliwiająca niewielkie, przyrostowe zmiany ewoluuje w prostszy sposób, ponieważ programiści mają wpływ na mniejszy zakres zmian. W przypadku wdrażania zmiana przyrostowa dotyczy stopnia modułowości i rozprzężenia funkcji biznesowych, a także ich odwzorowania na architekturę. Czas na przykład. Załóżmy, że firma Nie Najgorsze Patenty, międzynarodowy sprzedawca widże- tów, ma stronę katalogową bazującą na architekturze mikrousług i współczesnych technologiach inżynieryjnych. Jedną z cech tej strony jest możliwość oceniania różnych widżetów za pomocą systemu gwiazdek. Pozostałe usługi firmy Nie Najgorsze Patenty również wymagają oceniania (obsługa klienta, czas dostar- czenia produktu itd.), zatem wszystkie korzystają z systemu „gwiazdkowego”. Pewnego dnia zespół odpowiedzialny za ten system wypuszcza nową wersję umożliwiającą przyznawanie połówek gwiazdek — niewielkie, ale istotne udo- skonalenie. Pozostałe usługi nie wymagają korzystania z nowej wersji systemu oceniania, ale w celu zwiększenia wygody i tak stopniowo na nią przechodzą. W zakres technik DevOps stosowanych w przedsiębiorstwie Nie Najgorsze Patenty wchodzi monitorowanie architektury nie tylko usług, lecz również połą- czeń pomiędzy nimi. Gdy grupa operacyjna zauważa, że nikt nie łączył się z okre- śloną usługą w danym zakresie czasu, usługa ta zostaje automatycznie usunięta z ekosystemu. Jest to przykład zmiany przyrostowej na poziomie architektury: pierwotna usługa może działać wraz z jej nową wersją, dopóki wymagają jej pozostałe usługi. Zespoły mogą wprowadzać nowe zachowanie w stosownej chwili (lub w razie potrzeby), a stara wersja automatycznie zostaje przeniesiona do śmietnika. Aby zmiany przyrostowe były skuteczne, wymagana jest koordynacja różnych rozwiązań w zakresie ciągłego dostarczania. Nie musimy w każdym przypadku 22  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę wykorzystywać wszystkich dostępnych rozwiązań, ale często są one spotykane razem. Sposób wprowadzania zmian przyrostowych opisujemy w rozdziale 3. Zmiana kierowana Po doborze istotnych parametrów architekci chcą kierować zmianami architek- tury, by ochronić jej atrybuty. W tym celu zapożyczymy z dziedziny obliczeń ewolucyjnych pojęcie funkcji dopasowania (ang. fitness function). Funkcją dopasowania nazywamy funkcję celu służącą do określania, czy potencjalne roz- wiązanie projektowe będzie realizować założone zadania. W obliczeniach ewolu- cyjnych funkcja ta pozwala ocenić, czy dany algorytm uległ udoskonaleniu po upływie jakiegoś czasu. Inaczej mówiąc, funkcja dopasowania sprawdza, w jakim stopniu każdy wygenerowany wariant algorytmu jest „dopasowany” do definicji „dopasowanego” algorytmu wyznaczonej przez projektanta. Architektura ewolucyjna stawia przed nami podobne wyzwanie — wraz z roz- wojem architektury potrzebujemy mechanizmów określających wpływ zmian na istotne parametry architektury oraz zapobiegających degradacji tych parame- trów w czasie. Opisywany tu odpowiednik funkcji dopasowania dotyczy różno- rodnych mechanizmów wprowadzanych przez nas po to, aby zagwarantować, że architektura nie ulegnie zmianom w niepożądany sposób — należą do nich m.in. metryki, testy i inne narzędzia weryfikacyjne. Gdy architekt wyznacza para- metry architektury, które mają być chronione w trakcie ewolucji systemu, definiuje przynajmniej jedną funkcję dopasowania służącą do zabezpieczenia tych cech. W ujęciu historycznym część architektury była często postrzegana jako aktyw- ność zarządcza i dopiero od niedawna architekci akceptują wprowadzanie zmian z poziomu architektury. Architektoniczne funkcje dopasowania pozwalają na podejmowanie decyzji w kontekście potrzeb organizacji i funkcji biznesowych przy jednoczesnym wprowadzaniu jawnych i testowalnych podstaw decyzyjnych. Architektura ewolucyjna nie jest nieograniczoną i nieodpowiedzialną techniką inżynierii oprogramowania, lecz metodą równoważącą potrzebę szybkich zmian z rygorem dotyczącym systemów i parametrów architektury. Funkcje dopaso- wania napędzają proces decyzyjny, nadając kierunek architekturze z jednocze- snym umożliwianiem zmian wymaganych do wspierania zmieniających się śro- dowisk biznesowego i technologicznego. Wykorzystujemy funkcje dopasowania do tworzenia wskazówek opisujących ewolucję architektur; omówimy je szczegółowo w rozdziale 2. Zmiana kierowana  23 Poleć książkęKup książkę Wielowymiarowość architektury Nie istnieją systemy odizolowane. Świat jest ciągły. Granice wokół systemu są wyznaczane w kontekście celu dyskusji. — Donella H. Meadows Począwszy od starożytnych Greków fizyka była stopniowo rozwijana w celu analizowania Wszechświata jako zbioru o skończonej liczbie punktów, czego zwieńczeniem jest mechanika klasyczna (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mecha nika_klasyczna). Jednak pojawienie się precyzyjniejszych instrumentów badaw- czych i obserwacja bardziej złożonych zjawisk na początku XX wieku skiero- wały naszą uwagę na kwestię względności. Badacze zrozumieli, że to, co uprzednio uznawali za odizolowane zjawiska, w istocie stanowi sieć wzajemnych zależ- ności. Począwszy od lat 90. ubiegłego wieku światli architekci zaczęli stopniowo dostrzegać wielowymiarowość architektury. Technika ciągłego dostarczania roz- winęła tę perspektywę również na kwestie operacyjne. Jednakże architekci opro- gramowania często koncentrują się głównie na architekturze technicznej, która stanowi zaledwie jedną z płaszczyzn projektu informatycznego. Jeśli architekci chcą tworzyć ewoluującą architekturę, muszą brać pod uwagę wszystkie elementy systemu, na które będą wpływać zmiany. Podobnie jak wiemy dzięki dokona- niom fizyków, że wszystko jest względne, tak architekci rozumieją, że projekt informatyczny składa się z wielu wymiarów. Aby architekci byli w stanie tworzyć ewoluowalne systemy informatyczne, muszą wykraczać poza architekturę techniczną. Przykładowo, jeśli w projekcie jest wykorzystywana relacyjna baza danych, to jej struktura i relacje pomiędzy poszczególnymi encjami będą także ewoluować. Nie chcemy również budo- wać systemu tak, aby w trakcie ewolucji pojawiały się kolejne dziury w zabez- pieczeniach. Są to przykłady wymiarów architektury — jej składowych dopaso- wanych do siebie, często w ortogonalny sposób. Niektóre wymiary wpisują się w tak zwane zagadnienia architektoniczne (ang. architectural concerns; lista „-ości” wymienionych w tabeli 1.1), w rzeczywistości jednak pojęcie wymiarów jest szersze, gdyż obejmuje elementy tradycyjnie wykraczające poza zakres archi- tektury technicznej. Każdy projekt zawiera wymiary, które architekt musi brać pod uwagę podczas analizowania procesu ewolucji. Poniżej prezentujemy niektóre powszechnie występujące wymiary wpływające na ewoluowalność współczesnych architektur oprogramowania: 24  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę Techniczny Elementy implementowane w ramach architektury: struktury, biblioteki i implementowane języki. Danych Schematy bazodanowe, układy tabel, planowanie optymalizacji itd. Wymia- rem tym zajmuje się najczęściej administrator bazodanowy. Zabezpieczeń Definiuje politykę bezpieczeństwa, wytyczne oraz narzędzia pomagające odkrywać braki zabezpieczeń. Operacyjny/systemowy Dotyczy odwzorowania architektury na istniejącą fizyczną lub wirtualną infrastrukturę: serwery, klastry, switche, zasoby w chmurze itd. Każdy z tych aspektów kształtuje określony wymiar architektury — celowe roz- dzielenie składowych danej perspektywy. W naszym ujęciu wymiary architek- toniczne zawierają tradycyjne parametry architektury („-ości”), a także każdą inną rolę stanowiącą część inżynierii oprogramowania. Tworzą one perspektywę architektury, którą chcemy zachować w miarę ewolucji naszego problemu i zmian otaczającego nas świata. Istnieje wiele technik służących do konceptualnego rozkładania architektury na składowe wymiary. Przykładowo, model perspektyw 4 + 1 Kruchtena (http://www. project-media.pl/4plus1.php), wprowadzony jako część definicji architektury opro- gramowania w normach IEEE, koncentrujący się na rozdzielaniu różnych per- spektyw od ról, wyznacza cztery perspektywy ekosystemu: logiczną, procesową, implementacyjną i fizyczną. W słynnej książce Software Systems Architecture (https://www.viewpoints-and-perspectives.info/) autorzy wyznaczają katalog per- spektyw architektury oprogramowania określający większy zakres ról. Analo- gicznie model C4 (http://www.codingthearchitecture.com/) Simona Browna roz- dziela aspekty architektury w celu ułatwienia organizacji konceptualnej. Dla odmiany my nie próbujemy stworzyć nowej systematyki wymiarów, lecz wyzna- czyć obecne w istniejących projektach. Patrząc pragmatycznie, architekt, bez względu na kategorię istotnego zagadnienia, musi nadal chronić dany wymiar. Różne projekty są powiązane z odmiennymi problemami, w wyniku czego mamy do czynienia z różnorodnymi zbiorami wymiarów. Każda z wymienionych tech- nik dostarcza przydatnych spostrzeżeń, zwłaszcza w przypadku nowych projek- tów, lecz już istniejące projekty muszą sobie radzić z zastaną rzeczywistością. Wielowymiarowość architektury  25 Poleć książkęKup książkę W kontekście wymiarów architektury istnieje mechanizm, za pomocą którego architekci mogą analizować ewoluowalność różnych architektur poprzez ocenę reakcji ważnego parametru na zmianę. Wraz ze wzrostem zależności systemów od ścierających się zagadnień (skalowalności, bezpieczeństwa, dystrybucji, trans- akcji itd.) architekci muszą rozszerzać obserwowane wymiary na projekty. Aby stworzyć ewoluowalny system, architekci muszą brać pod uwagę ewolucję tego systemu we wszystkich istotnych wymiarach. Pełen zakres architektury projektu składa się z wymagań oprogramowania i pozostałych wymiarów. Możemy wykorzystać funkcje dopasowania do ochrony tych parametrów wraz z ewoluowaniem architektury i ekosystemu w czasie, co zostało ukazane na rysunku 1.3. Rysunek 1.3. Każda architektura składająca się z wymiaru wymagań i pozostałych płaszczyzn jest chroniona przez funkcje dopasowania Widzimy na rysunku 1.3, że architekci wyznaczyli audytowalność, dane, bez- pieczeństwo, wydajność, legalność i skalowalność jako dodatkowe parametry architektury ważne dla danej aplikacji. Jako że wymagania biznesowe ewoluują 26  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę w miarę upływu czasu, każdy z tych parametrów zawiera funkcję dopasowania chroniącą jego integralność. Podkreślamy znaczenie holistycznego ujęcia architektury, mamy jednak świa- domość, że znaczna część ewolucji architektury wiąże się z jej wzorcami tech- nicznymi oraz zagadnieniami pokrewnymi, takimi jak sprzężenie czy spójność. W rozdziale 4. analizujemy wpływ sprzężenia architektury technicznej na ewo- lucyjność, natomiast rozdział 5. poświęcamy tematyce konsekwencji sprzęgania danych. Sprzęganie dotyczy nie tylko elementów strukturalnych projektu informatycz- nego. Ostatnio wiele firm informatycznych odkryło wpływ struktury zespołu na tak zaskakujące elementy, jak architektura. Omówimy wszystkie aspekty sprzę- gania w oprogramowaniu, jednak wpływ zespołu występuje tak często, że nie możemy go zignorować. Prawo Conwaya W kwietniu 1968 roku Melvin Conway opublikował w miesięczniku „Harvard Business Review” artykuł How do Committees Invent? (http://www.melconway. com/research/committees.html). Autor stwierdził w nim, że struktury społeczne, zwłaszcza kanały komunikacyjne pomiędzy ludźmi, nieuchronnie znajdują odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie produktu. Zgodnie z opisem Conwaya na bardzo wczesnych etapach projektowania two- rzona jest ogólna definicja systemu w celu ustalenia sposobu rozbicia obszarów odpowiedzialności na różne wzorce. Sposób, w jaki dana grupa przeanalizuje problem, wpływa na wybory podejmowane na dalszych etapach. Zdefiniował on tak zwane prawo Conwaya: Organizacje zajmujące się projektowaniem systemów… są ograniczane do tworzenia projektów stanowiących odzwierciedlenie struktur komunikacyjnych tych organizacji. — Melvin Conway Conway zwraca uwagę, że gdy technolodzy rozbijają problemy na mniejsze skła- dowe przekazywane innym, to pojawiają się kłopoty z koordynacją. W wielu organizacjach formalne struktury organizacyjne lub sztywna hierarchia są w stanie sprostać tym wyzwaniom koordynacyjnym, często jednak prowadzą do Prawo Conwaya  27 Poleć książkęKup książkę niezbyt elastycznych rozwiązań. Na przykład w wielowarstwowej architekturze, w której zespół jest rozdzielony na podstawie funkcji technicznej (interfejsu użyt- kownika, logiki biznesowej itd.), rozwiązanie problemów dotyczących wielu warstw zwiększa koszty koordynacji. Osoby rozpoczynające karierę w młodych firmach, a następnie przechodzące do olbrzymich, międzynarodowych korpo- racji prawdopodobnie zauważyły kontrast pomiędzy lekką, przyjazną kulturą tych pierwszych a sztywnymi strukturami komunikacyjnymi tych drugich. Dobrym przykładem prawa Conwaya jest próba zmiany kontraktu pomiędzy dwiema usługami, co może okazać się bardzo trudne, jeśli skuteczna modyfikacja usługi obsługiwanej przez jeden zespół wymagałaby koordynacji i wysiłku ze strony drugiego zespołu. W swoim artykule Conway umiejętnie zwraca uwagę architektów oprogramo- wania nie tylko na architekturę i projekt oprogramowania, lecz również na dele- gowanie, wyznaczanie i koordynowanie pracy pomiędzy zespołami. W wielu organizacjach zespoły są podzielone zgodnie z pełnionymi funkcjami. Do często spotykanych przykładów należą: Programiści części interfejsowej Zespół wyspecjalizowany w określonej technologii interfejsu użytkow- nika (UI), na przykład technologii HTML, mobilnej czy komputerów sta- cjonarnych. Programiści serwerowi Zespół mający wyjątkowe umiejętności tworzenia usług serwerowych, cza- sami warstw interfejsu API. Programiści bazodanowi Zespół potrafiący tworzyć usługi magazynowe i logiczne. W organizacjach, w których występują silosy funkcjonalne, pion kierowniczy tak rozdziela zespoły, aby usatysfakcjonować dział kadr bez uwzględniania wydaj- ności inżynieryjnej. Każdy zespół może być skuteczny w ramach swojej części projektu (na przykład w tworzeniu grafiki, dodawaniu interfejsu albo usługi serwerowej czy też projektowaniu nowego mechanizmu magazynowania), ale w celu wypuszczenia nowej funkcji biznesowej wszystkie trzy zespoły muszą być zaangażowane w proces jej budowania. Zespoły zazwyczaj są dostosowywane pod względem skuteczności do bieżących zadań, a nie bardziej abstrakcyjnych, strategicznych celów firmy, zwłaszcza jeżeli wisi nad nimi presja harmonogramu. 28  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę Zamiast dostarczać całkowicie ukończoną funkcję, zespoły często koncentrują się na dostarczaniu jej elementów składowych, które mogą, ale nie muszą współ- działać z pozostałymi składnikami. Przy takim rozdziale organizacyjnym tworzenie funkcji uzależnionej od wszyst- kich trzech zespołów trwa dłużej, ponieważ każdy zespół poświęca na nią odmienną ilość czasu. Rozważmy, jako przykład, scenariusz powszechnej zmiany biznesowej w postaci aktualizacji strony katalogowej. W ramach tej zmiany następuje modyfikacja interfejsu użytkownika, reguł biznesowych i schematów bazodanowych. Jeżeli każdy zespół pracuje we własnym silosie, muszą one koor- dynować ze sobą harmonogramy i przeznaczać więcej czasu na implementację funkcji. Jest to znakomity przykład ukazujący wpływ struktury zespołu na archi- tekturę i zdolność rozwoju. Conway zauważył, że za każdym razem, gdy następuje delegowanie pracy i zawę- żenie czyjegoś zakresu obowiązków, zostaje jednocześnie zawężona klasa alter- natyw projektowych, które można skutecznie wykorzystywać. Możemy to ująć inaczej: trudno zmienić jakiś element, jeżeli przynależy on do kogoś innego. Architekci oprogramowania powinni zwracać uwagę na sposób podziału pracy i jej delegowania w celu powiązania celów architektury ze strukturą zespołu. W wielu firmach tworzących architektury takie jak mikrousługi zespoły są budowane w granicach tych usług, a nie jako oddzielne silosy zajmujące się archi- tekturą techniczną. W periodyku „ThoughtWorks Technology Radar” (https:// www.thoughtworks.com/radar) nazywamy to zjawisko odwróconym manew- rem Conwaya (ang. Inverse Conway Maneuver; https://www.thoughtworks.com/ de/radar/techniques/inverse-conway-maneuver). Tego typu sposób organizowa- nia zespołów jest idealny, ponieważ struktura zespołu będzie miała wpływ na olbrzymią liczbę wymiarów inżynierii oprogramowania, a także powinna odzwier- ciedlać rozmiar i zakres problemu. Przykładowo, w trakcie tworzenia architektury mikrousług firmy zazwyczaj w taki sposób dostosowują strukturę zespołów, aby przypominała architekturę — rozbijają silosy funkcjonalne i dołączają członków zajmujących się każdym aspektem biznesowym i technicznym architektury. Buduj zespoły tak, aby przypominały docelową architekturę, a łatwiej będzie ją uzyskać. Prawo Conwaya  29 Poleć książkęKup książkę Firma Nie Najgorsze Patenty i jej odwrócony manewr Conwaya W niniejszej książce posługujemy się przykładową firmą Nie Najgorsze Patenty, Niemal Największy Dostawca Widżetów — dużym, internetowym sprzedawcą widżetów (różnych drobnych, bliżej nieokreślonych przedmiotów). Przedsiębior- stwo to stopniowo aktualizuje znaczną część swojej infrastruktury informatycznej. Wykorzystuje kilka starszych systemów, które chce zatrzymać jeszcze na pewien czas, a także stosuje pewne nowe systemy strategiczne wymagające bardziej itera- cyjnego podejścia. W kolejnych rozdziałach przyjrzymy się wielu problemom trapiącym firmę Nie Najgorsze Patenty i wprowadzanym przez nią rozwiązaniom służącym spełnianiu potrzeb. Pierwsza obserwacja, jakiej dokonali architekci tego przedsiębiorstwa, dotyczyła zespołów inżynierii oprogramowania. Stare, monolityczne aplikacje wykorzysty- wały architekturę wielowarstwową, w której rozdzieleniu uległy warstwy prezentacji, logiki biznesowej, trwałości i operacji. Znajduje to odzwierciedlenie w struktu- rze zespołu: osoby zajmujące się interfejsem użytkownika przebywają w jednym pomieszczeniu, programiści i administratorzy bazodanowi mają własny silos, a ope- racje zostały przekazane zewnętrznemu zleceniobiorcy. Gdy programiści zaczęli opracowywać nowe elementy architektury — architekturę mikrousług zawierającą szczegółowe usługi — koszty koordynacji poszybowały w górę. Usługi były tworzone wokół domen (na przykład procesu zakupowego), a nie architektury technicznej, przez co wprowadzenie zmiany w pojedynczej domenie wymagało nieprawdopodobnej wręcz koordynacji pomiędzy poszczegól- nymi silosami. Zamiast tego firma Nie Najgorsze Patenty zastosowała odwrócony manewr Con- waya i stworzyła zespoły przekrojowe dopasowane do zakresu usługi: każdy zespół zajmujący się usługą składa się z jej właściciela, kilku programistów, analityka bizne- sowego, administratora bazodanowego (DBA), kontrolera jakości (QA) oraz spe- cjalisty ds. operacji. Wpływ zespołu ukazywany jest w wielu miejscach książki, prezentujemy także przykładowe konsekwencje danej struktury zespołu. 30  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę Dlaczego „ewolucyjna”? Jednym z częściej spotykanych pytań dotyczących architektury ewolucyjnej jest pochodzenie jej nazwy: dlaczego jest ona ewolucyjna, a nie jakaś inna? Można wymienić znacznie więcej określeń, jak choćby przyrostowa, ciągła, zwinna, reaktywna czy wschodząca. Ale żadna z tych nazw nie oddaje w pełni istoty omawianej architektury. Podana przez nas definicja architektury ewolucyjnej zawiera dwa kluczowe parametry: przyrostowa i kierowana. Pojęcia ciągła, zwinna i wschodząca ukazują koncepcję zmiany w czasie, co jest oczywiście kluczowym aspektem architektury ewolucyjnej, ale żadne z nich nie definiuje sposobu, w jaki te zmiany następują, ani jaki może być jej pożądany stan końcowy. Każdy z tych terminów sugeruje obecność zmiennego środo- wiska, ale żaden nie wskazuje, jak powinna wyglądać taka architektura. W naszej definicji za tę część odpowiada wyraz kierowana — odzwierciedla on archi- tekturę, jaką chcemy uzyskać — nasz cel końcowy. Wybraliśmy wyraz ewolucyjna, a nie przystosowawcza, ponieważ interesują nas architektury przechodzące przez fundamentalne zmiany ewolucyjne, a nie takie, które są modyfikowane i dostosowywane do stopniowo coraz mniej zro- zumiałej, przypadkowej złożoności. Przystosowywanie sugeruje poszukiwanie sposobu zmuszania czegoś do pracy bez względu na jakość lub rozmiar roz- wiązania. Aby tworzyć prawdziwie ewoluujące architektury, architekci muszą wprowadzać rzeczywiste zmiany, a nie prowizoryczne rozwiązania. Wróćmy na chwilę do naszej metafory biologicznej: ewolucyjność dotyczy procesu two- rzenia układu dostosowanego do pełnienia określonej funkcji oraz zdolnego do przetrwania w zmiennym środowisku, w którym przyszło mu istnieć. Systemy mogą być pojedynczymi przystosowaniami, ale jako architekci powinniśmy trosz- czyć się o całokształt ewoluującego układu. Podsumowanie Architektura ewolucyjna składa się z trzech głównych aspektów: zmiany przy- rostowej, funkcji dopasowania i właściwego sprzęgania. W dalszej części książki zajmiemy się osobnym omówieniem każdego z tych czynników, a następnie połączymy je i przekonamy się, co jest potrzebne do stworzenia i utrzymania architektury wspierającej ciągłe zmiany. Podsumowanie  31 Poleć książkęKup książkę 32  Rozdział 1. Architektura oprogramowania Poleć książkęKup książkę Skorowidz ewoluowalna, 133 korporacyjna, 209 mikrojądra, 87 mikrousług, 102 ofiarnicza, 157, 218 oprogramowania, 15, 20 sterowana magistralą ESB, 95 sterowana zdarzeniami, 89 techniczna, 24, 169 warstwowa, 82 wielowymiarowość, 24 zorientowana na usługi, 95 atomowe funkcje, 38 audytowalność, 26 automatyzacja, 40 funkcji dopasowania, 134 metod DevOps, 194 B bazy danych ewolucyjne, 117 jakość danych, 128 punkt integracji, 123 refaktoryzacja, 122 sprzęganie danych, 125 wiek danych, 128 współdzielone, 120 223 A adaptacja, 216 administratorzy bazodanowi, 126 aktualizacje bibliotek ciągnione, 162 spekulatywne, 163 szkieletów popychane, 161, 162 antywzorce architektury ewolucyjnej, 169 antywzorzec Monopolista, 169 Nieprawidłowe zarządzanie, 180 Pułapka ostatnich 10 , 174 Raportowanie, 187 wielokrotne wykorzystywanie kodu, 175 zakłócania abstrakcji, 153 architektura bazująca na usługach, 107 bez zasobów współdzielonych, 48 bezserwerowa, 110 ciągła, 21 domenowa, 217 ewolucyjna, 17, 31 antywzorce, 169 czynniki organizacyjne, 191 pułapki, 169 tworzenie, 221 Poleć książkęKup książkę bezpieczeństwo, 26 biblioteka, 73, 77, 161 brokery, 90 bryła błotna, 79 budżet, 203 C ciągłe dostarczanie oprogramowania, 54, 162, 214 ciągnienie manualne, 214 cykl zależności pakietów, 113 czas cyklu, 184, 214 realizacji projektu, 184 D dane, 26 ewolucyjne, 117 DDD, Domain Driven Design, 101 dług techniczny, 154 dostosowywanie produktu, 186 duplikowanie ponad sprzęganie, 177 dylemat innowatora, 213 dynamiczne funkcje, 40 dyrektor finansowy, 203 E efekt drugiego systemu, 159 elementy budulcowe, 51 etapy migracji, 141 ewolucja, 216 trasowania, 130 ewolucyjna baza danych, 117 ewoluowalność, 17, 21, 152, 212, 217 architektury, 133 stylów architektury, 78 ewoluowanie oddziaływań pomiędzy modułami, 144 schematów, 118 systemu, 165 224  Skorowidz F framework, 161 funkcje atomowe, 38 dopasowania, 23, 33, 35, 59, 137 automatyzacja, 134 dla każdego wymiaru, 134 istotne, 43 kategorie, 38 kluczowe, 43 korporacyjne, 205 nieistotne, 43 ogólnosystemowe, 34 tymczasowe, 205 wczesne rozpoznawanie, 42 wykorzystujące sztuczną inteligencję, 211 dynamiczne, 40 holistyczne, 38 statyczne, 39 wyspecjalizowane, 41 wywoływane, 39 zautomatyzowane, 40 G gnicie bitów, 21 grupowanie logiczne, 73 H holistyczne funkcje, 38 I infrastruktura, 208, 210 niezmienialna, 149 śnieżynkowa, 149 integracja, 104 baz danych, 120 ciągła, 55 Poleć książkęKup książkę inżynieryjna sieć asekuracyjna, 197 izolacja, 83 izolowanie parametrów architektury, 215 J jakość, 59 język wszechobecny, 78 języki programowania, 20 judo doradcze, 219 K kanoniczność, 177 kategorie funkcji dopasowania, 38, 59 kolejki wiadomości, 90 koncepcja DDD, 101 konsolidacja, 58 konstrukcja usługi, 165 kontener Docker, 55 korporacyjne funkcje dopasowania, 205 koszt, 204 kultura eksperymentowania, 199, 201 kwant architektury, 74, 112 legalność, 26 L M magistrala ESB, 95 mechanika klasyczna, 24 mediatory, 93 metody BDUF, 152 DevOps, 194 MDD, 39 metryka biznesowa, 214 migawki, snapshots, 162 migrowanie architektur, 140 mikrojądra, 86 mikrousługi, 99 model bryły błotnej, 217 ciągniony, 161 COTS, 138 modernizowanie architektur, 136 modułowość, 73 monolity, 80 modułowe, 84 nieustrukturyzowane, 80 monolityczny listing, 78 narzędzie JDepend, 114 Starling, 154 N O oddziaływania fundamentalne, 76 odkładanie decyzji w czasie, 153 odkrywanie usług, 147 odwracalność decyzji, 150 odwrócony manewr Conwaya, 29, 134 ogólnosystemowa funkcja dopasowania, 34 ograniczony kontekst, 75 operacja rozdysponowania, 57 P parametry architektury, 217 sprzęgania zespołów, 199 perspektywy ekosystemu, 25 planowanie długoterminowe, 17 podział odpowiedzialności, 83 port wsteczny, 41 potoki wdrażania, 54–56, 134 praktyki inżynieryjne, 137 prawidłowe sprzęganie, 80–83, 86, 89, 94 prawo Conwaya, 27 Skorowidz 225  Poleć książkęKup książkę problem nieznanych niewiadomych, 41 proces tworzenia zorientowanego na hipotezy, 69 procesory zdarzeń, 90 produkt, 194 projekt San Francisco, 176 projektowanie ewolucyjnej bazy danych, 117 zmian przyrostowych, 47 zorientowane na CV, 179 na dane, 68 na dziedzinę, 75 na hipotezy, 68 przełączniki funkcji, 152 przewidywalność, 152, 212 przydatność, 217 pułapka Brak szybkości wydawania, 183 Dostosowywanie produktu, 186 Horyzonty planowania, 189 Nieszczelne abstrakcje, 171 ostatnich 10 , 174 Projektowanie zorientowane na CV, 179 punkt integracji, 123 R raportowanie, 187 refaktoryzacja, 138 baz danych, 122 restrukturyzacja, 138 architektury, 61 rozdysponowanie, 58 rozprzęganie wymuszone, 182 ryzyko, 221 S skala wybiórcza, 215 skalowalność, 26 składniki, 73 226  Skorowidz spójność, 136 funkcjonalna, 74 sprzeczne cele, 64 sprzęganie, 106, 136, 182 architektury, 73 danych, 125 zespołów, 199 statyczne funkcje, 39 stosowanie architektury ewolucyjnej, 191 system śnieżynkowy, 151 szablony usług, 104, 106, 156 szkielety, frameworks, 161 Ś środowisko produkcyjne, 59 T teoria ciągłego dostarczania, 54 test celowo zawodzący po aktualizacji, 41 testowalność, 53 testowanie, 208 generatywne, 212 testy BDD, 39 transakcje zatwierdzanie dwufazowe, 125 trasowanie, 130 tworzenie architektur ewolucyjnych, 133, 221 architektur ofiarniczych, 157 korporacyjnych funkcji dopasowania, 205 tymczasowe funkcje dopasowania, 205 U układ dynamiczny, 18 umiejętności biznesowe, 193 usługi, 74, 95, 107 aplikacji, 97 fakturowania, 65 Poleć książkęKup książkę infrastrukturalne, 97 korporacyjne, 96 usuwanie zmienności, 148 W warstwy przeciwdegradacyjne, 153 wczesne rozpoznawanie funkcji, 42 wdrożenie, 49 wersjonowanie usług, 164 wielokrotne wykorzystywanie kodu, 175 wieloużywalność, 178 wielowymiarowość architektury, 24 wydajność, 26 wyszukiwanie zasobów, 194 wzorzec rozciągania/kurczenia, 121 Z zagadnienia architektoniczne, 24 zależności między składnikami, 113 statyczne, 163 zarządzanie wyważone, 182, 183 zasada odkładania decyzji w czasie, 153 trzech, 201 zatwierdzanie dwufazowe transakcji, 125 zdarzenia, 89 międzyprocesowe, 90 inicjujące, 90 zespoły przekrojowe, 191 zespół, 199 ziarnistość, 74 usług, 107 złożoność cyklomatyczna, 36 zmiana kierowana, 23 z funkcjami dopasowania, 80–85, 89, 94 przyrostowa, 22, 47, 80–85, 89, 94, 180, 220 zmienność, 148 związki pomiędzy członkami zespołu, 198 Skorowidz 227  Poleć książkęKup książkę 228  Skorowidz Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: