Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00307 005961 20300056 na godz. na dobę w sumie
Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom 33, Getto warszawskie, cz. 1 - ebook/pdf
Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom 33, Getto warszawskie, cz. 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2247-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 33 obejmuje dokumenty o różnym charakterze dotyczące wielu aspektów życia społecznego w getcie warszawskim: akta urzędowe, zarówno wytworzone przez oficjalne struktury administracyjne (niemieckie i żydowskie), jak i przez organizacje konspiracyjne, opracowania sporządzone przez współpracowników „Oneg Szabat”, a także materiały pochodzenia prywatnego. Znalazły się wśród nich: impresje z życia codziennego, dokumenty dotyczące dzieci i młodzieży żydowskiej oraz organizacji edukacji, dokumenty z żydowskich kręgów ortodoksyjnych (szczególnie ciekawe ze względu na zasadniczy brak tego typu tekstów w ARG i na wciąż niedostateczną ich obecność w studiach nad Zagładą na ziemiach polskich), opisy losu Żydów, którzy przybyli do Warszawy z ziem wcielonych do Rzeszy i z zachodniej części dystryktu warszawskiego, materiały dotyczące dwóch epidemii tyfusu, a także walki z czerwonką, gruźlicą i chorobą głodową, wreszcie - korespondencja do i z getta oraz dokumenty dotyczące prześladowań mających miejsce jeszcze przed zamknięciem getta, po jego zamknięciu, w okresie przed deportacjami i podczas deportacji.

Tomy 33 i 34, publikowane pod ogólnym tytułem Getto warszawskie (cz. I i II), zostały pomyślane jako pewna całość – obejmują bowiem dokumenty odnoszące się do różnych aspektów codziennego funkcjonowania getta warszawskiego. Dokumenty te zostały podzielone na następujące rozdziały: cz. I (t. 33): Obrazy getta, Wychowanie i edukacja, Życie religijne, Uchodźcy i przesiedleńcy, Walka z tyfusem, Listy, Prześladowanie i Zagłada, cz. II (t. 34): Statystyka, Gospodarka, Szopy, Praca przymusowa, Komitety Domowe, Organizacje polityczne i społeczne, konspiracja, Żydowska Służba Porządkowa, „Trzynastka”.

Wszedłem! Przekroczyłem granice już nie tylko strefy ludnościowej, dzielnicy, ale granice rzeczywistości, bo to, co zobaczyłem i przeżyłem, nie daje się w żaden sposób ująć naszym rozumem, zmysłami, wyobraźnią. Przekroczyłem nie tylko mury – granice, ale i granice wyobrażalnej rzeczywistości… Już sam fakt miał w sobie posmak jakiegoś obrzędu, ceremoniału przejścia w podziemia, we władztwo Hadesa, a obrzędowi temu z obu stron towarzyszyli umundurowani przedstawiciele władz polskich i żydowskich, odpowiednio «przygotowani». Przechodzę przez wyłom w murze i dostaję się w objęcia policjantów żydowskich, klapa zapada się za mną, czuję się okropnie, jak mysz w pułapce, jak bohater kryminalnego filmu, wchodzący w podziemia, piwnice czy grobowiec, który nagle zamyka się za nim bezszelestnie, poruszany niewidzialną ręką. Otrząsam się z pierwszego przykrego uczucia, szczypię się w ręce, staram się realnie patrzeć na otoczenie. Wchodzę w ulice.
Najpierw patrzę się na wszystko i wszystkich oczyma przybysza z dalekich krajów, który zwiedza egzotyczne i ekscentryczne dlań dzielnice. Co się stało ze mną? Przecież znam tu każdą ulicę, niemal każdy dom, co drugiego człowieka. A mimo to nie poznaję ulic, nie poznaję ludzi. Nie wiem, na jakiej ulicy się znajduję, nie umiem znaleźć drogi do swego domu. Przecież stąd jest podobno do mojego domu pięć minut, a ja krążę i chodzę, i nie wiem, jak trafić do domu. To te mury, to te symbole hańby i poniżenia ludzkiego – tak utrudniają mi drogę.
Stanisław Różycki, Relacja pt. „To jest getto! (Reportaż z inferna XX wieku)”, dok. 14

Do książki dołączona jest płyta zawierająca zeskanowane oryginały opublikowanych dokumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ARCHIWUM RINGELBLUMA Getto warszawskie, cz. I 33 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ARCHIWUM RINGELBLUMA ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Seria wydawnicza: ARCHIWUM RINGELBLUMA Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy Katarzyna Person (koordynator) Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ˚ydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ARCHIWUM RINGELBLUMA Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy tom 33 Getto warszawskie, cz. I Redakcja naukowa Tadeusz Epsztein, Katarzyna Person Warszawa 2016 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Katarzyna Person Dagmara Swałtek Michał Trębacz Zofi a Trębacz Monika Taras Magdalena Siek Marcin Urynowicz Katarzyna Person Maja Gąssowska Aleksandra Geller Jan Leński Opracowanie dokumentów Izabela Łach Justyna Majewska Wstęp Tadeusz Epsztein Przekłady Sara Arm Daria Boniecka-Stępień Anna Ciałowicz Projekt okładki i stron tytułowych Mikołaj Filipiuk Przygotowanie do druku Anna Gogolewska Redaktor prowadzący Beata Jankowiak-Konik Redakcja, korekta i indeksy Michał Zgutka Redakcja techniczna Zofi a Kosińska Skład i łamanie Dariusz Górski Publikacja fi nansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2012–2017” Publikacja powstała przy wsparciu fi nansowym Fundacji Taubego Copyright © Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 2016 © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016 ISBN 978-83-235-2247-8 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 http:// www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: http://www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie 1 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== S p i s t r e ś c i Wykaz skrótów ...................................................................................................................... XIII Wstęp ...................................................................................................................................... XXI Nota edytorska ........................................................................................................................ XLVI Dokumenty Rozdział I Obrazy getta Dok. 1. Po 25.01.1940, Warszawa. N.N., Wspomnienia z pierwszych miesięcy okupacji w Warszawie (09.1939–01.1940 r.) .......................................................................... 2 Dok. 2. Po 1940, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. יקוועל ַאנ [„Nalewki”]. Obraz ulicy Warszawy w okresie okupacji (12.1939–02.1940 r.) ............................................... 21 Dok. 3. Po 12.1940, Warszawa-getto. Pejsach Cukierman, Notatka ..................................... 22 Dok. 4. 15.11.1940, Warszawa-getto. R., Relacja mieszkańca getta warszawskiego (ul. Gęsia) .................................................................................................................. 23 Dok. 5. Po 17.12.1940, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. גנוגעוו ַאב־ןס ַאג יד [„Ruch uliczny”] ................................................................................................................... 23 Dok. 6. Przed 29.12.1940, Warszawa-getto. ŻTOS, Zaproszenie na VI koncert symfoniczny .............................................................................................................. 25 Dok. 7. Po 11.04.1941, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. ,אָ טעג רעוועשראַ וו ןיא חספ בֿ רע 1941 ,המחלמ ןופֿ ראָ י עט-2 [„Wigilia Pesach w getcie warszawskim, drugi rok wojny, 1941”] ........................................................................................................................ 25 Dok. 8. Po 26.05.1941, Warszawa-getto. N.N., Relacja z życia warszawskiego getta ........ 28 Dok. 9. Po 04.07.1941, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. ןרענרעד עכלעוו ןדיי וצ עיסרוקסקע ןא !!!סערושטש ןוא ץעק ,טניה טימ ךיז [„Wycieczka do Żydów, którzy żywią się psami, kotami i szczurami!!!”] ............................................................................................ 30 Dok. 10. Po 07.[1941], Warszawa-getto. [Dora Sztatman], Relacja z getta warszawskiego ... 32 Dok. 11. Po 07.1941, Warszawa-getto. [M. (Mojżesz) Weisberg?], Relacja o pani Bajnsztok z Warszawy (ul. Nowolipki 76) ................................................................................ 34 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== VI Spis treści Dok. 12. b.d., Warszawa-getto. N.N., Ankieta pt. „Wskazówki ogólne przy odwiedzi- nach domowych”. Zestaw pytań do przeprowadzania wywiadu z kobietami ciężarnymi ................................................................................................................ 34 Dok. 13. Po 10.1941[?], Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. ָאטעג ןיא טלעג־הריד ןענ ָאמנַייא ס ָאד [„Ściąganie komornego w getcie”] ........................................................................... 35 Dok. 14. [11/12.1941]–07.12.1941. Warszawa-getto. Stanisław Różycki, Relacja pt. „To jest getto! (Reportaż z inferna XX wieku)” ................................................................... 42 Dok. 15. 1941, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. ןייגקעוו ַא ס‘יקסוו ָאקבמעד בייל [„Odejście Lejba Dembkowskiego”] .......................................................................................... 76 Dok. 16. Po 1941, Warszawa-getto. [Jehuda Feld?], Relacja pt. יד ןוא עיסימ ָאק־גנוצייה ַאב יד (ץ ַאלפג ַאלשמוא) עיצ ַאטס־גנוד ָאלרעביא [„Komisja opałowa oraz stacja przeładunkowa (Umschlagplatz)”] ................................................................................................... 79 Dok. 17. Po 19.02.1942, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. ףױא ל ַאפֿ־םזיל ַאבינ ַאק 13 ענל ַאמכ ָארק [„Przypadek kanibalizmu na Krochmalnej 13”] .............................. 94 Dok. 18. Po 19.02.1942, Warszawa-getto. Meldunek D. Szwizgolda, grupowego SP (nr 1345) o stwierdzeniu wypadku kanibalizmu na ul. Krochmalnej 18 m. 20 ...... 97 Dok. 19. 05.1942, Warszawa-getto. N.N., Notatki dotyczące życia getta warszawskiego wio- sną 1942 r. ................................................................................................................ 97 Dok. 20. 13.06.1942, Warszawa-getto, N.N., Relacja o nastrojach w getcie warszawskim ... 102 Dok. 21. b.d., Warszawa-getto. N.N., Relacja[?] (zakończenie) ............................................. 104 Dok. 22. b.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Notatki z przeprowadzonych rozmów ........ 104 Dok. 23. b.d., Warszawa-getto. [Hersz Wasser], Notatki (fragmenty) ................................... 108 Dok. 24. b.d., Warszawa-getto. N.N., Notatka pt. ןגעדײַלרע וצ [„Do załatwienia”] ............ 109 Dok. 25. 1942, Warszawa-getto. Jadłodajnia. Obiady (ul. Leszno 48 m. 1), Ulotka rekla- mowa ........................................................................................................................ 110 Dok. 26. b.d., Warszawa-getto. Towarzystwo Komunikacji Omnibusowej w Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie, Bilety .............................................................................. 111 Dok. 27. 1941–1942, Warszawa-getto. Klepsydry .................................................................. 111 Dok. 28. Po 09.1942, Warszawa-getto. Dawid Bryner, Relacja pt. סעקינוו ָארב ַאש [„Sza- brownicy”] ................................................................................................................. 112 Dok. 29. Po 15.09.1942, Warszawa-getto. N.N., „Przydziały dla ludności żydowskiej na okres jednego miesiąca, począwszy od 15.09.1942” ................................................ 114 Dok. 30. 20.10.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowania pt. „Raport [ze] szpitala” i „Poczta” (fragment) ............................................................................................... 115 Dok. 31. 2. poł. 1942, Warszawa-getto. N.N., Szkic do planu getta szczątkowego w War- szawie ....................................................................................................................... 118 Dok. 32. Po 07.1942, Warszawa-getto. Kartka umieszczona na drzwiach wejściowych z informacją jak dzwonić do poszczególnych lokatorów mieszkania w getcie war- szawskim .................................................................................................................. 118 Dok. 33. 07.01.1943[?], Warszawa-getto. Ogłoszenie: „Wydajemy obiady, śniadania i kola- cje, Nalewki 33 m. 89, 2 brama II piętro” ............................................................... 118 Dok. 34. b.d., Warszawa-getto. Zbiór fotografii z getta warszawskiego ................................ 119 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści VII Rozdział II Wychowanie i edukacja Dok. 35. b.d., Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. עכעלטנפע ןופ טנגוי־לוש ןוא טפאשרערעל יד המחלמ רעד תעב עשראוו ןיא (סעקווותבש) רעדניק ראפ ןלוש־סקלאפ [„Środowisko nauczy- cielskie i młodzież szkolna z publicznego szkolnictwa powszechnego dla żydow- skich dzieci w Warszawie (szabasówki) podczas wojny”] . ..................................... 130 Dok. 36. b.d., Warszawa-getto. N.N., „Memoriał w sprawie organizacji szkolnictwa żydow- skiego w Warszawie na rok szkolny 19[40/41]” ...................................................... 197 Dok. 37. 05.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. „Szkolnictwo” ........................... 200 Dok. 38. b.d., Warszawa-getto. Protokół: םנופ גנולמאזראפ רעראנעלפ רעטייווצ רעד ןופ לאקאטארפ עשראוו ןיא טאר לוש ןשידיי [„Protokół z drugiego zebrania plenarnego Żydowskiej Rady Szkolnej w Warszawie”] .................................................................................. 217 Dok. 39. Po 01.1941, Warszawa-getto. [Aron Koniński], Opracowanie pt. ,םייה־םימותי יד 18 ענלימ [„Dom Sierot, ul. Mylna 18”].................................................................... 220 Dok. 40. 20.09.1941, Warszawa-getto. N.N., Notatka pt. „Mowa na akademii 20.09.[19]41” 223 Dok. 41. 03.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. טנגוי רעד ןופ ןבעל ןיא המחלמ ראָי 2.5 (קילברעביא) [„Dwa i pół roku wojny w życiu młodzieży (przegląd)”] (brak zakoń- czenia) ........................................................................................................................ 223 Dok. 42. b.d., Warszawa. N.N., Referat o młodzieży w getcie warszawskim (fragment[?]) 230 Dok. 43. 12.1942, Warszawa-getto. N.N., Artykuł pt. דמשהת נכסל [„O niebezpieczeństwie konwersji”] ............................................................................................................... 232 Dok. 44. Przed 10.12.1941, Warszawa-getto. [Liza Nachtensztajn], List do N.N. List poże- gnalny z pozdrowieniami dla przyjaciół i współpracowników ................................ 235 Dok. 45. Przed 10.12.[1941], Warszawa-getto. Kuchnia-szkoła (ul. Nowolipki 68), Zapro- szenie na akademię żałobną po śmierci Lizy Nachtensztajn, dn. 10.12.[1941 r.] w lokalu kuchni dziecięcej przy ul. Nowolipki 68 ................................................... 235 Dok. 46. 1941, Warszawa-getto. Koło rozmawiających po hebrajsku (ul. Leszno 29), Dekla- racja członkowska ...................................................................................................... 236 Dok. 47. b.d., Warszawa. N.N., Opracowanie pt. „Młodzież na kursach zawodowych” ....... 236 Rozdział III Życie religijne Dok. 48. Po 09.1940, Warszawa-getto. K.H. Band [Kalman Huberband], Relacja pt. רעד הוקמ ןיא «שר ַאמ» [„«Marsz» do mykwy, początek roku 5701 שת רהאי א בױהנ ָא , [1940]”] ...................................................................................................................... 240 Dok. 49. b.d., Warszawa-getto. Mendel Szmukler, rabin z Grójca, List do firmy Zeliga Hel- lera i Moryca Kohna .................................................................................................. 242 Dok. 50. Po 1941, Warszawa-getto. N.N., עשר ַאוו ןיא םיטילפ יד ַייב עג ַארפֿ־תורשכּ יד [„Problem koszerności wśród uchodźców w Warszawie”] ........................................................ 243 Dok. 51. [Po 06.1941], Warszawa-getto. Ulotka pt. ארוק לוק [„Kolkojre”, „Odezwa”] (brak zakończenia) .............................................................................................................. 245 Dok. 52. b.d., Warszawa-getto. N.N., Wykaz imienny rabinów przebywających w getcie warszawskim .............................................................................................................. 247 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== VIII Spis treści Dok. 53. Po 07.1942, Warszawa-getto. N.N., Biogramy niektórych rabinów przebywających w getcie warszawskim .............................................................................................. 254 Rozdział IV Uchodźcy i przesiedleńcy Dok. 54. b.d., Warszawa-getto. L.R., Relacja pt. !רימ טפֿלעה ,טעב כ [„Proszę, pomóżcie mi!”] .......................................................................................................................... 258 Dok. 55. b.d., Warszawa-getto. [Jakub Zylbersztajn], Relacja pt. עג ַארפ [„Praga”] ............ 259 Dok. 56. Po 09.1939, Warszawa-getto. N.N., Opracowania pt.: a) ןעגנויצאַב עשידיי־שיליופ יד (עשראַוו ןופֿ גנורעגאַלאַב רעד תעשב) [„Polsko-żydowskie stosunki w czasie oblężenia Warszawy”] oraz b) עשראַוו טריפוקאָ ןיא ןעגנויצאַב עשידיי־שיליופ יד [„Polsko-żydow- skie stosunki w okupowanej Warszawie”] ................................................................ 267 Dok. 57. Po 09.1941, Oleśnica k. Buska. Anszel Kurc, List do CKU (Warszawa-getto) ...... 276 Dok. 58. Po 03.1942, Warszawa-getto. N.N., Relacje Żydów z Hamburga, Hanoweru i okolic ....................................................................................................................... 279 Dok. 59. b.d., Warszawa-getto. N.N., Dziennik (4–18.05[…]) (fragment) ............................. 288 Dok. 60. b.d., Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. 2 ָאנשעל טקנופ [„Punkt Leszno 2”] .......... 289 Rozdział V Walka z tyfusem Dok. 61. Po 05.1940, Warszawa. „Denkschrift über die Ursachen des Flecktyphus in War- schau und Vorschläge zu seiner Bekämpfung” [„Memoriał o przyczynach tyfusu plamistego w Warszawie i propozycje jego zwalczania”] ....................................... 292 Dok. 62. Po 06.1941, Warszawa. „Denkschrift über einige prophylaktische–sociale Mass- nahmen zur Bekämpfung des Fleckfiebers im Jüdischen Wohnbezirk in War- schau” [„Memoriał w sprawie profilaktyczno-społecznych przedsięwzięć w celu zwalczania gorączki plamistej w dzielnicy żydowskiej w Warszawie”] (brak zakończenia) .............................................................................................................. 299 Dok. 63. b.d., Warszawa. Opracowania: „Denkschrift über die prophylaktische Massnahmen im Jüdischen Viertel” [„Memoriał o profilaktycznych przedsięwzięciach w dziel- nicy żydowskiej”] i „Denkschrift über die Epidemieverbreitung in Warschau” [„Memoriał o rozszerzaniu się epidemii w Warszawie”] ......................................... 303 Dok. 64. 1941, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. [עשי]דיי רעד ןופֿ דנאַטשוצ־דנוזעג ןגעוו (1940 ןוא 1939 ףוס) עשראַוו ןיא גנורעקלעפאַב [„O sytuacji zdrowotnej ludności żydowskiej w Warszawie (od końca 1939 do 1940 r.)”] .......................................... 307 Dok. 65. Po 28.06.1941, Warszawa-getto. Memoriał Komisji Zdrowia Grupy Narodowo- ściowej Lekarzy Żydowskich w Warszawie w sprawie zagrożenia epidemicznego w getcie warszawskim .............................................................................................. 310 Dok. 66. b.d., Warszawa-getto. Ch. Garbowicz (Garbawicz, Gorbowicz?) (ul. Nowolipie 23 m. 30), Opracowanie pt. ףראד רע יוזא יוו ןוא זוא רע יוזא יוו סעימעדיפע טימ ףפמאק רעד ןייז [„Walka z epidemiami. Jak wygląda, a jak powinna wyglądać”] .................... 313 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dok. 67. Po 07.1941, Warszawa-getto. Memoriał przedstawicieli społeczeństwa żydow- skiego do Adama Czerniakowa, prezesa RŻ, w sprawie wzrostu śmiertelności w getcie warszawskim (brak zakończenia) .............................................................. 318 Spis treści IX Rozdział VI Listy Dok. 68. 10.08.1940, Warszawa. A. Ajzenman (Warszawa, Miła 40/32), List do Icka Liber- mana (Biała nad Horyniem, pow. Stolin [woj. poleskie]) ....................................... 324 Dok. 69. 21.11.1940, Warszawa-getto. S. Wajnszbart[?], List do [Mordechaja] Mazo[?] .... 325 Dok. 70. Po 04.12.1940, Warszawa-getto. Askanaiser (Warszawa, ul. Nowolipie 27), List do Sądu Okręgowego w Chemnitz .......................................................................... 325 Dok. 71. b.d., b.m. N.N. (Heniek i [...]), List do N.N. ........................................................... 326 Dok. 72. b.d., Warszawa-getto. Ela Janowska (Warszawa-getto), List do N.N. (ZSRR) ....... 327 Dok. 73. Po 24.02.1942, Warszawa-getto. N.N. (Jetka), List do N.N. (Dawid) (Warszawa- -getto) ........................................................................................................................ 327 Dok. 74. 27.02.1942, Warszawa-getto. P. Wejland (ul. Leszno 60, m. 33), List do [Dawida] Guzika ....................................................................................................................... 328 Dok. 75. b.d., Warszawa-getto. Bebe [więzienie przy ul. Gęsiej?], List (gryps) do N.N. i Poli Elster (ul. Miła 54, m. 21) ....................................................................................... 329 Dok. 76. b.d., b.m. Dr Jan Landau (Więzienie[?], cela 13), List (notatka[?]) ........................ 330 Dok. 77. Po 03.1942, Warszawa-getto. N.N., Wymiana listów między dawnymi przyja- ciółmi, Polakiem i Żydem, mieszkańcem getta warszawskiego .............................. 331 Dok. 78. b.d., b.m. N.N., List do N.N. ................................................................................... 338 Dok. 79. b.d., b.m. N.N., Relacja lub list (fragment) .............................................................. 339 Dok. 80. 29.07.1942, Warszawa-getto. Dawid („Chasyd”), List do Szmuela Wintera .......... 339 Dok. 81. [08.1942], Warszawa-getto. N.N. („Cesia”), Listy do N.N. ..................................... 340 Rozdział VII Prześladowanie i Zagłada Dok. 82. Po 21.04.1941, Warszawa-getto, N.N., Relacja pt. ל΄΄ז ןיטסעק עפיל ןופֿ גנודר ָאמרעג יד [„Zamordowanie Lipy Kestina, błogosławionej pamięci”] ...................................... 344 Dok. 83. Po 1. poł. 1940, Warszawa-getto. [Szmuel Rejtowski], Relacja pt. רעביא הטיחש יד סעקוועלאַ נ ןופֿ ןדיי 53 [„Rzeź 53 Żydó w z Nalewek [9]”] ......................................... 345 Dok. 84. Po 16.03.1940, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. ךס ַא ןופֿ רענייא ד ָאזיפע ן ַא [„Epi- zod, jeden z wielu”] ................................................................................................... 349 Dok. 85. Po 12.1940, Warszawa-getto. N.N., Relacje pt. ר ָאמוה רעייז [„Ich poczucie humoru”] ................................................................................................................... 351 Dok. 86. 15.10.1940, Warszawa. Wykaz ulic, na których Żydzi nie powinni zajmować mieszkań i z których muszą się przeprowadzić do strefy przewidzianej dla prze- siedlenia. Wykaz ulic, do których Żydzi mogą się wprowadzać i plan dzielnicy żydowskiej ................................................................................................................. 354 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== X Spis treści Dok. 87. Po 12.1940, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. ןסקעלפער רעוועשראוו [„War- szawskie refleksje”] ................................................................................................... 359 Dok. 88. Po 1940, b.m. [Władze niemieckie GG w Krakowie?], Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia badań lekarskich wśród ludności żydowskiej ............................. 361 Dok. 89. 24.04.1941, Warszawa-getto. Kik., Relacje o samowoli Lagerschutzu w getcie warszawskim ............................................................................................................ 363 Dok. 90. Po 10.1941, Warszawa-getto. N.N., Zał. do opracowania[?] pt. „Przesiedlenie ludności żydowskiej w październiku 1941 r.” (fragment) ....................................... 364 Dok. 91. Po 22.10.1941, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. גנולדיזרעביא יד [„Przesiedlenie”] 365 Dok. 92. Po 11.11.1941, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. „Zmniejszenie getta warszaw- skiego na początku października 1941 r.” ................................................................ 366 Dok. 93. b.d., Warszawa-getto. N.N., Relacja z getta warszawskiego (brak początku i zakoń- czenia) ....................................................................................................................... 369 Dok. 94. 12.1941, Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. הרזג־רעטופ געט 3 ןופ ןטנעמגארפ [„Frag- menty z trzydniowej akcji futrzanej”] (26–28.12.1941 r.) ...................................... 370 Dok. 95. Po 18.04.1942, Warszawa-getto. N.N., „Wykaz osób zastrzelonych w nocy z dnia 17 na 18 kwi[etnia 1942 r.]” w getcie warszawskim .............................................. 374 Dok. 96. Po 04.1942, Warszawa-getto. N.N., Wykaz imienny osób, które zostały zamordo- wane w nocy z dn[ia] 17/18 kwietnia 1942 r. na terenie getta warszawskiego ....... 376 Dok. 97. Po 25.05.1942, Warszawa-getto. [Menachem Mendel Kon?], Relacja pt. ן ַײמ הסיפֿתּ־ ָאטעג ןיא ךוז ַאב [„Moja wizyta w więzieniu w getcie”] .................................. 379 Dok. 98. Po 05.1942, Warszawa-getto. N.N., „Notatka dot[ycząca] ucieczki dwóch więź- niów ze Szpitala «Czyste» przy ul. Stawki” ............................................................. 384 Dok. 99. b.d., Warszawa-getto. N.N., Relacja pt. „Stu dziesięciu”. Przygotowanie do roz- strzelania i egzekucja pod Babicami 110 Żydów ..................................................... 385 Dok. 100. 15.06.1942, Warszawa-getto. [Eliasz Gutkowski], Opracowanie pt. ןטאָרסיוא סאָד ןדיי ןופֿ [„Zagłada Ż ydó w”] ................................................................................... 390 Dok. 101. 06.1942, Warszawa-getto. N.N., Notatki dzienne (19–30.06.1942 r.) ................... 395 Dok. 102. 16.07.1942, Warszawa-getto. [Eliasz Gutkowski], Artykuł pt. לכה־ךס רעקיטולב רעד [„Krwawy bilans”] . ................................................................................................ 402 Dok. 103. [1942], Warszawa-getto. Josef Kirman (Umschlagplatz), List do Icchaka Gitermana ............................................................................................................... 406 Dok. 104. 12.12.1942, Warszawa-getto. N.N. (Noske) [Natan Smolar?], Wspomnienia (1941–1942) ........................................................................................................... 406 Dok. 105. Po 10.1942, Warszawa-getto. [Gustawa Jarecka?], Relacja pt. „Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć” (brak zakończenia) ....................................................... 411 Dok. 106. Po 20.11.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie o przebiegu pierwszej tzw. akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim (07–09.1942 r.) .................................. 423 Dok. 107. Po 08.1942, Warszawa-getto, [Hersz Wasser], Notatki ......................................... 443 Dok. 108. Po 10.1942, Warszawa-getto, N.N., Statystyka ludności getta warszawskiego za okres od 22.07.1942 r. do 10.1942 r. ..................................................................... 447 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści XI Dok. 109. 15.12.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. „Struktura demograficzna ludności żydowskiej pozostałej w Warszawie (według stanu z końca paździer- nika 1942 r.)” .......................................................................................................... 453 Dok. 110. Po 11.1942, Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. „Zjawiska społeczne w listopadzie 1942 [r.]” ......................................................................................... 461 Dok. 111. 06.01.1943, Warszawa-getto. B.G., Relacja pt. „Proza chwili” ............................. 464 Dok. 112. Po 11.11.1942, Warszawa-getto. Spis miejscowości z dystryktów radomskiego, krakowskiego i galicyjskiego, w których Żydom wolno mieszkać na podstawie rozporz[ądzenia] z dn. 28.10.[19]42 [r.] ................................................................ 465 Dok. 113. b.d., Warszawa-getto. Alfabetyczny spis wybranych miejscowości Polski znaj- dujących się pod okupacją niemiecką ................................................................... 468 Słownik terminów ................................................................................................................... 472 Bibliografia .............................................................................................................................. 484 Summary .................................................................................................................................. 489 Indeks osób .............................................................................................................................. 491 Indeks nazw geograficznych .................................................................................................. 504 Wykaz sygnatur ...................................................................................................................... 521 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== W y k a z s k r ó t ó w – Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939– 23 VII 1942, oprac. Marian Fuks, Warszawa 1983 – adwokat – American Joint Distribution Committee – Armia Krajowa – alfabet – angielski – aramejski – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, – Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942–styczeń 1943, oprac. Ruta Sakowska, Warszawa 1980 t. 1–34, Warszawa 1997–2016 – Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringel- bluma). Skrót ten używany był już przez zespół Ringelbluma na oznaczenie Archiwum Getta, kolekcji dokumentów zbieranych przez „Oneg Szabat” – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 34: Getto warszawskie, cz. II, red. Tadeusz Epsztein, Warszawa 2016 – Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego – brak daty – „Bleter far Geszichte” – błogosławionej pamięci – „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce” (od 2000 r. „Kwartalnik Historii Żydów”) (Warszawa) – Centralne Towarzystwo Opieki nad Sierotami i Dziećmi Opuszczo- – Centrale Jidysze Szul Organizacje (Centralna Żydowska Organizacja Adama Czerniakowa dziennik adw. AJDC AK alf. ang. aram. Archiwum Ringelbluma Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie ARG ARG. Getto warszawskie II AŻIH b.d. BFG bp. BŻIH CENTOS CISZO ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== nymi Szkolna) XIV Wykaz skrótów CKKD CKU CKŻP cyt. cz. dok. dosł. dr Dwa etapy dyr. Dzieci – Centralna Komisja Komitetów Domowych – Centralna Komisja Uchodźców – Centralny Komitet Żydów w Polsce – cytat – część – dokument – dosłownie – doktor – R. Sakowska, Dwa etapy. Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofi ar. Szkic historyczny i dokumenty, Wrocław 1986 – dyrektor – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 2: Dzieci – tajne nauczanie w getcie warszawskim, oprac. Ruta Sakowska, Warszawa 2000 Dzienniki z getta – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 23: Dzienniki z getta warszawskiego, oprac. Katarzyna Person, warszawskiego Michał Trębacz, Zofi a Trębacz, Warszawa 2015 Dzień po dniu Zagłady Encyclopedia of Camps and Ghettos – Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, oprac. Marta Markowska, Warszawa 2008 – The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, t. 2: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe, red. Geoff rey P. Megargee, Martin Dean, Bloo- mington 2012 Aleksandra Bańkowska, Warszawa 2012 – Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001 – Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik – et cetera – francuski – generał – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 6: Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty, oprac. etc. franc. gen. Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty Getto warszawskie Getto warszawskie II po nieistniejącym mieście, wyd. 2, Warszawa 2013 Getto warszawskie. Życie codzienne Warszawa 2011 GG GŻ H.W. hebr. Hechaluc-Dror – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warsza- wy, t. 19: Prasa getta warszawskiego: Hechaluc-Dror i Gordo- i Gordonia nia, oprac. Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski, Warszawa 2015 – Generalgouvernement (Generalne Gubernatorstwo) – gmina żydowska – Hersz Wasser – hebrajski – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 5: Getto warszawskie. Życie codzienne, oprac. Katarzyna Person, ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wykaz skrótów XV – Hersch Wasser Collection (Kolekcja Hersza Wassera w YIVO) – informacja – Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie – Inwentarz Archiwum Ringelbluma (1955 r.), rkps, AŻIH – Tadeusz Epsztein, Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Inwentarz Archiwum Ringelbluma, Warszawa 2011 HWC inf. INJ inw. Inwentarz Archiwum Ringelbluma – inżynier inż. – język j. – Jan Jagielski J.J. – Jüdische Hilfskomitee (zob. ŻKOM) JHK JIKOR – Jidysze Kulturele Organizacje (Żydowska Organizacja Kulturalna) JIWO (YIVO) – Jidyszer Wisnszaftlecher Institut (Żydowski Instytut Naukowy, Insti- tute for Jewish Research; do 1940 r. znajdował w Wilnie, następnie w Nowym Jorku) KOM Kraj Warty Kripo Kronika getta KSP l. dz. l. ew. Listy o Zagładzie Losy Żydów łódzkich ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== jr. k. Kassow KD Kiddush Hashem KK Kolekcja Hersza Wassera – junior – karta, karty – Samuel D. Kassow, Ostatni rozdział zagłady warszawskiego getta. Kto napisze naszą historię? Ukryte Archiwum Emanuela Ringelbluma, tłum. Grażyna Waluga, Olga Zienkiewicz, Warszawa 2010 – Komitet Domowy – Shimon Huberband, Kiddush Hashem. Jewish Religious and Cultural Life in Poland During the Holocaust, tłum. David E. Fishman, oprac. Jeff rey S. Gurock, Robert S. Hirt, New York 1987 – Komisja Koordynacyjna – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 14: Kolekcja Hersza Wassera, oprac. Katarzyna Person, Warszawa 2014 – Komitet Opiekuńczy Miejski – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 9: Tereny wcielone do Rzeszy. Kraj Warty, oprac. Magdalena Siek, Warszawa 2012 – Kriminalpolizei (Policja Kryminalna) – Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, wrzesień 1939– styczeń 1943, red. Artur Eisenbach, tłum. Adam Rutkowski, War- szawa 1983 – Kierownictwo Służby Porządkowej – liczba dziennika – liczba ewidencyjna – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 10: Losy Żydów łódzkich (1939–1942), oprac. Monika Polit, War- szawa 2013 t. 1: Listy o Zagładzie, oprac. Ruta Sakowska, Warszawa 1997 XVI Wykaz skrótów Ludzie i prace – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 11: Ludzie i prace „Oneg Szabat”, oprac. Aleksandra Bańkowska, „Oneg Szabat” Tadeusz Epsztein, Warszawa 2013 łac. mps N.N. niem. NSDAP Obozy hitlerowskie Obozy pracy OBW ok. Okręg Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska OPL ORT oryg. Pisma Opoczyńskiego Pisma Wilczyńskiego – łacina, łaciński – maszynopis – nomen nescio – niemiecki – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Narodowosocjali- styczna Niemiecka Partia Robotników) – Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, red. Czesław Pilichowski et al., Warszawa 1979 – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 24: Obozy pracy przymusowej, oprac. Marta Janczewska, War- szawa 2015 – Ostdeutsche Bautischlerei Werkstätte – około – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 8: Tereny wcielone do Rzeszy. Okręg Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny Śląsk, oprac. Magdalena Siek, Warszawa 2012 – obrona przeciwlotnicza – Organizacja Rozwoju Twórczości – oryginał – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31: Pisma Pereca Opoczyńskiego, oprac. Monika Polit, Warszawa (w przygotowaniu) – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 30: Pisma Jechaskiela Wilczyńskiego, oprac. Eleonora Bergman, Warszawa (w przygotowaniu) – początek – polski pocz. pol. Polski słownik – Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1–2, judaistyczny Pomiechówek, – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 13: Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć. Pomiechówek, Chełmno nad Nerem, Treblinka Chełmno nad Nerem, Treblinka, oprac. Barbara Engelking, Alina red. Zofi a Borzymińska, Rafał Żebrowski, Warszawa 2003 Skibińska, Ewa Wiatr, Warszawa 2013 – porównaj – portugalski – powiat – przypis por. port. pow. przyp. Rada Żydowska – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 12: Rada Żydowska w Warszawie (1939–1943), oprac. Marta Jan- w Warszawie czewska, Warszawa 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Relacje z Kresów RGO Ring. I Ring. II rkps RM Rocznik Lekarski RP ros. RP RŻ [s] s. SD Selected Documents Sepor SP SPS Spuścizny SS Syjoniści tłum. TOZ Ugrupowania prawicowe Wykaz skrótów XVII – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 3: Relacje z Kresów, oprac. Andrzej Żbikowski, Warszawa 2000 – Rada Główna Opiekuńcza – pierwsza część Archiwum Ringelbluma, wykopana w 1946 r. – druga część Archiwum Ringelbluma, wykopana w 1950 r. – rękopis – Reichsmark (dosł. marka Rzeszy) – „Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na…” – rosyjski – Rzeczpospolita Polska – Rada Żydowska – sic! – strona, strony – Sonderdienst (Służba Specjalna) lub Sicherheitsdienst (Służba Bez- pieczeństwa) – To Live With Honor and Die With Honor!… Selected Documents from the Warsaw Ghetto Underground Archives „O.S.” [„Oneg Shabbath”], red. Joseph Kermish, Jerusalem 1986 – Sekcja Pomocy Rzeczowej przy Służbie Porządkowej – Służba Porządkowa – Sekcja Pracy Społecznej – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 7: Spuścizny, oprac. Katarzyna Person, Warszawa 2012 – Die Schutzstaff el der NSDAP (Sztafeta Ochronna NSDAP) – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 17: Prasa getta warszawskiego: Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica, oprac. Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Maciej Wójcicki, Warszawa 2016 – tłumaczenie – Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 20: Prasa getta warszawskiego: ugrupowania prawicowe, oprac. Marcin Urynowicz, Warszawa 2015 – ulica – uzupełniony – właściwie – województwo – Wojsko Polskie ul. uzup. właśc. woj. WP Wrzesień 1939 – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 15: Wrzesień 1939. Listy kaliskie. Listy płockie, oprac. Tadeusz i listy Epsztein, Justyna Majewska, Aleksandra Bańkowska, Warszawa 2014 WSB 1936/37 – „Warszawski Skorowidz Branżowy na rok 1936–1937”, Warszawa [1936] ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== XVIII Wykaz skrótów Wykaz imienny SP YIVO zob. JIWO zał. zob. zw. ZZ ŻIH ŻKN ŻKOM ŻOB ŻSS ŻSS–KK ŻTOS Życie i twórczość Geli Seksztajn żyd. Żydowska Samopomoc Społeczna ŻZW – Wykaz imienny funkcjonariuszy Żydowskiej Służby Porządkowej, AŻIH, sygn. 221/15 – załącznik, załączony/a – zobacz – zwany – Zakład Zaopatrywania – Żydowski Instytut Historyczny – Żydowski Komitet Narodowy – Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski – Żydowska Organizacja Bojowa – Żydowska Samopomoc Społeczna – Żydowska Samopomoc Społeczna–Komisja Koordynacyjna – Żydowskie Towarzystwo Opieki Społecznej – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 4: Życie i twórczość Geli Seksztajn, oprac. Magdalena Tarnowska, Warszawa 2011 – żydowski (jidysz) – Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 27: Żydowska Samopomoc Społeczna, oprac. Aleksandra Bańkowska, Maria Ferenc, Warszawa (w przygotowaniu) – Żydowski Związek Wojskowy Wykaz skrótów do oznaczania charakterów pisma w Inwentarzu Archiwum Ringelbluma – Bluma Wasser – N.N. – Eliasz Gutkowski BW* CA* ChW* – Chaskiel Wilczyński H* H.W.* – Hersz Wasser HUB.* – Szymon Huberband I* JG* JW* – Józef Honig(?) – Jechiel Górny – Jerzy Winkler(?) LEG* Ł* MK* MS* NN* SR* Ś* TT* Wink.* – Jerzy Winkler (zob. też JW*) – Eliasz Gutkowski (zob. też H*) – Nechemiasz Tytelman – Menachem Mendel Kon (Kohn) – Mordechaj Szwarcbard – N.N. – Stanisław Różycki – Abraham Lewin – N.N. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== (cid:51)(cid:47)(cid:36)(cid:49)(cid:3)(cid:42)(cid:40)(cid:55)(cid:55)(cid:36)(cid:3)(cid:58)(cid:36)(cid:53)(cid:54)(cid:61)(cid:36)(cid:58)(cid:54)(cid:46)(cid:44)(cid:40)(cid:42)(cid:50) (cid:43)(cid:21)(cid:70) (cid:53)(cid:22) (cid:53)(cid:21) (cid:36) (cid:37) (cid:43)(cid:21)(cid:69) (cid:61) (cid:298)(cid:54)(cid:54) (cid:43)(cid:21)(cid:68) (cid:56) (cid:51) (cid:46) (cid:54)(cid:51)(cid:23) (cid:54)(cid:51)(cid:22) (cid:53)(cid:20) (cid:54)(cid:51)(cid:21) (cid:54)(cid:51)(cid:20) (cid:58) (cid:43)(cid:20) (cid:3)(cid:50)(cid:83)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:29) (cid:55)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:93)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:70)(cid:15) (cid:40)(cid:79)(cid:72)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:37)(cid:72)(cid:85)(cid:74)(cid:80)(cid:68)(cid:81) (cid:76)(cid:3)(cid:53)(cid:82)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:3)(cid:38)(cid:75)(cid:80)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:17) (cid:54)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:53)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:298)(cid:92)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77) (cid:53)(cid:20)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:42)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:21)(cid:25)(cid:18)(cid:21)(cid:27) (cid:53)(cid:21)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:75)(cid:82)(cid:73)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:28) (cid:53)(cid:22)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:46)(cid:88)(cid:85)(cid:93)(cid:68)(cid:3)(cid:28) (cid:44)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:70)(cid:77)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:68) (cid:56)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:56)(cid:85)(cid:93)(cid:261)(cid:71)(cid:3)(cid:71)(cid:82)(cid:3)(cid:58)(cid:68)(cid:79)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:93)(cid:3)(cid:47)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:90)(cid:261)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:54)(cid:83)(cid:72)(cid:78)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:261) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:11)(cid:196)(cid:55)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:180)(cid:12)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:20)(cid:22) (cid:298)(cid:54)(cid:54)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:297)(cid:92)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:80)(cid:82)(cid:83)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:3)(cid:54)(cid:83)(cid:82)(cid:225)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:55)(cid:225)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:24)(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:58)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:54)(cid:92)(cid:81)(cid:68)(cid:74)(cid:82)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:55)(cid:225)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:80)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:24)(cid:3)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:23)(cid:19) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:1)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:79)(cid:68)(cid:74)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:93)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:58)(cid:92)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:226)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:68)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:53)(cid:68)(cid:71)(cid:92)(cid:3)(cid:298)(cid:92)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77) (cid:51)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:27)(cid:23) (cid:58)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:3)(cid:58)(cid:92)(cid:87)(cid:90)(cid:121)(cid:85)(cid:70)(cid:93)(cid:82)(cid:286)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:23) (cid:61)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:78)(cid:225)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:82)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:85)(cid:92)(cid:90)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:55)(cid:225)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:24) (cid:36)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:36)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:87)(cid:3)(cid:38)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:11)(cid:42)(cid:266)(cid:86)(cid:76)(cid:121)(cid:90)(cid:78)(cid:68)(cid:12)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:42)(cid:266)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:21)(cid:23) (cid:54)(cid:51)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:54)(cid:225)(cid:88)(cid:298)(cid:69)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:85)(cid:93)(cid:261)(cid:71)(cid:78)(cid:82)(cid:90)(cid:68) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:20)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:21) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:21)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:58)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:21)(cid:18)(cid:23) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:22)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:46)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:80)(cid:68)(cid:79)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:23)(cid:21)(cid:3)(cid:11)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:92)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:23)(cid:20)(cid:12) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:54)(cid:51)(cid:23)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:50)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:26)(cid:3)(cid:11)(cid:82)(cid:71)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:82)(cid:86)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:23)(cid:21)(cid:12)(cid:3) (cid:43)(cid:20)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:54)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:82)(cid:75)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:76)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:88)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:121)(cid:90)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:54)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:25)(cid:19)(cid:18)(cid:285)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:24)(cid:20) (cid:43)(cid:21)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:54)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:38)(cid:93)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:43)(cid:21)(cid:68)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:20)(cid:3)(cid:11)(cid:70)(cid:75)(cid:76)(cid:85)(cid:88)(cid:85)(cid:74)(cid:76)(cid:68)(cid:12) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:43)(cid:21)(cid:69)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:55)(cid:225)(cid:82)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:23)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:82)(cid:225)(cid:82)(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:12) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:43)(cid:21)(cid:70)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:54)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:25)(cid:18)(cid:27)(cid:3)(cid:11)(cid:82)(cid:71)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:68)(cid:225)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:296)(cid:81)(cid:92)(cid:12) (cid:46)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:78)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:86)(cid:93)(cid:81)(cid:82)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:28)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:20) (cid:37)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:81)(cid:78)(cid:3)(cid:54)(cid:83)(cid:121)(cid:225)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:70)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:39)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:92)(cid:3)(cid:297)(cid:92)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:90)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:83)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:20)(cid:19) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== (cid:75)(cid:246)(cid:110)(cid:105)(cid:103)(cid:115)(cid:98)(cid:101)(cid:114)(cid:103) (cid:40)(cid:75)(cid:114)(cid:243)(cid:108)(cid:101)(cid:119)(cid:105)(cid:101)(cid:99)(cid:41) (cid:71)(cid:100)(cid:121)(cid:110)(cid:105)(cid:97) (cid:71)(cid:100)(cid:97)(cid:324)(cid:115)(cid:107) (cid:87)(cid:111)(cid:108)(cid:110)(cid:101)(cid:32) (cid:77)(cid:105)(cid:97)(cid:115)(cid:116)(cid:111)(cid:32) (cid:71)(cid:100)(cid:97)(cid:324)(cid:115)(cid:107) (cid:82) (cid:101) (cid:105) (cid:99) (cid:40) (cid:71) (cid:100) (cid:97) (cid:324) (cid:115) (cid:107) (cid:45) (cid:80) (cid:114) (cid:117) (cid:104) (cid:115) (cid:103) (cid:97) (cid:117) (cid:66)(cid:121)(cid:100)(cid:103)(cid:111)(cid:115)(cid:122)(cid:99)(cid:122) (cid:115)(cid:121)(cid:32)(cid:90)(cid:97)(cid:99)(cid:104)(cid:111)(cid:100)(cid:110)(cid:105)(cid:101)(cid:41) (cid:87)(cid:105)(cid:115)(cid:322)(cid:97) (cid:84)(cid:111)(cid:114)(cid:117)(cid:324) (cid:78) (cid:111)(cid:116)(cid:101) (cid:263) (cid:80)(cid:114)(cid:111)(cid:118)(cid:105)(cid:110)(cid:122)(cid:32)(cid:79)(cid:115)(cid:116)(cid:112)(cid:114)(cid:101)(cid:117)(cid:115)(cid:115)(cid:101)(cid:110) (cid:40)(cid:80)(cid:114)(cid:117)(cid:115)(cid:121)(cid:32)(cid:87)(cid:115)(cid:99)(cid:104)(cid:111)(cid:100)(cid:110)(cid:105)(cid:101)(cid:41) (cid:83)(cid:117)(cid:119)(cid:97)(cid:322)(cid:107)(cid:105) (cid:65)(cid:108)(cid:108)(cid:101)(cid:110)(cid:115)(cid:116)(cid:101)(cid:105)(cid:110)(cid:32) (cid:40)(cid:79)(cid:108)(cid:115)(cid:122)(cid:116)(cid:121)(cid:110)(cid:41) (cid:77)(cid:322)(cid:97)(cid:119)(cid:97) (cid:32)(cid:32)(cid:32)(cid:32)(cid:32)(cid:82)(cid:101)(cid:103)(cid:105)(cid:101)(cid:114)(cid:117)(cid:110)(cid:103)(cid:115)(cid:98)(cid:101)(cid:122)(cid:105)(cid:114)(cid:107) (cid:32)(cid:32)(cid:32)(cid:32)(cid:32)(cid:90)(cid:105)(cid:99)(cid:104)(cid:101)(cid:110)(cid:97)(cid:117) (cid:40)(cid:82)(cid:101)(cid:106)(cid:101)(cid:110)(cid:99)(cid:106)(cid:97)(cid:32)(cid:67)(cid:105)(cid:101)(cid:99)(cid:104)(cid:97)(cid:110)(cid:111)(cid:119)(cid:115)(cid:107)(cid:97)(cid:41) (cid:66)(cid:101)(cid:122)(cid:105)(cid:114)(cid:107) (cid:66)(cid:105)(cid:97)(cid:108)(cid:121)(cid:115)(cid:116)(cid:111)(cid:107)(cid:32) (cid:40)(cid:79)(cid:107)(cid:114)(cid:281)(cid:103)(cid:32)(cid:66)(cid:105)(cid:97)(cid:322)(cid:121)(cid:115)(cid:116)(cid:111)(cid:107)(cid:41) (cid:66)(cid:105)(cid:97)(cid:322)(cid:121)(cid:115)(cid:116)(cid:111)(cid:107) (cid:78)(cid:97)(cid:114)(cid:101)(cid:119) (cid:87)(cid:97)(cid:114)(cid:116)(cid:97) (cid:80)(cid:111)(cid:122)(cid:110)(cid:97)(cid:324) (cid:73)(cid:110)(cid:111)(cid:119)(cid:114)(cid:111)(cid:99)(cid:322)(cid:97)(cid:119) (cid:82)(cid:101)(cid:105)(cid:99)(cid:104)(cid:115)(cid:103)(cid:97)(cid:117)(cid:32) (cid:87)(cid:97)(cid:114)(cid:116)(cid:104)(cid:101)(cid:108)(cid:97)(cid:110)(cid:100) (cid:40)(cid:75)(cid:114)(cid:97)(cid:106)(cid:32)(cid:87)(cid:97)(cid:114)(cid:116)(cid:121)(cid:41) (cid:75)(cid:97)(cid:108)(cid:105)(cid:115)(cid:122) (cid:87)(cid:322)(cid:111)(cid:99)(cid:322)(cid:97)(cid:119)(cid:101)(cid:107) (cid:80)(cid:322)(cid:111)(cid:324)(cid:115)(cid:107) (cid:84)(cid:114)(cid:101)(cid:98)(cid:108)(cid:105)(cid:110)(cid:107)(cid:97) (cid:66) (cid:117) (cid:103) (cid:74)(cid:97)(cid:110)(cid:243)(cid:119)(cid:32) (cid:80)(cid:111)(cid:100)(cid:108)(cid:97)(cid:115)(cid:107)(cid:105) (cid:80)(cid:105)(cid:324)(cid:115)(cid:107) (cid:80) (cid:114) (cid:121) (cid:112) (cid:101) (cid:263) (cid:75)(cid:117)(cid:116)(cid:110)(cid:111) (cid:67)(cid:104)(cid:101)(cid:322)(cid:109)(cid:110)(cid:111) (cid:110)(cid:97)(cid:100)(cid:32)(cid:78)(cid:101)(cid:114)(cid:101)(cid:109) (cid:40)(cid:75)(cid:117)(cid:108)(cid:109)(cid:104)(cid:111)(cid:102)(cid:41) (cid:321)(cid:243)(cid:100)(cid:378) (cid:75)(cid:111)(cid:108)(cid:117)(cid:115)(cid:122)(cid:107)(cid:105) (cid:80)(cid:105)(cid:111)(cid:116)(cid:114)(cid:107)(cid:243)(cid:119) (cid:84)(cid:114)(cid:121)(cid:98)(cid:117)(cid:110)(cid:97)(cid:108)(cid:115)(cid:107)(cid:105) (cid:87)(cid:97)(cid:114)(cid:115)(cid:122)(cid:97)(cid:119)(cid:97) (cid:83)(cid:105)(cid:101)(cid:100)(cid:108)(cid:99)(cid:101) (cid:87) (cid:80)(cid:105)(cid:108)(cid:105)(cid:99) (cid:97) (cid:82)(cid:97)(cid:100)(cid:111)(cid:109) (cid:105)(cid:115)(cid:322)(cid:97) (cid:77)(cid:105)(cid:281)(cid:100)(cid:122)(cid:121)(cid:114)(cid:122)(cid:101)(cid:99) (cid:80)(cid:111)(cid:100)(cid:108)(cid:97)(cid:115)(cid:107)(cid:105) (cid:87)(cid:322)(cid:111)(cid:100)(cid:97)(cid:119)(cid:97) (cid:66)(cid:114)(cid:122)(cid:101)(cid:347)(cid:263) (cid:110)(cid:46)(cid:32)(cid:66)(cid:117)(cid:103)(cid:105)(cid:101)(cid:109) (cid:83)(cid:111)(cid:98)(cid:105)(cid:98)(cid:243)(cid:114) (cid:82) (cid:101)(cid:105) (cid:99) (cid:40)(cid:75) (cid:111) (cid:104) (cid:115) (cid:107) (cid:66)(cid:114)(cid:101)(cid:115)(cid:108)(cid:97)(cid:117)(cid:32) (cid:40)(cid:87)(cid:114)(cid:111)(cid:99)(cid:322)(cid:97)(cid:119)(cid:41) (cid:79) (cid:100)(cid:114)(cid:97) (cid:87)(cid:97)(cid:114)(cid:116)(cid:97) (cid:76)(cid:117)(cid:98)(cid:108)(cid:105)(cid:110) (cid:67)(cid:104)(cid:101)(cid:322)(cid:109) (cid:75)(cid:111)(cid:119)(cid:101)(cid:108) (cid:77)(cid:97)(cid:106)(cid:100)(cid:97)(cid:110)(cid:101)(cid:107) (cid:79)(cid:115)(cid:116)(cid:114)(cid:111)(cid:119)(cid:105)(cid:101)(cid:99) (cid:346)(cid:119)(cid:105)(cid:281)(cid:116)(cid:111)(cid:107)(cid:114)(cid:122)(cid:121)(cid:115)(cid:107)(cid:105) (cid:66) (cid:117) (cid:103) (cid:72)(cid:114)(cid:117)(cid:98)(cid:105)(cid:101)(cid:115)(cid:122)(cid:243)(cid:119) (cid:321)(cid:117)(cid:99)(cid:107) (cid:80)(cid:114)(cid:111)(cid:118)(cid:105)(cid:110)(cid:122) (cid:79)(cid:98)(cid:101)(cid:114)(cid:115)(cid:99)(cid:104)(cid:108)(cid:101)(cid:115)(cid:105)(cid:101)(cid:110) (cid:40)(cid:71)(cid:243)(cid:114)(cid:110)(cid:121)(cid:32)(cid:346)(cid:108)(cid:261)(cid:115)(cid:107)(cid:41) (cid:67)(cid:122)(cid:281)(cid:115)(cid:116)(cid:111)(cid:99)(cid:104)(cid:111)(cid:119)(cid:97) (cid:75)(cid:105)(cid:101)(cid:108)(cid:99)(cid:101) (cid:83)(cid:97)(cid:110)(cid:100)(cid:111)(cid:109)(cid:105)(cid:101)(cid:114)(cid:122) (cid:90)(cid:97)(cid:109)(cid:111)(cid:347)(cid:263) (cid:66)(cid:281)(cid:100)(cid:122)(cid:105)(cid:110) (cid:83)(cid:111)(cid:115)(cid:110)(cid:111)(cid:119)(cid:105)(cid:101)(cid:99) (cid:75)(cid:114)(cid:97)(cid:107)(cid:243)(cid:119) (cid:75)(cid:97)(cid:116)(cid:111)(cid:119)(cid:105)(cid:99)(cid:101) (cid:79)(cid:347)(cid:119)(cid:105)(cid:281)(cid:99)(cid:105)(cid:109) (cid:65)(cid:117)(cid:115)(cid:99)(cid:104)(cid:119)(cid:105)(cid:116)(cid:122)(cid:45) (cid:45)(cid:66)(cid:105)(cid:114)(cid:107)(cid:101)(cid:110)(cid:97)(cid:117) (cid:87) (cid:105) (cid:115) (cid:322) (cid:97) (cid:66)(cid:101)(cid:322)(cid:380)(cid:101)(cid:99) (cid:71)(cid:101)(cid:110)(cid:101)(cid:114)(cid:97)(cid:108)(cid:103)(cid:111)(cid:117)(cid:118)(cid:101)(cid:114)(cid:110)(cid:101)(cid:109)(cid:101)(cid:110)(cid:116) (cid:40)(cid:71)(cid:101)(cid:110)(cid:101)(cid:114)(cid:97)(cid:108)(cid:110)(cid:101)(cid:32)(cid:71)(cid:117)(cid:98)(cid:101)(cid:114)(cid:110)(cid:97)(cid:116)(cid:111)(cid:114)(cid:115)(cid:116)(cid:119)(cid:111)(cid:41) (cid:82)(cid:122)(cid:101)(cid:115)(cid:122)(cid:243)(cid:119) (cid:82)(cid:97)(cid:119)(cid:97)(cid:32)(cid:82)(cid:117)(cid:115)(cid:107)(cid:97) (cid:97) (cid:110) (cid:83) (cid:76)(cid:119)(cid:243)(cid:119) (cid:109) (cid:111) (cid:105)(cid:115) (cid:97) (cid:114)(cid:105) (cid:109) (cid:109) (cid:97) (cid:116)(cid:32)(cid:32) (cid:105) (cid:115) (cid:82) (cid:115) (cid:122) (cid:101) (cid:97) (cid:115) (cid:122) (cid:114) (cid:105) (cid:97) (cid:83)(cid:116)(cid:121)(cid:114) (cid:82)(cid:243)(cid:119)(cid:110)(cid:101) (cid:121) (cid:32)(cid:32) (cid:85) (cid:116) (cid:32) (cid:107) (cid:85) (cid:114) (cid:107) (cid:97) (cid:105) (cid:114) (cid:110) (cid:97) (cid:97) (cid:105) (cid:41) (cid:110) (cid:101) (cid:90) (cid:83) (cid:82) (cid:82) (cid:80)(cid:114)(cid:111)(cid:116)(cid:101)(cid:107)(cid:116)(cid:111)(cid:114)(cid:97)(cid:116)(cid:32) (cid:67)(cid:122)(cid:101)(cid:99)(cid:104) (cid:32)(cid:105)(cid:32)(cid:32)(cid:77)(cid:111)(cid:114)(cid:97)(cid:119) (cid:32) (cid:65) (cid:73) (cid:82) (cid:84) (cid:83) (cid:85) (cid:65) (cid:79) (cid:87) (cid:65) (cid:83) (cid:321) (cid:67) (cid:74) (cid:65) (cid:80)(cid:114)(cid:122)(cid:101)(cid:109)(cid:121)(cid:347)(cid:108) (cid:68)(cid:110)(cid:105)(cid:101)(cid:115)(cid:116)(cid:114) (cid:83)(cid:97)(cid:109)(cid:98)(cid:111)(cid:114) (cid:84)(cid:97)(cid:114)(cid:110)(cid:111)(cid:112)(cid:111)(cid:108) (cid:66)(cid:117)(cid:99)(cid:122)(cid:97)(cid:99)(cid:122) (cid:83)(cid:116)(cid:97)(cid:110)(cid:105)(cid:115)(cid:322)(cid:97)(cid:119)(cid:243)(cid:119) (cid:75)(cid:97)(cid:109)(cid:105)(cid:101)(cid:110)(cid:105)(cid:101)(cid:99) (cid:80)(cid:111)(cid:100)(cid:111)(cid:108)(cid:115)(cid:107)(cid:105) (cid:89) (cid:82) (cid:71) (cid:280) (cid:87) (cid:48) (cid:49)(cid:48)(cid:48)(cid:32)(cid:107)(cid:109) (cid:80)(cid:79)(cid:76)(cid:83)(cid:75)(cid:65)(cid:32)(cid:80)(cid:79)(cid:68)(cid:32)(cid:79)(cid:75)(cid:85)(cid:80)(cid:65)(cid:67)(cid:74)(cid:260)(cid:32)(cid:72)(cid:73)(cid:84)(cid:76)(cid:69)(cid:82)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:75)(cid:260) (cid:80)(cid:111)(cid:100)(cid:122)(cid:105)(cid:97)(cid:322)(cid:32)(cid:97)(cid:100)(cid:109)(cid:105)(cid:110)(cid:105)(cid:115)(cid:116)(cid:114)(cid:97)(cid:99)(cid:121)(cid:106)(cid:110)(cid:121)(cid:32)(cid:49)(cid:57)(cid:52)(cid:50) (cid:65)(cid:87)(cid:84)(cid:73) (cid:76) (cid:87)(cid:105)(cid:108)(cid:105)(cid:97) (cid:75)(cid:111)(cid:119)(cid:110)(cid:111) (cid:321)(cid:79)(cid:84)(cid:87)(cid:65) (cid:82)(cid:101)(cid:105)(cid:99)(cid:104)(cid:115) (cid:107) (cid:111) (cid:109) (cid:109) (cid:105) (cid:115) (cid:115) (cid:97) (cid:114) (cid:105) (cid:97) (cid:116)(cid:32) (cid:87)(cid:105)(cid:108)(cid:110)(cid:111) (cid:79) (cid:115) (cid:116) (cid:78)(cid:111)(cid:119)(cid:111)(cid:103)(cid:114)(cid:243)(cid:100)(cid:101)(cid:107) (cid:103)(cid:114)(cid:97)(cid:110)(cid:105)(cid:99)(cid:101)(cid:32)(cid:80)(cid:111)(cid:108)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:32)(cid:49)(cid:57)(cid:51)(cid:57) (cid:103)(cid:114)(cid:97)(cid:110)(cid:105)(cid:99)(cid:101)(cid:32)(cid:105)(cid:110)(cid:110)(cid:121)(cid:99)(cid:104)(cid:32)(cid:112)(cid:97)(cid:324)(cid:115)(cid:116)(cid:119)(cid:32)(cid:49)(cid:57)(cid:51)(cid:57) (cid:103)(cid:114)(cid:97)(cid:110)(cid:105)(cid:99)(cid:101)(cid:32)(cid:97)(cid:100)(cid:109)(cid:105)(cid:110)(cid:105)(cid:115)(cid:116)(cid:114)(cid:97)(cid:99)(cid:106)(cid:105)(cid:32)(cid:111)(cid:107)(cid:117)(cid:112)(cid:97)(cid:99)(cid:121)(cid:106)(cid:110)(cid:101)(cid:106) (cid:111)(cid:347)(cid:114)(cid:111)(cid:100)(cid:107)(cid:105)(cid:32)(cid:122)(cid:97)(cid:103)(cid:322)(cid:97)(cid:100)(cid:121)(cid:32)(cid:379)(cid:121)(cid:100)(cid:243)(cid:119) Opracował Robert Chmielewski ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== W s t ę p W ramach serii Archiwum Ringelbluma edycję materiałów związanych z gettem war- szawskim zapoczątkował tom piąty1. Autorka tego opracowania nadała mu formę anto- logii poświęconej życiu codziennemu „dzielnicy zamkniętej”. Nie wyczerpywał on jed- nak problematyki największego getta okupowanej Europy, raczej pokazywał niektóre zagadnienia bez tworzenia wyraźnej hierarchii ważności czy chęci ich ostatecznego usystematyzowania. Podział zaproponowany w owym tomie najtrafniej anonsuje zaś tytuł jego pierwszego rozdziału: Obrazy getta. W kolejnych częściach tomu piątego Katarzyna Person pokazuje bowiem różne obrazy rzeczywistości gettowej, w których zobaczyć możemy m.in.: uchodźców i przesiedleńców, komitety domowe, kobiety, walkę z tyfusem itp. W prezentowanym tomie idziemy dokładnie śladem tego wcześ- niejszego wyboru, nie tylko dobierając dokumenty według podobnego klucza tema- tycznego, ale wręcz celowo powielając niektóre użyte wcześniej tytuły, które mają rozwijać poruszone już wątki. Jednakże przede wszystkim, czytelnik będzie miał tu możliwość zapoznania się z kolejnymi dokumentami, poświęconymi zarysowanej pro- blematyce. Powtórzenia tytułów mają więc charakter jedynie powierzchowny, a ich zastosowanie ma na celu wyłącznie przypomnienie o pewnych kategoriach problemów, do których wracamy, ale które opisujemy na podstawie zupełnie nowych materiałów, faktów i przykładów. W tomach 33 i 34 zgromadzono spory zbiór dokumentów (w 33 – 113, a w 34 – 111), jednak bogactwo zachowanych świadectw nie zawsze przekłada się na wyczer- panie poruszanego tematu. Nasza edycja z pewnością nie może zastąpić monografi i historycznej o życiu w getcie warszawskim. Musimy zdawać sobie sprawę, że pre- zentowany materiał porusza bardzo wiele spraw, ale rzecz jasna nie odpowiada na wszystkie pytania badawcze. Dla niektórych zagadnień dokumentacja jest obfi ta, dla innych może być uboga czy wręcz śladowa. Należy też pamiętać, że część materiałów bezpośrednio związanych z życiem społecznym w getcie zostało już zamieszczonych w innych tomach, np. dokumenty związane z działalnością „Oneg Szabat”2 czy dzienniki 1 Zob. Getto warszawskie. Życie codzienne, s. V–VI. 2 Ludzie i prace „Oneg Szabat”. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== XXII Wstęp oraz relacje z getta3. Prasa konspiracyjna dzielnicy zamkniętej została z kolei podzie- lona w zależności od poszczególnych ugrupowań politycznych i jest edytowana w kilku tomach4. W oddzielnym woluminie ukażą się materiały ŻSS5. Także spuścizny osób związanych z „Oneg Szabat” i inne dokumenty prywatne znajdują się w różnych czę- ściach edycji6, a niektóre czekają jeszcze na wydanie7. Życiu literackiemu getta war- szawskiego będzie poświęcony osobny tom serii itd. Bez przejrzenia tych wszystkich materiałów nie ma więc możliwości zapoznania się z zachowaną w ARG dokumentacją dotyczącą Warszawy. Materiały zgromadzone w tomach 33 i 34 nie odbiegają pod względem formal- nym od pozostałych dokumentów Archiwum Ringelbluma. Występują tu akta urzędowe, zarówno wytworzone przez ofi cjalne struktury administracyjne, niemieckie i żydowskie, jak i organizacje konspiracyjne. Są opracowania sporządzone przez współpracowników „Oneg Szabat”, a także materiały pochodzenia prywatnego zebrane przez podziemne archiwum. W tej ostatniej grupie duża część dokumentów jest anonimowa, co stanowi zjawisko dość charakterystyczne dla całego ARG. Podobnie jak we wcześniejszych tomach, przynależność części dokumentów do wybranych grup może być dyskusyjna, gdyż zawierają one informacje z różnych dziedzin i okresów, a nawet z innych miast. Przy wątpliwych przypadkach jedynym rozwiązaniem była kwalifi kacja na podsta- wie tych elementów, które dominują lub są szczególnie istotne w danym dokumencie. Należy brać pod uwagę subiektywny charakter niektórych naszych decyzji, ale mamy nadzieję, że opis edytowanych dokumentów i odwołania pozwolą czytelnikom dotrzeć do najważniejszych informacji oraz uzasadnień przyjętych rozstrzygnięć. Dokumenty wydane w prezentowanych tomach podzielono na rozdziały zgodne z podanym tu wykazem. W części I (t. 33) są one następujące: Obrazy getta; Wycho- wanie i edukacja; Życie religijne; Uchodźcy i przesiedleńcy; Walka z tyfusem; Listy; Prześladowanie i Zagłada; w części II (t. 34) zaś: Statystyka; Gospodarka; Szopy; Praca przymusowa; Komitety Domowe; Organizacje polityczne i społeczne, konspira- cja; Służba Porządkowa; „Trzynastka”. Obrazy getta Niniejszy tom otwiera grupa dokumentów zatytułowanych „Obrazy getta”. Składają się na nią impresje z codzienności Żydów warszawskich: od okresu przed zamknięciem getta do getta szczątkowego. Rozdział zaczyna się od anonimowej relacji „Wspomnie- nia z pierwszych miesięcy okupacji w Warszawie” (dok. 33/1)8 – bardzo ciekawego, 3 Dzienniki z getta warszawskiego. 4 Hechaluc-Dror i Gordonia; Ugrupowania prawicowe; Syjoniści. Dalsze tomy są w opracowaniu. 5 Żydowska Samopomoc Społeczna. 6 Np. Życie i twórczość Geli Seksztajn; Spuścizny; Kolekcja Hersza Wassera. 7 Pisma Op
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Tom 33, Getto warszawskie, cz. 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: